- WEBSITEWEGWIJZER - GENESIS 49 - Gn 49 -- TAALGEBRUIK -- COMMENTAAR -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -
- Gn 49,1-28 : De zegen van Jakob -- Gn 49,29-50,14 : De begrafenis van Jakob -Overzicht van Genesis : - Gn 1 - Gn 2 - Gn 3 - Gn 4 - Gn 5 - Gn 6 - Gn 7 - Gn 8 - Gn 9 - Gn 10 - Gn 11 - Gn 12 - Gn 13 - Gn 14 - Gn 15 - Gn 16 - Gn 17 - Gn 18 - Gn 19 - Gn 20 - Gn 21 - Gn 22 - Gn 23 - Gn 24 - Gn 25 - Gn 26 - Gn 27 - Gn 28 - Gn 29 - Gn 30 - Gn 31 - Gn 32 - Gn 33 - Gn 34 - Gn 35 - Gn 36 - Gn 37 - Gn 38 - Gn 39 - Gn 40 - Gn 41 - Gn 42 - Gn 43 - Gn 44 - Gn 45 - Gn 46 - Gn 47 - Gn 48 - Gn 49 - Gn 50 -
Overzicht vers per vers : - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 - Gn 49,29 - Gn 49,30 - Gn 49,31 - Gn 49,32 - Gn 49,33 -

Bibliografie
- DRIJVERS, P.; SCHILLING, P., De twaalf gezichten van de messiaanse mens. Jakob zegent zijn twaalf zonen, Hilversum, Gooi en Sticht, 1986 .
- Monsenggwo-Pasinya L , Deux textes messianiques de la Septante : Gn 49,10 et Ez 21,32 , Biblica , 61 (1980) p.357-376 .

- Gn 49,1-28 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -

Gn 49,1 - Gn 49,1 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1ekalesen de iakôb tous uious autou kai eipen sunachthète ina anaggeilô umin ti apantèsei umin ep' eschatôn tôn èmerôn 1 vocavit autem Iacob filios suos et ait eis congregamini ut adnuntiem quae ventura sunt vobis diebus novissimis   1 Daarna riep Jakob zijn zonen, en hij zeide: Verzamelt u, en ik zal u verkondigen, hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. [1] Jakob* liet zijn zonen bij zich roepen en sprak: [1] ‘Kom bij elkaar, ik ga jullie zeggen wat jullie te wachten staat in de dagen die komen.   [1] Daarop liet Jakob al zijn zonen bij zich roepen en zei: 'Kom allemaal hier, dan zal ik jullie vertellen hoe het je in de toekomst zal vergaan. 49:1 Jakob roept zijn zonen toe en zegt: verzamelt u, dan zal ik u melden wat u zal ontmoeten in het laatste der dagen!- 1. Jacob appela ses fils et dit : Réunissez-vous, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite des temps.

King James Bible . [1] And Jacob called unto his sons, and said, Gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the last days.
Luther-Bibel . 49 1 Und Jakob berief seine Söhne und sprach: Versammelt euch, dass ich euch verkünde, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten.

Tekstuitleg van Gn 49,1 . Het vers Gn 49,1 telt 14 (2 X 7) woorden en 58 (2 X 29) letters . De getalwaarde van Gn 49,1 is 3526 (2 X 41 X 43) .

Gn 49,1.1. וַיִּקְרָא = wajjiqërâ´ (en hij riep, hij heet, hij noemde) < prefix waw consecutivum + werkwoordvorm act. qal imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud van het werkwoord קָרָא = qârâ´ (roepen, heten) . Taalgebruik in Tenakh : qârâ´ (roepen, heten) . Getalswaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 ; totaal : 40 of 301 . Structuur : 1 - 2 - 1 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (209) . Pentateuch (90) . Eerdere Profeten (81) . Latere Profeten (12) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (25) . Gn (55) . Gn 32 (2) : (1) Gn 32,3 . (2) Gn 32,31 . Gn (55) . Gn 35 (4) : (1) Gn 35,7 . (2) Gn 35,8 . (3) Gn 35,10 . (4) Gn 35,15 . Gn 41 (4) : (1) Gn 41,8 . (2) Gn 41,14 . (3) Gn 41,45 . (4) Gn 41,51 . Gn 49 (1) : Gn 49,1 .
- Grieks : act. ind. aor. 3de pers. enk. εκαλεσεν = ekalesen (hij riep) van het werkw. καλεω = kaleô (roepen, noemen) . Taalgebruik in het NT : kaleô (roepen) . Taalgebruik in de Septuaginta : kaleô (roepen) . Een vorm van καλεω = kaleô (roepen, noemen) in de LXX (512) , in het NT (148) .

kaleô (roepen) actief bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev. P. A. b.
act. ind. aor. 3de pers. enk. ekalesen 204 195 9 3 1 1     4   5  

- Ned. : roepen . Arabisch : قَالَ = qâla (zeggen) . Taalgebruik in de Qoran : qâla (zeggen) . Aramees : קְרָא =qërâ´ (roepen) . D. : rufen . E. : to call . Fr. : appeler (Lat. . appellare - pellere : pousser , dringen ; aandringen , oproepen) . Grieks : καλεω = kaleô (roepen, noemen) . Taalgebruik in het NT : kaleô (roepen) . Hebreeuws : קָרָא = qârâ´ (roepen, heten) . Taalgebruik in Tenakh : qârâ´ (roepen, heten) . Lat. : vocare (vox = stem) . l (qâla) en r (qâra) liggen dicht bij elkaar . Orgaan van roepen is de stem ; zie Hebreeuws :קוֹל = qôl (stem, roep) . Taalgebruik in Tenakh : qôl (stem) .

Gn 49,1.2. ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Tenakh : Ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 of 182 (2 X 7 X 13 of 7 X 26) . Structuur : 1 - 7 - 1 - 2 . Taalgebruik in de LXX : iakôb (Jakob) . Taalgebruik in het NT : iakôb (Jakob) . Tenakh (252) . Pentateuch (146) . Eerdere Profeten (6) . Latere Profeten (48) . 12 Kleine Profeten (24) . Geschriften (28) . Gn (132) . Gn 49 (4) : (1) Gn 49,1 . (2) Gn 49,2 . (3) Gn 49,24 . (4) Gn 49,33 .

Gn 49,1.1. - 2. wajjiqërâ´ ja`äqobh (en Jakob noemde) . Tenakh (3) : (1) Gn 32,31 . (2) Gn 35,15 . (3) Gn 49,1 .

Gn 49,1.1. - 4. In Gn 49,1 : wajjiqrâ' ja`äqokh ´èl bânâ(j)w (en hij riep tot zijn zonen) wordt vertaald door ekalesen de Iakôb tous huious autou (Jakob echter riep zijn zonen) .

Gn 49,1.13. bë ´achärîth (op het einde van) < voorzetsel bë + ´achärîth (einde, uitgang, achterste) . Taalgebruik in Tenakh : ´achärîth (einde, uitgang, achterste) . Tenakh (17) : (1) Gn 49,1 . (2) Nu 24,14 . (3) Dt 4,30 . (4) Dt 31,29 . (5) Js 2,2 . (6) Jr 23,20 . (7) Jr 30,24 . (8) Jr 48,47 . (9) Jr 49,39 . (10) Ez 38,8 . (11) Ez 38,16 . (12) Ps 139,9 . (13) Da 2,28 . (14) Da 8,19 . (15) Da 10,14 . (16) Hos 3,5 . (17) Mi 4,1 .

Gn 49,1.13. - 14. bë´achärîth hajjâmîm (in de laatste dagen) . Tenakh (13) : (1) Gn 49,1 . (2) Nu 24,14 . (3) Dt 4,30 . (4) Dt 31,29 . (5) Js 2,2 . (6) Jr 23,20 . (7) Jr 30,24 . (8) Jr 48,47 . (9) Jr 49,39 . (10) Ez 38,16 . (11) Da 10,14 . (12) Hos 3,5 . (13) Mi 4,1 .

Gn 49,2 - Gn 49,2 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2athroisthète kai akousate uioi iakôb akousate israèl tou patros umôn 2 congregamini et audite filii Iacob audite Israhel patrem vestrum   2 Komt samen en hoort, gij, zonen van Jakob! en hoort naar Israël, uw vader. [2] Kom bijeen en luister, zonen van Jakob, luister naar Israël, jullie vader.   [2] Kom hier en luister, zonen van Jakob, luister naar Israël, je vader. Genesis 49:2 loopt te hoop en hoort, zonen van Jakob, hoort naar Israël, uw vader! 2. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père.

King James Bible . [2] Gather yourselves together, and hear, ye sons of Jacob; and hearken unto Israel your father.
Luther-Bibel . 2 Kommt zuhauf und hört zu, ihr Söhne Jakobs, und hört euren Vater Israel.

Tekstuitleg van Gn 49,2 .

2. verbindingswoord wë + werkwoordvorm sjimë`û (hoort, luistert) : act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. OF sjâmë`û : act. qal perf. 3de pers. mann. mv. wësjimë`û OF wësjâmë`û / wasjâmë`û . sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Jesaja : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 (2 X 5²) of 410 (2 X 5 X 41) . Structuur : 3 - 4 - 7 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) . Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin .Tenach (13) : (1) Gn 49,2 . (2) Ex 3,18 . (3) Nu 14,13 . (4) Joz 3,9 . (5) Js 28,23 . (6) Js 29,18 . (7) Js 48,14 . (8) Jr 26,13 . (9) Ez 33,30 . (10) Ez 33,31 . (11) Ez 33,32 . (12) Ps 141,6 . (13) Est 9,4 .

4. ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Tenakh : Ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 of 182 (2 X 7 X 13 of 7 X 26) . Structuur : 1 - 7 - 1 - 2 . Taalgebruik in de LXX : iakôb (Jakob) . Taalgebruik in het NT : iakôb (Jakob) . Tenakh (252) . Pentateuch (146) . Eerdere Profeten (6) . Latere Profeten (48) . 12 Kleine Profeten (24) . Geschriften (28) . Gn (132) . Gn 49 (4) : (1) Gn 49,1 . (2) Gn 49,2 . (3) Gn 49,24 . (4) Gn 49,33 .

Gn 49,3 - Gn 49,3 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3roubèn prôtotokos mou su ischus mou kai archè teknôn mou sklèros feresthai kai sklèros authadès 3 Ruben primogenitus meus tu fortitudo mea et principium doloris mei prior in donis maior imperio   3 Ruben! gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht, en het begin mijner macht; de voortreffelijkste in hoogheid, en de voortreffelijkste in sterkte! [3] Ruben*, jij bent mijn eerstgeborene, de eerste vrucht van mijn mannenkracht. Je moest vooraan staan in hoogheid, vooraan staan in macht;   [3] Ruben, mijn oudste zoon ben jij, de eerste vrucht van mijn manlijke kracht, in fierheid en macht de voornaamste. 49:3 Ruben, mijn eersteling ben jij, mijn kracht, begin van mijn mannenmacht,- overschot van ophef en overmaat van durf; 3. Ruben, tu es mon premier-né, ma vigueur, les prémices de ma virilité, comble de fierté et comble de force,

King James Bible . [3] Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity, and the excellency of power:
Luther-Bibel . 3 Ruben, mein erster Sohn bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, der Oberste in der Würde und der Oberste in der Macht.

