EXODUS 35 - Ex 35 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -
- Ex 35,1-3 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,31-36,7 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Exodus : - Ex 1 - Ex 2 - Ex 3 - Ex 4 - Ex 5 - Ex 6 - Ex 7 - Ex 8 - Ex 9 - Ex 10 - Ex 11 - Ex 12 - Ex 13 - Ex 14 - Ex 15 - Ex 16 - Ex 17 - Ex 18 - Ex 19 - Ex 20 - Ex 21 - Ex 22 - Ex 23 - Ex 24 - Ex 25 - Ex 26 - Ex 27 - Ex 28 - Ex 29 - Ex 30 - Ex 31 - Ex 32 - Ex 33 - Ex 34 - Ex 35 - Ex 36 - Ex 37 - Ex 38 - Ex 39 - Ex 40 -
Overzicht vers per vers : - Ex 35,1 - Ex 35,2 - Ex 35,3 - Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 - Ex 35,30 - Ex 35,31 - Ex 35,32 - Ex 35,33 - Ex 35,34 - Ex 35,35 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van Exodus : Exodus : overzicht , Exodus : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Exodus : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   11. Luther-Bibel        
Exodus bibliografie (1)            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- taalgebruik -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Het sabbatgebod . Ex 35,1-3 - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,1-3 -- Ex 35,1 - Ex 35,2 - Ex 35,3 -

Ex 35,1 - Ex 35,1 : Het sabbatgebod - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,1-3 -- Ex 35,1 - Ex 35,2 - Ex 35,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai sunèthroisen môusès pasan sunagôgèn uiôn israèl kai eipen pros autous outoi oi logoi ous eipen kurios poièsai autous  1 igitur congregata omni turba filiorum Israhel dixit ad eos haec sunt quae iussit Dominus fieri    1 Toen deed Mozes de ganse vergadering der kinderen Israëls verzamelen, en zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die de HEERE geboden heeft, dat men ze doe.  [1] Mozes* liet heel de gemeenschap van Israël samenkomen en sprak tot hen: ‘Dit zijn de voorschriften die de heer u beveelt te onderhouden:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

4. - 7. כָּל עֱדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל = kâl `ädath bënê jishërâ´el (de hele gemeenschap van Israëlieten) = kâl `ädath bënê jishërâ´el (de hele gemeenschap van Israëlieten) . Tenach (20) . Ex (8) : (1) Ex 16,1 . (2) Ex 16,2 . (3) Ex 16,9 . (4) Ex 16,10 . (5) Ex 17,1 . (6) Ex 35,1 . (7) Ex 35,4 . (8) Ex 35,20 . Lv (1) . Nu (9) . Joz (2) .

10. - 11. ´ellèh haddëbhârîm (deze woorden) . Tenach (5) : (1) Ex 19,6 . (2) Ex 35,1 . (3) Dt 1,1 . (4) Js 42,16 . (5) Zach 8,16 .

Ex 35,2 - Ex 35,2 : Het sabbatgebod - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,1-3 -- Ex 35,1 - Ex 35,2 - Ex 35,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2ex èmeras poièseis erga tè de èmera tè ebdomè katapausis agion sabbata anapausis kuriô pas o poiôn ergon en autè teleutatô  2 sex diebus facietis opus septimus dies erit vobis sanctus sabbatum et requies Domini qui fecerit opus in eo occidetur     2 Zes dagen zal men het werk doen; maar op den zevenden dag zal ulieden heiligheid zijn, een sabbat der rust den HEERE; al wie daarop werk doet, zal gedood worden.  [2] Zes dagen kunt u werken, maar de zevende dag moet heilig voor u zijn, een sabbatdag voor de heer. Iedereen die dan werkt moet ter dood gebracht worden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ex 35,2 .

Ex 35,2.1. vr. enk. שֵׁשֶׁת = sjesjèth (zes) . Zie שֵׁשׁ = sjesj (zes) . Taalgebruik in Tenakh : sjesj (zes) . Getallenwaarde sjesj = 2 X 21 of 2 X 300 = 42 (2 X 3 X 7) OF 600 (2³ X 3 X 5²) . Structuur : 3 - 3 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (21) : (1) Ex 16,26 . (2) Ex 20,9 . (3) Ex 20,11 . (4) Ex 23,12 . (5) Ex 24,16 . (6) Ex 31,15 . (7) Ex 31,17 . (8) Ex 34,21 . (9) Ex 35,2 . (10) Lv 23,3 . (11) Nu 3,34 . (12) Dt 5,13 . (13) Dt 16,8 . (14) Joz 6,3 . (15) Joz 6,14 . (16) 1 K 11,16 . (17) Ez 46,1 . (18) Ezr 2,67 . (19) Neh 7,68 . (20) 1 Kr 12,25 . (21) 1 Kr 23,4 .
- Grieks . ἑξ = hex . Zie : Taalgebruik in het NT : ek (uit) . Taalgebruik in de Septuaginta : ek (uit) . Ex 20 (2) : (1) Ex 20,9 . (2) Ex 20,11 . Een vorm van ἑξ = hex (zes) in de LXX (134) , in het NT (13) : (1) Mt 17,1 . (2) Mc 9,2 . (3) Lc 4,25 . (4) Lc 13,14 . (5) Joh 2,6 . (6) Joh 2,20 . (7) Joh 12,1 . (8) Hnd 11,12 . (9) Hnd 18,11 . (10) Hnd 27,37 . (11) Jak 5,17 . (12) Apk 4,8 . (13) Apk 13,18 .
- Lat. : sex . Ex (22) : (1) Ex 16,26 . (2) Ex 20,9 . (3) Ex 20,11 . (4) Ex 21,2 . (5) Ex 23,10 . (6) Ex 23,12 . (7) Ex 24,16 . (8) Ex 25,32 . (9) Ex 25,33 . (10) Ex 25,35 . (11) Ex 26,9 . (12) Ex 26,22 . (13) Ex 28,10 . (14) Ex 31,15 . (15) Ex 31,17 . (16) Ex 34,21 . (17) Ex 35,2 . (18) Ex 36,16 . (19) Ex 36,27 . (20) Ex 37,18 . (21) Ex 37,19 . (22) Ex 37,21 . Bijbel (120) . OT (109) . NT (11) .
- Ned. : zes . Arabisch : سِتة = sittah (zes) . Taalgebruik in de Qoran : sittah (zes) . D. : sechs . E. : six . Fr. : six . Grieks : ἑξ = hex . Zie : Taalgebruik in het NT : ek (uit) . Hebreeuws : שֵׁשׁ = sjesj (zes) . Taalgebruik in Tenakh : sjesj (zes) . Lat. : sex .

