DEUTERONOMIUM 9 - Dt 9 -- bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -
- Dt 9,1-29 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht : - Dt 1 - Dt 2 - Dt 3 - Dt 4 - Dt 5 - Dt 6 - Dt 7 - Dt 8 - Dt 9 - Dt 10 - Dt 11 - Dt 12 - Dt 13 - Dt 14 - Dt 15 - Dt 16 - Dt 17 - Dt 18 - Dt 19 - Dt 20 - Dt 21 - Dt 22 - Dt 23 - Dt 24 - Dt 25 - Dt 26 - Dt 27 - Dt 28 - Dt 29 - Dt 30 - Dt 31 - Dt 32 - Dt 33 - Dt 34 -
Uitleg per perikope
Overzicht vers per vers : - Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Dt 9,1 . Dt 9,2 . Dt 9,3 . Dt 9,4 . Dt 9,5 . Dt 9,6 . Dt 9,7 . Dt 9,8 . Dt 9,9 . Dt 9,10 . Dt 9,11 . Dt 9,12 . Dt 9,13 . Dt 9,14 . Dt 9,15 . Dt 9,16 . Dt 9,17 . Dt 9,18 . Dt 9,19 . Dt 9,20 . Dt 9,21 . Dt 9,22 . Dt 9,23 . Dt 9,24 . Dt 9,25 . Dt 9,26 . Dt 9,27 . Dt 9,28 . Dt 9,29 .

Overzicht van Dt : Dt : overzicht , Dt : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Dt : commentaar .

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Dt 9,1-29 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
Dt 1-3 Dt 4,1-11,25 Dt 12-26 Dt 27-30 Dt 31-34          
Dt 4,1-40 Dt 4,41-43 Dt 4,44-6,3 Dt 6,4 -7,11 Dt 7,12-26 Dt 8,1-20  Dt 9,1-29  Dt 10,1-7  Dt 10,8-11  Dt 10,12-11,25
Dt 6,4-9 Dt 6,10-15 Dt 10,16-19 Dt 6,20-22 Dt 6,23-25 Dt 7,1-10  Dt 7,11        

Dt 9,1 - Dt 9,1 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1akoue israèl su diabaineis sèmeron ton iordanèn eiselthein klèronomèsai ethnè megala kai ischurotera mallon è umeis poleis megalas kai teichèreis eôs tou ouranou       
[1] Luister, Israël! Vandaag trekt u de Jordaan over om volken, groter en machtiger dan uzelf, uit hun bezit te verdrijven, met grote steden en hemelhoge vestingmuren.  
[1] Luister, Israël! U staat op het punt de Jordaan over te steken om het land van die andere volken binnen te gaan en het in bezit te nemen. Zij zijn groter en machtiger dan u en hebben grote steden met hemelhoge versterkingen.   1 ¶ Hoor Israël, jij gaat vandaag de Jordaan oversteken om er te bereiken, om te beërven: volkeren groter en steviger dan jij; steden groot en steil tot in de hemelen;   1. Écoute, Israël. Te voilà aujourd'hui sur le point de passer le Jourdain, pour aller déposséder des nations plus grandes et plus puissantes que toi et prendre de grandes villes dont les fortifications montent jusqu'au ciel.  

King James Bible . [1] Hear, O Israel: Thou art to pass over Jordan this day, to go in to possess nations greater and mightier than thyself, cities great and fenced up to heaven,
Luther-Bibel . 9 1 Höre, Israel, du wirst heute über den Jordan gehen, damit du hineinkommst, das Land der Völker einzunehmen, die größer und stärker sind als du, große Städte, ummauert bis an den Himmel,

Tekstuitleg van Dt 9,1 .

Dt 9,1.1. act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. שְׁמַע = sjëma` (hoor, luister) van het werkw. שָׁמַע = sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenakh : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 . Totaal : 50 (2 X 5²) of 410 (2 X 5 X 41) . Structuur : 3 - 4 - 7 . De som van de elementen is telkens 5 . Dt (6) : (1) Dt 4,1 . (2) Dt 5,1 . (3) Dt 6,4 . (4) Dt 9,1 . (5) Dt 20,3 . (6) Dt 33,7 . sj-m-` . Tenakh (169) . Pentateuch (42) . Eerdere Profeten (34) . Latere Profeten (36) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (55) . Dt (14) . De stam שָׁמַע = sjâmâ` (horen, luisteren) komt voor in Tenakh (1465) .
- Grieks : act. imperat. 2de pers. enk. ακουε = akoue (hoor, luister) van het werkw. ακουω = akouô (horen) . Taalgebruik in het NT : akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . LXX (46) . Dt (7) : (1) Dt 4,1 . (2) Dt 5,1 . (3) Dt 6,4 . (4) Dt 9,1 . (5) Dt 12,28 . (6) Dt 20,3 . (7) Dt 27,9 . NT (1) : Mc 12,29 . Een vorm van ακουω = akouô (horen) in het NT (427) , in de LXX (1069) .
- Ned. : horen . Horen en oor zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ους = ous / ως= ôs , ωτις = ôtis . Lat. : auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Arabisch : سَمِعَ = sami`a (luisteren, horen) . Taalgebruik in de Qoran : sami`a (luisteren, horen) . D. hören . E. : to hear . Fr. : écouter . Grieks : ακουω = akouô (horen) . Taalgebruik in het NT : akouô (horen) . Hebreeuws : שָׁמַע = sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenakh : sjâm`â (horen, luisteren) .
- Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin .

Dt 9,1.2. יִשְׂרָאֵל = jishërâ´el (Israël) . Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Structuur : 1 - 3 - 2 - 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 1 . De eigennaam is samengesteld uit een werkwoordvorm en een zelfst. naamw. : act. ind. imperf. 3de pers. mann. enk. יִשְׂרָה = jishrâ´ (hij strijdt) van het werkw. שָׂרָה = shârâh (strijden) + אֵל = ´el (God) : God strijdt . In Gn 32,29 wordt de naam Israël verklaard als : hij streed met God en met mensen . Dat gebeurt in het verhaal van de nachtelijke strijd van Jakob aan de Jabbok . Dt (55) . Dt 4 (4) : (1) Dt 4,4 . (2) Dt 4,44 . (3) Dt 4,45 . (4) Dt 4,46 . Dt 5 (1) : Dt 5,1 . Dt 6 (2) : (1) Dt 6,3 . (2) Dt 6,4 . Dt 9 (1) : Dt 9,1 . Dt 10 (2) : (1) Dt 10,6 . (2) Dt 10,12 . Dt 20 (1) : Dt 20,3 .

  Tenakh Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften Gn Ex Lv Nu Dt  
  2044 502 765 350 89 337 36 157 58 196 55  

- Grieks : ισραηλ = israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het NT : Israèl (Israël) .

Dt 9,1.1. - 2. שְׁמַע יִשְׂרָאֵל = sjëma` jishërâ´el ((luister / hoor Israël) . Tenakh (4) : (1) Dt 5,1 . (2) Dt 6,4 . (3) Dt 9,1 . (4) Dt 20,3 .
- יִשְׂרָאֵל שְׁמַע = ishërâ´el sjëma` (Israël , luister) . Tenakh (2) : (1) Dt 4,1 . (2) 1 S 23,10 .
- In Dt 4,1 staat de uitdrukking aan het begin van de grote redevoering (Dt 4-11) . In Dt 5,1 opent het het hoofdstuk met de tien geboden . In Dt 6,4 opent het de hoofdsectie (Dt 6,4-7,11) . In Dt 9,1 opent het de pericope binnen de grotere concentrische opbouw van Dt 4-11 .
- ακουε ισραηλ = akoue israèl (hoor, luister Israël) . LXX (6) : (1) Dt 5,1 . (2) Dt 6,4 . (3) Dt 9,1 . (4) Dt 20,3 . (5) Dt 27,9 . (6) Bar 3,9 . NT (1) : Mc 12,29 .