Tekstuitleg van Gn 49,3 . Het vers Gn 49,3 telt 10 (2 X 5) woorden en 37 letters . De getalwaarde van Gn 49,3 is 3923 (priemgetal) . Gn 49,3 - Gn 49,4 telt 22 (2 X 11) woorden en 79 letters .

1. rë´ûbhen (Ruben) . Taalgebruik in Tenakh : rë´ûbhen (Ruben) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 , aleph = 1 , waw = 6 , ben = 2 , nun = 14 of 50 ; totaal : 43 OF 259 (7 X 37) . Structuur : 2 - 1 - 6 - 2 - 5 . Gr. roubèn (Ruben) . Bijbel (84) . Tenakh (65) . Pentateuch (34) . Eerdere Profeten (22) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (6) . Gn (12) : (1) Gn 29,32 . (2) Gn 30,14 . (3) Gn 35,22 . (4) Gn 35,23 . (5) Gn 37,21 . (6) Gn 37,22 . (7) Gn 37,29 . (8) Gn 42,22 . (9) Gn 42,37 . (10) Gn 46,8 . (11) Gn 46,9 . (12) Gn 49,3 . Ex (2) : (1) Ex 1,2 . (2) Ex 6,14 . rë´ûbhen < act. imper. 2de pers. mann. mv. rë´û (ziet) en ben (zoon) -> ziet een zoon . De etymologische verklaring van Gn 29,32 is : kî râ´âh JHWH bë`ânëjî (want JHWH keek naar mijn vernedering) . In râ´âh (hij keek) zit de resj en de aleph ; in bë`ônëjî (naar mijn vernedering) de beth , de o-klank (`ânë) , de nun . In het woord rë´ûbhen (Ruben) en bë`ônëjî (naar mijn vernedering) zit het woord ben (zoon) . Ruben is de oudste zoon van Jakob . Hij is de zoon van Lea , dochter van Laban en de oudere zus van Rachel

Gn 49,4 - Gn 49,4 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4exubrisas ôs udôr mè ekzesès anebès gar epi tèn koitèn tou patros sou tote emianas tèn strômnèn ou anebès 4 effusus es sicut aqua non crescas quia ascendisti cubile patris tui et maculasti stratum eius   4 Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn! want gij hebt uws vaders leger beklommen; toen hebt gij het geschonden; hij heeft mijn bed beklommen! [4] maar onstuimig als water ben je, je zult niet vooraan staan! Want je hebt het bed van je vader bestegen, het bed van zijn bijvrouw heb je onteerd.  [4] Onstuimig ben jij als het water – nee, jij zult niet de voornaamste zijn, want jij hebt je vaders bed beslapen, je vaders legerstee ontwijd. Hij heeft mijn bed beslapen! 49:4 lichtzinnig als het water, je houdt niets over!- want beklommen heb je de legersteden van je vader; toen heb je heiligschennis begaan,- mijn bed heeft hij beklommen! • 4. un débordement comme les eaux : tu ne seras pas comblé, car tu es monté sur le lit de ton père, alors tu as profané ma couche, contre moi !

King James Bible . [4] Unstable as water, thou shalt not excel; because thou wentest up to thy father's bed; then defiledst thou it: he went up to my couch.
Luther-Bibel . 4 Weil du aufwalltest wie Wasser, sollst du nicht der Oberste sein; denn du bist auf deines Vaters Lager gestiegen, daselbst hast du mein Bett entweiht, das du bestiegst.

Tekstuitleg van Gn 49,4 . Het vers Gn 49,4 telt 12 (2² X 3) woorden en 42 (2 X 3 X 7) letters . De getalwaarde van Gn 49,4 is 2954 (2 X 7 X 211) . Gn 49,3 - Gn 49,4 telt 22 (2 X 11) woorden en 79 letters .

Gn 49,5 - Gn 49,5 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5sumeôn kai leui adelfoi sunetelesan adikian ex aireseôs autôn 5 Symeon et Levi fratres vasa iniquitatis bellantia   5 Simeon en Levi zijn gebroeders! hun handelingen zijn werktuigen van geweld! [5] Simeon* en Levi zijn broers van elkaar, hun messen zijn gereedschap van geweld!   [5] Simeon en Levi zijn altijd samen, zij beramen niets dan geweld. 49:5 Simeon en Levi,- broeders zijn dat!, werktuigen van geweld hun houwelen!- 5. Siméon et Lévi sont frères, ils ont mené à bout la violence de leurs intrigues.

King James Bible . [5] Simeon and Levi are brethren; instruments of cruelty are in their habitations.
Luther-Bibel . 5 Die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen.

Tekstuitleg van Gn 49,5 . Het vers Gn 49,5 telt 6 (2 X 3) woorden en 26 letters . De getalwaarde van Gn 49,5 is 1460 (2² X 5 X 73) . Gn 49,5-7 telt 32 (2² X 2³) woorden en 124 (4 X 31) letters .

Gn 49,5.1. sjimë`ôn (Simeon) . Taalgebruik in Tenakh : sjimë`ôn (Simeon) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 70 (2 X 5 X 7) of 466 (2 X 233) . Structuur : 3 - 4 - 7 - 6 - 5 . Gr. sumeôn (Simeon) . Bijbel (55) . Tenakh (33) . Pentateuch (18) . Eerdere Profeten (6) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (6) . Gn (7) : (1) Gn 29,33 . (2) Gn 34,25 . (3) Gn 34,30 . (4) Gn 42,24 . (5) Gn 43,23 . (6) Gn 46,10 . (7) Gn 49,5 . Ex (2) : (1) Ex 1,2 . (2) Ex 6,15 . Nu (8) . Dt (1) . De etymologische verklaring van Gn 29,33 is : kî sjâma` JHWH (want JHWH hoorde) . In shënû´ âh (passief qal part. vr. enk. (niet bemind wordend) zitten de letters een shin (geen sjin) , een nun en een waw . Simeon is de tweede zoon van Lea en Jakob , dochter van Laban en oudere zus van Rachel .

Gn 49,5.2. wëlewî (en Levi) < verbindingswoord wë + lewî (Levi) . Taalgebruik in Tenakh : lewî (Levi) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , waw = 6 , jod = 10 ; totaal : 28 (2² X 7) of 46 (2 X 23) . Structuur : 3 - 6 - 10 . Het getal 46 is gelijk aan 2 X 23 (of : aleph + taw , kaph + lamed , die samen een lemniscaat of een 8 vormen) . Gr. lewi (Levi) . Bijbel (75) . Tenakh (5) : (1) Gn 34,25 . (2) Gn 35,23 . (3) Gn 49,5 . (4) Dt 27,12 . (5) 1 Kr 21,6 . Levi was de derde zoon van Lea en Jakob .

Gn 49,6 - Gn 49,6 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6eis boulèn autôn mè elthoi è psuchè mou kai epi tè sustasei autôn mè ereisai ta èpata mou oti en tô thumô autôn apekteinan anthrôpous kai en tè epithumia autôn eneurokopèsan tauron 6 in consilio eorum ne veniat anima mea et in coetu illorum non sit gloria mea quia in furore suo occiderunt virum et in voluntate sua suffoderunt murum   6 Mijn ziel kome niet in hun verborgen raad; mijn eer worde niet verenigd met hun vergadering! want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen, en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. [6] Met hun kring wil ik niet omgaan; waar zij bijeen zijn, wil ik niet zijn. In hun woede hebben zij mannen vermoord, moedwillig hebben zij stieren verminkt.  [6] Ik wil niet deelnemen aan hun beraad, op hun bijeenkomsten wil ik niet zijn. In woede ontstoken doden zij mannen, moedwillig verlammen ze stieren. 49:6 in hun beraad kome nooit mijn ziel, met hun vergadering verenige zich nooit mijn eer!- want met hun toorn hebben ze een man vermoord en in hun welbehagen hebben ze een stier verlamd!- 6. Que mon âme n'entre pas en leur conseil, que mon cœur ne s'unisse pas à leur groupe, car dans leur colère ils ont tué des hommes, dans leur dérèglement, mutilé des taureaux.

King James Bible . [6] O my soul, come not thou into their secret; unto their assembly, mine honour, be not thou united: for in their anger they slew a man, and in their selfwill they digged down a wall.
Luther-Bibel . 6 Meine Seele komme nicht in ihren Rat, und mein Herz sei nicht in ihrer Versammlung; denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet, und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt.

Tekstuitleg van Gn 49,6 . Het vers Gn 49,6 telt 15 (3 X 5) woorden en 53 (priemgetal) letters . De getalwaarde van Gn 49,6 is 3584 (2³ X 2³ X 2³ X 7) .

Gn 49,7 - Gn 49,7 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7epikataratos o thumos autôn oti authadès kai è mènis autôn oti esklèrunthè diameriô autous en iakôb kai diasperô autous en israèl 7 maledictus furor eorum quia pertinax et indignatio illorum quia dura dividam eos in Iacob et dispergam illos in Israhel   7 Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig; en hun verbolgenheid, want zij is hard! ik zal hen verdelen onder Jakob, en zal hen verstrooien onder Israël. [7] Hun woede is vervloekt, omdat die hevig is; vervloekt is hun drift, omdat die hard is. Ik zal hen over Jakob verdelen, hen over Israël verspreiden!  [7] Vervloekt zij hun grimmige woede, vervloekt hun ontembare razernij. Ik zal hen verstrooien over Jakobs volk, hen over Israël verspreiden. 49:7 vervloekt hun toorn zo vol durf, hun woede zo hardnekkig; verdelen zal ik ze in Jakob, verstrooien over Israël! •• 7. Maudite leur colère pour sa rigueur, maudite leur fureur pour sa dureté. Je les diviserai dans Jacob, je les disperserai dans Israël.

King James Bible . [7] Cursed be their anger, for it was fierce; and their wrath, for it was cruel: I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel.
Luther-Bibel . 7 Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist, und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel.

Tekstuitleg van Gn 49,7 . Het vers Gn 49,7 telt 11 woorden en 45 (3² X 5) letters . De getalwaarde van Gn 49,7 is 3321 (3² X 3² X 41) .

Gn 49,7.9. bëja`äqobh (binnen Jakob) < voorzetsel bë + ja`äqobh (Jakob) . Tenach (11) : (1) Gn 49,7 . (2) Nu 23,21 . (3) Nu 23,23 . (4) Js 9,7 . (5) Js 59,20 . (6) Ps 59,14 . (7) Ps 78,5 . (8) Ps 78,21 . (9) Ps 78,71. (10) Ps 99,4 . (11) Kl 2,3 .

Gn 49,8 - Gn 49,8 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8iouda se ainesaisan oi adelfoi sou ai cheires sou epi nôtou tôn echthrôn sou proskunèsousin soi oi uioi tou patros sou 8 Iuda te laudabunt fratres tui manus tua in cervicibus inimicorum tuorum adorabunt te filii patris tui   8 Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen. 9 [8] Juda, jou prijzen* je broers; jouw hand drukt de nek van je vijanden neer, voor jou buigen de zonen van je vader.  [8] Juda, jou zullen je broers bejubelen, voor jou buigt de vijand de nek, voor jou zullen mijn zonen zich buigen. 49:8 Juda,- handklapt, dankt hem!- jíj,- jou zullen je broeders dankbaar zijn, jouw hand op de nek van je vijanden; voor jou buigen de zonen van je vader!- 8. Juda, toi, tes frères te loueront, ta main est sur la nuque de tes ennemis et les fils de ton père s'inclineront devant toi.

