BIJBELBOEK AMOS 3, Am 3 -- Am 3,1-15 -

Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk : Am 1 - Am 2 - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 7 - Am 8 - Am 9 -
Uitleg vers per vers : Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -
Hab 3,1 . Hab 3,2 . Hab 3,3 . Hab 3,4 . Hab 3,5 . Hab 3,6 . Hab 3,7 . Hab 3,8 . Hab 3,9 . Hab 3,10 . Hab 3,11 . Hab 3,12 . Hab 3,13 . Hab 3,14 . Hab 3,15 . Hab 3,16 . Hab 3,17 . Hab 3,18 . Hab 3,19 .

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Amos Taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën) :

- Am 3,1-15 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 -- Am 3,1-15 -Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -

Am 3,1 - Am 3,1 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 -- Am 3,1-15 -Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1akousate ton logon touton on elalèsen kurios ef' umas oikos israèl kai kata pasès fulès ès anègagon ek gès aiguptou legôn  1 audite verbum quod locutus est Dominus super vos filii Israhel super omni cognatione quam eduxi de terra Aegypti dicens     1 Hoort dit woord, dat de HEERE tegen ulieden spreekt, gij kinderen van Israël! namelijk tegen het ganse geslacht, dat Ik uit Egypteland heb opgevoerd, zeggende:   [1] ‘Hoor dit woord dat de heer spreekt over u, zonen van Israël, over heel het geslacht dat Ik uit Egypte heb geleid. [1] Mijn woord is:   [1] Luister naar de woorden die de HEER tot jullie spreekt, Israëlieten, tot heel het volk dat hij weggeleid heeft uit Egypte:   1 ¶ Hoort dit woord dat de ENE over u heeft gesproken, kinderen Israëls,– over elke familie die ik heb doen opklimmen uit het land Egypte, zeggend:   1. Écoutez cette parole que Yahvé prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte : 

King James Bible . [1] Hear this word that the LORD hath spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying,
Luther-Bibel . 3 1 Höret, was der HERR wider euch redet, ihr Israeliten, wider alle Geschlechter, die ich aus Ägyptenland geführt habe:

Tekstuitleg van Am 3,1 . Het vers Am 3,1 telt 18 (2 X 3²) woorden en 68 (4 X 17) letters . De getalwaarde van Am 3,1 is 5147 . Behoudens hazzèh in Am 3,1 is Jr 10,1 identiek aan Am 3,1 .

Am 3,1.1. Een vorm van sjâmâ` (horen, luisteren) in Amos in 8 verzen , in Am 3 in 3 verzen .
act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. sjimë`û (hoort, luistert) van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Amos : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . (sj-m-`-û) . Tenach (163) . Am (5) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,13 . (3) Am 4,1 . (4) Am 5,1 . (5) Am 8,4 .
- act. hifil imperatief 2de pers. mann. mv. hasjëmî`û (doet horen) . Tenach (10) : (1) Js 48,20 . (2) Jr 4,5 . (3) Jr 4,16 . (4) Jr 31,7 . (5) Jr 48,4 . (6) Jr 50,2 . (7) Jr 50,29 . (8) Jr 51,27 . (9) Am 3,9 . (10) Am 4,5 .
- act. qal imperatief 2de pers. mann. enk. sjëma` (luister) . Tenach (169) . Am (1) Am 7,16 .

1. - 3. sjimë`û (hoort, luistert naar) ´èth haddâbhâr (het woord) . Tenach (4) : (1) Jr 10,1 . (2) Am 3,1 . (3) Am 4,1 . (4) Am 5,1 .

4. hazzèh (deze, dit) < bepaald lidw. ha + aanwijz. voornaamw. mann. enk. zèh (deze) . Am (3) : (1) Am 3,1 . (2) Am 4,1 .(3) Am 5,1 .

1. - 4. sjimë`û (hoort, luistert naar) ´èth haddâbhâr hazzèh (dit woord) . Tenach (3) : (1) Am 3,1 . (2) Am 4,1 .(3) Am 5,1 . We bevinden ons in het tweede deel van Amos (Am 3-6) . Op deze wijze worden 3 verzamelingen orakels ingeleid : (1) Am 3,1-15 . (2) Am 4,1-13 . (3) Am 5,1-17 . Deze worden gevolgd door twee collecties die ingeleid worden door hoj (wee) : (1) Am 5,18-27 . (2) Am 6,1-14 .

5. - 7. ´äsjèr dibbèr JHWH . Tenach (32) . 12 kl. Prof . (1) Am 3,1 .

8. `äle(j)khèm (tot jullie) < voorzetsel `al + suffix persoonl. voornaamw. mann. mv. . Am (5) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,2 . (3) Am 4,2 . (4) Am 5,1 . (5) Am 6,14 . In Am 3,1 zijn de Israëlieten , in Am 5,1 en Am 6,14 het huis van Israël de geadresseerden .

10. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenach : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenach (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .

9. - 10. bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenach (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

11. `al (op) . Tenach (3075) . Am (37) . Am 3 (6) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,2 . (3) Am 3,5 . (4) Am 3,9 . (5) Am 3,14 . (6) Am 3,15 .

16. me´èrèts (uit het land) < min + ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 300 , tsade = 18 of 90 ; 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 3 - 9 . Gr. gè (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het NT : gè (aarde) . Lat. terra . Fr. terre . Ned. aarde . E. earth . D. Welt . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het NT (248) . Tenakh (157) . Pentateuch (56) . Eerdere Profeten (24) . Latere Profeten (46) . 12 Kleine Profeten (13) . Geschriften (18) . ´èrèts (aarde) . Tenakh (453) . Am (7) : (1) Am 2,7 . (2) Am 2,10 . (3) Am 4,13 . (4) Am 7,12 . (5) Am 8,4 . (6) Am 9,6 . (7) Am 9,9 . lä´ârèts (naar de aarde , ter aarde) . Tenakh (54) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Am 3,14 . (2) Am 5,7 . (3) Am 8,9 . me´èrèts (uit het land) . Am (3) : (1) Am 2,10 . (2) Am 3,1 . (3) Am 9,7 .