Dt 9,2 - Dt 9,2 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2laon megan kai polun kai eumèkè uious enak ous su oistha kai su akèkoas tis antistèsetai kata prosôpon uiôn enak        [2] Grote en rijzige mensen, de bekende Enakieten, over wie u het gezegde hebt gehoord: “Wie is bestand tegen de Enakieten?”   [2] Onder hen is ook het grote volk van de Enakieten, de beruchte reuzen, tegen wie volgens de verhalen niemand opgewassen is.   2 een gemeenschap groot en rijzig: de zonen der Anakieten die je zelf al hebt leren kennen en van wie je zelf hebt gehoord ‘wíe kan standhouden voor het aanschijn van de zonen van Anak?’   2. C'est un peuple grand et de haute stature que les Anaqim. Tu le connais, tu as entendu dire : « Qui peut tenir tête aux fils d'Anaq ? » 

King James Bible . [2] A people great and tall, the children of the Anakims, whom thou knowest, and of whom thou hast heard say, Who can stand before the children of Anak!
Luther-Bibel . 2 ein großes, hoch gewachsenes Volk, die Anakiter, die du kennst, von denen du auch hast sagen hören: Wer kann wider die Anakiter bestehen?

Tekstuitleg van Dt 9,2 .

10. act. qal perf. 2de pers. mann. enk. sjâma`thâ van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Dt : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . Tenach (44) . Pentateuch (10) . Dt (5) : (1) Dt 4,33 . (2) Dt 4,36 . (3) Dt 9,2 . (4) Dt 28,45 . (5) Dt 28,62 .

Dt 9,3 - Dt 9,3 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai gnôsè sèmeron oti kurios o theos sou outos proporeuetai pro prosôpou sou pur katanaliskon estin outos exolethreusei autous kai outos apostrepsei autous apo prosôpou sou kai apoleis autous kathaper eipen soi kurios        [3] Vandaag zult u weten dat de heer uw God u bij het oversteken voorgaat als een verslindend vuur. Hij zal hen vernietigen en aan u onderwerpen, zoals de heer uw God u beloofd heeft. [3] Laat vandaag echter goed tot u doordringen dat het de HEER, uw God, is die u voorgaat als een verterend vuur. Hij zal hun ondergang bewerken en hen op de knieën dwingen. Zo zult u hen in korte tijd kunnen uitroeien, zoals de HEER u heeft beloofd.   3 Erken dan heden dat de ENE, je God, dat híj het is die oversteekt voor je aanschijn uit als een verterend vuur, dat hij ze zal verdelgen en hij ze zal doen bukken voor je aanschijn: onterven zul je ze en weldra teloor doen gaan, zoals de ENE tot jou heeft gesproken!  3. Sache aujourd'hui que c'est Yahvé ton Dieu qui va passer devant toi, comme un feu dévorant qui les détruira, et c'est lui qui va te les soumettre ; alors tu les déposséderas et tu les feras périr promptement, comme te l'a dit Yahvé. 

King James Bible . [3] Understand therefore this day, that the LORD thy God is he which goeth over before thee; as a consuming fire he shall destroy them, and he shall bring them down before thy face: so shalt thou drive them out, and destroy them quickly, as the LORD hath said unto thee.
Luther-Bibel . 3 So sollst du nun heute wissen, dass der HERR, dein Gott, vor dir hergeht, ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen und wird sie demütigen vor dir, und du wirst sie vertreiben und bald vernichten, wie dir der HERR zugesagt hat.

Tekstuitleg van Dt 9,3 .

Dt 9,4 - Dt 9,4 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4mè eipès en tè kardia sou en tô exanalôsai kurion ton theon sou ta ethnè tauta apo prosôpou sou legôn dia tas dikaiosunas mou eisègagen me kurios klèronomèsai tèn gèn tèn agathèn tautèn alla dia tèn asebeian tôn ethnôn toutôn kurios exolethreusei autous pro prosôpou sou        [4] En wanneer de heer uw God hen voor u uitjaagt, denk dan niet dat Hij u in dit land heeft gebracht en het u in bezit heeft gegeven vanwege uw verdiensten. De heer jaagt hen voor u weg vanwege het goddeloze leven van die volken.  [4] Maar wanneer hij hen zo voor u op de vlucht jaagt, moet u niet bij uzelf denken: We hebben het ook wel verdiend dat de HEER ons hierheen heeft gebracht om ons dit land in bezit te geven. Nee, het is omdat die volken zo slecht zijn dat hij ze voor u verdrijft.   4 Zeg nooit in je hart, wanneer de ENE, je God, ze onterft van je aanschijn, wat je zou kunnen zeggen: om mijn gerechtigheid heeft de ENE mij hier gebracht om dit land te beërven! Om de slechtheid van deze volkeren gaat de ENE hen onterven voor jouw aanschijn!   4. Ne dis pas en ton cœur, lorsque Yahvé ton Dieu les chassera devant toi : « C'est à cause de ma juste conduite que Yahvé m'a fait entrer en possession de ce pays », alors que c'est en raison de leur perversité que Yahvé dépossède ces nations à ton profit.  

King James Bible . [4] Speak not thou in thine heart, after that the LORD thy God hath cast them out from before thee, saying, For my righteousness the LORD hath brought me in to possess this land: but for the wickedness of these nations the LORD doth drive them out from before thee.
Luther-Bibel . 4 Wenn nun der HERR, dein Gott, sie ausgestoßen hat vor dir her, so sprich nicht in deinem Herzen: Der HERR hat mich hereingeführt, dies Land einzunehmen, um meiner Gerechtigkeit willen –, da doch der HERR diese Völker vertreibt vor dir her um ihres gottlosen Treibens willen.

Tekstuitleg van Dt 9,4 .

Dt 9,5 - Dt 9,5 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5ouchi dia tèn dikaiosunèn sou oude dia tèn osiotèta tès kardias sou su eisporeuè klèronomèsai tèn gèn autôn alla dia tèn asebeian tôn ethnôn toutôn kurios exolethreusei autous apo prosôpou sou kai ina stèsè tèn diathèkèn autou èn ômosen tois patrasin umôn tô abraam kai tô isaak kai tô iakôb       [5] Niet vanwege uw verdiensten of vanwege de oprechtheid van uw hart gaat u hun land in bezit nemen, maar vanwege hun goddeloze leven jaagt de heer uw God die volken voor u weg, en ook om de belofte te houden die Hij uw vaderen Abraham, Isaak en Jakob onder ede gedaan heeft.   [5] Niet uw eigen rechtvaardigheid of uw zuivere geweten geeft u toegang tot hun land. De HEER, uw God, verdrijft die volken voor u omdat ze zo slecht zijn, en omdat hij zich wil houden aan de eed die hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob heeft gezworen.   5 Niet door jouw gerechtigheid en door de oprechtheid van je hart kom jij aan om hun land te beërven,– nee, om de slechtheid van deze volkeren gaat de ENE, je God, hen onterven van jouw aanschijn, en om het woord gestand te doen dat de ENE heeft gezworen aan je vaderen, aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob.   5. Ce n'est pas en raison de ta juste conduite ni de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est en raison de leur perversité que Yahvé ton Dieu dépossède ces nations à ton profit ; et c'est aussi pour tenir la parole qu'il a jurée à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. 

King James Bible . [5] Not for thy righteousness, or for the uprightness of thine heart, dost thou go to possess their land: but for the wickedness of these nations the LORD thy God doth drive them out from before thee, and that he may perform the word which the LORD sware unto thy fathers, Abraham, Isaac, and Jacob.
Luther-Bibel . 5 Denn du kommst nicht herein, ihr Land einzunehmen, um deiner Gerechtigkeit und deines aufrichtigen Herzens willen, sondern der HERR, dein Gott, vertreibt diese Völker um ihres gottlosen Treibens willen, damit er das Wort halte, das er geschworen hat deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob.

