BIJBELBOEK AMOS 8, Am 8 -- Am 8 -- Taalgebruik -- Am 8,1-14 -- Am 8,4-7 -

Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk : Am 1 - Am 2 - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 7 - Am 8 - Am 9 -
Uitleg vers per vers : Am 8,1 - Am 8,2 - Am 8,3 - Am 8,4 - Am 8,5 - Am 8,6 - Am 8,7 - Am 8,8 - Am 8,9 - Am 8,10 - Am 8,11 - Am 8,12 - Am 8,13 - Am 8,14 -

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Amos Taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

- Am 8,4-7 : 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar .
ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën) :

- Am 8,1-14 . Vierde visioen - Am 8 -- Taalgebruik -- Am 8,1-14 -- Am 8,1 - Am 8,2 - Am 8,3 - Am 8,4 - Am 8,5 - Am 8,6 - Am 8,7 - Am 8,8 - Am 8,9 - Am 8,10 - Am 8,11 - Am 8,12 - Am 8,13 - Am 8,14 -

Am 8,1 - Am 8,1 . Vierde visioen - Am 8 -- Taalgebruik -- Am 8,1-14 -- Am 8,1 - Am 8,2 - Am 8,3 - Am 8,4 - Am 8,5 - Am 8,6 - Am 8,7 - Am 8,8 - Am 8,9 - Am 8,10 - Am 8,11 - Am 8,12 - Am 8,13 - Am 8,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8 1outôs edeixen moi kurios kai idou aggos ixeutou  1 haec ostendit mihi Dominus Deus et ecce uncinus pomorum     1 De Heere HEERE deed mij aldus zien; en ziet, een korf met zomervruchten.  [1] Dit liet de Heer god mij zien: een mand met rijpe vruchten.   [1] Dit heeft God, de HEER, mij laten zien: Ik zag een mand met rijp fruit.  1 ¶ Zó heeft mij doen zien mijn Heer, de ENE: ziedaar, een korf zomerooft.   1. Voici ce que me fit voir le Seigneur Yahvé : C'était une corbeille de fruits mûrs.  

King James Bible . [1] Thus hath the Lord GOD shewed unto me: and behold a basket of summer fruit.
Luther-Bibel . 8 1 Gott der HERR ließ mich schauen, und siehe, da stand ein Korb mit reifem Obst.

Tekstuitleg van Am 8,1 . Het vers Am 8,1 telt 7 woorden en 26 (2 X 13) letters . De getalwaarde van Am 8,1 is 706 (2 X 353) .

1. koh (zo) . Tenakh (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

2. hirë´anî (hij liet mij zien) . Act. hifil 3de pers. enk. + suffix pers. voornaamw. 1ste pers. enk. van het werkw. (zien, laten zien) . Tenakh (9) : (1) Ex 33,18 . (2) 2 K 8,13 . (3) Jr 24,1 . (4) Jr 38,21 . (5) Ez 11,25 . (6) Am 7,1 . (7) Am 7,4 . (8) Am 7,7 . (9) Am 8,1 .

4. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Amos : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Amos (71) . Am 8 (7) : (1) Am 8,1 . (2) Am 8,2 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,7 . (5) Am 8,9 . (6) Am 8,11 . (7) Am 8,12 .

Am 8,2 - Am 8,2 . Vierde visioen - Am 8 -- Taalgebruik -- Am 8,1-14 -- Am 8,1 - Am 8,2 - Am 8,3 - Am 8,4 - Am 8,5 - Am 8,6 - Am 8,7 - Am 8,8 - Am 8,9 - Am 8,10 - Am 8,11 - Am 8,12 - Am 8,13 - Am 8,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai eipen ti su blepeis amôs kai eipa aggos ixeutou kai eipen kurios pros me èkei to peras epi ton laon mou israèl ouketi mè prosthô tou parelthein auton  2 et dixit quid tu vides Amos et dixi uncinum pomorum et dixit Dominus ad me venit finis super populum meum Israhel non adiciam ultra ut pertranseam eum     2 En Hij zeide: Wat ziet gij, Amos? En ik zeide: Een korf met zomervruchten. Toen zeide de HEERE tot mij: Het einde is gekomen over Mijn volk Israël; Ik zal het voortaan niet meer voorbijgaan.  [2] Hij vroeg: ‘Wat ziet U, Amos?’ Ik antwoordde: ‘Een mand met rijpe vruchten.’ Toen zei de heer tegen mij: ‘Israël, mijn volk, is rijp voor de ondergang; Ik zal niet langer genadig aan hen voorbijgaan.  [2] En de HEER vroeg mij: ‘Wat zie je, Amos?’ Ik antwoordde: ‘Een mand met rijp fruit.’ Toen zei de HEER: ‘Weldra zal de tijd rijp zijn, ik zal mijn volk Israël niet langer sparen.   2 Hij zegt: wat zie je, Amos?, en ik zeg: een korf zomerooft! Dan zegt de ENE tot mij: einde zomer is gekomen voor mijn gemeente Israël, ik zal niet meer doorgaan aan hem voorbij te gaan!–   2. Il dit : « Que vois-tu, Amos ? » Je dis : « Une corbeille de fruits mûrs. » Yahvé me dit : « Mon peuple Israël est mûr pour sa fin, désormais je ne lui pardonnerai plus.  

King James Bible . [2] And he said, Amos, what seest thou? And I said, A basket of summer fruit. Then said the LORD unto me, The end is come upon my people of Israel; I will not again pass by them any more.
Luther-Bibel . 2 Und er sprach: Was siehst du, Amos? Ich aber antwortete: Einen Korb mit reifem Obst. Da sprach der HERR zu mir: Reif zum Ende ist mein Volk Israel; ich will ihm nichts mehr übersehen.

Tekstuitleg van Am 8,2 . Het vers Am 8,2 telt 21 (3 X 7) woorden en 71 letters . De getalwaarde van Am 8,2 is 3391 .

Am 8,2.1. wajj´omèr (en hij zei) : prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk., van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Amos : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) .. Tenakh (1879) . Pentateuch (594) . Am (7) : (1) Am 1,2 . (2) Am 7,8 . (3) Am 7,12 . (4) Am 7,14 . (5) Am 7,15 . (6) Am 8,2 . (7) Am 9,1 .

Am 8,2.5. `âmôs (Amos) . Taalgebruik in Tenakh : `âmôs (Amos) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , waw = 6 , samech = 15 of 60 ; totaal : 50 (2 X 5²) OF 176 (2² X 2² X 11) . Structuur : 7 - 4 - 6 - 6 . Tenakh (7) : (1) Am 1,1 . (2) Am 7,8 . (3) Am 7,10 . (4) Am 7,11 . (5) Am 7,12 . (6) Am 7,14 . (7) Am 8,2 .

Am 8,2.6. wajj´omèr (en hij zei) : prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk., van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Amos : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) .. Tenakh (1879) . Pentateuch (594) . Am (7) : (1) Am 1,2 . (2) Am 7,8 . (3) Am 7,12 . (4) Am 7,14 . (5) Am 7,15 . (6) Am 8,2 . (7) Am 9,1 .

Am 8,2.9. wajj´omèr (en hij zei) : prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk., van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Amos : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) .. Tenakh (1879) . Pentateuch (594) . Am (7) : (1) Am 1,2 . (2) Am 7,8 . (3) Am 7,12 . (4) Am 7,14 . (5) Am 7,15 . (6) Am 8,2 . (7) Am 9,1 .

Am 8,2.10. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Amos : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Amos (71) . Am 8 (7) : (1) Am 8,1 . (2) Am 8,2 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,7 . (5) Am 8,9 . (6) Am 8,11 . (7) Am 8,12 .

Am 8,2.16. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenakh : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenakh (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .
-- bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenakh (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

Am 8,2.17. lo' (niet) . Am (34) . Am 8 (3) : (1) Am 8,2 . (2) Am 8,8 . (3) Am 8,11 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 8 (3) . (1) Am 8,11 . (2) Am 8,12 . (3) Am 8,14 . Totaal . Am (34 + 21 = 55) . Am 8 (3 + 3 = '5') .

Am 8,2.18. act. hifil imperf. 1ste pers. enk. ´ôsiph (ik zal toevoegen , ik zal opnieuw) van het werkw. jâsaph (toevoegen) . Taalgebruik in Tenakh : jâsaph (toevoegen) . Tenakh (11) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Hos 1,6 . (2) Am 7,8 . (3) Am 8,2 . (4) Jon 2,5 . Zie ook : act. hifil imperf. 3de pers. vr. enk. thôsîph (zij zal toevoegen, zij zal opnieuw) van het werkw. jâsaph (toevoegen) . Taalgebruik in Tenakh : jâsaph (toevoegen) . . Tenakh (6) : (1) Am 5,2 . (2) Am 7,13 . (3) Ps 61,7 . (4) Spr 10,27 . (5) Job 20,9 . (6) 1 Kr 22, 14 .

Am 8,2.17. - 18. lo´ ´ôsiph (ik zal niet toevoegen , ik zal niet opnieuw) . Tenakh (6) : (1) Joz 7,12 . (2) Re 2,21 . (3) Re 10,13 . (4) Hos 1,6 . (5) Am 7,8 . (6) Am 8,2 .

Am 8,2.17. - 21. lo´ ´ôsiph `ôd `äbhôr lô (ik zal niet toevoegen , ik zal niet opnieuw nog eens aan hem voorbijgaan) . Tenakh (2) : (1) Am 7,8 . (2) Am 8,2 .

Am 8,3 - Am 8,3 . Vierde visioen - Am 8 -- Taalgebruik -- Am 8,1-14 -- Am 8,1 - Am 8,2 - Am 8,3 - Am 8,4 - Am 8,5 - Am 8,6 - Am 8,7 - Am 8,8 - Am 8,9 - Am 8,10 - Am 8,11 - Am 8,12 - Am 8,13 - Am 8,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai ololuxei ta fatnômata tou naou en ekeinè tè èmera legei kurios polus o peptôkôs en panti topô epirripsô siôpèn  3 et stridebunt cardines templi in die illa dicit Dominus Deus multi morientur in omni loco proicietur silentium     3 Maar de gezangen des tempels zullen te dien dage huilen, spreekt de Heere HEERE; vele dode lichamen zullen er zijn, in alle plaatsen zal men ze stilzwijgend wegwerpen.  [3] Op die dag zullen de liederen in de tempel gejammerd worden – godsspraak van de Heer god. De lijken zullen talloos zijn! Overal zullen ze neergesmeten worden! En alles zwijgt stil*.’ [3] Op die dag zal er in de tempel alleen nog gejammer klinken,’ – spreekt God, de HEER – ‘overal liggen lijken, overal zijn ze neergeworpen. – Wees stil!’ 3 de tempelhalleluja’s veranderen in gehuil op die dag, is de tijding van mijn Heer, de ENE ‘Zoveel lijken,– op elke plek heeft hij ze neergesmeten!’ ‘Stil!’ 3. Les chants du palais seront des hurlements en ce jour-là - oracle du Seigneur Yahvé - Nombreux seront les cadavres, on le jettera en tous lieux. Silence ! 

King James Bible . [3] And the songs of the temple shall be howlings in that day, saith the Lord GOD: there shall be many dead bodies in every place; they shall cast them forth with silence.
Luther-Bibel . 3 Und die Lieder im Tempel sollen in Heulen verkehrt werden zur selben Zeit, spricht Gott der HERR. Es werden an allen Orten viele Leichname liegen, die man heimlich hinwirft. Gegen den Wucher der Reichen

Tekstuitleg van Am 8,3 .

4. bëjôm (op een dag) / bajjôm (op de dag) . Voorzetsel bë (op) / ba (bë + bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (491) . Pentateuch (130) . 12 kl. Prof. (62 = 2 X 31) . Am (7) : (1) Am 1,14 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,14 . (4) Am 8,3 . (5) Am 8,9 . (6) Am 8,13 . (7) Am 9,11 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in Amos (16) , in het N.T. (388) . Am (16) : (1) Am 1,1 . (2) Am 1,14 . (3) Am 2,16 . (4) Am 3,14 . (5) Am 4,2 . (6) Am 5,8 . (7) Am 5,18 (2X) . (8) Am 5,20 . (9) Am 6,3 . (10) Am 8,3 . (11) Am 8,9 . (12) Am 8,10 . (13) Am 8,11 . (14) Am 8,13 . (15) Am 9,11 (2X) . (16) Am 9,13 .

4. - 5. bajjôm hahû´ (op die dag) . Tenakh (188) . Am (5) : (1) Am 2,16 . (2) Am 8,3 . (3) Am 8,9 . (4) Am 8,13 . (5) Am 9,11 .

6. - 8. nëûm ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenakh (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenakh (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .

8. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Amos : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Amos (71) . Am 8 (7) : (1) Am 8,1 . (2) Am 8,2 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,7 . (5) Am 8,9 . (6) Am 8,11 . (7) Am 8,12 .

9. rab (veel, talrijk, groot) . Taalgebruik in Tenakh : rab (veel, talrijk, groot) . Taalgebruik in Amos : rab (veel, talrijk, groot) . Gr. polus (veel) . Taalgebruik in de Septuaginta : polus (veel) . Taalgebruik in het N.T. : polus (veel) . Tenakh (180) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Hos 9,7 . (2) Jl 2,2 . (3) Jl 2,11 . (4) Am 6,2 . (5) Am 8,3 . (6) Jon 1,6 .

14. act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. has / hâs (zwijg, stil) van het werkw. hâsâh (zwijgen) . Taalgebruik in Tenakh : hâsâh (zwijgen) . Getalwaarde : he = 5 , samekh = 15 of 60 ; totaal : 24 (5²) OF 70 . Structuur : 5 - 6 - 5 . Tenakh (5) : (1) Am 6,10 . (2) Am 8,3 . (3) Hab 2,20 . (4) Sef 1,7 . (5) Zach 2,17 .

Eerste lezing op de 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar : Am 8,4-7 . Am 8,4-7 .

Uit de profeet Amos: Hoort toe, gij die de armen verdrukt en de misdeelden in het land verdelgt, gij die redeneert: wanneer is de nieuwe maan voorbij? Dan kunnen we ons koren verkopen! En wanneer de sabbat? Dan kunnen we ons graan uitstallen. Dan verkleinen wij de korenmaat, dan verhogen wij de prijs en bedriegen wij met een vervalste weegschaal. Dan kopen wij de kleine man voor geld, de arme voor een paar schoenen, en verhandelen wij zelfs het uitschot van ons koren. De Heer heeft gezworen bij de heerlijkheid van Jakob: Geen van hun daden zal ik ooit vergeten!

Er zijn overeenkomsten tussen Am 8,4-8 en Am 4,1-
1. De inleiding : Am 8,4 : sjimë`û (hoort, luistert) zo´th (dit) . Am 4,1 : sjimë`û (hoort, luistert naar) ´èth haddâbhâr hazzèh (dit woord) . .
2. De aangesprokenen : Am 8,4 : hasjsjo´phîm ´èbhëjôn (die de arme vertrappen) .

 

Am 8,4 - Am 8,4 . Vierde visioen - Am 8 -- Taalgebruik -- Am 8,1-14 -- Am 8,1 - Am 8,2 - Am 8,3 - Am 8,4 - Am 8,5 - Am 8,6 - Am 8,7 - Am 8,8 - Am 8,9 - Am 8,10 - Am 8,11 - Am 8,12 - Am 8,13 - Am 8,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4akousate dè tauta oi ektribontes eis to prôi penèta kai katadunasteuontes ptôchous apo tès gès  4 audite hoc qui conteritis pauperem et deficere facitis egenos terrae   sjimë`û zo´th hasjsjo´phîm  ´èbhëjôn wëlajëbîth `anëwe(j) ´èrèts Hoort toe, gij die de armen verdrukt en de misdeelden in het land verdelgt, 4 Hoort dit, gij, die den nooddruftige opslokt! en dat om te vernielen de ellendigen des lands;   [4] Hoor dit, u die strikken spant voor de armen, om de misdeelden in het land uit te roeien;  [4] Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de ondergang van de machtelozen van dit land, luister!   4 ¶ Hoort dit, gij die een arme vertrapt,– en uitroeit de gebukten van een land,  4. Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre et voudriez faire disparaître les humbles du pays,  

King James Bible . [4] Hear this, O ye that swallow up the needy, even to make the poor of the land to fail,
Luther-Bibel . 4 Höret dies, die ihr die Armen unterdrückt und die Elenden im Lande zugrunde richtet

a. sjimë`û zo´th (hoort, luistert dit) .
b. hasjsjo´phîm ´èbhëjôn (die de arme vertrappen) .
c. wëlajëbîth anëwe(j) ´èrèts (en om vertrapten van de aarde uit te roeien) .

Tekstuitleg van Am 8,4 . Het vers Am 8,4 telt 7 woorden en 30 (2 X 3 X 5) letters . De getalwaarde van Am 8,4 is 2503 .

Am 2,7      hasjsjo´phîm   `al `äphar ´èrèts    bër´osj   dallîm     wëdèrèkh   `änâwi(j)m jattû    
Am 8,4  sjimë`û   zo´th  hasjsjo´phîm          ´èbhëjôn  wëlajëbîth    `äniwwe(j)   ´èrèts 

Am 8,4.1. Een vorm van sjâmâ` (horen, luisteren) in Amos in 8 verzen .
act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. sjimë`û (hoort, luistert) van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenakh : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Amos : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . (sj-m-`-û) . Tenakh (163) . Am (5) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,13 . (3) Am 4,1 . (4) Am 5,1 . (5) Am 8,4 .
- act. hifil imperatief 2de pers. mann. mv. hasjëmî`û (doet horen) . Tenakh (10) : (1) Js 48,20 . (2) Jr 4,5 . (3) Jr 4,16 . (4) Jr 31,7 . (5) Jr 48,4 . (6) Jr 50,2 . (7) Jr 50,29 . (8) Jr 51,27 . (9) Am 3,9 . (10) Am 4,5 .
- act. qal imperatief 2de pers. mann. enk. sjëma` (luister) . Tenakh (169) . Am (1) Am 7,16 .

Am 8,4.2. zo´th (dit) . Tenakh (245) . Am (7) : (1) Am 2,11 . (2) Am 4,12 . (3) Am 7,3 . (4) Am 7,6 . (5) Am 8,4 . (6) Am 8,8 . (7) Am 9,12 .

Am 8,4.1. - 2. sjimë`û (hoort, luistert) zo´th (dit) . Tenakh (8) : (1) Ps 49,2 . (2) Js 48,1 . (3) Js 48,16 . (4) Jr 5,21 . (5) Hos 5,1 . (6) Jl 1,2 . (7) Am 8,4 . (8) Mi 3,9 .
sjimë`û (hoort, luistert naar) ´èth haddâbhâr hazzèh (dit woord) . Tenakh (3) : (1) Am 3,1 . (2) Am 4,1 .(3) Am 5,1 . We bevinden ons in het tweede deel van Amos . Op deze wijze worden 3 verzamelingen orakels ingeleid : (1) Am 3,1-15 . (2) Am 4,1-13 . (3) Am 5,1-17 . Deze worden gevolgd door twee collecties die ingeleid worden door hoj (wee) : (1) Am 5,18-27 . (2) Am 6,1-14 .

Am 8,4.3. hasjsjo´äphîm (de vertreders, de verguizers) van het werkw. sjâ´âph (vertreden, verguizen) . Tenakh (2) : (1) Am 2,7 . (2) Am 8,4 .

Am 8,4.4. ´èbhëjôn (arme) . Taalgebruik in Tenakh : ´èbhjôn (behoeftig) . Getalwaarde : aleph = 1 , beth = 2 , jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 69 (3 X 23) . Structuur : 1 - 2 - 1 - 6 - 5 . Tenakh (15) : (1) Dt 15,4 . (2) Dt 15,7 . (3) Dt 15,11 . (4) 1 S 2,8 . (5) Js 32,7 . (6) Jr 20,13 . (7) Am 8,4 . (8) Ps 9,19 . (9) Ps 72,4 . (10) Ps 72,12 . (11) Ps 107,41 . (12) Ps 109,31 . (13) Ps 113,7 . (14) Spr 14,31. (15) Job 5,15 . wë´èbhëjôn (en een arme) . Tenakh (20) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 2,6 . (2) Am 8,6 .

3. - 4. Am 8,4 : hasjsjo´phîm ´èbhëjôn (die de arme vertrappen) . Zie

Am 8,4.5. wëlajëbîth : w + l + hifil infinit. stat. constr. van sjâbhath (doen ophouden, wegdoen, uitroeien) . en om uit te roeien . Tenakh (1) Am 8,4 .

Am 8,4.6. stat. constr. mann. mv. anëwe(j) (armen van) van het bijvoegl. naamwoord ´ânî ((arm, ellendig, deemoedig) . Taalgebruik in Tenakh : `ânî (arm, ellendig, deemoedig) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , nun = 14 of 50 , jod = 10 ; totaal : 40 (2³ X 5) of 130 (2 X 5 X 13) . Gr. ptôchos (arme) . Taalgebruik in de Septuaginta : ptôchos (arme) . Taalgebruik in het N.T. : ptôchos (arme) . Lat. pauper . Fr. pauvre . E. poor . Ned. arm . D. arm . Tenakh (3) : (1) Am 8,4 . (2) Sef 2,3 . (3) Ps 76,10 . `anëwe(j) (armen van, vertrapten van) . Tenakh (3) : (1) Am 8,4 (+ ´èrets = van 'de' aarde) . (2) Sef 2,3 (+ hâ´ârèts = van de aarde) . (3)Ps 76,10 (+ ´ârèts = van 'de' aarde) .

Am 8,4.7. ´èrèts (aarde) . Tenakh (453) . Am (7) : (1) Am 2,7 . (2) Am 2,10 . (3) Am 4,13 . (4) Am 7,12 . (5) Am 8,4 . (6) Am 9,6 . (7) Am 9,9 . lä´ârèts (naar de aarde , ter aarde) . Tenakh (54) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Am 3,14 . (2) Am 5,7 . (3) Am 8,9 . me´èrèts (uit het land) . Am (3) : (1) Am 2,10 . (2) Am 3,1 . (3) Am 9,7 .

Am 8,4.6. - 7. anëwe(j) ´èrèts (armen van aarde, vertrapten van de aarde) . Tenakh (2) (1) Am 8,4 . (2) Ps 76,10 . anëwe(j) hâ´ârèts (armen van de aarde, vertrapten van de aarde) . Tenakh (1) : Sef 2,3 .

Am 8,5 - Am 8,5 . Vierde visioen - Am 8 -- Taalgebruik -- Am 8,1-14 -- Am 8,1 - Am 8,2 - Am 8,3 - Am 8,4 - Am 8,5 - Am 8,6 - Am 8,7 - Am 8,8 - Am 8,9 - Am 8,10 - Am 8,11 - Am 8,12 - Am 8,13 - Am 8,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5oi legontes pote dieleusetai o mèn kai empolèsomen kai ta sabbata kai anoixomen thèsaurous tou poièsai mikron metron kai tou megalunai stathmia kai poièsai zugon adikon 5 dicentes quando transibit mensis et venundabimus merces et sabbatum et aperiemus frumentum ut inminuamus mensuram et augeamus siclum et subponamus stateras dolosas    gij die redeneert: wanneer is de nieuwe maan voorbij? Dan kunnen we ons koren verkopen! En wanneer de sabbat? Dan kunnen we ons graan uitstallen. Dan verkleinen wij de korenmaat, dan verhogen wij de prijs en bedriegen wij met een vervalste weegschaal.   5 Zeggende: Wanneer zal de nieuwe maan overgaan, dat wij leeftocht mogen verkopen? en de sabbat, dat wij koren mogen openen? verkleinende de efa, en den sikkel vergrotende, en verkeerdelijk handelende met bedrieglijke weegschalen;   [5] u die redeneert: ‘Wanneer is de nieuwe maan voorbij? Dan kunnen wij ons koren verkopen! En de sabbat? Dan kunnen wij ons graan uitstallen! Dan verkleinen wij de efa en vergroten wij de sikkel en bedriegen wij met een vervalste weegschaal.   [5] Jullie zeggen: ‘Wanneer is de dag van de nieuwemaan voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de sabbat, zodat we weer graan kunnen verhandelen?’ Jullie maken de efa kleiner, jullie maken de sjekel zwaarder en jullie knoeien met de weegschaal.  5 zeggend: wanneer is de nieuwemaan voorbij en kunnen we koren verkopen?– en de sabbat, dat we de graanschuur kunnen openzetten?– om een efa te verkleinen, een sjekel te vergroten en een vervalste weegschaal nog krommer te maken;  5. vous qui dites : « Quand donc sera passée la néoménie pour que nous vendions du grain, et le sabbat, que nous écoulions le froment ? Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le sicle, nous fausserons les balances pour tromper. 

King James Bible . [5] Saying, When will the new moon be gone, that we may sell corn? and the sabbath, that we may set forth wheat, making the ephah small, and the shekel great, and falsifying the balances by deceit?
Luther-Bibel . 5 und sprecht: Wann will denn der Neumond ein Ende haben, dass wir Getreide verkaufen, und der Sabbat, dass wir Korn feilhalten können und das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage fälschen,

Tekstuitleg van Am 8,5 . Het vers Am 8,5 telt 16 (2² X 2²) woorden en 72 (2³ X 3²) letters . De getalwaarde van Am 8,5 is 5582 (2 X 2791) .

2. m-th-j . Tenakh (55) . mâthaj (wanneer) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Hos 8,5 . (2) Am 8,5 . (3) Hab 2,6 . (4) Zach 1,12 .

5. wënasjëbîrâh (en laten wij kopen) . Act. hifil 1ste pers. mv. van het werkw. sjâbar (kopen, hifil : verkopen) . Tenakh (1) Am 8,5 . sjèbhèr (koren, graan) . Tenakh (38) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 6,6 (sjebhèr) . (2) Am 8,5 . qal inf. stat. constr. + suffix 3de pers. mann. mv. mikhërâm van het werkw. mâkhar (verkopen) . (omwille van het verkopen van hen) . o.a. Am 2,6 .

6. sjèbhèr (koren, graan) . Tenakh (38) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 6,6 (sjebhèr) . (2) Am 8,5 .

7. wëhasjsjabbât (en de sabbatten) . Tenakh (1) Am 8,5 .

8. wëniphëthëchâh (en laten wij openen) . Act. qal cohort. 1ste pers. mv. van het werkw. pâthach (openen) . Tenakh (1) Am 8,5 .

9. bar (koren) . Tenakh (19) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Jl 2,24 . (2) Am 5,11 . (3) Am 8,5 . (4) Am 8,6 . Parallel : sjèbhèr (koren, graan) . Tenakh (38) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 6,6 (sjebhèr = ondergang, vernietiging) . (2) Am 8,5 .

Am 8,6 - Am 8,6 . Vierde visioen - Am 8 -- Taalgebruik -- Am 8,1-14 -- Am 8,1 - Am 8,2 - Am 8,3 - Am 8,4 - Am 8,5 - Am 8,6 - Am 8,7 - Am 8,8 - Am 8,9 - Am 8,10 - Am 8,11 - Am 8,12 - Am 8,13 - Am 8,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6tou ktasthai en arguriô ptôchous kai tapeinon anti upodèmatôn kai apo pantos genèmatos emporeusometha  6 ut possideamus in argento egenos et pauperes pro calciamentis et quisquilias frumenti vendamus   liqënôth bëkèsèph dalîm wë´èbhëjôn ba`äbhûr na`älâjim   Dan kopen wij de kleine man voor geld, de arme voor een paar schoenen, en verhandelen wij zelfs het uitschot van ons koren.  6 Dat wij de armen voor geld mogen kopen, en den nooddruftige om een paar schoenen; dan zullen wij het kaf van het koren verkopen.   [6] Dan kopen wij de misdeelde voor geld, de arme voor een paar schoenen, en verhandelen wij zelfs het kaf van ons koren.’   [6] Jullie kopen de zwakken voor een handvol zilver, de armen voor een paar sandalen, en jullie zeggen: ‘Ook het kaf verkopen we als graan!’   6 om geringen op te kopen voor een geldschuld en een arme vanwege een paar schoenen,– en graanafval verkopen we mee!  6. Nous achèterons les faibles à prix d'argent et le pauvre pour une paire de sandales; et nous vendrons les déchets du froment. » 

King James Bible . [6] That we may buy the poor for silver, and the needy for a pair of shoes; yea, and sell the refuse of the wheat?
Luther-Bibel . 6 damit wir die Armen um Geld und die Geringen um ein Paar Schuhe in unsere Gewalt bringen und Spreu für Korn verkaufen?

Tekstuitleg van Am 8,6 . Het vers Am 8,6 telt 9 (3²) woorden en 40 (2³ X 5) letters . De getalwaarde van Am 8,6 is 2307 (7 X 769) . In Am 2,6 en Am 8,6a wordt een arme gezien als een ruilmiddel . Met geld kan hij verkocht of gekocht worden of voor een paar sandalen geruild . Het versdeel begint met het werkwoord gevolgd door twee ondergeschikte zinsdelen , die chiastisch zijn opgebouwd : met geld een rechtvaardige of geringen en een behoegtige voor een paar sandalen . Am 2,6.13-18 is bijna identiek aan Am 8,6 . In Am 2,6 wordt het werkw. mâkhar (verkopen) , in Am 8,6 gebruikt ; in Am 2,6 het zelfstandig gebruikte bijvoegl. naamw. saddîq (rechtvaardige) , in Am 8,6 dalîm (armen) . Aantal woorden : 6 , aantal lettergrepen : 2 + 3 + 2 +3 + 3 + 3 = 16 (2² X 2²) . .

Am 2,6  mikhërâm  bëkèsèph   tsaddîq   wë´èbhëjôn   ba`äbhûr   na`älâjim  
Am 8,6   liqënôth   bëkèsèph dallîm  wë´èbhëjôn   ba`äbhûr   na`älâjim  

Am 8,6.1. liqënôth (om te verwerven) < lë + qal inf. stat. constr. van het werkw. qânâh (verwerven, bezitten, kopen) . Tenakh (6) : (1) 2 S 24,21 . (2) Js 11,11 . (3) Js 32,7 . (4) Am 8,6 . (5) Spr 17,16 . (6) 2 Kr 34,11 .

Am 8,6.2. bëkèsèph (met zilver, met geld) . Tenakh (26) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Am 2,6 . (2) Am 8,6 . (3) Mi 3,11 .

Am 8,6.1. - 2. liqënôth (om te verwerven) bëkèsèph (met zilver, met geld) . Slechts in Am 8,6 .

Am 8,6.3. dal (arme, geringe) . Tenakh 20) . 12 kl. Prof. (1) Am 5,11 . dallîm (armen, geringen) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 2,7 . (2) Am 4,1 . (3) Am 8,6 .

Am 8,6.4. ´èbhëjôn (arme) . Tenakh (15) : (1) Dt 15,4 . (2) Dt 15,7 . (3) Dt 15,11 . (4) 1 S 2,8 . (5) Js 32,7 . (6) Jr 20,13 . (7) Am 8,4 . (8) Ps 9,19 . (9) Ps 72,4 . (10) Ps 72,12 . (11) Ps 107,41 . (12) Ps 109,31 . (13) Ps 113,7 . (14) Spr 14,31. (15) Job 5,15 . wë´èbhëjôn (en een arme) . Tenakh (20) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 2,6 . (2) Am 8,6 .

Am 8,6.5. ba`äbhûr (omwille van, voor) . Tenakh (36) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Am 2,6 . (2) Am 8,6 . (3) Mi 2,10 .

Am 8,6.6. na`älâjim (sandalen) . Tenakh (2) : (1) Am 2,6 . (2) Am 8,6 .

Am 8,6.2. - 6. bëkèsèph ... wë´èbhëjôn ba`äbhûr na`älâjim . Tenakh (2) : (1) Am 2,6 . (2) Am 8,6 .

7. ûmapal (en afval) . Slechts in Am 8,6 . Hier afval van koren = kaf . Zie näphal (vallen, neerwerpen) .

8. bar (koren) . Tenakh (19) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Jl 2,24 . (2) Am 5,11 . (3) Am 8,5 . (4) Am 8,6 . Parallel : sjèbhèr (koren, graan) . Tenakh (38) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 6,6 (sjebhèr = ondergang, vernietiging) . (2) Am 8,5 . Zie verder : nisjëbîr (wij verkopen) . Act. hifil 1ste pers. mv. van het werkw. sjâbhar (graan kopen / verkopen) . Slechts in Am 8,6 .

9. nisjëbîr (wij verkopen) . Act. hifil 1ste pers. mv. van het werkw. sjâbhar (graan kopen / verkopen) . Slechts in Am 8,6 .

Am 8,7 - Am 8,7 . Vierde visioen - Am 8 -- Taalgebruik -- Am 8,1-14 -- Am 8,1 - Am 8,2 - Am 8,3 - Am 8,4 - Am 8,5 - Am 8,6 - Am 8,7 - Am 8,8 - Am 8,9 - Am 8,10 - Am 8,11 - Am 8,12 - Am 8,13 - Am 8,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7omnuei kurios kath' uperèfanias iakôb ei epilèsthèsetai eis neikos panta ta erga umôn  7 iuravit Dominus in superbia Iacob si oblitus fuero usque ad finem omnia opera eorum     De Heer heeft gezworen bij de heerlijkheid van Jakob: Geen van hun daden zal ik ooit vergeten!  7 De HEERE heeft gezworen bij Jakobs heerlijkheid: Zo Ik al hun werken in eeuwigheid zal vergeten!   [7] De heer heeft gezworen bij de trots van Jakob: ‘Hun daden zal Ik nooit vergeten!   [7] Nooit – en dit zweert de HEER op wie Jakobs volk zich laat voorstaan – zal ik een van jullie daden vergeten.   7 Gezworen heeft de ENE bij Jakobs trots: nooit en te nimmer zal ik al hun daden vergeten!  7. Yahvé l'a juré par l'orgueil de Jacob : Jamais je n'oublierai aucune de leurs actions.  

King James Bible . [7] The LORD hath sworn by the excellency of Jacob, Surely I will never forget any of their works.
Luther-Bibel . 7 Der HERR hat bei sich, dem Ruhm Jakobs, geschworen: Niemals werde ich diese ihre Taten vergessen!

Tekstuitleg van Am 8,7 . Het vers Am 8,7 telt 9 (3²) woorden en 35 (5 X 7) letters . De getalwaarde van Am 8,7 is 1755 (3³ X 5 X 13) .

Am 8,7.1. nifal perf. 3de pers. enk. nisjëba` (hij zwoer) van het werkw. sjâbhâ`: zweren , vervolledigen / vervullen . Taalgebruik in Tenakh : sjâbhâ`(zweren) . Taalgebruik in Amos : sjâbhâ`(zweren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , beth = 2 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 39 ( 3 X 13 of 26 + 13) of 372 (12 X 31) . Gr. omnumi (zweren, onder ede beloven) . Taalgebruik in de Septuaginta. : omnumi (zweren, onder ede beloven) . Taalgebruik in het N.T. : omnumi (zweren, onder ede beloven) . Lat. jurare . Fr. jurer . E. to swear . D. schwören . Tenakh (45) . Pentateuch (27) . Am (3) : (1) Am 4,2 . (2) Am 6,8 . (3) Am 8,7 .

Am 8,7.2. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Amos : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Amos (71) . Am 8 (7) : (1) Am 8,1 . (2) Am 8,2 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,7 . (5) Am 8,9 . (6) Am 8,11 . (7) Am 8,12 .

Am 8,7.1. - 2. nisjëba` JHWH ( JHWH zwoer) . Tenakh (21) . Dt (11 / 22) . Am (1) Am 8,7 . nisjëba` ´ädonâj JHWH ( mijn Heer JHWH zwoer) . Tenakh (2) : (1) Am 4,2 . (2) Am 6,8 .

Am 8,7.3. bigë´ôn (bij de heerlijkheid van) < b + gâ´ôn (heerlijkheid, grootheid, verhevenheid) . Tenakh (5) : (1) Js 24,14 . (2) Jr 12,5 . (3) Am 8,7 . (4) Mi 5,3 . (5) Job 38,11 .

Am 8,7.4. ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Tenakh : Ja`äqobh (Jakob) . Tenakh (252) . Am (6) : (1) Am 3,13 . (2) Am 6,8 . (3) Am 7,2 . (4) Am 7,5 . (5) Am 8,7 . (6) Am 9,8 . Bij de aartsvaders Abraham , Isaak en Jakob spelen de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis .
- Abraham werd 175 jaar oud . 175 = 5² X 7 . (Gn 25,7) . Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers .
- Isaak werd 180 jaar oud . 180 = 6² X 5 . (Gn 35,28) .
- Jakob werd 147 jaar oud . 147 = 7² X 3 . (Gn 49,33) . Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers .
Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend .
- Jozef leefde 110 jaar . 110 = 5² + 6² + 7² . De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat . (Gn 50,22) . Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig . 5 (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) = 110 .
Ook de getalwaarde van de namen kan een symbolische waarde hebben .
- Isaak (Gn 21,3) . jitsëchâq (Isaak) . Getalwaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26) .
- Jakob (Gn 25,26) . ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26) .
- Jozef (Gn 30,24) . Jôseph (Jozef) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 OF 156 (6 X 26) .
Het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) in het kwadraat , afdalend , met de getalwaarde van de godsnaam JHWH = 26 .

5. ´im (indien, of, als) . Tenakh (760) . Am (12) : (1) Am 3,3 . (2) Am 3,4 . (3) Am 3,6 . (4) Am 3,7 . (5) Am 5,22 . (6) Am 6,2 . (7) Am 6,9 . (8) Am 6,12 . (9) Am 7,2 . (10) Am 8,7 . (11) Am 8,11 . (12) Am 9,2 .

6. ´èsjëkach (ik zal vergeten) van het werkw. sjâkhach (vergeten) . Tenakh (4) : (1) Hos 4,6 . (2) Am 8,7 . (3) Ps 119,16 . (4) Ps 119,03 .

Am 8,8 - Am 8,8 . Vierde visioen - Am 8 -- Taalgebruik -- Am 8,1-14 -- Am 8,1 - Am 8,2 - Am 8,3 - Am 8,4 - Am 8,5 - Am 8,6 - Am 8,7 - Am 8,8 - Am 8,9 - Am 8,10 - Am 8,11 - Am 8,12 - Am 8,13 - Am 8,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai epi toutois ou tarachthèsetai è gè kai penthèsei pas o katoikôn en autè kai anabèsetai ôs potamos sunteleia kai katabèsetai ôs potamos aiguptou  8 numquid super isto non commovebitur terra et lugebit omnis habitator eius et ascendet quasi fluvius universus et eicietur et defluet quasi rivus Aegypti     8 Zou het land hierover niet beroerd worden, en al wie daarin woont treuren? Ja, het zal geheel oprijzen als een rivier, en het zal heen en weder gedreven en verdronken worden, als door de rivier van Egypte.  [8] De aarde zal daarom gaan beven en al haar bewoners zullen rouwen. Heel de aarde zal rijzen, als de Rivier plotseling stijgen en weer zakken, zoals de rivier van Egypte. [8] Daarom zal de aarde beven, en al wat erop leeft gaat in rouw gehuld. Ze zal in haar geheel omhoog komen, zoals de Nijl; ze zal kolken en weer wegzinken, zoals de rivier van Egypte. 8 Moet het land hierom niet sidderen, zodat rouwen zal al wie daarop gezeten is en het in z’n geheel zal oprijzen als de Stroom, opgedreven worden en weer inzinken als de Stroom van Egypte? •• 8. A cause de cela la terre ne tremble-t-elle pas ? Tous ceux qui l'habitent ne sont-ils pas en deuil ? Elle monte, comme le Nil, tout entière, elle gonfle et puis retombe, comme le Nil d'Égypte. 

King James Bible . [8] Shall not the land tremble for this, and every one mourn that dwelleth therein? and it shall rise up wholly as a flood; and it shall be cast out and drowned, as by the flood of Egypt.
Luther-Bibel . 8 Sollte nicht um solcher Taten willen das Land erbeben müssen und alle Bewohner trauern? Ja, es soll sich heben wie die Wasser des Nils und sich senken wie der Strom Ägyptens.

Tekstuitleg van Am 8,8 .

1. - 2. ha`al zo´th (omwille van wat? daarom?) . Tenakh . Slechts in Am 8,1 .

3. lo' (niet) . Am (34) . Am 8 (3) : (1) Am 8,2 . (2) Am 8,8 . (3) Am 8,11 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 8 (3) . (1) Am 8,11 . (2) Am 8,12 . (3) Am 8,14 . Totaal . Am (34 + 21 = 55) . Am 8 (3 + 3 = '5') .

Am 8,9 - Am 8,9 . Vierde visioen - Am 8 -- Taalgebruik -- Am 8,1-14 -- Am 8,1 - Am 8,2 - Am 8,3 - Am 8,4 - Am 8,5 - Am 8,6 - Am 8,7 - Am 8,8 - Am 8,9 - Am 8,10 - Am 8,11 - Am 8,12 - Am 8,13 - Am 8,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai estai en ekeinè tè èmera legei kurios o theos kai dusetai o èlios mesèmbrias kai suskotasei epi tès gès en èmera to fôs  9 et erit in die illa dicit Dominus occidet sol meridie et tenebrescere faciam terram in die luminis    9 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon op den middag zal doen ondergaan, en het land bij lichten dage verduisteren.   [9] ‘Op die dag* – godsspraak van de Heer god – laat Ik de zon ondergaan op het middaguur, en verduister Ik de aarde op klaarlichte dag.  [9] Op die dag – spreekt God, de HEER – zal ik op het middaguur de zon doen ondergaan, en het land verduisteren op klaarlichte dag.  9 Geschieden zal het te dien dage, is de tijding van mijn Heer, de ENE, dat ik midden op de dag de zon thuis laat komen,– en het voor de aarde duister maak bij klaarlichte dag;  9. Il adviendra en ce jour-là - oracle du Seigneur Yahvé - que je ferai coucher le soleil en plein midi et que j'obscurcirai la terre en un jour de lumière.  

King James Bible . [9] And it shall come to pass in that day, saith the Lord GOD, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day:
Luther-Bibel . 9 Zur selben Zeit, spricht Gott der HERR, will ich die Sonne am Mittag untergehen und das Land am hellen Tage finster werden lassen.

Tekstuitleg van Am 8,9 .

2. bëjôm (op een dag) / bajjôm (op de dag) . Voorzetsel bë (op) / ba (bë + bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (491) . Pentateuch (130) . 12 kl. Prof. (62 = 2 X 31) . Am (7) : (1) Am 1,14 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,14 . (4) Am 8,3 . (5) Am 8,9 . (6) Am 8,13 . (7) Am 9,11 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in Amos (16) , in het N.T. (388) . Am (16) : (1) Am 1,1 . (2) Am 1,14 . (3) Am 2,16 . (4) Am 3,14 . (5) Am 4,2 . (6) Am 5,8 . (7) Am 5,18 (2X) . (8) Am 5,20 . (9) Am 6,3 . (10) Am 8,3 . (11) Am 8,9 . (12) Am 8,10 . (13) Am 8,11 . (14) Am 8,13 . (15) Am 9,11 (2X) . (16) Am 9,13 .

4. - 6. nëûm ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenakh (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenakh (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .

6. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Amos : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Amos (71) . Am 8 (7) : (1) Am 8,1 . (2) Am 8,2 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,7 . (5) Am 8,9 . (6) Am 8,11 . (7) Am 8,12 .

11. ´èrèts (aarde) . Tenakh (453) . Am (7) : (1) Am 2,7 . (2) Am 2,10 . (3) Am 4,13 . (4) Am 7,12 . (5) Am 8,4 . (6) Am 9,6 . (7) Am 9,9 . lä´ârèts (naar de aarde , ter aarde) . Tenakh (54) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Am 3,14 . (2) Am 5,7 . (3) Am 8,9 . me´èrèts (uit het land) . Am (3) : (1) Am 2,10 . (2) Am 3,1 . (3) Am 9,7 .

Am 8,10 - Am 8,10 . Vierde visioen - Am 8 -- Taalgebruik -- Am 8,1-14 -- Am 8,1 - Am 8,2 - Am 8,3 - Am 8,4 - Am 8,5 - Am 8,6 - Am 8,7 - Am 8,8 - Am 8,9 - Am 8,10 - Am 8,11 - Am 8,12 - Am 8,13 - Am 8,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai metastrepsô tas eortas umôn eis penthos kai pasas tas ôdas umôn eis thrènon kai anabibô epi pasan osfun sakkon kai epi pasan kefalèn falakrôma kai thèsomai auton ôs penthos agapètou kai tous met' autou ôs èmeran odunès  10 et convertam festivitates vestras in luctum et omnia cantica vestra in planctum et inducam super omne dorsum vestrum saccum et super omne caput calvitium et ponam eam quasi luctum unigeniti et novissima eius quasi diem amarum     10 En Ik zal uw feesten in rouw, en al uw liederen in weeklage veranderen, en op alle lenden een zak, en op alle hoofd kaalheid brengen; en Ik zal het land stellen in rouw, als er is over een enigen zoon, en deszelfs einde als een bitteren dag.   [10] Dan verander Ik uw feesten in rouw, al uw liederen in gejammer; om alle heupen leg Ik een rouwkleed en alle hoofden worden kaal. Ik zal het land laten rouwen als over een enig kind; de laatste dag van dit land zal bitter zijn.  [10] Ik zal jullie feesten veranderen in rouw, jullie liederen in klaagzangen; om jullie heupen gord ik een rouwkleed, en jullie hoofden scheer ik kaal. Jullie zullen treuren als om de dood van een enig kind, en die dag zal eindigen in bitterheid.   10 uw feesten zal ik veranderen in rouw, en al uw zangen in een klaaglied; over uw aller lendenen zal ik een rouwzak brengen, en over uw aller hoofd kaalheid,– wanneer ik haar zal maken als in de rouw om een eniggeborene, en haar einde als een bittere dag!  10. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentations; je mettrai le sac sur tous les reins et la tonsure sur toutes les têtes. J'en ferai comme un deuil de fils unique, sa fin sera comme un jour d'amertume. 1 

King James Bible . [10] And I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation; and I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head; and I will make it as the mourning of an only son, and the end thereof as a bitter day.
Luther-Bibel . 10 Ich will eure Feiertage in Trauer und alle eure Lieder in Wehklagen verwandeln. Ich will über alle Lenden den Sack bringen und alle Köpfe kahl machen und will ein Trauern schaffen, wie man trauert über den einzigen Sohn, und sie sollen ein bitteres Ende nehmen.

Tekstuitleg van Am 8,10 .

1. hâphakhëthî (ik verwoestte) : qal . perf. 1ste pers. enk.van het werkw. hâphakh (wenden, omkeren, verdraaien, verwoesten) . Tenakh (1) Am 4,11 . wëhâphakhëthî (en ik zal veranderen) . Tenakh (3) : (1) Jr 31,1 . (2) Am 8,10 . (3) Hag 2,22 . hahophëkhîm (de verdraaiers, die verdraaien) : lidw. ha + qal part. nom. mann. mv. . Tenakh (1) Am 5,7 . wëhophekh (en omkerend) < wë + qal part. nom. mann. enk. . Tenakh (3) : (1) 2 K 21,13. (2) Am 5,8 . (3) Job 34,25 .

Am 8,11 - Am 8,11 . Vierde visioen - Am 8 -- Taalgebruik -- Am 8,1-14 -- Am 8,1 - Am 8,2 - Am 8,3 - Am 8,4 - Am 8,5 - Am 8,6 - Am 8,7 - Am 8,8 - Am 8,9 - Am 8,10 - Am 8,11 - Am 8,12 - Am 8,13 - Am 8,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11idou èmerai erchontai legei kurios kai exapostelô limon epi tèn gèn ou limon artou oude dipsan udatos alla limon tou akousai logon kuriou  11 ecce dies veniunt dicit Dominus et mittam famem in terram non famem panis neque sitim aquae sed audiendi verbum Domini     11 Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des HEEREN.   [11] Zie, de dagen komen’ – godsspraak van de Heer god – ‘dat Ik honger breng in het land, geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om het woord van de heer te horen.  [11] Weet dat de dagen komen – spreekt God, de HEER – dat ik het land zal laten hongeren. Het zal geen honger zijn naar brood of dorst naar water, maar honger naar de woorden van de HEER.  11 ¶ Zie, de dagen zijn komende, is de tijding van mijn Heer, de ENE, dat ik honger uit zal zenden in het land,– geen honger naar brood en geen dorst naar het water!– maar wel om te horen de woorden van de ENE –  1. Voici venir des jours - oracle de Yahvé - où j'enverrai la faim dans le pays, non pas une faim de pain, non pas une soif d'eau, mais d'entendre la parole de Yahvé.  

King James Bible . [11] Behold, the days come, saith the Lord GOD, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the LORD:
Luther-Bibel . 11 Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der HERR, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des HERRN, es zu hören;

Tekstuitleg van Am 8,11 . Het vers Am 8,11 telt 21 (3 X 7) woorden en 73 letters . De getalwaarde van Am 8,11 is 3572 (2² X 19 X 47) .

1. hinneh (zie) . Am (8) : (1) Am 2,13 . (2) Am 4,2 . (3) Am 4,13 . (4) Am 6,11 . (5) Am 8,11 . (6) Am 9,8 . (7) Am 9,9 . (8) Am 9,13 . wëhinneh (en zie) . Am (4) : (1) Am 7,1 . (2) Am 7,4 . (3) Am 7,7 . (4) Am 8,1 . hinëni (zie ik) . Am (2) : (1) Am 6,14 . (2) Am 7,8 .

1. - 3. hinneh jâmîm bâ´îm (zie komende dagen) . Tenakh (20) : (1) 1 S 2,31 . (2) 2 K 20,17 . (3) Js 39,6 . (4) Jr 7,32 . (5) Jr 9,24. (6) Jr 16,14. (7) Jr 19,6 . (8) Jr 23,5 . (9) Jr 23,7 . (10) Jr 30,3 . (11) Jr 31,27 . (12) Jr 31,31 . (13) Jr 33,14 . (14) Jr 48,12 . (15) Jr 49,2 . (16) Jr 51,47 . (17) Jr 51,52 . (18) Am 4,2 . (19) Am 8,11 . (20) Am 9,13 .

4. - 6. nëûm ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenakh (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenakh (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .

1. - 6. hinneh jâmîm bâ´îm (zie komende dagen) nëûm ´ädonâj JHWH (godsspraak van de Heer JHWH) . Tenakh (1) Am 8,11 . hinneh jâmîm bâ´îm (zie komende dagen) nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenakh (14 / 20) . Niet in : (1) 1 S 2,31 . (2) 2 K 20,17 . (3) Js 39,6 . (4) Jr 51,47 . (5) Am 4,2 . (6) Am 8,11 .

10. lo' (niet) . Am (34) . Am 8 (3) : (1) Am 8,2 . (2) Am 8,8 . (3) Am 8,11 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 8 (3) . (1) Am 8,11 . (2) Am 8,12 . (3) Am 8,14 . Totaal . Am (34 + 21 = 55) . Am 8 (3 + 3 = '5') .

13. lo' (niet) . Am (34) . Am 8 (3) : (1) Am 8,2 . (2) Am 8,8 . (3) Am 8,11 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 8 (3) . (1) Am 8,11 . (2) Am 8,12 . (3) Am 8,14 . Totaal . Am (34 + 21 = 55) . Am 8 (3 + 3 = '5') .

14 . ts-m-´ ; (1) actief qal perf 3de persoon mannelijk enkelvoud tsâmâ´ (hij smacht) (2) act. qal part. mann. enk. tsâme´ (smachtende) van het werkw. tsâmâ´ (dorst hebben, dorsten) . Taalgebruik in Tenakh : tsâm´â (dorst hebben, dorsten) . Het Nederlandse werkwoord "smachten" benadert het Hebreeuwe werkwoord tsâmâ´ . Getalwaarde : tsade = 18 of 90 , mem = 13 of 40 , aleph = 1 ; totaal : 32 (2² X 2³) OF 131 (priemgetal) . Structuur : 9 - 4 - 1 . Tenakh (7) : (1) Js 5,13 . (2) Js 21,14 . (3) Js 32,6 . (4) Js 44,3 . (5) Js 55,1 . (6) Am 8,11 . (7) Spr 25,21 .

16. kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .

17. ´im (indien, of, als) . Tenakh (760) . Am (12) : (1) Am 3,3 . (2) Am 3,4 . (3) Am 3,6 . (4) Am 3,7 . (5) Am 5,22 . (6) Am 6,2 . (7) Am 6,9 . (8) Am 6,12 . (9) Am 7,2 . (10) Am 8,7 . (11) Am 8,11 . (12) Am 9,2 .

16. - 17. kî ´im (want, indien, als) . Am (3 / 16 en 3 / 12) : (1) Am 3,7 . (2) Am 5,22 . (3) Am 8,11 .

20. d-b-r-j . Zie dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Tenakh : dâbhar (spreken) . Getalwaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 21 of 200 ; totaal : 27 (3³) OF 206 = 2 X 103 . Structuur : 4 - 2 - 3 . Gr. logos (woord) . Taalgebruik in de LXX : logos (woord) . Taalgebruik in het N.T. : logos (woord) . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon , parole (parler) . Ned. woord . D. Wort . E. word . Een vorm van logos (woord) in de LXX (1238) , in het N.T. (331) . Tenakh (259) . Pentateuch (43) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 1,1 . (2) Am 8,11 . (3) Jon 4,2 . (4) Mi 2,7 . (5) Hag 1,12 . (6) Zach 1,6 .
Stat. constr. mann. mv. dibhëre(j) (woorden van) . 12 kl. Prof. (3 / 6) : (1) Am 1,1 . (2) Am 8,11 . (3) Hag 1,12 .

21. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Amos : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Amos (71) . Am 8 (7) : (1) Am 8,1 . (2) Am 8,2 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,7 . (5) Am 8,9 . (6) Am 8,11 . (7) Am 8,12 .

20. - 21. dibhëre(j) JHWH (woorden van JHWH) . Tenakh (16) : (1) Ex 4,28 . (2) Ex 24,3 . (3) Ex 24,4 . (4) Nu 11,24 . (5) Joz 3,9 . (6) 1 S 8,10 . (7) 1 S 15,1 . (8) 2 Kr 11,4. (9) Jr 36,4 . (10) Jr 36,6 . (11) Jr 36,8 . (12) Jr 36,11 . (13) Jr 37,2 . (14) Jr 43,1 . (15) Ez 11,25 . (16) Am 8,11 .

19. - 21. - ´eth dibhër(j)e JHWH (de woorden van JHWH) . Tenakh (2) : (1) Am 8,11 . (2) Nu 11,24 .
- ´èth dibhër(j)e JHWH (de woorden van JHWH) . Tenakh (3) : (1) Joz 3,9 . (2) 2 Kr 11,4. (3) Jr 36,6 .
- ´eth kâl dibhër(j)e JHWH (al de woorden van JHWH) . Tenakh (6) : (1) Ex 4,28 . (2) Ex 24,3 . (3) Ex 24,4 . (4) 1 S 8,10 . (5) Jr 36,4 . (6) Ez 11,25 .
- ´èth kâl dibhër(j)e JHWH (al de woorden van JHWH) . Tenakh (2) : (1) Jr 36,11 . (2) Jr 43,1 .
Totaal : 2 + 3 + 6 + 2 = 13 / 16. Rest : 3 / 16 : (1) 1 S 15,1 . (2) Jr 36,8 . (3) Jr 37,2 .

Am 8,12 - Am 8,12 . Vierde visioen - Am 8 -- Taalgebruik -- Am 8,1-14 -- Am 8,1 - Am 8,2 - Am 8,3 - Am 8,4 - Am 8,5 - Am 8,6 - Am 8,7 - Am 8,8 - Am 8,9 - Am 8,10 - Am 8,11 - Am 8,12 - Am 8,13 - Am 8,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai saleuthèsontai udata eôs thalassès kai apo borra eôs anatolôn peridramountai zètountes ton logon kuriou kai ou mè eurôsin  12 et commovebuntur a mari usque ad mare et ab aquilone usque ad orientem circumibunt quaerentes verbum Domini et non invenient     12 En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het noorden tot het oosten; zij zullen omlopen om het woord des HEEREN te zoeken, maar zullen het niet vinden.   [12] Dan zullen zij van zee tot zee zwerven, van het noorden tot het oosten dwalen, overal zoekend naar het woord van de heer, maar zij zullen het niet vinden.   [12] Het volk zal zwerven van de ene zee naar de andere, en dwalen van het noorden naar het oosten om de woorden van de HEER te zoeken, maar ze zullen die niet vinden. 12 dwalen zullen ze van zee tot zee en van het noorden tot de dageraad; ze zullen rondzwerven op zoek naar het woord van de ENE en het niet vinden;   12. On ira titubant d'une mer à l'autre mer, du nord au levant, on errera pour chercher la parole de Yahvé et on ne la trouvera pas !  

