BIJBELBOEK AMOS 7, Am 7 -- Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,4-6 -- Am 7,7-17 - Am 7,12-15 -

Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk : Am 1 - Am 2 - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 7 - Am 8 - Am 9 -
Uitleg vers per vers : Am 7,1 - Am 7,2 - Am 7,3 - Am 7,4 - Am 7,5 - Am 7,6 - Am 7,7 - Am 7,8 - Am 7,9 - Am 7,10 - Am 7,11 - Am 7,12 - Am 7,13 - Am 7,14 - Am 7,15 - Am 7,16 - Am 7,17

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Amos Taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

- Am 7,12-15 : 15de (vijftiende) zondag door het b-jaar .
ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën) :

- Am 7,1-3 . Eerste visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,1 - Am 7,2 - Am 7,3 -

Am 7,1 - Am 7,1 . Eerste visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,1 - Am 7,2 - Am 7,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7 1outôs edeixen moi kurios kai idou epigonè akridôn erchomenè eôthinè kai idou brouchos eis gôg o basileus  1 haec ostendit mihi Dominus Deus et ecce fictor lucustae in principio germinantium serotini imbris et ecce serotinus post tonsorem regis     1 De Heere HEERE deed mij aldus zien; en ziet, Hij formeerde sprinkhanen, in het begin des opkomens van het nagras; en ziet, het was het nagras, na des konings afmaaiingen.   Eerste visioen [1] Dit liet de Heer god mij zien: Hij vormde een zwerm sprinkhanen, toen het nagras begon op te komen, het nagras na de oogst voor de koning.   [1] Dit heeft God, de HEER, mij laten zien: Ik zag hoe hij een zwerm sprinkhanen schiep net toen het nagras opkwam. (Dat is het gras dat opkomt nadat er voor de koning al gemaaid is.)   1 ¶ Zo heeft mij laten zien mijn Heer, de ENE: zie, hij formeerde sprinkhanen, in het begin van het opkomen van het na–gras,– zie, na–gras na de afmaaiingen door de koning;   1. Voici ce que me fit voir le Seigneur Yahvé : C'était une éclosion de sauterelles, au temps où le regain commence à monter, de sauterelles adultes, après la coupe du roi.  

King James Bible . [1] Thus hath the Lord GOD shewed unto me; and, behold, he formed grasshoppers in the beginning of the shooting up of the latter growth; and, lo, it was the latter growth after the king's mowings.
Luther-Bibel . 7 1 Gott der HERR ließ mich schauen, und siehe, da war einer, der machte Heuschrecken zur Zeit, als das Grummet aufging; und siehe, das Grummet war gewachsen, nachdem der König hatte mähen lassen.

Tekstuitleg van Am 7,1 .

1. koh (zo) . Tenach (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

2. hirë´anî (hij liet mij zien) . Act. hifil 3de pers. enk. + suffix pers. voornaamw. 1ste pers. enk. van het werkw. (zien, laten zien) . Tenach (9) : (1) Ex 33,18 . (2) 2 K 8,13 . (3) Jr 24,1 . (4) Jr 38,21 . (5) Ez 11,25 . (6) Am 7,1 . (7) Am 7,4 . (8) Am 7,7 . (9) Am 8,1 .

5. hinneh (zie) . Am (8) : (1) Am 2,13 . (2) Am 4,2 . (3) Am 4,13 . (4) Am 6,11 . (5) Am 8,11 . (6) Am 9,8 . (7) Am 9,9 . (8) Am 9,13 . wëhinneh (en zie) . Am (4) : (1) Am 7,1 . (2) Am 7,4 . (3) Am 7,7 . (4) Am 8,1 . hinëni (zie ik) . Am (2) : (1) Am 6,14 . (2) Am 7,8 .

Am 7,2 - Am 7,2 . Eerste visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,1 - Am 7,2 - Am 7,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai estai ean suntelesè tou katafagein ton chorton tès gès kai eipa kurie kurie ileôs genou tis anastèsei ton iakôb oti oligostos estin  2 et factum est cum consummasset comedere herbam terrae et dixi Domine Deus propitius esto obsecro quis suscitabit Iacob quia parvulus est    2 En het geschiedde, als zij het kruid des lands geheel zouden hebben afgegeten, dat ik zeide: Heere HEERE! vergeef toch; wie zou er van Jakob blijven staan; want hij is klein!   [2] En toen zij al het groen op het land hadden afgevreten, riep* ik: ‘Heer god, vergeef ons! Hoe moet Jakob dit overleven? Hij is zo klein!’   [2] En toen de sprinkhanen ook het laatste groen van het land wegvraten, zei ik: ‘HEER, mijn God, vergeef het volk van Jakob toch, hoe zou het dit kunnen overleven? Het is zo klein!’   2 en het geschiedde toen zij klaar waren met het opvreten van ‘s lands gewas, dat ik zei: mijn Heer, ENE, vergeef toch, hoe moet Jakob standhouden, want hij is zo klein!  2. Et comme elles achevaient de dévorer l'herbe du pays, je dis : « Seigneur Yahvé, pardonne, je t'en prie ! Comment Jacob tiendra-t-il ? Il est si petit ! »  

King James Bible . [2] And it came to pass, that when they had made an end of eating the grass of the land, then I said, O Lord GOD, forgive, I beseech thee: by whom shall Jacob arise? for he is small.
Luther-Bibel . 2 Als sie nun alles Gras im Lande abfressen wollten, sprach ich: Ach Herr HERR, sei gnädig! Wer soll Jakob wieder aufhelfen? Er ist ja so schwach.

Tekstuitleg van Am 7,2 .

2. ´im (indien, of, als) . Tenach (760) . Am (12) : (1) Am 3,3 . (2) Am 3,4 . (3) Am 3,6 . (4) Am 3,7 . (5) Am 5,22 . (6) Am 6,2 . (7) Am 6,9 . (8) Am 6,12 . (9) Am 7,2 . (10) Am 8,7 . (11) Am 8,11 . (12) Am 9,2 .

15. ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Tenach : Ja`äqobh (Jakob) . Tenach (252) . Am (6) : (1) Am 3,13 . (2) Am 6,8 . (3) Am 7,2 . (4) Am 7,5 . (5) Am 8,7 . (6) Am 9,8 . Bij de aartsvaders Abraham , Isaak en Jakob spelen de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis .
- Abraham werd 175 jaar oud . 175 = 5² X 7 . (Gn 25,7) . Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers .
- Isaak werd 180 jaar oud . 180 = 6² X 5 . (Gn 35,28) .
- Jakob werd 147 jaar oud . 147 = 7² X 3 . (Gn 49,33) . Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers .
Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend .
- Jozef leefde 110 jaar . 110 = 5² + 6² + 7² . De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat . (Gn 50,22) . Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig . 5 (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) = 110 .
Ook de getalwaarde van de namen kan een symbolische waarde hebben .
- Isaak (Gn 21,3) . jitsëchâq (Isaak) . Getalwaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26) .
- Jakob (Gn 25,26) . ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26) .
- Jozef (Gn 30,24) . Jôseph (Jozef) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 OF 156 (6 X 26) .
Het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) in het kwadraat , afdalend , met de getalwaarde van de godsnaam JHWH = 26 .

16. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

Am 7,3 - Am 7,3 . Eerste visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,1 - Am 7,2 - Am 7,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3metanoèson kurie epi toutô kai touto ouk estai legei kurios  3 misertus est Dominus super hoc non erit dixit Dominus    3 Toen berouwde zulks den HEERE; het zal niet geschieden, zeide de HEERE.   [3] Toen kreeg de heer er spijt van. ‘Het zal niet gebeuren,’ sprak de heer. Tweede visioen   [3] Toen kreeg de HEER medelijden: ‘Het zal niet gebeuren,’ zei de HEER.  3 Toen kreeg de ENE hierover berouw,– het zal niet geschieden!, heeft de ENE gezegd.   3. Yahvé en eut du repentir : « Cela ne sera pas », dit Yahvé.  

King James Bible . [3] The LORD repented for this: It shall not be, saith the LORD.
Luther-Bibel . 3 Da reute es den HERRN und er sprach: Wohlan, es soll nicht geschehen.

Tekstuitleg van Am 7,3 .

3. - 4. `al zo´th (omwille van dit, daarom) . Tenach (18) . 12 kl. Ptof. (3) : (1) Am 7,3 . (2) Am 7,6 . (3) Mi 1,8 .

5. lo' (niet) . Am (34) . Am 7 (7) : (1) Am 7,3 . (2) Am 7,6 . (3) Am 7,8 . (4) Am 7,10 . (5) Am 7,13 . (6) Am 7,14 . (7) Am 7,16 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 7 (2) : (1) Am 7,14 . (2) Am 7,16 .

- Am 7,4-6 . Tweede visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,4-6 -- Am 7,4 - Am 7,5 - Am 7,6 -

Am 7,4 - Am 7,4 . Tweede visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,4-6 -- Am 7,4 - Am 7,5 - Am 7,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4outôs edeixen moi kurios kai idou ekalesen tèn dikèn en puri kurios kai katefage tèn abusson tèn pollèn kai katefagen tèn merida  4 haec ostendit mihi Dominus Deus et ecce vocabat iudicium ad ignem Dominus Deus et devoravit abyssum multam et comedit simul partem     4 Wijders deed mij de Heere HEERE aldus zien; en ziet, de Heere HEERE riep uit, dat Hij wilde twisten met vuur; en het verteerde een groten afgrond, ook verteerde het een stuk lands.   [4] Dit liet de Heer god mij zien: de Heer god riep op tot een geding door het vuur. Het vuur verteerde de grote* vloed en het verteerde het bouwland.  [4] Dit heeft God, de HEER, mij laten zien: Ik zag hoe God, de HEER, bevel gaf om het land met vuur te straffen. De vlammen verteerden het water in de diepte, en toen ze over het land sloegen   4 Zo heeft mij laten zien mijn Heer, de ENE: zie, hij riep op tot een geding met het vuur, mijn Heer, de ENE; dat vrat de grote oervloed op en zou ook het landdeel opvreten,   4. Voici ce que me fit voir le Seigneur Yahvé : Le Seigneur Yahvé appelait le feu pour châtier : celui-ci dévora le grand Abîme, puis il dévora la campagne.  

King James Bible . [4] Thus hath the Lord GOD shewed unto me: and, behold, the Lord GOD called to contend by fire, and it devoured the great deep, and did eat up a part.
Luther-Bibel . 4 Gott der HERR ließ mich schauen, und siehe, Gott der HERR rief das Feuer, um damit zu strafen. Das verzehrte die große Tiefe und fraß das Ackerland.

Tekstuitleg van Am 7,4 .

1. koh (zo) . Tenach (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

2. hirë´anî (hij liet mij zien) . Act. hifil 3de pers. enk. + suffix pers. voornaamw. 1ste pers. enk. van het werkw. (zien, laten zien) . Tenach (9) : (1) Ex 33,18 . (2) 2 K 8,13 . (3) Jr 24,1 . (4) Jr 38,21 . (5) Ez 11,25 . (6) Am 7,1 . (7) Am 7,4 . (8) Am 7,7 . (9) Am 8,1 .

5. hinneh (zie) . Am (8) : (1) Am 2,13 . (2) Am 4,2 . (3) Am 4,13 . (4) Am 6,11 . (5) Am 8,11 . (6) Am 9,8 . (7) Am 9,9 . (8) Am 9,13 . wëhinneh (en zie) . Am (4) : (1) Am 7,1 . (2) Am 7,4 . (3) Am 7,7 . (4) Am 8,1 . hinëni (zie ik) . Am (2) : (1) Am 6,14 . (2) Am 7,8 . Totaal (14 = 2 X 7) .

8. ´esj (vuur) . Taalgebruik in Tenach : ´esj (vuur) . Getalwaarde : aleph = 1 ; sjin = 21 of 300 ; totaal : 22 of 301 . Tenach (144) . Taalgebruik in Amos : ´esj (vuur) . Taalgebruik in de Septuaginta : pur (vuur) . Taalgebruik in het N.T. : pur (vuur) . Ned. : p -> ph = f -> v in vuur . D. Feuer . E. fire . Fr. feu . Lat. ignis . Een vorm van pur (vuur) in het N.T. (71) , in de LXX (540) . Am (7) : (1) Am 1,4 . (2) Am 1,7 . (3) Am 1,10 . (4) Am 1,12 . (5) Am 1,14 . (6) Am 2,2 . (7) Am 2,5 . b´sj (in / met / door vuur) . Tenach (128) . Pentateuch (35) . Am (2) : (1) Am 4,10 . (2) Am 7,4 . k´sj (als vuur) . Tenach (16) . Pentateuch (1) . Am (1) Am 5,6 . In totaal (10) .

Am 7,5 - Am 7,5 . Tweede visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,4-6 -- Am 7,4 - Am 7,5 - Am 7,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai eipa kurie kurie kopason dè tis anastèsei ton iakôb oti oligostos estin 5 et dixi Domine Deus quiesce obsecro quis suscitabit Iacob quia parvulus est    5 Toen zeide ik: Heere HEERE! houd toch op; wie zou er van Jakob blijven staan; want hij is klein!  [5] Maar ik riep: ‘Heer god, houd toch op! Hoe moet Jakob dit overleven? Hij is zo klein!’   [5] zei ik: ‘HEER, mijn God, ik smeek u: houd op hiermee! Hoe zou het volk van Jakob dit kunnen overleven? Het is zo klein!’   5 tot ik zei: mijn Heer, ENE, houd toch op, hoe moet Jakob standhouden, want hij is zo klein!   5. Je dis : « Seigneur Yahvé, cesse, je t'en prie ! Comment Jacob tiendra-t-il ? Il est si petit ! »  

King James Bible . [5] Then said I, O Lord GOD, cease, I beseech thee: by whom shall Jacob arise? for he is small.
Luther-Bibel . 5 Da sprach ich: Ach Herr HERR, lass ab! Wer soll Jakob wieder aufhelfen? Er ist ja so schwach.

Tekstuitleg van Am 7,5 .

8. ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Tenach : Ja`äqobh (Jakob) . Tenach (252) . Am (6) : (1) Am 3,13 . (2) Am 6,8 . (3) Am 7,2 . (4) Am 7,5 . (5) Am 8,7 . (6) Am 9,8 . Bij de aartsvaders Abraham , Isaak en Jakob spelen de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis .
- Abraham werd 175 jaar oud . 175 = 5² X 7 . (Gn 25,7) . Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers .
- Isaak werd 180 jaar oud . 180 = 6² X 5 . (Gn 35,28) .
- Jakob werd 147 jaar oud . 147 = 7² X 3 . (Gn 49,33) . Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers .
Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend .
- Jozef leefde 110 jaar . 110 = 5² + 6² + 7² . De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat . (Gn 50,22) . Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig . 5 (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) = 110 .
Ook de getalwaarde van de namen kan een symbolische waarde hebben .
- Isaak (Gn 21,3) . jitsëchâq (Isaak) . Getalwaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26) .
- Jakob (Gn 25,26) . ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26) .
- Jozef (Gn 30,24) . Jôseph (Jozef) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 OF 156 (6 X 26) .
Het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) in het kwadraat , afdalend , met de getalwaarde van de godsnaam JHWH = 26 .

9. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

Am 7,6 - Am 7,6 . Tweede visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,4-6 -- Am 7,4 - Am 7,5 - Am 7,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6metanoèson kurie epi toutô kai touto ou mè genètai legei kurios  6 misertus est Dominus super hoc sed et istud non erit dixit Dominus Deus     6 Toen berouwde zulks den HEERE. Ook dit zal niet geschieden, zeide de Heere HEERE.   [6] Toen kreeg de heer er spijt van. ‘Ook dit zal niet gebeuren’, sprak de Heer god. Derde visioen   [6] Toen kreeg de HEER medelijden: ‘Ook dit zal niet gebeuren,’ zei God, de HEER.   6 Toen kreeg de ENE hierover berouw,– ook dit zal niet geschieden!– heeft gezegd mijn Heer, de ENE. ••  6. Yahvé en eut du repentir : « Cela non plus ne sera pas », dit le Seigneur Yahvé.  

King James Bible . [6] The LORD repented for this: This also shall not be, saith the Lord GOD.
Luther-Bibel . 6 Da reute den HERRN das auch und Gott der HERR sprach: Es soll auch nicht geschehen.

Tekstuitleg van Am 7,6 .

3. - 4. `al zo´th (omwille van dit, daarom) . Tenach (18) . 12 kl. Ptof. (3) : (1) Am 7,3 . (2) Am 7,6 . (3) Mi 1,8 .

7. lo' (niet) . Am (34) . Am 7 (7) : (1) Am 7,3 . (2) Am 7,6 . (3) Am 7,8 . (4) Am 7,10 . (5) Am 7,13 . (6) Am 7,14 . (7) Am 7,16 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 7 (2) : (1) Am 7,14 . (2) Am 7,16 .

- Am 7,7-17 . Derde visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,4-6 -- Am 7,7-17 -- - Am 7,7 - Am 7,8 - Am 7,9 - Am 7,10 - Am 7,11 - Am 7,12 - Am 7,13 - Am 7,14 - Am 7,15 - Am 7,16 - Am 7,17 -

Am 7,7 - Am 7,7 . Derde visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,4-6 -- Am 7,7-17 -- - Am 7,7 - Am 7,8 - Am 7,9 - Am 7,10 - Am 7,11 - Am 7,12 - Am 7,13 - Am 7,14 - Am 7,15 - Am 7,16 - Am 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7outôs edeixen moi kurios kai idou anèr estèkôs epi teichous adamantinou kai en tè cheiri autou adamas  7 haec ostendit mihi et ecce Dominus stans super murum litum et in manu eius trulla cementarii   7 Nog deed Hij mij aldus zien; en ziet, de Heere stond op een muur, die naar het paslood gemaakt was, en een paslood was in Zijn hand.   [7] Dit liet de Heer god mij zien: de Heer stond bij een loodrechte muur met een paslood* in zijn hand.   [7] Dit heeft hij mij laten zien: Ik zag hoe de Heer op een loden muur stond met een loden voorwerp in zijn hand.  7 Zo heeft hij mij laten zien: zie, mijn Heer geposteerd op een loodrechte muur,– met in zijn hand een schietlood;   7. Voici ce qu'il me fit voir : Le Seigneur se tenait près d'un mur, un fil à plomb dans la main.  

King James Bible . [7] Thus he shewed me: and, behold, the Lord stood upon a wall made by a plumbline, with a plumbline in his hand.
Luther-Bibel . 7 Er ließ mich abermals schauen, und siehe, der Herr stand auf der Mauer, die mit einem Bleilot gerichtet war, und er hatte ein Bleilot in seiner Hand.

Tekstuitleg van Am 7,7 .

1. koh (zo) . Tenach (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

2. hirë´anî (hij liet mij zien) . Act. hifil 3de pers. enk. + suffix pers. voornaamw. 1ste pers. enk. van het werkw. (zien, laten zien) . Tenach (9) : (1) Ex 33,18 . (2) 2 K 8,13 . (3) Jr 24,1 . (4) Jr 38,21 . (5) Ez 11,25 . (6) Am 7,1 . (7) Am 7,4 . (8) Am 7,7 . (9) Am 8,1 .

3. hinneh (zie) . Am (8) : (1) Am 2,13 . (2) Am 4,2 . (3) Am 4,13 . (4) Am 6,11 . (5) Am 8,11 . (6) Am 9,8 . (7) Am 9,9 . (8) Am 9,13 . wëhinneh (en zie) . Am (4) : (1) Am 7,1 . (2) Am 7,4 . (3) Am 7,7 . (4) Am 8,1 . hinëni (zie ik) . Am (2) : (1) Am 6,14 . (2) Am 7,8 .

Am 7,8 - Am 7,8 . Derde visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,4-6 -- Am 7,7-17 -- - Am 7,7 - Am 7,8 - Am 7,9 - Am 7,10 - Am 7,11 - Am 7,12 - Am 7,13 - Am 7,14 - Am 7,15 - Am 7,16 - Am 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai eipen kurios pros me ti su oras amôs kai eipa adamanta kai eipen kurios pros me idou egô entassô adamanta en mesô laou mou israèl ouketi mè prosthô tou parelthein auton  8 et dixit Dominus ad me quid tu vides Amos et dixi trullam cementarii et dixit Dominus ecce ego ponam trullam in medio populi mei Israhel non adiciam ultra superinducere eum     8 En de HEERE zeide tot mij: Wat ziet gij, Amos? En ik zeide: Een paslood. Toen zeide de HEERE: Zie, Ik zal het paslood stellen in het midden van Mijn volk Israël; Ik zal het voortaan niet meer voorbijgaan.  [8] En de heer vroeg mij: ‘Wat ziet u, Amos?’ Ik antwoordde*: ‘Een paslood.’ Toen zei de Heer: ‘Let op! Ik laat het paslood dwars door mijn volk Israël gaan; Ik ga niet langer genadig aan hen voorbij.   [8] En de HEER vroeg mij: ‘Wat zie je, Amos?’ Ik antwoordde: ‘Lood.’ Toen zei de Heer: ‘Een loden last zal ik mijn volk Israël opleggen, ik zal het niet langer sparen.   8 dan zegt de ENE tot mij: wát zie je, Amos?, en ik zeg: een schietlood!– dan zegt mijn Heer: zie, ik zet een schietlood in de kring van mijn gemeente Israël, ik wil niet doorgaan met nogmaals aan hem voorbij te gaan!–  8. Yahvé me dit : « Que vois-tu, Amos ? » Je dis : « Un fil à plomb. » Le Seigneur dit : « Voici que je vais mettre un fil à plomb au milieu de mon peuple, Israël, désormais je ne lui pardonnerai plus.  

