DEUTERONOMIUM 12 - Dt 12 -

Overzicht van Genesis : - Dt 1 - Dt 2 - Dt 3 - Dt 4 - Dt 5 - Dt 6 - Dt 7 - Dt 8 - Dt 9 - Dt 10 - Dt 11 - Dt 12 - Dt 13 - Dt 14 - Dt 15 - Dt 16 - Dt 17 - Dt 18 - Dt 19 - Dt 20 - Dt 21 - Dt 22 - Dt 23 - Dt 24 - Dt 25 - Dt 26 - Dt 27 - Dt 28 - Dt 29 - Dt 30 - Dt 31 - Dt 32 - Dt 33 - Dt 34 -
Uitleg per perikope :
Overzicht vers per vers : - Dt 12,1 - Dt 12,2 - Dt 12,3 - Dt 12,4 - Dt 12,5 - Dt 12,6 - Dt 12,7 - Dt 12,8 - Dt 12,9 - Dt 12,10 - Dt 12,11 - Dt 12,12 - Dt 12,13 - Dt 12,14 - Dt 12,15 - Dt 12,16 - Dt 12,17 - Dt 12,18 - Dt 12,19 - Dt 12,20 - Dt 12,21 - Dt 12,22 - Dt 12,23 - Dt 12,24 - Dt 12,25 - Dt 12,26 - Dt 12,27 - Dt 12,28 - Dt 12,29 - Dt 12,30 - Dt 12,31 -

Overzicht van Dt : Dt : overzicht , Dt : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Dt : commentaar .

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Dt 12,1 - Dt 12,1 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [1] Hier volgen de voorschriften en bepalingen die u in het land dat de heer, de God van uw vaderen, u in bezit geeft, nauwgezet moet volbrengen, zolang u op die grond zult leven.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 12,2 - Dt 12,2 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] U moet alle* plaatsen waar de volken die u verdrijft hun goden vereren, met de grond gelijk maken, of zij nu op hoge bergen, op heuvels of ergens onder een groene boom liggen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan) . Taalgebruik in Tenakh : ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan) . Getalwaarde van ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan) is : aleph = 1 , beth = 2 , daleth = 4 ; totaal : 7 . Structuur : 1 - 2 - 4 . ´-b-d . (1) act. qal perf. 3de pers. mann. enk. ´âbhad / ´âbhâd (hij gaat verloren) . (2) act. qal infinit. absol; ´âbhod (om verloren te gaan) . (3) act. qal infinit. constructus ´äbhod (om verloren te gaan) . (4) act. qal part. mann. enk. ´obhed (verloren gaande) . (5) act. qal part. mann. enk. constructus ´obhad (verloren gaande) . (6) act. piël perf. 3de pers. mann. enk; ´ibbad (hij doet verloren gaan) . (7) act. piël infinit. absol. ´abbed (om verloren te doen gaan) . Tenakh (30) . Pentateuch (10) . Eerdere Profeten (1) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine. Prof (4) . Geschriften (13) . Pentateuch (10) : (1) Nu 21,30 . (2) Nu 24,20 . (3) Nu 24,24 . (4) Dt 4,26 . (5) Dt 7,20 . (6) Dt 8,19 . (7) Dt 12,2 . (8) Dt 26,5 . (9) Dt 30,18 . (10) Dt 32,28 . Eerdere Profeten (1) : 2 K 21,3 . Gr. apollumi (verderven, verdoemen) . Taalgebruik in het NT : apollumi ( ten gronde richten , doden , verliezen ) . Taalgebruik in de Septuaginta : apollumi ( ten gronde richten , doden , verliezen ) . < ap- + ollumi < ol-numi . Lat. perdere . Fr. perdre . Lat. perditio . Fr. perdition . Ned. verderf (v / p - r - d) , verdoemenis . Een vorm van apollumi (verderven, verdoemen) in de LXX (378) , in het NT (90) .

2. act. piël imperf. 2de pers. mann. mv. thë´abbëdûn (jullie zult doen verdwijnen) OF act. qal imperf. 2de pers. mann. mv. tho´bhedûn (jullie verdwijnen) van het werkw. ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan) . Taalgebruik in Tenakh : ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan) . Getalwaarde van ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan) is : aleph = 1 , beth = 2 , daleth = 4 ; totaal : 7 . Structuur : 1 - 2 - 4 .
- Gr. apollumi (verderven, verdoemen) . Taalgebruik in het NT : apollumi ( ten gronde richten , doden , verliezen ) . Taalgebruik in de Septuaginta : apollumi ( ten gronde richten , doden , verliezen ) . < ap- + ollumi < ol-numi . Lat. perdere . Fr. perdre . Lat. perditio . Fr. perdition . Ned. verderf (v / p - r - d) , verdoemenis . Een vorm van apollumi (verderven, verdoemen) in de LXX (378) , in het NT (90) . Tenakh (5) : (1) Dt 4,26 . (2) Dt 8,19 . (3) Dt 8,20 . (4) Dt 12,2 . (5) Dt 30,18 .

6. - 7. ´äsjèr `âbhëdû (die dienden) . Tenakh (4) : (1) Ex 1,14 . (2) Dt 12,2 . (3) Joz 24,14 . (4) Joz 24,15 .

Dt 12,3 - Dt 12,3 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [3] Hun altaren moet u omverhalen, hun wijstenen stukslaan, hun heilige palen verbranden en hun godenbeelden verbrijzelen, zodat u de herinnering daaraan uit die plaats laat verdwijnen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 12,3 .

