DEUTERONOMIUM 30 - Dt 30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -
- Dt 30,1-10 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,10-14.
- Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van Deuteronomium: - Dt 1 - Dt 2 - Dt 3 - Dt 4 - Dt 5 - Dt 6 - Dt 7 - Dt 8 - Dt 9 - Dt 10 - Dt 11 - Dt 12 - Dt 13 - Dt 14 - Dt 15 - Dt 16 - Dt 17 - Dt 18 - Dt 19 - Dt 20 - Dt 21 - Dt 22 - Dt 23 - Dt 24 - Dt 25 - Dt 26 - Dt 27 - Dt 28 - Dt 29 - Dt 30 - Dt 31 - Dt 32 - Dt 33 - Dt 34 -

Overzicht vers per vers: - Dt 30,1 - Dt 30,2 - Dt 30,3 - Dt 30,4 - Dt 30,5 - Dt 30,6 - Dt 30,7 - Dt 30,8 - Dt 30,9 - Dt 30,10 - Dt 30,11 - Dt 30,12 - Dt 30,13 - Dt 30,14 - Dt 30,15 - Dt 30,16 - Dt 30,17 - Dt 30,18 - Dt 30,19 - Dt 30,20 -

Overzicht van Tenach: Tenach: overzicht , Tenach: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach: commentaar ,

http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984 Cahier biblique King James Bible: (1) -  
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/

Dit is het 30ste hoofdstuk. lamed = 12 of 30. Dit hoofdstuk bevat 20 verzen. mem = 11 of 20. De 20ste letter is resj ( = 20 of 300).
De opdracht, het gebod is uitvoerbaar: Dt 30,11-14. De tekst is concentrisch opgebouwd. Dt 30,12 en Dt 30,13 zijn parallel opgebouwd; onbereikbare plaatsen lijken de hemel en de andere kant van de zee. Rond Dt 30,12-13 is Dt 30,11 en Dt 30,14 gebouwd.

Dt 30,1-10. Terugkeer naar de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,1-10 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,1 - Dt 30,2 - Dt 30,3 - Dt 30,4 - Dt 30,5 - Dt 30,6 - Dt 30,7 - Dt 30,8 - Dt 30,9 - Dt 30,10 -

Dt 30,1 - Dt 30,1. Terugkeer naar de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,1-10 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,1 - Dt 30,2 - Dt 30,3 - Dt 30,4 - Dt 30,5 - Dt 30,6 - Dt 30,7 - Dt 30,8 - Dt 30,9 - Dt 30,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai estai ôs an elthôsin epi se panta ta rèmata tauta è eulogia kai è katara èn edôka pro prosôpou sou kai dexè eis tèn kardian sou en pasin tois ethnesin ou ean se diaskorpisè kurios ekei  1 cum ergo venerint super te omnes sermones isti benedictio sive maledictio quam proposui in conspectu tuo et ductus paenitudine cordis tui in universis gentibus in quas disperserit te Dominus Deus tuus     1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft;  [1] Wanneer* alles wat ik u nu heb voorgehouden over u gekomen is, de zegen en de vloek, en wanneer u het in uw hart overdenkt, onder welke volken de heer uw God u ook heeft verspreid,   [1] Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik u beschreven heb, zegeningen en vervloekingen, en wanneer u ten slotte, door de HEER, uw God, uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken, daar lering uit getrokken hebt   1 ¶ Geschieden zal het, wanneer over je komen al deze dingen, de zegen en de verwensing die ik aan je aanschijn heb gegeven,– en jij ze hebt laten terugkeren in je hart, daar bij alle volkeren waarheen de ENE, je God, je heeft verstoten,  1. Lorsque toutes ces paroles se seront réalisées pour toi, cette bénédiction et cette malédiction que je t'ai proposées, si tu les médites en ton cœur, parmi toutes les nations où Yahvé ton Dieu t'aura fait errer,  

King James Bible. [1] And it shall come to pass, when all these things are come upon thee, the blessing and the curse, which I have set before thee, and thou shalt call them to mind among all the nations, whither the LORD thy God hath driven thee,
Luther-Bibel. 30 1 Wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der HERR, dein Gott, verstoßen hat,

Tekstuitleg van Dt 30,1.

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
Dt 1-3 Dt 4,1-11,25 Dt 12-26 Dt 27-30 Dt 31-34          
Dt 27,1-8 Dt 27,9-10 Dt 27,11-26 Dt 28,1-69 Dt 29,1-28 Dt 30,1-10 Dt 30,11-20      
                   

Dt 30,1.8. - 10.

Dt 30,1.15. לְבָבְךָ = lëbhâbhëkhâ (je hart) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. enk.. Zie: לֵב = lebh (hart). Taalgebruik in Tenakh: lebh (hart). Getalswaarde: lamed = 12 of 30 , beth = 2 ; totaal: 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³). Structuur: 3 - 2. De som van de elementen is telkens 5 Tenakh (38). Pentateuch (19). Eerdere Profeten (8). Latere Profeten (4). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (7). Dt (18): (1) Dt 4,29. (2) Dt 4,39. (3) Dt 6,5. (4) Dt 6,6. (5) Dt 8,5. (6) Dt 8,14. (7) Dt 9,5. (8) Dt 10,12. (9) Dt 15,7. (10) Dt 15,9. (11) Dt 15,10. (12) Dt 26,16. (13) Dt 28,67. (14) Dt 30,1. (15) Dt 30,2. (16) (Dt 30,6. (17) Dt 30,10. (18) Dt 30,17.
- Qill-vorm = naamwoord met 2 medeklinkers waarvan de tweede verdubbeld is.
- לְבַבְכֶם = lëbhabhëkhèm (jullie hart) < zelfst. naamw. stat. construct. mann. enk. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. mv.. Zie: לֵב = lebh (hart). Taalgebruik in Tenakh: lebh (hart). Getalwaarde: lamed = 12 of 30 , beth = 2 ; totaal: 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³). Structuur: 3 - 2. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (33). Pentateuch (): (1) Nu 15,39. (2) Dt 10,16. (3) Dt 11,13. (4) Dt 11,16. (5) Dt 11,18. (6) Dt 13,4. (7) Dt 20,3. (8) Dt 32,46.

Dt 30,1.14. - 15. אֶל לְבָבְךָ = ´èl lëbhâbhëkhâ (tot je hart). Tenach (2): (1) Dt 4,39. (2) Dt 30,1.

Dt 30,2 - Dt 30,2. Terugkeer naar de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,1-10 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,1 - Dt 30,2 - Dt 30,3 - Dt 30,4 - Dt 30,5 - Dt 30,6 - Dt 30,7 - Dt 30,8 - Dt 30,9 - Dt 30,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai epistrafèsè epi kurion ton theon sou kai upakousè tès fônès autou kata panta osa egô entellomai soi sèmeron ex olès tès kardias sou kai ex olès tès psuchès sou  2 reversus fueris ad eum et oboedieris eius imperiis sicut ego hodie praecipio tibi cum filiis tuis in toto corde tuo et in tota anima tua    2 En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.   [2] zodat u zelf met uw kinderen terugkeert tot de heer uw God, en Hem met heel uw hart en heel uw ziel weer gehoorzaamt, zoals ik u dat vandaag voorhoud,   [2] en samen met uw kinderen naar de HEER, uw God, terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen – daartoe heb ik u vandaag aangespoord –,   2 en jij bent teruggekeerd tot de ENE, je God, en bent gaan horen naar zijn stem, in al wat ik je heden gebied,– jij en je zonen, met heel je hart en met heel je ziel:  2. si tu reviens à Yahvé ton Dieu, si tu écoutes sa voix en tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils,  

King James Bible. [2] And shalt return unto the LORD thy God, and shalt obey his voice according to all that I command thee this day, thou and thy children, with all thine heart, and with all thy soul;
Luther-Bibel. 2 und du dich bekehrst zu dem HERRN, deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele in allem, was ich dir heute gebiete,

Tekstuitleg van Dt 30,2.

Dt 30,2.1. - 4. wësjabh¨thâ `ad JHWH ´êlohè(j)khâ (en je zult je keren tot JHWH , je God). Tenach (2): (1) Dt 4,30. (2) Dt 30,2.

Dt 30,2.5. וְשָׁמַעְתָּ = wësjâma`thâ < prefix voegwoord wë (en) + werkwoordvorm act. qal perf. 2de pers. mann. enk. sjâma`thâ van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren). Taalgebruik in Tenach: sjâm`â (horen, luisteren). Taalgebruik in Dt: sjâm`â (horen, luisteren). Getalwaarde: sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal: 50 of 410. Structuur: 3 - 4 - 7. De som van de elementen is telkens 5. Tenach (17). Pentateuch , enkel in Dt (7): (1) Dt 4,30. (2) Dt 6,3. (3) Dt 12,28. (4) Dt 17,4. (5) Dt 27,10. (6) Dt 30,2. (7) Dt 30,8.
- Grieks: ακουω = akouô (horen). Taalgebruik in het NT: akouô (horen). Taalgebruik in de Septuaginta: akouô (horen). Een vorm van ακουω = akouô (horen) in het NT (427) , in de LXX (1069). Horen veronderstelt een lijdend voorwerp. Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin.
- Ned.: horen. Horen en oor zijn verwant met elkaar. oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ους = ous / ως= ôs , ωτις = ôtis. Lat.: auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter. Arabisch: سَمِعَ = sami`a (luisteren, horen). Taalgebruik in de Qoran: sami`a (luisteren, horen). D. hören. E.: to hear. Fr.: écouter. Grieks: ακουω = akouô (horen). Taalgebruik in het NT: akouô (horen). Hebreeuws: שָׁמַע = sjâmâ` (horen, luisteren). Taalgebruik in Tenakh: sjâm`â (horen, luisteren).

Dt 30,2.5. - 6. וְשָׁמַעְתָּ בְקֹלוֹ = wësjama`thâ bëqolô (en je zult luisteren naar zijn stem). Tenach (2): (1) Dt 4,30. (2) Dt 30,2.

Dt 30,2.10. מְצַוְּךָ = mëtsawwëkhâ (jou opdragende) < act. piël part. mann. enk. + suffix persoonl. voornaamw. mann. enk. van het werkw. צָוָה = tsâwâh (opdragen, bevelen ). Taalgebruik in Tenakh: tsâwâh (opdragen). Getalswaarde: tsade = 18 of 90 , waw = 6 , he = 5 ; totaal: 29 OF 101 (priemgetal). Structuur: 9 - 6 - 5. De som van de elementen is telkens 2. Tenakh (28). (1) Ex 34,11. (2) Dt 4,40. (3) Dt 6,2. (4) Dt 6,6. (5) Dt 7,11. (6) Dt 8,1. (7) Dt 8,11. (8) Dt 10,13. (9) Dt 11,8. (10) Dt 12,14. (11) Dt 12,28. (12) Dt 13,19. (13) Dt 15,5. (14) Dt 15,11. (15) Dt 15,15. (16) Dt 19,7. (17) Dt 19,9. (18) Dt 24,18. (19) Dt 24,22. (20) Dt 26,16. (21) Dt 27,10. (22) Dt 28,1. (23) Dt 28,13. (24) Dt 28,15. (25) Dt 30,2. (26) Dt 30,8. (27) Dt 30,11. (28) Dt 30,16.

Dt 30,2.8. - 10. אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ = ´asjèr ´ânokhî mëtsawwëkhâ (die ik opdragende). Tenakh (22): (1) Ex 34,11. (2) Dt 4,40. (3) Dt 6,2. (4) Dt 6,6. (5) Dt 7,11. (6) Dt 8,1. (7) Dt 8,11. (8) Dt 10,13. (9) Dt 11,8. (10) Dt 12,14. (11) Dt 12,28. (12) Dt 13,19. (13) Dt 15,5. (14) Dt 19,9. (15) Dt 27,10. (16) Dt 28,1. (17) Dt 28,13. (18) Dt 28,15. (19) Dt 30,2. (20) Dt 30,8. (21) Dt 30,11. (22) Dt 30,16.

Dt 30,2.14. בְכֹל = bëkol (met al, met geheel) van het bijvoegl. naamw. כל = kl (al). Taalgebruik in Tenakh: kl (al). Getalwaarde: kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal: 23 OF 50 (2 X 5²). Structuur: 2 - 3. De som van de elementen is telkens 5. Bijbel (440). Pentateuch (132). Dt (43). Dt 4 (2): (1) Dt 4,7. (2) Dt 4,29. Dt 5 (1): Dt 5,33. Dt 6 (1): Dt 6,5. Dt 10 (1): Dt 10,12. Dt 26 (2): (1) Dt 26,11. (2) Dt 26,16. Dt 30 (4): (1) Dt 30,1. (2) Dt 30,2. (3) (Dt 30,6. (4) Dt 30,10.

Dt 30,2.15. לְבָבְךָ = lëbhâbhëkhâ (je hart) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. enk.. Zie: לֵב = lebh (hart). Taalgebruik in Tenakh: lebh (hart). Getalswaarde: lamed = 12 of 30 , beth = 2 ; totaal: 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³). Structuur: 3 - 2. De som van de elementen is telkens 5 Tenakh (38). Pentateuch (19). Eerdere Profeten (8). Latere Profeten (4). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (7). Dt (18): (1) Dt 4,29. (2) Dt 4,39. (3) Dt 6,5. (4) Dt 6,6. (5) Dt 8,5. (6) Dt 8,14. (7) Dt 9,5. (8) Dt 10,12. (9) Dt 15,7. (10) Dt 15,9. (11) Dt 15,10. (12) Dt 26,16. (13) Dt 28,67. (14) Dt 30,1. (15) Dt 30,2. (16) (Dt 30,6. (17) Dt 30,10. (18) Dt 30,17.
- Qill-vorm = naamwoord met 2 medeklinkers waarvan de tweede verdubbeld is.
- לְבַבְכֶם = lëbhabhëkhèm (jullie hart) < zelfst. naamw. stat. construct. mann. enk. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. mv.. Zie: לֵב = lebh (hart). Taalgebruik in Tenakh: lebh (hart). Getalwaarde: lamed = 12 of 30 , beth = 2 ; totaal: 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³). Structuur: 3 - 2. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (33). Pentateuch (8): (1) Nu 15,39. (2) Dt 10,16. (3) Dt 11,13. (4) Dt 11,16. (5) Dt 11,18. (6) Dt 13,4. (7) Dt 20,3. (8) Dt 32,46.

Dt 30,2.14. - 15. בְכֹל לְבָבְךָ = bëkhôl lëbhâbhëkhâ (met heel je hart). Tenakh (6): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (3) Dt 10,12. (4) Dt 26,16. (5) Dt 30,2. (6) Dt 30,10. Ook Dt 30,6 (bëkhâl...).
- בְּכָל לְבָבוֹ = bëkhâl lëbhâbhô (met heel zijn hart). Tenakh (6): (1) 1 K 14,8 (verwijzing naar David tegenover Jerobeam). (2) 2 K 10,31 (Jehu). (3) 2 K 23,25 (Josia). (4) 2 Kr 22,9. (5) 2 Kr 31,21. (6) 2 Kr 34,31.
- εξ ὁλης της καρδιας σου = ex holès tès kardias sou (uit heel je hart). LXX (8): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (3) Dt 10,12. (4) Dt 11,13.(5) Dt 30,2. (6) Dt 30,6. (7) Dt 30,10. (8) Sef 3,14. NT (2): (1) Mc 12,30. (2) Lc 10,27.

Dt 30,2.16. וּבְכָל = ûbhëkhâl (en met al / geheel) < prefix voegw. wë + prefix voorzetsel bë + zelfst. naamw. לֵב = lebh (hart). Taalgebruik in Tenakh: lebh (hart). Getalswaarde: lamed = 12 of 30 , beth = 2 ; totaal: 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³). Structuur: 3 - 2. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (94). Pentateuch (36). Dt (14): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (3) Dt 6,22. (4) Dt 10,12. (5) Dt 11,13. (6) Dt 13,4. (7) Dt 14,26. (8) Dt 15,10. (9) Dt 16,15. (10) Dt 26,16. (11) Dt 28,8. (12) Dt 30,2. (13) (Dt 30,6. (14) Dt 30,10.

Dt 30,2.17. נַפְשְׁךָ = naphësjëkhâ (je ziel) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. enk.. Zie נֶפֶשׁ = nèphèsj (geest). Taalgebruik in Tenakh: nèphèsj (geest). Getalswaarde: nun = 14 of 50 , phe = 17 of 80 , sjin = 21 of 300 ; totaal: 52 (2 X 26) of 430 (2 X 5 X 43). Het spiegelbeeld van 43 is 34 (2 X 17). 4 + 3 = 7 ; 3 + 4 = 7 ; 43 + 34 = 77. 43 = 17 + 26 (de 2 godsgetallen). Structuur: 5 - 8 - 3. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (66). Pentateuch (16). Dt (12): (1) Dt 4,9. (2) Dt 4,29. (3) Dt 6,5. (4) Dt 10,12. (5) Dt 12,15. (6) Dt 12,20. (7) Dt 12,21. (8) Dt 14,26. (9) Dt 26,16. (10) Dt 30,2. (11) (Dt 30,6. (12) Dt 30,10.

Dt 30,2.16. - 17. וּבְכָל נַפְשְׁךָ = ûbhëkhâl naphësjëkhâ (en met heel je ziel). Tenakh (3): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (2) Dt 30,6.
- וּבְכָל נַפְשֹוֹ = ûbhëkhâl naphësjô (en met heel zijn ziel). Tenakh (2): (1) 2 K 23,25 (Josia). (2) 2 Kr 34,31.
- εξ ὁλης της ψυχης σου = ex holès tès psuchès sou (uit heel je ziel). LXX (7): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (3) Dt 10,12. (4) Dt 11,13.(5) Dt 30,2. (6) Dt 30,6. (7) Dt 30,10. NT (2): (1) Mc 12,30. (2) Lc 10,27.

Dt 30,2.14. - 17. בְכֹל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ = bëkhôl lëbhâbhëkhâ ûbhëkhâl naphësjëkhâ (met heel je hart en met heel je ziel). Tenakh (3): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (2) Dt 30,6.
- בְּכָל לְבָבוֹ וּבְכָל נַפְשֹוֹ = bëkhâl lëbhâbhô ûbhëkhâl naphësjô (met heel zijn hart en met heel zijn ziel). Tenakh (2): (1) 2 K 23,25 (Josia). (2) 2 Kr 34,31.
- εξ ὁλης της καρδιας σου και εξ ὁλης της ψυχης σου = ex holès tès kardias sou kai ex holès tès psuchès sou (uit heel je hart en uit heel je ziel). LXX (7): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (3) Dt 10,12. (4) Dt 11,13.(5) Dt 30,2. (6) Dt 30,6. (7) Dt 30,10. NT (2): (1) Mc 12,30. (2) Lc 10,27.Dt 30,3 - Dt 30,3. Terugkeer naar de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,1-10 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,1 - Dt 30,2 - Dt 30,3 - Dt 30,4 - Dt 30,5 - Dt 30,6 - Dt 30,7 - Dt 30,8 - Dt 30,9 - Dt 30,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai iasetai kurios tas amartias sou kai eleèsei se kai palin sunaxei se ek pantôn tôn ethnôn eis ous dieskorpisen se kurios ekei  3 reducet Dominus Deus tuus captivitatem tuam ac miserebitur tui et rursum congregabit te de cunctis populis in quos te ante dispersit     3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had.   [3] dan zal de heer uw God u in uw vroegere staat herstellen; Hij zal zich over u ontfermen en u opnieuw bijeenbrengen uit al de volken waaronder Hij u verspreid had.   [3] dan zal de HEER, uw God, in uw lot een keer brengen: hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen.   3 omkeren zal dan de ENE, je God, je kerkering en zich over je ontfermen; omkeren zal hij en je verzamelen uit alle gemeenschappen waarheen de ENE, je God, je heeft verstrooid.  3. Yahvé ton Dieu ramènera tes captifs, il aura pitié de toi, il te rassemblera à nouveau du milieu de tous les peuples où Yahvé ton Dieu t'a dispersé.  

King James Bible. [3] That then the LORD thy God will turn thy captivity, and have compassion upon thee, and will return and gather thee from all the nations, whither the LORD thy God hath scattered thee.
Luther-Bibel. 3 so wird der HERR, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der HERR, dein Gott, verstreut hat.

Tekstuitleg van Dt 30,3.

- הֱפִיצְךָ (= hèphîtsëkhâ: hij verstrooide je; < wkw act hifil perf 3de pers mann enk + suffix persoonl vnw 2de pers mann enk van het wkw. פוץ (= pûts: verstrooien, verspreiden). Taalgebruik in Tenakh: pûts (zich verstrooien, zich verspreiden). Tenakh (1): Dt 30,3.
- LXX: διεσκορπισεν (= dieskorpisen: hij verkwistte, verstrooide; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw διασκορπιζω = diaskorpizô: uiteenwerpen, verkwisten). Taalgebruik in het NT: diaskorpizô (uiteenwerpen, verkwisten). Bijbel (4): (1) Dt 30,3. (2) Ps 53,6. Lc (2): (1) Lc 1,51. (2) Lc 15,13. Een vorm van διασκορπιζω (= diaskorpizô: uiteenwerpen, verkwisten) in de LXX (53), in het NT (9): (1) Mt 25,24. (2) Mt 25,26. (3) Mt 26,31. (4) Mc 14,27. (5) Lc 1,51. (6) Lc 15,13. (7) Lc 16,1. (8) Joh 11,52. (9) Hnd 5,37.


Dt 30,4 - Dt 30,4. Terugkeer naar de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,1-10 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,1 - Dt 30,2 - Dt 30,3 - Dt 30,4 - Dt 30,5 - Dt 30,6 - Dt 30,7 - Dt 30,8 - Dt 30,9 - Dt 30,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4ean è è diaspora sou ap' akrou tou ouranou eôs akrou tou ouranou ekeithen sunaxei se kurios o theos sou kai ekeithen lèmpsetai se kurios o theos sou  4 si ad cardines caeli fueris dissipatus inde te retrahet Dominus Deus tuus    4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen.   [4] Al bent u verspreid tot het einde van de wereld, de heer uw God zal u weer bijeenbrengen. Hij zal u vanuit daar terughalen  [4] Zelfs al zijn sommigen verbannen naar het eind van de wereld, de HEER, uw God, zal u terughalen en weer bij elkaar brengen.   4 Al zal je verstoting geschieden aan de rand van de hemel,– ook vandáár zal de ENE, je God, je verzamelen, vandáár zal hij je halen.   4. Serais-tu banni à l'extrémité des cieux, de là même Yahvé ton Dieu te rassemblerait et il viendrait t'y prendre, 

King James Bible. [4] If any of thine be driven out unto the outmost parts of heaven, from thence will the LORD thy God gather thee, and from thence will he fetch thee:
Luther-Bibel. 4 Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der HERR, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen

Tekstuitleg van Dt 30,4.


Dt 30,5 - Dt 30,5. Terugkeer naar de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,1-10 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,1 - Dt 30,2 - Dt 30,3 - Dt 30,4 - Dt 30,5 - Dt 30,6 - Dt 30,7 - Dt 30,8 - Dt 30,9 - Dt 30,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai eisaxei se kurios o theos sou eis tèn gèn èn eklèronomèsan oi pateres sou kai klèronomèseis autèn kai eu se poièsei kai pleonaston se poièsei uper tous pateras sou 5 et adsumet atque introducet in terram quam possederunt patres tui et obtinebis eam et benedicens tibi maioris numeri esse te faciet quam fuerunt patres tui     5 En de HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen.  [5] en u naar het land brengen dat uw voorouders in bezit genomen hadden; en u zult het weer in bezit nemen. Hij zal u gelukkig maken en nog talrijker dan uw voorouders.   [5] Hij zal u terugbrengen naar het land dat uw voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit geven. Hij zal u meer nog dan uw voorouders zegenen en in aantal doen toenemen.   5 Doen komen zal hij je, de ENE, je God, in het land dat de vaderen eens hebben beërfd en dat jij zult beërven; hij zal het je goed laten gaan en je talrijker maken dan je vaderen.  5. pour te ramener au pays que tes pères ont possédé, afin que tu le possèdes à ton tour, que tu y sois heureux et que tu y multiplies plus que tes pères. 

King James Bible. [5] And the LORD thy God will bring thee into the land which thy fathers possessed, and thou shalt possess it; and he will do thee good, and multiply thee above thy fathers.
Luther-Bibel. 5 und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es einnehmen, und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren.

Tekstuitleg van Dt 30,5.


Dt 30,6 - Dt 30,6. Terugkeer naar de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,1-10 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,1 - Dt 30,2 - Dt 30,3 - Dt 30,4 - Dt 30,5 - Dt 30,6 - Dt 30,7 - Dt 30,8 - Dt 30,9 - Dt 30,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai perikathariei kurios tèn kardian sou kai tèn kardian tou spermatos sou agapan kurion ton theon sou ex olès tès kardias sou kai ex olès tès psuchès sou ina zès su  6 circumcidet Dominus Deus tuus cor tuum et cor seminis tui ut diligas Dominum Deum tuum in toto corde tuo et in tota anima tua et possis vivere     6 En de HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den HEERE, uw God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet.  [6] De heer uw God zal uw hart en dat van uw nakomelingen besnijden, zodat u Hem zult beminnen met heel uw hart en heel uw ziel en daardoor het leven zult bezitten.   [6] De HEER, uw God, zal uw hart besnijden en ook dat van uw nakomelingen, zodat u hem weer met hart en ziel zult liefhebben en in leven zult blijven.   6 Besnijden zal de ENE, je God, jouw hart en het hart van je zaad,– zodat je zult liefhebben de ENE, je God, met heel je hart en met heel je ziel, omwille van je leven!   6. Yahvé ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité pour que tu aimes Yahvé ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives.  

King James Bible. [6] And the LORD thy God will circumcise thine heart, and the heart of thy seed, to love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, that thou mayest live.
Luther-Bibel. 6 Und der HERR, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den HERRN, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst.

Tekstuitleg van Dt 30,6.

Dt 30,6.13. בְכֹל = bëkol (met al, met geheel) van het bijvoegl. naamw. כל = kl (al). Taalgebruik in Tenakh: kl (al). Getalwaarde: kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal: 23 OF 50 (2 X 5²). Structuur: 2 - 3. De som van de elementen is telkens 5. Bijbel (440). Pentateuch (132). Dt (43). Dt 4 (2): (1) Dt 4,7. (2) Dt 4,29. Dt 5 (1): Dt 5,33. Dt 6 (1): Dt 6,5. Dt 10 (1): Dt 10,12. Dt 26 (2): (1) Dt 26,11. (2) Dt 26,16. Dt 30 (4): (1) Dt 30,1. (2) Dt 30,2. (3) (Dt 30,6. (4) Dt 30,10.

Dt 30,6.14. לְבָבְךָ = lëbhâbhëkhâ (je hart) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. enk.. Zie: לֵב = lebh (hart). Taalgebruik in Tenakh: lebh (hart). Getalswaarde: lamed = 12 of 30 , beth = 2 ; totaal: 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³). Structuur: 3 - 2. De som van de elementen is telkens 5 Tenakh (38). Pentateuch (19). Eerdere Profeten (8). Latere Profeten (4). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (7). Dt (18): (1) Dt 4,29. (2) Dt 4,39. (3) Dt 6,5. (4) Dt 6,6. (5) Dt 8,5. (6) Dt 8,14. (7) Dt 9,5. (8) Dt 10,12. (9) Dt 15,7. (10) Dt 15,9. (11) Dt 15,10. (12) Dt 26,16. (13) Dt 28,67. (14) Dt 30,1. (15) Dt 30,2. (16) (Dt 30,6. (17) Dt 30,10. (18) Dt 30,17.
- Qill-vorm = naamwoord met 2 medeklinkers waarvan de tweede verdubbeld is.
- לְבַבְכֶם = lëbhabhëkhèm (jullie hart) < zelfst. naamw. stat. construct. mann. enk. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. mv.. Zie: לֵב = lebh (hart). Taalgebruik in Tenakh: lebh (hart). Getalwaarde: lamed = 12 of 30 , beth = 2 ; totaal: 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³). Structuur: 3 - 2. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (33). Pentateuch (): (1) Nu 15,39. (2) Dt 10,16. (3) Dt 11,13. (4) Dt 11,16. (5) Dt 11,18. (6) Dt 13,4. (7) Dt 20,3. (8) Dt 32,46..

Dt 30,6.13. - 14. בְכֹל לְבָבְךָ = bëkhôl lëbhâbhëkhâ (met heel je hart). Tenakh (6): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (3) Dt 10,12. (4) Dt 26,16. (5) Dt 30,2. (6) Dt 30,10. Ook Dt 30,6 (bëkhâl...).
- בְּכָל לְבָבוֹ = bëkhâl lëbhâbhô (met heel zijn hart). Tenakh (6): (1) 1 K 14,8 (verwijzing naar David tegenover Jerobeam). (2) 2 K 10,31 (Jehu). (3) 2 K 23,25 (Josia). (4) 2 Kr 22,9. (5) 2 Kr 31,21. (6) 2 Kr 34,31.

Dt 30,6.15. וּבְכָל = ûbhëkhâl (en met al / geheel) < prefix voegw. wë + prefix voorzetsel bë + zelfst. naamw. לֵב = lebh (hart). Taalgebruik in Tenakh: lebh (hart). Getalwaarde: lamed = 12 of 30 , beth = 2 ; totaal: 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³). Structuur: 3 - 2. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (94). Pentateuch (36). Dt (14): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (3) Dt 6,22. (4) Dt 10,12. (5) Dt 11,13. (6) Dt 13,4. (7) Dt 14,26. (8) Dt 15,10. (9) Dt 16,15. (10) Dt 26,16. (11) Dt 28,8. (12) Dt 30,2. (13) (Dt 30,6. (14) Dt 30,10.

Dt 30,6.16. נַפְשְׁךָ = naphësjëkhâ (je ziel) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. enk.. Zie נֶפֶשׁ = nèphèsj (geest). Taalgebruik in Tenakh: nèphèsj (geest). Getalwaarde: nun = 14 of 50 , phe = 17 of 80 , sjin = 21 of 300 ; totaal: 52 (2 X 26) of 430 (2 X 5 X 43). Het spiegelbeeld van 43 is 34 (2 X 17). 4 + 3 = 7 ; 3 + 4 = 7 ; 43 + 34 = 77. 43 = 17 + 26 (de 2 godsgetallen). Structuur: 5 - 8 - 3. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (66). Pentateuch (16). Dt (12): (1) Dt 4,9. (2) Dt 4,29. (3) Dt 6,5. (4) Dt 10,12. (5) Dt 12,15. (6) Dt 12,20. (7) Dt 12,21. (8) Dt 14,26. (9) Dt 26,16. (10) Dt 30,2. (11) (Dt 30,6. (12) Dt 30,10.

Dt 30,6.15. - 16. וּבְכָל נַפְשְׁךָ = ûbhëkhâl naphësjëkhâ (en met heel je ziel). Tenakh (3): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (2) Dt 30,6.
- וּבְכָל נַפְשֹוֹ = ûbhëkhâl naphësjô (en met heel zijn ziel). Tenakh (2): (1) 2 K 23,25 (Josia). (2) 2 Kr 34,31.

Dt 30,6.13. - 16. בְכֹל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ = bëkhôl lëbhâbhëkhâ ûbhëkhâl naphësjëkhâ (met heel je hart en met heel je ziel). Tenakh (3): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (2) Dt 30,6.
- בְּכָל לְבָבוֹ וּבְכָל נַפְשֹוֹ = bëkhâl lëbhâbhô ûbhëkhâl naphësjô (met heel zijn hart en met heel zijn ziel). Tenakh (2): (1) 2 K 23,25 Josia). (2) 2 Kr 34,31.
- εξ ὁλης της καρδιας σου και εξ ὁλης της ψυχης σου = ex holès tès kardias sou kai ex holès tès psuchès sou (uit heel je hart en uit heel je ziel). LXX (7): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (3) Dt 10,12. (4) Dt 11,13.(5) Dt 30,2. (6) Dt 30,6. (7) Dt 30,10. NT (2): (1) Mc 12,30. (2) Lc 10,27.


Dt 30,7 - Dt 30,7. Terugkeer naar de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,1-10 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,1 - Dt 30,2 - Dt 30,3 - Dt 30,4 - Dt 30,5 - Dt 30,6 - Dt 30,7 - Dt 30,8 - Dt 30,9 - Dt 30,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai dôsei kurios o theos sou tas aras tautas epi tous echthrous sou kai epi tous misountas se oi ediôxan se8kai su epistrafèsè   7 omnes autem maledictiones has convertet super inimicos tuos et eos qui oderunt te et persequuntur    7 En de HEERE, uw God, zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters, die u vervolgd hebben.   [7] Dan zal de heer uw God al deze vervloekingen laten neerkomen op de vijanden en tegenstanders die u achtervolgd hebben.   [7] De vervloekingen zal hij bestemmen voor uw vijanden en voor iedereen die op uw ondergang uit was.   7 Geven zal de ENE, je God, al deze vervloekingen,– over je vijanden en over je haters die je achtervolgen;  7. Yahvé ton Dieu fera retomber toutes ces imprécations sur tes ennemis et sur tes adversaires qui t'ont persécuté. 

King James Bible. [7] And the LORD thy God will put all these curses upon thine enemies, and on them that hate thee, which persecuted thee.
Luther-Bibel. 7 Aber alle diese Flüche wird der HERR, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, die dich hassen und verfolgen.

Tekstuitleg van Dt 30,7.


Dt 30,8 - Dt 30,8. Terugkeer naar de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,1-10 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,1 - Dt 30,2 - Dt 30,3 - Dt 30,4 - Dt 30,5 - Dt 30,6 - Dt 30,7 - Dt 30,8 - Dt 30,9 - Dt 30,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
kai eisakousè tès fônès kuriou tou theou sou kai poièseis tas entolas autou osas egô entellomai soi sèmeron  8 tu autem reverteris et audies vocem Domini Dei tui faciesque universa mandata quae ego praecipio tibi hodie     8 Gij dan zult u bekeren, en der stemme des HEEREN gehoorzaam zijn, en gij zult doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede.    [8] Maar u zult weer gehoor geven aan de heer en alle geboden volbrengen die ik u vandaag geef. [8] En u zult de HEER weer gehoorzaam zijn en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, in acht nemen.   8 en jíj zult omkeren en gehoor geven aan de stem van de ENE; doen zul je al zijn geboden die ik je heden gebied.   8. Toi, tu obéiras de nouveau à la voix de Yahvé ton Dieu et tu mettras en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui. 

King James Bible. [8] And thou shalt return and obey the voice of the LORD, and do all his commandments which I command thee this day.
Luther-Bibel. 8 Du aber wirst umkehren und der Stimme des HERRN gehorchen, dass du tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete.

Tekstuitleg van Dt 30,8. Het vers Dt 30,8 telt 13 woorden en 51 (3 X 17) letters. De getalwaarde van Dt 30,8 is 4688 (2² X 2² X 293).

Dt 30,8.3. wësjâma`thâ < wë + werkwoordvorm act. qal perf. 2de pers. mann. enk. sjâma`thâ van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren). Taalgebruik in Tenach: sjâm`â (horen, luisteren). Taalgebruik in Dt: sjâm`â (horen, luisteren). Getalwaarde: sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal: 50 of 410. Gr. akouô (horen). Taalgebruik in de Septuaginta: akouô (horen). Taalgebruik in het N.T.: akouô (horen). Beide zijn verwant met elkaar. oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis. auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter. Lat. audire. Ned. horen. E. to hear. D. höhren. Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069).Horen veronderstelt een lijdend voorwerp. Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin. Tenach (17). Pentateuch , enkel in Dt (7): (1) Dt 4,30. (2) Dt 6,3. (3) Dt 12,28. (4) Dt 17,4. (5) Dt 27,10. (6) Dt 30,2. (7) Dt 30,8.

Dt 30,8.4. - 5. bëqôl JHWH (naar de stem van JHWH). Tenach (12): (1) Dt 8,20. (2) Dt 13,19. (3) Dt 15,5. (4) Dt 26,14. (5) Dt 27,10. (6) Dt 28,1. (7) Dt 28,2. (8) Dt 28,15. (9) Dt 28,45. (10) Dt 28,62. (11) Dt 30,8. (12) Dt 30,10.

Dt 30,8.3. - 5. wësjâma`thâ bëqôl JHWH ´èlohèkhâ (en je zult luisteren naar de stel van JHWH , je God). Tenach (2): (1) Dt 27,10. (2) Dt 30,8.

10. - 12. ´asjèr ´ânokhî mëtsawwëkhâ (wat ik je opdragende ben). Tenach (19): (1) Ex 34,11. (2) Dt 4,40. (3) Dt 6,6. (4) Dt 7,11. (5) Dt 8,1. (6) Dt 8,11. (7) Dt 10,13. (8) Dt 11,8. (9) Dt 13,19. (10) Dt 15,5. (11) Dt 19,9. (12) Dt 27,10. (13) Dt 28,1. (14) Dt 28,13. (15) Dt 28,15. (16) Dt 30,2. (17) Dt 30,8. (18) Dt 30,11. (19) Dt 30,16.


Dt 30,9 - Dt 30,9. Terugkeer naar de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,1-10 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,1 - Dt 30,2 - Dt 30,3 - Dt 30,4 - Dt 30,5 - Dt 30,6 - Dt 30,7 - Dt 30,8 - Dt 30,9 - Dt 30,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai poluôrèsei se kurios o theos sou en panti ergô tôn cheirôn sou en tois ekgonois tès koilias sou kai en tois genèmasin tès gès sou kai en tois ekgonois tôn ktènôn sou oti epistrepsei kurios o theos sou eufranthènai epi se eis agatha kathoti èufranthè epi tois patrasin sou  9 et abundare te faciet Dominus Deus tuus in cunctis operibus manuum tuarum in subole uteri tui et in fructu iumentorum tuorum in ubertate terrae tuae et in rerum omnium largitate revertetur enim Dominus ut gaudeat super te in omnibus bonis sicut gavisus est in patribus tuis     9 En de HEERE, uw God, zal u doen overvloeien in al het werk uwer hand, in de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands, ten goede; want de HEERE zal wederkeren, om Zich over u te verblijden ten goede, gelijk als Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft;    [9] De heer uw God zal u rijke voorspoed schenken in alles wat u onderneemt, in de vrucht van uw schoot, in de worp van uw vee en in de opbrengst van uw grond. Want de heer zal er weer vreugde in vinden om u gelukkig te maken, zoals Hij dat ook bij uw voorouders deed.   [9] De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, u kinderrijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij uw voorouders.   9 Overladen zal hij je, de ENE, je God, in elke daad van je hand, in de vrucht van je schoot, in de vrucht van je vee en in de vrucht van je bloedrode grond, ten goede,– omdat de ENE zal terugkeren naar plezier over jou, ten goede, zoals hij plezier heeft gehad in je vaderen. gezworen hun te geven.   9. Yahvé ton Dieu te rendra prospère en toutes tes entreprises, dans le fruit de tes entrailles, dans le fruit de ton bétail et dans le fruit de ton sol. Car de nouveau Yahvé prendra plaisir à ton bonheur, comme il avait pris plaisir au bonheur de tes pères,  

King James Bible. [9] And the LORD thy God will make thee plenteous in every work of thine hand, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy land, for good: for the LORD will again rejoice over thee for good, as he rejoiced over thy fathers:
Luther-Bibel. 9 Und der HERR, dein Gott, wird dir Glück geben zu allen Werken deiner Hände, zu der Frucht deines Leibes, zu den Jungtieren deines Viehs, zum Ertrag deines Ackers, dass dir's zugute komme. Denn der HERR wird sich wieder über dich freuen, dir zugut, wie er sich über deine Väter gefreut hat,

Tekstuitleg van Dt 30,9.

Eerste lezing op de 15de (vijftiende) zondag door het c-jaar. Deuteronomium 30,10-14. Dt 30,10-14.
In die dagen sprak Mozes tot het volk: Als gij de stem van de Heer uw God hoort, dan moet ge Hem gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden, die in dit wetboek staan opgetekend; dan moet gij met heel uw hart en heel uw ziel terugkeren tot de Heer uw God. De geboden die ik u heden geef zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Zij zijn niet in de hemel en gij hoeft niet te zeggen: Wie zal naar de hemel opvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen? Ze zijn niet overzee en ge hoeft niet te zeggen: Wie zal de zee overvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen? Neen, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen.

Dt 30,10 - Dt 30,10. Terugkeer naar de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,1-10 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,1 - Dt 30,2 - Dt 30,3 - Dt 30,4 - Dt 30,5 - Dt 30,6 - Dt 30,7 - Dt 30,8 - Dt 30,9 - Dt 30,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10ean eisakousès tès fônès kuriou tou theou sou fulassesthai kai poiein pasas tas entolas autou kai ta dikaiômata autou kai tas kriseis autou tas gegrammenas en tô bibliô tou nomou toutou ean epistrafès epi kurion ton theon sou ex olès tès kardias sou kai ex olès tès psuchès sou  10 si tamen audieris vocem Domini Dei tui et custodieris praecepta eius et caerimonias quae in hac lege conscriptae sunt et revertaris ad Dominum Deum tuum in toto corde tuo et in tota anima tua     10 Wanneer gij der stemme des HEEREN, uws Gods, zult gehoorzaam zijn, houdende Zijn geboden en Zijn inzettingen, die in dit wetboek geschreven zijn; wanneer gij u zult bekeren tot den HEERE, uw God, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.   [10] Maar dan moet u aan de heer gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden die in dit wetboek staan opgetekend; dan moet u met heel uw hart en heel uw ziel terugkeren tot de heer uw God.   [10] Want u toont de HEER, uw God, dan uw gehoorzaamheid door de geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen, en u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren.   10 Omdat je gehoorzaamt aan de stem van de ENE, je God, door zijn geboden en zijn inzettingen te bewaken, al wat geschreven staat in de boekrol van deze Wet; omdat je terugkeert tot de ENE, je God, met heel je hart en met heel je ziel! ••   10. si tu obéis à la voix de Yahvé ton Dieu en gardant ses commandements et ses décrets, inscrits dans le livre de cette Loi, si tu reviens à Yahvé ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme.  

King James Bible. [10] If thou shalt hearken unto the voice of the LORD thy God, to keep his commandments and his statutes which are written in this book of the law, and if thou turn unto the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul.
Luther-Bibel. 10 weil du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchst und hältst seine Gebote und Rechte, die geschrieben stehen im Buch dieses Gesetzes, wenn du dich bekehrst zu dem HERRN, deinem Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele.
- 15de (vijftiende) zondag door het c-jaar. In die dagen sprak Mozes tot het volk: Als gij de stem van de Heer uw God hoort, dan moet ge Hem gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden, die in dit wetboek staan opgetekend; dan moet gij met heel uw hart en heel uw ziel terugkeren tot de Heer uw God.

Tekstuitleg van Dt 30,10.

Dt 30,10.3. - 4. בְּקֹל יהוה = bëqôl JHWH (naar de stem van JHWH). Tenach (12): (1) Dt 8,20. (2) Dt 13,19. (3) Dt 15,5. (4) Dt 26,14. (5) Dt 27,10. (6) Dt 28,1. (7) Dt 28,2. (8) Dt 28,15. (9) Dt 28,45. (10) Dt 28,62. (11) Dt 30,8. (12) Dt 30,10.

Dt 30,10.2. - 5. תִשְׁמַֹע בְּקֹל יְהוָה אֱלֹהֶיךָ = thisjëma` bëqôl JHWH ´èlohèkhâ (luister naar de stem van JHWH , je God). Tenach (4): (1) Dt 13,19. (2) Dt 28,2. (3) Dt 28,15. (4) Dt 30,10.

Dt 30,10.19. לְבָבְךָ = lëbhâbhëkhâ (je hart) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. enk.. Zie: לֵב = lebh (hart). Taalgebruik in Tenakh: lebh (hart). Getalswaarde: lamed = 12 of 30 , beth = 2 ; totaal: 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³). Structuur: 3 - 2. De som van de elementen is telkens 5 Tenakh (38). Pentateuch (19). Eerdere Profeten (8). Latere Profeten (4). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (7). Dt (18): (1) Dt 4,29. (2) Dt 4,39. (3) Dt 6,5. (4) Dt 6,6. (5) Dt 8,5. (6) Dt 8,14. (7) Dt 9,5. (8) Dt 10,12. (9) Dt 15,7. (10) Dt 15,9. (11) Dt 15,10. (12) Dt 26,16. (13) Dt 28,67. (14) Dt 30,1. (15) Dt 30,2. (16) (Dt 30,6. (17) Dt 30,10. (18) Dt 30,17.
- Qill-vorm = naamwoord met 2 medeklinkers waarvan de tweede verdubbeld is.
- לְבַבְכֶם = lëbhabhëkhèm (jullie hart) < zelfst. naamw. stat. construct. mann. enk. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. mv.. Zie: לֵב = lebh (hart). Taalgebruik in Tenakh: lebh (hart). Getalwaarde: lamed = 12 of 30 , beth = 2 ; totaal: 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³). Structuur: 3 - 2. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (33). Pentateuch (): (1) Nu 15,39. (2) Dt 10,16. (3) Dt 11,13. (4) Dt 11,16. (5) Dt 11,18. (6) Dt 13,4. (7) Dt 20,3. (8) Dt 32,46.

18. - 19. bëkhôl lëbhâbhëkhâ (met heel je hart). Tenach (6): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (3) Dt 10,12. (4) Dt 26,16. (5) Dt 30,2. (6) Dt 30,10.


Dt 30,11-20. Slotvermaning - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,11 - Dt 30,12 - Dt 30,13 - Dt 30,14 - Dt 30,15 - Dt 30,16 - Dt 30,17 - Dt 30,18 - Dt 30,19 - Dt 30,20 -

Dt 30,11 - Dt 30,11 - Slotvermaning - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,11 - Dt 30,12 - Dt 30,13 - Dt 30,14 - Dt 30,15 - Dt 30,16 - Dt 30,17 - Dt 30,18 - Dt 30,19 - Dt 30,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11oti è entolè autè èn egô entellomai soi sèmeron ouch uperogkos estin oude makran apo sou  11 mandatum hoc quod ego praecipio tibi hodie non supra te est neque procul positum     11 Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet verre.   [11] De geboden die ik u vandaag geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. [11] De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik.   11 ¶ Want dit gebod dat ik je heden gebied: het is niet te wonderlijk voor je en niet te ver weg is het;   11. Car cette Loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ton atteinte.  

King James Bible. [11] For this commandment which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither is it far off.
Luther-Bibel. 11 Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern.
- 15de (vijftiende) zondag door het c-jaar. De geboden die ik u heden geef zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik.

Tekstuitleg van Dt 30,11.

 

Dit is het 30ste hoofdstuk. lamed = 12 of 30. Dit hoofdstuk bevat 20 verzen. mem = 11 of 20. De 20ste letter is resj ( = 20 of 300).
De opdracht, het gebod is uitvoerbaar: Dt 30,11-14. De tekst is concentrisch opgebouwd. Dt 30,12 en Dt 30,13 zijn parallel opgebouwd; onbereikbare plaatsen lijken de hemel en de andere kant van de zee. Rond Dt 30,12-13 is Dt 30,11 en Dt 30,14 gebouwd.

2. - 3. hammitsëwah hazzo´th (deze opdracht, dit gebod). Tenach (7): (1) Dt 6,25. (2) Dt 11,22. (3) Dt 15,5. (4) Dt 19,9. (5) Dt 30,11. (6) Mal 2,1. (7) Mal 2,4.

4. - 6. ´asjèr ´ânokhî mëtsawwëkhâ hajjôm (wat ik je opdragende ben vandaag). Tenach (19): (1) Ex 34,11. (2) Dt 4,40. (3) Dt 6,6. (4) Dt 7,11. (5) Dt 8,1. (6) Dt 8,11. (7) Dt 10,13. (8) Dt 11,8. (9) Dt 13,19. (10) Dt 15,5. (11) Dt 19,9. (12) Dt 27,10. (13) Dt 28,1. (14) Dt 28,13. (15) Dt 28,15. (16) Dt 30,2. (17) Dt 30,8. (18) Dt 30,11. (19) Dt 30,16. Verder: (1) Dt 12,14. (2) Dt 12,28.

Dt 30,12 - Dt 30,12 - Slotvermaning - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,11 - Dt 30,12 - Dt 30,13 - Dt 30,14 - Dt 30,15 - Dt 30,16 - Dt 30,17 - Dt 30,18 - Dt 30,19 - Dt 30,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12ouk en tô ouranô anô estin legôn tis anabèsetai èmin eis ton ouranon kai lèmpsetai autèn èmin kai akousantes autèn poièsomen  12 nec in caelo situm ut possis dicere quis nostrum ad caelum valet conscendere ut deferat illud ad nos et audiamus atque opere conpleamus     12 Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?   [12] Ze zijn niet in de hemel en u hoeft niet te zeggen: “Wie zal naar de hemel gaan om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen?” [12] Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?”   12 niet in de hemelen is het,– om te zeggen ‘wie zal voor ons opklimmen ten hemel, het voor ons halen en het ons doen horen, zodat wij het kunnen doen?’;   12. Elle n'est pas dans les cieux, qu'il te faille dire: « Qui montera pour nous aux cieux nous la chercher, que nous l'entendions pour la mettre en pratique ? »  

King James Bible. [12] It is not in heaven, that thou shouldest say, Who shall go up for us to heaven, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?
Luther-Bibel. 12 Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest: Wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir's hören und tun?

Tekstuitleg van Dt 30,12.

יב  לֹא בַשָּׁמַיִם, הִוא:  לֵאמֹר, מִי יַעֲלֶה-לָּנוּ הַשָּׁמַיְמָה וְיִקָּחֶהָ לָּנוּ, וְיַשְׁמִעֵנוּ אֹתָהּ, וְנַעֲשֶׂנָּה.

- 15de (vijftiende) zondag door het c-jaar. Zij zijn niet in de hemel en gij hoeft niet te zeggen: Wie zal naar de hemel opvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen?

Dit is het 30ste hoofdstuk. lamed = 12 of 30. Dit hoofdstuk bevat 20 verzen. mem = 11 of 20. De 20ste letter is resj ( = 20 of 300).
De opdracht, het gebod is uitvoerbaar: Dt 30,11-14. De tekst is concentrisch opgebouwd. Dt 30,12 en Dt 30,13 zijn parallel opgebouwd; onbereikbare plaatsen lijken de hemel en de andere kant van de zee. Rond Dt 30,12-13 is Dt 30,11 en Dt 30,14 gebouwd.
- Dt 30,12 telt 13 woorden, onderverdeeld in 4 - 4 - 5. De middenste 4 woorden zijn: מִי יַעֲלֶה-לָּנוּ הַשָּׁמַיְמָה. De eerste letters vormen het woord מילה (= mîlah: besnijdenis) en de laatste vier letters vormt de Godsnaam יהוה (= JHWH). De vraag is: wie zal voor ons ten hemel stijgen? Het antwoord luidt: De besnedene zal tot JHWH opstijgen. (Eco Umberto, Europa en de volmaakte taal, p. 38). "Abulafia (dertiende eeuw) acht het significant dat de eindletter MWH (hersenen) de beginletter is van chokma (de eerste sefira, wijsheid), terwijl de eindletter van LB (= leb: hart) de beginletter is van Bina (intelligentie)."

6. - 7. מִי יַעֲלֶה-לָּנו (= mî ja`älèh lânû: wie zal voor ons opstijgen). MT (3): (1) Dt 30,12. (2) Re 1,1. (3) Re 20,18.  

8. הַשָּׁמַיִמָה (= hasjsjâmajëmâh: naar de hemel; < bepaald lidw ha + zelfst naamw stat constr mann mv + hâ van richting).


Dt 30,13 - Dt 30,13 - Slotvermaning - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,11 - Dt 30,12 - Dt 30,13 - Dt 30,14 - Dt 30,15 - Dt 30,16 - Dt 30,17 - Dt 30,18 - Dt 30,19 - Dt 30,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13oude peran tès thalassès estin legôn tis diaperasei èmin eis to peran tès thalassès kai lèmpsetai èmin autèn kai akoustèn èmin poièsei autèn kai poièsomen  13 neque trans mare positum ut causeris et dicas quis e nobis transfretare poterit mare et illud ad nos usque deferre ut possimus audire et facere quod praeceptum est     13 Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?   [13] Ze zijn niet overzee en u hoeft niet te zeggen: “Wie zal de zee oversteken om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen?” [13] Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?”   13 niet aan de overzijde van de zee is het,– om te zeggen ‘wie zal voor ons oversteken naar de overzij van de zee, het voor ons halen en het ons doen horen, zodat wij het kunnen doen?’;   13. Elle n'est pas au-delà des mers, qu'il te faille dire: « Qui ira pour nous au-delà des mers nous la chercher, que nous l'entendions pour la mettre en pratique ? » 

King James Bible. [13] Neither is it beyond the sea, that thou shouldest say, Who shall go over the sea for us, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?
Luther-Bibel. 13 Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest: Wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir's hören und tun?

Tekstuitleg van Dt 30,13.

Dit is het 30ste hoofdstuk. lamed = 12 of 30. Dit hoofdstuk bevat 20 verzen. mem = 11 of 20. De 20ste letter is resj ( = 20 of 300).
De opdracht, het gebod is uitvoerbaar: Dt 30,11-14. De tekst is concentrisch opgebouwd. Dt 30,12 en Dt 30,13 zijn parallel opgebouwd; onbereikbare plaatsen lijken de hemel en de andere kant van de zee. Rond Dt 30,12-13 is Dt 30,11 en Dt 30,14 gebouwd.

- 15de (vijftiende) zondag door het c-jaar. Ze zijn niet overzee en ge hoeft niet te zeggen: Wie zal de zee overvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen?

Dt 30,14 - Dt 30,14 - Slotvermaning - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,11 - Dt 30,12 - Dt 30,13 - Dt 30,14 - Dt 30,15 - Dt 30,16 - Dt 30,17 - Dt 30,18 - Dt 30,19 - Dt 30,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14estin sou eggus to rèma sfodra en tô stomati sou kai en tè kardia sou kai en tais chersin sou auto poiein  14 sed iuxta te est sermo valde in ore tuo et in corde tuo ut facias illum    14 Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen.    [14] Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. U kunt het dus volbrengen. [14] Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.   14 nee, zeer dicht bij je is het woord: in je mond en in je hart, zodat je het kunt doen! ••   14. Car la parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique.  

King James Bible. [14] But the word is very nigh unto thee, in thy mouth, and in thy heart, that thou mayest do it.
Luther-Bibel. 14 Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust.

Tekstuitleg van Dt 30,14.

- 15de (vijftiende) zondag door het c-jaar. Neen, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen.

1. - 2. kî qärobh (want nabij). Tenach (11): (1) Ex 13,17. (2) Dt 30,14. (3) Dt 32,35. (4) 2 S 19,43. (5) Js 13,6. (6) Ez 30,3. (7) Jl 1,15. (8) Jl 2,1. (9) Jl 4,14. (10) Ob 15. (11) Sef 1,7.

Dt 30,15 - Dt 30,15 - Slotvermaning - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,11 - Dt 30,12 - Dt 30,13 - Dt 30,14 - Dt 30,15 - Dt 30,16 - Dt 30,17 - Dt 30,18 - Dt 30,19 - Dt 30,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15idou dedôka pro prosôpou sou sèmeron tèn zôèn kai ton thanaton to agathon kai to kakon 15 considera quod hodie proposuerim in conspectu tuo vitam et bonum et e contrario mortem et malum     15 Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood, en het kwade.   [15] Ik houd u vandaag leven en geluk voor, maar ook dood en ongeluk.   [15] Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood.   15 ¶ Zie, gegeven heb ik heden aan je aanschijn het leven en het goede,– de dood en het kwade,   15. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur.  

King James Bible. [15] See, I have set before thee this day life and good, and death and evil;
Luther-Bibel. 15 Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse.

Tekstuitleg van Dt 30,15.

Dt 30,16 - Dt 30,16 - Slotvermaning - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,11 - Dt 30,12 - Dt 30,13 - Dt 30,14 - Dt 30,15 - Dt 30,16 - Dt 30,17 - Dt 30,18 - Dt 30,19 - Dt 30,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16ean eisakousès tas entolas kuriou tou theou sou as egô entellomai soi sèmeron agapan kurion ton theon sou poreuesthai en pasais tais odois autou fulassesthai ta dikaiômata autou kai tas kriseis autou kai zèsesthe kai polloi esesthe kai eulogèsei se kurios o theos sou en pasè tè gè eis èn eisporeuè ekei klèronomèsai autèn  16 ut diligas Dominum Deum tuum et ambules in viis eius et custodias mandata illius et caerimonias atque iudicia et vivas ac multiplicet te benedicatque tibi in terra ad quam ingredieris possidendam     16 Want ik gebiede u heden, den HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen, en te houden Zijn geboden, en Zijn inzettingen, en Zijn rechten, opdat gij levet en vermenigvuldiget, en de HEERE, uw God, u zegene in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.   [16] Als u luistert naar de geboden van de heer uw God, die ik u vandaag geef, als u de heer uw God bemint, zijn wegen gaat en zijn geboden, voorschriften en bepalingen nakomt, dan zult u leven en talrijk worden en zal de heer uw God u zegenen in het land dat u in bezit gaat nemen.   [16] Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God,* zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen.  16 nu ik je gebied vandaag om lief te hebben de ENE, je God, door te wandelen in zijn wegen, en te bewaken zijn geboden, zijn inzettingen en zijn rechtsregels; leven zul je dan en talrijk worden, zegenen zal jou de ENE, je God, in het land waar jij komt om het te beërven.   16. Si tu écoutes les commandements de Yahvé ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes Yahvé ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras, Yahvé ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession.  

King James Bible. [16] In that I command thee this day to love the LORD thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply: and the LORD thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it.
Luther-Bibel. 16 Wenn du gehorchst den Geboten des HERRN, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den HERRN, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren, und der HERR, dein Gott, wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen.

Tekstuitleg van Dt 30,16.

1. - 3. ´asjèr ´ânokhî metsawwëkhâ (wat ik opdragende ben). Tenach (19): (1) Ex 34,11. (2) Dt 4,40. (3) Dt 6,6. (4) Dt 7,11. (5) Dt 8,1. (6) Dt 8,11. (7) Dt 10,13. (8) Dt 11,8. (9) Dt 13,19. (10) Dt 15,5. (11) Dt 19,9. (12) Dt 27,10. (13) Dt 28,1. (14) Dt 28,13. (15) Dt 28,15. (16) Dt 30,2. (17) Dt 30,8. (18) Dt 30,11. (19) Dt 30,16.

Dt 30,17 - Dt 30,17 - Slotvermaning - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,11 - Dt 30,12 - Dt 30,13 - Dt 30,14 - Dt 30,15 - Dt 30,16 - Dt 30,17 - Dt 30,18 - Dt 30,19 - Dt 30,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai ean metastè è kardia sou kai mè eisakousès kai planètheis proskunèsès theois eterois kai latreusès autois  17 sin autem aversum fuerit cor tuum et audire nolueris atque errore deceptus adoraveris deos alienos et servieris eis     17 Maar indien uw hart zich zal afwenden, en gij niet horen zult, en gij gedreven zult worden, dat gij u voor andere goden buigt, en dezelve dient;  [17] Maar als uw hart afdwaalt, als u niet luistert en u laat verleiden, zodat u zich voor andere goden neerbuigt en die vereert,   [17] Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren,   17 Maar als je hart zich afwendt en je niet hoort, je je laat meeslepen en je buigen zult voor ándere goden en die zult dienen,   17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir,  

King James Bible. [17] But if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shalt be drawn away, and worship other gods, and serve them;
Luther-Bibel. 17 Wendet sich aber dein Herz und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du andere Götter anbetest und ihnen dienst,

Tekstuitleg van Dt 30,17.

- לְבָבְךָ = lëbhâbhëkhâ (je hart) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. enk.. Zie: לֵב = lebh (hart). Taalgebruik in Tenakh: lebh (hart). Getalswaarde: lamed = 12 of 30 , beth = 2 ; totaal: 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³). Structuur: 3 - 2. De som van de elementen is telkens 5 Tenakh (38). Pentateuch (19). Eerdere Profeten (8). Latere Profeten (4). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (7). Dt (18): (1) Dt 4,29. (2) Dt 4,39. (3) Dt 6,5. (4) Dt 6,6. (5) Dt 8,5. (6) Dt 8,14. (7) Dt 9,5. (8) Dt 10,12. (9) Dt 15,7. (10) Dt 15,9. (11) Dt 15,10. (12) Dt 26,16. (13) Dt 28,67. (14) Dt 30,1. (15) Dt 30,2. (16) (Dt 30,6. (17) Dt 30,10. (18) Dt 30,17.
- Qill-vorm = naamwoord met 2 medeklinkers waarvan de tweede verdubbeld is.
- לְבַבְכֶם = lëbhabhëkhèm (jullie hart) < zelfst. naamw. stat. construct. mann. enk. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. mv.. Zie: לֵב = lebh (hart). Taalgebruik in Tenakh: lebh (hart). Getalwaarde: lamed = 12 of 30 , beth = 2 ; totaal: 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³). Structuur: 3 - 2. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (33). Pentateuch (8): (1) Nu 15,39. (2) Dt 10,16. (3) Dt 11,13. (4) Dt 11,16. (5) Dt 11,18. (6) Dt 13,4. (7) Dt 20,3. (8) Dt 32,46.

Dt 30,18 - Dt 30,18 - Slotvermaning - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,11 - Dt 30,12 - Dt 30,13 - Dt 30,14 - Dt 30,15 - Dt 30,16 - Dt 30,17 - Dt 30,18 - Dt 30,19 - Dt 30,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18anaggellô soi sèmeron oti apôleia apoleisthe kai ou mè poluèmeroi genèsthe epi tès gès ès kurios o theos sou didôsin soi eis èn umeis diabainete ton iordanèn ekei klèronomèsai autèn  18 praedico tibi hodie quod pereas et parvo tempore moreris in terra ad quam Iordane transmisso ingredieris possidendam     18 Zo verkondig ik ulieden heden, dat gij voorzeker zult omkomen; gij zult de dagen niet verlengen op het land, naar hetwelk gij over de Jordaan zijt heengaande, om daarin te komen, dat gij het erfelijk bezit.   [18] dan kondig ik vandaag aan dat u zult omkomen en dat u niet lang zult leven op de grond die u na de overtocht over de Jordaan in bezit gaat nemen.   [18] dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn.  18 dan heb ik u heden gemeld dat ge verloren en teloor zult gaan; ge zult geen dagen verlengen op de bloedrode grond waarvoor je nu de Jordaan oversteekt om daar te komen, om haar te beërven.   18. je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrez pour en prendre possession en passant le Jourdain.  

King James Bible. [18] I denounce unto you this day, that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land, whither thou passest over Jordan to go to possess it.
Luther-Bibel. 18 so verkünde ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Lande bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen.

Tekstuitleg van Dt 30,18.

Dt 30,19 - Dt 30,19 - Slotvermaning - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,11 - Dt 30,12 - Dt 30,13 - Dt 30,14 - Dt 30,15 - Dt 30,16 - Dt 30,17 - Dt 30,18 - Dt 30,19 - Dt 30,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19diamarturomai umin sèmeron ton te ouranon kai tèn gèn tèn zôèn kai ton thanaton dedôka pro prosôpou umôn tèn eulogian kai tèn kataran eklexai tèn zôèn ina zès su kai to sperma sou  19 testes invoco hodie caelum et terram quod proposuerim vobis vitam et mortem bonum et malum benedictionem et maledictionem elige ergo vitam ut et tu vivas et semen tuum     19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;  [19] Ik neem vandaag de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies het leven, dan zult u met uw nakomelingen het leven bezitten,   [19] Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen,   19 Ik laat heden tegen u getuigen de hemelen en de aarde; het leven en de dood heb ik gegeven aan uw aanschijn, de zegen en de verwensing; kies dan het leven, opdat je leeft, jij en je zaad,   19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que toi et ta postérité vous viviez, 

King James Bible. [19] I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing: therefore choose life, that both thou and thy seed may live:
Luther-Bibel. 19 Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen: Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen,

Tekstuitleg van Dt 30,19.

Dt 30,20 - Dt 30,20 - Slotvermaning - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 30 -- Dt 30,11-20 -- Dt 30,11 - Dt 30,12 - Dt 30,13 - Dt 30,14 - Dt 30,15 - Dt 30,16 - Dt 30,17 - Dt 30,18 - Dt 30,19 - Dt 30,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20agapan kurion ton theon sou eisakouein tès fônès autou kai echesthai autou oti touto è zôè sou kai è makrotès tôn èmerôn sou katoikein se epi tès gès ès ômosen kurios tois patrasin sou abraam kai isaak kai iakôb dounai autois   20 et diligas Dominum Deum tuum atque oboedias voci eius et illi adhereas ipse est enim vita tua et longitudo dierum tuorum ut habites in terra pro qua iuravit Dominus patribus tuis Abraham Isaac et Iacob ut daret eam illis     20 Liefhebbende den HEERE, uw God, Zijner stem gehoorzaam zijnde, en Hem aanhangende; want Hij is uw leven en de lengte uwer dagen; opdat gij blijft in het land, dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven.   [20] door de heer uw God te beminnen, naar Hem te luisteren en aan Hem gehecht te blijven. Want dat betekent voor u leven en lengte van dagen, op de grond die de heer uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, onder ede heeft toegezegd.’  [20] door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’  20 door lief te hebben de ENE, je God, door te horen naar zijn stem en hem aan te hangen; want hij is je leven en de lengte van je dagen om te zetelen op de bloedrode grond welke de ENE aan je vaderen, aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob heeft   20. aimant Yahvé ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui ; car là est ta vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que Yahvé a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. 

King James Bible. [20] That thou mayest love the LORD thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him: for he is thy life, and the length of thy days: that thou mayest dwell in the land which the LORD sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them.
Luther-Bibel. 20 indem ihr den HERRN, euren Gott, liebt und seiner Stimme gehorcht und ihm anhangt. Denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und wohnen bleibst in dem Lande, das der HERR deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben.

Tekstuitleg van Dt 30,20.

18. - 19. nisjëba` JHWH. Tenach (21). In eenentwintig verzen in de bijbel. In elf verzen in Dt (Deuteronomium): (1) Dt 1,8. (2) Dt 2,14. (3) Dt 6,18. (4) Dt 8,1. (5) Dt 9,5. (6) Dt 11,9. (7) Dt 11,21. (8) Dt 26,3. (9) Dt 28,11. (10) Dt 30,20. (11) Dt 31,7.


LXX

1kai estai ôs an elthôsin epi se panta ta rèmata tauta è eulogia kai è katara èn edôka pro prosôpou sou kai dexè eis tèn kardian sou en pasin tois ethnesin ou ean se diaskorpisè kurios ekei2kai epistrafèsè epi kurion ton theon sou kai upakousè tès fônès autou kata panta osa egô entellomai soi sèmeron ex olès tès kardias sou kai ex olès tès psuchès sou3kai iasetai kurios tas amartias sou kai eleèsei se kai palin sunaxei se ek pantôn tôn ethnôn eis ous dieskorpisen se kurios ekei4ean è è diaspora sou ap' akrou tou ouranou eôs akrou tou ouranou ekeithen sunaxei se kurios o theos sou kai ekeithen lèmpsetai se kurios o theos sou5kai eisaxei se kurios o theos sou eis tèn gèn èn eklèronomèsan oi pateres sou kai klèronomèseis autèn kai eu se poièsei kai pleonaston se poièsei uper tous pateras sou6kai perikathariei kurios tèn kardian sou kai tèn kardian tou spermatos sou agapan kurion ton theon sou ex olès tès kardias sou kai ex olès tès psuchès sou ina zès su7kai dôsei kurios o theos sou tas aras tautas epi tous echthrous sou kai epi tous misountas se oi ediôxan se8kai su epistrafèsè kai eisakousè tès fônès kuriou tou theou sou kai poièseis tas entolas autou osas egô entellomai soi sèmeron9kai poluôrèsei se kurios o theos sou en panti ergô tôn cheirôn sou en tois ekgonois tès koilias sou kai en tois genèmasin tès gès sou kai en tois ekgonois tôn ktènôn sou oti epistrepsei kurios o theos sou eufranthènai epi se eis agatha kathoti èufranthè epi tois patrasin sou10ean eisakousès tès fônès kuriou tou theou sou fulassesthai kai poiein pasas tas entolas autou kai ta dikaiômata autou kai tas kriseis autou tas gegrammenas en tô bibliô tou nomou toutou ean epistrafès epi kurion ton theon sou ex olès tès kardias sou kai ex olès tès psuchès sou11oti è entolè autè èn egô entellomai soi sèmeron ouch uperogkos estin oude makran apo sou12ouk en tô ouranô anô estin legôn tis anabèsetai èmin eis ton ouranon kai lèmpsetai autèn èmin kai akousantes autèn poièsomen13oude peran tès thalassès estin legôn tis diaperasei èmin eis to peran tès thalassès kai lèmpsetai èmin autèn kai akoustèn èmin poièsei autèn kai poièsomen14estin sou eggus to rèma sfodra en tô stomati sou kai en tè kardia sou kai en tais chersin sou auto poiein15idou dedôka pro prosôpou sou sèmeron tèn zôèn kai ton thanaton to agathon kai to kakon16ean eisakousès tas entolas kuriou tou theou sou as egô entellomai soi sèmeron agapan kurion ton theon sou poreuesthai en pasais tais odois autou fulassesthai ta dikaiômata autou kai tas kriseis autou kai zèsesthe kai polloi esesthe kai eulogèsei se kurios o theos sou en pasè tè gè eis èn eisporeuè ekei klèronomèsai autèn17kai ean metastè è kardia sou kai mè eisakousès kai planètheis proskunèsès theois eterois kai latreusès autois18anaggellô soi sèmeron oti apôleia apoleisthe kai ou mè poluèmeroi genèsthe epi tès gès ès kurios o theos sou didôsin soi eis èn umeis diabainete ton iordanèn ekei klèronomèsai autèn19diamarturomai umin sèmeron ton te ouranon kai tèn gèn tèn zôèn kai ton thanaton dedôka pro prosôpou umôn tèn eulogian kai tèn kataran eklexai tèn zôèn ina zès su kai to sperma sou20agapan kurion ton theon sou eisakouein tès fônès autou kai echesthai autou oti touto è zôè sou kai è makrotès tôn èmerôn sou katoikein se epi tès gès ès ômosen kurios tois patrasin sou abraam kai isaak kai iakôb dounai autois


VULGAAT

1 cum ergo venerint super te omnes sermones isti benedictio sive maledictio quam proposui in conspectu tuo et ductus paenitudine cordis tui in universis gentibus in quas disperserit te Dominus Deus tuus 2 reversus fueris ad eum et oboedieris eius imperiis sicut ego hodie praecipio tibi cum filiis tuis in toto corde tuo et in tota anima tua 3 reducet Dominus Deus tuus captivitatem tuam ac miserebitur tui et rursum congregabit te de cunctis populis in quos te ante dispersit 4 si ad cardines caeli fueris dissipatus inde te retrahet Dominus Deus tuus 5 et adsumet atque introducet in terram quam possederunt patres tui et obtinebis eam et benedicens tibi maioris numeri esse te faciet quam fuerunt patres tui 6 circumcidet Dominus Deus tuus cor tuum et cor seminis tui ut diligas Dominum Deum tuum in toto corde tuo et in tota anima tua et possis vivere 7 omnes autem maledictiones has convertet super inimicos tuos et eos qui oderunt te et persequuntur 8 tu autem reverteris et audies vocem Domini Dei tui faciesque universa mandata quae ego praecipio tibi hodie 9 et abundare te faciet Dominus Deus tuus in cunctis operibus manuum tuarum in subole uteri tui et in fructu iumentorum tuorum in ubertate terrae tuae et in rerum omnium largitate revertetur enim Dominus ut gaudeat super te in omnibus bonis sicut gavisus est in patribus tuis 10 si tamen audieris vocem Domini Dei tui et custodieris praecepta eius et caerimonias quae in hac lege conscriptae sunt et revertaris ad Dominum Deum tuum in toto corde tuo et in tota anima tua 11 mandatum hoc quod ego praecipio tibi hodie non supra te est neque procul positum 12 nec in caelo situm ut possis dicere quis nostrum ad caelum valet conscendere ut deferat illud ad nos et audiamus atque opere conpleamus 13 neque trans mare positum ut causeris et dicas quis e nobis transfretare poterit mare et illud ad nos usque deferre ut possimus audire et facere quod praeceptum est 14 sed iuxta te est sermo valde in ore tuo et in corde tuo ut facias illum 15 considera quod hodie proposuerim in conspectu tuo vitam et bonum et e contrario mortem et malum 16 ut diligas Dominum Deum tuum et ambules in viis eius et custodias mandata illius et caerimonias atque iudicia et vivas ac multiplicet te benedicatque tibi in terra ad quam ingredieris possidendam 17 sin autem aversum fuerit cor tuum et audire nolueris atque errore deceptus adoraveris deos alienos et servieris eis 18 praedico tibi hodie quod pereas et parvo tempore moreris in terra ad quam Iordane transmisso ingredieris possidendam 19 testes invoco hodie caelum et terram quod proposuerim vobis vitam et mortem bonum et malum benedictionem et maledictionem elige ergo vitam ut et tu vivas et semen tuum 20 et diligas Dominum Deum tuum atque oboedias voci eius et illi adhereas ipse est enim vita tua et longitudo dierum tuorum ut habites in terra pro qua iuravit Dominus patribus tuis Abraham Isaac et Iacob ut daret eam illis.


Dit is het 30ste hoofdstuk. lamed = 12 of 30. Dit hoofdstuk bevat 20 verzen. mem = 11 of 20. De 20ste letter is resj ( = 20 of 300).
De opdracht , het gebod is uitvoerbaar: Dt 30,11-14. De tekst is concentrisch opgebouwd. Dt 30,12 en Dt 30,13 zijn parallel opgebouwd ; onbereikbare plaatsen lijken de hemel en de andere kant van de zee. Rond Dt 30,12-13 is Dt 30,11 en Dt 30,14 gebouwd.


MT

Deuteronomy Chapter 30 דְּבָרִים

א  וְהָיָה כִי-יָבֹאוּ עָלֶיךָ כָּל-הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה, אֲשֶׁר נָתַתִּי, לְפָנֶיךָ; וַהֲשֵׁבֹתָ, אֶל-לְבָבֶךָ, בְּכָל-הַגּוֹיִם, אֲשֶׁר הִדִּיחֲךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ שָׁמָּה. 1 And it shall come to pass, when all these things are come upon thee, the blessing and the curse, which I have set before thee, and thou shalt bethink thyself among all the nations, whither the LORD thy God hath driven thee,
ב  וְשַׁבְתָּ עַד-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, וְשָׁמַעְתָּ בְקֹלוֹ, כְּכֹל אֲשֶׁר-אָנֹכִי מְצַוְּךָ, הַיּוֹם:  אַתָּה וּבָנֶיךָ, בְּכָל-לְבָבְךָ וּבְכָל-נַפְשֶׁךָ. 2 and shalt return unto the LORD thy God, and hearken to His voice according to all that I command thee this day, thou and thy children, with all thy heart, and with all thy soul;
ג  וְשָׁב יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֶת-שְׁבוּתְךָ, וְרִחֲמֶךָ; וְשָׁב, וְקִבֶּצְךָ מִכָּל-הָעַמִּים, אֲשֶׁר הֱפִיצְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, שָׁמָּה. 3 that then the LORD thy God will turn thy captivity, and have compassion upon thee, and will return and gather thee from all the peoples, whither the LORD thy God hath scattered thee.
ד  אִם-יִהְיֶה נִדַּחֲךָ, בִּקְצֵה הַשָּׁמָיִם--מִשָּׁם, יְקַבֶּצְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, וּמִשָּׁם, יִקָּחֶךָ. 4 If any of thine that are dispersed be in the uttermost parts of heaven, from thence will the LORD thy God gather thee, and from thence will He fetch thee.
ה  וֶהֱבִיאֲךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר-יָרְשׁוּ אֲבֹתֶיךָ--וִירִשְׁתָּהּ; וְהֵיטִבְךָ וְהִרְבְּךָ, מֵאֲבֹתֶיךָ. 5 And the LORD thy God will bring thee into the land which thy fathers possessed, and thou shalt possess it; and He will do thee good, and multiply thee above thy fathers.
ו  וּמָל יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֶת-לְבָבְךָ, וְאֶת-לְבַב זַרְעֶךָ:  לְאַהֲבָה אֶת-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, בְּכָל-לְבָבְךָ וּבְכָל-נַפְשְׁךָ--לְמַעַן חַיֶּיךָ. 6 And the LORD thy God will circumcise thy heart, and the heart of thy seed, to love the LORD thy God with all thy heart, and with all thy soul, that thou mayest live.
ז  וְנָתַן יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, אֵת כָּל-הָאָלוֹת הָאֵלֶּה, עַל-אֹיְבֶיךָ וְעַל-שֹׂנְאֶיךָ, אֲשֶׁר רְדָפוּךָ. 7 And the LORD thy God will put all these curses upon thine enemies, and on them that hate thee, that persecuted thee.
ח  וְאַתָּה תָשׁוּב, וְשָׁמַעְתָּ בְּקוֹל יְהוָה; וְעָשִׂיתָ, אֶת-כָּל-מִצְוֺתָיו, אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ, הַיּוֹם. 8 And thou shalt return and hearken to the voice of the LORD, and do all His commandments which I command thee this day.
ט  וְהוֹתִירְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל מַעֲשֵׂה יָדֶךָ, בִּפְרִי בִטְנְךָ וּבִפְרִי בְהֶמְתְּךָ וּבִפְרִי אַדְמָתְךָ--לְטֹבָה:  כִּי יָשׁוּב יְהוָה, לָשׂוּשׂ עָלֶיךָ לְטוֹב, כַּאֲשֶׁר-שָׂשׂ, עַל-אֲבֹתֶיךָ. 9 And the LORD thy God will make thee over-abundant in all the work of thy hand, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy land, for good; for the LORD will again rejoice over thee for good, as He rejoiced over thy fathers;
י  כִּי תִשְׁמַע, בְּקוֹל יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, לִשְׁמֹר מִצְוֺתָיו וְחֻקֹּתָיו, הַכְּתוּבָה בְּסֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה:  כִּי תָשׁוּב אֶל-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, בְּכָל-לְבָבְךָ וּבְכָל-נַפְשֶׁךָ.  {ס} 10 if thou shalt hearken to the voice of the LORD thy God, to keep His commandments and His statutes which are written in this book of the law; if thou turn unto the LORD thy God with all thy heart, and with all thy soul. {S}
יא  כִּי הַמִּצְוָה הַזֹּאת, אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם--לֹא-נִפְלֵאת הִוא מִמְּךָ, וְלֹא רְחֹקָה הִוא. 11 For this commandment which I command thee this day, it is not too hard for thee, neither is it far off.
יב  לֹא בַשָּׁמַיִם, הִוא:  לֵאמֹר, מִי יַעֲלֶה-לָּנוּ הַשָּׁמַיְמָה וְיִקָּחֶהָ לָּנוּ, וְיַשְׁמִעֵנוּ אֹתָהּ, וְנַעֲשֶׂנָּה. 12 It is not in heaven, that thou shouldest say: 'Who shall go up for us to heaven, and bring it unto us, and make us to hear it, that we may do it?'
יג  וְלֹא-מֵעֵבֶר לַיָּם, הִוא:  לֵאמֹר, מִי יַעֲבָר-לָנוּ אֶל-עֵבֶר הַיָּם וְיִקָּחֶהָ לָּנוּ, וְיַשְׁמִעֵנוּ אֹתָהּ, וְנַעֲשֶׂנָּה. 13 Neither is it beyond the sea, that thou shouldest say: 'Who shall go over the sea for us, and bring it unto us, and make us to hear it, that we may do it?'
יד  כִּי-קָרוֹב אֵלֶיךָ הַדָּבָר, מְאֹד:  בְּפִיךָ וּבִלְבָבְךָ, לַעֲשֹׂתוֹ.  {ס} 14 But the word is very nigh unto thee, in thy mouth, and in thy heart, that thou mayest do it. {S}
טו  רְאֵה נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַיּוֹם, אֶת-הַחַיִּים וְאֶת-הַטּוֹב, וְאֶת-הַמָּוֶת, וְאֶת-הָרָע. 15 See, I have set before thee this day life and good, and death and evil,
טז  אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ, הַיּוֹם, לְאַהֲבָה אֶת-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לָלֶכֶת בִּדְרָכָיו, וְלִשְׁמֹר מִצְוֺתָיו וְחֻקֹּתָיו וּמִשְׁפָּטָיו; וְחָיִיתָ וְרָבִיתָ--וּבֵרַכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, בָּאָרֶץ אֲשֶׁר-אַתָּה בָא-שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ. 16 in that I command thee this day to love the LORD thy God, to walk in His ways, and to keep His commandments and His statutes and His ordinances; then thou shalt live and multiply, and the LORD thy God shall bless thee in the land whither thou goest in to possess it.
יז  וְאִם-יִפְנֶה לְבָבְךָ, וְלֹא תִשְׁמָע; וְנִדַּחְתָּ, וְהִשְׁתַּחֲוִיתָ לֵאלֹהִים אֲחֵרִים--וַעֲבַדְתָּם. 17 But if thy heart turn away, and thou wilt not hear, but shalt be drawn away, and worship other gods, and serve them;
יח  הִגַּדְתִּי לָכֶם הַיּוֹם, כִּי אָבֹד תֹּאבֵדוּן:  לֹא-תַאֲרִיכֻן יָמִים, עַל-הָאֲדָמָה, אֲשֶׁר אַתָּה עֹבֵר אֶת-הַיַּרְדֵּן, לָבוֹא שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ. 18 I declare unto you this day, that ye shall surely perish; ye shall not prolong your days upon the land, whither thou passest over the Jordan to go in to possess it.
יט  הַעִדֹתִי בָכֶם הַיּוֹם, אֶת-הַשָּׁמַיִם וְאֶת-הָאָרֶץ--הַחַיִּים וְהַמָּוֶת נָתַתִּי לְפָנֶיךָ, הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה; וּבָחַרְתָּ, בַּחַיִּים--לְמַעַן תִּחְיֶה, אַתָּה וְזַרְעֶךָ. 19 I call heaven and earth to witness against you this day, that I have set before thee life and death, the blessing and the curse; therefore choose life, that thou mayest live, thou and thy seed;
כ  לְאַהֲבָה אֶת-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, לִשְׁמֹעַ בְּקֹלוֹ וּלְדָבְקָה-בוֹ:  כִּי הוּא חַיֶּיךָ, וְאֹרֶךְ יָמֶיךָ--לָשֶׁבֶת עַל-הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהוָה לַאֲבֹתֶיךָ לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב, לָתֵת לָהֶם.  {פ} 20 to love the LORD thy God, to hearken to His voice, and to cleave unto Him; for that is thy life, and the length of thy days; that thou mayest dwell in the land which the LORD swore unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. {P}