King James Bible . [8] And the LORD said unto me, Amos, what seest thou? And I said, A plumbline. Then said the Lord, Behold, I will set a plumbline in the midst of my people Israel: I will not again pass by them any more:
Luther-Bibel . 8 Und der HERR sprach zu mir: Was siehst du, Amos? Ich sprach: Ein Bleilot. Da sprach der Herr zu mir: Siehe, ich will das Bleilot legen an mein Volk Israel und ihm nichts mehr übersehen,

Tekstuitleg van Am 7,8 . Het vers Am 7,8 telt 22 (2 X 11) woorden en 77 (7 X 11) letters . De getalwaarde van Am 7,8 is 3870 (2 X 3² X 5 X 43) .

1. wajj´omèr (en hij zei) : prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk., van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Amos : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) .. Tenach (1879) . Pentateuch (594) . Am (7) : (1) Am 1,2 . (2) Am 7,8 . (3) Am 7,12 . (4) Am 7,14 . (5) Am 7,15 . (6) Am 8,2 . (7) Am 9,1 .

7. `âmôs (Amos) . Taalgebruik in Tenach : `âmôs (Amos) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , waw = 6 , samech = 15 of 60 ; totaal : 50 (2 X 5²) OF 176 (2² X 2² X 11) . Structuur : 7 - 4 - 6 - 6 . Tenach (7) : (1) Am 1,1 . (2) Am 7,8 . (3) Am 7,10 . (4) Am 7,11 . (5) Am 7,12 . (6) Am 7,14 . (7) Am 8,2 .

12. hinneh (zie) . Am (8) : (1) Am 2,13 . (2) Am 4,2 . (3) Am 4,13 . (4) Am 6,11 . (5) Am 8,11 . (6) Am 9,8 . (7) Am 9,9 . (8) Am 9,13 . wëhinneh (en zie) . Am (4) : (1) Am 7,1 . (2) Am 7,4 . (3) Am 7,7 . (4) Am 8,1 . hinëni (zie ik) . Am (2) : (1) Am 6,14 . (2) Am 7,8 .

17. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenach : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenach (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .
-- bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenach (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

18. lo' (niet) . Am (34) . Am 7 (7) : (1) Am 7,3 . (2) Am 7,6 . (3) Am 7,8 . (4) Am 7,10 . (5) Am 7,13 . (6) Am 7,14 . (7) Am 7,16 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 7 (2) : (1) Am 7,14 . (2) Am 7,16 .

19. act. hifil imperf. 1ste pers. enk. ´ôsiph (ik zal toevoegen , ik zal opnieuw) van het werkw. jâsaph (toevoegen) . Taalgebruik in Tenach : jâsaph (toevoegen) . Tenach (11) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Hos 1,6 . (2) Am 7,8 . (3) Am 8,2 . (4) Jon 2,5 . Zie ook : act. hifil imperf. 3de pers. vr. enk. thôsîph (zij zal toevoegen, zij zal opnieuw) van het werkw. jâsaph (toevoegen) . Taalgebruik in Tenach : jâsaph (toevoegen) . . Tenach (6) : (1) Am 5,2 . (2) Am 7,13 . (3) Ps 61,7 . (4) Spr 10,27 . (5) Job 20,9 . (6) 1 Kr 22, 14 .

18. - 19. lo´ ´ôsiph (ik zal niet toevoegen , ik zal niet opnieuw) . Tenach (6) : (1) Joz 7,12 . (2) Re 2,21 . (3) Re 10,13 . (4) Hos 1,6 . (5) Am 7,8 . (6) Am 8,2 .

18. - 21. lo´ ´ôsiph `ôd `äbhôr lô (ik zal niet toevoegen , ik zal niet opnieuw nog eens aan hem voorbijgaan) . Tenach (2) : (1) Am 7,8 . (2) Am 8,2 .

Am 7,9 - Am 7,9 . Derde visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,4-6 -- Am 7,7-17 -- - Am 7,7 - Am 7,8 - Am 7,9 - Am 7,10 - Am 7,11 - Am 7,12 - Am 7,13 - Am 7,14 - Am 7,15 - Am 7,16 - Am 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai afanisthèsontai bômoi tou gelôtos kai ai teletai tou israèl exerèmôthèsontai kai anastèsomai epi ton oikon ieroboam en romfaia  9 et demolientur excelsa idoli et sanctificationes Israhel desolabuntur et consurgam super domum Hieroboam in gladio     9 Maar Izaks hoogten zullen verwoest, en Israëls eigendommen verstoord worden; en Ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard.   [9] Offerhoogten* van Isaak* worden verwoest, Israëls heiligdommen worden in puin gelegd, en tegen het huis Jerobeam keer Ik mij met het zwaard.’ [9] De offerhoogten van Isaaks volk zullen worden verwoest, de heiligdommen van Israël zullen in puin vallen, en ik zal het huis van Jerobeam treffen met het zwaard.’   9 verwoest zullen worden de offerhoogten van Isaak, en Israëls heiligdommen gaan in puin; ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard!   9. Les hauts lieux d'Isaac seront dévastés, les sanctuaires d'Israël détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée.  

King James Bible . [9] And the high places of Isaac shall be desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste; and I will rise against the house of Jeroboam with the sword.
Luther-Bibel . 9 sondern die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zerstört werden, und ich will mich mit dem Schwert über das Haus Jerobeam hermachen.

Tekstuitleg van Am 7,9 .

17. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenach : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenach (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .
-- bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenach (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

Am 7,10 - Am 7,10 . Derde visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,4-6 -- Am 7,7-17 -- - Am 7,7 - Am 7,8 - Am 7,9 - Am 7,10 - Am 7,11 - Am 7,12 - Am 7,13 - Am 7,14 - Am 7,15 - Am 7,16 - Am 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai exapesteilen amasias o iereus baithèl pros ieroboam basilea israèl legôn sustrofas poieitai kata sou amôs en mesô oikou israèl ou mè dunètai è gè upenegkein apantas tous logous autou  10 et misit Amasias sacerdos Bethel ad Hieroboam regem Israhel dicens rebellavit contra te Amos in medio domus Israhel non poterit terra sustinere universos sermones eius     10 Toen zond Amazia, de priester te Beth-el, tot Jerobeam, den koning van Israël, zeggende: Amos heeft een verbintenis tegen u gemaakt, in het midden van het huis Israëls; het land zal al zijn woorden niet kunnen verdragen.   [10] Toen* stuurde Amasja, de priester van Betel, Jerobeam, koning van Israël, deze boodschap: ‘Binnen uw eigen huis Israël smeedt Amos een komplot tegen u; het land is niet bestand tegen al zijn dreigementen.  [10] Toen stuurde Amasja, de priester van Betel, deze boodschap aan Jerobeam, de koning van Israël: ‘Amos hitst de Israëlieten tegen u op; het volk zal geen weerstand aan zijn woorden kunnen bieden.  10 ¶ Dan zendt Amatsja, priester van Bet El bericht aan Israëls koning Jerobeam, om te zeggen: Amos is bezig met een samenzwering tegen u midden in het huis van Israël,– het land zal al zijn woorden niet kunnen bevatten!–  10. Alors Amasias, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël : « Amos conspire contre toi, au sein de la maison d'Israël; le pays ne peut tolérer ses discours.  

