DEUTERONOMIUM 31 - Dt 31 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -
- Dt 31 -- Dt 31,9-15 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van Deuteronomium : - Dt 1 - Dt 2 - Dt 3 - Dt 4 - Dt 5 - Dt 6 - Dt 7 - Dt 8 - Dt 9 - Dt 10 - Dt 11 - Dt 12 - Dt 13 - Dt 14 - Dt 15 - Dt 16 - Dt 17 - Dt 18 - Dt 19 - Dt 20 - Dt 21 - Dt 22 - Dt 23 - Dt 24 - Dt 25 - Dt 26 - Dt 27 - Dt 28 - Dt 29 - Dt 30 - Dt 31 - Dt 32 - Dt 33 - Dt 34 -
Uitleg vers per vers : - Dt 31,1 - Dt 31,2 - Dt 31,3 - Dt 31,4 - Dt 31,5 - Dt 31,6 - Dt 31,7 - Dt 31,8 - Dt 31,9 - Dt 31,10 - Dt 31,11 - Dt 31,12 - Dt 31,13 - Dt 31,14 - Dt 31,15 - Dt 31,16 - Dt 31,17 - Dt 31,18 - Dt 31,19 - Dt 31,20 - Dt 31,21 - Dt 31,22 - Dt 31,23 - Dt 31,24 - Dt 31,25 - Dt 31,26 - Dt 31,27 - Dt 31,28 - Dt 31,29 - Dt 31,30 -

Overzicht van Dt : Dt : overzicht , Dt : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Dt : commentaar .

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Dt 31,1 - Dt 31,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
kai sunetelesen Môusès lalôn pantas tous logous toutous  wajjelèch   wajjelèkh Mosjèh wajëdabber 'èth haddëbhârîm hâ'ellèh   Aanstelling van Jozua
[1] Aan* het slot van zijn woorden tot Israël  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 31,1

Dt 31,2 - Dt 31,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] zei Mozes tegen hen: ‘Ik ben nu honderdtwintig jaar en nauwelijks meer tot iets in staat. Bovendien heeft de heer mij gezegd: “U komt de Jordaan niet over.”       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

4. - 5. מֵאָה וְעֶשְׂרִים = me´âh wë`èshërîm (honderd en twintig = en honderdtwintig = en 120) . Tenakh (14) : (1) Gn 6,3 . (2) Dt 31,2 . (3) Dt 34,7 . (4) Re 8,10 . (5) 1 K 8,63 . (6) 1 K 9,14 . (7) 1 K 10,10 . (8) 1 Kr 12,38 . (9) 1 Kr 15,5 . (10) 2 Kr 3,4 . (11) 2 Kr 7,5 . (12) 2 Kr 9,9 . (13) 2 Kr 28,6 . (14) Neh 7,31 .

Dt 31,3 - Dt 31,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [3] Maar de heer uw God zal bij de overtocht voor u uit gaan; Hij zal die volken voor u vernietigen, zodat u hun land in bezit kunt nemen. Jozua zal bij de overtocht voor u uit gaan, zoals de heer gezegd heeft.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 31,4 - Dt 31,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [4] De heer zal hen vernietigen, zoals Hij Sichon en Og, de koningen van de Amorieten, en hun land heeft vernietigd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 31,5 - Dt 31,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] En als de heer hen aan u overlevert, moet u met hen precies zo handelen als ik u heb voorgeschreven.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 31,6 - Dt 31,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [6] Wees sterk en moedig, wees niet bang en heb geen schrik voor hen, want de heer uw God trekt zelf met u mee: Hij laat u nooit alleen, Hij laat u niet in de steek.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 31,7 - Dt 31,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[7] Toen riep Mozes Jozua en in tegenwoordigheid van heel Israël zei hij tegen hem: ‘Wees sterk en vol moed! U zult dit volk in het land brengen dat de heer aan hun vaderen onder ede beloofd heeft: u zult hun dat land in bezit geven.  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

20. - 21. נִשְׁבַּע יהוה = nisjëba` JHWH ( JHWH zwoer) . Tenakh (21/45 en 21/5193) . Dt (11/22 en 11/413) : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 2,14 . (3) Dt 6,18 . (4) Dt 8,1 . (5) Dt 9,5 . (6) Dt 11,9 . (7) Dt 11,21 . (8) Dt 26,3 . (9) Dt 28,11 . (10) Dt 30,20 . (11) Dt 31,7 .

19. - 22. אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יהוה לאֲבוֹתֵיכֶם = ´äsjèr nisjëba` JHWH la´äbhothe(j)khèm (dat JHWH zwoer aan jullie vaders) . Tenakh (4) : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 8,1 . (3) Dt 11,9 . (4) Dt 11,21 .
- ´äsjèr nisjëba` JHWH la´äbhothè(j)khâ (dat JHWH zwoer aan je vaders) .Tenakh (4) : (1) Dt 6,18 . (2) Dt 9,5 . (3) Dt 28,11 . (4) Dt 30,20 .
- אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יהוה לַאֲבוֹתָם = ´äsjèr nisjëba` JHWH la´äbhothâm (die JHWH heeft gezworen aan hun vaders) : Dt 31,7 .
- אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יהוה לַאֲבֹתֵינוּ = ´äsjèr nisjëba` JHWH la´äbhothè(j)nû (dat JHWH zwoer aan onze vaders) : Dt 26,3 .
- ka´äsjèr nisjëba` JHWH lâhèm (zoals JHWH heeft gezworen aan hen) : Dt 2,14 .

- אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לאֲבוֹתֵיכֶם = ´äsjèr nisjëba` la´äbhothe(j)khèm (dat Hij zwoer aan jullie vaders) . Tenakh (1) Dt 7,8 .

Dt 31,8 - Dt 31,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] De heer gaat voor u uit, Hij zal met u zijn: Hij laat u niet aan uw lot over en laat u niet in de steek. Wees dus niet bang of bevreesd.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg vanHet voorlezen van de Wet . Dt 31,9-15 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 31 -- Dt 31,9-15 -- Dt 31,9 - Dt 31,10 - Dt 31,11 - Dt 31,12 - Dt 31,13 - Dt 31,14 - Dt 31,15 -

Dt 31,9 - Dt 31,10 - Dt 31,11 - Dt 31,12 - Dt 31,13 telt 98 (2 X 7 X 7) woorden ; Dt 31,14 - Dt 31,15 telt 32 (2 X 2 X 2 X 2 X 2) woorden ; totaal : 130 (5 X 26) woorden . 32 is een element van de tetraktys 55 (32 - 23) . Dt 31,9 - Dt 31,10 - Dt 31,11 telt 50 woorden .

Dt 31,9 - Dt 31,9 : Het voorlezen van de Wet - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 31 -- Dt 31,9-15 -- Dt 31,9 - Dt 31,10 - Dt 31,11 - Dt 31,12 - Dt 31,13 - Dt 31,14 - Dt 31,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [9] Daarna stelde Mozes deze Wet op schrift en overhandigde die aan de Levitische priesters die de ark van het verbond van de heer dragen, en aan alle oudsten van Israël.       

King James Bible .
Luther-Bible .

Tekstuitleg van Dt 31,9 .

1. וַיִּכְתֹּב = wajjikhŰthobh (en hij schreef) < prefix verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. kâthabh (schrijven) . Taalgebruik in Tenakh : kâthabh (schrijven) . Getalwaarde : kaph = 12 of 30 , thaw = 22 of 400 , beth = 2 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 342 (2 X 3² X 19) . Structuur : 3 - 4 - 2 . Tenakh (25) . Pentateuch (6) : (1) Ex 24,4 . (2) Ex 34,28 . (3) Nu 33,2 . (4) Dt 10,4 . (5) Dt 31,9 . (6) Dt 31,22 .

1. - 2. וַיִּכְתֹּב מֹשֶׁה = wajjikhëthobh mosjèh (en Mozes schreef) . In vier verzen in de bijbel : (1) Ex 24,4 . (2) Nu 33,2 . (3) Dt 31,9 . (4) Dt 31,22 .

Dt 31,10 - Dt 31,10 : Het voorlezen van de Wet - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 31 -- Dt 31,9-15 -- Dt 31,9 - Dt 31,10 - Dt 31,11 - Dt 31,12 - Dt 31,13 - Dt 31,14 - Dt 31,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [10] En Mozes beval hun: ‘Op het Loofhuttenfeest van ieder zevende jaar, het jaar dat voor de kwijtschelding is aangewezen,        

King James Bible .
Luther-Bible .

Tekstuitleg van

Dt 31,11 - Dt 31,11 : Het voorlezen van de Wet - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 31 -- Dt 31,9-15 -- Dt 31,9 - Dt 31,10 - Dt 31,11 - Dt 31,12 - Dt 31,13 - Dt 31,14 - Dt 31,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] wanneer Israël voor de heer verschijnt op de plaats die Hij uitkiest, moet u deze Wet in het bijzijn van heel Israël voorlezen.        

King James Bible .
Luther-Bible .

Tekstuitleg van

Dt 31,12 - Dt 31,12 : Het voorlezen van de Wet - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 31 -- Dt 31,9-15 -- Dt 31,9 - Dt 31,10 - Dt 31,11 - Dt 31,12 - Dt 31,13 - Dt 31,14 - Dt 31,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [12] Roep dan het volk bijeen, mannen, vrouwen, kinderen en vreemdelingen in uw steden. Zij moeten ernaar luisteren, en de heer uw God leren vrezen, zodat zij al de bepalingen van deze Wet nauwgezet volbrengen.        

King James Bible .
Luther-Bible .

Tekstuitleg van

Dt 31,13 - Dt 31,13 : Het voorlezen van de Wet - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 31 -- Dt 31,9-15 -- Dt 31,9 - Dt 31,10 - Dt 31,11 - Dt 31,12 - Dt 31,13 - Dt 31,14 - Dt 31,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] Ook hun kinderen, die er nog geen weet van hebben, moeten ernaar luisteren en de heer uw God leren vrezen, zo lang u leeft op de grond die u na de overtocht van de Jordaan in bezit gaat nemen.’       

King James Bible .
Luther-Bible .

Tekstuitleg van

Dt 31,14 - Dt 31,14 : Het voorlezen van de Wet - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 31 -- Dt 31,9-15 -- Dt 31,9 - Dt 31,10 - Dt 31,11 - Dt 31,12 - Dt 31,13 - Dt 31,14 - Dt 31,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] De heer sprak tot Mozes: ‘Het ogenblik van uw dood is gekomen. Roep Jozua en ga met hem naar de tent van samenkomst; dan zal Ik hem aanstellen.’ Toen Mozes en Jozua in de tent van samenkomst gekomen waren,       

King James Bible .
Luther-Bible .

Tekstuitleg van Dt 31,14 . Er is eerst een inleidingsformule . Dan volgt een citaat . In dat citaat wordt eerst een toekomstig gebeuren gegeven . Op basis daarvan volgt een bevel . Na het citaat volgt dan de uitvoering van het bevel .

1. - 4. וַיּאֹמֶר יהוה אֶל מֹשֶׁה = wajjo´mèr JHWH ´èl mosjèh (en JHWH zei tot Mozes) . Tenakh (66 = 2 X 3 X 11) . Ex (42 = 6 X7) . Ex 4 (3) : (1) Ex 4,4 . (2) Ex 4,19 . (3) Ex 4,21 . Ex 6 (1) : Ex 6,1 . Ex 7 - 12 (20) : (1) Ex 7,1 . (2) Ex 7,8 . (3) Ex 7,14 . (4) Ex 7,19 . (5) Ex 7,26 . (6) Ex 8,1 . (7) Ex 8,12 . (8) Ex 8,16 . (9) Ex 9,1 . (10) Ex 9,8 . (11) Ex 9,12 . (12) Ex 9,13 . (13) Ex 9,22 . (14) Ex 10,1 . (15) Ex 10,12 . (16) Ex 10,21 . (17) Ex 11,1 . (18) Ex 11,9 . (19) Ex 12,1 . (20) Ex 12,43 . Ex 14 (2) : (1) Ex 14,15 . (2) Ex 14,26 . Ex 16 (2) : (1) Ex 16,4 . (2) Ex 16,28 . Ex 17 (2) : (1) Ex 17,5 . (2) Ex 17,14 . Ex 19-24 (5) : (1) Ex 19,9 . (2) Ex 19,10 . (3) Ex 19,21 . (4) Ex 20,22 . (5) Ex 24,12 . Ex 25-31 (2) . Ex 30 (1) : Ex 30,34 . Ex 31 (1) : Ex 31,12 . Ex 32 (2) : : (1) Ex 32,9 .(2) Ex 32,33 . Ex 33 (2) : Ex 33,5 . (2) Ex 33,17 . Ex 34 (1) : Ex 34,1 . Lv (2) : (1) Lv 16,2 . (2) Lv 21,1 . Nu (19) : (1) Nu 3,40 . (2) Nu 7,4 . (3) Nu 7,11 . (4) Nu 11,16 . (5) Nu 11,23 . (6) Nu 12,14 . (7) Nu 14,11 . (8) Nu 15,35 . (9) Nu 15,37 . (10) Nu 17,25 . (11) Nu 20,12 . (12) Nu 20,23 . (13) Nu 21,8 . (14) Nu 21,34 . (15) Nu 25,4 . (16) Nu 26,1 . (17) Nu 27,6 . (18) Nu 27,12 . (19) Nu 27,18 . (20) Nu 31,25 . Dt (2) : (1) Dt 31,14 . (2) Dt 31,16 .
- וַיְדַבֵּר יהוה אֶל מֹשֶׁה = wajëdabber JHWH èl mosjèh (en JHWH sprak tot Mozes) . Tenakh (91 = 7 X 13) . Pentateuch (91 = 7 X 13) . Ex (14 = 2 X 7) . (1) Ex 6,10 . (2) Ex 6,13 . (3) Ex 6,29 . (4) Ex 13,1 . (5) Ex 14,1 . (6) Ex 16,11 . (7) Ex 25,1 . (8) Ex 30,11 . (9) Ex 30,17 . (10) Ex 30,22 . (11) Ex 31,1 . (12) Ex 32,7 . (13) Ex 33,1 . (14) Ex 40,1 .
- וַיּאֹמֶר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה = wajjo´mèr ´èlohîm 'èl mosjèh (en God zei tot Mozes) . Tenakh (1) . Ex 3,14 .
- וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה = wajëdabber ´èlohîm ´èl mosjèh (en God sprak tot Mozes) . Tenakh (1) : (1) Ex 6,2 .

5. הֵן = hen (zie) . Taalgebruik in Tenakh : hen / hinneh (zie) . Getalswaarde : he = 5 , nun = 14 of 50 ; totaal : 19 OF 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 5 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (106) . Pentateuch (27) . Vroege Prof. (0) . Latere Profeten (28) . 12 kleine Prof. (1) . Geschriften (50) . Dt (4) : (1) Dt 5,24 . (2) Dt 10,14 . (3) Dt 31,14 . (4) Dt 31,27 .
- Grieks : ιδου = idou (zie) . Taalgebruik in het NT : idou (zie) . Taalgebruik in LXX : idou (zie) . Dt (21) .

idou (zie)   bijbel OT Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  1229  1037  179 302 293 58 163 192  59  55 23  19  25  121  125 

- Ned. : zie . D. : Siehe . E. : behold. Fr. : voici < vois ici . Grieks : ιδου = idou (zie) . Taalgebruik in het NT : idou (zie) . Hebreeuws : הֵן / הֶנֵּה = hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Tenakh : hen / hinneh (zie) . Lat. : e

11. יְהוֹשֻׁעַ = jëhôsju`a (Jozua) . Taalgebruik in Tenakh : jëhôsju`a (Jozua) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 58 (2 X 29) OF 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 5 - 6 - 3 - 7 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (177) . Pentateuch (16) . Eerdere Profeten (152) . Joz (142) . Re (6) . 1 S (2) . 1 K (1) . 2 K (1) . Ex (6) : (1) Ex 17,9 . (2) Ex 17,10 . (3) Ex 17,13 . (4) Ex 17,14 . (5) Ex 32,17 . (6) Ex 33,11 . Dt (5) : (1) Dt 1,38 . (2) Dt 3,28 . (3) Dt 31,3 . (4) Dt 31,14 . (5) Dt 31,23 .

18. יְהוֹשֻׁעַ = jëhôsju`a (Jozua) . Taalgebruik in Tenakh : jëhôsju`a (Jozua) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 58 (2 X 29) OF 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 5 - 6 - 3 - 7 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (177) . Pentateuch (16) . Eerdere Profeten (152) . Joz (142) . Re (6) . 1 S (2) . 1 K (1) . 2 K (1) . Ex (6) : (1) Ex 17,9 . (2) Ex 17,10 . (3) Ex 17,13 . (4) Ex 17,14 . (5) Ex 32,17 . (6) Ex 33,11 . Dt (5) : (1) Dt 1,38 . (2) Dt 3,28 . (3) Dt 31,3 . (4) Dt 31,14 . (5) Dt 31,23 .


Dt 31,15 - Dt 31,15 : Het voorlezen van de Wet - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Dt (Deuteronomium) -- Dt 31 -- Dt 31,9-15 -- Dt 31,9 - Dt 31,10 - Dt 31,11 - Dt 31,12 - Dt 31,13 - Dt 31,14 - Dt 31,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] verscheen de heer in een wolkkolom die bij de ingang van de tent bleef staan.      

King James Bible .
Luther-Bible .

Tekstuitleg van Dt 31,15

1. - 2. wajjerâ´ JHWH (en JHWH verscheen) . Tenach (5) : (1) Gn 12,7 (bij de eerste halte van Abram in het land Kanaän) . (2) Gn 17,1 (bij de verbondssluiting met Abraham) . (3) Dt 31,15 (bij de aanstelling van Jozua) . (4) 1 K 9,2 (aan Salomo) . (5) 2 Kr 7,12 (aan Salomo) .
- wajjerâ´ ´elâjw JHWH (en JHWH verscheen aan hem) . Tenach (3) : (1) Gn 18,1 (JHWH aan Abraham) . (2) Gn 26,2 (JHWH aan Isaak) . (3) Gn 26,24 (JHWH aan Isaak) .
- wajjerâ´ khëbhôd JHWH (en de heerlijkheid van JHWH verscheen) . Tenach (4) : (1) Lv 9,23 . (2) Nu 16,19 . (3) Nu 17,7 . (4) Nu 20,6 .
- wajjerâ´ malë´akh JHWH (en de engel van JHWH verscheen) . Tenach (2) : (1) Ex 3,2 (aan Mozes in de doornstruik) . (2) Re 13,3 (aan de moeder van Simson) .
- wajjerâ´ ´èlohîm (en God verscheen) . Enkel in Gn 35,9 (aan Jakob) .
- wajjerâ´ (en Hij verscheen aan Abraham... ) . Tenach (1) : Ex 6,3 (aan Mozes) .
Volgens deze gegevens zou JHWH driemaal aan Abram / Abraham verschenen zijn : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 17,1 . (3) Gn 18,1 .
Tweemaal wordt uitdrukkelijk vermeld dat JHWH verscheen aan Abram (wajjerâ´ JHWH ´èl ´abhërâm : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 17,1) . In Gn 18,1 wordt de naam van Abraham niet vermeld . Het kan betekenen dat het vers in het verlengde ligt van het vorige hoofdstuk waar de belofte van Isaak werd aangekondigd . Dit is een belangrijk verschijnen van JHWH , want in Gn 18 wordt de geboorte van Isaak aangekondigd .

5. עָנָן = `ânân (wolk) . Taalgebruik in Tenach : `ânân (wolk) . Zelfstandig naamwoord mannelijk enkelvoud . MT (26) (dit is de getalwaarde van de naam JHWH) . Getalwaarde van `ânân (wolk) : ajin = 16 of 70 , nun = 14 of 50 ; totaal 44 (2 X 2 X 11) of 170 (10 X 17) ; 17 is de getalwaarde van kabhod (heerlijkheid . Gr. nefelè (nevel, wolk) . Taalgebruik in de Septuaginta : nefelè (nevel, wolk) . Taalgebruik in het N.T. : nefelè (nevel, wolk) . Lat. nubis . Fr. la nuée . E. cloud . D. Wolke . In acht verzen in de Pentateuch : (1) Gn 9,14 . In twee verzen in Ex (Exodus) : (1) Ex 13,21 . (2) Ex 40,38 (`ânân JHWH = de wolk van JHWH) . Verder : (4) Lv 16,13 . (5) Nu 12,5 . (6) Nu 14,14 . (7) Dt 4,11 . (8) Dt 31,15 .

8. hè`ânân (de wolk) . Bepalend lidwoord en zelfstandig naamwoord mannelijk enkelvoud . `ânân (wolk) . Taalgebruik in Tenach : `ânân (wolk) . Zelfstandig naamwoord mannelijk enkelvoud . MT (26) (dit is de getalwaarde van de naam JHWH) . Getalwaarde van `ânân (wolk) : ajin = 16 of 70 , nun = 14 of 50 ; totaal 44 (2 X 2 X 11) of 170 (10 X 17) ; 17 is de getalwaarde van kabhod (heerlijkheid . Gr. nefelè (nevel, wolk) . Taalgebruik in de Septuaginta : nefelè (nevel, wolk) . Taalgebruik in het N.T. : nefelè (nevel, wolk) . Lat. nubis . Fr. la nuée . E. cloud . D. Wolke . In dertig verzen in de bijbel . In zesentwintig (26 is de getalwaarde van de naam JHWH) verzen in de Pentateuch : Gn (-) . Ex (13) . Nu (11) . Dt (2) . Niet in Gn . In dertien verzen in Ex . In Ex 13 komt het woord voor het eerst voor . In de vier (bovengenoemde) verzen van Ex : (1) Ex 13,22 . (2) Ex 14,19 . (3) Ex 33,9 . (4) Ex 33,10 . Verder : (1) Ex 14,20 . (2) Ex 19,9 . (3) Ex 24,15 : wajëkhas hè`ânân (en de wolk bedekte) . (4) Ex 24,16 . (5) Ex 24,18 . (6) Ex 40,34 : wajëkhas hè`ânân (en de wolk bedekte) . (7) Ex 40,35 . (8) Ex 40,36 . (9) Ex 40,37 . In elf verzen in Nu : (1) Nu 9,15 . (2) Nu 9,16 . (3) Nu 9,17 . (4) Nu 9,18 . (5) Nu 9,19 . (6) Nu 9,20 . (7) Nu 9,21 . (8) Nu 9,22 . (9) Nu 10,11 . (10) Nu 10,12 . (11) Nu 17,7 . In twee verzen in Dt : (1) Dt 5,22 . (2) Dt 31,15 .

Dt 31,16 - Dt 31,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        Inleiding op het lied van Mozes
[16] De heer sprak tot Mozes: ‘U gaat nu bij uw vaderen rusten. Maar dit volk zal ontuchtig achter vreemde goden aanlopen van het land waar het komt. Het zal Mij verlaten en het verbond verbreken dat Ik met hen gesloten heb. 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. - 4. וַיּאֹמֶר יהוה אֶל מֹשֶׁה = wajjo´mèr JHWH ´èl mosjèh (en JHWH zei tot Mozes) . Tenakh (66 = 2 X 3 X 11) . Ex (42 = 6 X7) . Ex 4 (3) : (1) Ex 4,4 . (2) Ex 4,19 . (3) Ex 4,21 . Ex 6 (1) : Ex 6,1 . Ex 7 - 12 (20) : (1) Ex 7,1 . (2) Ex 7,8 . (3) Ex 7,14 . (4) Ex 7,19 . (5) Ex 7,26 . (6) Ex 8,1 . (7) Ex 8,12 . (8) Ex 8,16 . (9) Ex 9,1 . (10) Ex 9,8 . (11) Ex 9,12 . (12) Ex 9,13 . (13) Ex 9,22 . (14) Ex 10,1 . (15) Ex 10,12 . (16) Ex 10,21 . (17) Ex 11,1 . (18) Ex 11,9 . (19) Ex 12,1 . (20) Ex 12,43 . Ex 14 (2) : (1) Ex 14,15 . (2) Ex 14,26 . Ex 16 (2) : (1) Ex 16,4 . (2) Ex 16,28 . Ex 17 (2) : (1) Ex 17,5 . (2) Ex 17,14 . Ex 19-24 (5) : (1) Ex 19,9 . (2) Ex 19,10 . (3) Ex 19,21 . (4) Ex 20,22 . (5) Ex 24,12 . Ex 25-31 (2) . Ex 30 (1) : Ex 30,34 . Ex 31 (1) : Ex 31,12 . Ex 32 (2) : : (1) Ex 32,9 .(2) Ex 32,33 . Ex 33 (2) : Ex 33,5 . (2) Ex 33,17 . Ex 34 (1) : Ex 34,1 . Lv (2) : (1) Lv 16,2 . (2) Lv 21,1 . Nu (19) : (1) Nu 3,40 . (2) Nu 7,4 . (3) Nu 7,11 . (4) Nu 11,16 . (5) Nu 11,23 . (6) Nu 12,14 . (7) Nu 14,11 . (8) Nu 15,35 . (9) Nu 15,37 . (10) Nu 17,25 . (11) Nu 20,12 . (12) Nu 20,23 . (13) Nu 21,8 . (14) Nu 21,34 . (15) Nu 25,4 . (16) Nu 26,1 . (17) Nu 27,6 . (18) Nu 27,12 . (19) Nu 27,18 . (20) Nu 31,25 . Dt (2) : (1) Dt 31,14 . (2) Dt 31,16 .
- וַיְדַבֵּר יהוה אֶל מֹשֶׁה = wajëdabber JHWH èl mosjèh (en JHWH sprak tot Mozes) . Tenakh (91 = 7 X 13) . Pentateuch (91 = 7 X 13) . Ex (14 = 2 X 7) . (1) Ex 6,10 . (2) Ex 6,13 . (3) Ex 6,29 . (4) Ex 13,1 . (5) Ex 14,1 . (6) Ex 16,11 . (7) Ex 25,1 . (8) Ex 30,11 . (9) Ex 30,17 . (10) Ex 30,22 . (11) Ex 31,1 . (12) Ex 32,7 . (13) Ex 33,1 . (14) Ex 40,1 .
- וַיּאֹמֶר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה = wajjo´mèr ´èlohîm 'èl mosjèh (en God zei tot Mozes) . Tenakh (1) . Ex 3,14 .
- וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה = wajëdabber ´èlohîm ´èl mosjèh (en God sprak tot Mozes) . Tenakh (1) : (1) Ex 6,2 .

Dt 31,17 - Dt 31,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [17] Op die dag zal mijn toorn tegen hen ontbranden, Ik zal hen aan hun lot overlaten en mijn gelaat voor hen verbergen, zodat iedereen hen kan verslinden en veel rampen en tegenslagen hen treffen. Op die dag zal het zeggen: “Deze rampen hebben mij getroffen omdat mijn God niet met mij is.”        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 31,18 - Dt 31,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [18] Maar Ik zal op die dag mijn gelaat blijven verbergen vanwege al het kwaad dat zij hebben gedaan door zich tot andere goden te wenden.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 31,19 - Dt 31,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
    wë`aththâh     [19] Schrijf daarom het volgende lied op en leer het de Israëlieten; leg hun dit lied in de mond, zodat Ik een getuigenis tegen hen heb.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 31,19 .

1. וְעַתָּה = wë`aththâh (en nu) < wë + `aththâh (nu) . Zie : Taalgebruik in Tenakh : `aththâh (nu) . Dt (6) : (1) Dt 4,1 . (2) Dt 5,25 (wë`aththâh ... ´im) . (3) Dt 10,12 (wë`aththâh ... ´im) . (4) Dt 10,22 . (5) Dt 26,10 . (6) Dt 31,19 .
- עַתָּה = `aththâh (nu, welaan) . Tenakh (147) . Penbtateuch (30) . Dt (3) : (1) Dt 2,13 . (2) Dt 12,9 . (3) Dt 32,39 .

  Tenakh Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften Gn Ex Lv Nu Dt
  266 54 114 28 13 57 26 14   8 6

In Dt 4,1 (bij het begin van een toespraak) en Dt 31,19 wordt het gevolgd door een imperatief ; Dt 4,1 : luister , Dt 31,19 : schrijven jullie op . 1,19 . In Dt 4,1 staat het woord aan het begin van de grote redevoering Dt 4-11 .
In Dt 5,25 en in Dt 10,12 leidt het een vraag in .
In Dt 10,22 maakt het deel uit van een chronologische opsomming .
In Dt 26,10 volgt het op het 'historisch Credo' .


Dt 31,20 - Dt 31,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [20] Want Ik ga deze mensen naar de grond brengen die Ik hun vaderen onder ede beloofd heb, naar een land dat overvloeit van melk en honing. Daar zullen zij zich volop dik eten, zich tot andere goden wenden en die vereren; en Mij zullen zij versmaden en mijn verbond verbreken.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

18. prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. qal perf. 3de pers. mann. mv. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. וַעֲבָדוּם = wa`äbhâdûm (en zij zullen dienen) van het werkw. עָבַד = `âbhad (werken, dienen) . Taalgebruik in Tenakh : `âbhad (werken, dienen) . Getalwaarde : ajin =16 of 70 , beth = 2 , daleth = 4 ; totaal : 22 OF 76 (4 X 19) . Structuur : 7 - 2 - 4 . De som van de elementen is 4 . Tenakh (2) : (1) Gn 15,13 . (2) Dt 31,20 .
- In Gn 15,13 voorspelt JHWH dat het volk 400 jaar in slavendienst zal zijn . In Dt 31,20 roept andere goden dienen de gedachte van slavendienst (zoals in Egypte) op .

Dt 31,21 - Dt 31,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [21] En als hen dan een menigte rampen en tegenslagen treft, zal dit lied tegen hen blijven getuigen, omdat het voortleeft bij hun nakomelingen. Maar al te goed ken Ik de plannen die zij vandaag al hebben, nog voordat Ik hen in het land heb gebracht dat Ik hun onder ede beloofd heb.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Dt 31,21 .

26. bëtèrèm (vooraleer) . Verwijzing : bëtèrèm (vooraleer) , zie Jr 1,5 . In tweeëndertig verzen in de bijbel . ûbëtèrem (en vooraleer) : (1) Gn 27,4 . (2) Gn 27,33 . (3) Gn 41,50 . (4) Gn 45,28 = Gn 27,33 . (5) Ex 1,19 . (6) Lv 14,36 . (7) Dt 31,21 . (13) Js 7,16 . (20) Jr 1,5 . (26) Ps 39,14 . (27) Ps 58,10 . (28) Ps 90,2 . = (29) Spr 8,25 . (30) Spr 18,13 . (31) Spr 30,7 . (32) Job 10,21 .
Jeremia wordt gesitueerd in de periode rond de Babylonische ballingschap (- 586) . Het is nog niet de periode van de wijsheidsliteratuur , waarin de visie van de voorafbestaande Wijsheid (Spr 8) wordt ontwikkeld . Jeremia stamt uit een priesterfamilie . Het priesterschap wordt van geslacht tot geslacht doorgegeven . Reeds vóór de geboorte van Jeremia staat vast dat hij priester zal zijn . In die zin zouden de woorden van Jr 1,5 kunnen begrepen worden .

Dt 31,21.29. הָאָרֶץ = hâ´ârèts (de aarde) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalswaarde : aleph = 1 , resj = 22 of 200 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 291 (3 X 97) . Structuur : 1 - 3 - 9 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (851) . Pentateuch (316) . Eerdere Profeten (132) . Latere Profeten (215) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (135) .
- וְהָאָרֶץ = wëhâ´ârèts (en de aarde) < prefix voegwoord wë + bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. אֶרֶץ =´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , tsade = 18 of 90 ; 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 291 (3 X 97) . Structuur : 1 - 3 - 9 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (38) . Pentateuch (10) . Eerdere Profeten (7) . Latere Profeten (13) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (4) .
- Grieks : acc. mann. enk. γην = gèn van het zelfst. naamw. gè (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het NT : gè (aarde) . Lv (10) .

  gè  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
3 acc. vr. enk.  gèn 961  884  77  13  12  10  25  30  36 

- Ned. aarde . Arabisch : أَرْض = ´arD (aarde) . Taalgebruik in de Qoran : ´arD (aarde) . D. : Welt . E. : earth . Fr. : terre . Grieks : γη = gè (aarde, land) . Taalgebruik in het NT : gè (aarde) . Hebreeuws : אֶרֶץ = ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Lat. : terra .

Dt 31,21.28. - 29. אֶל הָאָרֶץ = ´èl hâ´ârèts (naar het land) . Tenakh (53) . Pentateuch (38) . Gn (3) . Ex (3) . Lv (3) . Nu (12) . Dt (17) . Eerdere Profeten (3) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (1) . Gn (3) : (1) Gn 12,1 . (2) Gn 24,5 . (3) Gn 50,24 . Ex (3) : (1) Ex 6,8 . (2) Ex 12,25 . (3) Ex 33,1 . Lv (3) : (1) Lv 19,23 . (2) Lv 23,10 . (3) Lv 25,2 . Nu (12) : (1) Nu 13,27 . (2) Nu 14,3 . (3) Nu 14,8 . (4) Nu 14,16 . (5) Nu 14,24 . (6) Nu 14,30 . (7) Nu 15,18 . (8) Nu 20,12 . (9) Nu 20,24 . (10) Nu 32,7 . (11) Nu 32,9 . (12) Nu 34,2 . Dt (17) : (1) Dt 2,29 . (2) Dt 4,21 . (3) Dt 6,10 . (4) Dt 7,1 . (5) Dt 9,28 . (6) Dt 11,29 . (7) Dt 17,14 . (8) Dt 18,9 . (9) Dt 26,1 . (10) Dt 26,3 . (11) Dt 27,2 . (12) Dt 27,3 . (13) Dt 30,5 . (14) Dt 31,7 . (15) Dt 31,21 . (16) Dt 31,23 . (17) Dt 32,52 . Buiten de Pentateuch (15) . Eerdere Profeten (3) : (1) Joz 1,2 . (2) Re 2,1 . (3) 2 K 8,1 .

Dt 31,21.28. - 30. אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר = ´èl hâ´ârèts ´äsjèr (naar het land dat) . Tenakh (40) . Pentateuch (33) . Gn (3/3) . Ex (3/3) : . Lv (2/3) . Nu (9/12) . Dt (16/17) . Eerdere Profeten (2/3) . Latere Profeten (4/11) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (1/1) . Gn (3) : (1) Gn 12,1 . (2) Gn 24,5 (2X) . (3) Gn 50,24 . Ex (3) : (1) Ex 6,8 . (2) Ex 12,25 . (3) Ex 33,1 . Lv (2) : (1) Lv 23,10 . (2) Lv 25,2 . Nu (9) : (1) Nu 13,27 . (2) Nu 14,16 . (3) Nu 14,24 . (4) Nu 14,30 . (5) Nu 15,18 . (6) Nu 20,12 . (7) Nu 20,24 . (8) Nu 32,7 . (9) Nu 32,9 . Dt (16) : (1) Dt 2,29 . (2) Dt 6,10 . (3) Dt 7,1 . (4) Dt 9,28 . (5) Dt 11,29 . (6) Dt 17,14 . (7) Dt 18,9 . (8) Dt 26,1 . (9) Dt 26,3 . (10) Dt 27,2 . (11) Dt 27,3 . (12) Dt 30,5 . (13) Dt 31,7 . (14) Dt 31,21 . (15) Dt 31,23 . (16) Dt 32,52 . Buiten de Pentateuch (7) . Eerdere Profeten (2) : (1) Joz 1,2 . (2) Re 2,1 .


Dt 31,22 - Dt 31,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [22] Op die dag schreef Mozes dit lied en leerde het de Israëlieten.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. וַיִּכְתֹּב = wajjikhëthobh (en hij schreef) < prefix verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. kâthabh (schrijven) . Taalgebruik in Tenakh : kâthabh (schrijven) . Getalwaarde : kaph = 12 of 30 , thaw = 22 of 400 , beth = 2 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 342 (2 X 3² X 19) . Structuur : 3 - 4 - 2 . Tenakh (25) . Pentateuch (6) : (1) Ex 24,4 . (2) Ex 34,28 . (3) Nu 33,2 . (4) Dt 10,4 . (5) Dt 31,9 . (6) Dt 31,22 .

1. - 2. וַיִּכְתֹּב מֹשֶׁה = wajjikhëthobh mosjèh (en Mozes schreef) . In vier verzen in de bijbel : (1) Ex 24,4 . (2) Nu 33,2 . (3) Dt 31,9 . (4) Dt 31,22 .

Dt 31,23 - Dt 31,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [23] De heer stelde Jozua, de zoon van Nun aan en zei: ‘Wees sterk en vol moed, want u zult de Israëlieten in het land brengen dat Ik hun onder ede beloofd heb. Ik zal met u zijn.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 31,24 - Dt 31,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[24] Toen Mozes al de bepalingen van deze Wet op schrift had gesteld,  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 31,25 - Dt 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [25] beval hij de Levieten die de ark van het verbond van de heer dragen:      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 31,26 - Dt 31,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [26] ‘Neem dit wetboek en leg het naast de ark van het verbond van de heer uw God. Daar zal het als getuige tegen u dienen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Dt 31,27 - Dt 31,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [27] Ik weet maar al te goed hoe opstandig en hardnekkig u bent. Nu reeds, terwijl ik nog in leven ben, bent u al in opstand gekomen tegen de heer. Wat zal het dan worden als ik dood ben?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 31,28 - Dt 31,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [28] Roep alle stamoudsten en schrijvers bijeen. In hun bijzijn zal ik deze woorden uitspreken en de hemel en de aarde tegen hen tot getuigen nemen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 31,29 - Dt 31,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [29] Want ik weet dat u na mijn dood tot zware zonde zult vervallen, en dat u zult afwijken van de weg die ik u heb voorgeschreven. Dan zal het onheil u treffen, omdat u kwaad doet in de ogen van de heer en Hem tart door de maaksels van uw handen.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

17. - 18. בְּאַחֱרִית הַיָּמִים = bë´achärîth hajjâmîm (in de laatste dagen) . Tenakh (14) : (1) Gn 49,1 . (2) Nu 24,14 . (3) Dt 4,30 . (4) Dt 31,29 . (5) Js 2,2 . (6) Jr 23,20 . (7) Jr 30,24 . (8) Jr 48,47 . (9) Jr 49,39 . (10) Ez 38,16 . (11) Da 10,14 . (12) Hos 3,5 . (13) Mi 4,1 .

21. - 24. אֶת הָרַע בְּעֵינֵי יהוה = ´èth hâra` bë`e(j)ne(j) JHWH (het slechte in de ogen van JHWH) . Tenakh (5) : (1) Dt 17,2 . (2) Dt 31,29 . (3) Re 2,11 . (4) Re 3,7 . (5) Re 3,12 .

Dt 31,30 - Dt 31,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [30] Toen sprak Mozes ten aanhoren van de hele gemeente van Israël de woorden van dit lied:       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van