DEUTERONOMIUM 7 - Dt 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Overzicht van Deuteronomium : - Dt 1 - Dt 2 - Dt 3 - Dt 4 - Dt 5 - Dt 6 - Dt 7 - Dt 8 - Dt 9 - Dt 10 - Dt 11 - Dt 12 - Dt 13 - Dt 14 - Dt 15 - Dt 16 - Dt 17 - Dt 18 - Dt 19 - Dt 20 - Dt 21 - Dt 22 - Dt 23 - Dt 24 - Dt 25 - Dt 26 - Dt 27 - Dt 28 - Dt 29 - Dt 30 - Dt 31 - Dt 32 - Dt 33 - Dt 34 -
Uitleg vers per vers : - Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
() Dt 7,1 . () Dt 7,2 . () Dt 7,3 . () Dt 7,4 . () Dt 7,5 . () Dt 7,6 . () Dt 7,7 . () Dt 7,8 . () Dt 7,9 . () Dt 7,10 . () Dt 7,11 . () Dt 7,12 . () Dt 7,13 . () Dt 7,14 . () Dt 7,15 . () Dt 7,16 . () Dt 7,17 . () Dt 7,18 . () Dt 7,19 . () Dt 7,20 . () Dt 7,21 . () Dt 7,22 . () Dt 7,23 . () Dt 7,24 . () Dt 7,25 . () Dt 7,26 .
- Dt 7,1 . Dt 7,2 . Dt 7,3 . Dt 7,4 . Dt 7,5 . Dt 7,6 . Dt 7,7 . Dt 7,8 . Dt 7,9 . Dt 7,10 . Dt 7,11 . Dt 7,12 . Dt 7,13 . Dt 7,14 . Dt 7,15 . Dt 7,16 . Dt 7,17 . Dt 7,18 . Dt 7,19 . Dt 7,20 . Dt 7,21 . Dt 7,22 . Dt 7,23 . Dt 7,24 . Dt 7,25 . Dt 7,26 .

Overzicht van Dt : Dt : overzicht , Dt : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Dt : commentaar .

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T. : N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie :
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Dt 7,1-26 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -

Dt 1-3 Dt 4,1-11,25 Dt 12-26 Dt 27-30 Dt 31-34              
Dt 4,1-43 Dt 5,1-6,3 Dt 6,4 -25 Dt 7,1-26 Dt 8,1-9,6 Dt 9,7-10,11 Dt 10,12-11,32           
Dt 7,1-4 Dt 7,5-6 Dt 7,7-11 Dt 7,12-16 Dt 7,17-20 Dt 7,21-24 Dt 7,25-26          

Volgens Labuschagne bestaat Dt 4-11 uit 7 eenheden . De 4de en middelste eenheid bestaat uit Dt 7,1-26 . Volgens Labuschangne bestaat Dt 7,1-26 uit 7 ondereenheden (menora-structuur) .

Dt 7,1 - Dt 7,1 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [1] Wanneer* de heer uw God u in het land heeft gebracht dat u in bezit gaat nemen, en Hij vele volken voor u verdrijft, de Hethieten, Girgasieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten, zeven volken, talrijker en sterker dan uzelf,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,1 . Een deel van Dt 7,1 : wënâsjal gôjim rabbîm mippânè(j)khâ (en hij zal vele volkeren van jouw aangezicht verdrijven) komt overeen met een deel van Dt 7,22 : wënâsjal JHWH ´êlohè(j) khâ ´èth haggôjim hâ´el mippânè(j)khâ (en JHWH jouw God zal deze volkeren van jouw aangezicht verdrijven) .

12. wënâsjal < wë + act. qal perf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. nâsjal (uittrekken, verdrijven) . Taalgebruik in Tenakh : nâsjal (uittrekken, verdrijven) . Getalwaarde : nun = 14 of 50 , sjin = 21 of 300 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 47 OF 380 (2² X 5 X 19) . Structuur : 5 - 3 - 3 . Tenakh (3) : (1) Dt 7,1 . (2) Dt 7,22 . (3) Dt 19,5 .

Dt 7,2 - Dt 7,2 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] en wanneer de heer uw God ze aan u uitlevert, zodat u ze verslaat, dan moet u ze aan de vernietiging* wijden. U mag geen verbond met hen sluiten en geen medelijden met hen hebben.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,2 .


Dt 7,3 - Dt 7,3 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [3] U mag geen familiebanden met hen aanknopen: uw dochters mag u niet aan een van hun zonen geven, noch voor uw zoon een van hun dochters kiezen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,3 .

Dt 7,4 - Dt 7,4 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [4] Zij zouden uw kinderen van mij vervreemden, omdat ze andere goden gaan vereren. En dan zou de toorn van de heer tegen u ontbranden en zou Hij u spoedig vernietigen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,4 .

7. ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43) . Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4 . De verkorte vorm van de godsnaam ´èlohîm is ´èl . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . Tenakh (635) . Pentateuch (207) . Eerdere Profeten (118) . Latere Profeten (39) . 12 Kleine Profeten (17) . Geschriften (253) . Dt (29) : (1) Dt 4,7 . (2) Dt 4,28 . (3) Dt 4,32 . (4) Dt 4,33 . (5) Dt 4,34 . (6) Dt 5,7 . (7) Dt 5,24 . (8) Dt 5,26 . (9) Dt 6,14 . (10) Dt 7,4 . (11) Dt 8,19 . (12) Dt 9,10 . (13) Dt 11,16 . (14) Dt 11,28 . (15) Dt 13,3 . (16) Dt 13,7 . (17) Dt 13,14 . (18) Dt 17,3 . (19) Dt 18,20 . (20) Dt 21,23 . (21) Dt 25,18 . (22) Dt 28,14 . (23) Dt 28,36 . (24) Dt 28,64 . (25) Dt 29,25 . (26) Dt 31,18 . (27) Dt 31,20 . (28) Dt 32,17 . (29) Dt 32,39 .

8. mann. mv. ´ächarîm / ´ächerîm van het bijvoegl. naamw. ´acher (ander, andere) . Taalgebruik in Tenakh : ´acher (ander, andere) . Getalwaarde : aleph = 1 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 29 OF 209 (11 X 19) . Structuur : 1 - 8 - 2 . Tenakh (76) . Pentateuch (23) . Eerdere Profeten (22) . Latere Profeten (20) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (10) . Dt (18) : (1) Dt 5,7 . (2) Dt 6,14 . (3) Dt 7,4 . (4) Dt 8,19 . (5) Dt 11,16 . (6) Dt 11,28 . (7) Dt 13,3 . (8) Dt 13,7 . (9) Dt 13,14 . (10) Dt 17,3 . (11) Dt 18,20 . (12) Dt 28,14 . (13) Dt 28,36 . (14) Dt 28,64 . (15) Dt 29,25 . (16) Dt 30,17 . (17) Dt 31,18 . (18) Dt 31,20 .

7. - 8. ´èlohîm ´ächerîm (andere goden) . Tenakh (46) . Dt (17) : (1) Dt 5,7 . (2) Dt 6,14 . (3) Dt 7,4 . (4) Dt 8,19 . (5) Dt 11,16 . (6) Dt 11,28 . (7) Dt 13,3 . (8) Dt 13,7 . (9) Dt 13,14 . (10) Dt 17,3 . (11) Dt 18,20 . (12) Dt 28,14 . (13) Dt 28,36 . (14) Dt 28,64 . (15) Dt 29,25 . (16) Dt 31,18 . (17) Dt 31,20 .