16. - 17. me´èrèts mitsërajim (uit het land van Egypte) . Tenakh (45) . 12 kl. Prof. (9) : (1) Hos 2,17 . (2) Hos 12,10 . (3) Hos 13,4 . (4) Am 2,10 . (5) Am 3,1 . (6) Am 9,7 . (7) Mi 6,4 . (8) Mi 7,15 . (9) Zach 10,10 .

Am 3,2 - Am 3,2 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 -- Am 3,1-15 -Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2plèn umas egnôn ek pasôn fulôn tès gès dia touto ekdikèsô ef' umas pasas tas amartias umôn   2 tantummodo vos cognovi ex omnibus cognationibus terrae idcirco visitabo super vos omnes iniquitates vestras    2 Uit alle geslachten des aardbodems heb Ik ulieden alleen gekend; daarom zal Ik al uw ongerechtigheden over ulieden bezoeken.   [2] u alleen heb Ik uitverkoren uit al de geslachten van de aarde; daarom roep Ik u ter verantwoording voor al uw ongerechtigheden.   [2] Uit alle volken op aarde heb ik alleen jullie uitgekozen, en daarom zal ik jullie voor al je wandaden straffen.   2 slechts u wil ik kennen van alle families op de mensengrond!– daarom zal ik over u bezoeken al uw ongerechtigheden!  2. Je n'ai connu que vous de toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos fautes. La vocation prophétique est irrésistible.  

King James Bible . [2] You only have I known of all the families of the earth: therefore I will punish you for all your iniquities.
Luther-Bibel . 2 Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt, darum will ich auch an euch heimsuchen all eure Sünde. Wenn Gott redet, kann der Prophet nicht schweigen

Tekstuitleg van Am 3,2 .

7. `al (op) . Tenach (3075) . Am (37) . Am 3 (6) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,2 . (3) Am 3,5 . (4) Am 3,9 . (5) Am 3,14 . (6) Am 3,15 .

10. `äle(j)khèm (tot jullie) < voorzetsel `al + suffix persoonl. voornaamw. mann. mv. . Am (5) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,2 . (3) Am 4,2 . (4) Am 5,1 . (5) Am 6,14 . In Am 3,1 zijn de Israëlieten , in Am 5,1 en Am 6,14 het huis van Israël de geadresseerden .

Am 3,3 - Am 3,3 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 -- Am 3,1-15 -Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3ei poreusontai duo epi to auto katholou ean mè gnôrisôsin eautous 3 numquid ambulabunt duo pariter nisi convenerit eis     3 Zullen twee te zamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn?  [3] Gaan* er ooit twee mensen samen op weg zonder dat zij elkaar gevonden hebben?   [3] Gaan er ooit twee samen op weg zonder bij elkaar te zijn gekomen?   3 Gaan er soms twee samen op weg,– zonder iets overeengekomen te zijn?  3. Deux hommes vont-ils ensemble sans s'être concertés ? 

King James Bible . [3] Can two walk together, except they be agreed?
Luther-Bibel . 3 Können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander?

Tekstuitleg van Am 3,3 .

5. ´im (indien) . Am (12) : (1) Am 3,3 . (2) Am 3,4 . (3) Am 3,6 . (4) Am 3,7 . (5) Am 5,22 . (6) Am 6,2 . (7) Am 6,9 . (8) Am 6,12 . (9) Am 7,2 . (10) Am 8,7 . (11) Am 8,11 . (12) Am 9,2 .

Am 3,4 - Am 3,4 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 -- Am 3,1-15 -Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4ei ereuxetai leôn ek tou drumou autou thèran ouk echôn ei dôsei skumnos fônèn autou ek tès mandras autou katholou ean mè arpasè ti  4 numquid rugiet leo in saltu nisi habuerit praedam numquid dabit catulus leonis vocem de cubili suo nisi aliquid adprehenderit    4 Zal een leeuw brullen in het woud, als hij geen roof heeft? Zal een jonge leeuw uit zijn hol zijn stem verheffen, tenzij dat hij wat gevangen hebbe?   [4] Brult er ooit een leeuw in het woud zonder dat hij een prooi heeft? Of gromt er een leeuwenjong in zijn hol zonder dat het iets te pakken heeft?   [4] Brult ooit een leeuw in het struikgewas als hij geen prooi heeft? Gromt ooit een leeuw in zijn hol zonder iets te hebben gevangen?   4 Brult er een leeuw in het bos als er geen prooi voor hem is?– geeft een welp zijn stem te horen vanuit zijn hol, zonder dat hij iets heeft gevangen?  4. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie ? Le lionceau donne-t-il de la voix, de sa tanière, sans qu'il ait rien pris ? 

King James Bible . [4] Will a lion roar in the forest, when he hath no prey? will a young lion cry out of his den, if he have taken nothing?
Luther-Bibel . 4 Brüllt etwa ein Löwe im Walde, wenn er keinen Raub hat? Schreit etwa ein junger Löwe aus seiner Höhle, er habe denn etwas gefangen?

Tekstuitleg van Am 3,4 .

12. ´im (indien, of, als) . Tenach (760) . Am (12) : (1) Am 3,3 . (2) Am 3,4 . (3) Am 3,6 . (4) Am 3,7 . (5) Am 5,22 . (6) Am 6,2 . (7) Am 6,9 . (8) Am 6,12 . (9) Am 7,2 . (10) Am 8,7 . (11) Am 8,11 . (12) Am 9,2 .