King James Bible . [12] And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it.
Luther-Bibel . 12 dass sie hin und her von einem Meer zum andern, von Norden nach Osten laufen und des HERRN Wort suchen und doch nicht finden werden.

Tekstuitleg van Am 8,12 .

12. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Amos : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Amos (71) . Am 8 (7) : (1) Am 8,1 . (2) Am 8,2 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,7 . (5) Am 8,9 . (6) Am 8,11 . (7) Am 8,12 .

13. lo' (niet) . Am (34) . Am 8 (3) : (1) Am 8,2 . (2) Am 8,8 . (3) Am 8,11 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 8 (3) . (1) Am 8,11 . (2) Am 8,12 . (3) Am 8,14 . Totaal . Am (34 + 21 = 55) . Am 8 (3 + 3 = '5') .

Am 8,13 - Am 8,13 . Vierde visioen - Am 8 -- Taalgebruik -- Am 8,1-14 -- Am 8,1 - Am 8,2 - Am 8,3 - Am 8,4 - Am 8,5 - Am 8,6 - Am 8,7 - Am 8,8 - Am 8,9 - Am 8,10 - Am 8,11 - Am 8,12 - Am 8,13 - Am 8,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13en tè èmera ekeinè ekleipsousin ai parthenoi ai kalai kai oi neaniskoi en dipsei  13 in die illa deficient virgines pulchrae et adulescentes in siti     13 Te dien dage zullen de schone jonkvrouwen en de jongelingen van dorst versmachten;   [13] Op die dag zullen de jonge vrouwen en de jonge mannen bezwijken van de dorst.   [13] Sterke jonge vrouwen en mannen zullen op die dag van dorst bezwijken.   13 te dien dage zullen de mooiste maagden en de uitgelezen jongemannen bezwijmen van dorst;   13. En ce jour-là s'étioleront de soif les belles jeunes filles et les jeunes gens.  

King James Bible . [13] In that day shall the fair virgins and young men faint for thirst.
Luther-Bibel . 13 Zu der Zeit werden die schönen Jungfrauen und die Jünglinge verschmachten vor Durst,

Tekstuitleg van Am 8,13 .

1. bëjôm (op een dag) / bajjôm (op de dag) . Voorzetsel bë (op) / ba (bë + bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (491) . Pentateuch (130) . 12 kl. Prof. (62 = 2 X 31) . Am (7) : (1) Am 1,14 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,14 . (4) Am 8,3 . (5) Am 8,9 . (6) Am 8,13 . (7) Am 9,11 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in Amos (16) , in het N.T. (388) . Am (16) : (1) Am 1,1 . (2) Am 1,14 . (3) Am 2,16 . (4) Am 3,14 . (5) Am 4,2 . (6) Am 5,8 . (7) Am 5,18 (2X) . (8) Am 5,20 . (9) Am 6,3 . (10) Am 8,3 . (11) Am 8,9 . (12) Am 8,10 . (13) Am 8,11 . (14) Am 8,13 . (15) Am 9,11 (2X) . (16) Am 9,13 .

Am 8,14 - Am 8,14 . Vierde visioen - Am 8 -- Taalgebruik -- Am 8,1-14 -- Am 8,1 - Am 8,2 - Am 8,3 - Am 8,4 - Am 8,5 - Am 8,6 - Am 8,7 - Am 8,8 - Am 8,9 - Am 8,10 - Am 8,11 - Am 8,12 - Am 8,13 - Am 8,14 - 
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14oi omnuontes kata tou ilasmou samareias kai oi legontes zè o theos sou dan kai zè o theos sou bèrsabee kai pesountai kai ou mè anastôsin eti   14 qui iurant in delicto Samariae et dicunt vivit deus tuus Dan et vivit via Bersabee et cadent et non resurgent ultra     14 Die daar zweren bij de schuld van Samaria, en zeggen: Zo waarachtig als uw God van Dan leeft, en de weg van Ber-seba leeft! en zij zullen vallen, en niet weder opstaan.   [14] En zij die zweren bij de zondegod* van Samaria, of die zeggen: “Zowaar uw god leeft, Dan!” en die zeggen: “Bij de eredienst van Berseba!” zullen vallen om nooit meer op te staan.’   [14] Zij die zweren bij de zonde van Samaria, bij de god van Dan en de pelgrimstocht naar Berseba, zij zullen vallen en niet meer opstaan.  14 en zij die zweren bij wat Samaria schuldig maakt, en hebben gezegd: ‘zowaar je God leeft, Dan!’, en: ‘zowaar de weg naar Beëer Sjeva leeft!’– zullen vallen en niet meer opstaan.   14. Ceux qui jurent par le péché de Samarie, ceux qui disent : « Vive ton dieu, Dan ! » et : « Vive le chemin de Bersabée ! » ceux-là tomberont pour ne plus se relever. 

King James Bible . [14] They that swear by the sin of Samaria, and say, Thy god, O Dan, liveth; and, The manner of Beer-sheba liveth; even they shall fall, and never rise up again.
Luther-Bibel . 14 die jetzt schwören bei dem Abgott Samarias und sprechen: »So wahr dein Gott lebt, Dan!«, und: »So wahr dein Gott lebt, Beerscheba!« Sie sollen so fallen, dass sie nicht wieder aufstehen können.

Tekstuitleg van Am 8,14 .

3. sjomërôn (Samaria) . Tenakh (58) . 12 kl. Prof. (14) : (1) Hos 7,1 . (2) Hos 8,5 . (3) Hos 8,6 . (4) Hos 10,5 . (5) Hos 10,7 . (6) Hos 14,1 . (7) Am 3,9 . (8) Am 4,1 . (9) Am 6,1 . (10) Am 8,14 . (11) Ob 19 . (12) Mi 1,1 . (13) Mi 1,5 . (14) Mi 1,6 .

13. lo' (niet) . Am (34) . Am 8 (3) : (1) Am 8,2 . (2) Am 8,8 . (3) Am 8,11 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 8 (3) . (1) Am 8,11 . (2) Am 8,12 . (3) Am 8,14 . Totaal . Am (34 + 21 = 55) . Am 8 (3 + 3 = '5') .


LXX

8 1outôs edeixen moi kurios kai idou aggos ixeutou2kai eipen ti su blepeis amôs kai eipa aggos ixeutou kai eipen kurios pros me èkei to peras epi ton laon mou israèl ouketi mè prosthô tou parelthein auton3kai ololuxei ta fatnômata tou naou en ekeinè tè èmera legei kurios polus o peptôkôs en panti topô epirripsô siôpèn4akousate dè tauta oi ektribontes eis to prôi penèta kai katadunasteuontes ptôchous apo tès gès5oi legontes pote dieleusetai o mèn kai empolèsomen kai ta sabbata kai anoixomen thèsaurous tou poièsai mikron metron kai tou megalunai stathmia kai poièsai zugon adikon6tou ktasthai en arguriô ptôchous kai tapeinon anti upodèmatôn kai apo pantos genèmatos emporeusometha7omnuei kurios kath' uperèfanias iakôb ei epilèsthèsetai eis neikos panta ta erga umôn8kai epi toutois ou tarachthèsetai è gè kai penthèsei pas o katoikôn en autè kai anabèsetai ôs potamos sunteleia kai katabèsetai ôs potamos aiguptou9kai estai en ekeinè tè èmera legei kurios o theos kai dusetai o èlios mesèmbrias kai suskotasei epi tès gès en èmera to fôs10kai metastrepsô tas eortas umôn eis penthos kai pasas tas ôdas umôn eis thrènon kai anabibô epi pasan osfun sakkon kai epi pasan kefalèn falakrôma kai thèsomai auton ôs penthos agapètou kai tous met' autou ôs èmeran odunès11idou èmerai erchontai legei kurios kai exapostelô limon epi tèn gèn ou limon artou oude dipsan udatos alla limon tou akousai logon kuriou12kai saleuthèsontai udata eôs thalassès kai apo borra eôs anatolôn peridramountai zètountes ton logon kuriou kai ou mè eurôsin13en tè èmera ekeinè ekleipsousin ai parthenoi ai kalai kai oi neaniskoi en dipsei14oi omnuontes kata tou ilasmou samareias kai oi legontes zè o theos sou dan kai zè o theos sou bèrsabee kai pesountai kai ou mè anastôsin eti