Genesis 48 - Gn 48 -- Structuur -- Taalgebruik --- Commentaar -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 48 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

- Hebreeuwse tekst : http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0148.htm .
- Griekse tekst - Septuaginta : http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=1&page=48 . Griekse tekst - Septuaginta .
- Vulgata : . Vulgata .
- Statenvertaling : http://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/48.html . Statenvertaling .
- Willibrordvertaling : . Willibrordvertaling .
- De Nieuwe Vertaling :. De Nieuwe Vertaling .
- De Naardense bijbel : http://naardensebijbel.nl/zoek.php . De Naardense bijbel .
- Bible de Jérusalem : http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm . Bible de Jérusalem .
- King James Bible : http://quod.lib.umich.edu/cgi/k/kjv/kjv-idx?type=DIV1&byte=1477 . King James Bible .
- Luther Bibel : . Luther Bibel .

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Gn (Genesis) : overzicht , Gn : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Gn : commentaar ,

Overzicht van Genesis : - Gn 1 - Gn 2 - Gn 3 - Gn 4 - Gn 5 - Gn 6 - Gn 7 - Gn 8 - Gn 9 - Gn 10 - Gn 11 - Gn 12 - Gn 13 - Gn 14 - Gn 15 - Gn 16 - Gn 17 - Gn 18 - Gn 19 - Gn 20 - Gn 21 - Gn 22 - Gn 23 - Gn 24 - Gn 25 - Gn 26 - Gn 27 - Gn 28 - Gn 29 - Gn 30 - Gn 31 - Gn 32 - Gn 33 - Gn 34 - Gn 35 - Gn 36 - Gn 37 - Gn 38 - Gn 39 - Gn 40 - Gn 41 - Gn 42 - Gn 43 - Gn 44 - Gn 45 - Gn 46 - Gn 47 - Gn 48 - Gn 49 - Gn 50 -
Uitleg vers per vers : - Gn 48,1 - Gn 48,2 - Gn 48,3 - Gn 48,4 - Gn 48,5 - Gn 48,6 - Gn 48,7 - Gn 48,8 - Gn 48,9 - Gn 48,10 - Gn 48,11 - Gn 48,12 - Gn 48,13 - Gn 48,14 - Gn 48,15 - Gn 48,16 - Gn 48,17 - Gn 48,18 - Gn 48,19 - Gn 48,20 - Gn 48,21 - Gn 48,22 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

ALGEMEEN OVERZICHT

Overzicht van het NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Jakob zegent de zonen van Jozef

Gn 48,1 - Gn 48,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [1] Enige tijd daarna ontving Jozef het bericht: ‘Uw vader is ziek.’ Hij ging met* zijn zonen Manasse en Efraïm naar hem toe.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

1. - 4. wajëhî ´achäre(j haddëbharîm hâ´ellèh (na deze woorden/gebeurtenissen) . Tenakh (3) : (1) Gn 22,20 . (2) Gn 48,1 . (3) Joz 24,29 .
- wajëhî ´achar haddëbharîm hâ´ellèh (na deze woorden/gebeurtenissen) . Tenakh (5) : (1) Gn 22,1 . (2) Gn 39,7 . (3) Gn 40,1 . (4) 1 K 17,17 . (5) 1 K 21,1 .

Gn 48,2 - Gn 48,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] En toen men Jakob zei: ‘Uw zoon Jozef is gekomen’, verzamelde Israël al zijn krachten en ging op zijn bed overeind zitten.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 48,3 - Gn 48,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [3] En Jakob zei tegen Jozef: ‘God de Almachtige is mij verschenen te Luz* in Kanaän en heeft mij gezegend.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