Am 3,5 - Am 3,5 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 -- Am 3,1-15 -Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5ei peseitai orneon epi tèn gèn aneu ixeutou ei schasthèsetai pagis epi tès gès aneu tou sullabein ti 5 numquid cadet avis in laqueum terrae absque aucupe numquid auferetur laqueus de terra antequam quid ceperit     5 Zal een vogel in den strik op de aarde vallen, als er geen strik voor hem is? Zal men den strik van den aardbodem opnemen, als men ganselijk niet heeft gevangen?  [5] Schiet een vogel omlaag naar de klem op de grond zonder dat daar lokaas ligt? Of zal de klem van de grond opspringen zonder dat er iets gevangen is?   [5] Duikt ooit een vogel in een klapnet neer als het aas ontbreekt? Slaat ooit een klapnet dicht zonder dat er iets te vangen is?   5 Valt een vogel in een strik op de aarde zonder dat er een lokaas voor haar is?– springt er een strik van de grond omhoog en zal hij dan de vangst niet vangen?  5. Le passereau tombe-t-il dans le filet, à terre, sans qu'il y ait de piège ? Le filet se soulève-t-il du sol sans rien attraper ? 

King James Bible . [5] Can a bird fall in a snare upon the earth, where no gin is for him? shall one take up a snare from the earth, and have taken nothing at all?
Luther-Bibel . 5 Fällt etwa ein Vogel zur Erde, wenn kein Fangnetz da ist? Oder springt eine Falle auf von der Erde, sie habe denn etwas gefangen?

Tekstuitleg van Am 3,5 .

3. `al (op) . Tenach (3075) . Am (37) . Am 3 (6) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,2 . (3) Am 3,5 . (4) Am 3,9 . (5) Am 3,14 . (6) Am 3,15 .

Am 3,6 - Am 3,6 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 -- Am 3,1-15 -Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6ei fônèsei salpigx en polei kai laos ou ptoèthèsetai ei estai kakia en polei èn kurios ouk epoièsen  6 si clanget tuba in civitate et populus non expavescet si erit malum in civitate quod Dominus non fecit     6 Zal de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet siddere? zal er een kwaad in de stad zijn, dat de HEERE niet doet?   [6] Wordt in een stad de bazuin* geblazen zonder dat de bewoners beven? Gebeurt er ooit in een stad een ramp zonder dat de heer daar de hand in heeft?   [6] Klinkt ooit in een stad de ramshoorn zonder dat haar inwoners bang worden? En geschiedt er ooit onheil in een stad zonder toedoen van de HEER?  6 Als in de stad op de ramshoorn wordt gestoten, zullen zij van de manschap dan niet sidderen?– als er een kwaad geschiedt in een stad, heeft de ENE dat dan niet gedaan?   6. Sonne-t-on du cor dans une ville sans que le peuple soit effrayé ? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahvé en soit l'auteur ?  

King James Bible . [6] Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? shall there be evil in a city, and the LORD hath not done it?
Luther-Bibel . 6 Bläst man etwa die Posaune in einer Stadt und das Volk entsetzt sich nicht? Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der HERR nicht tut?

Tekstuitleg van Am 3,6 .

1. ´im (indien, of, als) . Tenach (760) . Am (12) : (1) Am 3,3 . (2) Am 3,4 . (3) Am 3,6 . (4) Am 3,7 . (5) Am 5,22 . (6) Am 6,2 . (7) Am 6,9 . (8) Am 6,12 . (9) Am 7,2 . (10) Am 8,7 . (11) Am 8,11 . (12) Am 9,2 .

Am 3,7 - Am 3,7 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 -- Am 3,1-15 -Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7dioti ou mè poièsè kurios o theos pragma ean mè apokalupsè paideian autou pros tous doulous autou tous profètas  7 quia non faciet Dominus Deus verbum nisi revelaverit secretum suum ad servos suos prophetas    7 Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.   [7] De Heer god doet nooit iets zonder dat Hij zijn besluit onthult aan zijn dienaren, de profeten.  [7] Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.   7 Zo zal mijn Heer, de ENE, geen woord doen,– of hij heeft zijn geheim al onthuld aan zijn dienaren de profeten.  7. Mais le Seigneur Yahvé ne fait rien qu'il n'en ait révélé le secret à ses serviteurs les prophètes.  

King James Bible . [7] Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets.
Luther-Bibel . 7 – Gott der HERR tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. –

Tekstuitleg van Am 3,7 .

1. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

2. kî l´o (want niet) . Tenach (247) . 12 kl. Prof. (10) : (1) Hos 1,6 . (2) Hos 9,17 . (3) Hos 10,3 . (4) Hos 13,13 . (5) Am 3,7 . (6) Am 6,10 . (7) Am 9,8 . (8) Mi 2,10 . (9) Nah 2,1 . (10) Zach 11,6 .

7. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

8. ´im (indien, of, als) . Tenach (760) . Am (12) : (1) Am 3,3 . (2) Am 3,4 . (3) Am 3,6 . (4) Am 3,7 . (5) Am 5,22 . (6) Am 6,2 . (7) Am 6,9 . (8) Am 6,12 . (9) Am 7,2 . (10) Am 8,7 . (11) Am 8,11 . (12) Am 9,2 .

7. - 8. kî ´im (want, indien, als) . Am (3 / 16 en 3 / 12) : (1) Am 3,7 . (2) Am 5,22 . (3) Am 8,11 .

Am 3,8 - Am 3,8 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 -- Am 3,1-15 -Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8leôn ereuxetai kai tis ou fobèthèsetai kurios o theos elalèsen kai tis ou profèteusei  8 leo rugiet quis non timebit Dominus Deus locutus est quis non prophetabit     8 De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere HEERE heeft gesproken, wie zou niet profeteren?  [8] De leeuw heeft gebruld: wie zou er niet vrezen? De Heer god heeft gesproken: wie zou niet profeteren?  [8] Een leeuw heeft gebruld – wie zou er niet vrezen? God, de HEER, heeft gesproken – wie zou er niet profeteren?   8 Er heeft een leeuw gebruld, wie zal niet vrezen?– mijn Heer, de ENE heeft gesproken, wie profeteert er dan niet?  8. Le lion a rugi : qui ne craindrait ? Le Seigneur Yahvé a parlé : qui ne prophétiserait ? Samarie, corrompue, périra.  