1. wëniththatsëthèm (en jullie zullen neerhalen) < wë + act. piël perf. 2de pers. mann. mv. van het werkw. nâthats (neerhalen, omverhalen, verwoesten) . Taalgebruik in Tenakh : nâthats (neerhalen, omverhalen, verwoesten) . Getalwaarde : nun = 14 of 50 , thaw = 22 of 400 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 540 (2² X 3³ X 5) . Structuur : 5 - 4 - 9 .Tenakh (1) Dt 12,3 . Hetzelfde gebod om de altaren neer te halen wordt gegeven in Ex 34,13 en Dt 7,5 , zij het onder verschillende vormen van het werkw. nâthats (neerhalen, omverhalen, verwoesten) .

17. hammâqôm (de plaats) < bepaald lidw. ha + maqôm (plaats, verblijfplaats) . Taalgebruik in Tenakh : maqôm (plaats, verblijfplaats) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , qoph = 19 of 100 , waw = 6 ; totaal : 51 (3 X 17) OF 186 (2 X 3 X 31) . Structuur : 4 - 1 - 6 - 4 . Gr. topos (plaats) . Taalgebruik in het NT : topos (plaats) . Taalgebruik in de LXX : topos (plaats) . Taalgebruik in Mc : topos (plaats) . Een vorm van in de LXX (613) , in het NT (95) . L. locus . F. place . N. plaats . E. place . D. Stätte . Tenakh (114) . Pentateuch (51) . Eerdere Profeten (26) . Latere Profeten (21) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (14) . Dt (18) : (1) Dt 1,31 . (2) Dt 9,7 . (3) Dt 11,5 . (4) Dt 11,24 . (5) Dt 12,3 . (6) Dt 12,5 . (7) Dt 12,11 . (8) Dt 12,21 . (9) Dt 12,26 . (10) Dt 14,24 . (11) Dt 14,25 . (12) Dt 16,6 . (13) Dt 17,8 . (14) Dt 17,10 . (15) Dt 18,6 . (16) Dt 26,2 . (17) Dt 26,9 . (18) Dt 29,6 .

Dt 12,4 - Dt 12,4 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [4] Op die manier mag u de heer uw God niet vereren.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 12,5 - Dt 12,5 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] Alleen de plaats die de heer uw God uit al uw stammen uitkiest, om daar zijn naam* te vestigen en daar te verblijven, die plaats moet u opzoeken en daar alleen moet u heengaan.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

4. hammâqôm (de plaats) < bepaald lidw. ha + maqôm (plaats, verblijfplaats) . Taalgebruik in Tenakh : maqôm (plaats, verblijfplaats) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , qoph = 19 of 100 , waw = 6 ; totaal : 51 (3 X 17) OF 186 (2 X 3 X 31) . Structuur : 4 - 1 - 6 - 4 . Gr. topos (plaats) . Taalgebruik in het NT : topos (plaats) . Taalgebruik in de LXX : topos (plaats) . Taalgebruik in Mc : topos (plaats) . Een vorm van in de LXX (613) , in het NT (95) . L. locus . F. place . N. plaats . E. place . D. Stätte . Tenakh (114) . Pentateuch (51) . Eerdere Profeten (26) . Latere Profeten (21) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (14) . Dt (18) : (1) Dt 1,31 . (2) Dt 9,7 . (3) Dt 11,5 . (4) Dt 11,24 . (5) Dt 12,3 . (6) Dt 12,5 . (7) Dt 12,11 . (8) Dt 12,21 . (9) Dt 12,26 . (10) Dt 14,24 . (11) Dt 14,25 . (12) Dt 16,6 . (13) Dt 17,8 . (14) Dt 17,10 . (15) Dt 18,6 . (16) Dt 26,2 . (17) Dt 26,9 . (18) Dt 29,6 .

6. act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. jibhëchar / jibhëchâr (hij verkoos) van het werkw. bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Tenakh : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Jesaja : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Getalwaarde : beth = 2 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7) . Structuur : 2 - 8 - 2 . Gr. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in het NT : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Lat. eligere . Fr. elire , choisir . E. to choose , to elect . D. auswählen . Een vorm van eklegô in de LXX (141) , (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) in het NT (22) . Het Griekse werkw. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) is één van de 10 werkw. om een vorm van bâchar (kiezen, uitverkiezen) te vertalen . j-bh-ch-r . Tenakh (33) . Pentateuch (25) . Dt (23) . (1) Dt 12,5 . (2) Dt 12,11 . (3) Dt 12,14 . (4) Dt 12,18 . (5) Dt 12,21 . (6) Dt 12,26 . (7) Dt 14,23 . (8) Dt 14,24 . (9) Dt 14,25 . (10) Dt 15,20 . (11) Dt 16,2 . (12) Dt 16,6 . (13) Dt 16,7 . (14) Dt 16,11 . (15) Dt 16,15 . (16) Dt 16,16 . (17) Dt 17,8 . (18) Dt 17,10 . (19) Dt 17,15 . (20) Dt 18,6 . (21) Dt 23,17 . (22) Dt 26,2 . (23) Dt 31,11 .

5. - 7. (´äsjèr) jibhëchar JHWH (die JHWH uitkoos) . Tenakh (20) : (1) Nu 16,7 . (2) Dt 12,5 . (2) Dt 12,11 . (3) Dt 12,14 . (4) Dt 12,18 . (5) Dt 12,21 . (6) Dt 12,26 . (7) Dt 14,24 . (8) Dt 14,25 . (9) Dt 15,20 . (10) Dt 16,2 . (11) Dt 16,6 . (12) Dt 16,7 . (13) Dt 16,11 . (14) Dt 16,15 . (15) Dt 17,8 . (16) Dt 17,10 . (17) Dt 17,15 . (18) Dt 18,6 . (19) Dt 26,2 . (20) Dt 31,11 .

