Genesis 24 - Gn 24 -- Gn (Genesis) -- Gn 24 -- Gn 24,1-67: Het huwelijk van Isaak
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Zie ook naar - bijbeloverzicht -- overzicht van Genesis: - Gn - bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bibliografie van het Oude Testament -

Uitleg vers per vers: - Gn 24,1 - Gn 24,2 - Gn 24,3 - Gn 24,4 - Gn 24,5 - Gn 24,6 - Gn 24,7 - Gn 24,8 - Gn 24,9 - Gn 24,10 - Gn 24,11 - Gn 24,12 - Gn 24,13 - Gn 24,14 - Gn 24,15 - Gn 24,16 - Gn 24,17 - Gn 24,18 - Gn 24,19 - Gn 24,20 - Gn 24,21 - Gn 24,22 - Gn 24,23 - Gn 24,24 - Gn 24,25 - Gn 24,26 - Gn 24,27 - Gn 24,28 - Gn 24,29 - Gn 24,30 - Gn 24,31 - Gn 24,32 - Gn 24,33 - Gn 24,34 - Gn 24,35 - Gn 24,36 - Gn 24,37 - Gn 24,38 - Gn 24,39 - Gn 24,40 - Gn 24,41 - Gn 24,42 - Gn 24,43 - Gn 24,44 - Gn 24,45 - Gn 24,46 - Gn 24,47 - Gn 24,48 - Gn 24,49 - Gn 24,50 - Gn 24,51 - Gn 24,52 - Gn 24,53 - Gn 24,54 - Gn 24,55 - Gn 24,56 - Gn 24,57 - Gn 24,58 - Gn 24,59 - Gn 24,60 - Gn 24,61 - Gn 24,62 - Gn 24,63 - Gn 24,64 - Gn 24,65 - Gn 24,66 - Gn 24,67 -


Gn 24,1 - Gn 24,1: Het huwelijk van Isaak - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 24 -- Gn 24,1-67 -- Gn 24,1 - Gn 24,2 - Gn 24,3 - Gn 24,4 - Gn 24,5 - Gn 24,6 - Gn 24,7 - Gn 24,8 - Gn 24,9 - Gn 24,10 - Gn 24,11 - Gn 24,12 - Gn 24,13 - Gn 24,14 - Gn 24,15 - Gn 24,16 - Gn 24,17 - Gn 24,18 - Gn 24,19 - Gn 24,20 - Gn 24,21 - Gn 24,22 - Gn 24,23 - Gn 24,24 - Gn 24,25 - Gn 24,26 - Gn 24,27 - Gn 24,28 - Gn 24,29 - Gn 24,30 - Gn 24,31 - Gn 24,32 - Gn 24,33 - Gn 24,34 - Gn 24,35 - Gn 24,36 - Gn 24,37 - Gn 24,38 - Gn 24,39 - Gn 24,40 - Gn 24,41 - Gn 24,42 - Gn 24,43 - Gn 24,44 - Gn 24,45 - Gn 24,46 - Gn 24,47 - Gn 24,48 - Gn 24,49 - Gn 24,50 - Gn 24,51 - Gn 24,52 - Gn 24,53 - Gn 24,54 - Gn 24,55 - Gn 24,56 - Gn 24,57 - Gn 24,58 - Gn 24,59 - Gn 24,60 - Gn 24,61 - Gn 24,62 - Gn 24,63 - Gn 24,64 - Gn 24,65 - Gn 24,66 - Gn 24,67 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
ΚΑΙ ῾Αβραὰμ ἦν πρεσβύτερος προβεβηκὼς ἡμερῶν, καὶ ὁ Κύριος ηὐλόγησε τὸν ῾Αβραὰμ κατὰ πάντα. 1 erat autem Abraham senex dierumque multorum et Dominus in cunctis benedixerat ei א וְאַבְרָהָם זָקֵן, בָּא בַּיָּמִים; וַיהוָה בֵּרַךְ אֶת-אַבְרָהָם, בַּכֹּל. 1 Abraham nu was oud en wel bedaagd; en de HEERE had Abraham in alles gezegend. [1] Abraham was oud en op hoge leeftijd, en de heer had hem in alles gezegend.       1. Abraham était alors un vieillard avancé en âge, et Yahvé avait béni Abraham en tout.

King James Bible. [1] And Abraham was old, and well stricken in age: and the LORD had blessed Abraham in all things.
Luther-Bibel. 1 Abraham war alt und hochbetagt, und der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben.
Aramees. א וְאַבְרָהָם סִיב, עָאל בְּיוֹמִין; וַייָ בָּרֵיךְ יָת אַבְרָהָם, בְּכוֹלָא.

Tekstuitleg van Gn 24,1. W (9 = 3²). L (34 = 2 X 17). W (1471: priemgetal).

1. Sommige vertalingen vertalen de begin-waw niet. SV vertaalt met 'nu', in de betekenis van echter; het Griekse de is dikwijls de vertaling van de waw.

1b In het Hebreeuws is het een nominaalzin zonder werkwoord. Gr.: èn < eimi < esJ. Lat.:: erat < es-se. -> D.: w-ar. Ned. en E.: w-a-s. Lat. erat en Fr.: é-t-ait.

Gn 24,1.2. זָקֵן (= zâqen: oud, voornaam; zn nom mann enk). Taalgebruik in Tenakh: zâqen (oud, voornaam). Getalswaarde: zajin = 7, qoph = 19 of 100, nun = 14 of 50 ; totaal: 40 of 157. Structuur: 7 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (40). Pentateuch (10). Eerdere Profeten (16). Latere Profeten (8). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (4). Gn (9): (1) Gn 18,12. (2) Gn 19,4. (3) Gn 19,31. (4) Gn 24,1. (5) Gn 24,2. (6) Gn 25,8. (7) Gn 27,1. (8) Gn 35,29. (9) Gn 44,20. Lv (1) Lv 19,32. Joz (3): (1) Joz 6,21. (2) Joz 13,1. (3) Joz 23,1. Re (1) Re 19,16. 1 S (7): (1) 1 S 2,22. (2) 1 S 2,31. (3) 1 S 2,32. (4) 1 S 4,18. (5) 1 S 8,1. (6) 1 S 17,12. (7) 1 S 28,14. 2 S (1) 2 S 19,33. 1 K (3): (1) 1 K 1,1 . (2) 1 K 1,15. (3) 1 K 13,11. 2 K (1) 2 K 4,14.
- πρεσβυτερος (= presbuteros: oudere; nom mann enk). Taalgebruik in het NT: presbuteros (oudere). Taalgebruik in de LXX: presbuteros (oudere). Bijbel (16) : (1) Gn 18,12.(2) Gn 19,31.(3) Gn 24,1.(4) Gn 35,29.(5) Gn 43,27.(6) Gn 44,20.(7) Joz 13,1.(8) Joz 23,1.(9) 2 S 19,33.(10) 1 K 1,1 .(11) Jr 6,11.(12) Jr 32,8.(13) Job 42,17.(14) Lc 15,25.(15) 2 Joh 1,1.(16) 3 Joh 1,1.

LXX presbuteros (oudere) bijbel  OT  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.
1 nom. enk. presbuteros 16  13           
  Totaal   230  165  65  12  18  10  12  24  25 

Men kan oud zijn om nog kinderen te krijgen (Abraham en Sara, Zacharia en Elisabeth) of oud in levensjaren.

3. Hebr.: bâ'. Gr.: probainô: vooruitbanen, vooruitgaan. Fr.: avancé (Lat: ab ante; vanaf eerder). Dialect: het moet avanceren / vooruitgaan. Hebr.: gaan in dagen. SV: gedaagd (dagen). Fr.: âgé -> âge < Lat. aetas - aetatis; E.: age. E.: old en D.: alt met l, in Ned.: w: oud.

3. - 4. בָּא בַּיָּמִּים = bâ´bajjâmîm (hij ging in de dagen). Tenakh (4): (1) Gn 24,1 (Abraham). (2) Joz 13,1 (Jozua). (3) Joz 23,1 (Jozua). (4) 1 K 1,1 (koning David. In deze 4 verzen wordt eerst de naam van de persoon genoemd

6. hebben - Lat.: habere. D.: hatte < hab-te. Ned.: heb-te -> had. béni < Lat.: bene-dicere = Gr.: eulogeô: goed spreken. Ned: zegenen < signare (tekenen), het signum (teken) van het kruis slaan Arabisch: بَارَكَ = bâraka (zegenen) Taalgebruik in de Qoran: bâraka (zegenen) D: segnen E: to bless Fr: bénir Gr: ευλογεω = eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) Taalgebruik in het NT: eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) Hebreeuws: בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen) Taalgebruik in Tenakh: bârakh (zegenen, loven, prijzen) Lat: benedicere


Gn 24,2 - Gn 24,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 καὶ εἶπεν ῾Αβραὰμ τῷ παιδὶ αὐτοῦ τῷ πρεσβυτέρῳ τῆς οἰκίας αὐτοῦ τῷ ἄρχοντι πάντων τῶν αὐτοῦ· θὲς τὴν χεῖρά σου ὑπὸ τὸν μηρόν μου, 2 dixitque ad servum seniorem domus suae qui praeerat omnibus quae habebat pone manum tuam subter femur meum ב וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם, אֶל-עַבְדּוֹ זְקַן בֵּיתוֹ, הַמֹּשֵׁל, בְּכָל-אֲשֶׁר-לוֹ: שִׂים-נָא יָדְךָ, תַּחַת יְרֵכִי. 2 Zo sprak Abraham tot zijn knecht, den oudste van zijn huis, regerende over alles, wat hij had: Leg toch uw hand onder mijn heup, [2] Nu zei Abraham tegen zijn oudste dienaar, die het toezicht had over heel zijn bezit: ‘Leg je hand onder* mijn heup.       2. Abraham dit au plus vieux serviteur de sa maison, le régisseur de tous ses biens: Mets ta main sous ma cuisse.

King James Bible. [2] And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh:
Luther-Bibel. 2 Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand: Lege deine Hand unter meine Hüfte
Aramees. ב וַאֲמַר אַבְרָהָם, לְעַבְדֵּיהּ סָבָא דְּבֵיתֵיהּ, דְּשַׁלִּיט, בְּכָל דְּלֵיהּ: שַׁו כְּעַן יְדָךְ, תְּחוֹת יִרְכִּי.

Tekstuitleg van Gn 24,2.

1. Ned: zeggen D: sagen E: to say z/s Latijn: inquam (ik zeg), waarin tussen de n en de q de su wegviel ; inquit (hij zegt of hij heeft gezegd, hij zei Grieks: εννεπε = ennepe (zeg), waarin nn uit ns ontstond ενεπω = enepô (zeggen, vertellen) Komt van επω = epô de aorist ειπον = eipon (ik zeg)
- Arabisch: قَالَ = qâla (zeggen) Taalgebruik in de Qoran: qâla (zeggen) Hebreeuws: קָרָא = qârâ´ (roepen, heten) Taalgebruik in Tenakh: qârâ´ (roepen, heten) קוֹל = qôl (stem, roep) Taalgebruik in Tenakh: qôl (stem) Ned: kallen (praten) Grieks: καλεω = kaleô (roepen, noemen) Taalgebruik in het NT: kaleô (roepen) Kan λεγ = leg- een metathesis van καλ = kal- zijn ?
- Fr: dire Lat: dicere Verwant met het Griekse δεικνυμι = deiknumi: tonen, laten zien, wijzen ; stam: δεικ = deik- D: zeihen (beschuldigen) Ned: aan-tijgen


Gn 24,3 - Gn 24,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
3 καὶ ἐξορκιῶ σε Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸν Θεὸν τῆς γῆς, ἵνα μὴ λάβῃς γυναῖκα τῷ υἱῷ μου ᾿Ισαὰκ ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν Χαναναίων, μεθ᾿ ὧν ἐγὼ οἰκῶ ἐν αὐτοῖς, 3 ut adiurem te per Dominum Deum caeli et terrae ut non accipias uxorem filio meo de filiabus Chananeorum inter quos habito ג וְאַשְׁבִּיעֲךָ--בַּיהוָה אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם, וֵאלֹהֵי הָאָרֶץ: אֲשֶׁר לֹא-תִקַּח אִשָּׁה, לִבְנִי, מִבְּנוֹת הַכְּנַעֲנִי, אֲשֶׁר אָנֹכִי יוֹשֵׁב בְּקִרְבּוֹ. 3 Opdat ik u doe zweren bij den HEERE, den God des hemels, en den God der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochteren der Kanaänieten, in het midden van welke ik woon; [3] Bij de heer, de God van de hemel en de aarde, moet je mij zweren dat je voor mijn zoon geen vrouw zult zoeken onder de meisjes van Kanaän, waar ik woon,     3. Je te fais jurer par Yahvé, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite.

King James Bible. [3] And I will make thee swear by the LORD, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell:
Luther-Bibel. 3 und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne,
Aramees. ג וַאֲקַיֵּים עֲלָךְ--בְּמֵימְרָא דַּייָ אֱלָהָא דִּשְׁמַיָּא, וֵאלָהָא דְּאַרְעָא: דְּלָא תִּסַּב אִתְּתָא, לִבְרִי, מִבְּנָת כְּנַעֲנָאֵי, דַּאֲנָא יָתֵיב בֵּינֵיהוֹן.

Tekstuitleg van Gn 24,3.

Gn 24,4 - Gn 24,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
4 ἀλλ᾿ ἢ εἰς τὴν γῆν μου, οὗ ἐγεννήθην, πορεύσῃ καὶ εἰς τὴν φυλήν μου καὶ λήψῃ γυναῖκα τῷ υἱῷ μου ᾿Ισαὰκ ἐκεῖθεν. 4 sed ad terram et ad cognationem meam proficiscaris et inde accipias uxorem filio meo Isaac   4 Maar dat gij naar mijn land, en naar mijn maagschap trekken, en voor mijn zoon Izak een vrouw nemen zult. [4] maar dat je naar mijn land en mijn verwanten zult gaan, om daar een vrouw voor mijn zoon Isaak te zoeken.’       4. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, et tu choisiras une femme pour mon fils Isaac

King James Bible. [4] But thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac.
Luther-Bibel. 4 sondern dass du ziehst in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft und nimmst meinem Sohn Isaak dort eine Frau.

Tekstuitleg van

Gn 24,5 - Gn 24,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
5 εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ παῖς· μή ποτε οὐ βούληται ἡ γυνὴ πορευθῆναι μετ᾿ ἐμοῦ ὀπίσω εἰς τὴν γῆν ταύτην· ἀποστρέψω τὸν υἱόν σου εἰς τὴν γῆν, ὅθεν ἐξῆλθες ἐκεῖθεν; 5 respondit servus si noluerit mulier venire mecum in terram hanc num reducere debeo filium tuum ad locum de quo egressus es   5 En die knecht zeide tot hem: Misschien zal die vrouw mij niet willen volgen in dit land; zal ik dan uw zoon moeten wederbrengen in het land, waar gij uitgetogen zijt? [5] De dienaar zei: ‘En als er nu eens geen vrouw is die met mij mee wil komen naar dit land? Moet ik dan uw zoon terugbrengen naar het land dat u verlaten hebt?’      . 5. Le serviteur lui demanda: Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci: faudra-t-il que je ramène ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?

King James Bible. [5] And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land: must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest?
Luther-Bibel. 5 Der Knecht sprach zu ihm: Wie, wenn das Mädchen mir nicht folgen will in dies Land, soll ich dann deinen Sohn zurückbringen in jenes Land, von dem du ausgezogen bist?

Tekstuitleg van

9. hâ´ârèts (het land) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw ´èrèts (land, aarde). Taalgebruik in Tenakh: ´èrètz (land). Taalgebruik in Ex: ´èrètz (land). Getalwaarde: aleph = 1, resj = 20 of 300, tsade = 18 of 90 ; totaal: 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23). Structuur: 1 - 3 - 9. Gr. gè (aarde, land). Taalgebruik in de Septuaginta: gè (aarde). Taalgebruik in het NT: gè (aarde). Lat. terra. Fr. terre. Ned. aarde. E. earth. D. Welt. Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154), in het NT (248). Tenakh (851). Pentateuch (316). Eerdere Profeten (132). Latere Profeten (215). 12 Kleine Profeten (53). Geschriften (135). Gn (113).Gn 12: (1) Gn 12,1. (2) Gn 12,7. me´arëtsëkhâ (uit je land) staat aan het begin van het citaat in Gn 12,1, ´èl hâ´ârèts (naar het land) staat op het einde van Gn 12,1.

8. - 9. ´èl hâ´ârèts (naar het land). Tenakh (53). Pentateuch (38). Gn (3). Ex (3). Lv (3). Nu (12). Dt (17). Eerdere Profeten (3). Latere Profeten (11). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (1). Gn (3): (1) Gn 12,1. (2) Gn 24,5. (3) Gn 50,24.

8. - 10. ´èl hâ´ârèts ´äsjèr (naar het land dat). Tenakh (40/53). Pentateuch (33/38). Gn (3/3). Ex (3/3). Lv (2/3). Nu (9/12). Dt (16/17). Eerdere Profeten (2/3). Latere Profeten (4/11). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (1/1). Gn (3): (1) Gn 12,1. (2) Gn 24,5. (3) Gn 50,24. Eerdere Profeten (2): (1) Joz 1,2. (2) Re 2,1. In Gn 24,1-67 zendt Abraham dienaars naar zijn geboorteplaats om een vrouw voor zijn zoon Isaak te zoeken. De dienaars werpen op: als het ons niet lukt, dat een vrouw uit je geboorteplaats naar hier meekomt, zullen we dan Isaak naar jouw geboorteplaats terugbrengen. Gn 24,5 verwijst naar Gn 12,1 waar JHWH aan Abram de opdracht geeft om te gaan naar het land dat Hij hem zal tonen. Gn 24,1-67 is het laatste grote verhaal van de Abrahamverhalen. In Gn 25,1-6 worden de nakomelingen van Abraham verteld, in Gn 25,7-11 de dood van Abraham. Zo omarmen Gn 12,1-9 en Gn 24,1-67 de cyclus van de Abrahamverhalen.

Gn 24,6 - Gn 24,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
6 εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ῾Αβραάμ· πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ ἀποστρέψῃς τὸν υἱόν μου ἐκεῖ. 6 dixit Abraham cave nequando reducas illuc filium meum   6 En Abraham zeide tot hem: Wacht u, dat gij mijn zoon niet weder daarheen brengt! [6] Abraham antwoordde: ‘Nee, dat niet, je mag mijn zoon daar nooit terugbrengen.       6. Abraham lui répondit: Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas.

King James Bible. [6] And Abraham said unto him, Beware thou that thou bring not my son thither again.
Luther-Bibel. 6 Abraham sprach zu ihm: Davor hüte dich, dass du meinen Sohn wieder dahin bringst!

Tekstuitleg van

Gn 24,7 - Gn 24,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
7 Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ Θεὸς τῆς γῆς, ὃς ἔλαβέ με ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου καὶ ἐκ τῆς γῆς, ἧς ἐγεννήθην, ὃς ἐλάλησέ μοι καὶ ὃς ὤμοσέ μοι λέγων· σοὶ δώσω τὴν γῆν ταύτην καὶ τῷ σπέρματί σου, αὐτὸς ἀποστελεῖ τὸν ἄγγελον αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου. καὶ λήψῃ γυναῖκα τῷ υἱῷ μου ἐκεῖθεν. 7 Dominus Deus caeli qui tulit me de domo patris mei et de terra nativitatis meae qui locutus est mihi et iuravit dicens semini tuo dabo terram hanc ipse mittet angelum suum coram te et accipies inde uxorem filio meo יְהוָה אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם, אֲשֶׁר לְקָחַנִי מִבֵּית אָבִי וּמֵאֶרֶץ מוֹלַדְתִּי, וַאֲשֶׁר דִּבֶּר-לִי וַאֲשֶׁר נִשְׁבַּע-לִי לֵאמֹר, לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת--הוּא, יִשְׁלַח מַלְאָכוֹ לְפָנֶיךָ, וְלָקַחְתָּ אִשָּׁה לִבְנִי, מִשָּׁם. ח וְאִם-לֹא תֹאבֶה הָאִשָּׁה, לָלֶכֶת אַחֲרֶיךָ--וְנִקִּיתָ, מִשְּׁבֻעָתִי זֹאת; רַק אֶת-בְּנִי, לֹא תָשֵׁב שָׁמָּה.  7 De HEERE, de God des hemels, Die mij uit mijns vaders huis en uit het land mijner maagschap genomen heeft, en Die tot mij gesproken heeft, en Die mij gezworen heeft, zeggende: Aan uw zaad zal Ik dit land geven! Die Zelf zal Zijn Engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon van daar een vrouw neemt. [7] De heer, de God van de hemel, heeft mij uit mijn ouderlijk huis en uit mijn geboorteland laten vertrekken en mij beloofd, ja gezworen: “Aan uw nakomelingen zal Ik dit land schenken.” Hij zal zijn engel voor je uit zenden, en je zult daar een vrouw voor mijn zoon meekrijgen.       7. Yahvé, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, qui m'a pris de ma maison paternelle et du pays de ma parenté, qui m'a dit et qui m'a juré qu'il donnerait ce pays-ci à ma descendance, Yahvé enverra son Ange devant toi, pour que tu prennes une femme de là-bas.

King James Bible. [7] The LORD God of heaven, which took me from my father's house, and from the land of my kindred, and which spake unto me, and that sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land; he shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence.
Luther-Bibel. 7 Der Herr, der Gott des Himmels, der mich von meines Vaters Hause genommen hat und von meiner Heimat, der mir zugesagt und mir auch geschworen hat: Dies Land will ich deinen Nachkommen geben –, der wird seinen Engel vor dir her senden, dass du meinem Sohn dort eine Frau nimmst.

יְהוָה אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם, אֲשֶׁר לְקָחַנִי מִבֵּית אָבִי וּמֵאֶרֶץ מוֹלַדְתִּי, וַאֲשֶׁר דִּבֶּר-לִי וַאֲשֶׁר נִשְׁבַּע-לִי לֵאמֹר, לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת--הוּא, יִשְׁלַח מַלְאָכוֹ לְפָנֶיךָ, וְלָקַחְתָּ אִשָּׁה לִבְנִי, מִשָּׁם. ח וְאִם-לֹא תֹאבֶה הָאִשָּׁה, לָלֶכֶת אַחֲרֶיךָ--וְנִקִּיתָ, מִשְּׁבֻעָתִי זֹאת; רַק אֶת-בְּנִי, לֹא תָשֵׁב שָׁמָּה.

Tekstuitleg van Gn 24,7

Gn 24,7.11. act. piël perf. 3de pers. mann. enk. דִּבֶּר = dibbèr (hij sprak). Zie het werkw. דָבַר = dâbhar (spreken). getalswaarde: daleth = 4, beth = 2, resj = 20 of 200 ; totaal: 26 (2 X 13) OF 206 = 2 X 103. Structuur: 4 - 2 - 2. De som van de elementen is telkens 8. Taalgebruik in Tenakh: dâbhar (spreken). Tenakh (196). Gn (13): (1) Gn 12,4. (2) Gn 17,23. (3) Gn 18,19. (4) Gn 21,2. (5) Gn 23,16. (6) Gn 24,7. (7) Gn 24,53. (8) Gn 35,13. (9) Gn 35,14. (10) Gn 35,15. (11) Gn 42,30. (12) Gn 45,27. (13) Gn 49,28.

dâbhar (spreken)  Tenakh Gn   Ex   Lv   Nu   Dt   Joz   Re   Rt  1 S  2 S  1 K  2 K  1 Kr  2 Kr  Ezr  Neh  Est  Job  Ps  Spr  Pr  Js  Jr  Ez  Da  Hos  Jl  Am  Ob  Jon  Mi  Hab  Sef  Hag  Zach  Mal   
dbr 756  29 37  26  39  52  26  10  29  31  63  35  12  27  13  10  23 39  97  79  14   

- Lettinga 12, 2012, 47a): de piël perf. qattal is naar analogie van het imperf. geworden tot qattil ; ook de eerste a werd i ; allereerst verzwakte de korte a in een gesloten onbeklemtoonde lettergreep tot è ; vervolgens werd die verder nog tot i ('wet van de verdunning'). Drie werkw. hebben de 2de klinker è.
- Grieks: act. ind. aor. 3de pers. enk. ελαλησεν = elalèsen (hij sprak) van het werkw. λαλεω = laleô (lallen, spreken, praten). Taalgebruik in het NT: laleô (lallen, spreken, praten). Taalgebruik in de LXX: laleô (lallen, spreken, praten). Gn (25). (1) Gn 12,4. (2) Gn 17,3. (3) Gn 17,23. (4) Gn 18,19. (5) Gn 19,14. (6) Gn 20,8. (7) Gn 21,1. (8) Gn 21,2. (9) Gn 23,8. (10) Gn 23,16. (11) Gn 24,7. (12) Gn 24,51. (13) Gn 34,3. (14) Gn 34,8. (15) Gn 35,13. (16) Gn 35,14. (17) Gn 35,15. (18) Gn 39,17. (19) Gn 39,19. (20) Gn 41,9. (21) Gn 41,17. (22) Gn 42,7. (23) Gn 42,28. (24) Gn 50,4. (25) Gn 50,21. Ex (30). Lv (38). Nu (68). Dt (28). Ex (30): (1) Ex 4,30. (2) Ex 6,2. (3) Ex 6,9. (4) Ex 6,10. (5) Ex 6,12. (6) Ex 6,28. (7) Ex 6,29. (8) Ex 7,7. (9) Ex 7,13. (10) Ex 8,11. (11) Ex 8,15. (12) Ex 9,35. (13) Ex 12,25. (14) Ex 14,1. (15) Ex 16,11. (16) Ex 16,23. (17) Ex 20,1. (18) Ex 24,3. (19) Ex 24,7. (20) Ex 25,1. (21) Ex 30,11. (22) Ex 30,17. (23) Ex 30,22. (24) Ex 31,1. (25) Ex 32,7. (26) Ex 32,28. (27) Ex 33,1. (28) Ex 34,31. (29) Ex 34,32. (30) Ex 40,1.

  laleô  bijbel OT Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  act. ind. aor. 3de pers. enk. elalèsen   431  400  189 106 39 11 38 31  13  19   

- Ned.: spreken. Arabisch: تَكَلَمَ = takallama (spreken). Taalgebruik in de Qoran: takallama (spreken). D.: sprechen. E.: to speek. Fr.: parler. Grieks: λαλεω = laleô (lallen, spreken, praten). Taalgebruik in het NT: laleô (lallen, spreken, praten). Hebreeuws: דָבַר = dâbhar (spreken). Taalgebruik in Tenakh: dâbhar (spreken). Lat.: loqui.