King James Bible . [10] Then Amaziah the priest of Bethel sent to Jeroboam king of Israel, saying, Amos hath conspired against thee in the midst of the house of Israel: the land is not able to bear all his words.
Luther-Bibel . 10 Da sandte Amazja, der Priester in Bethel, zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ ihm sagen: Der Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel; das Land kann seine Worte nicht ertragen.

Tekstuitleg van Am 7,10 .

9. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenach : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenach (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .
-- bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenach (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

13. `âmôs (Amos) . Taalgebruik in Tenach : `âmôs (Amos) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , waw = 6 , samech = 15 of 60 ; totaal : 50 (2 X 5²) OF 176 (2² X 2² X 11) . Structuur : 7 - 4 - 6 - 6 . Tenach (7) : (1) Am 1,1 . (2) Am 7,8 . (3) Am 7,10 . (4) Am 7,11 . (5) Am 7,12 . (6) Am 7,14 . (7) Am 8,2 .

17. lo' (niet) . Am (34) . Am 7 (7) : (1) Am 7,3 . (2) Am 7,6 . (3) Am 7,8 . (4) Am 7,10 . (5) Am 7,13 . (6) Am 7,14 . (7) Am 7,16 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 7 (2) : (1) Am 7,14 . (2) Am 7,16 .

Am 7,11 - Am 7,11 . Derde visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,4-6 -- Am 7,7-17 -- - Am 7,7 - Am 7,8 - Am 7,9 - Am 7,10 - Am 7,11 - Am 7,12 - Am 7,13 - Am 7,14 - Am 7,15 - Am 7,16 - Am 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11dioti tade legei amôs en romfaia teleutèsei ieroboam o de israèl aichmalôtos achthèsetai apo tès gès autou  11 haec enim dicit Amos in gladio morietur Hieroboam et Israhel captivus migrabit de terra sua     11 Want alzo zegt Amos: Jerobeam zal door het zwaard sterven, en Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd.   [10] Toen* stuurde Amasja, de priester van Betel, Jerobeam, koning van Israël, deze boodschap: ‘Binnen uw eigen huis Israël smeedt Amos een komplot tegen u; het land is niet bestand tegen al zijn dreigementen. [11] “Want”, zo spreekt Amos, “Jerobeam zal sterven door het zwaard en Israël wordt van zijn eigen grond verbannen.” ’  [11] Hij zegt dat u, Jerobeam, door het zwaard zult sterven en dat Israël van zijn grond zal worden verbannen.’   11 want zó heeft Amos gezegd: Jerobeam zal sterven door het zwaard,– en Israël zal als balling in ballingschap weggaan van zijn rode grond! ••   11. Car ainsi parle Amos : «Jéroboam périra par l'épée et Israël sera déporté loin de sa terre». » 

King James Bible . [11] For thus Amos saith, Jeroboam shall die by the sword, and Israel shall surely be led away captive out of their own land.
Luther-Bibel . 11 Denn so spricht Amos: Jerobeam wird durchs Schwert sterben, und Israel wird aus seinem Lande gefangen weggeführt werden.

Tekstuitleg van Am 7,11 .

1. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

2. koh (zo) . Tenach (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

1. - 2. kî koh (want zo) . Tenach (62) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 5,3 . (2) Am 5,4 . (3) Am 7,11 . (4) Hag 2,6 . (5) Zach 2,12 . (6) Zach 8,14 .

4. `âmôs (Amos) . Taalgebruik in Tenach : `âmôs (Amos) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , waw = 6 , samech = 15 of 60 ; totaal : 50 (2 X 5²) OF 176 (2² X 2² X 11) . Structuur : 7 - 4 - 6 - 6 . Tenach (7) : (1) Am 1,1 . (2) Am 7,8 . (3) Am 7,10 . (4) Am 7,11 . (5) Am 7,12 . (6) Am 7,14 . (7) Am 8,2 .

Lezing op de 15de (vijftiende) zondag door het b-jaar : Am 7,12-15 . Am 7,12-15
In die tijd zei Amasja (de priester van Bethel) tot Amos: "Ziener, u moet maken dat u wegkomt! Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren! Hier in Bethel mag u niet meer profeteren want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw van het rijk." Amos gaf Amasja ten antwoord: "Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald en het is de Heer die mij gezegd heeft: "Trek als profeet naar mijn volk Israël."

Am 7,12 - Am 7,12 . Derde visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,4-6 -- Am 7,7-17 -- - Am 7,7 - Am 7,8 - Am 7,9 - Am 7,10 - Am 7,11 - Am 7,12 - Am 7,13 - Am 7,14 - Am 7,15 - Am 7,16 - Am 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT 15de (vijftiende) zondag door het b-jaar Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai eipen amasias pros amôs o orôn badize ekchôrèson eis gèn iouda kai ekei katabiou kai ekei profèteuseis  12 et dixit Amasias ad Amos qui vides gradere fuge in terram Iuda et comede ibi panem et ibi prophetabis     In die tijd zei Amasja (de priester van Bethel) tot Amos: "Ziener, u moet maken dat u wegkomt! Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren!   12 Daarna zeide Amazia tot Amos: Gij ziener! ga weg, vlied in het land van Juda, en eet aldaar brood, en profeteer aldaar.   [12] En Amasja zei tegen Amos: ‘Ziener*, maak dat u wegkomt! Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren!  [12] Daarna zei hij tegen Amos: ‘Ziener, verdwijn! Ga naar Juda en verdien daar je brood, ga daar maar profeteren.  12 Dan zegt Amatsja tot Amos: ziener, ga heen, vlucht, jij, naar het land van Juda; eet daar je brood en profeteer daar!–   12. Et Amasias dit à Amos : « Voyant, va-t-en; fuis au pays de Juda; mange ton pain là-bas, et là-bas prophétise.  

King James Bible . [12] Also Amaziah said unto Amos, O thou seer, go, flee thee away into the land of Judah, and there eat bread, and prophesy there:
Luther-Bibel . 12 Und Amazja sprach zu Amos: Du Seher, geh weg und flieh ins Land Juda und iss dort dein Brot und weissage daselbst.

Tekstuitleg van Am 7,12 .

1. wajj´omèr (en hij zei) : prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk., van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Amos : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) .. Tenach (1879) . Pentateuch (594) . Am (7) : (1) Am 1,2 . (2) Am 7,8 . (3) Am 7,12 . (4) Am 7,14 . (5) Am 7,15 . (6) Am 8,2 . (7) Am 9,1 .