Ex 35,2.2. mann. mv. יָמִים = jâmîm (dagen) van het zelfst. naamw. יוֹם = jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . De som van de elementen is telkens 2 . j-m-m . Tenakh (289) . Pentateuch (117) . Eerdere Profeten (45) . Latere Profeten (45) . 12 Kleine Profeten (10) . Geschriften (66) . Ex (26) : (1) Ex 3,18 . (2) Ex 5,3 . (3) Ex 7,25 . (4) Ex 8,23 . (5) Ex 10,22 . (6) Ex 10,23 . (7) Ex 12,15 . (8) Ex 12,19 . (9) Ex 13,6 . (10) Ex 15,22 . (11) Ex 16,26 . (12) Ex 19,15 . (13) Ex 20,9 . (14) Ex 20,11 . (15) Ex 22,29 . (16) Ex 23,12 . (17) Ex 23,15 . (18) Ex 24,16 . (19) Ex 29,30 . (20) Ex 29,35 . (21) Ex 29,37 . (22) Ex 31,15 . (23) Ex 31,17 . (24) Ex 34,18 . (25) Ex 34,21 . (26) Ex 35,2 . Lv (31) : (1) Lv 8,33 . (2) Lv 8,35 . (3) Lv 12,2 . (4) Lv 12,4 . (5) Lv 12,5 . (6) Lv 13,4 . (7) Lv 13,5 . (8) Lv 13,21 . (9) Lv 13,26 . (10) Lv 13,31 . (11) Lv 13,33 . (12) Lv 13,50 . (13) Lv 13,54 . (14) Lv 14,8 . (15) Lv 14,38 . (16) Lv 15,13 . (17) Lv 15,19 . (18) Lv 15,24 . (19) Lv 15,25 . (20) Lv 15,28 . (21) Lv 22,27 . (22) Lv 23,3 . (23) Lv 23,6 . (24) Lv 23,8 . (25) Lv 23,34 . (26) Lv 23,36 . (27) Lv 23,39 . (28) Lv 23,40 . (29) Lv 23,41 . (30) Lv 23,42 . (31) Lv 25,29 .
- Grieks . gen. vr. enk. + acc. vr. mv. ἡμερας = hèmeras (dagen) van het zelfst. naamw. ἡμερα = hèmera (dag) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT : hèmera (dag) . Ex (36) . Ex 20 (1) Ex 20,9 .

  hèmera (dag)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
2 gen. vr. enk. + acc. vr. mv hèmeras  799  575  224  13  11  14  40  126  12  38  46     

- Latijn . dat. + abl. vr. mv. diebus van het zelfst. naamw. dies (dag) . Bijbel (509) . OT (437) . NT (72) . Ex (24) : (1) Ex 2,11 . (2) Ex 10,22 . (3) Ex 12,15 . (4) Ex 12,19 . (5) Ex 13,6 . (6) Ex 13,7 . (7) Ex 13,10 . (8) Ex 15,22 . (9) Ex 16,26 . (10) Ex 20,9 . (11) Ex 20,11 . (12) Ex 22,29 . (13) Ex 23,12 . (14) Ex 23,15 . (15) Ex 24,16 . (16) Ex 24,18 . (17) Ex 29,30 . (18) Ex 29,35 . (19) Ex 29,37 . (20) Ex 31,15 . (21) Ex 31,17 . (22) Ex 34,18 . (23) Ex 34,21 . (24) Ex 35,2 .
- Ned. : dag . Arabisch : يَوم = jaum (dag) . Taalgebruik in de Qoran : dag (jaum) . D. : Tag . E. : day . F. : jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Grieks : ἡμερα = hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT : hèmera (dag) . Hebreeuws : יוֹם = jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Lat.: dies .

Ex 35,2.1. - 2. שֵׁשֶׁת יָמִים = sjesjèth jâmîm (zes dagen) . Tenakh (14) : (1) Ex 16,26 . (2) Ex 20,9 . (3) Ex 20,11 . (4) Ex 23,12 . (5) Ex 24,16 . (6) Ex 31,15 . (7) Ex 31,17 . (8) Ex 34,21 . (9) Ex 35,2 . (10) Lv 23,3 . (11) Dt 5,13 . (12) Dt 16,8 . (13) Joz 6,3 . (14) Joz 6,14 .

3. pass. nifal imperf. 3de pers. vr. enk. תֵּעָשֶׂה = the`âshèh (het zal gedaan worden) van het werkw. עָשָׂה = `âshâh (maken, doen) . Taalgebruik in Tenakh : `âshâh (maken) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , shin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 375 (3 X 5³) . Structuur : 7 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (5) : (1) Ex 25,31 . (2) Ex 35,2 . (3) Lv 2,7 . (4) Lv 6,14 . (5) Lv 23,3 .
- Grieks . act. ind. futurum 2de pers. enk. ποιησεις = poièseis (jij zult maken) van het werkw. ποιεω = poieô (doen, maken) . Taalgebruik in het NT : poieô (doen, maken) . Taalgebruik in de LXX : poieô (doen, maken) . Bijbel (190) . OT (187) . NT (3) . Ex (84) . Ex 20 (3) : (1) Ex 20,4 . (2) Ex 20,9 . (3) Ex 20,10 . Een vorm van ποιεω = poieô (doen, maken) in de LXX (3390) , in het NT (565) .
- Ned. . doen . Arabisch : عَمَلَ = `amala (werken) . Taalgebruik in de Qoran : `amala (werken . D. . tun . E. . do . Fr. . faire . Grieks . ποιεω = poieô (doen, maken) . Taalgebruik in het NT : poieô (doen, maken) . Hebreeuws : עָשָׂה = `âshâh (maken, doen) . Taalgebruik in Tenakh : `âshâh (maken) . Lat. . facere .

Ex 35,2.1. - 3. שֵׁשֶׁת יָמִים תַעֲבֹד = sjesjèth jâmîm tha`äbhod (zes dagen zal je werken) . Tenakh (3) : (1) Ex 20,9 . (2) Ex 34,21 . (3) Dt 5,13 . In Ex 20,9 en Dt 5,13 gaat het om het sjabbatgebod binnen de 10 woorden . In Ex 34,21 gaat het om het sjabbatgebod op de twee nieuwe stenen tafelen .
- שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֱשֶׂה = sjesjèth jâmîm tha`äshèh (zes dagen zal je je werk doen) . Tenakh (1) : Ex 23,12 . De 'feestdagen' van het jaar .
- שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה = sjesjèth jâmîm the`âshèh (zes dagen wordt het werk gedaan) . Tenakh (2) : (1) Ex 35,2 . (2) Lv 23,3 .

4. מְלָאכָה = mëlâ´kâh (werk, arbeid, vermogen, have, voorraad) . Taalgebruik in Tenakh : mëlâ ´kâh (werk, arbeid, vermogen, have, voorraad) . Tenakh (37) . Lv (7) : (1) Lv 7,24 . (2) Lv 11,32 . (3) Lv 16,29 . (4) Lv 23,3 . (5) Lv 23,28 . (6) Lv 23,30 . (7) Lv 23,31 .