King James Bible . [8] The lion hath roared, who will not fear? the Lord GOD hath spoken, who can but prophesy?
Luther-Bibel . 8 Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott der HERR redet, wer sollte nicht Prophet werden? Ankündigung des Gerichts über Samaria

Tekstuitleg van Am 3,8 .

7. - 8. JHWH dibbèr (JHWH sprak) . Tenach (6) : (1) Nu 10,29. (2) 2 S 23,2 . (3) 2 K 1,3 . (4) Ps 50,1 . (5) Js 24,3 . (6) Am 3,8 .

Am 3,9 - Am 3,9 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 -- Am 3,1-15 -Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9apaggeilate chôrais en assuriois kai epi tas chôras tès aiguptou kai eipate sunachthète epi to oros samareias kai idete thaumasta polla en mesô autès kai tèn katadunasteian tèn en autè  9 auditum facite in aedibus Azoti et in aedibus terrae Aegypti et dicite congregamini super montes Samariae et videte insanias multas in medio eius et calumniam patientes in penetrabilibus eius     9 Doet het horen in de paleizen te Asdod, en in de paleizen in Egypteland, en zegt: Verzamelt u op de bergen van Samaria, en ziet de grote beroerten in het midden van haar, en de verdrukten binnen in haar.  [9] Laat het horen in de paleizen van Assur en in de paleizen van Egypte, en zeg: Trek samen de berg van Samaria op en zie, hoe groot de verwarring en de verdrukking binnen de muren daar zijn.   [9] Dit moeten jullie bekendmaken in de burchten van Asdod en in de burchten van Egypte: ‘Kom naar de bergen rond Samaria om te zien hoe groot de verwarring in die stad is, hoe hevig de onderdrukking!   9 ¶ Laat het horen aan de paleizen in Asjdod en aan de paleizen in het land Egypte,– en zegt: verzamelt u op de bergen van Samaria en ziet de grote verwarringen in haar midden en de verdrukkingen in haar kring! •   9. Proclamez-le sur les palais d'Assur et sur les palais du pays d'Égypte; dites : rassemblez-vous sur les monts de Samarie, et voyez, que de désordres au milieu d'elle et que d'oppression en son sein !  

King James Bible . [9] Publish in the palaces at Ashdod, and in the palaces in the land of Egypt, and say, Assemble yourselves upon the mountains of Samaria, and behold the great tumults in the midst thereof, and the oppressed in the midst thereof.
Luther-Bibel . 9 Verkündigt in den Palästen von Aschdod und in den Palästen im Lande Ägypten und sprecht: Sammelt euch auf den Bergen um Samaria und seht, welch ein großes Zetergeschrei und Unrecht darin ist!

Tekstuitleg van Am 3,9 . Het vers Am 3,9 telt 19 woorden en 88 (2³ X 11) letters . De getalwaarde van Am 3,9 is 8923 (7 X 23 X 43) .

1. Een vorm van sjâmâ` (horen, luisteren) in Amos in 8 verzen , in Am 3 in 3 verzen .
act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. sjimë`û (hoort, luistert) van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Amos : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . (sj-m-`-û) . Tenach (163) . Am (5) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,13 . (3) Am 4,1 . (4) Am 5,1 . (5) Am 8,4 .
- act. hifil imperatief 2de pers. mann. mv. hasjëmî`û (doet horen) . Tenach (10) : (1) Js 48,20 . (2) Jr 4,5 . (3) Jr 4,16 . (4) Jr 31,7 . (5) Jr 48,4 . (6) Jr 50,2 . (7) Jr 50,29 . (8) Jr 51,27 . (9) Am 3,9 . (10) Am 4,5 .
- act. qal imperatief 2de pers. mann. enk. sjëma` (luister) . Tenach (169) . Am (1) Am 7,16 .

2. `al (op) . Tenach (3075) . Am (37) . Am 3 (6) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,2 . (3) Am 3,5 . (4) Am 3,9 . (5) Am 3,14 . (6) Am 3,15 . wë`al (en op, en omwille van) . Tenach (421) . Am (13) . Am 3 (1) : Am 3,9 .

5. `al (op) . Tenach (3075) . Am (37) . Am 3 (6) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,2 . (3) Am 3,5 . (4) Am 3,9 . (5) Am 3,14 . (6) Am 3,15 . wë`al (en op, en omwille van) . Tenach (421) . Am (13) . Am 3 (1) : Am 3,9 .

11. `al (op) . Tenach (3075) . Am (37) . Am 3 (6) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,2 . (3) Am 3,5 . (4) Am 3,9 . (5) Am 3,14 . (6) Am 3,15 . wë`al (en op, en omwille van) . Tenach (421) . Am (13) . Am 3 (1) : Am 3,9 .

8. `äle(j)khèm (tot jullie) < voorzetsel `al + suffix persoonl. voornaamw. mann. mv. . Am (5) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,2 . (3) Am 4,2 . (4) Am 5,1 . (5) Am 6,14 . In Am 3,1 zijn de Israëlieten , in Am 5,1 en Am 6,14 het huis van Israël de geadresseerden .

13. sjomërôn (Samaria) . Tenach (58) . 12 kl. Prof. (14) : (1) Hos 7,1 . (2) Hos 8,5 . (3) Hos 8,6 . (4) Hos 10,5 . (5) Hos 10,7 . (6) Hos 14,1 . (7) Am 3,9 . (8) Am 4,1 . (9) Am 6,1 . (10) Am 8,14 . (11) Ob 19 . (12) Mi 1,1 . (13) Mi 1,5 . (14) Mi 1,6 .

18. wa`äsjûqîm (die verdrukt worden) < wë + pass. qal part. nom. mann. mv. van het werkw. `âsjaq (onderdrukken, afpersen) . Tenach (1) Am 3,9 . Zie ook : hâ`osjëqôth (de onderdrukkers) : bepaald lidw. ha + act. qal part. praes. vr. mv. van het werkw. `âsjaq (onderdrukken, afpersen) . Slechts in Am 4,1 .

Am 3,10 - Am 3,10 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 -- Am 3,1-15 -Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai ouk egnô a estai enantion autès legei kurios oi thèsaurizontes adikian kai talaipôrian en tais chôrais autôn  10 et nescierunt facere rectum dicit Dominus thesaurizantes iniquitatem et rapinas in aedibus suis    10 Want zij weten niet te doen, dat recht is, spreekt de HEERE; die in hun paleizen schatten vergaderen door geweld en verstoring.   [10] Zij kennen geen recht meer, – godsspraak van de heer – degenen die in hun paleizen geweld en onrecht opstapelen.   [10] Tot rechtvaardigheid zijn ze daar niet in staat – spreekt de HEER –, zij die hun burchten vullen met onderdrukking en geweld.’   10 Zij weten niets redelijks te doen, is de tijding van de ENE,– die in hun paleizen hun schatkamers vullen met geweld en overweldiging.   10. Ils ne savent pas agir avec droiture, - oracle de Yahvé - eux qui entassent violence et rapine en leurs palais.  

King James Bible . [10] For they know not to do right, saith the LORD, who store up violence and robbery in their palaces.
Luther-Bibel . 10 Sie achten kein Recht, spricht der HERR; sie sammeln Schätze von Frevel und Raub in ihren Palästen.

Tekstuitleg van Am 3,10 . Het vers Am 3,10 telt 10 (2 X 5) woorden en 45 (5 X 3²) letters . De getalwaarde van Am 3,10 is 2627 (37 X 71) .

Am 3,10.5. - 6. nëûm ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenach (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . - nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenach (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .

Am 3,10.7. hâ´ôtsërîm (degenen die verzamelen, de verzamelaars) < bepaald lidw. ha + werkwoordvorm act. partic. mann. mv. van het werkw. ´âtsar (verzamelen, ophopen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âtsar (verzamelen, ophopen) . Getalwaarde : aleph = 1 , tsade = 18 of 90 , resj = 20 of 200 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 291 (3 X 97) . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (1) : Am 3,10 .
-- Een vorm van ´âtsar in Tenakh (5) : (1) 2 K 20,17 (LXX : ethèsaurisan = zij verzamelden) . (2) Js 23,18 (LXX : sunachthèsetai = het zal bijeengebracht worden) . (3) Js 39,6 (LXX : sunègagon = zij brachten samen) . (4) Am 3,10 (LXX : hoi thèsaurizontes = degenen die schatten verzamelen) . (5) Neh 13,13 (LXX : -) . Van de 5 vormen van het Hebreeuwse ´âtsar komen in de Griekse vertaling 2 vormen van het Griekse werkw. thèsaurizô (schatten verzamelen) voor .
-- Zou het Griekse thèsauros (th-s-r) verband houden met het Hebreeuwse ´-ts-r ?
- act. partic. praes. nom. mann. mv. thèsaurizontes (degenen die schatten verzamelen, verzamelaars) van het werkw. thèsaurizô (schatten verzamelen) . Zie : thèsauros (schat) . Taalgebruik in het NT : thèsauros (schat) . Taalgebruik in de LXX : thèsauros (schat) . Bijbel (2) : (1) Am 3,10 (Hebr. hâ´ôtsërîm) . (2) Bar 3,17 (Hebr. -) . In het deutero-canonisch boek Baruch is er sprake over leiders die zilver en goud verzamelen .
- Latijn . act. partic. praes. nom. mann. mv. thesaurizantes (?) (degenen die schatten verzamelen) van het werkw. thesaurizô (schatten verzamelen) . Zie : thesaurus . Bijbel (1) : Am 3,10 . trésor . E. treasure . Ned. schat . D. Schatz . (Dray B. (2007) , p. 66 : Hebr. ´ôtsâr -> It. + Spaans tesoro) .
- In 2 K 20,17 = Js 39,6 is er sprake over de schatten die de koningen verzamelden en die naar Babel werden weggevoerd . In Mt 6,19 doet Jezus een oproep om geen aardse schatten te verzamelen .

Am 3,11 - Am 3,11 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 -- Am 3,1-15 -Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11dia touto tade legei kurios o theos turos kuklothen è gè sou erèmôthèsetai kai kataxei ek sou ischun sou kai diarpagèsontai ai chôrai sou  11 propterea haec dicit Dominus Deus tribulabitur et circumietur terra et detrahetur ex te fortitudo tua et diripientur aedes tuae     11 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: De vijand! en dat rondom het land! die zal uw sterkte van u nederstorten, en uw paleizen zullen uitgeplunderd worden.   [11] Daarom – zo spreekt de Heer god – zal een vijand het land omsingelen, hij zal uw sterkte neerhalen en uw paleizen plunderen.’   [11] Daarom, Samaria, zal je land door de vijand worden omsingeld, zullen je vestingwerken worden neergehaald en je burchten worden geplunderd – zegt God, de HEER.  11 Daarom, zo heeft gezegd mijn Heer, de ENE: benauwing zal het land omringen,– van jou zal je kracht worden neergehaald en je paleizen zullen leeggeplunderd worden!  11. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé : L'ennemi investira le pays, il abattra ta puissance et tes palais seront pillés.  

King James Bible . [11] Therefore thus saith the Lord GOD; An adversary there shall be even round about the land; and he shall bring down thy strength from thee, and thy palaces shall be spoiled.
Luther-Bibel . 11 Darum spricht Gott der HERR: Man wird dies Land ringsumher bedrängen und dich von deiner Macht herunterreißen und deine Häuser plündern.