Dt 12,6 - Dt 12,6 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [6] Daarheen moet u uw brandoffers* en slachtoffers* brengen, uw tienden* en andere bijdragen, uw gelofteoffers en uw vrije gaven, evenals de eerstgeborenen van uw runderen en uw kleinvee.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 12,7 - Dt 12,7 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [7] En daar moet u met uw familie voor de heer uw God de maaltijd nuttigen en feestvieren*, vanwege het welslagen waarmee Hij al uw ondernemingen heeft gezegend.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 12,8 - Dt 12,8 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] U mag u niet gedragen zoals wij hier, waar iedereen doet wat hem goeddunkt,      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 12,9 - Dt 12,9 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [9] omdat u nog niet de rust en het bezit hebt bereikt die de heer uw God u schenkt.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

5. 1. וְעַתָּה = wë`aththâh (en nu) < wë + `aththâh (nu) . Zie : Taalgebruik in Tenakh : `aththâh (nu) . Dt (6) : (1) Dt 4,1 . (2) Dt 5,25 (wë`aththâh ... ´im) . (3) Dt 10,12 (wë`aththâh ... ´im) . (4) Dt 10,22 . (5) Dt 26,10 . (6) Dt 31,19 .
- עַתָּה = `aththâh (nu, welaan) . Tenakh (147) . Penbtateuch (30) . Dt (3) : (1) Dt 2,13 . (2) Dt 12,9 . (3) Dt 32,39 .

  Tenakh Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften Gn Ex Lv Nu Dt
  266 54 114 28 13 57 26 14   8 6

In Dt 4,1 (bij het begin van een toespraak) en Dt 31,19 wordt het gevolgd door een imperatief ; Dt 4,1 : luister , Dt 31,19 : schrijven jullie op . 1,19 . In Dt 4,1 staat het woord aan het begin van de grote redevoering Dt 4-11 .
In Dt 5,25 en in Dt 10,12 leidt het een vraag in .
In Dt 10,22 maakt het deel uit van een chronologische opsomming .
In Dt 26,10 volgt het op het 'historisch Credo' .

Dt 12,10 - Dt 12,10 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [10] Maar als u de Jordaan over bent en u vestigt in het land dat de heer uw God u in eigendom geeft, zal Hij zorgen dat uw vijanden u met rust laten, zodat u er veilig kunt wonen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 12,11 - Dt 12,11 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] Naar de plaats die de heer uw God uitkiest om er zijn naam te vestigen, moet u dan alle gaven brengen die ik u voorschrijf: uw brandoffers en slachtoffers, uw tienden en andere bijdragen, evenals de bijzondere gaven die u aan de heer belooft.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2. hammâqôm (de plaats) < bepaald lidw. ha + maqôm (plaats, verblijfplaats) . Taalgebruik in Tenakh : maqôm (plaats, verblijfplaats) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , qoph = 19 of 100 , waw = 6 ; totaal : 51 (3 X 17) OF 186 (2 X 3 X 31) . Structuur : 4 - 1 - 6 - 4 . Gr. topos (plaats) . Taalgebruik in het NT : topos (plaats) . Taalgebruik in de LXX : topos (plaats) . Taalgebruik in Mc : topos (plaats) . Een vorm van in de LXX (613) , in het NT (95) . L. locus . F. place . N. plaats . E. place . D. Stätte . Tenakh (114) . Pentateuch (51) . Eerdere Profeten (26) . Latere Profeten (21) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (14) . Dt (18) : (1) Dt 1,31 . (2) Dt 9,7 . (3) Dt 11,5 . (4) Dt 11,24 . (5) Dt 12,3 . (6) Dt 12,5 . (7) Dt 12,11 . (8) Dt 12,21 . (9) Dt 12,26 . (10) Dt 14,24 . (11) Dt 14,25 . (12) Dt 16,6 . (13) Dt 17,8 . (14) Dt 17,10 . (15) Dt 18,6 . (16) Dt 26,2 . (17) Dt 26,9 . (18) Dt 29,6 .

4. act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. jibhëchar / jibhëchâr (hij verkoos) van het werkw. bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Tenakh : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Jesaja : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Getalwaarde : beth = 2 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7) . Structuur : 2 - 8 - 2 . Gr. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in het NT : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Lat. eligere . Fr. elire , choisir . E. to choose , to elect . D. auswählen . Een vorm van eklegô in de LXX (141) , (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) in het NT (22) . Het Griekse werkw. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) is één van de 10 werkw. om een vorm van bâchar (kiezen, uitverkiezen) te vertalen . j-bh-ch-r . Tenakh (33) . Pentateuch (25) . Dt (23) . (1) Dt 12,5 . (2) Dt 12,11 . (3) Dt 12,14 . (4) Dt 12,18 . (5) Dt 12,21 . (6) Dt 12,26 . (7) Dt 14,23 . (8) Dt 14,24 . (9) Dt 14,25 . (10) Dt 15,20 . (11) Dt 16,2 . (12) Dt 16,6 . (13) Dt 16,7 . (14) Dt 16,11 . (15) Dt 16,15 . (16) Dt 16,16 . (17) Dt 17,8 . (18) Dt 17,10 . (19) Dt 17,15 . (20) Dt 18,6 . (21) Dt 23,17 . (22) Dt 26,2 . (23) Dt 31,11 .

