Genesis 8 - Gn 8 -- bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van Genesis : - Gn 1 - Gn 2 - Gn 3 - Gn 4 - Gn 5 - Gn 6 - Gn 7 - Gn 8 - Gn 9 - Gn 10 - Gn 11 - Gn 12 - Gn 13 - Gn 14 - Gn 15 - Gn 16 - Gn 17 - Gn 18 - Gn 19 - Gn 20 - Gn 21 - Gn 22 - Gn 23 - Gn 24 - Gn 25 - Gn 26 - Gn 27 - Gn 28 - Gn 29 - Gn 30 - Gn 31 - Gn 32 - Gn 33 - Gn 34 - Gn 35 - Gn 36 - Gn 37 - Gn 38 - Gn 39 - Gn 40 - Gn 41 - Gn 42 - Gn 43 - Gn 44 - Gn 45 - Gn 46 - Gn 47 - Gn 48 - Gn 49 - Gn 50 -
Uitleg vers per vers : - Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran ,levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Gn 8,1 - Gn 8,1 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
    wajjizëkhor ´èlohîm     [1] Toen dacht God aan Noach en aan al de wilde en tamme dieren die bij hem in de ark waren. En God liet een wind over de aarde gaan, waardoor het water begon te zakken.       

King James version : 1: And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged .

Tekstuitleg van Gn 8,1 .

1. wajjizëkhor (en hij gedacht) , wë + werkwoordvorm act. qal imperf. 3de pers. enk. van het werkw. zâkhar (gedenken, zich herinneren) . Taalgebruik in Tenach : zâkhar (gedenken) . z k r : act. qal perf. 3de pers. mann. enk. zâkhar (hij gedenkt) OF qal imperat. 2de pers. mann. enk. (gedenkt) + qal. inf. constr. zëkhor (te gedenken) OF zelfst. naamw. zekhèr (herinnering, aandenken) OF bijvoegl. naamw. zâkhâr (mannelijk) . In 104 verzen in Tenach . De getalwaarde van z-k-r is : zain = 7 , kaph = 11 of 20 , resj = 20 of 200 . Totaal : 7 + 11 + 20 = 38 (2 X 19) OF 7 + 20 + 200 = 227 (priemgetal) . In negen verzen in de bijbel : (1) Gn 8,1 (God gedacht Noach) . (2) Gn 19,29 (God gedacht Abram) . (3) Gn 30,22 (God gedacht Rachel) . (4) Gn 42,9 (Jozef dacht aan zijn dromen) . (5) Ex 2,24 (... ´èth bërîthô = God gedacht zijn verbond met Abraham , Isaak en Jakob) . (6) Js 63,11 (en het - volk - dacht aan de dagen...) . (7) Ps 78,39 . (8) Ps 106,45 . (9) Pr 11,8 (hij dacht aan de dagen... ) .

1. - 2. wajjizëkhor ´èlohîm (en God gedacht) . In vier verzen in de bijbel : (1) Gn 8,1 (God gedacht Noach) . (2) Gn 19,29 (God gedacht Abram) . (3) Gn 30,22 (God gedacht Rachel) . (5) Ex 2,24 (... ´èth bërîthô = God gedacht zijn verbond met Abraham , Isaak en Jakob) .

16. w-r-û-ch (wërûach = en een geest OF wërèwach = en ruimte, verademing) . wërûach(en geest) : nevenschikkend voegw. wë + zelfst. naamw. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . LXX : pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . wërûach (en geest) in Tenach (39) . Pentateuch (4) : Gn (2) : (1) Gn 1,2 . (2) Gn 32,17 (wërèwach : en ruimte) . (3) Ex 10,13 . (4) Nu 11,31 . rûach (geest) in Tenach (204) . Pentateuch (19) . Gn (7) : (1) Gn 6,17 . (2) Gn 7,15 . (3) Gn 7,22 . (4) Gn 8,1 . (5) Gn 26,35. (6) Gn 41,38 . (7) Gn 45,27 . rûchî (mijn geest) . Tenach (31) . Pentateuch (1) Gn 6,3 . Een vorm van pneuma (geest) in het N.T. (379) , in de LXX (382) , in de Pentateuch (26) , Gn (7) : (1) Gn 1,2 . (2) Gn 6,3 . (3) Gn 6,17 . (4) Gn 7,15 . (5) Gn 8,1 . (6) Gn 41,38 . (7) Gn 45,27 .

Gn 8,2 - Gn 8,2 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] De bronnen van de diepte en de sluizen van de hemel werden gesloten, en de regen uit de hemel hield op.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 8,3 - Gn 8,3 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Het water vloeide langzaam van de aarde weg. Na verloop van honderdvijftig dagen begon het te verminderen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 8,4 - Gn 8,4 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand kwam de ark op de bergen van Ararat* te liggen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 8,5 - Gn 8,5 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Het water nam geleidelijk af tot de tiende maand; op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 8,6 - Gn 8,6 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Na verloop van veertig dagen opende Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

3. אַרְבָּעִימ = ´arëbâ`îm (veertig , 40) . Taalgebruik in Tenakh : ´arëbâ`îm (veertig . 40) . Getalwaarde : aleph = 1 ; resj = 20 of 200 ; beth = 2 ; ajin = 16 of 70 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 62 of 323 (323) . Tenakh (91) . Pentateuch (33) . Eerdere Profeten (26) . Latere Profeten (7) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (22) . Gn (11) : (1) Gn 5,13 (veertig in combinatie met 840) . (2) Gn 7,4 (veertig dagen en veertig nachten) . (3) Gn 7,12 (watervloed) . (4) Gn 7,17 (watervloed) . (5) Gn 8,6 (watervloed) . (6) Gn 18,28 (45 rechtvaardigen) . (7) Gn 18,29 (tweemaal : 40 rechtvaardigen) . (8) Gn 25,20 (Isaak = 40 jaar , neemt Rebecca tot vrouw) . (9) Gn 26,34 (Esau nam twee vrouwen, toen hij veertig jaar was) . (10) Gn 32,16 (40 koeien) . (11) Gn 50,3 (balseming van Jakob) .
- וְאַרְבָּעִימ = wë´arëbâ`îm (en veertig , 40) . Tenakh (8) : (1) Job 42,16 . (2) Ezr 2,8 . (3) Ezr 2,25 . (4) Neh 7,62 . (5) Neh 7,67 . (6) Neh 9,21 . (7) 1 Kr 19,18 . (8) 2 Kr 24,1 .
- Grieks . τεσσαρακοντα = tessarakonta (40) . Zie : telwoorden . Taalgebruik in het NT : telwoorden . Taalgebruik in de LXX : telwoorden . Tenakh (115) . Pentateuch (44) . Eerdere Profeten (28) . Latere Profeten (7) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (29) . Gn (12) : + Gn 47,28 .
- Latijn . quadraginta . Bijbel (146) . OT (124) . NT (22) . Gn (11) . Fr. quarante . N. veertig . E. forty . D. vierzig . Aramees : אַרְבָּעִין = ´arëbâ`îm (veertig) . Arabisch : اَرْبَعُونَ = ´arba`ûna (veertig) .