Tekstuitleg van Dt 9,5 .

23. - 24. nisjëba` JHWH . Tenach (21) . In eenentwintig verzen in de bijbel . In elf verzen in Dt (Deuteronomium) : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 2,14 . (3) Dt 6,18 . (4) Dt 8,1 . (5) Dt 9,5 . (6) Dt 11,9 . (7) Dt 11,21 . (8) Dt 26,3 . (9) Dt 28,11 . (10) Dt 30,20 . (11) Dt 31,7 .

Dt 9,6 - Dt 9,6 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai gnôsè sèmeron oti ouchi dia tas dikaiosunas sou kurios o theos sou didôsin soi tèn gèn tèn agathèn tautèn klèronomèsai oti laos sklèrotrachèlos ei        [6] Erken dus dat de heer uw God u dit heerlijke land niet geeft vanwege uw verdiensten; u bent trouwens een hardnekkig volk.   [6] Onthoud goed dat de HEER u dit goede land niet in bezit geeft omdat u het verdiend hebt, want u bent een onhandelbaar volk.   6 Weet dan: nee, niet om jouw gerechtigheid gaat de ENE, je God, jou dit goede land geven om dat te beërven; want een gemeenschap met harde nek ben jij!  6. Sache aujourd'hui que ce n'est pas ta juste conduite qui te vaut de recevoir de Yahvé ton Dieu cet heureux pays pour domaine : car tu es un peuple à la nuque raide.  

King James Bible . [6] Understand therefore, that the LORD thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness; for thou art a stiffnecked people.
Luther-Bibel . 6 So wisse nun, dass der HERR, dein Gott, dir nicht um deiner Gerechtigkeit willen dies gute Land zum Besitz gibt, da du doch ein halsstarriges Volk bist. Erinnerung an Israels Untreue

Tekstuitleg van Dt 9,6 .

Dt 9,7 - Dt 9,7 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7mnèsthèti mè epilathè osa parôxunas kurion ton theon sou en tè erèmô af¢ ès èmeras exèlthete ex aiguptou eôs èlthete eis ton topon touton apeithountes dieteleite ta pros kurion        [7] Bedenk en vergeet niet hoe u in de woestijn de toorn van de heer uw God hebt opgewekt. Vanaf de dag dat u uit Egypte bent getrokken tot uw aankomst op deze plaats bent u opstandig geweest tegen de heer.   [7] Herinner u hoe u in de woestijn de woede van de HEER, uw God, hebt gewekt. Vanaf het moment dat u Egypte verliet tot uw aankomst hier hebt u zich steeds weer tegen de HEER verzet.   7 ¶ Gedenk, vergeet nooit hoe je de ENE, je God, woedend hebt gemaakt in de woestijn; vanaf de dag dat je bent weggetrokken uit het land van Egypte totdat ge aankwaamt bij dit oord, zijt ge weerspannig geweest tegen de ENE;   7. Souviens-toi. N'oublie pas que tu as irrité Yahvé ton Dieu dans le désert. Depuis le jour de ta sortie du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu, vous avez été rebelles à Yahvé.  

King James Bible . [7] Remember, and forget not, how thou provokedst the LORD thy God to wrath in the wilderness: from the day that thou didst depart out of the land of Egypt, until ye came unto this place, ye have been rebellious against the LORD.
Luther-Bibel . 7 Denke daran und vergiss nicht, wie du den HERRN, deinen Gott, erzürntest in der Wüste. Von dem Tage an, als du aus Ägyptenland zogst, bis ihr gekommen seid an diesen Ort, seid ihr ungehorsam gewesen dem HERRN.

Tekstuitleg van Dt 9,7 .

Dt 9,8 - Dt 9,8 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai en chôrèb parôxunate kurion kai ethumôthè kurios ef¢ umin exolethreusai umas        [8] En bij de Horeb hebt u de heer zo kwaad gemaakt dat Hij u in zijn toorn wilde vernietigen.   [8] Vooral bij de Horeb hebt u hem kwaad gemaakt, zo kwaad dat hij u wilde vernietigen.   8 bij de Horeb hebt ge de ENE zo woedend gemaakt dat de ENE van toorn op u in staat was u te verdelgen. 8. A l'Horeb vous avez irrité Yahvé, et Yahvé se mit en colère contre vous au point de vous détruire.  

King James Bible . [8] Also in Horeb ye provoked the LORD to wrath, so that the LORD was angry with you to have destroyed you.
Luther-Bibel . 8 Denn am Horeb erzürntet ihr den HERRN so, dass er vor Zorn euch vertilgen wollte,

Tekstuitleg van Dt 9,8 .

Dt 9,9 - Dt 9,9 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9anabainontos mou eis to oros labein tas plakas tas lithinas plakas diathèkès as dietheto kurios pros umas kai kateginomèn en tô orei tessarakonta èmeras kai tessarakonta nuktas arton ouk efagon kai udôr ouk epion        [9] Ik ging de berg op om de stenen platen in ontvangst te nemen, de oorkonden van het verbond dat de heer met u gesloten had. Veertig dagen en veertig nachten bleef ik op de berg, zonder te eten of te drinken.   [9] Ik was de berg opgegaan om de stenen platen van het verbond dat de HEER met u gesloten had, in ontvangst te nemen. Veertig dagen en nachten bleef ik op de berg, zonder iets te eten of te drinken;   9 Toen ik het gebergte beklom om de stenen platen aan te nemen, de platen van het verbond dat de ENE met u had gesmeed,– en ik in het bergland bleef, veertig maal een dag en veertig maal een nacht,– brood at ik niet en water dronk ik niet,   9. J'étais monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que Yahvé concluait avec vous. J'étais demeuré sur la montagne quarante jours et quarante nuits sans manger de pain ni boire d'eau.  

King James Bible . [9] When I was gone up into the mount to receive the tables of stone, even the tables of the covenant which the LORD made with you, then I abode in the mount forty days and forty nights, I neither did eat bread nor drink water:
Luther-Bibel . 9 als ich auf den Berg gegangen war, die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den der HERR mit euch schloss, und ich vierzig Tage und vierzig Nächte auf dem Berge blieb und kein Brot aß und kein Wasser trank

Tekstuitleg van Dt 9,9 .

14. - 17. ´arëbâ`îm jôm we´arëbâ`îm lâjëlâh (veertig dagen en veertig nachten) . De uitdrukking telt vier woorden en twintig letters . De getalwaarde ervan is 783 (3 X 3 X 3 X 29 of 27 X 29) . In zeven verzen in de bijbel . Noach : (1) Gn 7,4 . (2) Gn 7,12 (watervloed) . Mozes , die op de berg de twee stenen tafelen ontvangt : (3) Ex 24,18 . (4) Ex 34,28 . (5) Dt 9,9 . (6) Dt 9,11 . (7) Dt 10,10 . De Griekse tekst tessarakonta hèmeras kai tessarakonta nuktas (veertig dagen en veertig nachten) telt precies veertig letters .

Dt 9,10 - Dt 9,10 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai edôken kurios emoi tas duo plakas tas lithinas gegrammenas en tô daktulô tou theou kai ep¢ autais egegrapto pantes oi logoi ous elalèsen kurios pros umas en tô orei èmera ekklèsias        [10] Daarop gaf de heer mij de twee stenen platen, met de vinger van God beschreven, met alle geboden erop die de heer u op de berg vanuit het vuur had gegeven, op de dag van samenkomst.   [10] daarna overhandigde de HEER mij twee stenen platen, met Gods vinger beschreven. Op die platen stonden alle geboden die de HEER u vanuit het vuur had bekendgemaakt, toen u bij de berg bijeengekomen was.   10 toen gaf de ENE aan mij de twee stenen platen, beschreven door de vinger Gods,– met daarop alles van de woorden welke de ENE met u heeft gesproken op de berg vanuit het vuur, op de dag van de vergadering.   10. Yahvé m'avait donné les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu, conformes en tout point aux paroles qu'il avait dites du milieu du feu, sur la montagne, au jour de l'Assemblée.  