King James Bible . [8] Judah, thou art he whom thy brethren shall praise: thy hand shall be in the neck of thine enemies; thy father's children shall bow down before thee.
Luther-Bibel . 8 Juda, du bist's! Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein, vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen.

Tekstuitleg van Gn 49,8 .

1. jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Tenakh : jëhûdâh (Juda) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , daleth = 4 ; totaal : 24 (2³ X 3) . Structuur : 1 - 5 - 4 - 5 . Tenakh (633) . Pentateuch (40) . Eerdere Profeten (178) . Latere Profeten (190) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (172) . Gn (24) : (1) Gn 29,35 . (2) Gn 37,26 . (3) Gn 38,1 . (4) Gn 38,2 . (5) Gn 38,6 . (6) Gn 38,7 . (7) Gn 38,8 . (8) Gn 38,11 . (9) Gn 38,12 . (10) Gn 38,15 . (11) Gn 38,20 . (12) Gn 38,22 . (13) Gn 38,23 . (14) Gn 38,24 . (15) Gn 38,26 . (16) Gn 43,3 . (17) Gn 43,8 . (18) Gn 44,14 . (19) Gn 44,16 . (20) Gn 44,18 . (21) Gn 46,12 . (22) Gn 46,28 . (23) Gn 49,8 . (24) Gn 49,9 . Juda is de vierde zoon van Lea en Jakob .

Gn 49,9 - Gn 49,9 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9skumnos leontos iouda ek blastou uie mou anebès anapesôn ekoimèthès ôs leôn kai ôs skumnos tis egerei auton 9 catulus leonis Iuda a praeda fili mi ascendisti requiescens accubuisti ut leo et quasi leaena quis suscitabit eum ט  גּוּר אַרְיֵה יְהוּדָה, מִטֶּרֶף בְּנִי עָלִיתָ; כָּרַע רָבַץ כְּאַרְיֵה וּכְלָבִיא, מִי יְקִימ 9 Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan? [9] Juda is een jonge leeuw; met roof ben je groot geworden, mijn zoon! Hij vlijt zich neer, hij ligt als een leeuw, als de koning van de dieren; wie waagt het hem te wekken?  [9] Sterk als een jonge leeuw ben jij, je verovert je prooi, mijn zoon, en keert naar je leger terug. Juda gaat liggen als een leeuw, vol majesteit vlijt hij zich neer – wie zou hem durven wekken? 49:9 een welp van een leeuw is Juda!- met roven, mijn zoon, ben je opgeklommen; hij heeft zich gekromd, zich neergevlijd als een leeuw, als een leeuwin,- wie zal hem doen opstaan?- 9. Juda est un jeune lion; de la proie, mon fils, tu es remonté; il s'est accroupi, s'est couché comme un lion, comme une lionne : qui le ferait lever ?

King James Bible . [9] Judah is a lion's whelp: from the prey, my son, thou art gone up: he stooped down, he couched as a lion, and as an old lion; who shall rouse him up?
Luther-Bibel . 9 Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören?

Tekstuitleg van Gn 49,9 .

Gn 49,9.1. jong dier, dierenjong, jonge leeuw, welp. Gr.: σκυμνος = skumnos. De uitgang -μνος = mnos zou voortkomen uit μενος = menos: participiumvorm. sk zou de stam kunnen zijn; skul: bedekken of verslinden (misschien de tegenstelling van bedekken nl ont-dekken, ontdoen van, beroven enz). Jonge dieren worden door de moeder bedekt. κυλαξ = kulaks: jonge hond.
- "Juda, jij bent een welp." Misschien zou Jakob wel zeggen: jij bent een zoon van een leeuw, van mij, Jakob. Jakob zou zich dus zien als een leeuw.

Gn 49,9.2. - Ned.: leeuw . Arabisch: لبؤة (labiwah). D. : Löwe . E.: lion . Fr.: lion . Gr.: λεων , λεοντος . Lat.: leo , leonis . Hebr. : לביא (lâbhi´) .
-- Middelnederlands: leu, leeu, leeuwe (Van Dale Lexicografie, 1989, blz. 439).
-- De Griekse uitgang -ôn lijkt op een actief tegenwoordig deelwoord; verbuiging: -ôn , -ontos. Maar er zijn ook zelfstandige naamwoorden met die vorm (Fleury, 1947, nr 146 a). De stam is leont. De eind t valt weg (Van De Vorst, 1969, nr 18C1) en in de vorming van de nominatief enkelvoud heeft een verlenging plaats, vandaar ô i.p.v. o. De genitief enkelvoud wordt gevormd door de stam leont- met de uitgang -os; bijgevolg: leontos. De zelfstandige naamwoorden, die eindigen op -ôn kunnen een collectief aanduiden.
-- In het Latijn valt de naale slot-n in de nominatief enkelvoud weg; vandaar: leo ; genitief enkelvoud: leo-n-is. (Raeymaekers, 1947, nr 36b).
-- In het Oudfrans komt nog leon voor. Verandering van e in i onder invloed van? Ligt de ei en de i dicht bij elkaar bij het maken van de overgang van de e naar de o?
-- Hebreeuws: lâbhî´ . Verwijzing naar het Ugaritisch : lbu , het Akkadisch: labbu, labbatu. Leeuwin : לְבִיאָה (lëbhî´âh). Zelfstandig naamwoord met drie medeklinkers, waarbij één ooprspronkelijke lange klinker in de tweede lettergreep: qatîlvorm (Lettinga 24e4).Arabisch: لبؤة (labiwah).
-- Als het Indo-Europese woord een leenwoord uit het Semitisch is , is dan de w in het Duits en het Nederlands afkomstig van het Semitische b(h) of v/w?
-- In het Hiëroglyfenschrift bestaat de letter l niet. Als die letter dan toch moet gebruikt worden, gebruikt men het beeld van een leeuw. De liggende leeuw geeft het ideogram, determinatief en de klankwaarde rw. Veronderstel dat r en l (liquida) hier uitwisselbaar zijn, dan hebben we rw of lw (leeuw).
- https://newchristianbiblestudy.org/fr/bible/story/the-lioness-and-her-whelps/lxx-a-parsing-unaccented .

Gn 49,9.3. jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Tenakh : jëhûdâh (Juda) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , daleth = 4 ; totaal : 24 (2³ X 3) . Structuur : 1 - 5 - 4 - 5 . Tenakh (633) . Pentateuch (40) . Eerdere Profeten (178) . Latere Profeten (190) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (172) . Gn (24) : (1) Gn 29,35 . (2) Gn 37,26 . (3) Gn 38,1 . (4) Gn 38,2 . (5) Gn 38,6 . (6) Gn 38,7 . (7) Gn 38,8 . (8) Gn 38,11 . (9) Gn 38,12 . (10) Gn 38,15 . (11) Gn 38,20 . (12) Gn 38,22 . (13) Gn 38,23 . (14) Gn 38,24 . (15) Gn 38,26 . (16) Gn 43,3 . (17) Gn 43,8 . (18) Gn 44,14 . (19) Gn 44,16 . (20) Gn 44,18 . (21) Gn 46,12 . (22) Gn 46,28 . (23) Gn 49,8 . (24) Gn 49,9 . Juda is de vierde zoon van Lea en Jakob .

Gn 49,9.4. We spreken over het opkomen van de bladeren.
- blad (van een boom). Stam: b/f -l. D.: Blatt. G.: φυλλον = fullon (blad). βλαστος (kiem, spruit, stengel). Ww. βλαστ-αν-ω = blastanô (kiemen, ontspruiten). Lat.: folium (blad); flos, floris (bloem).
- " Mijn zoon, jij bent uit mijn stengel opgekomen". Het zou een beeldspraak kunnen zijn dat Juda uit het geslacht van Jakob is voortgekomen. Door deze vertaling sluiten de twee versdelen bij elkaar aan.

Gn 49,10 - Gn 49,10 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10 οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ ᾿Ιούδα καὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἐὰν ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ, καὶ αὐτὸς προσδοκία ἐθνῶν. 10 non auferetur sceptrum de Iuda et dux de femoribus eius donec veniat qui mittendus est et ipse erit expectatio gentium   10 De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. [10] Van Juda zal de scepter niet wijken, de staf zal niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt die* hem leiden mag; hem zijn de volken gehoorzaam.  [10] In Juda's handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft,* die alle volken zullen dienen. 49:10 nooit wijkt de stamstaf van Juda noch de kerfstok van tussen zijn voeten; totdat zal komen: 'Sjilo',- die voor hém, en voor hem de onderwerping der manschappen; 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que les peuples lui obéissent.

King James Bible . [10] The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; and unto him shall the gathering of the people be.
Luther-Bibel . 10 Es wird das Zepter von Juda nicht weichen noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme, und ihm werden die Völker anhangen.

Tekstuitleg van Gn 49,10 . Origenes spreekt in Peri archôn over deze tekst als een profetie met betrekking tot Christus. Deze profetie komt volgens Origenes uit door een verband te leggen tussen de verdwijning van het koningschap van Israël en de tempelcultus en de komst van Christus en de grote bekering bij de heidense volkeren (peri archôn 1.3).

Gn 49,10.2. act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. jâsûr (hij zal wijken) van het werkw. swr (wijken, afwijken, afvallen, zich ver houden van) . T aalgebruik in Tenakh : swr (wijken, afwijken, afvallen, zich ver houden van) . Getalwaarde : samech = 15 of 60 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal : 41 OF 266 (2 X 7 X 19) . Structuur : 6 - 6 - 2 . Tenakh (13) : (1) Gn 49,10 . (2) Dt 17,17 . (3) 2 S 7,15 . (4) 2 K 4,10 . (5) Js 10,27 . (6) Js 14,25 . (7) Jr 15,5 . (8) Jr 17,5 . (9) Zach 10,11 . (10) Ps 101,4 . (11) Spr 22,6 . (12) Job 15,30 . (13) Job 40,2 .
- LXX: ἐκλείψει (= ekleipsè: hij zal in de steek laten; wkw act ind fut 3de pers enk van het wkw εκλειπω = weglaten, verlaten, in de steek laten, zich onttrekken aan). LXX (23).

Gn 49,10.1. - 2. lo´ jâsûr (hij zal niet wijken) . Tenakh (4) : (1) Gn 49,10 . (2) 2 S 7,15 . (3) Job 15,30 . (4) Spr 22,6 .
- LXX: ουκ ἐκλείψει (= ouk ekleipsei: hij zal niet in de steek laten; hij zal niet ontbreken).

Gn 49,10.3. sjebhèt (staf, stok, roede, herdersstaf, scepter) . Taalgebruik in Tenakh : sjebhèt (staf, stok, roede, herdersstaf, scepter) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , beth = 2 , tet = 9 ; totaal : 32 (2² X 2³) OF 311 (priemgetal) . Structuur : 3 - 2 - 9 . sj-b-t . Tenakh (62) . Pentateuch (12) . Eerdere Profeten (24) . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (14) . Gn (1) : Gn 49,10 .

Gn 49,10.4. mîhûdâh (uit Juda) < min (uit) + jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Tenakh : jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Jesaja : jëhûdâh (Juda) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , daleth = 4 ; totaal : 24 (2³ X 3) . Structuur : 1 - 5 - 4 - 5 . Tenakh (11) . Gn (1) : Gn 49,10 .