3. - 5. (´äsjèr) jibhëchar JHWH (die JHWH uitkoos) . Tenakh (20) : (1) Nu 16,7 . (2) Dt 12,5 . (2) Dt 12,11 . (3) Dt 12,14 . (4) Dt 12,18 . (5) Dt 12,21 . (6) Dt 12,26 . (7) Dt 14,24 . (8) Dt 14,25 . (9) Dt 15,20 . (10) Dt 16,2 . (11) Dt 16,6 . (12) Dt 16,7 . (13) Dt 16,11 . (14) Dt 16,15 . (15) Dt 17,8 . (16) Dt 17,10 . (17) Dt 17,15 . (18) Dt 18,6 . (19) Dt 26,2 . (20) Dt 31,11 .

15. - 18. ´äsjèr ´ânokhî mtsawwèh ´èthkhèm (die ik jullie heb opgedragen) . Tenach (10) : (1) Dt 4,2 (tweemaal) . (2) Dt 11,13 (+ hajjôm = vandaag) . (3) Dt 11,22 . (4) Dt 11,27 . (5) Dt 11,28 . (6) Dt 12,11 . (7) Dt 13,1 . (8) Dt 27,1 . (9) Dt 27,4 . (10) Dt 28,14 .

Dt 12,12 - Dt 12,12 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [12] Dan moet u feestvieren voor de heer uw God, met uw zonen en dochters, met uw slaven en slavinnen en met de Levieten binnen uw poorten; want zij hebben geen stuk grond en geen eigendom zoals u.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

15. - 17. ´asjèr ´ânokhî mëtsawwëkhâ hajjôm (wat ik opdragende ben vandaag) . Tenach (19) : (1) Ex 34,11 . (2) Dt 4,40 . (3) Dt 6,6 . (4) Dt 7,11 . (5) Dt 8,1 . (6) Dt 8,11 . (7) Dt 10,13 . (8) Dt 11,8 . (9) Dt 13,19 . (10) Dt 15,5 . (11) Dt 19,9 . (12) Dt 27,10 . (13) Dt 28,1 . (14) Dt 28,13 . (15) Dt 28,15 . (16) Dt 30,2 . (17) Dt 30,8 . (18) Dt 30,11 . (19) Dt 30,16 . Verder : (1) Dt 12,14 (zonder hajjôm = vandaag) . (2) Dt 12,28 (zonder hajjôm = vandaag) ..

Dt 12,13 - Dt 12,13 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] Brandoffers mag u niet op iedere willekeurige heilige plaats opdragen,      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 12,14 - Dt 12,14 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] maar alleen op de plaats die de heer uw God bij een van uw stammen uitkiest. Daar moet u brandoffers brengen en daar moet u ook al het andere volbrengen wat ik u voorschrijf.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

5. act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. jibhëchar / jibhëchâr (hij verkoos) van het werkw. bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Tenakh : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Jesaja : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Getalwaarde : beth = 2 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7) . Structuur : 2 - 8 - 2 . Gr. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in het NT : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Lat. eligere . Fr. elire , choisir . E. to choose , to elect . D. auswählen . Een vorm van eklegô in de LXX (141) , (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) in het NT (22) . Het Griekse werkw. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) is één van de 10 werkw. om een vorm van bâchar (kiezen, uitverkiezen) te vertalen . j-bh-ch-r . Tenakh (33) . Pentateuch (25) . Dt (23) . (1) Dt 12,5 . (2) Dt 12,11 . (3) Dt 12,14 . (4) Dt 12,18 . (5) Dt 12,21 . (6) Dt 12,26 . (7) Dt 14,23 . (8) Dt 14,24 . (9) Dt 14,25 . (10) Dt 15,20 . (11) Dt 16,2 . (12) Dt 16,6 . (13) Dt 16,7 . (14) Dt 16,11 . (15) Dt 16,15 . (16) Dt 16,16 . (17) Dt 17,8 . (18) Dt 17,10 . (19) Dt 17,15 . (20) Dt 18,6 . (21) Dt 23,17 . (22) Dt 26,2 . (23) Dt 31,11 .

4. - 6. (´äsjèr) jibhëchar JHWH (die JHWH uitkoos) . Tenakh (20) : (1) Nu 16,7 . (2) Dt 12,5 . (2) Dt 12,11 . (3) Dt 12,14 . (4) Dt 12,18 . (5) Dt 12,21 . (6) Dt 12,26 . (7) Dt 14,24 . (8) Dt 14,25 . (9) Dt 15,20 . (10) Dt 16,2 . (11) Dt 16,6 . (12) Dt 16,7 . (13) Dt 16,11 . (14) Dt 16,15 . (15) Dt 17,8 . (16) Dt 17,10 . (17) Dt 17,15 . (18) Dt 18,6 . (19) Dt 26,2 . (20) Dt 31,11 .

Dt 12,15 - Dt 12,15 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] Wel kunt u in al uw steden, zo vaak u wilt, slachten* en vlees eten, naargelang de zegen die de heer uw God u schenkt. Iedereen, rein of onrein, mag daarvan eten, net als van een gazelle of een hert.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 12,16 - Dt 12,16 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [16] Alleen het bloed mag u niet eten; dat moet u als water weg laten lopen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 12,17 - Dt 12,17 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [17] Maar het is niet geoorloofd om in uw steden te eten van de tienden van uw koren, most of olie, van de eerstgeborenen van uw runderen of kleinvee, van de gelofteoffers die u beloofd hebt, of van uw vrije gaven en andere bijdragen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 12,18 - Dt 12,18 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [18] Alleen bij de heer uw God, op de plaats die Hij uitkiest, mag u daarvan eten met uw zoon en dochter, met uw slaaf en slavin en met de Levieten binnen uw poorten; voor de heer uw God moet u feestvieren over het welslagen van uw ondernemingen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

