DEUTERONOMIUM 23 - Dt 23 -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 23 -- verwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Deuteronomium : - Dt 1 - Dt 2 - Dt 3 - Dt 4 - Dt 5 - Dt 6 - Dt 7 - Dt 8 - Dt 9 - Dt 10 - Dt 11 - Dt 12 - Dt 13 - Dt 14 - Dt 15 - Dt 16 - Dt 17 - Dt 18 - Dt 19 - Dt 20 - Dt 21 - Dt 22 - Dt 23 - Dt 24 - Dt 25 - Dt 26 - Dt 27 - Dt 28 - Dt 29 - Dt 30 - Dt 31 - Dt 32 - Dt 33 - Dt 34 -
Uitleg per pericope :
Uitleg vers per vers : - Dt 23,1 - Dt 23,2 - Dt 23,3 - Dt 23,4 - Dt 23,5 - Dt 23,6 - Dt 23,7 - Dt 23,8 - Dt 23,9 - Dt 23,10 - Dt 23,11 - Dt 23,12 - Dt 23,13 - Dt 23,14 - Dt 23,15 - Dt 23,16 - Dt 23,17 - Dt 23,18 - Dt 23,19 - Dt 23,20 - Dt 23,21 - Dt 23,22 - Dt 23,23 - Dt 23,24 - Dt 23,25 - Dt 23,26 -

Overzicht van Dt : Dt : overzicht , Dt : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Dt : commentaar .

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Dt 23,1 - Dt 23,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [1] Een man mag niet trouwen met een vrouw van zijn vader; hij mag het dek van zijn vader niet opslaan.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Zuiverheid van de gemeente

Dt 23,2 - Dt 23,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] Iemand die door kneuzing is ontmand of van wie het lid is afgesneden, heeft geen toegang tot de gemeente van de heer.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,3 - Dt 23,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [3] Een bastaard* heeft geen toegang tot de gemeente van de heer; zelfs zijn nakomelingen tot de tiende generatie hebben er geen toegang.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

mamëzer (bastaard, onecht kind) . In twee verzen in de bijbel : (1) Dt 23,3 . (2) Zach 9,6 (vreemd , slecht volk) .

Dt 23,4 - Dt 23,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [4] Ammonieten* en Moabieten* hebben geen toegang tot de gemeente van de heer; zelfs hun nakomelingen tot in de tiende generatie hebben er geen toegang, nu niet en nooit.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,5 - Dt 23,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] Want toen u uit Egypte bent getrokken, zijn zij onderweg niet met eten en drinken naar u toe gekomen, en zij hebben Bileam, zoon van Beor, uit Petor in Aram-Naharaïm gehuurd om u te vervloeken.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,6 - Dt 23,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [6] Maar de heer uw God heeft niet naar Bileam willen luisteren en de vloek tot een zegen gemaakt, omdat Hij u liefhad.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,7 - Dt 23,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [7] Zolang u leeft, mag u geen vriendschap of vrede met hen zoeken.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,8 - Dt 23,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] Edomieten mag u niet verafschuwen, want zij zijn uw broeders. Egyptenaren mag u niet verafschuwen, want u bent vreemdeling geweest in hun land.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,9 - Dt 23,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[9] Hun nakomelingen hebben in de derde generatie toegang tot de gemeente van de heer. 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Kamphygiëne

Dt 23,10 - Dt 23,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [10] Wanneer u tegen uw vijanden optrekt en een kamp opslaat, moet u zich hoeden voor alles wat onbehoorlijk is.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,11 - Dt 23,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] Iedereen die ten gevolge van een nachtelijk gebeuren onrein is, moet het kamp verlaten en buiten blijven.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,12 - Dt 23,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [12] Bij het vallen van de avond moet hij zich wassen en na zonsondergang mag hij het kamp weer betreden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,13 - Dt 23,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] Buiten het kamp moet er een gelegenheid zijn waar u heen kunt gaan.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,14 - Dt 23,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] Bij uw uitrusting moet u een schop hebben, en als u buiten het kamp uw behoefte doet, moet u daarmee een kuiltje graven en uw uitwerpselen bedekken.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

