BIJBELBOEK EZECHIËL 34 , Ez 34 -- Ez 34 -- verwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk : - Ez 1 - Ez 2 - Ez 3 - Ez 4 - Ez 5 - Ez 6 - Ez 7 - Ez 8 - Ez 9 - Ez 10 - Ez 11 - Ez 12 - Ez 13 - Ez 14 - Ez 15 - Ez 16 - Ez 17 - Ez 18 - Ez 19 - Ez 20 - Ez 21 - Ez 22 - Ez 23 - Ez 24 - Ez 25 - Ez 26 - Ez 27 - Ez 28 - Ez 29 - Ez 30 - Ez 31 - Ez 32 - Ez 33 - Ez 34 - Ez 35 - Ez 36 - Ez 37 - Ez 38 - Ez 39 - Ez 40 - Ez 41 - Ez 42 - Ez 43 - Ez 44 - Ez 45 - Ez 46 - Ez 47 - Ez 48 -
Uitleg vers per vers : - Ez 34,1 - Ez 34,2 - Ez 34,3 - Ez 34,4 - Ez 34,5 - Ez 34,6 - Ez 34,7 - Ez 34,8 - Ez 34,9 - Ez 34,10 - Ez 34,11 - Ez 34,12 - Ez 34,13 - Ez 34,14 - Ez 34,15 - Ez 34,16 - Ez 34,17 - Ez 34,18 - Ez 34,19 - Ez 34,20 - Ez 34,21 - Ez 34,22 - Ez 34,23 - Ez 34,24 - Ez 34,25 - Ez 34,26 - Ez 34,27 - Ez 34,28 - Ez 34,29 - Ez 34,30 - Ez 34,31 -
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat (zie verder onder : verwijzingen )
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

De goede herder

Ez 34,1 - Ez 34,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
       
[1] Het woord van de heer werd tot mij gericht:  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,2 - Ez 34,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] ‘Mensenkind, profeteer tegen de herders* van Israël, profeteer en zeg tegen de herders: “Zo spreekt de Heer god: Wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet hun schapen weiden?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,3 - Ez 34,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] U eet het vet, u kleedt zich met de wol, u slacht het vetgemeste dier, maar u weidt de beesten niet.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 34,4 - Ez 34,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Het zwakke dier geeft u niets om aan te sterken, het zieke dier geneest u niet, het gewonde dier verbindt u niet, het verdwaalde dier brengt u niet terug en het verloren dier zoekt u niet; u behandelt de dieren hard en ruw.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,5 - Ez 34,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Ze raken verspreid omdat ze geen herder hebben ; ze dienen als voedsel voor de wilde dieren of raken verdwaald.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,6 - Ez 34,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Mijn schapen dwalen rond over alle bergen en hoge heuvels; over heel de aarde zijn mijn schapen verstrooid, zonder dat er iemand naar ze vraagt of ze zoekt.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,7 - Ez 34,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
       
[7] Daarom, herders, luister naar het woord van de heer: 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,8 - Ez 34,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Zowaar Ik leef – godsspraak van de Heer god: omdat mijn schapen weggeroofd worden, omdat ze ten prooi vallen aan de wilde dieren doordat ze geen herder hebben, omdat mijn herders niet op zoek gaan naar mijn schapen, maar alleen zichzelf weiden en niet mijn schapen,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,9 - Ez 34,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] daarom, herders, hoor het woord van de heer.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,10 - Ez 34,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Zo spreekt de Heer god: Ik keer mij tegen de herders! Ik zal mijn schapen van hen opeisen en henzelf als herder ontslaan. De herders zullen niet langer zichzelf weiden. Ik zal mijn schapen uit hun mond bevrijden, ze zullen hun niet langer als voedsel dienen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,11 - Ez 34,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
       
[11] Want, zo spreekt de Heer god, Ik zal zelf omzien naar mijn schapen en ervoor zorgen.  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,12 - Ez 34,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Zoals een herder omziet naar zijn schapen als die verdwaald zijn, zo zal Ik omzien naar mijn schapen en ze veilig terugbrengen van alle plaatsen waar ze verstrooid zijn geraakt op de dag* van wolken en dichte duisternis.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,13 - Ez 34,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
    weqibbatsëthîm   [13] Ik zal ze terugvoeren uit de volken, ze samenbrengen uit de landen en ze leiden naar hun eigen grond; Ik zal ze weiden op de bergen en in de dalen van Israël, op alle bewoonbare plaatsen van het land.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Tekstanalyse van Ez 34,13

4. weqibbatsëthîm (en ik zal hen verzamelen) . Piel perfectum eerste persoon enkelvoud , voorafgegaan door het koppelwoord waw en gevolgd door het suffix derde persoon meervoud . Verwijzing : qâbhats (verzamelen) , zie Jr 31,8 . In twee verzen in de bijbel. (1) Jr 31,8 . (2) Ez 34,13 .

Ez 34,14 - Ez 34,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Op goede weidegrond zal Ik ze laten grazen, het hoogland van Israël zal hun weideplaats zijn. Daar zullen ze worden ondergebracht op goede plaatsen en grazen in welige weiden op de bergen van Israël.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,15 - Ez 34,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Ik zal zelf mijn schapen weiden en ze zelf een rustplaats wijzen – godsspraak van de Heer god. [       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,16 - Ez 34,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        16] Het verdwaalde dier zal Ik zoeken, het verlaten dier terughalen, het gewonde dier verbinden, het zieke dier sterken, maar de vette en sterke dieren verdelgen; Ik zal ze weiden zoals het hoort.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,17 - Ez 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
       
[17] U, mijn schapen, zo spreekt de Heer god, Ik ga rechtspreken tussen het ene schaap en het andere. Aan de rammen en de bokken:  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,18 - Ez 34,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] is het niet voldoende dat u de beste weide afgraast? Moet u dan nog wat er overblijft met uw hoeven vertrappen? Is het niet voldoende dat u het helderste water drinkt, moet u dan nog de rest met uw poten bevuilen?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,19 - Ez 34,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] De andere schapen moeten dan eten wat uw hoeven vertrapt hebben en drinken wat uw poten bevuild hebben.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,20 - Ez 34,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Daarom, zo spreekt de Heer god tegen hen, ga Ik rechtspreken tussen de vette en de magere schapen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Ez 34,21 - Ez 34,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] Omdat u alles wat zwak is met zijde en schouder wegdringt en met de hoorns stoot totdat u ze verdreven hebt,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,22 - Ez 34,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] kom Ik mijn schapen te hulp zodat ze niet langer verdrukt worden; Ik ga rechtspreken tussen het ene en het andere schaap.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Ez 34,23 - Ez 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] Dan zal Ik over hen één herder* aanstellen die hen weiden zal: mijn dienaar David*. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,24 - Ez 34,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] Ik, de heer, zal hun God zijn, en mijn dienaar David hun vorst; Ik, de heer, heb gesproken.        

 


Ez 34,25 - Ez 34,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] Dan sluit Ik met hen een vredesverbond*; wilde dieren laat Ik uit het land verdwijnen zodat ze veilig kunnen leven in de steppen en slapen in de bossen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

3. bërîth (verbond) . Taalgebruik in Tenach : bërîth (verbond) . Taalgebruik in Ezechiël : bërîth (verbond) . Getalwaarde : beth = 2 , resj = 20 of 300 , jod = 10 , taw = 22 of 500 ; totaal : 54 of 812 . Gr. diathèkè (verbond) . Taalgebruik in het N.T. : diathèkè (verbond) . diatithèmi = tussen-stellen . Lat. foedus (zie b.v. federaal) , testamentum . E. testament . Fr. alliance . E. covenant . Ned. testamment , verbond , overeenkomst . D. Bund . Tenach (132) . Ez (7) : (1) Ez 16,59 . (2) Ez 16,60 . (3) Ez 17,13 . (4) Ez 17,15 . (5) Ez 17,18 . (6) Ez 34,25 . (7) Ez 37,26 .

1. - 3. wëkhârathî lâhem bërîth (ik zal met hen een verbond sluiten) . Tenach (4) : (1) Jr 32,40 . (2) Ez 34,25 . (3) Ez 37,26 . (4) Hos 2,20 .

3. - 4. bërîth sjâlôm (een verbond van vrede) . Tenach (2) : (1) Ez 34,25 . (2) Ez 37,26 . Verder : Js 54,10 (ûbhërîth sjëlômî = en een verbond van mijn vrede) .

Ez 34,26 - Ez 34,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] Ik zal mijn zegen uitstorten over hen en over het gebied rondom mijn heuvel. Ik zal het op tijd laten regenen, weldadige regens zullen het zijn.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,27 - Ez 34,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [27] De bomen in het veld zullen hun vruchten dragen en de akkers zullen hun gewas voortbrengen. Mijn volk zal wonen op zijn eigen grond en erkennen* dat Ik de heer ben, als Ik het hout van zijn juk breek en het bevrijd uit de macht van zijn onderdrukkers.        

 

 
Ez 34,28 - Ez 34,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [28] Dan zullen ze niet langer geplunderd worden door de volken en verscheurd worden door de wilde dieren; ze zullen veilig wonen zonder dat iemand ze opschrikt.       

 


Ez 34,29 - Ez 34,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [29] Ik zal het gewas voor hen zo weelderig laten groeien dat men er overal van spreekt, niemand in het land zal meer van honger omkomen en de vernedering van de volken zullen ze niet langer te verduren hebben.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Ez 34,30 - Ez 34,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [30] Dan zullen ze erkennen dat Ik, de heer, hun God, hen bescherm en dat zij, het volk Israël, mijn volk zijn – godsspraak van de Heer god.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 34,31 - Ez 34,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [31] U bent toch mijn schapen, de schapen die Ik weid; u bent mijn mensen en Ik ben uw God – godsspraak van de Heer god.” ’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van