DEUTERONOMIUM 14 - Dt 14 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 14 -
- Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 --

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van Deuteronomium : - Dt 1 - Dt 2 - Dt 3 - Dt 4 - Dt 5 - Dt 6 - Dt 7 - Dt 8 - Dt 9 - Dt 10 - Dt 11 - Dt 12 - Dt 13 - Dt 14 - Dt 15 - Dt 16 - Dt 17 - Dt 18 - Dt 19 - Dt 20 - Dt 21 - Dt 22 - Dt 23 - Dt 24 - Dt 25 - Dt 26 - Dt 27 - Dt 28 - Dt 29 - Dt 30 - Dt 31 - Dt 32 - Dt 33 - Dt 34 -
Uitleg vers per vers : - Dt 14,1 - Dt 14,2 - Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 - Dt 14,22 - Dt 14,23 - Dt 14,24 - Dt 14,25 - Dt 14,26 - Dt 14,27 - Dt 14,28 - Dt 14,29 -

Overzicht van Dt : Dt : overzicht , Dt : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Dt : commentaar .

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Eisen aan Gods volk Dt 14,1-2 . - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,1 - Dt 14,2 -
Dt 14,1-2 telt 31 woorden en 116 letters . De getalwaarde is 6509 .

Dt 14,1 - Dt 14,1 : Eisen aan Gods volk - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,1 - Dt 14,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
       
[1] De heer uw God beschouwt u als zijn kinderen*. U mag omwille van een dode uw lichaam niet kerven en uw voorhoofd niet kaal scheren.  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

De betekenis van Dt 14,1 . Het vers telt 12 woorden en 50 letters . De getalwaarde is 3391 .

Dt 14,2 - Dt 14,2 : Eisen aan Gods volk - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,1 - Dt 14,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [2] U bent een volk dat aan de heer uw God is gewijd; uit alle volken van de hele wereld heeft de heer u uitverkoren* om zijn eigen volk te zijn.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuileg van Dt 14,2 (= Dt 7,6 ; uitgezonderd ûbëkhâ in plaats van bëkhâ in Dt 14,2) . Het vers telt 19 woorden en 66 letters . De getalwaarde is 3118 .

2. - 3. `am qâdôsj (een heilig volk) : Tenach (3) : (1) Dt 7,6 . (2) Dt 14,2 . (3) Dt 14,21 .

1. - 6. kî `am qâdôsj aththâh laJHWH êlohèjkhâ (want een heilig volk ben je voor JHWH , je God) . Tenach (3) : (1) Dt 7,6 . (2) Dt 14,2 . (3) Dt 14,21 .

10. - 12. lîhëjôth lô lë`am : om te zijn voor hem tot volk . In vier verzen in de bijbel : (1) Dt 4,20 . (2) Dt 7,6 . (3) Dt 14,2 . (4) Dt 26,18 .

Reine en onreine dieren : Dt 14,3-21 . - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -

Dt 14,3 - Dt 14,3 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
       
[3] Eet niets wat een gruwel* is. 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,4 - Dt 14,4 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [4] Dit zijn de landdieren die u mag eten: runderen, schapen, geiten,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,5 - Dt 14,5 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [5] herten, gazellen, damherten, antilopen, gemzen en berggeiten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,6 - Dt 14,6 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [6] Alle herkauwende dieren met gespleten hoeven mag u eten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,7 - Dt 14,7 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [7] Van de herkauwers en van de dieren met gespleten hoeven mag u de volgende niet eten: de kameel, de haas en de klipdas, want dat zijn wel herkauwers, maar ze hebben geen gespleten hoeven; zij zijn onrein voor u.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,8 - Dt 14,8 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [8] Zo ook het varken, want het heeft wel gespleten hoeven maar het is geen herkauwer; het is dus onrein. Het vlees van deze dieren mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,9 - Dt 14,9 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
       
[9] Dit zijn de waterdieren die u mag eten. Alle dieren die vinnen en schubben hebben kunt u eten.  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,10 - Dt 14,10 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -

Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [10] Maar alle dieren die geen vinnen en schubben hebben, mag u niet eten; ze zijn onrein.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,11 - Dt 14,11 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [11] Alle reine vogels mag u eten,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,12 - Dt 14,12 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [12] maar dit zijn de vogels die u niet mag eten: de arend, de lammergier, de baardgier,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,13 - Dt 14,13 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [13] de wouw en de verschillende soorten valken,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,14 - Dt 14,14 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [14] alle soorten raven,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,15 - Dt 14,15 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [15] de oehoe, de kortooruil, de langooruil en alle soorten sperwers,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,16 - Dt 14,16 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [16] de steenuil, de ibis, de witte uil,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,17 - Dt 14,17 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [17] de pelikaan, de visarend, de aalscholver,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,18 - Dt 14,18 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [18] de ooievaar, alle soorten reigers, de hop en de vleermuis.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,19 - Dt 14,19 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [19] Ook alle gevleugelde insekten zijn onrein, u mag die niet eten;       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,20 - Dt 14,20 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [20] maar alle reine gevleugelde dieren mag u eten.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,21 - Dt 14,21 : Reine en onreine dieren - Dt 14 -- verwijzingen - Dt 14,1-2 -- Dt 14,3-21 -- Dt 14,3 - Dt 14,4 - Dt 14,5 - Dt 14,6 - Dt 14,7 - Dt 14,8 - Dt 14,9 - Dt 14,10 - Dt 14,11 - Dt 14,12 - Dt 14,13 - Dt 14,14 - Dt 14,15 - Dt 14,16 - Dt 14,17 - Dt 14,18 - Dt 14,19 - Dt 14,20 - Dt 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
       
[21] Een* dier dat al dood was mag u niet eten. U kunt het de vreemdeling binnen uw poorten laten eten of het verkopen aan een buitenlander. Want u bent een volk dat aan de heer uw God is gewijd. U mag een lammetje niet koken in de melk van zijn moeder. 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 14,21 . Het vers telt 23 woorden en 82 letters . De getalwaarde is 5452 .

8. - 9. bâchar JHWH (JHWH koos) . Tenach (10) : (1) Dt 7,6 . (2) Dt 14,2 . (3) Dt 18,5 . (4) Dt 21,5 . (5) 2 S 16,18 . (6) 1 K 14,21 . (7) 1 Kr 15,2 . (8) 2 Kr 12,13 . (9) 2 Kr 29,11 . (10) Jr 33,24 .

14. - 15. `am qâdôsj (een heilig volk) : Tenach (3) : (1) Dt 7,6 . (2) Dt 14,2 . (3) Dt 14,21 .

13. - 18. kî `am qâdôsj aththâh laJHWH êlohèjkhâ (want een heilig volk ben je voor JHWH , je God) . Tenach (3) : (1) Dt 7,6 . (2) Dt 14,2 . (3) Dt 14,21 .

De tienden

Dt 14,22 - Dt 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
       
[22] Ieder jaar moet u van de graanoogst die van uw land komt, het tiende* deel afdragen.  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,23 - Dt 14,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [23] Bij de heer uw God, op de plaats die Hij uitkiest om er zijn naam te vestigen, moet u de tiende eten van uw koren, most en olie en de eerstgeborenen van uw runderen en uw schapen. Daardoor zult u leren altijd ontzag te hebben voor de heer uw God.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,24 - Dt 14,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [24] En wanneer de afstand te groot is, wanneer u dat alles niet kunt meenemen omdat de plaats die de heer uw God uitkiest om er zijn naam te vestigen te ver weg ligt,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,25 - Dt 14,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [25] moet u, omdat Hij u zo overvloedig heeft gezegend, alles te gelde maken en met het geld naar de plaats gaan die de heer uw God uitkiest.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. wënathaththâh (en jij zult geven) , verbindingsprefix wë + werkwoordvorm actief qal perf. 2de pers. enk. van het werkw. nâthan (geven) . Taalgebruik in Tenach : nâthan (geven) . Taalgebruik in Dt : nâthan (geven) . Gr. didômi (geven) . Taalgebruik in de Septuaginta : didômi (geven) . Taalgebruik in het N.T. : didômi (geven) . Lat. dare / donare - donum : geven - gave , gift . Fr. donner - don : geven - gave . D. geben . E. to give . Tenach (40) . Pentateuch (26) . Dt (5) : (1) Dt 11,29 . (2) Dt 14,25 . (3) Dt 14,26 . (4) Dt 15,17 . (5) Dt 26,12 .

