DEUTERONOMIUM 8 - Dt 8 -- taalgebruik -- bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -
- Dt 8,1-20 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht : - Dt 1 - Dt 2 - Dt 3 - Dt 4 - Dt 5 - Dt 6 - Dt 7 - Dt 8 - Dt 9 - Dt 10 - Dt 11 - Dt 12 - Dt 13 - Dt 14 - Dt 15 - Dt 16 - Dt 17 - Dt 18 - Dt 19 - Dt 20 - Dt 21 - Dt 22 - Dt 23 - Dt 24 - Dt 25 - Dt 26 - Dt 27 - Dt 28 - Dt 29 - Dt 30 - Dt 31 - Dt 32 - Dt 33 - Dt 34 -
Tekstuitleg vers per vers : - Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -

Overzicht van Dt : Dt : overzicht , Dt : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Dt : commentaar .

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie :
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Dt 8,1-20 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
Dt 1-3 Dt 4,1-11,25 Dt 12-26 Dt 27-30 Dt 31-34          
Dt 4,1-40 Dt 4,41-43 Dt 4,44-6,3 Dt 6,4 -7,11 Dt 7,12-26 Dt 8,1-20  Dt 9,1-29  Dt 10,1-7  Dt 10,8-11  Dt 10,12-11,25
Dt 6,4-9 Dt 6,10-15 Dt 10,16-19 Dt 6,20-22 Dt 6,23-25 Dt 7,1-10  Dt 7,11        

Dt 8,1 - Dt 8,1 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
pasas tas entolas as egô entellomai umin sèmeron fulaxesthe poiein ina zète kai poluplasiasthète kai eiselthète kai klèronomèsète tèn gèn èn kurios o theos umôn ômosen tois patrasin umôn        [1] Alle geboden die ik u heden voorhoud, moet u nauwgezet volbrengen. Dan zult u leven, talrijk worden en bezit gaan nemen van het land dat de heer uw vaderen onder ede beloofd heeft.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 1-3 Dt 4,1-11,25 Dt 12-26 Dt 27-30 Dt 31-34              
Dt 4,1-40 Dt 4,41-43 Dt 4,44-6,3 Dt 6,4 -7,11 Dt 7,12-26 Dt 8,1-20  Dt 9,1-29  Dt 10,1-7  Dt 10,8-11  Dt 10,12-11,25    
Dt 8,1 Dt 8,2-6 Dt 8,7-10 Dt 8,11 Dt 8,12-17 Dt 8,18   Dt 8,19-20        

1. - 2. kâl hammitsëwâh (elke opdracht, elk gebod) . Tenach (8) : (1) Dt 5,31 . (2) Dt 6,25 . (3) Dt 8,1 . (4) Dt 11,8 . (5) Dt 11,22 . (6) Dt 15,5 . (7) Dt 19,9 . (8) Dt 27,1 .

3. - 5. ´asjèr ´ânokhî mëtsawwëkhâ (wat ik je opdragende ben) . Tenach (19) : (1) Ex 34,11 . (2) Dt 4,40 . (3) Dt 6,6 . (4) Dt 7,11 . (5) Dt 8,1 . (6) Dt 8,11 . (7) Dt 10,13 . (8) Dt 11,8 . (9) Dt 13,19 . (10) Dt 15,5 . (11) Dt 19,9 . (12) Dt 27,10 . (13) Dt 28,1 . (14) Dt 28,13 . (15) Dt 28,15 . (16) Dt 30,2 . (17) Dt 30,8 . (18) Dt 30,11 . (19) Dt 30,16 .

hammitsëwah hazzo´th (deze opdracht, dit gebod)                  
kâl hammitsëwâh (elke opdracht, elk gebod)                  
                   
´asjèr ´ânokhî metsawwëkhâ (wat ik je opdragende ben)                  
´äsjèr ´ânokhî mëtsawwèh ´èthkhèm (die ik jullie heb opgedragen)                    
                   

 

17. - 18. nisjëba` JHWH . Tenach (21) . In eenentwintig verzen in de bijbel . In elf verzen in Dt (Deuteronomium) : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 2,14 . (3) Dt 6,18 . (4) Dt 8,1 . (5) Dt 9,5 . (6) Dt 11,9 . (7) Dt 11,21 . (8) Dt 26,3 . (9) Dt 28,11 . (10) Dt 30,20 . (11) Dt 31,7 .