5. - 6. אֵל שַׁדַּי = el sjaddaj (´el sjaddaj) . Tenakh (4) : (1) Gn 17,1 . (2) Gn 35,11 . (3) Gn 48,3 . (4) Ez 10,5 .
- וְאֵל שַׁדַּי = wë´el sjaddaj (en el sjaddaj) . Tenakh (2) : (1) Gn 28,3 . (2) Gn 43,14 .
- In sommige van bovengenoemde teksten vertaalt de LXX sjaddaj in παντοκρατωρ = pantokratôr (almachtig) , de Vulgaat in omnipotens . We gissen : de sjin werd een shin , een daleth een resj ; we krijgen dan : שַׂרַי = sharaj (mijn vorsten) : stat. constr. mann. mv. + suffix persoonl. voornaamw. 1ste pers. enk. ; het is dezelfde uitgang die we vinden in לְפָנַי = lëphânaj (voor mijn aangezicht) in hetzelfde vers . Het werd dan = ´el sharaj (god van mijn vorsten) , god over alle vorsten , almachtige god . Veronderstel eens dat er = Shâraj (Saraj) zou gestaan heb . Saraj is de vrouw van Abram .

Gn 48,4 - Gn 48,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [4] Hij heeft mij gezegd: “Ik zal u vruchtbaar maken en talrijk; een menigte volken zal Ik van u maken. Dit land zal Ik aan uw nageslacht voor eeuwig in bezit geven.”        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 48,5 - Gn 48,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] Jouw beide zonen die in Egypte geboren zijn, voordat ik in Egypte bij je kwam, zijn mijn zonen: Efraïm en Manasse zijn in mijn ogen gelijk aan Ruben en Simeon.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 48,6 - Gn 48,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [6] Maar de kinderen die je daarna gekregen hebt, blijven jouw kinderen en samen met hun broers zullen zij tot hun erfenis geroepen worden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 48,7 - Gn 48,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [7] Toen ik uit Paddan-Aram terugkwam, is je moeder Rachel in Kanaän dicht bij Efrat bij mij gestorven; ik heb haar daar begraven aan de weg naar Efrat, dat nu Betlehem heet.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 48,7.19. אֶפְרָתָה = ´èphërâthâh (Efrata) . Taalgebruik in Tenakh : ´èphërâthâh (Efrata) . Tenakh : (1) Gn 35,16 . (2) Gn 35,19 . (3) Gn 48,7 . (4) Mi 5,1 . (5) 1 Kr 2,24 . (6) 1 Kr 2,50 . (7) 1 Kr 4,4 . Op weg naar Efrata = Betlehem beviel Rachel van Benjamin . Rachel stierf en werd er begraven . Wellicht is een Efratiet afgeleid van de plaats Efrata en is een Efratiet een bewoner van Betlehem .

19. - 21.

´èphërâthâh , hiw´ bêth lâchèm (Efrata , dit is Bethlehem) : Gn 35,19 en Gn 48,7 . Efrata komt in zeven verzen in de bijbel voor . (1) Gn 35,16 . (2) Gn 35,19 . (3) Gn 48,7 . (4) Mi 5,1 . (5) 1 Kr 2,19 (Kaleb huwde Efrat en en zij baarde hem Chur) . (6) 1 Kr 2,50 - 1 Kr 2,51 (De zonen van Chur, de eerstgeborene van Efrat waren ... Salma, de vader van Bethlehem) . (7) 1 Kr 4,4 (Dat waren de zonen van Chur, de eerstgeborene van Efrat, de vader van Bethlehem) . Ook nog Rt 4,11 . In de omgeving van Efrata bracht Rachel , de lievelingsvrouw van Jakob, haar tweede zoon Benjamin ter wereld ; zijzelf stierf in het kraambed . Daar werd Rachel ook begraven .

Gn 48,8 - Gn 48,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] Bij het zien van Jozefs beide zonen vroeg Israël: ‘Wie zijn dat?’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 48,9 - Gn 48,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [9] Jozef zei tegen zijn vader: ‘Dat zijn de zonen die God mij hier gegeven heeft.’ Israël zei: ‘Laat ze bij me komen, ik wil hun mijn zegen geven.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 48,10 - Gn 48,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [10] Israëls ogen waren van ouderdom zo zwak geworden dat hij niet goed meer kon zien. Toen Jozef hen bij hem gebracht had, kuste en omhelsde hij hen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 48,11 - Gn 48,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] Israël sprak tot Jozef: ‘Ik had niet verwacht dat ik je nog zou terugzien; en nu laat God mij ook nog je kinderen zien.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 48,12 - Gn 48,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [12] Toen haalde Jozef hen van* zijn vaders knieën en boog met zijn gezicht tot op de grond.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Gn 48,12 .