Gn 49,11 - Gn 49,11 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling

Willibrordvertaling

 

Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11desmeuôn pros ampelon ton pôlon autou kai tè eliki ton pôlon tès onou autou plunei en oinô tèn stolèn autou kai en aimati stafulès tèn peribolèn autou 11 ligans ad vineam pullum suum et ad vitem o fili mi asinam suam lavabit vino stolam suam et sanguine uvae pallium suum   11 Hij bindt zijn jongen ezel aan den wijnstok, en het veulen zijner ezelin aan den edelsten wijnstok; hij wast zijn kleed in den wijn, en zijn mantel in wijndruivenbloed. [11] Aan de wijnstok bindt hij zijn ezelin, aan de wingerd zijn edele volbloed; hij wast zijn gewaad in de wijn, zijn mantel in het bloed van de druiven.   [11] Aan een wijnstok bindt hij zijn ezel, aan een wingerd het jong van zijn ezelin, in wijn wast hij zijn gewaad, in druivenbloed zijn bovenkleed. 49:11 aan de wijnstok bindt hij zijn veulen, aan de purperrank de zoon van zijn ezelin; in de wijn heeft hij zijn kleed gewassen en in druivenbloed zijn overkleed; 11. Il lie à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse, il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins,

King James Bible . [11] Binding his foal unto the vine, and his ass's colt unto the choice vine; he washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes:
Luther-Bibel . 11 Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin Füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut.

Tekstuitleg van Gn 49,11 .

Gn 49,12 - Gn 49,12 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12charopoi oi ofthalmoi autou apo oinou kai leukoi oi odontes autou è gala 12 pulchriores oculi eius vino et dentes lacte candidiores   12 Hij is roodachtig van ogen door den wijn, en wit van tanden door de melk. [12] Zijn ogen zijn donkerder dan wijn, zijn tanden witter dan melk.   [12] Zijn ogen fonkelen door de wijn, zijn tanden zijn wit van de melk. 49:12 hij is donkerder van ogen dan wijn; en witter van tanden dan melk! • 12. ses yeux sont troubles de vin, ses dents sont blanches de lait.

King James Bible . [12] His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk.
Luther-Bibel . 12 Seine Augen sind dunkel von Wein und seine Zähne weiß von Milch.

Tekstuitleg van Gn 49,12 .

Gn 49,13 - Gn 49,13 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13zaboulôn paralios katoikèsei kai autos par' ormon ploiôn kai paratenei eôs sidônos 13 Zabulon in litore maris habitabit et in statione navium pertingens usque ad Sidonem   13 Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen; en zijn zijde zal zijn naar Sidon. [13] Zebulon woont aan de zeekant, hij woont aan het strand bij de schepen, zijn flank leunt tegen Sidon.   [13] Zebulon, aan de zee zal hij wonen, aan zijn strand de schepen ontvangen. Zijn gebied strekt zich uit tot aan Sidon. 49:13 Zebulon,- bewoner, aan het strand van de zeeën huist hij; zelf is hij een strand voor de schepen, en zijn heup rust op Sidon. •• 13. Zabulon réside au bord de la mer, il est matelot sur les navires, il a Sidon à son côté.

King James Bible . [13] Zebulun shall dwell at the haven of the sea; and he shall be for an haven of ships; and his border shall be unto Zidon.
Luther-Bibel . 13 Sebulon wird am Gestade des Meeres wohnen und am Gestade der Schiffe und reichen bis Sidon.

Tekstuitleg van Gn 49,13 .

1. zëbhûlun / zëbhulôn (Zebulon) . Taalgebruik in Tenakh : zëbhûlun (Zebulon) . Getalwaarde : zajin = 7 , beth = 2 , waw = 6 , lamed = 12 of 30 , nun = 14 of 50 ; totaal : 41 OF 95 (5 X 19) . zëbhûlun . Tenakh (24) . Pentateuch (12) . Eerdere Profeten (7) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (2) . Gn (2) : (1) Gn 46,14 . (2) Gn 49,13 . zëbhulôn . Tenakh (6) : (1) Gn 30,20 . (2) Re 4,6 . (3) Re 5,18 . (4) Js 8,23 . (5) Ps 68,28 . (6) 2 Kr 30,10 . Zebulon is de zesde en laatste zoon van Lea en de tiende zoon van Jakob .

Gn 49,14 - Gn 49,14 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14issachar to kalon epethumèsen anapauomenos ana meson tôn klèrôn 14 Isachar asinus fortis accubans inter terminos   14 Issaschar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. [14] Issakar* is een bonkige ezel, die tussen zijn lasten ligt.  [14] Issachar is een sterke ezel, liggend tussen de manden. 49:14 Issachar,- hij zal zich verhuren, een knokige ezel, neergevlijd tussen de pakken; 14. Issachar est un âne robuste, couché au milieu des enclos.

King James Bible . [14] Issachar is a strong ass couching down between two burdens:
Luther-Bibel . 14 Issachar wird ein knochiger Esel sein und sich lagern zwischen den Sattelkörben.

Tekstuitleg van Gn 49,14 .

1. Issakar is de 5de zoon van Lea en Jakob (Gn 30,17-18) . In Gn 49,14 is Issakar een plaatsje moeten opschuiven voor zijn jongere broer Zebulon . Zo komt Issakar op de 6de plaats . Is er een verband tussen deze 6de plaats en de ontbrekende waw (= 6) in het volgende woord chämor (ezel) .

2. חֱמוֹר = chämôr (ezel, ezelin) . Taalgebruik in Tenakh : chämôr (ezel, ezelin) . Getalwaarde : chet = 8 , mem = 13 of 40 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal : 47 OF 254 (2 X 127) . Structuur : 8 - 4 - 6 - 2 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (29) . Pentateuch (18) . Lectio plena . Lectio defectiva in Gn 49,14 .

Gn 49,15 - Gn 49,15 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai idôn tèn anapausin oti kalè kai tèn gèn oti piôn upethèken ton ômon autou eis to ponein kai egenèthè anèr geôrgos 15 vidit requiem quod esset bona et terram quod optima et subposuit umerum suum ad portandum factusque est tributis serviens   15 Toen hij de rust zag, dat zij goed was, en het land, dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen, en was dienende onder cijns. [15] Hij ziet hoe heerlijk de rust is en hoe lieftallig het land; hij buigt zijn schouders om lasten te dragen en wordt een slaaf die werkt onder dwang.   [15] Hij zag hoe weldadig de rust was en hoe bekoorlijk het land; er werd hem zwaar werk opgelegd, hij boog zich en droeg zijn last. 49:15 hij ziet rust: hoe goed!- en het land: hoe liefelijk!- hij strekt zijn schouder om te sjouwen en wordt tot dwangarbeider! •• 15. Il a vu que le repos était bon, que le pays était agréable, il a tendu son échine au fardeau, il est devenu esclave à la corvée.

King James Bible . [15] And he saw that rest was good, and the land that it was pleasant; and bowed his shoulder to bear, and became a servant unto tribute.
Luther-Bibel . 15 Und er sah die Ruhe, dass sie gut ist, und das Land, dass es lieblich ist; da hat er seine Schultern geneigt, zu tragen, und ist ein fronpflichtiger Knecht geworden.

Tekstuitleg van Gn 49,15 .

Gn 49,16 - Gn 49,16 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16dan krinei ton eautou laon ôsei kai mia fulè en israèl 16 Dan iudicabit populum suum sicut et alia tribus Israhel   16 Dan zal zijn volk richten, als een der stammen Israëls. [16] Dan* is rechter over zijn volk, als een van Israëls stammen.  [16] Dan, hij handhaaft het recht van zijn stam als elk van de stammen van Israël. 49:16 Dan,- recht doen zal hij, zal zijn manschap recht doen,- als de eerste van Israëls stammen; 16. Dan juge son peuple, comme chaque tribu d'Israël.

King James Bible . [16] Dan shall judge his people, as one of the tribes of Israel.
Luther-Bibel . 16 Dan wird Richter sein in seinem Volk wie nur irgendein Stamm in Israel.

Tekstuitleg van Gn 49,16 .

Gn 49,17 - Gn 49,17 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai genèthètô dan ofis ef' odou egkathèmenos epi tribou daknôn pternan ippou kai peseitai o ippeus eis ta opisô 17 fiat Dan coluber in via cerastes in semita mordens ungulas equi ut cadat ascensor eius retro   17 Dan zal een slang zijn aan den weg, een adderslang nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterover valle. [17] Een slang op de weg moet Dan zijn, een adder op het pad; hij bijt het paard in de hiel en de wagenmenner slaat achterover.   [17] Dan, hij is een slang op de weg, een adder op het pad; hij bijt het paard in de hielen, de berijder komt ten val. 49:17 dan wordt Dan een slang op een weg, een adder over een pad; hij bijt in de hielen van een paard en zijn berijder valt achterover; 17. Que Dan soit un serpent sur le chemin, un céraste sur le sentier, qui mord le cheval au jarret et son cavalier tombe à la renverse !

King James Bible . [17] Dan shall be a serpent by the way, an adder in the path, that biteth the horse heels, so that his rider shall fall backward.
Luther-Bibel . 17 Dan wird eine Schlange werden auf dem Wege und eine Otter auf dem Steige und das Pferd in die Fersen beißen, dass sein Reiter zurückfalle.

Tekstuitleg van Gn 49,17 .

Gn 49,18 - Gn 49,18 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18tèn sôtèrian perimenô kuriou 18 salutare tuum expectabo Domine   18 Op uw zaligheid wacht ik, HEERE! [18] Op* uw redding hoop ik, heer!   [18] Op uw hulp hoop ik, HEER! 49:18 op uw bevrijding hoop ik, Ene! •• 18. En ton salut j'espère, ô Yahvé !

King James Bible . [18] I have waited for thy salvation, O LORD.
Luther-Bibel . 18 HERR, ich warte auf dein Heil!

Tekstuitleg van Gn 49,18 .

Gn 49,19 - Gn 49,19 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19gad peiratèrion peirateusei auton autos de peirateusei autôn kata podas 19 Gad accinctus proeliabitur ante eum et ipse accingetur retrorsum   19 Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen; maar hij zal haar aanvallen in het einde. [19] Gad*: een troep valt hem aan, maar hij zit hen op de hielen! [19] Gad, een roversbende belaagt hem, maar hij achtervolgt zijn belagers. 49:19 Gad,- aanvallen zal hij, overvallers vallen hem aan; maar hij valt hun de hiel aan! •• 19. Gad, des détrousseurs le détroussent et lui, détrousse et les talonne.

King James Bible . [19] Gad, a troop shall overcome him: but he shall overcome at the last.
Luther-Bibel . 19 Gad wird gedrängt werden von Kriegshaufen, er aber drängt ihnen nach auf der Ferse.

Tekstuitleg van Gn 49,19 . Het vers Gn 49,19 telt 6 (2 X 3) woorden en 22 (2 X 11) letters . De getalwaarde van Gn 49,19 is 310 (2 X 5 X 31) . In Gn 49,19 komt een vorm van gd voor . gëdûd (stroopbende, troepen) . Dan en Gad zijn éénlettergrepige woorden .