13. wëhisjëmîdëkhâ (en hij zal je vernietigen) < wë + act. hifil perfect. 3de pers. mann. enk. + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. enk. van het werkw. sjâmad (verwoesten, vernietigen, uitroeien) . Taalgebruik in Tenakh : sjâmad (verwoesten, vernietigen, uitroeien) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , daleth = 4 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 344 (2³ X 43) . Tenakh (2) : (1) Dt 6,15 . (2) Dt 7,4 .


Dt 7,5 - Dt 7,5 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] Nee, zo moet u tegen hen optreden: hun altaren moet u neerhalen, hun heilige stenen verbrijzelen, hun heilige bomen omhakken en hun godenbeelden verbranden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,5 . Het vers Dt 7,5 telt 14 (2 X 7) woorden en 66 (2 X 3 X 11) letters . De getalwaarde van Dt 7,5 is 6516 (2² X 3² X 181) . Het vers bestaat uit 5 zinnen . De 1ste zin leidt 4 geboden in . Bij ieder gebod gaat het lijdend voorwerp aan het werkw. vooraf . Ieder gebod bestaat uit 2 woorden (lijdend voorwerp en werkw.) behalve het laatste gebod waar een bepaling bij het werkw. wordt toegevoegd .

Dt 7,5.6. mizëbëchothe(j)hèm (hun altaren) < zelfst. naamw. ver. mv. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. mv. van het zelfst. naamw. mizëbeach (altaar) . Taalgebruik in Tenakh : mizëbeach (altaar) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , zajin = 7 , beth = 2 , chet = 8 ; totaal : 28 (2² X 7) OF 57 (3 X 19) . Structuur : 4 - 7 - 2 - 8 . Tenakh (1) : Dt 7,5 . mizëbëchothâm (hun altaren) . Tenakh (2) : (1) Gn 34,13 . (2) Dt 12,3 . In deze 3 teksten wordt telkens een vorm van het werkw. nâthats (neerhalen, omverhalen, verwoesten) gebruikt .

Dt 7,5.7. act. qal imperf. 2de pers; mann. mv. thiththotsű (jullie zullen neerhalen) van het werkw. nâthats (neerhalen, omverhalen, verwoesten) . Taalgebruik in Tenakh : nâthats (neerhalen, omverhalen, verwoesten) . Getalwaarde : nun = 14 of 50 , thaw = 22 of 400 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 540 (2² X 3³ X 5) . Structuur : 5 - 4 - 9 . Tenakh (1) : Dt 7,5 . Hetzelfde gebod om de altaren neer te halen wordt gegeven in Ex 34,13 en Dt 7,5 , zij het onder verschillende vormen van het werkw. nâthats (neerhalen, omverhalen, verwoesten) .

Dt 7,5.8. ûmatstsebhothâm (en hun zuilen) < wë + zelfst. naamw. vr. mv. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. . matstsebhâh (gewijde steen, obelisk, zuil, opgerichte steen) . Taalgebruik in Tenakh : matstsebhâh (gewijde steen, obelisk, zuil, opgerichte steen) . getalwaarde : mem = 13 of 40 , tsade = 18 of 90 , beth = 2 , he = 5 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 137 (priemgetal) . Structuur : 4 - 9 - 2 - 5 . Tenakh (1) : Dt 7,5 .

Dt 7,5.9. act. qal imperf. 2de pers. mann. mv. thisjëbërû (jullie zullen verpletteren) OF act. piël 2de pers. mann. mv. thësabberû (jullie zullen verpletteren) van het werkw. sjâbhar (breken, verpletteren) Taalgebruik in Tenakh : sjâbhar (breken, verpletteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 43 OF 502 (2 X 251) . Structuur : 3 - 2 - 2 . Tenakh (4) : (1) Ex 12,46 . (2) Lv 11,33 . (3) Dt 2,6 . (4) Dt 7,5 .

Dt 7,5.10. wa´äsje(j)rehèm (en hun heilige bomen) < wë + zelfst. naamw. mann. mv. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. mv. . Zie ´äsjerâh (gewijde boom, Asera) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjerâh (gewijde boom, Asera) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , he = 5 ; totaal : 47 OF 506 (2 X 11 X 23) . Structuur : 1 - 3 - 2 - 5 . Tenakh (1) : Dt 7,5 .

Dt 7,5.11. act. piël imperf. 2de pers. mann. mv. thëgadde`ûn (jullie zullen omhakken) van het werkw. gâdâ´ (afouwen, uitrukken; pi. omhakken, stukslaan) . Taalgebruik in Tenakh : gâdâ´ (afouwen, uitrukken; pi. omhakken, stukslaan) . Getalwaarde : gimel = 3 , daleth = 4 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 23 OF 77 (7 X 11) . Structuur : 3 - 4 - 7 . Tenakh (2) : (1) Dt 7,5 . (2) Dt 12,3 .

Dt 7,5.12. ûphësîle(j)hèm (en hun afgodsbeelden) < wë + zelfst. naamw. mann. mv. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. mv. . pâsîl (afgodsbeeld) . Taalgebruik in Tenakh : pâsîl (afgodsbeeld) . Getalwaarde : pe = 17 of 80 , samekh = 15 of 60 , jod = 10 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 54 (2 X 3³) OF 180 (2² X 3² X 5) . Structuur : 8 - 6 - 1 - 3 . Tenakh (2) : (1) Dt 7,5 . (2) Js 10,10 .

Dt 7,5.13. act. qal imperf. 2de pers. mann. mv. thishërëphûn (jullie zullen verbranden) van het werkw. shâraph (branden, verbranden) . Taalgebruik in Tenakh : shâraph (branden, verbranden) . Getalwaarde : shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , pe = 17 of 80 ; totaal : 58 (2 X 29) OF 580 (2² X 5 X 29) . Structuur : 3 - 2 - 8 . Tenakh (3) : (1) Dt 7,5 . (2) Dt 7,25 . (3) Dt 12,3 .

Dt 7,6 - Dt 7,6 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [6] Want u bent een volk dat aan de heer uw God gewijd* is. U heeft Hij onder alle volken op aarde uitverkoren om zijn eigen volk te zijn.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuileg van Dt 7,6 (= Dt 14,2 ; uitgezonderd ûbëkhâ in plaats van bëkhâ in Dt 14,2) . Het vers telt 20 (2 X 10 OF 2² X 5) woorden en 70 letters (2 X 5 X 7 OF 7 X 10) . De getalwaarde van het vers is 3178 .

2. - 3. `am qâdôsj (een heilig volk) : Tenach (3) : (1) Dt 7,6 . (2) Dt 14,2 . (3) Dt 14,21 .

1. - 6. kî `am qâdôsj ´aththâh laJHWH ´êlohèjkhâ (want een heilig volk ben je voor JHWH , je God) . Tenach (3) : (1) Dt 7,6 . (2) Dt 14,2 . (3) Dt 14,21 .

8. - 9. bâchar JHWH (JHWH koos) . Tenach (10) : (1) Dt 7,6 . (2) Dt 14,2 . (3) Dt 18,5 . (4) Dt 21,5 . (5) 2 S 16,18 . (6) 1 K 14,21 . (7) 1 Kr 15,2 . (8) 2 Kr 12,13 . (9) 2 Kr 29,11 . (10) Jr 33,24 .

11. - 13. lîhëjôth lô lë`am : om te zijn voor hem tot volk . Tenach (4) : (1) Dt 4,20 . (2) Dt 7,6 . (3) Dt 14,2 . (4) Dt 26,18 .

15. - 16. mikol hâ`ammîm (uit alle volken) . Tenach (2) : (1) Dt 7,6 . (2) Dt 14,2 .

Dt 7,7 - Dt 7,7 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [7] Niet omdat u talrijker bent dan de andere volken heeft de heer zich aan u verbonden en u uitverkoren*, want u bent het kleinste van alle volken.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,7 .


Dt 7,8 - Dt 7,8 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -

Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] Maar omdat de heer u liefhad en Hij de eed aan uw vaderen wilde nakomen, heeft de heer u met sterke hand uit het slavenhuis geleid en u verlost* uit de macht van de farao, de koning van Egypte.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,8 .

Dt 7,8.2. וְאָהַבְתָּ אֵת יהוה = wë´âhabhëthâ ´eth JHWH (en jij zult JHWH beminnen) . Tenakh (2) : (1) Dt 6,5 . (2) Dt 11,1 .
- לאַהֲבָה אֶת יהוה = lë´ahäbhâh ´èth JHWH (om JHWH te beminnen) . Tenakh (8) : (1) Dt 11,13 . (2) Dt 11,22 . (3) Dt 19,9 . (4) Dt 30,6 . (5) Dt 30,16 . (6) Dt 30,20 . (7) Joz 22,5 . (8) Joz 23,11 .
- αγαπησεις κυριον = agapèseis kurion (jij zult beminnen de Heer) . Bijbel (5) : (1) Lv 19,18 . (2) Dt 11,1 . (3) Mt 22,37 . (4) Mc 12,30 . (5) Lc 10,27 .
- αγαπαν κυριον = agapan kurion (om de Heer te beminnen) . LXX (10) : (1) Dt 7,8 . (2) Dt 11,13 . (3) Dt 11,22 . (4) Dt 19,9 . (5) Dt 30,6 . (6) Dt 30,16 . (7) Dt 30,20 . (8) Joz 22,5 . (9) Joz 23,11 . (10) 1 K 10,9 .

Dt 7,8.3. יהוה = JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Exodus : JHWH . Getalswaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenach (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Dt (413) . Dt 6 (18/25) . Niet in : Dt 6,6-9 . Verder niet in : (1) Dt 6,11 . (2) Dt 6,14 . (3) Dt 6,23 . De stam יהוה = JHWH komt voor in Tenakh (9743) .

  Tenakh Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften Gn Ex Lv Nu Dt
´èlohîm (God) 299 216 28 25 12 16 140 31 0 7 29
JHWH 5193 1326 1013 1357 387 1110 128 299 199 287 413

- Grieks . acc. mann. enk. κυριον = kurion (Heer) van het zelfst. naamw. κυριος = kurios (heer) . Taalgebruik in het NT : kurios (heer) . Taalgebruik in de LXX : kurios (heer) . Een vorm van κυριος = kurios (heer) in de Septuaginta (8591) , in het NT (718) .

  kurios (heer)  enk. bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn..  ev. Paul. Ap. br.  
5 acc. mann. enk. kurion 673 605 68 6 2 10 6 12 32   18 24 27 
  totaal 7754 7073 681 75 17 99 51 104 315 20 191 242 273  42 

- Ned. : Heer . Arabisch : رَب = rabb (God, Heer) . Taalgebruik in de Qoran : rabb (God, Heer) . Aramees : יוי = JWJ . D. : Herr . E. : Lord . Fr. : seigneur . Grieks : κυριος = kurios (heer) . Taalgebruik in het NT : kurios (heer) . Hebreeuws : יהוה = JHWH . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Latijn : Dominus . (Eerste medeklinker Gr. k , Ned. + D. h ; tweede medeklinker : Gr. + Ned. + D. : r ) .
- Sabbah Messod & Roger , Les secrets de l'Exode , Jean-Cyrille Godefroy , 2000 , p.93-96 . Op deze blz. wordt een verband tussen anokhi Adonai (ik de Heer) en farao Achnaton gelegd . De uitspraak van JHWH is Adonai , waarin we het Egyptische Aton , de zonneschijf , zien .

Dt 7,8.7. Grieks . acc. mann. enk. ὁρκον = horkon (eed) van het zelfst. naamw. ὁρκος = horkos (eed) . Taalgebruik in de Bijbel : horkos (eed) . Bijbel (16) : (1) Gn 26,3 . (2) Nu 30,3 . (3) Dt 7,8 . (4) Joz 9,20 . (5) 1 S 14,26 . (6) 2 S 21,7 . (7) 1 K 2,43 . (8) Jr 11,5 . (9) Zach 8,17 . (10) Pr 9,2 . (11) 1 Kr 16,16 . (12) Jdt 8,11 . (13) Jdt 8,30 . (14) 1 Mak 7,18 . (15) Lc 1,73 . (16) Jak 5,12 . Website : http://www.nottingham.ac.uk/classics/postgraduate/modulebooklets0607/q8d504.pdf . Horkos: The Oath in Greek Society (Exeter: Bristol Phoenix Press), edited by A.H. Sommestein and Judith Fletcher. As this book is not due to be published until about May 2007, its entire text has been placed on WebCT, chapter by chapter, in a folder named Horkos.
- Lat. iuramentum . Fr. serment . E. oath . D. Eid . Ned. eed .

Dt 7,8.8. אֲשֶׁר = ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Dt (397) .

7. - 8. ὁρκον ὁν = horkon hon (de eed die) . LXX (4) : (1) Dt 7,8 . (2) Joz 9,20 . (3) Jdt 8,30 . (4) 1 Mak 7,18 . NT (1) : Lc 1,73 .

Dt 7,8.9. nifal perf. 3de pers. mann. enk. נִשְׁבַּע = nisjëba` (hij zwoer) van het werkw. שָׁבָע = sjâbhâ` (zweren, vervolledigen / vervullen) . Taalgebruik in Tenakh : sjâbhâ`(zweren) . Taalgebruik in Dt : sjâbhâ`(zweren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , beth = 2 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 372 (12 X 31) . Structuur : 3 - 2 - 7 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (45) . Pentateuch (27) . Eerdere Profeten (6) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (6) . Dt (22) : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 2,14 . (3) Dt 4,31 . (4) Dt 6,10 . (5) Dt 6,18 . (6) Dt 6,23 . (7) Dt 7,8 . (8) Dt 7,12 . (9) Dt 7,13 . (10) Dt 8,1 . (11) Dt 8,18 . (12) Dt 9,5 . (13) Dt 11,9 . (14) Dt 11,21 . (15) Dt 13,18 . (16) Dt 19,8 . (17) Dt 26,3 . (18) Dt 28,9 . (19) Dt 28,11 . (20) Dt 29,12 . (21) Dt 30,20 . (22) Dt 31,7 .
- Gr. ομνυμι = omnumi (zweren, onder ede beloven) . Taalgebruik in de Septuaginta. : omnumi (zweren, onder ede beloven) . Taalgebruik in het NT : omnumi (zweren, onder ede beloven) .
- Lat. jurare . Fr. jurer . E. to swear . D. schwören .

 

Dt 7,8.8. - 9. אֲשֶׁר נִשְׁבַּע = ´äsjèr nisjëba` (dat hij zwoer) . Tenakh (24/4012 en 24/45) . Dt (17/ 397 en 17/22) : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 4,31 . (3) Dt 6,10 . (4) Dt 6,18 . (5) Dt 6,23 . (6) Dt 7,8 . (7) Dt 7,12 . (8) Dt 7,13 . (9) Dt 8,1 . (10) Dt 8,18 . (11) Dt 9,5 . (12) Dt 11,9 . (13) Dt 11,21 . (14) Dt 26,3 . (15) Dt 28,11 . (16) Dt 30,20 . (17) Dt 31,7 .
- כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע = ka´äsjèr nisjëba` (zoals hij zwoer) . Dt (4/488 en 4/22) : (1) Dt 2,14 . (2) Dt 13,18 . (3) Dt 19,8 . (4) Dt 28,9 .
- wëka´äsjèr nisjëba` (zoals hij zwoer) . Dt (1/15 en 1/22) Dt 29,12 . Uiteindelijk 22/22 .

- נִשְׁבַּע יהוה = nisjëba` JHWH ( JHWH zwoer) . Tenakh (21/45 en 21/5193) . Dt (11/22 en 11/413) : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 2,14 . (3) Dt 6,18 . (4) Dt 8,1 . (5) Dt 9,5 . (6) Dt 11,9 . (7) Dt 11,21 . (8) Dt 26,3 . (9) Dt 28,11 . (10) Dt 30,20 . (11) Dt 31,7 .
- Zonder JHWH . Dt (11 / 22) : (1) Dt 4,31 . (2) Dt 6,10 . (3) Dt 6,23 . (4) Dt 7,8 . (5) Dt 7,12 . (6) Dt 7,13 . (7) Dt 8,18 . (8) Dt 13,18 . (9) Dt 19,8 . (10) Dt 28,9 .(11) Dt 29,12 .

Dt 7,8.8. - 10. = ´äsjèr nisjëba` JHWH la´äbhothe(j)khèm (dat JHWH zwoer aan jullie vaders) . Tenakh (4) : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 8,1 . (3) Dt 11,9 . (4) Dt 11,21 .
- אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לאֲבוֹתֵיכֶם = ´äsjèr nisjëba` la´äbhothe(j)khèm (dat Hij zwoer aan jullie vaders) . Tenakh (1) Dt 7,8 .
- אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יהוה לאֲבוֹתֵיךָ = ´äsjèr nisjëba` JHWH la´äbhothè(j)khâ (dat JHWH zwoer aan je vaders) . Tenakh (4) : (1) Dt 6,18 . (2) Dt 9,5 . (3) Dt 28,11 . (4) Dt 30,20 .
- אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לאֲבוֹתֵיךָ = ´äsjèr nisjëba` la´äbhothè(j)khâ (dat Hij zwoer aan je vaders) . Tenakh (4) : (1) Ex 13,5 . (2) Dt 6,10 . (3) Dt 7,12 . (4) Dt 8,18 .
- אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יהוה לַאֲבוֹתָם = ´äsjèr nisjëba` JHWH la´äbhothâm (die JHWH heeft gezworen aan hun vaders) : Dt 31,7 .
- אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יהוה לַאֲבֹתֵינוּ = ´äsjèr nisjëba` JHWH la´äbhothè(j)nû (dat JHWH zwoer aan onze vaders) : Dt 26,3 .
- אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֵינוּ = ´äsjèr nisjëba` la´äbhothè(j)nû (dat Hij zwoer aan onze vaders) : Dt 6,23 .
- כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע יהוה לָהֶם = ka´äsjèr nisjëba` JHWH lâhèm (zoals JHWH heeft gezworen aan hen) : Dt 2,14 .

Dt 7,8.10. לאֲבוֹתֵיכֶם = la´äbhothe(j)khèm (aan jullie vaders) < voorzetsel lë + zelfst. naamw. mann. mv. + suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. mv. van het zelfst. naamw. ´abh (vader) . Taalgebruik in Tenakh : ´abh (vader) . Getalwaarde : alelph = 1 , beth = 2 ; totaal 3 . Structuur : 1 - 2 . Tenakh (10) : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 1,35 . (3) Dt 7,8 . (4) Dt 8,1 . (5) Dt 11,9 . (6) Dt 11,21 . (7) Re 2,1 . (8) Ez 36,28 .(9) Ez 47,14 . (10) 2 Kr 33,8 .

Dt 7,8.11. הוֹצִיא = hôtsî´ (hij deed uitgaan) : (1) act. hifil perf. 3de pers. mann. enk. OF (2) act. hifil imperatief 2de pers. enk. van het werkw. יָצַא = jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . Taalgebruik in Tenakh : jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . Tenakh (19) . (1) Gn 14,18 . Ex (4) : (1) Ex 12,51 . (2) Ex 13,3 . (3) Ex 16,6 . (4) Ex 18,1 . Verder : (6) Dt 6,23 . (7) Dt 7,8 . (8) Dt 22,19 . (9) 2 S 12,30 . (10) 2 S 12,31 . (11) 1 K 9,9. (12) Js 43,8 . (13) Jr 7,22 . (14) Jr 51,10 . (15) Ez 11,7 . (16) Ez 46,20 . (17) Ezr 1,7 . (18) 1 Kr 20,2 . (19) 1 Kr 20,3 .
- act. ind. aor. 3de pers. enk. εξηγαγεν = exègagen (hij leidde uit) van het werkw. εξαγω = exagô (uitleiden, naar buiten leiden) < ex (uit) + agô (leiden, voeren) . Taalgebruik in het NT : exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Taalgebruik in Lc : exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Taalgebruik in Hnd : exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Taalgebruik in de LXX : exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Bijbel (67) . OT (62) . Pentateuch (30) . Gn (6) : (1) Gn 1,21 . (2) Gn 11,31 . (3) Gn 15,5 . (4) Gn 20,13 . (5) Gn 43,23 . (6) Gn 49,12 . Ex (12) : (1) Ex 12,51 . (2) Ex 13,3 . (3) Ex 13,9 . (4) Ex 13,14 . (5) Ex 13,16 . (6) Ex 16,6 . (7) Ex 16,32 . (8) Ex 18,1 . (9) Ex 19,17 . (10) Ex 32,1 . (11) Ex 32,12 . (12) Ex 32,23 . Nu (1) : Gn 49,12 . Dt (11) : (1) Dt 1,27 . (2) Dt 4,20 . (3) Dt 4,37 . (4) Dt 5,15 . (5) Dt 6,21 . (6) Dt 6,23 . (7) Dt 7,8 . (8) Dt 7,19 . (9) Dt 9,28 . (10) Dt 26,8 . (11) Dt 29,24 . NT (5) : (1) Lc 24,50 . (2) Hnd 7,36 . (3) Hnd 7,40 . (4) Hnd 12,17 . (5) Hnd 13,17 . Een vorm van exagô (uitleiden, naar buiten leiden) in de LXX (221) , in het NT (12) . Syn. (2) . Ev. (3) .
- Latijn . eduxitque < werkwoordvorm act. ind. perf. 3de pers. enk. eduxit (hij leidde uit) + suffix -que (en hij leidde uit) van educere (uitleiden) . Bijbel (4) : (1) Gn 15,5 . (2) Gn 43,23 . (3) Dt 4,37 . (4) Dt 7,8 .
- In de Nederlandse taal zeggen we ook wel : iemand uitgeleide doen , in de betekenis van : met iemand meegaan tot op een plaats waar afscheid van iemand genomen wordt .

Dt 7,8.12. יהוה = JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Exodus : JHWH . Getalswaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenach (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Dt (413) . Dt 6 (18/25) . Niet in : Dt 6,6-9 . Verder niet in : (1) Dt 6,11 . (2) Dt 6,14 . (3) Dt 6,23 . De stam יהוה = JHWH komt voor in Tenakh (9743) .

  Tenakh Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften Gn Ex Lv Nu Dt
´èlohîm (God) 299 216 28 25 12 16 140 31 0 7 29
JHWH 5193 1326 1013 1357 387 1110 128 299 199 287 413

- Grieks . acc. mann. enk. κυριον = kurion (Heer) van het zelfst. naamw. κυριος = kurios (heer) . Taalgebruik in het NT : kurios (heer) . Taalgebruik in de LXX : kurios (heer) . Een vorm van κυριος = kurios (heer) in de Septuaginta (8591) , in het NT (718) .

  kurios (heer)  enk. bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn..  ev. Paul. Ap. br.  
5 acc. mann. enk. kurion 673 605 68 6 2 10 6 12 32   18 24 27 
  totaal 7754 7073 681 75 17 99 51 104 315 20 191 242 273  42 

- Ned. : Heer . Arabisch : رَب = rabb (God, Heer) . Taalgebruik in de Qoran : rabb (God, Heer) . Aramees : יוי = JWJ . D. : Herr . E. : Lord . Fr. : seigneur . Grieks : κυριος = kurios (heer) . Taalgebruik in het NT : kurios (heer) . Hebreeuws : יהוה = JHWH . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Latijn : Dominus . (Eerste medeklinker Gr. k , Ned. + D. h ; tweede medeklinker : Gr. + Ned. + D. : r ) .
- Sabbah Messod & Roger , Les secrets de l'Exode , Jean-Cyrille Godefroy , 2000 , p.93-96 . Op deze blz. wordt een verband tussen anokhi Adonai (ik de Heer) en farao Achnaton gelegd . De uitspraak van JHWH is Adonai , waarin we het Egyptische Aton , de zonneschijf , zien .

Dt 7,8.11. - 12. יְהוָה הוֹצִיא = hôtsî´ JHWH (JHWH deed uitgaan) . Tenakh (5 / 19) : (1) Ex 12,51 . (2) Ex 13,3 . (3) Ex 18,1 . (4) Dt 7,8 . (5) Jr 51,10 .

Dt 7,8.11. - 13. אֶתְכֶמ יְהוָה הוֹצִיא = hôtsî´ JHWH ´èthëkhèm (JHWH deed hen uitgaan) . Tenakh (5 / 19) : (1) Ex 13,3 . (2) Dt 7,8 .

Dt 7,8.14. בְיָד = bëjâd (in de hand van) < prefix voorzetsel bë + zelfst. naamw. יָד = jâd (hand) . Taalgebruik in Tenakh : jâd (hand) . Getalwaarde : jod = 10 . daleth = 4 . Totaal 14 (2 X 7) . Structuur : 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (21) : (1) Ex 3,19 . (2) Ex 13,9 . (3) Ex 14,8 . (4) Nu 15,30 . (5) Nu 33,3 . (6) Dt 5,15 . (7) Dt 6,21 . (8) Dt 7,8 . (9) Dt 9,26 . (10) Dt 19,21 . (11) Dt 26,8 . (12) 1 S 19,9 . (13) 1 S 26,23 . (14) Js 28,2 . (15) Jr 21,5 . (16) Ez 12,7 . (17) Ez 20,33 . (18) Ez 20,34 . (19) Ps 136,12 . (20) Da 9,15 . (21) 2 Kr 25,20 .

Dt 7,8.15. bijvoegl. naamw. vr. enk. חֲזָקָה = chäzâqâh van het bijvoegl. naamw. châzâq (sterk, vast, hard) . Zie het werkw. חָזַק = châzaq (vast zijn, bemoedigen, bevestigen) . Taalgebruik in Tenakh : chazaq (vast zijn, bemoedigen, bevestigen) . Getalwaarde : chet = 8 , zajin = 7 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 115 (5 X 23) . Structuur : 8 - 7 - 1 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (20) : (1) Ex 3,19 . (2) Ex 6,1 . (3) Ex 13,9 . (4) Ex 32,11 . (5) Nu 20,20 . (6) Dt 4,34 . (7) Dt 5,15 . (8) Dt 6,21 . (9) Dt 7,8 . (10) Dt 9,26 . (11) Dt 26,8 . (12) Joz 4,24 . (13) 1 S 14,52 . (14) Jr 21,5 . (15) Jr 32,21 . (16) Ez 20,33 . (17) Ez 20,34 . (18) Ez 26,17 . (19) Ps 136,12 . (20) Da 9,15 .

Dt 7,8.16. acc. vr. enk. λυτρωσιν = lutrôsin (loskoping, verlossing) van het zelfst. naamw. λυτρωσις = lutrôsis (loskoping, verlossing) . Taalgebruik in de LXX : lutrôsis (loskopen, verlossing) . Taalgebruik in het NT : lutrôsis (loskopen, verlossing) . Bijbel (5) . OT (2) : (1) Re 1,15 . (2) Ps 111,9 . NT (3) . Lc (2) : (1) Lc 1,68 . (2) Lc 2,38 . En : Heb 9,12 . Een vorm van λυτρωσις = lutrôsis (loskoping, verlossing) in de LXX (15) , o.a. : (1) Lv 25,29 . (2) Lv 25,48 . (3) Nu 18, 16 . (4) Re 1,15 . (5) Js 63,4 . (6) Ps 49,9 . (7) Ps 130,7 . (8) Ps 111,9 , in het NT (3) (zie hoger) .
- act. ind. aor. 3de pers. enk. ελυτρωσατο = elutrôsato (hij kocht los, hij verloste) van het werkw. λυτροω = lutroô (loskopen, verlossen) . Zie het zelfst. naamw. λυτρωσις = lutrôsis (loskopen, verlossing) . Taalgebruik in de LXX : lutrôsis (loskopen, verlossing) . Taalgebruik in het NT : lutrôsis (loskopen, verlossing) . Bijbel (14) : (1) Dt 7,8 . (2) Dt 15,15 . (3) Dt 24,18 . (4) 2 S 4,9 . (5) 1 K 1,29 . (6) Js 44,23 . (7) Js 63,9 . (8) Jr 31,11 . (9) Ps 78,42 . (10) Ps 106,10 . (11) Ps 107,2 . (12) Ps 136,24 . (13) Da 6,28 . (14) Sir 48,20 . Een vorm van λυτροω = lutroô (loskopen, verlossen) in de LXX (108) , in het NT (3) : (1) Lc 24,21 . (2) Tit 2,14 . (3) 1 Pe 1,18 . In de LXX kan een vorm van λυτροω = lutroô de vertaling van 10 Hebreeuwse woorden zijn .
- פְדוּת = pëdûth (verlossing, bevrijding) . Zie het werkw. פָדָה = pâdâh (verlossen, redden, vrijkopen) . Taalgebruik in Tenakh : pâdâh (verlossen, redden, vrijkopen) . Getalwaarde : pe = 17 of 80 , daleth = 4 , he = 5 ; totaal : 26 OF 89 (priemgetal) . Structuur : 8 - 4 - 5 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (2) : (1) Ps 111,9 . (2) Ps 130,7 . In de Psalm 111 met alfabetische structuur krijgt bij de letter pe het woord pëdûth (verlossing, bevrijding) de voorkeur .
- Lat. redimere . E. to buy (off) , to redeem . D. loskaufen , auslösen . Fr. racheter , délivrer . Arabisch : فَدَى = fadâ (loskopen, vrijkopen) . Taalgebruik in de Qoran : fada (loskopen, vrijkop

Dt 7,8.14. - 15. חֲזָקָה בְיָד = bëjâd chäzâqâh (met sterke hand) . Tenakh (12) : (1) Ex 3,19 . (2) Ex 13,9 . (3) Dt 5,15 . (4) Dt 6,21 . (5) Dt 7,8 . (6) Dt 9,26 . (7) Dt 26,8 . (8) Jr 21,5 . (9) Ez 20,33 . (10) Ez 20,34 . (11) Ps 136,12 . (12) Da 9,15

Dt 7,8.17. מִבֵּית = mibbe(j)th (uit het huis van) < voorzetsel min + stat. constr. van het zelfs. naamw. בַּיִּת = bajith (huis) . Taalgebruik in Tenakh : bajith (huis) . Getalwaarde : beth = 2 , jod = 10 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 412 (2² X 103) . Structuur : 2 - 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (102) . Pentateuch (29) . Eerdere Profeten (36) . Latere Profeten (12) . 12 Kleine Profeten (8) . Geschriften (17) . Ex (8) : (1) Ex 2,1 . (2) Ex 13,3 . (3) Ex 13,14 . (4) Ex 20,2 . (5) Ex 22,6 . (6) Ex 25,11 . (7) Ex 26,33 . (8) Ex 37,2 .

Dt 7,8.18. mann. mv. עֲבָדִים = `äbhâdîm (dienaars, slaven) van het zelfst. naamw. עֶבֶד = `èbhèd (dienaar, knecht) . Taalgebruik in Tenakh : `èbhèd (dienaar) . Getalwaarde : ayin = 16 of 70 , beth = 2 , daleth = 4 . Totaal : 22 (2 X 11) of 76 (4 X 19) . Structuur : 7 - 2 - 4 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (40) . Pentateuch (17) . Eerdere Profeten (11) . Latere Profeten (1) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (10) . Ex (3) : (1) Ex 13,3 . (2) Ex 13,14 . (3) Ex 20,2 .
- Grieks . παις = pais (kind) . Taalgebruik in het NT : pais (kind) . Taalgebruik in de Septuaginta : pais (kind) . OF : δουλος = doulos (dienaar) . Taalgebruik in het NT : doulos (dienaar) . Een vorm van δουλος = doulos (dienaar) in de Septuaginta (383) , in het NT (124) . Een vorm van παις = pais (kind) in de Septuaginta (470) , in het NT (24) . Tenakh (40) . Pentateuch (17) . Eerdere Profeten (11) . Latere Profeten (1) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (10) . Ex (3) : (1) Ex 13,3 . (2) Ex 13,14 . (3) Ex 20,2 .

Dt 7,8.17. - 18. מִבֵּית עֲבָדִים = mibbe(j)th `äbhâdîm (uit het huis van dienaren, slaven) . Tenakh (12) : (1) Ex 13,3 . (2) Ex 13,14 . (3) Ex 20,2 . (4) Dt 5,6 . (5) Dt 6,12 . (6) Dt 7,8 . (7) Dt 8,14 . (8) Dt 13,6 . (9) Dt 13,11 . (10) Joz 24,17 . (11) Re 6,8 . (12) Jr 34,13 .

Dt 7,8.21. מֶלֶך = mèlèkh (koning) . Taalgebruik in Tenakh : mèlèkh (koning) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 90 (2 X 3² X 5) . Structuur : 4 - 3 - 2 . Tenakh (816) . Pentateuch (58) . Eerdere Profeten (345) . Latere Profeten (188) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (203) . Dt (17) : (1) Dt 1,4 . (2) Dt 2,24 . (3) Dt 2,26 . (4) Dt 2,30 . (5) Dt 3,1 . (6) Dt 3,2 . (7) Dt 3,3 . (8) Dt 3,6 . (9) Dt 3,11 . (10) Dt 4,46 . (11) Dt 4,47 . (12) Dt 7,8 . (13) Dt 11,3 . (14) Dt 17,14 . (15) Dt 17,15 . (16) Dt 29,6 . (17) Dt 33,5 .

Dt 7,8.22. מִצְרָיִם / מִצְרַיִם = mitsërajim / mitsërâjim (Egypte) . Taalgebruik in Tenakh : mitsërajim (Egypte) . Taalgebruik in Ex : mitsërajim (Egypte) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , tsade = 18 of 90 , resj = 20 of 200 , jod = 10 ; totaal : 74 (2 X 37) OF 380 (2² X 5 X 19) . Structuur : 4 - 9 - 2 - 1 - 4 . Tenakh (434) . Pentateuch (219) . Eerdere Profeten (42) . Latere Profeten (123) . 12 Kleine Profeten (23) . Geschriften (27) . Ex (119) . Dt (26) .


Dt 7,9 - Dt 7,9 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[9] Erken* dan dat de heer uw God inderdaad God is, de getrouwe God die zich aan het verbond houdt en vol medelijden is voor degenen die Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in de duizendste generatie,  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,9 .

9. sj-m-r . sjâmar (behouden, bewaren) . Taalgebruik in Tenach : sjâmar (behouden, bewaren) . Getalwaarde van sjâmar (behouden, bewaren) : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 300 ; totaal : 54 of 640 . sj-m-r in Tenach (63) . Pentateuch (7) : (1) Gn 37,11 (sjämar) . (2) Ex 34,11 (sjëmâr) . (3) Dt 7,9 (sjomer) . (4) Dt 8,11 (sjëmor) . (5) Dt 11,22 (sjâmor) . (6) Dt 12,28 (sjëmor) . (7) Dt 27,1 (sjâmor) .

Dt 7,10 - Dt 7,10 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [10] maar die degenen die Hem verwerpen in hun eigen persoon straft en te gronde richt, hen persoonlijk. Hij wacht niet: iemand die Hem verwerpt, straft Hij, hem persoonlijk.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,10 .

5. lëha´äbhîdô (om hem te doen verdwijnen) < voorzetsel lë + act. infin. hifil constr. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. enk. van het werkw. ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan) . Taalgebruik in Tenakh : ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan) . Getalwaarde van ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan) is : aleph = 1 , beth = 2 , daleth = 4 ; totaal : 7 . Structuur : 1 - 2 - 4 . Gr. apollumi (verderven, verdoemen) . Taalgebruik in het N.T. : apollumi ( ten gronde richten , doden , verliezen ) . Taalgebruik in de Septuaginta : apollumi ( ten gronde richten , doden , verliezen ) . < ap- + ollumi < ol-numi . Lat. perdere . Fr. perdre . Lat. perditio . Fr. perdition . Ned. verderf (v / p - r - d) , verdoemenis . Een vorm van apollumi (verderven, verdoemen) in de LXX (378) , in het N.T. (90) . Tenakh (2) : (1) Dt 7,10 . (2) 2 K 24,2 .

Dt 7,11 - Dt 7,11 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -

Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] Volbreng dus de geboden, voorschriften en bepalingen die ik u heden voorschrijf.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,11 .

8. - 10. ´asjèr ´ânokhî metsawwëkhâ (wat ik opdragende ben) . Tenach (19) : (1) Ex 34,11 . (2) Dt 4,40 . (3) Dt 6,6 . (4) Dt 7,11 . (5) Dt 8,1 . (6) Dt 8,11 . (7) Dt 10,13 . (8) Dt 11,8 . (9) Dt 13,19 . (10) Dt 15,5 . (11) Dt 19,9 . (12) Dt 27,10 . (13) Dt 28,1 . (14) Dt 28,13 . (15) Dt 28,15 . (16) Dt 30,2 . (17) Dt 30,8 . (18) Dt 30,11 . (19) Dt 30,16 .

Dt 7,12 - Dt 7,12 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[12] Wanneer u aan deze bepalingen gehoor geeft en ze nauwgezet volbrengt, dan zal de heer uw God zich houden aan het verbond en u genade bewijzen zoals Hij uw vaderen onder ede gezworen heeft. 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,12 .

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
Dt 1-3 Dt 4,1-11,25 Dt 12-26 Dt 27-30 Dt 31-34          
Dt 4,1-40 Dt 4,41-43 Dt 4,44-6,3 Dt 6,4 -7,11 Dt 7,12-26 Dt 8,1-20  Dt 9,1-29  Dt 10,1-7  Dt 10,8-11  Dt 10,12-11,25
Dt 6,4-9 Dt 6,10-15 Dt 10,16-19 Dt 6,20-22 Dt 6,23-25 Dt 7,1-10  Dt 7,11        

3. act. qal imperf. 2de pers. mann. mv. thisjëmë`ûn van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Dt : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . Tenach (7) . Dt (4) : (1) Dt 1,17 . (2) Dt 7,12 . (3) Dt 8,20 . (4) Dt 18,15 .

19. nifal perf. 3de pers. enk. nisjëba` (hij zwoer) van het werkw. sjâbhâ`: zweren , vervolledigen / vervullen . Taalgebruik in Tenach : sjâbhâ`(zweren) . Taalgebruik in Dt : sjâbhâ`(zweren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , beth = 2 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 39 ( 3 X 13 of 26 + 13) of 372 (12 X 31) . Gr. omnumi (zweren, onder ede beloven) . Taalgebruik in de Septuaginta. : omnumi (zweren, onder ede beloven) . Taalgebruik in het N.T. : omnumi (zweren, onder ede beloven) . Lat. jurare . Fr. jurer . E. to swear . D. schwören . Tenach (45) . Pentateuch (27) . Dt (22) : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 2,14 . (3) Dt 4,31 . (4) Dt 6,10 . (5) Dt 6,18 . (6) Dt 6,23 . (7) Dt 7,8 . (8) Dt 7,12 . (9) Dt 7,13 . (10) Dt 8,1 . (11) Dt 8,18 . (12) Dt 9,5 . (13) Dt 11,9 . (14) Dt 11,21 . (15) Dt 13,18 . (16) Dt 19,8 . (17) Dt 26,3 . (18) Dt 28,9 . (19) Dt 28,11 . (20) Dt 29,12 . (21) Dt 30,20 . (22) Dt 31,7 .

18. - 19. ´äsjèr nisjëba` (dat hij zwoer) . Tenach (24) . Dt (17 / 22) : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 4,31 . (3) Dt 6,10 . (4) Dt 6,18 . (5) Dt 6,23 . (6) Dt 7,8 . (7) Dt 7,12 . (8) Dt 7,13 . (9) Dt 8,1 . (10) Dt 8,18 . (11) Dt 9,5 . (12) Dt 11,9 . (13) Dt 11,21 . (14) Dt 26,3 . (15) Dt 28,11 . (16) Dt 30,20 . (17) Dt 31,7 . ka´äsjèr nisjëba` (zoals hij zwoer) . Dt (4 / 22) : (1) Dt 2,14 . (2) Dt 13,18 . (3) Dt 19,8 . (4) Dt 28,9 . wëka´äsjèr nisjëba` (zoals hij zwoer) . Dt (1 / 22) Dt 29,12 .

18. - 20. ´äsjèr nisjëba` la´äbhothè(j)khâ (dat Hij zwoer aan je vaders) . Zonder JHWH en suffix persoonlijk voornaamwoord tweede persoon enkelvoud . In vijf verzen in de bijbel : (1) Ex 13,5 . (2) Dt 6,10 . (3) Dt 7,12 . (4) Dt 7,13 . (5) Dt 8,18 . ka´äsjèr ... (zoals ... ) . In Dt 13,18 . Dt 19,18 . wëka´äsjèr ... (en zoals...) : Dt 29,12 . ka´äsjèr nisjëba` lâkh (zoals Hij je heeft gezworen) : Dt 28,9 .

Dt 7,13 - Dt 7,13 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken. Zegenen zal Hij de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw grond, uw koren, most en olie, de worp van uw runderen en de aanwas van uw kleinvee, op de grond die Hij uw vaderen onder ede beloofd heeft.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,13 .

19. nifal perf. 3de pers. enk. nisjëba` (hij zwoer) van het werkw. sjâbhâ`: zweren , vervolledigen / vervullen . Taalgebruik in Tenach : sjâbhâ`(zweren) . Taalgebruik in Dt : sjâbhâ`(zweren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , beth = 2 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 39 ( 3 X 13 of 26 + 13) of 372 (12 X 31) . Gr. omnumi (zweren, onder ede beloven) . Taalgebruik in de Septuaginta. : omnumi (zweren, onder ede beloven) . Taalgebruik in het N.T. : omnumi (zweren, onder ede beloven) . Lat. jurare . Fr. jurer . E. to swear . D. schwören . Tenach (45) . Pentateuch (27) . Dt (22) : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 2,14 . (3) Dt 4,31 . (4) Dt 6,10 . (5) Dt 6,18 . (6) Dt 6,23 . (7) Dt 7,8 . (8) Dt 7,12 . (9) Dt 7,13 . (10) Dt 8,1 . (11) Dt 8,18 . (12) Dt 9,5 . (13) Dt 11,9 . (14) Dt 11,21 . (15) Dt 13,18 . (16) Dt 19,8 . (17) Dt 26,3 . (18) Dt 28,9 . (19) Dt 28,11 . (20) Dt 29,12 . (21) Dt 30,20 . (22) Dt 31,7 .

18. - 19. ´äsjèr nisjëba` (dat hij zwoer) . Tenach (24) . Dt (17 / 22) : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 4,31 . (3) Dt 6,10 . (4) Dt 6,18 . (5) Dt 6,23 . (6) Dt 7,8 . (7) Dt 7,12 . (8) Dt 7,13 . (9) Dt 8,1 . (10) Dt 8,18 . (11) Dt 9,5 . (12) Dt 11,9 . (13) Dt 11,21 . (14) Dt 26,3 . (15) Dt 28,11 . (16) Dt 30,20 . (17) Dt 31,7 . ka´äsjèr nisjëba` (zoals hij zwoer) . Dt (4 / 22) : (1) Dt 2,14 . (2) Dt 13,18 . (3) Dt 19,8 . (4) Dt 28,9 . wëka´äsjèr nisjëba` (zoals hij zwoer) . Dt (1 / 22) Dt 29,12 .

18. - 20. ´äsjèr nisjëba` la´äbhothè(j)khâ (dat Hij zwoer aan je vaders) . Zonder JHWH en suffix persoonlijk voornaamwoord tweede persoon enkelvoud . In vijf verzen in de bijbel : (1) Ex 13,5 . (2) Dt 6,10 . (3) Dt 7,12 . (4) Dt 7,13 . (5) Dt 8,18 . ka´äsjèr ... (zoals ... ) . In Dt 13,18 . Dt 19,18 . wëka´äsjèr ... (en zoals...) : Dt 29,12 . ka´äsjèr nisjëba` lâkh (zoals Hij je heeft gezworen) : Dt 28,9 .

Dt 7,14 - Dt 7,14 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] Gezegend zult u zijn boven alle volken. Geen man of vrouw zal bij u onvruchtbaar zijn, en ook uw vee niet.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,14 .

9. `äqârâh (onvruchtbaar) . Taalgebruik in Tenach : `äqârâh (onvruchtbaar) . Gr. steiros . Lat. sterilis . Fr. stérile . Ned. onvruchtbaar . D. unfruchtbar . E. barren . Tenach (8) : (1) Gn 11,30 (Sara) . (2) Gn 25,21 (Rebekka) . (3) Gn 29,31 (Rachel) . (4) Re 13,2 (de moeder van Simson) . (5) Re 13,3 . (6) 1 S 2,5 (Hanna , de moeder van Samuël) . (7) Js 54,1 . (8) Job 24,21 . wë`äqârâh (en onvruchtbaar) . Tenach (2) : (1) Ex 23,26 . (2) Dt 7,14 . In deze 10 verzen heeft de LXX steira als vertaling . Gr. nom. vr. enk. steira van het bijvoegl. naamw. steiros (onvruchtbaar) . Taalgebruik in het N.T. : steiros (onvruchtbaar) . Lc (2) : (1) Lc 1,7 . (2) Lc 1,36 . Een vorm van steiros in de LXX (17) , in het N.T. (4) . soera 3,40 .

Dt 7,15 - Dt 7,15 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] De heer zal u behoeden voor alle ziekten en alle verschrikkelijke kwalen van Egypte die u hebt meegemaakt. Hij zal die niet over u laten komen, maar over uw vijanden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,15 .


Dt 7,16 - Dt 7,16 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [16] U zult alle volken vernietigen die de heer uw God aan u uitlevert. U mag geen medelijden met hen hebben en u mag hun goden niet vereren, want dat zou uw ondergang zijn.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,16 .


Dt 7,17 - Dt 7,17 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[17] Al zou u denken: “Die volken zijn veel talrijker dan ik! Hoe zal ik die ooit kunnen verjagen?”,  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,17 .


Dt 7,18 - Dt 7,18 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [18] u moet toch niet bang voor hen zijn. Denk aan wat de heer uw God met de farao en heel Egypte heeft gedaan;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,18 .


Dt 7,19 - Dt 7,19 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [19] aan de geweldige plagen die u met eigen ogen hebt gezien, aan de tekenen en de wonderen, aan de sterke hand en uitgestrekte arm waarmee de heer uw God u heeft bevrijd. Op dezelfde wijze zal de heer uw God al die volken behandelen voor wie u zo bang bent.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,19 .

13. הוֹצִאֲךָ = hôtsi´äkhâ (Hij deed je uitgaan) < werkwoordvorm act. hifil perf. 3de pers. mann. enk.+ suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk. . Zie het werkw. יָצַא = jâtsa´ (uitgaan, uittrekken) . Taalgebruik in Tenakh : jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . Taalgebruik in Ex : jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . Getalwaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 70 , aleph = 1 ; totaal : 29 OF 81 (3³ X 3²) . Structuur : 1 - 7 - 1 . Tenakh (2) : (1) Ex 13,9 ; (2) Dt 7,19 .
- act. ind. aor. 3de pers. enk. εξηγαγεν = exègagen (hij leidde uit) van het werkw. εξαγω = exagô (uitleiden, naar buiten leiden) < ex (uit) + agô (leiden, voeren) . Taalgebruik in het NT : exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Taalgebruik in Lc : exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Taalgebruik in Hnd : exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Taalgebruik in de LXX : exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Bijbel (67) . OT (62) . Pentateuch (30) . Gn (6) : (1) Gn 1,21 . (2) Gn 11,31 . (3) Gn 15,5 . (4) Gn 20,13 . (5) Gn 43,23 . (6) Gn 49,12 . Ex (12) : (1) Ex 12,51 . (2) Ex 13,3 . (3) Ex 13,9 . (4) Ex 13,14 . (5) Ex 13,16 . (6) Ex 16,6 . (7) Ex 16,32 . (8) Ex 18,1 . (9) Ex 19,17 . (10) Ex 32,1 . (11) Ex 32,12 . (12) Ex 32,23 . Nu (1) : Gn 49,12 . Dt (11) : (1) Dt 1,27 . (2) Dt 4,20 . (3) Dt 4,37 . (4) Dt 5,15 . (5) Dt 6,21 . (6) Dt 6,23 . (7) Dt 7,8 . (8) Dt 7,19 . (9) Dt 9,28 . (10) Dt 26,8 . (11) Dt 29,24 . NT (5) : (1) Lc 24,50 . (2) Hnd 7,36 . (3) Hnd 7,40 . (4) Hnd 12,17 . (5) Hnd 13,17 . Een vorm van exagô (uitleiden, naar buiten leiden) in de LXX (221) , in het NT (12) . Syn. (2) . Ev. (3) . Lc (1) Lc 24,50 .

Dt 7,20 - Dt 7,20 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [20] Angst en beven zal de heer uw God onder hen laten ontstaan, tot ook de laatsten onder hen die zich voor u hadden verscholen, de dood vinden.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,20 .


Dt 7,21 - Dt 7,21 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [21] Wees niet angstig voor hen: de heer uw God die bij u is, is een grote, een ontzagwekkende God.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,21 .


Dt 7,22 - Dt 7,22 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [22] Maar* de heer uw God zal die volken slechts langzaamaan voor u verdrijven; u zult hen niet ineens vernietigen: anders zouden er in uw land te veel wilde dieren komen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,22 . Een deel van Dt 7,1 : wënâsjal gôjim rabbîm mippânè(j)khâ (en hij zal vele volkeren van jouw aangezicht verdrijven) komt overeen met een deel van Dt 7,22 : wënâsjal JHWH ´êlohè(j) khâ ´èth haggôjim hâ´el mippânè(j)khâ (en JHWH jouw God zal deze volkeren van jouw aangezicht verdrijven) .

1. wënâsjal < wë + act. qal perf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. nâsjal (uittrekken, verdrijven) . Taalgebruik in Tenakh : nâsjal (uittrekken, verdrijven) . Getalwaarde : nun = 14 of 50 , sjin = 21 of 300 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 47 OF 380 (2² X 5 X 19) . Structuur : 5 - 3 - 3 . Tenakh (3) : (1) Dt 7,1 . (2) Dt 7,22 . (3) Dt 19,5 .

Dt 7,23 - Dt 7,23 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [23] De heer uw God zal hen aan u uitleveren en hen in grote verwarring brengen tot zij vernietigd zijn.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,23 .

Dt 7,24 - Dt 7,24 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [24] Hij zal hun koningen in uw macht geven, zodat u hun naam onder de hemel zult wegvagen. Niemand zal u kunnen weerstaan tot u hen hebt uitgeroeid.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,24 .

Dt 7,25 - Dt 7,25 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [25] Hun godenbeelden moet u verbranden. Kijk niet begerig naar het goud en zilver dat eraan zit en eigen u dat niet toe; dat zou uw ongeluk zijn, want de heer uw God heeft een afschuw van die dingen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,25 .

Dt 7,26 - Dt 7,26 . Bepalingen in het nieuwe land - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 7 -- Dt 7,1-26 -- Dt 7,1 - Dt 7,2 - Dt 7,3 - Dt 7,4 - Dt 7,5 - Dt 7,6 - Dt 7,7 - Dt 7,8 - Dt 7,9 - Dt 7,10 - Dt 7,11 - Dt 7,12 - Dt 7,13 - Dt 7,14 - Dt 7,15 - Dt 7,16 - Dt 7,17 - Dt 7,18 - Dt 7,19 - Dt 7,20 - Dt 7,21 - Dt 7,22 - Dt 7,23 - Dt 7,24 - Dt 7,25 - Dt 7,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [26] U mag die afschuwelijke dingen niet in huis halen, anders wordt u zelf ook aan de vernietiging gewijd. U moet ze met diepe weerzin en afschuw behandelen, want ze zijn aan de vernietiging gewijd.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 7,26 .