5. - 6. הַשְּׁביעִי בַּיּוֹם = bajjôm hasjsjëbhî`î (op de zevende dag). Tenakh (24) : (1) Gn 2,2 . (2) Ex 16,27 . (3) Ex 16,29 . (4) Ex 20,11 . (5) Ex 24,16 . (6) Lv 13,5 . (7) Lv 13,6 . (8) Lv 13,27 . (9) Lv 13,32 . (10) Lv 13,34 . (11) Lv 13,51 . (12) Lv 14,9 . (13) Lv 14,39 . (14) Lv 23,8 .
- הַשְּׁבִיעִי וּבַיּוֹם = ûbhajjôm hasjsjëbhî`î (en op de zevende dag) . Tenakh (16) : (1) Ex 12,16 . (2) Ex 13,6 . (3) Ex 16,26 . (4) Ex 23,12 . (5) Ex 31,15 . (6) Ex 31,17 . (7) Ex 34,21 . (8) Ex 35,2 . (9) Lv 23,3 . (10) Nu 19,12 . (11) Nu 19,19 . (12) Nu 28,25 . (13) Nu 29,32 . (14) Nu 31,19 . (15) Dt 16,8 . (16) Joz 6,4 .


Ex 35,3 - Ex 35,3 : Het sabbatgebod - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,1-3 -- Ex 35,1 - Ex 35,2 - Ex 35,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3ou kausete pur en pasè katoikia umôn tè èmera tôn sabbatôn egô kurios  3 non succendetis ignem in omnibus habitaculis vestris per diem sabbati     3 Gij zult geen vuur aansteken in enige uwer woningen op den sabbatdag.  [3] Op de sabbat mag u in geen van uw verblijven een vuur ontsteken.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

3. אֵש = ´esj (vuur) . Taalgebruik in Tenakh : ´esj (vuur) . Getalwaarde : aleph = 1 ; sjin = 21 of 300 ; totaal : 22 (2 X 11) of 301 (7 X 43) . Structuur : 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (144) . Pentateuch (30) . Eerdere Profeten (13) . Latere Profeten (53) . 12 Kleine Profeten (18) . Geschriften (30) . Gn (1) : Gn 15,17 . Ex (8) : (1) Ex 3,2 . (2) Ex 9,23 . (3) Ex 12,8 . (4) Ex 12,9 . (5) Ex 13,21 . (6) Ex 14,24 . (7) Ex 22,5 . (8) Ex 35,3 .
- בָּאֵשׁ / בְּאֵשׁ = bë´esj / bâ´esj (in - het - vuur) < bë + (bepaald. lidw. ha) + אֵש = ´esj (vuur) . Taalgebruik in Tenakh : ´esj (vuur) . Getalwaarde : aleph = 1 ; sjin = 21 of 300 ; totaal : 22 (2 X 11) of 301 (7 X 43) . Structuur : 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (128) . Pentateuch (35) . Eerdere Profeten (35) . Latere Profeten (35) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (16) . Niet in Gn . Ex (7) : (1) Ex 3,2 . (2) Ex 12,10 . (3) Ex 19,18 . (4) Ex 29,14 . (5) Ex 29,34 . (6) Ex 32,20 . (7) Ex 32,24 .Bijdragen voor het heiligdom . Ex 35,4-29 - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -

Ex 35,4 - Ex 35,4 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai eipen môusès pros pasan sunagôgèn uiôn israèl legôn touto to rèma o sunetaxen kurios legôn  4 et ait Moses ad omnem catervam filiorum Israhel iste est sermo quem praecepit Dominus dicens  kâl `ädath bënê jishërâ´el   4 Verder sprak Mozes tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, zeggende: Dit is het woord, dat de HEERE geboden heeft, zeggende: 
[4] Mozes sprak tot heel de gemeenschap van Israël: ‘Zo luidt de opdracht van de heer: 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

3. - 7. כָּל עֱדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל = kâl `ädath bënê jishërâ´el (de hele gemeenschap van Israëlieten) = kâl `ädath bënê jishërâ´el (de hele gemeenschap van Israëlieten) . Tenach (20) . Ex (8) : (1) Ex 16,1 . (2) Ex 16,2 . (3) Ex 16,9 . (4) Ex 16,10 . (5) Ex 17,1 . (6) Ex 35,1 . (7) Ex 35,4 . (8) Ex 35,20 . Lv (1) . Nu (9) . Joz (2) .

2. - 7. ´èl kâl `ädath bënê jishërâ´el (de hele gemeenschap van Israëlieten) . Tenach (5 / 20) : (1) Ex 16,9 . (2) Ex 16,10 . (3) Ex 35,4 . (4) Lv 19,2 . (5) Nu 14,7 .