1. gâd (Gad) . Taalgebruik in Tenakh : gâd (Gad) . Getalwaarde : gimel = 3 , daled = 4 ; totaal : 7 . Structuur : 3 - 4 . Hij is de 1ste zoon van Zilpa , de bijvrouw van Lea . Hij is de 7de zoon van Jakob . Gn (4) : (1) Gn 30,11 . (2) Gn 35,26 . (3) Gn 46,16 . (4) Gn 49,19 . Ex (2) : (1) Ex 1,4 . (2) Ex 16,31 .

Gn 49,20 - Gn 49,20 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20asèr piôn autou o artos kai autos dôsei trufèn archousin 20 Aser pinguis panis eius et praebebit delicias regibus   20 Van Aser, zijn brood zal vet zijn; en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. [20] Aser: rijk is zijn brood; koninklijke spijzen levert hij.   [20] Aser, rijk aan de fijnste spijzen, voedsel voor koningen brengt hij voort. 49:20 Van Aser,- gelukzalige!- een-en-al boter is zijn brood; en hij geeft koningslekkernijen weg! •• 20. Asher, son pain est gras, il fournit des mets de roi.

King James Bible . [20] Out of Asher his bread shall be fat, and he shall yield royal dainties.
Luther-Bibel . 20 Assers Brot wird fett sein, und er wird leckere Speise wie für Könige geben.

Tekstuitleg van Gn 49,20 . Het vers Gn 49,20 telt 7 woorden en 27 (3³) letters . De getalwaarde van Gn 49,20 is 1762 (2 X 881) .

  1. 2. 3. 4. 5. 6. - 7.
  מֵאָשֵׁר שְׁמֵנָה לַחְמוֹ וְהוּא יִתֵּן מַעֲדַנֵּי־מֶלֶךְ׃
  me´âsjer sjëmenâh lachëmô wëhû´ jiththen ma`adanne(j) mèlèkh
  מן · אשׁר שׁמן לחם · הוא ו · הוא נתן מעדן · מלך
  van Aser vetrijk zijn brood en hij geeft lekkernijen van de koning

Gn 49,20.1. me´âsjer (van Aser) < min + persoonsnaam ´âsjer (Aser) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . Structuur : 1 - 3 - 2 .Tenakh (3) : (1) Gn 49,20 . (2) Joz 17,7 . (3) 2 Kr 30,11 . Aser is de 2de zoon van Zilpa , de bijvrouw van Lea . Hij is de 8ste zoon van Jakob .
De persoonsnaam ´âsjer (Aser) kan het werkw. `âsjar (rijk maken, rijk worden) oproepen ; ´âsjer (Aser) begint met een alèph , `âsjar (rijk maken, rijk worden) met een ajin . Aser is de 8ste zoon van Jakob . Het volgende woord kan zowel vet als achtste betekenen .

Gn 49,20.2. bijvoegl. naamw. (sjamen , vr. sjëmenâh = vet, dik, sterk) OF telwoord sjëmonâh (achtste) OF sjamënèh (haar olie) : zelfst. naamw. sjèmèn (vet, olie, zalf) + suffix 3de pers. vr. enk. . Zie : zelfst. naamw. sjèmèn (vet, olie, zalf) OF bijvoegl. naamw. (sjamen , vr. sjëmenâh = vet, dik, sterk) . Taalgebruik in Tenakh : sjèmèn (vet, olie, zalf) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , nun = 14 of 50 ; totaal : 48 (2³ X 2² X 3) OF 390 (2 X 3 X 5 X 13) . Structuur : 3 - 4 - 5 . Lat. oleum (olie) van olea (olijfboom) . Fr. huile . Ned. olie . E. oil . Tenakh (37) . Pentateuch (11) . Eerdere Profeten (15) . Latere Profeten (5) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (6) . Gn (5) : (1) Gn 5,4 . (2) Gn 5,19 . (3) Gn 14,14 . (4) Gn 22,23 . (5) Gn 49,20 .

Gn 49,21 - Gn 49,21 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21nefthali stelechos aneimenon epididous en tô genèmati kallos 21 Nepthalim cervus emissus et dans eloquia pulchritudinis   21 Nafthali is een losgelaten hinde; hij geeft schone woorden. [21] Naftali is een uitgelaten hinde, die schone jongen werpt.  [21] Naftali, een hinde in vrijheid, die prachtige kalveren werpt. 49:21 Naftali: een uitgelaten hinde, gever van schone gezegden! •• 21. Nephtali est une biche rapide, qui donne de beaux faons.

King James Bible . [21] Naphtali is a hind let loose: he giveth goodly words.
Luther-Bibel . 10 Es wird das Zepter von Juda nicht weichen noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme, und ihm werden die Völker anhangen. 21 Naftali ist ein schneller Hirsch, er gibt schöne Rede.

Tekstuitleg van Gn 49,21 . Het vers Gn 49,21 telt 6 (2 X 3) woorden en 24 (2³ X 3) letters . De getalwaarde van Gn 49,21 is 2295 (3³ X 5 X 17) .

 

Gn 49,22 - Gn 49,22 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22uios èuxèmenos iôsèf uios èuxèmenos zèlôtos uios mou neôtatos pros me anastrepson 22 filius adcrescens Ioseph filius adcrescens et decorus aspectu filiae discurrerunt super murum   22 Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein; elk der takken loopt over den muur. [22] Een jonge stier is Jozef, een jonge stier bij een bron, die door de omheining van zijn graaswei breekt.  [22] Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. 49:22 Zoon van een vruchtbare boom is Jozef, zoon van een vruchtbare boom aan een wel; dochters schrijden over een muur; 22. Joseph est un plant fécond près de la source, dont les tiges franchissent le mur.

King James Bible . [22] Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bough by a well; whose branches run over the wall:
Luther-Bibel . 22 Josef wird wachsen, er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauer.

Tekstuitleg van Gn 49,22 .

Gn 49,23 - Gn 49,23 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23eis on diabouleuomenoi eloidoroun kai eneichon autô kurioi toxeumatôn 23 sed exasperaverunt eum et iurgati sunt invideruntque illi habentes iacula   23 De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan, en beschoten, en hem gehaat; [23] De boogschutters hebben hem getergd, hem uitgedaagd en strijd met hem gezocht.  [23] De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. 49:23 dan maken ze het hem bitter, en beschieten hem en vervolgen hem pijlschutters; 23. Les archers l'ont exaspéré, ils ont tiré et l'ont pris à partie.

King James Bible . [23] The archers have sorely grieved him, and shot at him, and hated him:
Luther-Bibel . 23 Und wiewohl ihn die Schützen erzürnen und gegen ihn kämpfen und ihn verfolgen,

Tekstuitleg van Gn 49,23 .

Gn 49,24 - Gn 49,24 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24kai sunetribè meta kratous ta toxa autôn kai exeluthè ta neura brachionôn cheirôn autôn dia cheira dunastou iakôb ekeithen o katischusas israèl 24 sedit in forti arcus eius et dissoluta sunt vincula brachiorum et manuum illius per manus potentis Iacob inde pastor egressus est lapis Israhel   24 Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven, en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden, door de handen van den Machtige Jakobs; daarvan is hij een herder, een steen Israëls; [24] Maar hun bogen werden steeds weer gebroken, de spieren werden van hun handen gescheurd door de hulp van Jakobs Machtige, door Hem die zijn herder heet, Israëls* rots.  [24] Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jakob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël, 49:24 toch blijft zijn boog op spanning en lenig worden zijn armen, zijn handen, door de handen van de Machtige van Jakob; daardoor: een herder, Israëls hoeksteen!- 24. Mais leur arc a été brisé par un puissant, les nerfs de leurs bras ont été rompus par les mains du Puissant de Jacob, par le Nom de la Pierre d'Israël,

King James Bible . [24] But his bow abode in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob; (from thence is the shepherd, the stone of Israel:)
Luther-Bibel . 24 so bleibt doch sein Bogen fest und seine Arme und Hände stark durch die Hände des Mächtigen in Jakob, durch ihn, den Hirten und Fels Israels.

Tekstuitleg van Gn 49,24 .

9. ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Tenakh : Ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 of 182 (2 X 7 X 13 of 7 X 26) . Structuur : 1 - 7 - 1 - 2 . Taalgebruik in de LXX : iakôb (Jakob) . Taalgebruik in het NT : iakôb (Jakob) . Tenakh (252) . Pentateuch (146) . Eerdere Profeten (6) . Latere Profeten (48) . 12 Kleine Profeten (24) . Geschriften (28) . Gn (132) . Gn 49 (4) : (1) Gn 49,1 . (2) Gn 49,2 . (3) Gn 49,24 . (4) Gn 49,33 .

8. - 9. ´äbhîr ja`äqobh (de machtige van Jakob) . Tenach (3) : (1) Gn 49,24 . (2) Js 49,26 . (3) Js 60,16 .

Gn 49,25 - Gn 49,25 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25para theou tou patros sou kai eboèthèsen soi o theos o emos kai eulogèsen se eulogian ouranou anôthen kai eulogian gès echousès panta eneken eulogias mastôn kai mètras 25 Deus patris tui erit adiutor tuus et Omnipotens benedicet tibi benedictionibus caeli desuper benedictionibus abyssi iacentis deorsum benedictionibus uberum et vulvae   25 Van uws vaders God, Die u zal helpen, en van den Almachtige, Die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder! [25] De God van je vader zal je helpen; de Almachtige zal je zijn zegen schenken: de zegen van de hemel boven, de zegen* van de diepten beneden, de zegen van borsten en schoot.  [25] door de God van je vader, de Ontzagwekkende. Hij moge je helpen, hij moge je zegenen met zegeningen van de hemel daar boven en van de oervloed in de diepte, met zegeningen van borsten en moederschoot. 49:25 door de God van je vader,- hij zal je helpen, en met God de Almachtige,- hij zal je zegenen, zegeningen van de hemelen boven, zegeningen van de oervloed die zich neervlijt beneden,- zegeningen van de borsten en schoot!- 25. par le Dieu de ton père, qui te secourt, par El Shaddaï qui te bénit : Bénédictions des cieux en haut, bénédictions de l'abîme couché en bas, bénédictions des mamelles et du sein,

King James Bible . [25] Even by the God of thy father, who shall help thee; and by the Almighty, who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep that lieth under, blessings of the breasts, and of the womb:
Luther-Bibel . 25 Von deines Vaters Gott werde dir geholfen, und von dem Allmächtigen seist du gesegnet mit Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Flut, die drunten liegt, mit Segen der Brüste und des Mutterleibes.

Tekstuitleg van Gn 49,25 .

Gn 49,26 - Gn 49,26 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26eulogias patros sou kai mètros sou uperischusen ep' eulogiais oreôn monimôn kai ep' eulogiais thinôn aenaôn esontai epi kefalèn iôsèf kai epi korufès ôn ègèsato adelfôn 26 benedictiones patris tui confortatae sunt benedictionibus patrum eius donec veniret desiderium collium aeternorum fiant in capite Ioseph et in vertice nazarei inter fratres suos   26 De zegeningen uws vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen; die zullen zijn op het hoofd van Jozef, en op den hoofdschedel des afgezonderden zijner broederen! [26] Je vaders zegen gaat boven de zegeningen van de oude bergen, boven het heerlijkste van de eeuwige* heuvels. Op Jozefs hoofd komt die zegen; op de schedel van hem, de gewijde* onder zijn broers.  [26] De zegen van je vader is rijker dan de zegen van de eeuwige bergen, de kostelijke rijkdom van de eeuwige heuvels. Moge die zegen op Jozef rusten, de uitverkorene onder zijn broers. 49:26 zegeningen van je vader: ze geven moed boven de zegeningen van bergen,- het kostelijkste van heuvels van eeuwig; ze zullen zijn op het hoofd van Jozef, op de kruin van de omkranste onder zijn broeders! • 26. bénédictions des épis et des fleurs, bénédictions des montagnes antiques, attirance des collines éternelles, qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur le front du consacré d'entre ses frères !