Dt 14,26 - Dt 14,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [26] Voor dat geld kunt u dan kopen wat u wilt: runderen, schapen, wijn of sterke drank of wat u ook verlangt. Daarvan kunt u dan eten voor de heer uw God en samen met uw familie feestvieren.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. wënathaththâh (en jij zult geven) , verbindingsprefix wë + werkwoordvorm actief qal perf. 2de pers. enk. van het werkw. nâthan (geven) . Taalgebruik in Tenach : nâthan (geven) . Taalgebruik in Dt : nâthan (geven) . Gr. didômi (geven) . Taalgebruik in de Septuaginta : didômi (geven) . Taalgebruik in het N.T. : didômi (geven) . Lat. dare / donare - donum : geven - gave , gift . Fr. donner - don : geven - gave . D. geben . E. to give . Tenach (40) . Pentateuch (26) . Dt (5) : (1) Dt 11,29 . (2) Dt 14,25 . (3) Dt 14,26 . (4) Dt 15,17 . (5) Dt 26,12 .

Dt 14,27 - Dt 14,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [27] Verwaarloos echter de Levieten binnen uw poorten niet, want zij hebben geen stuk grond, geen eigendom zoals u.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,28 - Dt 14,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
       
[28] Om de drie jaar moet u het tiende deel van de oogst van dat jaar naar de stadspoort brengen en daar neerleggen.  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 14,29 - Dt 14,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [29] Dan kunnen de Levieten, die geen stuk grond en geen eigendom bezitten zoals u, en de vreemdelingen, de wezen en de weduwen daarvan eten en zich verzadigen. De heer uw God zal u daarvoor zegenen bij al uw ondernemingen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 14,29 .

14. act. ind. aor. 1ste pers. enk. en 3de pers. mv. εφαγον = efagon (zij aten) . Zie het werkw. εσθιω = esthiô (eten) . Taalgebruik in het NT : esthiô (eten) . Taalgebruik in de LXX : esthiô (eten) . Gr. εσθιω = esthiô , fut. εδομαι = edomai , aor. εφαγον = efagon , perf. εδηδως = edèdôs , EΝ het werkw. φαγω = fagô (eten) . Bijbel (57) . Pentateuch (15) . NT (13) : (1) Mt 12,4 . (2) Mt 14,20 . (3) Mt 15,37 . (4) Mc 6,42 . (5) Mc 8,8 . (6) Lc 9,17 . (7) Joh 6,23 . (8) Joh 6,31 . (9) Joh 6,49 . (10) Joh 6,58 . (11) Hnd 10,14 . (12) 1 Kor 10,3 . (13) Apk 10,10 . Een vorm van esθιω = esthiô in de LXX (686) , in het NT (65) , in Mt (11) , in Mc (11) , in Lc (12) . Een vorm van φαγω = fagô in de LXX (zie εσθιω = esthiô) , in het NT (94) , in Mt (13) , in Mc (17) , in Lc (21) , in Joh (15) .
- Hebreeuws : וַיּאֹכְלוּ = wajjo´khëlû (en zij aten) < wa consecutivum + act. ind. imperf. 3de pers. mann. mv. van het werkw. אָכַל = ´âkhal (eten) . Taalgebruik in Tenakh : ´âkhal (eten) . De getalwaarde van אָכַל = ´âkhal (eten) is : aleph = 1 , kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 24 (2³ X 3) of 51 (3 X 17) . Structuur : 1 - 2 - 3 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (25) . Pentateuch (5) : (1) Gn 24,54 . (2) Gn 26,30 . (3) Gn 31,46 . (4) Gn 31,54 . (5) Ex 24,11 . Vroege Profeten (10) : (1) Joz 5,11 . (2) Joz 5,12 . (3) Re 9,27 . (4) Re 19,4 . (5) Re 19,6 . (6) Re 19,8 . (7) Re 19,21 . (8) 2 K 4,44 . (9) 2 K 6,23 . (10) 2 K 7,8 . Ps (2) : (1) Ps 78,29 . (2) Ps 106,28 . Een vorm van אָכַל = ´âkhal (eten) in Tenakh (683) . In de LXX zijn vele (werk)woorden de vertaling van אָכַל = ´âkhal (eten) .
- Ned. : eten (vgl Gr. e -s-th-) . Arabisch : أَكَلَ = ´akala (eten) . Taalgebruik in de Qoran : ´akala (eten) . Fr. : manger . E. : to eat . D. : essen . Grieks : εσθιω = esthiô (eten) . Taalgebruik in het NT : esthiô (eten) . Hebreeuws : אָכַל = ´âkhal (eten) . Taalgebruik in Tenakh : ´âkhal (eten) . Lat. : manducare (zie manger) ; comedere (eten, verteren, meeëten) .

