BOEK DANIEL -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Da 1 -

Overzicht van het boek Daniël : - Da 1 - Da 2 - Da 3 - Da 4 - Da 5 - Da 6 - Da 7 - Da 8 - Da 9 - Da 10 - Da 11 - Da 12 - Da 13 - Da 14 -
Bijbeluitleg per vers : - Da 1,1 - Da 1,2 - Da 1,3 - Da 1,4 - Da 1,5 - Da 1,6 - Da 1,7 - Da 1,8 - Da 1,9 - Da 1,10 - Da 1,11 - Da 1,12 - Da 1,13 - Da 1,14 - Da 1,15 - Da 1,16 - Da 1,17 - Da 1,18 - Da 1,19 - Da 1,20 - Da 1,21 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing   woordvertaling  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik


Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Da 1,1 - Da 1,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [1] In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde de stad.   [1] In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van BabyloniŽ, op naar Jeruzalem en belegerde de stad.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,2 - Da 1,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [2] De Heer leverde Jojakim*, de koning van Juda, aan hem uit, evenals een deel van het vaatwerk van het huis van God. De koning en het vaatwerk bracht hij naar Sinear*; het vaatwerk plaatste hij in de schatkamer van de tempel van zijn god. [2] De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen god, en liet ze daar in de schatkamer zetten.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,3 - Da 1,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [3] Aan Aspenaz, zijn hofmaarschalk, gaf Nebukadnessar het bevel om uit de IsraŽlieten enkele jongemannen te kiezen die van koninklijken bloede waren of van voornamen huize, [3] De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenaz, opdracht een aantal IsraŽlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,4 - Da 1,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [4] zonder enig lichaamsgebrek, welgevormd, veelzijdig ontwikkeld, met een uitgebreide kennis en een scherp verstand, geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning. Hij moest hun de taal en het schrift van de ChaldeeŽn leren.   [4] Het moesten jongemannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenaz moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de ChaldeeŽn.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,5 - Da 1,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [5] De koning bepaalde dat hun dagelijks menu moest bestaan uit de gerechten van de koninklijke tafel en de wijn die hij zelf dronk. De opleiding zou drie jaar duren; daarna zouden zij bij de koning in dienst treden.   [5] De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na drie jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,6 - Da 1,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [6] Tot deze jongemannen behoorden ook de JudeeŽrs DaniŽl, Chananja, MisaŽl en Azarja.   [6] Onder hen waren enkele JudeeŽrs: DaniŽl, Chananja, MisaŽl en Azarja.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,7 - Da 1,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [7] De hofmaarschalk gaf hun echter andere* namen: DaniŽl noemde hij Beltesassar, Chananja Sadrak, MisaŽl Mesak en Azarja Abednego.  [7] Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen; DaniŽl noemde hij Beltesassar, Chananja Sadrach, MisaŽl Mesach en Azarja Abednego.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,8 - Da 1,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [8] Maar DaniŽl nam zich voor om zich niet te verontreinigen* aan de gerechten van de koninklijke tafel en aan de wijn die de koning dronk. Daarom vroeg hij de hofmaarschalk om voedsel waaraan hij zich niet verontreinigen zou.   [8] DaniŽl was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,9 - Da 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [9] En God stemde de hofmaarschalk welwillend en goedgunstig ten aanzien van DaniŽl.   [9] God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch DaniŽl gunstig gezind was.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,10 - Da 1,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [10] De hofmaarschalk zei tegen DaniŽl: ĎIk vrees dat mijn heer, de koning, die bepaald heeft wat jullie te eten en te drinken krijgen, zal vinden dat jullie er niet zo goed uitzien als de andere jongemannen van jullie leeftijd en dan zijn jullie er de oorzaak van dat de koning mij vanwege plichtsverzuim veroordeelt.í [10] Toch zei de hoofdeunuch tegen hem: ĎIk ben bang voor mijn heer, de koning; hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken, en als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen.í      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,11 - Da 1,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [11] Daarop wendde DaniŽl zich tot de kamerdienaar, aan wiens zorgen de hofmaarschalk DaniŽl, Chananja, MisaŽl en Azarja had toevertrouwd, met het verzoek:   [11] Daarop richtte DaniŽl zich tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan hem en aan Chananja, MisaŽl en Azarja had toegewezen:      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,12 - Da 1,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [12] ĎProbeer uw dienaren uit en geef ons tien dagen lang alleen groenten te eten en water te drinken;   [12] ĎNeem de proef op de som en laat uw dienaren tien dagen alleen groente eten en water drinken.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,13 - Da 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [13] vergelijk daarna ons uiterlijk met dat van de jongemannen die de gerechten van de koninklijke tafel eten en handel dan met uw dienaren naar uw mening.í   [13] Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jongemannen die de koninklijke spijzen eten, en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet.í      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,14 - Da 1,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [14] De kamerdienaar stemde met dat voorstel in en tien dagen lang gaf hij hun bij wijze van proef het gevraagde voedsel.  [14] De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun tien dagen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,15 - Da 1,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [15] Toen de tien dagen voorbij waren, zagen zij er gezonder en welvarender uit dan al de andere jongemannen, die de gerechten van de koninklijke tafel hadden gegeten. [15] Aan het eind van de tien dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jongemannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,16 - Da 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [16] Voortaan nam de kamerdienaar de spijzen en de wijn die voor hen bestemd waren weg en gaf hun groenten.   [16] Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groente.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,17 - Da 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [17] Aan deze vier jongemannen schonk God wetenschap en kennis van heel de literatuur en wijsheid; DaniŽl stelde Hij in staat visioenen en dromen te doorschouwen.  [17] En God schonk de vier jongemannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften; bovendien was DaniŽl bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,18 - Da 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [18] Toen de tijd verstreken was die de koning had vastgesteld en ze voor hem moesten verschijnen, stelde de hofmaarschalk hen aan Nebukadnessar voor.   [18] Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jongemannen voor Nebukadnessar.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,19 - Da 1,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [19] Het onderhoud dat de koning met hen had, bewees dat niemand zich kon meten met DaniŽl, Chananja, MisaŽl en Azarja. Zo traden ze in dienst van de koning.   [19] De koning sprak met hen, en niemand kon zich met DaniŽl, Chananja, MisaŽl en Azarja meten. Zij traden in dienst van de koning.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,20 - Da 1,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [20] En telkens als de koning hen raadpleegde, zag hij dat hun wijsheid en inzicht tienmaal groter was dan die van iedere wichelaar of bezweerder in heel zijn rijk.   [20] En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen tien keer zo voortreffelijk als alle magiŽrs en bezweerders in heel zijn rijk.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 1,21 - Da 1,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jťrusalem
        [21] DaniŽl bleef in dienst van de koning tot het eerste regeringsjaar van koning Kores.   [21] DaniŽl bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van