King James Bible . [26] The blessings of thy father have prevailed above the blessings of my progenitors unto the utmost bound of the everlasting hills: they shall be on the head of Joseph, and on the crown of the head of him that was separate from his brethren.
Luther-Bibel . 26 Die Segnungen deines Vaters waren stärker als die Segnungen der ewigen Berge, die köstlichen Güter der ewigen Hügel. Mögen sie kommen auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern!

Tekstuitleg van Gn 49,26 .

Gn 49,27 - Gn 49,27 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27beniamin lukos arpax to prôinon edetai eti kai eis to esperas diadôsei trofèn 27 Beniamin lupus rapax mane comedet praedam et vespere dividet spolia   27 Benjamin zal als een wolf verscheuren; des morgens zal hij roof eten, en des avonds zal hij buit uitdelen. [27] Benjamin is een verscheurende* wolf; in de ochtend verslindt hij zijn prooi, in de avond verdeelt hij zijn buit.’   [27] Benjamin, een verscheurende wolf; 's morgens verslindt hij zijn prooi, 's avonds verdeelt hij de buit.' 49:27 Benjamin: een wolf moet roven; in de morgen vreet hij prooi, tegen de avond verdeelt hij buit! 27. Benjamin est un loup rapace, le matin il dévore une proie, jusqu'au soir il partage le butin.

King James Bible . [27] Benjamin shall ravin as a wolf: in the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil.
Luther-Bibel . 27 Benjamin ist ein reißender Wolf; des Morgens wird er Raub fressen und des Abends wird er Beute austeilen.

Tekstuitleg van Gn 49,27 .

Gn 49,28 - Gn 49,28 : De zegen van Jakob - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 49,1-28 - - Gn 49,1 - Gn 49,2 - Gn 49,3 - Gn 49,4 - Gn 49,5 - Gn 49,6 - Gn 49,7 - Gn 49,8 - Gn 49,9 - Gn 49,10 - Gn 49,11 - Gn 49,12 - Gn 49,13 - Gn 49,14 - Gn 49,15 - Gn 49,16 - Gn 49,17 - Gn 49,18 - Gn 49,19 - Gn 49,20 - Gn 49,21 - Gn 49,22 - Gn 49,23 - Gn 49,24 - Gn 49,25 - Gn 49,26 - Gn 49,27 - Gn 49,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28pantes outoi uioi iakôb dôdeka kai tauta elalèsen autois o patèr autôn kai eulogèsen autous ekaston kata tèn eulogian autou eulogèsen autous 28 omnes hii in tribubus Israhel duodecim haec locutus est eis pater suus benedixitque singulis benedictionibus propriis   28 Al deze stammen van Israël zijn twaalf; en dit is het, wat hun vader tot hen sprak, als hij hen zegende; hij zegende hen, een iegelijk naar zijn bijzonderen zegen. [28] Dat zijn de stammen van Israël, twaalf in getal, met de zegen die hun vader over hen heeft uitgesproken: aan ieder van hen gaf hij een eigen zegen.  [28] Dit waren alle stammen van Israël, twaalf in getal, en met deze woorden gaf hun vader elk van hen een eigen zegen. 49:28 Al dezen zijn de stammen van Israël, een twaalftal; en dit is wat hun vader tot hen heeft gesproken; dan zegent hij hen; per man met de eigen zegen heeft hij hen gezegend. 28. Tous ceux-là forment les tribus d'Israël, au nombre de douze, et voilà ce que leur a dit leur père. Il les a bénis : à chacun il a donné une bénédiction qui lui convenait.

King James Bible . [28] All these are the twelve tribes of Israel: and this is it that their father spake unto them, and blessed them; every one according to his blessing he blessed them.
Luther-Bibel . 28 Das sind die zwölf Stämme Israels alle, und das ist's, was ihr Vater zu ihnen geredet hat, als er sie segnete, einen jeden mit einem besonderen Segen. Jakobs Tod

Tekstuitleg van Gn 49,28 .


- Gn 49,29-50,14 . De begrafenis van Jakob -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 50 -- Gn 49,1-28 -- Gn 49,29-50,14 -- Gn 49,29 - Gn 49,30 - Gn 49,31 - Gn 49,32 - Gn 49,33 -- Gn 50,1 - Gn 50,2 - Gn 50,3 - Gn 50,4 - Gn 50,5 - Gn 50,6 - Gn 50,7 - Gn 50,8 - Gn 50,9 - Gn 50,10 - Gn 50,11 - Gn 50,12 - Gn 50,13 - Gn 50,14 -

Gn 49,29 - Gn 49,29 : De begrafenis van Jakob -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 50 -- Gn 49,1-28 -- Gn 49,29-50,14 -- Gn 49,29 - Gn 49,30 - Gn 49,31 - Gn 49,32 - Gn 49,33 -- Gn 50,1 - Gn 50,2 - Gn 50,3 - Gn 50,4 - Gn 50,5 - Gn 50,6 - Gn 50,7 - Gn 50,8 - Gn 50,9 - Gn 50,10 - Gn 50,11 - Gn 50,12 - Gn 50,13 - Gn 50,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29kai eipen autois egô prostithemai pros ton emon laon thapsate me meta tôn paterôn mou en tô spèlaiô o estin en tô agrô efrôn tou chettaiou 29 et praecepit eis dicens ego congregor ad populum meum sepelite me cum patribus meis in spelunca duplici quae est in agro Ephron Hetthei   29 Daarna gebood hij hun, en zeide tot hen: Ik word verzameld tot mijn volk: begraaft mij bij mijn vaders, in de spelonk, die is in den akker van Efron, den Hethiet;
[29] Daarna gaf hij hun de volgende opdracht: ‘Als ik met mijn voorvaderen verenigd word, begraaf mij dan bij mijn vaderen in de grot op de akker van de Hethiet Efron, 
[29] Toen gaf Jakob zijn zonen de volgende opdracht: 'Als ik straks met mijn voorouders verenigd word, begraaf me dan bij hen in de grot op het land van de Hethiet Efron, 49:29 En hij gebiedt hun en zegt tot hen: ík, ik word verzameld tot mijn gezelschap; begraven jullie mij bij mijn vaderen, in de spelonk op het veld van Efron de Chitiet,- 29. Puis il leur donna cet ordre : Je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi près de mes pères, dans la grotte qui est dans le champ d'Éphrôn le Hittite,

King James Bible . [29] And he charged them, and said unto them, I am to be gathered unto my people: bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite,
Luther-Bibel . 29 Und Jakob gebot ihnen und sprach zu ihnen: Ich werde versammelt zu meinem Volk; begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Efrons, des Hetiters,

Tekstuitleg van Gn 49,29 .

9. q-b-r-w : Tenakh (11) : (1) Gn 23,6 . (2) Gn 49,29 . (3) Gn 49,31 . (4) Gn 50,14 . (5) Nu 11,34 . (6) . Joz 24,32 . (7) 2 S 2,4 . (8) 1 K 13,31 . (9) Js 22,16 . (10) Js 53,9 . (11) Ez 39,15 . Zie het werkw. קָבַר = qâbhar (begraven) . Taalgebruik in Tenakh : qâbhar (begraven) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 41 OF 302 (2 X 151) . Structuur : 1 - 2 - 2 .
-- (1) act. qal perf. 3de pers. mann. mv. קָבְרוּ = qâbhërû (zij begroeven) : Tenakh (5) : (1) Gn 49,31 (2X) . (2) Nu 11,34 . (3) . Joz 24,32 . (4) 2 S 2,4 . (5) Ez 39,15 .
-- (2) act. qal imperat. 2de pers. mann. mv. קִבְרוּ = qibhërû (begraaft) . Tenakh (1) : Gn 49,29 .
-- (3) act. qal inf. constructus + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk. קָבְרוֹ = qâbhërô (zijn begraven) . Tenakh (1) Gn 50,14 . (2) 1 K 13,31 .
-- (4) zelfst. naamw. קֻבֻר = qèbhèr + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk. קִבְרוֹ = qibhërô (zijn graf) . Tenakh (3) : (1) Gn 23,6 . (2) Js 22,16 . (3) Js 53,9 .

Gn 49,30 - Gn 49,30 : De begrafenis van Jakob -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 50 -- Gn 49,1-28 -- Gn 49,29-50,14 -- Gn 49,29 - Gn 49,30 - Gn 49,31 - Gn 49,32 - Gn 49,33 -- Gn 50,1 - Gn 50,2 - Gn 50,3 - Gn 50,4 - Gn 50,5 - Gn 50,6 - Gn 50,7 - Gn 50,8 - Gn 50,9 - Gn 50,10 - Gn 50,11 - Gn 50,12 - Gn 50,13 - Gn 50,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
30en tô spèlaiô tô diplô tô apenanti mambrè en tè gè chanaan o ektèsato abraam to spèlaion para efrôn tou chettaiou en ktèsei mnèmeiou 30 contra Mambre in terra Chanaan quam emit Abraham cum agro ab Ephron Hettheo in possessionem sepulchri   30 In de spelonk, welke is op den akker van Machpela, die tegenover Mamre is, in het land Kanaän, die Abraham met dien akker gekocht heeft van Efron, den Hethiet, tot een erfbegrafenis. [30] in de grot op de akker van Makpela, ten oosten van Mamre, in Kanaän. Het is de akker die Abraham als eigen begraafplaats van de Hethiet Efron gekocht heeft.  [30] in de grot op de akker in Machpela, dicht bij Mamre, in Kanaän, de akker die Abraham van Efron heeft gekocht omdat hij daar een eigen graf wilde hebben. 49:30 in de spelonk op het veld van Machpela in het zicht van Mamree, in het land van Kanaän,- het veld dat Abraham heeft gekocht van Efron de Chitiet, als eigen graf; 30. dans la grotte du champ de Makpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan, qu'Abraham a achetée à Éphrôn le Hittite comme possession funéraire.

King James Bible . [30] In the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field of Ephron the Hittite for a possession of a buryingplace.
Luther-Bibel . 30 in der Höhle auf dem Felde von Machpela, die östlich von Mamre liegt im Lande Kanaan, die Abraham kaufte samt dem Acker von Efron, dem Hetiter, zum Erbbegräbnis.

Tekstuitleg van Gn 49,30 .

