Genesis 38 - Gn 38 -- TAALGEBRUIK -- COMMENTAAR -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 38 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Gn (Genesis) : overzicht , Gn : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Gn : commentaar ,

Overzicht van Genesis : - Gn 1 - Gn 2 - Gn 3 - Gn 4 - Gn 5 - Gn 6 - Gn 7 - Gn 8 - Gn 9 - Gn 10 - Gn 11 - Gn 12 - Gn 13 - Gn 14 - Gn 15 - Gn 16 - Gn 17 - Gn 18 - Gn 19 - Gn 20 - Gn 21 - Gn 22 - Gn 23 - Gn 24 - Gn 25 - Gn 26 - Gn 27 - Gn 28 - Gn 29 - Gn 30 - Gn 31 - Gn 32 - Gn 33 - Gn 34 - Gn 35 - Gn 36 - Gn 37 - Gn 38 - Gn 39 - Gn 40 - Gn 41 - Gn 42 - Gn 43 - Gn 44 - Gn 45 - Gn 46 - Gn 47 - Gn 48 - Gn 49 - Gn 50 -
Uitleg vers per vers : - Gn 38,1 - Gn 38,2 - Gn 38,3 - Gn 38,4 - Gn 38,5 - Gn 38,6 - Gn 38,7 - Gn 38,8 - Gn 38,9 - Gn 38,10 - Gn 38,11 - Gn 38,12 - Gn 38,13 - Gn 38,14 - Gn 38,15 - Gn 38,16 - Gn 38,17 - Gn 38,18 - Gn 38,19 - Gn 38,20 - Gn 38,21 - Gn 38,22 - Gn 38,23 - Gn 38,24 - Gn 38,25 - Gn 38,26 - Gn 38,27 - Gn 38,28 - Gn 38,29 - Gn 38,30 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Juda en Tamar

Gn 38,1 - Gn 38,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
       
[1] In* die tijd trok Juda van zijn broers weg en nam zijn intrek bij een man in Adullam, Chira genaamd.  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,2 - Gn 38,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [2] Daar zag Juda de dochter van een Kanaäniet, Sua geheten; hij huwde haar en had gemeenschap met haar.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,3 - Gn 38,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [3] Zij werd zwanger, baarde een zoon en noemde hem Er.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,4 - Gn 38,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [4] Zij werd opnieuw zwanger, baarde een zoon en noemde hem Onan.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,5 - Gn 38,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [5] Daarop baarde zij nog een zoon en noemde hem Sela. Juda was in Kezib, toen zij Sela baarde.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,6 - Gn 38,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [6] Juda koos voor Er, zijn eerstgeborene, een vrouw die Tamar heette.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,7 - Gn 38,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [7] Maar Er, Juda’s eerstgeborene, was slecht in de ogen van de heer, zodat deze hem liet sterven.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,8 - Gn 38,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [8] Toen zei Juda tegen Onan: ‘Ga naar de vrouw van je broer, sluit met haar een zwagerhuwelijk en zorg dat je een kind verwekt voor je broer.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,9 - Gn 38,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [9] Maar Onan wist dat dit kind niet van hem zou zijn; daarom liet hij, telkens als hij met de vrouw van zijn broer samen was, het zaad op de grond verloren gaan, om geen kind voor zijn broer te verwekken.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,10 - Gn 38,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [10] Zijn gedrag was slecht in de ogen van de heer, zodat deze ook hem liet sterven.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,11 - Gn 38,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [11] Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar: ‘Ga als weduwe naar het huis van je vader terug, totdat mijn zoon Sela volwassen is.’ Want hij dacht: ‘Anders sterft ook hij, net als zijn broers.’ Tamar ging dus naar het huis van haar vader terug.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,12 - Gn 38,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [12] Geruime tijd later stierf Juda’s vrouw, de dochter van Sua. Toen de rouwtijd voorbij was, ging Juda op een keer naar Timna, op bezoek bij de scheerders van zijn schapen, samen met zijn vriend Chira uit Adullam.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,13 - Gn 38,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [13] Toen Tamar vernam dat haar schoonvader naar Timna kwam om de schapen te scheren,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,14 - Gn 38,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [14] legde zij haar weduwenkleren af, hulde zich in een sluier, parfumeerde zich en ging bij de Enaïmpoort aan de weg naar Timna zitten. Want zij had gemerkt dat Juda haar niet aan Sela tot vrouw gaf, ofschoon die de volwassen leeftijd bereikt had.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,15 - Gn 38,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [15] Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een publieke vrouw, omdat zij haar gezicht bedekte.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,16 - Gn 38,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [16] Hij ging naar haar toe, langs de weg, en vroeg: ‘Kan ik bij je terecht?’ Hij wist niet dat het zijn schoondochter was. Zij antwoordde: ‘Wat geeft u mij, als u bij me mag komen?’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,17 - Gn 38,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [17] Hij antwoordde: ‘Ik zal je een geitenbokje van mijn kudde sturen.’ Zij antwoordde: ‘Geef mij dan een pand, tot u mij het bokje gestuurd hebt.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,18 - Gn 38,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [18] Hij zei: ‘Wat voor een pand moet ik je geven?’ Zij gaf ten antwoord: ‘Uw zegel, uw snoer, en de staf die u bij u hebt.’ Hij gaf ze haar, had omgang met haar en zij werd zwanger.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,19 - Gn 38,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [19] Daarna ging zij weg, legde haar sluier af en trok haar weduwenkleren weer aan.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,20 - Gn 38,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [20] Door bemiddeling van zijn vriend uit Adullam probeerde Juda de vrouw het geitenbokje te geven om het pand van haar terug te krijgen. Maar zijn vriend kon haar niet vinden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,21 - Gn 38,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [21] Hij informeerde bij de inwoners van haar stad: ‘Waar is de publieke vrouw die hier bij Enaïm langs de weg zat?’ Maar zij antwoordden: ‘Er is hier geen publieke vrouw geweest.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,22 - Gn 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [22] Toen hij bij Juda terugkwam, zei hij: ‘Ik heb haar niet kunnen vinden; en bovendien beweren de mensen uit de buurt dat daar geen publieke vrouw geweest is.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,23 - Gn 38,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [23] Toen zei Juda: ‘Dan moet ze het pand maar houden; anders maken wij ons nog belachelijk. Ik heb geprobeerd haar het bokje te geven; maar je hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,24 - Gn 38,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
       
[24] Ongeveer drie maanden later werd Juda meegedeeld: ‘Uw schoondochter Tamar heeft ontucht bedreven en ze is nu zwanger.’ Juda sprak: ‘Breng haar dan weg om verbrand te worden.’  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,25 - Gn 38,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [25] Terwijl men haar wegbracht liet zij echter tegen haar schoonvader zeggen: ‘Van de man aan wie deze dingen behoren, ben ik zwanger.’ En zij voegde eraan toe: ‘Ga eens na van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,26 - Gn 38,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [26] Juda herkende ze en zei: ‘Zij staat tegenover mij in haar recht, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven.’ Verder heeft Juda geen gemeenschap meer met haar gehad.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,27 - Gn 38,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [27] Toen de tijd van de bevalling gekomen was, bleek er een tweeling in haar schoot te zijn.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,28 - Gn 38,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [28] Tijdens het baren stak een van de beide kinderen een handje naar buiten; de vroedvrouw greep dit, bond er een scharlaken draad omheen en zei: ‘Deze is het eerst gekomen.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 38,29 - Gn 38,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [29] Maar het kind trok zijn hand terug, en toen kwam zijn broer tevoorschijn. Toen sprak zij: ‘Jij hebt voor een flinke bres gezorgd.’ Daarom noemde men hem Peres*.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- pèrèts (bres, breuk, doorbraak, nederlaag) . Zelfstandig naamwoord . pârats (breken, scheuren, een bres slaan) . Werkwoord . pârets (Peres) . Verwijzing : pârets (Peres) , zie Gn 38,29 . pârets (Peres) . Persoonsnaam Peres . In negenentwintig verzen in de bijbel : . Als persoonsnaam : (1) Gn 38,29 . (2) Gn 46,12 . (3) Rt 4,12 . (4) Rt 4,18 (5) 1 Kr 2,4 . (6) 1 Kr 2,5 . (7) 1 Kr 4,1 . (8) 1 Kr 9,4 .

Gn 38,30 - Gn 38,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [30] Daarna kwam zijn broer met de scharlaken draad om zijn hand. Hem noemde men Zerach.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


TAALGEBRUIK


COMMENTAAR