Tekstuitleg van Am 3,11 .

2. koh (zo) . Tenach (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

3. - 5. ´âmar JHWH (JHWH spreekt) . Tenach (376) . Am (19 / 25 EN 8 / 9)) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,5 . (3) Am 1,6 . (4) Am 1,9 . (5) Am 1,11 . (6) Am 1,13 . (7) Am 1,15 . (8) Am 2,1 . (9) Am 2,3 . (10) Am 2,4 . (11) Am 2,6 . (12) Am 3,12 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 5,17 . (16) Am 5,27 . (17) Am 7,3 . (18) Am 7,17 . (19) Am 9,15 .´âmar ´ädonâj JHWH (Mijn Heer JHWH spreekt) . Tenach (137) . Am (4 / 25) : (1) Am 1,8 . (2) Am 3,11 . (3) Am 5,3 . (4) Am 7,6 . Totaal : (23 / 25) .

Am 3,12 - Am 3,12 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 -- Am 3,1-15 -Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12tade legei kurios on tropon otan ekspasè o poimèn ek stomatos tou leontos duo skelè è lobon ôtiou outôs ekspasthèsontai oi uioi israèl oi katoikountes en samareia katenanti fulès kai en damaskô iereis  12 haec dicit Dominus quomodo si eruat pastor de ore leonis duo crura aut extremum auriculae sic eruentur filii Israhel qui habitant in Samaria in plaga lectuli et in Damasco grabatti     12 Alzo zegt de HEERE: Gelijk als een herder twee schenkelen, of een stukje van een oor uit des leeuwen muil redt, alzo zullen de kinderen Israëls gered worden, die daar zitten te Samaria, in den hoek van het bed, en op de sponde van de koets.   [12] Zo spreekt de heer: ‘Zoals een herder uit de muil van een leeuw een paar schenkels* redt of een stuk oor, zo worden de zonen van Israël gered, die daar in Samaria zitten, op de hoek van het bed, het Damascener rustbed.   [12] Dit zegt de HEER: Zoals een herder uit de muil van een leeuw niet meer dan een paar botten weet te redden of een stukje oor, zo zal er ook niemand worden gered van de Israëlieten, die in Samaria maar op hun bedden hangen en achterover leunen op hun divans.   12 Zo heeft gezegd de ENE: zoals de herder twee pootjes of een lapje van een oor redt uit de bek van de leeuw,– zó zullen de zonen Israëls worden gered die in Samaria zijn gezeten op de hoek van een bed en op een divan uit Damascus.   12. Ainsi parle Yahvé : Comme le berger sauve de la gueule du lion deux pattes ou un bout d'oreille, ainsi seront sauvés les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, au coin d'un lit et sur un divan de Damas. Contre Béthel et les demeures luxueuses.  

King James Bible . [12] Thus saith the LORD; As the shepherd taketh out of the mouth of the lion two legs, or a piece of an ear; so shall the children of Israel be taken out that dwell in Samaria in the corner of a bed, and in Damascus in a couch.
Luther-Bibel . 12 So spricht der HERR: Gleichwie ein Hirte dem Löwen zwei Beine oder ein Ohrläppchen aus dem Maul reißt, so sollen die Israeliten herausgerissen werden, die zu Samaria sitzen in der Ecke des Ruhebettes und auf dem Lager von Damast.

Tekstuitleg van Am 3,12 .

1. koh (zo) . Tenach (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

1. - 3. koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) . Tenach (247) . Am (11) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,12 . (10) Am 5,16 . (11) Am 7,17 .

17. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenach : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenach (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .

16. - 17. bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenach (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

21. mithâh (bed) . mv. mittôth (bed) . Zie nâtâh (uitstrekken, afwenden, buigen, neerwerpen) . Slechts in Am 6,4 . mittâh in Am 3,12 . hifil imperf. 3de pers. mann. mv. jattû (zij wierpen neer) van het werkw. nâtâh (uitstrekken, afwenden, buigen, neerwerpen) . Tenach (2) : (1) Am 2,7 . (2) Am 2,8 .

Am 3,13 - Am 3,13 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 -- Am 3,1-15 -Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13akousate kai epimarturasthe tô oikô iakôb legei kurios o theos o pantokratôr  13 audite et contestamini in domo Iacob dicit Dominus Deus exercituum     13 Hoort en betuigt in het huis Jakobs, spreekt de Heere HEERE, de God der heirscharen;   [13] Luister en waarschuw het huis Jakob – godsspraak van de Heer god, de God* van de machten:   [13] Luister naar deze woorden en waarschuw de nakomelingen van Jakob – spreekt God, de HEER, de God van de hemelse machten:   13 Hoort het en betuigt het in Jakobs huis,– is de tijding van mijn Heer, de ENE, der legerscharen God!   13. Écoutez et témoignez contre la maison de Jacob : - oracle du Seigneur Yahvé, Dieu Sabaot - 

King James Bible . [13] Hear ye, and testify in the house of Jacob, saith the Lord GOD, the God of hosts,
Luther-Bibel . 13 Hört und bezeugt es dem Hause Jakob, spricht Gott der HERR, der Gott Zebaoth:

Tekstuitleg van Am 3,13 . Het vers Am 3,13 telt 9 (3²) woorden en 39 (3 X 13 of 26 = 13) letters . De getalwaarde van Am 3,13 is 1845 (3² X 5 X 41) .

Am 3,13.1. Een vorm van sjâmâ` (horen, luisteren) in Amos in 8 verzen , in Am 3 in 3 verzen .
act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. sjimë`û (hoort, luistert) van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Amos : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . (sj-m-`-û) . Tenach (163) . Am (5) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,13 . (3) Am 4,1 . (4) Am 5,1 . (5) Am 8,4 .
- act. hifil imperatief 2de pers. mann. mv. hasjëmî`û (doet horen) . Tenach (10) : (1) Js 48,20 . (2) Jr 4,5 . (3) Jr 4,16 . (4) Jr 31,7 . (5) Jr 48,4 . (6) Jr 50,2 . (7) Jr 50,29 . (8) Jr 51,27 . (9) Am 3,9 . (10) Am 4,5 .
- act. qal imperatief 2de pers. mann. enk. sjëma` (luister) . Tenach (169) . Am (1) Am 7,16 .

4. ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Tenach : Ja`äqobh (Jakob) . Tenach (252) . Am (6) : (1) Am 3,13 . (2) Am 6,8 . (3) Am 7,2 . (4) Am 7,5 . (5) Am 8,7 . (6) Am 9,8 . Bij de aartsvaders Abraham , Isaak en Jakob spelen de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis .
- Abraham werd 175 jaar oud . 175 = 5² X 7 . (Gn 25,7) . Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers .
- Isaak werd 180 jaar oud . 180 = 6² X 5 . (Gn 35,28) .
- Jakob werd 147 jaar oud . 147 = 7² X 3 . (Gn 49,33) . Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers .
Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend .
- Jozef leefde 110 jaar . 110 = 5² + 6² + 7² . De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat . (Gn 50,22) . Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig . 5 (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) = 110 .
Ook de getalwaarde van de namen kan een symbolische waarde hebben .
- Isaak (Gn 21,3) . jitsëchâq (Isaak) . Getalwaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26) .
- Jakob (Gn 25,26) . ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26) .
- Jozef (Gn 30,24) . Jôseph (Jozef) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 OF 156 (6 X 26) .
Het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) in het kwadraat , afdalend , met de getalwaarde van de godsnaam JHWH = 26 .

5. - 7. nëûm ´ädonâj JHWH . Tenach (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenach (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .

Am 3,14 - Am 3,14 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 -- Am 3,1-15 -Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14dioti en tè èmera otan ekdikô asebeias tou israèl ep' auton kai ekdikèsô epi ta thusiastèria baithèl kai kataskafèsetai ta kerata tou thusiastèriou kai pesountai epi tèn gèn  14 quia in die cum visitare coepero praevaricationes Israhel super eum visitabo et super altaria Bethel et amputabuntur cornua altaris et cadent in terram     14 Dat Ik, ten dage als Ik Israëls overtredingen over hem bezoeken zal, ook bezoeking zal doen over de altaren van Beth-el; en de hoornen des altaars zullen worden afgehouwen, en ter aarde vallen.   [14] Als Ik Israël ter verantwoording roep voor zijn zonden, dan treed Ik op tegen de altaren van Betel; dan worden de hoorns* van het altaar afgehouwen en vallen ze op de grond.   [14] De dag komt dat ik Israël voor zijn misdaden zal straffen. Mijn straf zal dan de altaren van Betel treffen, de horens van de altaren zullen afgehakt worden en op de grond vallen.   14 Want: ten dage dat ik Israëls overschrijdingen aan hem bezoek,– zal ik bezoeking doen aan de altaren van Bet El, en zullen de horens van het altaar worden afgehouwen en ter aarde vallen.  14. le jour où je châtierai Israël pour ses crimes, je sévirai contre les autels de Béthel; les cornes de l'autel seront abattues et tomberont à terre.  

King James Bible . [14] That in the day that I shall visit the transgressions of Israel upon him I will also visit the altars of Bethel: and the horns of the altar shall be cut off, and fall to the ground.
Luther-Bibel . 14 Zur Zeit, da ich die Sünden Israels heimsuchen werde, will ich die Altäre in Bethel heimsuchen und die Hörner des Altars abbrechen, dass sie zu Boden fallen sollen,

Tekstuitleg van Am 3,14 .

1. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

2. bëjôm (op een dag) / bajjôm (op de dag) . Voorzetsel bë (op) / ba (bë + bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenach : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenach (491) . Pentateuch (130) . 12 kl. Prof. (62 = 2 X 31) . Am (7) : (1) Am 1,14 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,14 . (4) Am 8,3 . (5) Am 8,9 . (6) Am 8,13 . (7) Am 9,11 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in Amos (16) , in het N.T. (388) . Am (16) : (1) Am 1,1 . (2) Am 1,14 . (3) Am 2,16 . (4) Am 3,14 . (5) Am 4,2 . (6) Am 5,8 . (7) Am 5,18 (2X) . (8) Am 5,20 . (9) Am 6,3 . (10) Am 8,3 . (11) Am 8,9 . (12) Am 8,10 . (13) Am 8,11 . (14) Am 8,13 . (15) Am 9,11 (2X) . (16) Am 9,13 .

1. - 2. kî bëjôm (want op een dag) . Tenach (4) : (1) Gn 2,17 . (2) Gn 3,5 . (3) Ex 10,28 . (4) Am 3,14 .

5. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenach : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenach (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .

10. - 11. be(j)th ´el (Bethel) . Tenach (39) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Hos 10,15 . (2) Hos 12,5 . (3) Am 3,14 . (4) Am 5,5 . (5) Am 7,10 . (6) Zach 7,2 .

16. ´èrèts (aarde) . Tenach (453) . Am (7) : (1) Am 2,7 . (2) Am 2,10 . (3) Am 4,13 . (4) Am 7,12 . (5) Am 8,4 . (6) Am 9,6 . (7) Am 9,9 . lä´ârèts (naar de aarde , ter aarde) . Tenach (54) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Am 3,14 . (2) Am 5,7 . (3) Am 8,9 . me´èrèts (uit het land) . Am (3) : (1) Am 2,10 . (2) Am 3,1 . (3) Am 9,7 .

15. - 16. wënâphëlû lâ´ârèts (en zij vielen ter aarde) . Slechts in Am 3,14 .