Gn 24,7.17. לֱזַרְעֲךָ (= lëzar`äkhâ: aan jouw geslacht; prefix voorzetsel lë + zn vr enk זֶרַע = zèra: geslacht + suffix pers. vnw 2de pers mann enk). Zie het wkw זָרַע = zâra`: zaaien, planten, voortbrengen. Taalgebruik in Tenakh: zèra` (zaad, nageslacht, nakomeling). Getalswaarde: zajin = 7, resj = 20 of 200, ajin = 16 of 70; totaal: 43 (26 + 17) OF 277 (priemgetal). Structuur: 7 - 2 - 7. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (7): (1) Gn 12,7. (2) Gn 15,18. (3) Gn 24,7. (4) Gn 26,4. (5) Gn 48,4. (6) Ex 33,1. (7) Dt 34,4.
- וּלְזַרְעֲךָ (= ûlëzarë`äkhâ: en aan jouw nageslacht; prefix voegwoord wë + prefix voorzetsel lë + zn vr enk זֶרַע = zèra: zaad, nageslacht, nakomeling + suffix pers vnw 2de pers mann enk). Zie het wkw זָרַע = zâra`: zaaien, planten, voortbrengen. Taalgebruik in Tenakh: zèra` (zaad, nageslacht, nakomeling). Getalswaarde: zajin = 7, resj = 20 of 200, ajin = 16 of 70 ; totaal: 43 (26 + 17) OF 277 (priemgetal). Structuur: 7 - 2 - 7. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (8): (1) Gn 13,15. (2) Gn 17,7. (3) Gn 17,8. (4) Gn 26,3. (5) Gn 28,4. (6) Gn 28,13. (7) Gn 35,12. (8) Nu 18,19.

lëzarë`äkhâ (aan uw nageslacht) < voorzetsel lë + zelfstandig naamwoord zr`+ suffix persoonlijk voornaamwoord tweede persoon mannelijk enkelvoud van het zelfst. naamw. zèra` (zaad, nageslacht, nakomeling). Taalgebruik in Tenakh: zèra` (zaad, nageslacht, nakomeling). Getalwaarde: zajin = 7, resj = 20 of 200, ajin = 16 of 70 ; totaal: 43 OF 277 (priemgetal). Structuur: 7 - 2 - 7. Tenakh: (1) Gn 12,7. (2) Gn 15,18. (3) Gn 24,7. (4) Gn 26,4. (5) Gn 48,4. (6) Ex 33,1. (7) Dt 34,4.
(1) Gn 12,7 (lëzarë`äkhâ ´èththen ´èth hâ´ârèts hâzzo´th = aan uw nageslacht zal ik dit land geven).
(2) Gn 15,18 (lëzarë`äkhâ nâthaththî ´èth hâ´ârèts hâzzo´th = aan uw nageslacht geef ik dit land).
(3) Gn 24,7 (lëzarë`äkhâ ´èththen ´èth hâ´ârèts hâzzo´th = aan uw nageslacht zal ik dit land geven).
(4) Gn 26,4 (wënâthaththî lëzarë`äkhâ ´èth kâl hâ´ärâzoth = en ik geef uw nageslacht heel het land).
(5) Gn 48,4 (wënâthaththî ´èth hâ´ârèts hâzzo´th lëzarë`äkhâ = en ik geef dit land aan uw nageslacht).
(6) Ex 33,1 (lëzarë`äkhâ ´èththënènnâh = aan uw nageslacht zal ik het geven).
(7) Dt 34,4 (lëzarë`äkhâ ´èththënènnâh = aan uw nageslacht zal ik het geven).
In Gn 24,7 citeert Abraham de woorden van JHWH. Hij verwijst naar Gn 12,7.

Gn 24,7.18. act. qal imperf. 1ste pers. enk. אֶתֵּן = ´èththen (ik geef) van het werkw. נָתַן = nâthan (geven). Taalgebruik in Tenakh: nâthan (geven). getalswaarde: nun = 14 of 50, thaw = 22 of 400 ; totaal: 50 of 500. Structuur: 5 - 4 - 5. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (81). Pentateuch (21). Eerdere Profeten (13). Latere Profeten (32). 12 Kleine Profeten (5). Geschriften (10). Gn (8): (1) Gn 12,7. (2) Gn 24,7. (3) Gn 26,3. (4) Gn 30,31. (5) Gn 34,11. (6) Gn 35,12. (7) Gn 38,18. (8) Gn 42,34.
- Ned.: geven. D.: geben. E.: to give. Fr.: donner - don: geven - gave. Grieks: διδωμι = didômi (geven).Hebreeuws: נָתַן = nâthan (geven). Taalgebruik in Tenakh: nâthan (geven). Lat. dare / donare - donum

Gn 24,7.17. - 18. לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן = lëzarë`äkhâ ´èththen (aan uw nageslacht zal ik geven). Tenakh (2): (1) Gn 12,7. (2) Gn 24,7.

Gn 24,7.19. אֶת = ´eth (accusatief). Taalgebruik in Tenakh: ´eth (accusatief). getalswaarde: aleph = 1, thaw = 22 of 400 ; totaal: 23 OF 401 (priemgetal). Structuur: 1 - 4 Eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet.. Tenakh (5699). Pentateuch (2002). Gn (525). Gn 24 (21): (1) Gn 24,1. (2) Gn 24,5. (3) Gn 24,6. (4) Gn 24,7. (5) Gn 24,8. (6) Gn 24,9. (7) Gn 24,23. (8) Gn 24,30. (9) Gn 24,35. (10) Gn 24,36. (11) Gn 24,47. (12) Gn 24,48. (13) Gn 24,49. (14) Gn 24,52. (15) Gn 24,57. (16) Gn 24,59. (17) Gn 24,60. (18) Gn 24,61. (19) Gn 24,64. (20) Gn 24,66. (21) Gn 24,67.

Gn 24,7.20. הָאָרֶץ = hâ´ârèts (de aarde) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw ´èrèts (land, aarde). Taalgebruik in Tenakh: ´èrètz (land). Getalswaarde: aleph = 1, resj = 20 of 200, tsade = 18 of 90 ; totaal: 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 291 (3 X 97). Structuur: 1 - 2 - 9. De som van de elementen is telkens 3. Tenakh (851). Pentateuch (316). Eerdere Profeten (132). Latere Profeten (215). 12 Kleine Profeten (53). Geschriften (135). Gn (113). Gn 24 (3): (1) Gn 24,3. (2) Gn 24,5. (3) Gn 24,7.
- וְהָאָרֶץ = wëhâ´ârèts (en de aarde) < prefix voegwoord wë + bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. אֶרֶץ =´èrèts (land, aarde). Taalgebruik in Tenakh: ´èrètz (land). Getalswaarde: aleph = 1, resj = 20 of 200, tsade = 18 of 90 ; 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 291 (3 X 97). Structuur: 1 - 2 - 9. De som van de elementen is telkens 3. Tenakh (38). Pentateuch (10). Eerdere Profeten (7). Latere Profeten (13). 12 Kleine Profeten (4). Geschriften (4). Pentateuch (10): (1) Gn 1,2. (2) Gn 2,1. (3) Gn 2,4. (4) Gn 34,10. (5) Gn 34,21. (6) Lv 25,23. (7) Lv 26,42. (8) Lv 26,43. (9) Dt 11,11. (10) Dt 28,23.
- Voor het eerst komen we een vorm van אֶרֶץ = ´èrèts (land, aarde) tegen. Het staat in samenhang met hemel en samen drukken ze de totaliteit uit.
- Grieks: acc. mann. enk. γην = gèn van het zelfst. naamw. γη = gè (aarde, land). Taalgebruik in de Septuaginta: gè (aarde). Taalgebruik in het NT: gè (aarde). Een vorm van γη = gè (aarde, land) in de LXX (3154), in het NT (248), in Gn 1 (16).

  gè  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
3 acc. vr. enk.  gèn 961    77  13  12  10  25  30  36 

nom. + dat. vr. enk. γη / γῃ = gè / gè(i) (aarde, land). Taalgebruik in de Septuaginta: gè (aarde). Taalgebruik in het NT: gè (aarde). Een vorm van γη = gè (aarde, land) in de LXX (3154), in het NT (248), in Gn 1 (16)..
- Ned.: aarde. Arabisch: أَرْض = ´arD (aarde). Taalgebruik in de Qoran: ´arD (aarde). Aramees: אֲרְעַ = ´ärë`a (aarde). D.: Erde. E.: earth. Fr.: terre. Grieks: γη = gè (aarde, land). Taalgebruik in het NT: gè (aarde). Hebreeuws: אֶרֶץ = ´èrèts (land, aarde). Taalgebruik in Tenakh: ´èrètz (land). Italiaans: terra. Lat.: terra. Spaans: tierra. Syrisch: ´ar`o (aarde).

Gn 24,7.19. - 20. אֶל הָאָרֶץ = ´èl hâ´ârèts (naar het land). Tenakh (53). Pentateuch (38). Gn (3). Ex (3). Lv (3). Nu (12). Dt (17). Eerdere Profeten (3). Latere Profeten (11). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (1). Gn (3): (1) Gn 12,1. (2) Gn 24,5 (2X). (3) Gn 50,24. Ex (3): (1) Ex 6,8. (2) Ex 12,25. (3) Ex 33,1. Lv (3): (1) Lv 19,23. (2) Lv 23,10. (3) Lv 25,2. Nu (12): (1) Nu 13,27. (2) Nu 14,3. (3) Nu 14,8. (4) Nu 14,16. (5) Nu 14,24. (6) Nu 14,30. (7) Nu 15,18. (8) Nu 20,12. (9) Nu 20,24. (10) Nu 32,7. (11) Nu 32,9. (12) Nu 34,2. Dt (17): (1) Dt 2,29. (2) Dt 4,21. (3) Dt 6,10. (4) Dt 7,1. (5) Dt 9,28. (6) Dt 11,29. (7) Dt 17,14. (8) Dt 18,9. (9) Dt 26,1. (10) Dt 26,3. (11) Dt 27,2. (12) Dt 27,3. (13) Dt 30,5. (14) Dt 31,7. (15) Dt 31,21. (16) Dt 31,23. (17) Dt 32,52. Buiten de Pentateuch (15).
In Gn 12,1 kreeg Abram de opdracht van JHWH om uit zijn land te trekken naar het land... In Gn 50,24 herinnert Jozef zijn broers aan de woorden van JHWH dat Hij hen vanuit dit land naar het land... zal leiden. Gn 12,1 en Gn 50,24 omsluiten de verhalen van de aartsvaders en Jozef. Van het ene land naar het andere.
- אֶת הָאָרֶץ = ´èth hâ´ârèts (het land). Tenakh (136). Gn (12): (1) Gn 1,28. (2) Gn 6,12. (3) Gn 6,13. (4) Gn 9,1. (5) Gn 12,7. (6) Gn 15,7. (7) Gn 15,18. (8) Gn 24,7. (9) Gn 35,12. (10) Gn 41,30. (11) Gn 42,30. (12) Gn 48,4. De getalswaarde van deze uitdrukking is 6 + 401 + 5 + 291 = 703 (19 X 37). Dit is de ster als 37 en de zeshoek als 19. Zie: http://www.biblewheel.com/gr/GR_LogosStar_Genesis.asp. Laten we in het getal 703 de nul weg, dan bekomen we 73 ; het spiegelbeeldgetal is 37. En we krijgen opnieuw 37 X 73, de ster als 73 en de zeshoek als 36.
- וְאֶת הָאָרֶץ = wë´èth hâ´ârèts (en het land). Tenakh (17): (1) Gn 35,12. (2) Gn 42,34. (3) Gn 49,15. (4) Ex 20,11. (5) Ex 31,17. (6) Dt 3,12. (7) Dt 4,26. (8) Dt 30,19. (9) Dt 31,28. (10) 2 K 19,15. (11) 2 Kr 2,11. (12) Js 37,16. (13) Jr 22,12. (14) Jr 23,24. (15) Jr 32,17. (16) Hag 2,6. (17) Hag 2,21.

Gn 24,7.18. - 20. אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ = ´èththen ´èth hâ´ârèts (ik geef het land). Tenakh (4): (1) Gn 12,7. (2) Gn 24,7. (3) Gn 35,12. (4) Dt 1,36.
- אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת = ´èththen ´èth hâ´ârèts hazzo´th (ik geef dit land). Tenakh (2): (1) Gn 12,7. (2) Gn 24,7.
- נָתַתִּי אֶת הָאָרֶץ = nâthaththî ´èth hâ´ârèts (ik zal geven het land). Tenakh (3): (1) Gn 15,18. (2) Nu 33,53. (3) Re 1,2.

Gn 24,7.19. - 21. אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת = ´èth hâ´ârèts hazzo´th (dit land). Tenakh (14): (1) Gn 12,7. (2) Gn 15,7. (3) Gn 15,18. (4) Gn 24,7. (5) Gn 48,4. (6) Nu 32,5. (7) Dt 3,18. (8) Dt 9,4. (9) Dt 26,9. (10) Joz 1,13. (11) Joz 13,7. (12) Jr 32,22. (13) Jr 36,29. (14) Ez 47,21.

Gn 24,7.17. - 21. Gn 12,7: לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת = lëzarë`äkhâ ´èththen ´èth hâ´ârèts hâzzo´th (aan uw nageslacht zal ik dit land geven). Evenzo in Gn 24,7. In Gn 24,7 citeert Abraham de woorden van JHWH. Hij verwijst naar Gn 12,7.
- Abraham zendt dienaars naar zijn geboorteplaats om een vrouw voor zijn zoon Isaak te zoeken. De dienaars werpen op: als het ons niet lukt, dat een vrouw uit je geboorteplaats naar hier meekomt, zullen we dan Isaak naar jouw geboorteplaats terugbrengen. Abraham verwerpt dit omdat JHWH de belofte van de gave van het land heeft gedaan. Deze belofte aan Abram had plaats in Gn 12,7 en Gn 15,18. In beide teksten is niet expliciet sprake van een eed. In Gn 15,1-21 is er sprake van een verbondssluiting, en die ging wellicht gepaard met een eed. In Gn 24,1-67 gaat het om het verzekeren van het nageslacht. Dat nageslacht mag echter niet losgekoppeld worden aan het bezit van het land.


Gn 24,8 - Gn 24,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
8 ἐὰν δὲ μὴ θέλῃ ἡ γυνὴ πορευθῆναι μετὰ σοῦ εἰς τὴν γῆν ταύτην, καθαρὸς ἔσῃ ἀπὸ τοῦ ὅρκου μου· μόνον τὸν υἱόν μου μὴ ἀποστρέψῃς ἐκεῖ. 8 sin autem noluerit mulier sequi te non teneberis iuramento filium tantum meum ne reducas illuc   8 Maar indien de vrouw u niet volgen wil, zo zult gij rein zijn van dezen mijn eed; alleenlijk breng mijn zoon daar niet weder heen. [8] Zou er geen vrouw met je mee willen, dan ben je ontslagen van de eed die ik je laat zweren; maar in geen geval mag je mijn zoon naar dat land terugbrengen.’       8. Et si la femme ne veut pas te suivre, tu seras quitte du serment que je t'impose. En tout cas, ne ramène pas mon fils là-bas.

King James Bible. [8] And if the woman will not be willing to follow thee, then thou shalt be clear from this my oath: only bring not my son thither again.
Luther-Bibel. 8 Wenn aber das Mädchen dir nicht folgen will, so bist du dieses Eides ledig. Nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin!

Tekstuitleg van

Gn 24,9 - Gn 24,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
9 καὶ ἔθηκεν ὁ παῖς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ὑπὸ τὸν μηρὸν ῾Αβραὰμ τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ ὤμοσεν αὐτῷ περὶ τοῦ ρήματος τούτου. 9 posuit ergo servus manum sub femore Abraham domini sui et iuravit illi super sermone hoc   9 Toen legde de knecht zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem over deze zaak. [9] Toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van zijn meester Abraham en beloofde onder ede wat hij gevraagd had.      9. Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son maître Abraham et il lui prêta serment pour cette affaire.

King James Bible.[9] And the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and sware to him concerning that matter. [
Luther-Bibel. 9 Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor es ihm.

Tekstuitleg van

Gn 24,10 - Gn 24,10 -
10 Καὶ ἔλαβεν ὁ παῖς δέκα καμήλους ἀπὸ τῶν καμήλων τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαθῶν τοῦ κυρίου αὐτοῦ μεθ᾿ ἑαυτοῦ καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν εἰς τὴν πόλιν Ναχώρ.

10 tulitque decem camelos de grege domini sui et abiit ex omnibus bonis eius portans secum profectusque perrexit Mesopotamiam ad urbem Nahor

1 Abraham nu was oud en wel bedaagd; en de HEERE had Abraham in alles gezegend. 2 Zo sprak Abraham tot zijn knecht, den oudste van zijn huis, regerende over alles, wat hij had: Leg toch uw hand onder mijn heup, 3 Opdat ik u doe zweren bij den HEERE, den God des hemels, en den God der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochteren der Kanaänieten, in het midden van welke ik woon; 4 Maar dat gij naar mijn land, en naar mijn maagschap trekken, en voor mijn zoon Izak een vrouw nemen zult. 5 En die knecht zeide tot hem: Misschien zal die vrouw mij niet willen volgen in dit land; zal ik dan uw zoon moeten wederbrengen in het land, waar gij uitgetogen zijt? 6 En Abraham zeide tot hem: Wacht u, dat gij mijn zoon niet weder daarheen brengt! 7 De HEERE, de God des hemels, Die mij uit mijns vaders huis en uit het land mijner maagschap genomen heeft, en Die tot mij gesproken heeft, en Die mij gezworen heeft, zeggende: Aan uw zaad zal Ik dit land geven! Die Zelf zal Zijn Engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon van daar een vrouw neemt. 8 Maar indien de vrouw u niet volgen wil, zo zult gij rein zijn van dezen mijn eed; alleenlijk breng mijn zoon daar niet weder heen. 9 Toen legde de knecht zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem over deze zaak. 10 En die knecht nam tien kemelen van zijns heren kemelen, en toog heen; en al het goed zijns heren was in zijn hand; en hij maakte zich op, en toog heen naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor.

10. Le serviteur prit dix des chameaux de son maître et, emportant de tout ce que son maître avait de bon, il se mit en route pour l'Aram Naharayim, pour la ville de Nahor.

10 So nahm der Knecht zehn Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn und machte sich auf und zog nach Mesopotamien, zu der Stadt Nahors.

King James Bible. 10] And the servant took ten camels of the camels of his master, and departed; for all the goods of his master were in his hand: and he arose, and went to Mesopotamia, unto the city of Nahor.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

 

Gn 24,11 - Gn 24,11: Het0 huwelijk van Isaak - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 24 -- Gn 24,1-67 -- Gn 24,1 - Gn 24,2 - Gn 24,3 - Gn 24,4 - Gn 24,5 - Gn 24,6 - Gn 24,7 - Gn 24,8 - Gn 24,9 - Gn 24,10 - Gn 24,11 - Gn 24,12 - Gn 24,13 - Gn 24,14 - Gn 24,15 - Gn 24,16 - Gn 24,17 - Gn 24,18 - Gn 24,19 - Gn 24,20 - Gn 24,21 - Gn 24,22 - Gn 24,23 - Gn 24,24 - Gn 24,25 - Gn 24,26 - Gn 24,27 - Gn 24,28 - Gn 24,29 - Gn 24,30 - Gn 24,31 - Gn 24,32 - Gn 24,33 - Gn 24,34 - Gn 24,35 - Gn 24,36 - Gn 24,37 - Gn 24,38 - Gn 24,39 - Gn 24,40 - Gn 24,41 - Gn 24,42 - Gn 24,43 - Gn 24,44 - Gn 24,45 - Gn 24,46 - Gn 24,47 - Gn 24,48 - Gn 24,49 - Gn 24,50 - Gn 24,51 - Gn 24,52 - Gn 24,53 - Gn 24,54 - Gn 24,55 - Gn 24,56 - Gn 24,57 - Gn 24,58 - Gn 24,59 - Gn 24,60 - Gn 24,61 - Gn 24,62 - Gn 24,63 - Gn 24,64 - Gn 24,65 - Gn 24,66 - Gn 24,67 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
11 καὶ ἐκοίμισε τὰς καμήλους ἔξω τῆς πόλεως παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ ὕδατος τὸ πρὸς ὀψέ, ἡνίκα ἐκπορεύονται αἱ ὑδρευόμεναι. 11 cumque camelos fecisset accumbere extra oppidum iuxta puteum aquae vespere eo tempore quo solent mulieres egredi ad hauriendam aquam dixit `eth `èrèbh    11] Op een avond, tegen de tijd dat de vrouwen de stad uit komen om water te putten, liet hij zijn kamelen neerknielen bij de put       11. Il fit agenouiller les chameaux en dehors de la ville, près du puits, à l'heure du soir, à l'heure où les femmes sortent pour puiser.

King James Bible. [11] And he made his camels to kneel down without the city by a well of water at the time of the evening, even the time that women go out to draw water. [12] And he said, O LORD God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

8. - 9. lë`eth `èrèbh (bij avondtijd). Verwijzing: `eth (tijd), zie Zach 10,1.Lat. tempus, -oris. Fr. le temps. Ned. tijd. D. Zeit. Avond. D. Abend. E. evening. Lat. ad vesperas. Gr. hespera. In vier verzen in de bijbel: (1) Gn 8,11. (2) Gn 24,11. (3) Js 17,14. (4) Zach 14,7. opse (laat). Verwijzing: opse (laat), zie Mt 28,1. Lat. serus (serenade). Fr. soir. Het komt in zeven verzen in de bijbel voor. In vier verzen in het O.T..: (1) Gn 24,11: de dienaars van Abraham wachten bij de bron tot 's avonds wanneer de vrouwen water komen putten, onder wie Rebecca. (2) Ex 30,8 (reukoffer bij avond). (3) Js 5,11. (4) Jr 2,23. In drie verzen in het N.T.: (1) Mt 28,1. (2) Mc 11,19. (3) Mc 13,35. Zie ook: lë`eth `èrèbh (bij avondtijd). Verwijzing: `eth (tijd), zie Zach 10,1. In vier verzen in de bijbel: (1) Gn 8,11. (2) Gn 24,11. (3) Js 17,14. (4) Zach 14,7.

Gn 24,12 - Gn 24,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
12 καὶ εἶπε· Κύριε ὁ Θεὸς τοῦ κυρίου μου ῾Αβραάμ, εὐόδωσον ἐναντίον ἐμοῦ σήμερον καὶ ποίησον ἔλεος μετὰ τοῦ κυρίου μου ῾Αβραάμ. 12 Domine Deus domini mei Abraham occurre obsecro hodie mihi et fac misericordiam cum domino meo Abraham     [12] en zei: ‘heer, God van mijn meester Abraham, laat mij vandaag slagen, en wees mijn meester Abraham gunstig gezind.     12. Et il dit: Yahvé, Dieu de mon maître Abraham, sois-moi propice aujourd'hui et montre ta bienveillance pour mon maître Abraham !

King James Bible. [13] Behold, I stand here by the well of water; and the daughters of the men of the city come out to draw water:
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

11.