- ind. fut. 3de pers. mv. φαγονται = fagontai (zij zullen eten) . Zie het werkw. εσθιω = esthiô (eten) . Taalgebruik in het NT : esthiô (eten) . Taalgebruik in de LXX : esthiô (eten) . Gr. εσθιω = esthiô , fut. εδομαι = edomai , aor. εφαγον = efagon , perf. εδηδως = edèdôs EΝ het werkw. φαγω = fagô (eten) . Bijbel (45) . OT (44) . NT (1) . Pentateuch () : (1) Gn 43,16 . (2) Ex 12,8 . (3) Lv 8,31 . (4) Lv 22,11 . (5) Lv 24,9 . (6) Nu 9,11 . (7) Nu 11,21 . (8) Dt 14,29 . (9) Dt 18,1 . (10) Dt 26,12 . (11) Dt 31,20 . Vroege Profeten (2) : (1) 1 K 21,24 . (2) 2 K 4,43 .
- act. ind. perf. 3de pers. mv. אָכְלוּ = ´âkhëlû (zij zullen eten) van het werkw. אָכַל = ´âkhal (eten) . Taalgebruik in Tenakh : ´âkhal (eten) . De getalwaarde van אָכַל = ´âkhal (eten) is : aleph = 1 , kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 24 (2³ X 3) of 51 (3 X 17) . Structuur : 1 - 2 - 3 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (12) : (1) Gn 14,24 . (2) Ex 16,35 . (3) 2 K 23,9 . (4) Jr 10,25 . (5) Jr 31,29 . (6) Ez 22,9 . (7) Hos 7,9 . (8) Mi 3,3 . (9) Ps 14,4 . (10) Ps 22,30 . (11) Ps 53,5 . (12) 2 Kr 30,18 .
- וְאָכְלוּ = wë´âkhëlû (en zij zullen eten) < verbindingswoord wë + act. ind. perf. 3de pers. mv. van het werkw. אָכַל = ´âkhal (eten) . Taalgebruik in Tenakh : ´âkhal (eten) . De getalwaarde van אָכַל = ´âkhal (eten) is : aleph = 1 , kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 24 (2³ X 3) of 51 (3 X 17) . Structuur : 1 - 2 - 3 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (15) : (1) Gn 47,22 . (2) Ex 12,8 . (3) Ex 23,11 . (4) Ex 29,33 . (5) Nu 11,21 . (6) Dt 14,29 . (7) Dt 26,12 . (8) Js 65,21 . (9) Jr 7,21 . (10) Ez 4,16 . (11) Hos 4,10 . (12) Hos 7,7 . (13) Am 9,14 . (14) Zach 9,15 . (15) Zach 12,6 . Een vorm van אָכַל = ´âkhal (eten) in Tenakh (683) . In de LXX zijn vele (werk)woorden de vertaling van אָכַל = ´âkhal (eten) .

וְאָכְלוּ = wë´âkhëlû (en zij zullen eten) < verbindingswoord wë + act. ind. perf. 3de pers. mv. van het werkw. אָכַל = ´âkhal (eten) . Taalgebruik in Tenakh : ´âkhal (eten) . De getalwaarde van אָכַל = ´âkhal (eten) is : aleph = 1 , kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 24 (2³ X 3) of 51 (3 X 17) . Structuur : 1 - 2 - 3 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (15) : (1) Gn 47,22 . (2) Ex 12,8 . (3) Ex 23,11 . (4) Ex 29,33 . (5) Nu 11,21 . (6) Dt 14,29 . (7) Dt 26,12 . (8) Js 65,21 . (9) Jr 7,21 . (10) Ez 4,16 . (11) Hos 4,10 . (12) Hos 7,7 . (13) Am 9,14 . (14) Zach 9,15 . (15) Zach 12,6 .
- pass. fut. 3de pers. mv. saturabuntur (zij zullen verzadigd worden) van het werkw. saturare . Bijbel (8) : (1) Dt 14,29 . (2) Hos 4,10 . (3) Ps 22,27 . (4) Ps 37,19 . (5) Ps 104,16 . (6) Spr 1,31 . (7) Job 27,14 . (8) Mt 5,6 .

15. pass. ind. aor. 3de pers. mv. εχορασθησαν = echorasthèsan (zij werden verzadigd) van het werkw. χορταζω = chortazô (vet mesten, voeden, verzadigen) . Taalgebruik in het NT : chortazô (vet mesten, voeden, verzadigen) . Taalgebruik in de LXX : chortazô (vet mesten, voeden, verzadigen) . Bijbel (7) : (1) Ps 17,14 . (2) Mt 14,20 . (3) Mt 15,37 . (4) Mc 6,42 . (5) Mc 8,8 . (6) Lc 9,17 . (7) Apk 19,21 . Zie website http://lexicon.katabiblon.com/index.php?lemma=%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%84%E1%BD%B1%CE%B6%CF%89 . Een vorm van χορταζω = chortazô in de LXX (13) : (1) Jr 5,7 . (2) Kl 3,15 . (3) Kl 3,30 . (4) Ps 17,14 . (5) Ps 17,15 . (6) Ps 37,19 . (7) Ps 59,16 . (8) Ps 81,17 . (9) Ps 104,13 . (10) Ps 104,16 . (11) Ps 107,9 . (12) Ps 132,15 . (13) Job 38,27 . In het NT (15) : (1) Mt 5,6 . (2) Mt 14,20 . (3) Mt 15,33 . (4) Mt 15,37 . (5) Mc 6,42 . (6) Mc 7,27 . (7) Mc 8,4 . (8) Mc 8,8 . (9) Lc 6,21 . (10) Lc 9,17 . (11) Lc 15,16 . (12) Lc 16,21 . (13) Joh 6,26 . (14) Fil 4,12 . (15) Jak 2,16 . (16) Apk 19,21 . In de LXX is het de vertaling van het Hebreeuwse werkwoord שָׂבַע = shâbha` . In de LXX wordt שָׂבַע = shâbha` zelf door 7 verschillende Griekse (werk)woorden vertaald . Het is de vertaling van het Hebreeuwse werkwoord שָׂבַע = shâbha` .
- pass. ind. fut. 3de pers. mv. χορτασθησονται = chortasthèsontai (zij zullen verzadigd worden) van het werkw. χορταζω = chortazô (vet mesten, voeden, verzadigen) . Taalgebruik in het NT : chortazô (vet mesten, voeden, verzadigen) . Taalgebruik in de LXX : chortazô (vet mesten, voeden, verzadigen) . Bijbel (2) : (1) Ps 37,19 . Alfabetpsalm , letter jod . (2) Mt 5,6 . Een vorm van χορταζω = chortazô in de LXX (14) , in het NT (15) . In de LXX is het de vertaling van het Hebreeuwse werkwoord שָׂבַע = shâbha` . In de LXX wordt שָׂבַע = shâbha` zelf door 7 verschillende Griekse (werk)woorden vertaald .
- Hebreeuws : שָׁבָע = sjâbhâ` (zweren, vervolledigen / vervullen) . Taalgebruik in Tenakh : sjâbhâ`(zweren) . Taalgebruik in Dt : sjâbhâ`(zweren) . Getalswaarde : sjin = 21 of 300 , beth = 2 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 39 ( 3 X 13 of 26 + 13) of 372 (12 X 31) . Structuur : 3 - 2 - 7 . De som van de elementen is telkens 3 .
- pass. fut. 3de pers. mv. saturabuntur (zij zullen verzadigd worden) van het werkw. saturare . Bijbel (8) : (1) Dt 14,29 . (2) Hos 4,10 . (3) Ps 22,27 . (4) Ps 37,19 . (5) Ps 104,16 . (6) Spr 1,31 . (7) Job 27,14 . (8) Mt 5,6 .

Een synoniem van χορταζω = chortazô (vet mesten, voeden, verzadigen) is het werkw. εμπιμπλημι = empimplèmi (vervullen) . Het is vaak de vertaling van het Hebreeuwse שָׂבַע = shâbha` (verzadigd worden, genoeg hebben van) .