16. - 18. ´äsjèr nisjëba` JHWH la´äbhothekhèm (dat JHWH heeft gezworen aan je vaders) . Tenach (4) : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 8,1 . (3) Dt 11,9 . (4) Dt 11,21 .

Dt 8,2 - Dt 8,2 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] Blijf* denken aan heel die tocht van veertig jaar die de heer uw God u in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen: Hij wilde zien of u zijn geboden zou onderhouden of niet.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 1-3 Dt 4,1-11,25 Dt 12-26 Dt 27-30 Dt 31-34              
Dt 4,1-40 Dt 4,41-43 Dt 4,44-6,3 Dt 6,4 -7,11 Dt 7,12-26 Dt 8,1-20  Dt 9,1-29  Dt 10,1-7  Dt 10,8-11  Dt 10,12-11,25    
Dt 8,1 Dt 8,2-6 Dt 8,7-10 Dt 8,11 Dt 8,12-17 Dt 8,18   Dt 8,19-20        

6. holîkhäkhâ (hij liet gaan, hij voerde) . Verwijzing : hâlakh (gaan) , zie Js 9,1 . Hifil perfectum derde persoon mannelijk enkelvoud + suffix persoonlijk voornaamwoord tweede persoon mannelijk enkelvoud . Hapax .

7. - 8. JHWH ´èlohèjkhâ (JHWH uw God) . Tenach (262) . In negen verzen in Dt 8 : (1) Dt 8,2 . (2) Dt 8,5 . (3) Dt 8,6 . (4) Dt 8,7 . (5) Dt 8,10 . (6) Dt 8,11 . (7) Dt 8,14 . (8) Dt 8,18 . (9) Dt 8,19 .

10. - 11. ´arëbâ`îm sjânâh (40 jaar) . De getalwaarde van ´arëbâ`îm (veertig) : aleph = 1 ; resj = 20 of 200 ; beth = 2 ; ajin = 16 of 70 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 62 of 323 (323) . De getalwaarde van sjânâh (jaar) is : sjin = 21 of 300 , nun = 14 of 50 , he = 5 ; totaal : 40 of 355 (5 X 71) . Totale getalwaarde : 62 + 40 of 323 + 355 = 102 of 678 . In éénendertig verzen in de bijbel . In elf verzen in de Pentateuch : (1) Gn 5,13 (veertig in combinatie met 840) . (2) Gn 25,20 (Isaak neemt Rebecca tot vrouw) . (3) Gn 26,34 (Esau nam twee vrouwen, toen hij veertig jaar was) . (4) Ex 16,35 (Eten van het manna in de woestijn) . In vijf verzen voor wat het verblijf van veertig jaren in de woestijn betreft . (5) Nu 14,33 . (6) zie verder Nu 14,34 (Eén dag voor één jaar) . (7) Nu 32,13 . (8) Dt 2,7 . (9) Dt 8,2 . (10) Dt 8,4 . (11) Dt 29,4 .

22. - 23. ´im lo´ ( indien niet) . Tenach (73) . Dt (7) : (1) Dt 8,2 . (2) Dt 11,28 . (3) Dt 21,14 . (4) Dt 24,1 . (5) Dt 28,15 . (6) Dt 28,58 . (7) Dt 32,30 .

Dt 8,3 - Dt 8,3 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [3] Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven dat u noch uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor laten beseffen dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de heer komt.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 8,3 .