Gn 24,13 - Gn 24,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
13 ἰδοὺ ἐγὼ ἕστηκα ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος, αἱ δὲ θυγατέρες τῶν οἰκούντων τὴν πόλιν ἐκπορεύονται ἀντλῆσαι ὕδωρ, 13 ecce ego sto propter fontem aquae et filiae habitatorum huius civitatis egredientur ad hauriendam aquam     [13] Ik sta hier nu bij de waterbron en straks komen de meisjes uit de stad water halen.      13. Je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau.

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,14 - Gn 24,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
14 καὶ ἔσται ἡ παρθένος, ᾗ ἂν ἐγὼ εἴπω, ἐπίκλινον τὴν ὑδρίαν σου, ἵνα πίω, καὶ εἴπῃ μοι, πίε σύ, καὶ τὰς καμήλους σου ποτιῶ, ἕως ἂν παύσωνται πίνουσαι, ταύτην ἡτοίμασας τῷ παιδί σου τῷ ᾿Ισαάκ, καὶ ἐν τούτῳ γνώσομαι ὅτι ἐποίησας ἔλεος μετὰ τοῦ κυρίου μου ῾Αβραάμ. 14 igitur puella cui ego dixero inclina hydriam tuam ut bibam et illa responderit bibe quin et camelis tuis dabo potum ipsa est quam praeparasti servo tuo Isaac et per hoc intellegam quod feceris misericordiam cum domino meo     [14] Wanneer het meisje tegen wie ik zeg: “Reik mij uw kruik aan om te drinken”, antwoordt: “Drink maar gerust, en ik zal uw kamelen ook nog te drinken geven”, dan zal dat het meisje zijn dat U voor uw dienaar Isaak bestemd hebt; daaraan zal ik zien dat U mijn meester gunstig gezind bent.’       14. La jeune fille à qui je dirai: Incline donc ta cruche, que je boive et qui répondra: Bois et j'abreuverai aussi tes chameaux, ce sera celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et je connaîtrai à cela que tu as montré ta bienveillance pour moi.

King James Bible.[14] And let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also: let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,15 - Gn 24,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
15 καὶ ἐγένετο πρὸ τοῦ συντελέσαι αὐτὸν λαλοῦντα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ Ρεβέκκα ἐξεπορεύετο ἡ τεχθεῖσα Βαθουήλ, υἱῷ Μελχὰς τῆς γυναικὸς Ναχώρ, ἀδελφοῦ δὲ ῾Αβραάμ, ἔχουσα τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτῆς. 15 necdum intra se verba conpleverat et ecce Rebecca egrediebatur filia Bathuel filii Melchae uxoris Nahor fratris Abraham habens hydriam in scapula     [15] Hij was nog niet uitgesproken, of daar kwam Rebekka aan, de dochter van Betuël, de zoon van Milka, de vrouw van Abrahams broer Nachor; zij droeg een kruik op haar schouder.       15. Il n'avait pas fini de parler que sortait Rébecca, qui était fille de Bétuel, fils de Milka, la femme de Nahor, frère d'Abraham, et elle avait sa cruche sur l'épaule.

King James Bible. [15] And it came to pass, before he had done speaking, that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Gn 24,15.

Gn 24,15.8. ind. imperf. 3de pers. enk. εξεπορευετο = exeporeueto (hij begaf zich op weg naar buiten) van het werkw. εκπορευομαι = ekporeuomai (zich op weg begeven uit). Taalgebruik in het NT: ekporeuomai (zich op weg begeven uit). Taalgebruik in de LXX: ekporeuomai (zich op weg begeven uit). Taalgebruik in Mc: ekporeuomai (zich op weg begeven uit). LXX (18). Pentateuch (4): (1) Gn 24,15. (2) Gn 24,45. (3) Ex 33,7. (4) Ex 33,11. NT (3): (1) Mt 3,5. (2) Mc 1,5. (3) Lc 4,37. Een vorm van εκπορευομαι = ekporeuomai (zich op weg begeven uit) in de LXX (172), in het NT (33), in Mt (5), in Mc (11), in Lc (3), in Joh (2), in Hnd (3). In Mc (11): (1) Mc 1,5. (2) Mc 6,11  . (3) Mc 7,15  . (4) Mc 7,19. (5) Mc 7,20. (6) Mc 7,21. (7) Mc 7,23  . (8) Mc 10,17. (9) Mc 10,46. (10) Mc 11,19. (11) Mc 13,1  . Een vorm van εκπορευομαι = ekporeuomai (zich op weg begeven uit) vergezeld van εκ = ek (4): (1) Mc 7,15. (2) Mc 7,20. (3) Mc 7,21. (4) Mc 13,1, van εξω = exô (1): Mc 11,19, van -θεν = -then (2): (1) Mc 6,11. (2) Mc 7,21.
- Ned.: p of ph = f -> v + r. Het woord behoort tot de groep van varen. Mnd.. voort. Ofries: forda. Oeng.: ford. D.: fahren. Grieks: πορος = poros: weg door een water heen, wad, voorde, veer, doorwaadbare plaats. Lat.: por-tus: haven.

Gn 24,1514. נָחוֹר = nâchôr (Nachor). Taalgebruik in Tenakh: nâchôr (Nachor). Getalwaarde: nun = 14 of 50, chet = 8, waw = 6, resj = 20 of 200 ; totaal: 48 (2² X 2² X 3) OF 264 (2³ X 3 X 11). Structuur: 5 - 8 - 6 - 2. De som van de elementen is telkens 3. Tenakh (14): (1) Gn 11,22. (2) Gn 11,23. (3) Gn 11,24. (4) Gn 11,25. (5) Gn 11,26. (6) Gn 11,27. (7) Gn 11,29. (8) Gn 24,10. (9) Gn 24,15. (10) Gn 24,47. (11) Gn 29,5. (12) Gn 31,53. (13) Joz 24,2. (14) 1 Kr 1,26
- Vooreerst is Nachor de zoon van Serug. Vervolgens had Nachor een kleinzoon die ook Nachor heette. Er is ook een stad die Nachor heet.
- וְנָחוֹר = wënâchôr (en Nachor). Tenakh (1): Gn 11,29.


Gn 24,16 - Gn 24,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
16 ἡ δὲ παρθένος ἦν καλὴ τῇ ὄψει σφόδρα· παρθένος ἦν, ἀνὴρ οὐκ ἔγνω αὐτήν. καταβᾶσα δὲ ἐπὶ τὴν πηγὴν ἔπλησε τὴν ὑδρίαν αὐτῆς καὶ ἀνέβη. 16 puella decora nimis virgoque pulcherrima et incognita viro descenderat autem ad fontem et impleverat hydriam ac revertebatur     [16] Het was een mooi meisje; zij had de huwbare leeftijd en nog geen man had omgang met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en kwam weer naar boven.      16. La jeune fille était très belle, elle était vierge, aucun homme ne l'avait approchée. Elle descendit à la source, emplit sa cruche et remonta.

King James Bible. [16] And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her: and she went down to the well, and filled her pitcher, and came up.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Gn 24,16.

Gn 24,16.11. prefix voegw. wë + act. piël imperf. 3de pers. vr. enk. וַתְּמַלֵּא = waththëmalle´ (en zij vulde) van het werkw. מָלָא = mâlâ´ (vullen, vervullen). Taalgebruik in Tenakh: mâlâ´ (vullen, vervullen). Getalwaarde: mem = 13 of 40, lamed = 12 of 30, aleph = 1 ; totaal: 26 OF 71. Structuur: 4 - 3 - 1. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (3): (1) Gn 21,19. (2) Gn 24,16. (3) Ps 80,10.

Gn 24,16.13. - Grieks: act. ind. aor. 3de pers. enk. ανεβη = anebè (hij klom naar boven) van het werkw. αναβαινω = anabainô (beklimmen, naar boven klimmen, naar boven banen). Taalgebruik in het NT: anabainô (beklimmen). Taalgebruik in de LXX: anabainô (beklimmen). Bijbel (187). OT (165). Pentateuch (24). Gn (10): (1) Gn 13,1. (2) Gn 17,22. (3) Gn 19,30. (4) Gn 24,16. (5) Gn 26,23. (6) Gn 32,27. (7) Gn 35,13. (8) Gn 38,12. (9) Gn 46,29. (10) Gn 50,7. Ex (10): (1) Ex 2,23. (2) Ex 16,13. (3) Ex 19,3. (4) Ex 19,20. (5) Ex 24,9. (6) Ex 24,15. (7) Ex 24,18. (8) Ex 34,4. (9) Ex 40,36. (10) Ex 40,37. Nu (3): (1) Nu 9,17. (2) Nu 10,11. (3) Nu 33,38. Dt (1) Dt 34,1. NT (22). Bij Matteüs komt het in drie verzen voor: bij het doopsel (Mt 3,16), bij de bergrede (Mt 5,1) en bij het wandelen over het water (Mt 14,23). Mc (1): Mc 6,51. Lc (3): (1) Lc 2,4. (2) Lc 9,28. (3) Lc 19,4.


  anabainô (beklimmen)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  act. ind. aor. 3de pers. enk. anebè   187  165  22  12     
Gn 24,17 - Gn 24,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
17 ἐπέδραμε δὲ ὁ παῖς εἰς συνάντησιν αὐτῆς καὶ εἶπε· πότισόν με μικρὸν ὕδωρ ἐκ τῆς ὑδρίας σου. 17 occurritque ei servus et ait pauxillum mihi ad sorbendum praebe aquae de hydria tua     [17] De dienaar van Abraham liep vlug naar haar toe en vroeg: ‘Mag ik alstublieft wat drinken uit uw kruik?’       17. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit: S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche.

King James Bible. [17] And the servant ran to meet her, and said, Let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,18 - Gn 24,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
18 ἡ δὲ εἶπε· πίε, κύριε. καὶ ἔσπευσε καὶ καθεῖλε τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τὸν βραχίονα αὐτῆς καὶ ἐπότισεν αὐτόν, ἕως ἐπαύσατο πίνων. 18 quae respondit bibe domine mi celeriterque deposuit hydriam super ulnam suam et dedit ei potum     [18] Zij antwoordde: ‘Drink maar, mijn heer.’ Meteen liet zij de kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken.       18. Elle répondit: Bois, Monseigneur et vite elle abaissa sa cruche sur son bras et le fit boire.

King James Bible. [18] And she said, Drink, my lord: and she hasted, and let down her pitcher upon her hand, and gave him drink.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,19 - Gn 24,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
19 καὶ εἶπε· καὶ ταῖς καμήλοις σου ὑδρεύσομαι, ἕως ἂν πᾶσαι πίωσι. 19 cumque ille bibisset adiecit quin et camelis tuis hauriam aquam donec cuncti bibant     [19] Toen zij hiermee klaar was, zei ze: ‘Ik zal ook water halen voor uw kamelen, tot ze genoeg gedronken hebben.’       19. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit: Je vais puiser aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils soient désaltérés.

King James Bible. [19] And when she had done giving him drink, she said, I will draw water for thy camels also, until they have done drinking.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,20 - Gn 24,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
20 καὶ ἔσπευσε καὶ ἐξεκένωσε τὴν ὑδρίαν εἰς τὸ ποτιστήριον καὶ ἔδραμεν ἐπὶ τὸ φρέαρ ἀντλῆσαι πάλιν καὶ ὑδρεύσατο πάσαις ταῖς καμήλοις. 20 effundensque hydriam in canalibus recurrit ad puteum ut hauriret aquam et haustam omnibus camelis dedit     [20] Vlug goot zij haar kruik in de drinkbak leeg en liep opnieuw naar de put; zo haalde zij water voor al zijn kamelen.       20. Vite elle vida sa cruche dans l'auge, courut encore au puits pour puiser et puisa pour tous les chameaux.

King James Bible. [20] And she hasted, and emptied her pitcher into the trough, and ran again unto the well to draw water, and drew for all his camels.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,21 - Gn 24,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [21] De man keek zwijgend naar haar om te zien of de heer zijn reis met succes bekroond had of niet.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,22 - Gn 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [22] Zodra de kamelen genoeg gedronken hadden, haalde hij een gouden neusring van een halve sikkel tevoorschijn en deed twee armbanden van tien sikkel goud om haar polsen.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,23 - Gn 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [23] Hij zei: ‘Vertel eens: van wie bent u een dochter? Zou er in het huis van uw vader plaats zijn om te overnachten?’      

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,24 - Gn 24,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [24] Zij antwoordde: ‘Ik ben een dochter van Betuël, de zoon die Milka aan Nachor geschonken heeft.’        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,25 - Gn 24,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [25] Zij voegde eraan toe: ‘Stro en voer hebben wij in overvloed, en er is ook plaats om te overnachten.’        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,26 - Gn 24,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [26] Toen viel de man op zijn knieën, boog diep voor de heer        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,27 - Gn 24,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [27] en zei: ‘Gezegend zij de heer, de God van mijn meester Abraham, die hem zijn genade en trouw niet heeft onthouden en mij regelrecht naar het huis van de broer van mijn meester gebracht heeft.’       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,28 - Gn 24,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
       
[28] Het meisje was al naar huis gesneld en had daar aan haar moeder verteld wat er gebeurd was.
     

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,29 - Gn 24,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [29] Nu had Rebekka een broer die Laban heette; deze Laban liep vlug naar de man bij de bron.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,30 - Gn 24,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [30] Nadat hij de neusring en de armbanden om de polsen van zijn zuster Rebekka had gezien, en haar hele verhaal had gehoord, ging hij meteen naar hem toe; hij stond daar nog met zijn kamelen bij de bron.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,31 - Gn 24,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [31] Laban zei: ‘Neem bij ons uw intrek, gezegende van de heer; waarom blijft u buiten staan? Ik heb het huis voor u in gereedheid gebracht en er is een stal voor de kamelen.’       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,32 - Gn 24,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [32] Toen ging de man mee naar zijn huis. Men zadelde de kamelen af en gaf ze stro en voer; voor hemzelf en de mannen die hem vergezelden bracht men water om de voeten te wassen.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,33 - Gn 24,33 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [33] Maar toen het eten was opgediend, zei hij: ‘Ik wil niet eten voor ik mijn woord gedaan heb.’ En Laban antwoordde: ‘Spreek maar!’       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,34 - Gn 24,34 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [34] Hij zei: ‘Ik ben een dienaar van Abraham.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,35 - Gn 24,35 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [35] De heer heeft mijn meester overvloedig gezegend, zodat hij rijk is. Hij heeft hem schapen en runderen, zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen en ezels geschonken.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,36 - Gn 24,36 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [36] En Sara, de vrouw van mijn meester, heeft hem een zoon gebaard toen zij al oud was; alles wat hij bezit heeft hij voor deze zoon bestemd.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,37 - Gn 24,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [37] Mijn meester heeft mij een eed laten zweren en mij deze opdracht gegeven: “Zoek voor mijn zoon geen vrouw onder de meisjes van Kanaän, waar ik woon.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,38 - Gn 24,38 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [38] Je moet naar mijn ouderlijk huis en mijn verwanten gaan en daar een vrouw voor mijn zoon zoeken.”        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,39 - Gn 24,39 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [39] Ik zei tegen mijn meester: “Misschien zal de vrouw niet met mij mee willen.”       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,40 - Gn 24,40 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [40] Hij antwoordde mij: “De heer, naar wie ik steeds mijn schreden richt, zal zijn engel met je mee zenden en je reis laten slagen. Je moet voor mijn zoon een vrouw zoeken uit mijn ouderlijk huis en mijn stamhuis.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,41 - Gn 24,41 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [41] Je bent pas van je eed ontslagen, wanneer je bij mijn verwanten bent geweest en men je daar geen vrouw heeft willen geven; in dat geval ben je van de eed ontslagen.”        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,42 - Gn 24,42 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [42] Toen ik vandaag bij de bron gekomen was, zei ik: heer, God van mijn meester Abraham, wil toch de reis, die ik ondernomen heb, met succes bekronen.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,43 - Gn 24,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [43] Ik sta hier nu bij de waterbron; wanneer een meisje water komt halen en ik tegen haar zeg: “Mag ik alstublieft wat drinken uit uw kruik?”        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,44 - Gn 24,44 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [44] en zij antwoordt: “Drink zelf, daarna zal ik ook voor uw kamelen water halen”, dan zal dat meisje de vrouw zijn die de heer voor de zoon van mijn meester heeft bestemd.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,45 - Gn 24,45 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [45] Ik was nog niet uitgesproken, of daar kwam Rebekka aan, met een kruik op haar schouder, en daalde af naar de bron om water te halen. Ik vroeg haar: “Mag ik alstublieft wat drinken?”        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Gn 24,45.

Gn 24,45.8. רִבְקָה = ribhëqâh (Rebekka). Taalgebruik in Tenakh: ribhëqâh (Rebekka). Getalswaarde: resj = 30 of 200, beth = 2, qoph = 19 of 100, he = 5; totaal: 56 (2³ X 7) OF 307 (priemgetal). Structuur: 2 - 2 - 1 - 5. Tenakh (21): (1) Gn 22,23. (2) Gn 24,15. (3) Gn 24,30. (4) Gn 24,45. (5) Gn 24,51. (6) Gn 24,59. (7) Gn 24,60. (8) Gn 24,61. (9) Gn 24,64. (10) Gn 24,67. (11) Gn 25,20. (12) Gn 25,21. (13) Gn 26,7. (14) Gn 26,8. (15) Gn 27,11. (16) Gn 27,15. (17) Gn 27,46. (18) Gn 28,5. (19) Gn 29,12. (20) Gn 35,8. (21) Gn 49,31. Rebekka was de kleindochter van Milka en Nachor (broer van Abram / Abraham), de dochter van Betuël (de jongste zoon van Milka en Nachor). We weten niet wie de moeder van Rebekka is. Ze was de broer van Laban. Zij was de echtgenote van Isaak en de moeder van Esau en Jakob.

Gn 24,45.9. ind. imperf. 3de pers. enk. εξεπορευετο = exeporeueto (hij begaf zich op weg naar buiten) van het werkw. εκπορευομαι = ekporeuomai (zich op weg begeven uit). Taalgebruik in het NT: ekporeuomai (zich op weg begeven uit). Taalgebruik in de LXX: ekporeuomai (zich op weg begeven uit). Taalgebruik in Mc: ekporeuomai (zich op weg begeven uit). LXX (18). Pentateuch (4): (1) Gn 24,15. (2) Gn 24,45. (3) Ex 33,7. (4) Ex 33,11. NT (3): (1) Mt 3,5. (2) Mc 1,5. (3) Lc 4,37. Een vorm van εκπορευομαι = ekporeuomai (zich op weg begeven uit) in de LXX (172), in het NT (33), in Mt (5), in Mc (11), in Lc (3), in Joh (2), in Hnd (3). In Mc (11): (1) Mc 1,5. (2) Mc 6,11  . (3) Mc 7,15  . (4) Mc 7,19. (5) Mc 7,20. (6) Mc 7,21. (7) Mc 7,23  . (8) Mc 10,17. (9) Mc 10,46. (10) Mc 11,19. (11) Mc 13,1  . Een vorm van εκπορευομαι = ekporeuomai (zich op weg begeven uit) vergezeld van εκ = ek (4): (1) Mc 7,15. (2) Mc 7,20. (3) Mc 7,21. (4) Mc 13,1, van εξω = exô (1): Mc 11,19, van -θεν = -then (2): (1) Mc 6,11. (2) Mc 7,21.
- Ned.: p of ph = f -> v + r. Het woord behoort tot de groep van varen. Mnd.. voort. Ofries: forda. Oeng.: ford. D.: fahren. Grieks: πορος = poros: weg door een water heen, wad, voorde, veer, doorwaadbare plaats. Lat.: por-tus: haven.

Gn 24,45.13. verbindingswoord wa + werkw.vorm act. ind. imperf. 3de pers. mann. enk. וַיֵּרֶד = wajjerèd (en hij daalde - neer -) van het werkw. יָרַד =jârad (afdalen, afstijgen, vallen). Taalgebruik in Tenakh: järad (afdalen, afstijgen, vallen). getalswaarde: jod = 10, resj = 20 of 200, daleth = 4 ; totaal: 34 (2 X 17) OF of 214 (2 X 107). Structuur: 1 - 2 - 4. De som van de elementen is telkens 7. MT (41). Pentateuch (15): (1) Gn 11,5. (2) Gn 12,10. (3) Gn 15,11. (4) Gn 38,1. (5) Ex 19,14. (6) Ex 19,20. (7) Ex 19,25. (8) Ex 32,15. (9) Ex 34,5. (10) Lv 9,22. (11) Nu 11,25. (12) Nu 12,5. (13) Nu 14,45. (14) Nu 20,28. (15) Dt 26,5.
- act. ind. aor. 3de pers. enk. κατεβη = katebè (hij daalde neer) van het werkw. καταβαινω = katabainô (naar beneden dalen, afdalen). Taalgebruik in de Septuaginta: katabainô (neerdalen, afdalen). Taalgebruik in het NT: katabainô (neerdalen, afdalen). Bijbel (104). OT (91). NT (13). Gn (5): (1) Gn 11,5. (2) Gn 12,10. (3) Gn 15,11. (4) Gn 24,45. (5) Gn 38,1.

Gn 24,46 - Gn 24,46 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [46] Dadelijk liet zij de kruik van haar schouder glijden en zei: “Drink maar gerust; en ik zal ook uw kamelen nog te drinken geven.” Ik dronk; ook de kamelen gaf ze te drinken.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,47 - Gn 24,47 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [47] Ik vroeg haar: “Van wie bent u een dochter?” Zij antwoordde: “Van Betuël, de zoon van Nachor, die Milka hem geschonken heeft.” Toen deed ik een ring in haar neus en armbanden om haar polsen.      

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,48 - Gn 24,48 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [48] Ik viel op mijn knieën, boog mij voor de heer en zegende de heer, de God van mijn meester Abraham, die mij langs de juiste weg had geleid, zodat ik voor de zoon van mijn meester de dochter van zijn broer mocht vinden.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,49 - Gn 24,49 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [49] Als u mijn meester uw vriendschap en trouw wilt geven, zeg het mij dan; zo niet, zeg het dan eveneens; dan kan ik ergens anders gaan zoeken.’       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,50 - Gn 24,50 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
       
[50] Daarop antwoordden Laban en Betuël: ‘Dit is een beschikking van de heer; wij kunnen er niets tegen inbrengen.  
     

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,51 - Gn 24,51 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [51] Rebekka staat voor u klaar; neem haar met u mee als vrouw voor de zoon van uw meester, zoals de heer beschikt heeft.’        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,52 - Gn 24,52 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [52] Toen de dienaar van Abraham dit antwoord hoorde, boog hij diep voor de heer.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,53 - Gn 24,53 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [53] Daarna haalde de dienaar zilveren en gouden sieraden en gewaden tevoorschijn en gaf ze aan Rebekka; ook aan haar broer en haar moeder overhandigde hij kostbare geschenken.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

1. וַיוֹצֵא = wajjôtse´ (en hij deed uitgaan) < waw consec. + werkw.vorm act. hifil imperf. 3de pers. mann. enk. (jiqtol) van het werkw. יָצַא = jâtsa´ (uitgaan, uittrekken). Taalgebruik in Tenakh: jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken). Getalwaarde: jod = 10, tsade = 18 of 70, aleph = 1 ; totaal: 29 OF 81 (3³ X 3²). Structuur: 1 - 7 - 1. Tenakh (15). Pentateuch (6). Gn (4): (1) Gn 15,5. (2) Gn 24,53. (3) Gn 43,23. (4) Gn 48,12. Ex (1) Ex 19,17. Dt (1) Dt 4,20. Verder: (7) Re 6,19. (8) 2 K 11,12. (9) 2 K 24,13. (10) Jr 10,13. (11) Jr 50,25. (12) Ps 78,16. (13) Ps 105,43. (14) Ps 136,11. (15) 2 Kr 23,14. Een vorm van יָצַא = jâtsa´. Tenakh (1073).

