BIJBELBOEK EZECHIËL 40 , Ez 40 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen - Ez (Ezechiël) -- Ez 40 -
- Ez 40,1-47 -

 

Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk : - Ez 1 - Ez 2 - Ez 3 - Ez 4 - Ez 5 - Ez 6 - Ez 7 - Ez 8 - Ez 9 - Ez 10 - Ez 11 - Ez 12 - Ez 13 - Ez 14 - Ez 15 - Ez 16 - Ez 17 - Ez 18 - Ez 19 - Ez 20 - Ez 21 - Ez 22 - Ez 23 - Ez 24 - Ez 25 - Ez 26 - Ez 27 - Ez 28 - Ez 29 - Ez 30 - Ez 31 - Ez 32 - Ez 33 - Ez 34 - Ez 35 - Ez 36 - Ez 37 - Ez 38 - Ez 39 - Ez 40 - Ez 41 - Ez 42 - Ez 43 - Ez 44 - Ez 45 - Ez 46 - Ez 47 - Ez 48 -
Uitleg vers per vers : - Ez 40,1 - Ez 40,2 - Ez 40,3 - Ez 40,4 - Ez 40,5 - Ez 40,6 - Ez 40,7 - Ez 40,8 - Ez 40,9 - Ez 40,10 - Ez 40,11 - Ez 40,12 - Ez 40,13 - Ez 40,14 - Ez 40,15 - Ez 40,16 - Ez 40,17 - Ez 40,18 - Ez 40,19 - Ez 40,20 - Ez 40,21 - Ez 40,22 - Ez 40,23 - Ez 40,24 - Ez 40,25 - Ez 40,26 - Ez 40,27 - Ez 40,28 - Ez 40,29 - Ez 40,30 - Ez 40,31 - Ez 40,32 - Ez 40,33 - Ez 40,34 - Ez 40,35 - Ez 40,36 - Ez 40,37 - Ez 40,38 - Ez 40,39 - Ez 40,40 - Ez 40,41 - Ez 40,42 - Ez 40,43 - Ez 40,44 - Ez 40,45 - Ez 40,46 - Ez 40,47 - Ez 40,48 - Ez 40,49 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

De nieuwe tempel . Ez 40,1-47 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen - Ez (Ezechiël) -- Ez 40 -- Ez 40,1-47 -- Ez 40,1 - Ez 40,2 - Ez 40,3 - Ez 40,4 - Ez 40,5 - Ez 40,6 - Ez 40,7 - Ez 40,8 - Ez 40,9 - Ez 40,10 - Ez 40,11 - Ez 40,12 - Ez 40,13 - Ez 40,14 - Ez 40,15 - Ez 40,16 - Ez 40,17 - Ez 40,18 - Ez 40,19 - Ez 40,20 - Ez 40,21 - Ez 40,22 - Ez 40,23 - Ez 40,24 - Ez 40,25 - Ez 40,26 - Ez 40,27 - Ez 40,28 - Ez 40,29 - Ez 40,30 - Ez 40,31 - Ez 40,32 - Ez 40,33 - Ez 40,34 - Ez 40,35 - Ez 40,36 - Ez 40,37 - Ez 40,38 - Ez 40,39 - Ez 40,40 - Ez 40,41 - Ez 40,42 - Ez 40,43 - Ez 40,44 - Ez 40,45 - Ez 40,46 - Ez 40,47 -

Ez 40,1 - Ez 40,1 : De nieuwe tempel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen - Ez (Ezechiël) -- Ez 40 -- Ez 40,1-47 -- Ez 40,1 - Ez 40,2 - Ez 40,3 - Ez 40,4 - Ez 40,5 - Ez 40,6 - Ez 40,7 - Ez 40,8 - Ez 40,9 - Ez 40,10 - Ez 40,11 - Ez 40,12 - Ez 40,13 - Ez 40,14 - Ez 40,15 - Ez 40,16 - Ez 40,17 - Ez 40,18 - Ez 40,19 - Ez 40,20 - Ez 40,21 - Ez 40,22 - Ez 40,23 - Ez 40,24 - Ez 40,25 - Ez 40,26 - Ez 40,27 - Ez 40,28 - Ez 40,29 - Ez 40,30 - Ez 40,31 - Ez 40,32 - Ez 40,33 - Ez 40,34 - Ez 40,35 - Ez 40,36 - Ez 40,37 - Ez 40,38 - Ez 40,39 - Ez 40,40 - Ez 40,41 - Ez 40,42 - Ez 40,43 - Ez 40,44 - Ez 40,45 - Ez 40,46 - Ez 40,47 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [1] Op* de tiende dag van de eerste maand van het vijfentwintigste jaar* van onze ballingschap, het veertiende na de val van de stad, kwam de hand* van de heer over mij en voerde mij weg.        


Ez 40,2 - Ez 40,2 : De nieuwe tempel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen - Ez (Ezechiël) -- Ez 40 -- Ez 40,1-47 -- Ez 40,1 - Ez 40,2 - Ez 40,3 - Ez 40,4 - Ez 40,5 - Ez 40,6 - Ez 40,7 - Ez 40,8 - Ez 40,9 - Ez 40,10 - Ez 40,11 - Ez 40,12 - Ez 40,13 - Ez 40,14 - Ez 40,15 - Ez 40,16 - Ez 40,17 - Ez 40,18 - Ez 40,19 - Ez 40,20 - Ez 40,21 - Ez 40,22 - Ez 40,23 - Ez 40,24 - Ez 40,25 - Ez 40,26 - Ez 40,27 - Ez 40,28 - Ez 40,29 - Ez 40,30 - Ez 40,31 - Ez 40,32 - Ez 40,33 - Ez 40,34 - Ez 40,35 - Ez 40,36 - Ez 40,37 - Ez 40,38 - Ez 40,39 - Ez 40,40 - Ez 40,41 - Ez 40,42 - Ez 40,43 - Ez 40,44 - Ez 40,45 - Ez 40,46 - Ez 40,47 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] In een goddelijk visioen bracht Hij mij naar Israël en zette mij neer op een zeer hoge berg. Aan de zuidkant was iets als een stad gebouwd.       


9. ´èl har (naar de berg van) . Verwijzing : horos (berg) , zie Mt 4,8 . In twintig verzen in de bijbel : (1) Ex 3,1 . (2) Ex 19,23 . (3) Ex 24,13 . (4) Ex 34,2 . (5) Ex 34,4 . (6) Nu 27,12 . (7) Dt 32,49 . (8) Dt 34,1 . (9) Joz 15,10 . (10) 1 K 18,19 . (11) 1 K 18,20 . (12) 2 K 2,25 . (13) 2 K 4,25 . (14) Ps 43,3 . (15) Hl 4,6 . (16) Js 2,3 . (17) Js 16,1 . (18) Js 56,7 . (19) Ez 40,2 . (20) Mi 4,2 .

Ez 40,3 - Ez 40,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [3] Hij bracht mij erheen en daar zag ik in de poort een man staan. Hij leek wel van brons en had een linnen snoer en een meetstok in de hand.        

Ez 40,4 - Ez 40,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [4] Die man zei tegen mij: ‘Mensenkind, kijk goed uit uw ogen, spits uw oren en schenk aandacht aan alles wat ik u laat zien want daarvoor bent u hierheen gebracht. En alles wat u zult zien, moet u aan Israël bekend maken.’       


Ez 40,5 - Ez 40,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] Nu was daar een tempel met een muur eromheen. De meetstok die de man in de hand hield, was zes el lang, niet de gewone ellemaat, maar een handbreed langer. Daarmee nam hij de maten op van de ommuring: één maat dik en één maat hoog.        


Ez 40,6 - Ez 40,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,7 - Ez 40,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,8 - Ez 40,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,9 - Ez 40,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,10 - Ez 40,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


 

Ez 40,11 - Ez 40,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,12 - Ez 40,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,13 - Ez 40,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

Ez 40,14 - Ez 40,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,15 - Ez 40,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,16 - Ez 40,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,17 - Ez 40,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,18 - Ez 40,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,19 - Ez 40,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,20 - Ez 40,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,21 - Ez 40,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,22 - Ez 40,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Ez 40,23 - Ez 40,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,24 - Ez 40,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,25 - Ez 40,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Ez 40,26 - Ez 40,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,27 - Ez 40,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,28 - Ez 40,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,29 - Ez 40,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,30 - Ez 40,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,31 - Ez 40,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,32 - Ez 40,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,33 - Ez 40,33 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,34 - Ez 40,34 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,35 - Ez 40,35 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,36 - Ez 40,36 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,37 - Ez 40,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,38 - Ez 40,38 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,39 - Ez 40,39 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,40 - Ez 40,40 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,41 - Ez 40,41 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,42 - Ez 40,42 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,43 - Ez 40,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

- act. ind. aor. 3de pers. mv. απεστεγασαν = apestegasan (zij ont-dek (dak) ten) van het werkw. αποστεγαζω = apostegadzô (het dak eraf nemen, ontdakken) . Taalgebruik in het NT : apostegadzô (het dak eraf nemen, ontdakken) . Bijbel (1) : Mc 2,4 . Een vorm van αποστεγαζω = apostegadzô (het dak eraf nemen, ontdakken) in de Bijbel (1) : Mc 2,4 .
- Zie ook het werkw. στεγαζω = stegadzô (bedekken, bedakken) . Taalgebruik in het NT : stegadzô (bedekken, bedakken) . Taalgebruik in de LXX : stegadzô (bedekken, bedakken) . Een vorm van het werkw. στεγαζω = stegadzô (bedekken, bedakken) in de LXX (5) : (1) 2 Kr 34,11 . (2) Ps 104,3 . (3) Neh 2,8 . (4) Neh 3,3 . (5) Neh 3,6 . In het NT (0) .
- Zie eveneens het werkw. στεγω = stegô (dekken, bedekken, bedakken) . Taalgebruik in het NT : stegô (dekken, bedekken, bedakken) . Taalgebruik in de LXX : stegô (dekken, bedekken, bedakken) . Een vorm van στεγω = stegô (dekken, bedekken, bedakken) in de LXX (1) : Sir 8,17 . In het NT (4) : (1) 1 Kor 9,12 . (2) 1 Kor 13,7 . (3) 1 Tes 3,1 . (4) 1 Tes 3,5 .
- Zie ook het zelfst. naamw. στεγη = stegè (dak, deksel) . Taalgebruik in het NT : stegè (dak, deksel) . Taalgebruik in de LXX : stegè (dak, deksel) . Een vorm van στεγη = stegè (dak, deksel) in de LXX (2) : (1) Gn 8,13 . (2) Ez 40,43 . In het NT (3) : (1) Mt 8,8 . (2) Mc 2,4 . (3) Lc 7,6 .
- Hebreeuws : de stam van het werkw. כָּסָה = kâsâh (bedekken) . Taalgebruik in Tenakh : kâsâh (bedekken) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , samekh = 15 of 60 , he = 5 ; totaal : 31 OF 85 (5 X 17) . Structuur : 2 - 6 - 5 . De som van de elementen is telkens 4 .
- Zie ook : קָרָה = qârâh (1. ontmoeten, treffen, overkomen. 2. ov erdekken, een zoldering maken) . Taalgebruik in Tenakh : qârâh (ontmoeten, treffen, overkomen) . Getalswaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , he = 5 ; totaal : 44 OF 305 (5 X 61) . Structuur : 1 - 2 - 5 . De som van de elementen is telkens 8 .
- Ned. : dak . D. : das Dach . Fr. : toit (< Lat. : tectum) . Gr. : στεγη = stegè (dak, deksel) . Taalgebruik in het NT : stegè (dak, deksel) . Lat. : tegere (tectum) (dekken, bedekken, bedakken) .
Ez 40,44 - Ez 40,44 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,45 - Ez 40,45 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,46 - Ez 40,46 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,47 - Ez 40,47 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,48 - Ez 40,48 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


Ez 40,49 - Ez 40,49 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

Willibrordvertaling

[1] Op* de tiende dag van de eerste maand van het vijfentwintigste jaar* van onze ballingschap, het veertiende na de val van de stad, kwam de hand* van de heer over mij en voerde mij weg. [2] In een goddelijk visioen bracht Hij mij naar Israël en zette mij neer op een zeer hoge berg. Aan de zuidkant was iets als een stad gebouwd. [3] Hij bracht mij erheen en daar zag ik in de poort een man staan. Hij leek wel van brons en had een linnen snoer en een meetstok in de hand. [4] Die man zei tegen mij: ‘Mensenkind, kijk goed uit uw ogen, spits uw oren en schenk aandacht aan alles wat ik u laat zien want daarvoor bent u hierheen gebracht. En alles wat u zult zien, moet u aan Israël bekend maken.’ [5] Nu was daar een tempel met een muur eromheen. De meetstok die de man in de hand hield, was zes el lang, niet de gewone ellemaat, maar een handbreed langer. Daarmee nam hij de maten op van de ommuring: één maat dik en één maat hoog. [6] Vervolgens ging hij naar de oostpoort, liep de trappen op en mat de drempel van de poort: die was één maat breed; ook de drempel aan de binnenzijde van de poort was één maat breed. [7] De wachtlokalen waren één maat breed en één maat diep en tussen de wachtlokalen was een muur van vijf el. Ook de drempel van de voorhal aan de binnenzijde was één maat breed. [8] En hij mat de voorhal zelf: [9] hij was acht el diep; de muren van de ingang waren twee el breed. Deze voorhal lag aan de binnenzijde. [10] In het poortgebouw waren aan beide kanten drie wachtlokalen, alle drie even groot; ook de muren ertussen waren even groot. [11] Daarna mat hij de poortingang: de breedte was tien el, de diepte dertien. [12] De wachtlokalen aan weerszijden hadden aan de voorkant een afsluiting van één el hoog; de lokalen zelf waren zes el in het vierkant. [13] En hij mat de breedte van het poortgebouw met de wachtlokalen erbij, vijfentwintig el, [14] en de hoogte van de muren, zestig el. Daar begon een groot plein. [15] De* afstand van de buitenzijde van de poort tot de binnenzijde* was vijftig el. [16] Binnen het poortgebouw waren aan alle kanten blinde vensters aangebracht: in de wachtlokalen, in de muren ertussen en ook in de hal. De muurstukken bij de ingang waren met palmen versierd. [17] Toen bracht hij mij naar het buitenplein. De rand van het plein was geplaveid en er kwamen dertig vertrekken op uit. [18] Deze rand, ook benedenplaveisel genoemd, was even breed als de zijkant van de poorten. [19] Daarna mat hij de breedte van het plein aan de oostzijde vanaf de buitenpoort tot aan de binnenpoort, honderd el. [20] Hij mat ook de noordpoort van het buitenplein. [21] De drie wachtlokalen aan weerszijden, de muren ertussen en de hal hadden dezelfde afmetingen als die van de eerste poort. De poort was vijftig el diep en vijfentwintig el breed. [22] De vensters, de hal en de palmen hadden ook dezelfde afmetingen als die van de oostpoort. Zeven treden leidden ernaartoe. De hal lag aan de binnenkant. [23] Tegenover de noordpoort lag een andere poort, die naar het binnenplein leidde, zoals aan de oostkant. De afstand tussen de beide poorten was honderd el. [24] Toen leidde hij mij naar de poort aan de zuidkant. Hij mat de tussenmuren en de hal: de afmetingen waren dezelfde als die van de vorige poorten. [25] De vensters en de hal waren eveneens gelijk aan de vorige. De poort was vijftig el diep en vijfentwintig el breed. [26] Zeven treden leidden naar boven, naar een hal. De muurstukken aan weerszijden van de ingang waren met palmen versierd. [27] Aan het binnenplein was ook aan de zuidkant een poort; de afstand tussen beide zuidpoorten was honderd el. [28] Toen bracht hij mij door de zuidpoort naar het binnenplein. Hij mat de zuidpoort: de afmetingen waren gelijk aan die van de andere poorten. [29] Ook de wachtlokalen, de muren ertussen en de hal hadden dezelfde afmetingen. In de poort en de hal waren aan alle kanten vensters. De poort was vijftig el diep en vijfentwintig el breed. [30] De hallen waren dus overal vijfentwintig bij vijf el. [31] De hal lag aan het buitenplein; de muurstukken aan weerszijden van de ingang waren met palmen versierd. De trap erheen had acht treden. [32] Toen bracht hij mij naar de oostkant van het binnenplein. Hij mat de poort: de afmetingen waren gelijk aan die van de andere poorten. [33] Ook de wachtlokalen, de muren ertussen en de hal hadden dezelfde afmetingen. In de poort en de hal waren aan alle kanten vensters. De poort was vijftig el diep en vijfentwintig el breed. [34] De hal lag aan het buitenplein. De muurstukken aan weerszijden van de ingang waren met palmen versierd, de trap erheen had acht treden. [35] Toen bracht hij mij naar de noordpoort. Hij mat ze en de afmetingen waren gelijk aan die van de andere poorten, [36] evenals die van de wachtlokalen, de muren ertussen en de hal; in de poort waren aan alle kanten vensters. De poort was vijftig el diep en vijfentwintig el breed. [37] De hal lag aan het buitenplein. De muurstukken aan weerszijden van de ingang waren met palmen versierd; de trap erheen had acht treden. [38] Bij de ingang van de poort bevond zich het vertrek waar de dieren voor het brandoffer worden gewassen. [39] Aan weerszijden van de hal stonden twee tafels, bestemd voor het slachten van brandoffers, zonde- en schuldoffers. [40] Ook aan de buitenkant van de hal, aan de buitenkant van de noordpoort, stonden twee tafels, aan beide zijden. [41] Er stonden dus vier tafels aan elke zijkant van de poort, in totaal acht tafels, bestemd voor het slachten. [42] De vier tafels voor het brandoffer waren van uitgehouwen steen, anderhalve el lang, anderhalve el breed en één el hoog. Voor de gereedschappen gebruikt bij het slachten van brand- en slachtoffers [43] was er een richel van een handbreed aangebracht langs de hele muur van het gebouw. De tafels zelf dienden voor het offervlees. [44] Op het binnenplein lagen buiten de poorten twee zalen: de ene bij de noordpoort met de ingang op het zuiden, de andere bij de zuidpoort met de ingang op het noorden. [45] De man zei tegen mij: ‘De zaal met de ingang op het zuiden is voor de priesters die dienst doen in de tempel, [46] en de zaal met de ingang op het noorden is voor de priesters die dienst doen bij het altaar. Bedoeld zijn de zonen van Sadok, de enige Levieten die bij hun dienst tot de heer mogen naderen.’ [47] Daarna mat hij het binnenplein. Het was honderd el in het vierkant. Op het plein stond het altaar voor de tempel.

De tempel [48] Toen bracht hij mij naar de voorhal van de tempel*. Hij mat de muurstukken bij de ingang: ze waren beide vijf el dik. De ingang was veertien el breed en de beide muurvlakken drie. [49] De voorhal zelf was twintig bij elf el. Een trap van tien treden leidde erheen. Tegen de beide muurstukken aan de ingang stond een zuil.