9. act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. jibhëchar / jibhëchâr (hij verkoos) van het werkw. bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Tenakh : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Jesaja : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Getalwaarde : beth = 2 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7) . Structuur : 2 - 8 - 2 . Gr. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in het NT : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Lat. eligere . Fr. elire , choisir . E. to choose , to elect . D. auswählen . Een vorm van eklegô in de LXX (141) , (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) in het NT (22) . Het Griekse werkw. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) is één van de 10 werkw. om een vorm van bâchar (kiezen, uitverkiezen) te vertalen . j-bh-ch-r . Tenakh (33) . Pentateuch (25) . Dt (23) . (1) Dt 12,5 . (2) Dt 12,11 . (3) Dt 12,14 . (4) Dt 12,18 . (5) Dt 12,21 . (6) Dt 12,26 . (7) Dt 14,23 . (8) Dt 14,24 . (9) Dt 14,25 . (10) Dt 15,20 . (11) Dt 16,2 . (12) Dt 16,6 . (13) Dt 16,7 . (14) Dt 16,11 . (15) Dt 16,15 . (16) Dt 16,16 . (17) Dt 17,8 . (18) Dt 17,10 . (19) Dt 17,15 . (20) Dt 18,6 . (21) Dt 23,17 . (22) Dt 26,2 . (23) Dt 31,11 .

8. - 10. (´äsjèr) jibhëchar JHWH (die JHWH uitkoos) . Tenakh (20) : (1) Nu 16,7 . (2) Dt 12,5 . (2) Dt 12,11 . (3) Dt 12,14 . (4) Dt 12,18 . (5) Dt 12,21 . (6) Dt 12,26 . (7) Dt 14,24 . (8) Dt 14,25 . (9) Dt 15,20 . (10) Dt 16,2 . (11) Dt 16,6 . (12) Dt 16,7 . (13) Dt 16,11 . (14) Dt 16,15 . (15) Dt 17,8 . (16) Dt 17,10 . (17) Dt 17,15 . (18) Dt 18,6 . (19) Dt 26,2 . (20) Dt 31,11 .

Dt 12,19 - Dt 12,19 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [19] Zorg dat u in uw land nooit de Levieten verwaarloost.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 12,20 - Dt 12,20 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [20] Wanneer de heer uw God uw gebied heeft uitgebreid, zoals Hij beloofd heeft, en u denkt: "Ik zou vlees willen eten", omdat u daar trek in hebt, dan mag u vlees eten zo veel als u wilt.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 12,21 - Dt 12,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [21] En als de plaats die de heer uw God uitkiest om er zijn naam te vestigen, te ver weg ligt voor u, dan mag u gerust runderen of kleinvee slachten, zoals ik u heb voorgeschreven, en er in uw eigen stad van eten zo veel als u wilt,      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

4. hammâqôm (de plaats) < bepaald lidw. ha + maqôm (plaats, verblijfplaats) . Taalgebruik in Tenakh : maqôm (plaats, verblijfplaats) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , qoph = 19 of 100 , waw = 6 ; totaal : 51 (3 X 17) OF 186 (2 X 3 X 31) . Structuur : 4 - 1 - 6 - 4 . Gr. topos (plaats) . Taalgebruik in het NT : topos (plaats) . Taalgebruik in de LXX : topos (plaats) . Taalgebruik in Mc : topos (plaats) . Een vorm van in de LXX (613) , in het NT (95) . L. locus . F. place . N. plaats . E. place . D. Stätte . Tenakh (114) . Pentateuch (51) . Eerdere Profeten (26) . Latere Profeten (21) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (14) . Dt (18) : (1) Dt 1,31 . (2) Dt 9,7 . (3) Dt 11,5 . (4) Dt 11,24 . (5) Dt 12,3 . (6) Dt 12,5 . (7) Dt 12,11 . (8) Dt 12,21 . (9) Dt 12,26 . (10) Dt 14,24 . (11) Dt 14,25 . (12) Dt 16,6 . (13) Dt 17,8 . (14) Dt 17,10 . (15) Dt 18,6 . (16) Dt 26,2 . (17) Dt 26,9 . (18) Dt 29,6 .

6. act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. jibhëchar / jibhëchâr (hij verkoos) van het werkw. bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Tenakh : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Jesaja : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Getalwaarde : beth = 2 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7) . Structuur : 2 - 8 - 2 . Gr. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in het NT : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Lat. eligere . Fr. elire , choisir . E. to choose , to elect . D. auswählen . Een vorm van eklegô in de LXX (141) , (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) in het NT (22) . Het Griekse werkw. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) is één van de 10 werkw. om een vorm van bâchar (kiezen, uitverkiezen) te vertalen . j-bh-ch-r . Tenakh (33) . Pentateuch (25) . Dt (23) . (1) Dt 12,5 . (2) Dt 12,11 . (3) Dt 12,14 . (4) Dt 12,18 . (5) Dt 12,21 . (6) Dt 12,26 . (7) Dt 14,23 . (8) Dt 14,24 . (9) Dt 14,25 . (10) Dt 15,20 . (11) Dt 16,2 . (12) Dt 16,6 . (13) Dt 16,7 . (14) Dt 16,11 . (15) Dt 16,15 . (16) Dt 16,16 . (17) Dt 17,8 . (18) Dt 17,10 . (19) Dt 17,15 . (20) Dt 18,6 . (21) Dt 23,17 . (22) Dt 26,2 . (23) Dt 31,11 .