Gn 48,12.1. וַיוֹצֵא = wajjôtse´ (en hij deed uitgaan) < waw consec. + werkw.vorm act. hifil imperf. 3de pers. mann. enk. (jiqtol) van het werkw. יָצַא = jâtsa´ (uitgaan, uittrekken) . Taalgebruik in Tenakh : jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . Getalwaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 70 , aleph = 1 ; totaal : 29 OF 81 (3³ X 3²) . Structuur : 1 - 7 - 1 . Tenakh (15) . Pentateuch (6) . Gn (4) : (1) Gn 15,5 . (2) Gn 24,53 . (3) Gn 43,23 . (4) Gn 48,12 . Ex (1) Ex 19,17 . Dt (1) Dt 4,20 . Verder : (7) Re 6,19 . (8) 2 K 11,12 . (9) 2 K 24,13 . (10) Jr 10,13 . (11) Jr 50,25 . (12) Ps 78,16 . (13) Ps 105,43 . (14) Ps 136,11 . (15) 2 Kr 23,14 . Een vorm van יָצַא = jâtsa´ . Tenakh (1073) .

Gn 48,13 - Gn 48,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] Daarop nam Jozef met zijn rechterhand Efraïm vast – voor Israël was dat links – en met zijn linkerhand Manasse – voor Israël was dat rechts; zo bracht hij beiden vlakbij hem.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 48,14 - Gn 48,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] Toen strekte Israël de rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, ofschoon hij de jongste was; en zijn linkerhand legde hij op het hoofd van Manasse, ofschoon Manasse de eerstgeborene was; hij kruiste dus zijn handen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 48,15 - Gn 48,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] Toen zegende hij Jozef en sprak: ‘De God naar wie mijn vaderen Abraham en Isaak hun schreden richtten, de God die mijn leven lang mijn herder is geweest tot op de dag van vandaag,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 48,16 - Gn 48,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [16] de engel die mij verloste uit alle nood, moge deze jongens zegenen. Moge in hen, mijn naam en de naam van mijn voorvaderen Abraham en Isaak, voortleven, mogen zij talrijk worden in het land!’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 48,17 - Gn 48,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [17] Toen Jozef merkte dat zijn vader de rechterhand op het hoofd van Efraïm gelegd had, vond hij dat verkeerd; hij greep de hand om ze van Efraïms hoofd te verwijderen en ze op het hoofd van Manasse te leggen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 48,18 - Gn 48,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [18] Hij zei tegen zijn vader: ‘Niet zo, vader, want dit is de oudste; op zijn hoofd moet* u uw rechterhand leggen.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 48,19 - Gn 48,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [19] Maar zijn vader weigerde en zei: ‘Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk uitgroeien en groot worden, maar zijn jongere broer zal* groter zijn dan hij, en zijn nageslacht groeit uit tot een menigte volken.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 48,20 - Gn 48,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [20] En hij sprak op die dag deze zegen over hen uit: ‘Met jouw naam zal Israël zegen afsmeken en men zal zeggen: God zal u maken als Efraïm en Manasse.’ Zo plaatste hij Efraïm vóór Manasse.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Gn 48,20 .