Gn 49,31 - Gn 49,31 : De begrafenis van Jakob -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 50 -- Gn 49,1-28 -- Gn 49,29-50,14 -- Gn 49,29 - Gn 49,30 - Gn 49,31 - Gn 49,32 - Gn 49,33 -- Gn 50,1 - Gn 50,2 - Gn 50,3 - Gn 50,4 - Gn 50,5 - Gn 50,6 - Gn 50,7 - Gn 50,8 - Gn 50,9 - Gn 50,10 - Gn 50,11 - Gn 50,12 - Gn 50,13 - Gn 50,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
31ekei ethapsan abraam kai sarran tèn gunaika autou ekei ethapsan isaak kai rebekkan tèn gunaika autou kai ekei ethapsa leian 31 ibi sepelierunt eum et Sarram uxorem eius ibi sepultus est Isaac cum Rebecca coniuge ibi et Lia condita iacet   31 Aldaar hebben zij Abraham begraven, en Sara, zijn huisvrouw; daar hebben zij Izak begraven, en Rebekka, zijn huisvrouw; en daar heb ik Lea begraven. [31] Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sara begraven, daar zijn Isaak en zijn vrouw Rebekka bijgezet, en daar heb ik Lea begraven.  [31] Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sara begraven, daar zijn Isaak en Rebekka begraven, en daar heb ik Lea begraven. 49:31 dáár hebben ze begraven: Abraham, en Sara, zijn vrouw,- daar hebben ze Isaak begraven, en Rebekka, zijn vrouw; daar heb ik Lea begraven,- 31. Là furent ensevelis Abraham et sa femme Sara, là furent ensevelis Isaac et sa femme Rébecca, là j'ai enseveli Léa.

King James Bible . [31] There they buried Abraham and Sarah his wife; there they buried Isaac and Rebekah his wife; and there I buried Leah.
Luther-Bibel . 31 Da haben sie Abraham begraben und Sara, seine Frau. Da haben sie auch Isaak begraben und Rebekka, seine Frau. Da habe ich auch Lea begraben

Tekstuitleg van Gn 49,31 .

2. q-b-r-w : Tenakh (11) : (1) Gn 23,6 . (2) Gn 49,29 . (3) Gn 49,31 . (4) Gn 50,14 . (5) Nu 11,34 . (6) . Joz 24,32 . (7) 2 S 2,4 . (8) 1 K 13,31 . (9) Js 22,16 . (10) Js 53,9 . (11) Ez 39,15 . Zie het werkw. קָבַר = qâbhar (begraven) . Taalgebruik in Tenakh : qâbhar (begraven) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 41 OF 302 (2 X 151) . Structuur : 1 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 5 .
-- (1) act. qal perf. 3de pers. mann. mv. קָבְרוּ = qâbhërû (zij begroeven) : Tenakh (5) : (1) Gn 49,31 (2X) . (2) Nu 11,34 . (3) Joz 24,32 . (4) 2 S 2,4 . (5) Ez 39,15 .
-- (2) act. qal imperat. 2de pers. mann. mv. קִבְרוּ = qibhërû (begraaft) . Tenakh (1) : Gn 49,29 .
-- (3) act. qal inf. constructus + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk. קָבְרוֹ = qâbhërô (zijn begraven) . Tenakh (1) Gn 50,14 . (2) 1 K 13,31 .
-- (4) zelfst. naamw. קֻבֻר = qèbhèr + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk. קִבְרוֹ = qibhërô (zijn graf) . Tenakh (3) : (1) Gn 23,6 . (2) Js 22,16 . (3) Js 53,9 .
- Grieks . act. ind. aor. 3de pers. mv. εθαψαν = ethapsan (zij begroeven) van het werkw. θαπτω = thaptô (begraven) . Taalgebruik in Tenakh : thaptô (begraven) . Bijbel (43) . OT (40) . NT (3) : (1) Mt 14,12 . (2) Hnd 5,6 . (3) Hnd 5,10 . Gn (7) : (1) Gn 25,9 . (2) Gn 25,10 . (3) Gn 35,29 . (4) Gn 49,31 . (5) Gn 50,12 . (6) Gn 50,13 . (7) Gn 50,26 . Een vorm van θαπτω = thaptô (begraven) in de LXX (177) , in het NT (11) : (1) Mt 8,21 . (2) Mt 8,22 . (3) Mt 14,12 . (4) Lc 9,59 . (5) Lc 9,60 . (6) Lc 16,22 . (7) Hnd 2,29 . (8) Hnd 5,6 . (9) Hnd 5,9 . (10) Hnd 5,10 . (11) 1 Kor 15,4 .
- In Gn 23,19 wordt de begrafenis van Sara verteld , in Gn 25,9 die van Abraham . In Gn 25,10 wordt naar de begraafplaats van Abraham en Sara verwezen .

9. q-b-r-w : Tenakh (11) : (1) Gn 23,6 . (2) Gn 49,29 . (3) Gn 49,31 . (4) Gn 50,14 . (5) Nu 11,34 . (6) . Joz 24,32 . (7) 2 S 2,4 . (8) 1 K 13,31 . (9) Js 22,16 . (10) Js 53,9 . (11) Ez 39,15 . Zie het werkw. קָבַר = qâbhar (begraven) . Taalgebruik in Tenakh : qâbhar (begraven) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 41 OF 302 (2 X 151) . Structuur : 1 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 5 .
-- (1) act. qal perf. 3de pers. mann. mv. קָבְרוּ = qâbhërû (zij begroeven) : Tenakh (5) : (1) Gn 49,31 (2X) . (2) Nu 11,34 . (3) Joz 24,32 . (4) 2 S 2,4 . (5) Ez 39,15 .
-- (2) act. qal imperat. 2de pers. mann. mv. קִבְרוּ = qibhërû (begraaft) . Tenakh (1) : Gn 49,29 .
-- (3) act. qal inf. constructus + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk. קָבְרוֹ = qâbhërô (zijn begraven) . Tenakh (1) Gn 50,14 . (2) 1 K 13,31 .
-- (4) zelfst. naamw. קֻבֻר = qèbhèr + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk. קִבְרוֹ = qibhërô (zijn graf) . Tenakh (3) : (1) Gn 23,6 . (2) Js 22,16 . (3) Js 53,9 .
- Grieks . act. ind. aor. 3de pers. mv. εθαψαν = ethapsan (zij begroeven) van het werkw. θαπτω = thaptô (begraven) . Taalgebruik in Tenakh : thaptô (begraven) . Bijbel (43) . OT (40) . NT (3) : (1) Mt 14,12 . (2) Hnd 5,6 . (3) Hnd 5,10 . Gn (7) : (1) Gn 25,9 . (2) Gn 25,10 . (3) Gn 35,29 . (4) Gn 49,31 . (5) Gn 50,12 . (6) Gn 50,13 . (7) Gn 50,26 . Een vorm van θαπτω = thaptô (begraven) in de LXX (177) , in het NT (11) : (1) Mt 8,21 . (2) Mt 8,22 . (3) Mt 14,12 . (4) Lc 9,59 . (5) Lc 9,60 . (6) Lc 16,22 . (7) Hnd 2,29 . (8) Hnd 5,6 . (9) Hnd 5,9 . (10) Hnd 5,10 . (11) 1 Kor 15,4 .

Gn 49,32 - Gn 49,32 : De begrafenis van Jakob -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 50 -- Gn 49,1-28 -- Gn 49,29-50,14 -- Gn 49,29 - Gn 49,30 - Gn 49,31 - Gn 49,32 - Gn 49,33 -- Gn 50,1 - Gn 50,2 - Gn 50,3 - Gn 50,4 - Gn 50,5 - Gn 50,6 - Gn 50,7 - Gn 50,8 - Gn 50,9 - Gn 50,10 - Gn 50,11 - Gn 50,12 - Gn 50,13 - Gn 50,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
32en ktèsei tou agrou kai tou spèlaiou tou ontos en autô para tôn uiôn chet     32 De akker, en de spelonk, die daarin is, is gekocht van de zonen Heths. [32] De akker met de grot die erop ligt, is gekocht van de Hethieten.’  [32] Het stuk land waarop die grot ligt, is van de Hethieten gekocht.' 49:32 het veld en de spelonk daarop aangekocht van de zonen van Cheet! 32. C'est le champ et la grotte y comprise, qui furent acquis des fils de Hèt.

King James Bible . [32] The purchase of the field and of the cave that is therein was from the children of Heth.
Luther-Bibel . 32 in dem Acker und der Höhle, die von den Hetitern gekauft ist.

Tekstuitleg van Gn 49,32 .

b
Gn 49,33 - Gn 49,33 : De begrafenis van Jakob -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Gn (Genesis) -- Gn 49 -- Gn 50 -- Gn 49,1-28 -- Gn 49,29-50,14 -- Gn 49,29 - Gn 49,30 - Gn 49,31 - Gn 49,32 - Gn 49,33 -- Gn 50,1 - Gn 50,2 - Gn 50,3 - Gn 50,4 - Gn 50,5 - Gn 50,6 - Gn 50,7 - Gn 50,8 - Gn 50,9 - Gn 50,10 - Gn 50,11 - Gn 50,12 - Gn 50,13 - Gn 50,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
33kai katepausen iakôb epitassôn tois uiois autou kai exaras tous podas autou epi tèn klinèn exelipen kai prosetethè pros ton laon autou 32 finitisque mandatis quibus filios instruebat collegit pedes suos super lectulum et obiit adpositusque est ad populum suum   33 Als Jakob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo leide hij zijn voeten samen op het bed, en hij gaf den geest, en hij werd verzameld tot zijn volken.
[33] Toen Jakob zijn zonen deze laatste opdracht gegeven had, trok hij zijn voeten terug op het bed, gaf de geest en werd met zijn voorvaderen verenigd. 
[33] Na zijn zonen deze opdracht te hebben gegeven trok Jakob zijn voeten weer op het bed. Toen blies hij de laatste adem uit en werd hij verenigd met zijn voorouders. 49:33 Dan houdt Jakob op met zijn zonen geboden te geven en voegt zijn voeten samen op het bed; hij overlijdt en wordt gevoegd bij zijn medemensen. 33. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il ramena ses pieds sur le lit, il expira et fut réuni aux siens.

King James Bible . [33] And when Jacob had made an end of commanding his sons, he gathered up his feet into the bed, and yielded up the ghost, and was gathered unto his people.
Luther-Bibel . 33 Und als Jakob dies Gebot an seine Söhne vollendet hatte, tat er seine Füße zusammen auf dem Bett und verschied und wurde versammelt zu seinen Vätern.

Tekstuitleg van Gn 49,33 . Het vers Gn 49,33 telt 13 woorden en 50 (2 X 5²) letters . De getalswaarde van Gn 49,33 is 2148 (2² X 3 X 179) . 13 is de getalwaarde van אֶחָד = ´èchâd (één) . In Gn 49,33 is er 2X sprake van verzamelen en 1X van ver-vol-ledigen . Dat leidt tot eenheid . De getalswaarde van de naam Jakob is 182 (7 X 26 OF 13 X 14) . 50 is getalswaarde van kol (al, geheel) ; Gn 49,33 begint met een vorm van het werkw. kâlâh (vervolledigen, beëindigen) . Met Gn 49,33 eindigt ook dit hoofdstuk . Met Gn 49,33 eindigt het verhaal van Jakob.
- In Gn 47,28 wordt verteld dat Jakob 147 jaar werd . 147 is het product van het kwadraat van 7 met 3 ; d.i. 49 X 3 ; dit is de opeenvolging van de getallen van de plaats van het bijbelvers . Het is wel niet vers 3 , maar vers 33 , maar toch gemkkaleijk om te onthouden .

