- WEBSITEWEGWIJZER - BOEK DANIEL HOOFDSTUK 8 , Da 8 --Da 8 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Overzicht van het boek Daniël : - Da 1 - Da 2 - Da 3 - Da 4 - Da 5 - Da 6 - Da 7 - Da 8 - Da 9 - Da 10 - Da 11 - Da 12 - Da 13 - Da 14 -
Bijbeluitleg per pericope : Da 2,13-23 - Da 7,1-28 - Da 11,2b-12,4 -
Uitleg vers per vers : - Da 8,1 - Da 8,2 - Da 8,3 - Da 8,4 - Da 8,5 - Da 8,6 - Da 8,7 - Da 8,8 - Da 8,9 - Da 8,10 - Da 8,11 - Da 8,12 - Da 8,13 - Da 8,14 - Da 8,15 - Da 8,16 - Da 8,17 - Da 8,18 - Da 8,19 - Da 8,20 - Da 8,21 - Da 8,22 - Da 8,23 - Da 8,24 - Da 8,25 - Da 8,26 - Da 8,27 -
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

Bibliografie : DANIËL .
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken : OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

 

Da 8,1 - Da 8,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] Na het visioen dat ik, Daniël, gekregen had in het begin van de regering van koning Belsassar, kreeg ik er weer een, in zijn derde regeringsjaar.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,2 - Da 8,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] In dat visioen zag ik mezelf in de vesting Susan* in de provincie Elam aan het Ulai-kanaal staan.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,3 - Da 8,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Ik sloeg mijn ogen op en zag een ram* voor het kanaal staan. Het dier had twee hoorns; beide waren groot maar de ene was groter dan de andere. De grootste schoot als laatste op.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,4 - Da 8,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Ik zag de ram naar het westen, het noorden en het zuiden stoten; geen enkel dier kon standhouden tegen hem en niemand kon het uit de macht van de ram bevrijden. De ram deed wat hij wilde en groeide in macht.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,5 - Da 8,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Terwijl ik nauwkeurig toekeek kwam er uit het westen over de uitgestrekte aarde een geitenbok aan zonder de aarde te raken. De geitenbok had een opvallende hoorn* boven zijn ogen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,6 - Da 8,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Hij ging op de ram met de twee hoorns af, die ik voor het kanaal had zien staan. Met onstuimige kracht stormde hij op hem af.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,7 - Da 8,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Ik zag hoe hij, vlakbij de ram gekomen, zich verbitterd op het dier stortte, het stootte en zijn beide hoorns brak. De ram had niet de kracht om stand te kunnen houden tegen hem. De geitenbok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem zonder dat er iemand was die de ram uit zijn macht kon bevrijden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,8 - Da 8,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] De geitenbok werd uitermate machtig, maar op het toppunt van zijn macht brak de grote hoorn af. Vier* opvallende hoorns, gericht naar de vier windstreken, kwamen ervoor in de plaats.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,9 - Da 8,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Uit één ervan kwam een nieuwe* hoorn voort die klein begon, maar zich geweldig ontwikkelde naar het zuiden, het oosten en het heerlijke* land;       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,10 - Da 8,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] hij* groeide tot aan de machten van de hemel en wierp een deel van die machten en van de sterren ter aarde en vertrapte ze.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

10. הַכּוֹכָבִם = hakkôkhâbhîm (de sterren) < prefix bepaald lidwoord ha + zelfst. naamw. mann. mv. . Zie כוֹכָב = kôkhâbh (ster) . Taalgebruik in Tenakh : kôkhâbh (ster) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 ; waw = 6 , beth = 2 . Totaal : 30 (5 X 6) OF 48 (2² X 2² X 3) . Structuur : 2 - 6 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (6) : (1) Gn 1,16 . (2) Gn 15,5 . (3) Dt 4,19 . (4) Re 5,20 . (5) Da 8,10 . (6) Neh 4,15 .