Ex 35,5 - Ex 35,5 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5labete par' umôn autôn afairema kuriô pas o katadechomenos tè kardia oisousin tas aparchas kuriô chrusion argurion chalkon 5 separate apud vos primitias Domino omnis voluntarius et proni animi offerat eas Domino aurum et argentum et aes    5 Neemt van hetgeen, dat gijlieden hebt, een hefoffer den HEERE; een ieder, wiens hart vrijwillig is, zal het brengen, ten hefoffer des HEEREN: goud, en zilver, en koper;  [5] Sta van uw bezit een bijdrage af voor de heer. Laat iedereen die daartoe bereid is, zijn bijdrage voor de heer komen brengen: goud, zilver en brons;       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,6 - Ex 35,6 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6uakinthon porfuran kokkinon diploun dianenèsmenon kai busson keklôsmenèn kai trichas aigeias  6 hyacinthum purpuram coccumque bis tinctum et byssum pilos caprarum    6 Als ook hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen, en geiten haar;  [6] paarse, karmijnrode en scharlaken wol, linnen en kleden van geitenhaar;       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,7 - Ex 35,7 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai dermata kriôn èruthrodanômena kai dermata uakinthina kai xula asèpta  7 et pelles arietum rubricatas et ianthinas    7 En roodgeverfde ramsvellen, en dassenvellen, en sittimhout;   [7] gelooide ramsvellen, fijn leer en acaciahout;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,8 - Ex 35,8 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  8 ligna setthim    8 En olie tot den luchter, en specerijen ter zalfolie, en tot roking welriekende specerijen;  [8] olie voor de verlichting, geurige kruiden voor de bereiding van zalfolie en geurige wierook;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,9 - Ex 35,9 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai lithous sardiou kai lithous eis tèn glufèn eis tèn epômida kai ton podèrè 9 et oleum ad luminaria concinnanda et ut conficiatur unguentum et thymiama suavissimum     9 En sardonixstenen, en vervullende stenen, tot den efod en tot den borstlap.   [9] kornalijn en edelstenen voor de efod en de orakeltas.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,10 - Ex 35,10 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai pas sofos tè kardia en umin elthôn ergazesthô panta osa sunetaxen kurios  10 lapides onychinos et gemmas ad ornatum superumeralis et rationalis     10 En allen, die wijs van hart zijn onder ulieden, zullen komen, en maken alles, wat de HEERE geboden heeft:   [10] Laat dan alle vaklieden komen en alles maken wat de heer heeft voorgeschreven:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,11 - Ex 35,11 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11tèn skènèn kai ta pararrumata kai ta kalummata kai ta diatonia kai tous mochlous kai tous stulous  11 quisquis vestrum est sapiens veniat et faciat quod Dominus imperavit     11 De tabernakel, zijn tent en zijn deksel, zijn haakjes en zijn berderen, zijn richelen, zijn pilaren, en zijn voeten;   [11] de verblijfplaats met tent en dak, de haken, schotten, verbindingsbalken, palen en voetstukken;       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,12 - Ex 35,12 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai tèn kibôton tou marturiou kai tous anaforeis autès kai to ilastèrion autès kai to katapetasma12kai ta istia tès aulès kai tous stulous autès kai tous lithous tès smaragdou kai to thumiama kai to elaion tou chrismatos  12 tabernaculum scilicet et tectum eius atque operimentum anulos et tabulata cum vectibus paxillos et bases    12 De ark en haar handbomen, het verzoendeksel en den voorhang des deksels; [12] de ark met de draagstokken en het verzoendeksel, het afsluitend voorhangsel;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2. hâ´ârèts (het land) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenach : ´èrètz (land) . Taalgebruik in Ex : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 300 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 3 - 9 . Gr. gè (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het N.T. : gè (aarde) . Lat. terra . Fr. terre . Ned. aarde . E. earth . D. Welt . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het N.T. (248) . Tenach (851) . Pentateuch (316) . Gn (113) . Gn 35 (2) : (1) Gn 35,12 . (2) Gn 35,16 .

11. - 13. ´èththen ´èth hâ´ârèts (ik geef het land) . Tenakh (4) : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 24,7 . (3) Gn 35,12 . (4) Dt 1,36 .
- ´èththen ´èth hâ´ârèts hazzo´th (ik geef dit land) . Tenakh (2) : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 24,7 .

Ex 35,13 - Ex 35,13 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai tèn trapezan kai panta ta skeuè autès  13 arcam et vectes propitiatorium et velum quod ante illud oppanditur     13 De tafel en haar handbomen, en al haar gereedschap, en de toonbroden;   [13] de tafel met de draagstokken en verder toebehoren, het toonbrood;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,14 - Ex 35,14 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai tèn luchnian tou fôtos kai panta ta skeuè autès  14 mensam cum vectibus et vasis et propositionis panibus    14 En den kandelaar tot het licht, en zijn gereedschap, en zijn lampen, en de olie tot het licht;   [14] de luchter voor de verlichting met alle toebehoren, de lampen en de olie voor de verlichting;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,15 - Ex 35,15 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  15 candelabrum ad luminaria sustentanda vasa illius et lucernas et oleum ad nutrimenta ignium     15 En het reukaltaar, en zijn handbomen, en de zalfolie, en het reukwerk van welriekende specerijen; en het deksel der deur aan de deur des tabernakels;   [15] het reukofferaltaar met de draagstokken, de zalfolie en de geurige wierook; het voorhangsel voor de ingang van de verblijfplaats;       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,16 - Ex 35,16 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai to thusiastèrion kai panta ta skeuè autou   16 altare thymiamatis et vectes oleum unctionis et thymiama ex aromatibus tentorium ad ostium tabernaculi    16 Het altaar des brandoffers, en den koperen rooster, dien het hebben zal, zijn handbomen, en al zijn gereedschappen; het wasvat en zijn voet.  [16] het brandofferaltaar met het bronzen hek, de draagstokken en alle toebehoren; het wasbekken met het onderstel,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

7. hâ´ârèts (het land) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenach : ´èrètz (land) . Taalgebruik in Ex : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 300 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 3 - 9 . Gr. gè (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het N.T. : gè (aarde) . Lat. terra . Fr. terre . Ned. aarde . E. earth . D. Welt . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het N.T. (248) . Tenach (851) . Pentateuch (316) . Gn (113) . Gn 35 (2) : (1) Gn 35,12 . (2) Gn 35,16 .

Ex 35,17 - Ex 35,17 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  17 altare holocausti et craticulam eius aeneam cum vectibus et vasis suis labrum et basim eius     17 De behangselen des voorhofs, zijn pilaren en zijn voeten; en het deksel van de poort des voorhofs;   [17] de kleden voor de voorhof, de palen en voetstukken, het voorhangsel voor de ingang van de voorhof;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,18 - Ex 35,18 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  18 cortinas atrii cum columnis et basibus tentorium in foribus vestibuli    18 De nagelen des tabernakels, en de pennen des voorhofs, met derzelver zelen;  [18] de tentpinnen voor de verblijfplaats en voor de voorhof met bijbehorende touwen;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,19 - Ex 35,19 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19kai tas stolas tas agias aarôn tou iereôs kai tas stolas en ais leitourgèsousin en autais kai tous chitônas tois uiois aarôn tès ierateias kai to elaion tou chrismatos kai to thumiama tès suntheseôs  19 paxillos tabernaculi et atrii cum funiculis suis     19 De ambtsklederen om in het heilige te dienen, de heilige klederen van den priester Aäron, en de klederen zijner zonen, om het priesterambt te bedienen.  [19] de ambtsgewaden, de heilige gewaden voor de priester Aäron en de gewaden die zijn zonen als priester dragen.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,20 - Ex 35,20 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20kai exèlthen pasa sunagôgè uiôn israèl apo môusè  20 vestimenta quorum usus est in ministerio sanctuarii vestes Aaron pontificis ac filiorum eius ut sacerdotio fungantur mihi    20 Toen ging de ganse vergadering der kinderen Israëls uit van voor het aangezicht van Mozes.   [20] Daarop* ging heel de gemeenschap van Israël weg van Mozes,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ex 35,20 .

Ex 35,20.1. - 2. wajjetsë´û kl (en zij (allen) gingen uit) . Ex 35,20 : wajjetsë´û kl `ädath bëne(j) jishërâ´el (en de hele ghemeenschap van de Israëlieten trok uit) . Re 20,1 : wajjetsë´û bëne(j) jishërâ´el (en alle Israëlieten trokken uit) .

