EXODUS 4 - Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen -- Ex 4 -
- Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Exodus : - Ex 1 - Ex 2 - Ex 3 - Ex 4 - Ex 5 - Ex 6 - Ex 7 - Ex 8 - Ex 9 - Ex 10 - Ex 11 - Ex 12 - Ex 13 - Ex 14 - Ex 15 - Ex 16 - Ex 17 - Ex 18 - Ex 19 - Ex 20 - Ex 21 - Ex 22 - Ex 23 - Ex 24 - Ex 25 - Ex 26 - Ex 27 - Ex 28 - Ex 29 - Ex 30 - Ex 31 - Ex 32 - Ex 33 - Ex 34 - Ex 35 - Ex 36 - Ex 37 - Ex 38 - Ex 39 - Ex 40 -
Overzicht vers per vers : - Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 - Ex 4,18 - Ex 4,19 - Ex 4,20 - Ex 4,21 - Ex 4,22 - Ex 4,23 - Ex 4,24 - Ex 4,25 - Ex 4,26 - Ex 4,27 - Ex 4,28 - Ex 4,29 - Ex 4,30 - Ex 4,31 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van Exodus : Exodus : overzicht , Exodus : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Exodus : commentaar ,


ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984      
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Ex 4,1-17 - Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -

Ex 4,1 - Ex 4,1 -- Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [1] Mozes antwoordde: ‘Maar ze geloven me niet, ze zullen niet naar mij luisteren; ze zullen zeggen dat de heer mij niet verschenen is.’  [1] Weer maakte Mozes bezwaar. ‘Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren,’ zei hij. ‘Ze zullen zeggen: “De HEER is helemaal niet aan jou verschenen.”’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,2 - Ex 4,2 -- Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] De heer vroeg hem toen: ‘Wat hebt u daar in uw hand?’ Hij antwoordde: ‘Een staf.’  [2] De HEER vroeg: ‘Wat heb je daar in je hand?’ ‘Een staf,’ antwoordde Mozes.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,3 - Ex 4,3 -- Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [3] De heer beval: ‘Laat hem op de grond vallen.’ Mozes liet hem op de grond vallen en de staf* werd een slang. Mozes sprong achteruit.  [3] ‘Gooi hem op de grond,’ beval de HEER, en toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang. Mozes deinsde achteruit,      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,4 - Ex 4,4 -- Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [4] Toen sprak de heer tot Mozes: ‘Steek uw hand uit en grijp haar bij de staart.’ Hij stak zijn hand uit, pakte de slang vast en in zijn greep werd deze weer een staf.  [4] maar de HEER zei tegen hem: ‘Grijp de slang bij zijn staart.’ Toen Mozes dat deed, veranderde in zijn hand de slang weer in een staf.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. - 4. wajj´omèr JHWH èl mosjèh (en JHWH zei tot Mozes) . Verwijzing : ´âmar (zeggen) , zie Jr 1,4 . In zesenzestig verzen in de bijbel . In tweeënveertig verzen in Ex (Exodus) . In drie verzen in Ex 4 : (1) Ex 4,4 . (2) Ex 4,19 . (3) Ex 4,21 .

Ex 4,5 - Ex 4,5 -- Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] ‘Zo zullen ze geloven dat de heer u inderdaad verschenen is, de God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’  [5] De HEER zei: ‘Hierdoor zullen ze geloven dat de HEER, de God van hun voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, aan jou verschenen is.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,6 - Ex 4,6 -- Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
    mëtsora`ath   
[6] Ook beval de heer: ‘Steek uw hand tussen uw kleed.’ Hij stak zijn hand tussen zijn kleed. En toen hij haar eruit trok zat ze ineens vol witte uitslag, het leek wel sneeuw. 
[6] Ook zei hij: ‘Steek je hand eens in je kleed.’ Mozes deed dat, en toen hij zijn hand er weer uit trok, zat die onder de uitslag, hij was sneeuwwit.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ex 4,6

15. mëtsora`ath (melaats) . Pual participium . Verwijzing : lepros (melaatse) , zie Mc 1,40 .

Ex 4,7 - Ex 4,7 -- Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [7] De heer sprak opnieuw: ‘Steek uw hand tussen uw kleed.’ En toen hij haar eruit trok was ze weer als de rest van zijn huid.  [7] ‘Steek je hand nog eens in je kleed,’ zei de HEER. Mozes deed het en toen hij zijn hand er opnieuw uit trok, zag die er weer net zo uit als de rest van zijn huid     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,8 - Ex 4,8 -- Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] ‘Als ze u niet vertrouwen en aan het eerste teken geen geloof hechten, dan zal het tweede hen overtuigen.   . [8] ‘Als ze je niet geloven en zich niet door het eerste wonderteken laten overtuigen,’ zei de HEER, ‘dan zullen ze zich wel laten overtuigen door het tweede.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. - 3. wëhâjâh ´im lo´ (en het zal zijn indien niet) . Tenach (3) : (1) Ex 4,8 . (2) Ex 4,9 . (3) Dt 21,14 . (4) Dt 24,1 . (5) Dt 28,15 .

Ex 4,9 - Ex 4,9 -- Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [9] Laten zij zich door deze beide tekenen niet overtuigen en luisteren ze nog niet naar u, neem dan water uit de Nijl en giet dat uit op het land. Het water dat u uit de Nijl genomen hebt, zal op het land bloed worden.’  [9] Maar zijn ze door geen van deze beide wonderen te overtuigen en blijven ze weigeren naar je te luisteren, dan moet je water uit de Nijl scheppen en dat over het land uitgieten; het water zal op het droge in bloed veranderen.’     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,10 - Ex 4,10 -- Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[10] Maar Mozes sprak tot de heer: ‘Neem mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen redenaar. Ik ben dat nooit geweest, en ik ben het nu nog niet, ook al hebt U tot uw dienaar gesproken. Ik spreek moeilijk en traag.’ 

[10] Maar Mozes antwoordde: ‘Neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest, en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden.’  
   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

10. ´ânokhî (ik) . אנכי . Zie : ´änî (ik) . Taalgebruik in Tenakh : ´änî (ik) . Getalwaarde : aleph = 1 , nun = 14 of 50 , kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF = 81 (3² X 3²) . Structuur : 1 - 5 - 2 - 1 . Tenakh (276) . Pentateuch (123) . Eerdere Profeten (66) . Latere Profeten (40) . 12 Kleine Profeten (18) . Geschriften (29) . Ex (19) : (1) Ex 3,6 . (2) Ex 3,11 . (3) Ex 3,12 . (4) Ex 3,13 . (5) Ex 4,10 . (6) Ex 4,11 . (7) Ex 4,23 . (8) Ex 7,17 . (9) Ex 7,27 . (10) Ex 8,24 . (11) Ex 8,25 . (12) Ex 17,9 . (13) Ex 19,9 . (14) Ex 20,2 . (15) Ex 20,5 . (16) Ex 23,20 . (17) Ex 32,18 . (18) Ex 34,10 . (19) Ex 34,11 .
- Grieks . εγω ειμι = egô eimi (ik ben) . Taalgebruik in het NT : egô (ik) . Taalgebruik in de LXX : egô (ik) .
- Lat. ego sum (ik ben) . Ned. : ik . Fr. je . D. Ich . E. I . Aramees : אנה = ´änâh (ik) . Arabisch : أنا . ´anâ (ik) ; Taalgebruik in de Qoran : ´anâ (ik) .
- Bibliografie :
-- Grad A. D. , Le vériatble Cantique des cantiques , Rocher , 2004 , p. 25-26 waar de betekenis van ´ânokhî in Zohar 2,91a wordt geciteerd .
-- Sabbah Messod & Roger , Les secrets de l'Exode , Jean-Cyrille Godefroy , 2000 , p.93-96 . Op deze blz. wordt een verband tussen anokhi Adonai en farao Achnaton gelegd .

Ex 4,11 - Ex 4,11 -- Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] De heer antwoordde hem: ‘Wie geeft de mens een mond? Wie maakt stom of doof, ziende of blind? Doe Ik, de heer, dat niet?   [11] De HEER zei: ‘Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de HEER?      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ex 4,11 .

Ex 4,11.19. ´ânokhî (ik) . אנכי . Zie : ´änî (ik) . Taalgebruik in Tenakh : ´änî (ik) . Getalwaarde : aleph = 1 , nun = 14 of 50 , kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF = 81 (3² X 3²) . Structuur : 1 - 5 - 2 - 1 . Tenakh (276) . Pentateuch (123) . Eerdere Profeten (66) . Latere Profeten (40) . 12 Kleine Profeten (18) . Geschriften (29) . Ex (19) : (1) Ex 3,6 . (2) Ex 3,11 . (3) Ex 3,12 . (4) Ex 3,13 . (5) Ex 4,10 . (6) Ex 4,11 . (7) Ex 4,23 . (8) Ex 7,17 . (9) Ex 7,27 . (10) Ex 8,24 . (11) Ex 8,25 . (12) Ex 17,9 . (13) Ex 19,9 . (14) Ex 20,2 . (15) Ex 20,5 . (16) Ex 23,20 . (17) Ex 32,18 . (18) Ex 34,10 . (19) Ex 34,11 .
- Grieks . εγω ειμι = egô eimi (ik ben) . Taalgebruik in het NT : egô (ik) . Taalgebruik in de LXX : egô (ik) .
- Lat. ego sum (ik ben) . Ned. : ik . Fr. je . D. Ich . E. I . Aramees : אנה = ´änâh (ik) . Arabisch : أنا . ´anâ (ik) ; Taalgebruik in de Qoran : ´anâ (ik) .
- Bibliografie :
-- Grad A. D. , Le vériatble Cantique des cantiques , Rocher , 2004 , p. 25-26 waar de betekenis van ´ânokhî in Zohar 2,91a wordt geciteerd .
-- Sabbah Messod & Roger , Les secrets de l'Exode , Jean-Cyrille Godefroy , 2000 , p.93-96 . Op deze blz. wordt een verband tussen anokhi Adonai en farao Achnaton gelegd .

Ex 4,11.20. יהוה = JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Exodus : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenach (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Ex (299) . Ex 4 (16) : (1) Ex 4,1 . (2) Ex 4,2 . (3) Ex 4,4 . (4) Ex 4,5 . (5) Ex 4,6 . (6) Ex 4,10 . (7) Ex 4,11 . (8) Ex 4,14 . (9) Ex 4,19 . (10) Ex 4,21 . (11) Ex 4,22 . (12) Ex 4,24 . (13) Ex 4,27 . (14) Ex 4,28 . (15) Ex 4,30 . (16) Ex 4,31 .
- Grieks . κυριοσ = kurios (heer) . Taalgebruik in het NT : kurios (heer) . Taalgebruik in de LXX : kurios (heer) . Een vorm van kurios (heer) in de Septuaginta (8591) , in het NT (718) .
- Latijn . Dominus . Ned. Heer . D. Herr . E. Lord . Aramees : יוי = JWJ . Arabisch : رَب = rabb (God, Heer) . Taalgebruik in de Qoran : rabb (God, Heer) .

Ex 4,11.19. - 20. אָנֹכִי יְהוָה = ´ânokhî JHWH (ik ben JHWH) . Tenakh (9) : (1) Ex 4,11 . (2) Ex 20,2 . (3) Ex 20,5 . (4) Dt 5,6 . (5) Dt 5,9 . (6) Rt 3,13 . (7) Ps 81,11 . (8) Js 43,11 . (9) Js 44,24 .

Ex 4,12 - Ex 4,12 -- Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [12] Ga nu maar, Ik zal u bijstaan als u spreekt en u ingeven wat u moet zeggen.’  [12] Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen.’     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,13 - Ex 4,13 -- Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] Mozes bracht hier tegenin: ‘Neem mij niet kwalijk, Heer, zend liever iemand anders.’ 
[13] Maar Mozes hield vol: ‘Neemt u mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, wie u maar wilt.’  
   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,14 - Ex 4,14 -- Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] Toen ontbrandde de toorn van de heer tegen Mozes en Hij sprak: ‘Is Aäron de Leviet* niet uw broer? Ik weet dat hij een goed spreker is! Hij is op weg naar u en hij zal blij zijn als hij u ziet.   [14] Nu werd de HEER kwaad op Mozes. ‘Je hebt toch een broer, de Leviet Aäron!’ zei hij. ‘Ik weet dat hij welbespraakt is. Hij is al naar je onderweg en zal blij zijn je te zien     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ex 4,14 .

Ex 4,14.1. wajjichar ( hij ontbrandde ) < wë + act. qal imperfectum 3de pers. mann. enk. OF (2) wëjichar (en dat ontbrandde) act. qal jussief 3de pers. mann. enk. van het werkwoord chârah ( branden, ontbranden ) . Taalgebruik in Tenakh : (chârâh ( branden, ontbranden) . Getalwaarde : chet = 8, resj = 20 of 200 , he = 5 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 213 (3 X 71) . Structuur : 8 - 2 - 5 . In toorn ontbranden . vergrammen < gram , Gr. chromos (ge-grom) . Het woord duidde eerst een geluid aan , en uit een begrip 'grommen' ontstond dat van vertoornd . Toorn betekent een heftige gemoedsbeweging , vandaar evenzeer 'toorn' als 'hevig verdriet' . Gr. thumos . Ned. toorn . Gr. perilupos : zeer bedroefd . Tenakh (50) . Pentateuch (19) . Eerdere Profeten (18) . Latere Profeten (1) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (11) . Bijbel (50) . Gn (5) . Ex (3) . Nu (10) . Dt (1) . Joz (1) . Re (6) . 1 S (5) . 2 S (6) . 2 K (1) . Gn (5) : (1) Gn 4,5 . (2) Gn 30,2 . (3) Gn 31,36 . (4) Gn 34,7 . (5) Gn 39,19 . Ex (3) : (1) Ex 4,14 . (2) Ex 32,10 . (3) Ex 32,19 . Nu (10) : (1) Nu 11,1 . (2) Nu 11,10 . (3) Nu 12,9 . (4) Nu 16,15 . (5) Nu 22,22 . (6) Nu 22,27 . (7) Nu 24,10 . (8) Nu 25,3 . (9) Nu 32,10 . (10) Nu 32,13 . Dt (1) Dt 29,26 . Eerdere Profeten (18) : (1) Joz 7,1 . (2) Re 2,14 . (3) Re 2,20 . (4) Re 3,8 . (5) Re 9,30 . (6) Re 10,7 . (7) Re 14,19 . (8) 1 S 11,6 . (9) 1 S 15,11 . (10) 1 S 17,28 . (11) 1 S 18,8 . (12) 1 S 20,30 . (13) 2 S 3,8 . (14) 2 S 6,7 . (15) 2 S 6,8 . (16) 2 S 12,5 . (17) 2 S 13,21 . (18) 2 K 13,3 .

Ex 4,14.1. - 2. wajjichar ´aph (en toorn ontbrandde) . Tenakh (26) : (1) Gn 30,2 . (2) Ex 4,14 . (3) Ex 32,19 . (4) Nu 11,10 . (5) Nu 12,9 . (6) Nu 22,22 . (7) Nu 22,27 . (8) Nu 24,10 . (9) Nu 25,3 . (10) Nu 32,10 . (11) Nu 32,13 . (12) Dt 29,26 . (13) Joz 7,1 . (14) Re 2,14 . (15) Re 2,20 . (16) Re 3,8 . (17) Re 10,7 . (18) 1 S 17,28 . (19) 1 S 20,30 . (20) 2 S 6,7 . (21) 2 S 12,5 . (22) 2 K 13,3 . (23) 1 Kr 13,10 . (24) 2 Kr 25,15 . (25) Job 32,2 . (26) Ps 106,40 .

Ex 4,14.2. - 3. ´aph JHWH (toorn van JHWH) . Tenakh (40) . Pentateuch (13) . Ex (1) Ex 4,14 . Nu (10) : (1) Nu 11,10 . (2) Nu 12,9 . (3) Nu 25,3 . (4) Nu 25,4 . (5) Nu 32,10 . (6) Nu 32,13 . (7) Nu 32,14 . Dt (5) : (1) Dt 6,15 . (2 Dt 7,4 . (3) Dt 11,17 . (4 Dt 29,19 . (5) Dt 29,26 . Eerdere Profeten (10) . Joz (2) : (1) Joz 7,1 . (2) Joz 23,16 . Re (4) : (1) Re 2,14 . (2) Re 2,20 . (3) Re 3,8 . (4) Re 10,7 . 2 S (2) : (1) 2 S 6,7 . (2) 2 S 24,1 . 2 K (2) : (1) 2 K 13,3 . (2) 2 K 24,20 .

Ex 4,14.1. - 3. wajjichar ´aph JHWH (en de toorn van JHWH ontbrandde) . Tenakh (17) : (1) Ex 4,14 . (2) Nu 11,10 . (3) Nu 12,9 . (4) Nu 25,3 . (5) Nu 32,10 . (6) Nu 32,13 . (7) Dt 29,26 . (8) Joz 7,1 . (9) Re 2,14 . (10) Re 2,20 . (11) Re 3,8 . (12) Re 10,7 . (13) 2 S 6,7 . (14) 2 K 13,3 . (15) 1 Kr 13,10 . (16) 2 Kr 25,15 . (17) Ps 106,40 .

Ex 4,15 - Ex 4,15 -- Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] Spreek met hem, leg hem uw woorden in de mond. Ik zal u beiden bijstaan als u moet spreken en u ingeven wat u moet doen.  . [15] Vertel jij hem wat hij moet zeggen. Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat je moet doen.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,16 - Ex 4,16 -- Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [16] Laat hem in uw plaats spreken tot het volk; hij zal uw mond zijn, u zijn god.   [16] Hij zal in jouw plaats het volk toespreken: hij zal jouw mond zijn, jij zult zijn god zijn.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,17 - Ex 4,17 -- Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,1 - Ex 4,2 - Ex 4,3 - Ex 4,4 - Ex 4,5 - Ex 4,6 - Ex 4,7 - Ex 4,8 - Ex 4,9 - Ex 4,10 - Ex 4,11 - Ex 4,12 - Ex 4,13 - Ex 4,14 - Ex 4,15 - Ex 4,16 - Ex 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [17] Neem deze staf mee, daar moet u de tekenen mee verrichten.’  [17] En neem je staf in de hand, want daarmee moet je de wonderen doen.’     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,18-31 . Terugkeer van Mozes naar Egypte - Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,18 - Ex 4,19 - Ex 4,20 - Ex 4,21 - Ex 4,22 - Ex 4,23 - Ex 4,24 - Ex 4,25 - Ex 4,26 - Ex 4,27 - Ex 4,28 - Ex 4,29 - Ex 4,30 - Ex 4,31 -

Ex 4,18 - Ex 4,18 : Terugkeer van Mozes naar Egypte - Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,18 - Ex 4,19 - Ex 4,20 - Ex 4,21 - Ex 4,22 - Ex 4,23 - Ex 4,24 - Ex 4,25 - Ex 4,26 - Ex 4,27 - Ex 4,28 - Ex 4,29 - Ex 4,30 - Ex 4,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        18] Mozes ging terug naar Jeter*, zijn schoonvader, en zei tegen hem: ‘Ik zou terug willen gaan naar mijn broeders in Egypte om te zien hoe zij het maken.’ Jetro antwoordde hem: ‘Ga in vrede.’   [18] Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jetro en zei tegen hem: ‘Ik zou graag teruggaan naar Egypte, om te zien of de mensen van mijn volk nog in leven zijn.’ ‘Ga in vrede,’ antwoordde Jetro.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,19 - Ex 4,19 : Terugkeer van Mozes naar Egypte - Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,18 - Ex 4,19 - Ex 4,20 - Ex 4,21 - Ex 4,22 - Ex 4,23 - Ex 4,24 - Ex 4,25 - Ex 4,26 - Ex 4,27 - Ex 4,28 - Ex 4,29 - Ex 4,30 - Ex 4,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [19] De heer had in Midjan tegen Mozes gezegd: ‘Ga terug naar Egypte, want alle mannen die u naar het leven stonden zijn gestorven.’ [19] De HEER zei Mozes nog in Midjan dat hij veilig naar Egypte kon terugkeren, aangezien iedereen die hem naar het leven had gestaan gestorven was.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

wajj´omèr JHWH èl mosjèh (en JHWH zei tot Mozes) . Verwijzing : ´âmar (zeggen) , zie Jr 1,4 . In zesenzestig verzen in de bijbel . In tweeënveertig verzen in Ex (Exodus) . In drie verzen in Ex 4 : (1) Ex 4,4 . (2) Ex 4,19 . (3) Ex 4,21 .

Ex 4,20 - Ex 4,20 : Terugkeer van Mozes naar Egypte - Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,18 - Ex 4,19 - Ex 4,20 - Ex 4,21 - Ex 4,22 - Ex 4,23 - Ex 4,24 - Ex 4,25 - Ex 4,26 - Ex 4,27 - Ex 4,28 - Ex 4,29 - Ex 4,30 - Ex 4,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[20] Mozes liet zijn vrouw en zijn zonen plaatsnemen op de ezel en ging terug naar Egypte, met de staf van God in zijn hand. 
[20] Mozes zette zijn vrouw en kinderen op een ezel en ging op weg, terug naar Egypte. De staf van God hield hij in zijn hand.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. - 2. מֹשֶׁה וַיּקַּח = wajjiqqach mosjèh (en Mozes nam) . Tenakh (17) : (1) Ex 4,20 . (2) Ex 13,19 . (3) Ex 24,6 . (4) Ex 24,8 . (5) Lv 8,10 . (6) Lv 8,15 . (7) Lv 8,23 . (8) Lv 8,28 . (9) Lv 8,29 . (10) Lv 8,30 . (11) Nu 1,17 . (12) Nu 3,49 . (13) Nu 7,6 . (14) Nu 20,9 . (15) Nu 31,47 . (16) Nu 31,51 . (17) Nu 31,54 .

Ex 4,21 - Ex 4,21 : Terugkeer van Mozes naar Egypte - Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,18 - Ex 4,19 - Ex 4,20 - Ex 4,21 - Ex 4,22 - Ex 4,23 - Ex 4,24 - Ex 4,25 - Ex 4,26 - Ex 4,27 - Ex 4,28 - Ex 4,29 - Ex 4,30 - Ex 4,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [21] De heer sprak tot Mozes: ‘Nu u teruggaat naar Egypte, moet u zorgen dat u voor de farao al de wonderen verricht waarvoor Ik u de macht gegeven heb. Ik* zal hem dan halsstarrig maken, zodat hij het volk niet laat gaan.  [21] Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Nu je teruggaat naar Egypte, moeten jullie daar de farao alle wonderen laten zien waartoe ik je de macht heb gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij hardnekkig weigert het volk te laten gaan.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

wajj´omèr JHWH èl mosjèh (en JHWH zei tot Mozes) . Verwijzing : ´âmar (zeggen) , zie Jr 1,4 . In zesenzestig verzen in de bijbel . In tweeënveertig verzen in Ex (Exodus) . In drie verzen in Ex 4 : (1) Ex 4,4 . (2) Ex 4,19 . (3) Ex 4,21 .

Ex 4,22 - Ex 4,22 : Terugkeer van Mozes naar Egypte - Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,18 - Ex 4,19 - Ex 4,20 - Ex 4,21 - Ex 4,22 - Ex 4,23 - Ex 4,24 - Ex 4,25 - Ex 4,26 - Ex 4,27 - Ex 4,28 - Ex 4,29 - Ex 4,30 - Ex 4,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [22] En dan moet u tegen de farao zeggen: Zo spreekt de heer: Israël is mijn eerstgeboren zoon. [22] En dan moet jij tegen de farao zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. wë´âmarëthâ (en jij zegt) < wë + act. qal perf. 2de pers. mann. enk. van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . Een vorm van legô (zeggen) in de LXX (4610) , in het NT (1318) ; van eipon (ik zei) in de LXX (4608) , in het NT (925) . Tenakh (135) . Pentateuch (40) . Eerdere Profeten (13) . Latere Profeten (76) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (4) . Ex (8) : (1) Ex 3,16 . (2) Ex 4,22 . (3) Ex 7,9 . (4) Ex 7,16 . (5) Ex 7,26 . (6) Ex 8,16 . (7) Ex 9,13 . (8) Ex 13,14 .

4. - 6. koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) . Tenakh (247) . Ex (10) : (1) Ex 4,22 . (2) Ex 5,1 . (3) Ex 7,17 (1ste plaag) . (4) Ex 7,26 (2de plaag) . (5) Ex 8,16 (4de plaag) . (6) Ex 9,1 (5de plaag) . (7) Ex 9,13 (7de plaag) . (8) Ex 10,3 (8ste plaag) . (9) Ex 11,4 (10de plaag) . (10) Ex 32,27 .

Ex 4,23 - Ex 4,23 : Terugkeer van Mozes naar Egypte - Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,18 - Ex 4,19 - Ex 4,20 - Ex 4,21 - Ex 4,22 - Ex 4,23 - Ex 4,24 - Ex 4,25 - Ex 4,26 - Ex 4,27 - Ex 4,28 - Ex 4,29 - Ex 4,30 - Ex 4,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [23] Ik had u bevolen om mijn zoon vrij te laten vertrekken om Mij te vereren, maar u hebt dat geweigerd. Daarom zal Ik uw eerstgeborene doden.’ [23] Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren, maar dat heb je geweigerd. Daarom zal ik je eerstgeboren zoon doden.”’     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

10. ´ânokhî (ik) . אנכי . Zie : ´änî (ik) . Taalgebruik in Tenakh : ´änî (ik) . Getalwaarde : aleph = 1 , nun = 14 of 50 , kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF = 81 (3² X 3²) . Structuur : 1 - 5 - 2 - 1 . Tenakh (276) . Pentateuch (123) . Eerdere Profeten (66) . Latere Profeten (40) . 12 Kleine Profeten (18) . Geschriften (29) . Ex (19) : (1) Ex 3,6 . (2) Ex 3,11 . (3) Ex 3,12 . (4) Ex 3,13 . (5) Ex 4,10 . (6) Ex 4,11 . (7) Ex 4,23 . (8) Ex 7,17 . (9) Ex 7,27 . (10) Ex 8,24 . (11) Ex 8,25 . (12) Ex 17,9 . (13) Ex 19,9 . (14) Ex 20,2 . (15) Ex 20,5 . (16) Ex 23,20 . (17) Ex 32,18 . (18) Ex 34,10 . (19) Ex 34,11 .
- Grieks . εγω ειμι = egô eimi (ik ben) . Taalgebruik in het NT : egô (ik) . Taalgebruik in de LXX : egô (ik) .
- Lat. ego sum (ik ben) . Ned. : ik . Fr. je . D. Ich . E. I . Aramees : אנה = ´änâh (ik) . Arabisch : أنا . ´anâ (ik) ; Taalgebruik in de Qoran : ´anâ (ik) .
- Bibliografie :
-- Grad A. D. , Le vériatble Cantique des cantiques , Rocher , 2004 , p. 25-26 waar de betekenis van ´ânokhî in Zohar 2,91a wordt geciteerd .
-- Sabbah Messod & Roger , Les secrets de l'Exode , Jean-Cyrille Godefroy , 2000 , p.93-96 . Op deze blz. wordt een verband tussen anokhi Adonai en farao Achnaton gelegd .

11. יהוה = JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Exodus : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenach (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Ex (299) . Ex
- Grieks . κυριος = kurios (heer) . Taalgebruik in het NT : kurios (heer) . Taalgebruik in de LXX : kurios (heer) . Een vorm van kurios (heer) in de Septuaginta (8591) , in het NT (718) .
- Latijn . Dominus . Ned. Heer . D. Herr . E. Lord . Aramees : יוי = JWJ . Arabisch : رَب = rabb (God, Heer) . Taalgebruik in de Qoran : rabb (God, Heer) .
- Sabbah Messod & Roger , Les secrets de l'Exode , Jean-Cyrille Godefroy , 2000 , p.93-96 . Op deze blz. wordt een verband tussen anokhi Adonai en farao Achnaton gelegd .

10. - 11. יהוה אנכי = ´ânokhî JHWH (ik ben JHWH) . Tenakh (9) : (1) Ex 4,11 . (2) Ex 20,2 . (3) Ex 20,5 . (4) Dt 5,6 . (5) Dt 5,9 . (6) Rt 3,13 . (7) Ps 81,11 . (8) Js 43,11 . (9) Js 44,24 .

Ex 4,24 - Ex 4,24 : Terugkeer van Mozes naar Egypte - Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,18 - Ex 4,19 - Ex 4,20 - Ex 4,21 - Ex 4,22 - Ex 4,23 - Ex 4,24 - Ex 4,25 - Ex 4,26 - Ex 4,27 - Ex 4,28 - Ex 4,29 - Ex 4,30 - Ex 4,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[24] Toen* Mozes onderweg ergens de nacht doorbracht kwam de heer naar hem toe en wilde hem doden.  

[24] Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachtten, kwam de HEER op hem af en probeerde hem te doden. 
   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,25 - Ex 4,25 : Terugkeer van Mozes naar Egypte - Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,18 - Ex 4,19 - Ex 4,20 - Ex 4,21 - Ex 4,22 - Ex 4,23 - Ex 4,24 - Ex 4,25 - Ex 4,26 - Ex 4,27 - Ex 4,28 - Ex 4,29 - Ex 4,30 - Ex 4,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [25] Maar Sippora nam een scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon af en raakte daarmee zijn benen aan. Zij zei: ‘Jij bent mijn bloedige bruidegom.’   [25] Sippora pakte een scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon weg en raakte daarmee Mozes’ voeten aan, terwijl ze zei: ‘Een bloedbruidegom ben jij voor mij.’    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,26 - Ex 4,26 : Terugkeer van Mozes naar Egypte - Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,18 - Ex 4,19 - Ex 4,20 - Ex 4,21 - Ex 4,22 - Ex 4,23 - Ex 4,24 - Ex 4,25 - Ex 4,26 - Ex 4,27 - Ex 4,28 - Ex 4,29 - Ex 4,30 - Ex 4,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [26] Daarop liet de heer hem met rust. Zij had gezegd: ‘Mijn bloedige bruidegom’, in verband met de besnijdenis.  [26] (Ze noemde hem toen ‘bloedbruidegom’ vanwege die besnijdenis.) Toen liet de HEER hem met rust.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,27 - Ex 4,27 : Terugkeer van Mozes naar Egypte - Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,18 - Ex 4,19 - Ex 4,20 - Ex 4,21 - Ex 4,22 - Ex 4,23 - Ex 4,24 - Ex 4,25 - Ex 4,26 - Ex 4,27 - Ex 4,28 - Ex 4,29 - Ex 4,30 - Ex 4,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[27] En de heer sprak tot Aäron: ‘Ga Mozes in de woestijn tegemoet.’ Hij ging op weg, trof hem aan bij de berg van God, en hij omhelsde hem.  

[27] De HEER had tegen Aäron gezegd: ‘Ga de woestijn in, Mozes tegemoet.’ Aäron was op weg gegaan en ontmoette Mozes bij de berg van God. Hij kuste hem  
   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,28 - Ex 4,28 : Terugkeer van Mozes naar Egypte - Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,18 - Ex 4,19 - Ex 4,20 - Ex 4,21 - Ex 4,22 - Ex 4,23 - Ex 4,24 - Ex 4,25 - Ex 4,26 - Ex 4,27 - Ex 4,28 - Ex 4,29 - Ex 4,30 - Ex 4,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [28] Mozes bracht Aäron op de hoogte van de woorden die de heer tot hem gesproken had en van de tekenen die Hij hem had opgedragen.   [28] en Mozes vertelde Aäron wat de HEER hem had opgedragen: wat hij moest zeggen en welke wonderen hij moest doen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

6. - 7. dibhëre(j) JHWH (woorden van JHWH) . Tenach (16) : (1) Ex 4,28 . (2) Ex 24,3 . (3) Ex 24,4 . (4) Nu 11,24 . (5) Joz 3,9 . (6) 1 S 8,10 . (7) 1 S 15,1 . (8) 2 Kr 11,4. (9) Jr 36,4 . (10) Jr 36,6 . (11) Jr 36,8 . (12) Jr 36,11 . (13) Jr 37,2 . (14) Jr 43,1 . (15) Ez 11,25 . (16) Am 8,11 .

4. - 7. ´eth dibhër(j)e JHWH (de woorden van JHWH) . Tenach (2) : (1) Am 8,11 . (2) Nu 11,24 . ´èth dibhër(j)e JHWH (de woorden van JHWH) . Tenach (3) : (1) Joz 3,9 . (2) 2 Kr 11,4. (3) Jr 36,6 . ´eth kâl dibhër(j)e JHWH (al de woorden van JHWH) . Tenach (6) : (1) Ex 4,28 . (2) Ex 24,3 . (3) Ex 24,4 . (4) 1 S 8,10 . (5) Jr 36,4 . (6) Ez 11,25 . ´èth kâl dibhër(j)e JHWH (al de woorden van JHWH) . Tenach (2) : (1) Jr 36,11 . (2) Jr 43,1 .

Ex 4,29 - Ex 4,29 : Terugkeer van Mozes naar Egypte - Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,18 - Ex 4,19 - Ex 4,20 - Ex 4,21 - Ex 4,22 - Ex 4,23 - Ex 4,24 - Ex 4,25 - Ex 4,26 - Ex 4,27 - Ex 4,28 - Ex 4,29 - Ex 4,30 - Ex 4,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [29] Daarop ging Mozes met Aäron mee en zij riepen de oudsten van Israël bijeen. [29] Toen gingen Mozes en Aäron samen naar Egypte en daar riepen ze de oudsten van Israël bij elkaar.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,30 - Ex 4,30 : Terugkeer van Mozes naar Egypte - Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,18 - Ex 4,19 - Ex 4,20 - Ex 4,21 - Ex 4,22 - Ex 4,23 - Ex 4,24 - Ex 4,25 - Ex 4,26 - Ex 4,27 - Ex 4,28 - Ex 4,29 - Ex 4,30 - Ex 4,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [ [30] Aäron bracht verslag uit van de woorden die de heer tot Mozes gesproken had, en voor de ogen van het volk verrichtte hij de tekenen.  [30] Aäron herhaalde woord voor woord wat de HEER tegen Mozes gezegd had, en liet het volk de wonderen zien.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 4,31 - Ex 4,31 : Terugkeer van Mozes naar Egypte - Ex 4 -- bijbeloverzicht -- Ex (Exodus) -- bijbelverwijzingen - Ex 4,1-17 - Ex 4,18-31 -- Ex 4,18 - Ex 4,19 - Ex 4,20 - Ex 4,21 - Ex 4,22 - Ex 4,23 - Ex 4,24 - Ex 4,25 - Ex 4,26 - Ex 4,27 - Ex 4,28 - Ex 4,29 - Ex 4,30 - Ex 4,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [31] En het volk geloofde. Toen zij vernamen dat de heer zich het lot van de Israëlieten had aangetrokken en hun ellende gezien had, knielden zij neer en bogen zich eerbiedig.  [31] De Israëlieten werden hierdoor overtuigd; toen ze hoorden dat de HEER oog had gekregen voor hun ellende, knielden ze en bogen ze zich diep neer.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ex 4,31 . Het vers Ex 4,31 telt 15 (3 X 5) woorden en 57 (3 X 19) letters . De getalwaarde van Ex 4,31 is 3573 (3 X 3 X 397) .

Ex 4,31.5. פָקַד = pâqad (omzien, aanstellen, voorschrijven, in bewaring geven) . Taalgebruik in Tenakh : pâqad (omzien) . Getalwaarde : pe = 17 of 80 , qoph = 19 of 100 , daled = 4 ; totaal : 40 OF 184 (8 X 23) . Structuur : 8 - 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 4 . p - q- d : (1) act. qal perf. 3de pers. mann.enk. פָקַד = pâqad (hij ziet om) . Tenakh (11) : (1) Gn 21,1 . (2) Nu 1,44 . (3) Nu 3,39 . (4) Nu 4,37 . (5) Nu 4,41 . (6) Nu 4,45 . (7) Nu 4,46 . (8) Nu 4,49 . (9) 1 K 20,15 . (10) Job 35,15 . (11) Kl 4,22 . Hierbij horen ook nog de 4 teksten in de constructie כִּי פָקַד = kî pâqad (want hij zag om) . Tenakh (4) : (1) Ex 4,31 . (2) Rt 1,6 . (3) 1 S 2,21 . (4) Zach 10,3 . Een vorm van פָקַד = pâqad in Tenakh (202) . פָקַד = pâqad wordt in de LXX vertaald in 29 verschillende Griekse (werk)woorden .
- LXX . ind. aor. 3de pers. enk. επεσκεψατο = epeskepsato (hij zag om) van het werkw. επισκεπτομαι = episkeptomai (kijken naar, bekijken) . Taalgebruik in het NT : episkeptomai (kijken naar, bekijken) . Taalgebruik in de LXX : episkeptomai (kijken naar, bekijken) . Bijbel (26) . ΟΤ (23) : (1) Gn 21,1 . (2) Ex 4,31 . (3) Nu 3,39 . (4) Nu 3,42 . (5) Nu 4,34 . (6) Nu 4,37 . (7) Nu 4,41 . (8) Nu 4,45 . (9) Nu 4,46 . (10) Nu 4,49 . (11) Joz 8,10 . (12) Re 15,1 . (13) 1 S 2,21 . (14) 1 S 13,15 . (15) 2 S 18,1 . (16) 1 K 20,15 . (17) 1 K 20,26 . (18) 2 K 3,6 . (19) Kl 4,22 . (20) Ezr 1,2 . (21) Ezr 6,1 . (22) Jdt 7,7 . (23) Sir 46,14 . NT (3) . Lc (2) : (1) Lc 1,68 . (2) Lc 7,16 . En : Hnd 15,14 . Een vorm van επισκεπτομαι = episkeptomai (kijken naar, bekijken) in de LXX (163) , in het NT (11) : (1) Mt 25,36 . (2) Mt 25,43 . (3) Lc 1,68 . (4) Lc 1,78 . (5) Lc 7,16 . (6) Hnd 6,3 . (7) Hnd 7,23 . (8) Hnd 15,14 . (9) Hnd 15,36 . (10) Heb 2,6 . (11) Jak 1,27 . In de LXX kan επισκεπτομαι = episkeptomai de vertaling zijn van 10 Hebreeuwse woorden .

Ex 4,31.6. יהוה = JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Exodus : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenach (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Ex (299) . Ex 4 (16) : (1) Ex 4,1 . (2) Ex 4,2 . (3) Ex 4,4 . (4) Ex 4,5 . (5) Ex 4,6 . (6) Ex 4,10 . (7) Ex 4,11 . (8) Ex 4,14 . (9) Ex 4,19 . (10) Ex 4,21 . (11) Ex 4,22 . (12) Ex 4,24 . (13) Ex 4,27 . (14) Ex 4,28 . (15) Ex 4,30 . (16) Ex 4,31 .
- Grieks . κυριος = kurios (heer) . Taalgebruik in het NT : kurios (heer) . Taalgebruik in de LXX : kurios (heer) . Een vorm van kurios (heer) in de Septuaginta (8591) , in het NT (718) .
- Latijn . Dominus . Ned. Heer . D. Herr . E. Lord . Aramees : יוי = JWJ . Arabisch : رَب = rabb (God, Heer) . Taalgebruik in de Qoran : rabb (God, Heer) .
- Sabbah Messod & Roger , Les secrets de l'Exode , Jean-Cyrille Godefroy , 2000 , p.93-96 . Op deze blz. wordt een verband tussen anokhi Adonai en farao Achnaton gelegd .

Ex 4,31.4. - 6. כִּי פָקַד = kî pâqad (want hij zag om) . Tenakh (4) : (1) Ex 4,31 . (2) Rt 1,6 . (3) 1 S 2,21 . (4) Zach 10,3 . In deze vier teksten wordt het werkw. telkens gevolgd door het onderwerp JHWH . Bovendien staat פָקַד יהוה = pâqad JHWH (JHWH zag om) slechts in deze vier teksten .
- פָקַד ויהוה = waJHWH pâqad (en JHWH zag om - naar Sara) . Tenakh (1) : Gn 21,1 . Hapax .
- Van deze 5 teksten wordt het Hebr. פָקַד = pâqad vertaald door επεσκεψατο = epeskepsato (hij zag om) : (1) Gn 21,1 . (2) Ex 4,31 . (3) 1 S 2,21 .
-- In Gn 21,1 lezen we = και κυριος επεσκεψατο την σαρραν kai kurios epeskepsato tèn sarran (en de Heer zag om naar Sara) ,
-- in 1 S 2,21 : και επεσκεψατο κυριος την ανναν = kai epeskepsato kurios tèn annan (en de Heer zag om naar Anna) .
-- In Ex 4,31 lezen we : ὁτι επεσκεψατο ὁ θεος = hoti epeskepsato ho theos (en God zag om) .
De tekst van Lucas benadert het sterkst 1 S 2,21 . Maar de tekst van 1 S 2,21 verwijst wellicht naar Gn 21,1 .

Ex 4,31.13. Latijn . acc. vr. enk. adflictionem van het zelfst. naamw. adflictio (tegenslag, ramp, kwaal) . Bijbel (24) : (1) Gn 16,11 . (2) Gn 31,42 . (3) Ex 2,11 . (4) Ex 3,7 . (5) Ex 3,9 . (6) Ex 4,31 . (7) 1 S 1,11 . (8) 2 S 16,12 . (9) 1 K 8,35 . (10) 2 K 14,26 . (11) Jr 19,3 . (12) Ps 9,14 . (13) Ps 25,18 . (14) Ps 31,8 . (15) Ps 119,153 . (16) Kl 1,3 . (17) Kl 1,9 . (18) Pr 2,11 . (19) Pr 2,17 . (20) Pr 2,26 . (21) Pr 3,10 . (22) Neh 2,17 . (23) Neh 9,9 . (24) Hnd 7,34 .

Ex 4,31.15. voorvoegsel wë + hitpaël imperfectum 3de pers. mann. mv. wajjisjëthachäwwû (en zij bogen zich neer) van het werkw. châwâh . Tenakh (31) . Pentateuch (9) . Eerdere Profeten (6) . Latere Profeten (4) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (11) . Pentateuch (9) : (1) Gn 27,29 . (2) Gn 33,7 . (3) Gn 42,6 . (4) Gn 43,26 . (5) Ex 4,31 . (6) Ex 12,27 . (7) Ex 32,8 . (8) Nu 25,2 . (9) Dt 29,25 . Eerdere Profeten (6) : (1) Re 2,12 . (2) Re 2,17 . (3) 1 S 1,19 . (4) 1 K 11,33 . (5) 2 K 2,15 . (6) 2 K 17,16 .


- Hebreeuwse tekst- Griekse tekst - Septuaginta- Vulgata


- Statenvertaling


- Willibrordvertaling


- De Nieuwe Bijbelvertaling


- De Naardense bijbel


- Bible de Jérusalem


- King James Bible


- Luther Bibel


- Structuur


- Taalgebruik

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J

- יהוה = JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Exodus : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenach (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Ex (299) . Ex 4 (16) : (1) Ex 4,1 . (2) Ex 4,2 . (3) Ex 4,4 . (4) Ex 4,5 . (5) Ex 4,6 . (6) Ex 4,10 . (7) Ex 4,11 . (8) Ex 4,14 . (9) Ex 4,19 . (10) Ex 4,21 . (11) Ex 4,22 . (12) Ex 4,24 . (13) Ex 4,27 . (14) Ex 4,28 . (15) Ex 4,30 . (16) Ex 4,31 .
- Grieks . κυριοσ = kurios (heer) . Taalgebruik in het NT : kurios (heer) . Taalgebruik in de LXX : kurios (heer) . Een vorm van kurios (heer) in de Septuaginta (8591) , in het NT (718) .
- Latijn . Dominus . Ned. Heer . D. Herr . E. Lord . Aramees : יוי = JWJ . Arabisch : رَب = rabb (God, Heer) . Taalgebruik in de Qoran : rabb (God, Heer) .

- K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


- Commentaar