4. `âmôs (Amos) . Taalgebruik in Tenach : `âmôs (Amos) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , waw = 6 , samech = 15 of 60 ; totaal : 50 (2 X 5²) OF 176 (2² X 2² X 11) . Structuur : 7 - 4 - 6 - 6 . Tenach (7) : (1) Am 1,1 . (2) Am 7,8 . (3) Am 7,10 . (4) Am 7,11 . (5) Am 7,12 . (6) Am 7,14 . (7) Am 8,2 .

18. ´èrèts (aarde) . Tenach (453) . Am (7) : (1) Am 2,7 . (2) Am 2,10 . (3) Am 4,13 . (4) Am 7,12 . (5) Am 8,4 . (6) Am 9,6 . (7) Am 9,9 . lä´ârèts (naar de aarde , ter aarde) . Tenach (54) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Am 3,14 . (2) Am 5,7 . (3) Am 8,9 . me´èrèts (uit het land) . Am (3) : (1) Am 2,10 . (2) Am 3,1 . (3) Am 9,7 .

17. - 18. ´èl ´èrèts (naar het land) . Tenach (68) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Hos 11,5 . (2) Jl 2,20 . (3) Am 7,12 . (4) Zach 2,4 . (5) Zach 6,6 (2X) . (6) Zach 6,8 .

17. - 19. ´èl ´èrèts (naar het land) . Tenach (3) : (1) Rt 1,7 . (2) Am 7,12 . (3) Zach 2,4 .

Am 7,13 - Am 7,13 . Derde visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,4-6 -- Am 7,7-17 -- - Am 7,7 - Am 7,8 - Am 7,9 - Am 7,10 - Am 7,11 - Am 7,12 - Am 7,13 - Am 7,14 - Am 7,15 - Am 7,16 - Am 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT 15de (vijftiende) zondag door het b-jaar Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13eis de baithèl ouketi mè prosthès tou profèteusai oti agiasma basileôs estin kai oikos basileias estin  13 et in Bethel non adicies ultra ut prophetes quia sanctificatio regis est et domus regni est    Hier in Bethel mag u niet meer profeteren want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw van het rijk."   13 Maar te Beth-el zult gij voortaan niet meer profeteren; want dat is des konings heiligdom, en dat is het huis des koninkrijks.   [13] Hier in Betel mag u niet meer profeteren, want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw is van het rijk.’   [13] Hier in Betel mag je niet langer profeteren, want dit is het heiligdom van de koning, de tempel van het koninkrijk.’  13 in Bet El zul je niet meer doorgaan te profeteren,– want een koningsheiligdom is dat en een koninkrijkshuis is dat! ••  13. Mais à Béthel, cesse désormais de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. »  

King James Bible . [13] But prophesy not again any more at Bethel: for it is the king's chapel, and it is the king's court.
Luther-Bibel . 13 Aber weissage nicht mehr in Bethel; denn es ist des Königs Heiligtum und der Tempel des Königreichs.

Tekstuitleg van Am 7,13 .

3. lo' (niet) . Am (34) . Am 7 (7) : (1) Am 7,3 . (2) Am 7,6 . (3) Am 7,8 . (4) Am 7,10 . (5) Am 7,13 . (6) Am 7,14 . (7) Am 7,16 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 7 (2) : (1) Am 7,14 . (2) Am 7,16 .

7. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

10. - 11. hû´ ûbhe(j)th (hij en het huis van) . Tenakh (2) : (1) Gn 50,22 . (2) Am 7,13 .

Am 7,14 - Am 7,14 . Derde visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,4-6 -- Am 7,7-17 -- - Am 7,7 - Am 7,8 - Am 7,9 - Am 7,10 - Am 7,11 - Am 7,12 - Am 7,13 - Am 7,14 - Am 7,15 - Am 7,16 - Am 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT 15de (vijftiende) zondag door het b-jaar Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai apekrithè amôs kai eipen pros amasian ouk èmèn profètès egô oude uios profètou all' è aipolos èmèn kai knizôn sukamina  14 et respondit Amos et dixit ad Amasiam non sum propheta et non sum filius prophetae sed armentarius ego sum vellicans sycomoros     Amos gaf Amasja ten antwoord: "Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker.   14 Toen antwoordde Amos, en zeide tot Amazia: Ik was geen profeet, en ik was geen profetenzoon; maar ik was een ossenherder, en las wilde vijgen af.   [14] Amos* antwoordde Amasja: ‘Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker.   [14] Maar Amos antwoordde Amasja: ‘Ik ben helemaal geen profeet, en ook geen profetenleerling. Ik ben veeboer en vijgenteler.  14 Maar Amos antwoordt en zegt tot Amatsja: ik ben geen profeet en ik ben geen profetenzoon; nee, veefokker was ik en kweker van moerbeivijgen;  14. Amos répondit et dit à Amasias : « Je ne suis pas prophète, je ne suis pas frère prophète; je suis bouvier et pinceur de sycomores.  

King James Bible . [14] Then answered Amos, and said to Amaziah, I was no prophet, neither was I a prophet's son; but I was an herdman, and a gatherer of sycomore fruit:
Luther-Bibel . 14 Amos antwortete und sprach zu Amazja: Ich bin kein Prophet noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Hirt, der Maulbeeren züchtet.

Tekstuitleg van Am 7,14 .

2. `âmôs (Amos) . Taalgebruik in Tenach : `âmôs (Amos) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , waw = 6 , samech = 15 of 60 ; totaal : 50 (2 X 5²) OF 176 (2² X 2² X 11) . Structuur : 7 - 4 - 6 - 6 . Tenach (7) : (1) Am 1,1 . (2) Am 7,8 . (3) Am 7,10 . (4) Am 7,11 . (5) Am 7,12 . (6) Am 7,14 . (7) Am 8,2 .

3. wajj´omèr (en hij zei) : prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk., van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Amos : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) .. Tenach (1879) . Pentateuch (594) . Am (7) : (1) Am 1,2 . (2) Am 7,8 . (3) Am 7,12 . (4) Am 7,14 . (5) Am 7,15 . (6) Am 8,2 . (7) Am 9,1 .

6. lo' (niet) . Am (34) . Am 7 (7) : (1) Am 7,3 . (2) Am 7,6 . (3) Am 7,8 . (4) Am 7,10 . (5) Am 7,13 . (6) Am 7,14 . (7) Am 7,16 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 7 (2) : (1) Am 7,14 . (2) Am 7,16 .

8. ´ânokhî (ik) . Am (6) : (1) Am 2,13 . (2) Am 4,7 . (3) Am 5,1 . (4) Am 6,8 . (5) Am 7,14 . (6) Am 9,9 .

9. lo' (niet) . Am (34) . Am 7 (7) : (1) Am 7,3 . (2) Am 7,6 . (3) Am 7,8 . (4) Am 7,10 . (5) Am 7,13 . (6) Am 7,14 . (7) Am 7,16 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 7 (2) : (1) Am 7,14 . (2) Am 7,16 .

12. ´ânokhî (ik) . Am (6) : (1) Am 2,13 . (2) Am 4,7 . (3) Am 5,1 . (4) Am 6,8 . (5) Am 7,14 . (6) Am 9,9 .

13. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

14. bôqer (herder) . Tenach (1) Am 7,14 .

15. ´ânokhî (ik) . Am (6) : (1) Am 2,13 . (2) Am 4,7 . (3) Am 5,1 . (4) Am 6,8 . (5) Am 7,14 . (6) Am 9,9 .

17. sjiqëmîm (morbezieboom) . Alleen in het mv. . Tenach (2) : (1) Js 9,9 . (2) Am 7,14 .

Am 7,15 - Am 7,15 . Derde visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,4-6 -- Am 7,7-17 -- - Am 7,7 - Am 7,8 - Am 7,9 - Am 7,10 - Am 7,11 - Am 7,12 - Am 7,13 - Am 7,14 - Am 7,15 - Am 7,16 - Am 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT 15de (vijftiende) zondag door het b-jaar Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai anelaben me kurios ek tôn probatôn kai eipen kurios pros me badize profèteuson epi ton laon mou israèl 15 et tulit me Dominus cum sequerer gregem et dixit ad me Dominus vade propheta ad populum meum Israhel  

wajjiqqâchenî JHWH me´achärê hatsts´on

Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald en het is de Heer die mij gezegd heeft: "Trek als profeet naar mijn volk Israël."   15 Maar de HEERE nam mij van achter de kudde; en de HEERE zeide tot mij: Ga henen, profeteer tot Mijn volk Israël.   [15] Maar de heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald en de heer heeft mij gezegd: “Ga als profeet naar mijn volk Israël.”  [15] Maar de HEER heeft me van achter mijn schapen vandaan gehaald, en het is de HEER die tegen me heeft gezegd: “Ga naar mijn volk Israël en profeteer daar.”  15 toen nam de ENE mij weg van achter de kudde; de ENE zei tot mij: ga heen, profeteer tot mijn gemeente Israël!–  15. Mais Yahvé m'a pris de derrière le troupeau et Yahvé m'a dit : «Va, prophétise à mon peuple Israël. »

King James Bible . [15] And the LORD took me as I followed the flock, and the LORD said unto me, Go, prophesy unto my people Israel.
Luther-Bibel . 15 Aber der HERR nahm mich von der Herde und sprach zu mir: Geh hin und weissage meinem Volk Israel!

Tekstuitleg van Am 7,15 .

5. wajj´omèr (en hij zei) : prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk., van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Amos : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) .. Tenach (1879) . Pentateuch (594) . Am (7) : (1) Am 1,2 . (2) Am 7,8 . (3) Am 7,12 . (4) Am 7,14 . (5) Am 7,15 . (6) Am 8,2 . (7) Am 9,1 .

12. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenach : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenach (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .
-- bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenach (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

Am 7,16 - Am 7,16 . Derde visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,4-6 -- Am 7,7-17 -- - Am 7,7 - Am 7,8 - Am 7,9 - Am 7,10 - Am 7,11 - Am 7,12 - Am 7,13 - Am 7,14 - Am 7,15 - Am 7,16 - Am 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai nun akoue logon kuriou su legeis mè profèteue epi ton israèl kai ou mè ochlagôgèsès epi ton oikon iakôb  16 et nunc audi verbum Domini tu dicis non prophetabis super Israhel et non stillabis super domum idoli     16 Nu dan, hoor des HEEREN woord: Gij zegt: Gij zult niet profeteren tegen Israël, noch druppen tegen het huis van Izak.   [16] Dus luister naar het woord van de heer. U zegt: “U mag tegen Israël niet profeteren, tegen het huis Isaak niet uw woorden spuien.”  [16] Luister daarom naar de woorden van de HEER. Jij zegt dat ik niet mag profeteren in Israël, geen profeet mag zijn voor Isaaks volk.   16 hoor dan nu het woord van de ENE: omdat jij zegt ‘profeteer niet tegen Israël en zever niet tegen Isaaks huis’,  16. Et maintenant, écoute la parole de Yahvé : Tu dis : «Tu ne prophétiseras pas contre Israël, tu ne vaticineras pas contre la maison d'Isaac. »  

King James Bible . [16] Now therefore hear thou the word of the LORD: Thou sayest, Prophesy not against Israel, and drop not thy word against the house of Isaac.
Luther-Bibel . 16 So höre nun des HERRN Wort! Du sprichst: Weissage nicht wider Israel und eifere nicht wider das Haus Isaak!

Tekstuitleg van Am 7,16 .

2. Een vorm van sjâmâ` (horen, luisteren) in Amos in 8 verzen .
act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. sjimë`û (hoort, luistert) van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Amos : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . (sj-m-`-û) . Tenach (163) . Am (5) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,13 . (3) Am 4,1 . (4) Am 5,1 . (5) Am 8,4 .
- act. hifil imperatief 2de pers. mann. mv. hasjëmî`û (doet horen) . Tenach (10) : (1) Js 48,20 . (2) Jr 4,5 . (3) Jr 4,16 . (4) Jr 31,7 . (5) Jr 48,4 . (6) Jr 50,2 . (7) Jr 50,29 . (8) Jr 51,27 . (9) Am 3,9 . (10) Am 4,5 .
- act. qal imperatief 2de pers. mann. enk. sjëma` (luister) . Tenach (169) . Am (1) Am 7,16 .

2. - 4. sjëma` debhar JHWH (hoor het woord van JHWH) . Tenach (7) : (1) 1 K 22,19 . (2) 2 K 20,16 . (3) Js 39,5 . (4) Jr 22,2 . (5) Jr 34,4 . (6) Ez 21,3 . (7) Am 7,16 . sjimë`û debhar JHWH (hoort het woord van JHWH) . Tenach (12) : (1) 2 Kr 18,18 . (2) Js 1,10 . (3) Js 28,14 . (4) Jr 2,4 . (5) Jr 7,2 . (6) Jr 17,20 . (7) Jr 19,3 . (8) Jr 29,20 . (9) Jr 31,10 . (10) Jr 42,15 . (11) Jr 44,26 . (12) Hos 4,1 .

7. lo' (niet) . Am (34) . Am 7 (7) : (1) Am 7,3 . (2) Am 7,6 . (3) Am 7,8 . (4) Am 7,10 . (5) Am 7,13 . (6) Am 7,14 . (7) Am 7,16 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 7 (2) : (1) Am 7,14 . (2) Am 7,16 .

10. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenach : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenach (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .
-- bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenach (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

9. - 10. `al jishërâ´el (tegen Israël) . Tenach (89) . Am (2) : (1) Am 1,1 . (2) Am 7,16 .

11. lo' (niet) . Am (34) . Am 7 (7) : (1) Am 7,3 . (2) Am 7,6 . (3) Am 7,8 . (4) Am 7,10 . (5) Am 7,13 . (6) Am 7,14 . (7) Am 7,16 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 7 (2) : (1) Am 7,14 . (2) Am 7,16 .

Am 7,17 - Am 7,17 . Derde visioen - Am 7 -- Taalgebruik -- Am 7,1-3 -- Am 7,4-6 -- Am 7,7-17 -- - Am 7,7 - Am 7,8 - Am 7,9 - Am 7,10 - Am 7,11 - Am 7,12 - Am 7,13 - Am 7,14 - Am 7,15 - Am 7,16 - Am 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17dia touto tade legei kurios è gunè sou en tè polei porneusei kai oi uioi sou kai ai thugateres sou en romfaia pesountai kai è gè sou en schoiniô katametrèthèsetai kai su en gè akathartô teleutèseis o de israèl aichmalôtos achthèsetai apo tès gès autou   17 propter hoc haec dicit Dominus uxor tua in civitate fornicabitur et filii tui et filiae tuae in gladio cadent et humus tua funiculo metietur et tu in terra polluta morieris et Israhel captivus migrabit de terra sua     17 Daarom zegt de HEERE alzo: Uw vrouw zal in de stad hoereren, en uw zonen en uw dochteren zullen door het zwaard vallen, en uw land zal door het snoer uitgedeeld worden; en gij zult in een onrein land sterven, en Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd.   [17] Daarom spreekt de heer zo: “Uw vrouw zal in deze stad ontucht plegen, uw zonen en dochters zullen omkomen door het zwaard, uw eigen grond zal door een meetlint verkaveld worden; zelf zult u op onreine grond* sterven en Israël wordt van zijn eigen grond verbannen.”   [17] Daarom – zegt de HEER – zal je vrouw in de stad als hoer moeten leven, zullen je zonen en dochters sterven door het zwaard en zal je land in stukken worden verdeeld. Jijzelf zult op onreine grond sterven en Israël zal van zijn grond worden verbannen.’  17 daarom, zo heeft gezegd de ENE, zal jouw vrouw in de stad moeten hoereren, zullen je zonen en je dochters vallen door het zwaard en zal je rode grond met het meetsnoer worden verdeeld; zelf zul je op onreine grond de dood vinden, en Israël zal weg van zijn rode grond als balling in ballingschap gaan!   17. C'est pourquoi, ainsi parle Yahvé : «Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont sous l'épée, ta terre sera partagée au cordeau, et toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre». 

King James Bible . [17] Therefore thus saith the LORD; Thy wife shall be an harlot in the city, and thy sons and thy daughters shall fall by the sword, and thy land shall be divided by line; and thou shalt die in a polluted land: and Israel shall surely go into captivity forth of his land.
Luther-Bibel . 17 Darum spricht der HERR: Deine Frau wird in der Stadt zur Hure werden, und deine Söhne und Töchter sollen durchs Schwert fallen, und dein Acker soll mit der Messschnur ausgeteilt werden. Du aber sollst in einem unreinen Lande sterben, und Israel soll aus seinem Lande vertrieben werden.

Tekstuitleg van Am 7,17 .

2. koh (zo) . Tenach (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

2. - 4. koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) . Tenach (247) . Am (11) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,12 . (10) Am 5,16 . (11) Am 7,17 .


LXX

7 1outôs edeixen moi kurios kai idou epigonè akridôn erchomenè eôthinè kai idou brouchos eis gôg o basileus2kai estai ean suntelesè tou katafagein ton chorton tès gès kai eipa kurie kurie ileôs genou tis anastèsei ton iakôb oti oligostos estin3metanoèson kurie epi toutô kai touto ouk estai legei kurios4outôs edeixen moi kurios kai idou ekalesen tèn dikèn en puri kurios kai katefage tèn abusson tèn pollèn kai katefagen tèn merida5kai eipa kurie kurie kopason dè tis anastèsei ton iakôb oti oligostos estin6metanoèson kurie epi toutô kai touto ou mè genètai legei kurios7outôs edeixen moi kurios kai idou anèr estèkôs epi teichous adamantinou kai en tè cheiri autou adamas8kai eipen kurios pros me ti su oras amôs kai eipa adamanta kai eipen kurios pros me idou egô entassô adamanta en mesô laou mou israèl ouketi mè prosthô tou parelthein auton9kai afanisthèsontai bômoi tou gelôtos kai ai teletai tou israèl exerèmôthèsontai kai anastèsomai epi ton oikon ieroboam en romfaia10kai exapesteilen amasias o iereus baithèl pros ieroboam basilea israèl legôn sustrofas poieitai kata sou amôs en mesô oikou israèl ou mè dunètai è gè upenegkein apantas tous logous autou11dioti tade legei amôs en romfaia teleutèsei ieroboam o de israèl aichmalôtos achthèsetai apo tès gès autou12kai eipen amasias pros amôs o orôn badize ekchôrèson eis gèn iouda kai ekei katabiou kai ekei profèteuseis13eis de baithèl ouketi mè prosthès tou profèteusai oti agiasma basileôs estin kai oikos basileias estin14kai apekrithè amôs kai eipen pros amasian ouk èmèn profètès egô oude uios profètou all' è aipolos èmèn kai knizôn sukamina15kai anelaben me kurios ek tôn probatôn kai eipen kurios pros me badize profèteuson epi ton laon mou israèl16kai nun akoue logon kuriou su legeis mè profèteue epi ton israèl kai ou mè ochlagôgèsès epi ton oikon iakôb17dia touto tade legei kurios è gunè sou en tè polei porneusei kai oi uioi sou kai ai thugateres sou en romfaia pesountai kai è gè sou en schoiniô katametrèthèsetai kai su en gè akathartô teleutèseis o de israèl aichmalôtos achthèsetai apo tès gès autou


VULGAAT

1 haec ostendit mihi Dominus Deus et ecce fictor lucustae in principio germinantium serotini imbris et ecce serotinus post tonsorem regis 2 et factum est cum consummasset comedere herbam terrae et dixi Domine Deus propitius esto obsecro quis suscitabit Iacob quia parvulus est 3 misertus est Dominus super hoc non erit dixit Dominus 4 haec ostendit mihi Dominus Deus et ecce vocabat iudicium ad ignem Dominus Deus et devoravit abyssum multam et comedit simul partem 5 et dixi Domine Deus quiesce obsecro quis suscitabit Iacob quia parvulus est 6 misertus est Dominus super hoc sed et istud non erit dixit Dominus Deus 7 haec ostendit mihi et ecce Dominus stans super murum litum et in manu eius trulla cementarii 8 et dixit Dominus ad me quid tu vides Amos et dixi trullam cementarii et dixit Dominus ecce ego ponam trullam in medio populi mei Israhel non adiciam ultra superinducere eum 9 et demolientur excelsa idoli et sanctificationes Israhel desolabuntur et consurgam super domum Hieroboam in gladio 10 et misit Amasias sacerdos Bethel ad Hieroboam regem Israhel dicens rebellavit contra te Amos in medio domus Israhel non poterit terra sustinere universos sermones eius 11 haec enim dicit Amos in gladio morietur Hieroboam et Israhel captivus migrabit de terra sua 12 et dixit Amasias ad Amos qui vides gradere fuge in terram Iuda et comede ibi panem et ibi prophetabis 13 et in Bethel non adicies ultra ut prophetes quia sanctificatio regis est et domus regni est 14 et respondit Amos et dixit ad Amasiam non sum propheta et non sum filius prophetae sed armentarius ego sum vellicans sycomoros 15 et tulit me Dominus cum sequerer gregem et dixit ad me Dominus vade propheta ad populum meum Israhel 16 et nunc audi verbum Domini tu dicis non prophetabis super Israhel et non stillabis super domum idoli 17 propter hoc haec dicit Dominus uxor tua in civitate fornicabitur et filii tui et filiae tuae in gladio cadent et humus tua funiculo metietur et tu in terra polluta morieris et Israhel captivus migrabit de terra sua