Gn 48,20.1. וַיְבָרְכֵם = wajëbhârëkhem (en hij zegende hen) < prefix waw consec. + actief piel imperf. 3de pers. mann. enk. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. . בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Taalgebruik in Tenakh : bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Getalwaarde : beth = 2 , resj = 20 of 200 , kaf = 11 of 20 . Totaal : 33 (3 X 11) of 222 (6 X 37 OF 2 X 111) . 111 = 3 X 37 OF (5 X 17) + 26 . Structuur : 2 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (5) : (1) Gn 48,20 . (2) Lv 9,20 . (3) Joz 22,6 . (4) Joz 22,7 . (5) Ps 107,38 .
- Grieks . act. ind. aor. 3de pers. enk. ευλογησεν = eulogèsen (hij zegende) van het werkw. ευλογεω = eulogeô (goed spreken, loven, prijzen, zegenen) . Taalgebruik in het NT : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in Lc : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in Hnd : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Bijbel (69) . OT (60) . Pentateuch (23) : (1) Gn 5,2 . (2) Gn 24,1 . (3) Gn 24,35 . (4) Gn 25,11 . (5) Gn 26,12 . (6) Gn 27,41 . (7) Gn 28,1 . (8) Gn 28,6 . (9) Gn 30,27 . (10) Gn 32,1 . (11) Gn 47,7 . (12) Gn 48,3 . (13) Gn 48,20 . (14) Gn 49,25 . (15) Gn 49,28 . (16) Ex 20,11 . (17) Ex 39,23 . (18) Lv 9,22 . (19) Dt 2,7 . (20) Dt 12,7 . (21) Dt 15,6 . (22) Dt 15,14 . (23) Dt 33,1 . NT (9) : (1) Mt 14,19 . (2) Mc 6,41 . Lc (5) : (1) Lc 2,28 . (2) Lc 2,34 . (3) Lc 9,16 . (4) Lc 24,30 . (5) Lc 24,50 . Verder : (8) Heb 11,20 . (9) Heb 11,21 . Een vorm van ευλογεω = eulogeô (goed spreken, loven, prijzen, zegenen) in de LXX (516) , in het NT (42) .

    bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  act. ind. aor. 3de pers. enk. eulogèsen   69  60           

- Ned. : zegenen < signare (tekenen) , het signum (teken) van het kruis slaan . Arabisch : بَارَكَ = bâraka (zegenen) . Taalgebruik in de Qoran : bâraka (zegenen) . D. : segnen . E. : to bless . Fr. : bénir . Gr. : ευλογεω = eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in het NT : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Hebreeuws : בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Taalgebruik in Tenakh : bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Lat. : benedicere .

Gn 48,20.2. בְּיוֹם /בַּיּוֹם = bëjôm / bajjôm = op een (de) dag < prefix voorzetsel bë + (bepaald lidw. ha) + יוֹם = jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Getalswaarde : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (491) . Pentateuch (130) . Eerdere Profeten (102) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (62) . Geschriften (81) . 12 kl. Prof. (62) . Gn (22) : (1) Gn 1,18 . (2) Gn 2,2 . (3) Gn 2,4 . (4) Gn 2,17 . (5) Gn 3,5 . (6) Gn 5,1 . (7) Gn 5,2 . (8) Gn 7,11 . (9) Gn 15,18 . (10) Gn 21,8 . (11) Gn 22,4 . (12) Gn 26,32 . (13) Gn 30,33 . (14) Gn 30,35 . (15) Gn 31,22 . (16) Gn 31,40 . (17) Gn 33,16 . (18) Gn 34,25 . (19) Gn 35,3 . (20) Gn 40,20 . (21) Gn 42,18 . (22) Gn 48,20 . Ex (23) : (1) Ex 2,13 . (2) Ex 5,6 . (3) Ex 6,28 . (4) Ex 8,18 . (5) Ex 10,28 . (6) Ex 12,15 . (7) Ex 13,8 . (8) Ex 14,30 . (9) Ex 16,5 . (10) Ex 16,22 . (11) Ex 16,27 . (12) Ex 16,29 . (13) Ex 16,30 . (14) Ex 19,1 . (15) Ex 19,11 . (16) Ex 19,16 . (17) Ex 20,11 . (18) Ex 22,29 . (19) Ex 24,16 . (20) Ex 31,15 . (21) Ex 32,28 . (22) Ex 35,3 . (23) Ex 40,2 .
- Oorspronkelijk klonk יוֹם = jôm (dag) als jawm . Lettinga 12 , 2012 , 2b : "Na contractie bleef de ו (= waw) in de spelling bewaard en werd nu beschouwd als de uitdrukking van de vocaal ô" .
- Grieks . van het zelfst. naamw. ἡμερα = hèmera (dag) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT : hèmera (dag) .
- Ned. : dag . Arabisch : يَوم = jaum (dag) . Taalgebruik in de Qoran : dag (jaum) . D. : Tag . E. : day . F. : jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Grieks : ἡμερα = hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT : hèmera (dag) . Hebreeuws : יוֹם = jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Lat.: dies .

