EXODUS 6 - Ex 6 -- taalgebruik -- Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
.

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Exodus : - Ex 2 - Ex 3 - Ex 4 - Ex 5 - Ex 6 - Ex 7 - Ex 8 - Ex 9 - Ex 10 - Ex 11 - Ex 12 - Ex 13 - Ex 14 - Ex 15 - Ex 16 - Ex 17 - Ex 18 - Ex 19 - Ex 20 - Ex 21 - Ex 22 - Ex 23 - Ex 24 - Ex 25 - Ex 26 - Ex 27 - Ex 28 - Ex 29 - Ex 30 - Ex 31 - Ex 32 - Ex 33 - Ex 34 - Ex 35 - Ex 36 - Ex 37 - Ex 38 - Ex 39 - Ex 40 -
Tekstuitleg vers per vers : - Ex 6,1 - Ex 6,2 - Ex 6,3 - Ex 6,4 - Ex 6,5 - Ex 6,6 - Ex 6,7 - Ex 6,8 - Ex 6,9 - Ex 6,10 - Ex 6,11 - Ex 6,12 - Ex 6,13 - Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht, Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, Tenach : commentaar,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht, Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, Septuaginta : commentaar,

Overzicht van Exodus : Exodus : overzicht, Exodus : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, Exodus : commentaar,Belofte van God : Ex 6,1-13. Ex 6,1-13 - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,1 - Ex 6,2 - Ex 6,3 - Ex 6,4 - Ex 6,5 - Ex 6,6 - Ex 6,7 - Ex 6,8 - Ex 6,9 - Ex 6,10 - Ex 6,11 - Ex 6,12 - Ex 6,13

Ex 6,1 - Ex 6,1 : Belofte van God : Ex 6,1-13 - Ex 6 - taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,1 - Ex 6,2 - Ex 6,3 - Ex 6,4 - Ex 6,5 - Ex 6,6 - Ex 6,7 - Ex 6,8 - Ex 6,9 - Ex 6,10 - Ex 6,11 - Ex 6,12 - Ex 6,13
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] De heer sprak tot Mozes: ‘Nu zult u zien wat Ik met de farao ga doen: door overmacht gedwongen zal hij het volk wegsturen, ja door overmacht gedwongen zal hij hen uit zijn land verjagen.’       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,2 - Ex 6,2 : Belofte van God : Ex 6,1-13 - Ex 6 - taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,1 - Ex 6,2 - Ex 6,3 - Ex 6,4 - Ex 6,5 - Ex 6,6 - Ex 6,7 - Ex 6,8 - Ex 6,9 - Ex 6,10 - Ex 6,11 - Ex 6,12 - Ex 6,13
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] Weer* richtte God het woord tot Mozes en sprak: ‘Ik ben de heer.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,2.1. prefix voegwoord wë + act. piël imperf. 3de pers. mann. enk. וַיְדַבֵּר = wajëdabber (en hij sprak) van het werkw. דָבַר = dâbhar (spreken). Taalgebruik in Tenakh : dâbhar (spreken). Getalwaarde : daleth = 4, beth = 2, resj = 20 of 200 ; totaal : 26 (2 X 13) OF 206 = (2 X 103). Structuur : 4 - 2 - 2. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (192 = 26 X 7). Pentateuch (140 = 20 X 7). Eerdere Profeten (34). Latere Profeten (9). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (8). Gn (16) : (1) Gn 8,15. (2) Gn 17,3. (3) Gn 19,14. (4) Gn 20,8. (5) Gn 23,3. (6) Gn 23,8. (7) Gn 23,13. (8) Gn 34,3. (9) Gn 34,8. (10) Gn 41,9. (11) Gn 41,17. (12) Gn 42,7. (13) Gn 42,24. (14) Gn 44,6. (15) Gn 50,4. (16) Gn 50,21. Ex (20) : (1) Ex 4,30. (2) Ex 6,2. (3) Ex 6,9. (4) Ex 6,10. (5) Ex 6,12. (6) Ex 6,13. (7) Ex 6,29. (8) Ex 13,1. (9) Ex 14,1. (10) Ex 16,11. (11) Ex 20,1. (12) Ex 25,1. (13) Ex 30,11. (14) Ex 30,17. (15) Ex 30,22. (16) Ex 31,1. (17) Ex 32,7. (18) Ex 33,1. (19) Ex 34,31. (20) Ex 40,1. Lv (40) : (1) Lv 1,1. (2) Lv 4,1. (3) Lv 5,14. (4) Lv 5,20. (5) Lv 6,1. (6) Lv 6,12. (7) Lv 6,17. (8) Lv 7,22. (9) Lv 7,28. (10) Lv 8,1. (11) Lv 10,8. (12) Lv 10,12. (13) Lv 10,19. (14) Lv 11,1. (15) Lv 12,1. (16) Lv 13,1. (17) Lv 14,1. (18) Lv 14,33. (19) Lv 15,1. (20) Lv 16,1. (21) Lv 17,1. (22) Lv 18,1. (23) Lv 19,1. (24) Lv 20,1. (25) Lv 21,16. (26) Lv 21,24. (27) Lv 22,1. (28) Lv 22,17. (29) Lv 22,26. (30) Lv 23,1. (31) Lv 23,9. (32) Lv 23,23. (33) Lv 23,26. (34) Lv 23,33. (35) Lv 23,44. (36) Lv 24,1. (37) Lv 24,13. (38) Lv 24,23. (39) Lv 25,1. (40) Lv 27,1. Nu (59 = 3 X 19). Dt (7) : (1) Dt 2,17. (2) Dt 4,12. (3) Dt 27,9. (4) Dt 31,1. (5) Dt 31,30. (6) Dt 32,44. (7) Dt 32,48.
- In Ex 20,1 is het vervoegd werkw. vergezeld van het lijdend voorwerp met dezelfde stam als het werkw.. Bovendien is in Ex 20,1 nog een werkw. van 'zeggen' toegevoegd.
- Grieks : act. ind. aor. 3de pers. enk. ελαλησεν = elalèsen (hij sprak) van het werkw. λαλεω = laleô (lallen, spreken, praten). Taalgebruik in het NT : laleô (lallen, spreken, praten). Taalgebruik in de LXX : laleô (lallen, spreken, praten). Gn (25). Ex (30). Lv (38). Nu (68). Dt (28). Ex (30) : (1) Ex 4,30. (2) Ex 6,2. (3) Ex 6,9. (4) Ex 6,10. (5) Ex 6,12. (6) Ex 6,28. (7) Ex 6,29. (8) Ex 7,7. (9) Ex 7,13. (10) Ex 8,11. (11) Ex 8,15. (12) Ex 9,35. (13) Ex 12,25. (14) Ex 14,1. (15) Ex 16,11. (16) Ex 16,23. (17) Ex 20,1. (18) Ex 24,3. (19) Ex 24,7. (20) Ex 25,1. (21) Ex 30,11. (22) Ex 30,17. (23) Ex 30,22. (24) Ex 31,1. (25) Ex 32,7. (26) Ex 32,28. (27) Ex 33,1. (28) Ex 34,31. (29) Ex 34,32. (30) Ex 40,1.
-- και ελαλησεν = kai elalèsen (en hij sprak). LXX (187). NT (4).
-- ελαλησεν δε = elalèsen de (hij sprak echter). LXX (4). NT (1).
- De werkwoordvorm ειπεν = eipen (hij zei) komt veelvuldiger voor. Zie : act. ind. aor. 3de pers. enk. ειπεν = eipen (hij zei) van het werkw. λεγω = legô (zeggen). Taalgebruik in het NT : legô (zeggen). Taalgebruik in de LXX : legô (zeggen). Een vorm van λεγω = legô (zeggen) in de LXX (4610), in het NT (1318) ; van ειπον = eipon (ik zei) in de LXX (4608), in het NT (925). Gn (378). Ex (149). Lv (15). Nu (98). Dt (44).

  laleô  bijbel OT Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  act. ind. aor. 3de pers. enk. elalèsen   431  400  189 106 39 11 38 31  13  19   
  act. ind. aor. 3de pers. enk. eipen 3024  2426  684 985 234 63 309 598  118  56  223  114  75  397       

- Vulgaat. perf. deelw. locutus (gesproken) van het werkw. loqui (spreken). Bijbel (559). OT (503). NT (56). Ex (23).
-- locutusque (en gesproken). Bijbel (66).
- Ned. : spreken. Arabisch : تَكَلَمَ = takallama (spreken). Taalgebruik in de Qoran : takallama (spreken). D. : sprechen. E. : to speek. Fr. : parler. Grieks : λαλεω = laleô (lallen, spreken, praten). Taalgebruik in het NT : laleô (lallen, spreken, praten). Hebreeuws : דָבַר = dâbhar (spreken). Taalgebruik in Tenakh : dâbhar (spreken). Lat. : loqui.
- De werkwoordvorm וַיּאֹמֶר = wajjo´mèr (en hij zei) < prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. אמר = ´-m-r (zeggen). Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen). Getalwaarde : aleph = 1, mem = 13 of 40, resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal). Structuur : 1 - 4 - 2. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (1879). Pentateuch (594). Eerdere Profeten (868). Latere Profeten (120). 12 Kleine Profeten (56). Geschriften (241). Gn (315). Ex (150). Lv (10). Nu (95). Dt (24). Deze werkwoordvorm komt meer voor dan וַיְדַבֵּר = wajëdabber (en hij sprak) behalve in Lv

Ex 6,2.2. אֱלֹהִים = ´èlohîm (God). Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God). Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43). Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4. De som van de elementen is telkens 5. De verkorte vorm van de godsnaam אֱלֹהִים = ´èlohîm is אֵל = ´èl. Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld). Structuur : 1 - 3. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (299). Pentateuch (216). Eerdere Profeten (28). Latere Profeten (25). 12 Kleine Profeten (14). Geschriften (16). Gn (140). Ex (31). Lv (0). Nu (7). Dt (29). Ex (31). Ex 20 (3) : (1) Ex 20,1. (2) Ex 20,3. (3) Ex 20,19.
- Grieks. θεος = theos (God) . Taalgebruik in het NT : theos (God). Taalgebruik in de LXX : theos (God). Een vorm van θεος = theos (God) in de LXX (3984), in het NT (1314).
- Ned. : God. Arabisch : اَللە = ´allah (Allah). Taalgebruik in de Qoran : ´allah (Allah). In het woord Allah zit het woord `al (op, verheven). D. : Gott. E. : God. Fr. : dieu. De vloek dju. Grieks : θεος = theos (God) . Taalgebruik in het NT : theos (God). Hebreeuws : אֱלֹהִים = ´èlohîm (God). Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God).
- אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) heeft een mannelijke meervoudsvorm ; we zouden moeten vertalen : goden. Als collectief zouden we kunnen vertalen : god. Zo kan dan ook het enk. van het werkw. verklaard worden. Onder goden k/ kunnen an zowel de mannelijke als de vrouwelijke god(en) begrepen zijn.
- De Godsnaam JHWH wordt veelvuldiger dan de naam ´èlohîm (god) gebruikt. Vergelijk maar : יהוה = JHWH. Eigennaam van God. Taalgebruik in Tenakh : JHWH. Getalwaarde : jod = 10, he = 5, waw = 6. Totaal : 26. Structuur : 1 - 5 - 6 - 5. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (5193). Pentateuch (1326). Eerdere Profeten (1013). Latere Profeten (1357). 12 Kleine Profeten (387). Geschriften (1110). Gn (128). Ex (299). Lv (199). Nu (287). Dt (413). In Gn : ´èlohîm (god) (140), de Godsnaam JHWH (128), vooral in Gn 1-25.

Ex 6,2.1. - 2. וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים = wajëdabber ´èlohîm (en God sprak). Tenakh (3) : (1) Gn 8,15. (2) Ex 6,2. (3) Ex 20,1.
- וַיְדַבֵּר יהוה = wajëdabber JHWH (en JHWH sprak). Tenach (100 = 2² X 5²). Pentateuch (96 = 2³ X 2² X 3). Ex (14 = 2 X 7) : (1) Ex 6,10. (2) Ex 6,13. (3) Ex 6,29. (4) Ex 13,1. (5) Ex 14,1. (6) Ex 16,11. (7) Ex 25,1. (8) Ex 30,11. (9) Ex 30,17. (10) Ex 30,22. (11) Ex 31,1. (12) Ex 32,7. (13) Ex 33,1. (14) Ex 40,1. Lv (35 = 5 X 7) : (1) Lv 1,1. (2) Lv 4,1. (3) Lv 5,14. (4) Lv 5,20. (5) Lv 6,1. (6) Lv 6,12. (7) Lv 6,17. (8) Lv 7,22. (9) Lv 7,28. (10) Lv 8,1. (11) Lv 10,8. (12) Lv 11,1. (13) Lv 12,1. (14) Lv 13,1. (15) Lv 14,1. (16) Lv 14,33. (17) Lv 15,1. (18) Lv 16,1. (19) Lv 17,1. (20) Lv 18,1. (21) Lv 19,1. (22) Lv 20,1. (23) Lv 21,16. (24) Lv 22,1. (25) Lv 22,17. (26) Lv 22,26. (27) Lv 23,1. (28) Lv 23,9. (29) Lv 23,23. (30) Lv 23,26. (31) Lv 23,33. (32) Lv 24,1. (33) Lv 24,13. (34) Lv 25,1. (35) Lv 27,1. Van Lv 1-10 beginnen 3 hoofdstukken alzo. Van Lv 11-27 zijn het 15/17 hoofdstukken, niet in Lv 21,1 en Lv 26,1.
- וַיּאֹמֶר אֱלֹהִים = wajjo´mèr ´èlohîm (en God zei). Tenakh (27). Gn (21). Slechts in twee verzen in Ex - Dt : (1) Ex 3,14. (2) Nu 22,12. Rest (4).
- וַיּאֹמֶר יהוה = wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei). Tenakh (204). Lv (2) : (1) Lv 16,2. (2) Lv 16,2.
- וַיּאֹמֶר אֲלֵיהֶם = wajjo´mèr ´äle(j)hèm (tot hen). Tenakh (51).
- וַיְדַבֵּר אֲלֵיהֶם = waJêdabbèr ´ale(j)hèm (en hij sprak tot hen). Tenakh (5) : (1) Gn 42,24. (2) Gn 44,6. (3) 1 K 13,12. (4) 2 K 1,7. (5) 2 Kr 10,14.

Grieks : - ελαλησεν δε ὁ θεος = elalèsen de (hij sprak echter). LXX (1) : Ex 6,2. NT (0).
- και ελαλησεν κυριος = kai elalèsen kurios (en de Heer sprak). LXX (101). NT (0).

Ex 6,3 - Ex 6,3 : Belofte van God : Ex 6,1-13 - Ex 6 - taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,1 - Ex 6,2 - Ex 6,3 - Ex 6,4 - Ex 6,5 - Ex 6,6 - Ex 6,7 - Ex 6,8 - Ex 6,9 - Ex 6,10 - Ex 6,11 - Ex 6,12 - Ex 6,13
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob ben Ik verschenen als God Almachtig; mijn naam, heer, heb Ik hun niet geopenbaard.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

1.

Ex 6,4 - Ex 6,4 : Belofte van God : Ex 6,1-13 - Ex 6 - taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,1 - Ex 6,2 - Ex 6,3 - Ex 6,4 - Ex 6,5 - Ex 6,6 - Ex 6,7 - Ex 6,8 - Ex 6,9 - Ex 6,10 - Ex 6,11 - Ex 6,12 - Ex 6,13
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Met hen heb Ik mijn verbond gesloten: Ik zou hun Kanaän geven, het land waar zij als vreemdeling woonden.      

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,5 - Ex 6,5 : Belofte van God : Ex 6,1-13 - Ex 6 - taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,1 - Ex 6,2 - Ex 6,3 - Ex 6,4 - Ex 6,5 - Ex 6,6 - Ex 6,7 - Ex 6,8 - Ex 6,9 - Ex 6,10 - Ex 6,11 - Ex 6,12 - Ex 6,13
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Nu heb Ik het kermen gehoord van de Israëlieten die door de Egyptenaren tot slaven gemaakt zijn. Daarom ben Ik nu mijn verbond indachtig.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ex 6,5.

5. zelfst. naamw. vr. enk. stat. construct. נַאֲקַת = na´äqath van het zelfst. naamw. נְאָקָה = në´âqâh (geweeklaag, weeklacht, gejammer). Zie het werkw. נָאַק = nâ´aq (weeklagen, kermen). Taalgebruik in Tenakh : nâ´aq (weeklagen, kermen). Getalwaarde : nun = 14 of 50, aleph = 1, qoph = 19 of 100 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 151 (priemgetal). Structuur : 5 - 1 - 1. De som van de elementen is 7. Tenakh (1) : Ex 6,5. Een vorm van in Tenakh (4) : (1) Ex 2,24. (2) Ex 6,5. (3) Re 2,18. (4) Ez 30,24.

Ex 6,6 - Ex 6,6 : Belofte van God : Ex 6,1-13 - Ex 6 - taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,1 - Ex 6,2 - Ex 6,3 - Ex 6,4 - Ex 6,5 - Ex 6,6 - Ex 6,7 - Ex 6,8 - Ex 6,9 - Ex 6,10 - Ex 6,11 - Ex 6,12 - Ex 6,13
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Zeg dus tegen de Israëlieten: Ik ben de heer; Ik zal u wegvoeren uit de dwangarbeid van Egypte; Ik zal u bevrijden van hun overheersing; met uitgestrekte* arm en onder toediening van zware straffen zal Ik u verlossen.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,7 - Ex 6,7 : Belofte van God : Ex 6,1-13 - Ex 6 - taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,1 - Ex 6,2 - Ex 6,3 - Ex 6,4 - Ex 6,5 - Ex 6,6 - Ex 6,7 - Ex 6,8 - Ex 6,9 - Ex 6,10 - Ex 6,11 - Ex 6,12 - Ex 6,13
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Ik zal u aannemen als mijn volk en Ik zal uw God zijn. Dan zult u beseffen dat Ik het ben, de heer uw God, die U bevrijdt van de dwangarbeid van Egypte.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,8 - Ex 6,8 : Belofte van God : Ex 6,1-13 - Ex 6 - taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,1 - Ex 6,2 - Ex 6,3 - Ex 6,4 - Ex 6,5 - Ex 6,6 - Ex 6,7 - Ex 6,8 - Ex 6,9 - Ex 6,10 - Ex 6,11 - Ex 6,12 - Ex 6,13
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Ik zal u naar het land brengen dat Ik met opgestoken hand beloofd heb aan Abraham, Isaak en Jakob. Ik zal het u in bezit geven, Ik, de heer.’        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,9 - Ex 6,9 : Belofte van God : Ex 6,1-13 - Ex 6 - taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,1 - Ex 6,2 - Ex 6,3 - Ex 6,4 - Ex 6,5 - Ex 6,6 - Ex 6,7 - Ex 6,8 - Ex 6,9 - Ex 6,10 - Ex 6,11 - Ex 6,12 - Ex 6,13
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Mozes bracht deze woorden over aan de Israëlieten. Maar zij luisterden niet naar hem: ze hadden door de harde slavendienst de moed verloren.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,10 - Ex 6,10 : Belofte van God : Ex 6,1-13 - Ex 6 - taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,1 - Ex 6,2 - Ex 6,3 - Ex 6,4 - Ex 6,5 - Ex 6,6 - Ex 6,7 - Ex 6,8 - Ex 6,9 - Ex 6,10 - Ex 6,11 - Ex 6,12 - Ex 6,13
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] En de heer sprak tot Mozes:       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

1. prefix verbindingswoord wë + act. piël imperf. 3de pers. mann. enk. וַיְדַבֵּר = wajëdabber (en hij sprak) van het werkw. דָבַר = dâbhar (spreken). Taalgebruik in Tenakh : dâbhar (spreken). . Getalwaarde : daleth = 4, beth = 2, resj = 21 of 200 ; totaal : 27 (3³) OF 206 = (2 X 103). In 192 (26 X 7) verzen in Tenakh. In 140 (20 X 7) verzen in de Pentateuch. Gn (16) : (1) Gn 8,15. (2) Gn 17,3. (3) Gn 19,14. (4) Gn 20,8. (5) Gn 23,3. (6) Gn 23,8. (7) Gn 23,13. (8) Gn 34,3. (9) Gn 34,8. (10) Gn 41,9. (11) Gn 41,17. (12) Gn 42,7. (13) Gn 42,24. (14) Gn 44,6. (15) Gn 50,4. (16) Gn 50,21. Ex (20). Ex 20 (1) : Ex 20,1. Lv (40) : (1) Lv 1,1. (2) Lv 4,1. (3) Lv 5,14. (4) Lv 5,20. (5) Lv 6,1. (6) Lv 6,12. (7) Lv 6,17. (8) Lv 7,22. (9) Lv 7,28. (10) Lv 8,1. (11) Lv 10,8. (12) Lv 10,12. (13) Lv 10,19. (14) Lv 11,1. (15) Lv 12,1. (16) Lv 13,1. (17) Lv 14,1. (18) Lv 14,33. (19) Lv 15,1. (20) Lv 16,1. (21) Lv 17,1. (22) Lv 18,1. (23) Lv 19,1. (24) Lv 20,1. (25) Lv 21,16. (26) Lv 21,24. (27) Lv 22,1. (28) Lv 22,17. (29) Lv 22,26. (30) Lv 23,1. (31) Lv 23,9. (32) Lv 23,23. (33) Lv 23,26. (34) Lv 23,33. (35) Lv 23,44. (36) Lv 24,1. (37) Lv 24,13. (38) Lv 24,23. (39) Lv 25,1. (40) Lv 27,1. Nu (59 = 3 X 19). Dt (7). In Ex 20,1 is het vervoegd werkw. vergezeld van het lijdend voorwerp met dezelfde stam als het werkw.. Bovendien is in Ex 20,1 nog een werkw. van 'zeggen' toegevoegd.
- וַיּאֹמֶר = wajjo´mèr (en hij zei) < prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. אמר = ´-m-r (zeggen). Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen). Getalwaarde : aleph = 1, mem = 13 of 40, resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal). Structuur : 1 - 4 - 2. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (1879). Pentateuch (594). Eerdere Profeten (868). Latere Profeten (120). 12 Kleine Profeten (56). Geschriften (241). Gn (315). Ex (150). Lv (10). Nu (95). Dt (24). Samen : 40 + 2 = 42 (6 X 7). Ex (150). Ex 20 (2) : (1) Ex 20,20. (2) Ex 20,22.
- act. ind. aor. 3de pers. enk. ελαλησεν = elalèsen (hij sprak) van het werkw. λαλεω = laleô (lallen, spreken, praten). Taalgebruik in het NT : laleô (lallen, spreken, praten). Taalgebruik in de LXX : laleô (lallen, spreken, praten).

  laleô  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  act. ind. aor. 3de pers. enk. elalèsen   431  400  31  13  19   

- Ned. : spreken. Arabisch : تَكَلَمَ = takallama (spreken). Taalgebruik in de Qoran : takallama (spreken). D. : sprechen. E. : to speek. Fr. : parler. Grieks : λαλεω = laleô (lallen, spreken, praten). Taalgebruik in het NT : laleô (lallen, spreken, praten). Hebreeuws : דָבַר = dâbhar (spreken). Taalgebruik in Tenakh : dâbhar (spreken). Lat. : loqui

1. - 2. וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים = wajëdabber ´èlohîm (en God sprak). Tenakh (3) : (1) Gn 8,15. (2) Ex 6,2. (3) Ex 20,1.
- וַיְדַבֵּר יהוה = wajëdabber JHWH (en JHWH sprak). Tenach (100 = 2² X 5²). Pentateuch (96 = 2³ X 2² X 3). Ex (14 = 2 X 7) : (1) Ex 6,10. (2) Ex 6,13. (3) Ex 6,29. (4) Ex 13,1. (5) Ex 14,1. (6) Ex 16,11. (7) Ex 25,1. (8) Ex 30,11. (9) Ex 30,17. (10) Ex 30,22. (11) Ex 31,1. (12) Ex 32,7. (13) Ex 33,1. (14) Ex 40,1. Lv (35 = 5 X 7) : (1) Lv 1,1. (2) Lv 4,1. (3) Lv 5,14. (4) Lv 5,20. (5) Lv 6,1. (6) Lv 6,12. (7) Lv 6,17. (8) Lv 7,22. (9) Lv 7,28. (10) Lv 8,1. (11) Lv 10,8. (12) Lv 11,1. (13) Lv 12,1. (14) Lv 13,1. (15) Lv 14,1. (16) Lv 14,33. (17) Lv 15,1. (18) Lv 16,1. (19) Lv 17,1. (20) Lv 18,1. (21) Lv 19,1. (22) Lv 20,1. (23) Lv 21,16. (24) Lv 22,1. (25) Lv 22,17. (26) Lv 22,26. (27) Lv 23,1. (28) Lv 23,9. (29) Lv 23,23. (30) Lv 23,26. (31) Lv 23,33. (32) Lv 24,1. (33) Lv 24,13. (34) Lv 25,1. (35) Lv 27,1. Van Lv 1-10 beginnen 3 hoofdstukken alzo. Van Lv 11-27 zijn het 15/17 hoofdstukken, niet in Lv 21,1 en Lv 26,1.
- וַיּאֹמֶר אֱלֹהִים = wajjo´mèr ´èlohîm (en God zei). Tenakh (27). Gn (21). Slechts in twee verzen in Ex - Dt : (1) Ex 3,14. (2) Nu 22,12.
- וַיּאֹמֶר יהוה = wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei). Tenakh (204). Lv (2) : (1) Lv 16,2. (2) Lv 16,2.
- Zie Labuschagne C. J., Numerical Secrets of the Bible. Rediscovering the Bible Codes, Texas, North Richland Hills, Bibal Press, 2000, p. 49-53.

5. לֵאמֹר = le´mor (om te zeggen) < prefix voorzetsel lë + act. qal inf. van het werkw. אמר = ´-m-r (zeggen). Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen). Getalwaarde : aleph = 1, mem = 13 of 40, resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal). Structuur : 1 - 4 - 2. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (897). Pentateuch (298). Eerdere Profeten (281). Latere Profeten (197). 12 Kleine Profeten (43). Geschriften (78). Ex (49). Ex 6 (3) : (1) Ex 6,10. (2) Ex 6,12. (3) Ex 6,29.

Ex 6,11 - Ex 6,11 : Belofte van God : Ex 6,1-13 - Ex 6 - taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,1 - Ex 6,2 - Ex 6,3 - Ex 6,4 - Ex 6,5 - Ex 6,6 - Ex 6,7 - Ex 6,8 - Ex 6,9 - Ex 6,10 - Ex 6,11 - Ex 6,12 - Ex 6,13
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] ‘Ga tegen de farao, de koning van Egypte, zeggen dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten vertrekken.’        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,12 - Ex 6,12 : Belofte van God : Ex 6,1-13 - Ex 6 - taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,1 - Ex 6,2 - Ex 6,3 - Ex 6,4 - Ex 6,5 - Ex 6,6 - Ex 6,7 - Ex 6,8 - Ex 6,9 - Ex 6,10 - Ex 6,11 - Ex 6,12 - Ex 6,13
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Maar Mozes antwoordde: ‘De Israëlieten luisteren niet eens naar mij. Zou de farao dan wel naar mij luisteren, onbesneden* van lippen als ik ben?’        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,13 - Ex 6,13 : Belofte van God : Ex 6,1-13 - Ex 6 - taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,1 - Ex 6,2 - Ex 6,3 - Ex 6,4 - Ex 6,5 - Ex 6,6 - Ex 6,7 - Ex 6,8 - Ex 6,9 - Ex 6,10 - Ex 6,11 - Ex 6,12 - Ex 6,13
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] De heer sprak tot Mozes en Aäron en zond hen naar de Israëlieten en naar de farao, de koning van Egypte, met de eis dat hij de Israëlieten uit Egypte zou laten vertrekken.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

12. me´èrèts (uit het land) < min + ´èrèts (land, aarde). Taalgebruik in Tenach : ´èrètz (land). Taalgebruik in Ex : ´èrètz (land). Getalwaarde : aleph = 1, resj = 20 of 300, tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 of 391. Gr. gè (aarde, land). Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde). Taalgebruik in het N.T. : gè (aarde). Lat. terra. Fr. terre. Ned. aarde. E. earth. D. Welt. Tenach (157). Pentateuch (56). Ex (21 = 3 X 7) : (1) Ex 6,13. (2) Ex 6,26. (3) Ex 7,4. (4) Ex 12,17. (5) Ex 12,41. (6) Ex 12,42. (7) Ex 12,51. (8) Ex 13,18. (9) Ex 16,1. (10) Ex 16,6. (11) Ex 16,32. (12) Ex 19,1. (13) Ex 20,2. (14) Ex 29,46. (15) Ex 32,1. (16) Ex 32,4. (17) Ex 32,7. (18) Ex 32,8. (19) Ex 32,11. (20) Ex 32,23. (21) Ex 33,1.

Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi : Ex 6,14-30 - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -

Ex 6,14 - Ex 6,14 : Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi [14] Hier volgen de hoofden van de verschillende geslachten. Zonen van Ruben, Israëls eerstgeborene: Chanok en Pallu, Chesron en Karmi. Dit zijn de geslachten van Ruben.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,15 - Ex 6,15 : Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Zonen van Simeon: Jemuël, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar en Saul, de zoon van een Kanaänitische vrouw. Dit zijn de geslachten van Simeon.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,16 - Ex 6,16 : Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] De* namen van de zonen van Levi, met hun afstammelingen: Gerson, Kehat en Merari. Levi werd honderdzevenendertig jaar oud.      

King James Bible. And these are the names of the sons of Levi according to their generations; Gershon, and Kohath, and Merari: and the years of the life of Levi were an hundred thirty and seven years.

Tekstuitleg van Ex 6,16. Dit vers Ex 6,16 telt 15 (3 X 5) woorden en 60 (2 X 2 X 3 X 5) letters ; verhouding : 1 op 4. De getalwaarde van Ex 6,16 is 5626 (2 X 29 X 97).

Gn 46,11 Ex 6,16 Nu 3,17 1 Kr 5,27 1 Kr 6,1
  wë´ellèh sjëmôth (en deze namen) wajjihëjû ´ellèh (en deze waren)    
ûbhëni lewî (en de zonen van Levi) bhëni lewî (van de zonen van Levi) bhëni lewî (van de zonen van Levi) bhëni lewî (de zonen van Levi) bhëni lewî (de zonen van Levi)
  lëtholëdothâm (naar hun geslachten) bisjmothâm (naar hun namen)    
gerësjon (Gerson) gerësjon (Gerson) gerësjon (Gerson) gerësjon (Gerson) gerësjon (Gerson)
qëhâth (Qehat) ûqëhâth (en Qehat) ûqëhâth (en Qehat) qëhâth (Qehat) qëhâth (Qehat)
ûmërârî (en Merari) ûmërârî (en Merari) ûmërârî (en Merari) ûmërârî (en Merari) ûmërârî (en Merari)
Jakob vertrekt naar Egypte : Gn 46,1-34  Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi :  Ex 6,14-30   Telling van priesters en Levieten : Nu 3,1-50    Overjordaanse stammen : 1 Kr 5,1-41   Stamboom van de Levieten : 1 Kr 6,1-15  

12-14. sjèbha` ûsjëlosjîm ûmë´ath (137). In twee verzen in de bijbel. In dit vers Ex 6,16 (de ouderdom van Leci) en in Ex 6,20 (de ouderdom van Amram, de kleinzoon van Levi). 137 is de som van de getallen van de geometrische figuren : 27 (kubus), 37 (zeshoek) en 73 (zeshoekige ster). In Ex 6,14-30 worden slechts de leeftijden van Levi, Qehat en Amram gegeven. Samen is dat : 137 + 133 + 137 = 407 (11 X 37).

Ex 6,17 - Ex 6,17 : Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Zonen van Gerson: Libni en Simi en hun geslachten.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,18 - Ex 6,18 : Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Zonen van Kehat: Amram, Jishar, Chebron en Uzziël. Kehat werd honderddrieëndertig jaar oud.      

King James Bible. And the sons of Kohath; Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel: and the years of the life of Kohath were an hundred thirty and three years.
Luther-Bibel (1984). Die Söhne Kehats sind diese: Amram, Jizhar, Hebron, Usiël. Kehat aber wurde 133 Jahre alt.

Tekstuitleg van Ex 6,18. Dit vers Ex 6,18 telt 13 woorden en 54 (2 X 3 X 3 X 3 = 3 X 18 = 6 X 9) letters. De getalswaarde van Ex 6,18 is 4647 (3 X 1549).

`amërâm (Amram). Verwijzing : `amërâm (Amram), zie Ex 6,18. `amërâm (Amram). Getalwaarde : ajin = 16 of 70, mem = 13 of 40, resj = 20 of 200 ; totaal : 62 (2 X 31) of 350 (2 X 5 X 5 X 7). In twaalf verzen in de bijbel : (1) Ex 6,18 (nakomelingen van Levi ; Amram, zoon van Qehat, kleinzoon van Levi). (2) Ex 6,20 (nakomelingen van Levi ; Amran, vader van Mozes en Aäron). (3) Nu 3,19 (telling van priesters en Levieten ; Amram, de zoon van Qehat). (4) Nu 26,58 (tweede volkstelling ; Amram, zoon van Levi). (5) Nu 26,59 (tweede volkstelling ; de vader van Mozes, Aäron en Mirjam). (6) Ezr 10,34 (zoon van Bani). (7) 1 Kr 5,28 (nakomelingen van Levi ; Amram, zoon van Qehat, kleinzoon van Levi). (8) 1 Kr 5,29 (Amram, de vader van Mozes, Aäron en Mirjam ). (9) 1 Kr 6,3 (Amram, de zoon van Qehat). (10) 1 Kr 23,12 (Amram, de zoon van Qehat). (11) 1 Kr 23, 13 (Amram, de vader van Mozes en Aäron). (12) 1 Kr 24, 20.
Zijn vrouw was Jokhèbhèd, de dochter van Levi, of tante van Amram. Amram en Jokhèbhèd kregen drie kinderen ; twee zonen : Aäron en Mozes ; één dochter, nl. Mirjam.

Amran, de zoon van Qehath
Ex 6,18 Nu 3,19 Nu 26,58 1 Kr 5,28 1 Kr 6,3 1 Kr 23,12
ûbhënê qëhâth (en de zonen van Qehat) ûbhënê qëhâth (en de zonen van Qehat) ûqëhâth (en Qehat) ûbhënê qëhâth (en de zonen van Qehat) ûbhënê qëhâth (en de zonen van Qehat) ûbhënê qëhâth (en de zonen van Qehat)
  lëmisjëpëchothâm (volgens hun geslachten) hôled (verwekte)      
`amërâm (Amram) `amërâm (Amram) ´èth `amërâm (Amram) `amërâm (Amram) `amërâm (Amram) `amërâm (Amram)
wëjitsëhâr (en Jishar) wëjitsëhâr (en Jishar)   jitsëhâr (Jishar) wëjitsëhâr (en Jishar) jitsëhâr (Jishar)
wëchèbhërôn (en Hebron) chèbhërôn ( Hebron)   wëchèbhërôn (en Hebron) wëchèbhërôn (en Hebron) chèbhërôn ( Hebron)
wë`uzzi´el (en Uzziël) wë`uzzi´el (en Uzziël)   wë`uzzi´el (en Uzziël) wë`uzzi´el (en Uzziël) wë`uzzi´el (en Uzziël)
           ´ârëbâ`âh (vier)
Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi :  Ex 6,14-30 Telling van priesters en Levieten : Nu 3,1-50   Tweede volkstelling : Nu 26,1-65  Overjordaanse stammen : 1 Kr 5,1-41  Stamboom van de Levieten : 1 Kr 6,1-15  Indeling van de Levieten : 1 Kr 23,1-32  


Amran, de vader van Aäron, Mozes en Mirjam
Ex 6,20 Nu 26,59 1 Kr 5,29 1 Kr 23, 13
waththelèd lô (en zij baarde voor hem)  waththelèd lë`amërâm (en zij baarde voor Amram)  ûbhënê  `amërâm(en de zonen van Amram) bhënê  `amërâm(de zonen van Amram)
´èth ´ahäron (Aäron)   ´èth ´ahäron (Aäron)   ´ahäron (Aäron)   ´ahäron (Aäron)  
wë´èth mosjèh (en Mozes)   wë´èth mosjèh (en Mozes)   ûmosjèh (en Mozes)   ûmosjèh (en Mozes)  
  wë´èth mirëjâm ´ähothâm (en Mirjam hun zuster) ûmirëjâm (en Mirjam)  
Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi :  Ex 6,14-30   Tweede volkstelling : Nu 26,1-65   Overjordaanse stammen : 1 Kr 5,1-41   Indeling van de Levieten : 1 Kr 23,1-32  

soera 3,33. Verwijzing : soera 3,33. soera 3,33

33. God heeft uitverkoren Adam en Nuh en het geslacht van Ibrahim en het geslacht van Imran boven de wereldwezens.
33. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde.
[3.33] Surely Allah chose Adam and Nuh and the descendants of Ibrahim and the descendants of Imran above the nations.

In dit ayat (vers) worden vier personen genoemd : Adam, Nuh (Noach), Ibrahim (Abraham) en Imran (Amram). Waarom deze vier ?
In de geslachtslijst van Adam in Gn 5,1-32 worden tien generaties vermeld. De lijst begint met Adam en eindigt met Noach. In deze lijst wordt de leeftijd van de stamvaders vermeld. Een tweede geslachtslijst van tien generaties vinden we in Gn 11,10-32. De lijst begint met Sem, de zoon van Noach, en eindigt Abram (Abraham). Ook in deze lijst wordt de leeftijd van de stamvaders vermeld. In de geslachtslijsten van Ruben, Simeon en Levi - de drie oudste kinderen van Lea - (Ex 6,14-30) wordt de leeftijd van Levi, zijn zoon Qehath en zijn kleinzoon Amran, de vader van Aäron en Mozes vermeld. Zo wordt het verband tussen deze stamvaders beklemtoond. Abraham heeft een zoon Izaak. Zijn zoon is Jakob, de vader van Levi. Van Izaak tot Mozes zijn er zes generaties.
Het is opmerkelijk dat bij de zesentwintigste generatie God zich aan Mozes openbaart als JHWH. De getalswaarde van JHWH is zesentwintig.

Ex 6,19 - Ex 6,19 : Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] Zonen van Merari: Machli en Musi. Dit zijn dus de geslachten van Levi en hun afstammelingen.      

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ex 6,19. Het vers Ex 6,19 telt 8 (2 X 2 X 2) woorden en 35 (5 X 7) letters. De getalswaarde van Ex 6,19 is 2787 (3 X 929). De getalswaarde van namen Merari, Machli en Musi is 900 (2 X 2 X 3 X 3 X 5 X 5). De getalswaarde van Merari is 450 (4 + 5 = 9): de helft van 900; de getalswaarde van Machli is 88 (2 X 2 X 2 X 11: som van de elementen is 8; de getalswaarde van Musi is 4 X 89; zo komen we aan een reeks van 88 - 89 - 90.

Ex 6,20 - Ex 6,20 : Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Amram huwde met Jokebed, zijn tante, en zij baarde Mozes en Aäron voor hem. Amram werd honderdzevenendertig jaar oud.        

King James Bible. And Amram took him Jochebed his father's sister to wife; and she bare him Aaron and Moses: and the years of the life of Amram were an hundred and thirty and seven years.

Tekstuitleg van Ex 6,20. Dit vers Ex 6,20 telt 20 (2 X 2 X 5) woorden en 70 (2 X 5 X 7) letters. De getalwaarde van Ex 6,20 is 6192 (2 X 2 X 2 X 2 X 3 X 3 X 43).

17. - 19. sjèbha` ûsjëlosjîm ûmë´ath (137). In twee verzen in de bijbel. In Ex 6,16 (de ouderdom van Leci) en in Ex 6,20 (de ouderdom van Amram, de kleinzoon van Levi). 137 is de som van de getallen van de geometrische figuren : 27 (kubus), 37 (zeshoek) en 73 (zeshoekige ster). In Ex 6,14-30 worden slechts de leeftijden van Levi, Qehat en Amram gegeven. Samen is dat : 137 + 133 + 137 = 407 (11 X 37).

Ex 6,21 - Ex 6,21 : Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] Zonen van Jishar: Korach, Nefeg en Zikri.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,22 - Ex 6,22 : Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] Zonen van Uzziël: Misaël, Elsafan en Sitri.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,23 - Ex 6,23 : Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] Aäron huwde met Eliseba, dochter van Amminadab en zuster van Nachson; zij baarde Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar voor hem.      

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

4. elisabet (Elisabeth). Taalgebruik in het N.T. : elisabet (Elisabeth). Taalgebruik in Lc : elisabet (Elisabeth). Lc (8) : (1) Lc 1,5. (2) Lc 1,7. (3) Lc 1,13. (4) Lc 1,24. (5) Lc 1,36. (6) Lc 1,40. (7) Lc 1,41 (2X). (8) Lc 1,57. Tenach (1) Ex 6,23 : ´elîsjèbha` (Elisabet). In Ex 6,23 is Elisabet de vrouw van de hogepriester Aäron. In Lc is Elisabet de vrouw van de priester Zacharia, de moeder van Johannes de Doper. De parallel tussen Aäron, de eerste hogepriester, en Zacharia, de (laatste ?) priester is er via hun echtgenotes Elisabet. De naam Elisabet kan betekenen : élî sjâbha`(mijn God zwoer). Gr. omnumi (zweren, onder ede beloven). Taalgebruik in het N.T. : omnumi (zweren, onder ede beloven). Taalgebruik in de Septuaginta. : omnumi (zweren, onder ede beloven). Lat. jurare. Fr. jurer. E. to swear. D. schwören. Een vorm van omnumi (zweren, onder ede beloven) in het N.T. (26), in de LXX (188). Hebr. sjâbhâ`: zweren, vervolledigen / vervullen. Taalgebruik in Tenach : sjâbhâ`(zweren). Getalwaarde : sjin = 21 of 300, beth = 2, ajin = 16 of 70 ; totaal : 39 ( 3 X 13 of 26 + 13) of 372 (12 X 31).

Ex 6,24 - Ex 6,24 : Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] Zonen van Korach: Assir, Elkana en Abiasaf. Dit zijn de geslachten van de Korachieten.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,25 - Ex 6,25 : Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] Eleazar, zoon van Aäron, huwde met een dochter van Putiël en zij baarde Pinechas voor hem. Dit zijn de familiehoofden van de stam Levi, met hun geslachten.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,26 - Ex 6,26 : Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] Aan deze Mozes en Aäron had de heer de opdracht gegeven: ‘Leid de Israëlieten, in* legers geordend, uit Egypte.’       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

12. me´èrèts (uit het land) < min + ´èrèts (land, aarde). Taalgebruik in Tenach : ´èrètz (land). Taalgebruik in Ex : ´èrètz (land). Getalwaarde : aleph = 1, resj = 20 of 300, tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 of 391. Gr. gè (aarde, land). Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde). Taalgebruik in het N.T. : gè (aarde). Lat. terra. Fr. terre. Ned. aarde. E. earth. D. Welt. Tenach (157). Pentateuch (56). Ex (21 = 3 X 7) : (1) Ex 6,13. (2) Ex 6,26. (3) Ex 7,4. (4) Ex 12,17. (5) Ex 12,41. (6) Ex 12,42. (7) Ex 12,51. (8) Ex 13,18. (9) Ex 16,1. (10) Ex 16,6. (11) Ex 16,32. (12) Ex 19,1. (13) Ex 20,2. (14) Ex 29,46. (15) Ex 32,1. (16) Ex 32,4. (17) Ex 32,7. (18) Ex 32,8. (19) Ex 32,11. (20) Ex 32,23. (21) Ex 33,1.

12. - 13. me´èrèts mitsërajim (uit het land Egypte). Tenach (45). Pentateuch (26). Ex (8) : (1) Ex 6,26. (2) Ex 7,4. (3) Ex 12,51. (4) Ex 20,2. (5) Ex 29,46. (6) Ex 32,1. (7) Ex 32,11. (8) Ex 32,23.

Ex 6,27 - Ex 6,27 : Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [27] Zij waren het ook die het woord voerden bij de farao, de koning van Egypte, en zij eisten van hem dat hij de Israëlieten zou laten vertrekken uit Egypte, zij, Mozes en Aäron.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,28 - Ex 6,28 : Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [28] Toen de heer in Egypte het woord richtte tot Mozes,        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,29 - Ex 6,29 : Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [29] zei Hij: ‘Ik ben de heer. Deel de farao, de koning van Egypte, alles mee wat Ik tegen u gezegd heb.’       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ex 6,30 - Ex 6,30 : Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi - Ex 6 -- taalgebruik - Ex 6,1-13 -- Ex 6,14-30 -- Ex 6,14 - Ex 6,15 - Ex 6,16 - Ex 6,17 - Ex 6,18 - Ex 6,19 - Ex 6,20 - Ex 6,21 - Ex 6,22 - Ex 6,23 - Ex 6,24 - Ex 6,25 - Ex 6,26 - Ex 6,27 - Ex 6,28 - Ex 6,29 - Ex 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [30] Maar Mozes zei tegen de heer: ‘Ik, onbesneden van lippen als ik ben? Waarom zou de farao naar mij luisteren!’       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van