Gn 24,54 - Gn 24,54 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [54] Zij aten en dronken, hijzelf en de mannen die hem vergezelden, en brachten daar de nacht door. Zodra zij de volgende ochtend opgestaan waren, zei hij: ‘Laat mij naar mijn meester gaan.’        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,55 - Gn 24,55 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
        [55] Maar de broer en de moeder van het meisje zeiden: ‘Laat haar nog een dag of tien bij ons blijven; daarna kan zij vertrekken.’        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,56 - Gn 24,56 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
**************$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*******************************************************21 ὁ δὲ ἄνθρωπος κατεμάνθανεν αὐτὴν καὶ παρεσιώπα τοῦ γνῶναι, εἰ εὐώδωκε Κύριος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἢ οὔ. 22 ἐγένετο δέ, ἡνίκα ἐπαύσαντο πᾶσαι αἱ κάμηλοι πίνουσαι, ἔλαβεν ὁ ἄνθρωπος ἐνώτια χρυσᾶ ἀνὰ δραχμὴν ὁλκῆς καὶ δύο ψέλλια ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐτῆς, δέκα χρυσῶν ὁλκὴ αὐτῶν. 23 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὴν καὶ εἶπε· θυγάτηρ τίνος εἶ; ἀνάγγειλόν μοι, εἰ ἔστι παρὰ τῷ πατρί σου τόπος ἡμῖν τοῦ καταλῦσαι. 24 ἡ δὲ εἶπεν αὐτῷ· θυγάτηρ Βαθουήλ εἰμι τοῦ Μελχάς, ὃν ἔτεκε τῷ Ναχώρ. 25 καὶ εἶπεν αὐτῷ· καὶ ἄχυρα καὶ χορτάσματα πολλὰ παρ᾿ ἡμῖν καὶ τόπος τοῦ καταλῦσαι. 26 καὶ εὐδοκήσας ὁ ἄνθρωπος προσεκύνησε τῷ Κυρίῳ καὶ εἶπεν· 27 εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ κυρίου μου ῾Αβραάμ, ὃς οὐκ ἐγκατέλιπε τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ τὴν ἀλήθειαν ἀπὸ τοῦ κυρίου μου· ἐμέ τε εὐώδωκε Κύριος εἰς οἶκον τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ κυρίου μου. 28 Καὶ δραμοῦσα ἡ παῖς ἀνήγγειλεν εἰς τὸν οἶκον τῆς μητρὸς αὐτῆς κατὰ τὰ ρήματα ταῦτα. 29 τῇ δὲ Ρεβέκκᾳ ἀδελφὸς ἦν ᾧ ὄνομα Λάβαν· καὶ ἔδραμε Λάβαν πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἔξω ἐπὶ τὴν πηγήν. 30 καὶ ἐγένετο ἡνίκα εἶδε τὰ ἐνώτια καὶ τὰ ψέλλια ἐν ταῖς χερσὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ καὶ ὅτε ἤκουσε τὰ ρήματα Ρεβέκκας τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ λεγούσης· οὕτω λελάληκέ μοι ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦλθε πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἑστηκότος αὐτοῦ ἐπὶ τῶν καμήλων ἐπὶ τῆς πηγῆς 31 καὶ εἶπεν αὐτῷ· δεῦρο εἴσελθε· εὐλογητὸς Κυρίου· ἱνατί ἕστηκας ἔξω; ἐγὼ δὲ ἡτοίμασα τὴν οἰκίαν καὶ τόπον ταῖς καμήλοις. 32 εἰσῆλθε δὲ ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν οἰκίαν καὶ ἀπέσαξε τὰς καμήλους καὶ ἔδωκεν ἄχυρα καὶ χορτάσματα ταῖς καμήλοις καὶ ὕδωρ νίψασθαι τοῖς ποσὶν αὐτοῦ καὶ τοῖς ποσὶ τῶν ἀνδρῶν τῶν μετ᾿ αὐτοῦ. 33 καὶ παρέθηκεν αὐτοῖς ἄρτους φαγεῖν. καὶ εἶπεν· οὐ μὴ φάγω, ἕως τοῦ λαλῆσαί με τὰ ρήματά μου. καὶ εἶπαν· λάλησον. 34 Καὶ εἶπε· παῖς ῾Αβραὰμ ἐγώ εἰμι. 35 Κύριος δὲ ηὐλόγησε τὸν κύριόν μου σφόδρα, καὶ ὑψώθη· καὶ ἔδωκεν αὐτῷ πρόβατα καὶ μόσχους καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον, παῖδας καὶ παιδίσκας, καμήλους καὶ ὄνους. 36 καὶ ἔτεκε Σάρρα ἡ γυνὴ τοῦ κυρίου μου υἱὸν ἕνα τῷ κυρίῳ μου μετὰ τὸ γηράσαι αὐτόν, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὅσα ἦν αὐτῷ. 37 καὶ ὥρκισέ με ὁ κύριός μου, λέγων· οὐ λήψῃ γυναῖκα τῷ υἱῷ μου ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν Χαναναίων, ἐν οἷς ἐγὼ παροικῶ ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, 38 ἀλλ᾿ ἢ εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου πορεύσῃ καὶ εἰς τὴν φυλήν μου καὶ λήψῃ γυναῖκα τῷ υἱῷ μου ἐκεῖθεν. 39 εἶπα δὲ τῷ κυρίῳ μου· μήποτε οὐ πορεύσεται ἡ γυνὴ μετ᾿ ἐμοῦ. 40 καὶ εἶπέ μοι· Κύριος ὁ Θεός, ᾧ εὐηρέστησα ἐναντίον αὐτοῦ, αὐτὸς ἐξαποστελεῖ τὸν ἄγγελον αὐτοῦ μετὰ σοῦ καὶ εὐοδώσει τὴν ὁδόν σου, καὶ λήψῃ γυναῖκα τῷ υἱῷ μου ἐκ τῆς φυλῆς μου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου. 41 τότε ἀθῷος ἔσῃ ἀπὸ τῆς ἀρᾶς μου· ἡνίκα γὰρ ἐὰν ἔλθῃς εἰς τὴν φυλήν μου καὶ μή σοι δῶσι, καὶ ἔσῃ ἀθῷος ἀπὸ τοῦ ὁρκισμοῦ μου. 42 καὶ ἐλθὼν σήμερον ἐπὶ τὴν πηγὴν εἶπα· Κύριε ὁ Θεὸς τοῦ κυρίου μου ῾Αβραάμ, εἰ σὺ εὐοδοῖς τὴν ὁδόν μου, ἐν ᾗ νῦν ἐγὼ πορεύομαι ἐν αὐτῇ, 43 ἰδοὺ ἐγὼ ἐφέστηκα ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος, καὶ αἱ θυγατέρες τῶν ἀνθρώπων τῆς πόλεως ἐκπορεύονται ἀντλῆσαι ὕδωρ, καὶ ἔσται ἡ παρθένος, ᾗ ἂν ἐγὼ εἴπω, πότισόν με ἐκ τῆς ὑδρίας σου μικρὸν ὕδωρ, 44 καὶ εἴπῃ μοι, καὶ σὺ πίε καὶ ταῖς καμήλοις σου ὑδρεύσομαι, αὕτη ἡ γυνή, ἣν ἡτοίμασε Κύριος τῷ ἑαυτοῦ θεράποντι ᾿Ισαάκ, καὶ ἐν τούτῳ γνώσομαι, ὅτι πεποίηκας ἔλεος τῷ κυρίῳ μου ῾Αβραάμ. 45 καὶ ἐγένετο πρὸ τοῦ συντελέσαι με λαλοῦντα ἐν τῇ διανοίᾳ μου, εὐθὺς Ρεβέκκα ἐξεπορεύετο ἔχουσα τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τῶν ὤμων καὶ κατέβη ἐπὶ τὴν πηγὴν καὶ ὑδρεύσατο. εἶπα δὲ αὐτῇ· πότισόν με. 46 καί σπεύσασα καθεῖλε τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τὸν βραχίονα αὐτῆς ἀφ᾿ ἑαυτῆς καὶ εἶπε· πίε σύ, καὶ τὰς καμήλους σου ποτιῶ. καὶ ἔπιον καὶ τὰς καμήλους ἐπότισε. 47 καὶ ἠρώτησα αὐτήν· καὶ εἶπα· θυγάτηρ τίνος εἶ; ἀνάγγειλόν μοι. ἡ δὲ ἔφη· θυγάτηρ Βαθουήλ εἰμι τοῦ υἱοῦ Ναχώρ, ὃν ἔτεκεν αὐτῷ Μελχά. καὶ περιέθηκα αὐτῇ τὰ ἐνώτια καί τὰ ψέλλια περὶ τὰς χεῖρας αὐτῆς· 48 καὶ εὐδοκήσας προσεκύνησα τῷ Κυρίῳ καὶ εὐλόγησα Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ κυρίου μου ῾Αβραάμ, ὃς εὐώδωσέ με ἐν ὁδῷ ἀληθείας, λαβεῖν τὴν θυγατέρα τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ κυρίου μου τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 49 εἰ οὖν ποιεῖτε ὑμεῖς ἔλεος καὶ δικαιοσύνην πρὸς τὸν κύριόν μου, ἀπαγγείλατέ μοι, εἰ δὲ μή, ἀπαγγείλατέ μοι, ἵνα ἐπιστρέψω εἰς δεξιὰν ἢ ἀριστεράν. 50 ᾿Αποκριθεὶς δὲ Λάβαν καὶ Βαθουὴλ εἶπαν· παρὰ Κυρίου ἐξῆλθε τὸ πρόσταγμα τοῦτο· οὐ δυνησόμεθα οὖν σοι ἀντειπεῖν κακὸν ἢ καλόν. 51 ἰδοὺ Ρεβέκκα ἐνώπιόν σου· λαβὼν ἀπότρεχε. καί ἔστω γυνὴ τῷ υἱῷ τοῦ κυρίου σου, καθὰ ἐλάλησε Κύριος. 52 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἀκοῦσαι τὸν παῖδα τοῦ ῾Αβραὰμ τῶν ρημάτων τούτων, προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν τῷ Κυρίῳ. 53 καὶ ἐξενέγκας ὁ παῖς σκεύη ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ καὶ ἱματισμὸν ἔδωκε τῇ Ρεβέκκᾳ καὶ δῶρα ἔδωκε τῷ ἀδελφῷ αὐτῆς καὶ τῇ μητρὶ αὐτῆς. 54 καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον καὶ αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾿ αὐτοῦ ὄντες, καὶ ἐκοιμήθησαν. Καὶ ἀναστὰς τὸ πρωΐ εἶπεν· ἐκπέμψατέ με, ἵνα ἀπέλθω πρὸς τὸν κύριόν μου. 55 εἶπαν δὲ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῆς καὶ ἡ μήτηρ· μεινάτω ἡ παρθένος μεθ᾿ ἡμῶν ἡμέρας ὡσεὶ δέκα, καὶ μετὰ ταῦτα ἀπελεύσεται. 56 ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς· μὴ κατέχετέ με, καὶ Κύριος εὐώδωσε τὴν ὁδόν μου ἐν ἐμοί· ἐκπέμψατέ με, ἵνα ἀπέλθω πρὸς τὸν κύριόν μου.       [56] Maar hij zei tegen hen: ‘Houd mij niet op, nu de heer mijn reis heeft laten slagen; laat mij vertrekken naar mijn meester.’        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,57 - Gn 24,57 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
57 οἱ δὲ εἶπαν· καλέσωμεν τὴν παῖδα καὶ ἐρωτήσωμεν τὸ στόμα αὐτῆς.       [57] Zij zeiden: ‘Wij zullen het meisje roepen en het haar zelf vragen.’        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,58 - Gn 24,58 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
58 καὶ ἐκάλεσαν τὴν Ρεβέκκαν καὶ εἶπαν αὐτῇ· πορεύσῃ μετὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; ἡ δὲ εἶπε· πορεύσομαι.       [58] Zij riepen dus Rebekka en vroegen haar: ‘Wil je met deze man meegaan?’ Zij antwoordde: ‘Ik ga mee.’        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

------------------------------------------------------------------------------------------
Gn 24,59 - Gn 24,59 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
59 καὶ ἐξέπεμψαν Ρεβέκκαν τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῆς καὶ τὸν παῖδα τοῦ ῾Αβραὰμ καὶ τοὺς μετ᾿ αὐτοῦ.       [59] Toen lieten zij hun zuster Rebekka vertrekken, samen met haar voedster, en met de dienaar van Abraham en zijn mannen.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,60 - Gn 24,60 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
60 καὶ εὐλόγησαν Ρεβέκκαν καὶ εἶπαν αὐτῇ· ἀδελφὴ ἡμῶν εἶ· γίνου εἰς χιλιάδας μυριάδων, καὶ κληρονομησάτω τὸ σπέρμα σου τὰς πόλεις τῶν ὑπεναντίων.       [60] Zij zegenden Rebekka en zeiden tegen haar: ‘Zuster, dat je tot duizendmaal tienduizend mag worden en moge je nageslacht de poort van zijn vijanden bezitten!’        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,61 - Gn 24,61 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
61 ἀναστᾶσα δὲ Ρεβέκκα καὶ αἱ ἅβραι αὐτῆς, ἐπέβησαν ἐπὶ τὰς καμήλους καὶ ἐπορεύθησαν μετὰ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἀναλαβὼν ὁ παῖς τὴν Ρεβέκκαν ἀπῆλθεν.       [61] Toen maakten Rebekka en haar slavinnen zich gereed; zij bestegen hun kamelen en volgden de man. De dienaar ging met Rebekka op reis.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,62 - Gn 24,62 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
62 ᾿Ισαὰκ δὲ διεπορεύετο διὰ τῆς ἐρήμου κατὰ τὸ φρέαρ τῆς ὁράσεως· αὐτὸς δὲ κατώκει ἐν τῇ γῇ τῇ πρὸς λίβα.      
[62] Isaak was teruggekomen van de bron Lachai-Roï; hij woonde toen in de Negeb.  
     

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,63 - Gn 24,63 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
63 καὶ ἐξῆλθεν ᾿Ισαὰκ ἀδολεσχῆσαι εἰς τὸ πεδίον τὸ πρὸς δείλης καὶ ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδε καμήλους ἐρχομένας.       [63] Bij het vallen van de avond ging hij buiten wat afleiding zoeken; toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij ineens kamelen aankomen.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

7. verbindingsprefix waw (en) en qal actief imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud wajjishshâ´ (en hij verhief) van het werkw. nâshâ´(dragen, opnemen, verheffen). Getallenwaarde: nun = 14 of 50, shin = 21 of 300, aleph = 1 ; totaal: 36 (2² X 3²) OF 351 (3³ X 13). Structuur: 5 - 3 - 1. Taalgebruik in Tenakh: nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen). nâsh´â wordt gebruikt in uitdrukkingen als de tenten opbreken, een rijdier bestijgen, de ogen opslaan, zijn stem verheffen, zijn voeten opheffen (= voortgaan). Tenakh (42). Pentateuch (25). Eerdere Profeten (11). Latere Profeten (1). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (5).Gn (14):. (1) Gn 13,10. (2) Gn 18,2. (3) Gn 22,4. (4) Gn 22,13. (5) Gn 24,63. (6) Gn 27,38. (7) Gn 29,1. (8) Gn 29,11. (9) Gn 31,17. (10) Gn 33,1. (11) Gn 33,5. (12) Gn 40,20. (13) Gn 43,29. (14) Gn 43,34.
De Griekse vorm act. part. aor. nom. mann. enk.exaras (uitgeheven, uitgestrekt) komt slechts in het OT (4) voor: (1) Gn 29,1. (2) Gn 49,33. (3) Lv 9,22. (4) Nu 24,2. Een vorm van het werkw. exairô in de LXX (236), in het NT (1). Zie het werkw. epairô (opheffen, verheffen). Taalgebruik in het NT: epairô (opheffen, verheffen).
- Lat. levare (elevare). Fr. lever. E. to lift up. D. aufheben. Ned. verheffen.

Gn 24,64 - Gn 24,64 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
64 καὶ ἀναβλέψασα Ρεβέκκα τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδε τὸν ᾿Ισαὰκ καὶ κατεπήδησεν ἀπὸ τῆς καμήλου.       [64] Ook Rebekka keek op, en toen zij Isaak zag, liet zij zich van haar kameel glijden        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,65 - Gn 24,65 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
65 καὶ εἶπε τῷ παιδί· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ πορευόμενος ἐν τῷ πεδίῳ εἰς συνάντησιν ἡμῖν; εἶπε δὲ ὁ παῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κύριός μου. ἡ δὲ λαβοῦσα τὸ θέριστρον περιεβάλετο.       [65] en vroeg aan de dienaar: ‘Wie is die man daar, die over het veld naar ons toe komt?’ De dienaar antwoordde: ‘Dat is mijn meester.’ Toen deed zij haar sluier voor.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,66 - Gn 24,66 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
66 καὶ διηγήσατο ὁ παῖς τῷ ᾿Ισαὰκ πάντα τὰ ρήματα, ἃ ἐποίησεν.       [66] De dienaar vertelde Isaak alles wat hij gedaan had.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Gn 24,67 - Gn 24,67 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
67 εἰσῆλθε δὲ ᾿Ισαὰκ εἰς τὸν οἶκον τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ ἔλαβε τὴν Ρεβέκκαν, καὶ ἐγένετο αὐτοῦ γυνή, καὶ ἠγάπησεν αὐτήν· καὶ παρεκλήθη ᾿Ισαὰκ περὶ Σάρρας τῆς μητρὸς αὐτοῦ.   סז וַיְבִאֶהָ יִצְחָק, הָאֹהֱלָה שָׂרָה אִמּוֹ, וַיִּקַּח אֶת-רִבְקָה וַתְּהִי-לוֹ לְאִשָּׁה, וַיֶּאֱהָבֶהָ; וַיִּנָּחֵם יִצְחָק, אַחֲרֵי אִמּוֹ.    ’[67] Daarop bracht Isaak Rebekka in zijn tent en nam haar tot vrouw. Isaak kreeg haar lief en vond troost voor het verlies van zijn moeder.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

סז וַיְבִאֶהָ יִצְחָק, הָאֹהֱלָה שָׂרָה אִמּוֹ, וַיִּקַּח אֶת-רִבְקָה וַתְּהִי-לוֹ לְאִשָּׁה, וַיֶּאֱהָבֶהָ; וַיִּנָּחֵם יִצְחָק, אַחֲרֵי אִמּוֹ. 

Tekstuitleg van Gn 24,67.

Gn 24,67.6. וַיּקַּח (= wajjiqqach: en hij nam; wkw prefix nevensch vw waw + act qal imperf 3de pers mann enk van het wkw. לָקַח = lâqach: nemen, grijpen, ontvangen). Taalgebruik in Tenakh: lâqach (nemen, grijpen, ontvangen). Getalswaarde: lamed = 12 of 30, qoph = 19 of 100, chet = 8; totaal: 39 (3 X 13) OF 138 (2 X 3 X 23). Structuur: 3 - 1 - 8. De som van de elementen is telkens 3. Tenakh (199). Pentateuch (86). Eerdere Profeten (80). Latere Profeten (17). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (15).

Gn 24,67.7. אֵת / אֶת (= ´eth / ´èth; partikel om de accusatief aan te duiden).

Gn 24,67.6. - 7. וַיּקַּח אֶת (= wajjiqqach ´èth: en hij nam de). Tenakh (51). Gn (12): (1) Gn 20,2. (2) Gn 22,3. (3) Gn 22,10. (4) Gn 22,13. (5) Gn 24,67. (6) Gn 28,9. (7) Gn 28,18. (8) Gn 29,23. (9) Gn 31,23. (10) Gn 32,23. (11) Gn 42,16. (12) Gn 48,1.

Gn 24,67.8. רִבְקָה = ribhëqâh (Rebekka). Taalgebruik in Tenakh: ribhëqâh (Rebekka). Getalswaarde: resj = 30 of 200, beth = 2, qoph = 19 of 100, he = 5; totaal: 56 (2³ X 7) OF 307 (priemgetal). Structuur: 2 - 2 - 1 - 5. Tenakh (21): (1) Gn 22,23. (2) Gn 24,15. (3) Gn 24,30. (4) Gn 24,45. (5) Gn 24,51. (6) Gn 24,59. (7) Gn 24,60. (8) Gn 24,61. (9) Gn 24,64. (10) Gn 24,67. (11) Gn 25,20. (12) Gn 25,21. (13) Gn 26,7. (14) Gn 26,8. (15) Gn 27,11. (16) Gn 27,15. (17) Gn 27,46. (18) Gn 28,5. (19) Gn 29,12. (20) Gn 35,8. (21) Gn 49,31. Rebekka was de kleindochter van Milka en Nachor (broer van Abram / Abraham), de dochter van Betuël (de jongste zoon van Milka en Nachor). We weten niet wie de moeder van Rebekka is. Ze was de broer van Laban. Zij was de echtgenote van Isaak en de moeder van Esau en Jakob.

Gn 24,67.7. - 8. אֶת-רִבְקָה = 'èth ribhëqâh (Rebekka). Tenakh (7): (1) Gn 22,23. (2) Gn 24,59. (3) Gn 24,60. (4) Gn 24,61. (5) Gn 24,62. (6) Gn 24,67. (7) Gn 25,20.

9. וַתְּהִי (= waththëhî: en zij was; < waw consecutivum + act qal imperf 3de pers vr enk van het wkw הָיָה = hâjâh (zijn). Taalgebruik in Tenakh: hâjâh (zijn). Getalswaarde: he = 5, jod = 10; totaal: 20 (2² X 5). Structuur: 5 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 2. Tenakh (99). Pentateuch (18). Eerdere Profeten (43). Latere Profeten (19). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (19). Gn (8): (1) Gn 10,10. (2) Gn 11,3. (3) Gn 11,30. (4) Gn 19,26. (5) Gn 20,12. (6) Gn 24,51. (7) Gn 24,67. (8) Gn 47,20.

10. לוֹ = lô: voor hem; < prefix voorzetsel lë + suffix pers vnw 3de pers mann enk. Tenakh (1044). Pentateuch (316). Eerdere Profeten (323). Latere Profeten (98). 12 Kleine Profeten (40). Geschriften (267). Gn (121).