Ex 35,20.3. `edûth / `eduth (getuigenis, wet, voorschrift) OF stat. constr. vr. enk. `ädath (verzameling, bijeenkomst, synagoge) van het zelfst. naamw. `edâh . Taalgebruik in Tenakh : `edûth / `eduth (getuigenis, wet, voorschrift) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , daleth = 4 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 474 (2 X 3 X 79) . Structuur : 7 - 4 - 4 . Tenakh (44) . Pentateuch (30) . Ex (11) : (1) Ex 12,3 . (2) Ex 12,6 . (3) Ex 12,47 . (4) Ex 16,1 . (5) Ex 16,2 . (6) Ex 16,9 . (7) Ex 16,10 . (8) Ex 17,1 . (9) Ex 35,1 . (10) Ex 35,4. (11) Ex 35,20 .

Ex 35,20.2. - 5. כָּל עֱדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל = kâl `ädath bënê jishërâ´el (de hele gemeenschap van Israëlieten) = kâl `ädath bënê jishërâ´el (de hele gemeenschap van Israëlieten) . Tenach (20) . Ex (8) : (1) Ex 16,1 . (2) Ex 16,2 . (3) Ex 16,9 . (4) Ex 16,10 . (5) Ex 17,1 . (6) Ex 35,1 . (7) Ex 35,4 . (8) Ex 35,20 . Lv (1) . Nu (9) . Joz (2) .

Ex 35,21 - Ex 35,21 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kai ènegkan ekastos ôn eferen autôn è kardia kai osois edoxen tè psuchè autôn ènegkan afairema kuriô eis panta ta erga tès skènès tou marturiou kai eis panta ta katerga autès kai eis pasas tas stolas tou agiou  21 egressaque omnis multitudo filiorum Israhel de conspectu Mosi     21 En zij kwamen, alle man, wiens hart hem bewoog, en een ieder, wiens geest hem vrijwillig maakte, die brachten des HEEREN hefoffer tot het werk van de tent der samenkomst, en tot al haar dienst, en tot de heilige klederen.   [21] en iedereen van wie het hart hem dat ingaf en iedereen die daartoe bereid was, kwam een bijdrage voor de heer brengen, voor de vervaardiging van de tent van samenkomst, voor de inrichting ervan en voor de heilige gewaden.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,22 - Ex 35,22 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22kai ènegkan oi andres para tôn gunaikôn pas ô edoxen tè dianoia ènegkan sfragidas kai enôtia kai daktulious kai emplokia kai peridexia pan skeuos chrusoun kai pantes osoi ènegkan afairemata chrusiou kuriô 22 obtulit mente promptissima atque devota primitias Domino ad faciendum opus tabernaculi testimonii quicquid in cultum et ad vestes sanctas necessarium erat    22 Zo kwamen dan de mannen met de vrouwen, alle vrijwilligen van hart; zij brachten haken, en oorsierselen, en ringen, en spanselen, alle gouden vaten; en alle man, die een gouden beweegoffer den HEERE offerde,   [22] Mannen en vrouwen snelden toe. Ieder die daartoe bereid was bracht broches, oorringen, vingerringen, halskettingen en andere gouden sieraden, ieder die de heer een gouden wijgeschenk wilde afstaan.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,23 - Ex 35,23 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23kai par' ô eurethè bussos kai dermata uakinthina kai dermata kriôn èruthrodanômena ènegkan  23 viri cum mulieribus praebuerunt armillas et inaures anulos et dextralia omne vas aureum in donaria Domini separatum est     23 En alle man, bij wien gevonden werd hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen, en geiten haar, en roodgeverfde ramsvellen, en dassenvellen, die brachten ze.   [23] Wie in het bezit was van paarse, karmijnrode en scharlaken wol, van linnen en kleden van geitenhaar, van gelooide ramsvellen of fijn leer, kwam het brengen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,24 - Ex 35,24 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24kai pas o afairôn afairema argurion kai chalkon ènegkan ta afairemata kuriô kai par' ois eurethè xula asèpta eis panta ta erga tès kataskeuès ènegkan  24 si quis habuit hyacinthum purpuram coccumque bis tinctum byssum et pilos caprarum pelles arietum rubricatas et ianthinas    24 Allen, die een hefoffer van zilver of koper offerden, die brachten het ten hefoffer des HEEREN; en allen, bij welke sittimhout gevonden werd, brachten het tot alle werk van den dienst.   [24] Ieder die een bijdrage in zilver of brons wilde afstaan, bracht deze naar de heer. Ook wie de beschikking had over het acaciahout, dat voor verschillende doeleinden nodig was, kwam dit brengen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,25 - Ex 35,25 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25kai pasa gunè sofè tè dianoia tais chersin nèthein ènegkan nenèsmena tèn uakinthon kai tèn porfuran kai to kokkinon kai tèn busson 25 argenti et aeris metalla obtulerunt Domino lignaque setthim in varios usus    25 En alle vrouwen, die wijs van hart waren, sponnen met haar handen, en zij brachten het gesponnene, de hemelsblauwe zijde, en het purper, het scharlaken, en het fijn linnen. 
[25] De vrouwen die dat goed konden, zetten zich aan het spinnen en brachten wat zij gesponnen hadden: paarse, karmijnrode en scharlaken wol, en linnen. 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,26 - Ex 35,26 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26kai pasai ai gunaikes ais edoxen tè dianoia autôn en sofia enèsan tas trichas tas aigeias  26 sed et mulieres doctae dederunt quae neverant hyacinthum purpuram et vermiculum ac byssum     26 En alle vrouwen, welker hart haar bewoog in wijsheid, die sponnen het geiten haar.  [26] De vrouwen die daar vaardig in waren, begonnen geitenhaar te spinnen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,27 - Ex 35,27 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27kai oi archontes ènegkan tous lithous tès smaragdou kai tous lithous tès plèrôseôs eis tèn epômida kai eis to logeion  27 et pilos caprarum sponte propria cuncta tribuentes    27 De oversten nu brachten sardonixstenen en vulstenen, tot den efod en tot den borstlap; [27] De notabelen brachten kornalijn en edelstenen voor de efod en de orakeltas,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,28 - Ex 35,28 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28kai tas suntheseis kai to elaion tès chriseôs kai tèn sunthesin tou thumiamatos  28 principes vero obtulerunt lapides onychinos et gemmas ad superumerale et    28 En specerijen en olie, tot den luchter en tot de zalfolie, en tot roking welriekende specerijen.  [28] geurige kruiden en olie voor de verlichting, voor de zalfolie en voor geurige wierook.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,29 - Ex 35,29 : Bijdragen voor het heiligdom - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,4-29 -- Ex 35,4 - Ex 35,5 - Ex 35,6 - Ex 35,7 - Ex 35,8 - Ex 35,9 - Ex 35,10 - Ex 35,11 - Ex 35,12 - Ex 35,13 - Ex 35,14 - Ex 35,15 - Ex 35,16 - Ex 35,17 - Ex 35,18 - Ex 35,19 - Ex 35,20 - Ex 35,21 - Ex 35,22 - Ex 35,23 - Ex 35,24 - Ex 35,25 - Ex 35,26 - Ex 35,27 - Ex 35,28 - Ex 35,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29kai pas anèr kai gunè ôn eferen è dianoia autôn eiselthontas poiein panta ta erga osa sunetaxen kurios poièsai auta dia môusè ènegkan oi uioi israèl afairema kuriô  29 aromataque et oleum ad luminaria concinnanda et ad praeparandum unguentum ac thymiama odoris suavissimi conponendum     29 Alle man en vrouw, welker hart hen vrijwillig bewoog te brengen tot al het werk, hetwelk de HEERE geboden had te maken door de hand van Mozes; dat brachten de kinderen Israëls tot een vrijwillig offer den HEERE.  [29] Alle Israëlieten, mannen en vrouwen, die zich aangespoord voelden om bij te dragen aan het werk dat de heer door Mozes wilde laten uitvoeren, kwamen hun bijdrage voor de heer brengen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Aanstelling van Besaleël en Oholiab . Ex 35,31-36,7 - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,31-36,7 -- Ex 35,30 - Ex 35,31 - Ex 35,32 - Ex 35,33 - Ex 35,34 - Ex 35,35 -