7. בְּשִׁבְתְּךָ = bësjibhëthëkhâ (in het zitten van jou) < prefix voorzetsel bë + werkwoordvorm act. inf. construct. + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. enk. . Zie het werkw. יָשַׁב = jâsjabh (zitten, wonen, verblijven) . Taalgebruik in Tenakh : jâsjabh (wonen) . Getalswaarde : jod = 10 , sjin = 21 of 300 , beth = 2 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 312 (2³ X 3 X 13) . Structuur : 1 - 3 - 2 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (3) : (1) Dt 6,7 . (2) Dt 11,19 . (3) Dt 23,14 .

Dt 23,15 - Dt 23,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] Want de heer uw God gaat rond door uw kamp om u te beschermen en uw vijanden aan u uit te leveren. Uw kamp moet dus heilig zijn. De heer mag niets onbehoorlijks bij u opmerken; anders zou Hij zich van u afwenden.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Verschillende bepalingen

Dt 23,16 - Dt 23,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [16] Een slaaf die bij zijn heer is weggelopen en bij u bescherming zoekt, mag u niet aan zijn heer uitleveren.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,17 - Dt 23,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [17] Hij mag in uw land blijven wonen, in de stad waaraan hij de voorkeur geeft. U mag hem niet uitbuiten.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 23,17 .

Dt 23,17.6. act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. יִבְחַר = jibhëchar / jibhëchâr (hij verkoos) van het werkw. בָחַר = bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Tenakh : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Getalswaarde : beth = 2 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7) . Structuur : 2 - 8 - 2 . De som van de elementen is telkens 3 . j-bh-ch-r . Tenakh (33) . Pentateuch (25) . Dt (23) . (1) Dt 12,5 . (2) Dt 12,11 . (3) Dt 12,14 . (4) Dt 12,18 . (5) Dt 12,21 . (6) Dt 12,26 . (7) Dt 14,23 . (8) Dt 14,24 . (9) Dt 14,25 . (10) Dt 15,20 . (11) Dt 16,2 . (12) Dt 16,6 . (13) Dt 16,7 . (14) Dt 16,11 . (15) Dt 16,15 . (16) Dt 16,16 . (17) Dt 17,8 . (18) Dt 17,10 . (19) Dt 17,15 . (20) Dt 18,6 . (21) Dt 23,17 . (22) Dt 26,2 . (23) Dt 31,11 .

Dt 23,18 - Dt 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[18] Een* Israëlitische man of vrouw mag zich niet lenen voor ontucht.  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,19 - Dt 23,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [19] Bij het inlossen van uw geloften mag u geen hoerengeld of hondenloon* in het huis van de heer uw God brengen. Want van beide heeft Hij een afschuw.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,20 - Dt 23,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [20] U mag van uw broeder geen rente eisen, niet van geld, niet van levensmiddelen of van iets anders waarvoor men rente zou kunnen vragen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,21 - Dt 23,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [21] U mag wel rente vragen van een buitenlander, maar niet van uw broeder. Dan zal de heer uw God u zegenen bij al uw ondernemingen in het land dat u in bezit gaat nemen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,22 - Dt 23,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [22] Wanneer u een gelofte doet aan de heer uw God, mag u de inlossing daarvan niet uitstellen, want Hij eist die toch van u op en dan rust er schuld op u.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 
Dt 23,23 - Dt 23,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [23] Als u geen geloften aflegt, rust er geen schuld op u; maar als u eenmaal iets beloofd hebt, moet u die belofte ook nakomen en volbrengen,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,24 - Dt 23,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [24] want u hebt die gelofte aan de heer uw God, gedaan uit vrije wil en met eigen mond.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,25 - Dt 23,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [25] Wanneer u door een wijngaard van uw naaste komt, mag u druiven eten zo veel u wilt, maar er geen meenemen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 23,26 - Dt 23,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [26] Wanneer u door een korenveld van uw naaste komt, mag u wel aren plukken met de hand, maar niet de sikkel slaan in het te velde staand gewas van uw naaste.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van