- pass. ind. fut. 3de pers. mv. εμπλησθησονται = emplèsthèsontai (zij zullen zich vullen) van het werkw. εμπιμπλημι = empimplèmi (vervullen) . Zie het werkw. πιμπλημι = pimplèmi (vullen) . Taalgebruik in het NT : pimplèmi (vullen) . Taalgebruik in de LXX : pimplèmi (vullen) . Bijbel (8) : (1) Dt 14,29 . (2) Dt 26,12 . (3) Js 13,21 . (4) Js 29,19 . (5) Jr 50,10 . (6) Ps 22,27 . (7) Sir 2,16 . (8) Sir 4,12 . Een vorm van εμπιμπλημι = empimplèmiin de LXX (142) , in het NT (5) : (1) Lc 1,53 . (2) Lc 6,25 . (3) Joh 6,12 . (4) Hnd 14,17 . (5) Rom 15,24 . In de LXX is εμπιμπλημι = empimplèmi de vertaling van 9 Hebreeuwse (werk)woorden .
- pass. ind. aor. 3de pers. mv. ενεπλησθησαν = eneplèsthèsan (zij werden vervuld) van het werkw. εμπιμπλημι = empimplèmi (vervullen) . Zie het werkw. πιμπλημι = pimplèmi (vullen) . Taalgebruik in het NT : pimplèmi (vullen) . Taalgebruik in de LXX : pimplèmi (vullen) . Bijbel (5) : (1) Hos 13,6 . (2) Ps 22,27 . (3) Ps 78,29 . (4) Neh 9,25 .
- Hebreeuws . וְשָׂבֵעוּ = wësâbhe`û (en zij zullen verzadigd worden) < prefix verbindingswoord wë + act. qal perf. 3de pers. mann. mv. van het werkw. שָׂבַע = shâbha` (verzadigd worden, genoeg hebben van) . Taalgebruik in Tenakh : shâbha` (verzadigd worden, genoeg hebben van) . Getalwaarde : shin = 21 of 300 , beth = 2 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 372 (12 X 31) . Structuur : 3 - 2 - 7 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (2) : (1) Dt 14,29 . (2) Dt 26,12 . Een vorm van שָׂבַע = shâbha` in Tenakh (93) .
- In deze 2 verzen lezen we וְאָכְלוּ וְשָׂבֵעוּ = wë´âkhëlû wësâbhe`û (en zij zullen eten en zij zullen verzadigd worden) ; in het Grieks telkens : φαγονται = fagontai (zij zullen eten) και = kai (en) εμπλησθησονται = emplèsthèsontai (zij zullen zich vullen) . In beide teksten gaat het om de tienden die om de 3 jaar aan de Levieten , vreemdelingen , weduwen en wezen moeten afgestaan worden .
- Latijn . pass. fut. 3de pers. mv. saturabuntur (zij zullen verzadigd worden) van het werkw. saturare . Bijbel (8) : (1) Dt 14,29 . (2) Hos 4,10 . (3) Ps 22,27 . (4) Ps 37,19 . (5) Ps 104,16 . (6) Spr 1,31 . (7) Job 27,14 . (8) Mt 5,6 .

Verwant met het werkw. שָׂבַע = shâbha` (verzadigd worden, genoeg hebben van) is het telwoord . Tussen beide bestaat slechts dit verschil : een punt op de s , al dan niet links of rechts . 7 is een symbool van volheid . Er zijn 5 broden en 2 vissen ; in aantal 7 .

17. יְבָרֶכְךָ = jëbhârèkhëkhâ (hij zegene je) < piël jussivus derde persoon mannelijk enkelvoud met suffix (kha) van het persoonlijk voornaamwoord tweede persoon mannelijk enkelvoud van het werkw. בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Taalgebruik in Tenakh : bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Getalswaarde : beth = 2 , resj = 20 of 200 , kaf = 11 of 20 . Totaal : 33 (3 X 11) of 222 (6 X 37 OF 2 X 111) . 111 = 3 X 37 OF (5 X 17) + 26 . Structuur : 2 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 6 . Imperf. of jusivus : Tenakh (17) : (1) Gn 27,10 . (2) Nu 6,24 (de priesterlijke zegen) . (3) Dt 14,24 . (4) Dt 14,29 . (5) Dt 15,4 . (6) Dt 15,10 . (7) Dt 16,10 . (8) Dt 16,15 . (9) Dt 23,21 . (10) Dt 24,19 . (11) 2 K 4,29 . (12) Jr 31,23 . (13) Job 1,11 . (14) Job 2,5 . (15) Rt 2,4 . In 2 verzen in de Psalmen : (1) Ps 128,5 . (2) Ps 134,3 . Getalswaarde van יְבָרֶכְךָ = jëbhârèkhëkhâ (hij zegene je) .
- יְבָרֵךְ = jëbhârekhë (hij zegene) < piël jussivus derde persoon mannelijk enkelvoud van het werkw. בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Taalgebruik in Tenakh : bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Getalwaarde : beth = 2 , resj = 20 of 200 , kaf = 11 of 20 . Totaal : 33 (3 X 11) of 222 (6 X 37 OF 2 X 111) . 111 = 3 X 37 OF (5 X 17) + 26 . Structuur : 2 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 6 . Imperf. ind. of jusivus : Tenakh (1) : Gn 28,3 .
- Aan de vorm is het niet te zien dat het een indicativus (vaststellend) of een jussivus (gebiedend) is , maar uit de nevenschikkende zinnen kunnen we opmaken dat het een jussivus is . De vertaling luidt dan : dat hij zegene .
- Grieks : act. optat. aor. 3de pers. enk. + act. inf. aor. ευλογησαι = eulogèsai (dat hij zegene) van het werkw. ευλογεω = eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in het NT : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Bijbel = LXX (2) : (1) Nu 6,23 . (2) 2 S 21,3 . Bijbel (20) : (1) Gn 28,3 . (2) Gn 48,16 . (3) Nu 6,24 . (4) Dt 1,11 . (5) Dt 28,12 . (6) Joz 8,33 . (7) 1 S 13,10 . (8) 1 S 25,14 . (9) 2 S 6,20 . (10) 2 S 8,10 . (11) 2 S 24,23 . (12) 1 K 1,47 . (13) Ps 67,2 . (14) Ps 67,7 . (15) Ps 67,8 . (16) Ps 128,5 . (17) Rt 2,4 . (18) 1 Kr 16,43 . (19) 1 Kr 17,27 . (20) 1 Kr 18,10 . Een vorm van ευλογεω = eulogeô in de LXX (516) , in het NT (42) .
- Ned. : zegenen < signare (tekenen) , het signum (teken) van het kruis slaan . Arabisch : بَارَكَ = bâraka (zegenen) . Taalgebruik in de Qoran : bâraka (zegenen) . D. : segnen . E. : to bless . Fr. : bénir . Gr. : ευλογεω = eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in het NT : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Hebreeuws : בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Taalgebruik in Tenakh : bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Lat. : benedicere .

22. יָדֶךָ = jâdèkhâ (jouw hand) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. enk. . Zie : יָד = jâd (hand) . Taalgebruik in Tenakh : jâd (hand) . Getalwaarde : jod = 10 . daleth = 4 . Totaal 14 (2 X 7) . Structuur : 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (92) . Pentateuch (37) . Dt (19) . (1) Dt 2,7 . (2) Dt 3,24 . (3) Dt 6,8 . (4) Dt 12,17 . (5) Dt 12,18 . (6) Dt 13,10 . (7) Dt 14,29 . (8) Dt 15,3 . (9) Dt 15,7 . (10) Dt 15,8 . (11) Dt 15,10 . (12) Dt 15,11 . (13) Dt 16,10 . (14) Dt 23,21 . (15) Dt 28,8 . (16) Dt 28,12 . (17) Dt 28,20 . (18) Dt 28,32 . (19) Dt 30,9 .
- יֶדְכֶם = jèdëkhèm (jullie hand) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. mv. . Zie : יָד = jâd (hand) . Taalgebruik in Tenakh : jâd (hand) . Getalwaarde : jod = 10 . daleth = 4 . Totaal 14 (2 X 7) . Structuur : 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (7) : (1) Ex 32,29 . (2) Lv 8,33 . (3) Dt 11,18 . (4) Dt 12,6 . (5) Dt 12,7 . (6) Dt 12,11 . (7) 2 Kr 29,31 .