Dt 8,3.1. act. ind. aor. 3de pers. enk. εκακωσεν = ekakôsen (hij behandelde slecht) van het werkw. κακοω = kakoô (kwaad doen, verzwakken, beschadigen) . Taalgebruik in het NT : kakoô (kwaad doen, verzwakken, beschadigen) . Taalgebruik in de LXX : kakoô (kwaad doen, verzwakken, beschadigen) . Bijbel (7) . OT (6) : (1) Gn 16,6 . (2) Ex 5,23 . (3) Dt 8,3 . (4) Job 24,24 . (5) Job 30,11 . (6) Rt 1,21 . NT (1) : Hnd 7,19 .

Dt 8,3.11. אֲבֹתֶיךָ = ´äbhothè(j)khâ (jouw vaderen) < mann. mv. stat. constr. + suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk. van het zelfst. naamw. אַב = ´abh (vader) . Taalgebruik in Tenakh : ´abh (vader) . Getalwaarde : aleph = 1 , beth = 2 ; totaal 3 . Structuur : 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (22) : (1) Gn 15,15 . (2) Ex 10,6 . (3) Dt 1,21 . (4) Dt 4,31 . (5) Dt 4,37 . (6) Dt 6,3 . (7) Dt 8,3 . (8) Dt 8,16 . (9) Dt 10,22 . (10) Dt 12,1 . (11) Dt 27,3 . (12) Dt 30,5 . (13) Dt 30,9 . (14) Dt 31,16 . (15) 2 S 7,12 . (16) 1 K 13,22 . (17) 2 K 20,17 . (18) 2 K 22,20 . (19) Js 39,6 . (20) Ps 45,17 . (21) 1 Kr 17,11 . (22) 2 Kr 34,28 .

Dt 8,3.14. כִּי = kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenakh : kî (want, omdat) . Taalgebruik in Dt : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenach (3849) . Pentateuch (884) . Dt (235) . Dt 8 (5) : (1) Dt 8,3 . (2) Dt 8,5 . (3) Dt 8,7 . (4) Dt 8,18 . (5) Dt 8,19 .

17.
- dat. mann. enk. αρτῳ = artôi van het zelfst. naamw. αρτος = artos (brood) . Taalgebruik in het NT : artos (brood) . Taalgebruik in de Septuaginta : artos (brood) . Taalgebruik in Lc : artos (brood) . Taalgebruik in Hnd : artos (brood) . Tenakh (9) : (1) Nu 21,5 . (2) Dt 8,3 . (3) Re 19,8 . (4) 1 K 18,4 . (5) Neh 13,2 . (6) Sir 14,10 . (7) Sir 31,24 . (8) Mt 4,4 . (9) Lc 4,4 .

artos (brood) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk syn. ev.
Totaal 414 307 97 21 21 15 24 5 11   57 81

Dt 8,3.24. επι τῳ ρηματι = epi tô(i) rèmati (op het woord) . Bijbel (6) : (1) Gn 19,21 . (2) Dt 8,3 (epi panti rèmati) . (3) Job 29,22 (epi de tô(i) rèmati) . (4) Sir 41,16. (5) Mt 4,4 (epi panti rèmati) . (6) Lc 5,5 .

Dt 8,4 - Dt 8,4 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [4] De kleren aan uw lichaam zijn niet versleten en uw voeten zijn niet gezwollen, al die veertig jaar.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

9. - 10. ´arëbâ`îm sjânâh (40 jaar) . De getalwaarde van ´arëbâ`îm (veertig) : aleph = 1 ; resj = 20 of 200 ; beth = 2 ; ajin = 16 of 70 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 62 of 323 (323) . De getalwaarde van sjânâh (jaar) is : sjin = 21 of 300 , nun = 14 of 50 , he = 5 ; totaal : 40 of 355 (5 X 71) . Totale getalwaarde : 62 + 40 of 323 + 355 = 102 of 678 . In éénendertig verzen in de bijbel . In elf verzen in de Pentateuch : (1) Gn 5,13 (veertig in combinatie met 840) . (2) Gn 25,20 (Isaak neemt Rebecca tot vrouw) . (3) Gn 26,34 (Esau nam twee vrouwen, toen hij veertig jaar was) . (4) Ex 16,35 (Eten van het manna in de woestijn) . In vijf verzen voor wat het verblijf van veertig jaren in de woestijn betreft . (5) Nu 14,33 . (6) zie verder Nu 14,34 (Eén dag voor één jaar) . (7) Nu 32,13 . (8) Dt 2,7 . (9) Dt 8,2 . (10) Dt 8,4 . (11) Dt 29,4 .

Dt 8,5 - Dt 8,5 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] Besef dat de heer uw God u heeft opgevoed zoals een man zijn eigen zoon opvoedt,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

4. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenach : kî (want, omdat) . Taalgebruik in Dt : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 of 30 . Tenach (3849) . Pentateuch (884) . Dt (235) . Dt 8 (5) : (1) Dt 8,3 . (2) Dt 8,5 . (3) Dt 8,7 . (4) Dt 8,18 . (5) Dt 8,19 .

10. - 11. JHWH ´èlohèjkhâ (JHWH uw God) . Tenach (262) . In negen verzen in Dt 8 : (1) Dt 8,2 . (2) Dt 8,5 . (3) Dt 8,6 . (4) Dt 8,7 . (5) Dt 8,10 . (6) Dt 8,11 . (7) Dt 8,14 . (8) Dt 8,18 . (9) Dt 8,19 .

Dt 8,6 - Dt 8,6 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [6] en dat u de geboden van de heer uw God moet onderhouden door zijn wegen te gaan en Hem te vrezen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

5. - 6. JHWH ´èlohèjkhâ (JHWH uw God) . Tenach (262) . In negen verzen in Dt 8 : (1) Dt 8,2 . (2) Dt 8,5 . (3) Dt 8,6 . (4) Dt 8,7 . (5) Dt 8,10 . (6) Dt 8,11 . (7) Dt 8,14 . (8) Dt 8,18 . (9) Dt 8,19 .

Dt 8,7 - Dt 8,7 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[7] Voorwaar, de heer uw God brengt u in een heerlijk land, een land met beken vol water, met bronnen en stromen die op de bergen en in de dalen ontspringen, 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenach : kî (want, omdat) . Taalgebruik in Dt : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 of 30 . Tenach (3849) . Pentateuch (884) . Dt (235) . Dt 8 (5) : (1) Dt 8,3 . (2) Dt 8,5 . (3) Dt 8,7 . (4) Dt 8,18 . (5) Dt 8,19 .

2. - 3. JHWH ´èlohèjkhâ (JHWH uw God) . Tenach (262) . In negen verzen in Dt 8 : (1) Dt 8,2 . (2) Dt 8,5 . (3) Dt 8,6 . (4) Dt 8,7 . (5) Dt 8,10 . (6) Dt 8,11 . (7) Dt 8,14 . (8) Dt 8,18 . (9) Dt 8,19 .

Dt 8,8 - Dt 8,8 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] een* land met tarwe, gerst, wijnstokken, vijgen en granaatappels, een land met vette olijven en honing,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 8,9 - Dt 8,9 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [9] een land waar u niet zuinig hoeft te zijn met brood en waar het u aan niets ontbreekt, een land waar ijzer zit in het gesteente en waar men koper delft uit de bergen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 8,10 - Dt 8,10 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [10] Maar als u daar volop te eten hebt, prijs dan de heer uw God om het heerlijke land dat Hij u schonk.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

5. - 6. JHWH ´èlohèjkhâ (JHWH uw God) . Tenach (262) . In negen verzen in Dt 8 : (1) Dt 8,2 . (2) Dt 8,5 . (3) Dt 8,6 . (4) Dt 8,7 . (5) Dt 8,10 . (6) Dt 8,11 . (7) Dt 8,14 . (8) Dt 8,18 . (9) Dt 8,19 .

Dt 8,11 - Dt 8,11 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] Zorg dat u de heer uw God niet vergeet, en zijn geboden, voorschriften en bepalingen, die ik u vandaag opleg, niet vergeet na te leven.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

6. - 7. JHWH ´èlohèjkhâ (JHWH je God) . Tenach (262) . In negen verzen in Dt 8 : (1) Dt 8,2 . (2) Dt 8,5 . (3) Dt 8,6 . (4) Dt 8,7 . (5) Dt 8,10 . (6) Dt 8,11 . (7) Dt 8,14 . (8) Dt 8,18 . (9) Dt 8,19 .