5. - 7. (´äsjèr) jibhëchar JHWH (die JHWH uitkoos) . Tenakh (20) : (1) Nu 16,7 . (2) Dt 12,5 . (2) Dt 12,11 . (3) Dt 12,14 . (4) Dt 12,18 . (5) Dt 12,21 . (6) Dt 12,26 . (7) Dt 14,24 . (8) Dt 14,25 . (9) Dt 15,20 . (10) Dt 16,2 . (11) Dt 16,6 . (12) Dt 16,7 . (13) Dt 16,11 . (14) Dt 16,15 . (15) Dt 17,8 . (16) Dt 17,10 . (17) Dt 17,15 . (18) Dt 18,6 . (19) Dt 26,2 . (20) Dt 31,11 .

Dt 12,22 - Dt 12,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [22] als u het maar eet zoals men een gazelle of een hert eet: iedereen, rein of onrein, kan ervan eten.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Dt 12,23 - Dt 12,23 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [23] Let er alleen op dat u geen bloed eet; want het bloed is het leven, en het is niet geoorloofd vlees te eten met het leven erin.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 12,24 - Dt 12,24 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [24] U mag het bloed niet eten; dat moet u als water weg laten lopen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 12,25 - Dt 12,25 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [25] U mag het niet eten; dan zullen u en uw kinderen na u gelukkig zijn, omdat u uw leven richt naar de wil van de heer.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Dt 12,26 - Dt 12,26 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [26] Maar met uw heilige gaven en met wat u de heer door gelofte hebt toegezegd moet u naar de plaats gaan die Hij uitkiest.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

10. hammâqôm (de plaats) < bepaald lidw. ha + maqôm (plaats, verblijfplaats) . Taalgebruik in Tenakh : maqôm (plaats, verblijfplaats) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , qoph = 19 of 100 , waw = 6 ; totaal : 51 (3 X 17) OF 186 (2 X 3 X 31) . Structuur : 4 - 1 - 6 - 4 . Gr. topos (plaats) . Taalgebruik in het NT : topos (plaats) . Taalgebruik in de LXX : topos (plaats) . Taalgebruik in Mc : topos (plaats) . Een vorm van in de LXX (613) , in het NT (95) . L. locus . F. place . N. plaats . E. place . D. Stätte . Tenakh (114) . Pentateuch (51) . Eerdere Profeten (26) . Latere Profeten (21) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (14) . Dt (18) : (1) Dt 1,31 . (2) Dt 9,7 . (3) Dt 11,5 . (4) Dt 11,24 . (5) Dt 12,3 . (6) Dt 12,5 . (7) Dt 12,11 . (8) Dt 12,21 . (9) Dt 12,26 . (10) Dt 14,24 . (11) Dt 14,25 . (12) Dt 16,6 . (13) Dt 17,8 . (14) Dt 17,10 . (15) Dt 18,6 . (16) Dt 26,2 . (17) Dt 26,9 . (18) Dt 29,6 .

12. act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. jibhëchar / jibhëchâr (hij verkoos) van het werkw. bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Tenakh : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Jesaja : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Getalwaarde : beth = 2 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7) . Structuur : 2 - 8 - 2 . Gr. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in het NT : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Lat. eligere . Fr. elire , choisir . E. to choose , to elect . D. auswählen . Een vorm van eklegô in de LXX (141) , (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) in het NT (22) . Het Griekse werkw. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) is één van de 10 werkw. om een vorm van bâchar (kiezen, uitverkiezen) te vertalen . j-bh-ch-r . Tenakh (33) . Pentateuch (25) . Dt (23) . (1) Dt 12,5 . (2) Dt 12,11 . (3) Dt 12,14 . (4) Dt 12,18 . (5) Dt 12,21 . (6) Dt 12,26 . (7) Dt 14,23 . (8) Dt 14,24 . (9) Dt 14,25 . (10) Dt 15,20 . (11) Dt 16,2 . (12) Dt 16,6 . (13) Dt 16,7 . (14) Dt 16,11 . (15) Dt 16,15 . (16) Dt 16,16 . (17) Dt 17,8 . (18) Dt 17,10 . (19) Dt 17,15 . (20) Dt 18,6 . (21) Dt 23,17 . (22) Dt 26,2 . (23) Dt 31,11 .

11. - 13. (´äsjèr) jibhëchar JHWH (die JHWH uitkoos) . Tenakh (20) : (1) Nu 16,7 . (2) Dt 12,5 . (2) Dt 12,11 . (3) Dt 12,14 . (4) Dt 12,18 . (5) Dt 12,21 . (6) Dt 12,26 . (7) Dt 14,24 . (8) Dt 14,25 . (9) Dt 15,20 . (10) Dt 16,2 . (11) Dt 16,6 . (12) Dt 16,7 . (13) Dt 16,11 . (14) Dt 16,15 . (15) Dt 17,8 . (16) Dt 17,10 . (17) Dt 17,15 . (18) Dt 18,6 . (19) Dt 26,2 . (20) Dt 31,11 .

Dt 12,27 - Dt 12,27 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [27] Van uw brandoffers moet u het vlees en het bloed op het altaar van de heer offeren; van uw slachtoffers moet het bloed op het altaar worden uitgegoten, maar het vlees mag u eten.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 12,28 - Dt 12,28 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [28] Gehoorzaam aan alles wat ik u vandaag voorschrijf; dan zullen u en uw kinderen altijd gelukkig zijn, omdat u doet wat goed is in de ogen van de heer uw God.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. sj-m-r . sjâmar (behouden, bewaren) . Taalgebruik in Tenach : sjâmar (behouden, bewaren) . Getalwaarde van sjâmar (behouden, bewaren) : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 300 ; totaal : 54 of 640 . sj-m-r in Tenach (63) . Pentateuch (7) : (1) Gn 37,11 (sjämar) . (2) Ex 34,11 (sjëmâr) . (3) Dt 7,9 (sjomer) . (4) Dt 8,11 (sjëmor) . (5) Dt 11,22 (sjâmor) . (6) Dt 12,28 (sjëmor) . (7) Dt 27,1 (sjâmor) .