Gn 8,7 - Gn 8,7 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen tot het water op de aarde was opgedroogd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 8,8 - Gn 8,8 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Toen liet hij een duif los, om te zien of het water al van de aardbodem was weggestroomd.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 8,9 - Gn 8,9 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Maar de duif vond geen plek waar zij haar pootjes kon neerzetten, en keerde bij hem terug in de ark; want het water bedekte nog heel de aardbodem. Noach stak zijn hand uit, pakte de duif en haalde haar weer bij zich in de ark.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 8,10 - Gn 8,10 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Nu wachtte hij nog eens zeven dagen, en liet opnieuw een duif uit de ark los.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 8,11 - Gn 8,11 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11 kai anestrepsen pros auton è peristera to pros esperan kai eichen fullon elaias karfos en tô stomati autès kai egnô nôe oti kekopaken to udôr apo tès gès  11 at illa venit ad eum ad vesperam portans ramum olivae virentibus foliis in ore suo intellexit ergo Noe quod cessassent aquae super terram   `eth `èrèbh     [11] Toen de duif tegen de avond bij hem terugkwam, met een groen olijfblad in haar bek, begreep Noach dat het water van de aarde weggezakt moest zijn.       11. La colombe revint vers lui sur le soir et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier ! Ainsi Noé connut que les eaux avaient diminué à la surface de la terre.  

King James Bible . [11] And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.
Luther-Bibel . 11 Die kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden.

4. - 5. lë`eth `èrèbh (bij avondtijd) . Verwijzing : `eth (tijd) , zie Zach 10,1 .Lat. tempus , -oris . Fr. le temps . Ned. tijd . D. Zeit . Avond . D. Abend . E. evening . Lat. ad vesperas . Gr. hespera . In vier verzen in de bijbel : (1) Gn 8,11 . (2) Gn 24,11 . (3) Js 17,14 . (4) Zach 14,7 .

Gn 8,12 - Gn 8,12 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Hij wachtte nog eens zeven dagen, en liet opnieuw een duif los; maar deze duif keerde niet meer bij hem terug.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 8,13 - Gn 8,13 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] In het zeshonderdeerste jaar, op de eerste dag van de eerste maand, begon het water boven de aarde op te drogen. Nu schoof Noach het dak van de ark opzij en keek naar buiten; en zie, de aardbodem was droog.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

16. act. ind. aor. 3de pers. mv. απεστεγασαν = apestegasan (zij ont-dek (dak) ten) van het werkw. αποστεγαζω = apostegadzô (het dak eraf nemen, ontdakken) . Taalgebruik in het NT : apostegadzô (het dak eraf nemen, ontdakken) . Bijbel (1) : Mc 2,4 . Een vorm van αποστεγαζω = apostegadzô (het dak eraf nemen, ontdakken) in de Bijbel (1) : Mc 2,4 .
- Zie ook het werkw. στεγαζω = stegadzô (bedekken, bedakken) . Taalgebruik in het NT : stegadzô (bedekken, bedakken) . Taalgebruik in de LXX : stegadzô (bedekken, bedakken) . Een vorm van het werkw. στεγαζω = stegadzô (bedekken, bedakken) in de LXX (5) : (1) 2 Kr 34,11 . (2) Ps 104,3 . (3) Neh 2,8 . (4) Neh 3,3 . (5) Neh 3,6 . In het NT (0) .
- Zie eveneens het werkw. στεγω = stegô (dekken, bedekken, bedakken) . Taalgebruik in het NT : stegô (dekken, bedekken, bedakken) . Taalgebruik in de LXX : stegô (dekken, bedekken, bedakken) . Een vorm van στεγω = stegô (dekken, bedekken, bedakken) in de LXX (1) : Sir 8,17 . In het NT (4) : (1) 1 Kor 9,12 . (2) 1 Kor 13,7 . (3) 1 Tes 3,1 . (4) 1 Tes 3,5 .
- Zie ook het zelfst. naamw. στεγη = stegè (dak, deksel) . Taalgebruik in het NT : stegè (dak, deksel) . Taalgebruik in de LXX : stegè (dak, deksel) . Een vorm van στεγη = stegè (dak, deksel) in de LXX (2) : (1) Gn 8,13 . (2) Ez 40,43 . In het NT (3) : (1) Mt 8,8 . (2) Mc 2,4 . (3) Lc 7,6 .
- Hebreeuws : de stam van het werkw. כָּסָה = kâsâh (bedekken) . Taalgebruik in Tenakh : kâsâh (bedekken) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , samekh = 15 of 60 , he = 5 ; totaal : 31 OF 85 (5 X 17) . Structuur : 2 - 6 - 5 . De som van de elementen is telkens 4 .
- Zie ook : קָרָה = qârâh (1. ontmoeten, treffen, overkomen. 2. ov erdekken, een zoldering maken) . Taalgebruik in Tenakh : qârâh (ontmoeten, treffen, overkomen) . Getalswaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , he = 5 ; totaal : 44 OF 305 (5 X 61) . Structuur : 1 - 2 - 5 . De som van de elementen is telkens 8 .
- Ned. : dak . D. : das Dach . Fr. : toit (< Lat. : tectum) . Gr. : στεγη = stegè (dak, deksel) . Taalgebruik in het NT : stegè (dak, deksel) . Lat. : tegere (tectum) (dekken, bedekken, bedakken) .

Gn 8,14 - Gn 8,14 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Op de zevenentwintigste dag van de tweede maand was de aarde droog.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 8,15 - Gn 8,15 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] God sprak tot Noach en zei:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Gn 8,15 .

