DEUTERONOMIUM 33 - Dt 33 -

Overzicht van Genesis : - Dt 1 - Dt 2 - Dt 3 - Dt 4 - Dt 5 - Dt 6 - Dt 7 - Dt 8 - Dt 9 - Dt 10 - Dt 11 - Dt 12 - Dt 13 - Dt 14 - Dt 15 - Dt 16 - Dt 17 - Dt 18 - Dt 19 - Dt 20 - Dt 21 - Dt 22 - Dt 23 - Dt 24 - Dt 25 - Dt 26 - Dt 27 - Dt 28 - Dt 29 - Dt 30 - Dt 31 - Dt 32 - Dt 33 - Dt 34 -
Uitleg per perikope : Dt 4,1-40 -
Overzicht vers per vers : - Dt 33,1 - Dt 33,2 - Dt 33,3 - Dt 33,4 - Dt 33,5 - Dt 33,6 - Dt 33,7 - Dt 33,8 - Dt 33,9 - Dt 33,10 - Dt 33,11 - Dt 33,12 - Dt 33,13 - Dt 33,14 - Dt 33,15 - Dt 33,16 - Dt 33,17 - Dt 33,18 - Dt 33,19 - Dt 33,20 - Dt 33,21 - Dt 33,22 - Dt 33,23 - Dt 33,24 - Dt 33,25 - Dt 33,26 - Dt 33,27 - Dt 33,28 - Dt 33,29 -

Overzicht van Dt : Dt : overzicht , Dt : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Dt : commentaar .

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Dt 33,1 - Dt 33,1 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        De zegen van Mozes [1] Dit* is de zegen die Mozes, de man van God, voor zijn dood over de Israëlieten uitsprak.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,2 - Dt 33,2 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] Hij zei: [2] 'De* heer is van de Sinai gekomen, uit Seïr stralend over hen opgegaan, van het Parangebergte in luister verschenen. Ontelbare heiligen* waren met Hem, machtigen gingen aan zijn zijde.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,3 - Dt 33,3 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Met liefde omringt U uw volk, de heiligen* zijn in uw hand; en zij, zij zitten aan uw voeten en komen op uw woord omhoog.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,4 - Dt 33,4 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Mozes heeft ons een Wet gegeven, als bezit voor de gemeente van Jakob.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,5 - Dt 33,5 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Er is in Jesurun een koning gekomen toen de leiders van het volk vergaderden, toen Israëls stammen bijeenkwamen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,6 - Dt 33,6 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Ruben moet leven, hij mag niet sterven, al is hij klein in getal.'      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,7 - Dt 33,7 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Over Juda zei hij: 'Luister, heer, naar het roepen van Juda en breng hem terug bij zijn volk. Sterk zijn handen en help hem tegen zijn vijand.'      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

4. act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. שְׁמַע = sjëma` (hoor, luister) van het werkw. שָׁמַע = sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenakh : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 . Totaal : 50 (2 X 5²) of 410 (2 X 5 X 41) . Structuur : 3 - 4 - 7 . De som van de elementen is telkens 5 . Dt (6) : (1) Dt 4,1 . (2) Dt 5,1 . (3) Dt 6,4 . (4) Dt 9,1 . (5) Dt 20,3 . (6) Dt 33,7 . sj-m-` . Tenakh (169) . Pentateuch (42) . Eerdere Profeten (34) . Latere Profeten (36) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (55) . Dt (14) . De stam שָׁמַע = sjâmâ` (horen, luisteren) komt voor in Tenakh (1465) .
- Grieks : act. imperat. 2de pers. enk. ακουε = akoue (hoor, luister) van het werkw. ακουω = akouô (horen) . Taalgebruik in het NT : akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . LXX (46) . Dt (7) : (1) Dt 4,1 . (2) Dt 5,1 . (3) Dt 6,4 . (4) Dt 9,1 . (5) Dt 12,28 . (6) Dt 20,3 . (7) Dt 27,9 . NT (1) : Mc 12,29 . Een vorm van ακουω = akouô (horen) in het NT (427) , in de LXX (1069) .
- Ned. : horen . Horen en oor zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ους = ous / ως= ôs , ωτις = ôtis . Lat. : auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Arabisch : سَمِعَ = sami`a (luisteren, horen) . Taalgebruik in de Qoran : sami`a (luisteren, horen) . D. hören . E. : to hear . Fr. : écouter . Grieks : ακουω = akouô (horen) . Taalgebruik in het NT : akouô (horen) . Hebreeuws : שָׁמַע = sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenakh : sjâm`â (horen, luisteren) .
- Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin .

Dt 33,8 - Dt 33,8 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Over Levi zei hij: 'Geef aan Levi uw toemmim*, de oerim* aan uw getrouwe, die U beproefd hebt bij Massa, getoetst bij het water van Meriba.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,9 - Dt 33,9 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Hij is het die zei van zijn vader en moeder: "Ik bekommer mij niet om hen." Hij schonk aan zijn broers geen aandacht en keek niet om naar zijn kinderen, maar aan uw woord hield hij vast, aan uw verbond bleef hij trouw.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,10 - Dt 33,10 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Zij leren Jakob uw geboden en Israël uw Wet; zij brengen U geurige gaven, op uw altaar branden zij offers. [      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,11 - Dt 33,11 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] Zegen, heer, zijn kracht, begunstig al wat hij doet. Breek zijn tegenstanders de lendenen, zodat zij niet meer opstaan.'      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. act. qal piël imperat. 2de pers. mann. enk. בָּרֵךְ = bârekh (zegen) .

Dt 33,12 - Dt 33,12 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Over Benjamin zei hij: 'De beminde van de heer woont veilig, Hij beschermt hem iedere dag, hij woont tussen* zijn heuvels.'      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,13 - Dt 33,13 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] Over Jozef zei hij: 'Gezegend door de heer is zijn land, met de edele dauw uit de hemel, met het water van diep onder de aarde;      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,14 - Dt 33,14 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] met het mooiste dat rijpt in de zon, dat groeit bij de wisselende maan;      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,15 - Dt 33,15 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] met het puik van de aloude bergen, en het beste van de eeuwige heuvels,      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,16 - Dt 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] met het beste dat de aarde bezit: en de gunst van Hem* die woont in de doornstruik. Deze zegen kome op het hoofd van Jozef, op de kruin van de gewijde onder zijn broers.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,17 - Dt 33,17 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Prachtig is hij, een eerstgeboren* stier, met hoorns als een buffel: hij stoot er de volken mee neer, allemaal, tot het einde van de aarde. Dat zijn de tienduizenden van Efraïm, de duizenden van Manasse.'      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,18 - Dt 33,18 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Over Zebulon zei hij: 'Vier feest, Zebulon*, als u uittrekt, vier feest, Issakar*, in uw tenten.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,19 - Dt 33,19 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] Zij roepen hun verwanten naar de berg*, waar zij passende offers brengen. Zij halen rijkdom uit de zee en verborgen schatten uit het zand.'      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2. har (berg) . Taalgebruik in Tenach : har (berg) . Getalwaarde : he = 5 , resj = 20 of 300 ; totaal : 25 of 305 . Gr. oros (berg) . Taalgebruik in de Septuaginta : oros (berg) . Taalgebruik in N.T. : oros (berg) . Lat. mons , -tis . Fr. mont / montagne . E. mount . Ned. berg, gebergte . D. Gebirge . In 114 verzen in de bijbel . Tenach (114) . In veertien verzen in Dt (Deuteronomium) : (1) Dt 1,2 . (2) Dt 1,7 . (3) Dt 1,19 . (4) Dt 1,20 . (5) Dt 2,1 . (6) Dt 2,5 . (7) Dt 3,8 . (8) Dt 3,12 . (9) Dt 4,48 . (10) Dt 11,29 . (11) Dt 27,12 . (12) Dt 32,49 . (13) Dt 33,19 . (14) Dt 34,1 .

Dt 33,20 - Dt 33,20 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Over Gad zei hij: 'Gezegend is Hij die ruimte geeft aan Gad: hij ligt op de loer als een leeuw, een arm en een schedel is zijn buit.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,21 - Dt 33,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] Het* beste koos hij voor zichzelf, waar de taak van leider hem wachtte, waar de hoofden bijeenkwamen. Hij deed wat de heer van hem vroeg, en hield zich aan zijn besluiten voor Israël.'      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,22 - Dt 33,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] Over Dan zei hij: 'Dan* is een jonge leeuw, die voorwaarts stormt vanuit Basan.'      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,23 - Dt 33,23 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] Over Naftali zei hij: 'Naftali heeft de gunst van de heer, hij is vervuld van zijn zegen; hij bezit de zee* en het zuidland.'      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,24 - Dt 33,24 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] Over Aser zei hij: 'Aser is gezegend boven alle zonen, en de meest geliefde van zijn broers; hij zal zijn voeten baden in olie.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,25 - Dt 33,25 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] Zijn grendels zijn van ijzer en brons, zijn sterkte blijft voor altijd.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,26 - Dt 33,26 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] Er is er geen als de God van Jesurun: Hij rijdt langs de hemel om u te helpen, met verhevenheid over de wolken.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,27 - Dt 33,27 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [27] De God van oudsher is uw toevlucht, wijd open zijn de armen van de Eeuwige. De vijand drijft Hij voor u uit, Hij beveelt u: Sla hem neer.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 
Dt 33,28 - Dt 33,28 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [28] Israël woont veilig, ongestoord in Jakobs verblijf in een land van koren en most, waar de hemelen druipen van dauw.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dt 33,29 - Dt 33,29 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [29] Wie, Israël, is er gelukkig als u, een volk, bevrijd door de heer: Hij is het schild dat u redt, het zwaard dat u hooghoudt. Uw vijanden kruipen voor u, en u zet uw voet op hun nek.'      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Willibrordvertaling

De zegen van Mozes [1] Dit* is de zegen die Mozes, de man van God, voor zijn dood over de Israëlieten uitsprak. [2] Hij zei: [2] 'De* heer is van de Sinai gekomen, uit Seïr stralend over hen opgegaan, van het Parangebergte in luister verschenen. Ontelbare heiligen* waren met Hem, machtigen gingen aan zijn zijde. [3] Met liefde omringt U uw volk, de heiligen* zijn in uw hand; en zij, zij zitten aan uw voeten en komen op uw woord omhoog. [4] Mozes heeft ons een Wet gegeven, als bezit voor de gemeente van Jakob. [5] Er is in Jesurun een koning gekomen toen de leiders van het volk vergaderden, toen Israëls stammen bijeenkwamen. [6] Ruben moet leven, hij mag niet sterven, al is hij klein in getal.' [7] Over Juda zei hij: 'Luister, heer, naar het roepen van Juda en breng hem terug bij zijn volk. Sterk zijn handen en help hem tegen zijn vijand.' [8] Over Levi zei hij: 'Geef aan Levi uw toemmim*, de oerim* aan uw getrouwe, die U beproefd hebt bij Massa, getoetst bij het water van Meriba. [9] Hij is het die zei van zijn vader en moeder: "Ik bekommer mij niet om hen." Hij schonk aan zijn broers geen aandacht en keek niet om naar zijn kinderen, maar aan uw woord hield hij vast, aan uw verbond bleef hij trouw. [10] Zij leren Jakob uw geboden en Israël uw Wet; zij brengen U geurige gaven, op uw altaar branden zij offers. [11] Zegen, heer, zijn kracht, begunstig al wat hij doet. Breek zijn tegenstanders de lendenen, zodat zij niet meer opstaan.' [12] Over Benjamin zei hij: 'De beminde van de heer woont veilig, Hij beschermt hem iedere dag, hij woont tussen* zijn heuvels.' [13] Over Jozef zei hij: 'Gezegend door de heer is zijn land, met de edele dauw uit de hemel, met het water van diep onder de aarde; [14] met het mooiste dat rijpt in de zon, dat groeit bij de wisselende maan; [15] met het puik van de aloude bergen, en het beste van de eeuwige heuvels, [16] met het beste dat de aarde bezit: en de gunst van Hem* die woont in de doornstruik. Deze zegen kome op het hoofd van Jozef, op de kruin van de gewijde onder zijn broers. [17] Prachtig is hij, een eerstgeboren* stier, met hoorns als een buffel: hij stoot er de volken mee neer, allemaal, tot het einde van de aarde. Dat zijn de tienduizenden van Efraïm, de duizenden van Manasse.' [18] Over Zebulon zei hij: 'Vier feest, Zebulon*, als u uittrekt, vier feest, Issakar*, in uw tenten. [19] Zij roepen hun verwanten naar de berg*, waar zij passende offers brengen. Zij halen rijkdom uit de zee en verborgen schatten uit het zand.' [20] Over Gad zei hij: 'Gezegend is Hij die ruimte geeft aan Gad: hij ligt op de loer als een leeuw, een arm en een schedel is zijn buit. [21] Het* beste koos hij voor zichzelf, waar de taak van leider hem wachtte, waar de hoofden bijeenkwamen. Hij deed wat de heer van hem vroeg, en hield zich aan zijn besluiten voor Israël.' [22] Over Dan zei hij: 'Dan* is een jonge leeuw, die voorwaarts stormt vanuit Basan.' [23] Over Naftali zei hij: 'Naftali heeft de gunst van de heer, hij is vervuld van zijn zegen; hij bezit de zee* en het zuidland.' [24] Over Aser zei hij: 'Aser is gezegend boven alle zonen, en de meest geliefde van zijn broers; hij zal zijn voeten baden in olie. [25] Zijn grendels zijn van ijzer en brons, zijn sterkte blijft voor altijd. [26] Er is er geen als de God van Jesurun: Hij rijdt langs de hemel om u te helpen, met verhevenheid over de wolken. [27] De God van oudsher is uw toevlucht, wijd open zijn de armen van de Eeuwige. De vijand drijft Hij voor u uit, Hij beveelt u: Sla hem neer. [28] Israël woont veilig, ongestoord in Jakobs verblijf in een land van koren en most, waar de hemelen druipen van dauw. [29] Wie, Israël, is er gelukkig als u, een volk, bevrijd door de heer: Hij is het schild dat u redt, het zwaard dat u hooghoudt. Uw vijanden kruipen voor u, en u zet uw voet op hun nek.'