2. wësjâma`thâ < wë + werkwoordvorm act. qal perf. 2de pers. mann. enk. sjâma`thâ van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Dt : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . Tenach (17) . Pentateuch , enkel in Dt (7) : (1) Dt 4,30 . (2) Dt 6,3 . (3) Dt 12,28 . (4) Dt 17,4 . (5) Dt 27,10 . (6) Dt 30,2 . (7) Dt 30,8 .

5. הַדְּבָרִים = haddëbhârîm (de woorden) < bepaald lidw. ha + mann. mv. van het zelfst. naamw. דָבָר = dâbhâr (woord, daad) . Zie het werkw. דָבַר = dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Tenakh : dâbhar (spreken) . Getalwaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 26 (2 X 13) OF 206 = 2 X 103 . Structuur : 4 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (132) . Pentateuch (44) . Eerdere Profeten (34) . Latere Profeten (35) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (15) . Gn (11) : (1) Gn 15,1 . (2) Gn 20,8 . (3) Gn 22,1 . (4) Gn 22,20 . (5) Gn 24,66 . (6) Gn 29,13 . (7) Gn 39,7 . (8) Gn 40,1 . (9) Gn 43,7 . (10) Gn 44,6 . (11) Gn 48,1 . Ex (12) : (1) Ex 4,15 . (2) Ex 4,30 . (3) Ex 18,19 . (4) Ex 19,6 . (5) Ex 19,7 . (6) Ex 20,1 . (7) Ex 24,3 . (8) Ex 24,8 . (9) Ex 34,1 . (10) Ex 34,27 . (11) Ex 34,28 . (12) Ex 35,1 . Dt (18) : (1) Dt 1,1 . (2) Dt 1,18 . (3) Dt 1,44 . (4) Dt 4,9 . (5) Dt 4,13 . (6) Dt 4,30 . (7) Dt 5,22 . (8) Dt 6,6 . (9) Dt 9,10 . (10) Dt 10,2 . (11) Dt 10,4 . (12) Dt 12,28 . (13) Dt 28,14 . (14) Dt 30,1 . (15) Dt 31,1 . (16) Dt 31,28 . (17) Dt 32,45 . (18) Dt 32,46 .

6. הָאֵלֶּה = hâ´ellèh (deze) < bepaald lidw. ha + aanwijz. voornaamw. אֵלֶּה = ´ellèh (deze /dit) . Taalgebruik in Tenakh : ´lh . Getalwaarde : aleph = 1 , lamed = 12 of 30 , he = 5 ; totaal : 18 (2 X 3²) OF 36 (2² X 3²) . Structuur : 1 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 9 .Tenakh (282) . Pentateuch (84) . Eerdere Profeten (91) . Latere Profeten (65) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (35) . Gn (20) : (1) Gn 15,1 . (2) Gn 15,17 . (3) Gn 20,8 . (4) Gn 21,29 . (5) Gn 22,1 . (6) Gn 22,20 . (7) Gn 24,28 . (8) Gn 29,13 . (9) Gn 34,21 . (10) Gn 35,4 . (11) Gn 38,25 . (12) Gn 39,7 . (13) Gn 39,17 . (14) Gn 39,19 . (15) Gn 40,1 . (16) Gn 41,35 . (17) Gn 43,7 . (18) Gn 44,6 . (19) Gn 44,7 . (20) Gn 48,1 . Ex (7) : (1) Ex 4,9 . (2) Ex 11,10 . (3) Ex 19,7 . (4) Ex 20,1 . (5) Ex 24,8 . (6) Ex 25,39 . (7) Ex 34,27 . Dt (38) . Dt 6 (2) : (1) Dt 6,6 . (2) Dt 6,24 . Dt 12 (2) : (1) Dt 12,28 . (2) Dt 12,30 . Joz (34) . Joz 24 (3) : (1) Joz 24,17 . (2) Joz 24,26 . (3) Joz 24,29 .

5. - 6. הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה = haddëbharîm hâ´ellèh (deze woorden/gebeurtenissen) . Tenakh (81) . Pentateuch (24) . Gn (10) . Ex (4) . Nu (2) . Dt (8) . Gn (10) : (1) Gn 15,1 . (2) Gn 20,8 . (3) Gn 22,1 . (4) Gn 22,20 . (5) Gn 29,13 . (6) Gn 39,7 . (7) Gn 40,1 . (8) Gn 43,7 . (9) Gn 44,6 . (10) Gn 48,1 . Ex (4) : (1) Ex 19,7 . (2) Ex 20,1 . (3) Ex 24,8 . (4) Ex 34,27 . Lv (0) . Nu (2) : (1) Nu 14,39 . (2) Nu 16,31 . Dt (8) : (1) Dt 4,30 . (2) Dt 5,22 . (3) Dt 6,6 . (4) Dt 12,28 . (5) Dt 30,1 . (6) Dt 31,1 . (7) Dt 31,28 . (8) Dt 32,45 .

7. אֲשֶׁר = ´äsjèr (die) OF persoonsnaam אָשֶׁר = ´âsjer (Aser) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . Structuur : 1 - 3 - 2 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Gn (307) . Ex (217) . Dt (397) . Dt 6 (12) : (1) Dt 6,1 . (2) Dt 6,2 . (3) Dt 6,3 . (4) Dt 6,6 . (5) Dt 6,10 . (6) Dt 6,11 . (7) Dt 6,12 . (8) Dt 6,14 . (9) Dt 6,17 . (10) Dt 6,18 . (11) Dt 6,20 . (12) Dt 6,23 . Dt 12 (19) .

5. - 8. הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ = haddëbhârîm hâ´elleèh ´asjèr ´asjèr ´ânokhî mëtsawwëkhâ (deze woorden die ik opdragende) . Tenakh (2) : (1) Dt 6,6 . (2) Dt 12,28 .

7. - 9. ´asjèr ´ânokhî mëtsawwëkhâ hajjôm (wat ik opdragende ben vandaag) . Tenach (19) : (1) Ex 34,11 . (2) Dt 4,40 . (3) Dt 6,6 . (4) Dt 7,11 . (5) Dt 8,1 . (6) Dt 8,11 . (7) Dt 10,13 . (8) Dt 11,8 . (9) Dt 13,19 . (10) Dt 15,5 . (11) Dt 19,9 . (12) Dt 27,10 . (13) Dt 28,1 . (14) Dt 28,13 . (15) Dt 28,15 . (16) Dt 30,2 . (17) Dt 30,8 . (18) Dt 30,11 . (19) Dt 30,16 . Verder : (1) Dt 12,14 . (2) Dt 12,28 (zonder hajjôm = vandaag) ..

Dt 12,29 - Dt 12,29 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [29] Wanneer de heer uw God de volken uitroeit die u gaat verdrijven en u hen verjaagd hebt en woont in hun land,      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 12,30 - Dt 12,30 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [30] wees dan op uw hoede en laat u, nadat zij vernietigd zijn, niet in dezelfde strikken vangen als zij. Vraag niet naar hun goden met de gedachte "Hoe hebben die volken hun goden vereerd?", om het ook zo te gaan doen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 12,31 - Dt 12,31 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [31] Nee, zo mag u de heer uw God niet vereren. Want alle mogelijke gruwelen die de heer verafschuwt, hebben zij voor hun goden bedreven; zelfs hun zonen en dochters hebben zij voor hun goden verbrand.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


- A - B

- act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. jibhëchar / jibhëchâr (hij verkoos) van het werkw. bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Tenakh : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Jesaja : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Getalwaarde : beth = 2 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7) . Structuur : 2 - 8 - 2 . Gr. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in het NT : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Lat. eligere . Fr. elire , choisir . E. to choose , to elect . D. auswählen . Een vorm van eklegô in de LXX (141) , (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) in het NT (22) . Het Griekse werkw. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) is één van de 10 werkw. om een vorm van bâchar (kiezen, uitverkiezen) te vertalen . j-bh-ch-r . Tenakh (33) . Pentateuch (25) . Dt (23) . (1) Dt 12,5 . (2) Dt 12,11 . (3) Dt 12,14 . (4) Dt 12,18 . (5) Dt 12,21 . (6) Dt 12,26 . (7) Dt 14,23 . (8) Dt 14,24 . (9) Dt 14,25 . (10) Dt 15,20 . (11) Dt 16,2 . (12) Dt 16,6 . (13) Dt 16,7 . (14) Dt 16,11 . (15) Dt 16,15 . (16) Dt 16,16 . (17) Dt 17,8 . (18) Dt 17,10 . (19) Dt 17,15 . (20) Dt 18,6 . (21) Dt 23,17 . (22) Dt 26,2 . (23) Dt 31,11 .

- (´äsjèr) jibhëchar JHWH (die JHWH uitkoos) . Tenakh (20) : (1) Nu 16,7 . (2) Dt 12,5 . (2) Dt 12,11 . (3) Dt 12,14 . (4) Dt 12,18 . (5) Dt 12,21 . (6) Dt 12,26 . (7) Dt 14,24 . (8) Dt 14,25 . (9) Dt 15,20 . (10) Dt 16,2 . (11) Dt 16,6 . (12) Dt 16,7 . (13) Dt 16,11 . (14) Dt 16,15 . (15) Dt 17,8 . (16) Dt 17,10 . (17) Dt 17,15 . (18) Dt 18,6 . (19) Dt 26,2 . (20) Dt 31,11 .

- C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M

- hammâqôm (de plaats) < bepaald lidw. ha + maqôm (plaats, verblijfplaats) . Taalgebruik in Tenakh : maqôm (plaats, verblijfplaats) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , qoph = 19 of 100 , waw = 6 ; totaal : 51 (3 X 17) OF 186 (2 X 3 X 31) . Structuur : 4 - 1 - 6 - 4 . Gr. topos (plaats) . Taalgebruik in het NT : topos (plaats) . Taalgebruik in de LXX : topos (plaats) . Taalgebruik in Mc : topos (plaats) . Een vorm van in de LXX (613) , in het NT (95) . L. locus . F. place . N. plaats . E. place . D. Stätte . Tenakh (114) . Pentateuch (51) . Eerdere Profeten (26) . Latere Profeten (21) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (14) . Dt (18) : (1) Dt 1,31 . (2) Dt 9,7 . (3) Dt 11,5 . (4) Dt 11,24 . (5) Dt 12,3 . (6) Dt 12,5 . (7) Dt 12,11 . (8) Dt 12,21 . (9) Dt 12,26 . (10) Dt 14,24 . (11) Dt 14,25 . (12) Dt 16,6 . (13) Dt 17,8 . (14) Dt 17,10 . (15) Dt 18,6 . (16) Dt 26,2 . (17) Dt 26,9 . (18) Dt 29,6 .

- N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -