EXODUS 10 - Ex 10 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html

Overzicht van Exodus : - Ex 1 - Ex 2 - Ex 3 - Ex 4 - Ex 5 - Ex 6 - Ex 7 - Ex 8 - Ex 9 - Ex 10 - Ex 11 - Ex 12 - Ex 13 - Ex 14 - Ex 15 - Ex 16 - Ex 17 - Ex 18 - Ex 19 - Ex 20 - Ex 21 - Ex 22 - Ex 23 - Ex 24 - Ex 25 - Ex 26 - Ex 27 - Ex 28 - Ex 29 - Ex 30 - Ex 31 - Ex 32 - Ex 33 - Ex 34 - Ex 35 - Ex 36 - Ex 37 - Ex 38 - Ex 39 - Ex 40 -
Overzicht vers per vers : - Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 - Ex 10,21 - Ex 10,22 - Ex 10,23 - Ex 10,24 - Ex 10,25 - Ex 10,26 - Ex 10,27 - Ex 10,28 - Ex 10,29 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,Ex 10,1-20 . Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -

Ex 10,1 - Ex 10,1 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [1] De heer sprak tot Mozes: ‘Ga naar de farao, want Ik maak hem en zijn hovelingen onwillig, zodat Ik mijn tekenen voor hen kan verrichten.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,2 - Ex 10,2 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] Dan kunt u later aan uw kinderen en kleinkinderen vertellen hoe Ik tegen de Egyptenaren ben opgetreden en welke tekenen Ik onder hen aangericht heb. Zo zult u weten dat Ik de heer ben.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,3 - Ex 10,3 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [3] Mozes en Aäron gingen naar de farao en zeiden tegen hem: ‘Zo spreekt de heer, de God van de Hebreeën: Hoe lang nog blijft u weigeren om voor Mij te buigen? Laat mijn volk gaan om Mij te vereren.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,3.1. - 5. וַיָּבֹ֨א מֹשֶׁ֤ה וְאַהֲרֹן֙ אֶל־פַּרְעֹ֔ה = wajjâbho´ mosjèh wa´ahäron ´èl parë`oh (en Mozes en Aäron gingen tot Farao) . Tenakh (2) : Ex 7,10 . ( 2) Ex 10,3 .

Ex 10,3.8. - 10. koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) . Tenakh (247) . Ex (10) : (1) Ex 4,22 . (2) Ex 5,1 . (3) Ex 7,17 (1ste plaag) . (4) Ex 7,26 (2de plaag) . (5) Ex 8,16 (4de plaag) . (6) Ex 9,1 (5de plaag) . (7) Ex 9,13 (7de plaag) . (8) Ex 10,3 (8ste plaag) . (9) Ex 11,4 (10de plaag) . (10) Ex 32,27 .

Ex 10,3.11. - 12. ´êlohe(j) hâ`ibhërîm (god van de Hebreeën) . Tenakh (5) : (1) Ex 5,3 . (2) Ex 7,16 (1ste plaag) . (3) Ex 9,1 (5de plaag) . (4) Ex 9,13 (7de plaag) . (5) Ex 10,3 (8ste plaag) .

Ex 10,3.10. - 12. JHWH ´êlohe(j) hâ`ibhërîm (JHWH, god van de Hebreeën) . Tenakh (4) : (1) Ex 7,16 (1ste plaag) . (2) Ex 9,1 (5de plaag) . (3) Ex 9,13 (7de plaag) . (4) Ex 10,3 (8ste plaag) .

Ex 10,4 - Ex 10,4 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [4] Als u weigert om mijn volk te laten gaan, zal Ik morgen sprinkhanen* over uw grondgebied laten komen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,5 - Ex 10,5 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] Ze zullen de oppervlakte van het land zo dicht bedekken dat er geen land meer te zien is. Wat na de hagel is overgebleven, zullen zij verslinden; alle bomen buiten op het land zullen ze kaalvreten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,6 - Ex 10,6 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [6] Uw huizen, de huizen van al uw hovelingen en die van heel Egypte zullen er vol van zijn. Uw vaders en uw verre voorvaderen hebben, zolang zij in het land wonen, nog nooit zoiets gezien, tot op de dag van vandaag.’ Mozes draaide zich om en ging bij de farao weg.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,7 - Ex 10,7 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [7] Nu zeiden de hovelingen van de farao tegen hem: ‘Hoe lang moet die man nog een struikelblok voor ons zijn? Laat die mensen toch gaan om de heer hun God te vereren. Ziet u niet dat Egypte ten onder gaat?’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,8 - Ex 10,8 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] Hierop werden Mozes en Aäron opnieuw bij de farao ontboden en deze sprak tot hen: ‘U kunt vertrekken en de heer uw God gaan vereren. Maar wie gaan er mee?’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,9 - Ex 10,9 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [9] Mozes antwoordde: ‘Wij gaan met onze kinderen en grijsaards, met onze zonen en dochters, met ons kleinvee en onze runderen. Want wij vieren een pelgrimsfeest ter ere van de heer.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,10 - Ex 10,10 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [10] En de farao antwoordde: ‘Dat de heer dan evenzeer* met u mag zijn, als ik bereid ben om u met uw kinderen te laten vertrekken! Het is duidelijk dat u iets kwaads van plan bent.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,11 - Ex 10,11 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] Daar komt niets van in! Alleen de volwassen mannen mogen de heer gaan vereren; dat hebben jullie toch altijd gevraagd.’ Daarop werden ze uit de tegenwoordigheid van de farao verwijderd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

13.

Ex 10,12 - Ex 10,12 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [12] En de heer sprak tot Mozes: ‘Strek uw hand uit over Egypte, dan zullen de sprinkhanen erop neerstrijken. Alle veldgewassen, alles wat de hagel heeft overgelaten, zullen zij verslinden.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,13 - Ex 10,13 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] Mozes strekte zijn staf uit over Egypte en de heer liet een oostenwind over het land waaien, heel die dag en heel die nacht. Toen de ochtend aanbrak had de oostenwind sprinkhanen aangevoerd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

10. w-r-û-ch (wërûach = en een geest OF wërèwach = en ruimte, verademing) . wërûach(en geest) : nevenschikkend voegw. wë + zelfst. naamw. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . LXX : pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . wërûach (en geest) in Tenach (39) . Pentateuch (4) : Gn (2) : (1) Gn 1,2 . (2) Gn 32,17 (wërèwach : en ruimte) . (3) Ex 10,13 . (4) Nu 11,31 . rûach (geest) in Tenach (204) . Pentateuch (19) . Gn (7) : (1) Gn 6,17 . (2) Gn 7,15 . (3) Gn 7,22 . (4) Gn 8,1 . (5) Gn 26,35 . (6) Gn 41,38 . (7) Gn 45,27 . rûchî (mijn geest) . Tenach (31) . Pentateuch (1) Gn 6,3 . Een vorm van pneuma (geest) in het N.T. (379) , in de LXX (382) , in de Pentateuch (26) , Gn (7) : (1) Gn 1,2 . (2) Gn 6,3 . (3) Gn 6,17 . (4) Gn 7,15 . (5) Gn 8,1 . (6) Gn 41,38 . (7) Gn 45,27 .

20. w-r-û-ch (wërûach = en een geest OF wërèwach = en ruimte, verademing) . wërûach(en geest) : nevenschikkend voegw. wë + zelfst. naamw. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . LXX : pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . wërûach (en geest) in Tenach (39) . Pentateuch (4) : Gn (2) : (1) Gn 1,2 . (2) Gn 32,17 (wërèwach : en ruimte) . (3) Ex 10,13 . (4) Nu 11,31 . rûach (geest) in Tenach (204) . Pentateuch (19) . Gn (7) : (1) Gn 6,17 . (2) Gn 7,15 . (3) Gn 7,22 . (4) Gn 8,1 . (5) Gn 26,35 . (6) Gn 41,38 . (7) Gn 45,27 . rûchî (mijn geest) . Tenach (31) . Pentateuch (1) Gn 6,3 . Een vorm van pneuma (geest) in het N.T. (379) , in de LXX (382) , in de Pentateuch (26) , Gn (7) : (1) Gn 1,2 . (2) Gn 6,3 . (3) Gn 6,17 . (4) Gn 7,15 . (5) Gn 8,1 . (6) Gn 41,38 . (7) Gn 45,27 .

Ex 10,14 - Ex 10,14 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] Overal in Egypte streken zij neer. Zoveel sprinkhanen waren er nooit geweest en zullen er nooit meer komen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,15 - Ex 10,15 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] Ze bedekten heel de oppervlakte, zodat het land er zwart van zag. Ze vraten alle veldgewassen op en alle boomvruchten die de hagel had overgelaten. Aan bomen of veldgewas bleef in heel Egypte geen groen meer over.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. wajëkhas (en hij bedekte) . Verwijzing : kâsâh (bedekken) , zie Nu 9,15 . Prefix verbindingswoord wë en werkwoordvorm piel imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud . In vijf verzen in de bijbel : (1) Ex 10,15 . (2) Ex 24,15 . (3) Ex 40,34 . (4) Nu 22,11 . (5) Jon 3,6 .

Ex 10,16 - Ex 10,16 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [16] Haastig liet de farao Mozes en Aäron weer ontbieden en sprak: ‘Ik heb gezondigd tegen de heer uw God en tegen u.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,17 - Ex 10,17 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [17] Ik smeek u, vergeef mij ook deze keer mijn zonde; bid voor mij tot de heer uw God, dat Hij deze dood van mij wegneemt.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,18 - Ex 10,18 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [18] Mozes ging bij de farao weg en bad smekend tot de heer.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,19 - Ex 10,19 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [19] Toen liet de heer een krachtige zeewind waaien; deze voerde de sprinkhanen mee en dreef ze de Rietzee* in. In heel het grondgebied van Egypte bleef niet één sprinkhaan over.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,20 - Ex 10,20 : Achtste plaag : sprinkhanen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 10 -- Ex 10,1-20 -- Ex 10,1 - Ex 10,2 - Ex 10,3 - Ex 10,4 - Ex 10,5 - Ex 10,6 - Ex 10,7 - Ex 10,8 - Ex 10,9 - Ex 10,10 - Ex 10,11 - Ex 10,12 - Ex 10,13 - Ex 10,14 - Ex 10,15 - Ex 10,16 - Ex 10,17 - Ex 10,18 - Ex 10,19 - Ex 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [20] Maar de heer maakte de farao halsstarrig: hij liet de Israëlieten niet gaan. Negende plaag: duisternis        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

      1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. T 10 pl.
1a. wajëchazzeq JHWH ´èth lebh parë`oh (en JHWH verhardde het hart van Farao) Ex 7,3           Ex 9,12   Ex 10,20 Ex 10,27 Ex 11,10 6X 4X
1b. wajjèchèzaq lebh parë`oh (en het hart van Farao verhardde) Ex 7,13 Ex 7,22   Ex 8,15       Ex 9,35       4X 3X
1c. wëhakhëbed ´èth libbô (en hij verzwaarde zijn hart)     Ex 8,11                 1X 1X
1d. wëhakhëbed parë`oh ´èth libbô (en Farao verzwaarde zijn hart)         Ex 8,28             1X 1X
1e. wajjikhëbad lebh parë`oh (en hij verzwaarde het hart van Farao)           Ex 9,7           1X 1X
2a. wëlo´ sjâma` ´älehèm (en hij luisterde niet naar hen) Ex 7,13 Ex 7,22 Ex 8,11 Ex 8,15     Ex 9,12         5X 4X
2b. wëlo´ sjillach (en hij liet niet 'vertrekken')         Ex 8,28 Ex 9,7   Ex 9,35 Ex 10,20   Ex 11,10 5X 5X
2b1. wëlo´ sjillach ´èth hâ`âm (en hij liet volk niet 'vertrekken')         Ex 8,28 Ex 9,7           2X 2X
2b2. wëlo´ sjillach ´èth bëne(j) jishërâ´el (en hij liet de Israëlieten niet 'vertrekken')               Ex 9,35 Ex 10,20   Ex 11,10 3X 3X
2c. wëlo´ ´âbhâh lësallëchâm (en hij wilde hen niet laten 'vertrekken')                   Ex 10,27   1X 1X
3. ka´äsjèr dibbèr JHWH (zoals JHWH sprak) Ex 7,13 Ex 7,22 Ex 8,11 Ex 8,15 - - Ex 9,12 Ex 9,35 - - - 28X 5X
    voll. ged. ged. ged. ged. ged. ged. ged. voll. voll. ged.    

 

Ex 10,21 - Ex 10,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [21] Toen sprak de heer tot Mozes: ‘Hef uw hand naar de hemel, dan zal over heel Egypte duisternis komen, zo dicht dat men ze kan aanraken.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,22 - Ex 10,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [22] Mozes hief zijn hand naar de hemel en een zware duisternis* viel over Egypte, drie dagen lang.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,23 - Ex 10,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [23] De mensen konden elkaar niet zien en drie dagen lang kon niemand een voet verzetten. Maar waar de Israëlieten woonden bleef het licht.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,24 - Ex 10,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [24] De farao ontbood Mozes en Aäron weer en sprak: ‘Ga maar weg om de heer te vereren. Maar uw kleinvee en uw runderen moet u hier laten; de kinderen mag u meenemen.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,25 - Ex 10,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [25] Maar Mozes antwoordde: ‘Wilt u ons dan zelf brand- en slachtoffers ter beschikking stellen die wij aan de heer onze God kunnen opdragen?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,26 - Ex 10,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [26] Ook ons vee moet mee, geen hoef mag hier blijven, want daarmee willen wij de heer onze God vereren. En voor wij ter plaatse zijn weten wij nog niet wat wij de heer moeten aanbieden.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,27 - Ex 10,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [27] Maar de heer maakte de farao halsstarrig en hij wilde hen niet laten gaan.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

      1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. T 10 pl.
1a. wajëchazzeq JHWH ´èth lebh parë`oh (en JHWH verhardde het hart van Farao) Ex 7,3           Ex 9,12   Ex 10,20 Ex 10,27 Ex 11,10 6X 4X
1b. wajjèchèzaq lebh parë`oh (en het hart van Farao verhardde) Ex 7,13 Ex 7,22   Ex 8,15       Ex 9,35       4X 3X
1c. wëhakhëbed ´èth libbô (en hij verzwaarde zijn hart)     Ex 8,11                 1X 1X
1d. wëhakhëbed parë`oh ´èth libbô (en Farao verzwaarde zijn hart)         Ex 8,28             1X 1X
1e. wajjikhëbad lebh parë`oh (en hij verzwaarde het hart van Farao)           Ex 9,7           1X 1X
2a. wëlo´ sjâma` ´älehèm (en hij luisterde niet naar hen) Ex 7,13 Ex 7,22 Ex 8,11 Ex 8,15     Ex 9,12         5X 4X
2b. wëlo´ sjillach (en hij liet niet 'vertrekken')         Ex 8,28 Ex 9,7   Ex 9,35 Ex 10,20   Ex 11,10 5X 5X
2b1. wëlo´ sjillach ´èth hâ`âm (en hij liet volk niet 'vertrekken')         Ex 8,28 Ex 9,7           2X 2X
2b2. wëlo´ sjillach ´èth bëne(j) jishërâ´el (en hij liet de Israëlieten niet 'vertrekken')               Ex 9,35 Ex 10,20   Ex 11,10 3X 3X
2c. wëlo´ ´âbhâh lësallëchâm (en hij wilde hen niet laten 'vertrekken')                   Ex 10,27   1X 1X
3. ka´äsjèr dibbèr JHWH (zoals JHWH sprak) Ex 7,13 Ex 7,22 Ex 8,11 Ex 8,15 - - Ex 9,12 Ex 9,35 - - - 28X 5X
    voll. ged. ged. ged. ged. ged. ged. ged. voll. voll. ged.    

 

Ex 10,28 - Ex 10,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [28] En de farao zei tegen Mozes: ‘Verdwijn, en zorg dat u mij nooit meer onder ogen komt. Als u mij nog een keer onder ogen komt, betekent dat uw dood.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 10,29 - Ex 10,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [29] Mozes antwoordde: ‘U hebt het gezegd! Ik zal u nooit meer onder ogen komen.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Willibrordvertaling

[1] De heer sprak tot Mozes: ‘Ga naar de farao, want Ik maak hem en zijn hovelingen onwillig, zodat Ik mijn tekenen voor hen kan verrichten. [2] Dan kunt u later aan uw kinderen en kleinkinderen vertellen hoe Ik tegen de Egyptenaren ben opgetreden en welke tekenen Ik onder hen aangericht heb. Zo zult u weten dat Ik de heer ben.’ [3] Mozes en Aäron gingen naar de farao en zeiden tegen hem: ‘Zo spreekt de heer, de God van de Hebreeën: Hoe lang nog blijft u weigeren om voor Mij te buigen? Laat mijn volk gaan om Mij te vereren. [4] Als u weigert om mijn volk te laten gaan, zal Ik morgen sprinkhanen* over uw grondgebied laten komen. [5] Ze zullen de oppervlakte van het land zo dicht bedekken dat er geen land meer te zien is. Wat na de hagel is overgebleven, zullen zij verslinden; alle bomen buiten op het land zullen ze kaalvreten. [6] Uw huizen, de huizen van al uw hovelingen en die van heel Egypte zullen er vol van zijn. Uw vaders en uw verre voorvaderen hebben, zolang zij in het land wonen, nog nooit zoiets gezien, tot op de dag van vandaag.’ Mozes draaide zich om en ging bij de farao weg. [7] Nu zeiden de hovelingen van de farao tegen hem: ‘Hoe lang moet die man nog een struikelblok voor ons zijn? Laat die mensen toch gaan om de heer hun God te vereren. Ziet u niet dat Egypte ten onder gaat?’ [8] Hierop werden Mozes en Aäron opnieuw bij de farao ontboden en deze sprak tot hen: ‘U kunt vertrekken en de heer uw God gaan vereren. Maar wie gaan er mee?’ [9] Mozes antwoordde: ‘Wij gaan met onze kinderen en grijsaards, met onze zonen en dochters, met ons kleinvee en onze runderen. Want wij vieren een pelgrimsfeest ter ere van de heer.’ [10] En de farao antwoordde: ‘Dat de heer dan evenzeer* met u mag zijn, als ik bereid ben om u met uw kinderen te laten vertrekken! Het is duidelijk dat u iets kwaads van plan bent. [11] Daar komt niets van in! Alleen de volwassen mannen mogen de heer gaan vereren; dat hebben jullie toch altijd gevraagd.’ Daarop werden ze uit de tegenwoordigheid van de farao verwijderd. [12] En de heer sprak tot Mozes: ‘Strek uw hand uit over Egypte, dan zullen de sprinkhanen erop neerstrijken. Alle veldgewassen, alles wat de hagel heeft overgelaten, zullen zij verslinden.’ [13] Mozes strekte zijn staf uit over Egypte en de heer liet een oostenwind over het land waaien, heel die dag en heel die nacht. Toen de ochtend aanbrak had de oostenwind sprinkhanen aangevoerd. [14] Overal in Egypte streken zij neer. Zoveel sprinkhanen waren er nooit geweest en zullen er nooit meer komen. [15] Ze bedekten heel de oppervlakte, zodat het land er zwart van zag. Ze vraten alle veldgewassen op en alle boomvruchten die de hagel had overgelaten. Aan bomen of veldgewas bleef in heel Egypte geen groen meer over. [16] Haastig liet de farao Mozes en Aäron weer ontbieden en sprak: ‘Ik heb gezondigd tegen de heer uw God en tegen u. [17] Ik smeek u, vergeef mij ook deze keer mijn zonde; bid voor mij tot de heer uw God, dat Hij deze dood van mij wegneemt.’ [18] Mozes ging bij de farao weg en bad smekend tot de heer. [19] Toen liet de heer een krachtige zeewind waaien; deze voerde de sprinkhanen mee en dreef ze de Rietzee* in. In heel het grondgebied van Egypte bleef niet één sprinkhaan over. [20] Maar de heer maakte de farao halsstarrig: hij liet de Israëlieten niet gaan. Negende plaag: duisternis [21] Toen sprak de heer tot Mozes: ‘Hef uw hand naar de hemel, dan zal over heel Egypte duisternis komen, zo dicht dat men ze kan aanraken.’ [22] Mozes hief zijn hand naar de hemel en een zware duisternis* viel over Egypte, drie dagen lang. [23] De mensen konden elkaar niet zien en drie dagen lang kon niemand een voet verzetten. Maar waar de Israëlieten woonden bleef het licht. [24] De farao ontbood Mozes en Aäron weer en sprak: ‘Ga maar weg om de heer te vereren. Maar uw kleinvee en uw runderen moet u hier laten; de kinderen mag u meenemen.’ [25] Maar Mozes antwoordde: ‘Wilt u ons dan zelf brand- en slachtoffers ter beschikking stellen die wij aan de heer onze God kunnen opdragen? [26] Ook ons vee moet mee, geen hoef mag hier blijven, want daarmee willen wij de heer onze God vereren. En voor wij ter plaatse zijn weten wij nog niet wat wij de heer moeten aanbieden.’ [27] Maar de heer maakte de farao halsstarrig en hij wilde hen niet laten gaan. [28] En de farao zei tegen Mozes: ‘Verdwijn, en zorg dat u mij nooit meer onder ogen komt. Als u mij nog een keer onder ogen komt, betekent dat uw dood.’ [29] Mozes antwoordde: ‘U hebt het gezegd! Ik zal u nooit meer onder ogen komen.’