BIJBELBOEK AMOS 4, Am 4 -- Am 4 -- Taalgebruik -

Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk : Am 1 - Am 2 - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 7 - Am 8 - Am 9 -
Uitleg vers per vers : Am 4,1 - Am 4,2 - Am 4,3 - Am 4,4 - Am 4,5 - Am 4,6 - Am 4,7 - Am 4,8 - Am 4,9 - Am 4,10 - Am 4,11 - Am 4,12 - Am 4,13 -

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Amos Taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

- Taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën) :
Am 4,1 - Am 4,1 -- Am 4 -- Taalgebruik - Am 4,1 - Am 4,2 - Am 4,3 - Am 4,4 - Am 4,5 - Am 4,6 - Am 4,7 - Am 4,8 - Am 4,9 - Am 4,10 - Am 4,11 - Am 4,12 - Am 4,13 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 1akousate ton logon touton damaleis tès basanitidos ai en tô orei tès samareias ai katadunasteuousai ptôchous kai katapatousai penètas ai legousai tois kuriois autôn epidote èmin opôs piômen  1 audite verbum hoc vaccae pingues quae estis in monte Samariae quae calumniam facitis egenis et confringitis pauperes quae dicitis dominis vestris adferte et bibemus     1 Hoort dit woord, gij koeien van Basan! gij, die op den berg van Samaria zijt, die de armen verdrukt, die de nooddruftigen verplettert; gij, die tot hunlieder heren zegt: Brengt aan, opdat wij drinken.   [1] ‘Hoor dit woord, koeien* van Basan, daar op de berg van Samaria; jullie die de geringen verdrukken, die de armen vertrappen en tegen jullie mannen zeggen: “Breng ons te drinken!”  [1] Vrouwen, luister naar deze woorden! Jullie zijn als vette koeien die de berg van Samaria kaalgrazen: jullie onderdrukken de zwakken, mishandelen de armen en zeggen tegen je man: ‘Breng ons iets te drinken!’  1 ¶ Hoort dit woord, vaarzen van de Basan op de berg van Samaria, die geringen verdrukken en armen vertrappen!– die tot hun heren zeggen: laat komen, we willen drinken!  1. Écoutez cette parole, vaches du Bashân qui êtes sur la montagne de Samarie, qui exploitez les faibles, qui maltraitez les pauvres, qui dites à vos maris : « Apporte et buvons ! »  

King James Bible . [1] Hear this word, ye kine of Bashan, that are in the mountain of Samaria, which oppress the poor, which crush the needy, which say to their masters, Bring, and let us drink.
Luther-Bibel . 4 1 Hört dies Wort, ihr fetten Kühe, die ihr auf dem Berge Samarias seid und den Geringen Gewalt antut und schindet die Armen und sprecht zu euren Herren: Bringt her, lasst uns saufen!

Tekstuitleg van Am 4,1 .  Het vers Am 4,1 telt 16 (2² X 2²) woorden en 75 (3 X 5²) letters . De getalwaarde van Am 4,1 is 6436 (2² X 1609) .

Am 4,1.1. Een vorm van sjâmâ` (horen, luisteren) in Amos in 8 verzen .
act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. sjimë`û (hoort, luistert) van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenakh : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Amos : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . (sj-m-`-û) . Tenakh (163) . Am (5) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,13 . (3) Am 4,1 . (4) Am 5,1 . (5) Am 8,4 .
- act. hifil imperatief 2de pers. mann. mv. hasjëmî`û (doet horen) . Tenakh (10) : (1) Js 48,20 . (2) Jr 4,5 . (3) Jr 4,16 . (4) Jr 31,7 . (5) Jr 48,4 . (6) Jr 50,2 . (7) Jr 50,29 . (8) Jr 51,27 . (9) Am 3,9 . (10) Am 4,5 .
- act. qal imperatief 2de pers. mann. enk. sjëma` (luister) . Tenakh (169) . Am (1) Am 7,16 .

Am 4,1.1. - 3. sjimë`û (hoort, luistert naar) ´èth haddâbhâr (het woord) . Tenakh (4) : (1) Jr 10,1 . (2) Am 3,1 . (3) Am 4,1 . (4) Am 5,1 .

Am 4,1.4. hazzèh (deze, dit) < bepaald lidw. ha + aanwijz. voornaamw. mann. enk. zèh (deze) . Am (3) : (1) Am 3,1 . (2) Am 4,1 .(3) Am 5,1 .

Am 4,1.1. - 4. sjimë`û (hoort, luistert naar) ´èth haddâbhâr hazzèh (dit woord) . Tenakh (3) : (1) Am 3,1 . (2) Am 4,1 . (3) Am 5,1 . Hiermee worden de drie pericopen van het tweede deel (Am 3-6) van Amos ingeleid .

8. sjomërôn (Samaria) . Tenakh (58) . 12 kl. Prof. (14) : (1) Hos 7,1 . (2) Hos 8,5 . (3) Hos 8,6 . (4) Hos 10,5 . (5) Hos 10,7 . (6) Hos 14,1 . (7) Am 3,9 . (8) Am 4,1 . (9) Am 6,1 . (10) Am 8,14 . (11) Ob 19 . (12) Mi 1,1 . (13) Mi 1,5 . (14) Mi 1,6 .

Am 4,1.9. hâ`osjëqôth (de onderdrukkers) : bepaald lidw. ha + act. qal part. praes. vr. mv. van het werkw. `âsjaq (onderdrukken, afpersen) . Slechts in Am 4,1 . Zie ook : wa`äsjûqîm (die verdrukt worden) < wë + pass. qal part. nom. mann. mv. van het werkw. `âsjaq (onderdrukken, afpersen) . Tenakh (1) Am 3,9 .

Am 4,1.10. dal (arme, geringe) . Tenakh 20) . 12 kl. Prof. (1) Am 5,11 . dallîm (armen, geringen) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 2,7 . (2) Am 4,1 . (3) Am 8,6 .