Gn 48,20.2. - 3. בַּיּוֹם הַהוּא = bajjôm hahû´ . (op die dag) . Tenakh (208) . 12 kl Prof. o .a. (1) Hos 2,18 . (2) Jl 4,18 . (3) Mi 5,9 . (4) Sef 1,10 . (5) Zach 12,3 . (6) Zach 13,2 .

Gn 48,20.13. prefix waw consecutivum + act. qal imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud וַיָּשֶׂם = wajjâshèm (en hij plaatste) van het werkw. שָׂם = shâm (plaatsen, stellen)  . Taalgebruik in Tenakh : shâm (plaatsen, stellen) . Getalwaarde : shin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 340 (10 X 34) . Structuur : 3 - 4 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (87) . Pentateuch (33) . Eerdere Profeten (36) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (14) . Gn (14) : (1) Gn 2,8 . (2) Gn 4,15 . (3) Gn 22,6 . (4) Gn 22,9 . (5) Gn 24,9 . (6) Gn 28,11 . (7) Gn 28,18 . (8) Gn 30,36 . (9) Gn 31,21 . (10) Gn 33,2 . (11) Gn 37,34 . (12) Gn 41,42 . (13) Gn 47,26 . (14) Gn 48,20 . Ex (13) : (1) Ex 9,5 . (2) Ex 14,21 . (3) Ex 19,7 . (4) Ex 24,6 . (5) Ex 39,7 . In acht verzen in Ex 40 : (1) Ex 40,18 . (2) Ex 40,19 . (3) Ex 40,20 . (4) Ex 40,21 . (5) Ex 40,24 . (6) Ex 40,26 . (7) Ex 40,28 . (8) Ex 40,30 . 1 S 1 (7) : (1) 1 S 7,12 . (2) 1 S 8,1 . (3) 1 S 9,24 . (4) 1 S 11,11 . (5) 1 S 17,40 . (6) 1 S 19,5 . (7) 1 S 21,13 .

shâm (plaatsen, stellen)  Tenakh Pentateuch Vroege prof. 12 kl. prof. grote prof. hagiografen
qal imperf. 3de p. enk. wajjâshèm   87  33  36  2 14 

shâm (plaatsen, stellen)  Tenakh Gn   Ex   Lv   Nu   Joz   Re   1 S  2 S  1 K  2 K  1 Kr  2 Kr  Est  Job  Ps  Js  Da  Hab  Sef 
qal imperf. 3de p. mann. enk. wajjâshèm  87  14 13  2

Gn 48,20.15. אִפְרָיֶם = ´èphërajim (Efraïm) . Taalgebruik in Tenakh : ´èphëraîm (Efraïm) . Getalwaarde : aleph = 1 , pe = 17 of 80 , resj = 20 of 200 , jod = 10 , mem = 13 of 40 ; totaal : 61 (priemgetal) OF 331 (priemgetal) . Structuur : 1 - 8 - 2 - 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (138) . Pentateuch (20) . Eerdere Profeten (44) . Latere Profeten (20) . 12 Kleine Profeten (30) . Geschriften (24) . Gn (8) : (1) Gn 41,52 . (2) Gn 46,20 . (3) Gn 48,1 . (4) Gn 48,5 . (5) Gn 48,13 . (6) Gn 48,14 . (7) Gn 48,17 . (8) Gn 48,20 . Vroege Profeten (44) . Joz (13) . Re (20) . 1 S (3) . 2 S (4) . 1 K (2) . 2 K (2) . Re (20) : (1) Re 2,9 . (2) Re 3,27 . (3) Re 4,5 . (4) Re 5,14 . (5) Re 7,24 . (6) Re 8,1 . (7) Re 8,2 . (8) Re 10,1 . (9) Re 10,9 . (10) Re 12,1 . (11) Re 12,4 . (12) Re 12,5 . (13) Re 12,15 . (14) Re 17,1 . (15) Re 17,8 . (16) Re 18,2 . (17) Re 18,13 . (18) Re 19,1 . (19) Re 19,16 . (20) Re 19,18 . 1 S (3) : (1) 1 S 1,1 . (2) 1 S 9,4 . (3) 1 S 14,22 . 2 S (4) : (1) 2 S 2,9 . (2) 2 S 13,23 . (3) 2 S 18,6 . (4) 2 S 20,21 . 1 K (2) : (1) 1 K 4,8 . (2) 1 K 12,25 . 2 K (2) : (1) 2 K 5,22 . (2) 2 K 14,13 . In Gn 41,51-52 krijgt Jozef twee zonen : Manasse en Efraïm . De stam Jozef wordt in twee gesplitst zodat er 13 stammen zijn . Zo wordt Efraïm de stamvader van de 13de stam . De getalwaarde 13 is ´èchad (één) .
Jozef was de oudste zoon van Jakob en Rachel , Benjamin was de jongste zoon . Rachel werd begraven op de weg naar Efrata (d.i. Betlehem) . De stam Efraïm lag in het Noorden , de stam Benjamin in het Zuiden . Beiden vertegenwoordigen het geheel . Dit is een genealogische eenheid , geen geografische . De stammen Juda en Benjamin wonen in het Zuiden : een geografische eenheid . Door het verblijf van de stam Benjamin in het Zuiden is de stam Juda verbonden met het Noorden , met Efraïm .

Gn 48,20.17. מְנַשֶּׁה = mënasjsjèh (Manasse) . Taalgebruik in Tenakh : mënasjsjèh (Manasse) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , nun = 14 of 50 , sjin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 53 (priemgetal) OF 395 (5 X 79) . Structuur : 4 - 5 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 8 . Manasse is de oudste zoon van Jozef , de zoon van Jakob . Tenakh (103) . Pentateuch (28) . Eerdere Profeten (42) . Latere Profeten (4) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (29) . Gn (8) : (1) Gn 41,51 . (2) Gn 46,20 . (3) Gn 48,1 . (4) Gn 48,13 . (5) Gn 48,14 . (6) Gn 48,17 . (7) Gn 48,20 . (8) Gn 50,23 . Nu (18) : (1) Nu 1,34 . (2) Nu 1,35 . (3) Nu 2,20 . (4) Nu 7,54 . (5) Nu 10,23 . (6) Nu 13,11 . (7) Nu 26,28 . (8) Nu 26,29 . (9) Nu 26,34 . (10) Nu 27,1 . (11) Nu 32,33 . (12) Nu 32,39 . (13) Nu 32,40 . (14) Nu 32,41 . (15) Nu 34,14 . (16) Nu 34,23 . (17) Nu 36,1 . (18) Nu 36,12 . Js (1) : Js 9,20 . Het is het enigste vers in Js waarin Manasse wordt vermeld .


Gn 48,21 - Gn 48,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [21] En Israël zei tegen Jozef: ‘Ik ga sterven; God zal je beschermen en je naar het land van je vaderen terugbrengen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Gn 48,22 - Gn 48,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [22] Aan jou geef ik iets meer dan aan je broers: een bergrug*, die ik met zwaard en boog op de Amorieten veroverd heb.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van- Griekse tekst - Septuaginta- Vulgata


- Statenvertaling


- Willibrordvertaling


- De Nieuwe Bijbelvertaling


- De Naardense bijbel


- Bible de Jérusalem


- King James Bible


- Luther Bibel


- Structuur


- Taalgebruik

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


- Commentaar