BIJBELBOEK EZECHIËL - Ez -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ez (Ezechiël) -- Ez 11 -

Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk : - Ez 1 - Ez 2 - Ez 3 - Ez 4 - Ez 5 - Ez 6 - Ez 7 - Ez 8 - Ez 9 - Ez 10 - Ez 11 - Ez 12 - Ez 13 - Ez 14 - Ez 15 - Ez 16 - Ez 17 - Ez 18 - Ez 19 - Ez 20 - Ez 21 - Ez 22 - Ez 23 - Ez 24 - Ez 25 - Ez 26 - Ez 27 - Ez 28 - Ez 29 - Ez 30 - Ez 31 - Ez 32 - Ez 33 - Ez 34 - Ez 35 - Ez 36 - Ez 37 - Ez 38 - Ez 39 - Ez 40 - Ez 41 - Ez 42 - Ez 43 - Ez 44 - Ez 45 - Ez 46 - Ez 47 - Ez 48 -
Uitleg vers per vers : - Ez 11,1 - Ez 11,2 - Ez 11,3 - Ez 11,4 - Ez 11,5 - Ez 11,6 - Ez 11,7 - Ez 11,8 - Ez 11,9 - Ez 11,10 - Ez 11,11 - Ez 11,12 - Ez 11,13 - Ez 11,14 - Ez 11,15 - Ez 11,16 - Ez 11,17 - Ez 11,18 - Ez 11,19 - Ez 11,20 - Ez 11,21 - Ez 11,22 - Ez 11,23 - Ez 11,24 - Ez 11,25 - Ez 11,26 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Ez 11,1-13 . De leiders in Jeruzalem veroordeeld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ez (Ezechiël) -- Ez 11 -- Ez 11,1 - Ez 11,2 - Ez 11,3 - Ez 11,4 - Ez 11,5 - Ez 11,6 - Ez 11,7 - Ez 11,8 - Ez 11,9 - Ez 11,10 - Ez 11,11 - Ez 11,12 - Ez 11,13 -

