Genesis 36 - Gn 36 -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 - Nakomelingen van Esau (Gn 36,1-43).


Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html

Zie ook naar - bijbeloverzicht -- overzicht van Genesis: - Gn - bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bibliografie van het Oude Testament -

Overzicht van Genesis: - Gn 1 - Gn 2 - Gn 3 - Gn 4 - Gn 5 - Gn 6 - Gn 7 - Gn 8 - Gn 9 - Gn 10 - Gn 11 - Gn 12 - Gn 13 - Gn 14 - Gn 15 - Gn 16 - Gn 17 - Gn 18 - Gn 19 - Gn 20 - Gn 21 - Gn 22 - Gn 23 - Gn 24 - Gn 25 - Gn 26 - Gn 27 - Gn 28 - Gn 29 - Gn 30 - Gn 31 - Gn 32 - Gn 33 - Gn 34 - Gn 35 - Gn 36 - Gn 37 - Gn 38 - Gn 39 - Gn 40 - Gn 41 - Gn 42 - Gn 43 - Gn 44 - Gn 45 - Gn 46 - Gn 47 - Gn 48 - Gn 49 - Gn 50 -
Uitleg vers per vers: Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -


36 = 22 + 14. Het getal 14 (2 X 7) komt overeen met mem (14 of 50).

Gn 36,1-5 telt 54 woorden.
Gn 36,6-8 telt 50 woorden.

  Gn 36,1 Gn 36,2 Gn 36,3 Gn 36,4 Gn 36,5 Gn 36,6 Gn 36,7 Gn 36,8 Gn 36,9 Gn 36,10 Gn 36,11 Gn 36,12 Gn 36,13 Gn 36,14 Gn 36,15 Gn 36,16 Gn 36,17 Gn 36,18 Gn 36,19 Gn 36,20 Gn 36,21  
woorden 18  16  29  14                             
letters                                             
getalwaarde                                             
                                             

  Gn 36,22 Gn 36,23 Gn 36,24 Gn 36,25 Gn 36,26 Gn 36,27 Gn 36,28 Gn 36,29 Gn 36,30 Gn 36,31 Gn 36,32 Gn 36,33 Gn 36,34 Gn 36,35 Gn 36,36 Gn 36,17 Gn 36,38 Gn 36,39 Gn 36,40 Gn 36,41 Gn 36,42 Gn 36,43
                                             
letters                                             
getalwaarde                                             
                                             

Gn 36,1-43 bestaat uit vier delen:
1. Gn 36,1-19: de zonen en de stamhoofden van Esau.
2. Gn 36,20-30: de zonen en de stamhoofden van Seïr, de Choriet.
3. Gn 36,31-39: 8 koningen van Edom.
4. Gn 36,40-43: 11 stamhoofden van Esau.

Het eerste deel kan nog verder onderverdeeld worden:
1. Gn 38,1-8: Esau's vrouwen en zonen, verwekt in Kanaän.
2. Gn 38,9-14: Esau's vrouwen en nakomelingen, verwekt in Seïr.
3. Gn 38,15-19: de stamhoofden van de zonen van Esau.

Gn 36,1 - Gn 36,1: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1autai de ai geneseis èsau autos estin edôm  1 hae sunt autem generationes Esau ipse est Edom    1 Dit nu zijn de geboorten van Ezau, welke is Edom.  [1] Dit* zijn de nakomelingen van Esau, ook Edom geheten.  [1] Dit zijn de nakomelingen van Esau, ook Edom genoemd.   1 ¶ Dit zijn de geboorten uit Esau, dat is Edom.  1. Voici la descendance d'Ésaü, qui est Édom.  

King James Bible. [1] Now these are the generations of Esau, who is Edom.
Luther-Bibel. 1 Dies ist das Geschlecht Esaus, der auch Edom heißt:

Tekstuitleg van Gn 36,1. Het vers Gn 36,1 telt 5 woorden en 19 letters. De getalwaarde van Gn 36,1 is 1321 (priemgetal). Het vers lijkt een opschrift. Gn 36,9 begint gelijkaardig, maar er is plaatsverandering (in het Seïrgebergte). Dit vers Gn 36,1 leidt het eerste onderdeel (Gn 36,1-8) van het eerste deel (Gn 36,1-19) in.

Gn 36,1.1. וְאֵלֶּה (= wë´ellèh: en deze; koppelteken waw + aanwijz vnw mv ְאֵלֶּה = 'ellèh: deze). Tenakh (106). Pentateuch (38). Eerdere Profeten (16). Latere Profeten (9). 12 Kleine Profeten (1). Gn (22). Gn 36 (13): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,9. (3) Gn 36,13. (4) Gn 36,14. (5) Gn 36,17. (6) Gn 36,18. (7) Gn 36,19. (8) Gn 36,23. (9) Gn 36,24. (10) Gn 36,25. (11) Gn 36,26. (12) Gn 36,31. (13) Gn 36,40.
- De ו = waw is een koppel- of verbindingsteken. Maar waarmee? Met een voorgaande zin of met een voorgaande וְאֵלֶּה (= wë´ellèh: en deze)?

Gn 36,1.2. th-l-d-th: ontstaansgeschiedenissen; zn vr mv van het zn th-l-d-h = thôlëdâh: ontstaansgeschiedenis, afstamming. Het zn is gevormd uit het voorvoegsel th, de stam j-l-d en de vrouwelijke uitgang -ha. Taalgebruik in Tenakh: thôlëdôth (ontstaansgeschiedenissen). Getalswaarde van תוֹלְדוֹת = thôlëdôth: thaw = 22 of 400, waw = 6, lamed = 12 of 30, daleth = 4; totaal: 72 (2³ X 3²) of 846 (2 X 3² X 47). Structuur: 4 - 6 - 4 - 3 - 6 - 4. De som van de elementen is telkens 9. Mooie circulaire opbouw van het woord. th-l-d-th (ontstaangeschiedenis, geslachten) komt in 13 verzen voor: Gn (11). Nu (1). Rt (1). Dertien is de getalswaarde van אֶחָד = één.
Ontstaansgeschiedenissen wordt op verschillende manieren weergegeven: thôlëdoth, thôlëdôth, tholëdôth en tholëdoth.
(1) een waw zowel bij het begin als op het einde van het woord (תוֹלְדוֹת = thôlëdôth). In twee verzen: (1) Gn 2,4 (hemel en aarde). (2) Rt 4,18. Gn 2,4 opent de reeks van twaalf th(ô)lëd(ô)th (ontstaangeschiedenis, geslachten) en Rt 4,18 besluit de reeks. Gn 2,4 geeft de voltooiïng van de schepping weer. Rt 4,18 geeft de tien geslachten van Peres tot David.
(2) een waw bij het begin van het woord (תוֹלְדֹת = thôlëdoth). Getalswaarde: 72 - 6 = 66. In zeven verzen: (1) Gn 5,1. (2) Gn 6,9 (Noach). (3) Gn 10,1 (Noach). (4) Gn 11,10 (Sjem). (5) Gn 11,27 (Terach). (6) Gn 25,19 (Isaak). (7) Nu 3,1 (Aäron en Mozes).
(3) een waw op het einde van het woord (תֹלְדוֹת = tholëdôth), niet bij het begin. Getalswaarde van tholëdôth: thaw = 22 of 400, lamed = 12 of 30, daleth = 4, waw = 6; totaal: 66 (2 X 3 X 11) OF 840 (2³ X 3 X 5 X 7). Structuur: 4 - 3 - 4 - 6 - 4. In drie verzen: (1) Gn 36,1 (Esau = Edom). (2) Gn 36,9 (Esau, de vader van Edom). (3) Gn 37,2 (Jakob). Op deze wijze staan de 2 broers naast elkaar. Eerst de oudste, Esau, dan de jongste, Jakob
(4) een waw noch bij het begin noch bij het einde van het woord (תֹלְדֹת = tholëdoth): Gn 25,12. Getalswaarde: 72 - 12 = 60. Ismaël, de zoon van Abram en Hagar, kreeg twaalf zonen, waaruit twaalf stammen voortsproten. Verder nageslacht wordt niet gegeven.

Gn 36,1.1. - 2. Ontstaansgeschiedenissen wordt op verschillende manieren weergegeven: thôlëdoth , thôlëdô, tholëdoth en tholëdôth . Viermaal wordt het voorafgegaan door אֵלֶּה = ´ellèh (deze) en achtmaal door wë´ellèh (en deze). In Gn 5,1 wordt het voorafgegaan door zèh sephèr (dit boek van...). Elfmaal in Gn, éénmaal in Nu: Nu 3,1, éénmaal in Rt: Rt 4,18).
- ´ellèh thô(o)lëdô(o)th (deze zijn de ontstaangeschiedenissen) . In vier verzen in de bijbel :
(1) אֵלֶּה תוֹלְדוֹת = ´ellèh thôlëdôth: Gn 2,4 (dit is de ontstaansgeschiedenis van hemel en aarde).
(2) אֵלֶּה תוֹלְדֹת = ´ellèh thôlëdoth: Gn 6,9 (hierop volgt de geschiedenis van Noach).
(3) אֵלֶּה תוֹלְדֹת = ´ellèh thôlëdoth: Gn 11,10 (hierop volgt de genealogie van Sjem).
(4) אֵלֶּה תֹלְדוֹת = ´ellèh tholëdôth: Gn 37,2 (hierop begint de geschiedenis van Jozef en zijn broers).
- wë´ellèh thô(o)lëdô(o)th (en deze zijn de ontstaansgeschiedenissen) :
(1) וְאֵלֶּה תוֹלְדֹת = wë´ellèh thôlëdoth: Gn 10,1 (kinderen van Noach).
(2) וְאֵלֶּה תוֹלְדֹת = wë´ellèh thôlëdoth: Gn 11,27 (Terach).
(3) ואֵלֶּה תֹלְדֹת = wë´ellèh tholëdoth: Gn 25,12 (Ismaël).
(4) ואֵלֶּה תוֹלְדֹת = wë´ellèh thôlëdoth: Gn 25,19 (Isaak).
(5) ואֵלֶּה תֹלְדוֹת = wë´ellèh tholëdôth: Gn 36,1 (Esau = Edom).
(6) ואֵלֶּה תֹלְדוֹת = wë´ellèh tholëdôth: Gn 36,9 (Esau, de vader van Edom).
(7) וְאֵלֶּה תוֹלְדֹת = wë´ellèh thôlëdoth: Nu 3,1 (Aäron en Mozes).
(8) ואֵלֶּה תוֹלְדוֹת = wë´ellèh thôlëdôth: Rt 4,18.

Gn 36,1.3. עֵשָׂו (= `eshâw: Esau; eigennaam, mann enk). `-sh-w: (1) `âshû = zij maakten / deden) OF (2) `äshû (doet) OF (3) `eshâw (Esau). Taalgebruik in Tenakh: `eshâw (Esau). Getalswaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Structuur: 7 - 3 - 6. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (234). Pentateuch (105). Eerdere Profeten (40). Latere Profeten (51). 12 Kleine Profeten (12). Geschriften (26). Genesis (64). Gn 32 (8). In Gn 25,25 komt de naam עֵשָׂו (= `eshâw: Esau) voor het eerst voor. Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

Gn 36,1.1. - 3. wë´ellèh tholëdôth `eshâw (Esau) (en deze ontstaansgeschiedenissen van Esau). Tenakh (2): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,9.

Gn 36,1.4. hû´ (hij, d.i.). Taalgebruik in Tenakh: hû´(hij, d.i.). Getalwaarde: he = 5, waw = 6, aleph = 1; totaal: 12 (2² X 3). Structuur: 5 - 6 - 1. Tenakh (919). Pentateuch (394). Eerdere Profeten (169). Latere Profeten (96). 12 Kleine Profeten (42). Geschriften (218). Gn (114). Gn 36 (5): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,8. (3) Gn 36,19. (4) Gn 36,24. (5) Gn 36,43.

Gn 36,1.4. - 5. hû´ (dat is) ´ëdôm (Edom, rood). Tenakh (3): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,8. (3) Gn 36,19. De kinderen van Esau werden in Kanaän geboren uit Kanaänitische moeders (de Hetietische Ada, de Chiwwietische Oholibama en de Ismaëlitische Basemat). Uit hen werden 1, 1 en 3, samen 5 zonen geboren. hû´ (dat is) ´ëdôm (Edom, rood) omsluit het eerste onderdeel van het eerste deel. Esau vertrekt naar Seïr. Ook wordt met hû´ (dat is) ´ëdôm (Edom, rood) het eerste deel (Gn 36,1-19) afgesloten. Dat eerste deel omvat de nakomelingen van Esau.

Gn 36,1.5. ´ëdôm (Edom, rood). Taalgebruik in Tenakh: ´ëdôm (Edom). Getalwaarde: aleph = 1, daleth = 4, waw = 6, mem = 13 of 40; totaal: 24 (2³ X 3) OF 51. Structuur: 1 - 4 - 6 - 4. Tenakh (80). Pentateuch (21). Eerdere Profeten (19). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (4). Geschriften (22). Gn (11): (1) Gn 25,30. (2) Gn 32,4. (3) Gn 36,1. (4) Gn 36,8. (5) Gn 36,9. (6) Gn 36,16. (7) Gn 36,17. (8) Gn 36,19. (9) Gn 36,21. (10) Gn 36,31. (11) Gn 36,43. De kleinzoon is Amalek. `ämâleq (Amalek). Taalgebruik in Tenakh: `ämâleq (Amalek). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, mem = 13 of 40, lamed = 12 of 30, qoph = 19 of 100; totaal: 60 (2² X 3 X 5) OF 240 (2² X 2² X3 X 5); verhouding: 1 op 4. Structuur: 7 - 4 - 3 - 1.

Gn 36,1.3. - 5. `eshâw (Esau) hû´ (dat is) ´ëdôm (Edom, rood). Tenach (2): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,8.

Gn 36,2 - Gn 36,2: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2èsau de elaben gunaikas eautô apo tôn thugaterôn tôn chananaiôn tèn ada thugatera ailôn tou chettaiou kai tèn elibema thugatera ana tou uiou sebegôn tou euaiou  2 Esau accepit uxores de filiabus Chanaan Ada filiam Elom Hetthei et Oolibama filiam Anae filiae Sebeon Evei    2 Ezau nam zijn vrouwen uit de dochteren van Kanaän, Ada, de dochter van Elon, den Hethiet, en Aholibama, de dochter van Ana, de dochter van Zibeon, den Heviet;  [2] Esau was gehuwd met Kanaänitische vrouwen, met Ada, een dochter van de Hethiet Elon, met Oholibama, een dochter van Ana, de zoon van de Chiwwiet Sibon,  [2] Esau trouwde met vrouwen uit Kanaän: met Ada, de dochter van de Hethiet Elon, met Oholibama, die een dochter was van Ana, de dochter van de Chiwwiet Sibon,   2 Esau heeft zijn vrouwen uit de dochters van Kanaän genomen: Ada, de dochter van Elon de Chitiet, en Oholivama, dochter van Ana, dochter van Tsivon de Chiviet,  2. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan: Ada, la fille d'Élôn le Hittite, Oholibama, la fille d'Ana, fils de Çibéôn le Horite,  

King James Bible. [2] Esau took his wives of the daughters of Canaan; Adah the daughter of Elon the Hittite, and Aholibamah the daughter of Anah the daughter of Zibeon the Hivite;
Luther-Bibel. 2 Esau nahm sich Frauen von den Töchtern Kanaans: Ada, die Tochter Elons, des Hetiters, und Oholibama, die Tochter des Ana, des Sohnes Zibons, des Horiters,

Tekstuitleg van Gn 36,2.

1. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

Gn 36,3 - Gn 36,3: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai tèn basemmath thugatera ismaèl adelfèn nabaiôth  3 Basemath quoque filiam Ismahel sororem Nabaioth     3 En Basmath, de dochter van Ismaël, zuster van Nebajoth.   [3] en met Basemat, een dochter van Ismaël en een zuster van Nebajot.   [3] en met Basemat, de dochter van Ismaël en de zuster van Nebajot.   3 en Basemat, dochter van Ismaël, zuster van Navajot.   3. Basmat, la fille d'Ismaèl et la sœur de Nebayot. 

King James Bible. [3] And Bashemath Ishmael's daughter, sister of Nebajoth.
Luther-Bibel. 3 und Basemat, Ismaels Tochter, Nebajots Schwester.

Tekstuitleg van Gn 36,3.

Gn 36,4 - Gn 36,4: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4eteken de ada tô èsau ton elifas kai basemmath eteken ton ragouè  4 peperit autem Ada Eliphaz Basemath genuit Rauhel    4 Ada nu baarde aan Ezau Elifaz, en Basmath baarde Rehuël.   [4] Ada schonk Esau Elifaz; Basemat schonk hem Reüel,  [4] Ada baarde hem Elifaz, Basemat baarde Reüel,   4 Ada baart aan Esau: Elifaz; Basemat heeft Reoeël gebaard.   4. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz, Basmat enfanta Réuel, 

King James Bible. [4] And Adah bare to Esau Eliphaz; and Bashemath bare Reuel;
Luther-Bibel. 4 Und Ada gebar dem Esau Elifas, und Basemat gebar Reguël.

Tekstuitleg van Gn 36,4.

3. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

Gn 36,5 - Gn 36,5: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
l5kai elibema eteken ton ieous kai ton ieglom kai ton kore outoi uioi èsau oi egenonto autô en gè chanaan 5 Oolibama edidit Hieus et Hielom et Core hii filii Esau qui nati sunt ei in terra Chanaan     5 En Aholibama baarde Jehus, en Jaëlam, en Korah. Dit zijn de zonen van Ezau, die hem geboren zijn in het land Kanaän.  [5] en Oholibama schonk hem Jeüs, Jalam en Korach. Dat zijn de zonen van Esau, die in Kanaän geboren werden.  [5] en Oholibama baarde Jeüs, Jalam en Korach. Dit waren de zonen van Esau, die hij in Kanaän kreeg.  5 Oholivama baarde Jeoesj, Jalam en Korach; dit zijn de zonen van Esau die hem gebaard zijn in het land van Kanaän.  5. Oholibama enfanta Yéush, Yalam et Qorah. Tels sont les fils d'Ésaü qui lui naquirent au pays de Canaan. 

King James Bible. [5] And Aholibamah bare Jeush, and Jaalam, and Korah: these are the sons of Esau, which were born unto him in the land of Canaan.
Luther-Bibel. 5 Oholibama gebar Jëusch, Jalam und Korach. Das sind Esaus Söhne, die ihm geboren sind im Lande Kanaan.

Tekstuitleg van Gn 36,5.

11. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

Gn 36,6 - Gn 36,6: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6elaben de èsau tas gunaikas autou kai tous uious kai tas thugateras kai panta ta sômata tou oikou autou kai panta ta uparchonta kai panta ta ktènè kai panta osa ektèsato kai osa periepoièsato en gè chanaan kai eporeuthè ek gès chanaan apo prosôpou iakôb tou adelfou autou  6 tulit autem Esau uxores suas et filios et filias et omnem animam domus suae et substantiam et pecora et cuncta quae habere poterat in terra Chanaan et abiit in alteram regionem recessitque a fratre suo Iacob    6 Ezau nu had genomen zijn vrouwen, en zijn zonen, en zijn dochters, en al de zielen zijns huizes, en zijn vee, en al zijn beesten, en al zijn bezitting, die hij in het land Kanaän geworven had, en was vertrokken naar een ander land, van het aangezicht van zijn broeder Jakob.  [6] Esau verliet zijn broer Jakob, met zijn vrouwen, zonen en dochters en al zijn huisgenoten, met zijn bezittingen, met al zijn vee en alle eigendommen die hij in Kanaän verworven had, en ging naar een ander land.   [6] Met zijn vrouwen, zijn zonen en dochters en al zijn slaven en slavinnen, met zijn hele veestapel en alle bezittingen die hij in Kanaän verworven had, trok Esau naar een ander land, weg van zijn broer Jakob.   6 Esau neemt zijn vrouwen, zijn zonen en zijn dochters, alle zielen van zijn huishouden, zijn levende have, al zijn vee, heel zijn bezit dat hij in het land van Kanaän verworven heeft,– en gaat naar een land weg van het aanschijn van zijn broer Jakob;  6. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, son bétail et toutes ses bêtes de somme, bref tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il partit pour le pays de Séïr, loin de son frère Jacob. 

King James Bible. [6] And Esau took his wives, and his sons, and his daughters, and all the persons of his house, and his cattle, and all his beasts, and all his substance, which he had got in the land of Canaan; and went into the country from the face of his brother Jacob.
Luther-Bibel. 6 Und Esau nahm seine Frauen, Söhne und Töchter und alle Leute seines Hauses, seine Habe und alles Vieh mit allen Gütern, die er im Lande Kanaan erworben hatte, und zog in das Land Seïr, hinweg von seinem Bruder Jakob.

Tekstuitleg van Gn 36,6.

2. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

Gn 36,7 - Gn 36,7: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7èn gar autôn ta uparchonta polla tou oikein ama kai ouk edunato è gè tès paroikèseôs autôn ferein autous apo tou plèthous tôn uparchontôn autôn  7 divites enim erant valde et simul habitare non poterant nec sustinebat eos terra peregrinationis eorum prae multitudine gregum    7 Want hun have was te veel, om samen te wonen; en het land hunner vreemdelingschappen kon ze niet dragen vanwege hun vee.  [7] Hun bezit was zo groot, dat zij niet bij elkaar konden blijven; het gebied waar ze rondzwierven, kon hen en hun kudden niet onderhouden.   [7] Beiden bezaten namelijk zo veel vee dat het land waar zij toen woonden niet groot genoeg was om bij elkaar te blijven.   7 want wat zij verworven hebben is te veel geworden om samen te blijven; en het land van hun omzwervingen is niet bij machte geweest om hen te dragen, gezien hun levende haves.  7. En effet, ils avaient de trop grands biens pour habiter ensemble et le pays où ils séjournaient ne pouvait pas leur suffire, en raison de leur avoir. 

King James Bible. [7] For their riches were more than that they might dwell together; and the land wherein they were strangers could not bear them because of their cattle.
Luther-Bibel. 7 Denn ihre Habe war zu groß, als dass sie beieinander wohnen konnten; das Land, darin sie Fremdlinge waren, vermochte sie nicht zu ernähren wegen der Menge ihres Viehs.

Tekstuitleg van Gn 36,7.

Gn 36,8 - Gn 36,8: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8ôkèsen de èsau en tô orei sèir èsau autos estin edôm  8 habitavitque Esau in monte Seir ipse est Edom  wajjesjèbh `eshâw  bëhar she`îr hû´ ´ëdôm 8 Derhalve woonde Ezau op het gebergte Seir. Ezau is Edom.  [8] Esau, ofwel Edom, vestigde zich in het Seïrgebergte.  [8] Esau, ook Edom genoemd, vestigde zich in het Seïrgebergte.  8 Dan kiest Esau zijn zetel in het gebergte Seïr; Esau, dat is Edom.  8. Ainsi Ésaü s'établit dans la montagne de Séïr. Ésaü c'est Édom.  

King James Bible. [8] Thus dwelt Esau in mount Seir: Esau is Edom.
Luther-Bibel. 8 Daher wohnte Esau auf dem Gebirge Seïr. Esau ist Edom.

Tekstuitleg van Gn 36,8. Het vers Gn 36,8 telt 7 woorden en 24 (2³ X 3) letters. De getalwaarde van Gn 36,8 is 1920 (2³ X 2³ X 2 X 3 X 5).

Gn 36,8.2. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

Gn 36,8.1. - 2. wajjesjèbh `eshâw (en Esau woonde). Tenach (1) Gn 36,8.

Gn 36,8.3. bëhar (op een berg) OF bâhâr (op de berg) < voorzetsel / voorvoegsel b + har (berg). Taalgebruik in Tenach: har (berg). Getalwaarde: he = 5, resj = 20 of 300; totaal: 25 of 305. Gr. oros (berg). Taalgebruik in de Septuaginta: oros (berg). Taalgebruik in N.T.: oros (berg). Lat. mons, -tis. Fr. montagne. E. mount. Ned. berg, gebergte. D. Gebirge. Tenach (109). Gn (7): (1) Gn 19,30. (2) Gn 22,14. (3) Gn 31,23. (4) Gn 31,25. (5) Gn 31,54. (6) Gn 36,8. (7) Gn 36,9.

Gn 36,8.4. she`îr (Seïr). sh-`-j-r: Tenach (50). Taalgebruik in Tenach: she`îr (Seïr). Getalwaarde: sin = 21 of 300, ajin = 16 of 70, jod = 10, resj = 20 of 200; totaal: 67 of 580. Het betekent ook geitje, bokje. Een ander woord is gëdî (E. goat, N. geit). Tenach (50). Gn (8): (1) Gn 14,6. (2) Gn 32,4. (3) Gn 36,8. (4) Gn 36,9. (5) Gn 36,20. (6) Gn 36,21. (7) Gn 36,30. (8) Gn 37,31.

Gn 36,8.3. - 4. bëhar she`îr (op het Seïrgebergte). Tenach (2): (1) Gn 36,8. (2) Gn 36,9.

Gn 36,8.5. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

Gn 36,8.7. she`îr (Seïr). sh-`-j-r: Tenach (50). Taalgebruik in Tenach: she`îr (Seïr). Getalwaarde: sin = 21 of 300, ajin = 16 of 70, jod = 10, resj = 20 of 200; totaal: 67 of 580. Het betekent ook geitje, bokje. Een ander woord is gëdî (E. goat, N. geit). Tenach (50). Gn (8): (1) Gn 14,6. (2) Gn 32,4. (3) Gn 36,8. (4) Gn 36,9. (5) Gn 36,20. (6) Gn 36,21. (7) Gn 36,30. (8) Gn 37,31. De kleinzoon is Amalek. `ämâleq (Amalek). Taalgebruik in Tenach: `ämâleq (Amalek). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, mem = 13 of 40, lameth = 12 of 30, qoph = 19 of 100; totaal: 60 (2² X 3 X 5) OF 240 (2² X 2² X3 X 5); verhouding: 1 op 4.

Gn 36,8.6. - 7. hû´ (dat is) ´ëdôm (Edom, rood). Tenach (3): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,8. (3) Gn 36,19.

5. - 7. `eshâw (Esau) hû´ (dat is) ´ëdôm (Edom, rood). Tenach (2): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,8.

Gn 36,9 - Gn 36,9: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9autai de ai geneseis èsau patros edôm en tô orei sèir  9 hae sunt generationes Esau patris Edom in monte Seir    9 Dit nu zijn de geboorten van Ezau, den vader der Edomieten, op het gebergte van Seir.  
[9] Dit zijn de nakomelingen van Esau*, de vader van Edom, in het Seïrgebergte.  
[9] Dit zijn de nakomelingen die Esau, de stamvader van de Edomieten, in het Seïrgebergte kreeg.   9 ¶ Dit zijn de geboorten uit Esau, de aartsvader van Edom, in het bergland Seïr.   9. Voici la descendance d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séïr.  

King James Bible. [9] And these are the generations of Esau the father of the Edomites in mount Seir:
Luther-Bibel. 9 Dies ist das Geschlecht Esaus, von dem die Edomiter herkommen auf dem Gebirge Seïr,

Tekstuitleg van Gn 36,9. Het vers Gn 36,9 telt 7 woorden en 26 letters. De getalwaarde van Gn 36,9 is 2109 (3 X 19 X 37);

Gn 36,9.1. וְאֵלֶּה (= wë´ellèh: en deze; koppelteken waw + aanwijz vnw mv ְאֵלֶּה = 'ellèh: deze). Tenakh (106). Pentateuch (38). Eerdere Profeten (16). Latere Profeten (9). 12 Kleine Profeten (1). Gn (22). Gn 36 (13): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,9. (3) Gn 36,13. (4) Gn 36,14. (5) Gn 36,17. (6) Gn 36,18. (7) Gn 36,19. (8) Gn 36,23. (9) Gn 36,24. (10) Gn 36,25. (11) Gn 36,26. (12) Gn 36,31. (13) Gn 36,40.
- De ו = waw is een koppel- of verbindingsteken. Maar waarmee? Met een voorgaande zin of met een voorgaande וְאֵלֶּה (= wë´ellèh: en deze)?

Gn 36,9.2. th-l-d-th: ontstaansgeschiedenissen; zn vr mv van het zn th-l-d-h = thôlëdâh: ontstaansgeschiedenis, afstamming. Het zn is gevormd uit het voorvoegsel th, de stam j-l-d en de vrouwelijke uitgang -ha. Taalgebruik in Tenakh: thôlëdôth (ontstaansgeschiedenissen). Getalswaarde van תוֹלְדוֹת = thôlëdôth: thaw = 22 of 400, waw = 6, lamed = 12 of 30, daleth = 4; totaal: 72 (2³ X 3²) of 846 (2 X 3² X 47). Structuur: 4 - 6 - 4 - 3 - 6 - 4. De som van de elementen is telkens 9. Mooie circulaire opbouw van het woord. th-l-d-th (ontstaangeschiedenis, geslachten) komt in 13 verzen voor: Gn (11). Nu (1). Rt (1). Dertien is de getalswaarde van אֶחָד = één.
Ontstaansgeschiedenissen wordt op verschillende manieren weergegeven: thôlëdoth, thôlëdôth, tholëdôth en tholëdoth.
(1) een waw zowel bij het begin als op het einde van het woord (תוֹלְדוֹת = thôlëdôth). In twee verzen: (1) Gn 2,4 (hemel en aarde). (2) Rt 4,18. Gn 2,4 opent de reeks van twaalf th(ô)lëd(ô)th (ontstaangeschiedenis, geslachten) en Rt 4,18 besluit de reeks. Gn 2,4 geeft de voltooiïng van de schepping weer. Rt 4,18 geeft de tien geslachten van Peres tot David.
(2) een waw bij het begin van het woord (תוֹלְדֹת = thôlëdoth). Getalswaarde: 72 - 6 = 66. In zeven verzen: (1) Gn 5,1. (2) Gn 6,9 (Noach). (3) Gn 10,1 (Noach). (4) Gn 11,10 (Sjem). (5) Gn 11,27 (Terach). (6) Gn 25,19 (Isaak). (7) Nu 3,1 (Aäron en Mozes).
(3) een waw op het einde van het woord (תֹלְדוֹת = tholëdôth), niet bij het begin. Getalswaarde van tholëdôth: thaw = 22 of 400, lamed = 12 of 30, daleth = 4, waw = 6; totaal: 66 (2 X 3 X 11) OF 840 (2³ X 3 X 5 X 7). Structuur: 4 - 3 - 4 - 6 - 4. In drie verzen: (1) Gn 36,1 (Esau = Edom). (2) Gn 36,9 (Esau, de vader van Edom). (3) Gn 37,2 (Jakob). Op deze wijze staan de 2 broers naast elkaar. Eerst de oudste, Esau, dan de jongste, Jakob
(4) een waw noch bij het begin noch bij het einde van het woord (תֹלְדֹת = tholëdoth): Gn 25,12. Getalswaarde: 72 - 12 = 60. Ismaël, de zoon van Abram en Hagar, kreeg twaalf zonen, waaruit twaalf stammen voortsproten. Verder nageslacht wordt niet gegeven.

Gn 36,9. 1. - 2. Ontstaansgeschiedenissen wordt op verschillende manieren weergegeven: thôlëdoth , thôlëdô, tholëdoth en tholëdôth . Viermaal wordt het voorafgegaan door אֵלֶּה = ´ellèh (deze) en achtmaal door wë´ellèh (en deze). In Gn 5,1 wordt het voorafgegaan door zèh sephèr (dit boek van...). Elfmaal in Gn, éénmaal in Nu: Nu 3,1, éénmaal in Rt: Rt 4,18).
- ´ellèh thô(o)lëdô(o)th (deze zijn de ontstaangeschiedenissen) . In vier verzen in de bijbel :
(1) אֵלֶּה תוֹלְדוֹת = ´ellèh thôlëdôth: Gn 2,4 (dit is de ontstaansgeschiedenis van hemel en aarde).
(2) אֵלֶּה תוֹלְדֹת = ´ellèh thôlëdoth: Gn 6,9 (hierop volgt de geschiedenis van Noach).
(3) אֵלֶּה תוֹלְדֹת = ´ellèh thôlëdoth: Gn 11,10 (hierop volgt de genealogie van Sjem).
(4) אֵלֶּה תֹלְדוֹת = ´ellèh tholëdôth: Gn 37,2 (hierop begint de geschiedenis van Jozef en zijn broers).
- wë´ellèh thô(o)lëdô(o)th (en deze zijn de ontstaansgeschiedenissen) :
(1) וְאֵלֶּה תוֹלְדֹת = wë´ellèh thôlëdoth: Gn 10,1 (kinderen van Noach).
(2) וְאֵלֶּה תוֹלְדֹת = wë´ellèh thôlëdoth: Gn 11,27 (Terach).
(3) ואֵלֶּה תֹלְדֹת = wë´ellèh tholëdoth: Gn 25,12 (Ismaël).
(4) ואֵלֶּה תוֹלְדֹת = wë´ellèh thôlëdoth: Gn 25,19 (Isaak).
(5) ואֵלֶּה תֹלְדוֹת = wë´ellèh tholëdôth: Gn 36,1 (Esau = Edom).
(6) ואֵלֶּה תֹלְדוֹת = wë´ellèh tholëdôth: Gn 36,9 (Esau, de vader van Edom).
(7) וְאֵלֶּה תוֹלְדֹת = wë´ellèh thôlëdoth: Nu 3,1 (Aäron en Mozes).
(8) ואֵלֶּה תוֹלְדוֹת = wë´ellèh thôlëdôth: Rt 4,18.

1. - 2..
(1) wë´ellèh tholëdôth: Gn 36,1 (Esau = Edom).
(2) wë´ellèh tholëdôth: Gn 36,9 (Esau, de vader van Edom).

Gn 36,9.3. עֵשָׂו (= `eshâw: Esau; eigennaam, mann enk). `-sh-w: (1) `âshû = zij maakten / deden) OF (2) `äshû (doet) OF (3) `eshâw (Esau). Taalgebruik in Tenakh: `eshâw (Esau). Getalswaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Structuur: 7 - 3 - 6. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (234). Pentateuch (105). Eerdere Profeten (40). Latere Profeten (51). 12 Kleine Profeten (12). Geschriften (26). Genesis (64). Gn 32 (8). In Gn 25,25 komt de naam עֵשָׂו (= `eshâw: Esau) voor het eerst voor. Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

Gn 36,9.1. - 3. wë´ellèh tholëdôth `eshâw (Esau) (en deze ontstaansgeschiedenissen van Esau). Tenakh (2): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,9.

4.

Gn 36,1.5. ´ëdôm (Edom, rood). Taalgebruik in Tenakh: ´ëdôm (Edom). Getalwaarde: aleph = 1, daleth = 4, waw = 6, mem = 13 of 40; totaal: 24 (2³ X 3) OF 51. Structuur: 1 - 4 - 6 - 4. Tenakh (80). Pentateuch (21). Eerdere Profeten (19). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (4). Geschriften (22). Gn (11): (1) Gn 25,30. (2) Gn 32,4. (3) Gn 36,1. (4) Gn 36,8. (5) Gn 36,9. (6) Gn 36,16. (7) Gn 36,17. (8) Gn 36,19. (9) Gn 36,21. (10) Gn 36,31. (11) Gn 36,43. De kleinzoon is Amalek. `ämâleq (Amalek). Taalgebruik in Tenakh: `ämâleq (Amalek). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, mem = 13 of 40, lamed = 12 of 30, qoph = 19 of 100; totaal: 60 (2² X 3 X 5) OF 240 (2² X 2² X3 X 5); verhouding: 1 op 4. Structuur: 7 - 4 - 3 - 1.

4. - 5. ´äbhî ´ëdôm (de vader van Edom). Tenach (2): (1) Gn 36,9. (2) Gn 36,43.

3. - 5. `eshâw ´äbhî ´ëdôm (Esau, de vader van Edom). Tenach (2): (1) Gn 36,9. (2) Gn 36,43.

7. she`îr (Seïr). sh-`-j-r: Tenach (50). Taalgebruik in Tenach: she`îr (Seïr). Getalwaarde: sin = 21 of 300, ajin = 16 of 70, jod = 10, resj = 20 of 200; totaal: 67 of 580. Het betekent ook geitje, bokje. Een ander woord is gëdî (E. goat, N. geit). Tenach (50). Gn (8): (1) Gn 14,6. (2) Gn 32,4. (3) Gn 36,8. (4) Gn 36,9. (5) Gn 36,20. (6) Gn 36,21. (7) Gn 36,30. (8) Gn 37,31.

6. - 7. bëhar she`îr (op het Seïrgebergte). Tenach (2): (1) Gn 36,8. (2) Gn 36,9.

Gn 36,10 - Gn 36,10: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai tauta ta onomata tôn uiôn èsau elifas uios adas gunaikos èsau kai ragouèl uios basemmath gunaikos èsau  10 et haec nomina filiorum eius Eliphaz filius Ada uxoris Esau Rauhel quoque filius Basemath uxoris eius    10 Dit zijn de namen der zonen van Ezau: Elifaz, de zoon van Ada, Ezau's huisvrouw; Rehuël, de zoon van Basmath, Ezau's huisvrouw.   [10] De namen van Esaus zonen zijn Elifaz, zoon van Esaus vrouw Ada, en Reüel, de zoon van Esaus vrouw Basemat.   [10] Hier volgen de namen van Esaus zonen: Elifaz, de zoon van zijn vrouw Ada, en Reüel, de zoon van zijn vrouw Basemat.  10 Dit zijn de namen van Esaus zonen: Elifaz, zoon van Ada, een vrouw van Esau; en Reoeël, zoon van Basemat, een vrouw van Esau.   10. Voici les noms des fils d'Ésaü: Éliphaz, le fils d'Ada, femme d'Ésaü, et Réuel, le fils de Basmat, femme d'Ésaü.  

King James Bible. [10] These are the names of Esau's sons; Eliphaz the son of Adah the wife of Esau, Reuel the son of Bashemath the wife of Esau.
Luther-Bibel. 10 und so heißen die Söhne Esaus: Elifas, der Sohn Adas, der Frau Esaus; Reguël, der Sohn Basemats, der Frau Esaus.

Tekstuitleg van Gn 36,10.

4. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

9. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

14. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

Gn 36,11 - Gn 36,11: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11egenonto de uioi elifas thaiman ômar sôfar gothom kai kenez  11 fueruntque filii Eliphaz Theman Omar Sephu et Gatham et Cenez    11 En de zonen van Elifaz waren: Teman, Omar, Zefo, en Gaetam, en Kenaz.   [11] Elifaz’ zonen zijn Teman, Omar, Sefo, Gatam en Kenaz.   [11] Zonen van Elifaz: Teman, Omar, Sefo, Gatam en Kenaz.   11 Dan worden de zonen van Elifaz: Teman, Omar, Tsefo, Gatam en Kenaz.   11. Les fils d'Éliphaz furent: Témân, Omar, Çepho, Gatam, Qenaz.  

King James Bible. [11] And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz.
Luther-Bibel. 11 Des Elifas Söhne aber waren diese: Teman, Omar, Zefo, Gatam und Kenas.

Tekstuitleg van Gn 36,11.

Gn 36,12 - Gn 36,12: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12thamna de èn pallakè elifas tou uiou èsau kai eteken tô elifas ton amalèk outoi uioi adas gunaikos èsau  12 erat autem Thamna concubina Eliphaz filii Esau quae peperit ei Amalech hii sunt filii Adae uxoris Esau     12 En Timna was een bijwijf van Elifaz, den zoon van Ezau, en zij baarde aan Elifaz Amalek; dit zijn de zonen van Ada, Ezau's huisvrouw.  [12] Timna, een bijvrouw van Esaus zoon Elifaz, baarde Amalek. Dat zijn de zonen van Esaus vrouw Ada.   [12] Timna, een bijvrouw van Esaus zoon Elifaz, baarde hem Amalek. Dit waren de nakomelingen van Esaus vrouw Ada.   12 Timna is de bijvrouw geworden van Esaus zoon Elifaz, en baarde aan Elifaz Amalek; dit zijn de zonen van Esaus vrouw Ada.   12. Éliphaz, fils d'Ésaü, eut pour concubine Timna et elle lui enfanta Amaleq. Tels sont les fils d'Ada, la femme d'Ésaü. 

King James Bible.[12] And Timna was concubine to Eliphaz Esau's son; and she bare to Eliphaz Amalek: these were the sons of Adah Esau's wife.
Luther-Bibel. 12 Und Timna war eine Nebenfrau des Elifas, des Sohnes Esaus; die gebar ihm Amalek. Das sind die Söhne von Ada, der Frau Esaus.

Tekstuitleg van Gn 36,12. Bij Amalek komt een speciale vermelding. Hij is de kleinzoon van de Arameeër Esau en de Hettietische Ada. Hij is de zoon van de eerstgeborene van Esau, Elifaz, geboren in Kanaän en van de zus van de eerstgeborene (Lotan) van de Choriet Seïr. Het is de enige vrouw waarmee Esau huwt in Seïr. Amalek is de jongste van de kinderen van Elifaz.Hoewel hij de jongste is, is hij de eerstgeborene uit de Arameeër Esau en de Chorietische Timna, dochter van Seïr.

1. wë + thimëna`(en Timna). Getalwaarde: taw = 22 of 400, mem = 13 of 40, nun = 14 of 50, ajin = 16 of 70; totaal: 65 (5 X 13) of 560 (2² X 2² X 5 X 7). Tenach (2): (1) Gn 36,12. (2) 1 Kr 1,36. thimëna`(Timna). Tenach (4): (1) Ex 36,22. (2) Gn 36,40. (3) Nu 22,16. (4) 1 Kr 1,39. (5) 1 Kr 1,51.

6. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

10. `ämâleq (Amalek). Taalgebruik in Tenach: `ämâleq (Amalek). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, mem = 13 of 40, lameth = 12 of 30, qoph = 19 of 100; totaal: 60 (2² X 3 X 5) OF 240 (2² X 2² X3 X 5); verhouding: 1 op 4. Tenach (21): (1) Gn 36,12. (2) Gn 36,16. (3) Ex 17,8. (4) Ex 17,11. (5) Ex 17,13. (6) Ex 17,14. (7) Nu 13,29. (8) Nu 24,20. (9) Dt 25,17. (10) Dt 25,19. (11) 1 S 14,48. (12) 1 S 15,2. (13) 1 S 15,3. (14) 1 S 15,5. (15) 1 S 15,6. (16) 1 S 15,7. (17) 1 S 15,8. (18) 1 S 15,18. (19) 1 S 15,20. (20) 1 S 15,32. (21) 1 S 30,18.

15. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

Gn 36,13 - Gn 36,13: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13outoi de uioi ragouèl nachoth zare some kai moze outoi èsan uioi basemmath gunaikos èsau  13 filii autem Rauhel Naath et Zara Semma et Meza hii filii Basemath uxoris Esau     13 En dit zijn de zonen van Rehuël: Nahath, en Zerah, Samma en Mizza; dat zijn geweest de zonen van Basmath, Ezau's huisvrouw.   [13] Reüels zonen zijn Nachat, Zerach, Samma en Mizza. Dat zijn de zonen van Esaus vrouw Basemat.   [13] Zonen van Reüel: Nachat, Zerach, Samma en Mizza. Dit waren de nakomelingen van Esaus vrouw Basemat.   13 En dit zijn de zonen van Reoeël: Nachat en Zerach, Sjama en Miza. Dat zijn geweest de zonen van Esaus vrouw Basemat.   13. Voici les fils de Réuel: Nahat, Zérah, Shamma, Mizza. Tels furent les fils de Basmat, la femme d'Ésaü.  

King James Bible. [13] And these are the sons of Reuel; Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Bashemath Esau's wife.
Luther-Bibel. 13 Die Söhne aber Reguëls sind diese: Nahat, Serach, Schamma, Misa. Das sind die Söhne von Basemat, der Frau Esaus.

Tekstuitleg van Gn 36,13.

13. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

Gn 36,14 - Gn 36,14: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14outoi de èsan uioi elibemas thugatros ana tou uiou sebegôn gunaikos èsau eteken de tô èsau ton ieous kai ton ieglom kai ton kore  14 isti quoque erant filii Oolibama filiae Ana filiae Sebeon uxoris Esau quos genuit ei Hieus et Hielom et Core     14 En dit zijn geweest de zonen van Aholibama, dochter van Ana, dochter van Zibeon, Ezau's huisvrouw; en zij baarde aan Ezau Jehus, en Jaëlam, en Korah.  [14] Zonen van Esaus vrouw Oholibama, de dochter van Ana, de zoon van Sibon, zijn Jeüs, Jalam en Korach.  [14] Zonen die Esaus vrouw Oholibama, die een dochter was van Ana, de dochter van Sibon, hem baarde: Jeüs, Jalam en Korach.   14 En dit zijn geworden de zonen van Oholivama, de dochter van Ana, dochter van Esaus vrouw Tsivon; zij baart aan Esau: Jeoesj, Jalam en Korach.   14. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Ana, fils de Çibéôn, la femme d'Ésaü: elle lui enfanta Yéush, Yalam et Qorah.  

King James Bible. [14] And these were the sons of Aholibamah, the daughter of Anah the daughter of Zibeon, Esau's wife: and she bare to Esau Jeush, and Jaalam, and Korah.
Luther-Bibel. 14 Die Söhne aber von Oholibama, der Frau Esaus, der Tochter des Ana, des Sohnes Zibons, die sie dem Esau gebar, sind diese: Jëusch, Jalam und Korach.

Tekstuitleg van Gn 36,14.

10. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

12. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

Gn 36,15 - Gn 36,15: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15outoi ègemones uioi èsau uioi elifas prôtotokou èsau ègemôn thaiman ègemôn ômar ègemôn sôfar ègemôn kenez 15 hii duces filiorum Esau filii Eliphaz primogeniti Esau dux Theman dux Omar dux Sephu dux Cenez     15 Dit zijn de vorsten der zonen van Ezau: de zonen van Elifaz, den eerstgeborene van Ezau, waren: de vorst Teman, de vorst Omar, de vorst Zefo, de vorst Kenaz.   [15] Dit zijn de stamhoofden van de zonen van Esau. De zonen van Elifaz, Esaus eerstgeborene, zijn de stamhoofden Teman, Omar, Sefo, Kenaz,  [15] Hier volgen de stamvorsten die van Esau afstamden. Zonen van Elifaz, Esaus eerstgeborene: de stamvorsten Teman, Omar, Sefo, Kenaz,   15 Dit zijn de stamvorsten van de zonen van Esau: van de zonen van Elifaz, Esaus eersteling: stamvorst Teman, stamvorst Omar, stamvorst Tsefo, stamvorst Kenaz;   15. Voici les chefs des fils d'Ésaü. Fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü: le chef Témân, le chef Omar, le chef Çepho, le chef Qenaz,  

King James Bible. [15] These were dukes of the sons of Esau: the sons of Eliphaz the firstborn son of Esau; duke Teman, duke Omar, duke Zepho, duke Kenaz,
Luther-Bibel. 15 Dies sind die Stammesfürsten der Söhne Esaus. Die Söhne des Elifas, des ersten Sohnes Esaus: der Fürst Teman, der Fürst Omar, der Fürst Zefo, der Fürst Kenas,

Tekstuitleg van Gn 36,15.

4. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äshû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

8. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

Gn 36,16 - Gn 36,16: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16ègemôn kore ègemôn gothom ègemôn amalèk outoi ègemones elifas en gè idoumaia outoi uioi adas  16 dux Core dux Gatham dux Amalech hii filii Eliphaz in terra Edom et hii filii Adae    16 De vorst Korah, de vorst Gaetam, de vorst Amalek; dat zijn de vorsten van Elifaz in het land Edom; dat zijn de zonen van Ada.  [16] Korach, Gatam en Amalek; deze zonen van Ada zijn de stamhoofden van Elifaz in Edom.  [16] Korach, Gatam en Amalek. Dit waren de stamvorsten in Edom die van Elifaz afstamden, nakomelingen van Ada.   16 stamvorst Korach, stamvorst Gatam, stamvorst Amalek; dit zijn de stamvorsten uit Elifaz in het land Edom, dit zijn de zonen van Ada.   16. le chef Gatam, le chef Amaleq. Tels sont les chefs d'Éliphaz au pays d'Édom, tels sont les fils d'Ada. 

King James Bible. [16] Duke Korah, duke Gatam, and duke Amalek: these are the dukes that came of Eliphaz in the land of Edom; these were the sons of Adah.
Luther-Bibel. 16 der Fürst Korach, der Fürst Gatam, der Fürst Amalek. Das sind die Fürsten von Elifas im Lande Edom und sind Söhne von der Ada.

Tekstuitleg van Gn 36,16.

11. ´ëdôm (Edom, rood). Taalgebruik in Tenach: ´ëdôm (Edom). Getalwaarde: aleph = 1, daleth = 4, waw = 6, mem = 13 of 40; totaal: 24 (2³ X 3) OF 51. Tenach (80). Gn (11): (1) Gn 25,30. (2) Gn 32,4. (3) Gn 36,1. (4) Gn 36,8. (5) Gn 36,9. (6) Gn 36,16. (7) Gn 36,17. (8) Gn 36,19. (9) Gn 36,21. (10) Gn 36,31. (11) Gn 36,43. De kleinzoon is Amalek. `ämâleq (Amalek). Taalgebruik in Tenach: `ämâleq (Amalek). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, mem = 13 of 40, lameth = 12 of 30, qoph = 19 of 100; totaal: 60 (2² X 3 X 5) OF 240 (2² X 2² X3 X 5); verhouding: 1 op 4.

Gn 36,17 - Gn 36,17: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai outoi uioi ragouèl uiou èsau ègemôn nachoth ègemôn zare ègemôn some ègemôn moze outoi ègemones ragouèl en gè edôm outoi uioi basemmath gunaikos èsau  17 hii quoque filii Rauhel filii Esau dux Naath dux Zara dux Semma dux Meza hii duces Rauhel in terra Edom isti filii Basemath uxoris Esau     17 En dit zijn de zonen van Rehuël, den zoon van Ezau: de vorst Nahath, de vorst Zerah, de vorst Samma, de vorst Mizza; dat zijn de vorsten van Rehuël in het land Edom; dat zijn de zonen van Basmath, de huisvrouw van Ezau.   [17] Zonen van Esaus zoon Reüel zijn de stamhoofden Nachat, Zerach, Samma en Mizza; deze zonen van Esaus vrouw Basemat zijn de stamhoofden van Reüel in Edom.   [17] Zonen van Esaus zoon Reüel: de stamvorsten Nachat, Zerach, Samma en Mizza. Dit waren de stamvorsten in Edom die van Reüel afstamden, nakomelingen van Esaus vrouw Basemat.   17 Dit zijn de zonen van Esaus zoon Reoeël: stamvorst Nachat, stamvorst Zerach, stamvorst Sjama, stamvorst Miza; dit zijn de stamvorsten uit Reoeël in het land Edom, dit zijn de zonen van Esaus vrouw Basemat.   17. Et voici les fils de Réuel, le fils d'Ésaü: le chef Nahat, le chef Zérah, le chef Shamma, le chef Mizza. Tels sont les chefs de Réuel au pays d'Édom, tels sont les fils de Basmat, femme d'Ésaü. 

King James Bible. [17] And these are the sons of Reuel Esau's son; duke Nahath, duke Zerah, duke Shammah, duke Mizzah: these are the dukes that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Bashemath Esau's wife.
Luther-Bibel. 17 Und dies sind die Söhne Reguëls, des Sohnes Esaus: der Fürst Nahat, der Fürst Serach, der Fürst Schamma, der Fürst Misa. Das sind die Fürsten von Reguël im Lande der Edomiter und sind Söhne von der Basemat, der Frau Esaus.

Tekstuitleg van Gn 36,17.

5. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

18. ´ëdôm (Edom, rood). Taalgebruik in Tenach: ´ëdôm (Edom). Getalwaarde: aleph = 1, daleth = 4, waw = 6, mem = 13 of 40; totaal: 24 (2³ X 3) OF 51. Tenach (80). Gn (11): (1) Gn 25,30. (2) Gn 32,4. (3) Gn 36,1. (4) Gn 36,8. (5) Gn 36,9. (6) Gn 36,16. (7) Gn 36,17. (8) Gn 36,19. (9) Gn 36,21. (10) Gn 36,31. (11) Gn 36,43. De kleinzoon is Amalek. `ämâleq (Amalek). Taalgebruik in Tenach: `ämâleq (Amalek). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, mem = 13 of 40, lameth = 12 of 30, qoph = 19 of 100; totaal: 60 (2² X 3 X 5) OF 240 (2² X 2² X3 X 5); verhouding: 1 op 4.

23. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

Gn 36,18 - Gn 36,18: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18outoi de uioi elibemas gunaikos èsau ègemôn ieous ègemôn ieglom ègemôn kore outoi ègemones elibemas  18 hii autem filii Oolibama uxoris Esau dux Hieus dux Hielom dux Core hii duces Oolibama filiae Ana uxoris Esau     18 En dit zijn de zonen van Aholibama, de huisvrouw van Ezau: de vorst Jehus, de vorst Jaëlam, de vorst Korah; dat zijn de vorsten van Aholibama, de dochter van Ana, de huisvrouw van Ezau.  [18] Zonen van Esaus vrouw Oholibama zijn de stamhoofden Jeüs, Jalam en Korach; dit zijn de stamhoofden van Esaus vrouw Oholibama, dochter van Ana.   [18] Zonen van Esaus vrouw Oholibama: de stamvorsten Jeüs, Jalam en Korach. Dit waren de stamvorsten die afstamden van Esaus vrouw Oholibama, de dochter van Ana.   18 En dit zijn de zonen van Esaus vrouw Oholivama: stamvorst Jeoesj, stamvorst Jalam, stamvorst Korach; dit zijn de stamvorsten uit Esaus vrouw Oholivama, dochter van Ana.  18. Et voici les fils d'Oholibama, la femme d'Ésaü: le chef Yéush, le chef Yalam, le chef Qorah. Tels sont les chefs d'Oholibama, fille d'Ana, femme d'Ésaü. 

King James Bible. [18] And these are the sons of Aholibamah Esau's wife; duke Jeush, duke Jaalam, duke Korah: these were the dukes that came of Aholibamah the daughter of Anah, Esau's wife.
Luther-Bibel. 18 Dies sind die Söhne Oholibamas, der Frau Esaus: der Fürst Jëusch, der Fürst Jalam, der Fürst Korach. Das sind die Fürsten von Oholibama, der Tochter des Ana, der Frau Esaus.

Tekstuitleg van Gn 36,18.

5. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

18. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

Gn 36,19 - Gn 36,19: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19outoi uioi èsau kai outoi ègemones autôn outoi eisin uioi edôm  19 isti filii Esau et hii duces eorum ipse est Edom    19 Dat zijn de zonen van Ezau, en dat zijn hunlieder vorsten; hij is Edom.   [19] Dat zijn dus de zonen van Esau of Edom, en dat zijn hun stamhoofden.  [19] Dit waren de zonen van Esau, ofwel Edom, en dit waren de stamvorsten die van hen afstamden.  19 Dit zijn Esaus zonen en dit zijn hun stamvorsten, dat is Edom. ••  19. Tels sont les fils d'Ésaü et tels sont leurs chefs. C'est Édom. 

King James Bible. [19] These are the sons of Esau, who is Edom, and these are their dukes.
Luther-Bibel. 19 Das sind Esaus Söhne und ihre Fürsten. Das ist Edom.

Tekstuitleg van Gn 36,19.

3. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

7. ´ëdôm (Edom, rood). Taalgebruik in Tenach: ´ëdôm (Edom). Getalwaarde: aleph = 1, daleth = 4, waw = 6, mem = 13 of 40; totaal: 24 (2³ X 3) OF 51. Tenach (80). Gn (11): (1) Gn 25,30. (2) Gn 32,4. (3) Gn 36,1. (4) Gn 36,8. (5) Gn 36,9. (6) Gn 36,16. (7) Gn 36,17. (8) Gn 36,19. (9) Gn 36,21. (10) Gn 36,31. (11) Gn 36,43. De kleinzoon is Amalek. `ämâleq (Amalek). Taalgebruik in Tenach: `ämâleq (Amalek). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, mem = 13 of 40, lameth = 12 of 30, qoph = 19 of 100; totaal: 60 (2² X 3 X 5) OF 240 (2² X 2² X3 X 5); verhouding: 1 op 4.

6. - 7. hû´ (dat is) ´ëdôm (Edom, rood). Tenach (3): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,8. (3) Gn 36,19.

Gn 36,20 - Gn 36,20: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20outoi de uioi sèir tou chorraiou tou katoikountos tèn gèn lôtan sôbal sebegôn ana  20 isti filii Seir Horrei habitatores terrae Lotham et Sobal et Sebeon et Anan     20 Dit zijn de zonen van Seir, den Horiet, inwoners van dat land: Lotan, en Sobal, en Zibeon, en Ana,  
[20] Dit zijn de zonen van de Choriet* Seïr, de oorspronkelijke bewoners van het land: Lotan, Sobal, Sibon, Ana,  
[20] Dit zijn de zonen van Seïr, de Chorieten, die de bewoners van dat land waren: Lotan, Sobal, Sibon, Ana,   20 ¶ Dit zijn de zonen van Seïr, de Choriet, die zetelde in het land: Lotan en Sjoval, Tsivon en Ana;   20. Voici les fils de Séïr le Horite, les indigènes du pays: Lotân, Shobal, Çibéon, Ana,  

King James Bible. [20] These are the sons of Seir the Horite, who inhabited the land; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah,
Luther-Bibel. 20 Die Söhne aber von Seïr, dem Horiter, die im Lande wohnten, sind diese: Lotan, Schobal, Zibon, Ana,

Tekstuitleg van Gn 36,20.

3. she`îr (Seïr). sh-`-j-r: Tenach (50). Taalgebruik in Tenach: she`îr (Seïr). Getalwaarde: sin = 21 of 300, ajin = 16 of 70, jod = 10, resj = 20 of 200; totaal: 67 of 580. Het betekent ook geitje, bokje. Een ander woord is gëdî (E. goat, N. geit). Tenach (50). Gn (8): (1) Gn 14,6. (2) Gn 32,4. (3) Gn 36,8. (4) Gn 36,9. (5) Gn 36,20. (6) Gn 36,21. (7) Gn 36,30. (8) Gn 37,31.

2. - 3. bëne(j) she`îr (zonen van Seïr). Tenach (4): (1) Gn 36,20. (2) Gn 36,21. (3) 2 Kr 25,11. (4) 2 Kr 25,14.

Gn 36,21 - Gn 36,21: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kai dèsôn kai asar kai risôn outoi ègemones tou chorraiou tou uiou sèir en tè gè edôm  21 Dison et Eser et Disan hii duces Horrei filii Seir in terra Edom     21 En Dison, en Ezer, en Disan; dat zijn de vorsten der Horieten, zonen van Seir, in het land van Edom.   [21] Dison, Eser en Disan. Dit zijn de stamhoofden van de Chorieten, de zonen van Seïr, in Edom.  [21] Dison, Eser en Disan; dit zijn de stamvorsten van de Chorieten, de zonen van Seïr, in Edom.   21 Disjon, Eetser en Disjan; dit zijn de stamvorsten van de Choriet, de zonen van Seïr, op het land van Edom.  21. Dishôn, Éçer, Dishân, tels sont les chefs des Horites, les fils de Séïr au pays d'Édom. 

King James Bible. [21] And Dishon, and Ezer, and Dishan: these are the dukes of the Horites, the children of Seir in the land of Edom.
Luther-Bibel. 21 Dischon, Ezer und Dischan. Das sind die Stammesfürsten der Horiter, Söhne des Seïr, im Lande Edom.

Tekstuitleg van Gn 36,21.

8. she`îr (Seïr). sh-`-j-r: Tenach (50). Taalgebruik in Tenach: she`îr (Seïr). Getalwaarde: sin = 21 of 300, ajin = 16 of 70, jod = 10, resj = 20 of 200; totaal: 67 of 580. Het betekent ook geitje, bokje. Een ander woord is gëdî (E. goat, N. geit). Tenach (50). Gn (8): (1) Gn 14,6. (2) Gn 32,4. (3) Gn 36,8. (4) Gn 36,9. (5) Gn 36,20. (6) Gn 36,21. (7) Gn 36,30. (8) Gn 37,31.

10. ´ëdôm (Edom, rood). Taalgebruik in Tenach: ´ëdôm (Edom). Getalwaarde: aleph = 1, daleth = 4, waw = 6, mem = 13 of 40; totaal: 24 (2³ X 3) OF 51. Tenach (80). Gn (11): (1) Gn 25,30. (2) Gn 32,4. (3) Gn 36,1. (4) Gn 36,8. (5) Gn 36,9. (6) Gn 36,16. (7) Gn 36,17. (8) Gn 36,19. (9) Gn 36,21. (10) Gn 36,31. (11) Gn 36,43. De kleinzoon is Amalek. `ämâleq (Amalek). Taalgebruik in Tenach: `ämâleq (Amalek). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, mem = 13 of 40, lameth = 12 of 30, qoph = 19 of 100; totaal: 60 (2² X 3 X 5) OF 240 (2² X 2² X3 X 5); verhouding: 1 op 4.

Gn 36,22 - Gn 36,22: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22egenonto de uioi lôtan chorri kai aiman adelfè de lôtan thamna 22 facti sunt autem filii Lotham Horrei et Heman erat autem soror Lotham Thamna     22 En de zonen van Lotan waren Hori en Hemam; en Lotans zuster was Timna.   [22] Zonen van Lotan zijn Chori en Hemam; Timna is Lotans zuster.  [22] Zonen van Lotan: Chori en Hemam; de zuster van Lotan was Timna.   22 De zonen van Lotan worden Chori en Heman; de zuster van Lotan: Timna.   22. Les fils de Lotân furent Hori et Hémam, et la sœur de Lotân était Timna.  

King James Bible. [22] And the children of Lotan were Hori and Hemam; and Lotan's sister was Timna.
Luther-Bibel. 22 Aber des Lotan Söhne waren diese: Hori und Hemam; und Lotans Schwester hieß Timna.

Tekstuitleg van Gn 36,22.

Gn 36,23 - Gn 36,23: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23outoi de uioi sôbal gôlôn kai manachath kai gaibèl sôf kai ôman  23 et isti filii Sobal Alvam et Maneeth et Hebal Sephi et Onam    23 En dit zijn de zonen van Sobal: Alvan en Manahath, en Ebal, en Sefo, en Onam.   [23] Zonen van Sobal zijn Alwan, Manachat, Ebal, Sefo en Onam.  [23] Zonen van Sobal: Alwan, Manachat, Ebal, Sefo en Onam.   23 En dit zijn de zonen van Sjoval: Alvan, Manachat en Eval; Sjefo en Onam.   23. Voici les fils de Shobal: Alvân, Manahat, Ébal, Shepho, Onam.  

King James Bible. [23] And the children of Shobal were these; Alvan, and Manahath, and Ebal, Shepho, and Onam.
Luther-Bibel. 23 Die Söhne von Schobal waren diese: Alwan, Manahat, Ebal, Schefi und Onam.

Tekstuitleg van Gn 36,23.

Gn 36,24 - Gn 36,24: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24kai outoi uioi sebegôn aie kai ônan outos estin o ônas os euren ton iamin en tè erèmô ote enemen ta upozugia sebegôn tou patros autou  24 et hii filii Sebeon Ahaia et Anam iste est Ana qui invenit aquas calidas in solitudine cum pasceret asinos Sebeon patris sui    24 En dit zijn de zonen van Zibeon: Aja en Ana, hij is die Ana, die de muilen in de woestijn gevonden heeft, toen hij de ezels van zijn vader Zibeon weidde.  [24] Zonen van Sibon zijn Ajja en Ana; deze laatste ontdekte de hete bronnen in de woestijn, toen hij de ezels van zijn vader Sibon weidde.   [24] Zonen van Sibon: Ajja en Ana (de Ana die de warmwaterbronnen in de woestijn heeft ontdekt toen hij de ezels van zijn vader Sibon hoedde).  24 En dit zijn de zonen van Tsivon: Aja en Ana; dezelfde Ana die in de woestijn de muildieren vond toen hij de ezels weidde voor Tsivon, zijn vader.   24. Voici les fils de Çibéôn: Ayya, Ana - c'est cet Ana qui trouva les eaux chaudes au désert en faisant paître les ânes de son père Çibéôn.  

King James Bible. [24] And these are the children of Zibeon; both Ajah, and Anah: this was that Anah that found the mules in the wilderness, as he fed the asses of Zibeon his father.
Luther-Bibel. 24 Die Söhne von Zibon waren: Aja und Ana. Das ist der Ana, der in der Steppe die warmen Quellen fand, als er die Esel seines Vaters Zibon hütete.

Tekstuitleg van Gn 36,24.

Gn 36,25 - Gn 36,25: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25outoi de uioi ana dèsôn kai elibema thugatèr ana 25 habuitque filium Disan et filiam Oolibama    25 En dit zijn de zonen van Ana: Dison; en Aholibama was de dochter van Ana.   [25] Zonen van Ana zijn Dison en Oholibama, eigenlijk Ana’s dochter.   [25] Nakomelingen van Ana: Dison en een dochter, Oholibama.   25 Dit zijn de zonen–en–dochters van Ana: Disjon; en Oholivama, dochter van Ana.  25. Voici les enfants d'Ana: Dishôn, Oholibama, fille d'Ana.  

King James Bible. [25] And the children of Anah were these; Dishon, and Aholibamah the daughter of Anah.
Luther-Bibel. 25 Der Sohn Anas aber war: Dischon; und Oholibama war die Tochter Anas.

Tekstuitleg van Gn 36,25.

Gn 36,26 - Gn 36,26: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26outoi de uioi dèsôn amada kai asban kai iethran kai charran  26 et isti filii Disan Amdan et Esban et Iethran et Charan    26 En dit zijn de zonen van Dison: Hemdan, en Esban, en Ithran, en Cheran.  [26] Zonen van Dison zijn Chemdan, Esban, Jitran en Keran.   [26] Zonen van Dison:* Chemdan, Esban, Jitran en Keran.  26 Dit zijn de zonen van Disjan: Chemdan en Esjban, Jitran en Keran.   26. Voici les fils de Dishôn: Hemdân, Eshbân, Yitrân, Kerân.  

King James Bible. [26] And these are the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
Luther-Bibel. 26 Die Söhne Dischons waren: Hemdan, Eschban, Jitran und Keran.

Tekstuitleg van Gn 36,26.

Gn 36,27 - Gn 36,27: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27outoi de uioi asar balaan kai zoukam kai iôukam kai oukan  27 hii quoque filii Eser Balaan et Zevan et Acham    27 Dit zijn de zonen van Ezer: Bilhan, en Zaavan, en Akan.   [27] Zonen van Eser zijn Bilhan, Zaäwan en Akan.   [27] Zonen van Eser: Bilhan, Zaäwan en Akan.   27 Dit zijn de zonen van Eetser: Bilhan, Zaävan en Akan.  27. Voici les fils d'Éçer: Bilhân, Zaavân, Aqân.  

King James Bible. [27] The children of Ezer are these; Bilhan, and Zaavan, and Akan.
Luther-Bibel. 27 Die Söhne Ezers waren: Bilhan, Saawan und Akan.

Tekstuitleg van Gn 36,27.

Gn 36,28 - Gn 36,28: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28outoi de uioi risôn ôs kai aram  28 habuit autem filios Disan Hus et Aran    28 Dit zijn de zonen van Disan: Uz en Aran.   [28] Zonen van Disan zijn Us en Aran.  [28] Zonen van Disan: Us en Aran.   28 Dit zijn de zonen van Disjan: Oets en Aran.   28. Voici les fils de Dishân: Uç et Arân.  

King James Bible. [28] The children of Dishan are these: Uz, and Aran.
Luther-Bibel. 28 Die Söhne Dischans waren: Uz und Aran.

Tekstuitleg van Gn 36,28.

Gn 36,29 - Gn 36,29: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29outoi ègemones chorri ègemôn lôtan ègemôn sôbal ègemôn sebegôn ègemôn ana  29 isti duces Horreorum dux Lothan dux Sobal dux Sebeon dux Ana     29 Dit zijn de vorsten der Horieten: de vorst Lotan, de vorst Sobal, de vorst Zibeon, de vorst Ana.  [29] Zij allen zijn stamhoofden van de Chorieten: Lotan, Sobal, Sibon, Ana,   [29] Hier volgen de stamvorsten van de Chorieten: Lotan, Sobal, Sibon, Ana,  29 Dit zijn de stamvorsten van de Choriet: stamvorst Lotan, stamvorst Sjoval stamvorst Tsivon, stamvorst Ana.   29. Voici les chefs des Horites: le chef Lotân, le chef Shobal, le chef Çibéôn, le chef Ana,  

King James Bible. [29] These are the dukes that came of the Horites; duke Lotan, duke Shobal, duke Zibeon, duke Anah,
Luther-Bibel. 29 Dies sind die Stammesfürsten der Horiter: der Fürst Lotan, der Fürst Schobal, der Fürst Zibon, der Fürst Ana,

Tekstuitleg van Gn 36,29.

Gn 36,30 - Gn 36,30: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
30ègemôn dèsôn ègemôn asar ègemôn risôn outoi ègemones chorri en tais ègemoniais autôn en gè edôm  30 dux Dison dux Eser dux Disan isti duces Horreorum qui imperaverunt in terra Seir     30 De vorst Dison, de vorst Ezer, de vorst Disan; dit zijn de vorsten der Horieten, naar hun vorsten in het land Seir.   [30] Dison, Eser en Disan. Dat zijn de stamhoofden van de verschillende Chorietenstammen in Seïr.  [30] Dison, Eser en Disan. Dit waren de stamvorsten van de Chorieten in Seïr.   30 Stamvorst Disjon, stamvorst Eetser, stamvorst Disjan; dit zijn de stamvorsten van de Chorieten, naar hun stamvorsten, in het land van Seïr. •  30. le chef Dishôn, le chef Éçer, le chef Dishân. Tels sont les chefs des Horites, d'après leurs clans, au pays de Séïr. 

King James Bible. [30] Duke Dishon, duke Ezer, duke Dishan: these are the dukes that came of Hori, among their dukes in the land of Seir.
Luther-Bibel. 30 der Fürst Dischon, der Fürst Ezer, der Fürst Dischan. Das sind die Fürsten der Horiter nach ihren Stämmen im Lande Seïr.

Tekstuitleg van Gn 36,30.

12. she`îr (Seïr). sh-`-j-r: Tenach (50). Taalgebruik in Tenach: she`îr (Seïr). Getalwaarde: sin = 21 of 300, ajin = 16 of 70, jod = 10, resj = 20 of 200; totaal: 67 of 580. Het betekent ook geitje, bokje. Een ander woord is gëdî (E. goat, N. geit). Tenach (50). Gn (8): (1) Gn 14,6. (2) Gn 32,4. (3) Gn 36,8. (4) Gn 36,9. (5) Gn 36,20. (6) Gn 36,21. (7) Gn 36,30. (8) Gn 37,31.

Gn 36,31 - Gn 36,31: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
31kai outoi oi basileis oi basileusantes en edôm pro tou basileusai basilea en israèl  31 reges autem qui regnaverunt in terra Edom antequam haberent regem filii Israhel fuerunt hii     31 En dit zijn koningen, die geregeerd hebben in het land Edom, eer een koning regeerde over de kinderen Israëls.   [31] En dit zijn de koningen die in Edom geregeerd hebben voordat de Israëlieten een koning hadden.   [31] Dit zijn de koningen die in Edom geregeerd hebben nog voordat er een koning over de Israëlieten regeerde.   31 ¶ Dit zijn de koningen die koning geweest zijn in het land Edom, vóór de verschijning van het koning–zijn van een koning over de zonen van Israël.  31. Voici les rois qui régnèrent au pays d'Édom avant que ne régnât un roi des Israélites.  

King James Bible. [31] And these are the kings that reigned in the land of Edom, before there reigned any king over the children of Israel.
Luther-Bibel. 31 Die Könige aber, die im Lande Edom regiert haben, bevor Israel Könige hatte, sind diese:

Tekstuitleg van Gn 36,31.

6. ´ëdôm (Edom, rood). Taalgebruik in Tenach: ´ëdôm (Edom). Getalwaarde: aleph = 1, daleth = 4, waw = 6, mem = 13 of 40; totaal: 24 (2³ X 3) OF 51. Tenach (80). Gn (11): (1) Gn 25,30. (2) Gn 32,4. (3) Gn 36,1. (4) Gn 36,8. (5) Gn 36,9. (6) Gn 36,16. (7) Gn 36,17. (8) Gn 36,19. (9) Gn 36,21. (10) Gn 36,31. (11) Gn 36,43. De kleinzoon is Amalek. `ämâleq (Amalek). Taalgebruik in Tenach: `ämâleq (Amalek). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, mem = 13 of 40, lameth = 12 of 30, qoph = 19 of 100; totaal: 60 (2² X 3 X 5) OF 240 (2² X 2² X3 X 5); verhouding: 1 op 4.

Gn 36,32 - Gn 36,32: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
32kai ebasileusen en edôm balak uios tou beôr kai onoma tè polei autou dennaba  32 Bale filius Beor nomenque urbis eius Denaba     32 Bela dan, de zoon van Beor, regeerde in Edom, en de naam zijner stad was Dinhaba.  [32] Koning in Edom was Bela, zoon van Beor; zijn stad heette Dinhaba.   [32] Over Edom regeerde eerst Bela, de zoon van Beor; de stad waar hij zetelde heette Dinhaba.   32 Koning wordt in Edom Bela, een zoon van Beor,– en de naam van zijn stad: Dinhava.  32. En Édom régna Béla, fils de Béor, et sa ville s'appelait Dinhaba.  

King James Bible. [32] And Bela the son of Beor reigned in Edom: and the name of his city was Dinhabah.
Luther-Bibel. 32 Bela war König von Edom, ein Sohn Beors, und seine Stadt hieß Dinhaba.

Tekstuitleg van Gn 36,32.

Gn 36,33 - Gn 36,33: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
33apethanen de balak kai ebasileusen ant' autou iôbab uios zara ek bosorras  33 mortuus est autem Bale et regnavit pro eo Iobab filius Zare de Bosra     33 En Bela stierf, en Jobab, de zoon van Zerah, van Bozra, regeerde in zijn plaats.  [31] En dit zijn de koningen die in Edom geregeerd hebben voordat de Israëlieten een koning hadden. [32] Koning in Edom was Bela, zoon van Beor; zijn stad heette Dinhaba. [33] Bela werd na zijn dood opgevolgd door Jobab, zoon van Zerach, uit Bosra.  [33] Na de dood van Bela werd Jobab uit Bosra koning, de zoon van Zerach.   33 Bela sterft; dan wordt in zijn plaats koning Jovav, zoon van Zerach uit Botzra.   33. Béla mourut et à sa place régna Yobab, fils de Zérah, de Boçra.  

King James Bible. [33] And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.
Luther-Bibel. 33 Und als Bela starb, wurde König an seiner statt Jobab, ein Sohn Serachs von Bozra.

Tekstuitleg van Gn 36,33.

Gn 36,34 - Gn 36,34: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
34apethanen de iôbab kai ebasileusen ant' autou asom ek tès gès thaimanôn  34 cumque mortuus esset Iobab regnavit pro eo Husan de terra Themanorum    34 En Jobab stierf, en Husam, uit der Temanieten land, regeerde in zijn plaats.   [34] Jobab werd na zijn dood opgevolgd door Chusam, uit het gebied van de Temanieten.   [34] Na de dood van Jobab werd Chusam uit het land van de Temanieten koning.   34 Jovav sterft,– koning wordt in zijn plaats: Choesjam uit het land van de Temaniet.  34. Yobab mourut et à sa place régna Husham du pays des Témanites.  

King James Bible. [34] And Jobab died, and Husham of the land of Temani reigned in his stead.
Luther-Bibel. 34 Als Jobab starb, wurde an seiner statt König Huscham aus dem Lande der Temaniter.

Tekstuitleg van Gn 36,34.

Gn 36,35 - Gn 36,35: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
35apethanen de asom kai ebasileusen ant' autou adad uios barad o ekkopsas madiam en tô pediô môab kai onoma tè polei autou geththaim 35 hoc quoque mortuo regnavit pro eo Adad filius Badadi qui percussit Madian in regione Moab et nomen urbis eius Ahuith     35 En Husam stierf, en in zijn plaats regeerde Hadad, de zoon van Bedad, die Midian versloeg in het veld van Moab; en de naam zijner stad was Avith.  [35] Chusam werd na zijn dood opgevolgd door Hadad, zoon van Bedad, die Midjan in de vlakte van Moab verslagen heeft; zijn stad heette Awit.  [35] Na de dood van Chusam werd Hadad, de zoon van Bedad, koning. Hij versloeg de Midjanieten in Moab; de stad waar hij zetelde heette Awit.   35 Choesjam sterft, koning wordt in zijn plaats: Hadad, zoon van Bedad, die Midjan versloeg in het veld van Moab; de naam van zijn stad is Aviet.  35. Husham mourut et à sa place régna Hadad, fils de Bedad, qui battit les Madianites dans les champs de Moab, et sa ville s'appelait Avvit.  

King James Bible. [35] And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.
Luther-Bibel. 35 Als Huscham starb, wurde König an seiner statt Hadad, ein Sohn Bedads, der die Midianiter schlug auf dem Felde der Moabiter; und seine Stadt hieß Awit.

Tekstuitleg van Gn 36,35.

Gn 36,36 - Gn 36,36: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
36apethanen de adad kai ebasileusen ant' autou samala ek masekkas  36 cumque mortuus esset Adad regnavit pro eo Semla de Maserecha    36 En Hadad stierf, en Samla, van Masreka, regeerde in zijn plaats.  [36] Hadad werd na zijn dood opgevolgd door Samla, uit Masreka.   [36] Na de dood van Hadad werd Samla uit Masreka koning.  36 Hadad sterft; koning wordt in zijn plaats: Samla uit Masreka.   36. Hadad mourut et à sa place régna Samla, de Masréqa.  

King James Bible. [36] And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead.
Luther-Bibel. 36 Als Hadad starb, regierte Samla von Masreka.

Tekstuitleg van Gn 36,36.

Gn 36,37 - Gn 36,37: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
37apethanen de samala kai ebasileusen ant' autou saoul ek roôbôth tès para potamon  37 hoc quoque mortuo regnavit pro eo Saul de fluvio Rooboth    37 En Samla stierf, en Saul van Rehoboth, aan de rivier, regeerde in zijn plaats.   [37] Samla werd na zijn dood opgevolgd door Saul, uit Rechobot aan de rivier. [37] Na de dood van Samla werd Saül uit Rechobot aan de rivier koning.   37 Samla sterft; koning wordt in zijn plaats: Saul uit Rechovot.   37. Samla mourut et à sa place régna Shaûl, de Rehobot-ha-Nahar.  

King James Bible. [37] And Samlah died, and Saul of Rehoboth by the river reigned in his stead.
Luther-Bibel. 37 Als Samla starb, wurde Schaul von Rehobot am Strom König an seiner statt.

Tekstuitleg van Gn 36,37.

Gn 36,38 - Gn 36,38: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
38apethanen de saoul kai ebasileusen ant' autou balaennôn uios achobôr 38 cumque et hic obisset successit in regnum Baalanam filius Achobor    38 En Saul stierf, en Baäl-hanan, de zoon van Achbor, regeerde in zijn plaats.   [38] Saul werd na zijn dood opgevolgd door Baäl-Chanan, zoon van Akbor.   [38] Na de dood van Saül werd Baäl-Chanan, de zoon van Achbor, koning.   38 Saul sterft; koning wordt in zijn plaats Baäl Chanan, zoon van Achbor.   38. Shaûl mourut et à sa place régna Baal-Hanân, fils d'Akbor.  

King James Bible. [38] And Saul died, and Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead.
Luther-Bibel. 38 Als Schaul starb, wurde König an seiner statt Baal-Hanan, der Sohn Achbors.

Tekstuitleg van Gn 36,38.

Gn 36,39 - Gn 36,39: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
39apethanen de balaennôn uios achobôr kai ebasileusen ant' autou arad uios barad kai onoma tè polei autou fogôr onoma de tè gunaiki autou maitebeèl thugatèr matraith uiou maizoob  39 isto quoque mortuo regnavit pro eo Adad nomenque urbis eius Phau et appellabatur uxor illius Meezabel filia Matred filiae Mizaab     39 En Baäl-hanan, de zoon van Achbor, stierf, en Hadar regeerde in zijn plaats; en de naam zijner stad was Pahu; en de naam zijner huisvrouw was Mechetabeel, een dochter van Matred, de dochter van Me-zahab.  [39] Baäl-Chanan, zoon van Akbor, werd na zijn dood opgevolgd door Hadad; zijn stad heette Paü; zijn vrouw heette Mehetabel; zij was een dochter van Matred, de dochter van Me-Zahab.  [39] Na de dood van Baäl-Chanan, de zoon van Achbor, werd Hadar koning; de stad waar hij zetelde heette Paü, en zijn vrouw was Mehetabel, die een dochter was van Matred, de dochter van Me-Zahab.  39 Dan sterft hij, Baäl Chanan, zoon van Achbor en koning wordt in zijn plaats: Hadar en de naam van zijn stad is Paoe; de naam van zijn vrouw Mehetavel, dochter van Matreed, dochter van Mee Zahav.  39. Baal-Hanân, fils d'Akbor, mourut et à sa place régna Hadad; sa ville s'appelait Paü; sa femme s'appelait Mehétabéel, fille de Matred, de Mé-Zahab. 

King James Bible. [39] And Baal-hanan the son of Achbor died, and Hadar reigned in his stead: and the name of his city was Pau; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.
Luther-Bibel. 39 Als Baal-Hanan, Achbors Sohn, starb, wurde König an seiner statt Hadar; und seine Stadt hieß Pagu und seine Frau hieß Mehetabel, eine Tochter Matreds, die Me-Sahabs Tochter war.

Tekstuitleg van Gn 36,39.

Gn 36,40 - Gn 36,40: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
40tauta ta onomata tôn ègemonôn èsau en tais fulais autôn kata topon autôn en tais chôrais autôn kai en tois ethnesin autôn ègemôn thamna ègemôn gôla ègemôn iether  40 haec ergo nomina Esau in cognationibus et locis et vocabulis suis dux Thamna dux Alva dux Ietheth    40 En dit zijn de namen der vorsten van Ezau, naar hun geslachten, naar hun plaatsen, met hun namen: de vorst Timna, de vorst Alva, de vorst Jetheth, 
[40] Dit zijn de namen van Esaus* stamhoofden, gerangschikt naar geslacht, woonplaats en naam: Timna, Alwa, Jetet,  
[40] Dit zijn de namen van de stamvorsten die van Esau afstamden, ieder aan het hoofd van zijn eigen familie en met zijn eigen gebied: Timna, Alwa, Jetet,   40 Dit zijn de namen van de stamvorsten van Esau, naar hun families, naar hun woonplaatsen, met hun namen: stamvorst Timna, stamvorst Alva, stamvorst Jeteet;  40. Voici les noms des chefs d'Ésaü, selon leurs clans et leurs lieux, d'après leurs noms: le chef Timna, le chef Alva, le chef Yetèt, 

King James Bible. [40] And these are the names of the dukes that came of Esau, according to their families, after their places, by their names; duke Timnah, duke Alvah, duke Jetheth,
Luther-Bibel. 40 So heißen die Fürsten von Esau nach ihren Geschlechtern, Orten und Namen: der Fürst Timna, der Fürst Alwa, der Fürst Jetet,

Tekstuitleg van Gn 36,40.

4. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

Gn 36,41 - Gn 36,41: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
41ègemôn elibemas ègemôn èlas ègemôn finôn  41 dux Oolibama dux Ela dux Phinon    41 De vorst Aholibama, de vorst Ela, de vorst Pinon,  [41] Oholibama, Ela, Pinon, [41] Oholibama, Ela, Pinon,   41 stamvorst Oholivama, stamvorst Ela, stamvorst Pinon;  41. le chef Oholibama, le chef Éla, le chef Pinôn,  

King James Bible. [41] Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,
Luther-Bibel. 41 der Fürst Oholibama, der Fürst Ela, der Fürst Pinon,

Tekstuitleg van Gn 36,41.

Gn 36,42 - Gn 36,42: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
42ègemôn kenez ègemôn thaiman ègemôn mazar  42 dux Cenez dux Theman dux Mabsar    42 De vorst Kenaz, de vorst Teman, de vorst Mibzar,  [42] Kenaz, Teman, Mibsar,   [42] Kenaz, Teman, Mibsar,  42 stamvorst Kenaz, stamvorst Teman, stamvorst Mivtsar;   42. le chef Qenaz, le chef Témân, le chef Mibçar,  

King James Bible. [42] Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,
Luther-Bibel. 42 der Fürst Kenas, der Fürst Teman, der Fürst Mibzar,

Tekstuitleg van Gn 36,42.

Gn 36,43 - Gn 36,43: Nakomelingen van Esau - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 36 -- Gn 36,1-43 -- Gn 36,1 - Gn 36,2 - Gn 36,3 - Gn 36,4 - Gn 36,5 - Gn 36,6 - Gn 36,7 - Gn 36,8 - Gn 36,9 - Gn 36,10 - Gn 36,11 - Gn 36,12 - Gn 36,13 - Gn 36,14 - Gn 36,15 - Gn 36,16 - Gn 36,17 - Gn 36,18 - Gn 36,19 - Gn 36,20 - Gn 36,21 - Gn 36,22 - Gn 36,23 - Gn 36,24 - Gn 36,25 - Gn 36,26 - Gn 36,27 - Gn 36,28 - Gn 36,29 - Gn 36,30 - Gn 36,31 - Gn 36,32 - Gn 36,33 - Gn 36,34 - Gn 36,35 - Gn 36,36 - Gn 36,37 - Gn 36,38 - Gn 36,39 - Gn 36,40 - Gn 36,41 - Gn 36,42 - Gn 36,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
43ègemôn megedièl ègemôn zafôim outoi ègemones edôm en tais katôkodomèmenais en tè gè tès ktèseôs autôn outos èsau patèr edôm  43 dux Mabdiel dux Iram hii duces Edom habitantes in terra imperii sui ipse est Esau pater Idumeorum     43 De vorst Magdiel, de vorst Iram; dit zijn de vorsten van Edom, naar hun woningen, in het land hunner bezitting; hij is Ezau, de vader van Edom.   [43] Magdiël en Iram. Dat zijn de stamhoofden van Edom met de woonplaatsen die ze in het land bezetten. Tot zover de stam van Esau, de vader van de Edomieten.  [43] Magdiël en Iram. Dit waren de stamvorsten van Edom, ieder met zijn eigen woongebied in het land dat zij in bezit hadden genomen. Esau was de stamvader van Edom.  43 stamvorst Magdiël, stamvorst Iram; dit zijn de stamvorsten van Edom naar hun woonplaatsen in het land waar zij vaste voet krijgen; dat is Esau, de vader van Edom. •   43. le chef Magdiel, le chef Iram. Tels sont les chefs d'Édom, selon leurs résidences au pays qu'ils possédaient. C'est Ésaü, père d'Édom. 

King James Bible. [43] Duke Magdiel, duke Iram: these be the dukes of Edom, according to their habitations in the land of their possession: he is Esau the father of the Edomites.
Luther-Bibel. 43 der Fürst Magdiël, der Fürst Iram. Das sind die Fürsten von Edom nach ihren Wohnsitzen in ihrem Erblande. Das ist Esau, der Stammvater der Edomiter.

Tekstuitleg van Gn 36,43.

7. ´ëdôm (Edom, rood). Taalgebruik in Tenach: ´ëdôm (Edom). Getalwaarde: aleph = 1, daleth = 4, waw = 6, mem = 13 of 40; totaal: 24 (2³ X 3) OF 51. Tenach (80). Gn (11): (1) Gn 25,30. (2) Gn 32,4. (3) Gn 36,1. (4) Gn 36,8. (5) Gn 36,9. (6) Gn 36,16. (7) Gn 36,17. (8) Gn 36,19. (9) Gn 36,21. (10) Gn 36,31. (11) Gn 36,43. De kleinzoon is Amalek. `ämâleq (Amalek). Taalgebruik in Tenach: `ämâleq (Amalek). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, mem = 13 of 40, lameth = 12 of 30, qoph = 19 of 100; totaal: 60 (2² X 3 X 5) OF 240 (2² X 2² X3 X 5); verhouding: 1 op 4.

12. `eshâw (Esau). `- sh-w (`âshû = zij maakten/deden) OF `äsû (doet) OF `esâw (Esau). Tenach (234). Genesis (64). Taalgebruik in Tenach: `eshâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, shin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376 (2³ X 47). Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen. Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.

14. ´ëdôm (Edom, rood). Taalgebruik in Tenach: ´ëdôm (Edom). Getalwaarde: aleph = 1, daleth = 4, waw = 6, mem = 13 of 40; totaal: 24 (2³ X 3) OF 51. Tenach (80). Gn (11): (1) Gn 25,30. (2) Gn 32,4. (3) Gn 36,1. (4) Gn 36,8. (5) Gn 36,9. (6) Gn 36,16. (7) Gn 36,17. (8) Gn 36,19. (9) Gn 36,21. (10) Gn 36,31. (11) Gn 36,43. De kleinzoon is Amalek. `ämâleq (Amalek). Taalgebruik in Tenach: `ämâleq (Amalek). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, mem = 13 of 40, lameth = 12 of 30, qoph = 19 of 100; totaal: 60 (2² X 3 X 5) OF 240 (2² X 2² X3 X 5); verhouding: 1 op 4.

13. - 14. ´äbhî ´ëdôm (de vader van Edom). Tenach (2): (1) Gn 36,9. (2) Gn 36,43.

12. - 14. `eshâw ´äbhî ´ëdôm (Esau, de vader van Edom). Tenach (2): (1) Gn 36,9. (2) Gn 36,43.


LXX

1autai de ai geneseis èsau autos estin edôm2èsau de elaben gunaikas eautô apo tôn thugaterôn tôn chananaiôn tèn ada thugatera ailôn tou chettaiou kai tèn elibema thugatera ana tou uiou sebegôn tou euaiou3kai tèn basemmath thugatera ismaèl adelfèn nabaiôth4eteken de ada tô èsau ton elifas kai basemmath eteken ton ragouèl5kai elibema eteken ton ieous kai ton ieglom kai ton kore outoi uioi èsau oi egenonto autô en gè chanaan6elaben de èsau tas gunaikas autou kai tous uious kai tas thugateras kai panta ta sômata tou oikou autou kai panta ta uparchonta kai panta ta ktènè kai panta osa ektèsato kai osa periepoièsato en gè chanaan kai eporeuthè ek gès chanaan apo prosôpou iakôb tou adelfou autou7èn gar autôn ta uparchonta polla tou oikein ama kai ouk edunato è gè tès paroikèseôs autôn ferein autous apo tou plèthous tôn uparchontôn autôn8ôkèsen de èsau en tô orei sèir èsau autos estin edôm9autai de ai geneseis èsau patros edôm en tô orei sèir10kai tauta ta onomata tôn uiôn èsau elifas uios adas gunaikos èsau kai ragouèl uios basemmath gunaikos èsau11egenonto de uioi elifas thaiman ômar sôfar gothom kai kenez12thamna de èn pallakè elifas tou uiou èsau kai eteken tô elifas ton amalèk outoi uioi adas gunaikos èsau13outoi de uioi ragouèl nachoth zare some kai moze outoi èsan uioi basemmath gunaikos èsau14outoi de èsan uioi elibemas thugatros ana tou uiou sebegôn gunaikos èsau eteken de tô èsau ton ieous kai ton ieglom kai ton kore15outoi ègemones uioi èsau uioi elifas prôtotokou èsau ègemôn thaiman ègemôn ômar ègemôn sôfar ègemôn kenez16ègemôn kore ègemôn gothom ègemôn amalèk outoi ègemones elifas en gè idoumaia outoi uioi adas17kai outoi uioi ragouèl uiou èsau ègemôn nachoth ègemôn zare ègemôn some ègemôn moze outoi ègemones ragouèl en gè edôm outoi uioi basemmath gunaikos èsau18outoi de uioi elibemas gunaikos èsau ègemôn ieous ègemôn ieglom ègemôn kore outoi ègemones elibemas19outoi uioi èsau kai outoi ègemones autôn outoi eisin uioi edôm20outoi de uioi sèir tou chorraiou tou katoikountos tèn gèn lôtan sôbal sebegôn ana21kai dèsôn kai asar kai risôn outoi ègemones tou chorraiou tou uiou sèir en tè gè edôm22egenonto de uioi lôtan chorri kai aiman adelfè de lôtan thamna23outoi de uioi sôbal gôlôn kai manachath kai gaibèl sôf kai ôman24kai outoi uioi sebegôn aie kai ônan outos estin o ônas os euren ton iamin en tè erèmô ote enemen ta upozugia sebegôn tou patros autou25outoi de uioi ana dèsôn kai elibema thugatèr ana26outoi de uioi dèsôn amada kai asban kai iethran kai charran27outoi de uioi asar balaan kai zoukam kai iôukam kai oukan28outoi de uioi risôn ôs kai aram29outoi ègemones chorri ègemôn lôtan ègemôn sôbal ègemôn sebegôn ègemôn ana30ègemôn dèsôn ègemôn asar ègemôn risôn outoi ègemones chorri en tais ègemoniais autôn en gè edôm31kai outoi oi basileis oi basileusantes en edôm pro tou basileusai basilea en israèl32kai ebasileusen en edôm balak uios tou beôr kai onoma tè polei autou dennaba33apethanen de balak kai ebasileusen ant' autou iôbab uios zara ek bosorras34apethanen de iôbab kai ebasileusen ant' autou asom ek tès gès thaimanôn35apethanen de asom kai ebasileusen ant' autou adad uios barad o ekkopsas madiam en tô pediô môab kai onoma tè polei autou geththaim36apethanen de adad kai ebasileusen ant' autou samala ek masekkas37apethanen de samala kai ebasileusen ant' autou saoul ek roôbôth tès para potamon38apethanen de saoul kai ebasileusen ant' autou balaennôn uios achobôr39apethanen de balaennôn uios achobôr kai ebasileusen ant' autou arad uios barad kai onoma tè polei autou fogôr onoma de tè gunaiki autou maitebeèl thugatèr matraith uiou maizoob40tauta ta onomata tôn ègemonôn èsau en tais fulais autôn kata topon autôn en tais chôrais autôn kai en tois ethnesin autôn ègemôn thamna ègemôn gôla ègemôn iether41ègemôn elibemas ègemôn èlas ègemôn finôn42ègemôn kenez ègemôn thaiman ègemôn mazar43ègemôn megedièl ègemôn zafôim outoi ègemones edôm en tais katôkodomèmenais en tè gè tès ktèseôs autôn outos èsau patèr edôm


VULGAAT

1 hae sunt autem generationes Esau ipse est Edom 2 Esau accepit uxores de filiabus Chanaan Ada filiam Elom Hetthei et Oolibama filiam Anae filiae Sebeon Evei 3 Basemath quoque filiam Ismahel sororem Nabaioth 4 peperit autem Ada Eliphaz Basemath genuit Rauhel 5 Oolibama edidit Hieus et Hielom et Core hii filii Esau qui nati sunt ei in terra Chanaan 6 tulit autem Esau uxores suas et filios et filias et omnem animam domus suae et substantiam et pecora et cuncta quae habere poterat in terra Chanaan et abiit in alteram regionem recessitque a fratre suo Iacob 7 divites enim erant valde et simul habitare non poterant nec sustinebat eos terra peregrinationis eorum prae multitudine gregum 8 habitavitque Esau in monte Seir ipse est Edom 9 hae sunt generationes Esau patris Edom in monte Seir 10 et haec nomina filiorum eius Eliphaz filius Ada uxoris Esau Rauhel quoque filius Basemath uxoris eius 11 fueruntque filii Eliphaz Theman Omar Sephu et Gatham et Cenez 12 erat autem Thamna concubina Eliphaz filii Esau quae peperit ei Amalech hii sunt filii Adae uxoris Esau 13 filii autem Rauhel Naath et Zara Semma et Meza hii filii Basemath uxoris Esau 14 isti quoque erant filii Oolibama filiae Ana filiae Sebeon uxoris Esau quos genuit ei Hieus et Hielom et Core 15 hii duces filiorum Esau filii Eliphaz primogeniti Esau dux Theman dux Omar dux Sephu dux Cenez 16 dux Core dux Gatham dux Amalech hii filii Eliphaz in terra Edom et hii filii Adae 17 hii quoque filii Rauhel filii Esau dux Naath dux Zara dux Semma dux Meza hii duces Rauhel in terra Edom isti filii Basemath uxoris Esau 18 hii autem filii Oolibama uxoris Esau dux Hieus dux Hielom dux Core hii duces Oolibama filiae Ana uxoris Esau 19 isti filii Esau et hii duces eorum ipse est Edom 20 isti filii Seir Horrei habitatores terrae Lotham et Sobal et Sebeon et Anan 21 Dison et Eser et Disan hii duces Horrei filii Seir in terra Edom 22 facti sunt autem filii Lotham Horrei et Heman erat autem soror Lotham Thamna 23 et isti filii Sobal Alvam et Maneeth et Hebal Sephi et Onam 24 et hii filii Sebeon Ahaia et Anam iste est Ana qui invenit aquas calidas in solitudine cum pasceret asinos Sebeon patris sui 25 habuitque filium Disan et filiam Oolibama 26 et isti filii Disan Amdan et Esban et Iethran et Charan 27 hii quoque filii Eser Balaan et Zevan et Acham 28 habuit autem filios Disan Hus et Aran 29 isti duces Horreorum dux Lothan dux Sobal dux Sebeon dux Ana 30 dux Dison dux Eser dux Disan isti duces Horreorum qui imperaverunt in terra Seir 31 reges autem qui regnaverunt in terra Edom antequam haberent regem filii Israhel fuerunt hii 32 Bale filius Beor nomenque urbis eius Denaba 33 mortuus est autem Bale et regnavit pro eo Iobab filius Zare de Bosra 34 cumque mortuus esset Iobab regnavit pro eo Husan de terra Themanorum 35 hoc quoque mortuo regnavit pro eo Adad filius Badadi qui percussit Madian in regione Moab et nomen urbis eius Ahuith 36 cumque mortuus esset Adad regnavit pro eo Semla de Maserecha 37 hoc quoque mortuo regnavit pro eo Saul de fluvio Rooboth 38 cumque et hic obisset successit in regnum Baalanam filius Achobor 39 isto quoque mortuo regnavit pro eo Adad nomenque urbis eius Phau et appellabatur uxor illius Meezabel filia Matred filiae Mizaab 40 haec ergo nomina Esau in cognationibus et locis et vocabulis suis dux Thamna dux Alva dux Ietheth 41 dux Oolibama dux Ela dux Phinon 42 dux Cenez dux Theman dux Mabsar 43 dux Mabdiel dux Iram hii duces Edom habitantes in terra imperii sui ipse est Esau pater Idumeorum


TAALGEBRUIK

- ´lh: ´ellèh (deze /dit); ´âlâh (bezweren, eed, vloek). Getalwaarde: aleph = 1, lamed = 12 of 30, he = 5; totaal: 18 of 36.

  Tenach Pentateuch Vroege prof. 12 kl. prof. grote prof. hagiografen dt. -can.
´lh: ´ellèh (deze /dit); ´âlâh (bezweren, eed, vloek) 346  125  38  19  47  117   
wë ´ellèh (en deze / dit)   106  38  16  42    
totaal  452  163  54  20  56  159   

in Gn  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
  Gn 2 Gn 6 Gn 9 Gn 10 Gn 11 Gn 14 Gn 15 Gn 22 Gn 25 Gn 26 Gn 32 Gn 33 Gn 35 Gn 36 Gn 37 Gn 38 Gn 46 Gn 48 Gn 49
´lh: ´ellèh (deze /dit); ´âlâh (bezweren, eed, vloek)  (42) 17 
wë ´ellèh (en deze / dit)  (22)                     13         
totaal:  (64) 30 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
in Gn 36  Gn 36,1 Gn 36,5 Gn 36,9 Gn 36,10 Gn 36,12 Gn 36,13 Gn 36,14 Gn 36,15 Gn 36,16 Gn 36,17 Gn 36,18 Gn 36,19 Gn 36,20 Gn 36,21 Gn 36,23 Gn 36,24 Gn 36,25 Gn 36,26 Gn 36,27 Gn 36,28 Gn 36,29 Gn 36,30 Gn 36,31 Gn 36,40 Gn 36,41 Gn 36,43
´lh  (17)                  
wë ´ellèh (13)               1            
totaal: (30) 

- ´lh: ´ellèh (deze /dit); ´âlâh (bezweren, eed, vloek) (17): (1) Gn 36,5. (2) Gn 36,10. (3) Gn 36,12. (4) Gn 36,13. (5) Gn 36,15. (6) Gn 36,16. (7) Gn 36,17. (8) Gn 36,18. (9) Gn 36,19. (10) Gn 36,20. (11) Gn 36,21. (12) Gn 36,27. (13) Gn 36,28. (14) Gn 36,29. (15) Gn 36,30. (16) Gn 36,41. (17) Gn 36,43.

- wë ´ellèh (en deze / dit)  in Gn 36 (13): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,9. (3) Gn 36,13. (4) Gn 36,14. (5) Gn 36,17. (6) Gn 36,18. (7) Gn 36,19. (8) Gn 36,23. (9) Gn 36,24. (10) Gn 36,25. (11) Gn 36,26. (12) Gn 36,31. (13) Gn 36,40.

- ´ellèh (deze / dit). In tweeënveertig verzen in Gn.
-- In combinatie met een vorm van th(ô)lëd(ô)th (ontstaangeschiedenis, geslachten) = dit zijn de geslachten. Slechts in vier verzen in Tenach en wel in Gn.
-- In combinatie met sjëmôth (namen) = dit zijn de namen. In vijf verzen in Tenach. Gn (1). Nu (3). 2 S (1).
-- In combinatie met bënê (zonen) = deze zijn de zonen van. In tweeëndertig verzen in Tenach. Gn (14). Nu (1). Joz (1). 1 Kr (14). 2 Kr (1). Neh (1).
-- In combinatie met hâjû (zij zijn) = dit zijn. In vier verzen in Tenach. Gn (1). Joz (1). 1 Kr (2).

- wë ´ellèh (en deze / dit). In tweeëntwintig verzen in Gn.
-- In combinatie met een vorm van th(ô)lëd(ô)th (ontstaangeschiedenis, geslachten) = en dit zijn de geslachten. In acht verzen in Tenach. In zeven verzen in Gn.
-- In combinatie met sjëmôth (namen) = en dit zijn de namen. In vijftien verzen in Tenach. Gn (3). Ex (2). Nu (5). Joz (1). 2 Sam (1). 1 Kr (2). Ez (1).
-- In combinatie met bënê (zonen) = en deze zijn de zonen van. In elf verzen in Tenach. Gn (5). Nu (1). 1 Kr (3). Ezr (1). Neh (1).
-- In combinatie met hâjû (zij zijn) = en dit zijn. In twee verzen in Tenach. Gn (1). 1 Kr (1).


- `esâw (Esau). Verwijzing: `esâw (Esau). `esâw (Esau). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, sin = 21 of 300, waw = 6; totaal: 43 of 376. Dit hoofdstuk telt 43 verzen.
- `âsâh 1. handelen, doen. 2. drukken, betasten. Getalwaarde: ajin = 16 of 70, sin = 21 of 300, he = 5; totaal: 42 of 375. `âsû: act. perf. 3de pers. mv.: zij verwerven, zij bezitten. `äsû: act. imperatief 2de pers. mv. doet.

`esâw (Esau)   O.T.  N.T.   Gn   Nu   Dt   Joz   1 Kr  Jdt  1 Mak  Jr  Ob  Mal 
95  92 69

`esâw (Esau)   Gn 25 Gn 26 Gn 27 Gn 28 Gn 29 Gn 30 Gn 31 Gn 32 Gn 33 Gn 34 Gn 35 Gn 36
69  10  18        10  17 

17. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
  Gn 36,1 Gn 36,2 Gn 36,4 Gn 36,5 Gn 36,6 Gn 36,8 Gn 36,9 Gn 36,10 Gn 36,12 Gn 36,13 Gn 36,14 Gn 36,15 Gn 36,17 Gn 36,18 Gn 36,19 Gn 36,40 Gn 36,43
`esâw (Esau) (24) 1 1 1 1 1 2 1

Gn 36 (17): (1) Gn 36,1. (2) Gn 36,2. (3) Gn 36,4. (4) Gn 36,5. (5) Gn 36,6. (6) Gn 36,8 (2X). (7) Gn 36,9. (8) Gn 36,10 (3X). (9) Gn 36,12 (2X). (10) Gn 36,13. (11) Gn 36,14 (2X). (12) Gn 36,15 (2X). (13) Gn 36,17 (2X). (14) Gn 36,18. (15) Gn 36,19. (16) Gn 36,40. (17) Gn 36,43.


COMMENTAAR