BOEK DANIEL - verwijzingen -

Overzicht van het boek Daniël : - Da 1 - Da 2 - Da 3 - Da 4 - Da 5 - Da 6 - Da 7 - Da 8 - Da 9 - Da 10 - Da 11 - Da 12 - Da 13 - Da 14 -
Bijbeluitleg per pericope : Da 2,13-23 - Da 7,1-28 - Da 11,2b-12,4 -
Uitleg vers per vers : - Da 7,1 - Da 7,2 - Da 7,3 - Da 7,4 - Da 7,5 - Da 7,6 - Da 7,7 - Da 7,8 - Da 7,9 - Da 7,10 - Da 7,11 - Da 7,12 - Da 7,13 - Da 7,14 - Da 7,15 - Da 7,16 - Da 7,17 - Da 7,18 - Da 7,19 - Da 7,20 - Da 7,21 - Da 7,22 - Da 7,23 - Da 7,24 - Da 7,25 - Da 7,26 - Da 7,27 - Da 7,28 -

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ . http://levensbeschouwing.info/ . http://www.levensbeschouwing.info/ .
http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel)
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn , Ex , Lv , Nu , Dt , Joz , Re , Rt , 1 S , 2 S , 1 K , 2 K , 1 Kr , 2 Kr , Ezr , Neh , Tob , Jdt , Est , 1 Mak , 2 Mak , Job , Ps , Spr , Pr , Hl , W , Sir , Js , Jr , Kl , Bar , Ez , Da , Hos , Jl , Am , Ob , Jon , Mi , Nah , Hab , Sef , Hag , Zach , Mal .
- NT : Mt - Mc - Lc - Joh -   Hnd , Rom , 1 Kor , 2 Kor , Gal , Ef , Fil , Kol , 1 Tes , 2 Tes , 1 Tim , 2 Tim , Tit , Film , Heb , Jak , 1 Pe , 2 Pe , 1 Joh , 2 Joh , 2 Joh , Jud , Apk
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken :
bibliografie van het Oude Testament - bibliografie MatteŁsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Websites : http://www.pannenborg.nl/Bijbel/daniel.html . Eindtijd in Daniël 9 : http://www.elim.nl/ned/nt/daniel9.htm .
Da 2,13-23 : Daniël vraagt uitstel

Da 7,1-28 : De vier dieren en de mensenzoon - Da 7,1-28 -

Da 11,2b-12,4 : De openbaring van de toekomst - Da 11,2b-12,4 -

Da 1,1 - Da 1,1 -
Hebreeuwse tekst Griekse tekst Vulgaat Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
             

 

Da 2,13-23 : Daniël vraagt uitstel

Da 2,13 - Da 2,13 -
Hebreeuwse tekst Griekse tekst Vulgaat Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  kai edogmatisthè           en er werd gedecreteerd 

- edogmatisthè : Passief aorist 3de persoon enkelvoud. Dogma (decreet, bevel, besluit), zie Lc 2,1 .


Da 7,1-28 : De vier dieren en de mensenzoon - Da 7,1-28 -

Da 7,14 : kai edothè autôi exousia (en aan hem werd macht gegeven)
-

zie - Mt 28,18 -Da 11,2b-12,4 : De openbaring van de toekomst - Da 11,2b-12,4 -