Am 4,1.9. - 10. hâ`osjëqôth (de onderdrukkers) dallîm (de armen) . Slechts in Am 4,1 .

Am 4,2 - Am 4,2 -- Am 4 -- Taalgebruik - Am 4,1 - Am 4,2 - Am 4,3 - Am 4,4 - Am 4,5 - Am 4,6 - Am 4,7 - Am 4,8 - Am 4,9 - Am 4,10 - Am 4,11 - Am 4,12 - Am 4,13 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2omnuei kurios kata tôn agiôn autou dioti idou èmerai erchontai ef' umas kai lèmpsontai umas en oplois kai tous meth' umôn eis lebètas upokaiomenous embalousin empuroi loimoi  2 iuravit Dominus Deus in sancto suo quia ecce dies venient super vos et levabunt vos in contis et reliquias vestras in ollis ferventibus    2 De Heere HEERE heeft gezworen bij Zijn heiligheid, dat er, ziet, dagen over ulieden zullen komen, dat men u zal optrekken met haken, en uw nakomelingen met visangelen.   [2] De Heer god heeft bij zijn heiligheid* gezworen dat er dagen komen voor jullie, dat men jullie aan haken ophaalt en angels in jullie achterwerk slaat.   [2] God, de HEER, zweert bij zijn heiligheid: Weet dat de dagen niet ver zijn dat jullie als vissen met hengels worden opgehaald, en wie er dan nog overblijven met haken.  2 Gezworen heeft mijn Heer, de ENE, bij zijn heiligheid dat er, zie, dagen over u op komst zijn,– dat men u zal optillen aan angels, uw achterste aan vishaken,–   2. Le Seigneur l'a juré par sa sainteté : voici que des jours viennent sur vous où l'on vous enlèvera avec des crocs, et jusqu'aux dernières, avec des harpons de pêche; 

King James Bible . [2] The Lord GOD hath sworn by his holiness, that, lo, the days shall come upon you, that he will take you away with hooks, and your posterity with fishhooks.
Luther-Bibel . 2 Gott der HERR hat geschworen bei seiner Heiligkeit: Siehe, es kommt die Zeit über euch, dass man euch herausziehen wird mit Angeln und, was von euch übrig bleibt, mit Fischhaken.

Tekstuitleg van Am 4,2 .  Het vers Am 4,2 telt 15 (3 X 5) woorden en 66 (6 X 11) letters . De getalwaarde van Am 4,2 is 4095 (3² X 5 X 7 X 13) .

Am 4,2.1. nifal perf. 3de pers. enk. nisjëba` (hij zwoer) van het werkw. sjâbhâ`: zweren , vervolledigen / vervullen . Taalgebruik in Tenakh : sjâbhâ`(zweren) . Taalgebruik in Amos : sjâbhâ`(zweren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , beth = 2 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 39 ( 3 X 13 of 26 + 13) of 372 (12 X 31) . Gr. omnumi (zweren, onder ede beloven) . Taalgebruik in de Septuaginta. : omnumi (zweren, onder ede beloven) . Taalgebruik in het N.T. : omnumi (zweren, onder ede beloven) . Lat. jurare . Fr. jurer . E. to swear . D. schwören . Tenakh (45) . Pentateuch (27) . Am (3) : (1) Am 4,2 . (2) Am 6,8 . (3) Am 8,7 .

2. ´ädonâj (mijn Heer) . Am (23) : (1) Am 1,8 . (2) Am 3,7 . (3) Am 3,8 . (4) Am 3,11 . (5) Am 3,13 . (6) Am 4,2 . (7) Am 4,5 . (8) Am 5,3 . (9) Am 5,16 . (10) Am 6,8 . (11) Am 7,1 . (12) Am 7,2 . (13) Am 7,4 . (14) Am 7,5 . (15) Am 7,6 . (16) Am 7,7 . (17) Am 7,8 . (18) Am 8,1 . (19) Am 8,3 .. (20) Am 8,9 . (21) Am 8,11 . (22) Am 9,1 . (23) Am 9,8 .

Am 4,2.1. 3. nisjëba` JHWH ( JHWH zwoer) . Tenakh (21) . Dt (11 / 22) . Am (1) Am 8,7 . nisjëba` ´ädonâj JHWH ( mijn Heer JHWH zwoer) . Tenakh (2) : (1) Am 4,2 . (2) Am 6,8 .

5. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

6. hinneh (zie) . Am (8) : (1) Am 2,13 . (2) Am 4,2 . (3) Am 4,13 . (4) Am 6,11 . (5) Am 8,11 . (6) Am 9,8 . (7) Am 9,9 . (8) Am 9,13 . wëhinneh (en zie) . Am (4) : (1) Am 7,1 . (2) Am 7,4 . (3) Am 7,7 . (4) Am 8,1 . hinëni (zie ik) . Am (2) : (1) Am 6,14 . (2) Am 7,8 .

5. - 6. kî hinneh (want zie) . Tenakh (26) . 12 kl. Prof. (9) : (1) Hos 9,6 . (2) Jl 4,1 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,13 . (5) Am 6,11 . + Am 9,9 . (6) Mi 1,3 . (7) Zach 3,9 . (8) Zach 11,16 . (9) Mal 3,19 .

7. - 8. + 6. - 8. jâmîm bâ´îm (de komende dagen) . Tenakh (20) . Eveneens Tenakh (20) hinneh jâmîm bâ´îm (zie komende dagen) : (1) 1 S 2,31 . (2) 2 K 20,17 . (3) Js 39,6 . (4) Jr 7,32 . (5) Jr 9,24. (6) Jr 16,14. (7) Jr 19,6 . (8) Jr 23,5 . (9) Jr 23,7 . (10) Jr 30,3 . (11) Jr 31,27 . (12) Jr 31,31 . (13) Jr 33,14 . (14) Jr 48,12 . (15) Jr 49,2 . (16) Jr 51,47 . (17) Jr 51,52 . (18) Am 4,2 . (19) Am 8,11 . (20) Am 9,13 .

9. `äle(j)khèm (tot jullie) < voorzetsel `al + suffix persoonl. voornaamw. mann. mv. . Am (5) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,2 . (3) Am 4,2 . (4) Am 5,1 . (5) Am 6,14 . In Am 3,1 zijn de Israëlieten , in Am 5,1 en Am 6,14 het huis van Israël de geadresseerden .

Am 4,3 - Am 4,3 -- Am 4 -- Taalgebruik - Am 4,1 - Am 4,2 - Am 4,3 - Am 4,4 - Am 4,5 - Am 4,6 - Am 4,7 - Am 4,8 - Am 4,9 - Am 4,10 - Am 4,11 - Am 4,12 - Am 4,13 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai exenechthèsesthe gumnai katenanti allèlôn kai aporrifèsesthe eis to oros to remman legei kurios o theos  3 et per aperturas exibitis altera contra alteram et proiciemini in Armon dicit Dominus     3 En gij zult door de bressen uitgaan, een ieder voor zich henen; en gij zult, hetgeen in het paleis gebracht is, wegwerpen, spreekt de HEERE.   [3] Dat jullie door de bressen naar buiten gesleurd worden, de een na de ander, en naar de Hermon* gesleept’, – godsspraak van de heer.   [3] Eén voor één worden jullie door de bressen in de stadsmuur naar buiten gedreven en naar Harmon weggeslingerd – spreekt de HEER.  3 en door bressen de stad uittrekt, ieder recht voor zich uit, ge zult heengezonden worden naar de Hermon, is de tijding van de ENE 3. vous sortirez par des brèches, chacune droit devant soi, et vous serez repoussées vers l'Hermon, oracle de Yahvé. Illusions, impénitence, châtiment d'Israël. 

King James Bible . [3] And ye shall go out at the breaches, every cow at that which is before her; and ye shall cast them into the palace, saith the LORD.
Luther-Bibel . 3 Und ihr werdet zu den Mauerlücken hinausmüssen, eine jede vor sich hin, und zum Hermon weggeschleppt werden, spricht der HERR. Gottes Züchtigungen werden missachtet

Tekstuitleg van Am 4,3 .

7. - 8. nëûm ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenakh (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 .
- nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenakh (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .

Am 4,4 - Am 4,4 -- Am 4 -- Taalgebruik - Am 4,1 - Am 4,2 - Am 4,3 - Am 4,4 - Am 4,5 - Am 4,6 - Am 4,7 - Am 4,8 - Am 4,9 - Am 4,10 - Am 4,11 - Am 4,12 - Am 4,13 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4eisèlthate eis baithèl kai ènomèsate kai eis galgala eplèthunate tou asebèsai kai ènegkate eis to prôi thusias umôn eis tèn trièmerian ta epidekata umôn  4 venite ad Bethel et impie agite ad Galgalam et multiplicate praevaricationem et offerte mane victimas vestras tribus diebus decimas vestras     4 Komt te Beth-el, en overtreedt te Gilgal; maakt des overtredens veel, en brengt uw offers des morgens, uw tienden om de drie dagen!   [4] ‘Ga* naar Betel om te zondigen, naar Gilgal om er jullie zonde nog erger te maken. Breng iedere ochtend jullie offers en om de drie dagen jullie tienden.  [4] Kom naar Betel en zondig er maar, kom naar Gilgal en zondig daar nog meer. Breng er ’s ochtends je offerdieren, de volgende dag je tienden.  4 Komt naar Bet El en begaat maar uw overschrijdingen, naar de Gilgal en zorgt voor een overvloed van overschrijding!– brengt tegen de ochtend uw offeranden, alle derde dagen uw tienden!–  4. Allez à Béthel et péchez ! A Gilgal, péchez de plus belle ! Apportez le matin vos sacrifices, tous les trois jours vos dîmes; 

King James Bible . [4] Come to Bethel, and transgress; at Gilgal multiply transgression; and bring your sacrifices every morning, and your tithes after three years:
Luther-Bibel . 4 Ja, kommt her nach Bethel und treibt Sünde, und nach Gilgal, um noch viel mehr zu sündigen! Bringt eure Schlachtopfer am Morgen und eure Zehnten am dritten Tage,

Tekstuitleg van Am 4,4 .  

Am 4,5 - Am 4,5 -- Am 4 -- Taalgebruik - Am 4,1 - Am 4,2 - Am 4,3 - Am 4,4 - Am 4,5 - Am 4,6 - Am 4,7 - Am 4,8 - Am 4,9 - Am 4,10 - Am 4,11 - Am 4,12 - Am 4,13 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai anegnôsan exô nomon kai epekalesanto omologias apaggeilate oti tauta ègapèsan oi uioi israèl legei kurios o theos 5 et sacrificate de fermentato laudem et vocate voluntarias oblationes et adnuntiate sic enim voluistis filii Israhel dicit Dominus Deus    5 En rookt van het gedesemde een lofoffer, en roept vrijwillige offers uit, doet het horen; want alzo hebt gij het gaarne, gij kinderen Israëls! spreekt de Heere HEERE.   [5] Breng dankoffers* van gezuurd brood en maak ophef over jullie vrijwillige gaven. Dat doen jullie immers zo graag, zonen van Israël’, – godsspraak van de Heer god.   [5] Breng er een dankoffer met gedesemd brood, en beroem je op je vrijwillige gaven – want zo willen jullie het toch, Israëlieten? – spreekt God, de HEER.  5 ontsteek van wat er verzuurd is een dankoffer, roept geloften uit, laat ze maar horen!– want zó hebt ge lief, zonen Israëls, is de tijding van mijn Heer, de ENE  5. faites brûler du levain en sacrifice de louange, criez vos offrandes volontaires, annoncez-les, puisque c'est cela que vous aimez, enfants d'Israël ! Oracle du Seigneur Yahvé.  

King James Bible . [5] And offer a sacrifice of thanksgiving with leaven, and proclaim and publish the free offerings: for this liketh you, O ye children of Israel, saith the Lord GOD.
Luther-Bibel . 5 räuchert Sauerteig zum Dankopfer und ruft freiwillige Opfer aus und verkündet sie; denn so habt ihr's gern, ihr Israeliten, spricht Gott der HERR!

Tekstuitleg van Am 4,5 .  

6. Een vorm van sjâmâ` (horen, luisteren) in Amos in 8 verzen .
act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. sjimë`û (hoort, luistert) van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenakh : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Amos : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . (sj-m-`-û) . Tenakh (163) . Am (5) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,13 . (3) Am 4,1 . (4) Am 5,1 . (5) Am 8,4 .
- act. hifil imperatief 2de pers. mann. mv. hasjëmî`û (doet horen) . Tenakh (10) : (1) Js 48,20 . (2) Jr 4,5 . (3) Jr 4,16 . (4) Jr 31,7 . (5) Jr 48,4 . (6) Jr 50,2 . (7) Jr 50,29 . (8) Jr 51,27 . (9) Am 3,9 . (10) Am 4,5 .
- act. qal imperatief 2de pers. mann. enk. sjëma` (luister) . Tenakh (169) . Am (1) Am 7,16 .

7. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

7. - 8.

11. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenakh : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenakh (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .
-- bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenakh (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

13. ´ädonâj (mijn Heer) . Am (23) : (1) Am 1,8 . (2) Am 3,7 . (3) Am 3,8 . (4) Am 3,11 . (5) Am 3,13 . (6) Am 4,2 . (7) Am 4,5 . (8) Am 5,3 . (9) Am 5,16 . (10) Am 6,8 . (11) Am 7,1 . (12) Am 7,2 . (13) Am 7,4 . (14) Am 7,5 . (15) Am 7,6 . (16) Am 7,7 . (17) Am 7,8 . (18) Am 8,1 . (19) Am 8,3 .. (20) Am 8,9 . (21) Am 8,11 . (22) Am 9,1 . (23) Am 9,8 .

12. - 14. nëûm ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenakh (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenakh (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .

Am 4,6 - Am 4,6 -- Am 4 -- Taalgebruik - Am 4,1 - Am 4,2 - Am 4,3 - Am 4,4 - Am 4,5 - Am 4,6 - Am 4,7 - Am 4,8 - Am 4,9 - Am 4,10 - Am 4,11 - Am 4,12 - Am 4,13 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai egô dôsô umin gomfiasmon odontôn en pasais tais polesin umôn kai endeian artôn en pasi tois topois umôn kai ouk epestrepsate pros me legei kurios  6 unde et ego dedi vobis stuporem dentium in cunctis urbibus vestris et indigentiam panum in omnibus locis vestris et non estis reversi ad me dicit Dominus     6 Daarom heb Ik ulieden ook reinheid der tanden gegeven in al uw steden, en gebrek van brood in al uw plaatsen; nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE.   [6] ‘Ik*, Ik heb jullie schone* tanden gegeven in al jullie steden, gebrek aan brood in al jullie woonplaatsen, maar jullie hebben je niet tot Mij bekeerd’, – godsspraak van de heer.   [6] Ik was het die jullie in elke stad honger liet lijden en maakte dat er in geen enkel dorp brood was: maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd – spreekt de HEER.  6 ¶ Ik echter heb aan u gegeven: te schone tanden, in al uw steden, gebrek aan brood in al uw plaatsen,– maar ge zijt niet teruggekeerd naar mij, is de tijding van de ENE   6. Aussi, moi je vous ai fait les dents nettes en toutes vos villes, je vous ai privés de pain dans tous vos villages; et vous n'êtes pas revenus à moi ! Oracle de Yahvé.  

King James Bible . [6] And I also have given you cleanness of teeth in all your cities, and want of bread in all your places: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.
Luther-Bibel . 6 Ich habe euch in allen euren Städten müßige Zähne gegeben und Mangel an Brot in allen euren Orten; dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der HERR.

Tekstuitleg van Am 4,6 .

3. - 4. nâthaththî lâkhèm (ik zal geven aan jullie) . Tenakh (11) : (1) Gn 1,29 . (2) Gn 9,3 . (3) Nu 18, 26 . (4) Dt 3,19 . (5) Dt 3,20 . (6) Dt 9,23 . (7) Spr 4, 2 . (8) Jr 7,14 . (9) Jr 23,39 . (10) Jr 35, 15 . (11) Am 4,6 .

16. - 17. nëûm ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenakh (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenakh (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .

Am 4,7 - Am 4,7 -- Am 4 -- Taalgebruik - Am 4,1 - Am 4,2 - Am 4,3 - Am 4,4 - Am 4,5 - Am 4,6 - Am 4,7 - Am 4,8 - Am 4,9 - Am 4,10 - Am 4,11 - Am 4,12 - Am 4,13 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai egô aneschon ex umôn ton ueton pro triôn mènôn tou trugètou kai brexô epi polin mian epi de polin mian ou brexô meris mia brachèsetai kai meris ef' èn ou brexô ep' autèn xèranthèsetai  7 ego quoque prohibui a vobis imbrem cum adhuc tres menses superessent usque ad messem et plui super civitatem unam et super civitatem alteram non plui pars una conpluta est et pars super quam non plui aruit     7 Daartoe heb Ik ook den regen van ulieden geweerd, als er nog drie maanden waren tot den oogst, en heb doen regenen over de ene stad, maar over de andere stad niet doen regenen; het ene stuk lands werd beregend, maar het andere stuk lands, waar het niet op regende, verdorde.  [7] ‘Ook heb Ik jullie de regen onthouden, net drie nieuwe manen voor de oogst. Op de ene stad liet Ik het regenen, op de andere liet Ik het niet regenen. De ene akker kreeg regen, de andere kreeg niets en droogde uit.  [7] Ik was het die jullie de regens onthield, drie maanden voor de oogst. Op de ene stad liet ik het regenen, op de andere liet ik het niet regenen; op het ene veld regende het, en het veld waarop het niet regende verdorde.  7 Ook heb ik u de stortbui onthouden in de nog drie maanden voor de oogst, en ik heb het laten regenen over de ene stad maar over een andere stad gaf ik weer géén regen; de ene akker werd beregend, en een akker waarover het niet regende droogde uit;  7. Aussi, moi je vous ai refusé la pluie, juste trois mois avant la moisson; j'ai fait pleuvoir sur une ville et sur une autre ville je ne faisais pas pleuvoir; un champ recevait de la pluie, et un champ, faute de pluie, se desséchait; 

King James Bible . [7] And also I have withholden the rain from you, when there were yet three months to the harvest: and I caused it to rain upon one city, and caused it not to rain upon another city: one piece was rained upon, and the piece whereupon it rained not withered.
Luther-Bibel . 7 Auch habe ich euch den Regen vorenthalten, als noch drei Monate waren bis zur Ernte, und ich ließ regnen über eine Stadt und auf die andere Stadt ließ ich nicht regnen, ein Acker wurde beregnet und der andere Acker, der nicht beregnet wurde, verdorrte.

Tekstuitleg van Am 4,7 .  

Am 4,8 - Am 4,8 -- Am 4 -- Taalgebruik - Am 4,1 - Am 4,2 - Am 4,3 - Am 4,4 - Am 4,5 - Am 4,6 - Am 4,7 - Am 4,8 - Am 4,9 - Am 4,10 - Am 4,11 - Am 4,12 - Am 4,13 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai sunathroisthèsontai duo kai treis poleis eis polin mian tou piein udôr kai ou mè emplèsthôsin kai ouk epestrepsate pros me legei kurios  8 et venerunt duae et tres civitates ad civitatem unam ut biberent aquam et non sunt satiatae et non redistis ad me dicit Dominus    8 En twee, drie steden togen om tot een stad, opdat zij water mochten drinken, maar werden niet verzadigd; nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE.  [8] Naar één stad kwamen twee, drie andere steden strompelen, om daar water te drinken; maar hun dorst werd niet gelest, en jullie hebben je niet tot Mij bekeerd’, – godsspraak van de heer.  [8] Twee, drie steden wankelden naar een andere stad om water te drinken, en hun dorst werd niet gelest: maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd – spreekt de HEER.  8 twee, drie steden wankelden naar één stad om water te drinken en waren niet te verzadigen,– maar ge zijt niet teruggekeerd naar mij, is de tijding van de ENE  8. deux, trois villes allaient en titubant vers une autre pour boire de l'eau sans pouvoir se désaltérer; et vous n'êtes pas revenus à moi ! Oracle de Yahvé. 

King James Bible . [8] So two or three cities wandered unto one city, to drink water; but they were not satisfied: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.
Luther-Bibel . 8 Und es zogen zwei, drei Städte zu einer Stadt, um Wasser zu trinken, und konnten nicht genug finden; dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der HERR.

Tekstuitleg van Am 4,8 .  

15. - 16. nëûm ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenakh (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenakh (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .

Am 4,9 - Am 4,9 -- Am 4 -- Taalgebruik - Am 4,1 - Am 4,2 - Am 4,3 - Am 4,4 - Am 4,5 - Am 4,6 - Am 4,7 - Am 4,8 - Am 4,9 - Am 4,10 - Am 4,11 - Am 4,12 - Am 4,13 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9epataxa umas en purôsei kai en ikterô eplèthunate kèpous umôn ampelônas umôn kai sukônas umôn kai elaiônas umôn katefagen è kampè kai oud' ôs epestrepsate pros me legei kurios  9 percussi vos in vento urente et in aurugine multitudinem hortorum vestrorum et vinearum vestrarum oliveta vestra et ficeta vestra comedit eruca et non redistis ad me dicit Dominus    9 Ik heb ulieden geslagen met brandkoren en met honigdauw; de veelheid uwer hoven, en uwer wijngaarden, en uwer vijgebomen, en uwer olijfbomen at de rups op; nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE.   [9] ‘Ik heb jullie met korenbrand en meeldauw geslagen; jullie rijke tuinen en jullie wijngaarden, jullie vijgenbomen en jullie olijfbomen zijn kaalgevreten door de rupsen, maar jullie hebben je niet tot Mij bekeerd’, – godsspraak van de heer.   [9] Ik trof jullie met korenbrand en meeldauw; sprinkhanen vraten je tuinen en wijngaarden kaal, en alle vijgen en olijven: maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd – spreekt de HEER.  9 Ik heb u geslagen met korenbrand en met vergeling, heb uw hoven en uw wijngaarden geruïneerd, uw vijgenbomen en olijven heeft de knaagbek opgevreten,– maar ge zijt niet teruggekeerd naar mij, is de tijding van de ENE ••  9. Je vous ai frappés par la rouille et la nielle, j'ai desséché vos jardins et vos vignes; vos figuiers et vos oliviers, la sauterelle les a dévorés; et vous n'êtes pas revenus à moi ! Oracle de Yahvé.  

King James Bible . [9] I have smitten you with blasting and mildew: when your gardens and your vineyards and your fig trees and your olive trees increased, the palmerworm devoured them: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.
Luther-Bibel . 9 Ich plagte euch mit dürrer Zeit und mit Getreidebrand; auch fraßen die Raupen alles, was in euren Gärten und Weinbergen, auf euren Feigenbäumen und Ölbäumen wuchs; dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der HERR.

Tekstuitleg van Am 4,9 .  

15. - 16. nëûm ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenakh (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenakh (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .

Am 4,10 - Am 4,10 -- Am 4 -- Taalgebruik - Am 4,1 - Am 4,2 - Am 4,3 - Am 4,4 - Am 4,5 - Am 4,6 - Am 4,7 - Am 4,8 - Am 4,9 - Am 4,10 - Am 4,11 - Am 4,12 - Am 4,13 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10exapesteila eis umas thanaton en odô aiguptou kai apekteina en romfaia tous neaniskous umôn meta aichmalôsias ippôn sou kai anègagon en puri tas parembolas umôn en tè orgè mou kai oud' ôs epestrepsate pros me legei kurios  10 misi in vos mortem in via Aegypti percussi in gladio iuvenes vestros usque ad captivitatem equorum vestrorum et ascendere feci putredinem castrorum vestrorum in nares vestras et non redistis ad me dicit Dominus     10 Ik heb de pestilentie onder ulieden gezonden, naar de wijze van Egypte; Ik heb uw jongelingen door het zwaard gedood, en uw paarden gevankelijk laten wegvoeren; en Ik heb den stank uwer heirlegeren zelfs in uw neus doen opgaan; nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE.  [10] ‘Ik heb de pest op jullie losgelaten, zoals destijds op Egypte; Ik heb jullie jonge mannen met het zwaard gedood, terwijl jullie paarden werden buitgemaakt; uit jullie legerkamp heb Ik jullie lijklucht laten opsnuiven maar jullie hebben je niet tot Mij bekeerd’, – godsspraak van de heer.   [10] Ik stuurde de pest op jullie af, zoals ik die ooit op Egypte afstuurde; ik doodde je soldaten en je buitgemaakte paarden, zodat jullie de stank van je eigen legerkamp roken: maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd – spreekt de HEER.  10 Ik zond onder u een pestplaag uit op een wijze als in Egypte, ik bracht uw uitgelezen jongemannen om door het zwaard, gelijk met de kerkering van uw paarden; ik liet de stank van uw legers opstijgen in uw neus,– maar ge zijt niet teruggekeerd naar mij, is de tijding van de ENE   10. J'ai envoyé parmi vous une peste, comme la peste d'Égypte; j'ai tué vos jeunes gens par l'épée, tandis que vos chevaux étaient capturés; j'ai fait monter à vos narines la puanteur de vos camps; et vous n'êtes pas revenus à moi ! Oracle de Yahvé.  

King James Bible . [10] I have sent among you the pestilence after the manner of Egypt: your young men have I slain with the sword, and have taken away your horses; and I have made the stink of your camps to come up unto your nostrils: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.
Luther-Bibel . 10 Ich schickte unter euch die Pest wie in Ägypten; ich tötete eure junge Mannschaft durchs Schwert und ließ eure Pferde gefangen wegführen, ich ließ den Gestank eures Heerlagers in eure Nasen steigen; dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der HERR.

Tekstuitleg van Am 4,10 .  

9. `am (volk) . Taalgebruik in Tenakh : `am (volk) . Taalgebruik in Amos : `am (volk) . Gr. laos . Lat. populus . Fr. peuple . E. people . Ned. volk . D. Volk . en `im (met) : in 612 verzen in de bijbel . Am (2) : (1) Am 1,5 (`am : volk) . (2) Am 4,10 (`im : met) .

13. ´esj (vuur) . Taalgebruik in Tenakh : ´esj (vuur) . Getalwaarde : aleph = 1 ; sjin = 21 of 300 ; totaal : 22 of 301 . Tenakh (144) . Taalgebruik in Amos : ´esj (vuur) . Taalgebruik in de Septuaginta : pur (vuur) . Taalgebruik in het N.T. : pur (vuur) . Ned. : p -> ph = f -> v in vuur . D. Feuer . E. fire . Fr. feu . Lat. ignis . Een vorm van pur (vuur) in het N.T. (71) , in de LXX (540) . Am (7) : (1) Am 1,4 . (2) Am 1,7 . (3) Am 1,10 . (4) Am 1,12 . (5) Am 1,14 . (6) Am 2,2 . (7) Am 2,5 . b´sj (in / met / door vuur) . Tenakh (128) . Pentateuch (35) . Am (2) : (1) Am 4,10 . (2) Am 7,4 . k´sj (als vuur) . Tenakh (16) . Pentateuch (1) . Am (1) Am 5,6 . In totaal (10) .

19. - 20. nëûm ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenakh (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenakh (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .

Am 4,11 - Am 4,11 -- Am 4 -- Taalgebruik - Am 4,1 - Am 4,2 - Am 4,3 - Am 4,4 - Am 4,5 - Am 4,6 - Am 4,7 - Am 4,8 - Am 4,9 - Am 4,10 - Am 4,11 - Am 4,12 - Am 4,13 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11katestrepsa umas kathôs katestrepsen o theos sodoma kai gomorra kai egenesthe ôs dalos exespasmenos ek puros kai oud' ôs epestrepsate pros me legei kurios  11 subverti vos sicut subvertit Deus Sodomam et Gomorram et facti estis quasi torris raptus de incendio et non redistis ad me dicit Dominus    11 Ik heb sommigen onder ulieden omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde, u, die waart als een vuurbrand, dat uit den brand gered is; nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE.  [11] ‘Ik heb jullie omvergeworpen, zoals Sodom en Gomorra; jullie zijn als een geblakerd stuk hout geworden dat aan een brand ontrukt is, maar jullie hebben je niet tot Mij bekeerd’, – godsspraak van de heer.   [11] Ik vernietigde jullie, zoals ik Sodom en Gomorra vernietigd heb; jullie werden als een stuk zwartgeblakerd hout dat uit de vlammen is weggerukt: maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd – spreekt de HEER. [  11 Ik heb u omgekeerd zoals God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft, en ge zijt geworden als hakhout uit een brandstapel gerukt,– maar ge zijt niet teruggekeerd naar mij, is de tijding van de ENE ••  11. Je vous ai bouleversés comme Dieu bouleversa Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un tison sauvé de l'incendie; et vous n'êtes pas revenus à moi ! Oracle de Yahvé.  

King James Bible . [11] I have overthrown some of you, as God overthrew Sodom and Gomorrah, and ye were as a firebrand plucked out of the burning: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.
Luther-Bibel . 11 Ich richtete unter euch Zerstörung an, wie Gott Sodom und Gomorra zerstörte, dass ihr wart wie ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerissen wird; dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der HERR.

Tekstuitleg van Am 4,11 .  

1. hâphakhëthî (ik verwoestte) : qal . perf. 1ste pers. enk.van het werkw. hâphakh (wenden, omkeren, verdraaien, verwoesten) . Tenakh (1) Am 4,11 . wëhâphakhëthî (en ik zal veranderen) . Tenakh (3) : (1) Jr 31,1 . (2) Am 8,10 . (3) Hag 2,22 . hahophëkhîm (de verdraaiers, die verdraaien) : lidw. ha + qal part. nom. mann. mv. . Tenakh (1) Am 5,7 . wëhophekh (en omkerend) < wë + qal part. nom. mann. enk. . Tenakh (3) : (1) 2 K 21,13. (2) Am 5,8 . (3) Job 34,25 .

16. - 17. nëûm ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenakh (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenakh (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .

Am 4,12 - Am 4,12 -- Am 4 -- Taalgebruik - Am 4,1 - Am 4,2 - Am 4,3 - Am 4,4 - Am 4,5 - Am 4,6 - Am 4,7 - Am 4,8 - Am 4,9 - Am 4,10 - Am 4,11 - Am 4,12 - Am 4,13 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12dia touto outôs poièsô soi israèl plèn oti outôs poièsô soi etoimazou tou epikaleisthai ton theon sou israèl  12 quapropter haec faciam tibi Israhel postquam autem haec fecero tibi praeparare in occursum Dei tui Israhel    12 Daarom zal Ik u alzo doen, o Israël! omdat Ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël! om uw God te ontmoeten.   [12] ‘Daarom zal Ik het volgende met jullie doen, Israël. En omdat Ik dit met jullie zal doen, moeten jullie je gereedmaken, Israël, om voor jullie God te verschijnen.   12] Daarom zal ik tegen je optreden, Israël. Maak je gereed voor de komst van je God, Israël, want ik ben het die tegen je zal optreden.   12 Daarom blijf ik zó met je doen, Israël; omdat ik dit aan je ga doen: bereid je voor om je God te ontmoeten, Israël!   12. C'est pourquoi, voici comment je vais te traiter, Israël ! Parce que je vais te traiter ainsi, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël !  

King James Bible . [12] Therefore thus will I do unto thee, O Israel: and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel.
Luther-Bibel . 12 Darum will ich's weiter so mit dir machen, Israel! Weil ich's denn weiter so mit dir machen will, so bereite dich, Israel, und begegne deinem Gott!

Tekstuitleg van Am 4,12 .  

1. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

2. koh (zo) . Tenakh (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

5. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenakh : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenakh (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .
-- bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenakh (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

7. - 8. kî zo´th (want dit) . Tenakh (4) : (1) Job 10,13 . (2) Jr 31,33 . (3) Am 4,12 . (4) Mi 2,10 .

Am 4,13 - Am 4,13 -- Am 4 -- Taalgebruik - Am 4,1 - Am 4,2 - Am 4,3 - Am 4,4 - Am 4,5 - Am 4,6 - Am 4,7 - Am 4,8 - Am 4,9 - Am 4,10 - Am 4,11 - Am 4,12 - Am 4,13 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13dioti idou egô stereôn brontèn kai ktizôn pneuma kai apaggellôn eis anthrôpous ton christon autou poiôn orthron kai omichlèn kai epibainôn epi ta upsè tès gès kurios o theos o pantokratôr onoma autô   13 quia ecce formans montes et creans ventum et adnuntians homini eloquium suum faciens matutinam nebulam et gradiens super excelsa terrae Dominus Deus exercituum nomen eius     13 Want zie, Die de bergen formeert, en den wind schept, en den mens bekend maakt, wat zijn gedachte zij, Die den dageraad duisternis maakt, en op de hoogten der aarde treedt, HEERE, God der heirscharen, is Zijn Naam.   [13] Want* zie, Hij die de bergen boetseert en de stormwind schept, die aan mensen zijn plannen onthult; Hij die dageraad tot duisternis maakt, en de toppen van de aarde betreedt: de heer, God van de machten is zijn naam.’   [13] De schepper van de bergen en de wind, hij die de mens zijn plan onthult, hij die de dageraad verduistert, hij die over de bergtoppen schrijdt – zijn naam is HEER, God van de hemelse machten.   13 Want zie, hij die bergen boetseert en stormwind schept, en aan de bloedrode mens meldt wat hij overpeinst, de maker van morgenrood en nachtzwart, wiens weg gaat over de hoogten der aarde; ENE, God der heirscharen, is zijn naam. ••   13. Car c'est lui qui forme les montagnes et qui crée le vent, qui révèle à l'homme ses pensées, qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre : Yahvé, Dieu Sabaot, est son nom. 

King James Bible . [13] For, lo, he that formeth the mountains, and createth the wind, and declareth unto man what is his thought, that maketh the morning darkness, and treadeth upon the high places of the earth, The LORD, The God of hosts, is his name.
Luther-Bibel . 13 Denn siehe, er ist's, der die Berge macht und den Wind schafft; er zeigt dem Menschen, was er im Sinne hat. Er macht die Morgenröte und die Finsternis, er tritt einher auf den Höhen der Erde – er heißt »HERR, Gott Zebaoth«.

Tekstuitleg van Am 4,13 .

1. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

2. hinneh (zie) . Am (8) : (1) Am 2,13 . (2) Am 4,2 . (3) Am 4,13 . (4) Am 6,11 . (5) Am 8,11 . (6) Am 9,8 . (7) Am 9,9 . (8) Am 9,13 . wëhinneh (en zie) . Am (4) : (1) Am 7,1 . (2) Am 7,4 . (3) Am 7,7 . (4) Am 8,1 . hinëni (zie ik) . Am (2) : (1) Am 6,14 . (2) Am 7,8 .

1. - 2. kî hinneh (want zie) . Tenakh (26) . 12 kl. Prof. (9) : (1) Hos 9,6 . (2) Jl 4,1 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,13 . (5) Am 6,11 . + Am 9,9 . (6) Mi 1,3 . (7) Zach 3,9 . (8) Zach 11,16 . (9) Mal 3,19 .

17. ´èrèts (aarde) . Tenakh (453) . Am (7) : (1) Am 2,7 . (2) Am 2,10 . (3) Am 4,13 . (4) Am 7,12 . (5) Am 8,4 . (6) Am 9,6 . (7) Am 9,9 . lä´ârèts (naar de aarde , ter aarde) . Tenakh (54) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Am 3,14 . (2) Am 5,7 . (3) Am 8,9 . me´èrèts (uit het land) . Am (3) : (1) Am 2,10 . (2) Am 3,1 . (3) Am 9,7 .

15. - 17. `al bëmäthe(j) ´èrèts (op de hoogten van de aarde) . Tenakh (1) Am 4,13 .


LXX

4 1akousate ton logon touton damaleis tès basanitidos ai en tô orei tès samareias ai katadunasteuousai ptôchous kai katapatousai penètas ai legousai tois kuriois autôn epidote èmin opôs piômen2omnuei kurios kata tôn agiôn autou dioti idou èmerai erchontai ef' umas kai lèmpsontai umas en oplois kai tous meth' umôn eis lebètas upokaiomenous embalousin empuroi loimoi3kai exenechthèsesthe gumnai katenanti allèlôn kai aporrifèsesthe eis to oros to remman legei kurios o theos4eisèlthate eis baithèl kai ènomèsate kai eis galgala eplèthunate tou asebèsai kai ènegkate eis to prôi thusias umôn eis tèn trièmerian ta epidekata umôn5kai anegnôsan exô nomon kai epekalesanto omologias apaggeilate oti tauta ègapèsan oi uioi israèl legei kurios o theos6kai egô dôsô umin gomfiasmon odontôn en pasais tais polesin umôn kai endeian artôn en pasi tois topois umôn kai ouk epestrepsate pros me legei kurios7kai egô aneschon ex umôn ton ueton pro triôn mènôn tou trugètou kai brexô epi polin mian epi de polin mian ou brexô meris mia brachèsetai kai meris ef' èn ou brexô ep' autèn xèranthèsetai8kai sunathroisthèsontai duo kai treis poleis eis polin mian tou piein udôr kai ou mè emplèsthôsin kai ouk epestrepsate pros me legei kurios9epataxa umas en purôsei kai en ikterô eplèthunate kèpous umôn ampelônas umôn kai sukônas umôn kai elaiônas umôn katefagen è kampè kai oud' ôs epestrepsate pros me legei kurios10exapesteila eis umas thanaton en odô aiguptou kai apekteina en romfaia tous neaniskous umôn meta aichmalôsias ippôn sou kai anègagon en puri tas parembolas umôn en tè orgè mou kai oud' ôs epestrepsate pros me legei kurios11katestrepsa umas kathôs katestrepsen o theos sodoma kai gomorra kai egenesthe ôs dalos exespasmenos ek puros kai oud' ôs epestrepsate pros me legei kurios12dia touto outôs poièsô soi israèl plèn oti outôs poièsô soi etoimazou tou epikaleisthai ton theon sou israèl13dioti idou egô stereôn brontèn kai ktizôn pneuma kai apaggellôn eis anthrôpous ton christon autou poiôn orthron kai omichlèn kai epibainôn epi ta upsè tès gès kurios o theos o pantokratôr onoma autô


VULGAAT

1 audite verbum hoc vaccae pingues quae estis in monte Samariae quae calumniam facitis egenis et confringitis pauperes quae dicitis dominis vestris adferte et bibemus 2 iuravit Dominus Deus in sancto suo quia ecce dies venient super vos et levabunt vos in contis et reliquias vestras in ollis ferventibus 3 et per aperturas exibitis altera contra alteram et proiciemini in Armon dicit Dominus 4 venite ad Bethel et impie agite ad Galgalam et multiplicate praevaricationem et offerte mane victimas vestras tribus diebus decimas vestras 5 et sacrificate de fermentato laudem et vocate voluntarias oblationes et adnuntiate sic enim voluistis filii Israhel dicit Dominus Deus 6 unde et ego dedi vobis stuporem dentium in cunctis urbibus vestris et indigentiam panum in omnibus locis vestris et non estis reversi ad me dicit Dominus 7 ego quoque prohibui a vobis imbrem cum adhuc tres menses superessent usque ad messem et plui super civitatem unam et super civitatem alteram non plui pars una conpluta est et pars super quam non plui aruit 8 et venerunt duae et tres civitates ad civitatem unam ut biberent aquam et non sunt satiatae et non redistis ad me dicit Dominus 9 percussi vos in vento urente et in aurugine multitudinem hortorum vestrorum et vinearum vestrarum oliveta vestra et ficeta vestra comedit eruca et non redistis ad me dicit Dominus 10 misi in vos mortem in via Aegypti percussi in gladio iuvenes vestros usque ad captivitatem equorum vestrorum et ascendere feci putredinem castrorum vestrorum in nares vestras et non redistis ad me dicit Dominus 11 subverti vos sicut subvertit Deus Sodomam et Gomorram et facti estis quasi torris raptus de incendio et non redistis ad me dicit Dominus 12 quapropter haec faciam tibi Israhel postquam autem haec fecero tibi praeparare in occursum Dei tui Israhel 13 quia ecce formans montes et creans ventum et adnuntians homini eloquium suum faciens matutinam nebulam et gradiens super excelsa terrae Dominus Deus exercituum nomen eius .