Ez 11,1 - Ez 11,1 . De leiders in Jeruzalem veroordeeld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ez (Ezechiël) -- Ez 11 -- Ez 11,1 - Ez 11,2 - Ez 11,3 - Ez 11,4 - Ez 11,5 - Ez 11,6 - Ez 11,7 - Ez 11,8 - Ez 11,9 - Ez 11,10 - Ez 11,11 - Ez 11,12 - Ez 11,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] Toen tilde de geest* mij op en bracht mij naar de oostpoort van het huis van de heer, de poort die op het oosten ligt. Bij de ingang van de poort zag ik vijfentwintig man, onder wie Jaäzanja, de zoon van Azzur, en Pelatja, de zoon van Benaja, leiders van het volk.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,2 - Ez 11,2 . De leiders in Jeruzalem veroordeeld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ez (Ezechiël) -- Ez 11 -- Ez 11,1 - Ez 11,2 - Ez 11,3 - Ez 11,4 - Ez 11,5 - Ez 11,6 - Ez 11,7 - Ez 11,8 - Ez 11,9 - Ez 11,10 - Ez 11,11 - Ez 11,12 - Ez 11,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] De heer sprak tot mij: ‘Mensenkind, dit zijn de mannen die hier in de stad kwade plannen bedenken en slechte raad geven.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,3 - Ez 11,3 . De leiders in Jeruzalem veroordeeld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ez (Ezechiël) -- Ez 11 -- Ez 11,1 - Ez 11,2 - Ez 11,3 - Ez 11,4 - Ez 11,5 - Ez 11,6 - Ez 11,7 - Ez 11,8 - Ez 11,9 - Ez 11,10 - Ez 11,11 - Ez 11,12 - Ez 11,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Zij zeggen: “Voorlopig* hoeven we geen huizen te bouwen; de stad* is de pot en wij zijn het vlees.”        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,4 - Ez 11,4 . De leiders in Jeruzalem veroordeeld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ez (Ezechiël) -- Ez 11 -- Ez 11,1 - Ez 11,2 - Ez 11,3 - Ez 11,4 - Ez 11,5 - Ez 11,6 - Ez 11,7 - Ez 11,8 - Ez 11,9 - Ez 11,10 - Ez 11,11 - Ez 11,12 - Ez 11,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Daarom moet u het woord van God tot hen richten, mensenkind; laat ze het woord van God horen.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,5 - Ez 11,5 . De leiders in Jeruzalem veroordeeld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ez (Ezechiël) -- Ez 11 -- Ez 11,1 - Ez 11,2 - Ez 11,3 - Ez 11,4 - Ez 11,5 - Ez 11,6 - Ez 11,7 - Ez 11,8 - Ez 11,9 - Ez 11,10 - Ez 11,11 - Ez 11,12 - Ez 11,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Toen viel de geest van de heer op mij en Hij beval mij dit te zeggen: ‘Zo spreekt de heer: Dat zijn uw woorden, volk van Israël, en ook uw plannen ken Ik.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,6 - Ez 11,6 . De leiders in Jeruzalem veroordeeld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ez (Ezechiël) -- Ez 11 -- Ez 11,1 - Ez 11,2 - Ez 11,3 - Ez 11,4 - Ez 11,5 - Ez 11,6 - Ez 11,7 - Ez 11,8 - Ez 11,9 - Ez 11,10 - Ez 11,11 - Ez 11,12 - Ez 11,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] U hebt in deze stad veel mensen gedood en de straten zijn met lijken bezaaid.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,7 - Ez 11,7 . De leiders in Jeruzalem veroordeeld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ez (Ezechiël) -- Ez 11 -- Ez 11,1 - Ez 11,2 - Ez 11,3 - Ez 11,4 - Ez 11,5 - Ez 11,6 - Ez 11,7 - Ez 11,8 - Ez 11,9 - Ez 11,10 - Ez 11,11 - Ez 11,12 - Ez 11,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Daarom, zo spreekt de Heer god: De slachtoffers die u hier gemaakt hebt, die zijn het vlees en de stad is de pot, maar u zal Hij eruit halen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,8 - Ez 11,8 . De leiders in Jeruzalem veroordeeld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ez (Ezechiël) -- Ez 11 -- Ez 11,1 - Ez 11,2 - Ez 11,3 - Ez 11,4 - Ez 11,5 - Ez 11,6 - Ez 11,7 - Ez 11,8 - Ez 11,9 - Ez 11,10 - Ez 11,11 - Ez 11,12 - Ez 11,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Voor het zwaard bent u bang, het zwaard zal Ik over u brengen – godsspraak van de Heer god.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,9 - Ez 11,9 . De leiders in Jeruzalem veroordeeld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ez (Ezechiël) -- Ez 11 -- Ez 11,1 - Ez 11,2 - Ez 11,3 - Ez 11,4 - Ez 11,5 - Ez 11,6 - Ez 11,7 - Ez 11,8 - Ez 11,9 - Ez 11,10 - Ez 11,11 - Ez 11,12 - Ez 11,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Ik zal u uit de stad halen, u overleveren aan barbaren en een strafgericht aan u voltrekken.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,10 - Ez 11,10 . De leiders in Jeruzalem veroordeeld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ez (Ezechiël) -- Ez 11 -- Ez 11,1 - Ez 11,2 - Ez 11,3 - Ez 11,4 - Ez 11,5 - Ez 11,6 - Ez 11,7 - Ez 11,8 - Ez 11,9 - Ez 11,10 - Ez 11,11 - Ez 11,12 - Ez 11,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Door het zwaard zult u vallen, op Israëls bodem zal Ik u vonnissen, en u zult weten dat Ik de heer ben.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,11 - Ez 11,11 . De leiders in Jeruzalem veroordeeld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ez (Ezechiël) -- Ez 11 -- Ez 11,1 - Ez 11,2 - Ez 11,3 - Ez 11,4 - Ez 11,5 - Ez 11,6 - Ez 11,7 - Ez 11,8 - Ez 11,9 - Ez 11,10 - Ez 11,11 - Ez 11,12 - Ez 11,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] De stad zal voor u niet de pot zijn en u niet het vlees erin; op Israëls bodem zal Ik u vonnissen,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,12 - Ez 11,12 . De leiders in Jeruzalem veroordeeld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ez (Ezechiël) -- Ez 11 -- Ez 11,1 - Ez 11,2 - Ez 11,3 - Ez 11,4 - Ez 11,5 - Ez 11,6 - Ez 11,7 - Ez 11,8 - Ez 11,9 - Ez 11,10 - Ez 11,11 - Ez 11,12 - Ez 11,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] en u zult weten dat Ik de heer ben, u die mijn wetten niet in acht genomen en mijn geboden niet onderhouden hebt, maar die gehandeld hebt naar de zeden van de volken rondom.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,13 - Ez 11,13 . De leiders in Jeruzalem veroordeeld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ez (Ezechiël) -- Ez 11 -- Ez 11,1 - Ez 11,2 - Ez 11,3 - Ez 11,4 - Ez 11,5 - Ez 11,6 - Ez 11,7 - Ez 11,8 - Ez 11,9 - Ez 11,10 - Ez 11,11 - Ez 11,12 - Ez 11,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] Terwijl ik profeteerde, viel Pelatja, de zoon van Benaja, dood neer; ik wierp mij ter aarde en schreeuwde luidkeels: ‘Heer god, gaat U een einde maken aan de rest* van Israël?’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- Ez 11,14-25 . Hoop voor de ballingen

Ez 11,14 - Ez 11,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Het woord van de heer werd tot mij gericht:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,15 - Ez 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] ‘Mensenkind, uw broeders, uw ware broeders, zijn uw medeballingen*; zij zijn het eigenlijke volk van Israël, ofschoon de inwoners van Jeruzalem zeggen: “Zij zijn ver van de heer, ons is dit land in bezit gegeven.”        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,16 - Ez 11,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] Zeg daarom: “Zo spreekt de Heer god: Hoewel Ik hen verdreven heb onder de volken en hen verspreid heb over de landen, ben Ik voor hen toch nog een heiligdom in de landen waar ze terechtgekomen zijn.”        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,17 - Ez 11,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Zeg hun bovendien: “Zo spreekt de Heer god: Ik* zal u bijeenbrengen uit de volken, u verzamelen uit de landen waarover u verspreid bent, en u zal Ik de grond van Israël geven.”        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,18 - Ez 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Daar aangekomen zullen ze er alle gruwelen en alle afgoden verwijderen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,19 - Ez 11,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] Ik zal hun een nieuw* hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste uitstorten; Ik zal het stenen hart uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,20 - Ez 11,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] zodat ze mijn wetten in acht nemen en mijn geboden nauwlettend onderhouden. Zo zullen ze mijn volk zijn en Ik hun God.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,21 - Ez 11,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] Maar al degenen die zich aan hun gruwelen en afgoden vergooid hebben zal Ik hun daden vergelden – godsspraak van de Heer god.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,22 - Ez 11,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] De kerubs*, met de wielen naast zich, sloegen hun vleugels uit, terwijl de heerlijkheid* van de God van Israël boven hen zweefde.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,23 - Ez 11,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] De heerlijkheid van de heer steeg op uit de stad en liet zich neer op de berg die ten oosten van de stad ligt.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2. - 3. ûkhëbhôd JHWH (en de heerlijkheid van JHWH) . In zeven verzen in de bijbel : (1) Ex 40,34 (mâle´ ´èth hammisjëkân = vervulde de tabernakel) . (2) Ex 40,35 (mâle´ ´èth hammisjëkân = vervulde de tabernakel) . (3) Nu 14,10 . (4) 2 Kr 7,1 (mâle´ ´èth habbâjit = vervulde het huis) . (5) 2 Kr 7,3 . (6) Js 60,1 . (7) Ez 43,4 .
- këbhôd JHWH (heerlijkheid van JHWH) . Tenach (16) . In vier verzen in Exodus : (1) Ex 16,7 . (2) Ex 16,10 . (3) Ex 24,16 . (4) Ex 24,17 . Verder : (5) Lv 9,6 . (6) Nu 17,7 . In één vers in de Psalmen . (7) Ps 138,5 . In twee verzen in Js : (1) Js 40,5 . (2) Js 58,8 . In zes verzen in Ez : (1) Ez 1,28 . (2) Ez 3,12 . (3) Ez 3,23 . (4) Ez 10,4 (tweemaal) . (5) Ez 10,18 . (6) Ez 11,23 . Tenslotte : Hab 2,14 .

Ez 11,24 - Ez 11,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] De geest tilde mij op en bracht mij in mijn hemels visioen terug naar de ballingen in het land van de Chaldeeën. En toen het visioen dat ik gezien had van mij geweken was,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 11,25 - Ez 11,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] deelde ik de ballingen alles mee wat de heer mij had laten zien.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

6. - 7. dibhëre(j) JHWH (woorden van JHWH) . Tenach (16) : (1) Ex 4,28 . (2) Ex 24,3 . (3) Ex 24,4 . (4) Nu 11,24 . (5) Joz 3,9 . (6) 1 S 8,10 . (7) 1 S 15,1 . (8) 2 Kr 11,4. (9) Jr 36,4 . (10) Jr 36,6 . (11) Jr 36,8 . (12) Jr 36,11 . (13) Jr 37,2 . (14) Jr 43,1 . (15) Ez 11,25 . (16) Am 8,11 .

4. - 7. ´eth dibhër(j)e JHWH (de woorden van JHWH) . Tenach (2) : (1) Am 8,11 . (2) Nu 11,24 . ´èth dibhër(j)e JHWH (de woorden van JHWH) . Tenach (3) : (1) Joz 3,9 . (2) 2 Kr 11,4. (3) Jr 36,6 . ´eth kâl dibhër(j)e JHWH (al de woorden van JHWH) . Tenach (6) : (1) Ex 4,28 . (2) Ex 24,3 . (3) Ex 24,4 . (4) 1 S 8,10 . (5) Jr 36,4 . (6) Ez 11,25 . ´èth kâl dibhër(j)e JHWH (al de woorden van JHWH) . Tenach (2) : (1) Jr 36,11 . (2) Jr 43,1 .