Ex 35,30 - Ex 35,30 : Aanstelling van Besaleël en Oholiab - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,31-36,7 -- Ex 35,30 - Ex 35,31 - Ex 35,32 - Ex 35,33 - Ex 35,34 - Ex 35,35 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
30kai eipen môusès tois uiois israèl idou anakeklèken o theos ex onomatos ton beseleèl ton tou ouriou ton ôr ek fulès iouda  30 omnes viri et mulieres mente devota obtulerunt donaria ut fierent opera quae iusserat Dominus per manum Mosi cuncti filii Israhel voluntaria Domino dedicaverunt    30 Daarna zeide Mozes tot de kinderen Israëls: Ziet, de HEERE heeft met name geroepen Bezaleël, den zoon van Uri, den zoon van Hur, van den stam van Juda. 
[30] Toen maakte Mozes aan de Israëlieten bekend: ‘De heer heeft zijn keuze laten vallen op Besaleël, zoon van Uri, de zoon van Chur, uit de stam Juda.  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Ex 35,31 - Ex 35,31 : Aanstelling van Besaleël en Oholiab - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,31-36,7 -- Ex 35,30 - Ex 35,31 - Ex 35,32 - Ex 35,33 - Ex 35,34 - Ex 35,35 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
31kai eneplèsen auton pneuma theion sofias kai suneseôs kai epistèmès pantôn  31 dixitque Moses ad filios Israhel ecce vocavit Dominus ex nomine Beselehel filium Uri filii Hur de tribu Iuda     31 En de Geest Gods heeft hem vervuld met wijsheid, met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk;  [31] Hij heeft hem een uitzonderlijke begaafdheid geschonken, vaardigheid, kennis en veelzijdige bekwaamheid.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

3. - 4. wërûach ´èlohîm (en de geest van God) . Tenach (2): (1) Gn 1,2 . (2) 2 Kr 24,20 . rûach ´èlohîm (de geest van God) . Tenach (13) . Pentateuch (4) : (1) Gn 41,38 . (2) Ex 31,3 . (3) Ex 35,31 . (4) Nu 24,2 .

Ex 35,32 - Ex 35,32 : Aanstelling van Besaleël en Oholiab - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,31-36,7 -- Ex 35,30 - Ex 35,31 - Ex 35,32 - Ex 35,33 - Ex 35,34 - Ex 35,35 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
32architektonein kata panta ta erga tès architektonias poiein to chrusion kai to argurion kai ton chalkon  32 implevitque eum spiritu Dei sapientiae et intellegentiae et scientiae omni doctrina    32 En om te bedenken vernuftigen arbeid, te werken in goud, en in zilver, en in koper,   [32] Hij kan ontwerpen maken, goud, zilver en brons smeden,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,33 - Ex 35,33 : Aanstelling van Besaleël en Oholiab - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,31-36,7 -- Ex 35,30 - Ex 35,31 - Ex 35,32 - Ex 35,33 - Ex 35,34 - Ex 35,35 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
33kai lithourgèsai ton lithon kai katergazesthai ta xula kai poiein en panti ergô sofias  33 ad excogitandum et faciendum opus in auro et argento et aere sculpendisque lapidibus et opere carpentario quicquid fabre adinveniri potest    33 En in kunstige steensnijding, om in te zetten, en in kunstige houtsnijding; om te werken in alle vernuftige handwerk.  [33] stenen snijden en zetten en hout bewerken: in alle technieken is hij bedreven.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,34 - Ex 35,34 : Aanstelling van Besaleël en Oholiab - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,31-36,7 -- Ex 35,30 - Ex 35,31 - Ex 35,32 - Ex 35,33 - Ex 35,34 - Ex 35,35 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
34kai probibasai ge edôken autô en tè dianoia autô te kai eliab tô tou achisamak ek fulès dan  34 dedit in corde eius Hooliab quoque filium Achisamech de tribu Dan    34 Hij heeft hem ook in zijn hart gegeven anderen te onderwijzen, hem en Aholiab, den zoon van Ahisamach, van den stam van Dan.   [34] Ook de gave om het aan anderen te leren heeft Hij hem geschonken, hem en Oholiab, zoon van Achisamak, uit de stam Dan.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ex 35,35 - Ex 35,35 : Aanstelling van Besaleël en Oholiab - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ex (Exodus) -- Ex 35 -- Ex 35,31-36,7 -- Ex 35,30 - Ex 35,31 - Ex 35,32 - Ex 35,33 - Ex 35,34 - Ex 35,35 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
35eneplèsen autous sofias kai suneseôs dianoias panta sunienai poièsai ta erga tou agiou kai ta ufanta kai poikilta ufanai tô kokkinô kai tè bussô poiein pan ergon architektonias poikilias 35 ambos erudivit sapientia ut faciant opera abietarii polymitarii ac plumarii de hyacintho et purpura coccoque bis tincto et bysso et texant omnia ac nova quaeque repperiant     35 Hij heeft hen vervuld met wijsheid des harten, om te maken alle werk eens werkmeesters, en des allervernuftigsten handwerkers, en des borduurders en hemelsblauw, en in purper, in scharlaken, en in fijn linnen, en des wevers; makende alle werk, en bedenkende vernuftigen arbeid.  [35] Hij heeft hun vaardigheid geschonken om te werken in alle technieken: zij kunnen stenen snijden, borduren, paarse, karmijnrode en scharlaken wol vervaardigen en linnen weven. Zij voeren allerlei werk uit en maken ook zelf de ontwerpen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

18. - 19. מְלָאכְתֶּךָ כָּל (jouw werk) < zelfst. naamw. vr. enk. stat. construct. + persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. enk. . Tenakh (2) : (1) Ex 20,9 . (2) Dt 5,13 .
- מְלָאכָה כָּל (al het werk) . Tenakh (8) : (1) Ex 12,16 . (2) Ex 35,35 . (3) Lv 23,3 . (4) Lv 23,30 . (5) Lv 23,31 . (6) Nu 29,7 . (7) 1 K 7,14 . (8) Jr 17,24 .


Septuaginta

1kai sunèthroisen môusès pasan sunagôgèn uiôn israèl kai eipen pros autous outoi oi logoi ous eipen kurios poièsai autous2ex èmeras poièseis erga tè de èmera tè ebdomè katapausis agion sabbata anapausis kuriô pas o poiôn ergon en autè teleutatô3ou kausete pur en pasè katoikia umôn tè èmera tôn sabbatôn egô kurios4kai eipen môusès pros pasan sunagôgèn uiôn israèl legôn touto to rèma o sunetaxen kurios legôn5labete par' umôn autôn afairema kuriô pas o katadechomenos tè kardia oisousin tas aparchas kuriô chrusion argurion chalkon6uakinthon porfuran kokkinon diploun dianenèsmenon kai busson keklôsmenèn kai trichas aigeias7kai dermata kriôn èruthrodanômena kai dermata uakinthina kai xula asèpta9kai lithous sardiou kai lithous eis tèn glufèn eis tèn epômida kai ton podèrè10kai pas sofos tè kardia en umin elthôn ergazesthô panta osa sunetaxen kurios11tèn skènèn kai ta pararrumata kai ta kalummata kai ta diatonia kai tous mochlous kai tous stulous12kai tèn kibôton tou marturiou kai tous anaforeis autès kai to ilastèrion autès kai to katapetasma12kai ta istia tès aulès kai tous stulous autès kai tous lithous tès smaragdou kai to thumiama kai to elaion tou chrismatos13kai tèn trapezan kai panta ta skeuè autès14kai tèn luchnian tou fôtos kai panta ta skeuè autès16kai to thusiastèrion kai panta ta skeuè autou19kai tas stolas tas agias aarôn tou iereôs kai tas stolas en ais leitourgèsousin en autais kai tous chitônas tois uiois aarôn tès ierateias kai to elaion tou chrismatos kai to thumiama tès suntheseôs20kai exèlthen pasa sunagôgè uiôn israèl apo môusè21kai ènegkan ekastos ôn eferen autôn è kardia kai osois edoxen tè psuchè autôn ènegkan afairema kuriô eis panta ta erga tès skènès tou marturiou kai eis panta ta katerga autès kai eis pasas tas stolas tou agiou22kai ènegkan oi andres para tôn gunaikôn pas ô edoxen tè dianoia ènegkan sfragidas kai enôtia kai daktulious kai emplokia kai peridexia pan skeuos chrusoun kai pantes osoi ènegkan afairemata chrusiou kuriô23kai par' ô eurethè bussos kai dermata uakinthina kai dermata kriôn èruthrodanômena ènegkan24kai pas o afairôn afairema argurion kai chalkon ènegkan ta afairemata kuriô kai par' ois eurethè xula asèpta eis panta ta erga tès kataskeuès ènegkan25kai pasa gunè sofè tè dianoia tais chersin nèthein ènegkan nenèsmena tèn uakinthon kai tèn porfuran kai to kokkinon kai tèn busson26kai pasai ai gunaikes ais edoxen tè dianoia autôn en sofia enèsan tas trichas tas aigeias27kai oi archontes ènegkan tous lithous tès smaragdou kai tous lithous tès plèrôseôs eis tèn epômida kai eis to logeion28kai tas suntheseis kai to elaion tès chriseôs kai tèn sunthesin tou thumiamatos29kai pas anèr kai gunè ôn eferen è dianoia autôn eiselthontas poiein panta ta erga osa sunetaxen kurios poièsai auta dia môusè ènegkan oi uioi israèl afairema kuriô30kai eipen môusès tois uiois israèl idou anakeklèken o theos ex onomatos ton beseleèl ton tou ouriou ton ôr ek fulès iouda31kai eneplèsen auton pneuma theion sofias kai suneseôs kai epistèmès pantôn32architektonein kata panta ta erga tès architektonias poiein to chrusion kai to argurion kai ton chalkon33kai lithourgèsai ton lithon kai katergazesthai ta xula kai poiein en panti ergô sofias34kai probibasai ge edôken autô en tè dianoia autô te kai eliab tô tou achisamak ek fulès dan35eneplèsen autous sofias kai suneseôs dianoias panta sunienai poièsai ta erga tou agiou kai ta ufanta kai poikilta ufanai tô kokkinô kai tè bussô poiein pan ergon architektonias poikilias


Vulgaat

1 igitur congregata omni turba filiorum Israhel dixit ad eos haec sunt quae iussit Dominus fieri 2 sex diebus facietis opus septimus dies erit vobis sanctus sabbatum et requies Domini qui fecerit opus in eo occidetur 3 non succendetis ignem in omnibus habitaculis vestris per diem sabbati 4 et ait Moses ad omnem catervam filiorum Israhel iste est sermo quem praecepit Dominus dicens 5 separate apud vos primitias Domino omnis voluntarius et proni animi offerat eas Domino aurum et argentum et aes 6 hyacinthum purpuram coccumque bis tinctum et byssum pilos caprarum 7 et pelles arietum rubricatas et ianthinas 8 ligna setthim 9 et oleum ad luminaria concinnanda et ut conficiatur unguentum et thymiama suavissimum 10 lapides onychinos et gemmas ad ornatum superumeralis et rationalis 11 quisquis vestrum est sapiens veniat et faciat quod Dominus imperavit 12 tabernaculum scilicet et tectum eius atque operimentum anulos et tabulata cum vectibus paxillos et bases 13 arcam et vectes propitiatorium et velum quod ante illud oppanditur 14 mensam cum vectibus et vasis et propositionis panibus 15 candelabrum ad luminaria sustentanda vasa illius et lucernas et oleum ad nutrimenta ignium 16 altare thymiamatis et vectes oleum unctionis et thymiama ex aromatibus tentorium ad ostium tabernaculi 17 altare holocausti et craticulam eius aeneam cum vectibus et vasis suis labrum et basim eius 18 cortinas atrii cum columnis et basibus tentorium in foribus vestibuli 19 paxillos tabernaculi et atrii cum funiculis suis 20 vestimenta quorum usus est in ministerio sanctuarii vestes Aaron pontificis ac filiorum eius ut sacerdotio fungantur mihi 21 egressaque omnis multitudo filiorum Israhel de conspectu Mosi 22 obtulit mente promptissima atque devota primitias Domino ad faciendum opus tabernaculi testimonii quicquid in cultum et ad vestes sanctas necessarium erat 23 viri cum mulieribus praebuerunt armillas et inaures anulos et dextralia omne vas aureum in donaria Domini separatum est 24 si quis habuit hyacinthum purpuram coccumque bis tinctum byssum et pilos caprarum pelles arietum rubricatas et ianthinas 25 argenti et aeris metalla obtulerunt Domino lignaque setthim in varios usus 26 sed et mulieres doctae dederunt quae neverant hyacinthum purpuram et vermiculum ac byssum 27 et pilos caprarum sponte propria cuncta tribuentes 28 principes vero obtulerunt lapides onychinos et gemmas ad superumerale et 29 aromataque et oleum ad luminaria concinnanda et ad praeparandum unguentum ac thymiama odoris suavissimi conponendum 30 omnes viri et mulieres mente devota obtulerunt donaria ut fierent opera quae iusserat Dominus per manum Mosi cuncti filii Israhel voluntaria Domino dedicaverunt 31 dixitque Moses ad filios Israhel ecce vocavit Dominus ex nomine Beselehel filium Uri filii Hur de tribu Iuda 32 implevitque eum spiritu Dei sapientiae et intellegentiae et scientiae omni doctrina 33 ad excogitandum et faciendum opus in auro et argento et aere sculpendisque lapidibus et opere carpentario quicquid fabre adinveniri potest 34 dedit in corde eius Hooliab quoque filium Achisamech de tribu Dan 35 ambos erudivit sapientia ut faciant opera abietarii polymitarii ac plumarii de hyacintho et purpura coccoque bis tincto et bysso et texant omnia ac nova quaeque repperiant


Statenvertaling

1 Toen deed Mozes de ganse vergadering der kinderen Israëls verzamelen, en zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die de HEERE geboden heeft, dat men ze doe. 2 Zes dagen zal men het werk doen; maar op den zevenden dag zal ulieden heiligheid zijn, een sabbat der rust den HEERE; al wie daarop werk doet, zal gedood worden. 3 Gij zult geen vuur aansteken in enige uwer woningen op den sabbatdag. 4 Verder sprak Mozes tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, zeggende: Dit is het woord, dat de HEERE geboden heeft, zeggende: 5 Neemt van hetgeen, dat gijlieden hebt, een hefoffer den HEERE; een ieder, wiens hart vrijwillig is, zal het brengen, ten hefoffer des HEEREN: goud, en zilver, en koper; 6 Als ook hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen, en geiten haar; 7 En roodgeverfde ramsvellen, en dassenvellen, en sittimhout; 8 En olie tot den luchter, en specerijen ter zalfolie, en tot roking welriekende specerijen; 9 En sardonixstenen, en vervullende stenen, tot den efod en tot den borstlap. 10 En allen, die wijs van hart zijn onder ulieden, zullen komen, en maken alles, wat de HEERE geboden heeft: 11 De tabernakel, zijn tent en zijn deksel, zijn haakjes en zijn berderen, zijn richelen, zijn pilaren, en zijn voeten; 12 De ark en haar handbomen, het verzoendeksel en den voorhang des deksels; 13 De tafel en haar handbomen, en al haar gereedschap, en de toonbroden; 14 En den kandelaar tot het licht, en zijn gereedschap, en zijn lampen, en de olie tot het licht; 15 En het reukaltaar, en zijn handbomen, en de zalfolie, en het reukwerk van welriekende specerijen; en het deksel der deur aan de deur des tabernakels; 16 Het altaar des brandoffers, en den koperen rooster, dien het hebben zal, zijn handbomen, en al zijn gereedschappen; het wasvat en zijn voet. 17 De behangselen des voorhofs, zijn pilaren en zijn voeten; en het deksel van de poort des voorhofs; 18 De nagelen des tabernakels, en de pennen des voorhofs, met derzelver zelen; 19 De ambtsklederen om in het heilige te dienen, de heilige klederen van den priester Aäron, en de klederen zijner zonen, om het priesterambt te bedienen. 20 Toen ging de ganse vergadering der kinderen Israëls uit van voor het aangezicht van Mozes. 21 En zij kwamen, alle man, wiens hart hem bewoog, en een ieder, wiens geest hem vrijwillig maakte, die brachten des HEEREN hefoffer tot het werk van de tent der samenkomst, en tot al haar dienst, en tot de heilige klederen. 22 Zo kwamen dan de mannen met de vrouwen, alle vrijwilligen van hart; zij brachten haken, en oorsierselen, en ringen, en spanselen, alle gouden vaten; en alle man, die een gouden beweegoffer den HEERE offerde, 23 En alle man, bij wien gevonden werd hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen, en geiten haar, en roodgeverfde ramsvellen, en dassenvellen, die brachten ze. 24 Allen, die een hefoffer van zilver of koper offerden, die brachten het ten hefoffer des HEEREN; en allen, bij welke sittimhout gevonden werd, brachten het tot alle werk van den dienst. 25 En alle vrouwen, die wijs van hart waren, sponnen met haar handen, en zij brachten het gesponnene, de hemelsblauwe zijde, en het purper, het scharlaken, en het fijn linnen. 26 En alle vrouwen, welker hart haar bewoog in wijsheid, die sponnen het geiten haar. 27 De oversten nu brachten sardonixstenen en vulstenen, tot den efod en tot den borstlap; 28 En specerijen en olie, tot den luchter en tot de zalfolie, en tot roking welriekende specerijen. 29 Alle man en vrouw, welker hart hen vrijwillig bewoog te brengen tot al het werk, hetwelk de HEERE geboden had te maken door de hand van Mozes; dat brachten de kinderen Israëls tot een vrijwillig offer den HEERE. 30 Daarna zeide Mozes tot de kinderen Israëls: Ziet, de HEERE heeft met name geroepen Bezaleël, den zoon van Uri, den zoon van Hur, van den stam van Juda. 31 En de Geest Gods heeft hem vervuld met wijsheid, met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk; 32 En om te bedenken vernuftigen arbeid, te werken in goud, en in zilver, en in koper, 33 En in kunstige steensnijding, om in te zetten, en in kunstige houtsnijding; om te werken in alle vernuftige handwerk. 34 Hij heeft hem ook in zijn hart gegeven anderen te onderwijzen, hem en Aholiab, den zoon van Ahisamach, van den stam van Dan. 35 Hij heeft hen vervuld met wijsheid des harten, om te maken alle werk eens werkmeesters, en des allervernuftigsten handwerkers, en des borduurders en hemelsblauw, en in purper, in scharlaken, en in fijn linnen, en des wevers; makende alle werk, en bedenkende vernuftigen arbeid.


- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -