GN 5 -- Gn (Genesis) -- Gn 5 : Nakomelingen van Adam
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html -

Zie ook naar - bijbeloverzicht -- overzicht van Genesis: - Gn - bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bibliografie van het Oude Testament -


Overzicht vers per vers: Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Gn 5,1 - Gn 5,1: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
1autè è biblos geneseôs anthrôpôn è èmera epoièsen o theos ton adam kat' eikona theou epoièsen auton  1 hic est liber generationis Adam in die qua creavit Deus hominem ad similitudinem Dei fecit illum  zèh sephèr thôlëdoth   1 Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God den mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods.   [1] Dit is de lijst van de nakomelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte Hij hem op God gelijkend*.  [1] Dit is de lijst van Adams nakomelingen. Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God.  1 � Dit is de boekrol van de geboorten uit Adam,� de roodbloedige mens; ten dage dat God roodbloedige Adam schiep heeft hij hem naar het beeld van God gemaakt.   1. Voici le livret de la descendance d'Adam: Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu.  

King James Bible. This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;
Luther-Bibel (1984). Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, bmachte er ihn nach dem Bilde Gottes

Tekstuitleg van Gn 5,1. Gn 5,1 telt 12 (2 X 2 X 3) woorden en 44 (2 X 2 X 11) letters. De getalswaarde van Gn 5,1 is 2949 (3 X 983). Gn 5,1-2 leidt Gn 5 in. Deze inleiding verwijst naar Gn 1,1-2,4a. Deze inleiding telt 23 woorden en 86 (2 X 43) letters. Naar het schema dat in Gn 5 gehanteerd wordt, handelt Gn 5,3-5 over Adam. In Gn 5,1-5 (Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5) gaat het over Adam. Gn 5,3 geeft aan op welke leeftijd Adam Seth verwekte, Gn 5,4 hoelang Adam na de verwekking van Seth leefde en Gn 5,5 hoe oud Adam werd.

Overzicht Gn 5
1. De leeftijd van Adam. 930 = 30 X 31 (het product van 2 opeenvolgende getallen) = 2 X 3 X 5 X 31 OF de som van 5 kwadraten: 5² (25) + 6² (36) + 16² (256) + 17² (289) + 18² (324). De totale leeftijd van Adam (Gn 5,5).
- 30 + 31 = 61. De som van de eerste kwadraten nl. 5² + 6² = 61. Adam was 130 jaar toen hij Seth verwekte. 31 en 13 zijn elkaars spiegelbeeld. 31 is de getalswaarde van ´el (God).
- De getalswaarde A van de naam Adam is 18 = 3² X 2 = 9 + 9. De getalswaarde B van de naam Adam is 45 = 3² + 6² = 3² X 5. Het omgekeerde van 18 is 81 = 9 X 9.
2. Seth, de zoon van Adam, heeft 4 van de 6 kwadraten gemeenschappelijk met Adam: 5² (25) + 6² (36) + 16² (256) + 17² (289) = 606. In totaal werd Seth 912 jaar. Verschil: 912 - 606 = 306 (17 X 18). (Gn 5,8). 912 = 5² (25) + 6² (36) + 9² (81) + 15² (225) + 16² (256) + 17² (289).
De getalswaarde A van de naam Seth is 43 (= 26 + 17: de som van de twee getalswaarden van de Naam JHWH of 700 (10² X 7). Een opmerkelijk vertoon van het getal 7: (4+3), 17, 700.
3. De leeftijd van Enosj, de kleinzoon van Adam, is de som van 4 kwadraten die gemeenschappelijk zijn met Adam: 6² (36) + 16² (256) + 17² (289) + 18² (324) = 905 (Gn 5,9).
4. Kenan, de achterkleinzoon van Adam, heeft 3 van de 6 kwadraten gemeenschappelijk met Adam: 6² (36) + 16² (256) + 17² (289) = 581. In totaal werd Kenan 910 jaar. Verschil: 910 - 581 = 329 (7 X 47). (Gn 5,14). 910 = 5² + 6² + 16² + 17² + 18².
5. Mahalel werd 895 jaar oud. 895 = 2² + 11² + 15² + 16² + 17².
6. Jered werd 962 jaar oud. 962 = 2² X 3² X 4² X 8² X 16² X 17² X 18².
7. Henoch werd 365 jaar oud. 365 = 10² + 11² + 12².
8. Methuselach heeft 3 kwadraten met Adam gemeenschappelijk: 16² (256) + 17² (289) + 18² (324) = 869. In totaal werd Metuselach 969 jaar. Verschil: 969 - 869 = 100 (10²). (Gn 5,27). 969 = 10² (100) + 16² (256) + 17² (289) + 18² (324).
9. Lamech heeft 2 kwadraten met Adam gemeenschappelijk: 17² (289) + 18² (324) = 613. In totaal leefde Lamech 777. Verschil: 777 - 613 = 164 (2² X 41). ( Gn 5,31).
10. Noach werd 950 jaar oud. 950 = 9² (81) + 16² (256) + 17² (289) + 18² (324).

- Bij al deze leeftijden (behalve bij Henoch) is het kwadraat van 17 (17² = 289) bewaard. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH (jod = 1).

      w l getalswaarde A getalswaarde B aantal X²   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.    totaal  
                    2² (4) 3² (9) 4² (16) 5² (25) 6² (36) 7² (49) 8² (64) 9² (81) 10² (100) 11² (121) 12² (144) 13² (169) 14² (196) 15² (225) 16² (256) 17² (289) 18² (324)      
                                                           
1. Adam      

18 = 3² X 2 = 9 + 9.

45 = 3² + 6² = 3² X 5 5                             16² 17² 18²   930 (30 X 31)  
2. Seth       43= 17 + 26 700 (2² X 5² X 7) 6                         15² 16² 17²     912  
3. Enosj       42 357 (3 X 7 X 17) 4                               16² 17² 18²   905 = (10² + 9²) X 5  
4. Kenan       57 210 (2 X 3 X 5 X 7) 6                 10²         15² 16² 17²     910  
5. Mahalalel       55 136 (2³ X 17) 5                     11²       15² 16² 17²     895  
6. Jered       34 214 (2 X 107) 7                         16² 17² 18²   962  
7. Henoch           3                     10² 11² 12²               365  
8. Metuselach           4                     10²           16² 17² 18²   969  
9. Lamech           4                   10²             17² 18²   777  
10. Noach           4                               16² 17² 18²   950  
                                                           

- In de geslachtslijst Adam - Noach worden 10 geslachten genoemd. De leeftijd van deze 10 geslachten wordt gevormd door de som van vier tot zeven kwadraten. In 9 van de 10 leeftijden komt het kwadraat van 17 voor (niet bij Henoch). De leeftijd van Henoch is de som van de kwadraten van 3 opeenvolgende getallen (10² + 11² + 12²) (Gn 5,21).
- In 8 van de 9 geslachten met het kwadraat van 17 maakt het kwadraat van 17 deel uit van een som van 3 kwadraten van 3 opeenvolgende getallen (5X: 16² + 17² + 18²; 3X: 15² + 16² + 17² ). De leeftijd van Jered bestaat uit 7 kwadraten, waarvan 2X drie kwadraten van 3 opeenvolgende getallen (2² + 3² + 4² EN 16² + 17² + 18²).

De som van de drie opeenvolgende kwadraten 15² (225) + 16² (256) + 17² (289) = 770 (2 X 5 X 7 X 11 OF 11 X 70) en van de volgende opeenvolgende kwadraten: 16² + 17² + 18² = 869.
- Het getal 17 speelt een belangrijke rol bij Adam. De totale leeftijd van Adam bedroeg 930. Het is de som van 5 kwadraten: 5² (25) + 6² (36) + 16² (256) + 17² (289) + 18² (324). Bij de geboorte van Seth, de zoon van Adam, is Adam 130 jaar. Het is het produkt van 2 getallen (5 X26!: de getalswaarde van JHWH) OF de som van 4 kwadraten. 130 = 5 X 26 OF 2² + 3² + 6³ + 9³. Na de geboorte van Seth leeftde Adam nog 800 jaar. Het is de som van 7 kwadraten, met 17 als laatste getal. 800 = 1² + 2² + 5² + 9² + 12² + 16² + 17².

      1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.           
Gn 5,1-32     Adam Set  Enosj Qenan Mahalalel Jered Henoch Metuselach Lamech Noach        
1. Adam Gn 5,3   130 130 + 105 = 235 235 + 90 = 325 325 + 70 = 395

395 + 65 = 460

460 + 162 = 622 622 + 65 = 687 687 + 187 = 874 874 + 182 = 1056. 1056 - 930 = + 126 (+)     800   930  
2. Set Gn 5,6     105 105 + 90 = 195 195 + 70 = 265 265 + 65 = 330 330 + 162 = 492 492 + 65 = 557 557 + 187 = 744 744 + 182 = 926. 926 - 912 = + 14 (+)     807   912  
3. Enosj Gn 5,9       90 90 + 70 = 160 160 + 65 = 225 225 + 162 = 387 387 + 65 = 452 452 + 187 = 639 639 + 182 = 821 821 + 500 = 1321. 1321 - 905 = + 416 (+)   815   905  
4. Kenan Gn 5,12         70 70 + 65 = 135 135 + 162 = 297 297 + 65 = 362 362 + 187 = 549 549 + 182 = 731 731 + 500 = 1231. 1231 - 910 = + 321 (+)   840   910  
5. Mahalalel Gn 5,15           65 65 + 162 = 227 227 + 65 = 292 292 + 187 = 479 479 + 182 = 661 661 + 500 = 1161. 1161 - 895 = + 266 (+)   830   895  
6. Jered Gn 5,18             162 162 + 65 = 227 227 + 187 = 414 414 + 182 = 596 596 + 500 = 1096. 1096 - 962 = + 134 (+)   800   962  
7. Henoch Gn 5,21               65 65 + 187 = 252 252 + 182 = 434. 434 - 365 = + 69 (+)     300   365  
8. Metuselach Gn 5,25                 187 187 + 182 = 369 369 + 500 = 869. 869 - 969 = - 100   782   969  
9. Lamech Gn 5,28                   182 182 + 500 = 682. 682 - 777 = - 95   595   777  
10. Noach Gn 5,32                     500          
                                   

        1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   
        1² (1) 2² (4) 3² (9) 4² (16) 5² (25) 6² (36) 7² (49) 8² (64) 9² (81) 10² (100) 11² (121) 12² (144) 13² (169) 14² (196) 15² (225) 16² (256) 17² (289) 18² (324)  
1.   5   X X                                  
2.   10   X   X                                
3.   13     X X                                
4.   14   X X X                                
5.   17   X     X                              
6.   20     X   X                              
7.   21   X X   X                              
8.   26   X       X                            
9.   29     X     X                            
10.   30   X X     X                            
        X X X X                              
                                             

 

 

1. - 3. zèh sephèr (dit is het boek). In twee verzen in de bijbel: (1) Gn 5,1 (ontstaansgeschiedenis van Adam). (2) Js 50,1 (scheidingsbrief).

1. zèh (deze). Verwijzing: zèh (deze), zie Gn 5,1. zèh (deze). In 305 verzen in de bijbel. In achtentwintig verzen in Genesis.

2. sephèr (boek). Verwijzzing: sephèr (boek), zie Gn 5,1. sephèr (boek) In 112 verzen in de bijbel. Slechts in één vers in Gn: Gn 5,1. Van dit woord is ons woord cijfer afkomstig.
- biblos geneseôs. In drie verzen in de bijbel: (1) Gn 2,4: hautè hè biblos geneseos (dit is het boek van het ontstaan - van hemel en aarde). (2) Deze vertaling is wellicht ingegeven door de vertaling van Gn 5,1: zèh sephèr thôlëdoth (dit is het boek van ontstaansgeschiedenissen). In Gn 2,4 gaat het om het ontstaan van hemel en aarde, in Gn 5,1 om de ontstaansgeschiedenis van Adam (MT: ´âdâm), van de mensen (LXX: anthrôpôn), van de mensheid (vrije vertaling naar LXX). (3) In Mt 1,1 vinden we de ontstaansgeschiedenis van Jezus Christus (biblos geneseôs Ièsou Christou). Hiermee begint het Matteüsevangelie.

Gn 5,1.3. th-l-d-th (ontstaansgeschiedenissen). Taalgebruik in Tenakh: thôlëdôth (ontstaansgeschiedenissen). Getalswaarde van תוֹלְדוֹת = thôlëdôth: thaw = 22 of 400; waw = 6; lamed = 12 of 30, daleth = 4; totaal: 72 (2³ X 3²) of 846 (2 X 3² X 47). Structuur: 4 - 6 - 4 - 3 - 6 - 4. De som van de elementen is telkens 9. Mooie circulaire opbouw van het woord. th-l-d-th (ontstaangeschiedenis, geslachten) komt in 13 verzen voor: Gn (11). Nu (1). Rt (1). Dertien is de Getalswaarde van אֶחָד = één. Het komt op vier verschillende wijzen voor:
(1) een waw zowel bij het begin als op het einde (תוֹלְדוֹת = thôlëdôth). In twee verzen: (1) Gn 2,4 (hemel en aarde). (2) Rt 4,18. Gn 2,4 opent de reeks van twaalf th(ô)lëd(ô)th (ontstaangeschiedenis, geslachten) en Rt 4,18 besluit de reeks. Gn 2,4 geeft de voltooiïng van de schepping weer. Rt 4,18 geeft de tien geslachten van Peres tot David.
(2) een waw bij het begin van het woord (תוֹלְדֹת = thôlëdoth). Getalswaarde: 72 - 6 = 66. In zeven verzen: (1) zèh sephèr thôlëdoth (dit is het boek van ontstaansgeschiedenissen): Gn 5,1. (2) ´ellèh thôlëdoth: Gn 6,9 (Noach). (3) ´ellèh thôlëdoth: Gn 10,1 (Noach). (4) ´ellèh thôlëdoth: Gn 11,10 (Sjem). (5) wë´ellèh thôlëdoth: Gn 11,27 (Terach). (6) wë´ellèh thôlëdoth: Gn 25,19 (Isaak). (7) Nu 3,1 (Aäron en Mozes).
(3) een waw noch bij het begin noch op het einde van het woord (תֹלְדֹת = tholëdoth): Gn 25,12. Getalswaarde: 72 - 12 = 60. Ismaël, de zoon van Abram en Hagar, kreeg twaalf zonen, waaruit twaalf stammen voortsproten. Verder nageslacht wordt niet gegeven.
(4) een waw op het einde van het woord (תֹלְדוֹת = tholëdôth), niet bij het begin. Getalswaarde van tholëdôth: thaw = 22 of 400; lamed = 12 of 30, daleth = 4, waw = 6; totaal: 66 (2 X 3 X 11) OF 840 (2³ X 3 X 5 X 7). Structuur: 4 - 3 - 4 - 6 - 4. In drie verzen: (1) wë´ellèh tholëdôth: Gn 36,1 (Esau = Edom). (2) wë´ellèh tholëdôth: Gn 36,9 (Esau, de vader van Edom). (3) ´ellèh tholëdôth: Gn 37,2 (Jakob).
Twee verzen hebben de Getalswaarde 72, tien de waarde 66 en één de waarde 60.

Ontstaansgeschiedenissen wordt op verschillende manieren weergegeven: thôlëdoth, thôlëdôth, tholëdoth en tholëdôth. Viermaal wordt het voorafgegaan door ´ellèh (deze) en zesmaal door wë´ellèh (en deze). In Gn 5,1 wordt het voorafgegaan door zèh sephèr (dit boek van...). Overzicht (7 + 2 + 3 + 1 = 13; elfmaal in Gn, éénmaal in Nu: Nu 3,1, éénmaal in Rt: Rt 4,18): (1) ´ellèh thôlëdôth: Gn 2,4 (hemel en aarde). (2) zèh sephèr thôlëdoth (dit is het boek van ontstaansgeschiedenissen; hierop volgt de genealogie van Adam): Gn 5,1. (3) ´ellèh thôlëdoth: Gn 6,9 (hierop volgt de geschiedenis van Noach). (4) wë´ellèh thôlëdoth: Gn 10,1 (hierop volgt de geslachtslijst van Noach). (5) ´ellèh thôlëdoth: Gn 11,10 (hierop volgt de genealogie van Sjem). (6) wë´ellèh thôlëdoth: Gn 11,27 (hierop volgt de geschiedenis van Terach, vooral van Abraham). (7) wë´ellèh tholëdoth: Gn 25,12 (hierop volgt de genealogie van Ismaël). (8) wë´ellèh thôlëdoth: Gn 25,19 (hierop begint de geschiedenis van Esau en Jakob). (9) wë´ellèh tholëdôth: Gn 36,1 (hierop volgt de genealogie van Esau). (10) wë´ellèh tholëdôth: Gn 36,9 (hierop volgt de genealogie van Esau). (11) ´ellèh tholëdôth: Gn 37,2 (hierop begint de geschiedenis van Jozef en zijn broers).

Met wat puzzelwerk komt men vanaf Adam tot Mozes tot 26 geslachten (26 is de getalswaarde van JHWH) en wel in de volgorde van de getalswaarde van de vier letters van de naam JHWH (10 - 5 - 6 - 5). 1. J = 10. Gn 5 (Adam - Noach). 2. H = 5. Gn 10,21-25 (Sem - Peleg). 3. W = 6. Gn 11,10-27 (Rehoe tot Abraham en in latere hoofdstukken Isaäk). 4. H = 5. Gn 37,2 en Ex 6,15-19 (Jakob; Levi - Mozes).
- De stamboom die op David uitloopt, gaat via Jakob, Juda (Ex 6,15-19), Perez tot David (Rt 4,18): is 31 geslachten (31 is de getalswaarde van de godsnaam El; alef = 1, lamed = 12 of 30; totaal: 31).
De th-l-d-th / th(ô)lëd(ô)th (ontstaangeschiedenis, geslachten) monden dus uit op Mozes (priesterschap) en op David (koningschap).

4. ´âdâm (mens). Verwijzing: ´âdâm (mens), zie Gn 1,26. Getalswaarde: aleph = 1, daleth = 4, mem = 13 of 40; totaal: 18 of 45. Structuur: 1 - 4 - 40 (éd = damp; 1-4 structuur). In 358 verzen in de bijbel. In acht verzen in Genesis. (1) Gn 1,26. (2) Gn 4,25. (3) Gn 5,1 (geslachtslijst van Adam tot Noach). (4) Gn 5,2. (5) Gn 5,3. (6) Gn 5,4. (7) Gn 5,5. (8) Gn 16,12.

Gn 5,2 - Gn 5,2: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
2arsen kai thèlu epoièsen autous kai eulogèsen autous kai epônomasen to onoma autôn adam è èmera epoièsen autous  2 masculum et feminam creavit eos et benedixit illis et vocavit nomen eorum Adam in die qua creati sunt     2 Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam Mens, ten dage als zij geschapen werden.   [2] Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen; Hij zegende hen en noemde hen mens, op de dag dat zij geschapen werden.  [2] Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en noemde hen mens toen zij werden geschapen.  2 Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen; hij zegent hen en roept als hun naam uit: Adam!, � roodbloedige mens!, op de dag van hun schepping. ��   2. Homme et femme il les créa, il les bénit et leur donna le nom d'Homme, le jour où ils furent créés. 

King James Bible. [2] Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.
Luther-Bibel. 2 und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen �Mensch� zur Zeit, da sie geschaffen wurden.

Tekstuitleg van Gn 5,2. Het vers Gn 5,2 telt 11 woorden en 42 (2 X 3 X 7 OF 6 X 7) letters. De Getalswaarde van Gn 5,2 is 2761 (11 X 251).

Gn 5,3 - Gn 5,3: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
3ezèsen de adam diakosia kai triakonta etè kai egennèsen kata tèn idean autou kai kata tèn eikona autou kai epônomasen to onoma autou sèth  3 vixit autem Adam centum triginta annis et genuit ad similitudinem et imaginem suam vocavitque nomen eius Seth     3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.   [3] Toen Adam honderddertig jaar was, verwekte hij een zoon, die op hem leek* en zijn evenbeeld was, en hij noemde hem Set.  [3] Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set.   3 Adam leeft dertig en honderd jaar; dan wordt er een geboren naar zijn beeld en als zijn gelijkenis, en roept als naam voor hem uit: Set.   3. Quand Adam eut cent trente ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme son image, et il lui donna le nom de Seth. 

King James Bible. [3] And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth:
Luther-Bibel. 3 Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde, und nannte ihn Set;

Tekstuitleg van Gn 5,3. Het vers Gn 5,3 telt 12 (2² X 3) woorden en 47 letters. De Getalswaarde van Gn 5,3 is 4025 (5² X 7 X 11).

Gn 5,3.1. prefix voegwoord wa consecutivum (verhalend) + act. qal jigtol (imperf.) 3de pers. mann. enk. וַיְהִי = wajëhî (en hij/het was) van het werkw. הָיָה = hâjâh (zijn). De getalwaarde van וַיְהי = wajëhî (en hij/het zal zijn/was) is 31. 31 is de getalwaarde van אֵל = ´el (God); aleph = 1, lamed = 12 of 30; totaal: 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld).Taalgebruik in Tenakh: hâjâh (zijn). Getalwaarde: he = 5, jod = 10; totaal: 20 (2² X 5). Structuur: 5 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 2. Tenakh (47). Pentateuch (35). Eerdere Profeten (5). Latere Profeten (2). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (5). Gn (33). Gn 5 (16): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,7. (4) Gn 5,9. (5) Gn 5,10. (6) Gn 5,12. (7) Gn 5,13. (8) Gn 5,15. (9) Gn 5,16. (10) Gn 5,18. (11) Gn 5,19. (12) Gn 5,21. (13) Gn 5,25. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,28. (16) Gn 5,30. In de LXX wordt het Hebreeuwse werkw. הָיָה = hâjâh (zijn) vaak vertaald door het Griekse werkw. γινομαι = ginomai (worden, gebeuren).
- We zouden volgende vorm kunnen verwachten: wajjihëjèh < wa consecutivum + jihëjèh (uit: jahëjih i.p.v. jahëwih: Lettinga 12, 2012, 58w). Verkorte vorm door de samentrekking van de jod en de chireq tot een lange i, vandaar jahî (de eind he valt weg). De klemtoon ligt op de laatste lettergreep en de klinker van de eerste lettergreep wordt zeer kort: jëhî. Bij de consecutivumvorm wajëhî valt op dat de jod niet verdubbelt. Uitspraak: wajhi.
- Grieks: ind. aor. 3de pers. enk. εγενετο = egeneto (het gebeurde) van het werkw. γινομαι = ginomai (worden, gebeuren). Taalgebruik in de LXX: ginomai (worden). Taalgebruik in het NT: ginomai (worden). Bijbel (925). LXX (730). NT (195). Gn (107). ). Het duidt vaak een tijdsaanduiding aan (in die dagen, in de dagen van...): een gelijk-tijdigheid (terwijl hij het priesterschap uitoefende), een voor-tijdigheid of een na-tijdigheid. Soms heeft het ook de betekenis van zijn (er was eens... zoals vele verhalen bij ons beginnen). Een vorm van γινομαι = ginomai in de LXX (2174), in het NT (667).

ginomai (worden, gebeuren)  bijbel Tenakh OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.   ev. 
aor. 3de pers. enk. egeneto  925  wajëhî: 784 730  195  13  17  69  16  53    17  99  115 
Totaal 2841   2174 667 75 55 129 51 124   38 259 310

- και εγενετο = kai egeneto (en het gebeurde). LXX (560). NT (62).
- εγενετο δε = egeneto de (het gebeurde echter). LXX (). NT (40).

Gn 5,3.2. אָדָם = ´âdâm (mens). Taalgebruik in Tenakh: ´âdâm (mens). Getalwaarde: aleph = 1, daleth = 4, mem = 13 of 40; totaal: 18 (2 X 3²) of 45 (3² X 5). Structuur: 1 - 4 - 40 (´ed = damp; 1-4 structuur). De som van de elementen is telkens 9. Tenakh (358). Pentateuch (32). Eerdere Profeten (16). Latere Profeten (159). 12 Kleine Profeten (17). Geschriften (134). Gn (8). (1) Gn 1,26. (2) Gn 4,25. (3) Gn 5,1 (geslachtslijst van Adam tot Noach). (4) Gn 5,2. (5) Gn 5,3. (6) Gn 5,4. (7) Gn 5,5. (8) Gn 16,12.
- אֲדָמָה = ´ädâmâh (aarde, grond). Taalgebruik in Tenakh: ´ädâmâh (aarde, grond). Getalwaarde: aleph = 1, daleth = 4, mem = 13 of 40, he = 5; totaal: 23 OF 50. Structuur: 1 - 4 - 4 - 5. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (18).
- דָם = dâm (bloed, bloedschuld). Taalgebruik in Tenakh: dâm (bloed, bloedschuld). Getalwaarde: daleth = 4, mem = 13 of 40; totaal: 17 OF 44 (4 X 11). Structuur: 4 - 4. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (70).

Gn 5,3.3. mann. mv. שְׁלֹשִׁים = sjëlosjîm (dertig). Zie: שׁלשׁ = sjâlosj / sjâlôsj / sjëlosj (drie). Taalgebruik in Tenakh: sjâlosj / sjâlôsj / sjëlosj (drie). Getalwaarde: sjin = 21 of 300, lamed = 12 of 30; totaal: 54 (2 X 3³) OF 630 (2 X 3² X 5 X 7). Structuur: 3 - 3 - 3. De som van de elementen is telkens 9. Tenakh (111). Pentateuch (47). Eerdere Profeten (32). Latere Profeten (5). 12 Kleine Profeten (2). Geschriften (25). Gn (12): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,16. (3) Gn 11,14. (4) Gn 11,17. (5) Gn 11,18. (6) Gn 11,22. (7) Gn 18,30. (8) Gn 32,16. (9) Gn 41,46. (10) Gn 46,15. (11) Gn 47,9. (12) Gn 50,23. Ex (7): (1) Ex 12,40. (2) Ex 12,41. (3) Ex 20,5. (4) Ex 21,32. (5) Ex 26,8. (6) Ex 34,7. (7) Ex 36,15.

- prefix verbindingswoord wë + zelfst. naamw. mann. mv. וּשְׁלֹשִׁים = ûsjëlosjîm (dertig). Zie: שׁלשׁ = sjâlosj / sjâlôsj / sjëlosj (drie). Taalgebruik in Tenakh: sjâlosj / sjâlôsj / sjëlosj (drie). Getalwaarde: sjin = 21 of 300, lamed = 12 of 30; totaal: 54 (2 X 3³) OF 630 (2 X 3² X 5 X 7). Structuur: 3 - 3 - 3. De som van de elementen is telkens 9.

Gn 5,3.4. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

וּמְאַת = ûm´ath (en honderd) < prefix verbindingswoord wë + telwoord vr. enk. stat. constr. Zie: מֵאָה = me´âh (honderd), zie 100. Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19, zie 19, of 46 (2 X 23), zie 46. Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (22): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,18. (4) Gn 5,25. (5) Gn 5,28. (6) Gn 7,24. (7) Gn 8,3. (8) Gn 11,25. (9) Gn 47,9. (10) Gn 47,28. (11) Ex 6,16. (12) Ex 6,18. (13) Ex 6,20. (14) Lv 16,5. (15) Nu 31,52. (16) Nu 33,39. (17) Nu 35,8. (18) Joz 22,32. (19) Zach 6,10. (20) Rt 4,5. (21) Est 1,4. (22) Neh 5,11.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd,36 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

Gn 5,3.3. - 4. שְׁלֹשִׁים וּמְאַת שָׁנָה = sjëlosjîm ûmë´ath sjânâh (30 + 100 = 130 jaar). Tenach (2): (1) Gn 5,3. (2) Gn 47,9. Adam was 130 jaar toen hij Set verwekte. Jakob verbleef 130 jaar in Kanaän voordat hij naar Egypte verhuisde. In beide teksten gaat het om een begin. Na de dood van Abel verwekte Adam Set die de stamboom van Adam zal verder zetten. Voor Jakob betekent de verhuis naar Egypte een nieuw begin.
In beide teksten ligt het belang in het getal 13 (130 = 10 X 13). 13 is de getalswaarde van אֶחָד = ´èchad (één, eenheid): aleph = 1, chet = 8, daleth = 4. Het beklemtoont de eenheid van de mensheid en van het volk Israël. Zie 13. 130 = 5 X 26 (de getalswaarde van de godsnaam JHWH).
- 130 kan zijn: een produkt van 2 getallen: 5 X 26 OF de som van vier kwadraten: 2² + 3² + 6³ + 9³ = 4 + 9 + 36 + 81

Gn 5,3.5. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- שָׁנָה = sjânâh < sjanat: een qal vorm vr.: een naamwoord met 2 medeklinkers en 1 oorspronkelijke korte klinker (Lettinga 24c1). In open lettergreep onmiddellijk vóór de hoofdklemtoon is de korte a verlengd tot â (Lettinga 13i). De ה = h is de aanwijzing van de lange eindklinker (Lettinga 3d).
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Ned.: jaar. Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar). Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). D.: Jahr. E.: year. Fr.: an of année. Grieks: ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Hebreeuws: שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). Latijn: annus (jaar).

Gn 5,3.4. - 5. וּמְאַת שָׁנָה = ûmë´ath sjânâh (en honderd jaar, en 100 jaar). Tenakh (12): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,18. (4) Gn 5,25. (5) Gn 5,28. (6) Gn 11,25. (7) Gn 47,9. (8) Gn 47,28. (9) Ex 6,16. (10) Ex 6,18. (11) Ex 6,20. (12) Nu 33,39.

Gn 5,3.6. wjwld / וַיּוֹלֶד = wajjôlèd (en hij verwekte) < prefix voegwoord wë consecutivum + act. hifil imperf. 3de pers. mann. enk.. Zie יֶלֶד = jèlèd = het voortgebrachte, kind. Taalgebruik in Tenakh: jèlèd = het voortgebrachte, kind. Getalswaarde: jod = 10, lamed = 12 of 30, daleth = 4; totaal: 26 OF 44 (4 X 11). Structuur: 1 - 3 - 4. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (48). Gn (39): (1) Gn 4,18 (*). (2) Gn 5,3. (3) Gn 5,4. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,9. (7) Gn 5,10. (8) Gn 5,12. (9) Gn 5,13. (10) Gn 5,15. (11) Gn 5,16. (12) Gn 5,18. (13) Gn 5,19. (14) Gn 5,21. (15) Gn 5,22. (16) Gn 5,25. (17) Gn 5,26. (18) Gn 5,28. (19) Gn 5,30. (20) Gn 5,32. (21) Gn 6,10. (22) Gn 11,10. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,12. (25) Gn 11,13. (26) Gn 11,14. (27) Gn 11,15. (28) Gn 11,16. (29) Gn 11,17. (30) Gn 11,18. (31) Gn 11,19. (32) Gn 11,20. (33) Gn 11,21. (34) Gn 11,22. (35) Gn 11,23. (36) Gn 11,24. (37) Gn 11,25. (38) Gn 11,26. (39) Gn 46,20 (*). Nu 26,60 (*).

Gn 5,3.8.
- Grieks: acc. mann. enk. εικονα = eikona van het zelfst. naamw. εικων = eikôn (beeld). Taalgebruik in het NT: eikôn (beeld). Taalgebruik in de LXX: eikôn (beeld). eikôn (beeld) is de vertaling van 6 verschillende Hebr. woorden in de LXX. Bijbel (26): (1) Gn 1,26. (2) Gn 1,27. (3) Gn 5,1. (4) Gn 5,3. (5) Dt 4,16. (6) Js 40,19. (7) Js 40,20. (8) Hos 13,2. (9) Ps 73,20. (10) Da 2,34. (11) Da 2,35. (12) Da 3,1. (13) 2 Kr 33,7. (14) W 2,23. (15) W 14,15. (16) W 14,17 . (17) Sir 17,3. (18) Lc 20,24. (19) 1 Kor 15,49. (20) 2 Kor 3,18. (21) Kol 3,10. (22) Heb 10,1. (23) Apk 13,14. Apk 14,9. (25) Apk 14,11. (26) Apk 20,4. Een vorm van εικων = eikôn (beeld) in LXX (56), in het NT (23)

Gn 5,3.9. וַיִּקְרָא = wajjiqërâ´ (en hij riep, hij noemde) < prefix waw consecutivum + werkwoordvorm act. qal imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud van het werkwoord קָרָא = qârâ´ (roepen, noemen). Taalgebruik in Tenakh: qârâ´ (roepen, heten). Getalwaarde: qoph = 19 of 100, resj = 20 of 200, aleph = 1; totaal: 40 of 301. Structuur: 1 - 2 - 1. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (209). Pentateuch (90). Eerdere Profeten (81). Latere Profeten (12). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (25). Gn (55).
- Grieks: act. ind. aor. 3de pers. enk. εκαλεσεν = ekalesen (hij riep) van het werkw. καλεω = kaleô (roepen, noemen). Taalgebruik in het NT: kaleô (roepen). Taalgebruik in de Septuaginta: kaleô (roepen). Een vorm van καλεω = kaleô (roepen, noemen) in de LXX (512), in het NT (148).

kaleô (roepen) actief bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev. P. A. b.
act. ind. aor. 3de pers. enk. ekalesen 204 195 9 3 1 1     4   5  

- Ned.: roepen. Arabisch: قَالَ = qâla (zeggen). Taalgebruik in de Qoran: qâla (zeggen). Aramees: קְרָא =qërâ´ (roepen). D.: rufen. E.: to call. Fr.: appeler (Lat.. appellare - pellere: pousser, dringen; aandringen, oproepen). Grieks: καλεω = kaleô (roepen, noemen). Taalgebruik in het NT: kaleô (roepen). Hebreeuws: קָרָא = qârâ´ (roepen, heten). Taalgebruik in Tenakh: qârâ´ (roepen, heten). Lat.: vocare (vox = stem). l (qâla) en r (qâra) liggen dicht bij elkaar. Orgaan van roepen is de stem; zie Hebreeuws:קוֹל = qôl (stem, roep). Taalgebruik in Tenakh: qôl (stem).

Gn 5,3.10. אֶת = ´èth (accusatief). Taalgebruik in Tenakh: ´eth (accusatief). Getalwaarde: aleph = 1, thaw = 22 of 400; totaal: 23 OF 401 (priemgetal). Structuur: 1 - 4. Eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Tenakh (5699). Pentateuch (2002). Eerdere Profeten (1661). Latere Profeten (860). 12 Kleine Profeten (207). Geschriften (967). Gn (525).


Gn 5,4 - Gn 5,4: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
4egenonto de ai èmerai adam meta to gennèsai auton ton sèth eptakosia etè kai egennèsen uious kai thugateras  4 et facti sunt dies Adam postquam genuit Seth octingenti anni genuitque filios et filias     4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.   [4] Adam leefde na de geboorte van Set nog achthonderd jaar, en hij kreeg zonen en dochters.  [4] Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.  4 De dagen van Adam worden, n�dat hij Set heeft doen baren, achthonderd jaar; zonen en dochters doet hij baren.   4. Le temps que vécut Adam après la naissance de Seth fut de huit cents ans et il engendra des fils et des filles.  

King James Bible. [4] And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters:
Luther-Bibel. 4 und lebte danach 800 Jahre und zeugte S�hne und T�chter,

Tekstuitleg van Gn 5,4. Het vers Gn 5,4 telt 13 woorden en 49 (7²) letters. De Getalswaarde van Gn 5,4 is 3336 (2³ X 3 X 139).

Gn 5,4.3. אָדָם = ´âdâm (mens). Taalgebruik in Tenakh: ´âdâm (mens). Getalwaarde: aleph = 1, daleth = 4, mem = 13 of 40; totaal: 18 (2 X 3²) of 45 (3² X 5). Structuur: 1 - 4 - 40 (´ed = damp; 1-4 structuur). De som van de elementen is telkens 9. Tenakh (358). Pentateuch (32). Eerdere Profeten (16). Latere Profeten (159). 12 Kleine Profeten (17). Geschriften (134). Gn (8). (1) Gn 1,26. (2) Gn 4,25. (3) Gn 5,1 (geslachtslijst van Adam tot Noach). (4) Gn 5,2. (5) Gn 5,3. (6) Gn 5,4. (7) Gn 5,5. (8) Gn 16,12.
- אֲדָמָה = ´ädâmâh (aarde, grond). Taalgebruik in Tenakh: ´ädâmâh (aarde, grond). Getalwaarde: aleph = 1, daleth = 4, mem = 13 of 40, he = 5; totaal: 23 OF 50. Structuur: 1 - 4 - 4 - 5. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (18).
- דָם = dâm (bloed, bloedschuld). Taalgebruik in Tenakh: dâm (bloed, bloedschuld). Getalwaarde: daleth = 4, mem = 13 of 40; totaal: 17 OF 44 (4 X 11). Structuur: 4 - 4. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (70).

Gn 5,4.8. שְׁמֹנֶה = sjëmonèh (acht). Taalgebruik in Tenakh: sjëmonèh (acht). Getalwaarde: sjin = 21 of 300, mem = 13 of 40, nun = 14 of 50; he = 5; totaal: 53 OF 395 (5 X 79). Structuur: 3 - 4 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (24). Een vorm van in Tenakh (105). In het Oude Egypte werd de god Toth beschouwd als de beschermer van de stad Hermopolis magna. In die hoedanigheid ontving hij de naam Heer van de acht. De Egyptische naam van Hermopolis magna wordt gelezen als shmoun, de naam eveneens voor het getal acht. De Copten duiden Hermopolis magna aan als Ashmunein en de Arabieren noemen de stad eveneens Aschmunein.

Gn 5,4.9. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

Gn 5,4.8. - 9. In Gn komt 7X achthonderd, afzonderlijk of in samenstelling voor (b.v. 830). In deze 7 verzen volgt שָׁנָה = sjânâh (jaar). Slechts in de verzen van Gn is dit het geval.
- וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹד = ûsjëmonèh me´ôd (en achthonderd, en 800). Tenakh (6): (1) Gn 5,7. (2) Gn 5,10. (3) Gn 5,13. (4) Gn 5,16. (5) Gn 5,17. (6) Neh 7,11.
- שְׁמֹנֶה מֵאוֹד = sjëmonèh me´ôd (achthonderd, 800). Tenakh (7): (1) Gn 5,19. (2) 2 S 23,8. (3) 2 S 24,9. (4) Ezr 2,6. (5) Neh 7,13. (6) Neh 11,12. (7) Jr 52,29.
- שְׁמֹנֶה מֵאֹת = sjëmonèh me´od (achthonderd, 800). Tenakh (1): Gn 5,4.
- 800 is de som van 7 kwadraten. 800 = 1² + 2² + 5² + 9² + 12² + 16² + 17².

Gn 5,4.10. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- שָׁנָה = sjânâh < sjanat: een qal vorm vr.: een naamwoord met 2 medeklinkers en 1 oorspronkelijke korte klinker (Lettinga 24c1). In open lettergreep onmiddellijk vóór de hoofdklemtoon is de korte a verlengd tot â (Lettinga 13i). De ה = h is de aanwijzing van de lange eindklinker (Lettinga 3d).
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Ned.: jaar. Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar). Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). D.: Jahr. E.: year. Fr.: an of année. Grieks: ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Hebreeuws: שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). Latijn: annus (jaar).

Gn 5,4.11. wjwld / וַיּוֹלֶד = wajjôlèd (en hij verwekte) < prefix voegwoord wë consecutivum + act. hifil imperf. 3de pers. mann. enk.. Zie יֶלֶד = jèlèd = het voortgebrachte, kind. Taalgebruik in Tenakh: jèlèd = het voortgebrachte, kind. Getalswaarde: jod = 10, lamed = 12 of 30, daleth = 4; totaal: 26 OF 44 (4 X 11). Structuur: 1 - 3 - 4. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (48). Gn (39): (1) Gn 4,18 (*). (2) Gn 5,3. (3) Gn 5,4. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,9. (7) Gn 5,10. (8) Gn 5,12. (9) Gn 5,13. (10) Gn 5,15. (11) Gn 5,16. (12) Gn 5,18. (13) Gn 5,19. (14) Gn 5,21. (15) Gn 5,22. (16) Gn 5,25. (17) Gn 5,26. (18) Gn 5,28. (19) Gn 5,30. (20) Gn 5,32. (21) Gn 6,10. (22) Gn 11,10. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,12. (25) Gn 11,13. (26) Gn 11,14. (27) Gn 11,15. (28) Gn 11,16. (29) Gn 11,17. (30) Gn 11,18. (31) Gn 11,19. (32) Gn 11,20. (33) Gn 11,21. (34) Gn 11,22. (35) Gn 11,23. (36) Gn 11,24. (37) Gn 11,25. (38) Gn 11,26. (39) Gn 46,20 (*). Nu 26,60 (*).

Gn 5,4.11. - 13. - וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת = wajjôlèd bânîm ûbhânôth (en hij verwekte zonen en dochters). Tenakh (18): (1) Gn 5,4. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,10. (4) Gn 5,13. (5) Gn 5,16. (6) Gn 5,19. (7) Gn 5,22. (8) Gn 5,26. (9) Gn 5,30. (10) Gn 11,11. (11) Gn 11,13. (12) Gn 11,15. (13) Gn 11,17. (14) Gn 11,19. (15) Gn 11,21. (16) Gn 11,23. (17) Gn 11,25. (18) 2 Kr 24,3.


Gn 5,5 - Gn 5,5: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
5kai egenonto pasai ai èmerai adam as ezèsen ennakosia kai triakonta etè kai apethanen 5 et factum est omne tempus quod vixit Adam anni nongenti triginta et mortuus est     5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.  [5] De levensduur van Adam bedroeg negenhonderddertig* jaar. Toen stierf hij.  [5] In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij.  5 Zo worden al de dagen van Adam dat hij leeft negenhonderd jaar en dertig jaar,� dan sterft hij. ��  5. Toute la durée de la vie d'Adam fut de neuf cent trente ans, puis il mourut.  

King James Bible. [5] And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.
Luther-Bibel. 5 dass sein ganzes Alter ward 930 Jahre, und starb.

Tekstuitleg van Gn 5,5. Het vers Gn 5,5 telt 12 (2² X 3) woorden en 41 letters. De Getalswaarde van Gn 5,5 is 3570 (2² X 3³ X 5 X 7).

Gn 5,5.1. וַיִּהְיוּ = wajjihëjû (en zij waren) < wa-consecutivum + act. qal imperf. 3de pers. mv. van het werkw. הָיָה = hâjâh (zijn). Taalgebruik in Tenakh: hâjâh (zijn). Getalwaarde: he = 5, jod = 10; totaal: 20 (2² X 5). Structuur: 5 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 2. Tenakh (113). Pentateuch (45). Eerdere Profeten (32). Latere Profeten (6). 12 Kleine Profeten (2). Profeten in totaal (40). Geschriften (28).

Gn 5,5.3. stat. constr. mann. mv. יְמֵי = jëme(j) (dagen van) van het zelfst. naamw. יוֹם = jôm (dag). Taalgebruik in Tenakh: jôm (dag). Getalswaarde: jod = 10, waw = 6, mem = 13 of 40; totaal: 29 OF 56 (2³ X 7). Structuur: 1 - 6 - 4. De som van de elementen is telkens 2.

Gn 5,5.4. אָדָם = ´âdâm (mens). Taalgebruik in Tenakh: ´âdâm (mens). Getalwaarde: aleph = 1, daleth = 4, mem = 13 of 40; totaal: 18 (2 X 3²) of 45 (3² X 5). Structuur: 1 - 4 - 40 (´ed = damp; 1-4 structuur). De som van de elementen is telkens 9. Tenakh (358). Pentateuch (32). Eerdere Profeten (16). Latere Profeten (159). 12 Kleine Profeten (17). Geschriften (134). Gn (8). (1) Gn 1,26. (2) Gn 4,25. (3) Gn 5,1 (geslachtslijst van Adam tot Noach). (4) Gn 5,2. (5) Gn 5,3. (6) Gn 5,4. (7) Gn 5,5. (8) Gn 16,12.
- אֲדָמָה = ´ädâmâh (aarde, grond). Taalgebruik in Tenakh: ´ädâmâh (aarde, grond). Getalwaarde: aleph = 1, daleth = 4, mem = 13 of 40, he = 5; totaal: 23 OF 50. Structuur: 1 - 4 - 4 - 5. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (18).
- דָם = dâm (bloed, bloedschuld). Taalgebruik in Tenakh: dâm (bloed, bloedschuld). Getalwaarde: daleth = 4, mem = 13 of 40; totaal: 17 OF 44 (4 X 11). Structuur: 4 - 4. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (70).

Gn 5,5.8. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).
- 100 is het produkt van 2 kwadraten OF de som van 2 kwadraten: 100 = 2² X 5² OF 6² + 8².

Gn 5,5.9. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- שָׁנָה = sjânâh < sjanat: een qal vorm vr.: een naamwoord met 2 medeklinkers en 1 oorspronkelijke korte klinker (Lettinga 24c1). In open lettergreep onmiddellijk vóór de hoofdklemtoon is de korte a verlengd tot â (Lettinga 13i). De ה = h is de aanwijzing van de lange eindklinker (Lettinga 3d).
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Ned.: jaar. Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar). Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). D.: Jahr. E.: year. Fr.: an of année. Grieks: ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Hebreeuws: שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). Latijn: annus (jaar).

Gn 5,5.8. - 9. מֵאוֹת שָׁנָה = me´ôth sjânâh (honderd jaar, 100 jaar). Tenakh (31): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. (18) Gn 7,6. (19) Gn 7,11. (20) Gn 8,13. (21) Gn 9,28. (22) Gn 9,29. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,13. (25) Gn 11,15. (26) Gn 11,17. (27) Gn 15,13. (28) Ex 12,40. (29) Ex 12,41. (30) Re 11,26. (31) 1 K 6,1.

Gn 5,5.11. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- שָׁנָה = sjânâh < sjanat: een qal vorm vr.: een naamwoord met 2 medeklinkers en 1 oorspronkelijke korte klinker (Lettinga 24c1). In open lettergreep onmiddellijk vóór de hoofdklemtoon is de korte a verlengd tot â (Lettinga 13i). De ה = h is de aanwijzing van de lange eindklinker (Lettinga 3d).
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Ned.: jaar. Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar). Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). D.: Jahr. E.: year. Fr.: an of année. Grieks: ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Hebreeuws: שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). Latijn: annus (jaar).

Gn 5,5.7. - 11.

Gn 5,5.12. וַיָּמֹת / וַיָּמָת = wajjâmoth / wajjâmâth (en hij stierf) < verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. מות = mwth (sterven, ondergaan). Taalgebruik in Tenakh: mwth (sterven, ondergaan). Getalswaarde: mem = 13 of 40, waw = 6, thaw = 22 of 400; totaal: 41 OF 446 (2 X 223). Structuur: 4 - 6 - 4. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (132). Pentateuch (41). Eerdere Profeten (58). Latere Profeten (3). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (29). Gn (24). Ex (3). Lv (0). Nu (13). Dt (1). Joz (1). Re (14). 1 S (7). 2 S (13). 1 K (12). 2 K (11). Gn (24): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,8. (3) Gn 5,11. (4) Gn 5,14. (5) Gn 5,17. (6) Gn 5,20. (7) Gn 5,27. (8) Gn 5,31. (9) Gn 9,29. (10) Gn 11,28. (11) Gn 11,32. (12) Gn 25,8. (13) Gn 25,17. (14) Gn 35,29. (15) Gn 36,33. (16) Gn 36,34. (17) Gn 36,35. (18) Gn 36,36. (19) Gn 36,37. (20) Gn 36,38. (21) Gn 36,39. (22) Gn 38,10. (23) Gn 46,12. (24) Gn 50,26. Joz (1) Joz 24,29. Ex (3): (1) Ex 1,6. (2) Ex 2,23. (3) Ex 9,6. Re (14): (1) Re 1,7. (2) Re 2,8. (3) Re 2,21. (4) Re 3,11. (5) Re 4,21. (6) Re 6,30. (7) Re 8,32. (8) Re 9,54. (9) Re 10,2. (10) Re 10,5. (11) Re 12,7. (12) Re 12,10. (13) Re 12,12. (14) Re 12,15. In Dt en Joz komt deze werkwoordvorm וַיָּמֹת = wajjâmoth (en hij stierf) alleen hier voor. Opmerkelijk is dus het einde van Dt, het begin van Joz, het einde van Joz en het begin van Re.
- Grieks: act. aor. 3de pers. enk. απεθανεν = apethanen (hij stierf) van het werkw. αποθνῃσκω = apothnè(i)skô (sterven). Taalgebruik in de Bijbel: apothnè(i)skô (sterven). Bijbel (200). OT (169). Gn (39). NT (31). Ev (18): (1) Mt 9,24. (2) Mt 22,27. (3) Mc 5,35. (4) Mc 5,39. (5) Mc 9,26. (6) Mc 12,21. (7) Mc 12,22. (8) Mc 15,44. (9) Lc 8,52. (10) Lc 8,53. (11) Lc 16,22. (12) Lc 20,29. (13) Lc 20,32. (14) Joh 8,52. (15) Joh 8,53. (16) Joh 11,14. (17) Joh 11,21. (18) Joh 11,32. Een vorm van αποθνῃσκω = apothnè(i)skô apothnè(i)skô (sterven) in de LXX (600), in het NT (113).
- Grieks. act. aor. 3de pers. enk. ετελευτησεν = eteleuthèsen (hij stierf) van het werkw. τελευταω = teleutaô (beëindigen, voltooien, sterven). Taalgebruik in de Bijbel: teleuteô (beëindigen, voltooien). Bijbel (23): (1) Gn 50,26. (2) Ex 1,6. (3) Ex 2,23. (4) Ex 4,19. (5) Ex 9,6. (6) Ex 9,7. (7) Nu 3,4. (8) Nu 20,1. (9) Dt 34,5. (10) Joz 24,33. (11) Re 2,8. (12) Job 42,17. (13) 1 Kr 29,28. (14) 2 Kr 13,20. (15) 2 Kr 16,13. (16) 2 Kr 24,15. (17) Jdt 8,3. (18) 2 Mak 7,41. (19) Sir 30,4. (20) Mt 9,18. (21) Mt 22,25. (22) Hnd 2,29. (23) Hnd 7,15. Een vorm van τελευταω = teleuteô in de LXX (93), in het NT (11): (1) Mt 2,19. (2) Mt 9,18. (3) Mt 15,4. (4) Mt 22,25. (5) Mc 7,10. (6) Mc 9,48. (7) Lc 7,2. (8) Joh 11,39. (9) Hnd 2,29. (10) Hnd 7,15. (11) Heb 11,22.
- Latijn. part. perf. nom. mann. enk. mortuus (gestorven, dood) van het werkw. mori (sterven). Bijbel (204), Gn (19). NT (47).
- Ned.: sterven. Arabisch: مَاتَ = mâta (sterven). Taalgebruik in de Qoran: mâta (sterven). Aramees: מִית = mîth (sterven). D.: sterben. E. die. Fr.: mourir. Grieks: αποθνῃσκω = apothnè(i)skô (sterven). Taalgebruik in de Bijbel: apothnè(i)skô (sterven). Hebreeuws: מות = mwth (sterven, ondergaan). Taalgebruik in Tenakh: mwth (sterven, ondergaan). Latijn: mori.Gn 5,6 - Gn 5,6: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
6ezèsen de sèth diakosia kai pente etè kai egennèsen ton enôs  6 vixit quoque Seth centum quinque annos et genuit Enos     6 En Seth leefde honderd en vijf jaren, en hij gewon Enos.   [6] Toen Set honderdvijf jaar was, verwekte hij Enos.  [6] Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos.   6 � Set leeft vijf jaren meer dan honderd jaar,� en doet Enosj baren.  6. Quand Seth eut cent cinq ans, il engendra Énosh.  

King James Bible. [6] And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:
Luther-Bibel. 6 Set war 105 Jahre alt und zeugte Enosch

Tekstuitleg van Gn 5,6. Het vers Gn 5,6 telt 9 (3²) woorden en 31 letters. De Getalswaarde van Gn 5,6 is 3098 (2 X 1549). Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 handelt over Set, de zoon van Adam; Gn 5,6 over de leeftijd waarop hij Enos verwekte; Gn 5,7 over de leeftijd die hij na de verwekking van Enos leefde; Gn 5,8 over de totale leeftijd van Set. De verzen Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 tellen (9 + 14 + 11) = 34 (2 X 17) woorden en (31 + 55 + 38) = 124 (4 X 31) letters.

1. prefix voegwoord wa consecutivum (verhalend) + act. qal jigtol (imperf.) 3de pers. mann. enk. וַיְהִי = wajëhî (en hij/het was) van het werkw. הָיָה = hâjâh (zijn). De getalwaarde van וַיְהי = wajëhî (en hij/het zal zijn/was) is 31. 31 is de getalwaarde van אֵל = ´el (God); aleph = 1, lamed = 12 of 30; totaal: 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld).Taalgebruik in Tenakh: hâjâh (zijn). Getalwaarde: he = 5, jod = 10; totaal: 20 (2² X 5). Structuur: 5 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 2. Tenakh (47). Pentateuch (35). Eerdere Profeten (5). Latere Profeten (2). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (5). Gn (33). Gn 5 (16): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,7. (4) Gn 5,9. (5) Gn 5,10. (6) Gn 5,12. (7) Gn 5,13. (8) Gn 5,15. (9) Gn 5,16. (10) Gn 5,18. (11) Gn 5,19. (12) Gn 5,21. (13) Gn 5,25. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,28. (16) Gn 5,30. In de LXX wordt het Hebreeuwse werkw. הָיָה = hâjâh (zijn) vaak vertaald door het Griekse werkw. γινομαι = ginomai (worden, gebeuren).
- We zouden volgende vorm kunnen verwachten: wajjihëjèh < wa consecutivum + jihëjèh (uit: jahëjih i.p.v. jahëwih: Lettinga 12, 2012, 58w). Verkorte vorm door de samentrekking van de jod en de chireq tot een lange i, vandaar jahî (de eind he valt weg). De klemtoon ligt op de laatste lettergreep en de klinker van de eerste lettergreep wordt zeer kort: jëhî. Bij de consecutivumvorm wajëhî valt op dat de jod niet verdubbelt. Uitspraak: wajhi.
- Grieks: ind. aor. 3de pers. enk. εγενετο = egeneto (het gebeurde) van het werkw. γινομαι = ginomai (worden, gebeuren). Taalgebruik in de LXX: ginomai (worden). Taalgebruik in het NT: ginomai (worden). Bijbel (925). LXX (730). NT (195). Gn (107). ). Het duidt vaak een tijdsaanduiding aan (in die dagen, in de dagen van...): een gelijk-tijdigheid (terwijl hij het priesterschap uitoefende), een voor-tijdigheid of een na-tijdigheid. Soms heeft het ook de betekenis van zijn (er was eens... zoals vele verhalen bij ons beginnen). Een vorm van γινομαι = ginomai in de LXX (2174), in het NT (667).

ginomai (worden, gebeuren)  bijbel Tenakh OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.   ev. 
aor. 3de pers. enk. egeneto  925  wajëhî: 784 730  195  13  17  69  16  53    17  99  115 
Totaal 2841   2174 667 75 55 129 51 124   38 259 310

- και εγενετο = kai egeneto (en het gebeurde). LXX (560). NT (62).
- εγενετο δε = egeneto de (het gebeurde echter). LXX (). NT (40).

Gn 5,6.3. חֲמֵשׁ / חָמֵשׁ = châmesj / chämesj (vijf). Taalgebruik in Tenakh: châmesj (vijf). Getalswaarde: chet = 8, mem = 13 of 40, sjin = 21 of 300; totaal: 42 (2 X 3 X 7) OF 348 (2² X 3 X 29 OF 12 X 29). Structuur: 8 - 4 - 3. De som van de elementen is telkens 6. Tenakh (88). De Getalswaarde 348 is het spiegelbeeld van de structuur van het woord. Pentateuch (34). Eerdere Profeten (13). Latere Profeten (26). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (15). Gn (17): (1) Gn 5,6. (2) Gn 5,10. (3) Gn 5,11. (4) Gn 5,15. (5) Gn 5,17. (6) Gn 5,21. (7) Gn 5,23. (8) Gn 5,30. (9) Gn 5,32. (10) Gn 7,20. (11) Gn 11,11. (12) Gn 11,12. (13) Gn 11,32. (14) Gn 12,4. (15) Gn 43,34. (16) Gn 45,6. (17) Gn 45,11.
- de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet is de letter he, symbool van de adem, wind, geest. De Thorah bestaat uit 5 boeken, vandaar penta-teuch.
- πεντε = pente (vijf, 5). Taalgebruik in het NT: pente (vijf, 5). Taalgebruik in de LXX: pente (vijf, 5). Bijbel (231). OT (198). Gn (20): zie hierboven, niet in: (1) Gn 5,32. (2) Gn 11,11. (3) Gn 43,34. Verder wel nog in: (1) Gn 14,9. (2) Gn 18,28. (3) Gn 25,7. (4) Gn 45,22. (5) Gn 46,27. (6) Gn 47,2. NT (33).
- Ned.: vijf. Arabisch: ذَمس = chams (vijf). Taalgebruik in de Qoran: chams (vijf). D.: fünf. E.: five. Fr.: cinq. Grieks: πεντε = pente (vijf, 5). Taalgebruik in het NT: pente (vijf, 5). Hebreeuws: חֲמֵשׁ / חָמֵשׁ = châmesj / chämesj (vijf). Taalgebruik in Tenakh: châmesj (vijf). Lat.: quinque.

Gn 5,6.4. vr. mv. (met mannelijke uitgang) שָׁנֶים = sjânîm (jaren) van het zelfstandig naamwoord שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van שָׁנָה = sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (64). Latere Profeten (10). 12 Kleine Profeten (5). Geschriften (77). Gn (46). Gn 5 (5): (1) Gn 5,6. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,11. (4) Gn 5,14. (5) Gn 5,15. Gn 11 (5): (1) Gn 11,13. (2) Gn 11,15. (3) Gn 11,19. (4) Gn 11,21. (5) Gn 11,32. Ex (8): (1) Ex 21,2. (2) Ex 22,3. (3) Ex 22,6. (4) Ex 22,8. (5) Ex 23,10. (6) Ex 25,18. (7) Ex 29,1. (8) Ex 29,38. Lv (8): (1) Lv 19,23. (2) Lv 23,18. (3) Lv 25,3. (4) Lv 25,8. (5) Lv 25,15. (6) Lv 25,50. (7) Lv 27,5. (8) Lv 27,6. Dt (4): (1) Dt 15,12. (2) Dt 15,18. (3) Dt 28,63. (4) Dt 30,9.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

Gn 5,6.5. וּמְאַת = ûm´ath (en honderd) < prefix verbindingswoord wë + telwoord vr. enk. stat. constr. Zie: מֵאָה = me´âh (honderd), zie 100. Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19, zie 19, of 46 (2 X 23), zie 46. Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (22): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,18. (4) Gn 5,25. (5) Gn 5,28. (6) Gn 7,24. (7) Gn 8,3. (8) Gn 11,25. (9) Gn 47,9. (10) Gn 47,28. (11) Ex 6,16. (12) Ex 6,18. (13) Ex 6,20. (14) Lv 16,5. (15) Nu 31,52. (16) Nu 33,39. (17) Nu 35,8. (18) Joz 22,32. (19) Zach 6,10. (20) Rt 4,5. (21) Est 1,4. (22) Neh 5,11.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Latijn. centum (honderd, 100). Fr. cent. E. hundred. D. hundert. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100).

Gn 5,6.6. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

Gn 5,6.5. - 6. וּמְאַת שָׁנָה = ûmë´ath sjânâh (en honderd jaar, en 100 jaar). Tenakh (12): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,18. (4) Gn 5,25. (5) Gn 5,28. (6) Gn 11,25. (7) Gn 47,9. (8) Gn 47,28. (9) Ex 6,16. (10) Ex 6,18. (11) Ex 6,20. (12) Nu 33,39.

Gn 5,6.3. - 6. 105 (3 X 5 X 7 OF 35 + 70) komt slechts 1X in Tenakh voor. De Getalswaarde van Gn 5,6 is 1550 (2 X 5² X 31 OF 50 X 31).

Gn 5,6.7. וַיִּוָּלֵד = wajjiwwâled (en er werd geboren) (*). Passief nifal imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud. OF: וַיּוֹלֶד = wajjôlèd (en hij verwekte). Actief hifil imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud. Zie jèlèd = het voortgebrachte, kind. Taalgebruik in Tenakh: jèlèd = het voortgebrachte, kind. Getalswaarde: jod = 10, lamed = 12 of 30, daleth = 4; totaal: 26 OF 44 (4 X 11). Structuur: 1 - 3 - 4. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (48). Gn (39).: (1) Gn 4,18 (*). (2) Gn 5,3. (3) Gn 5,4. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,9. (7) Gn 5,10. (8) Gn 5,12. (9) Gn 5,13. (10) Gn 5,15. (11) Gn 5,16. (12) Gn 5,18. (13) Gn 5,19. (14) Gn 5,21. (15) Gn 5,22. (16) Gn 5,25. (17) Gn 5,26. (18) Gn 5,28. (19) Gn 5,30. (20) Gn 5,32. (21) Gn 6,10. (22) Gn 11,10. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,12. (25) Gn 11,13. (26) Gn 11,14. (27) Gn 11,15. (28) Gn 11,16. (29) Gn 11,17. (30) Gn 11,18. (31) Gn 11,19. (32) Gn 11,20. (33) Gn 11,21. (34) Gn 11,22. (35) Gn 11,23. (36) Gn 11,24. (37) Gn 11,25. (38) Gn 11,26. (39) Gn 46,20 (*).

Gn 5,7 - Gn 5,7: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
7kai ezèsen sèth meta to gennèsai auton ton enôs eptakosia kai epta etè kai egennèsen uious kai thugateras  7 vixitque Seth postquam genuit Enos octingentis septem annis genuitque filios et filias    7 En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen had, achthonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren.  [7] Set leefde na de geboorte van Enos nog achthonderdzeven jaar, en hij kreeg zonen en dochters. [8] De levensdu  [7] Na de geboorte van Enos leefde Set nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.   7 Set leeft n�dat hij Enosj heeft doen baren zeven jaren meer dan achthonderd jaar; zonen en dochters doet hij baren.   7. Après la naissance d'Énosh, Seth vécut huit cent sept ans et il engendra des fils et des filles. 

King James Bible. [7] And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters:
Luther-Bibel. 7 und lebte danach 807 Jahre und zeugte S�hne und T�chter,

Tekstuitleg van Gn 5,7. Het vers Gn 5,7 telt 14 (2 X 7) woorden en 55 (5 X 11) letters. De Getalswaarde van Gn 5,7 is 4369 (17 X 257). Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 handelt over Set, de zoon van Adam; Gn 5,6 over de leeftijd waarop hij Enos verwekte; Gn 5,7 over de leeftijd die hij na de verwekking van Enos leefde; Gn 5,8 over de totale leeftijd van Set. De verzen Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 tellen (9 + 14 + 11) = 34 (2 X 17) woorden en (31 + 55 + 38) = 124 (4 X 31) letters.

1. prefix voegwoord wa consecutivum (verhalend) + act. qal jigtol (imperf.) 3de pers. mann. enk. וַיְהִי = wajëhî (en hij/het was) van het werkw. הָיָה = hâjâh (zijn). De getalwaarde van וַיְהי = wajëhî (en hij/het zal zijn/was) is 31. 31 is de getalwaarde van אֵל = ´el (God); aleph = 1, lamed = 12 of 30; totaal: 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld).Taalgebruik in Tenakh: hâjâh (zijn). Getalwaarde: he = 5, jod = 10; totaal: 20 (2² X 5). Structuur: 5 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 2. Tenakh (47). Pentateuch (35). Eerdere Profeten (5). Latere Profeten (2). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (5). Gn (33). Gn 5 (16): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,7. (4) Gn 5,9. (5) Gn 5,10. (6) Gn 5,12. (7) Gn 5,13. (8) Gn 5,15. (9) Gn 5,16. (10) Gn 5,18. (11) Gn 5,19. (12) Gn 5,21. (13) Gn 5,25. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,28. (16) Gn 5,30. In de LXX wordt het Hebreeuwse werkw. הָיָה = hâjâh (zijn) vaak vertaald door het Griekse werkw. γινομαι = ginomai (worden, gebeuren).
- We zouden volgende vorm kunnen verwachten: wajjihëjèh < wa consecutivum + jihëjèh (uit: jahëjih i.p.v. jahëwih: Lettinga 12, 2012, 58w). Verkorte vorm door de samentrekking van de jod en de chireq tot een lange i, vandaar jahî (de eind he valt weg). De klemtoon ligt op de laatste lettergreep en de klinker van de eerste lettergreep wordt zeer kort: jëhî. Bij de consecutivumvorm wajëhî valt op dat de jod niet verdubbelt. Uitspraak: wajhi.
- Grieks: ind. aor. 3de pers. enk. εγενετο = egeneto (het gebeurde) van het werkw. γινομαι = ginomai (worden, gebeuren). Taalgebruik in de LXX: ginomai (worden). Taalgebruik in het NT: ginomai (worden). Bijbel (925). LXX (730). NT (195). Gn (107). ). Het duidt vaak een tijdsaanduiding aan (in die dagen, in de dagen van...): een gelijk-tijdigheid (terwijl hij het priesterschap uitoefende), een voor-tijdigheid of een na-tijdigheid. Soms heeft het ook de betekenis van zijn (er was eens... zoals vele verhalen bij ons beginnen). Een vorm van γινομαι = ginomai in de LXX (2174), in het NT (667).

ginomai (worden, gebeuren)  bijbel Tenakh OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.   ev. 
aor. 3de pers. enk. egeneto  925  wajëhî: 784 730  195  13  17  69  16  53    17  99  115 
Totaal 2841   2174 667 75 55 129 51 124   38 259 310

- και εγενετο = kai egeneto (en het gebeurde). LXX (560). NT (62).
- εγενετο δε = egeneto de (het gebeurde echter). LXX (). NT (40).

Gn 5,7.7. שֶׁבַע / שֵׁבַע = sjèbha` / sjëbha` (zeven) (zie 7). Taalgebruik in Tenakh: sjèbha` / sjëbha` (zeven). Getalswaarde: sjin = 21 of 300, beth = 2, ajin = 16 of 70; totaal: 39 (3 X 13 = (26 + 13) OF 372 (2 X 3 X 31). Structuur: 3 - 2 - 7. De som van de elementen is telkens 3. Tenakh (175 OF 7 X 25). Pentateuch (70 OF 7 X 10). Eerdere Profeten (61). Latere Profeten (7). 12 Kleine Profeten (2). Alle prof. boeken (70 OF 7 X 10). Geschriften (35 OF 7 X 5). Gn (44). Gn 5 (3): (1) Gn 5,7. (2) Gn 5,25. (3) Gn 5,31. Gn 11 (1): Gn 11,21.
- Gr. hepta. Bijbel (334). OT (272). NT (62). Een vorm van hepta (zeven) in de LXX (377), in het NT (87).
- Lat. septem. Bijbel (325). OT (264). NT (61). Fr. sept. D. Sieben. E. seven. Ned. zeven. Arabisch: sab`ah (zeven): سَبْعة. Taalgebruik in de Koran: sab`ah (zeven).
- De eerste medeklinker: s; in het Grieks werd het een aangeblazen ha; in het Nederlands werd de s een z. De tweede medeklinker: b; in het Arabisch en het Duits; in het Hebreeuws is het een zachte b, uitgesproken als v; zo ook in het E. en het Ned.; in het Gr., het Lat. en het Fr. werd het een p; in het Fr. wordt de p niet uitgesproken. De derde medeklinker: de ajin in het Arabisch en het Hebreeuws; in het Gr. en het Lat. door de letter t. Het Franse sept is afkorting van het Lat. septem; de -en uitgang in het D., E. en Ned. komt wellicht uit de Latijnse uitgang -em.

Gn 5,7.8. vr. mv. (met mannelijke uitgang) שָׁנֶים = sjânîm (jaren) van het zelfstandig naamwoord שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van שָׁנָה = sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (64). Latere Profeten (10). 12 Kleine Profeten (5). Geschriften (77). Gn (46). Gn 5 (5): (1) Gn 5,6. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,11. (4) Gn 5,14. (5) Gn 5,15. Gn 11 (5): (1) Gn 11,13. (2) Gn 11,15. (3) Gn 11,19. (4) Gn 11,21. (5) Gn 11,32. Ex (8): (1) Ex 21,2. (2) Ex 22,3. (3) Ex 22,6. (4) Ex 22,8. (5) Ex 23,10. (6) Ex 25,18. (7) Ex 29,1. (8) Ex 29,38. Lv (8): (1) Lv 19,23. (2) Lv 23,18. (3) Lv 25,3. (4) Lv 25,8. (5) Lv 25,15. (6) Lv 25,50. (7) Lv 27,5. (8) Lv 27,6. Dt (4): (1) Dt 15,12. (2) Dt 15,18. (3) Dt 28,63. (4) Dt 30,9.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

Gn 5,7.7. - 8. שֶׁבַע שָׁנִים = sjèbha`sjânîm (zeven jaren).Tenakh (32): (1) Gn 5,7. (2) Gn 11,21. (3) Gn 29,18. (4) Gn 29,20. (5) Gn 29,27. (6) Gn 29,30. (7) Gn 41,26 (2X). (8) Gn 41,27. (9) Gn 41,29. (10) Gn 41,48. (11) Gn 47,28. (12) Lv 25,8. (13) Nu 13,22. (14) Dt 15,1. (15) Dt 31,10. (16) Re 6,1. (17) Re 6,25. (18) Re 12,9. (19) 2 S 2,11. (20) 2 S 5,5. (21) 2 S 24,13. (22) 1 K 2,11. (23) 1 K 6,38. (24) 2 K 8,1. (25) 2 K 8,2. (26) 2 K 8,3. (27) 2 K 12,1. (28) 1 Kr 3,4. (29) 1 Kr 29,27. (30) 2 Kr 24,1. (31) Jr 34,14. (32) Ez 39,9.

10. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

Gn 5,7.11. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

Gn 5,7.9. - 10. In Gn komt 7X achthonderd, afzonderlijk of in samenstelling voor (b.v. 830). In deze 7 verzen volgt שָׁנָה = sjânâh (jaar). Slechts in de verzen van Gn is dit het geval.
- וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹד = ûsjëmonèh me´ôd (en achthonderd, en 800). Tenakh (6): (1) Gn 5,7. (2) Gn 5,10. (3) Gn 5,13. (4) Gn 5,16. (5) Gn 5,17. (6) Neh 7,11.
- שְׁמֹנֶה מֵאוֹד = sjëmonèh me´ôd (achthonderd, 800). Tenakh (7): (1) Gn 5,19. (2) 2 S 23,8. (3) 2 S 24,9. (4) Ezr 2,6. (5) Neh 7,13. (6) Neh 11,12. (7) Jr 52,29.
- שְׁמֹנֶה מֵאֹת = sjëmonèh me´od (achthonderd, 800). Tenakh (1): Gn 5,4.

Gn 5,7.10. - 11. מֵאוֹד שָׁנָה = me´ôd sjânâh (honderd jaar, 100 jaar). Tenakh (31): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. (18) Gn 7,6. (19) Gn 7,11. (20) Gn 8,13. (21) Gn 9,28. (22) Gn 9,29. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,13. (25) Gn 11,15. (26) Gn 11,17. (27) Gn 15,13. (28) Ex 12,40. (29) Ex 12,41. (30) Re 11,26. (31) 1 K 6,1.

Gn 5,7.7. - 11. 807 komt in de bijbel slechts 1X voor. De Getalswaarde van 807 (3 X 269) jaar is 1975 (5² X 79). Bij het lezen van het getal in het Hebreeuws komt eerst de 7 en dan een vorm van de 8 (nl. tachtig). De 7 (sjèbha`) en de 8 (sjëmonâh) beginnen evenals de naam Sjet met een sjin.

Gn 5,7.12. וַיִּוָּלֵד = wajjiwwâled (en er werd geboren) (*). Passief nifal imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud. OF: וַיּוֹלֶד = wajjôlèd (en hij verwekte). Actief hifil imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud. Zie jèlèd = het voortgebrachte, kind. Taalgebruik in Tenakh: jèlèd = het voortgebrachte, kind. Getalswaarde: jod = 10, lamed = 12 of 30, daleth = 4; totaal: 26 OF 44 (4 X 11). Structuur: 1 - 3 - 4. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (48). Gn (39).: (1) Gn 4,18 (*). (2) Gn 5,3. (3) Gn 5,4. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,9. (7) Gn 5,10. (8) Gn 5,12. (9) Gn 5,13. (10) Gn 5,15. (11) Gn 5,16. (12) Gn 5,18. (13) Gn 5,19. (14) Gn 5,21. (15) Gn 5,22. (16) Gn 5,25. (17) Gn 5,26. (18) Gn 5,28. (19) Gn 5,30. (20) Gn 5,32. (21) Gn 6,10. (22) Gn 11,10. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,12. (25) Gn 11,13. (26) Gn 11,14. (27) Gn 11,15. (28) Gn 11,16. (29) Gn 11,17. (30) Gn 11,18. (31) Gn 11,19. (32) Gn 11,20. (33) Gn 11,21. (34) Gn 11,22. (35) Gn 11,23. (36) Gn 11,24. (37) Gn 11,25. (38) Gn 11,26. (39) Gn 46,20 (*).

Gn 5,8 - Gn 5,8: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
8kai egenonto pasai ai èmerai sèth ennakosia kai dôdeka etè kai apethanen  8 et facti sunt omnes dies Seth nongentorum duodecim annorum et mortuus est    8 Zo waren al de dagen van Seth negenhonderd en twaalf jaren; en hij stierf.   ur van Set bedroeg negenhonderdtwaalf jaar. Toen stierf hij.   [8] In totaal leefde hij 912 jaar. Daarna stierf hij.  8 Zo worden al de levensdagen van Set twaalf jaar en negenhonderd jaar; dan sterft hij. ��   8. Toute la durée de la vie de Seth fut de neuf cent douze ans, puis il mourut. 

King James Bible. [8] And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.
Luther-Bibel. 8 dass sein ganzes Alter ward 912 Jahre, und starb.

Tekstuitleg van Gn 5,8. Het vers Gn 5,8 telt 11 woorden en 38 (2 X 19) letters. De Getalswaarde van Gn 5,8 is 4561 (priemgetal). Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 handelt over Set, de zoon van Adam; Gn 5,6 over de leeftijd waarop hij Enos verwekte; Gn 5,7 over de leeftijd die hij na de verwekking van Enos leefde; Gn 5,8 over de totale leeftijd van Set. De verzen Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 tellen (9 + 14 + 11) = 34 (2 X 17) woorden en (31 + 55 + 38) = 124 (4 X 31) letters.

Gn 5,8.7. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

9. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

Gn 5,8.10. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²

Gn 5,8.9. - 10. מֵאוֹד שָׁנָה = me´ôd sjânâh (honderd jaar, 100 jaar). Tenakh (31): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. (18) Gn 7,6. (19) Gn 7,11. (20) Gn 8,13. (21) Gn 9,28. (22) Gn 9,29. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,13. (25) Gn 11,15. (26) Gn 11,17. (27) Gn 15,13. (28) Ex 12,40. (29) Ex 12,41. (30) Re 11,26. (31) 1 K 6,1.

Gn 5,8.5. - 10. Set werd 912 jaar. 912 (2² X 2² X 3 X 19). De Getalswaarde van 912 is 3558 (2 X 3² X 181). 912 is de som van 6 kwadraten: 5² (25) + 6² (36) + 9² (81) + 15² (225) + 16² (256) + 17² (289).

1. De leeftijd van Adam. 930 = 30 X 31 (het product van 2 opeenvolgende getallen) = 2 X 3 X 5 X 31 OF de som van 5 kwadraten: 5² (25) + 6² (36) + 16² (256) + 17² (289) + 18² (324). De totale leeftijd van Adam (Gn 5,5).
2. Seth, de zoon van Adam, heeft 4 van de 6 kwadraten gemeenschappelijk met Adam: 5² (25) + 6² (36) + 16² (256) + 17² (289) = 606. In totaal werd Seth 912 jaar. Verschil: 912 - 606 = 306 (17 X 18). (Gn 5,8). 912 = 5² (25) + 6² (36) + 9² (81) + 15² (225) + 16² (256) + 17² (289).
3. De leeftijd van Enosj, de kleinzoon van Adam, is de som van 4 kwadraten die gemeenschappelijk zijn met Adam: 6² (36) + 16² (256) + 17² (289) + 18² (324) = 905 (Gn 5,9).
4. Kenan, de achterkleinzoon van Adam, heeft 3 van de 6 kwadraten gemeenschappelijk met Adam: 6² (36) + 16² (256) + 17² (289) = 581. In totaal werd Kenan 910 jaar. Verschil: 910 - 581 = 329 (7 X 47). (Gn 5,14). 910 = 5² + 6² + 16² + 17² + 18².
5. Mahalel werd 895 jaar oud. 895 = 2² + 11² + 15² + 16² + 17².
6. Jered werd 962 jaar oud. 962 = 2² X 3² X 4² X 8² X 16² X 17² X 18².
7. Henoch werd 365 jaar oud. 365 = 10² + 11² + 12².
8. Methuselach heeft 3 kwadraten met Adam gemeenschappelijk: 16² (256) + 17² (289) + 18² (324) = 869. In totaal werd Metuselach 969 jaar. Verschil: 969 - 869 = 100 (10²). (Gn 5,27). 969 = 10² (100) + 16² (256) + 17² (289) + 18² (324).
9. Lamech heeft 2 kwadraten met Adam gemeenschappelijk: 17² (289) + 18² (324) = 613. In totaal leefde Lamech 777. Verschil: 777 - 613 = 164 (2² X 41). ( Gn 5,31).
10. Noach werd 950 jaar oud. 950 = 9² (81) + 16² (256) + 17² (289) + 18² (324).

- Bij al deze leeftijden (behalve bij Henoch) is het kwadraat van 17 (17² = 289) bewaard. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH (jod = 1).

    aantal kwadraten   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.    totaal   zonder kwadraten
          2² (4) 3² (9) 4² (16) 5² (25) 6² (36) 7² (49) 8² (64) 9² (81) 10² (100) 11² (121) 12² (144) 13² (169) 14² (196) 15² (225) 16² (256) 17² (289) 18² (324)        
                                                   
1. Adam 5                             16² 17² 18²   930   62
2. Seth 6                         15² 16² 17²     912   68
3. Enosj 4                               16² 17² 18²   905   57
4. Kenan 6                 10²         15² 16² 17²     910   66
5. Mahalalel 5                     11²       15² 16² 17²     895   61
6. Jered 7                         16² 17² 18²   962   68
7. Henoch 3                     10² 11² 12²               365   33
8. Metuselach 4                     10²           16² 17² 18²   969   61
9. Lamech 4                   10²             17² 18²   777   53
10. Noach 4                               16² 17² 18²   950   60
                                                   

- De som van de drie laatste kwadraten 15² (225) + 16² (256) + 17² (289) = 770 (2 X 5 X 7 X 11 OF 11 X 70).

Gn 5,8.11. וַיָּמֹת / וַיָּמָת = wajjâmoth / wajjâmâth (en hij stierf) < verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. מות = mwth (sterven, ondergaan). Taalgebruik in Tenakh: mwth (sterven, ondergaan). Getalswaarde: mem = 13 of 40, waw = 6, thaw = 22 of 400; totaal: 41 OF 446 (2 X 223). Structuur: 4 - 6 - 4. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (132). Pentateuch (41). Eerdere Profeten (58). Latere Profeten (3). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (29). Gn (24). Ex (3). Lv (0). Nu (13). Dt (1). Joz (1). Re (14). 1 S (7). 2 S (13). 1 K (12). 2 K (11). Gn (24): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,8. (3) Gn 5,11. (4) Gn 5,14. (5) Gn 5,17. (6) Gn 5,20. (7) Gn 5,27. (8) Gn 5,31. (9) Gn 9,29. (10) Gn 11,28. (11) Gn 11,32. (12) Gn 25,8. (13) Gn 25,17. (14) Gn 35,29. (15) Gn 36,33. (16) Gn 36,34. (17) Gn 36,35. (18) Gn 36,36. (19) Gn 36,37. (20) Gn 36,38. (21) Gn 36,39. (22) Gn 38,10. (23) Gn 46,12. (24) Gn 50,26.
- Grieks. act. aor. 3de pers. enk. απεθανεν = apethanen (hij stierf) van het werkw. αποθνῃσκω = apothnè(i)skô (sterven). Taalgebruik in de Bijbel: apothnè(i)skô (sterven). Bijbel (200). OT (269). NT (31). Een vorm van apothnè(i)skô (sterven) in de LXX (600), in het NT (113).
- Latijn. mori (sterven). Fr. mourir (sterven). E. die. D. sterben. Aramees: מִית = mîth (sterven). Arabisch: مَاتَ = mâta (sterven). Taalgebruik in de Qoran: mâta (sterven).

Gn 5,9 - Gn 5,9: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
9kai ezèsen enôs ekaton enenèkonta etè kai egennèsen ton kainan  9 vixit vero Enos nonaginta annis et genuit Cainan     9 En Enos leefde negentig jaren, en hij gewon Kenan.   [9] Toen Enos negentig jaar was, verwekte hij Kenan.   [9] Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan.  9 Enosj leeft negentig jaar; dan doet hij Kenan baren.   9. Quand Énosh eut quatre-vingt-dix ans, il engendra Qénân.  

KIng James Bible. And Enos lived ninety years, and begat Cainan:
Luther-Bibel. 9 Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenan

Tekstuitleg van Gn 5,9. Dit vers Gn 5,9 telt 7 woorden en 27 (3 X 3 X 3) letters. De Getalswaarde van Gn 5,9 is 2233 (7 X 11 X 29). Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 handelt over Enos, de kleinzoon van Adam; Gn 5,9 over de leeftijd waarop hij Qenan verwekte; Gn 5,10 over de leeftijd die hij na de verwekking van Qenan leefde; Gn 5,11 over de totale leeftijd van Enos. De verzen tellen (7 + 15 + 10) = 32 (2² X 2³) woorden en (27 + 60 + 36) = 123 (3 X 41) letters.

1. prefix voegwoord wa consecutivum (verhalend) + act. qal jigtol (imperf.) 3de pers. mann. enk. וַיְהִי = wajëhî (en hij/het was) van het werkw. הָיָה = hâjâh (zijn). De getalwaarde van וַיְהי = wajëhî (en hij/het zal zijn/was) is 31. 31 is de getalwaarde van אֵל = ´el (God); aleph = 1, lamed = 12 of 30; totaal: 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld).Taalgebruik in Tenakh: hâjâh (zijn). Getalwaarde: he = 5, jod = 10; totaal: 20 (2² X 5). Structuur: 5 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 2. Tenakh (47). Pentateuch (35). Eerdere Profeten (5). Latere Profeten (2). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (5). Gn (33). Gn 5 (16): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,7. (4) Gn 5,9. (5) Gn 5,10. (6) Gn 5,12. (7) Gn 5,13. (8) Gn 5,15. (9) Gn 5,16. (10) Gn 5,18. (11) Gn 5,19. (12) Gn 5,21. (13) Gn 5,25. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,28. (16) Gn 5,30. In de LXX wordt het Hebreeuwse werkw. הָיָה = hâjâh (zijn) vaak vertaald door het Griekse werkw. γινομαι = ginomai (worden, gebeuren).
- We zouden volgende vorm kunnen verwachten: wajjihëjèh < wa consecutivum + jihëjèh (uit: jahëjih i.p.v. jahëwih: Lettinga 12, 2012, 58w). Verkorte vorm door de samentrekking van de jod en de chireq tot een lange i, vandaar jahî (de eind he valt weg). De klemtoon ligt op de laatste lettergreep en de klinker van de eerste lettergreep wordt zeer kort: jëhî. Bij de consecutivumvorm wajëhî valt op dat de jod niet verdubbelt. Uitspraak: wajhi.
- Grieks: ind. aor. 3de pers. enk. εγενετο = egeneto (het gebeurde) van het werkw. γινομαι = ginomai (worden, gebeuren). Taalgebruik in de LXX: ginomai (worden). Taalgebruik in het NT: ginomai (worden). Bijbel (925). LXX (730). NT (195). Gn (107). ). Het duidt vaak een tijdsaanduiding aan (in die dagen, in de dagen van...): een gelijk-tijdigheid (terwijl hij het priesterschap uitoefende), een voor-tijdigheid of een na-tijdigheid. Soms heeft het ook de betekenis van zijn (er was eens... zoals vele verhalen bij ons beginnen). Een vorm van γινομαι = ginomai in de LXX (2174), in het NT (667).

ginomai (worden, gebeuren)  bijbel Tenakh OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.   ev. 
aor. 3de pers. enk. egeneto  925  wajëhî: 784 730  195  13  17  69  16  53    17  99  115 
Totaal 2841   2174 667 75 55 129 51 124   38 259 310

- και εγενετο = kai egeneto (en het gebeurde). LXX (560). NT (62).
- εγενετο δε = egeneto de (het gebeurde echter). LXX (). NT (40).

4. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

5. וַיִּוָּלֵד = wajjiwwâled (en er werd geboren) (*). Passief nifal imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud. OF: וַיּוֹלֶד = wajjôlèd (en hij verwekte). Actief hifil imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud. Zie jèlèd = het voortgebrachte, kind. Taalgebruik in Tenakh: jèlèd = het voortgebrachte, kind. Getalswaarde: jod = 10, lamed = 12 of 30, daleth = 4; totaal: 26 OF 44 (4 X 11). Structuur: 1 - 3 - 4. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (48). Gn (39).: (1) Gn 4,18 (*). (2) Gn 5,3. (3) Gn 5,4. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,9. (7) Gn 5,10. (8) Gn 5,12. (9) Gn 5,13. (10) Gn 5,15. (11) Gn 5,16. (12) Gn 5,18. (13) Gn 5,19. (14) Gn 5,21. (15) Gn 5,22. (16) Gn 5,25. (17) Gn 5,26. (18) Gn 5,28. (19) Gn 5,30. (20) Gn 5,32. (21) Gn 6,10. (22) Gn 11,10. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,12. (25) Gn 11,13. (26) Gn 11,14. (27) Gn 11,15. (28) Gn 11,16. (29) Gn 11,17. (30) Gn 11,18. (31) Gn 11,19. (32) Gn 11,20. (33) Gn 11,21. (34) Gn 11,22. (35) Gn 11,23. (36) Gn 11,24. (37) Gn 11,25. (38) Gn 11,26. (39) Gn 46,20 (*).

7. קֵינָן = qe(j)nân (Qenan). Taalgebruik in Tenakh: Qenan. Getalswaarde: qoph = 19 of 100; jod = 10; nun = 14 of 50; totaal: 57 (3 X 19) OF 210 (3 X 70). Structuur: 1 - 1 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 3. Qenan komt in zes verzen in de bijbel voor: (1) Gn 5,9. (2) Gn 5,10. (3) Gn 5,12. (4) Gn 5,13. (5) Gn 5,14. (6) 1 Kr 1,2. Qenan staat op de vierde plaats in de reeks van tien generaties van de geslachtslijst van Adam. Toen Qenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. 70 = 210: 3; 840 = 70 X 12 of 21 X 40; 910 = 70 X 13. Het grondgetal van de drie leeftijden is 70. Zie ook 70. Verhouding: Getalswaarde Qênân (210) - leeftijd van Qênân na de geboorte van Mahalalel (840): 1 op 4.

Gn 5,10 - Gn 5,10: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10kai ezèsen enôs meta to gennèsai auton ton kainan eptakosia kai deka pente etè kai egennèsen uious kai thugateras  10 post cuius ortum vixit octingentis quindecim annis et genuit filios et filias     10 En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen had, achthonderd en vijftien jaren; en hij gewon zonen en dochteren.   [10] Enos leefde na de geboorte van Kenan nog achthonderdvijftien jaar, en hij kreeg zonen en dochters.  [10] Na de geboorte van Kenan leefde Enos nog 815 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.   10 Enosj leeft n�dat hij Kenan heeft doen baren vijftien jaar en achthonderd jaar; zonen en dochters doet hij baren.   10. Après la naissance de Qénân, Énosh vécut huit cent quinze ans et il engendra des fils et des filles.  

King James Bible. And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters:
Luther-Bibel. 10 und lebte danach 815 Jahre und zeugte S�hne und T�chter,

Tekstuitleg van Gn 5,10. Dit vers Gn 5,10 telt 15 woorden en 60 letters; verhouding 1: 4. De Getalswaarde van Gn 5,10 is 4385 (5 X 877). Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 handelt over Enos, de kleinzoon van Adam; Gn 5,9 over de leeftijd waarop hij Qenan verwekte; Gn 5,10 over de leeftijd die hij na de verwekking van Qenan leefde; Gn 5,11 over de totale leeftijd van Enos. De verzen tellen (7 + 15 + 10) = 32 (2² X 2³) woorden en (27 + 60 + 36) = 123 (3 X 41) letters.

1. prefix voegwoord wa consecutivum (verhalend) + act. qal jigtol (imperf.) 3de pers. mann. enk. וַיְהִי = wajëhî (en hij/het was) van het werkw. הָיָה = hâjâh (zijn). De getalwaarde van וַיְהי = wajëhî (en hij/het zal zijn/was) is 31. 31 is de getalwaarde van אֵל = ´el (God); aleph = 1, lamed = 12 of 30; totaal: 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld).Taalgebruik in Tenakh: hâjâh (zijn). Getalwaarde: he = 5, jod = 10; totaal: 20 (2² X 5). Structuur: 5 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 2. Tenakh (47). Pentateuch (35). Eerdere Profeten (5). Latere Profeten (2). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (5). Gn (33). Gn 5 (16): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,7. (4) Gn 5,9. (5) Gn 5,10. (6) Gn 5,12. (7) Gn 5,13. (8) Gn 5,15. (9) Gn 5,16. (10) Gn 5,18. (11) Gn 5,19. (12) Gn 5,21. (13) Gn 5,25. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,28. (16) Gn 5,30. In de LXX wordt het Hebreeuwse werkw. הָיָה = hâjâh (zijn) vaak vertaald door het Griekse werkw. γινομαι = ginomai (worden, gebeuren).
- We zouden volgende vorm kunnen verwachten: wajjihëjèh < wa consecutivum + jihëjèh (uit: jahëjih i.p.v. jahëwih: Lettinga 12, 2012, 58w). Verkorte vorm door de samentrekking van de jod en de chireq tot een lange i, vandaar jahî (de eind he valt weg). De klemtoon ligt op de laatste lettergreep en de klinker van de eerste lettergreep wordt zeer kort: jëhî. Bij de consecutivumvorm wajëhî valt op dat de jod niet verdubbelt. Uitspraak: wajhi.
- Grieks: ind. aor. 3de pers. enk. εγενετο = egeneto (het gebeurde) van het werkw. γινομαι = ginomai (worden, gebeuren). Taalgebruik in de LXX: ginomai (worden). Taalgebruik in het NT: ginomai (worden). Bijbel (925). LXX (730). NT (195). Gn (107). ). Het duidt vaak een tijdsaanduiding aan (in die dagen, in de dagen van...): een gelijk-tijdigheid (terwijl hij het priesterschap uitoefende), een voor-tijdigheid of een na-tijdigheid. Soms heeft het ook de betekenis van zijn (er was eens... zoals vele verhalen bij ons beginnen). Een vorm van γινομαι = ginomai in de LXX (2174), in het NT (667).

ginomai (worden, gebeuren)  bijbel Tenakh OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.   ev. 
aor. 3de pers. enk. egeneto  925  wajëhî: 784 730  195  13  17  69  16  53    17  99  115 
Totaal 2841   2174 667 75 55 129 51 124   38 259 310

- και εγενετο = kai egeneto (en het gebeurde). LXX (560). NT (62).
- εγενετο δε = egeneto de (het gebeurde echter). LXX (). NT (40).

6. קֵינָן = qe(j)nân (Qenan). Taalgebruik in Tenakh: Qenan. Getalswaarde: qoph = 19 of 100; jod = 10; nun = 14 of 50; totaal: 57 (3 X 19) OF 210 (3 X 70). Structuur: 1 - 1 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 3. Qenan komt in zes verzen in de bijbel voor: (1) Gn 5,9. (2) Gn 5,10. (3) Gn 5,12. (4) Gn 5,13. (5) Gn 5,14. (6) 1 Kr 1,2. Qenan staat op de vierde plaats in de reeks van tien generaties van de geslachtslijst van Adam. Toen Qenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. 70 = 210: 3; 840 = 70 X 12 of 21 X 40; 910 = 70 X 13. Het grondgetal van de drie leeftijden is 70. Zie ook 70. Verhouding: Getalswaarde Qênân (210) - leeftijd van Qênân na de geboorte van Mahalalel (840): 1 op 4.

7. חֲמֵשׁ / חָמֵשׁ = châmesj / chämesj (vijf). Taalgebruik in Tenakh: châmesj (vijf). Getalswaarde: chet = 8, mem = 13 of 40, sjin = 21 of 300; totaal: 42 (2 X 3 X 7) OF 348 (2² X 3 X 29 OF 12 X 29). Structuur: 8 - 4 - 3. De som van de elementen is telkens 6. Tenakh (88). De Getalswaarde 348 is het spiegelbeeld van de structuur van het woord. Pentateuch (34). Eerdere Profeten (13). Latere Profeten (26). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (15). Gn (17): (1) Gn 5,6. (2) Gn 5,10. (3) Gn 5,11. (4) Gn 5,15. (5) Gn 5,17. (6) Gn 5,21. (7) Gn 5,23. (8) Gn 5,30. (9) Gn 5,32. (10) Gn 7,20. (11) Gn 11,11. (12) Gn 11,12. (13) Gn 11,32. (14) Gn 12,4. (15) Gn 43,34. (16) Gn 45,6. (17) Gn 45,11.
- de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet is de letter he, symbool van de adem, wind, geest. De Thorah bestaat uit 5 boeken, vandaar penta-teuch.
- πεντε = pente (vijf, 5). Taalgebruik in het NT: pente (vijf, 5). Taalgebruik in de LXX: pente (vijf, 5). Bijbel (231). OT (198). Gn (20): zie hierboven, niet in: (1) Gn 5,32. (2) Gn 11,11. (3) Gn 43,34. Verder wel nog in: (1) Gn 14,9. (2) Gn 18,28. (3) Gn 25,7. (4) Gn 45,22. (5) Gn 46,27. (6) Gn 47,2. NT (33).
- Lat. quinque. Fr. cinq. Ned. vijf. E. five. D. fünf. Arabisch: ذَمس = chams (vijf). Taalgebruik in de Qoran: chams (vijf).

7. - 8. עֶשְׂרֵה חֲמֵשׁ = chämesj `èshëreh (vijftien, 15). Tenakh (11): (1) Gn 5,10. (2) Gn 7,20. (3) Ex 27,15. (4) Ex 38,14. (5) Ex 38,15. (6) 2 K 14,17. (7) 2 K 14,23. (8) 2 K 20,6. (9) Js 38,5. (10) 2 Kr 15,10. (11) 2 Kr 25,25.

9. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

7. - 9. שָׁנָה עֶשְׂרֵה חֲמֵשׁ = chämesj `èshëreh sjânâh (vijftien jaar, 15 jaar). Tenakh (6): (1) Gn 5,10. (2) 2 K 14,17. (3) 2 K 14,23. (4) 2 K 20,6. (5) Js 38,5. (6) 2 Kr 25,25.

11. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

10. - 11. In Gn komt 7X achthonderd, afzonderlijk of in samenstelling voor (b.v. 830). In deze 7 verzen volgt שָׁנָה = sjânâh (jaar). Slechts in de verzen van Gn is dit het geval.
- וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹד = ûsjëmonèh me´ôd (en achthonderd, en 800). Tenakh (6): (1) Gn 5,7. (2) Gn 5,10. (3) Gn 5,13. (4) Gn 5,16. (5) Gn 5,17. (6) Neh 7,11.
- שְׁמֹנֶה מֵאוֹד = sjëmonèh me´ôd (achthonderd, 800). Tenakh (7): (1) Gn 5,19. (2) 2 S 23,8. (3) 2 S 24,9. (4) Ezr 2,6. (5) Neh 7,13. (6) Neh 11,12. (7) Jr 52,29.
- שְׁמֹנֶה מֵאֹת = sjëmonèh me´od (achthonderd, 800). Tenakh (1): Gn 5,4.

12. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

11. - 12. שָׁנָה מֵאוֹד = me´ôd sjânâh (honderd jaar, 100 jaar). Tenakh (31): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. (18) Gn 7,6. (19) Gn 7,11. (20) Gn 8,13. (21) Gn 9,28. (22) Gn 9,29. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,13. (25) Gn 11,15. (26) Gn 11,17. (27) Gn 15,13. (28) Ex 12,40. (29) Ex 12,41. (30) Re 11,26. (31) 1 K 6,1.

Gn 5,11 - Gn 5,11: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
11kai egenonto pasai ai èmerai enôs ennakosia kai pente etè kai apethanen  11 factique sunt omnes dies Enos nongentorum quinque annorum et mortuus est     11 Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd en vijf jaren; en hij stierf.   [11] De levensduur van Enos bedroeg negenhonderdvijf jaar. Toen stierf hij.  [11] In totaal leefde hij 905 jaar. Daarna stierf hij.  11 Zo worden alle dagen van Enosj vijf jaren meer dan negenhonderd jaar; dan sterft hij. ��  11. Toute la durée de la vie d'Énosh fut de neuf cent cinq ans, puis il mourut. 

King James Bible. And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died.
Luther-Bibel. 11 dass sein ganzes Alter ward 905 Jahre, und starb.

Tekstuitleg van Gn 5,11. Dit vers telt 10 woorden en 36 letrters. De Getalswaarde van Gn 5,11 is 3286 (2 X 31 X 53). Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 handelt over Enos, de kleinzoon van Adam; Gn 5,9 over de leeftijd waarop hij Qenan verwekte; Gn 5,10 over de leeftijd die hij na de verwekking van Qenan leefde; Gn 5,11 over de totale leeftijd van Enos. De verzen tellen (7 + 15 + 10) = 32 (2² X 2³) woorden en (27 + 60 + 36) = 123 (3 X 41) letters.

9. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

8. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

5. - 9. 905 is de leeftijd van Enos. 905

10. וַיָּמֹת / וַיָּמָת = wajjâmoth / wajjâmâth (en hij stierf) < verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. מות = mwth (sterven, ondergaan). Taalgebruik in Tenakh: mwth (sterven, ondergaan). Getalswaarde: mem = 13 of 40, waw = 6, thaw = 22 of 400; totaal: 41 OF 446 (2 X 223). Structuur: 4 - 6 - 4. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (132). Pentateuch (41). Eerdere Profeten (58). Latere Profeten (3). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (29). Gn (24). Ex (3). Lv (0). Nu (13). Dt (1). Joz (1). Re (14). 1 S (7). 2 S (13). 1 K (12). 2 K (11). Gn (24): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,8. (3) Gn 5,11. (4) Gn 5,14. (5) Gn 5,17. (6) Gn 5,20. (7) Gn 5,27. (8) Gn 5,31. (9) Gn 9,29. (10) Gn 11,28. (11) Gn 11,32. (12) Gn 25,8. (13) Gn 25,17. (14) Gn 35,29. (15) Gn 36,33. (16) Gn 36,34. (17) Gn 36,35. (18) Gn 36,36. (19) Gn 36,37. (20) Gn 36,38. (21) Gn 36,39. (22) Gn 38,10. (23) Gn 46,12. (24) Gn 50,26.
- Grieks. act. aor. 3de pers. enk. απεθανεν = apethanen (hij stierf) van het werkw. αποθνῃσκω = apothnè(i)skô (sterven). Taalgebruik in de Bijbel: apothnè(i)skô (sterven). Bijbel (200). OT (269). NT (31). Een vorm van apothnè(i)skô (sterven) in de LXX (600), in het NT (113).
- Latijn. mori (sterven). Fr. mourir (sterven). E. die. D. sterben. Aramees: מִית = mîth (sterven). Arabisch: مَاتَ = mâta (sterven). Taalgebruik in de Qoran: mâta (sterven).

Gn 5,12 - Gn 5,12: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
12kai ezèsen kainan ekaton ebdomèkonta etè kai egennèsen ton maleleèl  12 vixit quoque Cainan septuaginta annis et genuit Malalehel     12 En Kenan leefde zeventig jaren, en hij gewon Mahalal-el.   [12] Toen Kenan zeventig jaar was, verwekte hij Mahalalel.   [12] Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel.   12 Kenan leeft zeventig jaar; en doet baren: Mehalalel.   12. Quand Qénân eut soixante-dix ans, il engendra Mahalaléel. 

King James Bible. And Cainan lived seventy years, and begat Mahalaleel:
Luther-Bibel. 12 Kenan war 70 Jahre alt und zeugte Mahalalel
Hebreeuwse tekst. וַיְחִי קֵינָן שִׁבְעִים שָׁנָה

Tekstuitleg van Gn 5,12. Dit vers Gn 5,12 telt 7 woorden en 29 letters. De Getalswaarde van Gn 5,12 is 1614 (2 X 3 X 229). Het vers bestaat uit 2 nevenschikkende zinnen met respectievelijk 4 en 3 woorden. Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 handelt over Qenan, de achterkleinzoon van Adam; Gn 5,12 over de leeftijd waarop hij Mahalalel verwekte; Gn 5,13 over de leeftijd die hij na de verwekking van Mahalel leefde; Gn 5,14 over de totale leeftijd van Qenan. De verzen tellen (7 + 14 + 10) = 31 woorden en (29 + 61 + 36) = 126 (2 X 3² X 7) letters. De naam en de leeftijden van Kenan worden beheerst door het getal 70. De Getalswaarde van zijn naam is 210 (3 X 70). De genoemde leeftijden zijn: (1) 70. (2) 840 (12 X 70). (3) 910 (13 X 70). De som van deze leeftijden is 1820 (26 X 70); 26 is de Getalswaarde van de Godsnaam JHWH. Deze merkwaardige getallen worden aan de achterkleinzoon van Adam gegeven. Qenan is de 3de graad van afstamming, het 4de geslacht en zal aan de oorsprong staan van het 5de geslacht (de getallen 3, 4, 5). 3 X 4 X 5 = 60; 840: 60 = 14 (2 X 7).

Gn 5,12.1. prefix voegwoord wa consecutivum (verhalend) + act. qal jigtol (imperf.) 3de pers. mann. enk. וַיְהִי = wajëhî (en hij/het was) van het werkw. הָיָה = hâjâh (zijn). De getalwaarde van וַיְהי = wajëhî (en hij/het zal zijn/was) is 31. 31 is de getalwaarde van אֵל = ´el (God); aleph = 1, lamed = 12 of 30; totaal: 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld).Taalgebruik in Tenakh: hâjâh (zijn). Getalwaarde: he = 5, jod = 10; totaal: 20 (2² X 5). Structuur: 5 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 2. Tenakh (47). Pentateuch (35). Eerdere Profeten (5). Latere Profeten (2). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (5). Gn (33). Gn 5 (16): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,7. (4) Gn 5,9. (5) Gn 5,10. (6) Gn 5,12. (7) Gn 5,13. (8) Gn 5,15. (9) Gn 5,16. (10) Gn 5,18. (11) Gn 5,19. (12) Gn 5,21. (13) Gn 5,25. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,28. (16) Gn 5,30. In de LXX wordt het Hebreeuwse werkw. הָיָה = hâjâh (zijn) vaak vertaald door het Griekse werkw. γινομαι = ginomai (worden, gebeuren).
- We zouden volgende vorm kunnen verwachten: wajjihëjèh < wa consecutivum + jihëjèh (uit: jahëjih i.p.v. jahëwih: Lettinga 12, 2012, 58w). Verkorte vorm door de samentrekking van de jod en de chireq tot een lange i, vandaar jahî (de eind he valt weg). De klemtoon ligt op de laatste lettergreep en de klinker van de eerste lettergreep wordt zeer kort: jëhî. Bij de consecutivumvorm wajëhî valt op dat de jod niet verdubbelt. Uitspraak: wajhi.
- Grieks: ind. aor. 3de pers. enk. εγενετο = egeneto (het gebeurde) van het werkw. γινομαι = ginomai (worden, gebeuren). Taalgebruik in de LXX: ginomai (worden). Taalgebruik in het NT: ginomai (worden). Bijbel (925). LXX (730). NT (195). Gn (107). ). Het duidt vaak een tijdsaanduiding aan (in die dagen, in de dagen van...): een gelijk-tijdigheid (terwijl hij het priesterschap uitoefende), een voor-tijdigheid of een na-tijdigheid. Soms heeft het ook de betekenis van zijn (er was eens... zoals vele verhalen bij ons beginnen). Een vorm van γινομαι = ginomai in de LXX (2174), in het NT (667).

ginomai (worden, gebeuren)  bijbel Tenakh OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.   ev. 
aor. 3de pers. enk. egeneto  925  wajëhî: 784 730  195  13  17  69  16  53    17  99  115 
Totaal 2841   2174 667 75 55 129 51 124   38 259 310

- και εγενετο = kai egeneto (en het gebeurde). LXX (560). NT (62).
- εγενετο δε = egeneto de (het gebeurde echter). LXX (). NT (40).

Gn 5,12.2. קֵינָן = qe(j)nân (Qenan). Taalgebruik in Tenakh: Qenan. Getalswaarde: qoph = 19 of 100; jod = 10; nun = 14 of 50; totaal: 57 (3 X 19) OF 210 (3 X 70). Structuur: 1 - 1 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 3. Qenan komt in zes verzen in de bijbel voor: (1) Gn 5,9. (2) Gn 5,10. (3) Gn 5,12. (4) Gn 5,13. (5) Gn 5,14. (6) 1 Kr 1,2. Qenan staat op de vierde plaats in de reeks van tien generaties van de geslachtslijst van Adam.
- Toen Qenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. 70 = 210: 3; 840 = 70 X 12 of 21 X 40; 910 = 70 X 13 OF 35 X 26. Het grondgetal van de drie leeftijden is 70. Zie ook 70. Verhouding: Getalswaarde Qênân (210) - leeftijd van Qênân na de geboorte van Mahalalel (840): 1 op 4. De leeftijden bij elkaar gezet: (1 X 70) + (12 X 70) + (13 X 70) = 26 X 70. 26 is de Getalswaarde van de godsnaam JHWH.

Gn 5,12.3. שִׁבְעִים = sjibhë`îm (zeventig, 70). Zie: sjèbha` / sjëbha` (zeven) (zie 7). Taalgebruik in Tenakh: sjèbha` / sjëbha` (zeven). Getalswaarde: sjin = 21 of 300, beth = 2, ajin = 16 of 70, jod = 10, mem = 13 of 40; totaal: 62 (2 X 31) OF 422 (2 X 211). Tenakh (70). Pentateuch (23). Eerdere Profeten (17). Latere Profeten (6). 12 Kleine Profeten (2). Geschriften (22). Gn (5): (1) Gn 4,24. (2) Gn 5,12. (3) Gn 11,26. (4) Gn 46,27. (5) Gn 50,3.
- Grieks. ἑβδομηκοντα = hebdomèkonta (zeventig, 70). Bijbel (102). OT (97). NT (5). Gn (8): (1) Gn 5,12. (2) Gn 11,17. (3) Gn 11,24. (4) Gn 11,26. (5) Gn 12,4. (6) Gn 25,7. (7) Gn 46,27. (8) Gn 50,3. Een vorm van ἑβδομηκοντα = hebdomèkonta (zeventig, 70) in de LXX (122), in het NT (5).
- Latijn. septuaginta (zeventig, 70). Fr. soixante-dix. E. seventy. D. siebzig. Aramees: שִׁבְעִין= sjibhë`în (zeventig, 70). Arabisch:سَبْعُونَ = sab`ûna (zeventig, 70). Taalgebruik in de Qoran: sab`ûna (zeventig, 70).

Gn 5,12.4. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

Gn 5,12.3. - 4. שִׁבְעִים שָׁנָה = sjibhë`îm sjânâh (zeventig jaar, 70 jaar). Tenakh (13): (1) Gn 5,12. (2) Gn 11,26. (3) 2 Kr 36,21. (4) Ps 90,10. (5) Js 23,15 (2X). (6) Js 23,17. (7) Jr 25,11. (8) Jr 25,12. (9) Jr 29,10. (10) Da 9,2. (11) Zach 1,12. (12) Zach 7,5.

Gn 5,12.5. וַיִּוָּלֵד = wajjiwwâled (en er werd geboren) (*). Passief nifal imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud. OF: וַיּוֹלֶד = wajjôlèd (en hij verwekte). Actief hifil imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud. Zie jèlèd = het voortgebrachte, kind. Taalgebruik in Tenakh: jèlèd = het voortgebrachte, kind. Getalswaarde: jod = 10, lamed = 12 of 30, daleth = 4; totaal: 26 OF 44 (4 X 11). Structuur: 1 - 3 - 4. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (48). Gn (39).: (1) Gn 4,18 (*). (2) Gn 5,3. (3) Gn 5,4. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,9. (7) Gn 5,10. (8) Gn 5,12. (9) Gn 5,13. (10) Gn 5,15. (11) Gn 5,16. (12) Gn 5,18. (13) Gn 5,19. (14) Gn 5,21. (15) Gn 5,22. (16) Gn 5,25. (17) Gn 5,26. (18) Gn 5,28. (19) Gn 5,30. (20) Gn 5,32. (21) Gn 6,10. (22) Gn 11,10. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,12. (25) Gn 11,13. (26) Gn 11,14. (27) Gn 11,15. (28) Gn 11,16. (29) Gn 11,17. (30) Gn 11,18. (31) Gn 11,19. (32) Gn 11,20. (33) Gn 11,21. (34) Gn 11,22. (35) Gn 11,23. (36) Gn 11,24. (37) Gn 11,25. (38) Gn 11,26. (39) Gn 46,20 (*).

Gn 5,12.1. - 6. וַיְחִי... שִׁבְעִים שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת (en... leefde 70 jaar en hij verwekte). Tenakh (2): (1) Gn 5,12. (2) Gn 11,26.

Gn 5,13 - Gn 5,13: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
13kai ezèsen kainan meta to gennèsai auton ton maleleèl eptakosia kai tessarakonta etè kai egennèsen uious kai thugateras  13 et vixit Cainan postquam genuit Malalehel octingentos quadraginta annos genuitque filios et filias     13 En Kenan leefde, nadat hij Mahalal-el gewonnen had, achthonderd en veertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.   [13] Kenan leefde na de geboorte van Mahalalel nog achthonderdveertig jaar, en hij kreeg zonen en dochters.  [13] Na de geboorte van Mahalalel leefde Kenan nog 840 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.  13 Kenan leeft n�dat hij Mehalalel heeft doen baren veertig jaar en achthonderd jaar; zonen en dochters doet hij baren.   13. Après la naissance de Mahalaléel, Qénân vécut huit cent quarante ans et il engendra des fils et des filles.  

King James Bible. And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters:
Luther-Bibel. 13 und lebte danach 840 Jahre und zeugte S�hne und T�chter,

Tekstuitleg van Gn 5,13. Dit vers Gn 5,13 telt 14 woorden en 61 letters. De Getalswaarde van Gn 5,13 is 3564 (2 X 2 X 3 X 3 X 3 X3 X 11).

Gn 5,13.1. וַיְהִי = wajëchî (en hij leefde) < prefix verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. חָיַה = châjah (leven, blijven leven). Taalgebruik in Tenakh: châjah (leven, blijven leven). Getalswaarde: chet = 8, jod = 10, he = 5; totaal: 23. Structuur: 8 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (47). Pentateuch (35). Eerdere Profeten (5). Latere Profeten (2). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (5). Gn (33). Gn 5 (16): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,7. (4) Gn 5,9. (5) Gn 5,10. (6) Gn 5,12. (7) Gn 5,13. (8) Gn 5,15. (9) Gn 5,16. (10) Gn 5,18. (11) Gn 5,19. (12) Gn 5,21. (13) Gn 5,25. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,28. (16) Gn 5,30.

Gn 5,13.2. קֵינָן = qe(j)nân (Qenan). Taalgebruik in Tenakh: Qenan. Getalswaarde: qoph = 19 of 100; jod = 10; nun = 14 of 50; totaal: 57 (3 X 19) OF 210 (3 X 70). Structuur: 1 - 1 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 3. Qenan komt in zes verzen in de bijbel voor: (1) Gn 5,9. (2) Gn 5,10. (3) Gn 5,12. (4) Gn 5,13. (5) Gn 5,14. (6) 1 Kr 1,2. Qenan staat op de vierde plaats in de reeks van tien generaties van de geslachtslijst van Adam. Toen Qenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. 70 = 210: 3; 840 = 70 X 12 of 21 X 40; 910 = 70 X 13. Het grondgetal van de drie leeftijden is 70. Zie ook 70. Verhouding: Getalswaarde Qênân (210) - leeftijd van Qênân na de geboorte van Mahalalel (840): 1 op 4.

Gn 5,13.7. אַרְבָּעִים = ´arëbâ`îm (veertig, 40). Taalgebruik in Tenakh: ´arëbâ`îm (veertig. 40). Getalswaarde: aleph = 1; resj = 20 of 200; beth = 2; ajin = 16 of 70; jod = 10; mem = 13 of 40; totaal: 62 of 323 (323). Tenakh (91). Pentateuch (33). Eerdere Profeten (26). Latere Profeten (7). 12 Kleine Profeten (3). Geschriften (22). Gn (11): (1) Gn 5,13 (veertig in combinatie met 840). (2) Gn 7,4 (veertig dagen en veertig nachten). (3) Gn 7,12 (watervloed). (4) Gn 7,17 (watervloed). (5) Gn 8,6 (watervloed). (6) Gn 18,28 (45 rechtvaardigen). (7) Gn 18,29 (tweemaal: 40 rechtvaardigen). (8) Gn 25,20 (Isaak = 40 jaar, neemt Rebecca tot vrouw). (9) Gn 26,34 (Esau nam twee vrouwen, toen hij veertig jaar was). (10) Gn 32,16 (40 koeien). (11) Gn 50,3 (balseming van Jakob).
- וְאַרְבָּעִים = wë´arëbâ`îm (en veertig, 40). Tenakh (36). Pentateuch (23). Eerdere Profeten (12). Latere Profeten (0). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (1). Gn (3): (1) Gn 7,4. (2) Gn 7,12. (3) Gn 47,28.
- Grieks. τεσσαρακοντα = tessarakonta (40). Zie: telwoorden. Taalgebruik in het NT: telwoorden. Taalgebruik in de LXX: telwoorden. Tenakh (115). Pentateuch (44). Eerdere Profeten (28). Latere Profeten (7). 12 Kleine Profeten (2). Geschriften (29). Gn (12): + Gn 47,28.
- Latijn. quadraginta. Bijbel (146). OT (124). NT (22). Gn (11). Fr. quarante. N. veertig. E. forty. D. vierzig. Aramees: אַרְבָּעִין = ´arëbâ`îm (veertig). Arabisch: اَرْبَعُونَ = ´arba`ûna (veertig).

Gn 5,13.8. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

Gn 5,13.7. - 8. אַרְבָּעִים שָׁנָה = ´arëbâ`îm sjânâh (40 jaar). Tenakh (31). Pentateuch (11): (1) Gn 5,13 (veertig in combinatie met 840). (2) Gn 25,20 (Isaak neemt Rebecca tot vrouw). (3) Gn 26,34 (Esau neemt twee vrouwen, toen hij veertig jaar was). (4) Ex 16,35 (Eten van het manna in de woestijn). In vijf verzen voor wat het verblijf van veertig jaren in de woestijn betreft: (5) Nu 14,33. (6) zie verder Nu 14,34 (Eén dag voor één jaar). (7) Nu 32,13. (8) Dt 2,7. (9) Dt 8,2. (10) Dt 8,4. (11) Dt 29,4.
- וְאַרְבָּעִים שָׁנָה = wë´arëbâ`îm sjânâh (en veertig jaar, en 40 jaar). Tenakh (5): (1) Lv 25,8. (2) 2 K 12,2. (3) 2 Kr 24,1. (4) Neh 9,21. (5) Job 42,16.

10. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

Gn 5,13.9. - 10. In Gn komt 7X achthonderd, afzonderlijk of in samenstelling voor (b.v. 840). In deze 7 verzen volgt שָׁנָה = sjânâh (jaar). Slechts in de verzen van Gn is dit het geval. Het is ook opvallend dat deze vorm van 800 jaar slechts in Gn 5 voorkomt.
- וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹד = ûsjëmonèh me´ôd (en achthonderd, en 800). Tenakh (6): (1) Gn 5,7. (2) Gn 5,10. (3) Gn 5,13. (4) Gn 5,16. (5) Gn 5,17. (6) Neh 7,11.
- שְׁמֹנֶה מֵאוֹד = sjëmonèh me´ôd (achthonderd, 800). Tenakh (7): (1) Gn 5,19. (2) 2 S 23,8. (3) 2 S 24,9. (4) Ezr 2,6. (5) Neh 7,13. (6) Neh 11,12. (7) Jr 52,29.
- שְׁמֹנֶה מֵאֹת = sjëmonèh me´od (achthonderd, 800). Tenakh (1): Gn 5,4.

Gn 5,13.11. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

10. - 11. מֵאוֹד שָׁנָה = me´ôd sjânâh (honderd jaar, 100 jaar). Tenakh (31): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. (18) Gn 7,6. (19) Gn 7,11. (20) Gn 8,13. (21) Gn 9,28. (22) Gn 9,29. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,13. (25) Gn 11,15. (26) Gn 11,17. (27) Gn 15,13. (28) Ex 12,40. (29) Ex 12,41. (30) Re 11,26. (31) 1 K 6,1.

Gn 5,13.7. - 10. 840 jaar komt slechts hier in Gn 5,13 voor. 840 = 12 X 70 OF 120 X 7. Volgens Labuschagne (zie http://www.labuschagne.nl/z%26oz/z%26ozbijbel4.pdf , p. 10) is de maximumleeftijd volgens Gn 6,3 120 jaar. De leeftijd van sommige oervaders zou met 840 (= 7 X 120) jaar verhoogd zijn.
- Het getal 84 < 840 heeft iets merkwaardigs; het is het produkt van (3 + 4) X 12; het produkt van de elementen van de som (3 + 4) is 12, de tweede factor van het produkt.

Gn 5,14 - Gn 5,14: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
14kai egenonto pasai ai èmerai kainan ennakosia kai deka etè kai apethanen  14 et facti sunt omnes dies Cainan nongenti decem anni et mortuus est     14 Zo waren al de dagen van Kenan negenhonderd en tien jaren; en hij stierf.   [14] De levensduur van Kenan bedroeg negenhonderdtien jaar. Toen stierf hij.   [14] In totaal leefde hij 910 jaar. Daarna stierf hij.  14 Zo worden alle dagen van Kenan tien jaren meer dan negenhonderd jaar; dan sterft hij. ��   14. Toute la durée de la vie de Qénân fut de neuf cent dix ans, puis il mourut.  

King James Bible. And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died..
Luther-Bibel. 14 dass sein ganzes Alter ward 910 Jahre, und starb.

Tekstuitleg van Gn 5,14. Dit vers Gn 5,14 telt 10 woorden en 36 letters. De Getalswaarde van Gn 5,14 is 3361 (priemgetal).

4. קֵינָן = qe(j)nân (Qenan). Taalgebruik in Tenakh: Qenan. Getalswaarde: qoph = 19 of 100; jod = 10; nun = 14 of 50; totaal: 57 (3 X 19) OF 210 (3 X 70). Structuur: 1 - 1 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 3. Qenan komt in zes verzen in de bijbel voor: (1) Gn 5,9. (2) Gn 5,10. (3) Gn 5,12. (4) Gn 5,13. (5) Gn 5,14. (6) 1 Kr 1,2. Qenan staat op de vierde plaats in de reeks van tien generaties van de geslachtslijst van Adam. Toen Qenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. 70 = 210: 3; 840 = 70 X 12 of 21 X 40; 910 = 70 X 13. Het grondgetal van de drie leeftijden is 70. Zie ook 70. Verhouding: Getalswaarde Qênân (210) - leeftijd van Qênân na de geboorte van Mahalalel (840): 1 op 4.

8. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

9. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

8. - 9. מֵאוֹד שָׁנָה = me´ôd sjânâh (honderd jaar, 100 jaar). Tenakh (31): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. (18) Gn 7,6. (19) Gn 7,11. (20) Gn 8,13. (21) Gn 9,28. (22) Gn 9,29. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,13. (25) Gn 11,15. (26) Gn 11,17. (27) Gn 15,13. (28) Ex 12,40. (29) Ex 12,41. (30) Re 11,26. (31) 1 K 6,1.

5. - 9. 910: het produkt van 4 getallen: 2 X 5 X 7 X 13

10. וַיָּמֹת / וַיָּמָת = wajjâmoth / wajjâmâth (en hij stierf) < verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. מות = mwth (sterven, ondergaan). Taalgebruik in Tenakh: mwth (sterven, ondergaan). Getalswaarde: mem = 13 of 40, waw = 6, thaw = 22 of 400; totaal: 41 OF 446 (2 X 223). Structuur: 4 - 6 - 4. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (132). Pentateuch (41). Eerdere Profeten (58). Latere Profeten (3). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (29). Gn (24). Ex (3). Lv (0). Nu (13). Dt (1). Joz (1). Re (14). 1 S (7). 2 S (13). 1 K (12). 2 K (11). Gn (24): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,8. (3) Gn 5,11. (4) Gn 5,14. (5) Gn 5,17. (6) Gn 5,20. (7) Gn 5,27. (8) Gn 5,31. (9) Gn 9,29. (10) Gn 11,28. (11) Gn 11,32. (12) Gn 25,8. (13) Gn 25,17. (14) Gn 35,29. (15) Gn 36,33. (16) Gn 36,34. (17) Gn 36,35. (18) Gn 36,36. (19) Gn 36,37. (20) Gn 36,38. (21) Gn 36,39. (22) Gn 38,10. (23) Gn 46,12. (24) Gn 50,26.
- Grieks. act. aor. 3de pers. enk. απεθανεν = apethanen (hij stierf) van het werkw. αποθνῃσκω = apothnè(i)skô (sterven). Taalgebruik in de Bijbel: apothnè(i)skô (sterven). Bijbel (200). OT (269). NT (31). Een vorm van apothnè(i)skô (sterven) in de LXX (600), in het NT (113).
- Latijn. mori (sterven). Fr. mourir (sterven). E. die. D. sterben. Aramees: מִית = mîth (sterven). Arabisch: مَاتَ = mâta (sterven). Taalgebruik in de Qoran: mâta (sterven).

Gn 5,15 - Gn 5,15: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
15kai ezèsen maleleèl ekaton kai exèkonta pente etè kai egennèsen ton iared 15 vixit autem Malalehel sexaginta quinque annos et genuit Iared     15 En Mahalal-el leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Jered.   [15] Toen Mahalalel vijfenzestig jaar was, verwekte hij Jered.   [15] Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered.  15 Mehalalel leeft vijf jaren meer dan zestig jaar; dan doet hij Jered baren.   15. Quand Mahalaléel eut soixante-cinq ans, il engendra Yéred. 

King James Bible. [15] And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:
Luther-Bibel. 15 Mahalalel war 65 Jahre alt und zeugte Jered

Tekstuitleg van Gn 5,15. Wat de leeftijden van Mahalalel betreft, lijkt het getal 65 toch te domineren. Het getal 830 = (12 X 65 = 780) + 50 OF 700 (10 X 70) + (2 X 65 = 130). Het getal 895 = 830 + 65 OF (13 X 65 = 845) + 50. De som van de genoemde leeftijden is 1790 OF (26 X 65) + 100.

6. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

9. jèrèd (Jered). Getalswaarde: jot = 10; resj = 20 of 200; daleth = 4; totaal: 34 of 214. Structuur: 10 - 200 - 4 of 1 - 2 - 4. Verwijzing: jèrèd (Jered), zie Gn 5,15. Zie ook: järad (afdalen, afstijgen, vallen), zie Nu 11,9.

Gn 5,16 - Gn 5,16: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
16kai ezèsen maleleèl meta to gennèsai auton ton iared eptakosia kai triakonta etè kai egennèsen uious kai thugateras  16 et vixit Malalehel postquam genuit Iared octingentis triginta annis et genuit filios et filias     16 En Mahalal-el leefde, nadat hij Jered gewonnen had, achthonderd en dertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.   [16] Mahalalel leefde na de geboorte van Jered nog achthonderddertig jaar, en hij kreeg zonen en dochters.  [16] Na de geboorte van Jered leefde Mahalalel nog 830 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.  16 Mehalalel leeft n�dat hij Jered heeft doen baren dertig jaar en achthonderd jaar; zonen en dochters doet hij baren.   16. Après la naissance de Yéred, Mahalaléel vécut huit cent trente ans et il engendra des fils et des filles.  

King James Bible. [16] And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters:
Luther-Bibel. 16 und lebte danach 830 Jahre und zeugte S�hne und T�chter,

Tekstuitleg van Gn 5,16.

8. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

10. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

9. - 10. In Gn komt 7X achthonderd, afzonderlijk of in samenstelling voor (b.v. 830). In deze 7 verzen volgt שָׁנָה = sjânâh (jaar). Slechts in de verzen van Gn is dit het geval.
- וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹד = ûsjëmonèh me´ôd (en achthonderd, en 800). Tenakh (6): (1) Gn 5,7. (2) Gn 5,10. (3) Gn 5,13. (4) Gn 5,16. (5) Gn 5,17. (6) Neh 7,11.
- שְׁמֹנֶה מֵאוֹד = sjëmonèh me´ôd (achthonderd, 800). Tenakh (7): (1) Gn 5,19. (2) 2 S 23,8. (3) 2 S 24,9. (4) Ezr 2,6. (5) Neh 7,13. (6) Neh 11,12. (7) Jr 52,29.
- שְׁמֹנֶה מֵאֹת = sjëmonèh me´od (achthonderd, 800). Tenakh (1): Gn 5,4.

11. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

10. - 11. מֵאוֹד שָׁנָה = me´ôd sjânâh (honderd jaar, 100 jaar). Tenakh (31): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. (18) Gn 7,6. (19) Gn 7,11. (20) Gn 8,13. (21) Gn 9,28. (22) Gn 9,29. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,13. (25) Gn 11,15. (26) Gn 11,17. (27) Gn 15,13. (28) Ex 12,40. (29) Ex 12,41. (30) Re 11,26. (31) 1 K 6,1.

Gn 5,17 - Gn 5,17: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
17kai egenonto pasai ai èmerai maleleèl oktakosia kai enenèkonta pente etè kai apethanen  17 et facti sunt omnes dies Malalehel octingenti nonaginta quinque anni et mortuus est     17 Zo waren al de dagen van Mahalal-el achthonderd vijf en negentig jaren; en hij stierf.   [17] De levensduur van Mahalalel bedroeg achthonderdvijfennegentig jaar. Toen stierf hij.  [17] In totaal leefde hij 895 jaar. Daarna stierf hij.  17 Zo worden alle dagen van Mehalalel vijfennegentig jaar en achthonderd jaar; dan sterft hij. ��  17. Toute la durée de la vie de Mahalaléel fut de huit cent quatre-vingt-quinze ans, puis il mourut.  

King James Bible. [17] And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died.
Luther-Bibel. 17 dass sein ganzes Alter ward 895 Jahre, und starb.

Tekstuitleg van Gn 5,17.

7. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

9. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

8. - 9. In Gn komt 7X achthonderd, afzonderlijk of in samenstelling voor (b.v. 830). In deze 7 verzen volgt שָׁנָה = sjânâh (jaar). Slechts in de verzen van Gn is dit het geval.
- וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹד = ûsjëmonèh me´ôd (en achthonderd, en 800). Tenakh (6): (1) Gn 5,7. (2) Gn 5,10. (3) Gn 5,13. (4) Gn 5,16. (5) Gn 5,17. (6) Neh 7,11.
- שְׁמֹנֶה מֵאוֹד = sjëmonèh me´ôd (achthonderd, 800). Tenakh (7): (1) Gn 5,19. (2) 2 S 23,8. (3) 2 S 24,9. (4) Ezr 2,6. (5) Neh 7,13. (6) Neh 11,12. (7) Jr 52,29.
- שְׁמֹנֶה מֵאֹת = sjëmonèh me´od (achthonderd, 800). Tenakh (1): Gn 5,4.

10. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

9. - 10. מֵאוֹד שָׁנָה = me´ôd sjânâh (honderd jaar, 100 jaar). Tenakh (31): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. (18) Gn 7,6. (19) Gn 7,11. (20) Gn 8,13. (21) Gn 9,28. (22) Gn 9,29. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,13. (25) Gn 11,15. (26) Gn 11,17. (27) Gn 15,13. (28) Ex 12,40. (29) Ex 12,41. (30) Re 11,26. (31) 1 K 6,1.

11. וַיָּמֹת / וַיָּמָת = wajjâmoth / wajjâmâth (en hij stierf) < verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. מות = mwth (sterven, ondergaan). Taalgebruik in Tenakh: mwth (sterven, ondergaan). Getalswaarde: mem = 13 of 40, waw = 6, thaw = 22 of 400; totaal: 41 OF 446 (2 X 223). Structuur: 4 - 6 - 4. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (132). Pentateuch (41). Eerdere Profeten (58). Latere Profeten (3). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (29). Gn (24). Ex (3). Lv (0). Nu (13). Dt (1). Joz (1). Re (14). 1 S (7). 2 S (13). 1 K (12). 2 K (11). Gn (24): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,8. (3) Gn 5,11. (4) Gn 5,14. (5) Gn 5,17. (6) Gn 5,20. (7) Gn 5,27. (8) Gn 5,31. (9) Gn 9,29. (10) Gn 11,28. (11) Gn 11,32. (12) Gn 25,8. (13) Gn 25,17. (14) Gn 35,29. (15) Gn 36,33. (16) Gn 36,34. (17) Gn 36,35. (18) Gn 36,36. (19) Gn 36,37. (20) Gn 36,38. (21) Gn 36,39. (22) Gn 38,10. (23) Gn 46,12. (24) Gn 50,26.
- Grieks. act. aor. 3de pers. enk. απεθανεν = apethanen (hij stierf) van het werkw. αποθνῃσκω = apothnè(i)skô (sterven). Taalgebruik in de Bijbel: apothnè(i)skô (sterven). Bijbel (200). OT (269). NT (31). Een vorm van apothnè(i)skô (sterven) in de LXX (600), in het NT (113).
- Latijn. mori (sterven). Fr. mourir (sterven). E. die. D. sterben. Aramees: מִית = mîth (sterven). Arabisch: مَاتَ = mâta (sterven). Taalgebruik in de Qoran: mâta (sterven).

Gn 5,18 - Gn 5,18: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
18kai ezèsen iared ekaton kai exèkonta duo etè kai egennèsen ton enôch  18 vixitque Iared centum sexaginta duobus annis et genuit Enoch     18 En Jered leefde honderd twee en zestig jaren, en hij gewon Henoch.  [18] Toen Jered honderdtweeënzestig jaar was, verwekte hij Henoch.  [18] Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch.   18 Jered leeft twee�nzestig jaar en honderd jaar; dan doet hij Henoch baren.   18. Quand Yéred eut cent soixante-deux ans, il engendra Hénok.  

King James Bible. [18] And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch:
Luther-Bibel. 18 Jered war 162 Jahre alt und zeugte Henoch

Tekstuitleg van Gn 5,18.

5. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

6. וּמְאַת = ûm´ath (en honderd) < prefix verbindingswoord wë + telwoord vr. enk. stat. constr. Zie: מֵאָה = me´âh (honderd), zie 100. Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19, zie 19, of 46 (2 X 23), zie 46. Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (22): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,18. (4) Gn 5,25. (5) Gn 5,28. (6) Gn 7,24. (7) Gn 8,3. (8) Gn 11,25. (9) Gn 47,9. (10) Gn 47,28. (11) Ex 6,16. (12) Ex 6,18. (13) Ex 6,20. (14) Lv 16,5. (15) Nu 31,52. (16) Nu 33,39. (17) Nu 35,8. (18) Joz 22,32. (19) Zach 6,10. (20) Rt 4,5. (21) Est 1,4. (22) Neh 5,11.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Latijn. centum (honderd, 100). Fr. cent. E. hundred. D. hundert. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100).

6. - 7. וּמְאַת שָׁנָה = ûmë´ath sjânâh (en honderd jaar, en 100 jaar). Tenakh (12): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,18. (4) Gn 5,25. (5) Gn 5,28. (6) Gn 11,25. (7) Gn 47,9. (8) Gn 47,28. (9) Ex 6,16. (10) Ex 6,18. (11) Ex 6,20. (12) Nu 33,39.

Gn 5,19 - Gn 5,19: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
19kai ezèsen iared meta to gennèsai auton ton enôch oktakosia etè kai egennèsen uious kai thugateras  19 et vixit Iared postquam genuit Enoch octingentos annos et genuit filios et filias     19 En Jered leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.   [19] Jered leefde na de geboorte van Henoch nog achthonderd jaar, en hij kreeg zonen en dochters.  [19] Na de geboorte van Henoch leefde Jered nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.   19 Jered leeft n�dat hij Henoch heeft doen baren achthonderd jaar; zonen en dochters doet hij baren.   19. Après la naissance d'Hénok, Yéred vécut huit cents ans et il engendra des fils et des filles. 

King James Bible. [19] And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters:
Luther-Bibel. 19 und lebte danach 800 Jahre und zeugte S�hne und T�chter,

Tekstuitleg van Gn 5,19.

7. - 8. In Gn komt 7X achthonderd, afzonderlijk of in samenstelling voor (b.v. 830). In deze 7 verzen volgt שָׁנָה = sjânâh (jaar). Slechts in de verzen van Gn is dit het geval.
- וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹד = ûsjëmonèh me´ôd (en achthonderd, en 800). Tenakh (6): (1) Gn 5,7. (2) Gn 5,10. (3) Gn 5,13. (4) Gn 5,16. (5) Gn 5,17. (6) Neh 7,11.
- שְׁמֹנֶה מֵאוֹד = sjëmonèh me´ôd (achthonderd, 800). Tenakh (7): (1) Gn 5,19. (2) 2 S 23,8. (3) 2 S 24,9. (4) Ezr 2,6. (5) Neh 7,13. (6) Neh 11,12. (7) Jr 52,29.
- שְׁמֹנֶה מֵאֹת = sjëmonèh me´od (achthonderd, 800). Tenakh (1): Gn 5,4.

8. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

9. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

8. - 9. מֵאוֹד שָׁנָה = me´ôd sjânâh (honderd jaar, 100 jaar). Tenakh (31): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. (18) Gn 7,6. (19) Gn 7,11. (20) Gn 8,13. (21) Gn 9,28. (22) Gn 9,29. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,13. (25) Gn 11,15. (26) Gn 11,17. (27) Gn 15,13. (28) Ex 12,40. (29) Ex 12,41. (30) Re 11,26. (31) 1 K 6,1.

Gn 5,20 - Gn 5,20: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
20kai egenonto pasai ai èmerai iared ennakosia kai exèkonta duo etè kai apethanen  20 et facti sunt omnes dies Iared nongenti sexaginta duo anni et mortuus est     20 Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd twee en zestig jaren; en hij stierf.   [20] De levensduur van Jered bedroeg negenhonderdtweeënzestig jaar. Toen stierf hij.   [20] In totaal leefde hij 962 jaar. Daarna stierf hij.   20 Zo worden alle dagen van Jered twee�nzestig jaar en negenhonderd jaar; dan sterft hij. �   20. Toute la durée de la vie de Yéred fut de neuf cent soixante-deux ans, puis il mourut. 

King James Bible. [20] And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.
Luther-Bibel. 20 dass sein ganzes Alter ward 962 Jahre, und starb.

Tekstuitleg van Gn 5,20.

7. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

9. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

10. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

9. - 10. מֵאוֹד שָׁנָה = me´ôd sjânâh (honderd jaar, 100 jaar). Tenakh (31): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. (18) Gn 7,6. (19) Gn 7,11. (20) Gn 8,13. (21) Gn 9,28. (22) Gn 9,29. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,13. (25) Gn 11,15. (26) Gn 11,17. (27) Gn 15,13. (28) Ex 12,40. (29) Ex 12,41. (30) Re 11,26. (31) 1 K 6,1.

11. וַיָּמֹת / וַיָּמָת = wajjâmoth / wajjâmâth (en hij stierf) < verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. מות = mwth (sterven, ondergaan). Taalgebruik in Tenakh: mwth (sterven, ondergaan). Getalswaarde: mem = 13 of 40, waw = 6, thaw = 22 of 400; totaal: 41 OF 446 (2 X 223). Structuur: 4 - 6 - 4. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (132). Pentateuch (41). Eerdere Profeten (58). Latere Profeten (3). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (29). Gn (24). Ex (3). Lv (0). Nu (13). Dt (1). Joz (1). Re (14). 1 S (7). 2 S (13). 1 K (12). 2 K (11). Gn (24): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,8. (3) Gn 5,11. (4) Gn 5,14. (5) Gn 5,17. (6) Gn 5,20. (7) Gn 5,27. (8) Gn 5,31. (9) Gn 9,29. (10) Gn 11,28. (11) Gn 11,32. (12) Gn 25,8. (13) Gn 25,17. (14) Gn 35,29. (15) Gn 36,33. (16) Gn 36,34. (17) Gn 36,35. (18) Gn 36,36. (19) Gn 36,37. (20) Gn 36,38. (21) Gn 36,39. (22) Gn 38,10. (23) Gn 46,12. (24) Gn 50,26.
- Grieks. act. aor. 3de pers. enk. απεθανεν = apethanen (hij stierf) van het werkw. αποθνῃσκω = apothnè(i)skô (sterven). Taalgebruik in de Bijbel: apothnè(i)skô (sterven). Bijbel (200). OT (269). NT (31). Een vorm van apothnè(i)skô (sterven) in de LXX (600), in het NT (113).
- Latijn. mori (sterven). Fr. mourir (sterven). E. die. D. sterben. Aramees: מִית = mîth (sterven). Arabisch: مَاتَ = mâta (sterven). Taalgebruik in de Qoran: mâta (sterven).

Gn 5,21 - Gn 5,21: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
21kai ezèsen enôch ekaton kai exèkonta pente etè kai egennèsen ton mathousala  21 porro Enoch vixit sexaginta quinque annis et genuit Mathusalam     21 En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach.   [21] Toen Henoch vijfenzestig jaar was, verwekte hij Metuselach.  [21] Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach.   21 � Henoch leeft vijfenzestig jaar; dan doet hij Metoesjelach baren.   21. Quand Hénok eut soixante-cinq ans, il engendra Mathusalem.  

King James Bible. [21] And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:
Luther-Bibel. 21 Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Metuschelach.

Tekstuitleg van Gn 5,21. Het vers Gn 5,21 telt 8 (2³) woorden en 32 (2² X 2³) letters. Verhouding: 1 op 4. De Getalswaarde van Gn 5,21 is 2718 (2 X 3 X 151).

5. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

8. מתושלח = (Methüsjâlach: Metuselach). Taalgebruik in Tenakh: Methüsjâlach (Metuselach). Getalswaarde: mem = 13 of 40; taw = 22 of 400; waw = 6; sjin = 21 of 300; lamed = 12 of 30; chet = 8; totaal: 82 (2 X 41) of 784 (7 + 8 + 4 = 19) = 2² X 2² X 7² of 16 X 49. Structuur: 4 - 4 - 6 - 3 - 3 - 8 (= 28 -> 10 -> 1). De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (6): (1) Gn 5,21. (2) Gn 5,22. (3) Gn 5,25. (4) Gn 5,26. (5) Gn 5,27. (6) 1 Kr 1,3.
17: het gemeenschappelijk priemgetal bij de leeftijden van Metuselach (achtste in de reeks van de 10 generaties van Adam; als achtste leeft hij lang). 17 is de getalswaarde van JHWH waarbij, de jod = 1. Metuselach wordt 969 jaar, de oudste van heel de bijbel. 969 is een spiegelgetal.
· De leeftijd waarop Metuselach Lamech verwekte: 187 (1 + 8 + 7 = 16 -> 7) = 17 x 11 (Gn 5,25).
· De jaren van Metuselach na de verwekking van Lamech: 782 (7 + 8 + 2 = 17 -> 8) = 17 X 23 X 2 (17 + 23 + 2 = 42 -> 6) = 17 x 46 = 23 x 34 (Gn 5,26).
· De totale leeftijd van Metuselach: 969. 969 (9 + 6 + 9 = 24 -> 2 + 4 = 6). 929 = (1) 17 x 57 (17 + 57 = 74) = (2) 17 X 19 X 3 (17 + 19 + 3= 39) = (3) 51 X 19 (51 + 19 + 70 _> 7. (Gn 5,27). Grondgetal bij de totale leeftijd van Metuselach is 19. : 969 (9 + 6 + 9 = 24 -> 2 + 4 = 6). 969 is een spiegelgetal en de waarde blijft identiek. Dit is het geval wanneer het eerste en het laaste getal bij een getallendrietal het eerste en het laatste getal identiek is.

Gn 5,22 - Gn 5,22: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
22euèrestèsen de enôch tô theô meta to gennèsai auton ton mathousala diakosia etè kai egennèsen uious kai thugateras 22 et ambulavit Enoch cum Deo postquam genuit Mathusalam trecentis annis et genuit filios et filias     22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.   [22] Henoch leefde na de geboorte van Metuselach nog driehonderd jaar; hij richtte zijn schreden naar God, en hij kreeg zonen en dochters.  [22] Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters  22 Henoch wandelt met God nadat hij Metoesjelach heeft doen baren, driehonderd jaar lang; zonen en dochters doet hij baren.  22. Hénok marcha avec Dieu. Après la naissance de Mathusalem, Hénok vécut trois cents ans et il engendra des fils et des filles. 

King James Bible. [22] And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:
Luther-Bibel. 22 Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Metuschelach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte S�hne und T�chter,

Tekstuitleg van Gn 5,22.

8. מתושלח (= Methüsjâlach: Metuselach). Taalgebruik in Tenakh: Methüsjâlach (Metuselach). Getalswaarde: mem = 13 of 40; taw = 22 of 400; waw = 6; sjin = 21 of 300; lamed = 12 of 30; chet = 8; totaal: 92 (2² X 23) of 784 (2² X 2² X 7² of 16 X 49). Structuur: 4 - 4 - 6 - 3 - 3 - 8. Tenakh (6): (1) Gn 5,21. (2) Gn 5,22. (3) Gn 5,25. (4) Gn 5,26. (5) Gn 5,27. (6) 1 Kr 1,3.
17: het gemeenschappelijk priemgetal bij de leeftijden van Metuselach (achtste in de reeks van de 10 generaties van Adam; als achtste leeft hij lang). Metuselach wordt 969 jaar, de oudste van heel de bijbel. 969 is een spiegelgetal.
· De leeftijd waarop Metuselach Lamech verwekte: 187 = 17 x 11 (Gn 5,25).
· De jaren van Metuselach na de verwekking van Lamech: 782 = 17 X 23 X 2 = 17 x 46 = 23 x 34 (Gn 5,26).
· De totale leeftijd van Metuselach: 969 = 17 x 57 (11 + 46) = 17 X 19 X 3 (Gn 5,27).

10. vr. mv. מֵאוֹת (= me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

11. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

10. - 11. מֵאוֹד שָׁנָה = me´ôd sjânâh (honderd jaar, 100 jaar). Tenakh (31): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. (18) Gn 7,6. (19) Gn 7,11. (20) Gn 8,13. (21) Gn 9,28. (22) Gn 9,29. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,13. (25) Gn 11,15. (26) Gn 11,17. (27) Gn 15,13. (28) Ex 12,40. (29) Ex 12,41. (30) Re 11,26. (31) 1 K 6,1.

Gn 5,23 - Gn 5,23: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
23kai egenonto pasai ai èmerai enôch triakosia exèkonta pente etè  23 et facti sunt omnes dies Enoch trecenti sexaginta quinque anni     23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.   [23] De levensduur van Henoch bedroeg driehonderdvijfenzestig jaar.  . [23] In totaal leefde hij 365 jaar.   23 Zo wordt het geheel van de dagen van Henoch vijfenzestig jaar en driehonderd jaar.   23. Toute la durée de la vie d'Hénok fut de trois cent soixante-cinq ans. 

King James Bible. [23] And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:
Luther-Bibel. 23 dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre.

Tekstuitleg van Gn 5,23.

7. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (29): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,24. (23) Gn 5,25. (24) Gn 5,26. (25) Gn 5,27. (26) Gn 5,28. (27) Gn 5,30. (28) Gn 5,31. (29) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

9. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

10. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (28): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,25. (23) Gn 5,26. (24) Gn 5,27. (25) Gn 5,28. (26) Gn 5,30. (27) Gn 5,31. (28) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

9. - 10. מֵאוֹד שָׁנָה = me´ôd sjânâh (honderd jaar, 100 jaar). Tenakh (31): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. (18) Gn 7,6. (19) Gn 7,11. (20) Gn 8,13. (21) Gn 9,28. (22) Gn 9,29. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,13. (25) Gn 11,15. (26) Gn 11,17. (27) Gn 15,13. (28) Ex 12,40. (29) Ex 12,41. (30) Re 11,26. (31) 1 K 6,1.

Gn 5,24 - Gn 5,24: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
24kai euèrestèsen enôch tô theô kai ouch èurisketo oti metethèken auton o theos  24 ambulavitque cum Deo et non apparuit quia tulit eum Deus    24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg. schilderij van Anonymus: Methusalem   [24] Henoch richtte zijn schreden naar God; zo kwam het dat hij verdween, omdat God hem opnam*  [24] Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam.  24 Henoch wandelt met God, en dan is hij niet meer, want God heeft hem meegenomen. �   24. Hénok marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva. 

King James Bible. [24] And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.
Luther-Bibel. 24 Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen.

Tekstuitleg van Gn 5,24.

Gn 5,25 - Gn 5,25: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
25kai ezèsen mathousala ekaton kai exèkonta epta etè kai egennèsen ton lamech 25 vixit quoque Mathusalam centum octoginta septem annos et genuit Lamech    25 En Methusalach leefde honderd zeven en tachtig jaren, en hij gewon Lamech.   . [25] Toen Metuselach honderdzevenentachtig jaar was, verwekte hij Lamech.  [25] Toen Metuselach 187 jaar was, verwekte hij Lamech.  25 � Metoesjelach leeft zevenentachtig jaar en honderd jaar; dan doet hij Lamech baren.   25. Quand Mathusalem eut cent quatre-vingt-sept ans, il engendra Lamek. 

King James Bible. [25] And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech:
Luther-Bibel. 25 Metuschelach war 187 Jahre alt und zeugte Lamech

Tekstuitleg van Gn 5,25.

2. Methüsjâlach (Metuselach). Taalgebruik in Tenakh: Methüsjâlach (Metuselach). Getalswaarde: mem = 13 of 40; taw = 22 of 400; waw = 6; sjin = 21 of 300; lamed = 12 of 30; chet = 8; totaal: 92 (2² X 23) of 784 (2² X 2² X 7² of 16 X 49). Structuur: 4 - 4 - 6 - 3 - 3 - 8. Tenakh (6): (1) Gn 5,21. (2) Gn 5,22. (3) Gn 5,25. (4) Gn 5,26. (5) Gn 5,27. (6) 1 Kr 1,3.
17: het gemeenschappelijk priemgetal bij de leeftijden van Metuselach (achtste in de reeks van de 10 generaties van Adam; als achtste leeft hij lang). Metuselach wordt 969 jaar, de oudste van heel de bijbel. 969 is een spiegelgetal.
· De leeftijd waarop Metuselach Lamech verwekte: 187 = 17 x 11 (Gn 5,25).
· De jaren van Metuselach na de verwekking van Lamech: 782 = 17 X 23 X 2 = 17 x 46 = 23 x 34 (Gn 5,26).
· De totale leeftijd van Metuselach: 969 = 17 x 57 (11 + 46) = 17 X 19 X 3 (Gn 5,27).

5. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (28): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,25. (23) Gn 5,26. (24) Gn 5,27. (25) Gn 5,28. (26) Gn 5,30. (27) Gn 5,31. (28) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

6. וּמְאַת = ûm´ath (en honderd) < prefix verbindingswoord wë + telwoord vr. enk. stat. constr. Zie: מֵאָה = me´âh (honderd), zie 100. Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19, zie 19, of 46 (2 X 23), zie 46. Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (22): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,18. (4) Gn 5,25. (5) Gn 5,28. (6) Gn 7,24. (7) Gn 8,3. (8) Gn 11,25. (9) Gn 47,9. (10) Gn 47,28. (11) Ex 6,16. (12) Ex 6,18. (13) Ex 6,20. (14) Lv 16,5. (15) Nu 31,52. (16) Nu 33,39. (17) Nu 35,8. (18) Joz 22,32. (19) Zach 6,10. (20) Rt 4,5. (21) Est 1,4. (22) Neh 5,11.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Latijn. centum (honderd, 100). Fr. cent. E. hundred. D. hundert. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100).

7. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (28): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,25. (23) Gn 5,26. (24) Gn 5,27. (25) Gn 5,28. (26) Gn 5,30. (27) Gn 5,31. (28) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

6. - 7. וּמְאַת שָׁנָה = ûmë´ath sjânâh (en honderd jaar, en 100 jaar). Tenakh (12): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,18. (4) Gn 5,25. (5) Gn 5,28. (6) Gn 11,25. (7) Gn 47,9. (8) Gn 47,28. (9) Ex 6,16. (10) Ex 6,18. (11) Ex 6,20. (12) Nu 33,39.

Gn 5,26 - Gn 5,26: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
26kai ezèsen mathousala meta to gennèsai auton ton lamech oktakosia duo etè kai egennèsen uious kai thugateras  26 et vixit Mathusalam postquam genuit Lamech septingentos octoginta duos annos et genuit filios et filias     26 En Methusalach leefde, nadat hij Lamech gewonnen had, zevenhonderd twee en tachtig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.   [26] Metuselach leefde na de geboorte van Lamech nog zevenhonderdtweeëntachtig jaar, en hij kreeg zonen en dochters.  [26] Na de geboorte van Lamech leefde Metuselach nog 782 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.  26 Metoesjelach leeft n�dat hij Lamech heeft doen baren twee�ntachtig jaar en zevenhonderd jaar; zonen en dochters doet hij baren.  26. Après la naissance de Lamek, Mathusalem vécut sept cent quatre-vingt-deux ans et il engendra des fils et des filles. 

King James Bible. [26] And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:
Luther-Bibel. 26 und lebte danach 782 Jahre und zeugte S�hne und T�chter,

Tekstuitleg van Gn 5,26.

2. Methüsjâlach (Metuselach). Taalgebruik in Tenakh: Methüsjâlach (Metuselach). Getalswaarde: mem = 13 of 40; taw = 22 of 400; waw = 6; sjin = 21 of 300; lamed = 12 of 30; chet = 8; totaal: 92 (2² X 23) of 784 (2² X 2² X 7² of 16 X 49). Structuur: 4 - 4 - 6 - 3 - 3 - 8. Tenakh (6): (1) Gn 5,21. (2) Gn 5,22. (3) Gn 5,25. (4) Gn 5,26. (5) Gn 5,27. (6) 1 Kr 1,3.
17: het gemeenschappelijk priemgetal bij de leeftijden van Metuselach (achtste in de reeks van de 10 generaties van Adam; als achtste leeft hij lang). Metuselach wordt 969 jaar, de oudste van heel de bijbel. 969 is een spiegelgetal.
· De leeftijd waarop Metuselach Lamech verwekte: 187 = 17 x 11 (Gn 5,25).
· De jaren van Metuselach na de verwekking van Lamech: 782 = 17 X 23 X 2 = 17 x 46 = 23 x 34 (Gn 5,26).
· De totale leeftijd van Metuselach: 969 = 17 x 57 (11 + 46) = 17 X 19 X 3 (Gn 5,27).

9. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (28): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,25. (23) Gn 5,26. (24) Gn 5,27. (25) Gn 5,28. (26) Gn 5,30. (27) Gn 5,31. (28) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

11. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

12. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (28): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,25. (23) Gn 5,26. (24) Gn 5,27. (25) Gn 5,28. (26) Gn 5,30. (27) Gn 5,31. (28) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

11. - 12. מֵאוֹד שָׁנָה = me´ôd sjânâh (honderd jaar, 100 jaar). Tenakh (31): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. (18) Gn 7,6. (19) Gn 7,11. (20) Gn 8,13. (21) Gn 9,28. (22) Gn 9,29. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,13. (25) Gn 11,15. (26) Gn 11,17. (27) Gn 15,13. (28) Ex 12,40. (29) Ex 12,41. (30) Re 11,26. (31) 1 K 6,1.

Gn 5,27 - Gn 5,27: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
27kai egenonto pasai ai èmerai mathousala as ezèsen ennakosia kai exèkonta ennea etè kai apethanen  27 et facti sunt omnes dies Mathusalae nongenti sexaginta novem anni et mortuus est     27 Zo waren al de dagen van Methusalach negenhonderd negen en zestig jaren; en hij stierf.   [27] De levensduur van Metuselach bedroeg negenhonderdnegenenzestig jaar. Toen stierf hij.  [27] In totaal leefde hij 969 jaar. Daarna stierf hij.  27 Zo worden alle dagen van Metoesjelach negenenzestig jaar en negenhonderd jaar; dan sterft hij. �   27. Toute la durée de la vie de Mathusalem fut de neuf cent soixante-neuf ans, puis il mourut. 

King James Bible. [27] And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.
Luther-Bibel. 27 dass sein ganzes Alter ward 969 Jahre, und starb.

Tekstuitleg van Gn 5,27.

4. Methüsjâlach (Metuselach). Taalgebruik in Tenakh: Methüsjâlach (Metuselach). Getalswaarde: mem = 13 of 40; taw = 22 of 400; waw = 6; sjin = 21 of 300; lamed = 12 of 30; chet = 8; totaal: 92 (2² X 23) of 784 (2² X 2² X 7² of 16 X 49). Structuur: 4 - 4 - 6 - 3 - 3 - 8. Tenakh (6): (1) Gn 5,21. (2) Gn 5,22. (3) Gn 5,25. (4) Gn 5,26. (5) Gn 5,27. (6) 1 Kr 1,3.
17: het gemeenschappelijk priemgetal bij de leeftijden van Metuselach (achtste in de reeks van de 10 generaties van Adam; als achtste leeft hij lang). Metuselach wordt 969 jaar, de oudste van heel de bijbel. 969 is een spiegelgetal.
· De leeftijd waarop Metuselach Lamech verwekte: 187 = 17 x 11 (Gn 5,25).
· De jaren van Metuselach na de verwekking van Lamech: 782 = 17 X 23 X 2 = 17 x 46 = 23 x 34 (Gn 5,26).
· De totale leeftijd van Metuselach: 969 = 17 x 57 (11 + 46) = 17 X 19 X 3 (Gn 5,27).

7. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (28): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,25. (23) Gn 5,26. (24) Gn 5,27. (25) Gn 5,28. (26) Gn 5,30. (27) Gn 5,31. (28) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

9. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

10. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (28): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,25. (23) Gn 5,26. (24) Gn 5,27. (25) Gn 5,28. (26) Gn 5,30. (27) Gn 5,31. (28) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

9. - 10. מֵאוֹד שָׁנָה = me´ôd sjânâh (honderd jaar, 100 jaar). Tenakh (31): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. (18) Gn 7,6. (19) Gn 7,11. (20) Gn 8,13. (21) Gn 9,28. (22) Gn 9,29. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,13. (25) Gn 11,15. (26) Gn 11,17. (27) Gn 15,13. (28) Ex 12,40. (29) Ex 12,41. (30) Re 11,26. (31) 1 K 6,1.

11. וַיָּמֹת / וַיָּמָת = wajjâmoth / wajjâmâth (en hij stierf) < verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. מות = mwth (sterven, ondergaan). Taalgebruik in Tenakh: mwth (sterven, ondergaan). Getalswaarde: mem = 13 of 40, waw = 6, thaw = 22 of 400; totaal: 41 OF 446 (2 X 223). Structuur: 4 - 6 - 4. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (132). Pentateuch (41). Eerdere Profeten (58). Latere Profeten (3). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (29). Gn (24). Ex (3). Lv (0). Nu (13). Dt (1). Joz (1). Re (14). 1 S (7). 2 S (13). 1 K (12). 2 K (11). Gn (24): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,8. (3) Gn 5,11. (4) Gn 5,14. (5) Gn 5,17. (6) Gn 5,20. (7) Gn 5,27. (8) Gn 5,31. (9) Gn 9,29. (10) Gn 11,28. (11) Gn 11,32. (12) Gn 25,8. (13) Gn 25,17. (14) Gn 35,29. (15) Gn 36,33. (16) Gn 36,34. (17) Gn 36,35. (18) Gn 36,36. (19) Gn 36,37. (20) Gn 36,38. (21) Gn 36,39. (22) Gn 38,10. (23) Gn 46,12. (24) Gn 50,26.
- Grieks. act. aor. 3de pers. enk. απεθανεν = apethanen (hij stierf) van het werkw. αποθνῃσκω = apothnè(i)skô (sterven). Taalgebruik in de Bijbel: apothnè(i)skô (sterven). Bijbel (200). OT (269). NT (31). Een vorm van apothnè(i)skô (sterven) in de LXX (600), in het NT (113).
- Latijn. mori (sterven). Fr. mourir (sterven). E. die. D. sterben. Aramees: מִית = mîth (sterven). Arabisch: مَاتَ = mâta (sterven). Taalgebruik in de Qoran: mâta (sterven).

Gn 5,28 - Gn 5,28: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
28kai ezèsen lamech ekaton ogdoèkonta oktô etè kai egennèsen uion  28 vixit autem Lamech centum octoginta duobus annis et genuit filium     28 En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon.   [28] Toen Lamech honderdtweeëntachtig jaar was, verwekte hij een zoon.  [28] Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon  28 � Lamech leeft twee�ntachtig jaar en honderd jaar; dan doet hij een zoon baren.   28. Quand Lamek eut cent quatre-vingt-deux ans, il engendra un fils. 

King James Bible. [28] And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son:
Luther-Bibel. 28 Lamech war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn

Tekstuitleg van Gn 5,28.

5. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (28): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,25. (23) Gn 5,26. (24) Gn 5,27. (25) Gn 5,28. (26) Gn 5,30. (27) Gn 5,31. (28) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

6. וּמְאַת = ûm´ath (en honderd) < prefix verbindingswoord wë + telwoord vr. enk. stat. constr. Zie: מֵאָה = me´âh (honderd), zie 100. Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19, zie 19, of 46 (2 X 23), zie 46. Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (22): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,18. (4) Gn 5,25. (5) Gn 5,28. (6) Gn 7,24. (7) Gn 8,3. (8) Gn 11,25. (9) Gn 47,9. (10) Gn 47,28. (11) Ex 6,16. (12) Ex 6,18. (13) Ex 6,20. (14) Lv 16,5. (15) Nu 31,52. (16) Nu 33,39. (17) Nu 35,8. (18) Joz 22,32. (19) Zach 6,10. (20) Rt 4,5. (21) Est 1,4. (22) Neh 5,11.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Latijn. centum (honderd, 100). Fr. cent. E. hundred. D. hundert. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100).

7. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (28): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,25. (23) Gn 5,26. (24) Gn 5,27. (25) Gn 5,28. (26) Gn 5,30. (27) Gn 5,31. (28) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

6. - 7. וּמְאַת שָׁנָה = ûmë´ath sjânâh (en honderd jaar, en 100 jaar). Tenakh (12): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,18. (4) Gn 5,25. (5) Gn 5,28. (6) Gn 11,25. (7) Gn 47,9. (8) Gn 47,28. (9) Ex 6,16. (10) Ex 6,18. (11) Ex 6,20. (12) Nu 33,39.

Gn 5,29 - Gn 5,29: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -

Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
29kai epônomasen to onoma autou nôe legôn outos dianapausei èmas apo tôn ergôn èmôn kai apo tôn lupôn tôn cheirôn èmôn kai apo tès gès ès katèrasato kurios o theos  29 vocavitque nomen eius Noe dicens iste consolabitur nos ab operibus et laboribus manuum nostrarum in terra cui maledixit Dominus     29 En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!   [29] Hij noemde hem Noach, want hij zei: ‘Uit de grond die door de heer vervloekt is zal hij ons troost* brengen bij ons werken en zwoegen.’  [29] die hij Noach noemde. ‘Deze zoon,’ zei hij, ‘zal ons troost geven* voor het werken en zwoegen dat ons deel is omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt.’  29 Hij roept als naam voor hem uit �Noach�, �troost, om te zeggen: d�ze zal ons troost verschaffen voor wat wij doen en voor de pijniging van onze handen aan de bloedrode grond die de ENE vervloekt heeft.   29. Il lui donna le nom de Noé, car, dit-il, celui-ci nous apportera, dans notre travail et le labeur de nos mains, une consolation tirée du sol que Yahvé a maudit. 

King James Bible. [29] And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD hath cursed.
Luther-Bibel. 29 und nannte ihn Noah und sprach: Der wird uns tr�sten in unserer M�he und Arbeit auf dem Acker, den der HERR verflucht hat.

Tekstuitleg van Gn 5,29.

Gn 5,30 - Gn 5,30: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
30kai ezèsen lamech meta to gennèsai auton ton nôe pentakosia kai exèkonta pente etè kai egennèsen uious kai thugateras  30 vixitque Lamech postquam genuit Noe quingentos nonaginta quinque annos et genuit filios et filias     30 En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.   [30] Lamech leefde na de geboorte van Noach nog vijfhonderdvijfennegentig jaar, en hij kreeg zonen en dochters.  [30] Na de geboorte van Noach leefde Lamech nog 595 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.   30 Lamech leeft nadat hij Noach heeft doen baren vijfennegentig jaar en vijfhonderd jaar; zonen en dochters doet hij baren.   30. Après la naissance de Noé, Lamek vécut cinq cent quatre-vingt-quinze ans et il engendra des fils et des filles. 

King James Bible. [30] And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:
Luther-Bibel. 30 Danach lebte er 595 Jahre und zeugte S�hne und T�chter,

Tekstuitleg van Gn 5,30.

9. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (28): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,25. (23) Gn 5,26. (24) Gn 5,27. (25) Gn 5,28. (26) Gn 5,30. (27) Gn 5,31. (28) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

12. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (28): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,25. (23) Gn 5,26. (24) Gn 5,27. (25) Gn 5,28. (26) Gn 5,30. (27) Gn 5,31. (28) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

Gn 5,31 - Gn 5,31: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -

Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
31kai egenonto pasai ai èmerai lamech eptakosia kai pentèkonta tria etè kai apethanen  31 et facti sunt omnes dies Lamech septingenti septuaginta septem anni et mortuus est     31 Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf.   [31] Heel de levensduur van Lamech bedroeg zevenhonderdzevenenzeventig jaar. Toen stierf hij.  [31] In totaal leefde hij 777 jaar. Daarna stierf hij.  31 Zo wordt het geheel van de dagen van Lamech zevenenzeventig jaar en zevenhonderd jaar; dan sterft hij.   31. Toute la durée de la vie de Lamek fut de sept cent soixante-dix-sept ans, puis il mourut.  

King James Bible. [31] And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.
Luther-Bibel. 31 dass sein ganzes Alter ward 777 Jahre, und starb.

Tekstuitleg van Gn 5,31.

7. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (28): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,25. (23) Gn 5,26. (24) Gn 5,27. (25) Gn 5,28. (26) Gn 5,30. (27) Gn 5,31. (28) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

9. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

10. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (28): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,25. (23) Gn 5,26. (24) Gn 5,27. (25) Gn 5,28. (26) Gn 5,30. (27) Gn 5,31. (28) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

9. - 10. מֵאוֹד שָׁנָה = me´ôd sjânâh (honderd jaar, 100 jaar). Tenakh (31): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. (18) Gn 7,6. (19) Gn 7,11. (20) Gn 8,13. (21) Gn 9,28. (22) Gn 9,29. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,13. (25) Gn 11,15. (26) Gn 11,17. (27) Gn 15,13. (28) Ex 12,40. (29) Ex 12,41. (30) Re 11,26. (31) 1 K 6,1.

11. וַיָּמֹת / וַיָּמָת = wajjâmoth / wajjâmâth (en hij stierf) < verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. מות = mwth (sterven, ondergaan). Taalgebruik in Tenakh: mwth (sterven, ondergaan). Getalswaarde: mem = 13 of 40, waw = 6, thaw = 22 of 400; totaal: 41 OF 446 (2 X 223). Structuur: 4 - 6 - 4. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (132). Pentateuch (41). Eerdere Profeten (58). Latere Profeten (3). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (29). Gn (24). Ex (3). Lv (0). Nu (13). Dt (1). Joz (1). Re (14). 1 S (7). 2 S (13). 1 K (12). 2 K (11). Gn (24): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,8. (3) Gn 5,11. (4) Gn 5,14. (5) Gn 5,17. (6) Gn 5,20. (7) Gn 5,27. (8) Gn 5,31. (9) Gn 9,29. (10) Gn 11,28. (11) Gn 11,32. (12) Gn 25,8. (13) Gn 25,17. (14) Gn 35,29. (15) Gn 36,33. (16) Gn 36,34. (17) Gn 36,35. (18) Gn 36,36. (19) Gn 36,37. (20) Gn 36,38. (21) Gn 36,39. (22) Gn 38,10. (23) Gn 46,12. (24) Gn 50,26.
- Grieks. act. aor. 3de pers. enk. απεθανεν = apethanen (hij stierf) van het werkw. αποθνῃσκω = apothnè(i)skô (sterven). Taalgebruik in de Bijbel: apothnè(i)skô (sterven). Bijbel (200). OT (269). NT (31). Een vorm van apothnè(i)skô (sterven) in de LXX (600), in het NT (113).
- Latijn. mori (sterven). Fr. mourir (sterven). E. die. D. sterben. Aramees: מִית = mîth (sterven). Arabisch: مَاتَ = mâta (sterven). Taalgebruik in de Qoran: mâta (sterven).

Gn 5,32 - Gn 5,32: Nakomelingen van Adam - Gn 5 -- Gn 5,1-32 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
32kai èn nôe etôn pentakosiôn kai egennèsen nôe treis uious ton sèm ton cham ton iafeth
32 Noe vero cum quingentorum esset annorum genuit Sem et Ham et Iafeth     32 En Noach was vijfhonderd jaren oud; en Noach gewon Sem, Cham en Jafeth.   [32] Toen Noach vijfhonderd jaar was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.  [32] Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.   32 Noach wordt een man van vijfhonderd jaar; dan doet Noach baren Sem, Cham en Jafet.   32. Quand Noé eut atteint cinq cents ans, il engendra Sem, Cham et  

King James Bible. [32] And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.
Luther-Bibel. 32 Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Jafet.

Tekstuitleg van Gn 5,32. Het vers Gn 5,32 telt 14 (2 X 7) woorden en 39 (3 X 13) letters. De Getalswaarde van Gn 5,32 is 3492 (2² X 3² X 97).

5. vr. mv. מֵאוֹת = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19 of 46 (2 X 23). Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. Ex (12): (1) Ex 12,37. (2) Ex 12,40. (3) Ex 12,41. (4) Ex 14,7. (5) Ex 18,21. (6) Ex 18,25. (7) Ex 30,23. (8) Ex 30,24. (9) Ex 38,24. (10) Ex 38,25. (11) Ex 38,26. (12) Ex 38,29.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Ned.: honderd. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100). D.: hundert. E.: hundred. Fr.: cent. Grieks: ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Hebreeuws: מֵאָה = me´âh (honderd). Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Latijn: centum (honderd, 100). Bijbel (193). OT (177), NT (16). Gn (20).

6. שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (28): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,25. (23) Gn 5,26. (24) Gn 5,27. (25) Gn 5,28. (26) Gn 5,30. (27) Gn 5,31. (28) Gn 5,32.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

5. - 6. מֵאוֹד שָׁנָה = me´ôd sjânâh (honderd jaar, 100 jaar). Tenakh (31): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. (18) Gn 7,6. (19) Gn 7,11. (20) Gn 8,13. (21) Gn 9,28. (22) Gn 9,29. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,13. (25) Gn 11,15. (26) Gn 11,17. (27) Gn 15,13. (28) Ex 12,40. (29) Ex 12,41. (30) Re 11,26. (31) 1 K 6,1.

4. - 6. חֲמֵשׁ מֵאוֹת שָׁנָה = chämesj me´ôth sjânâh (vijfhonderd jaar, 500 jaar). Tenakh (2): (1) Gn 5,32. (2) Gn 11,11.
- וֲחֲמֵשׁ מֵאוֹת שָׁנָה = wachämesj me´oth (en vijfhonderd, en 500). Tenakh (1): Gn 5,30.


Hebreeuws - Masoretische tekst.

 

Griekse tekst - Septuaginta

1autè è biblos geneseôs anthrôpôn è èmera epoièsen o theos ton adam kat' eikona theou epoièsen auton2arsen kai thèlu epoièsen autous kai eulogèsen autous kai epônomasen to onoma autôn adam è èmera epoièsen autous3ezèsen de adam diakosia kai triakonta etè kai egennèsen kata tèn idean autou kai kata tèn eikona autou kai epônomasen to onoma autou sèth4egenonto de ai èmerai adam meta to gennèsai auton ton sèth eptakosia etè kai egennèsen uious kai thugateras5kai egenonto pasai ai èmerai adam as ezèsen ennakosia kai triakonta etè kai apethanen6ezèsen de sèth diakosia kai pente etè kai egennèsen ton enôs7kai ezèsen sèth meta to gennèsai auton ton enôs eptakosia kai epta etè kai egennèsen uious kai thugateras8kai egenonto pasai ai èmerai sèth ennakosia kai dôdeka etè kai apethanen9kai ezèsen enôs ekaton enenèkonta etè kai egennèsen ton kainan10kai ezèsen enôs meta to gennèsai auton ton kainan eptakosia kai deka pente etè kai egennèsen uious kai thugateras11kai egenonto pasai ai èmerai enôs ennakosia kai pente etè kai apethanen12kai ezèsen kainan ekaton ebdomèkonta etè kai egennèsen ton maleleèl13kai ezèsen kainan meta to gennèsai auton ton maleleèl eptakosia kai tessarakonta etè kai egennèsen uious kai thugateras14kai egenonto pasai ai èmerai kainan ennakosia kai deka etè kai apethanen15kai ezèsen maleleèl ekaton kai exèkonta pente etè kai egennèsen ton iared16kai ezèsen maleleèl meta to gennèsai auton ton iared eptakosia kai triakonta etè kai egennèsen uious kai thugateras17kai egenonto pasai ai èmerai maleleèl oktakosia kai enenèkonta pente etè kai apethanen18kai ezèsen iared ekaton kai exèkonta duo etè kai egennèsen ton enôch19kai ezèsen iared meta to gennèsai auton ton enôch oktakosia etè kai egennèsen uious kai thugateras20kai egenonto pasai ai èmerai iared ennakosia kai exèkonta duo etè kai apethanen21kai ezèsen enôch ekaton kai exèkonta pente etè kai egennèsen ton mathousala22euèrestèsen de enôch tô theô meta to gennèsai auton ton mathousala diakosia etè kai egennèsen uious kai thugateras23kai egenonto pasai ai èmerai enôch triakosia exèkonta pente etè24kai euèrestèsen enôch tô theô kai ouch èurisketo oti metethèken auton o theos25kai ezèsen mathousala ekaton kai exèkonta epta etè kai egennèsen ton lamech26kai ezèsen mathousala meta to gennèsai auton ton lamech oktakosia duo etè kai egennèsen uious kai thugateras27kai egenonto pasai ai èmerai mathousala as ezèsen ennakosia kai exèkonta ennea etè kai apethanen28kai ezèsen lamech ekaton ogdoèkonta oktô etè kai egennèsen uion29kai epônomasen to onoma autou nôe legôn outos dianapausei èmas apo tôn ergôn èmôn kai apo tôn lupôn tôn cheirôn èmôn kai apo tès gès ès katèrasato kurios o theos30kai ezèsen lamech meta to gennèsai auton ton nôe pentakosia kai exèkonta pente etè kai egennèsen uious kai thugateras31kai egenonto pasai ai èmerai lamech eptakosia kai pentèkonta tria etè kai apethanen32kai èn nôe etôn pentakosiôn kai egennèsen nôe treis uious ton sèm ton cham ton iafeth


- Vulgata

1 hic est liber generationis Adam in die qua creavit Deus hominem ad similitudinem Dei fecit illum 2 masculum et feminam creavit eos et benedixit illis et vocavit nomen eorum Adam in die qua creati sunt 3 vixit autem Adam centum triginta annis et genuit ad similitudinem et imaginem suam vocavitque nomen eius Seth 4 et facti sunt dies Adam postquam genuit Seth octingenti anni genuitque filios et filias 5 et factum est omne tempus quod vixit Adam anni nongenti triginta et mortuus est 6 vixit quoque Seth centum quinque annos et genuit Enos 7 vixitque Seth postquam genuit Enos octingentis septem annis genuitque filios et filias 8 et facti sunt omnes dies Seth nongentorum duodecim annorum et mortuus est 9 vixit vero Enos nonaginta annis et genuit Cainan 10 post cuius ortum vixit octingentis quindecim annis et genuit filios et filias 11 factique sunt omnes dies Enos nongentorum quinque annorum et mortuus est 12 vixit quoque Cainan septuaginta annis et genuit Malalehel 13 et vixit Cainan postquam genuit Malalehel octingentos quadraginta annos genuitque filios et filias 14 et facti sunt omnes dies Cainan nongenti decem anni et mortuus est 15 vixit autem Malalehel sexaginta quinque annos et genuit Iared 16 et vixit Malalehel postquam genuit Iared octingentis triginta annis et genuit filios et filias 17 et facti sunt omnes dies Malalehel octingenti nonaginta quinque anni et mortuus est 18 vixitque Iared centum sexaginta duobus annis et genuit Enoch 19 et vixit Iared postquam genuit Enoch octingentos annos et genuit filios et filias 20 et facti sunt omnes dies Iared nongenti sexaginta duo anni et mortuus est 21 porro Enoch vixit sexaginta quinque annis et genuit Mathusalam 22 et ambulavit Enoch cum Deo postquam genuit Mathusalam trecentis annis et genuit filios et filias 23 et facti sunt omnes dies Enoch trecenti sexaginta quinque anni 24 ambulavitque cum Deo et non apparuit quia tulit eum Deus 25 vixit quoque Mathusalam centum octoginta septem annos et genuit Lamech 26 et vixit Mathusalam postquam genuit Lamech septingentos octoginta duos annos et genuit filios et filias 27 et facti sunt omnes dies Mathusalae nongenti sexaginta novem anni et mortuus est 28 vixit autem Lamech centum octoginta duobus annis et genuit filium 29 vocavitque nomen eius Noe dicens iste consolabitur nos ab operibus et laboribus manuum nostrarum in terra cui maledixit Dominus 30 vixitque Lamech postquam genuit Noe quingentos nonaginta quinque annos et genuit filios et filias 31 et facti sunt omnes dies Lamech septingenti septuaginta septem anni et mortuus est 32 Noe vero cum quingentorum esset annorum genuit Sem et Ham et Iafeth


- Statenvertaling


- Willibrordvertaling


- De Nieuwe Bijbelvertaling


- De Naardense bijbel


- Bible de Jérusalem


- King James Bible


- Luther Bibel


- Structuur


- Taalgebruik

- A

-

- B - C

- וַיְהִי = wajëchî (en hij leefde) < prefix verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. חָיַה = châjah (leven, blijven leven). Taalgebruik in Tenakh: châjah (leven, blijven leven). Getalswaarde: chet = 8, jod = 10, he = 5; totaal: 23. Structuur: 8 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (47). Pentateuch (35). Eerdere Profeten (5). Latere Profeten (2). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (5). Gn (33). Gn 5 (16): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,7. (4) Gn 5,9. (5) Gn 5,10. (6) Gn 5,12. (7) Gn 5,13. (8) Gn 5,15. (9) Gn 5,16. (10) Gn 5,18. (11) Gn 5,19. (12) Gn 5,21. (13) Gn 5,25. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,28. (16) Gn 5,30.

- D - E - F - G - H - I - J

-

- K - L - M

- וּמְאַת = ûm´ath (en honderd) < prefix verbindingswoord wë + telwoord vr. enk. stat. constr. Zie: מֵאָה = me´âh (honderd), zie 100. Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19, zie 19, of 46 (2 X 23), zie 46. Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (22): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,18. (4) Gn 5,25. (5) Gn 5,28. (6) Gn 7,24. (7) Gn 8,3. (8) Gn 11,25. (9) Gn 47,9. (10) Gn 47,28. (11) Ex 6,16. (12) Ex 6,18. (13) Ex 6,20. (14) Lv 16,5. (15) Nu 31,52. (16) Nu 33,39. (17) Nu 35,8. (18) Joz 22,32. (19) Zach 6,10. (20) Rt 4,5. (21) Est 1,4. (22) Neh 5,11.
- וּמְאַת שָׁנָה = ûmë´ath sjânâh (en honderd jaar, en 100 jaar). Tenakh (12): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,6. (3) Gn 5,18. (4) Gn 5,25. (5) Gn 5,28. (6) Gn 11,25. (7) Gn 47,9. (8) Gn 47,28. (9) Ex 6,16. (10) Ex 6,18. (11) Ex 6,20. (12) Nu 33,39.

- vr. mv. מֵאוֹד = me´ôth (honderden). Zie: מֵאָה = me´âh (honderd), zie 100. Taalgebruik in Tenakh: me´âh (honderd). Getalswaarde: mem = 13 of 40, aleph = 1, he = 5; totaal: 19, zie 19, of 46 (2 X 23), zie 46. Structuur: 4 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (278). Pentateuch (101). Eerdere Profeten (59). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (104). Gn (33). Gn 5 (17): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32.
- Grieks. ἑκατον = hekaton (honderd, 100). Bijbel (211). OT (194). NT (17). Gn (29).
- Latijn. centum (honderd, 100). Fr. cent. E. hundred. D. hundert. Aramees: מְאָה = mëâh (honderd, 100). Arabisch: مِئَة OF مِائَة = mija of miaja (honderd, 100).
- vr. mv. = me´oth (honderd, 100). Tenakh (130). Pentateuch (55). Eerdere Profeten (31). Latere Profeten (27). 12 Kleine Profeten (7). Geschriften (10). Gn (19): (1) Gn 5,4. (2) Gn 5,30. (3) Gn 11,10. (4) Gn 17,27. (5) Gn 19,24. (6) Gn 21,5. (7) Gn 23,15. (8) Gn 23,20. (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19).

- וַיָּמֹת / וַיָּמָת = wajjâmoth / wajjâmâth (en hij stierf) < verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. מות = mwth (sterven, ondergaan). Taalgebruik in Tenakh: mwth (sterven, ondergaan). Getalswaarde: mem = 13 of 40, waw = 6, thaw = 22 of 400; totaal: 41 OF 446 (2 X 223). Structuur: 4 - 6 - 4. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (132). Pentateuch (41). Eerdere Profeten (58). Latere Profeten (3). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (29). Gn (24). Ex (3). Lv (0). Nu (13). Dt (1). Joz (1). Re (14). 1 S (7). 2 S (13). 1 K (12). 2 K (11). Gn (24): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,8. (3) Gn 5,11. (4) Gn 5,14. (5) Gn 5,17. (6) Gn 5,20. (7) Gn 5,27. (8) Gn 5,31. (9) Gn 9,29. (10) Gn 11,28. (11) Gn 11,32. (12) Gn 25,8. (13) Gn 25,17. (14) Gn 35,29. (15) Gn 36,33. (16) Gn 36,34. (17) Gn 36,35. (18) Gn 36,36. (19) Gn 36,37. (20) Gn 36,38. (21) Gn 36,39. (22) Gn 38,10. (23) Gn 46,12. (24) Gn 50,26.
- Grieks. act. aor. 3de pers. enk. απεθανεν = apethanen (hij stierf) van het werkw. αποθνῃσκω = apothnè(i)skô (sterven). Taalgebruik in de Bijbel: apothnè(i)skô (sterven). Bijbel (200). OT (269). NT (31). Een vorm van apothnè(i)skô (sterven) in de LXX (600), in het NT (113).
- Latijn. mori (sterven). Fr. mourir (sterven). E. die. D. sterben. Aramees: מִית = mîth (sterven). Arabisch: مَاتَ = mâta (sterven). Taalgebruik in de Qoran: mâta (sterven).

- N - O - P - Q - R - S

- שָׁנָה = sjânâh (jaar). Taalgebruik in Tenakh: sjânâh (jaar). De Getalswaarde van sjânâh (jaar) is: sjin = 21 of 300, nun = 14 of 50, he = 5; totaal: 40 of 355 (5 X 71). Structuur: 3 - 5 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (270). Pentateuch (114). Eerdere Profeten (86). Latere Profeten (33). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (51). Gn (75). Gn 5 (28): (1) Gn 5,3. (2) Gn 5,4. (3) Gn 5,5. (4) Gn 5,6. (5) Gn 5,7. (6) Gn 5,8. (7) Gn 5,9. (8) Gn 5,10. (9) Gn 5,11. (10) Gn 5,12. (11) Gn 5,13. (12) Gn 5,14. (13) Gn 5,15. (14) Gn 5,16. (15) Gn 5,17. (16) Gn 5,18. (17) Gn 5,19. (18) Gn 5,20. (19) Gn 5,21. (20) Gn 5,22. (21) Gn 5,23. (22) Gn 5,25. (23) Gn 5,26. (24) Gn 5,27. (25) Gn 5,28. (26) Gn 5,30. (27) Gn 5,31. (28) Gn 5,32.

- מֵאוֹד שָׁנָה = me´ôd sjânâh (honderd jaar, 100 jaar). Tenakh (31): (1) Gn 5,5. (2) Gn 5,7. (3) Gn 5,8. (4) Gn 5,10. (5) Gn 5,11. (6) Gn 5,13. (7) Gn 5,14. (8) Gn 5,16. (9) Gn 5,17. (10) Gn 5,19. (11) Gn 5,20. (12) Gn 5,22. (13) Gn 5,23. (14) Gn 5,26. (15) Gn 5,27. (16) Gn 5,31. (17) Gn 5,32. (18) Gn 7,6. (19) Gn 7,11. (20) Gn 8,13. (21) Gn 9,28. (22) Gn 9,29. (23) Gn 11,11. (24) Gn 11,13. (25) Gn 11,15. (26) Gn 11,17. (27) Gn 15,13. (28) Ex 12,40. (29) Ex 12,41. (30) Re 11,26. (31) 1 K 6,1.
- Grieks. ετος = etos (jaar). Taalgebruik in het NT: etos (jaar). Taalgebruik in de LXX: etos (jaar). Een vorm van ετος = etos (jaar) in de LXX (718), in het NT (49).
- Latijn. annus (jaar). Fr. an of année. Ned. jaar. E. year. D. Jahr. Aramees: שְׁנָה = sjënâh (jaar). Arabisch: سَنَة = sanah (jaar). Taalgebruik in de Qoran: sanah (jaar).

- T - U - V - W

 

- X -Y - Z -


- Commentaar

 

 
 
 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
12  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
11  
13. 
14.
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22.
23. 
                                   
 
 
3
*
12  
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
                                 
 
 
4
 
13   36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
                               
 
 
5
 
12  
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
                                 
 
 
6
*
9  
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
                                       
 
 
7
 
14  
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
                             
 
 
8
 
11  
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
                                   
 
 
9
*
7  
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
                                           
 
 
10
 
15  
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
10  
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
*
7  
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
14  
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
 
10  
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
*
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.           
Gn 5,1-32     Adam Set  Enosj Qenan Mahalalel Jered Henoch Metuselach Lamech Noach        
1. Adam Gn 5,3   130 130 + 105 = 235 235 + 90 = 325 325 + 70 = 395

395 + 65 = 460

460 + 162 = 622 622 + 65 = 687 687 + 187 = 874 874 + 182 = 1056. 1056 - 930 = + 126 (+)     800   930  
2. Set Gn 5,6     105 105 + 90 = 195 195 + 70 = 265 265 + 65 = 330 330 + 162 = 492 492 + 65 = 557 557 + 187 = 744 744 + 182 = 926. 926 - 912 = + 14 (+)     807   912  
3. Enosj Gn 5,9       90 90 + 70 = 160 160 + 65 = 225 225 + 162 = 387 387 + 65 = 452 452 + 187 = 639 639 + 182 = 821 821 + 500 = 1321. 1321 - 905 = + 416 (+)   815   905  
4. Kenan Gn 5,12         70 70 + 65 = 135 135 + 162 = 297 297 + 65 = 362 362 + 187 = 549 549 + 182 = 731 731 + 500 = 1231. 1231 - 910 = + 321 (+)   840   910  
5. Mahalalel Gn 5,15           65 65 + 162 = 227 227 + 65 = 292 292 + 187 = 479 479 + 182 = 661 661 + 500 = 1161. 1161 - 895 = + 266 (+)   830   895  
6. Jered Gn 5,18             162 162 + 65 = 227 227 + 187 = 414 414 + 182 = 596 596 + 500 = 1096. 1096 - 962 = + 134 (+)   800   962  
7. Henoch Gn 5,21               65 65 + 187 = 252 252 + 182 = 434. 434 - 365 = + 69 (+)     300   365  
8. Metuselach Gn 5,25                 187 187 + 182 = 369 369 + 500 = 869. 869 - 969 = - 100   782   969  
9. Lamech Gn 5,28                   182 182 + 500 = 682. 682 - 777 = - 95   595   777  
10. Noach Gn 5,32                     500