Gn 8,15.1. prefix voegwoord wë + act. piël imperf. 3de pers. mann. enk. וַיְדַבֵּר = wajëdabber (en hij sprak) van het werkw. דָבַר = dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Tenakh : dâbhar (spreken) . Getalwaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 26 (2 X 13) OF 206 = (2 X 103) . Structuur : 4 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (192 = 26 X 7) . Pentateuch (140 = 20 X 7) . Eerdere Profeten (34) . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (8) . Gn (16) . Ex (20) . Lv (40) . Nu (57 = 3 X 19) . Dt (7) . Gn (16) : (1) Gn 8,15 . (2) Gn 17,3 . (3) Gn 19,14 . (4) Gn 20,8 . (5) Gn 23,3 . (6) Gn 23,8 . (7) Gn 23,13 . (8) Gn 34,3 . (9) Gn 34,8 . (10) Gn 41,9 . (11) Gn 41,17 . (12) Gn 42,7 . (13) Gn 42,24 . (14) Gn 44,6 . (15) Gn 50,4 . (16) Gn 50,21 . Ex (20) : (1) Ex 4,30 . (2) Ex 6,2 . (3) Ex 6,9 . (4) Ex 6,10 . (5) Ex 6,12 . (6) Ex 6,13 . (7) Ex 6,29 . (8) Ex 13,1 . (9) Ex 14,1 . (10) Ex 16,11 . (11) Ex 20,1 . (12) Ex 25,1 . (13) Ex 30,11 . (14) Ex 30,17 . (15) Ex 30,22 . (16) Ex 31,1 . (17) Ex 32,7 . (18) Ex 33,1 . (19) Ex 34,31 . (20) Ex 40,1 . Lv (40) : (1) Lv 1,1 . (2) Lv 4,1 . (3) Lv 5,14 . (4) Lv 5,20 . (5) Lv 6,1 . (6) Lv 6,12 . (7) Lv 6,17 . (8) Lv 7,22 . (9) Lv 7,28 . (10) Lv 8,1 . (11) Lv 10,8 . (12) Lv 10,12 . (13) Lv 10,19 . (14) Lv 11,1 . (15) Lv 12,1 . (16) Lv 13,1 . (17) Lv 14,1 . (18) Lv 14,33 . (19) Lv 15,1 . (20) Lv 16,1 . (21) Lv 17,1 . (22) Lv 18,1 . (23) Lv 19,1 . (24) Lv 20,1 . (25) Lv 21,16 . (26) Lv 21,24 . (27) Lv 22,1 . (28) Lv 22,17 . (29) Lv 22,26 . (30) Lv 23,1 . (31) Lv 23,9 . (32) Lv 23,23 . (33) Lv 23,26 . (34) Lv 23,33 . (35) Lv 23,44 . (36) Lv 24,1 . (37) Lv 24,13 . (38) Lv 24,23 . (39) Lv 25,1 . (40) Lv 27,1 . Nu (57 = 3 X 19) . Dt (7) : (1) Dt 2,17 . (2) Dt 4,12 . (3) Dt 27,9 . (4) Dt 31,1 . (5) Dt 31,30 . (6) Dt 32,44 . (7) Dt 32,48 .
- Grieks : act. ind. aor. 3de pers. enk. ελαλησεν = elalèsen (hij sprak) van het werkw. λαλεω = laleô (lallen, spreken, praten) . Taalgebruik in het NT : laleô (lallen, spreken, praten) . Taalgebruik in de LXX : laleô (lallen, spreken, praten) . Gn (25) . (1) Gn 12,4 . (2) Gn 17,3 . (3) Gn 17,23 . (4) Gn 18,19 . (5) Gn 19,14 . (6) Gn 20,8 . (7) Gn 21,1 . (8) Gn 21,2 . (9) Gn 23,8 . (10) Gn 23,16 . (11) Gn 24,7 . (12) Gn 24,51 . (13) Gn 34,3 . (14) Gn 34,8 . (15) Gn 35,13 . (16) Gn 35,14 . (17) Gn 35,15 . (18) Gn 39,17 . (19) Gn 39,19 . (20) Gn 41,9 . (21) Gn 41,17 . (22) Gn 42,7 . (23) Gn 42,28 . (24) Gn 50,4 . (25) Gn 50,21 . Ex (30) . Lv (38) . Nu (68) . Dt (28) . Ex (30) : (1) Ex 4,30 . (2) Ex 6,2 . (3) Ex 6,9 . (4) Ex 6,10 . (5) Ex 6,12 . (6) Ex 6,28 . (7) Ex 6,29 . (8) Ex 7,7 . (9) Ex 7,13 . (10) Ex 8,11 . (11) Ex 8,15 . (12) Ex 9,35 . (13) Ex 12,25 . (14) Ex 14,1 . (15) Ex 16,11 . (16) Ex 16,23 . (17) Ex 20,1 . (18) Ex 24,3 . (19) Ex 24,7 . (20) Ex 25,1 . (21) Ex 30,11 . (22) Ex 30,17 . (23) Ex 30,22 . (24) Ex 31,1 . (25) Ex 32,7 . (26) Ex 32,28 . (27) Ex 33,1 . (28) Ex 34,31 . (29) Ex 34,32 . (30) Ex 40,1 .
-- και ελαλησεν = kai elalèsen (en hij sprak) . LXX (187) . NT (4) .
-- ελαλησεν δε = elalèsen de (hij sprak echter) . LXX (4) . NT (1) .
- De werkwoordvorm ειπεν = eipen (hij zei) komt veelvuldiger voor . Zie : act. ind. aor. 3de pers. enk. ειπεν = eipen (hij zei) van het werkw. λεγω = legô (zeggen) . Taalgebruik in het NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in de LXX : legô (zeggen) . Een vorm van λεγω = legô (zeggen) in de LXX (4610) , in het NT (1318) ; van ειπον = eipon (ik zei) in de LXX (4608) , in het NT (925) . Gn (378) . Ex (149) . Lv (15) . Nu (98) . Dt (44) .

  laleô  bijbel OT Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  act. ind. aor. 3de pers. enk. elalèsen   431  400  189 106 39 11 38 31  13  19   
  act. ind. aor. 3de pers. enk. eipen 3024  2426  684 985 234 63 309 598  118  56  223  114  75  397       

- Vulgaat . perf. deelw. locutus (gesproken) van het werkw. loqui (spreken) . Bijbel (559) . OT (503) . NT (56) . Ex (23) .
-- locutusque (en gesproken) . Bijbel (66) .
- Ned. : spreken . Arabisch : تَكَلَمَ = takallama (spreken) . Taalgebruik in de Qoran : takallama (spreken) . D. : sprechen . E. : to speek . Fr. : parler . Grieks : λαλεω = laleô (lallen, spreken, praten) . Taalgebruik in het NT : laleô (lallen, spreken, praten) . Hebreeuws : דָבַר = dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Tenakh : dâbhar (spreken) . Lat. : loqui .
- De werkwoordvorm וַיּאֹמֶר = wajjo´mèr (en hij zei) < prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. אמר = ´-m-r (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (1879) . Pentateuch (594) . Eerdere Profeten (868) . Latere Profeten (120) . 12 Kleine Profeten (56) . Geschriften (241) . Gn (315) . Ex (150) . Lv (10) . Nu (95) . Dt (24) . Deze werkwoordvorm komt meer voor dan וַיְדַבֵּר = wajëdabber (en hij sprak) behalve i

Gn 8,15.2. אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43) . Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . De verkorte vorm van de godsnaam אֱלֹהִים = ´èlohîm is אֵל = ´èl . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (299) . Pentateuch (216) . Eerdere Profeten (28) . Latere Profeten (25) . 12 Kleine Profeten (14) . Geschriften (16) . Gn (140) . Ex (31) . Lv (0) . Nu (7) . Dt (29) . Ex (31) . Ex 20 (3) : (1) Ex 20,1 . (2) Ex 20,3 . (3) Ex 20,19 .
- Grieks . θεος = theos (God)  . Taalgebruik in het NT : theos (God) . Taalgebruik in de LXX : theos (God) . Een vorm van θεος = theos (God) in de LXX (3984) , in het NT (1314) .
- Ned. : God . Arabisch : اَللە = ´allah (Allah) . Taalgebruik in de Qoran : ´allah (Allah) . In het woord Allah zit het woord `al (op, verheven) . D. : Gott . E. : God . Fr. : dieu . De vloek dju . Grieks : θεος = theos (God)  . Taalgebruik in het NT : theos (God) . Hebreeuws : אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) .
- אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) heeft een mannelijke meervoudsvorm ; we zouden moeten vertalen : goden . Als collectief zouden we kunnen vertalen : god . Zo kan dan ook het enk. van het werkw. verklaard worden . Onder goden k/ kunnen an zowel de mannelijke als de vrouwelijke god(en) begrepen zijn .
- De Godsnaam JHWH wordt veelvuldiger dan de naam ´èlohîm (god) gebruikt . Vergelijk maar : יהוה = JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Gn (128) . Ex (299) . Lv (199) . Nu (287) . Dt (413) . In Gn : ´èlohîm (god) (140) , de Godsnaam JHWH (128) , vooral in Gn 1-25 .

  Tenakh Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften Gn Ex Lv Nu Dt
´èlohîm (God) 299 216 28 25 12 16 140 31 0 7 29
JHWH 5193 1326 1013 1357 387 1110 128 299 199 287 413

Gn 8,15.1. - 2. וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים = wajëdabber ´èlohîm (en God sprak) . Tenakh (3) : (1) Gn 8,15 . (2) Ex 6,2 . (3) Ex 20,1 . Zie ook Gn 17,3 .
- וַיְדַבֵּר יהוה = wajëdabber JHWH (en JHWH sprak) . Tenach (100 = 2² X 5²) . Pentateuch (96 = 2³ X 2² X 3) . Niet in Gn .
- וַיּאֹמֶר אֱלֹהִים = wajjo´mèr ´èlohîm (en God zei) . Tenakh (27) . Gn (20) . In negen verzen in Gn 1 : (1) Gn 1,3 . (2) Gn 1,6 . (3) Gn 1,9 . (4) Gn 1,11 . (5) Gn 1,14 . (6) Gn 1,20 . (7) Gn 1,24 . (8) Gn 1,26 . (9) Gn 1,29 . Verder : (10) Gn 6,13 . (11) Gn 9,8 . (12) Gn 9,12 . (13) Gn 9,17 . (14) Gn 17,9 . (15) Gn 17,15 . (16) Gn 17,19 . (17) Gn 21,12 . (18) Gn 35,1 . (19) Gn 43,29 . (20) Gn 46,2 .
- וַיּאֹמֶר יהוה = wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) . Tenakh (204) . Gn (18) : (1) Gn 2,18 . (2) Gn 3,13 . (3) Gn 3,14 . (4) Gn 3,22 . (5) Gn 4,6 . (6) Gn 4,9 . (7) Gn 4,15 . (8) Gn 6,3 . (9) Gn 6,7 . (10) Gn 7,1 . (11) Gn 8,21 . (12) Gn 11,6 . (13) Gn 12,1 . (14) Gn 18,13 . (15) Gn 18,20 . (16) Gn 18,26 . (17) Gn 25,23 . (18) Gn 31,3 .
- Zie Labuschagne C. J. , Numerical Secrets of the Bible . Rediscovering the Bible Codes , Texas , North Richland Hills , Bibal Press , 2000 , p. 62 .

God / JHWH aan het woord in Gn 6-11 . 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.   
- וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים = wajëdabber ´èlohîm (en God sprak) . Gn 6-11 (1)         Gn 8,15 .              
- וַיּאֹמֶר = wajjo´mèr (en hij zei) . Gn 6-11 (11 + 2)             Gn 9,1          
- וַיּאֹמֶר אֱלֹהִים = wajjo´mèr ´èlohîm (en God zei) . Gn 6-11 (4)     (1) Gn 6,13 .         (2) Gn 9,8 . (3) Gn 9,12 . (4) Gn 9,17 .    
- וַיּאֹמֶר יהוה = wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) . Gn 6-11 (5) . (1) Gn 6,3 . (2) Gn 6,7 .   (3) Gn 7,1 .   (4) Gn 8,21 .         (5) Gn 11,6 .  

Gn 8,15.3. - 4. אֶל נֹחַ = ´èl noach (tot Noach) . Tenakh (5) : (1) Gn 7,9 . (2) Gn 7,15 . (3) Gn 8,15 . (4) Gn 9,8 . (5) Gn 9,17 .

Gn 8,15.1. - 4. וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶל נֹחַ = wajëdabber ´èlohîm ´èl noach (en God sprak tot Noach) . Tenakh (1) : Gn 8,15 .
- וַיּאֹמֶר אֱלֹהִים אֶל נֹחַ = wajjo´mèr ´èlohîm ´èl noach (en God zei tot Noach) . Tenakh (2) : (1) Gn 9,8 . (2) Gn 9,17 .

Gn 8,15.5. לֵאמֹר = le´mor (om te zeggen) < prefix voorzetsel lë + act. qal inf. van het werkw. אמר = ´-m-r (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (897) . Pentateuch (298) . Eerdere Profeten (281) . Latere Profeten (197) . 12 Kleine Profeten (43) . Geschriften (78) . Gn (74) . Gn 8 (1) : Gn 8,15 .

Gn 8,15.1. - 5. וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶל נֹחַ לֵאמֹר = wajëdabber ´èlohîm ´èl noach le´mor (en God sprak tot Noach om te zeggen) . Tenakh (1) : Gn 8,15 .
- וַיּאֹמֶר אֱלֹהִים אֶל נֹחַ לֵאמֹר = wajjo´mèr ´èlohîm ´èl noach le´mor (en God zei tot Noach om te zeggen) . Tenakh (1) : (1) Gn 9,8 .


Gn 8,16 - Gn 8,16 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] ‘Ga uit de ark, met uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 8,17 - Gn 8,17 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Laat alle dieren die bij u zijn mee naar buiten komen, alle levende wezens, vogels, viervoetige dieren en kruipende dieren; dan kunnen zij weer de aarde bevolken, weer vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 8,18 - Gn 8,18 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen naar buiten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 8,19 - Gn 8,19 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] Ook alle viervoetige dieren, alle kruipende dieren, alle vogels en wat op de grond kruipt, soort bij soort, verlieten de ark.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 8,20 - Gn 8,20 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Toen bouwde Noach een altaar om de heer te eren; hij deed een keuze uit de reine dieren en uit de reine vogels, en droeg op het altaar brandoffers op.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Gn 8,20 .

1. וַיִּבֶן = wajjibhèn (en hij bouwde) < wë + act; qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. בָנָה = bânâh (bouwen, bebouwen) . Taalgebruik in Tenakh : bânâh (bouwen, bebouwen) . getalswaarde : beth = 2, nun = 14 of 50 , he = 5 ; totaal : 21 (3 X 7) of 57 (3 X 19) . Structuur : 2 - 5 - 5 ; totaal : 12 -> 3 . Tenakh (64) . Pentateuch (15) . Eerdere Profeten (25) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (20) . (Lettinga 12, 2012, 58l3) .

3. מִזְבֵחַ = mizëbeach (altaar) . Taalgebruik in Tenakh : mizëbeach (altaar) . getalswaarde : mem = 13 of 40 , zajin = 7 , beth = 2 , chet = 8 ; totaal : 28 (2² X 7) OF 57 (3 X 19) . Structuur : 4 - 7 - 2 - 8 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (111) . Pentateuch (49) . Eerdere Profeten (31) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (24) .

4. לָיהוה = lJHWH (voor JHWH) < voorzetsel lë + יהוה = JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Tenakh (538) . Pentateuch (240) . Eerdere Profeten (77) . Latere Profeten (50) . 12 Kleine Profeten (19) . Geschriften (152) .

3. - 4. מִזְבֵחַ לָיהוה = mizëbeach lâJHWH (een altaar voor JHWH) . Tenakh (17) : (1) Gn 8,20 . (2) Gn 12,7 . (3) Gn 12,8 . (4) Gn 13,18 . (5) Dt 27,5 . (6) Joz 8,30 . (7) Re 6,24 . (8) Re 6,26 . (9) 1 S 7,17 . (10) 1 S 14,35 (2X) . (11) 2 S 24,21 . (12) 2 S 24,25 . (13) Js 19,19 . (14) 1 Kr 21,18 . (15) 1 Kr 21,22 . (16) 1 Kr 21,26 .

5. וַיּקַּח = wajjiqqach (en hij nam) < prefix nevensch. voegwoord waw + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. לָקַח = lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Taalgebruik in Tenakh : lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . getalswaarde : lamed = 12 of 30 , qoph = 19 of 100 , chet = 8 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 138 (2 X 3 X 23) . Structuur : 3 - 1 - 8 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (199) . Pentateuch (86) . Eerdere Profeten (80) . Latere Profeten (17) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (15) . Ex (15) : (1) Ex 2,1 . (2) Ex 4,20 . (3) Ex 6,20 . (4) Ex 6,23 . (5) Ex 13,19 . (6) Ex 14,7 . (7) Ex 18,2 . (8) Ex 18,12 . (9) Ex 24,6 . (10) Ex 24,7 . (11) Ex 24,8 . (12) Ex 32,4 . (13) Ex 32,20 . (14) Ex 34,4 . (15) Ex 40,20 . Ex 24 (3) . Ex 24,6 - Ex 24,7 - Ex 24,8 beginnen met וַיּקַּח = wajjiqqach (en hij nam) .
- Grieks . act. part. aor. nom. mann. enk. λαβων = labôn van het werkw. λαμβανω = lambanô (nemen) . Taalgebruik in de Septuaginta : lambanô (nemen) . Taalgebruik in het NT : lambanô (nemen) . LXX (46) . NT (40) . Pentateuch (27) . Ex (9) . Ex 24 (3) : Ex 24,6 - Ex 24,7 - Ex 24,8 . Mt (11) : (1) Mt 13,31 . (2) Mt 14,19 . (3) Mt 17,27 . (4) Mt 25,16 . (5) Mt 25,18 . (6) Mt 25,20 . (7) Mt 26,26 . (8) Mt 26,27 . (9) Mt 27,24 . (10) Mt 27,48 . (11) Mt 27,59 . Mc (5) : (1) Mc 6,41 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 9,36 . (4) Mc 14,22 . (5) Mc 14,23 . Lc (7) : (1) Lc 6,4 . (2) Lc 9,16 . (3) Lc 13,19 . (4) Lc 20,29 . (5) Lc 22,19 . (6) Lc 24,30 . (7) Lc 24,43 . Joh (4) : (1) Joh 3,33 . (2) Joh 13,4 . (3) Joh 13,30 . (4) Joh 18,3 . Bijbel (86) . Een vorm van λαμβανω = lambanô (nemen) in het NT (258) , in de LXX (1335) .
- act. ind. aor. 3de pers. enk. ελαβεν = elaben (hij nam) van het werkw. λαμβανω = lambanô (nemen) . Taalgebruik in de Septuaginta : lambanô (nemen) . Taalgebruik in het NT : lambanô (nemen) . Bijbel (353) . 1 S (23) : (1) 1 S 7,9 . (2) 1 S 7,12 . (3) 1 S 9,22 . (4) 1 S 10,1 . (5) 1 S 11,7 . (6) 1 S 14,32 . (7) 1 S 15,21 . (8) 1 S 16,13 . (9) 1 S 16,20 . (10) 1 S 17,40 . (11) 1 S 17,49 . (12) 1 S 17,51 . (13) 1 S 17,54 . (14) 1 S 19,13 . (15) 1 S 21,7 . (16) 1 S 24,3 . (17) 1 S 25,18 . (18) 1 S 25,35 . (19) 1 S 25,43 . (20) 1 S 26,12 . (21) 1 S 28,24 . (22) 1 S 30,20 . (23) 1 S 31,4 . NT (20) : (1) Mt 8,17 . (2) Mt 15,36 . (3) Mc 12,20 . (4) Mc 12,21 . (5) Mc 15,23 . (6) Lc 5,26 . (7) Lc 7,16 . (8) Lc 20,31 . (9) Joh 6,11 . (10) Joh 13,12 . (11) Joh 19,1 . (12) Joh 19,27 . (13) Joh 19,30 . (14) Hnd 24,27 . (15) Rom 4,11 . (16) 1 Kor 11,23 . (17) Heb 2,2 . (18) Heb 11,11 . (19) 1 Pe 4,10 . (20) Apk 5,8 .
- Lat. accipere (ad-capere = aan-grijpen, aannemen) . Fr. prendre . N. nemen . D. nehmen . E. take .

12. ויעל = wj`l : (1) verbindingsletter wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. וַיַּעַל / וַיָּעַל = wajja`al / wajjâ`al (en hij klom op) . (2) verbindingsletter wë + act. qal jussief 3de pers. mann. enk. וְיַּעַל = wëja`al (en dat hij opga) van het werkw. עָלָה = `âlâh (opgaan, opklimmen) . Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , lamed = 12 of 30 , he = 5 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 105 (3 X 5 X 7) . Structuur : 7 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 6 . Taalgebruik in Tenakh : `âlâh (opgaan, opklimmen) . Tenakh (115) . Pentateuch (26) . Eerdere Profeten (63) . Latere Profeten (7) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (18) . Gn (10) : (1) Gn 8,20 . (2) Gn 13,1 . (3) Gn 17,22 . (4) Gn 19,30 . (5) Gn 26,23 . (6) Gn 35,13 . (7) Gn 38,12 . (8) Gn 46,29 . (9) Gn 50,7 . (10) Gn 50,9 . Ex (11) : (1) Ex 10,12 . (2) Ex 10,14 . (3) Ex 19,18 . (4) Ex 19,20 . (5) Ex 24,9 . (6) Ex 24,13 . (7) Ex 24,15 . (8) Ex 24,18 . (9) Ex 34,4 . (10) Ex 40,25 . (11) Ex 40,29 . Nu (4) : (1) Nu 23,2 . (2) Nu 23,14 . (3) Nu 23,30 . (4) Nu 33,38 . Dt (1) Dt 34,1 .
- Grieks : act. ind. aor. 3de pers. enk. ανεβη = anebè (hij klom naar boven) van het werkw. αναβαινω = anabainô (beklimmen, naar boven klimmen, naar boven banen) . Taalgebruik in het NT : anabainô (beklimmen) . Taalgebruik in de LXX : anabainô (beklimmen) . Bijbel (187) . OT (165) . Pentateuch (24) . Gn (10) : (1) Gn 13,1 . (2) Gn 17,22 . (3) Gn 19,30 . (4) Gn 24,16 . (5) Gn 26,23 . (6) Gn 32,27 . (7) Gn 35,13 . (8) Gn 38,12 . (9) Gn 46,29 . (10) Gn 50,7 . Ex (10) : (1) Ex 2,23 . (2) Ex 16,13 . (3) Ex 19,3 . (4) Ex 19,20 . (5) Ex 24,9 . (6) Ex 24,15 . (7) Ex 24,18 . (8) Ex 34,4 . (9) Ex 40,36 . (10) Ex 40,37 . Nu (3) : (1) Nu 9,17 . (2) Nu 10,11 . (3) Nu 33,38 . Dt (1) Dt 34,1 . NT (22) . Bij Matteüs komt het in drie verzen voor : bij het doopsel (Mt 3,16) , bij de bergrede (Mt 5,1) en bij het wandelen over het water (Mt 14,23) . Mc (1) : Mc 6,51 . Lc (3) : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 9,28 . (3) Lc 19,4 . Een vorm van αναβαινω = anabainô (beklimmen, klimmen op) in de LXX (685) , in het NT (81) . In de LXX kan een vorm van het Griekse werkwoord αναβαινω = anabainô (beklimmen, naar boven klimmen, naar boven banen) . de vertaling van 21 verschillende Hebreeuwse werkwoorden zijn .

  anabainô (beklimmen)   bijbel OT Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Profeten Geschriften Dt-can. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  act. ind. aor. 3de pers. enk. anebè   187  152 24 77 19 4 100 28 13 22  12     

- act. ind. aor. 3de pers. enk. ανηνεγκεν = anèvegken (hij droeg op, hij offerde) van het werkw. αναφερω = anaferô (naar boven dragen, omhoog voeren) . Taalgebruik in het NT : anaferô (naar boven dragen, omhoog voeren) . Taalgebruik in de LXX : anaferô (naar boven dragen, omhoog voeren) . Bijbel (38) . LXX (37) . Pentateuch (11) : (1) Gn 8,20 . (2) Gn 22,13 . (3) Ex 19,8 . (4) Lv 8,16 . (5) Lv 8,20 . (6) Lv 8,21 . (7) Lv 8,27 . (8) Lv 8,28 . (9) Lv 9,10 . (10) Nu 23,2 . (11) Nu 23,30 . NT (1) : 1 Pe 2,24 . Een vorm van αναφερω = anaferô in de LXX (170) , in het NT (9) , in Lc (1) . Wil de auteur Lucas naast de tenhemelopneming van Jezus ook naar het offer verwijzen (Lc 24,51) .


Gn 8,21 - Gn 8,21 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] De heer rook de aangename* geur en zei bij zichzelf: ‘Ik zal de aardbodem nooit meer vervloeken vanwege de mensen: het hart van de mens is immers van jongs af geneigd tot het kwade. Ook de andere levende wezens zal Ik nooit meer treffen, zoals Ik nu gedaan heb.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. wajj´omèr (en hij zei) . Verwijzing : ´âmar (zeggen) , zie Jr 1,4 . Qal actief imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud . In 1879 verzen in de bijbel . In 594 verzen in de Pentateuch .In 315 verzen in het boek Gn (Genesis) , zie Gn 12,1 . In één vers in Gn 8 : Gn 8,21 .

2. JHWH . Verwijzing : JHWH , zie Ps 1,2 . In 5193 verzen in de bijbel . In 128 verzen in Gn (Genesis) , zie Gn 12,1 . In één vers in Gn 8 : Gn 8,21 (tweemaal) .

1. - 2. wajj´omèr JHWH (en JHWH zei) . Verwijzing : ´âmar (zeggen) , zie Jr 1,4 . ´âmar (zeggen) . In 204 verzen in de bijbel . In achttien verzen in Gn (zie Gn 12,1) : (1) Gn 2,18 . (2) Gn 3,13 . (3) Gn 3,14 . (4) Gn 3,22 . (5) Gn 4,6 . (6) Gn 4,9 . (7) Gn 4,15 . (8) Gn 6,3 . (9) Gn 6,7 . (10) Gn 7,1 . (11) Gn 8,21 . (12) Gn 11,6 . (13) Gn 12,1 . (14) Gn 18,13 . (15) Gn 18,20 . (16) Gn 18,26 . (17) Gn 25,23 . (18) Gn 31,3 .

Gn 8,22 - Gn 8,22 : De zondvloed - bijbeloverzicht -- Gn (Genesis) -- Gn 8 -- Gn 6,1 - 8,22 -- bijbelverwijzingen -- Gn 8,1 - Gn 8,2 - Gn 8,3 - Gn 8,4 - Gn 8,5 - Gn 8,6 - Gn 8,7 - Gn 8,8 - Gn 8,9 - Gn 8,10 - Gn 8,11 - Gn 8,12 - Gn 8,13 - Gn 8,14 - Gn 8,15 - Gn 8,16 - Gn 8,17 - Gn 8,18 - Gn 8,19 - Gn 8,20 - Gn 8,21 - Gn 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] Zolang de aarde bestaat, blijft er zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, dag en nacht, zomer en winter. Nooit houdt dat op.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Septuaginta

1kai emnèsthè o theos tou nôe kai pantôn tôn thèriôn kai pantôn tôn ktènôn kai pantôn tôn peteinôn kai pantôn tôn erpetôn osa èn met' autou en tè kibôtô kai epègagen o theos pneuma epi tèn gèn kai ekopasen to udôr2kai epekalufthèsan ai pègai tès abussou kai oi katarraktai tou ouranou kai sunescethè o uetos apo tou ouranou3kai enedidou to udôr poreuomenon apo tès gès enedidou kai èlattonouto to udôr meta pentèkonta kai ekaton èmeras4kai ekathisen è kibôtos en mèni tô ebdomô ebdomè kai eikadi tou mènos epi ta orè ta ararat5to de udôr poreuomenon èlattonouto eôs tou dekatou mènos en de tô endekatô mèni tè prôtè tou mènos ôfthèsan ai kefalai tôn oreôn6kai egeneto meta tessarakonta èmeras èneôxen nôe tèn thurida tès kibôtou èn epoièsen7kai apesteilen ton koraka tou idein ei kekopaken to udôr kai exelthôn ouc upestrepsen eôs tou xèranthènai to udôr apo tès gès8kai apesteilen tèn peristeran opisô autou idein ei kekopaken to udôr apo prosôpou tès gès9kai ouc eurousa è peristera anapausin tois posin autès upestrepsen pros auton eis tèn kibôton oti udôr èn epi panti prosôpô pasès tès gès kai ekteinas tèn ceira autou elaben autèn kai eisègagen autèn pros eauton eis tèn kibôton10kai episcôn eti èmeras epta eteras palin exapesteilen tèn peristeran ek tès kibôtou11kai anestrepsen pros auton è peristera to pros esperan kai eicen fullon elaias karfos en tô stomati autès kai egnô nôe oti kekopaken to udôr apo tès gès12kai episcôn eti èmeras epta eteras palin exapesteilen tèn peristeran kai ou prosetheto tou epistrepsai pros auton eti13kai egeneto en tô eni kai exakosiostô etei en tè zôè tou nôe tou prôtou mènos mia tou mènos exelipen to udôr apo tès gès kai apekalupsen nôe tèn stegèn tès kibôtou èn epoièsen kai eiden oti exelipen to udôr apo prosôpou tès gès14en de tô mèni tô deuterô ebdomè kai eikadi tou mènos exèranthè è gè15kai eipen kurios o theos tô nôe legôn16exelthe ek tès kibôtou su kai è gunè sou kai oi uioi sou kai ai gunaikes tôn uiôn sou meta sou17kai panta ta thèria osa estin meta sou kai pasa sarx apo peteinôn eôs ktènôn kai pan erpeton kinoumenon epi tès gès exagage meta seautou kai auxanesthe kai plèthunesthe epi tès gès18kai exèlthen nôe kai è gunè autou kai oi uioi autou kai ai gunaikes tôn uiôn autou met' autou19kai panta ta thèria kai panta ta ktènè kai pan peteinon kai pan erpeton kinoumenon epi tès gès kata genos autôn exèlthosan ek tès kibôtou20kai ôkodomèsen nôe thusiastèrion tô theô kai elaben apo pantôn tôn ktènôn tôn katharôn kai apo pantôn tôn peteinôn tôn katharôn kai anènegken olokarpôseis epi to thusiastèrion21kai ôsfranthè kurios o theos osmèn euôdias kai eipen kurios o theos dianoètheis ou prosthèsô eti tou katarasasthai tèn gèn dia ta erga tôn anthrôpôn oti egkeitai è dianoia tou anthrôpou epimelôs epi ta ponèra ek neotètos ou prosthèsô oun eti pataxai pasan sarka zôsan kathôs epoièsa22pasas tas èmeras tès gès sperma kai therismos psucos kai kauma theros kai ear èmeran kai nukta ou katapausousin


Vulgaat

1 recordatus autem Deus Noe cunctarumque animantium et omnium iumentorum quae erant cum eo in arca adduxit spiritum super terram et inminutae sunt aquae 2 et clausi sunt fontes abyssi et cataractae caeli et prohibitae sunt pluviae de caelo 3 reversaeque aquae de terra euntes et redeuntes et coeperunt minui post centum quinquaginta dies 4 requievitque arca mense septimo vicesima septima die mensis super montes Armeniae 5 at vero aquae ibant et decrescebant usque ad decimum mensem decimo enim mense prima die mensis apparuerunt cacumina montium 6 cumque transissent quadraginta dies aperiens Noe fenestram arcae quam fecerat dimisit corvum 7 qui egrediebatur et revertebatur donec siccarentur aquae super terram 8 emisit quoque columbam post eum ut videret si iam cessassent aquae super faciem terrae 9 quae cum non invenisset ubi requiesceret pes eius reversa est ad eum in arcam aquae enim erant super universam terram extenditque manum et adprehensam intulit in arcam 10 expectatis autem ultra septem diebus aliis rursum dimisit columbam ex arca 11 at illa venit ad eum ad vesperam portans ramum olivae virentibus foliis in ore suo intellexit ergo Noe quod cessassent aquae super terram 12 expectavitque nihilominus septem alios dies et emisit columbam quae non est reversa ultra ad eum 13 igitur sescentesimo primo anno primo mense prima die mensis inminutae sunt aquae super terram et aperiens Noe tectum arcae aspexit viditque quod exsiccata esset superficies terrae 14 mense secundo septima et vicesima die mensis arefacta est terra 15 locutus est autem Deus ad Noe dicens 16 egredere de arca tu et uxor tua filii tui et uxores filiorum tuorum tecum 17 cuncta animantia quae sunt apud te ex omni carne tam in volatilibus quam in bestiis et in universis reptilibus quae reptant super terram educ tecum et ingredimini super terram crescite et multiplicamini super eam 18 egressus est ergo Noe et filii eius uxor illius et uxores filiorum eius cum eo 19 sed et omnia animantia iumenta et reptilia quae repunt super terram secundum genus suum arcam egressa sunt 20 aedificavit autem Noe altare Domino et tollens de cunctis pecoribus et volucribus mundis obtulit holocausta super altare 21 odoratusque est Dominus odorem suavitatis et ait ad eum nequaquam ultra maledicam terrae propter homines sensus enim et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adulescentia sua non igitur ultra percutiam omnem animantem sicut feci 22 cunctis diebus terrae sementis et messis frigus et aestus aestas et hiemps nox et dies non requiescent


Bible de Jérusalem

1. Alors Dieu se souvint de Noé et de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche; Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux désenflèrent. 2. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées; - la pluie fut retenue de tomber du ciel 3. et les eaux se retirèrent petit à petit de la terre; - les eaux baissèrent au bout de cent cinquante jours 4. et, au septième mois, au dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les monts d'Ararat. 5. Les eaux continuèrent de baisser jusqu'au dixième mois et, au premier du dixième mois, apparurent les sommets des montagnes. 6. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche 7. et il lâcha le corbeau, qui alla et vint en attendant que les eaux aient séché sur la terre. 8. Alors il lâcha d'auprès de lui la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface du sol. 9. La colombe, ne trouvant pas un endroit où poser ses pattes, revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre; il étendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. 10. Il attendit encore sept autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. 11. La colombe revint vers lui sur le soir et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier ! Ainsi Noé connut que les eaux avaient diminué à la surface de la terre. 12. Il attendit encore sept autres jours et lâcha la colombe, qui ne revint plus vers lui. 13. C'est en l'an six cent un de la vie de Noé, au premier mois, le premier du mois, que les eaux séchèrent sur la terre. Noé enleva la couverture de l'arche; il regarda et voici que la surface du sol était sèche ! 14. Au second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. 15. Alors Dieu parla ainsi à Noé : 16. Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. 17. Tous les animaux qui sont avec toi, tout ce qui est chair, oiseaux, bestiaux et tout ce qui rampe sur la terre, fais-les sortir avec toi : qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. 18. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils; 19. et toutes les bêtes sauvages, tous les bestiaux, tous les oiseaux, toutes les bestioles qui rampent sur la terre sortirent de l'arche, une espèce après l'autre. 20. Noé construisit un autel à Yahvé, il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. 21. Yahvé respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même : Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance; plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme j'ai fait. 22. Tant que durera la terre, semailles et moisson, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus.


King James Bible

[1] And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged; [2] The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained; [3] And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated. [4] And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat. [5] And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen. [6] And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made: [7] And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth. [8] Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground; [9] But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark. [10] And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark; [11] And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth. [12] And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more. [13] And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dry. [14] And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried. [15] And God spake unto Noah, saying, [16] Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee. [17] Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth. [18] And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him: [19] Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark. [20] And Noah builded an altar unto the LORD; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. [21] And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done. [22] While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.


Luther-Bibel

1 Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. 2 Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. 3 Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach hundertundfünfzig Tagen. 4 Am siebzehnten Tag des siebenten Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. 5 Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab bis auf den zehnten Monat. Am ersten Tage des zehnten Monats sahen die Spitzen der Berge hervor. 6 Nach vierzig Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, 7 und ließ einen Raben ausfliegen; der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. 8 Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. 9 Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche; denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. 10 Da harrte er noch weitere sieben Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. 11 Die kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. 12 Aber er harrte noch weitere sieben Tage und ließ eine Taube ausfliegen; die kam nicht wieder zu ihm. 13 Im sechshundertundersten Lebensjahr Noahs am ersten Tage des ersten Monats waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war. 14 Und am siebenundzwanzigsten Tage des zweiten Monats war die Erde ganz trocken. 15 Da redete Gott mit Noah und sprach: 16 Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. 17 Alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleisch, an Vögeln, an Vieh und allem Gewürm, das auf Erden kriecht, das gehe heraus mit dir, dass sie sich regen auf Erden und fruchtbar seien und sich mehren auf Erden. 18 So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, 19 dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht; das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. 20 Noah aber baute dem HERRN einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. 21 Und der HERR roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. 22 Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.