HEBREEUWS

א וְאַבְרָהָם זָקֵן, בָּא בַּיָּמִים; וַיהוָה בֵּרַךְ אֶת-אַבְרָהָם, בַּכֹּל. ב וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם, אֶל-עַבְדּוֹ זְקַן בֵּיתוֹ, הַמֹּשֵׁל, בְּכָל-אֲשֶׁר-לוֹ: שִׂים-נָא יָדְךָ, תַּחַת יְרֵכִי. ג וְאַשְׁבִּיעֲךָ--בַּיהוָה אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם, וֵאלֹהֵי הָאָרֶץ: אֲשֶׁר לֹא-תִקַּח אִשָּׁה, לִבְנִי, מִבְּנוֹת הַכְּנַעֲנִי, אֲשֶׁר אָנֹכִי יוֹשֵׁב בְּקִרְבּוֹ. ד כִּי אֶל-אַרְצִי וְאֶל-מוֹלַדְתִּי, תֵּלֵךְ; וְלָקַחְתָּ אִשָּׁה, לִבְנִי לְיִצְחָק. ה וַיֹּאמֶר אֵלָיו, הָעֶבֶד, אוּלַי לֹא-תֹאבֶה הָאִשָּׁה, לָלֶכֶת אַחֲרַי אֶל-הָאָרֶץ הַזֹּאת; הֶהָשֵׁב אָשִׁיב אֶת-בִּנְךָ, אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר-יָצָאתָ מִשָּׁם. ו וַיֹּאמֶר אֵלָיו, אַבְרָהָם: הִשָּׁמֶר לְךָ, פֶּן-תָּשִׁיב אֶת-בְּנִי שָׁמָּה. ז יְהוָה אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם, אֲשֶׁר לְקָחַנִי מִבֵּית אָבִי וּמֵאֶרֶץ מוֹלַדְתִּי, וַאֲשֶׁר דִּבֶּר-לִי וַאֲשֶׁר נִשְׁבַּע-לִי לֵאמֹר, לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת--הוּא, יִשְׁלַח מַלְאָכוֹ לְפָנֶיךָ, וְלָקַחְתָּ אִשָּׁה לִבְנִי, מִשָּׁם. ח וְאִם-לֹא תֹאבֶה הָאִשָּׁה, לָלֶכֶת אַחֲרֶיךָ--וְנִקִּיתָ, מִשְּׁבֻעָתִי זֹאת; רַק אֶת-בְּנִי, לֹא תָשֵׁב שָׁמָּה. ט וַיָּשֶׂם הָעֶבֶד אֶת-יָדוֹ, תַּחַת יֶרֶךְ אַבְרָהָם אֲדֹנָיו; וַיִּשָּׁבַע לוֹ, עַל-הַדָּבָר הַזֶּה. י וַיִּקַּח הָעֶבֶד עֲשָׂרָה גְמַלִּים מִגְּמַלֵּי אֲדֹנָיו, וַיֵּלֶךְ, וְכָל-טוּב אֲדֹנָיו, בְּיָדוֹ; וַיָּקָם, וַיֵּלֶךְ אֶל-אֲרַם נַהֲרַיִם--אֶל-עִיר נָחוֹר. יא וַיַּבְרֵךְ הַגְּמַלִּים מִחוּץ לָעִיר, אֶל-בְּאֵר הַמָּיִם, לְעֵת עֶרֶב, לְעֵת צֵאת הַשֹּׁאֲבֹת. יב וַיֹּאמַר--יְהוָה אֱלֹהֵי אֲדֹנִי אַבְרָהָם, הַקְרֵה-נָא לְפָנַי הַיּוֹם; וַעֲשֵׂה-חֶסֶד, עִם אֲדֹנִי אַבְרָהָם. יג הִנֵּה אָנֹכִי נִצָּב, עַל-עֵין הַמָּיִם; וּבְנוֹת אַנְשֵׁי הָעִיר, יֹצְאֹת לִשְׁאֹב מָיִם. יד וְהָיָה הַנַּעֲרָ, אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיהָ הַטִּי-נָא כַדֵּךְ וְאֶשְׁתֶּה, וְאָמְרָה שְׁתֵה, וְגַם-גְּמַלֶּיךָ אַשְׁקֶה--אֹתָהּ הֹכַחְתָּ, לְעַבְדְּךָ לְיִצְחָק, וּבָהּ אֵדַע, כִּי-עָשִׂיתָ חֶסֶד עִם-אֲדֹנִי. טו וַיְהִי-הוּא, טֶרֶם כִּלָּה לְדַבֵּר, וְהִנֵּה רִבְקָה יֹצֵאת אֲשֶׁר יֻלְּדָה לִבְתוּאֵל בֶּן-מִלְכָּה, אֵשֶׁת נָחוֹר אֲחִי אַבְרָהָם; וְכַדָּהּ, עַל-שִׁכְמָהּ. טז וְהַנַּעֲרָ, טֹבַת מַרְאֶה מְאֹד--בְּתוּלָה, וְאִישׁ לֹא יְדָעָהּ; וַתֵּרֶד הָעַיְנָה, וַתְּמַלֵּא כַדָּהּ וַתָּעַל. יז וַיָּרָץ הָעֶבֶד, לִקְרָאתָהּ; וַיֹּאמֶר, הַגְמִיאִינִי נָא מְעַט-מַיִם מִכַּדֵּךְ. יח וַתֹּאמֶר, שְׁתֵה אֲדֹנִי; וַתְּמַהֵר, וַתֹּרֶד כַּדָּהּ עַל-יָדָהּ--וַתַּשְׁקֵהוּ. יט וַתְּכַל, לְהַשְׁקֹתוֹ; וַתֹּאמֶר, גַּם לִגְמַלֶּיךָ אֶשְׁאָב, עַד אִם-כִּלּוּ, לִשְׁתֹּת. כ וַתְּמַהֵר, וַתְּעַר כַּדָּהּ אֶל-הַשֹּׁקֶת, וַתָּרָץ עוֹד אֶל-הַבְּאֵר, לִשְׁאֹב; וַתִּשְׁאַב, לְכָל-גְּמַלָּיו. כא וְהָאִישׁ מִשְׁתָּאֵה, לָהּ; מַחֲרִישׁ--לָדַעַת הַהִצְלִיחַ יְהוָה דַּרְכּוֹ, אִם-לֹא. כב וַיְהִי, כַּאֲשֶׁר כִּלּוּ הַגְּמַלִּים לִשְׁתּוֹת, וַיִּקַּח הָאִישׁ נֶזֶם זָהָב, בֶּקַע מִשְׁקָלוֹ--וּשְׁנֵי צְמִידִים עַל-יָדֶיהָ, עֲשָׂרָה זָהָב מִשְׁקָלָם. כג וַיֹּאמֶר בַּת-מִי אַתְּ, הַגִּידִי נָא לִי; הֲיֵשׁ בֵּית-אָבִיךְ מָקוֹם לָנוּ, לָלִין. כד וַתֹּאמֶר אֵלָיו, בַּת-בְּתוּאֵל אָנֹכִי--בֶּן-מִלְכָּה, אֲשֶׁר יָלְדָה לְנָחוֹר. כה וַתֹּאמֶר אֵלָיו, גַּם-תֶּבֶן גַּם-מִסְפּוֹא רַב עִמָּנוּ--גַּם-מָקוֹם, לָלוּן. כו וַיִּקֹּד הָאִישׁ, וַיִּשְׁתַּחוּ לַיהוָה. כז וַיֹּאמֶר, בָּרוּךְ יְהוָה אֱלֹהֵי אֲדֹנִי אַבְרָהָם, אֲשֶׁר לֹא-עָזַב חַסְדּוֹ וַאֲמִתּוֹ, מֵעִם אֲדֹנִי; אָנֹכִי, בַּדֶּרֶךְ נָחַנִי יְהוָה, בֵּית, אֲחֵי אֲדֹנִי. כח וַתָּרָץ, הַנַּעֲרָ, וַתַּגֵּד, לְבֵית אִמָּהּ--כַּדְּבָרִים, הָאֵלֶּה. כט וּלְרִבְקָה אָח, וּשְׁמוֹ לָבָן; וַיָּרָץ לָבָן אֶל-הָאִישׁ הַחוּצָה, אֶל-הָעָיִן. ל וַיְהִי כִּרְאֹת אֶת-הַנֶּזֶם, וְאֶת-הַצְּמִדִים עַל-יְדֵי אֲחֹתוֹ, וּכְשָׁמְעוֹ אֶת-דִּבְרֵי רִבְקָה אֲחֹתוֹ לֵאמֹר, כֹּה-דִבֶּר אֵלַי הָאִישׁ; וַיָּבֹא, אֶל-הָאִישׁ, וְהִנֵּה עֹמֵד עַל-הַגְּמַלִּים, עַל-הָעָיִן. לא וַיֹּאמֶר, בּוֹא בְּרוּךְ יְהוָה; לָמָּה תַעֲמֹד, בַּחוּץ, וְאָנֹכִי פִּנִּיתִי הַבַּיִת, וּמָקוֹם לַגְּמַלִּים. לב וַיָּבֹא הָאִישׁ הַבַּיְתָה, וַיְפַתַּח הַגְּמַלִּים; וַיִּתֵּן תֶּבֶן וּמִסְפּוֹא, לַגְּמַלִּים, וּמַיִם לִרְחֹץ רַגְלָיו, וְרַגְלֵי הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר אִתּוֹ. לג ויישם (וַיּוּשַׂם) לְפָנָיו, לֶאֱכֹל, וַיֹּאמֶר לֹא אֹכַל, עַד אִם-דִּבַּרְתִּי דְּבָרָי; וַיֹּאמֶר, דַּבֵּר. לד וַיֹּאמַר: עֶבֶד אַבְרָהָם, אָנֹכִי. לה וַיהוָה בֵּרַךְ אֶת-אֲדֹנִי, מְאֹד--וַיִּגְדָּל; וַיִּתֶּן-לוֹ צֹאן וּבָקָר, וְכֶסֶף וְזָהָב, וַעֲבָדִם וּשְׁפָחֹת, וּגְמַלִּים וַחֲמֹרִים. לו וַתֵּלֶד שָׂרָה אֵשֶׁת אֲדֹנִי בֵן, לַאדֹנִי, אַחֲרֵי, זִקְנָתָהּ; וַיִּתֶּן-לוֹ, אֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לוֹ. לז וַיַּשְׁבִּעֵנִי אֲדֹנִי, לֵאמֹר: לֹא-תִקַּח אִשָּׁה, לִבְנִי, מִבְּנוֹת הַכְּנַעֲנִי, אֲשֶׁר אָנֹכִי יֹשֵׁב בְּאַרְצוֹ. לח אִם-לֹא אֶל-בֵּית-אָבִי תֵּלֵךְ, וְאֶל-מִשְׁפַּחְתִּי; וְלָקַחְתָּ אִשָּׁה, לִבְנִי. לט וָאֹמַר, אֶל-אֲדֹנִי: אֻלַי לֹא-תֵלֵךְ הָאִשָּׁה, אַחֲרָי. מ וַיֹּאמֶר, אֵלָי: יְהוָה אֲשֶׁר-הִתְהַלַּכְתִּי לְפָנָיו, יִשְׁלַח מַלְאָכוֹ אִתָּךְ וְהִצְלִיחַ דַּרְכֶּךָ, וְלָקַחְתָּ אִשָּׁה לִבְנִי, מִמִּשְׁפַּחְתִּי וּמִבֵּית אָבִי. מא אָז תִּנָּקֶה מֵאָלָתִי, כִּי תָבוֹא אֶל-מִשְׁפַּחְתִּי; וְאִם-לֹא יִתְּנוּ לָךְ, וְהָיִיתָ נָקִי מֵאָלָתִי. מב וָאָבֹא הַיּוֹם, אֶל-הָעָיִן; וָאֹמַר, יְהוָה אֱלֹהֵי אֲדֹנִי אַבְרָהָם, אִם-יֶשְׁךָ-נָּא מַצְלִיחַ דַּרְכִּי, אֲשֶׁר אָנֹכִי הֹלֵךְ עָלֶיהָ. מג הִנֵּה אָנֹכִי נִצָּב, עַל-עֵין הַמָּיִם; וְהָיָה הָעַלְמָה, הַיֹּצֵאת לִשְׁאֹב, וְאָמַרְתִּי אֵלֶיהָ, הַשְׁקִינִי-נָא מְעַט-מַיִם מִכַּדֵּךְ. מד וְאָמְרָה אֵלַי גַּם-אַתָּה שְׁתֵה, וְגַם לִגְמַלֶּיךָ אֶשְׁאָב--הִוא הָאִשָּׁה, אֲשֶׁר-הֹכִיחַ יְהוָה לְבֶן-אֲדֹנִי. מה אֲנִי טֶרֶם אֲכַלֶּה לְדַבֵּר אֶל-לִבִּי, וְהִנֵּה רִבְקָה יֹצֵאת וְכַדָּהּ עַל-שִׁכְמָהּ, וַתֵּרֶד הָעַיְנָה, וַתִּשְׁאָב; וָאֹמַר אֵלֶיהָ, הַשְׁקִינִי נָא. מו וַתְּמַהֵר, וַתּוֹרֶד כַּדָּהּ מֵעָלֶיהָ, וַתֹּאמֶר שְׁתֵה, וְגַם-גְּמַלֶּיךָ אַשְׁקֶה; וָאֵשְׁתְּ, וְגַם הַגְּמַלִּים הִשְׁקָתָה. מז וָאֶשְׁאַל אֹתָהּ, וָאֹמַר בַּת-מִי אַתְּ, וַתֹּאמֶר בַּת-בְּתוּאֵל בֶּן-נָחוֹר, אֲשֶׁר יָלְדָה-לּוֹ מִלְכָּה; וָאָשִׂם הַנֶּזֶם עַל-אַפָּהּ, וְהַצְּמִידִים עַל-יָדֶיהָ. מח וָאֶקֹּד וָאֶשְׁתַּחֲוֶה, לַיהוָה; וָאֲבָרֵךְ, אֶת-יְהוָה אֱלֹהֵי אֲדֹנִי אַבְרָהָם, אֲשֶׁר הִנְחַנִי בְּדֶרֶךְ אֱמֶת, לָקַחַת אֶת-בַּת-אֲחִי אֲדֹנִי לִבְנוֹ. מט וְעַתָּה אִם-יֶשְׁכֶם עֹשִׂים חֶסֶד וֶאֱמֶת, אֶת-אֲדֹנִי--הַגִּידוּ לִי; וְאִם-לֹא--הַגִּידוּ לִי, וְאֶפְנֶה עַל-יָמִין אוֹ עַל-שְׂמֹאל. נ וַיַּעַן לָבָן וּבְתוּאֵל וַיֹּאמְרוּ, מֵיְהוָה יָצָא הַדָּבָר; לֹא נוּכַל דַּבֵּר אֵלֶיךָ, רַע אוֹ-טוֹב. נא הִנֵּה-רִבְקָה לְפָנֶיךָ, קַח וָלֵךְ; וּתְהִי אִשָּׁה לְבֶן-אֲדֹנֶיךָ, כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה. נב וַיְהִי, כַּאֲשֶׁר שָׁמַע עֶבֶד אַבְרָהָם אֶת-דִּבְרֵיהֶם; וַיִּשְׁתַּחוּ אַרְצָה, לַיהוָה. נג וַיּוֹצֵא הָעֶבֶד כְּלֵי-כֶסֶף וּכְלֵי זָהָב, וּבְגָדִים, וַיִּתֵּן, לְרִבְקָה; וּמִגְדָּנֹת--נָתַן לְאָחִיהָ, וּלְאִמָּהּ. נד וַיֹּאכְלוּ וַיִּשְׁתּוּ, הוּא וְהָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר-עִמּוֹ--וַיָּלִינוּ; וַיָּקוּמוּ בַבֹּקֶר, וַיֹּאמֶר שַׁלְּחֻנִי לַאדֹנִי. נה וַיֹּאמֶר אָחִיהָ וְאִמָּהּ, תֵּשֵׁב הַנַּעֲרָ אִתָּנוּ יָמִים אוֹ עָשׂוֹר; אַחַר, תֵּלֵךְ. נו וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אַל-תְּאַחֲרוּ אֹתִי, וַיהוָה הִצְלִיחַ דַּרְכִּי; שַׁלְּחוּנִי, וְאֵלְכָה לַאדֹנִי. נז וַיֹּאמְרוּ, נִקְרָא לַנַּעֲרָ, וְנִשְׁאֲלָה, אֶת-פִּיהָ. נח וַיִּקְרְאוּ לְרִבְקָה וַיֹּאמְרוּ אֵלֶיהָ, הֲתֵלְכִי עִם-הָאִישׁ הַזֶּה; וַתֹּאמֶר, אֵלֵךְ. נט וַיְשַׁלְּחוּ אֶת-רִבְקָה אֲחֹתָם, וְאֶת-מֵנִקְתָּהּ, וְאֶת-עֶבֶד אַבְרָהָם, וְאֶת-אֲנָשָׁיו. ס וַיְבָרְכוּ אֶת-רִבְקָה, וַיֹּאמְרוּ לָהּ--אֲחֹתֵנוּ, אַתְּ הֲיִי לְאַלְפֵי רְבָבָה; וְיִירַשׁ זַרְעֵךְ, אֵת שַׁעַר שֹׂנְאָיו. סא וַתָּקָם רִבְקָה וְנַעֲרֹתֶיהָ, וַתִּרְכַּבְנָה עַל-הַגְּמַלִּים, וַתֵּלַכְנָה, אַחֲרֵי הָאִישׁ; וַיִּקַּח הָעֶבֶד אֶת-רִבְקָה, וַיֵּלַךְ. סב וְיִצְחָק בָּא מִבּוֹא, בְּאֵר לַחַי רֹאִי; וְהוּא יוֹשֵׁב, בְּאֶרֶץ הַנֶּגֶב. סג וַיֵּצֵא יִצְחָק לָשׂוּחַ בַּשָּׂדֶה, לִפְנוֹת עָרֶב; וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא, וְהִנֵּה גְמַלִּים בָּאִים. סד וַתִּשָּׂא רִבְקָה אֶת-עֵינֶיהָ, וַתֵּרֶא אֶת-יִצְחָק; וַתִּפֹּל, מֵעַל הַגָּמָל. סה וַתֹּאמֶר אֶל-הָעֶבֶד, מִי-הָאִישׁ הַלָּזֶה הַהֹלֵךְ בַּשָּׂדֶה לִקְרָאתֵנוּ, וַיֹּאמֶר הָעֶבֶד, הוּא אֲדֹנִי; וַתִּקַּח הַצָּעִיף, וַתִּתְכָּס. סו וַיְסַפֵּר הָעֶבֶד, לְיִצְחָק, אֵת כָּל-הַדְּבָרִים, אֲשֶׁר עָשָׂה. סז וַיְבִאֶהָ יִצְחָק, הָאֹהֱלָה שָׂרָה אִמּוֹ, וַיִּקַּח אֶת-רִבְקָה וַתְּהִי-לוֹ לְאִשָּׁה, וַיֶּאֱהָבֶהָ; וַיִּנָּחֵם יִצְחָק, אַחֲרֵי אִמּוֹ. {פ}


ARAMEES

א וְאַבְרָהָם סִיב, עָאל בְּיוֹמִין; וַייָ בָּרֵיךְ יָת אַבְרָהָם, בְּכוֹלָא. ב וַאֲמַר אַבְרָהָם, לְעַבְדֵּיהּ סָבָא דְּבֵיתֵיהּ, דְּשַׁלִּיט, בְּכָל דְּלֵיהּ: שַׁו כְּעַן יְדָךְ, תְּחוֹת יִרְכִּי. ג וַאֲקַיֵּים עֲלָךְ--בְּמֵימְרָא דַּייָ אֱלָהָא דִּשְׁמַיָּא, וֵאלָהָא דְּאַרְעָא: דְּלָא תִּסַּב אִתְּתָא, לִבְרִי, מִבְּנָת כְּנַעֲנָאֵי, דַּאֲנָא יָתֵיב בֵּינֵיהוֹן. ד אֱלָהֵין לְאַרְעִי וּלְיַלָּדוּתִי, תֵּיזֵיל; וְתִסַּב אִתְּתָא, לִבְרִי לְיִצְחָק. ה וַאֲמַר לֵיהּ, עַבְדָּא, מָאִם לָא תֵּיבֵי אִתְּתָא, לְמֵיתֵי בָּתְרַי לְאַרְעָא הָדָא; הַאָתָבָא אָתִיב יָת בְּרָךְ, לְאַרְעָא דִּנְפַקְתָּא מִתַּמָּן. ו וַאֲמַר לֵיהּ, אַבְרָהָם: אִסְתְּמַר לָךְ, דִּלְמָא תָּתִיב יָת בְּרִי לְתַמָּן. ז יְיָ אֱלָהָא דִּשְׁמַיָּא, דְּדַבְרַנִי מִבֵּית אַבָּא וּמֵאֲרַע יַלָּדוּתִי, וּדְמַלֵּיל לִי וּדְקַיֵּים לִי לְמֵימַר, לִבְנָךְ אֶתֵּין יָת אַרְעָא הָדָא--הוּא, יִשְׁלַח מַלְאֲכֵיהּ קֳדָמָךְ, וְתִסַּב אִתְּתָא לִבְרִי, מִתַּמָּן. ח וְאִם לָא תֵּיבֵי אִתְּתָא, לְמֵיתֵי בָּתְרָךְ--וּתְהֵי זָכָא, מִמּוֹמָתִי דָּא; לְחוֹד יָת בְּרִי, לָא תָּתִיב לְתַמָּן. ט וְשַׁוִּי עַבְדָּא יָת יְדֵיהּ, תְּחוֹת יִרְכָּא דְּאַבְרָהָם רִבּוֹנֵיהּ; וְקַיֵּים לֵיהּ, עַל פִּתְגָמָא הָדֵין. י וּדְבַר עַבְדָּא עַסְרָא גַּמְלִין מִגַּמְלֵי רִבּוֹנֵיהּ, וַאֲזַל, וְכָל טוּב רִבּוֹנֵיהּ, בִּידֵיהּ; וְקָם, וַאֲזַל לַאֲרָם דְּעַל פְּרָת--לְקַרְתָּא דְּנָחוֹר. יא וְאַשְׁרִי גַּמְלַיָּא מִבַּרָא לְקַרְתָּא, עִם בֵּירָא דְּמַיָּא, לְעִדָּן רַמְשָׁא, לְעִדָּן דְּנָפְקָן מָלְיָתָא. יב וַאֲמַר--יְיָ אֱלָהֵיהּ דְּרִבּוֹנִי אַבְרָהָם, זָמֵין כְּעַן קֳדָמַי יוֹמָא דֵּין; וַעֲבֵיד טִיבוּ, עִם רִבּוֹנִי אַבְרָהָם. יג הָאֲנָא קָאֵים, עַל עֵינָא דְּמַיָּא; וּבְנָת אֲנָשֵׁי קַרְתָּא, נָפְקָן לְמִמְלֵי מַיָּא. יד וּתְהֵי עוּלֵימְתָא, דְּאֵימַר לַהּ אַרְכִּינִי כְּעַן קֻלְּתִיךְ וְאֶשְׁתֵּי, וְתֵימַר אֵשְׁתְּ, וְאַף גַּמְלָךְ אַשְׁקֵי--יָתַהּ זָמֵינְתָּא, לְעַבְדָּךְ לְיִצְחָק, וּבַהּ אֶדַּע, אֲרֵי עֲבַדְתְּ טֵיבוּ עִם רִבּוֹנִי. טו וַהֲוָה הוּא, עַד לָא שֵׁיצִי לְמַלָּלָא, וְהָא רִבְקָה נְפַקַת דְּאִתְיְלֵידַת לִבְתוּאֵל בַּר מִלְכָּה, אִתַּת נָחוֹר אֲחוּהִי דְּאַבְרָהָם; וְקֻלְּתַהּ, עַל כַּתְפַּהּ. טז וְעוּלֵימְתָא, שַׁפִּירָא לְמִחְזֵי לַחְדָּא--בְּתוּלְתָא, וּגְבַר לָא יַדְעַהּ; וּנְחַתַת לְעֵינָא, וּמְלָת קֻלְּתַהּ וּסְלֵיקַת. יז וּרְהַט עַבְדָּא, לְקַדָּמוּתַהּ; וַאֲמַר, אַשְׁקִינִי כְּעַן זְעֵיר מַיָּא מִקֻּלְּתִיךְ. יח וַאֲמַרַת, אֵשְׁתְּ רִבּוֹנִי; וְאוֹחִיאַת, וַאֲחֵיתַת קֻלְּתַהּ עַל יְדַהּ--וְאַשְׁקִיתֵיהּ. יט וְשֵׁיצִיאַת, לְאַשְׁקָיוּתֵיהּ; וַאֲמַרַת, אַף לְגַמְלָךְ אֶמְלֵי, עַד דִּיסַפְּקוּן, לְמִשְׁתֵּי. כ וְאוֹחִיאַת, וּנְפַצַת קֻלְּתַהּ לְבֵית שִׁקְיָא, וּרְהַטַת עוֹד לְבֵירָא, לְמִמְלֵי; וּמְלָת, לְכָל גַּמְלוֹהִי. כא וְגֻבְרָא שָׁהֵי, בַּהּ מִסְתַּכַּל; שָׁתֵיק--לְמִדַּע הַאַצְלַח יְיָ אוֹרְחֵיהּ, אִם לָא. כב וַהֲוָה, כַּד סְפִיקוּ גַּמְלַיָּא לְמִשְׁתֵּי, וּנְסֵיב גֻּבְרָא קְדָשָׁא דְּדַהְבָּא, תִּקְלָא מַתְקָלֵיהּ--וּתְרֵין שֵׁירִין עַל יְדַהָא, מַתְקַל עֲסַר סִלְעִין דִּדְהַב מַתְקָלְהוֹן. כג וַאֲמַר בַּת מַאן אַתְּ, חַוַּא כְּעַן לִי; הַאִית בֵּית אֲבוּיִיךְ אֲתַר כָּשַׁר לַנָא, לִמְבָּת. כד וַאֲמַרַת לֵיהּ, בַּת בְּתוּאֵל אֲנָא--בַּר מִלְכָּה, דִּילֵידַת לְנָחוֹר. כה וַאֲמַרַת לֵיהּ, אַף תִּבְנָא אַף כִּסְּתָא סַגִּי עִמַּנָא--אַף אֲתַר, כָּשַׁר לִמְבָּת. כו וּכְרַע גֻּבְרָא, וּסְגֵיד קֳדָם יְיָ. כז וַאֲמַר, בְּרִיךְ יְיָ אֱלָהֵיהּ דְּרִבּוֹנִי אַבְרָהָם, דְּלָא מְנַע טֵיבוּתֵיהּ וְקֻשְׁטֵיהּ, מִן רִבּוֹנִי; אֲנָא, בְּאוֹרַח תָּקְנָא דַּבְּרַנִי יְיָ, בֵּית, אֲחוּהִי דְּרִבּוֹנִי. כח וּרְהַטַת, עוּלֵימְתָא, וְחַוִּיאַת, לְבֵית אִמַּהּ--כְּפִתְגָמַיָּא, הָאִלֵּין. כט וּלְרִבְקָה אֲחָא, וּשְׁמֵיהּ לָבָן; וּרְהַט לָבָן לְוָת גֻּבְרָא לְבָרָא, לְעֵינָא. ל וַהֲוָה כַּד חֲזָא יָת קְדָשָׁא, וְיָת שֵׁירַיָּא עַל יְדֵי אֲחָתֵיהּ, וְכַד שְׁמַע יָת פִּתְגָמֵי רִבְקָה אֲחָתֵיהּ לְמֵימַר, כְּדֵין מַלֵּיל עִמִּי גֻּבְרָא; וַאֲתָא, לְוָת גֻּבְרָא, וְהָא קָאֵים עִלָּוֵי גַּמְלַיָּא, עַל עֵינָא. לא וַאֲמַר, עוֹל בְּרִיכָא דַּייָ; לְמָא אַתְּ קָאֵים, בְּבָרָא, וַאֲנָא פַּנֵּיתִי בֵּיתָא, וַאֲתַר כָּשַׁר לְגַמְלַיָּא. לב וְעָאל גֻּבְרָא לְבֵיתָא, וּשְׁרָא מִן גַּמְלַיָּא; וִיהַב תִּבְנָא וְכִסְּתָא, לְגַמְלַיָּא, וּמַיָּא לְאַסְחָאָה רַגְלוֹהִי, וְרַגְלֵי גֻּבְרַיָּא דְּעִמֵּיהּ. לג וְשַׁוִּיאוּ קֳדָמוֹהִי, לְמֵיכַל, וַאֲמַר לָא אֵיכוֹל, עַד דַּאֲמַלֵּיל פִּתְגָמָי; וַאֲמַר, מַלֵּיל. לד וַאֲמַר: עַבְדָּא דְּאַבְרָהָם, אֲנָא. לה וַייָ בָּרֵיךְ יָת רִבּוֹנִי, לַחְדָּא--וּרְבָא; וִיהַב לֵיהּ עָן וְתוֹרִין, וּכְסַף וּדְהַב, וְעַבְדִּין וְאַמְהָן, וְגַמְלִין וּחְמָרִין. לו וִילֵידַת שָׂרָה אִתַּת רִבּוֹנִי בַּר, לְרִבּוֹנִי, בָּתַר, דְּסֵיבַת; וִיהַב לֵיהּ, יָת כָּל דְּלֵיהּ. לז וְקַיֵּים עֲלַי רִבּוֹנִי, לְמֵימַר: לָא תִּסַּב אִתְּתָא, לִבְרִי, מִבְּנָת כְּנַעֲנָאֵי, דַּאֲנָא יָתֵיב בַּאֲרַעְהוֹן. לח אֱלָהֵין לְבֵית אַבָּא תֵּיזֵיל, וּלְזַרְעִיתִי; וְתִסַּב אִתְּתָא, לִבְרִי. לט וַאֲמַרִית, לְרִבּוֹנִי: מָאִם לָא תֵּיתֵי אִתְּתָא, בָּתְרָי. מ וַאֲמַר, לִי: יְיָ דִּפְלַחִית קֳדָמוֹהִי, יִשְׁלַח מַלְאֲכֵיהּ עִמָּךְ וְיַצְלַח אוֹרְחָךְ, וְתִסַּב אִתְּתָא לִבְרִי, מִזַּרְעִיתִי וּמִבֵּית אַבָּא. מא בְּכֵין תְּהֵי זָכָא מִמּוֹמָתִי, אֲרֵי תְּהָךְ לְזַרְעִיתִי; וְאִם לָא יִתְּנוּן לָךְ, וּתְהֵי זָכָא מִמּוֹמָתִי. מב וַאֲתֵיתִי יוֹמָא דֵּין, לְעֵינָא; וַאֲמַרִית, יְיָ אֱלָהֵיהּ דְּרִבּוֹנִי אַבְרָהָם, אִם אִית כְּעַן רַעֲוָא קֳדָמָךְ לְאַצְלָחָא אוֹרְחִי, דַּאֲנָא אָזֵיל עֲלַהּ. מג הָא אֲנָא קָאֵים, עַל עֵינָא דְּמַיָּא; וּתְהֵי עוּלֵימְתָא, דְּתִפּוֹק לְמִמְלֵי, וְאֵימַר לַהּ, אַשְׁקִינִי כְּעַן זְעֵיר מַיָּא מִקֻּלְּתִיךְ. מד וְתֵימַר לִי אַף אַתְּ אֵשְׁתְּ, וְאַף לְגַמְלָךְ אֶמְלֵי--הִיא אִתְּתָא, דְּזָמֵין יְיָ לְבַר רִבּוֹנִי. מה אֲנָא עַד לָא שֵׁיצִיתִי לְמַלָּלָא בְּלִבִּי, וְהָא רִבְקָה נְפַקַת וְקֻלְּתַהּ עַל כַּתְפַּהּ, וּנְחַתַת לְעֵינָא, וּמְלָת; וַאֲמַרִית לַהּ, אַשְׁקִינִי כְּעַן. מו וְאוֹחִיאַת, וַאֲחֵיתַת קֻלְּתַהּ מִנַּהּ, וַאֲמַרַת אֵשְׁתְּ, וְאַף גַּמְלָךְ אַשְׁקֵי; וּשְׁתִיתִי, וְאַף גַּמְלַיָּא אַשְׁקִיאַת. מז וּשְׁאֵילִית יָתַהּ, וַאֲמַרִית בַּת מַאן אַתְּ, וַאֲמַרַת בַּת בְּתוּאֵל בַּר נָחוֹר, דִּילֵידַת לֵיהּ מִלְכָּה; וְשַׁוִּיתִי קְדָשָׁא עַל אַפַּהּ, וְשֵׁירַיָּא עַל יְדַהָא. מח וּכְרַעִית וּסְגֵידִית, קֳדָם יְיָ; וּבָרֵיכִית, יָת יְיָ אֱלָהֵיהּ דְּרִבּוֹנִי אַבְרָהָם, דְּדַבְּרַנִי בְּאוֹרַח קְשׁוֹט, לְמִסַּב יָת בַּת אֲחוּהִי דְּרִבּוֹנִי לִבְרֵיהּ. מט וּכְעַן אִם אִיתֵיכוֹן עָבְדִין טֵיבוּ וּקְשׁוֹט, עִם רִבּוֹנִי--חַוּוֹ לִי; וְאִם לָא--חַוּוֹ לִי, וְאֶתְפְּנֵי עַל יַמִּינָא אוֹ עַל סְמָאלָא. נ וַאֲתֵיב לָבָן וּבְתוּאֵל וַאֲמַרוּ, מִן קֳדָם יְיָ נְפַק פִּתְגָמָא; לֵית אֲנַחְנָא יָכְלִין לְמַלָּלָא עִמָּךְ, בִּישׁ אוֹ טָב. נא הָא רִבְקָה קֳדָמָךְ, דְּבַר וְאִיזֵיל; וּתְהֵי אִתְּתָא לְבַר רִבּוֹנָךְ, כְּמָא דְּמַלֵּיל יְיָ. נב וַהֲוָה, כַּד שְׁמַע עַבְדָּא דְּאַבְרָהָם יָת פִּתְגָמֵיהוֹן; וּסְגֵיד עַל אַרְעָא, קֳדָם יְיָ. נג וְאַפֵּיק עַבְדָּא מָנִין דִּכְסַף וּמָנִין דִּדְהַב, וּלְבוּשִׁין, וִיהַב, לְרִבְקָה; וּמִגְדָּנִין--יְהַב לַאֲחוּהָא, וּלְאִמַּהּ. נד וַאֲכַלוּ וּשְׁתִיאוּ, הוּא וְגֻבְרַיָּא דְּעִמֵּיהּ--וּבָתוּ; וְקָמוּ בְּצַפְרָא, וַאֲמַר שַׁלְּחוּנִי לְוָת רִבּוֹנִי. נה וַאֲמַר אֲחוּהָא וְאִמַּהּ, תִּתֵּיב עוּלֵימְתָא עִמַּנָא עִדָּן בְּעִדָּן אוֹ עַסְרָא יַרְחִין; בָּתַר כֵּין, תֵּיזֵיל. נו וַאֲמַר לְהוֹן לָא תְּאַחֲרוּן יָתִי, וַייָ אַצְלַח אוֹרְחִי; שַׁלְּחוּנִי, וַאֲהָךְ לְוָת רִבּוֹנִי. נז וַאֲמַרוּ, נִקְרֵי לְעוּלֵימְתָא, וְנִשְׁמַע, מָא דְּהִיא אָמְרָא. נח וּקְרוֹ לְרִבְקָה וַאֲמַרוּ לַהּ, הֲתֵיזְלִין עִם גֻּבְרָא הָדֵין; וַאֲמַרַת, אֵיזֵיל. נט וְשַׁלַּחוּ יָת רִבְקָה אֲחָתְהוֹן, וְיָת מֵינִקְתַּהּ, וְיָת עַבְדָּא דְּאַבְרָהָם, וְיָת גֻּבְרוֹהִי. ס וּבָרִיכוּ יָת רִבְקָה, וַאֲמַרוּ לַהּ--אֲחָתַנָא, אַתְּ הִוַאי לְאַלְפִין וּלְרִבְּוָן; וְיֵירְתוּן בְּנַכִי, יָת קִרְוֵי סָנְאֵיהוֹן. סא וְקַמַת רִבְקָה וְעוּלֵימְתַהָא, וּרְכִיבָא עַל גַּמְלַיָּא, וַאֲזַלָא, בָּתַר גֻּבְרָא; וּדְבַר עַבְדָּא יָת רִבְקָה, וַאֲזַל. סב וְיִצְחָק עָאל בְּמֵיתוֹהִי, מִבֵּירָא דְּמַלְאַךְ קַיָּמָא אִתַּחְזִי עֲלַהּ; וְהוּא יָתֵיב, בַּאֲרַע דָּרוֹמָא. סג וּנְפַק יִצְחָק לְצַלָּאָה בְּחַקְלָא, לְמִפְנֵי רַמְשָׁא; וּזְקַף עֵינוֹהִי וַחֲזָא, וְהָא גַּמְלַיָּא אָתַן. סד וּזְקַפַת רִבְקָה יָת עֵינַהָא, וַחֲזָת יָת יִצְחָק; וְאִתְרְכֵינַת, מֵעַל גַּמְלָא. סה וַאֲמַרַת לְעַבְדָּא, מַאן גֻּבְרָא דֵּיכִי דִּמְהַלֵּיךְ בְּחַקְלָא לְקַדָּמוּתַנָא, וַאֲמַר עַבְדָּא, הוּא רִבּוֹנִי; וּנְסֵיבַת עִיפָא, וְאִתְכַּסִּיאַת. סו וְאִשְׁתַּעִי עַבְדָּא, לְיִצְחָק, יָת כָּל פִּתְגָמַיָּא, דַּעֲבַד. סז וְאַעֲלַהּ יִצְחָק, לְמַשְׁכְּנָא וַחֲזָא וְהָא תָּקְנִין עוּבָדַהָא כְּעוּבָדֵי שָׂרָה אִמֵּיהּ, וּנְסֵיב יָת רִבְקָה וַהֲוָת לֵיהּ לְאִתּוּ, וְרִיחֲמַהּ; וְאִתְנַחַם יִצְחָק, בָּתַר אִמֵּיהּ. {פ}


GRIEKS - SEPTUAGINTA

ΚΑΙ ῾Αβραὰμ ἦν πρεσβύτερος προβεβηκὼς ἡμερῶν, καὶ ὁ Κύριος ηὐλόγησε τὸν ῾Αβραὰμ κατὰ πάντα. 2 καὶ εἶπεν ῾Αβραὰμ τῷ παιδὶ αὐτοῦ τῷ πρεσβυτέρῳ τῆς οἰκίας αὐτοῦ τῷ ἄρχοντι πάντων τῶν αὐτοῦ· θὲς τὴν χεῖρά σου ὑπὸ τὸν μηρόν μου, 3 καὶ ἐξορκιῶ σε Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸν Θεὸν τῆς γῆς, ἵνα μὴ λάβῃς γυναῖκα τῷ υἱῷ μου ᾿Ισαὰκ ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν Χαναναίων, μεθ᾿ ὧν ἐγὼ οἰκῶ ἐν αὐτοῖς, 4 ἀλλ᾿ ἢ εἰς τὴν γῆν μου, οὗ ἐγεννήθην, πορεύσῃ καὶ εἰς τὴν φυλήν μου καὶ λήψῃ γυναῖκα τῷ υἱῷ μου ᾿Ισαὰκ ἐκεῖθεν. 5 εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ παῖς· μή ποτε οὐ βούληται ἡ γυνὴ πορευθῆναι μετ᾿ ἐμοῦ ὀπίσω εἰς τὴν γῆν ταύτην· ἀποστρέψω τὸν υἱόν σου εἰς τὴν γῆν, ὅθεν ἐξῆλθες ἐκεῖθεν; 6 εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ῾Αβραάμ· πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ ἀποστρέψῃς τὸν υἱόν μου ἐκεῖ. 7 Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ Θεὸς τῆς γῆς, ὃς ἔλαβέ με ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου καὶ ἐκ τῆς γῆς, ἧς ἐγεννήθην, ὃς ἐλάλησέ μοι καὶ ὃς ὤμοσέ μοι λέγων· σοὶ δώσω τὴν γῆν ταύτην καὶ τῷ σπέρματί σου, αὐτὸς ἀποστελεῖ τὸν ἄγγελον αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου. καὶ λήψῃ γυναῖκα τῷ υἱῷ μου ἐκεῖθεν. 8 ἐὰν δὲ μὴ θέλῃ ἡ γυνὴ πορευθῆναι μετὰ σοῦ εἰς τὴν γῆν ταύτην, καθαρὸς ἔσῃ ἀπὸ τοῦ ὅρκου μου· μόνον τὸν υἱόν μου μὴ ἀποστρέψῃς ἐκεῖ. 9 καὶ ἔθηκεν ὁ παῖς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ὑπὸ τὸν μηρὸν ῾Αβραὰμ τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ ὤμοσεν αὐτῷ περὶ τοῦ ρήματος τούτου. 10 Καὶ ἔλαβεν ὁ παῖς δέκα καμήλους ἀπὸ τῶν καμήλων τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαθῶν τοῦ κυρίου αὐτοῦ μεθ᾿ ἑαυτοῦ καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν εἰς τὴν πόλιν Ναχώρ. 11 καὶ ἐκοίμισε τὰς καμήλους ἔξω τῆς πόλεως παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ ὕδατος τὸ πρὸς ὀψέ, ἡνίκα ἐκπορεύονται αἱ ὑδρευόμεναι. 12 καὶ εἶπε· Κύριε ὁ Θεὸς τοῦ κυρίου μου ῾Αβραάμ, εὐόδωσον ἐναντίον ἐμοῦ σήμερον καὶ ποίησον ἔλεος μετὰ τοῦ κυρίου μου ῾Αβραάμ. 13 ἰδοὺ ἐγὼ ἕστηκα ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος, αἱ δὲ θυγατέρες τῶν οἰκούντων τὴν πόλιν ἐκπορεύονται ἀντλῆσαι ὕδωρ, 14 καὶ ἔσται ἡ παρθένος, ᾗ ἂν ἐγὼ εἴπω, ἐπίκλινον τὴν ὑδρίαν σου, ἵνα πίω, καὶ εἴπῃ μοι, πίε σύ, καὶ τὰς καμήλους σου ποτιῶ, ἕως ἂν παύσωνται πίνουσαι, ταύτην ἡτοίμασας τῷ παιδί σου τῷ ᾿Ισαάκ, καὶ ἐν τούτῳ γνώσομαι ὅτι ἐποίησας ἔλεος μετὰ τοῦ κυρίου μου ῾Αβραάμ. 15 καὶ ἐγένετο πρὸ τοῦ συντελέσαι αὐτὸν λαλοῦντα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ Ρεβέκκα ἐξεπορεύετο ἡ τεχθεῖσα Βαθουήλ, υἱῷ Μελχὰς τῆς γυναικὸς Ναχώρ, ἀδελφοῦ δὲ ῾Αβραάμ, ἔχουσα τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτῆς. 16 ἡ δὲ παρθένος ἦν καλὴ τῇ ὄψει σφόδρα· παρθένος ἦν, ἀνὴρ οὐκ ἔγνω αὐτήν. καταβᾶσα δὲ ἐπὶ τὴν πηγὴν ἔπλησε τὴν ὑδρίαν αὐτῆς καὶ ἀνέβη. 17 ἐπέδραμε δὲ ὁ παῖς εἰς συνάντησιν αὐτῆς καὶ εἶπε· πότισόν με μικρὸν ὕδωρ ἐκ τῆς ὑδρίας σου. 18 ἡ δὲ εἶπε· πίε, κύριε. καὶ ἔσπευσε καὶ καθεῖλε τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τὸν βραχίονα αὐτῆς καὶ ἐπότισεν αὐτόν, ἕως ἐπαύσατο πίνων. 19 καὶ εἶπε· καὶ ταῖς καμήλοις σου ὑδρεύσομαι, ἕως ἂν πᾶσαι πίωσι. 20 καὶ ἔσπευσε καὶ ἐξεκένωσε τὴν ὑδρίαν εἰς τὸ ποτιστήριον καὶ ἔδραμεν ἐπὶ τὸ φρέαρ ἀντλῆσαι πάλιν καὶ ὑδρεύσατο πάσαις ταῖς καμήλοις. 21 ὁ δὲ ἄνθρωπος κατεμάνθανεν αὐτὴν καὶ παρεσιώπα τοῦ γνῶναι, εἰ εὐώδωκε Κύριος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἢ οὔ. 22 ἐγένετο δέ, ἡνίκα ἐπαύσαντο πᾶσαι αἱ κάμηλοι πίνουσαι, ἔλαβεν ὁ ἄνθρωπος ἐνώτια χρυσᾶ ἀνὰ δραχμὴν ὁλκῆς καὶ δύο ψέλλια ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐτῆς, δέκα χρυσῶν ὁλκὴ αὐτῶν. 23 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὴν καὶ εἶπε· θυγάτηρ τίνος εἶ; ἀνάγγειλόν μοι, εἰ ἔστι παρὰ τῷ πατρί σου τόπος ἡμῖν τοῦ καταλῦσαι. 24 ἡ δὲ εἶπεν αὐτῷ· θυγάτηρ Βαθουήλ εἰμι τοῦ Μελχάς, ὃν ἔτεκε τῷ Ναχώρ. 25 καὶ εἶπεν αὐτῷ· καὶ ἄχυρα καὶ χορτάσματα πολλὰ παρ᾿ ἡμῖν καὶ τόπος τοῦ καταλῦσαι. 26 καὶ εὐδοκήσας ὁ ἄνθρωπος προσεκύνησε τῷ Κυρίῳ καὶ εἶπεν· 27 εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ κυρίου μου ῾Αβραάμ, ὃς οὐκ ἐγκατέλιπε τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ τὴν ἀλήθειαν ἀπὸ τοῦ κυρίου μου· ἐμέ τε εὐώδωκε Κύριος εἰς οἶκον τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ κυρίου μου. 28 Καὶ δραμοῦσα ἡ παῖς ἀνήγγειλεν εἰς τὸν οἶκον τῆς μητρὸς αὐτῆς κατὰ τὰ ρήματα ταῦτα. 29 τῇ δὲ Ρεβέκκᾳ ἀδελφὸς ἦν ᾧ ὄνομα Λάβαν· καὶ ἔδραμε Λάβαν πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἔξω ἐπὶ τὴν πηγήν. 30 καὶ ἐγένετο ἡνίκα εἶδε τὰ ἐνώτια καὶ τὰ ψέλλια ἐν ταῖς χερσὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ καὶ ὅτε ἤκουσε τὰ ρήματα Ρεβέκκας τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ λεγούσης· οὕτω λελάληκέ μοι ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦλθε πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἑστηκότος αὐτοῦ ἐπὶ τῶν καμήλων ἐπὶ τῆς πηγῆς 31 καὶ εἶπεν αὐτῷ· δεῦρο εἴσελθε· εὐλογητὸς Κυρίου· ἱνατί ἕστηκας ἔξω; ἐγὼ δὲ ἡτοίμασα τὴν οἰκίαν καὶ τόπον ταῖς καμήλοις. 32 εἰσῆλθε δὲ ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν οἰκίαν καὶ ἀπέσαξε τὰς καμήλους καὶ ἔδωκεν ἄχυρα καὶ χορτάσματα ταῖς καμήλοις καὶ ὕδωρ νίψασθαι τοῖς ποσὶν αὐτοῦ καὶ τοῖς ποσὶ τῶν ἀνδρῶν τῶν μετ᾿ αὐτοῦ. 33 καὶ παρέθηκεν αὐτοῖς ἄρτους φαγεῖν. καὶ εἶπεν· οὐ μὴ φάγω, ἕως τοῦ λαλῆσαί με τὰ ρήματά μου. καὶ εἶπαν· λάλησον. 34 Καὶ εἶπε· παῖς ῾Αβραὰμ ἐγώ εἰμι. 35 Κύριος δὲ ηὐλόγησε τὸν κύριόν μου σφόδρα, καὶ ὑψώθη· καὶ ἔδωκεν αὐτῷ πρόβατα καὶ μόσχους καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον, παῖδας καὶ παιδίσκας, καμήλους καὶ ὄνους. 36 καὶ ἔτεκε Σάρρα ἡ γυνὴ τοῦ κυρίου μου υἱὸν ἕνα τῷ κυρίῳ μου μετὰ τὸ γηράσαι αὐτόν, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὅσα ἦν αὐτῷ. 37 καὶ ὥρκισέ με ὁ κύριός μου, λέγων· οὐ λήψῃ γυναῖκα τῷ υἱῷ μου ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν Χαναναίων, ἐν οἷς ἐγὼ παροικῶ ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, 38 ἀλλ᾿ ἢ εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου πορεύσῃ καὶ εἰς τὴν φυλήν μου καὶ λήψῃ γυναῖκα τῷ υἱῷ μου ἐκεῖθεν. 39 εἶπα δὲ τῷ κυρίῳ μου· μήποτε οὐ πορεύσεται ἡ γυνὴ μετ᾿ ἐμοῦ. 40 καὶ εἶπέ μοι· Κύριος ὁ Θεός, ᾧ εὐηρέστησα ἐναντίον αὐτοῦ, αὐτὸς ἐξαποστελεῖ τὸν ἄγγελον αὐτοῦ μετὰ σοῦ καὶ εὐοδώσει τὴν ὁδόν σου, καὶ λήψῃ γυναῖκα τῷ υἱῷ μου ἐκ τῆς φυλῆς μου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου. 41 τότε ἀθῷος ἔσῃ ἀπὸ τῆς ἀρᾶς μου· ἡνίκα γὰρ ἐὰν ἔλθῃς εἰς τὴν φυλήν μου καὶ μή σοι δῶσι, καὶ ἔσῃ ἀθῷος ἀπὸ τοῦ ὁρκισμοῦ μου. 42 καὶ ἐλθὼν σήμερον ἐπὶ τὴν πηγὴν εἶπα· Κύριε ὁ Θεὸς τοῦ κυρίου μου ῾Αβραάμ, εἰ σὺ εὐοδοῖς τὴν ὁδόν μου, ἐν ᾗ νῦν ἐγὼ πορεύομαι ἐν αὐτῇ, 43 ἰδοὺ ἐγὼ ἐφέστηκα ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος, καὶ αἱ θυγατέρες τῶν ἀνθρώπων τῆς πόλεως ἐκπορεύονται ἀντλῆσαι ὕδωρ, καὶ ἔσται ἡ παρθένος, ᾗ ἂν ἐγὼ εἴπω, πότισόν με ἐκ τῆς ὑδρίας σου μικρὸν ὕδωρ, 44 καὶ εἴπῃ μοι, καὶ σὺ πίε καὶ ταῖς καμήλοις σου ὑδρεύσομαι, αὕτη ἡ γυνή, ἣν ἡτοίμασε Κύριος τῷ ἑαυτοῦ θεράποντι ᾿Ισαάκ, καὶ ἐν τούτῳ γνώσομαι, ὅτι πεποίηκας ἔλεος τῷ κυρίῳ μου ῾Αβραάμ. 45 καὶ ἐγένετο πρὸ τοῦ συντελέσαι με λαλοῦντα ἐν τῇ διανοίᾳ μου, εὐθὺς Ρεβέκκα ἐξεπορεύετο ἔχουσα τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τῶν ὤμων καὶ κατέβη ἐπὶ τὴν πηγὴν καὶ ὑδρεύσατο. εἶπα δὲ αὐτῇ· πότισόν με. 46 καί σπεύσασα καθεῖλε τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τὸν βραχίονα αὐτῆς ἀφ᾿ ἑαυτῆς καὶ εἶπε· πίε σύ, καὶ τὰς καμήλους σου ποτιῶ. καὶ ἔπιον καὶ τὰς καμήλους ἐπότισε. 47 καὶ ἠρώτησα αὐτήν· καὶ εἶπα· θυγάτηρ τίνος εἶ; ἀνάγγειλόν μοι. ἡ δὲ ἔφη· θυγάτηρ Βαθουήλ εἰμι τοῦ υἱοῦ Ναχώρ, ὃν ἔτεκεν αὐτῷ Μελχά. καὶ περιέθηκα αὐτῇ τὰ ἐνώτια καί τὰ ψέλλια περὶ τὰς χεῖρας αὐτῆς· 48 καὶ εὐδοκήσας προσεκύνησα τῷ Κυρίῳ καὶ εὐλόγησα Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ κυρίου μου ῾Αβραάμ, ὃς εὐώδωσέ με ἐν ὁδῷ ἀληθείας, λαβεῖν τὴν θυγατέρα τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ κυρίου μου τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 49 εἰ οὖν ποιεῖτε ὑμεῖς ἔλεος καὶ δικαιοσύνην πρὸς τὸν κύριόν μου, ἀπαγγείλατέ μοι, εἰ δὲ μή, ἀπαγγείλατέ μοι, ἵνα ἐπιστρέψω εἰς δεξιὰν ἢ ἀριστεράν. 50 ᾿Αποκριθεὶς δὲ Λάβαν καὶ Βαθουὴλ εἶπαν· παρὰ Κυρίου ἐξῆλθε τὸ πρόσταγμα τοῦτο· οὐ δυνησόμεθα οὖν σοι ἀντειπεῖν κακὸν ἢ καλόν. 51 ἰδοὺ Ρεβέκκα ἐνώπιόν σου· λαβὼν ἀπότρεχε. καί ἔστω γυνὴ τῷ υἱῷ τοῦ κυρίου σου, καθὰ ἐλάλησε Κύριος. 52 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἀκοῦσαι τὸν παῖδα τοῦ ῾Αβραὰμ τῶν ρημάτων τούτων, προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν τῷ Κυρίῳ. 53 καὶ ἐξενέγκας ὁ παῖς σκεύη ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ καὶ ἱματισμὸν ἔδωκε τῇ Ρεβέκκᾳ καὶ δῶρα ἔδωκε τῷ ἀδελφῷ αὐτῆς καὶ τῇ μητρὶ αὐτῆς. 54 καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον καὶ αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾿ αὐτοῦ ὄντες, καὶ ἐκοιμήθησαν. Καὶ ἀναστὰς τὸ πρωΐ εἶπεν· ἐκπέμψατέ με, ἵνα ἀπέλθω πρὸς τὸν κύριόν μου. 55 εἶπαν δὲ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῆς καὶ ἡ μήτηρ· μεινάτω ἡ παρθένος μεθ᾿ ἡμῶν ἡμέρας ὡσεὶ δέκα, καὶ μετὰ ταῦτα ἀπελεύσεται. 56 ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς· μὴ κατέχετέ με, καὶ Κύριος εὐώδωσε τὴν ὁδόν μου ἐν ἐμοί· ἐκπέμψατέ με, ἵνα ἀπέλθω πρὸς τὸν κύριόν μου. 57 οἱ δὲ εἶπαν· καλέσωμεν τὴν παῖδα καὶ ἐρωτήσωμεν τὸ στόμα αὐτῆς. 58 καὶ ἐκάλεσαν τὴν Ρεβέκκαν καὶ εἶπαν αὐτῇ· πορεύσῃ μετὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; ἡ δὲ εἶπε· πορεύσομαι. 59 καὶ ἐξέπεμψαν Ρεβέκκαν τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῆς καὶ τὸν παῖδα τοῦ ῾Αβραὰμ καὶ τοὺς μετ᾿ αὐτοῦ. 60 καὶ εὐλόγησαν Ρεβέκκαν καὶ εἶπαν αὐτῇ· ἀδελφὴ ἡμῶν εἶ· γίνου εἰς χιλιάδας μυριάδων, καὶ κληρονομησάτω τὸ σπέρμα σου τὰς πόλεις τῶν ὑπεναντίων. 61 ἀναστᾶσα δὲ Ρεβέκκα καὶ αἱ ἅβραι αὐτῆς, ἐπέβησαν ἐπὶ τὰς καμήλους καὶ ἐπορεύθησαν μετὰ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἀναλαβὼν ὁ παῖς τὴν Ρεβέκκαν ἀπῆλθεν. 62 ᾿Ισαὰκ δὲ διεπορεύετο διὰ τῆς ἐρήμου κατὰ τὸ φρέαρ τῆς ὁράσεως· αὐτὸς δὲ κατώκει ἐν τῇ γῇ τῇ πρὸς λίβα. 63 καὶ ἐξῆλθεν ᾿Ισαὰκ ἀδολεσχῆσαι εἰς τὸ πεδίον τὸ πρὸς δείλης καὶ ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδε καμήλους ἐρχομένας. 64 καὶ ἀναβλέψασα Ρεβέκκα τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδε τὸν ᾿Ισαὰκ καὶ κατεπήδησεν ἀπὸ τῆς καμήλου. 65 καὶ εἶπε τῷ παιδί· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ πορευόμενος ἐν τῷ πεδίῳ εἰς συνάντησιν ἡμῖν; εἶπε δὲ ὁ παῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κύριός μου. ἡ δὲ λαβοῦσα τὸ θέριστρον περιεβάλετο. 66 καὶ διηγήσατο ὁ παῖς τῷ ᾿Ισαὰκ πάντα τὰ ρήματα, ἃ ἐποίησεν. 67 εἰσῆλθε δὲ ᾿Ισαὰκ εἰς τὸν οἶκον τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ ἔλαβε τὴν Ρεβέκκαν, καὶ ἐγένετο αὐτοῦ γυνή, καὶ ἠγάπησεν αὐτήν· καὶ παρεκλήθη ᾿Ισαὰκ περὶ Σάρρας τῆς μητρὸς αὐτοῦ.


LATIJN - VULGAAT

1 erat autem Abraham senex dierumque multorum et Dominus in cunctis benedixerat ei 2 dixitque ad servum seniorem domus suae qui praeerat omnibus quae habebat pone manum tuam subter femur meum 3 ut adiurem te per Dominum Deum caeli et terrae ut non accipias uxorem filio meo de filiabus Chananeorum inter quos habito 4 sed ad terram et ad cognationem meam proficiscaris et inde accipias uxorem filio meo Isaac 5 respondit servus si noluerit mulier venire mecum in terram hanc num reducere debeo filium tuum ad locum de quo egressus es 6 dixit Abraham cave nequando reducas illuc filium meum 7 Dominus Deus caeli qui tulit me de domo patris mei et de terra nativitatis meae qui locutus est mihi et iuravit dicens semini tuo dabo terram hanc ipse mittet angelum suum coram te et accipies inde uxorem filio meo 8 sin autem noluerit mulier sequi te non teneberis iuramento filium tantum meum ne reducas illuc 9 posuit ergo servus manum sub femore Abraham domini sui et iuravit illi super sermone hoc 10 tulitque decem camelos de grege domini sui et abiit ex omnibus bonis eius portans secum profectusque perrexit Mesopotamiam ad urbem Nahor 11 cumque camelos fecisset accumbere extra oppidum iuxta puteum aquae vespere eo tempore quo solent mulieres egredi ad hauriendam aquam dixit 12 Domine Deus domini mei Abraham occurre obsecro hodie mihi et fac misericordiam cum domino meo Abraham 13 ecce ego sto propter fontem aquae et filiae habitatorum huius civitatis egredientur ad hauriendam aquam 14 igitur puella cui ego dixero inclina hydriam tuam ut bibam et illa responderit bibe quin et camelis tuis dabo potum ipsa est quam praeparasti servo tuo Isaac et per hoc intellegam quod feceris misericordiam cum domino meo 15 necdum intra se verba conpleverat et ecce Rebecca egrediebatur filia Bathuel filii Melchae uxoris Nahor fratris Abraham habens hydriam in scapula 16 puella decora nimis virgoque pulcherrima et incognita viro descenderat autem ad fontem et impleverat hydriam ac revertebatur 17 occurritque ei servus et ait pauxillum mihi ad sorbendum praebe aquae de hydria tua 18 quae respondit bibe domine mi celeriterque deposuit hydriam super ulnam suam et dedit ei potum 19 cumque ille bibisset adiecit quin et camelis tuis hauriam aquam donec cuncti bibant 20 effundensque hydriam in canalibus recurrit ad puteum ut hauriret aquam et haustam omnibus camelis dedit 21 ille autem contemplabatur eam tacitus scire volens utrum prosperum fecisset iter suum Dominus an non 22 postquam ergo biberunt cameli protulit vir inaures aureas adpendentes siclos duos et armillas totidem pondo siclorum decem 23 dixitque ad eam cuius es filia indica mihi est in domo patris tui locus ad manendum 24 quae respondit filia Bathuelis sum filii Melchae quem peperit Nahor 25 et addidit dicens palearum quoque et faeni plurimum est apud nos et locus spatiosus ad manendum 26 inclinavit se homo et adoravit Dominum 27 dicens benedictus Dominus Deus domini mei Abraham qui non abstulit misericordiam et veritatem suam a domino meo et recto me itinere perduxit in domum fratris domini mei 28 cucurrit itaque puella et nuntiavit in domum matris suae omnia quae audierat 29 habebat autem Rebecca fratrem nomine Laban qui festinus egressus est ad hominem ubi erat fons 30 cumque vidisset inaures et armillas in manibus sororis suae et audisset cuncta verba referentis haec locutus est mihi homo venit ad virum qui stabat iuxta camelos et propter fontem aquae 31 dixitque ad eum ingredere benedicte Domini cur foris stas praeparavi domum et locum camelis 32 et introduxit eum hospitium ac destravit camelos deditque paleas et faenum et aquam ad lavandos pedes camelorum et virorum qui venerant cum eo 33 et adpositus est in conspectu eius panis qui ait non comedam donec loquar sermones meos respondit ei loquere 34 at ille servus inquit Abraham sum 35 et Dominus benedixit domino meo valde magnificatusque est et dedit ei oves et boves argentum et aurum servos et ancillas camelos et asinos 36 et peperit Sarra uxor domini mei filium domino meo in senectute sua deditque illi omnia quae habuerat 37 et adiuravit me dominus meus dicens non accipies uxorem filio meo de filiabus Chananeorum in quorum terra habito 38 sed ad domum patris mei perges et de cognatione mea accipies uxorem filio meo 39 ego vero respondi domino meo quid si noluerit venire mecum mulier 40 Dominus ait in cuius conspectu ambulo mittet angelum suum tecum et diriget viam tuam accipiesque uxorem filio meo de cognatione mea et de domo patris mei 41 innocens eris a maledictione mea cum veneris ad propinquos meos et non dederint tibi 42 veni ergo hodie ad fontem et dixi Domine Deus domini mei Abraham si direxisti viam meam in qua nunc ambulo 43 ecce sto iuxta fontem aquae et virgo quae egredietur ad hauriendam aquam audierit a me da mihi pauxillum aquae ad bibendum ex hydria tua 44 et dixerit mihi et tu bibe et camelis tuis hauriam ipsa est mulier quam praeparavit Dominus filio domini mei 45 dum haec mecum tacitus volverem apparuit Rebecca veniens cum hydria quam portabat in scapula descenditque ad fontem et hausit aquam et aio ad eam da mihi paululum bibere 46 quae festina deposuit hydriam de umero et dixit mihi et tu bibe et camelis tuis potum tribuam bibi et adaquavit camelos 47 interrogavique eam et dixi cuius es filia quae respondit filia Bathuelis sum filii Nahor quem peperit illi Melcha suspendi itaque inaures ad ornandam faciem eius et armillas posui in manibus 48 pronusque adoravi Dominum benedicens Domino Deo domini mei Abraham qui perduxisset me recto itinere ut sumerem filiam fratris domini mei filio eius 49 quam ob rem si facitis misericordiam et veritatem cum domino meo indicate mihi sin autem aliud placet et hoc dicite ut vadam ad dextram sive ad sinistram 50 responderunt Laban et Bathuel a Domino egressus est sermo non possumus extra placitum eius quicquam aliud tecum loqui 51 en Rebecca coram te est tolle eam et proficiscere et sit uxor filii domini tui sicut locutus est Dominus 52 quod cum audisset puer Abraham adoravit in terra Dominum 53 prolatisque vasis argenteis et aureis ac vestibus dedit ea Rebeccae pro munere fratribus quoque eius et matri dona obtulit 54 initoque convivio vescentes pariter et bibentes manserunt ibi surgens autem mane locutus est puer dimittite me ut vadam ad dominum meum 55 responderunt fratres eius et mater maneat puella saltem decem dies apud nos et postea proficiscetur 56 nolite ait me retinere quia Dominus direxit viam meam dimittite me ut pergam ad dominum meum 57 dixerunt vocemus puellam et quaeramus ipsius voluntatem 58 cumque vocata venisset sciscitati sunt vis ire cum homine isto quae ait vadam 59 dimiserunt ergo eam et nutricem illius servumque Abraham et comites eius 60 inprecantes prospera sorori suae atque dicentes soror nostra es crescas in mille milia et possideat semen tuum portas inimicorum suorum 61 igitur Rebecca et puellae illius ascensis camelis secutae sunt virum qui festinus revertebatur ad dominum suum 62 eo tempore Isaac deambulabat per viam quae ducit ad puteum cuius nomen est Viventis et videntis habitabat enim in terra australi 63 et egressus fuerat ad meditandum in agro inclinata iam die cumque levasset oculos vidit camelos venientes procul 64 Rebecca quoque conspecto Isaac descendit de camelo 65 et ait ad puerum quis est ille homo qui venit per agrum in occursum nobis dixit ei ipse est dominus meus at illa tollens cito pallium operuit se 66 servus autem cuncta quae gesserat narravit Isaac 67 qui introduxit eam in tabernaculum Sarrae matris suae et accepit uxorem et in tantum dilexit ut dolorem qui ex morte matris acciderat temperaret


NEDERLANDS - STATENVERTALING

1 Abraham nu was oud en wel bedaagd; en de HEERE had Abraham in alles gezegend. 2 Zo sprak Abraham tot zijn knecht, den oudste van zijn huis, regerende over alles, wat hij had: Leg toch uw hand onder mijn heup, 3 Opdat ik u doe zweren bij den HEERE, den God des hemels, en den God der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochteren der Kanaänieten, in het midden van welke ik woon; 4 Maar dat gij naar mijn land, en naar mijn maagschap trekken, en voor mijn zoon Izak een vrouw nemen zult. 5 En die knecht zeide tot hem: Misschien zal die vrouw mij niet willen volgen in dit land; zal ik dan uw zoon moeten wederbrengen in het land, waar gij uitgetogen zijt? 6 En Abraham zeide tot hem: Wacht u, dat gij mijn zoon niet weder daarheen brengt! 7 De HEERE, de God des hemels, Die mij uit mijns vaders huis en uit het land mijner maagschap genomen heeft, en Die tot mij gesproken heeft, en Die mij gezworen heeft, zeggende: Aan uw zaad zal Ik dit land geven! Die Zelf zal Zijn Engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon van daar een vrouw neemt. 8 Maar indien de vrouw u niet volgen wil, zo zult gij rein zijn van dezen mijn eed; alleenlijk breng mijn zoon daar niet weder heen. 9 Toen legde de knecht zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem over deze zaak. 10 En die knecht nam tien kemelen van zijns heren kemelen, en toog heen; en al het goed zijns heren was in zijn hand; en hij maakte zich op, en toog heen naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. 11 En hij deed de kemelen nederknielen buiten de stad, bij een waterput, des avondtijds, ten tijde, als de putsters uitkwamen. 12 En hij zeide: HEERE! God van mijn heer Abraham! doe haar mij toch heden ontmoeten, en doe weldadigheid bij Abraham, mijn heer. 13 Zie, ik sta bij de waterfontein, en de dochteren der mannen dezer stad zijn uitgaande om water te putten; 14 Zo geschiede, dat die jonge dochter, tot welke ik zal zeggen: Neig toch uw kruik, dat ik drinke; en zij zal zeggen: Drink, en ik zal ook uw kemelen drenken; diezelve zij, die Gij Uw knecht Izak toegewezen hebt, en dat ik daaraan bekenne, dat Gij weldadigheid bij mijn heer gedaan hebt. 15 En het geschiedde, eer hij geëindigd had te spreken, ziet, zo kwam Rebekka uit, welke aan Bethuël geboren was, de zoon van Milka, de huisvrouw van Nahor, de broeder van Abraham; en zij had haar kruik op haar schouder. 16 En die jonge dochter was zeer schoon van aangezicht, een maagd, en geen man had haar bekend; en zij ging af naar de fontein, en vulde haar kruik, en ging op. 17 Toen liep die knecht haar tegemoet, en hij zeide: Laat mij toch een weinig waters uit uw kruik drinken. schilderij van Salomon de Bray: Rebekka en Eliëzer bij de bron » meer 18 En zij zeide: Drink, mijn heer! en zij haastte zich en liet haar kruik neder op haar hand, en gaf hem te drinken. 19 Als zij nu voleindigd had van hem drinken te geven, zeide zij: Ik zal ook voor uw kemelen putten, totdat zij voleindigd hebben te drinken. 20 En zij haastte zich, en goot haar kruik uit in de drinkbak, en liep weder naar den put om te putten, en zij putte voor al zijn kemelen. 21 En de man ontzette zich over haar, stilzwijgende, om te merken, of de HEERE zijn weg voorspoedig gemaakt had, of niet. schilderij van Antonio Bellucci: Rebekka bij de bron 22 En het geschiedde, als de kemelen voleindigd hadden te drinken, dat die man een gouden voorhoofdsiersel nam, welks gewicht was een halve sikkel, en twee armringen aan haar handen, welker gewicht was tien sikkelen gouds. 23 Want hij had gezegd: Wiens dochter zijt gij? geef het mij toch te kennen; is er ook ten huize uws vaders plaats voor ons, om te vernachten? 24 En zij had tot hem gezegd: Ik ben de dochter van Bethuël, den zoon van Milka, die zij Nahor gebaard heeft. 25 Voorts had zij tot hem gezegd: Ook is er stro en veel voeders bij ons, ook plaats om te vernachten. 26 Toen neigde die man zijn hoofd, en aanbad den HEERE; 27 En hij zeide: Geloofd zij de HEERE, de God van mijn heer Abraham, Die Zijn weldadigheid en waarheid niet nagelaten heeft van mijn heer; aangaande mij, de HEERE heeft mij op dezen weg geleid, ten huize van mijns heren broederen. 28 En die jonge dochter liep, en gaf ten huize harer moeder te kennen, gelijk deze zaken waren. 29 En Rebekka had een broeder, wiens naam was Laban; en Laban liep tot dien man naar buiten tot de fontein. 30 En het geschiedde, als hij dat voorhoofdsiersel gezien had, en de armringen aan de handen zijner zuster; en als hij gehoord had de woorden zijner zuster Rebekka, zeggende: Alzo heeft die man tot mij gesproken, zo kwam hij tot dien man, en ziet, hij stond bij de kemelen, bij de fontein. 31 En hij zeide: Kom in, gij, gezegende des HEEREN! waarom zoudt gij buiten staan? want ik heb het huis bereid, en de plaats voor de kemelen. 32 Toen kwam die man naar het huis toe, en men ontgordde de kemelen, en men gaf den kemelen stro en voeder; en water om zijn voeten te wassen, en de voeten der mannen, die bij hem waren. 33 Daarna werd hem te eten voorgezet; maar hij zeide: Ik zal niet eten, totdat ik mijn woorden gesproken heb. En hij zeide: Spreek! 34 Toen zeide hij: Ik ben een knecht van Abraham; 35 En de HEERE heeft mijn heer zeer gezegend, zodat hij groot geworden is; en Hij heeft hem gegeven schapen, en runderen, en zilver, en goud, en knechten, en maagden, en kemelen, en ezelen. 36 En Sara, de huisvrouw van mijn heer, heeft mijn heer een zoon gebaard, nadat zij oud geworden was; en hij heeft hem gegeven alles, wat hij heeft. 37 En mijn heer heeft mij doen zweren, zeggende: Gij zult voor mijn zoon geen vrouw nemen van de dochteren der Kanaänieten, in welker land ik wone; 38 Maar gij zult trekken naar het huis mijns vaders, en naar mijn geslacht, en zult voor mijn zoon een vrouw nemen! 39 Toen zeide ik tot mijn heer: Misschien zal mij de vrouw niet volgen. 40 En hij zeide tot mij: De HEERE, voor Wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal Zijn Engel met u zenden, en Hij zal uw weg voorspoedig maken, dat gij voor mijn zoon een vrouw neemt, uit mijn geslacht en uit mijns vaders huis. 41 Dan zult gij van mijn eed rein zijn, wanneer gij tot mijn geslacht zult gegaan zijn; en indien zij haar u niet geven, zo zult gij rein zijn van mijn eed. 42 En ik kwam heden aan de fontein; en ik zeide: O, HEERE! God van mijn heer Abraham! zo Gij nu mijn weg voorspoedig maken zult, op welke ik ga; 43 Zie, ik sta bij de waterfontein; zo geschiede, dat de maagd, die uitkomen zal om te putten, en tot welke ik zeggen zal: Geef mij toch een weinig waters te drinken uit uw kruik; 44 En zij tot mij zal zeggen: Drink gij ook, en ik zal ook uw kemelen putten; dat deze die vrouw zij, die de HEERE aan den zoon van mijn heer heeft toegewezen. 45 Eer ik geëindigd had te spreken in mijn hart, ziet, zo kwam Rebekka uit, en had haar kruik op haar schouder, en zij kwam af tot de fontein en putte; en ik zeide tot haar: Geef mij toch te drinken! 46 Zo haastte zij zich en liet haar kruik van zich neder, en zeide: Drink gij, en ik zal ook uw kemelen drenken; en ik dronk, en zij drenkte ook de kemelen. 47 Toen vraagde ik haar, en zeide: Wiens dochter zijt gij? En zij zeide: De dochter van Bethuël, den zoon van Nahor, welken Milka hem gebaard heeft. Zo leide ik het voorhoofdsiersel op haar aangezicht, en de armringen aan haar handen; 48 En ik neigde mijn hoofd, en aanbad den HEERE; en ik loofde den HEERE, den God van mijn heer Abraham, Die mij op den rechten weg geleid had, om de dochter des broeders van mijn heer voor zijn zoon te nemen. 49 Nu dan, zo gijlieden weldadigheid en trouw aan mijn heer doen zult, geeft het mij te kennen; en zo niet, geeft het mij ook te kennen, opdat ik mij ter rechter hand of ter linkerhand wende. 50 Toen antwoordde Laban, en Bethuël, en zeiden: Van den HEERE is deze zaak voortgekomen; wij kunnen kwaad noch goed tot u spreken. 51 Zie, Rebekka is voor uw aangezicht; neem haar en trek henen; zij zij de vrouw van den zoon uws heren, gelijk de HEERE gesproken heeft! 52 En het geschiedde, als Abrahams knecht hun woorden hoorde, zo boog hij zich ter aarde voor den HEERE. 53 En de knecht langde voort zilveren kleinoden, en gouden kleinoden, en klederen, en hij gaf die aan Rebekka; hij gaf ook aan haar broeder en haar moeder kostelijkheden. 54 Toen aten en dronken zij, hij en de mannen, die bij hem waren; en zij vernachtten, en zij stonden des morgens op, en hij zeide: Laat mij trekken tot mijn heer! 55 Toen zeide haar broeder, en haar moeder: Laat de jonge dochter enige dagen, of tien, bij ons blijven; daarna zult gij gaan. 56 Maar hij zeide tot hen: Houdt mij niet op, dewijl de HEERE mijn weg voorspoedig gemaakt heeft! laat mij trekken, dat ik tot mijn heer ga. 57 Toen zeiden zij: Laat ons de jonge dochter roepen, en haar mond vragen. 58 En zij riepen Rebekka, en zeiden tot haar: Zult gij met dezen man trekken? En zij antwoordde: Ik zal trekken. 59 Toen lieten zij Rebekka, hun zuster, en haar voedster trekken, mitsgaders Abrahams knecht en zijn mannen. 60 En zij zegenden Rebekka, en zeiden tot haar: O, onze zuster! wordt gij tot duizenden millioenen, en uw zaad bezitte de poort zijner haters! 61 En Rebekka maakte zich op met haar jonge dochteren, en zij reden op kemelen, en volgden den man; en die knecht nam Rebekka, en toog heen. 62 Izak nu kwam, van daar men komt tot den put Lachai-roi; en hij woonde in het zuiderland. 63 En Izak was uitgegaan om te bidden in het veld, tegen het naken van den avond; en hij hief zijn ogen op en zag toe, en ziet, de kemelen kwamen! 64 Rebekka hief ook haar ogen op, en zij zag Izak; en zij viel van den kemel af. 65 En zij zeide tot den knecht: Wie is die man, die ons in het veld tegemoet wandelt? En de knecht zeide: Dat is mijn heer! Toen nam zij den sluier, en bedekte zich. schilderij van Arent de Gelder: De ontmoeting van Isaak en Rebekka 66 En de knecht vertelde aan Izak al de zaken, die hij gedaan had. 67 En Izak bracht haar in de tent van zijn moeder Sara; en hij nam Rebekka, en zij werd hem ter vrouw, en hij had haar lief. Alzo werd Izak getroost na zijner moeders dood.


 

FRANS - BIBLE DE JERUSALEM

1. Abraham était alors un vieillard avancé en âge, et Yahvé avait béni Abraham en tout. 2. Abraham dit au plus vieux serviteur de sa maison, le régisseur de tous ses biens: Mets ta main sous ma cuisse. 3. Je te fais jurer par Yahvé, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. 4. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, et tu choisiras une femme pour mon fils Isaac. 5. Le serviteur lui demanda: Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci: faudra-t-il que je ramène ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? 6. Abraham lui répondit: Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. 7. Yahvé, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, qui m'a pris de ma maison paternelle et du pays de ma parenté, qui m'a dit et qui m'a juré qu'il donnerait ce pays-ci à ma descendance, Yahvé enverra son Ange devant toi, pour que tu prennes une femme de là-bas. 8. Et si la femme ne veut pas te suivre, tu seras quitte du serment que je t'impose. En tout cas, ne ramène pas mon fils là-bas. 9. Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son maître Abraham et il lui prêta serment pour cette affaire. 10. Le serviteur prit dix des chameaux de son maître et, emportant de tout ce que son maître avait de bon, il se mit en route pour l'Aram Naharayim, pour la ville de Nahor. 11. Il fit agenouiller les chameaux en dehors de la ville, près du puits, à l'heure du soir, à l'heure où les femmes sortent pour puiser. 12. Et il dit: Yahvé, Dieu de mon maître Abraham, sois-moi propice aujourd'hui et montre ta bienveillance pour mon maître Abraham ! 13. Je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. 14. La jeune fille à qui je dirai: Incline donc ta cruche, que je boive et qui répondra: Bois et j'abreuverai aussi tes chameaux, ce sera celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et je connaîtrai à cela que tu as montré ta bienveillance pour moi. 15. Il n'avait pas fini de parler que sortait Rébecca, qui était fille de Bétuel, fils de Milka, la femme de Nahor, frère d'Abraham, et elle avait sa cruche sur l'épaule. 16. La jeune fille était très belle, elle était vierge, aucun homme ne l'avait approchée. Elle descendit à la source, emplit sa cruche et remonta. 17. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit: S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. 18. Elle répondit: Bois, Monseigneur et vite elle abaissa sa cruche sur son bras et le fit boire. 19. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit: Je vais puiser aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils soient désaltérés. 20. Vite elle vida sa cruche dans l'auge, courut encore au puits pour puiser et puisa pour tous les chameaux. 21. L'homme la considérait en silence, se demandant si Yahvé l'avait ou non mené au but. 22. Lorsque les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or pesant un demi-sicle, qu'il mit à ses narines, et, à ses bras, deux bracelets pesant dix sicles d'or, 23. et il dit: De qui es-tu la fille ? Apprends-le moi, je te prie. Y a-t-il de la place chez ton père pour que nous passions la nuit ? 24. Elle répondit: Je suis la fille de Bétuel, le fils que Milka a enfanté à Nahor 25. et elle continua: Il y a, chez nous, de la paille et du fourrage en quantité, et de la place pour gîter. 26. Alors l'homme se prosterna et adora Yahvé, 27. et il dit: Béni soit Yahvé, Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas ménagé sa bienveillance et sa bonté à mon maître. Yahvé a guidé mes pas chez le frère de mon maître ! 28. La jeune fille courut annoncer chez sa mère ce qui était arrivé. 29. Or Rébecca avait un frère qui s'appelait Laban, et Laban courut au-dehors vers l'homme, à la source. 30. Dès qu'il eut vu l'anneau et les bracelets que portait sa sœur et qu'il eut entendu sa sœur Rébecca dire: Voilà comment cet homme m'a parlé, il alla vers l'homme et le trouva encore debout près des chameaux, à la source. 31. Il lui dit: Viens, béni de Yahvé ! Pourquoi restes-tu dehors, quand j'ai débarrassé la maison et fait de la place pour les chameaux ? 32. L'homme vint à la maison et Laban débâta les chameaux, il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et, pour lui et les hommes qui l'accompagnaient, de l'eau pour se laver les pieds. 33. On lui présenta à manger, mais il dit: Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire, et Laban répondit: Parle. 34. Il dit: Je suis le serviteur d'Abraham. 35. Yahvé a comblé mon maître de bénédictions et celui-ci est devenu très riche: il lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. 36. Sara, la femme de mon maître, lui a, quand il était déjà vieux, enfanté un fils, auquel il a transmis tous ses biens. 37. Mon maître m'a fait prêter ce serment: Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dont j'habite le pays. 38. Malheur à toi si tu ne vas pas dans ma maison paternelle, dans ma famille, choisir une femme pour mon fils ! 39. J'ai dit à mon maître: Peut-être cette femme n'acceptera pas de me suivre, 40. et il m'a répondu: Yahvé, en présence de qui j'ai marché, enverra son Ange avec toi, il te mènera au but et tu prendras pour mon fils une femme de ma famille, de ma maison paternelle. 41. Tu seras alors quitte de ma malédiction: tu seras allé dans ma famille et, s'ils te refusent, tu seras quitte de ma malédiction. 42. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit: Yahvé, Dieu de mon maître Abraham, montre, je te prie, si tu es disposé à mener au but le chemin par où je vais: 43. je me tiens près de la source; la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai: S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau de ta cruche, 44. et qui répondra: Bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux, ce sera la femme que Yahvé a destinée au fils de mon maître. 45. Je n'avais pas fini de parler en moi-même que Rébecca sortait, sa cruche sur l'épaule. Elle descendit à la source et puisa. Je lui dis: Donne-moi à boire, s'il te plaît ! 46. Vite, elle se déchargea de sa cruche et dit: Bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux. J'ai bu et elle a abreuvé aussi mes chameaux. 47. Je lui ai demandé: De qui es-tu la fille ? et elle a répondu: Je suis la fille de Bétuel, le fils que Milka a donné à Nahor. Alors j'ai mis cet anneau à ses narines et ces bracelets à ses bras, 48. et je me suis prosterné et j'ai adoré Yahvé, et j'ai béni Yahvé, Dieu de mon maître Abraham, qui m'avait conduit par un chemin de bonté prendre pour son fils la fille du frère de mon maître. 49. Maintenant, si vous êtes disposés à montrer à mon maître bienveillance et bonté, déclarez-le moi, si non, déclarez-le moi, pour que je me tourne à droite ou à gauche. 50. Laban et Bétuel prirent la parole et dirent: La chose vient de Yahvé, nous ne pouvons te dire ni oui ni non. 51. Rébecca est là devant toi: prends-la et pars, et qu'elle devienne la femme du fils de ton maître, comme a dit Yahvé. 52. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, il se prosterna à terre devant Yahvé. 53. Il sortit des bijoux d'argent et d'or et des vêtements, qu'il donna à Rébecca; il fit aussi de riches cadeaux à son frère et à sa mère. 54. Ils mangèrent et ils burent, lui et les hommes qui l'accompagnaient, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, il dit: Laissez-moi aller chez mon maître. 55. Alors le frère et la mère de Rébecca dirent: Que la jeune fille reste avec nous une dizaine de jours, ensuite elle partira. 56. Mais il leur répondit: Ne me retardez pas, puisque c'est Yahvé qui m'a mené au but: laissez-moi partir, que j'aille chez mon maître. 57. Ils dirent: Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. 58. Ils appelèrent Rébecca et lui dirent: Veux-tu partir avec cet homme ? et elle répondit: Je veux bien. 59. Alors ils laissèrent partir leur sœur Rébecca, avec sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses hommes. 60. Ils bénirent Rébecca et lui dirent: Notre sœur, ô toi, deviens des milliers de myriades ! Que ta postérité conquière la porte de ses ennemis ! 61. Rébecca et ses servantes se levèrent, montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur prit Rébecca et partit. 62. Isaac était revenu du puits de Lahaï Roï, et il habitait au pays du Négeb. 63. Or Isaac sortit pour se promener dans la campagne, à la tombée du soir, et, levant les yeux, il vit que des chameaux arrivaient. 64. Et Rébecca, levant les yeux, vit Isaac. Elle sauta à bas du chameau 65. et dit au serviteur: Quel est cet homme-là, qui vient dans la campagne à notre rencontre ? Le serviteur répondit: C'est mon maître; alors elle prit son voile et se couvrit. 66. Le serviteur raconta à Isaac toute l'affaire qu'il avait faite. 67. Et Isaac introduisit Rébecca dans sa tente: il la prit et elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la perte de sa mère.


ENGELS - KING JAMES BIBLE

[1] And Abraham was old, and well stricken in age: and the LORD had blessed Abraham in all things. [2] And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh: [3] And I will make thee swear by the LORD, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell: [4] But thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. [5] And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land: must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest? [6] And Abraham said unto him, Beware thou that thou bring not my son thither again. [7] The LORD God of heaven, which took me from my father's house, and from the land of my kindred, and which spake unto me, and that sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land; he shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence. [8] And if the woman will not be willing to follow thee, then thou shalt be clear from this my oath: only bring not my son thither again. [9] And the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and sware to him concerning that matter. [10] And the servant took ten camels of the camels of his master, and departed; for all the goods of his master were in his hand: and he arose, and went to Mesopotamia, unto the city of Nahor. [11] And he made his camels to kneel down without the city by a well of water at the time of the evening, even the time that women go out to draw water. [12] And he said, O LORD God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham. [13] Behold, I stand here by the well of water; and the daughters of the men of the city come out to draw water: [14] And let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also: let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master. [15] And it came to pass, before he had done speaking, that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder. [16] And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her: and she went down to the well, and filled her pitcher, and came up. [17] And the servant ran to meet her, and said, Let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher. [18] And she said, Drink, my lord: and she hasted, and let down her pitcher upon her hand, and gave him drink. [19] And when she had done giving him drink, she said, I will draw water for thy camels also, until they have done drinking. [20] And she hasted, and emptied her pitcher into the trough, and ran again unto the well to draw water, and drew for all his camels. [21] And the man wondering at her held his peace, to wit whether the LORD had made his journey prosperous or not. [22] And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten shekels weight of gold; [23] And said, Whose daughter art thou? tell me, I pray thee: is there room in thy father's house for us to lodge in? [24] And she said unto him, I am the daughter of Bethuel the son of Milcah, which she bare unto Nahor. [25] She said moreover unto him, We have both straw and provender enough, and room to lodge in. [26] And the man bowed down his head, and worshipped the LORD. [27] And he said, Blessed be the LORD God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy and his truth: I being in the way, the LORD led me to the house of my master's brethren. [28] And the damsel ran, and told them of her mother's house these things. [29] And Rebekah had a brother, and his name was Laban: and Laban ran out unto the man, unto the well. [30] And it came to pass, when he saw the earring and bracelets upon his sister's hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying, Thus spake the man unto me; that he came unto the man; and, behold, he stood by the camels at the well. [31] And he said, Come in, thou blessed of the LORD; wherefore standest thou without? for I have prepared the house, and room for the camels. [32] And the man came into the house: and he ungirded his camels, and gave straw and provender for the camels, and water to wash his feet, and the men's feet that were with him. [33] And there was set meat before him to eat: but he said, I will not eat, until I have told mine errand. And he said, Speak on. [34] And he said, I am Abraham's servant. [35] And the LORD hath blessed my master greatly; and he is become great: and he hath given him flocks, and herds, and silver, and gold, and menservants, and maidservants, and camels, and asses. [36] And Sarah my master's wife bare a son to my master when she was old: and unto him hath he given all that he hath. [37] And my master made me swear, saying, Thou shalt not take a wife to my son of the daughters of the Canaanites, in whose land I dwell: [38] But thou shalt go unto my father's house, and to my kindred, and take a wife unto my son. [39] And I said unto my master, Peradventure the woman will not follow me. [40] And he said unto me, The LORD, before whom I walk, will send his angel with thee, and prosper thy way; and thou shalt take a wife for my son of my kindred, and of my father's house: [41] Then shalt thou be clear from this my oath, when thou comest to my kindred; and if they give not thee one, thou shalt be clear from my oath. [42] And I came this day unto the well, and said, O LORD God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go; [43] Behold, I stand by the well of water; and it shall come to pass, that when the virgin cometh forth to draw water, and I say to her, Give me, I pray thee, a little water of thy pitcher to drink; [44] And she say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels: let the same be the woman whom the LORD hath appointed out for my master's son. [45] And before I had done speaking in mine heart, behold, Rebekah came forth with her pitcher on her shoulder; and she went down unto the well, and drew water: and I said unto her, Let me drink, I pray thee. [46] And she made haste, and let down her pitcher from her shoulder, and said, Drink, and I will give thy camels drink also: so I drank, and she made the camels drink also. [47] And I asked her, and said, Whose daughter art thou? And she said, The daughter of Bethuel, Nahor's son, whom Milcah bare unto him: and I put the earring upon her face, and the bracelets upon her hands. [48] And I bowed down my head, and worshipped the LORD, and blessed the LORD God of my master Abraham, which had led me in the right way to take my master's brother's daughter unto his son. [49] And now if ye will deal kindly and truly with my master, tell me: and if not, tell me; that I may turn to the right hand, or to the left. [50] Then Laban and Bethuel answered and said, The thing proceedeth from the LORD: we cannot speak unto thee bad or good. [51] Behold, Rebekah is before thee, take her, and go, and let her be thy master's son's wife, as the LORD hath spoken. [52] And it came to pass, that, when Abraham's servant heard their words, he worshipped the LORD, bowing himself to the earth. [53] And the servant brought forth jewels of silver, and jewels of gold, and raiment, and gave them to Rebekah: he gave also to her brother and to her mother precious things. [54] And they did eat and drink, he and the men that were with him, and tarried all night; and they rose up in the morning, and he said, Send me away unto my master. [55] And her brother and her mother said, Let the damsel abide with us a few days, at the least ten; after that she shall go. [56] And he said unto them, Hinder me not, seeing the LORD hath prospered my way; send me away that I may go to my master. [57] And they said, We will call the damsel, and inquire at her mouth. [58] And they called Rebekah, and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go. [59] And they sent away Rebekah their sister, and her nurse, and Abraham's servant, and his men. [60] And they blessed Rebekah, and said unto her, Thou art our sister, be thou the mother of thousands of millions, and let thy seed possess the gate of those which hate them. [61] And Rebekah arose, and her damsels, and they rode upon the camels, and followed the man: and the servant took Rebekah, and went his way. [62] And Isaac came from the way of the well Lahai-roi; for he dwelt in the south country. [63] And Isaac went out to meditate in the field at the eventide: and he lifted up his eyes, and saw, and, behold, the camels were coming. [64] And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she lighted off the camel. [65] For she had said unto the servant, What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant had said, It is my master: therefore she took a vail, and covered herself. [66] And the servant told Isaac all things that he had done. [67] And Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her: and Isaac was comforted after his mother's death.


DUITS - LUTHERBIBEL (2017)

241 Abraham war alt und hochbetagt, und der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben. 2 Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand: Lege deine Hand unter meine Hüfte 3 und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, 4 sondern dass du ziehst in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft und nimmst meinem Sohn Isaak dort eine Frau. 5 Der Knecht sprach zu ihm: Wie, wenn das Mädchen mir nicht folgen will in dies Land, soll ich dann deinen Sohn zurückbringen in jenes Land, von dem du ausgezogen bist? 6 Abraham sprach zu ihm: Davor hüte dich, dass du meinen Sohn wieder dahin bringst! 7 Der Herr, der Gott des Himmels, der mich von meines Vaters Hause genommen hat und von meiner Heimat, der mir zugesagt und mir auch geschworen hat: Dies Land will ich deinen Nachkommen geben –, der wird seinen Engel vor dir her senden, dass du meinem Sohn dort eine Frau nimmst. 8 Wenn aber das Mädchen dir nicht folgen will, so bist du dieses Eides ledig. Nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin! 9 Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor es ihm. 10 So nahm der Knecht zehn Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn und machte sich auf und zog nach Mesopotamien, zu der Stadt Nahors. 11 Da ließ er die Kamele sich lagern draußen vor der Stadt bei dem Wasserbrunnen des Abends um die Zeit, da die Frauen pflegten herauszugehen und Wasser zu schöpfen. 12 Und er sprach: Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn! 13 Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen, und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. 14 Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche: Neige deinen Krug und lass mich trinken, und es sprechen wird: Trinke, ich will deine Kamele auch tränken –, das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast, und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. 15 Und ehe er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die Tochter Betuëls, der ein Sohn der Milka war, die die Frau Nahors, des Bruders Abrahams, war, und trug einen Krug auf ihrer Schulter. 16 Und das Mädchen war sehr schön von Angesicht, eine Jungfrau, die noch von keinem Manne wusste. Die stieg hinab zur Quelle und füllte den Krug und stieg herauf. 17 Da lief ihr der Knecht entgegen und sprach: Lass mich ein wenig Wasser aus deinem Kruge trinken. 18 Und sie sprach: Trinke, mein Herr! Und eilends ließ sie den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihm zu trinken. 19 Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie: Ich will deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle genug getrunken haben. 20 Und eilte und goss den Krug aus in die Tränke und lief abermals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte allen seinen Kamelen. 21 Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. 22 Als nun die Kamele alle getrunken hatten, nahm er einen goldenen Ring, einen halben Schekel schwer, und zwei goldene Armreifen für ihre Hände, zehn Schekel schwer, 23 und sprach: Wessen Tochter bist du? Das sage mir doch! Haben wir auch Raum in deines Vaters Hause, um zu herbergen? 24 Sie sprach zu ihm: Ich bin die Tochter Betuëls, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. 25 Und sagte weiter zu ihm: Es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Raum genug, um zu herbergen. 26 Da neigte sich der Mann und betete den Herrn an 27 und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Barmherzigkeit und seine Treue von meinem Herrn nicht hat weichen lassen; denn der Herr hat mich geradewegs geführt zum Hause des Bruders meines Herrn. 28 Und das Mädchen lief und sagte dies alles in ihrer Mutter Hause. 29 Und Rebekka hatte einen Bruder, der hieß Laban; und Laban lief zu dem Mann draußen bei dem Brunnen. 30 Denn als er den Ring und die Armreifen an den Händen seiner Schwester gesehen hatte und die Worte Rebekkas, seiner Schwester, gehört hatte: So hat mir der Mann gesagt –, da kam er zu dem Mann, und siehe, er stand bei den Kamelen am Brunnen. 31 Und er sprach: Komm herein, du Gesegneter des Herrn! Warum stehst du draußen? Ich habe das Haus bereitet und für die Kamele auch Raum gemacht. 32 Da kam der Mann ins Haus. Und man zäumte die Kamele ab und gab ihnen Stroh und Futter, dazu auch Wasser, zu waschen seine Füße und die Füße der Männer, die mit ihm waren. 33 Und man setzte ihm Essen vor. Er sprach aber: Ich will nicht essen, bis ich zuvor meine Sache vorgebracht habe. Laban antwortete: Sage an! 34 Er sprach: Ich bin Abrahams Knecht. 35 Und der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet, dass er groß geworden ist, und hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. 36 Dazu hat Sara, die Frau meines Herrn, in ihrem Alter meinem Herrn einen Sohn geboren; dem hat er alles gegeben, was er hat. 37 Und mein Herr hat einen Eid von mir genommen und gesagt: Du sollst meinem Sohn keine Frau nehmen von den Töchtern der Kanaaniter, in deren Land ich wohne, 38 sondern zieh hin zu meines Vaters Hause und zu meinem Geschlecht; dort nimm meinem Sohn eine Frau. 39 Ich sprach aber zu meinem Herrn: Wie, wenn mir das Mädchen nicht folgen will? 40 Da sprach er zu mir: Der Herr, vor dem ich wandle, wird seinen Engel mit dir senden und Gnade zu deiner Reise geben, dass du meinem Sohn eine Frau nimmst von meiner Verwandtschaft und meines Vaters Hause. 41 Dann sollst du deines Eides ledig sein: Wenn du zu meiner Verwandtschaft kommst und sie geben sie dir nicht, so bist du deines Eides ledig. 42 So kam ich heute zum Brunnen und sprach: Herr, du Gott meines Herrn Abraham, hast du Gnade zu meiner Reise gegeben, auf der ich bin, 43 siehe, so stehe ich hier bei dem Wasserbrunnen. Wenn nun ein Mädchen herauskommt, um zu schöpfen, und ich zu ihr spreche: Gib mir ein wenig Wasser zu trinken aus deinem Krug, 44 und sie sagen wird: Trinke du, ich will deinen Kamelen auch schöpfen –, das sei die Frau, die der Herr dem Sohn meines Herrn beschert hat. 45 Ehe ich nun diese Worte ausgeredet hatte in meinem Herzen, siehe, da kommt Rebekka heraus mit einem Krug auf ihrer Schulter und geht hinab zur Quelle und schöpft. Da sprach ich zu ihr: Gib mir zu trinken. 46 Und sie nahm eilends den Krug von ihrer Schulter und sprach: Trinke, und deine Kamele will ich auch tränken. Da trank ich, und sie tränkte die Kamele auch. 47 Und ich fragte sie und sprach: Wessen Tochter bist du? Sie antwortete: Ich bin die Tochter Betuëls, des Sohnes Nahors, den ihm Milka geboren hat. Da legte ich einen Ring an ihre Nase und Armreifen an ihre Hände 48 und neigte mich und betete den Herrn an und lobte den Herrn, den Gott meines Herrn Abraham, der mich den rechten Weg geführt hat, dass ich für seinen Sohn die Tochter des Bruders meines Herrn nehme. 49 Seid ihr nun die, die an meinem Herrn Freundschaft und Treue beweisen wollen, so sagt mir's; wenn nicht, so sagt mir's auch, dass ich mich wende zur Rechten oder zur Linken. 50 Da antworteten Laban und Betuël und sprachen: Das kommt vom Herrn, darum können wir nichts dazu sagen, weder Böses noch Gutes. 51 Da ist Rebekka vor dir, nimm sie und zieh hin, dass sie die Frau sei des Sohnes deines Herrn, wie der Herr geredet hat. 52 Als Abrahams Knecht diese Worte hörte, neigte er sich vor dem Herrn bis zur Erde. 53 Danach zog er hervor silberne und goldene Kleinode und Kleider und gab sie Rebekka; auch ihrem Bruder und der Mutter gab er kostbare Geschenke. 54 Dann aß und trank er samt den Männern, die mit ihm waren, und sie blieben über Nacht allda. Am Morgen aber standen sie auf, und er sprach: Lasst mich ziehen zu meinem Herrn. 55 Aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen: Lass doch das Mädchen noch einige Zeit bei uns bleiben, vielleicht zehn Tage; danach mag sie ziehen. 56 Da sprach er zu ihnen: Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Lasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. 57 Da sprachen sie: Wir wollen das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. 58 Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr: Willst du mit diesem Manne ziehen? Sie antwortete: Ja, ich will es. 59 Da ließen sie Rebekka, ihre Schwester, ziehen mit ihrer Amme, samt Abrahams Knecht und seinen Leuten. 60 Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr: Du, unsere Schwester, wachse zu vieltausendmal tausend, und dein Geschlecht besitze die Tore seiner Feinde. 61 So machte sich Rebekka auf mit ihren Mägden, und sie setzten sich auf die Kamele und zogen dem Manne nach. Und der Knecht nahm Rebekka und zog von dannen. 62 Isaak aber war gezogen zum »Brunnen des Lebendigen, der mich sieht« und wohnte im Südlande. 63 Und er war hinausgegangen auf das Feld gegen Abend und hob seine Augen auf und sah, dass Kamele daherkamen. 64 Und Rebekka hob ihre Augen auf und sah Isaak; da stieg sie eilends vom Kamel 65 und sprach zu dem Knecht: Wer ist der Mann, der uns entgegenkommt auf dem Felde? Der Knecht sprach: Das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. 66 Und der Knecht erzählte Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. 67 Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sara und nahm die Rebekka, und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Also wurde Isaak getröstet über seine Mutter.

 

 

 

- A - B - C - D -

E

- hâ´ârèts (het land) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. ´èrèts (land, aarde). Taalgebruik in Tenakh: ´èrètz (land). Taalgebruik in Ex: ´èrètz (land). Getalwaarde: aleph = 1, resj = 20 of 300, tsade = 18 of 90 ; totaal: 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23). Structuur: 1 - 3 - 9. Gr. gè (aarde, land). Taalgebruik in de Septuaginta: gè (aarde). Taalgebruik in het NT: gè (aarde). Lat. terra. Fr. terre. Ned. aarde. E. earth. D. Welt. Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154), in het NT (248). Tenach (851). Pentateuch (316). Eerdere Profeten (132). Latere Profeten (215). 12 Kleine Profeten (53). Geschriften (135). Gn (113). Gn 11 (4 verzen, 5X): (1) Gn 11,1. (2) Gn 11,4. (3) Gn 11,8. (4) Gn 11,9 (2X). Gn 24 (3): (1) Gn 24,3. (2) Gn 24,5. (3) Gn 24,7.

- ´eth / ´èth (accusatief). Taalgebruik in Tenakh: ´eth (accusatief). Getalwaarde: aleph = 1, thaw = 22 of 400 ; totaal: 23 OF 401 (priemgetal). Structuur: 1 - 4. Eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Tenakh (5699). Pentateuch (2002). Gn (525). Gn 24 (21): (1) Gn 24,1. (2) Gn 24,5. (3) Gn 24,6. (4) Gn 24,7. (5) Gn 24,8. (6) Gn 24,9. (7) Gn 24,23. (8) Gn 24,30. (9) Gn 24,35. (10) Gn 24,36. (11) Gn 24,47. (12) Gn 24,48. (13) Gn 24,49. (14) Gn 24,52. (15) Gn 24,57. (16) Gn 24,59. (17) Gn 24,60. (18) Gn 24,61. (19) Gn 24,64. (20) Gn 24,66. (21) Gn 24,67.

F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -