BIJBELBOEK AMOS 5, Am 5 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Am (Amos) -- Am 5 -- Am 5,1-27 -

Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk : Am 1 - Am 2 - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 7 - Am 8 - Am 9 -
Uitleg vers per vers : Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Amos Taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën) :

- Am 5,1-27 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -

Am 5,1 - Am 5,1 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5 1akousate ton logon kuriou touton on egô lambanô ef' umas thrènon oikos israèl  1 audite verbum istud quod ego levo super vos planctum domus Israhel cecidit non adiciet ut resurgat  sjimë`û ´èth haddâbhâr hazzèh   1 Hoort dit woord, dat Ik over ulieden ophef, een klaaglied, o huis Israëls!  [1] Hoor dit woord, de rouwklacht* die Ik aanhef over u, huis Israël!   [1] Luister naar mijn woorden, Israël, luister naar mijn klaaglied over jullie:   1 ¶ Hoort, dit woord, de klaagzang die ik over u aanhef, huis van Israël:   1. Écoutez cette parole que je profère contre vous, une lamentation, maison d'Israël :  

King James Bible . [1] Hear ye this word which I take up against you, even a lamentation, O house of Israel.
Luther-Bibel . 5 1 Höret, ihr vom Hause Israel, dies Wort; denn ich muss dies Klagelied über euch anstimmen:

Tekstuitleg van Am 5,1 . Het vers Am 5,1 telt 11 woorden en 40 (2³ X 5) letters . De getalwaarde van Am 5,1 is 3266 (2 X 23 X 71) .

Am 5,1.1. Een vorm van sjâmâ` (horen, luisteren) in Amos in 8 verzen .
act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. sjimë`û (hoort, luistert) van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Amos : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . (sj-m-`-û) . Tenach (163) . Am (5) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,13 . (3) Am 4,1 . (4) Am 5,1 . (5) Am 8,4 .
- act. hifil imperatief 2de pers. mann. mv. hasjëmî`û (doet horen) . Tenach (10) : (1) Js 48,20 . (2) Jr 4,5 . (3) Jr 4,16 . (4) Jr 31,7 . (5) Jr 48,4 . (6) Jr 50,2 . (7) Jr 50,29 . (8) Jr 51,27 . (9) Am 3,9 . (10) Am 4,5 .
- act. qal imperatief 2de pers. mann. enk. sjëma` (luister) . Tenach (169) . Am (1) Am 7,16 .

Am 5,1.1. - 3. sjimë`û (hoort, luistert naar) ´èth haddâbhâr (het woord) . Tenach (4) : (1) Jr 10,1 . (2) Am 3,1 . (3) Am 4,1 . (4) Am 5,1 .

Am 5,1.4. hazzèh (deze, dit) < bepaald lidw. ha + aanwijz. voornaamw. mann. enk. zèh (deze) . Am (3) : (1) Am 3,1 . (2) Am 4,1 .(3) Am 5,1 .

Am 5,1.1. - 4. sjimë`û (hoort, luistert naar) ´èth haddâbhâr hazzèh (dit woord) . Tenach (3) : (1) Am 3,1 . (2) Am 4,1 .(3) Am 5,1 . Hiermee worden de drie pericopen van het tweede deel (Am 3-6) van Amos ingeleid .

5. ´äsjèr (deze, die) . Am (10) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,9 . (4) Am 3,1 . (5) Am 4,1 . (6) Am 4,7 . (7) Am 5,1 . (8) Am 5,26 . (9) Am 9,12 . (10) Am 9,15 . ka´äsjèr (zoals) . Am (5) : (1) Am 2,13 . (2) Am 3,12 . (3) Am 5,14 . (4) Am 5,19 . (5) Am 9,9 .

8. `äle(j)khèm (tot jullie) < voorzetsel `al + suffix persoonl. voornaamw. mann. mv. . Am (5) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,2 . (3) Am 4,2 . (4) Am 5,1 . (5) Am 6,14 . In Am 3,1 zijn de Israëlieten , in Am 5,1 en Am 6,14 het huis van Israël de geadresseerden .

Am 5,1.10. be(j)th (huis) . Taalgebruik in Tenach : be(j)th (huis) . Taalgebruik in Amos : be(j)th (huis) . Getalwaarde van be(j)th ; beth = 2 , jod = 10 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 412 (2² X 103) . Tenach (911) . Gr. oikos (huis) . Taalgebruik in de Septuaginta : oikos (huis) . Taalgebruik in het N.T. : oikos (huis) . Een vorm van oikos in de LXX (2062) , in het N.T. (112) . Lat. domus . Fr. maison . Ned. huis . E. house . D. Hause . Am (15) : (1) Am 2,8 . (2) Am 3,14 . (3) Am 3,15 . (4) Am 4,4 . (5) Am 5,1 . (6) Am 5,5 . (7) Am 5,6 . (8) Am 5,25 . (9) Am 6,1 . (10) Am 6,14 . (11) Am 7,9 . (12) Am 7,10 . (13) Am 7,16 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,9 . bëbe(j)th (in het huis) . Tenach (166) . Am (3) : (1) Am 1,4 . (2) Am 3,13 . (3) Am 6,9 . mibbe(j)th (uit het huis van) . Tenach (102) . Am (1) Am 1,5 . lëbe(j)th (tot het huis van) . Tenach (3) : (1) Am 5,3 . (2) Am 5,4 . (3) Am 5,6 .

Am 5,1.11. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenach : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenach (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .
-- bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenach (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

Am 5,1.10. - 11. be(j)th jishërâ´el (huis van Israël) .

Am 5,2 - Am 5,2 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2epesen ouketi mè prosthè tou anastènai parthenos tou israèl esfalen epi tès gès autès ouk estin o anastèsôn autèn  2 virgo Israhel proiecta est in terram suam non est qui suscitet eam    2 De jonkvrouw Israëls is gevallen, zij zal niet weder opstaan; zij is verlaten op haar land, er is niemand, die haar opricht.   [2] Zij is gevallen en staat niet meer op, de jonge vrouw Israël; zij ligt verlaten op haar eigen grond en niemand tilt haar op.   [2] Ze is gevallen, vrouwe Israël, ze zal niet meer opstaan, verlaten ligt ze op haar land, en er is niemand die haar opricht.   2 gevallen is zij, zij zal niet meer opstaan, de jonkvrouwe Israël,– neergestoten op haar rode grond, geen die haar doet opstaan!   2. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la vierge d'Israël ! Elle est étendue sur son sol, personne pour la relever ! 

King James Bible . [2] The virgin of Israel is fallen; she shall no more rise: she is forsaken upon her land; there is none to raise her up.
Luther-Bibel . 2 Die Jungfrau Israel ist gefallen, dass sie nicht wieder aufstehen wird; sie ist zu Boden gestoßen und niemand ist da, der ihr aufhelfe.

Tekstuitleg van Am 5,2 . Het vers Am 5,2 telt 11 woorden en 43 letters . De getalwaarde van Am 5,2 is 3447 (3² X 383) . Twee versdelen ; het 1ste telt 6 woorden , het 2de 5 woorden . Er is een parallellie tussen de 2 versdelen .

Am 5,2.1. act. qal perf. 3de pers. vr. enk. nâphëlâh (zij is gevallen) van het werkw. nâphal (vallen) . Taalgebruik in Tenach : nâphal (vallen) . Getalwaarde : nun = 14 of 50 , pe = 17 of 80 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 42 of 160 . Structuur : 50 - 80 - 30 (5 - 8 - 3) . Gr. piptô (vallen) . Taalgebruik in de Septuaginta : piptô (vallen) . Taalgebruik in het N.T. : piptô (vallen) . Eng. to fall . Lat. cadere . Fr. tomber . Tenach (14) . 12 kl. Prof. (1) Am 5,2 . Zie ook : act. qal perf. 1ste pers. enk. nâphalëthî (ik ben gevallen) van het werkw. nâphal (vallen) . Taalgebruik in Tenach : nâphal (vallen) . Gr. piptô (vallen) . Taalgebruik in de Septuaginta : piptô (vallen) . Taalgebruik in het N.T. : piptô (vallen) . Hebr. nâphal = vallen , Eng. to fall . Lat. cadere . Fr. tomber . Tenach (1) Mi 7,8 .
-- een woord met dezelfde structuur is nâchâsj (slang) . Taalgebruik in Tenach : nâchâsj (slang) . Getalwaarde : nun = 14 of 50 ; chet = 8 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 43 of 358 . Structuur : 50 - 8 - 300 (5 - 8 - 3) . Evenzo nèphèsj (geest) . Taalgebruik in Tenach : nèphèsj (geest) . Getalwaarde : nun = 14 of 50 , phe = 17 of 80 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 52 (2 X 26) of 430 . Structuur : 50 - 80 - 300 (5 - 8 - 3) .

Am 5,2.2. lo' (niet) . Am (34) . Am 5 (4) : (1) Am 5,2 . (2) Am 5,5 . (3) Am 5,22 . (4) Am 5,23 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 5 (4) : (1) Am 5,11 . (2) Am 5,18 . (3) Am 5,20 . (4) Am 5,21 .

Am 5,2.3. act. hifil imperf. 3de pers. vr. enk. thôsîph (zij zal toevoegen, zij zal opnieuw) van het werkw. jâsaph (toevoegen) . Taalgebruik in Tenach : jâsaph (toevoegen) . Tenach (6) : (1) Am 5,2 . (2) Am 7,13 . (3) Ps 61,7 . (4) Spr 10,27 . (5) Job 20,9 . (6) 1 Kr 22, 14 .

Am 5,2.4. qûm (opstaan) . Taalgebruik in Tenach : qûm (opstaan) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 146 (2 X 73) . Structuur : 100 - 6 - 40 OF 1 - 6 - 4 . Tenach (46) . 12 kl. Prof. (5) : (1) Am 5,2 . (2) Jon 1,2 . (3) Jon 1,6 . (4) Jon 3,2 . (5) Mi 6,1 . Op het einde van het vers Am 5,2 : act. hifil part. nom. mann. enk. + suffix 3de pers. vrouw. enk. mëqîmâh (die haar doet opstaan) . wë + act. hifil imperf. 1ste pers. enk. wâ´âqîm (ik zal doen opstaan) . Tenach (1) Am 2,11 .

Am 5,2.2. - 4. lo' (niet) thôsîph (zij zal toevoegen, zij zal opnieuw) qûm (opstaan) . Zij zal niet opn,ieuw opstaan . Slechts in Am 5,2 . In tegenstelling tot Mi 7,8 : nâphalëthî (ik val) , qûmî (ik sta op) .

Am 5,2.7. nittësjâh (zij werd neergeworpen) . Nifal perf. 3de pers. vrouw. enk. van het werkw. nâtasj (verwerpen, neerwerpen) . Slechts in Am 5,2 .

Am 5,2.8. `al (op) . Tenach (3075) . Am (37) . Am (5) : (1) Am 5,2 . (2) Am 5,8 . (3) Am 5,9 . (4) Am 5,11 . (5) Am 5,19 .

Am 5,2.8. - 9. `al ´adëmâthâh (op haar grond) . Tenach (1) Am 5,2 .

Am 5,2.7. - 9. Am 5,2 : nittësjâh `al ´adëmâthâh (zij werd neergeworpen op haar grond) . Zie Am 2,7 : hasjsjo´phîm `al `äphar ´èrèts bër´osj dallîm (zij die op het hoofd van armen trappen tegen het stof van de aarde) . Am 8,4 : hasjsjo´phîm ´èbhëjôn (die de arme vertrappen) .

Am 5,2.11. act. hifil part. nom. mann. enk. + suffix 3de pers. vrouw. enk. mëqîmâh (die haar doet opstaan) van het werkw. qûm (opstaan) . Taalgebruik in Tenach : qûm (opstaan) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 146 (2 X 73) . Structuur : 100 - 6 - 40 OF 1 - 6 - 4 . Tenach (1) Am 5,2 .

Am 5,3 - Am 5,3 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3dioti tade legei kurios kurios è polis ex ès exeporeuonto chilioi upoleifthèsontai ekaton kai ex ès exeporeuonto ekaton upoleifthèsontai deka tô oikô israèl  3 quia haec dicit Dominus Deus urbs de qua egrediebantur mille relinquentur in ea centum et de qua egrediebantur centum relinquentur in ea decem in domo Israhel    3 Want zo zegt de Heere HEERE: De stad, die uitgaat met duizend, zal honderd overhouden, en die uitgaat met honderd, zal tien overhouden, in het huis Israëls.   [3] Want, zo spreekt de Heer god: ‘de stad die met duizend uitrukt, rest er maar honderd; de stad die met honderd uitrukt, rest er maar tien voor het huis Israël.’   [3] Dit zegt God, de HEER, over Israël: De stad die met duizend man ten strijde trekt houdt er maar honderd over; de stad die met honderd man ten strijde trekt maar tien.   3 Want zó heeft gezegd mijn Heer, de ENE: de stad die met een duizendtal uittrekt zal er honderd overhouden en die uittrekt met een honderdtal zal er tien overhouden voor het huis Israël! ••   3. Car ainsi parle le Seigneur Yahvé : la ville qui mettait en campagne mille hommes n'en aura plus que cent, et celle qui en mettait cent n'en aura plus que dix, pour la maison d'Israël. Sans conversion, point de salut.  

King James Bible . [3] For thus saith the Lord GOD; The city that went out by a thousand shall leave an hundred, and that which went forth by an hundred shall leave ten, to the house of Israel.
Luther-Bibel . 3 Denn so spricht Gott der HERR: Die Stadt, aus der tausend zum Kampf ausziehen, soll nur hundert übrig behalten, und aus der hundert ausziehen, die soll nur zehn übrig behalten im Hause Israel.

Tekstuitleg van Am 5,3 .

1. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

2. koh (zo) . Tenach (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

1. - 2. kî koh (want zo) . Tenach (62) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 5,3 . (2) Am 5,4 . (3) Am 7,11 . (4) Hag 2,6 . (5) Zach 2,12 . (6) Zach 8,14 .

15. be(j)th (huis) . Taalgebruik in Tenach : be(j)th (huis) . Taalgebruik in Amos : be(j)th (huis) . Getalwaarde van be(j)th ; beth = 2 , jod = 10 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 412 (2² X 103) . Tenach (911) . Gr. oikos (huis) . Taalgebruik in de Septuaginta : oikos (huis) . Taalgebruik in het N.T. : oikos (huis) . Een vorm van oikos in de LXX (2062) , in het N.T. (112) . Lat. domus . Fr. maison . Ned. huis . E. house . D. Hause . Am (15) : (1) Am 2,8 . (2) Am 3,14 . (3) Am 3,15 . (4) Am 4,4 . (5) Am 5,1 . (6) Am 5,5 . (7) Am 5,6 . (8) Am 5,25 . (9) Am 6,1 . (10) Am 6,14 . (11) Am 7,9 . (12) Am 7,10 . (13) Am 7,16 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,9 . bëbe(j)th (in het huis) . Tenach (166) . Am (3) : (1) Am 1,4 . (2) Am 3,13 . (3) Am 6,9 . mibbe(j)th (uit het huis van) . Tenach (102) . Am (1) Am 1,5 . lëbe(j)th (tot het huis van) . Tenach (3) : (1) Am 5,3 . (2) Am 5,4 . (3) Am 5,6 .

16. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenach : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenach (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .
-- bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenach (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

Am 5,4 - Am 5,4 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4dioti tade legei kurios pros ton oikon israèl ekzètèsate me kai zèsesthe  4 quia haec dicit Dominus domui Israhel quaerite me et vivetis     4 Want zo zegt de HEERE tot het huis Israëls: Zoekt Mij, en leeft.   [4] Want zo spreekt de heer tot het huis Israël: ‘Zoek* Mij, en leef,   [4] Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek mij en leef!   4 ¶ Want zó heeft de ENE gezegd tot het huis Israël: zoekt míj en leeft!–   4. Car ainsi parle Yahvé à la maison d'Israël : Cherchez-moi et vous vivrez ! 

King James Bible . [4] For thus saith the LORD unto the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live:
Luther-Bibel . 4 Denn so spricht der HERR zum Hause Israel: Suchet mich, so werdet ihr leben.

Tekstuitleg van Am 5,4 . Het vers Am 5,4 telt 8 (2³) woorden en 30 (2 X 3 X 5) letters . De getalwaarde van Am 5,4 is 1905 (3 X 5 X 127) .

Am 5,4.1. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

Am 5,4.2. koh (zo) . Tenach (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

Am 5,4.1. - 2. kî koh (want zo) . Tenach (62) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 5,3 . (2) Am 5,4 . (3) Am 7,11 . (4) Hag 2,6 . (5) Zach 2,12 . (6) Zach 8,14 .

Am 5,4.3. qal act. perf. 3de pers. mann. enk. ´amar (hij zegt) van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Amos : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) .. Tenach (790) . Am (25) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,5 . (3) Am 1,6 . (4) Am 1,8 . (5) Am 1,9 . (6) Am 1,11 . (7) Am 1,13 . (8) Am 1,15 . (9) Am 2,1 . (10) Am 2,3 . (11) Am 2,4 . (12) Am 2,6 . (13) Am 3,11 . (14) Am 3,12 . (15) Am 5,3 . (16) Am 5,4 . (17) Am 5,16 . (18) Am 5,17 . (19) Am 5,27 . (20) Am 7,3 . (21) Am 7,6 . (22) Am 7,11 . (23) Am 7,16 . (24) Am 7,17 . (25) Am 9,15 .

Am 5,4.2. - 5. koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) . Tenach (247) . Am (11 / 19) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,12 . (10) Am 5,16 . (11) Am 7,17 . koh ´âmar ´ädonâj JHWH (zo spreekt mijn Heer JHWH) . Am (2 / 4) : (1) Am 3,11 . (2) Am 5,3 . Voorafgegaan door lâkhen (daarom) : (1) Am 3,11 . (2) Am 5,16 . (3) Am 7,17 ; door kî (want, omdat) : Am 5,3 .

1. - 5. kî (want) koh ´âmar ´ädonâj JHWH (zo spreekt mijn Heer JHWH) : Am 5,3 .

6. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenach : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenach (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .
-- bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenach (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

Am 5,5 - Am 5,5 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai mè ekzèteite baithèl kai eis galgala mè eisporeuesthe kai epi to frear tou orkou mè diabainete oti galgala aichmalôteuomenè aichmalôteuthèsetai kai baithèl estai ôs ouch uparchousa 5 et nolite quaerere Bethel et in Galgala nolite intrare et in Bersabee non transibitis quia Galgala captiva ducetur et Bethel erit inutilis    5 Maar zoekt Beth-el niet, en komt niet te Gilgal, en gaat niet over naar Ber-seba; want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd, en Beth-el zal worden tot niet.   [5] maar zoek Betel* niet op, ga niet naar Gilgal* en trek Berseba* niet binnen, want Gilgal gaat in ballingschap en Betel wordt niets waard.’   [5] Ga niet naar Betel, kom niet in Gilgal, trek niet naar Berseba; Gilgal gaat in ballingschap en Betel wordt een plaats van onheil. [  5 zoekt het niet in Bet El, komt niet in de Gilgal aan en steekt niet over naar Beëer Sjeva,– want de Gilgal,– ‘ballingbal‘, zal als balling in ballingschap gaan, en Bet El,– huis van God, wordt tot godsbedrog;  5. Mais ne cherchez pas Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Bersabée; car Gilgal ira en déportation et Béthel deviendra néant. 

King James Bible . [5] But seek not Bethel, nor enter into Gilgal, and pass not to Beer-sheba: for Gilgal shall surely go into captivity, and Bethel shall come to nought.
Luther-Bibel . 5 Suchet nicht Bethel und kommt nicht nach Gilgal und geht nicht nach Beerscheba; denn Gilgal wird gefangen weggeführt werden, und Bethel wird zunichte werden.

Tekstuitleg van Am 5,5 .

6. lo' (niet) . Am (34) . Am 5 (4) : (1) Am 5,2 . (2) Am 5,5 . (3) Am 5,22 . (4) Am 5,23 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 5 (4) : (1) Am 5,11 . (2) Am 5,18 . (3) Am 5,20 . (4) Am 5,21 .

12. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

Am 5,6 - Am 5,6 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6ekzètèsate ton kurion kai zèsate opôs mè analampsè ôs pur o oikos iôsèf kai katafagetai auton kai ouk estai o sbesôn tô oikô israèl  6 quaerite Dominum et vivite ne forte conburatur ut ignis domus Ioseph et devorabit et non erit qui extinguat Bethel    6 Zoekt den HEERE, en leeft; opdat Hij niet doorbreke in het huis van Jozef als een vuur, dat vertere, zodat er niemand zij, die het blusse in Beth-el;   [6] Zoek de heer en leef, zo niet, dan vreet Hij het huis* Jozef aan als een vuur: en niemand komt het blussen als het Betel verslindt.   6] Zoek de HEER en leef. Anders zal hij als een vuur woeden in het land van Jozef, de vlammen zullen Betel verteren, en er zal niemand zijn om te blussen.   6 zoekt de ENE en leeft!– anders zal hij als een vuur het huis van Jozef binnendringen en het verteren, en niemand die het dooft voor Bet El,– het huis van God,  6. Cherchez Yahvé et vous vivrez, de peur qu'il ne fonde comme le feu sur la maison de Joseph, qu'il ne dévore, et personne à Béthel pour éteindre ! 

King James Bible . [6] Seek the LORD, and ye shall live; lest he break out like fire in the house of Joseph, and devour it, and there be none to quench it in Bethel.
Luther-Bibel . 6 Suchet den HERRN, so werdet ihr leben, dass er nicht daherfahre über das Haus Josef wie ein verzehrendes Feuer, das niemand löschen kann zu Bethel –

Tekstuitleg van Am 5,6 .

7. ´esj (vuur) . Taalgebruik in Tenach : ´esj (vuur) . Getalwaarde : aleph = 1 ; sjin = 21 of 300 ; totaal : 22 of 301 . Tenach (144) . Taalgebruik in Amos : ´esj (vuur) . Taalgebruik in de Septuaginta : pur (vuur) . Taalgebruik in het N.T. : pur (vuur) . Ned. : p -> ph = f -> v in vuur . D. Feuer . E. fire . Fr. feu . Lat. ignis . Een vorm van pur (vuur) in het N.T. (71) , in de LXX (540) . Am (7) : (1) Am 1,4 . (2) Am 1,7 . (3) Am 1,10 . (4) Am 1,12 . (5) Am 1,14 . (6) Am 2,2 . (7) Am 2,5 . b´sj (in / met / door vuur) . Tenach (128) . Pentateuch (35) . Am (2) : (1) Am 4,10 . (2) Am 7,4 . k´sj (als vuur) . Tenach (16) . Pentateuch (1) . Am (1) Am 5,6 . In totaal (10) .

Am 5,7 - Am 5,7 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kurios o poiôn eis upsos krima kai dikaiosunèn eis gèn ethèken  7 qui convertitis in absinthium iudicium et iustitiam in terra relinquitis    7 Die het recht in alsem verkeren, en de gerechtigheid ter aarde doen liggen.  [7] Wee hun die het recht in alsem veranderen en gerechtigheid tegen de grond slaan.  [7] Want jullie veranderen het recht in alsem en vertrappen de gerechtigheid.   7 voor hen die recht veranderen in alsem,– en gerechtigheid ter aarde smijten!  7. Ils changent le droit en absinthe et jettent à terre la justice. 

King James Bible . [7] Ye who turn judgment to wormwood, and leave off righteousness in the earth,
Luther-Bibel . 7 die ihr das Recht in Wermut verkehrt und die Gerechtigkeit zu Boden stoßt.

Tekstuitleg van Am 5,7 . Het vers Am 5,7 telt 6 (2 X 3) woorden en 29 letters . De getalwaarde van Am 5,7 is 1379 (7 X 197) . De vervalsers tot alsem wierpen recht en rechtvaardigheid ter aarde neer . Het onderwerp staat vooraan de zin , het vervoegd werkw. achteraan .

Am 5,7.1. hâphakhëthî (ik verwoestte) : qal . perf. 1ste pers. enk.van het werkw. hâphakh (wenden, omkeren, verdraaien, verwoesten) . Tenach (1) Am 4,11 . wëhâphakhëthî (en ik zal veranderen) . Tenach (3) : (1) Jr 31,1 . (2) Am 8,10 . (3) Hag 2,22 . hahophëkhîm (de verdraaiers, die verdraaien) : lidw. ha + qal part. nom. mann. mv. . Tenach (1) Am 5,7 . wëhophekh (en omkerend) < wë + qal part. nom. mann. enk. . Tenach (3) : (1) 2 K 21,13. (2) Am 5,8 . (3) Job 34,25 .

Am 5,7.2. lëla`änâh (tot alsem) . Tenach (2) : (1) Am 5,7 . (2) Am 6,12 .

Am 5,7.3. misjephât (recht) . Tenach (132) . 12 kl. Prof. (10) : (1) Hos 5,11 . (2) Hos 10,4 . (3) Am 5,7 . (4) Am 5,15 . (5) Am 5,24 . (6) Am 6,12 . (7) Mi 3,9 . (8) Mi 6,8 . (9) Hab 1,4 . (10) Zach 7,9 . ûmisjephât (en recht) . Tenach (29) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Hos 12,7 . (2) Mi 3,8 . (3) Zach 8,16 .
-- misjephât (recht) ûtsëdâqâh (en rechtvaardigheid) . Tenach (22) . 12 kl. Prof. : (1) Am 5,7 . (2) Am 5,24 .
Bibliografie : Koot A. e. a. , Nader om te horen . Bijbelkatechese . a. Serie 1 . De Wet - Torah . Hilversum , Gooi en Sticht , 1981 , p.306 .

Am 5,7.4. tsaddîq (rechtvaardige) . Zie : tsèdèq (rechtvaardig) . Taalgebruik : tsèdèq (rechtvaardig) . Gr. dikaios (rechtvaardig) . Taalgebruik in de Septuaginta : dikaios (rechtvaardig) . Taalgebruik in het N.T. : dikaios (rechtvaardig) . ts-d-q . Tenach (108) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 2,6 . (2) Am 5,12 . (3) Hab 1,13 . (4) Sef 3,5 . (5) Zach 9,9 . (6) Mal 3,18 . wëtsaddîq (en een rechtvaardige) . w-ts-d-q . Tenach (10) . 12 kl. Prof. (1) Hab 2,4 . tsëdâqâh (rechtvaardigheid) . ts-d-q-h . Tenach (32) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 6,12 . (2) Mal 3,20 . ûtsëdâqâh (en rechtvaardigheid) . u-ts-d-q-h . Tenach (31) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 5,7 . (2) Am 5,24 .

Am 5,7.3. - 4. misjephât (recht) ûtsëdâqâh (en rechtvaardigheid) . Tenach (22) . 12 kl. Prof. : (1) Am 5,7 . (2) Am 5,24 .

Am 5,7.5. ´èrèts (aarde) . Tenach (453) . Am (7) : (1) Am 2,7 . (2) Am 2,10 . (3) Am 4,13 . (4) Am 7,12 . (5) Am 8,4 . (6) Am 9,6 . (7) Am 9,9 . lä´ârèts (naar de aarde , ter aarde) . Tenach (54) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Am 3,14 . (2) Am 5,7 . (3) Am 8,9 . me´èrèts (uit het land) . Am (3) : (1) Am 2,10 . (2) Am 3,1 . (3) Am 9,7 .

Am 5,7.6. act. hifil perf. 3de pers. mann. mv. hinnîchû (zij wierpen neer, zij deden zakken) van het werkw. nwh (hifil : - met geweld - neerwerpen) . hinnîchû of hannîchî . Tenach (8) : (1) Gn 32,33 . (2) Ex 16,23 . (3) 2 S 6,18 . (4) 1 K 13,31 . (5) 2 K 23,18 . (6) Js 28,12 . (7) Am 5,7 . (8) Zach 6,8 .

Am 5,8 - Am 5,8 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8poiôn panta kai metaskeuazôn kai ektrepôn eis to prôi skian thanatou kai èmeran eis nukta suskotazôn o proskaloumenos to udôr tès thalassès kai ekcheôn auto epi prosôpou tès gès kurios o theos o pantokratôr onoma autô  8 facientem Arcturum et Orionem et convertentem in mane tenebras et diem nocte mutantem qui vocat aquas maris et effundit eas super faciem terrae Dominus nomen eius     8 Die het Zevengesternte en den Orion maakt, en de doodsschaduw in den morgenstond verandert, en den dag als den nacht verduistert; Die de wateren der zee roept, en giet ze uit op den aardbodem, HEERE is Zijn Naam.  [8] Hij die de Pleiaden en Orion maakt; Hij die het doodse donker in dageraad verandert en de dag verduistert tot nacht; Hij die het water van de zee roept en het uitstort over de aarde: heer is zijn naam.   [8] De maker van de Plejaden en van Orion, hij die de diepe duisternis in morgenlicht verandert en de dag tot nacht verduistert, hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde – zijn naam is HEER.   8 De maker van Zevengesternte en Orion, hij die een doodsschaduw verandert in de ochtend en een dag verduistert tot nacht,– die de wateren van de zee oproept en ze uitgiet over het aanschijn der aarde, ENE is zijn naam,– ••  8. C'est lui qui fait les Pléiades et Orion, qui change en matin les ténèbres épaisses et obscurcit le jour comme la nuit; lui qui appelle les eaux de la mer et les répand sur la face de la terre; Yahvé est son nom.  

King James Bible . [8] Seek him that maketh the seven stars and Orion, and turneth the shadow of death into the morning, and maketh the day dark with night: that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The LORD is his name:
Luther-Bibel . 8 Der das Siebengestirn und den Orion macht, der aus der Finsternis den Morgen macht und aus dem Tag die finstere Nacht, der das Wasser im Meer herbeiruft und schüttet es auf den Erdboden – er heißt »HERR« –,

Tekstuitleg van Am 5,8 .

2. kîmâh (Pleiaden) . Tenach (2) : (1) Am 5,8 . (2) Job 38,31 .

3. ûkhësîl (en Orion) . Tenach (8) . Orion o.a. in (1) Am 5,8 . (2) Job 38,31 .

4. hâphakhëthî (ik verwoestte) : qal . perf. 1ste pers. enk.van het werkw. hâphakh (wenden, omkeren, verdraaien, verwoesten) . Tenach (1) Am 4,11 . wëhâphakhëthî (en ik zal veranderen) . Tenach (3) : (1) Jr 31,1 . (2) Am 8,10 . (3) Hag 2,22 . hahophëkhîm (de verdraaiers, die verdraaien) : lidw. ha + qal part. nom. mann. mv. . Tenach (1) Am 5,7 . wëhophekh (en omkerend) < wë + qal part. nom. mann. enk. . Tenach (3) : (1) 2 K 21,13. (2) Am 5,8 . (3) Job 34,25 .

Am 5,9 - Am 5,9 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9o diairôn suntrimmon ep' ischun kai talaipôrian epi ochurôma epagôn  9 qui subridet vastitatem super robustum et depopulationem super potentem adfert     9 Die Zich verkwikt door verwoesting over een sterke; zodat de verwoesting komt over een vesting.   [9] Hij die de ramp laat flitsen over de machtige: rampspoed komt over de vesting.   [9] Met zijn verwoestende bliksem treft hij de sterken, hun vestingen worden vernietigd.   9 hij die geweld laat flitsen over een sterke,– geweld over een bolwerk laat komen!   9. Il déchaîne la dévastation sur celui qui est fort, et la dévastation arrive sur la citadelle.  

King James Bible . [9] That strengtheneth the spoiled against the strong, so that the spoiled shall come against the fortress.
Luther-Bibel . 9 der über den Starken Verderben kommen lässt und bringt

Tekstuitleg van Am 5,9 .

Am 5,10 - Am 5,10 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10emisèsan en pulais elegchonta kai logon osion ebdeluxanto  10 odio habuerunt in porta corripientem et loquentem perfecte abominati sunt     10 Zij haten in de poort dengene, die bestraft, en hebben een gruwel van dien, die oprechtelijk spreekt.   [10] Ze* haten hem die in de stadspoort vonnis wijst, verfoeien hem die de waarheid spreekt.   [10] Jullie verachten hen die in de poort het recht verdedigen, jullie verafschuwen hen die de waarheid spreken.   10 In de poort haten ze wie aanklaagt,– wie spreekt in gaafheid vinden ze een gruwel.   10. Ils haïssent quiconque réprimande à la Porte, ils abhorrent celui qui parle avec intégrité.  

King James Bible . [10] They hate him that rebuketh in the gate, and they abhor him that speaketh uprightly.
Luther-Bibel . 10 Sie sind dem gram, der sie im Tor zurechtweist, und verabscheuen den, der ihnen die Wahrheit sagt.

Tekstuitleg van Am 5,10 .

Am 5,11 - Am 5,11 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11dia touto anth' ôn katekondulizete ptôchous kai dôra eklekta edexasthe par' autôn oikous xustous ôkodomèsate kai ou mè katoikèsète en autois ampelônas epithumètous efuteusate kai ou mè piète ton oinon ex autôn  11 idcirco pro eo quod diripiebatis pauperem et praedam electam tollebatis ab eo domos quadro lapide aedificabitis et non habitabitis in eis vineas amantissimas plantabitis et non bibetis vinum earum     11 Daarom, omdat gij den arme vertreedt en een last koren van hem neemt, zo hebt gij wel huizen gebouwd van gehouwen steen, maar gij zult daarin niet wonen; gij hebt gewenste wijngaarden geplant, maar gij zult derzelver wijn niet drinken.   [11] Daarom: u die de zwakke vertrapt en van zijn graanoogst schatting heft: u bouwt wel huizen van steen, maar erin wonen zult u niet; u plant wel fraaie wijngaarden, maar de wijn ervan drinken zult u niet.   [11] Jullie vertrappen de zwakken en eisen een deel van hun graan op. Daarom: huizen van steen hebben jullie gebouwd, maar je zult er niet in wonen; prachtige wijngaarden hebben jullie geplant, maar je zult er geen wijn van drinken.   11 Daarom, omdat ge trapt op een geringe en koren met draaglasten tegelijk van hem afneemt, kunt ge wel huizen van breuksteen bouwen maar zult ge daarin niet zetelen; begeerlijke wijngaarden kunt ge planten maar hun wijn zult ge niet drinken.   11. Eh bien ! puisque vous piétinez le faible et que vous prélevez sur lui un tribut de froment, ces maisons en pierres de taille que vous avez bâties, vous n'y habiterez pas; ces vignes délicieuses que vous avez plantées, vous n'en boirez pas le vin.  

King James Bible . [11] Forasmuch therefore as your treading is upon the poor, and ye take from him burdens of wheat: ye have built houses of hewn stone, but ye shall not dwell in them; ye have planted pleasant vineyards, but ye shall not drink wine of them.
Luther-Bibel . 11 Darum, weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt von ihnen hohe Abgaben an Korn, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Quadersteinen gebaut habt, und den Wein nicht trinken, den ihr in den feinen Weinbergen gepflanzt habt.

Tekstuitleg van Am 5,11 .

3. bôsjasekhèm (jullie die vertrappen) . poël perf. 2de pers. mann. mv. van het werkw. bsjs . Tenach (1) Am 5,11 .

5. dâl OF dal (arm, gering) . Taalgebruik in Tenakh : dâl OF dal (arm, gering) . Getalwaarde : daleth = 4 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 16 (2² X 2²) OF 34 (2 X 17) . Structuur : 4 - 3 . d-l . Tenakh (20) . (1) Lv 14,21 . (2) Lv 19,15 . (3) 1 S 2,8 . (4) 2 S 13,4 . (5) Am 5,11 . (6) Ps 41,2 . (7) Ps 72,13 . (8) Ps 82,3 . (9) Ps 82,4 . (10) Ps 113,7 . (11) Ps 141,3 . (12) Spr 14,31 . (13) Spr 19,17 . (14) Spr 21,13 . (15) Spr 22,16 . (16) Spr 22,22 . (17) Spr 28,15 . (18) Job 34,19 . (19) Job 34,28 . (20) Rt 3,10 . dallîm (armen, geringen) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 2,7 . (2) Am 4,1 . (3) Am 8,6 .

7. bar (koren) . Tenach (19) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Jl 2,24 . (2) Am 5,11 . (3) Am 8,5 . (4) Am 8,6 . Parallel : sjèbhèr (koren, graan) . Tenach (38) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 6,6 (sjebhèr = ondergang, vernietiging) . (2) Am 8,5 .

19. lo' (niet) . Am (34) . Am 5 (4) : (1) Am 5,2 . (2) Am 5,5 . (3) Am 5,22 . (4) Am 5,23 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 5 (4) : (1) Am 5,11 . (2) Am 5,18 . (3) Am 5,20 . (4) Am 5,21 .

Am 5,12 - Am 5,12 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12oti egnôn pollas asebeias umôn kai ischurai ai amartiai umôn katapatountes dikaion lambanontes allagmata kai penètas en pulais ekklinontes  12 quia cognovi multa scelera vestra et fortia peccata vestra hostes iusti accipientes munus et pauperes in porta deprimentes     12 Want Ik weet, dat uw overtredingen menigvuldig, en uw zonden machtig vele zijn; zij benauwen den rechtvaardige, nemen zoengeld, en verstoten de nooddruftigen in de poort.   [12] Ik weet immers, hoe talrijk uw misdaden zijn, en hoe talrijk uw zonden; u kwelt de rechtschapenen, neemt steekpenningen aan en verdrukt de armen in de stadspoort.   [12] Want ik weet hoe talrijk jullie misdaden zijn, hoe groot jullie zonden: jullie keren je tegen de onschuldigen, jullie ontvangen steekpenningen, jullie ontnemen de armen in de poort hun recht.   12 Want ik wéét hoe talrijk uw misdaden zijn en hoe onuitroeibaar uw zonden!– een rechtvaardige benauwen ze, toedekgeld nemen ze aan en armen zullen ze in de poort opzijdrukken.   12. Car je sais combien nombreux sont vos crimes, énormes vos péchés, oppresseurs du juste, extorqueurs de rançons, vous qui, à la Porte, déboutez les pauvres.  

King James Bible . [12] For I know your manifold transgressions and your mighty sins: they afflict the just, they take a bribe, and they turn aside the poor in the gate from their right.
Luther-Bibel . 12 Denn ich kenne eure Freveltaten, die so viel sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Armen im Tor unterdrückt.

Tekstuitleg van Am 5,12 .

1. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

8. tsaddîq (rechtvaardige) . Zie : tsèdèq (rechtvaardig) . Taalgebruik : tsèdèq (rechtvaardig) . Gr. dikaios (rechtvaardig) . Taalgebruik in de Septuaginta : dikaios (rechtvaardig) . Taalgebruik in het N.T. : dikaios (rechtvaardig) . ts-d-q . Tenach (108) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 2,6 . (2) Am 5,12 . (3) Hab 1,13 . (4) Sef 3,5 . (5) Zach 9,9 . (6) Mal 3,18 . wëtsaddîq (en een rechtvaardige) . w-ts-d-q . Tenach (10) . 12 kl. Prof. (1) Hab 2,4 . tsëdâqâh (rechtvaardigheid) . ts-d-q-h . Tenach (32) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 6,12 . (2) Mal 3,20 . ûtsëdâqâh (en rechtvaardigheid) . u-ts-d-q-h . Tenach (31) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 5,7 . (2) Am 5,24 .

Am 5,13 - Am 5,13 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13dia touto o suniôn en tô kairô ekeinô siôpèsetai oti kairos ponèros estin  13 ideo prudens in tempore illo tacebit quia tempus malum est     13 Daarom zal de verstandige te dier tijd zwijgen, want het zal een boze tijd zijn.   [13] In zulke dagen gaat alles zo slecht dat een verstandig mens geen woord moet inbrengen.  [13] Wie verstandig is zwijgt in deze tijd, want het is een kwade tijd.   13 Daarom zal wie verstandig is in die tijd zwijgen,– want een kwade tijd is dat.   13. Voilà pourquoi l'homme avisé se tait en ce temps-ci, car c'est un temps de malheur.  

King James Bible . [13] Therefore the prudent shall keep silence in that time; for it is an evil time.
Luther-Bibel . 13 Darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen; denn es ist eine böse Zeit.

Tekstuitleg van Am 5,13 .

3. be`eth / bâ`eth = in (de) tijd van . Voorzetsel bë + (bepaald lidw. ha-) + zelfstandig naamwoord `eth (tijd) . Taalgebruik in Tenach : `eth (tijd) .Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 38 OF 470 . Structuur : 7 - 4 . Gr. kairos (gunstig moment) . Taalgebruik in de LXX : kairos (gunstig moment) . Taalgebruik in het N.T. : kairos (gunstig moment) . Lat. tempus , -oris . Fr. le temps . E. time . Ned. tijd . D. Zeit . Een vorm van kairos (gunstig moment) in de LXX (487) , in het N.T. (85) . Tenach (89) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 5,13 . (2) Mi 3,4 . (3) Sef 1,12 . (4) Sef 3,19 . (5) Sef 3,20 . (6) Zach 10,1 .

3. - 4. bâ`eth hahî´= in die tijd . Tenach (40) . 12 kl. Prof. (5) : (1) Am 5,13 . (2) Mi 3,4 . (3) Sef 1,12 . (4) Sef 3,19 . (5) Sef 3,20 .

6. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

Am 5,14 - Am 5,14 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14ekzètèsate to kalon kai mè to ponèron opôs zèsète kai estai outôs meth' umôn kurios o theos o pantokratôr on tropon eipate  14 quaerite bonum et non malum ut vivatis et erit Dominus Deus exercituum vobiscum sicut dixistis     14 Zoekt het goede, en niet het boze, opdat gij leeft; en alzo zal de HEERE, de God der heirscharen, met ulieden zijn, gelijk als gij zegt.   14] Zoek* het goede en niet het kwade: dan zult u leven, dan zal de heer, de God van de machten, met u zijn, zoals u altijd zegt.   [14] Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.  14 Zoekt het goede en niet het kwade, opdat ge zult leven,– en moge zózeer de ENE, de God der heirscharen, met u zijn als gij hebt gezegd!   14. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi Yahvé, Dieu Sabaot, soit avec vous, comme vous le dites.  

King James Bible . [14] Seek good, and not evil, that ye may live: and so the LORD, the God of hosts, shall be with you, as ye have spoken.
Luther-Bibel . 14 Suchet das Gute und nicht das Böse, auf dass ihr leben könnt, so wird der HERR, der Gott Zebaoth, bei euch sein, wie ihr rühmt.

Tekstuitleg van Am 5,14 .

4. râ` (kwaad, slecht, boosaardig) . Tenach (133) . Am (3) : (1) Am 5,14 . (2) Am 5,15 . (3) Am 6,3 .

3. - 4. wë´al râ` (en neit slecht - en neit het slechte) . Slechts in Am 5,14 .

13. ´äsjèr (deze, die) . Am (10) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,9 . (4) Am 3,1 . (5) Am 4,1 . (6) Am 4,7 . (7) Am 5,1 . (8) Am 5,26 . (9) Am 9,12 . (10) Am 9,15 . ka´äsjèr (zoals) . Am (5) : (1) Am 2,13 . (2) Am 3,12 . (3) Am 5,14 . (4) Am 5,19 . (5) Am 9,9 .

Am 5,15 - Am 5,15 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15memisèkamen ta ponèra kai ègapèkamen ta kala kai apokatastèsate en pulais krima opôs eleèsè kurios o theos o pantokratôr tous periloipous tou iôsèf 15 odite malum et diligite bonum et constituite in porta iudicium si forte misereatur Dominus Deus exercituum reliquiis Ioseph     15 Haat het boze, en hebt lief het goede, en bestelt het recht in de poort, misschien zal de HEERE, de God der heirscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn.   [15] Haat het kwade, heb het goede lief en handhaaf het recht in de stadspoort; misschien zal de heer, de God van de machten, zich dan over de rest* van Jozef ontfermen.  [15] Haat het kwade, heb het goede lief en zorg dat er recht gedaan wordt in de poort. Misschien zal dan de HEER, de God van de hemelse machten, genade schenken aan wie er overgebleven zijn van Jozefs volk.  15 Haat het kwade en hebt lief het goede, brengt in de poort recht in; misschien zal dan de ENE, de God der heirscharen, Jozefs rest genadig zijn!   15. Haïssez le mal, aimez le bien, et faites régner le droit à la Porte; peut-être Yahvé, Dieu Sabaot, prendra-t-il en pitié le reste de Joseph ?  

King James Bible . [15] Hate the evil, and love the good, and establish judgment in the gate: it may be that the LORD God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph.
Luther-Bibel . 15 Hasset das Böse und liebet das Gute, richtet das Recht auf im Tor, vielleicht wird der HERR, der Gott Zebaoth, doch gnädig sein denen, die von Josef übrig bleiben.

Tekstuitleg van Am 5,15 .

2. râ` (kwaad, slecht, boosaardig) . Tenach (133) . Am (3) : (1) Am 5,14 . (2) Am 5,15 . (3) Am 6,3 .

1. - 2. shinë´û râ` (Haat het slechte) . Tenach (2) : (1) Ps 97,10 . (2) Am 5,15 .

7. misjephât (recht) . Tenach (132) . 12 kl. Prof. (10) : (1) Hos 5,11 . (2) Hos 10,4 . (3) Am 5,7 . (4) Am 5,15 . (5) Am 5,24 . (6) Am 6,12 . (7) Mi 3,9 . (8) Mi 6,8 . (9) Hab 1,4 . (10) Zach 7,9 . ûmisjephât (en recht) . Tenach (29) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Hos 12,7 . (2) Mi 3,8 . (3) Zach 8,16 .
-- misjephât (recht) ûtsëdâqâh (en rechtvaardigheid) . Tenach (22) . 12 kl. Prof. : (1) Am 5,7 . (2) Am 5,24 .
Bibliografie : Koot A. e. a. , Nader om te horen . Bijbelkatechese . a. Serie 1 . De Wet - Torah . Hilversum , Gooi en Sticht , 1981 , p.306 .

Am 5,16 - Am 5,16 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16dia touto tade legei kurios o theos o pantokratôr en pasais plateiais kopetos kai en pasais odois rèthèsetai ouai ouai klèthèsetai geôrgos eis penthos kai kopeton kai eis eidotas thrènon  16 propterea haec dicit Dominus Deus exercituum Dominator in omnibus plateis planctus et in cunctis quae foris sunt dicetur vae vae et vocabunt agricolam ad luctum et ad planctum eos qui sciunt plangere     16 Daarom, zo zegt de HEERE, de God der heirscharen, de Heere: Op alle straten zal rouwklage zijn, en in alle wijken zullen zij zeggen: Och! och! en zullen den akkerman roepen tot treuren, en rouwklage zal zijn bij degenen, die verstand van kermen hebben.   [16] Daarom: Zo spreekt de heer, de God van de machten, de Heer: ‘Op alle pleinen klinkt gejammer, op alle straten roept men ach en wee. Men roept de landman op om te rouwen, en de beroepsklagers om te jammeren.  [16] Daarom – zegt de HEER, de God van de hemelse machten, de Heer – zal er op alle pleinen worden gerouwd, in alle straten gejammerd; boeren worden opgeroepen om te weeklagen, klaagzangers om te rouwen,   16 ¶ Daarom heeft de ENE, de God der heirscharen mijn Heer, zó gezegd: op alle pleinen een rouwklacht en in alle straten zullen ze ‘ach!’ en ‘wee!’ zeggen; ze zullen de akkerman oproepen tot rouw, en tot rouwklacht hen die van kermen weten;   16. C'est pourquoi, ainsi parle Yahvé, le Dieu Sabaot, le Seigneur : Sur toutes les places il y aura des lamentations, et dans toutes les rues, on dira » Hélas ! Hélas ! » On convoquera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui savent gémir;  

King James Bible . [16] Therefore the LORD, the God of hosts, the Lord, saith thus; Wailing shall be in all streets; and they shall say in all the highways, Alas! alas! and they shall call the husbandman to mourning, and such as are skilful of lamentation to wailing.
Luther-Bibel . 16 Darum spricht der HERR, der Gott Zebaoth, der Herr: Es wird in allen Gassen Wehklagen sein, und auf allen Straßen wird man sagen: »Wehe, wehe!« Und man wird den Ackermann zum Trauern rufen und zum Wehklagen, wer die Totenklage erheben kann.

Tekstuitleg van Am 5,16 .

2. koh (zo) . Tenach (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

3. qal act. perf. 3de pers. mann. enk. ´amar (hij zegt) van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Amos : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) .. Tenach (790) . Am (25) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,5 . (3) Am 1,6 . (4) Am 1,8 . (5) Am 1,9 . (6) Am 1,11 . (7) Am 1,13 . (8) Am 1,15 . (9) Am 2,1 . (10) Am 2,3 . (11) Am 2,4 . (12) Am 2,6 . (13) Am 3,11 . (14) Am 3,12 . (15) Am 5,3 . (16) Am 5,4 . (17) Am 5,16 . (18) Am 5,17 . (19) Am 5,27 . (20) Am 7,3 . (21) Am 7,6 . (22) Am 7,11 . (23) Am 7,16 . (24) Am 7,17 . (25) Am 9,15 .

2. - 4. koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) . Tenach (247) . Am (11) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,12 . (10) Am 5,16 . (11) Am 7,17 . koh ´âmar ´ädonâj JHWH (zo spreekt mijn Heer JHWH) . Am (2 / 4) : (1) Am 3,11 . (2) Am 5,3 . Voorafgegaan door lâkhen (daarom) : (1) Am 3,11 . (2) Am 5,16 . (3) Am 7,17 ; door kî (want, omdat) : Am 5,3 .

Am 5,17 - Am 5,17 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai en pasais odois kopetos dioti dieleusomai dia mesou sou eipen kurios  17 et in omnibus vineis erit planctus quia pertransibo in medio tui dicit Dominus     17 Ja, in alle wijngaarden zal rouwklage zijn; want Ik zal door het midden van u doorgaan; zegt de HEERE.   [17] Zelfs in alle wijngaarden* klinkt gejammer, wanneer Ik door uw midden trek’, spreekt de heer.   [17] en ook in alle wijngaarden zal er worden gerouwd wanneer ik zelf in jullie midden rondga – zegt de HEER.   17 in alle wijngaarden een rouwklacht,– wanneer ik midden door jou oversteek, heeft gezegd de ENE ••   17. dans toutes les vignes il y aura des lamentations, car je vais passer au milieu de toi, dit Yahvé.  

King James Bible . [17] And in all vineyards shall be wailing: for I will pass through thee, saith the LORD.
Luther-Bibel . 17 In allen Weinbergen wird Wehklagen sein; denn ich will unter euch fahren, spricht der HERR. Der Tag des HERRN ist ein Tag des Gerichts

Tekstuitleg van Am 5,17 .

4. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

Am 5,18 - Am 5,18 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18ouai oi epithumountes tèn èmeran kuriou ina ti autè umin è èmera tou kuriou kai autè estin skotos kai ou fôs  18 vae desiderantibus diem Domini ad quid eam vobis dies Domini ista tenebrae et non lux     18 Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht.   [18] Wee hen die uitzien naar de dag* van de heer. Wat zal die dag van de heer voor u zijn? Een dag van duisternis* en niet van licht*! [18] Wee degenen die verlangen naar de dag van de HEER! Wat zal hij jullie brengen, de dag van de HEER? Duisternis, geen licht.   18 Wee wie verlangen naar de dag van de ENE – wat wilt u toch van de dag van de ENE?– hij is duisternis en geen licht;   18. Malheur à ceux qui soupirent après le jour de Yahvé ! Que sera-t-il pour vous, le jour de Yahvé ? Il sera ténèbres, et non lumière.  

King James Bible . [18] Woe unto you that desire the day of the LORD! to what end is it for you? the day of the LORD is darkness, and not light.
Luther-Bibel . 18 Weh denen, die des HERRN Tag herbeiwünschen! Was soll er euch? Denn des HERRN Tag ist Finsternis und nicht Licht,

Tekstuitleg van Am 5,18 .

1. sjimë`û (hoort, luistert naar) ´èth haddâbhâr hazzèh (dit woord) . Tenach (3) : (1) Am 3,1 . (2) Am 4,1 .(3) Am 5,1 . We bevinden ons in het tweede deel van Amos (Am 3,1-6,14) . Op deze wijze worden 3 verzamelingen orakels ingeleid : (1) Am 3,1-15 . (2) Am 4,1-13 . (3) Am 5,1-17 . Deze worden gevolgd door twee collecties die ingeleid worden door hoj (wee) : (1) Am 5,18-27 . (2) Am 6,1-14 .
- hoj (wee) . Taalgebruik in Tenach : hoj (wee) . Taalgebruik in Amos : hoj (wee) . Getalwaarde : he = 5 , waw = 6 (2 X 3 ; 2 + 3 = 5) , jod = 10 (2 X 5) ; totaal : 5 + 6 + 10 = 21 (3 X 7 . 3 + 7 = 10 OF 2 X 5) . Gr. ouai . Lat. vae . Fr. malheur . E. woe . D. weh . Tenach (47) . Am (2) : (1) Am 5,18 . (2) Am 6,1

4. - 5. jôm JHWH (dag van de Heer) . Tenakh (14) : (1) Js 13,6 . (2) Js 13,9 . (3) Jl 1,15 . (4) Jl 2,1 . (5) Jl 2,11 . (6) Jl 3,4 . (7) Jl 4,14 . (8) Am 5,18 . (9) Am 5,20 . (10) Ob 15 . (11) Sef 1,7 . (12) Sef 1,14 . (13) Sef 2,2 . (14) Mal 3,23 .

9. - 10. jôm JHWH (dag van de Heer) . Tenach (14) : (1) Js 13,6 . (2) Js 13,9 . (3) Jl 1,15 . (4) Jl 2,1 . (5) Jl 2,11 . (6) Jl 3,4 . (7) Jl 4,14 . (8) Am 5,18 . (9) Am 5,20 . (10) Ob 15 . (11) Sef 1,7 . (12) Sef 1,14 . (13) Sef 2,2 . (14) Mal 3,23 .

13. lo' (niet) . Am (34) . Am 5 (4) : (1) Am 5,2 . (2) Am 5,5 . (3) Am 5,22 . (4) Am 5,23 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 5 (4) : (1) Am 5,11 . (2) Am 5,18 . (3) Am 5,20 . (4) Am 5,21 .

Am 5,19 - Am 5,19 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19on tropon otan fugè anthrôpos ek prosôpou tou leontos kai empesè autô è arkos kai eispèdèsè eis ton oikon autou kai apereisètai tas cheiras autou epi ton toichon kai dakè auton o ofis  19 quomodo si fugiat vir a facie leonis et occurrat ei ursus et ingrediatur domum et innitatur manu sua super parietem et mordeat eum coluber    19 Als wanneer iemand vlood voor het aangezicht eens leeuws, en hem ontmoette een beer; of dat hij kwam in een huis, en leunde met zijn hand aan den wand, en hem beet een slang.   [19] Zoals iemand die vlucht voor een leeuw, door een beer wordt overvallen, en dan, als hij zijn huis binnenkomt en met zijn hand tegen de muur leunt, door een slang wordt gebeten.   [19] Zoals wanneer iemand die vlucht voor een leeuw, aangevallen wordt door een beer, en dan, als hij een huis binnenvlucht en met zijn hand tegen de muur leunt, gebeten wordt door een slang.   19 zoals iemand die vlucht voor het aanschijn van de leeuw wordt gepakt door de beer,– of thuis zal komen en met zijn hand tegen de wand leunt, en wordt gebeten door de slang!   19. Tel l'homme qui fuit devant un lion et tombe sur un ours ! Il entre à la maison, appuie sa main au mur, et un serpent le mord !  

King James Bible . [19] As if a man did flee from a lion, and a bear met him; or went into the house, and leaned his hand on the wall, and a serpent bit him.
Luther-Bibel . 19 gleichwie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ein Bär begegnet ihm und er kommt in ein Haus und lehnt sich mit der Hand an die Wand, so sticht ihn eine Schlange!

Tekstuitleg van Am 5,19 .

1. ´äsjèr (deze, die) . Am (10) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,9 . (4) Am 3,1 . (5) Am 4,1 . (6) Am 4,7 . (7) Am 5,1 . (8) Am 5,26 . (9) Am 9,12 . (10) Am 9,15 . ka´äsjèr (zoals) . Am (5) : (1) Am 2,13 . (2) Am 3,12 . (3) Am 5,14 . (4) Am 5,19 . (5) Am 9,9 .

4. mippëne(j) (van het aanschijn van) < prefix voorzetsel min + stat. constr. mann. mv. pëne(j) (aanschijn van) van het zelfst. naamw. panîm (gezicht, aangezicht) . Taalgebruik in Tenach : panîm (gezicht, aangezicht) . Getalwaarde : pe = 17 of 80 , nun = 14 of 50 , mem = 13 of 40 ; totaal : 44 (4 X 11) OF 170 . Structuur : 8 - 5 - 4 . Gr. prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in het N.T. : prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in de Septuaginta. : prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in Lc : prosôpon (aangezicht) . pros : naar , bij (aan-) , ôpon , zie optie , optieken enz ... op- : zien . aangezicht , waarnaar je kijkt . Of : pro -s -opon , waaruit het Latijnse per- son -a (doorheen -klinken) , wat wijst op een masker waardoor men sprak . Lat. facies . Fr. la face . E. face . D. Angesicht . Een vorm van prosôpon (aangezicht) in de LXX (1297) , in het N.T. (74) . Tenach (180) . Pentateuch (30) . 12 kl. Prof. (8) : (1) Hos 10,15 . (2) Am 5,19 . (3) Mi 1,4 . (4) Sef 1,7 . (5) Hag 1,12 . (6) Zach 2,17 . (7) Zach 14,5 . (8) Mal 3,14 .

Am 5,20 - Am 5,20 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20ouchi skotos è èmera tou kuriou kai ou fôs kai gnofos ouk echôn feggos autè  20 numquid non tenebrae dies Domini et non lux et caligo et non splendor in ea     20 Zal dan niet des HEEREN dag duisternis zijn, en geen licht? En donkerheid, zodat er geen glans aan zij?   [20] De dag van de heer zal duisternis zijn, geen licht, nachtelijk donker, van alle licht verstoken. [20] De dag van de HEER zal duisternis zijn, en geen licht; aardedonker, zonder glans. 20 Of niet?– duisternis is de dag van de ENE en geen licht; een donker zonder een glimpje licht! 20. N'est-il pas ténèbres, le jour de Yahvé, et non lumière ? Il est obscur et sans clarté !  

King James Bible . [20] Shall not the day of the LORD be darkness, and not light? even very dark, and no brightness in it?
Luther-Bibel . 20 Ja, des HERRN Tag wird finster und nicht licht sein, dunkel und nicht hell.

Tekstuitleg van Am 5,20 .

3. - 4. jôm JHWH (dag van de Heer) . Tenach (14) : (1) Js 13,6 . (2) Js 13,9 . (3) Jl 1,15 . (4) Jl 2,1 . (5) Jl 2,11 . (6) Jl 3,4 . (7) Jl 4,14 . (8) Am 5,18 . (9) Am 5,20 . (10) Ob 15 . (11) Sef 1,7 . (12) Sef 1,14 . (13) Sef 2,2 . (14) Mal 3,23 .

5. lo' (niet) . Am (34) . Am 5 (4) : (1) Am 5,2 . (2) Am 5,5 . (3) Am 5,22 . (4) Am 5,23 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 5 (4) : (1) Am 5,11 . (2) Am 5,18 . (3) Am 5,20 . (4) Am 5,21 .

Am 5,21 - Am 5,21 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21memisèka apôsmai eortas umôn kai ou mè osfranthô en tais panèguresin umôn  21 odi et proieci festivitates vestras et non capiam odorem coetuum vestrorum     21 Ik haat, Ik versmaad uw feesten, en Ik mag uw verbods dagen niet rieken.  [21] ‘Ik* haat, Ik verfoei uw feesten, in uw vieringen schep Ik geen genoegen.  [21] Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag ik niet  21 ¶ Haten en verwerpen zal ik uw feesten,– uw hoogtijdagen wil ik niet meer ruiken;   21. Je hais, je méprise vos fêtes et je ne puis sentir vos réunions solennelles.  

King James Bible . [21] I hate, I despise your feast days, and I will not smell in your solemn assemblies.
Luther-Bibel . 21 Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen.

Tekstuitleg van Am 5,21 .

1. act. qal perf. 1ste pers. enk. shâne´thî (ik haat) van het werkw. shânâ´(haten, een tegenzin hebben) . Tenach (14) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Am 5,21 . (2) Am 6,8 . (3) Zach 8,17 . (4) Mal 1,3 . shinë´û râ` (Haat het slechte) . Tenach (2) : (1) Ps 97,10 . (2) Am 5,15 .

4. lo' (niet) . Am (34) . Am 5 (4) : (1) Am 5,2 . (2) Am 5,5 . (3) Am 5,22 . (4) Am 5,23 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 5 (4) : (1) Am 5,11 . (2) Am 5,18 . (3) Am 5,20 . (4) Am 5,21 .

Am 5,22 - Am 5,22 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22dioti kai ean enegkète moi olokautômata kai thusias umôn ou prosdexomai auta kai sôtèriou epifaneias umôn ouk epiblepsomai 22 quod si adtuleritis mihi holocaustomata et munera vestra non suscipiam et vota pinguium vestrorum non respiciam     22 Want ofschoon gij Mij brandofferen offert, mitsgaders uw spijsofferen, Ik heb er toch geen welgevallen aan; en het dankoffer van uw vette beesten mag Ik niet aanzien.   [22] Want als u Mij brandoffers* en meeloffers brengt behagen* ze Mij niet; uw vredeoffers van gemeste kalveren kan Ik niet meer aanzien.  . [22] Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen; de vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig.   22 ja, als ge tot mij opgangsgaven laat opstijgen, en uw broodgiften,– ik heb er geen behagen in; de vredesgift, uw mestbeesten, kijk ik niet aan;  22. Quand vous m'offrez des holocaustes... vos oblations, je ne les agrée pas, le sacrifice de vos bêtes grasses, je ne le regarde pas. 

King James Bible . [22] Though ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them: neither will I regard the peace offerings of your fat beasts.
Luther-Bibel . 22 Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen.

Tekstuitleg van Am 5,22 .

1. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

2. ´im (indien, of, als) . Tenach (760) . Am (12) : (1) Am 3,3 . (2) Am 3,4 . (3) Am 3,6 . (4) Am 3,7 . (5) Am 5,22 . (6) Am 6,2 . (7) Am 6,9 . (8) Am 6,12 . (9) Am 7,2 . (10) Am 8,7 . (11) Am 8,11 . (12) Am 9,2 .

1. - 2. kî ´im (want, indien, als) . Am (3 / 16 en 3 / 12) : (1) Am 3,7 . (2) Am 5,22 . (3) Am 8,11 .

5. vr. mv. `olôth (brandoffers) van het zelfst. naamw. `olâh (brandoffer, opgang) . Taalgebruik in Tenach : `olâh (brandoffer, opgang) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , lamed = 12 of 30 , he = 5 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 105 (3 X 5 X 7) . Structuur : 7 - 3 - 5 . Tenach (46) . Pentateuch (6) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 5,22 . (2) Am 7,1 .

6. ûminëchote(j)khèm (en jullie spijsoffers) < prefix verbindingswoord wë + vorm van het zelfst. naamw. + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. . Zelfst. naamw. minëchâh (geschenk, offer, spijsoffer) . Taalgebruik in Tenach : minëchâh (geschenk, offer, spijsoffer) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , nun = 14 of 50 , chet = 8 , he = 5 ; totaal : 40 OF 103 . Structuur : 4 - 5 - 8 - 5 . Tenach (1) : Am 5,22 .

10. mërî´e(j)khèm (jullie gemest vee) < mann. mv. stat. constr. + suffix 2de pers. mann. mv. van het zelfst. naamw. mërî´ (gemest vee) . Taalgebruik in Tenach : mërî´ (gemest vee) . Getalwaarde : mem = 14 of 50 , resj = 20 of 200 , jod = 10 , aleph = 1 ; totaal : 45 (3² X 5) OF 261 . Structuur : 5 - 2 - 1 - 1 . Tenach (1) : Am 5,22 .

11. lo' (niet) . Am (34) . Am 5 (4) : (1) Am 5,2 . (2) Am 5,5 . (3) Am 5,22 . (4) Am 5,23 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 5 (4) : (1) Am 5,11 . (2) Am 5,18 . (3) Am 5,20 . (4) Am 5,21 .

Am 5,23 - Am 5,23 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23metastèson ap' emou èchon ôdôn sou kai psalmon organôn sou ouk akousomai  23 aufer a me tumultum carminum tuorum et cantica lyrae tuae non audiam     23 Doe het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag Ik uwer luiten spel niet horen.  [23] Bespaar Mij het lawaai van uw liederen; de klank van uw harpen wil Ik niet meer horen!  [23] Bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil ik niet horen.   23 doe van mij weg het getier van je liederen,– de muziek van je harpen wil ik niet horen!  23. Écarte de moi le bruit de tes cantiques, que je n'entende pas la musique de tes harpes !  

King James Bible . [23] Take thou away from me the noise of thy songs; for I will not hear the melody of thy viols.
Luther-Bibel . 23 Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder; denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören!

Tekstuitleg van Am 5,23 .

7. lo' (niet) . Am (34) . Am 5 (4) : (1) Am 5,2 . (2) Am 5,5 . (3) Am 5,22 . (4) Am 5,23 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 5 (4) : (1) Am 5,11 . (2) Am 5,18 . (3) Am 5,20 . (4) Am 5,21 .

Am 5,24 - Am 5,24 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24kai kulisthèsetai ôs udôr krima kai dikaiosunè ôs cheimarrous abatos  24 et revelabitur quasi aqua iudicium et iustitia quasi torrens fortis     24 Maar laat het oordeel zich daarhenen wenden als de wateren, en de gerechtigheid als een sterke beek.   [24] Nee, het recht moet stromen als water, de gerechtigheid als een nooit opgedroogde beek  [24] Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.   24 Moge recht als water golven,– gerechtigheid als een onverstoorbare beek!   24. Mais que le droit coule comme de l'eau, et la justice, comme un torrent qui ne tarit pas.  

King James Bible . [24] But let judgment run down as waters, and righteousness as a mighty stream.
Luther-Bibel . 24 Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.

Tekstuitleg van Am 5,24 .

3. misjephât (recht) . Tenach (132) . 12 kl. Prof. (10) : (1) Hos 5,11 . (2) Hos 10,4 . (3) Am 5,7 . (4) Am 5,15 . (5) Am 5,24 . (6) Am 6,12 . (7) Mi 3,9 . (8) Mi 6,8 . (9) Hab 1,4 . (10) Zach 7,9 . ûmisjephât (en recht) . Tenach (29) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Hos 12,7 . (2) Mi 3,8 . (3) Zach 8,16 . misjephât (recht) . Tenach (132) . 12 kl. Prof. (10) : (1) Hos 5,11 . (2) Hos 10,4 . (3) Am 5,7 . (4) Am 5,15 . (5) Am 5,24 . (6) Am 6,12 . (7) Mi 3,9 . (8) Mi 6,8 . (9) Hab 1,4 . (10) Zach 7,9 . ûmisjephât (en recht) . Tenach (29) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Hos 12,7 . (2) Mi 3,8 . (3) Zach 8,16 .
-- misjephât (recht) ûtsëdâqâh (en rechtvaardigheid) . Tenach (22) . 12 kl. Prof. : (1) Am 5,7 . (2) Am 5,24 .
Bibliografie : Koot A. e. a. , Nader om te horen . Bijbelkatechese . a. Serie 1 . De Wet - Torah . Hilversum , Gooi en Sticht , 1981 , p.306 .

4. tsaddîq (rechtvaardige) . Zie : tsèdèq (rechtvaardig) . Taalgebruik : tsèdèq (rechtvaardig) . Gr. dikaios (rechtvaardig) . Taalgebruik in de Septuaginta : dikaios (rechtvaardig) . Taalgebruik in het N.T. : dikaios (rechtvaardig) . ts-d-q . Tenach (108) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 2,6 . (2) Am 5,12 . (3) Hab 1,13 . (4) Sef 3,5 . (5) Zach 9,9 . (6) Mal 3,18 . wëtsaddîq (en een rechtvaardige) . w-ts-d-q . Tenach (10) . 12 kl. Prof. (1) Hab 2,4 . tsëdâqâh (rechtvaardigheid) . ts-d-q-h . Tenach (32) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 6,12 . (2) Mal 3,20 . ûtsëdâqâh (en rechtvaardigheid) . u-ts-d-q-h . Tenach (31) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 5,7 . (2) Am 5,24 .

3. - 4. misjephât (recht) ûtsëdâqâh (en rechtvaardigheid) . Tenach (22) . 12 kl. Prof. : (1) Am 5,7 . (2) Am 5,24 .
Bibliografie : Koot A. e. a. , Nader om te horen . Bijbelkatechese . a. Serie 1 . De Wet - Torah . Hilversum , Gooi en Sticht , 1981 , p.306 .

5. kënachal (als een stroom) . Tenach (4) : (1) Js 30,28 . (2) Js 30,33 . (3) Am 5,24 . (4) Kl 2,18 . nachal (stroom) . Tenach (48) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Jl 4,18 . (2) Am 6,14 .

Am 5,25 - Am 5,25 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25mè sfagia kai thusias prosènegkate moi en tè erèmô tessarakonta etè oikos israèl 25 numquid hostias et sacrificium obtulistis mihi in deserto quadraginta annis domus Israhel    25 Hebt gij Mij veertig jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis Israëls?   [25] Hebt u Mij in de woestijn* soms slachtoffers en meeloffers gebracht, veertig jaar lang, huis Israël?   [25] Israëlieten, hebben jullie mij die veertig jaar in de woestijn ooit zulke offers en gaven gebracht?   25 Ge zijt met offeranden en broodgift tot mij getreden, in de woestijn, veertig jaar lang, huis van Israël!–   25. Des sacrifices et des oblations, m'en avez-vous présentés au désert, pendant quarante ans, maison d'Israël ?  

King James Bible .[25] Have ye offered unto me sacrifices and offerings in the wilderness forty years, O house of Israel?
Luther-Bibel . 25 Habt ihr vom Hause Israel mir in der Wüste die vierzig Jahre lang Schlachtopfer und Speisopfer geopfert?

Tekstuitleg van Am 5,25 .

9. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenach : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenach (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .
-- bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenach (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

Am 5,26 - Am 5,26 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26kai anelabete tèn skènèn tou moloch kai to astron tou theou umôn raifan tous tupous autôn ous epoièsate eautois  26 et portastis tabernaculum Moloch vestro et imaginem idolorum vestrorum sidus dei vestri quae fecistis vobis    26 Ja, gij droegt de tent van uw Melech, en den Kijun, uw beelden, de ster uws gods, dien gij uzelf hadt gemaakt.   [26] U zult koning Sikkut en Kewan, uw beelden, een ster, uw goden*, die u voor uzelf gemaakt hebt, op uw schouders nemen,   [26] Nu zullen jullie de beelden die jullie zelf gemaakt hebben – je koning Sakkut en je sterrengod Kewan* – met je mee moeten dragen,   26 en hebt tevens Sikoet als uw koning meegedragen en Kioen als uw beelden,– uw sterrengoden die gij u hebt gemaakt!   26. Vous emporterez Sakkut, votre roi, et l'étoile de votre dieu, Kevân, ces images que vous vous êtes fabriquées; 

King James Bible . [26] But ye have borne the tabernacle of your Moloch and Chiun your images, the star of your god, which ye made to yourselves.
Luther-Bibel . 26 Ihr trugt den Sakkut, euren König, und Kewan, den Stern eures Gottes, eure Bilder, welche ihr euch selbst gemacht habt;

Tekstuitleg van Am 5,26 .

10. ´äsjèr (deze, die) . Am (10) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,9 . (4) Am 3,1 . (5) Am 4,1 . (6) Am 4,7 . (7) Am 5,1 . (8) Am 5,26 . (9) Am 9,12 . (10) Am 9,15 . ka´äsjèr (zoals) . Am (5) : (1) Am 2,13 . (2) Am 3,12 . (3) Am 5,14 . (4) Am 5,19 . (5) Am 9,9 .

Am 5,27 - Am 5,27 . Woorden van de profeet tegen het Noordrijk . - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 5,1-27 - Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27kai metoikiô umas epekeina damaskou legei kurios o theos o pantokratôr onoma autô   27 et migrare vos faciam trans Damascum dixit Dominus Deus exercituum nomen eius     27 Daarom zal Ik ulieden gevankelijk wegvoeren, ver boven Damaskus henen, zegt de HEERE, Wiens Naam is God der heirscharen.  [27] en zo voer Ik u weg, voorbij Damascus*’, spreekt de heer: God* van de machten is zijn naam.   [27] want ik zal jullie in ballingschap voeren, tot voorbij Damascus. Dit zegt de HEER, wiens naam is: God van de hemelse machten.  27 Wegvoeren zal ik u in ballingschap tot voorbij Damascus,– heeft gezegd de ENE, wiens naam is der heirscharen God!   27. et je vous déporterai par-delà Damas, dit Yahvé - Dieu Sabaot est son nom. 

King James Bible . [27] Therefore will I cause you to go into captivity beyond Damascus, saith the LORD, whose name is The God of hosts.
Luther-Bibel . 27 so will ich euch wegführen lassen bis jenseits von Damaskus, spricht der HERR, der Gott Zebaoth heißt.

Tekstuitleg van Am 5,27 .


SEPTUAGINTA

5 1akousate ton logon kuriou touton on egô lambanô ef' umas thrènon oikos israèl2epesen ouketi mè prosthè tou anastènai parthenos tou israèl esfalen epi tès gès autès ouk estin o anastèsôn autèn3dioti tade legei kurios kurios è polis ex ès exeporeuonto chilioi upoleifthèsontai ekaton kai ex ès exeporeuonto ekaton upoleifthèsontai deka tô oikô israèl4dioti tade legei kurios pros ton oikon israèl ekzètèsate me kai zèsesthe5kai mè ekzèteite baithèl kai eis galgala mè eisporeuesthe kai epi to frear tou orkou mè diabainete oti galgala aichmalôteuomenè aichmalôteuthèsetai kai baithèl estai ôs ouch uparchousa6ekzètèsate ton kurion kai zèsate opôs mè analampsè ôs pur o oikos iôsèf kai katafagetai auton kai ouk estai o sbesôn tô oikô israèl7kurios o poiôn eis upsos krima kai dikaiosunèn eis gèn ethèken8poiôn panta kai metaskeuazôn kai ektrepôn eis to prôi skian thanatou kai èmeran eis nukta suskotazôn o proskaloumenos to udôr tès thalassès kai ekcheôn auto epi prosôpou tès gès kurios o theos o pantokratôr onoma autô9o diairôn suntrimmon ep' ischun kai talaipôrian epi ochurôma epagôn10emisèsan en pulais elegchonta kai logon osion ebdeluxanto11dia touto anth' ôn katekondulizete ptôchous kai dôra eklekta edexasthe par' autôn oikous xustous ôkodomèsate kai ou mè katoikèsète en autois ampelônas epithumètous efuteusate kai ou mè piète ton oinon ex autôn12oti egnôn pollas asebeias umôn kai ischurai ai amartiai umôn katapatountes dikaion lambanontes allagmata kai penètas en pulais ekklinontes13dia touto o suniôn en tô kairô ekeinô siôpèsetai oti kairos ponèros estin14ekzètèsate to kalon kai mè to ponèron opôs zèsète kai estai outôs meth' umôn kurios o theos o pantokratôr on tropon eipate15memisèkamen ta ponèra kai ègapèkamen ta kala kai apokatastèsate en pulais krima opôs eleèsè kurios o theos o pantokratôr tous periloipous tou iôsèf16dia touto tade legei kurios o theos o pantokratôr en pasais plateiais kopetos kai en pasais odois rèthèsetai ouai ouai klèthèsetai geôrgos eis penthos kai kopeton kai eis eidotas thrènon17kai en pasais odois kopetos dioti dieleusomai dia mesou sou eipen kurios18ouai oi epithumountes tèn èmeran kuriou ina ti autè umin è èmera tou kuriou kai autè estin skotos kai ou fôs19on tropon otan fugè anthrôpos ek prosôpou tou leontos kai empesè autô è arkos kai eispèdèsè eis ton oikon autou kai apereisètai tas cheiras autou epi ton toichon kai dakè auton o ofis20ouchi skotos è èmera tou kuriou kai ou fôs kai gnofos ouk echôn feggos autè21memisèka apôsmai eortas umôn kai ou mè osfranthô en tais panèguresin umôn22dioti kai ean enegkète moi olokautômata kai thusias umôn ou prosdexomai auta kai sôtèriou epifaneias umôn ouk epiblepsomai23metastèson ap' emou èchon ôdôn sou kai psalmon organôn sou ouk akousomai24kai kulisthèsetai ôs udôr krima kai dikaiosunè ôs cheimarrous abatos25mè sfagia kai thusias prosènegkate moi en tè erèmô tessarakonta etè oikos israèl26kai anelabete tèn skènèn tou moloch kai to astron tou theou umôn raifan tous tupous autôn ous epoièsate eautois27kai metoikiô umas epekeina damaskou legei kurios o theos o pantokratôr onoma autô


VULGAAT

1 audite verbum istud quod ego levo super vos planctum domus Israhel cecidit non adiciet ut resurgat 2 virgo Israhel proiecta est in terram suam non est qui suscitet eam 3 quia haec dicit Dominus Deus urbs de qua egrediebantur mille relinquentur in ea centum et de qua egrediebantur centum relinquentur in ea decem in domo Israhel 4 quia haec dicit Dominus domui Israhel quaerite me et vivetis 5 et nolite quaerere Bethel et in Galgala nolite intrare et in Bersabee non transibitis quia Galgala captiva ducetur et Bethel erit inutilis 6 quaerite Dominum et vivite ne forte conburatur ut ignis domus Ioseph et devorabit et non erit qui extinguat Bethel 7 qui convertitis in absinthium iudicium et iustitiam in terra relinquitis 8 facientem Arcturum et Orionem et convertentem in mane tenebras et diem nocte mutantem qui vocat aquas maris et effundit eas super faciem terrae Dominus nomen eius 9 qui subridet vastitatem super robustum et depopulationem super potentem adfert 10 odio habuerunt in porta corripientem et loquentem perfecte abominati sunt 11 idcirco pro eo quod diripiebatis pauperem et praedam electam tollebatis ab eo domos quadro lapide aedificabitis et non habitabitis in eis vineas amantissimas plantabitis et non bibetis vinum earum 12 quia cognovi multa scelera vestra et fortia peccata vestra hostes iusti accipientes munus et pauperes in porta deprimentes
13 ideo prudens in tempore illo tacebit quia tempus malum est 14 quaerite bonum et non malum ut vivatis et erit Dominus Deus exercituum vobiscum sicut dixistis 15 odite malum et diligite bonum et constituite in porta iudicium si forte misereatur Dominus Deus exercituum reliquiis Ioseph 16 propterea haec dicit Dominus Deus exercituum Dominator in omnibus plateis planctus et in cunctis quae foris sunt dicetur vae vae et vocabunt agricolam ad luctum et ad planctum eos qui sciunt plangere 17 et in omnibus vineis erit planctus quia pertransibo in medio tui dicit Dominus 18 vae desiderantibus diem Domini ad quid eam vobis dies Domini ista tenebrae et non lux 19 quomodo si fugiat vir a facie leonis et occurrat ei ursus et ingrediatur domum et innitatur manu sua super parietem et mordeat eum coluber 20 numquid non tenebrae dies Domini et non lux et caligo et non splendor in ea 21 odi et proieci festivitates vestras et non capiam odorem coetuum vestrorum 22 quod si adtuleritis mihi holocaustomata et munera vestra non suscipiam et vota pinguium vestrorum non respiciam 23 aufer a me tumultum carminum tuorum et cantica lyrae tuae non audiam 24 et revelabitur quasi aqua iudicium et iustitia quasi torrens fortis 25 numquid hostias et sacrificium obtulistis mihi in deserto quadraginta annis domus Israhel 26 et portastis tabernaculum Moloch vestro et imaginem idolorum vestrorum sidus dei vestri quae fecistis vobis 27 et migrare vos faciam trans Damascum dixit Dominus Deus exercituum nomen eius