9. sj-m-r . sjâmar (behouden, bewaren) . Taalgebruik in Tenach : sjâmar (behouden, bewaren) . Getalwaarde van sjâmar (behouden, bewaren) : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 300 ; totaal : 54 of 640 . sj-m-r in Tenach (63) . Pentateuch (7) : (1) Gn 37,11 (sjämar) . (2) Ex 34,11 (sjëmâr) . (3) Dt 7,9 (sjomer) . (4) Dt 8,11 (sjëmor) . (5) Dt 11,22 (sjâmor) . (6) Dt 12,28 (sjëmor) . (7) Dt 27,1 (sjâmor) .

13. - 15. ´asjèr ´ânokhî metsawwëkhâ (wat ik opdragende ben) . Tenach (19) : (1) Ex 34,11 . (2) Dt 4,40 . (3) Dt 6,6 . (4) Dt 7,11 . (5) Dt 8,1 . (6) Dt 8,11 . (7) Dt 10,13 . (8) Dt 11,8 . (9) Dt 13,19 . (10) Dt 15,5 . (11) Dt 19,9 . (12) Dt 27,10 . (13) Dt 28,1 . (14) Dt 28,13 . (15) Dt 28,15 . (16) Dt 30,2 . (17) Dt 30,8 . (18) Dt 30,11 . (19) Dt 30,16 .

Dt 8,12 - Dt 8,12 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [12] En wanneer u volop gegeten hebt, mooie huizen hebt gebouwd,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 8,13 - Dt 8,13 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] veel runderen en schapen krijgt, uw zilver en goud zich ophoopt, zodat al uw bezittingen toenemen,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 8,14 - Dt 8,14 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] laat dan uw hart niet hoogmoedig worden, zodat u de heer uw God vergeet, die u uit Egypte, dat slavenhuis, heeft geleid,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

5. - 6. JHWH ´èlohèjkhâ (JHWH uw God) . Tenach (262) . In negen verzen in Dt 8 : (1) Dt 8,2 . (2) Dt 8,5 . (3) Dt 8,6 . (4) Dt 8,7 . (5) Dt 8,10 . (6) Dt 8,11 . (7) Dt 8,14 . (8) Dt 8,18 . (9) Dt 8,19 .

Dt 8,15 - Dt 8,15 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft gevoerd, vol giftige slangen en schorpioenen, door dat dorstige land zonder water, die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 8,16 - Dt 8,16 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [16] en u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien. Hij heeft u vernederd en op de proef gesteld, om u ten slotte wel te doen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

7. אֲבֹתֶיךָ = ´äbhothè(j)khâ (jouw vaderen) < mann. mv. stat. constr. + suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk. van het zelfst. naamw. אַב = ´abh (vader) . Taalgebruik in Tenakh : ´abh (vader) . Getalwaarde : aleph = 1 , beth = 2 ; totaal 3 . Structuur : 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (22) : (1) Gn 15,15 . (2) Ex 10,6 . (3) Dt 1,21 . (4) Dt 4,31 . (5) Dt 4,37 . (6) Dt 6,3 . (7) Dt 8,3 . (8) Dt 8,16 . (9) Dt 10,22 . (10) Dt 12,1 . (11) Dt 27,3 . (12) Dt 30,5 . (13) Dt 30,9 . (14) Dt 31,16 . (15) 2 S 7,12 . (16) 1 K 13,22 . (17) 2 K 20,17 . (18) 2 K 22,20 . (19) Js 39,6 . (20) Ps 45,17 . (21) 1 Kr 17,11 . (22) 2 Kr 34,28 .