King James Bible . [10] And the LORD delivered unto me two tables of stone written with the finger of God; and on them was written according to all the words, which the LORD spake with you in the mount out of the midst of the fire in the day of the assembly.
Luther-Bibel . 10 und mir der HERR die zwei steinernen Tafeln gab, mit dem Finger Gottes beschrieben, und darauf alle Worte, die der HERR mit euch aus dem Feuer auf dem Berge geredet hatte am Tage der Versammlung.

Tekstuitleg van Dt 9,10 .

Dt 9,11 - Dt 9,11 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai egeneto dia tessarakonta èmerôn kai tessarakonta nuktôn edôken kurios emoi tas duo plakas tas lithinas plakas diathèkès        [11] En op het eind van die veertig nachten, toen de heer mij de twee stenen platen gegeven had, de oorkonden van het verbond, [11] Na veertig dagen en nachten gaf hij mij de twee stenen platen van het verbond,   11 Het geschiedde na verloop van veertig maal een dag en veertig maal een nacht dat de ENE aan mij gaf de twee stenen platen, de platen van het verbond.   11. Au bout de quarante jours et quarante nuits, m'ayant donné les deux tables de pierre, tables de l'alliance,  

King James Bible . [11] And it came to pass at the end of forty days and forty nights, that the LORD gave me the two tables of stone, even the tables of the covenant.
Luther-Bibel . 11 Und nach den vierzig Tagen und vierzig Nächten gab mir der HERR die zwei steinernen Tafeln des Bundes

Tekstuitleg van Dt 9,11 .

3. - 5. ´arëbâ`îm jôm we´arëbâ`îm lâjëlâh (veertig dagen en veertig nachten) . De uitdrukking telt vier woorden en twintig letters . De getalwaarde ervan is 783 (3 X 3 X 3 X 29 of 27 X 29) . In zeven verzen in de bijbel . Noach : (1) Gn 7,4 . (2) Gn 7,12 (watervloed) . Mozes , die op de berg de twee stenen tafelen ontvangt : (3) Ex 24,18 . (4) Ex 34,28 . (5) Dt 9,9 . (6) Dt 9,11 . (7) Dt 10,10 . De Griekse tekst tessarakonta hèmeras kai tessarakonta nuktas (veertig dagen en veertig nachten) telt precies veertig letters .

Dt 9,12 - Dt 9,12 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai eipen kurios pros me anastèthi katabèthi to tachos enteuthen oti ènomèsen o laos sou ous exègages ek gès aiguptou parebèsan tachu ek tès odou ès eneteilô autois epoièsan eautois chôneuma    wajëdabber  JHWH èl mosjèh lèkh red kî sjicheth ammëkhâ ´äsjèr hè`êle(j)thâ me´èrèts mitsërajim    [12] zei Hij tegen mij: “Sta op en ga vlug naar beneden, want het volk dat u uit Egypte hebt geleid, is tot zonde vervallen; zij zijn nu al afgeweken van de weg die Ik hun had voorgeschreven; zij hebben een beeld gegoten.”  [12] en zei: ‘Haast je naar beneden. Jouw volk, dat jij uit Egypte hebt meegenomen, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun heb gewezen: ze hebben een godenbeeld gemaakt.’   12 Toen zei de ENE tot mij: sta op, daal haastig af van hier, want die gemeente van jou heeft het verdorven,– die jij hebt uitgeleid uit Egypte; haastig zijn ze afgeweken van de weg die ik hun heb geboden: ze hebben zich een gietbeeld gemaakt!   12. Yahvé me dit : « Lève-toi d'ici, descends en toute hâte, car ton peuple s'est perverti, lui que tu as fait sortir d'Égypte. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite : ils se sont fait une idole de métal fondu. »  

King James Bible . [12] And the LORD said unto me, Arise, get thee down quickly from hence; for thy people which thou hast brought forth out of Egypt have corrupted themselves; they are quickly turned aside out of the way which I commanded them; they have made them a molten image.
Luther-Bibel . 12 und sprach zu mir: Mach dich auf, geh eilends hinab von hier; denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat sich versündigt. Sie sind schnell abgewichen von dem Wege, den ich ihnen geboten habe; sie haben sich ein gegossenes Bild gemacht.

Tekstuitleg van Dt 9,12 .

Ex 32,7  wajëdabber   JHWH ´èl   mosjèh    lèkh  red       sjicheth   ammëkhâ ´äsjèr hè`êle(j)thâ me´èrèts mitsërajim      
Dt 9,12 wajj´omèr  JHWH  ´elaj     qûm   red  maher  mizzèh  sjicheth   ammëkhâ ´äsjèr hôtse´thâ    mitsërajim 

18. - 19. ´äsjèr tsiwwîthèm (die ik jullie beval) . Tenach (2) : (1) Ex 32,4 . (2) Dt 9,12 .

20. - 21. `âshû lâhèm (zij maakten voor zich) . Tenach (9) : (1) Ex 12,39 . (2) Ex 32,8 . (3) Nu 8,20 . (4) Nu 8,22 . (5) Dt 9,12 . (6) Re 6,2 . (7) Neh 9,18 . (8) Jr 11,17 . (9) Hos 8,4 .

Dt 9,13 - Dt 9,13 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai eipen kurios pros me lelalèka pros se apax kai dis legôn eôraka ton laon touton kai idou laos sklèrotrachèlos estin       
[13] En de heer vervolgde: “Ik heb nu gezien wat een hardnekkig volk het is.  
[13] En de HEER voegde eraan toe: ‘Ik weet inmiddels hoe onhandelbaar dit volk is.   13 Ook zei de ENE tot mij, hij zei: áángezien heb ik deze gemeente en zie, een gemeente hard–van–nek is het;   13. Puis Yahvé me dit : « J'ai vu ce peuple : c'est un peuple à la nuque raide.  

King James Bible . [13] Furthermore the LORD spake unto me, saying, I have seen this people, and, behold, it is a stiffnecked people:
Luther-Bibel . 13 Und der HERR sprach zu mir: Ich sehe, dass dies Volk ein halsstarriges Volk ist.

Tekstuitleg van Dt 9,13 .

Dt 9,14 - Dt 9,14 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14eason me exolethreusai autous kai exaleipsô to onoma autôn upokatôthen tou ouranou kai poièsô se eis ethnos mega kai ischuron kai polu mallon è touto        [14] Laat Mij begaan! Ik ga hen vernietigen en hun naam van de aarde wegvagen. En dan maak Ik van u een volk dat nog sterker en talrijker is.”  [14] Houd me niet tegen: ik roei hen uit, zodat niets op aarde nog aan hen zal herinneren. Maar uit jou zal ik een volk laten voortkomen dat groter en machtiger is dan dit.’   14 laat af van mij, dan kan ik ze verdelgen en hun naam wegvagen van onder de hemelen; dan maak ik jou tot een volk, steviger en talrijker dan dit!   14. Laisse-moi, que je les détruise et que j'efface leur nom de dessous les cieux ; et que je fasse de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que lui ! »  

King James Bible . [14] Let me alone, that I may destroy them, and blot out their name from under heaven: and I will make of thee a nation mightier and greater than they.
Luther-Bibel . 14 Lass ab von mir, damit ich sie vertilge und ihren Namen austilge unter dem Himmel; aber aus dir will ich ein stärkeres und größeres Volk machen als dieses.

Tekstuitleg van Dt 9,14 .

11. lëgôj (tot volk) . Voorzetsel lë + zelfstandig naamwoord gôj (volk) . Taalgebruik in Tenach : gôj (volk) . Gr. ethnos (volk) . Taalgebruik in de Septuaginta. : ethnos (volk) . Taalgebruik in het N.T. : ethnos (volk) . Lat. populus . Fr. peuple . E. people . Ned. volk . D. Volk . In vijftien verzen in de bijbel : (1) Gn 12,2 . (2) Gn 17,20 . (3) Gn 18,18 . (4) Gn 21,13 . (5) Gn 21,18 . (6) Gn 46,3 . (7) Ex 9,24 . (8) Ex 32,10 . (9) Nu 14,12 . (10) Dt 9,14 . (11) Dt 26,5 . (12) Js 26,15 . (13) Js 60,22 . (14) Ez 37,22 . (15) Mi 4,7 .

9. - 11. wë´è`êshèh ´ôthëkhâ lëgôj (ik zal je tot een volk maken) . Tenach : (1) Ex 32,10 . (2) Dt 9,14 .

12. - 13. `âtsûm wârâbh (sterk en talrijk) . Tenach : (1) Dt 9,14 . (2) Dt 26,5 .

Dt 9,15 - Dt 9,15 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai epistrepsas katebèn ek tou orous kai to oros ekaieto puri kai ai duo plakes epi tais dusi chersin mou       [15] Toen ik terugkeerde en de berg afkwam, die nog steeds in brand stond, met de twee stenen platen, de oorkonden van het verbond in mijn handen,   [15] Toen ging ik terug; ik daalde de berg af, die in vuur en vlam stond, en de twee platen van het verbond droeg ik met beide handen.   15 Ik wendde mij om en daalde af van de berg,– de berg brandde in het vuur; de twee platen van het verbond had ik op mijn twee handen.   15. Je redescendis de la montagne, qui était tout embrasée ; j'avais les deux tables de l'alliance dans mes deux mains.  

King James Bible . So I turned and came down from the mount, and the mount burned with fire: and the two tables of the covenant were in my two hands.
Luther-Bibel . 15 Und als ich mich wandte und von dem Berge herabging, der im Feuer brannte, und die zwei Tafeln des Bundes in meinen beiden Händen hatte,

Tekstuitleg van Dt 9,15 . Dit vers Dt 9,15 telt 13 woorden en 43 letters . De getalwaarde van Dt 9,15 is 3694 (2 X 1847) . Dit is vers 5173 in de bijbel . 5173 = 7 X 739 . Dit laatste getal kan gesplitst worden in 700 (7 X 10 X 10) en 39 . Het getal 39 is de som van 26 (getalwaarde JHWH) en 13 (getalwaarde van ´èchâd = één) . Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 tellen 39 woorden en 150 letters . Het getal 39 is de som van 26 (getalwaarde JHWH) en 13 (getalwaarde van ´èchâd = één) .

Dt 9,16 - Dt 9,16 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai idôn oti èmartete enantion kuriou tou theou umôn kai epoièsate umin eautois chôneuton kai parebète apo tès odou ès eneteilato umin kurios        [16] zag ik met eigen ogen dat u tegen de heer gezondigd had, door een gegoten beeld te maken van een stier. Toen was u al afgeweken van de weg die de heer u had voorgeschreven.  [16] En toen zag ik hoe u tegen de HEER, uw God, had gezondigd: u had een beeld gemaakt in de vorm van een stierkalf. Zo snel was u al afgeweken van de weg die de HEER u gewezen had.   16 Ik zag het: zie, gezondigd hadt ge tegen de ENE, uw God, en u gemaakt een kalf, een gietbeeld!– met haast waart ge afgeweken van de weg welke de ENE u had geboden!   16. Et je vis que vous veniez de pécher contre Yahvé votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de métal fondu : vous n'aviez pas tardé à vous écarter de la voie que Yahvé vous avait prescrite.  

King James Bible . And I looked, and, behold, ye had sinned against the LORD your God, and had made you a molten calf: ye had turned aside quickly out of the way which the LORD had commanded you.
Luther-Bibel . 16 da sah ich, und siehe, da hattet ihr euch an dem HERRN, eurem Gott, versündigt und euch ein gegossenes Kalb gemacht und wart schnell von dem Wege abgewichen, den euch der HERR geboten hatte.

Tekstuitleg van Dt 9,16 . Dit vers Dt 9,16 telt 17 woorden en 66 (2 X 33) letters . De getalwaarde van Dt 9,16 is 4385 (5 X 877) . Dit is vers 5174 (2 X 13 X 199) in de bijbel . Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 tellen 39 woorden en 150 letters . Het getal 39 is de som van 26 (getalwaarde JHWH) en 13 (getalwaarde van ´èchâd = één)

8. - 9. `egèl massekhâ (een kalf, een gegoten afgodsbeeld) . Tenach (4) : (1) Ex 32,4 . (2) Ex 32,8 . (3) Dt 9,16 . (4) Neh 9,18 .

Dt 9,17 - Dt 9,17 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai epilabomenos tôn duo plakôn erripsa autas apo tôn duo cheirôn mou kai sunetripsa enantion umôn        [17] Met beide handen greep ik de twee stenen platen en smeet ze voor uw ogen in stukken.  [17] Ik heb toen in uw bijzijn de twee platen die ik in mijn handen had, stukgesmeten.   17 Ik greep de twee platen en wierp ze weg uit mijn twee handen; ik verbrijzelde ze voor uw ogen.   17. Je saisis les deux tables, des deux mains je les jetai et je les brisai sous vos yeux.  

King James Bible . And I took the two tables, and cast them out of my two hands, and brake them before your eyes.
Luther-Bibel . 17 Da fasste ich beide Tafeln und warf sie aus meinen Händen und zerbrach sie vor euren Augen

Tekstuitleg van Dt 9,17 . Dit vers Dt 9,17 telt 9 (3 X 3) woorden en 41 letters . De getalwaarde van Dt 9,17 is 3642 (2 X 3 X 607) . Dit is vers 5175 in de bijbel (3 X 3 X 5 X 5 X 23) . Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 tellen 39 woorden en 150 letters . Het getal 39 is de som van 26 (getalwaarde JHWH) en 13 (getalwaarde van ´èchâd = één) .

Dt 9,18 - Dt 9,18 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai edeèthèn enantion kuriou deuteron kathaper kai to proteron tessarakonta èmeras kai tessarakonta nuktas arton ouk efagon kai udôr ouk epion peri pasôn tôn amartiôn umôn ôn èmartete poièsai to ponèron enantion kuriou tou theou umôn paroxunai auton        [18] En evenals de eerste keer heb ik mij voor de heer neergeworpen en ben ik veertig dagen en veertig nachten voor Hem blijven liggen zonder te eten of te drinken, vanwege de zonde die u begaan had door tegen de wil van de heer te handelen en daarmee zijn toorn op te wekken.  [18] Ik wierp me ter aarde voor de HEER, net als de eerste keer, en bleef veertig dagen en nachten zo liggen, zonder iets te eten of te drinken. Dat was omdat u zo zwaar gezondigd had: u had gedaan wat slecht is in de ogen van de HEER en hem daarmee getergd.   18 Ik liet mij vallen voor het aanschijn van de ENE, zoals eerder; veertig maal een dag en veertig maal een nacht at ik geen brood en dronk ik geen water,– om al uw zonden waarmee ge hadt gezondigd door te doen wat kwaad was in de ogen van de ENE, en hem krenkte.   18. Puis je me jetai à terre devant Yahvé ; comme la première fois je fus quarante jours et quarante nuits sans manger de pain ni boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis, en faisant ce qui est mal aux yeux de Yahvé au point de l'irriter.  

King James Bible . [18] And I fell down before the LORD, as at the first, forty days and forty nights: I did neither eat bread, nor drink water, because of all your sins which ye sinned, in doing wickedly in the sight of the LORD, to provoke him to anger.
Luther-Bibel . 18 und fiel nieder vor dem HERRN wie das erste Mal, vierzig Tage und vierzig Nächte, und aß kein Brot und trank kein Wasser um all eurer Sünde willen, die ihr getan hattet, als ihr solches Unrecht tatet vor dem HERRN, um ihn zu erzürnen.

Tekstuitleg van Dt 9,18 .

Dt 9,19 - Dt 9,19 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19kai ekfobos eimi dia tèn orgèn kai ton thumon oti parôxunthè kurios ef¢ umin exolethreusai umas kai eisèkousen kurios emou kai en tô kairô toutô        [19] Ik was werkelijk bang dat de heer u in zijn toorn en woede zou gaan uitroeien. Maar ook die keer heeft de heer mij verhoord.   [19] Ik vreesde de toorn van de HEER, want hij was zo kwaad op u dat hij u wilde uitroeien. Maar ook ditmaal gaf hij mij gehoor.   19 Want ik was beducht voor de aanblik van de toorn en de gramschap waarmee de ENE woedend op u was, klaar om u te verdelgen; toch hoorde de ENE ook díe keer naar mij.  19. Car j'avais peur de cette colère, de cette fureur qui transportait Yahvé contre vous au point de vous détruire. Et cette fois encore, Yahvé m'exauça.  

King James Bible . [19] For I was afraid of the anger and hot displeasure, wherewith the LORD was wroth against you to destroy you. But the LORD hearkened unto me at that time also.
Luther-Bibel . 19 Denn ich fürchtete mich vor dem Zorn und Grimm, mit dem der HERR über euch erzürnt war, sodass er euch vertilgen wollte. Aber der HERR erhörte mich auch diesmal.

Tekstuitleg van Dt 9,19 .

Dt 9,20 - Dt 9,20 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20kai epi aarôn ethumôthè kurios sfodra exolethreusai auton kai èuxamèn kai peri aarôn en tô kairô ekeinô        [20] Ook op Aäron was de heer zo kwaad dat Hij hem wilde ombrengen. Daarom heb ik toen ook voor Aäron gebeden.  [20] Ik heb toen in het bijzonder voor Aäron gebeden, want ook hem wilde de HEER doden, zo groot was zijn woede.   20 Ook op Aäron was de ENE zo woedend dat hij hem wilde verdelgen; ik bad ook voor Aäron, in dat tijdsgewricht.   20. Contre Aaron aussi, Yahvé était violemment en colère, au point de le faire périr. J'intercédai aussi en faveur d'Aaron.  

King James Bible . [20] And the LORD was very angry with Aaron to have destroyed him: and I prayed for Aaron also the same time.
Luther-Bibel . 20 Auch war der HERR sehr zornig über Aaron, sodass er ihn vertilgen wollte; aber ich bat auch für Aaron zur selben Zeit.

Tekstuitleg van Dt 9,20 .

Dt 9,21 - Dt 9,21 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kai tèn amartian umôn èn epoièsate ton moschon elabon auton kai katekausa auton en puri kai sunekopsa auton katalesas sfodra eôs ou egeneto lepton kai egenèthè ôsei koniortos kai erripsa ton koniorton eis ton cheimarroun ton katabainonta ek tou orous        [21] Ik heb daarop die stier, dat zondige maaksel van u, gegrepen, in het vuur gesmeten, in stukken geslagen en tot stof gemalen, en de as heb ik in de beek geworpen die van de berg stroomt.   [21] Het bewijs van uw wangedrag, het stierenbeeld dat u gemaakt had, heb ik verbrand en verbrijzeld, versplinterd en verpulverd; het stof dat overbleef heb ik in de bergstroom gegooid.   21 Uw zonde,– het kalf dat ge hadt gemaakt, heb ik toen opgenomen, het verbrand in het vuur, het stukgeslagen en vermalen tot het dun als stof was; ik wierp zijn stof in de beek die afdaalt van de berg.  21. Cette œuvre de péché que vous aviez fabriquée, ce veau, je le pris, je le brûlai au feu, je le broyai, je le réduisis en fine poussière, et j'en jetai la poussière au torrent qui descend de la montagne.  

King James Bible . [21] And I took your sin, the calf which ye had made, and burnt it with fire, and stamped it, and ground it very small, even until it was as small as dust: and I cast the dust thereof into the brook that descended out of the mount.
Luther-Bibel . 21 Aber eure Sünde, das Kalb, das ihr gemacht hattet, nahm ich und verbrannte es mit Feuer und zerschlug es und zermalmte es, bis es Staub ward, und warf den Staub in den Bach, der vom Berge fließt.

Tekstuitleg van Dt 9,21 .

Dt 9,22 - Dt 9,22 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22kai en tô empurismô kai en tô peirasmô kai en tois mnèmasin tès epithumias paroxunontes ète kurion ton theon umôn       [22] Ook in Tabera, in Massa en in Kibrot-Hattaäwa hebt u de toorn van de heer opgewekt.  [22] Ook later, in Tabera, in Massa, in Kibrot-Hattaäwa, zou u steeds opnieuw de woede van de HEER wekken.   22 Ook bij Tavera, bij Masa en bij Kivrot Hataäva,– zijt ge erbij geweest om de ENE woedend te maken.   22. Et à Tabeéra, et à Massa, et à Qibrot-ha-Taava, vous avez irrité Yahvé.  

King James Bible . [22] And at Taberah, and at Massah, and at Kibroth-hattaavah, ye provoked the LORD to wrath.
Luther-Bibel . 22 So erzürntet ihr den HERRN auch in Tabera und in Massa und bei den Lustgräbern.

Tekstuitleg van Dt 9,22 .

Dt 9,23 - Dt 9,23 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23kai ote exapesteilen kurios umas ek kadès barnè legôn anabète kai klèronomèsate tèn gèn èn didômi umin kai èpeithèsate tô rèmati kuriou tou theou umôn kai ouk episteusate autô kai ouk eisèkousate tès fônès autou    ´äsjèr nâthaththî lâkhèm     [23] En toen Hij u vanuit Kades-Barnea uitzond met de opdracht: “Ga het land in bezit nemen, dat Ik u heb geschonken”, hebt u zich verzet tegen het bevel van de heer uw God. U hebt niet op Hem vertrouwd en niet naar zijn bevel geluisterd.  [23] En ook toen de HEER u vanuit Kades-Barnea op weg stuurde met de woorden: ‘Trek op, neem het land dat ik je geef in bezit,’ verzette u zich nog tegen zijn bevel, in plaats van hem te vertrouwen en te gehoorzamen.   23 Toen de ENE u wegzond vanuit Kadeesj Barnea en zei: klimt op en beërft het land dat ik u heb gegeven!– toen weerstondt ge de mond van de ENE, je God, en hebt ge hem niet vertrouwd en niet gehoor gegeven aan zijn stem.   23. Et lorsque Yahvé voulut vous faire quitter Cadès Barné en disant : « Montez prendre possession du pays que je vous ai donné », vous vous êtes rebellés contre l'ordre de Yahvé votre Dieu, nous n'avez pas cru en lui ni écouté sa voix.  

King James Bible . [23] Likewise when the LORD sent you from Kadesh-barnea, saying, Go up and possess the land which I have given you; then ye rebelled against the commandment of the LORD your God, and ye believed him not, nor hearkened to his voice.
Luther-Bibel . 23 Und als er euch aus Kadesch-Barnea sandte und sprach: Geht hinauf und nehmt das Land ein, das ich euch gegeben habe!, da wart ihr ungehorsam dem Mund des HERRN, eures Gottes, und glaubtet nicht an ihn und gehorchtet seiner Stimme nicht.

Tekstuitleg van Dt 9,23

12. - 13. nâthaththî lâkhèm (ik zal geven aan jullie) . Tenach (11) : (1) Gn 1,29 . (2) Gn 9,3 . (3) Nu 18, 26 . (4) Dt 3,19 . (5) Dt 3,20 . (6) Dt 9,23 . (7) Spr 4, 2 . (8) Jr 7,14 . (9) Jr 23,39 . (10) Jr 35, 15 . (11) Am 4,6 .

11. - 13. ´äsjèr nâthaththî lâkhèm (dat ik zal geven aan jullie) . In zeven verzen : (1) Nu 18, 26 . (2) Dt 3,19 . (3) Dt 3,20 . (4) Dt 9,23 . (5) Jr 7,14 . (6) Jr 23,39 . (7) Jr 35, 15 .

Dt 9,24 - Dt 9,24 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24apeithountes ète ta pros kurion apo tès èmeras ès egnôsthè umin        [24] U bent opstandig geweest tegen de heer vanaf de dag dat Hij u heeft uitverkoren.  [24] Vanaf het moment dat ik met u te maken kreeg, hebt u zich tegen de HEER verzet.   24 Weerspannig zijt ge geweest tegen de ENE,– vanaf de dag dat ik u ken!   24. Vous avez été rebelles à Yahvé depuis le jour où il vous a connus.  

King James Bible . [24] Ye have been rebellious against the LORD from the day that I knew you.
Luther-Bibel . 24 So seid ihr dem HERRN ungehorsam gewesen, solange ich euch gekannt habe.

Tekstuitleg van Dt 9,24 .

Dt 9,25 - Dt 9,25 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25kai edeèthèn enantion kuriou tessarakonta èmeras kai tessarakonta nuktas osas edeèthèn eipen gar kurios exolethreusai umas      
[25] Ik* wierp mij dus voor de heer neer. Veertig dagen en veertig nachten ben ik voor Hem blijven liggen, omdat de heer gezegd had dat Hij u wilde vernietigen.  
[25] Ik had me dus voor de HEER ter aarde geworpen, en bleef veertig dagen en nachten op de grond liggen, omdat hij tot uw ondergang besloten had.   25 Ik liet mij vallen voor het aanschijn van de ENE, veertig maal een dag en veertig maal een nacht waarin ik neergevallen lag: want de ENE had gezegd u te zullen verdelgen. 25. Je me jetai donc à terre devant Yahvé et je restai prosterné ces quarante jours et ces quarante nuits, car Yahvé avait parlé de vous détruire.  

King James Bible . [25] Thus I fell down before the LORD forty days and forty nights, as I fell down at the first; because the LORD had said he would destroy you.
Luther-Bibel . 25 Ich aber fiel nieder und lag vor dem HERRN vierzig Tage und vierzig Nächte; denn der HERR sprach, er wolle euch vertilgen.

Tekstuitleg van Dt 9,25 .

Dt 9,26 - Dt 9,26 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26kai euxamèn pros ton theon kai eipa kurie kurie basileu tôn theôn mè exolethreusès ton laon sou kai tèn merida sou èn elutrôsô en tè ischui sou tè megalè ous exègages ek gès aiguptou en tè ischui sou tè megalè kai en tè cheiri sou tè krataia kai en tô brachioni sou tô upsèlô        [26] Ik bad tot de heer: “Heer god, vernietig uw eigen volk toch niet, dat U met grote macht verlost hebt en met sterke hand uit Egypte hebt geleid.  [26] En ik bad tot de HEER: ‘Ach HEER, mijn God, spaar toch het volk dat u toebehoort en dat u zelf in uw grootheid hebt gered en met sterke hand uit Egypte hebt weggeleid.   26 Ik bad tot de ENE en zei: mijn Heer, ENE !, verderf toch niet uw gemeente, uw erfdeel, door u in uw grootheid losgekocht, door u met sterke hand uitgeleid uit Egypte;  26. J'intercédai près de Yahvé et je lui dis : « Mon Seigneur Yahvé, ne détruis pas ton peuple et ton héritage, lui que tu as délivré par ta grandeur et que tu as fait sortir d'Égypte à main forte.  

King James Bible . [26] I prayed therefore unto the LORD, and said, O Lord GOD, destroy not thy people and thine inheritance, which thou hast redeemed through thy greatness, which thou hast brought forth out of Egypt with a mighty hand.
Luther-Bibel . 26 Und ich bat den HERRN und sprach: Herr HERR, verdirb dein Volk und dein Erbe nicht, das du durch deine große Kraft erlöst und mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hast!

Tekstuitleg van Dt 9,26 .

Dt 9,27 - Dt 9,27 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27mnèsthèti abraam kai isaak kai iakôb tôn therapontôn sou ois ômosas kata seautou mè epiblepsès epi tèn sklèrotèta tou laou toutou kai ta asebèmata kai ta amartèmata autôn        [27] Denk aan uw dienaren Abraham, Isaak en Jakob, en let niet op de hardnekkigheid van dit volk, op zijn schuld en zijn zonden.   [27] Denk terug aan uw dienaren Abraham, Isaak en Jakob. Blijf niet stilstaan bij het halsstarrige, slechte en zondige gedrag van dit volk.   27 denk aan uw dienaren, aan Abraham, aan Isaak, aan Jakob; wend u niet naar de verharding van deze gemeente, naar zijn slechtheid en zijn zonde;   27. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, et ne fais pas attention à l'indocilité de ce peuple, à sa perversité et à son péché,  

King James Bible . [27] Remember thy servants, Abraham, Isaac, and Jacob; look not unto the stubbornness of this people, nor to their wickedness, nor to their sin:
Luther-Bibel . 27 Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Jakob! Sieh nicht an die Halsstarrigkeit und das gottlose Treiben und die Sünde dieses Volks,

Tekstuitleg van Dt 9,27 .

Dt 9,28 - Dt 9,28 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28mè eipôsin oi katoikountes tèn gèn othen exègages èmas ekeithen legontes para to mè dunasthai kurion eisagagein autous eis tèn gèn èn eipen autois kai para to misèsai autous exègagen autous apokteinai en tè erèmô        [28] In het land waaruit U hen hebt weggevoerd, zou men kunnen zeggen: ‘De heer was niet in staat hen in het land te brengen dat Hij hun beloofd had’, of: ‘Hij haatte hen en heeft hen vanuit hier weggevoerd om hen in de woestijn te laten sterven.’  [28] Laat de mensen in het land waaruit u dit volk hebt weggeleid, niet kunnen zeggen: “De HEER was zeker niet in staat om ze naar het land te brengen dat hij hun beloofd had. Hij moet hen wel gehaat hebben, dat hij ze hier heeft weggehaald om ze in de woestijn te laten omkomen!”   28 anders zullen ze zeggen,– zij van het land waaruit ge ons hebt weggeleid: ‘door het onvermogen van de ENE om hen te doen komen in het land dat hij hun heeft toegezegd, en uit haat tegen hen heeft hij hen uitgeleid, om hen te laten sterven in de woestijn’;  28. de crainte que l'on ne dise au pays d'où tu nous as fait sortir : «Yahvé n'a pas pu les conduire au pays dont il leur avait parlé, et c'est en haine d'eux qu'il les a fait sortir, pour les faire mourir dans le désert. »  

King James Bible . [28] Lest the land whence thou broughtest us out say, Because the LORD was not able to bring them into the land which he promised them, and because he hated them, he hath brought them out to slay them in the wilderness.
Luther-Bibel . 28 damit das Land, aus dem du uns geführt hast, nicht sage: Der HERR konnte sie nicht in das Land bringen, das er ihnen zugesagt hatte, und hat sie darum herausgeführt, weil er ihnen gram war, um sie zu töten in der Wüste.

Tekstuitleg van Dt 9,28 .

Dt 9,29 - Dt 9,29 : Besef van eigen zondigheid - bijbeloverzicht -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 9 -- bijbelverwijzingen -- Dt 9,1-29 -- Dt 9,1 - Dt 9,2 - Dt 9,3 - Dt 9,4 - Dt 9,5 - Dt 9,6 - Dt 9,7 - Dt 9,8 - Dt 9,9 - Dt 9,10 - Dt 9,11 - Dt 9,12 - Dt 9,13 - Dt 9,14 - Dt 9,15 - Dt 9,16 - Dt 9,17 - Dt 9,18 - Dt 9,19 - Dt 9,20 - Dt 9,21 - Dt 9,22 - Dt 9,23 - Dt 9,24 - Dt 9,25 - Dt 9,26 - Dt 9,27 - Dt 9,28 - Dt 9,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29kai outoi laos sou kai klèros sou ous exègages ek gès aiguptou en tè ischui sou tè megalè kai en tô brachioni sou tô upsèlô         [29] Zij zijn toch uw eigen volk, dat U met grote kracht en uitgestrekte arm hebt weggevoerd.”  [29] Ach HEER, het is toch het volk dat u toebehoort en dat u door uw grote macht met opgeheven arm hebt bevrijd?’  29 en ze zijn nog wel uw gemeente, uw erfdeel, door u uitgeleid met uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm!   29. Mais ils sont ton peuple, ton héritage, ceux que tu as fait sortir par ta grande force et ton bras étendu. » 

King James Bible . [29] Yet they are thy people and thine inheritance, which thou broughtest out by thy mighty power and by thy stretched out arm.
Luther-Bibel . 29 Denn sie sind dein Volk und dein Erbe, das du mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgereckten Arm herausgeführt hast.

Tekstuitleg van Dt 9,29 .


SEPTUAGINTA

1akoue israèl su diabaineis sèmeron ton iordanèn eiselthein klèronomèsai ethnè megala kai ischurotera mallon è umeis poleis megalas kai teichèreis eôs tou ouranou2laon megan kai polun kai eumèkè uious enak ous su oistha kai su akèkoas tis antistèsetai kata prosôpon uiôn enak3kai gnôsè sèmeron oti kurios o theos sou outos proporeuetai pro prosôpou sou pur katanaliskon estin outos exolethreusei autous kai outos apostrepsei autous apo prosôpou sou kai apoleis autous kathaper eipen soi kurios4mè eipès en tè kardia sou en tô exanalôsai kurion ton theon sou ta ethnè tauta apo prosôpou sou legôn dia tas dikaiosunas mou eisègagen me kurios klèronomèsai tèn gèn tèn agathèn tautèn alla dia tèn asebeian tôn ethnôn toutôn kurios exolethreusei autous pro prosôpou sou5ouchi dia tèn dikaiosunèn sou oude dia tèn osiotèta tès kardias sou su eisporeuè klèronomèsai tèn gèn autôn alla dia tèn asebeian tôn ethnôn toutôn kurios exolethreusei autous apo prosôpou sou kai ina stèsè tèn diathèkèn autou èn ômosen tois patrasin umôn tô abraam kai tô isaak kai tô iakôb6kai gnôsè sèmeron oti ouchi dia tas dikaiosunas sou kurios o theos sou didôsin soi tèn gèn tèn agathèn tautèn klèronomèsai oti laos sklèrotrachèlos ei7mnèsthèti mè epilathè osa parôxunas kurion ton theon sou en tè erèmô af¢ ès èmeras exèlthete ex aiguptou eôs èlthete eis ton topon touton apeithountes dieteleite ta pros kurion8kai en chôrèb parôxunate kurion kai ethumôthè kurios ef¢ umin exolethreusai umas9anabainontos mou eis to oros labein tas plakas tas lithinas plakas diathèkès as dietheto kurios pros umas kai kateginomèn en tô orei tessarakonta èmeras kai tessarakonta nuktas arton ouk efagon kai udôr ouk epion10kai edôken kurios emoi tas duo plakas tas lithinas gegrammenas en tô daktulô tou theou kai ep¢ autais egegrapto pantes oi logoi ous elalèsen kurios pros umas en tô orei èmera ekklèsias11kai egeneto dia tessarakonta èmerôn kai tessarakonta nuktôn edôken kurios emoi tas duo plakas tas lithinas plakas diathèkès12kai eipen kurios pros me anastèthi katabèthi to tachos enteuthen oti ènomèsen o laos sou ous exègages ek gès aiguptou parebèsan tachu ek tès odou ès eneteilô autois epoièsan eautois chôneuma13kai eipen kurios pros me lelalèka pros se apax kai dis legôn eôraka ton laon touton kai idou laos sklèrotrachèlos estin14eason me exolethreusai autous kai exaleipsô to onoma autôn upokatôthen tou ouranou kai poièsô se eis ethnos mega kai ischuron kai polu mallon è touto15kai epistrepsas katebèn ek tou orous kai to oros ekaieto puri kai ai duo plakes epi tais dusi chersin mou16kai idôn oti èmartete enantion kuriou tou theou umôn kai epoièsate umin eautois chôneuton kai parebète apo tès odou ès eneteilato umin kurios17kai epilabomenos tôn duo plakôn erripsa autas apo tôn duo cheirôn mou kai sunetripsa enantion umôn18kai edeèthèn enantion kuriou deuteron kathaper kai to proteron tessarakonta èmeras kai tessarakonta nuktas arton ouk efagon kai udôr ouk epion peri pasôn tôn amartiôn umôn ôn èmartete poièsai to ponèron enantion kuriou tou theou umôn paroxunai auton19kai ekfobos eimi dia tèn orgèn kai ton thumon oti parôxunthè kurios ef¢ umin exolethreusai umas kai eisèkousen kurios emou kai en tô kairô toutô20kai epi aarôn ethumôthè kurios sfodra exolethreusai auton kai èuxamèn kai peri aarôn en tô kairô ekeinô21kai tèn amartian umôn èn epoièsate ton moschon elabon auton kai katekausa auton en puri kai sunekopsa auton katalesas sfodra eôs ou egeneto lepton kai egenèthè ôsei koniortos kai erripsa ton koniorton eis ton cheimarroun ton katabainonta ek tou orous22kai en tô empurismô kai en tô peirasmô kai en tois mnèmasin tès epithumias paroxunontes ète kurion ton theon umôn23kai ote exapesteilen kurios umas ek kadès barnè legôn anabète kai klèronomèsate tèn gèn èn didômi umin kai èpeithèsate tô rèmati kuriou tou theou umôn kai ouk episteusate autô kai ouk eisèkousate tès fônès autou24apeithountes ète ta pros kurion apo tès èmeras ès egnôsthè umin25kai edeèthèn enantion kuriou tessarakonta èmeras kai tessarakonta nuktas osas edeèthèn eipen gar kurios exolethreusai umas26kai euxamèn pros ton theon kai eipa kurie kurie basileu tôn theôn mè exolethreusès ton laon sou kai tèn merida sou èn elutrôsô en tè ischui sou tè megalè ous exègages ek gès aiguptou en tè ischui sou tè megalè kai en tè cheiri sou tè krataia kai en tô brachioni sou tô upsèlô27mnèsthèti abraam kai isaak kai iakôb tôn therapontôn sou ois ômosas kata seautou mè epiblepsès epi tèn sklèrotèta tou laou toutou kai ta asebèmata kai ta amartèmata autôn28mè eipôsin oi katoikountes tèn gèn othen exègages èmas ekeithen legontes para to mè dunasthai kurion eisagagein autous eis tèn gèn èn eipen autois kai para to misèsai autous exègagen autous apokteinai en tè erèmô29kai outoi laos sou kai klèros sou ous exègages ek gès aiguptou en tè ischui sou tè megalè kai en tô brachioni sou tô upsèlô