Da 8,11 - Da 8,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] Hij verhief zich zelfs tot aan de aanvoerder van het leger*, ontnam hem zijn dagelijks offer en ontwijdde zijn heiligdom.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,12 - Da 8,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Omwille van het dagelijks offer viel het leger ten prooi aan zijn misdadig zwaard. Hij schafte de wet van waarheid af en slaagde in alles wat hij ondernam.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,13 - Da 8,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] Toen* hoorde ik een heilige antwoord geven aan een andere heilige die gevraagd had: ‘Hoe lang duurt wat in het visioen gezegd wordt over het dagelijks* offer, de misdadige verwoesting en het prijsgeven van het heiligdom; hoe lang wordt het leger vertrapt?’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,14 - Da 8,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] En hij zei tegen hem: ‘Drieëntwintighonderd avonden en ochtenden: dan wordt het heiligdom in ere hersteld.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,15 - Da 8,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Toen ik, Daniël, het visioen gezien had, en probeerde het te begrijpen, stond er iemand voor mij die eruit zag als een man,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,16 - Da 8,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] en ik hoorde een menselijke stem over de Ulai roepen: ‘Gabriël, geef hem de verklaring van het visioen’.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,17 - Da 8,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Daarop kwam hij naar mij toe. Maar terwijl hij dichterbij kwam, werd ik zo bang, dat ik op de aarde viel. Hij zei tegen mij: ‘Let goed op, mensenkind, want het visioen heeft betrekking op de eindtijd.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,18 - Da 8,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Terwijl hij dit zei, lag ik bewusteloos op de grond. Hij raakte mij aan en hielp mij overeind.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,19 - Da 8,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] Daarop zei hij: ‘Ik ga u bekend maken wat er gebeuren zal als de tijd* van de toorn afloopt. Want het gaat over de eindtijd*.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,20 - Da 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] De ram met de twee hoorns, die u gezien hebt, stelt de koningen van Medië en Perzië voor.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,21 - Da 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] De bok, de geitenbok, stelt de koningen van Griekenland voor; de grote hoorn boven zijn ogen is de eerste koning.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,22 - Da 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] En dat die hoorn afbrak en vier ervoor in de plaats kwamen, betekent dat er uit dat volk vier rijken zullen ontstaan, maar minder machtig.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Da 8,22 .

Da 8,22 .8. act. qal imperf. 3de pers. vr. mv. יַעֱמֹדְנָה = ja`ämodënâh (en zij staan) van het werkw. עָמַד = `âmad (gestand doen, zich stellen, staan) . Taalgebruik in Tenakh : `âmad (gestand doen, zich stellen, staan) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , daleth = 4 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 114 . Structuur : 7 - 4 - 4 . De som van de elementen is telkens 6 . De thaw van het imperf. 3de pers. vr. enk. en mv. is vervangen door een jod . Hierdoor begint de werkw. vorm met een jod en eindigt met een he , zoals de godsnaam JHWH .
- In 3 teksten in Tenakh komt dit voor :
1. Gn 30,38 : וַיֵּחַמְנָה = wajechamënâh (het werd bronstig) < waw consecutivum + act. qal imperf. 3de pers. vr. mv. van het werkw. יָחַם = jâcham (verhit zijn, bronstig zijn) . Taalgebruik in Tenakh : jâcham (verhit zijn, bronstig zijn) .
2. 1 S 6,12 : וַיִּשַּׁרְנָה = wajjisjsjarënâh (en ) < waw consecutivum + act; qal imperf. 3de pers. vr. mv. van het werkw. יָשַׁר = jâsjar (recht zijn , rechtuit gaan , rechtschapen zijn) . Taalgebruik in Tenakh : jâsjar (recht zijn , rechtuit gaan , rechtschapen zijn) .
3. act. qal imperf. 3de pers. vr. mv. יַעֱמֹדְנָה = ja`ämodënâh (en zij staan) van het werkw. עָמַד = `âmad (gestand doen, zich stellen, staan) . Taalgebruik in Tenakh : `âmad (gestand doen, zich stellen, staan) .

Da 8,23 - Da 8,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] Als* hun heerschappij ten einde loopt en de misdadigers de maat hebben volgemaakt, dan zal er een koning opstaan met harde gelaatstrekken en bedreven in listen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,24 - Da 8,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] Hij zal geweldig machtig zijn, maar niet zoals de eerste koning. Hij zal ongelooflijk groot kwaad stichten en hij zal slagen in alles wat hij onderneemt. Machtigen zal hij te gronde richten, evenals het volk van de heiligen.       
Da 8,25 - Da 8,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] Door sluwheid en bedrog slaagt hij in zijn opzet en groeit hij in eigenwaan. Onverhoeds richt hij velen te gronde; zelfs tegen de vorst der vorsten komt hij in opstand, maar dan wordt hij verpletterd zonder dat er een hand aan te pas komt.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,26 - Da 8,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] Wat verder in het visioen gezegd is over het aantal avonden en ochtenden is waar. Maar u moet het visioen geheimhouden, want het heeft betrekking op tijden* die nog moeten komen.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 8,27 - Da 8,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
         

[27] Ik, Daniël, was zo uitgeput dat ik me dagenlang ziek voelde. Toen ik weer kon opstaan, hervatte ik mijn werk in dienst van de koning, maar de verbijsterende indruk die het visioen op mij gemaakt had bleef me bij, ofschoon niemand het merkte.