Dt 8,17 - Dt 8,17 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [17] En mocht de gedachte bij u opkomen: “Met mijn eigen kracht en met mijn sterke hand heb ik deze rijkdom verworven”,      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 8,18 - Dt 8,18 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [18] bedenk dan dat het de heer uw God is die u kracht geeft om rijkdom te verwerven, omdat Hij zich tot op de dag van vandaag aan het verbond houdt, dat Hij uw vaderen onder ede heeft beloofd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

3. - 4. JHWH ´èlohèjkhâ (JHWH uw God) . Tenach (262) . In negen verzen in Dt 8 : (1) Dt 8,2 . (2) Dt 8,5 . (3) Dt 8,6 . (4) Dt 8,7 . (5) Dt 8,10 . (6) Dt 8,11 . (7) Dt 8,14 . (8) Dt 8,18 . (9) Dt 8,19 .

5. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenach : kî (want, omdat) . Taalgebruik in Dt : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 of 30 . Tenach (3849) . Pentateuch (884) . Dt (235) . Dt 8 (5) : (1) Dt 8,3 . (2) Dt 8,5 . (3) Dt 8,7 . (4) Dt 8,18 . (5) Dt 8,19 .

Dt 8,19 - Dt 8,19 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [19] En als u de heer uw God vergeet, achter andere goden aanloopt, hen vereert en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zult omkomen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

6. - 7. JHWH ´èlohèjkhâ (JHWH uw God) . Tenach (262) . In negen verzen in Dt 8 : (1) Dt 8,2 . (2) Dt 8,5 . (3) Dt 8,6 . (4) Dt 8,7 . (5) Dt 8,10 . (6) Dt 8,11 . (7) Dt 8,14 . (8) Dt 8,18 . (9) Dt 8,19 .

18. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenach : kî (want, omdat) . Taalgebruik in Dt : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 of 30 . Tenach (3849) . Pentateuch (884) . Dt (235) . Dt 8 (5) : (1) Dt 8,3 . (2) Dt 8,5 . (3) Dt 8,7 . (4) Dt 8,18 . (5) Dt 8,19 .

Dt 8,20 - Dt 8,20 : Gedenk de Heer - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 8 -- taalgebruik -- Dt 8,1-20 -- Dt 8,1 - Dt 8,2 - Dt 8,3 - Dt 8,4 - Dt 8,5 - Dt 8,6 - Dt 8,7 - Dt 8,8 - Dt 8,9 - Dt 8,10 - Dt 8,11 - Dt 8,12 - Dt 8,13 - Dt 8,14 - Dt 8,15 - Dt 8,16 - Dt 8,17 - Dt 8,18 - Dt 8,19 - Dt 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [20] Zoals de heer de volken voor u heeft doen omkomen, zo zult ook u omkomen, omdat u niet naar de heer uw God hebt geluisterd.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

10. act. qal imperf. 2de pers. mann. mv. thisjëmë`ûn van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Dt : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . Tenach (8) . Dt (4) : (1) Dt 1,17 . (2) Dt 7,12 . (3) Dt 8,20 . (4) Dt 18,15 .

11. bëqôl < bë - qôl (stem) . Taalgebruik in Tenach : qôl (stem) . Taalgebruik in de Septuaginta : fônè (stem, roep) . Taalgebruik in het N.T. : fônè (stem, roep) . Gr. fônè (stem, roep)  . Hebr. p´ (mond) . Verwant met Gr. fô-nè (Lat vo-x = stem , vo-care = roepen) , fè-mi = spreken . Lat for - fari . Fr. la voix . E. voice . Verwant met de indogerm. stam bha . Ook verwantschap tussen Hebr. pânîm (aangezicht) en fainô = schijnen . Lat. facies . Fr. la face . E. face . Ned. aangezicht , aanschijn . Tenach (75) . Pentateuch (16) . Dt (13) : (1) Dt 8,20 . (2) Dt 13,19 . (3) Dt 15,5 . (4) Dt 21,18 . (5) Dt 26,14 . (6) Dt 27,10 . (7) Dt 28,1 . (8) Dt 28,2 . (9) Dt 28,15 . (10) Dt 28,45 . (11) Dt 28,62 . (12) Dt 30,8 . (13) Dt 30,10 .

11. - 12. bëqôl JHWH (naar de stem van JHWH) . Tenach (12) : (1) Dt 8,20 . (2) Dt 13,19 . (3) Dt 15,5 . (4) Dt 26,14 . (5) Dt 27,10 . (6) Dt 28,1 . (7) Dt 28,2 . (8) Dt 28,15 . (9) Dt 28,45 . (10) Dt 28,62 . (11) Dt 30,8 . (12) Dt 30,10 .


1 pasas tas entolas as egô entellomai umin sèmeron fulaxesthe poiein ina zète kai poluplasiasthète kai eiselthète kai klèronomèsète tèn gèn èn kurios o theos umôn ômosen tois patrasin umôn 2 kai mnèsthèsè pasan tèn odon èn ègagen se kurios o theos sou en tè erèmô opôs an kakôsè se kai ekpeirasè se kai diagnôsthè ta en tè kardia sou ei fulaxè tas entolas autou è ou3kai ekakôsen se kai elimagchonèsen se kai epsômisen se to manna o ouk eidèsan oi pateres sou ina anaggeilè soi oti ouk ep' artô monô zèsetai o anthrôpos all' epi panti rèmati tô ekporeuomenô dia stomatos theou zèsetai o anthrôpos4ta imatia sou ou katetribè apo sou oi podes sou ouk etulôthèsan idou tessarakonta etè5kai gnôsè tè kardia sou oti ôs ei tis paideusai anthrôpos ton uion autou outôs kurios o theos sou paideusei se6kai fulaxè tas entolas kuriou tou theou sou poreuesthai en tais odois autou kai fobeisthai auton7o gar kurios o theos sou eisagei se eis gèn agathèn kai pollèn ou cheimarroi udatôn kai pègai abussôn ekporeuomenai dia tôn pediôn kai dia tôn oreôn8gè purou kai krithès ampeloi sukai roai gè elaias elaiou kai melitos9gè ef' ès ou meta ptôcheias fagè ton arton sou kai ouk endeèthèsè ouden ep' autès gè ès oi lithoi sidèros kai ek tôn oreôn autès metalleuseis chalkon10kai fagè kai emplèsthèsè kai eulogèseis kurion ton theon sou epi tès gès tès agathès ès edôken soi11proseche seautô mè epilathè kuriou tou theou sou tou mè fulaxai tas entolas autou kai ta krimata kai ta dikaiômata autou osa egô entellomai soi sèmeron12mè fagôn kai emplèstheis kai oikias kalas oikodomèsas kai katoikèsas en autais13kai tôn boôn sou kai tôn probatôn sou plèthunthentôn soi arguriou kai chrusiou plèthunthentos soi kai pantôn osôn soi estai plèthunthentôn soi14upsôthès tè kardia kai epilathè kuriou tou theou sou tou exagagontos se ek gès aiguptou ex oikou douleias15tou agagontos se dia tès erèmou tès megalès kai tès foberas ekeinès ou ofis daknôn kai skorpios kai dipsa ou ouk èn udôr tou exagagontos soi ek petras akrotomou pègèn udatos16tou psômisantos se to manna en tè erèmô o ouk eidèsan oi pateres sou ina kakôsè se kai ekpeirasè se kai eu se poièsè ep' eschatôn tôn èmerôn sou17mè eipès en tè kardia sou è ischus mou kai to kratos tès cheiros mou epoièsen moi tèn dunamin tèn megalèn tautèn18kai mnèsthèsè kuriou tou theou sou oti autos soi didôsin ischun tou poièsai dunamin kai ina stèsè tèn diathèkèn autou èn ômosen kurios tois patrasin sou ôs sèmeron19kai estai ean lèthè epilathè kuriou tou theou sou kai poreuthès opisô theôn eterôn kai latreusès autois kai proskunèsès autois diamarturomai umin sèmeron ton te ouranon kai tèn gèn oti apôleia apoleisthe20katha kai ta loipa ethnè osa kurios apolluei pro prosôpou umôn outôs apoleisthe anth' ôn ouk èkousate tès fônès kuriou tou theou umôn