Am 3,15 - Am 3,15 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 -- Am 3,1-15 -Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15sugcheô kai pataxô ton oikon ton peripteron epi ton oikon ton therinon kai apolountai oikoi elefantinoi kai prostethèsontai oikoi eteroi polloi legei kurios 15 et percutiam domum hiemalem cum domo aestiva et peribunt domus eburneae et dissipabuntur aedes multae dicit Dominus     15 En Ik zal het winterhuis met het zomerhuis slaan; en de elpenbenen huizen zullen vergaan, en de grote huizen een einde nemen, spreekt de HEERE.   [15] Dan verniel Ik de winterverblijven en de zomerverblijven, en gaan de ivoren paleizen te gronde. De machtige paleizen zullen verdwijnen’, – godsspraak van de heer.   [15] Dan zal ik de winterverblijven en de zomerverblijven verwoesten, de ivoren paleizen zullen verloren gaan, en vele huizen zullen worden vernietigd – spreekt de HEER.  15 Ik zal het winterhuis slaan tegelijk met het zomerhuis; teloorgaan zullen die huizen van ivoor,– is de tijding van de ENE a  15. Je frapperai la maison d'hiver avec la maison d'été, les maisons d'ivoire seront détruites, bien des maisons disparaîtront, oracle de Yahvé. 

King James Bible . [15] And I will smite the winter house with the summer house; and the houses of ivory shall perish, and the great houses shall have an end, saith the LORD.
Luther-Bibel . 15 und will Winterhaus und Sommerhaus zerschlagen, und die elfenbeingeschmückten Häuser sollen zugrunde gehen und viele Häuser vernichtet werden, spricht der HERR.

Tekstuitleg van Am 3,15 .

13. - 14. nëûm ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenach (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenach (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .


SEPTUAGINTA

1akousate ton logon touton on elalèsen kurios ef' umas oikos israèl kai kata pasès fulès ès anègagon ek gès aiguptou legôn2plèn umas egnôn ek pasôn fulôn tès gès dia touto ekdikèsô ef' umas pasas tas amartias umôn3ei poreusontai duo epi to auto katholou ean mè gnôrisôsin eautous4ei ereuxetai leôn ek tou drumou autou thèran ouk echôn ei dôsei skumnos fônèn autou ek tès mandras autou katholou ean mè arpasè ti5ei peseitai orneon epi tèn gèn aneu ixeutou ei schasthèsetai pagis epi tès gès aneu tou sullabein ti6ei fônèsei salpigx en polei kai laos ou ptoèthèsetai ei estai kakia en polei èn kurios ouk epoièsen7dioti ou mè poièsè kurios o theos pragma ean mè apokalupsè paideian autou pros tous doulous autou tous profètas8leôn ereuxetai kai tis ou fobèthèsetai kurios o theos elalèsen kai tis ou profèteusei9apaggeilate chôrais en assuriois kai epi tas chôras tès aiguptou kai eipate sunachthète epi to oros samareias kai idete thaumasta polla en mesô autès kai tèn katadunasteian tèn en autè10kai ouk egnô a estai enantion autès legei kurios oi thèsaurizontes adikian kai talaipôrian en tais chôrais autôn11dia touto tade legei kurios o theos turos kuklothen è gè sou erèmôthèsetai kai kataxei ek sou ischun sou kai diarpagèsontai ai chôrai sou12tade legei kurios on tropon otan ekspasè o poimèn ek stomatos tou leontos duo skelè è lobon ôtiou outôs ekspasthèsontai oi uioi israèl oi katoikountes en samareia katenanti fulès kai en damaskô iereis13akousate kai epimarturasthe tô oikô iakôb legei kurios o theos o pantokratôr14dioti en tè èmera otan ekdikô asebeias tou israèl ep' auton kai ekdikèsô epi ta thusiastèria baithèl kai kataskafèsetai ta kerata tou thusiastèriou kai pesountai epi tèn gèn15sugcheô kai pataxô ton oikon ton peripteron epi ton oikon ton therinon kai apolountai oikoi elefantinoi kai prostethèsontai oikoi eteroi polloi legei kurios


VULGAAT

1 audite verbum quod locutus est Dominus super vos filii Israhel super omni cognatione quam eduxi de terra Aegypti dicens 2 tantummodo vos cognovi ex omnibus cognationibus terrae idcirco visitabo super vos omnes iniquitates vestras 3 numquid ambulabunt duo pariter nisi convenerit eis 4 numquid rugiet leo in saltu nisi habuerit praedam numquid dabit catulus leonis vocem de cubili suo nisi aliquid adprehenderit 5 numquid cadet avis in laqueum terrae absque aucupe numquid auferetur laqueus de terra antequam quid ceperit 6 si clanget tuba in civitate et populus non expavescet si erit malum in civitate quod Dominus non fecit 7 quia non faciet Dominus Deus verbum nisi revelaverit secretum suum ad servos suos prophetas 8 leo rugiet quis non timebit Dominus Deus locutus est quis non prophetabit 9 auditum facite in aedibus Azoti et in aedibus terrae Aegypti et dicite congregamini super montes Samariae et videte insanias multas in medio eius et calumniam patientes in penetrabilibus eius 10 et nescierunt facere rectum dicit Dominus thesaurizantes iniquitatem et rapinas in aedibus suis 11 propterea haec dicit Dominus Deus tribulabitur et circumietur terra et detrahetur ex te fortitudo tua et diripientur aedes tuae 12 haec dicit Dominus quomodo si eruat pastor de ore leonis duo crura aut extremum auriculae sic eruentur filii Israhel qui habitant in Samaria in plaga lectuli et in Damasco grabatti 13 audite et contestamini in domo Iacob dicit Dominus Deus exercituum 14 quia in die cum visitare coepero praevaricationes Israhel super eum visitabo et super altaria Bethel et amputabuntur cornua altaris et cadent in terram 15 et percutiam domum hiemalem cum domo aestiva et peribunt domus eburneae et dissipabuntur aedes multae dicit Dominus