BOEK DANIEL HOOFDSTUK 9 , Da 9 -- Da 9 -- verwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Overzicht van het boek Daniël : - Da 1 - Da 2 - Da 3 - Da 4 - Da 5 - Da 6 - Da 7 - Da 8 - Da 9 - Da 10 - Da 11 - Da 12 - Da 13 - Da 14 -
Bijbeluitleg per pericope :
Uitleg vers per vers : - Da 9,1 - Da 9,2 - Da 9,3 - Da 9,4 - Da 9,5 - Da 9,6 - Da 9,7 - Da 9,8 - Da 9,9 - Da 9,10 - Da 9,11 - Da 9,12 - Da 9,13 - Da 9,14 - Da 9,15 - Da 9,16 - Da 9,17 - Da 9,18 - Da 9,19 - Da 9,20 - Da 9,21 - Da 9,22 - Da 9,23 - Da 9,24 - Da 9,25 - Da 9,26 - Da 9,27 -
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

Bibliografie : DANIËL .
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken : OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Da 9,1 - Da 9,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] In het eerste jaar van de regering van Darius, de zoon van Ahasveros, die van afkomst een Mediër was en tot koning was aangesteld over het rijk van de Chaldeeën,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,2 - Da 9,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] in zijn eerste regeringsjaar viel bij het lezen van de boeken* mijn aandacht op het getal van zeventig jaren, de tijd dat, volgens het woord van de heer aan de profeet Jeremia, Jeruzalem in puin zou liggen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

7. bassëphârîm (in de boeken) < voorzetsel bë + bepaald lidw. ha + mann. mv. van het zelfst. naamw. sephèr (brief, geschrift, boek) . Taalgebruik in Tenakh : sephèr (boek) . Getalwaarde : samekh = 15 of 60 , pe = 17 of 80 , resj = 20 of 200 ; totaal : 52 (2 X 26) OF 340 (2² X 5 X 17) . Structuur : 6 - 8 - 2 . Gr. biblion (document, brief) . Taalgebruik in het NT : biblion (document, brief) . Lat. liber . Fr. livre . Ned. boek . E. book , D. Buch . Tenakh (3) : (1) 1 K 21,9 . (2) 1 K 21,11 . (3) Da 9,2 . LXX . datief mann. mv. bibliois ('in' de boeken) . Bijbel (4) : (1) 1 K 21,9 . (2) 1 K 21,11 . (3) 1 Mak 14,23 . (4) Apk 20,12 . biblois . Slechts 1X in de Bijbel : Da 9,2 .

Da 9,3 - Da 9,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] En ik, Daniël, richtte mij tot de Heer God om door bidden en smeken en door vasten in zak en as van Hem inzicht te verkrijgen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,4 - Da 9,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Ik* bad als volgt tot de heer, mijn God, en legde deze schuldbekentenis af: [4] ‘Ach Heer, grote en geduchte God, die het verbond nakomt en vol medelijden bent voor hen die U liefhebben en zich aan uw geboden houden:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,5 - Da 9,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] wij hebben gezondigd en kwaad gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld en zijn opstandig geweest, wij zijn afgeweken van uw geboden en wetten;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,6 - Da 9,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam gesproken hebben tot onze koningen, hoogwaardigheidsbekleders, familiehoofden en tot heel de bevolking van het land.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,7 - Da 9,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Heer, U staat in uw recht, maar wij hebben reden om ons te schamen en we staan nu ook beschaamd, wij, de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem en heel Israël, zowel degenen die dichtbij als die veraf wonen in de landen waarheen U hen verstoten hebt, omdat zij U ontrouw geworden zijn.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,8 - Da 9,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] heer, wij moeten ons schamen, wij, onze koningen, onze hoogwaardigheidsbekleders en onze familiehoofden, omdat wij tegen U gezondigd hebben.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,9 - Da 9,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Hopelijk is de Heer onze God barmhartig en vergevingsgezind, want wij zijn opstandig geweest tegen Hem        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,10 - Da 9,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] en we hebben niet geluisterd naar de heer onze God en wij hebben niet geleefd volgens de geboden die Hij ons door zijn dienaren, de profeten, gegeven heeft.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,11 - Da 9,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] Heel Israël heeft uw wet overtreden en zich van U afgekeerd door niet te luisteren naar uw woord. Daarom, omdat wij gezondigd hebben tegen Hem, zijn de vervloekingen en verwensingen die in de Wet van Mozes staan bij ons in vervulling gegaan.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,12 - Da 9,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Hij heeft de straf voltrokken waarmee Hij ons en degenen die ons bestuurden gedreigd heeft, en Hij heeft dermate grote rampen over ons en over Jeruzalem gebracht als er onder de hele hemel nog nooit is voorgekomen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,13 - Da 9,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] Maar in de Wet van Mozes stonden al deze rampen die ons zijn overkomen al beschreven. En toch hebben wij niet geprobeerd de heer onze God te vermurwen door ons van onze slechtheid te bekeren en uw wet te gehoorzamen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,14 - Da 9,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Maar dit is de heer niet ontgaan en Hij heeft dit ongeluk over ons gebracht. Werkelijk; rechtvaardig is de heer onze God in alles wat Hij doet. Want wij hebben niet naar Hem geluisterd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,15 - Da 9,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Heer onze God, die met krachtige hand uw volk uit Egypte geleid hebt en U zo roem verworven hebt tot op de dag van vandaag: wij erkennen dat wij gezondigd en misdaan hebben.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,16 - Da 9,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] Maar laat toch omwille van al uw weldaden, Heer, uw hevige woede tegen uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, kalmeren: want vanwege onze zonden en vanwege de slechtheid van onze voorvaderen bespotten al onze buren Jeruzalem en uw volk.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,17 - Da 9,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Luister dan, onze God, naar het bidden en smeken van uw dienaar en laat omwille van Uzelf de glans* van uw gelaat weer stralen over uw heiligdom dat verwoest is.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,18 - Da 9,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Mijn God, buig uw oor naar ons en luister! Open uw ogen en zie neer op de puinhopen van onze stad, die naar U genoemd is. Niet op grond van onze verdiensten richten we onze smeekbeden tot U, maar op grond van uw grote barmhartigheid.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,19 - Da 9,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] Heer, luister toch! Heer, vergeef ons! Heer, kijk toch naar ons om! Wacht niet langer en grijp in, omwille van Uzelf, Heer, want de stad en het volk dragen uw naam.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,20 - Da 9,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Zo bad ik een tijdlang; ik bekende mijn zonden en die van mijn volk Israël en richtte mijn smeekbeden tot de heer mijn God voor zijn heilige berg.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,21 - Da 9,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] Ik was nog aan het bidden toen Gabriël, de man die ik vroeger in een visioen had gezien, naar mij kwam toevliegen. Het was de tijd van het avondoffer.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,22 - Da 9,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] Hij sprak met mij en gaf mij inzicht. Hij zei: ‘Daniël, deze keer ben ik gekomen om u te onderwijzen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,23 - Da 9,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] Vanaf het begin van uw gebed is er een woord gesproken en ik ben gekomen om het mee te delen. Werkelijk; u bent een bevoorrecht man. Neem het woord dus in u op en probeer de boodschap te begrijpen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,24 - Da 9,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] Voor uw volk en voor uw heilige stad is een duur van zeventig* weken vastgesteld om aan de misdaad en de zonde een eind te maken, om de ongerechtigheid uit te boeten, om eeuwige gerechtigheid te brengen, de openbaringen van de profeten te benadrukken en het hoogheilige te zalven.        
Da 9,25 - Da 9,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] Prent* dit goed in uw hoofd: vanaf het ogenblik waarop het woord gesproken werd over de terugkeer uit de ballingschap en de herbouw van Jeruzalem, tot aan het optreden van de uitverkoren vorst, zullen er zeven weken verlopen; eenmaal herbouwd met pleinen en wallen zal de stad tweeënzestig weken lang zo blijven. Maar in de moeilijke tijd        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,26 - Da 9,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] na die tweeënzestig weken zal een gezalfde* gedood worden zonder dat iemand hem opvolgt. De stad en het heiligdom zullen verwoest worden door het leger* van een vorst die komt en zijn einde zal vinden in een vloed van rampen. Maar tot aan het einde zal er volgens het besluit een verwoestende oorlog plaatsvinden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Da 9,27 - Da 9,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [27] Met velen zal hij een sterk verbond* aangaan gedurende één week. Op de helft van die week zal hij een einde maken aan de slacht- en spijsoffers en op de vleugel* de gruwel van de verwoesting plaatsen, totdat de vernietiging, waartoe besloten is, zich aan de vernieler voltrekt.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van