Bij de aartsvaders אַבְרָהָם = Abraham , יִצְחָק = Isaak , יַעֳקֹב = Jakob en יוֹסֵף = Jozef hebben de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis .
1. Abraham werd 175 jaar oud . 175 = 5² X 7 OF (10 X 17 = 170) + 5 . (Gn 25,7) . 5 is de getalswaarde van de letter he . Abram en Saraj ontvangen de letter he in hun naam en zij worden vruchtbaar (Gn 17,5 en Gn 17,15) . Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers . Som van de factoten : 5 + 5 + 7 = 17 . Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond) . 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17) .
2. Isaak werd 180 jaar oud . 180 = 6² X 5 OF (10 X 17 = 170) + 10 . (Gn 35,28) . 6 is de getalswaarde van de letter waw . In Gn 25,19 staat de waw bij het begin van het woord (thôlëdoth) . Getalswaarde : thaw = 22 of 400 ; lamed = 12 of 30 , daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 66 (2 X 3 X 11) OF 840 (2³ X 3 X 5 X 7) . thôlëdoth komt in 7 verzen in Tenakh voor . Op de 6de plaats betreft het Isaak . Som van de factoren : 6 + 6 + 5 = 17 . Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond) . 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17) .
3. Jakob werd 147 jaar oud . 147 = 7² X 3 OF (8 X 17 = 136) + 11 . (Gn 49,33) . Som van de factoren : 7 + 7 + 3 = 17 . 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17) . Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers . Jakob diende 7 jaar voor Lea en Rachel (Gn 29,20 en Gn 29,30) . Jakob verbleef 130 (5 X 26) jaar in Kanaän en 17 jaar in Egypte (Gn 47,28) . Merkwaardig is de plaats in de bijbel (Gn 47,28) . De buitenste getallen van 147 is 17 . Het tweede en derde getal van 147 is 47 . 28 = 4 X 7 (hierin schuilt 47) .
1. - 3. Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend (7 - 5 - 3) .
- De plechtige zegen in Nu 6,24 - Nu 6,25 - Nu 6,26 telt 3 - 5 - 7 woorden .
4. Jozef leefde 110 jaar . 110 = 5² ( = 25) + 6² ( = 36) + 7² ( = 49) OF (6 X 17) + 8 . De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat . (Gn 50,22) OF de som van de kwadraten van de aartsvaders . Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig . (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) (5 X 22) = 110 .
1. - 4. De vier leeftijden samen geeft de som van 612 (2² X 3² X 17) OF : (10 + 10 + 8 + 6 = 34) X 17 PLUS (5 + 10 + 11 + 8 = .34 = 2 X 17) OF 36 X 17 . Het gemiddelde van de leeftijden van de aartsvaders is 9 X 17 OF 153 . Het getal 153 is een driehoeksgetal . Het getal 153 is de som van alle getallen van 1 tot en met 17 . 612 is een vierkant (4 X 153) . Daarmee is het probleem opgelost waarom de som van de factoren bij Jozef geen 17 is . 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17) .
Ook de getalswaarde van de namen van Isaak , Jakob en Jozef heeft een symbolische waarde .
2. Isaak (Gn 21,3) . יִצְחָק = jitsëchâq (Isaak) . Getalswaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26) .
3. Jakob (Gn 25,26) . יַעֳקֹב = ja`äqobh (Jakob) . Getalswaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26) .
4. Jozef (Gn 30,24) . יוֹסֵף = Jôseph (Jozef) . Getalswaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26) .
De getalswaarde van de namen Isaak , Jakob en Jozef volgens de tweede telling wordt gevormd door het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) , afdalend , met de getalswaarde van de godsnaam JHWH volgens de gewone telling (26) : 8 X 26 EN 7 X 26 EN 6 X 26 . In totaal geven de twee tellingen 49 + 47 + 48 = 144 (12 X 12) OF 208 + 182 + 156 = 546 (21 X 26) . Het gemiddelde is 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26) .
- Bij de leeftijden en de naamgeving spelen de 2 getalswaarden van de Godsnaam JHWH een beslissende rol . Het getal 17 bij de leeftijden , het getal 26 bij de naamgeving . De leeftijd van Jakob is 147 , de getalswaarde van de naam van Jakob is 47 of 182 (7 X 26) . Bij Jakob overheerst het getal 7 , zowel bij zijn leeftijd als bij de getalswaarde van zijn naam .

    leeftijd   getalswaarde naamgeving
  Abraham 175 = 5 X 5 X 7 (5 + 5 + 7 = 17) 175 (10 X 17) + 5  
  Isaak 180 = 6 X 6 X 5 (6 + 6 + 5 = 17) 180 (10 X 17) + 10 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26)
  Jakob 147 = 7 X 7 X 3 (7 + 7 + 3 = 17) 147 (8 X 17) + 11 47 OF 182 (7 X 26)
  Jozef 110 = (5 X 5) + (6 X 6) + (7 X 7) (5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7 = 36) 110 (6 X 17) + 8 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26)
totaal     612 (34 X 17) + 34 OF 36 X 17 144 (12 X 12) OF 546 (21 X 26)
gemiddeld     153 (9 X 17) 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26) .

Gn 49,33.1. וַיְכַל = wajëkhal (en hij eindigde, voltooide) < prefix voegwoord wë + piel imperfect. 3de pers. mann. enk. . Zie het werkw. כָּלָה = kâlâh (voltooien, eindigen) . Taalgebruik in Tenakh : kâlâh (voltooien, eindigen) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 , he = 5 ; totaal : 28 OF 55 . Structuur : 2 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 1 . Bijbel (14) . Pentateuch (6) : (1) Gn 2,2 . (2) Gn 17,22 . (3) Gn 49,33 . (4) Ex 34,33 . (5) Ex 40,33 . (6) Dt 31,1 .
- Grieks : act. ind. aor. 3de pers. enk. κατεπαυσεν = katepausen (hij hield op) van het werkw. καταπαυω = katapauô (ophouden) . Bijbel (39) . LXX (36) . Pentateuch (10) . NT (3) .
- In het Hebreeuwse werkw. kâlâh herkennen we het bijvoegl. naamw. kol (al, geheel) . In het Griekse werkw. katapauô (ophouden) herkennen we het Nederlandse pauze en het Franse re-pos .

Gn 49,33.2. יַעֳקֹב = ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Tenakh : Ja`äqobh (Jakob) . Getalswaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 of 182 (2 X 7 X 13 of 7 X 26) . Structuur : 1 - 7 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 2 . Taalgebruik in de LXX : iakôb (Jakob) . Taalgebruik in het NT : iakôb (Jakob) . Tenakh (252) . Pentateuch (146) . Eerdere Profeten (6) . Latere Profeten (48) . 12 Kleine Profeten (24) . Geschriften (28) . Gn (132) . Gn 49 (4) : (1) Gn 49,1 . (2) Gn 49,2 . (3) Gn 49,24 . (4) Gn 49,33 .

1. - 3. - wajechal (en hij voleindigde)  Ja`aqov (Jakob)  lezawwoth (met bevelen)  èth bânâjw (zijn zonen)  .
- kai katepausen (en hij hield op)  Iakôb (Jakob)  epitassôn (opdragende)  tois huios autou (aan zijn zonen) wajechal (en hij beëindigde) komt in 14 verzen in de bijbel voor. Het is het imperfectum van het werkwoord kalah (zie kol : alles) beëindigen, ver-vol-ledig-en . Meestal wordt wajechal (en hij beëindigde) vertaald door kai sunetelesen (en hij beëindigde) maar ook door kai katepausen (en hij hield op, pauzeerde). Katepausen (hij hield op, pauzeerde) komt in 39 verzen in de bijbel voor, waarvan in 3 verzen in Heb.
epitassôn (opdragende) (Gn 49,33 ) en diatassôn (bevelende) (Mt 11,1 ) zijn hapax legomena. Zie verder bij Mt 11,1 .

Gn 49,33.5. zelfst. naamw. mann. mv. en suffix bezittelijk voornaamw. 3de pers. mann. enk. בָּנָיו = bânâ(j)w (zijn zonen) . Tenakh (140) . Pentateuch (62) . Eerdere Profeten (22) . Latere Profeten (6) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (6) . 1 S (12) : (1) 1 S 2,22 . (2) 1 S 3,13 . (3) 1 S 8,1 . (4) 1 S 8,3 . (5) 1 S 16,5 . (6) 1 S 16,10 . (7) 1 S 17,13 . (8) 1 S 30,22 . (9) 1 S 31,2 . (10) 1 S 31,6 . (11) 1 S 31,8 . (12) 1 S 31,12 . ´èth bânâ(j)w (zijn zonen) . Tenakh (11) : (1) Gn 18,19 Gn 18,19 . (2) Gn 31,17 . (3) Gn 49,33 . (4) Dt 21,16 . (5) Re 9,18 . (6) 1 S 8,1 . (7) 2 Kr 28,3 . (8) 2 Kr 33,6 . (9) Job 42,16 . (10) Jr 35, 14 . (11) Ez 46,18 .

Gn 49,33.4. - 5. ´èth bânâ(j)w (zijn zonen) . Tenakh (11) : (1) Gn 18,19. (2) Gn 31,17 . (3) Gn 49,33 . (4) Dt 21,16 . (5) Re 9,18 . (6) 1 S 8,1 . (7) 2 Kr 28,3 . (8) 2 Kr 33,6 . (9) Job 42,16 . (10) Jr 35, 14 . (11) Ez 46,18 .

Gn 49,33.6.
- Grieks . De vorm act. part. aor. nom. mann. enk. εξαρας = exaras (uitgeheven, uitgestrekt) komt slechts in het OT (4) voor : (1) Gn 29,1 . (2) Gn 49,33 . (3) Lv 9,22 . (4) Nu 24,2 . Een vorm van het werkw. eξαιρω = exairô in de LXX (236) , in het NT (1) . Behalve in Gn 49,33 is εξαρας = exaras (uitgeheven, uitgestrekt) de vertaling van וַיִּשָּׂא = wajjishshâ´ (en hij hief op) ; in Gn 29,1 zijn het de voeten , in Gn 29,1 is het de hand(en) en in Nu 24,2 zijn het de ogen .

Gn 49,33.7.
- Grieks : τους ποδας αυτου = tous podas autou (zijn voeten) . LXX (12) : (1) Gn 49,33 . (2) Ex 24,10 . (3) 1 S 14,13 . (4) 1 S 25,24 . (5) 2 S 19,25 . (6) 1 K 15,23 . (7) 2 K 4,37 . (8) 2 K 13,21 . (9) Est 8,3 . (10) Ps 17,10 . (11) Ps 104,18 . (12) Kl 3,34 . NT (15) : (1) Mt 18,29 . (2) Mc 5,22 . (3) Mc 7,25 . (4) Lc 7,38 (3X) . (5) Lc 17,16 . (6) Joh 11,2 . (7) Joh 11,32 . (8) Joh 12,3 . (9) Hnd 5,10 . (10) 1 Kor 15,25 . (11) 1 Kor 15,27 . (12) Ef 1,22 . (13) Apk 1,17 .


MT

Genesis Chapter 49 בְּרֵאשִׁית

א  וַיִּקְרָא יַעֲקֹב, אֶל-בָּנָיו; וַיֹּאמֶר, הֵאָסְפוּ וְאַגִּידָה לָכֶם, אֵת אֲשֶׁר-יִקְרָא אֶתְכֶם, בְּאַחֲרִית הַיָּמִים. 1 And Jacob called unto his sons, and said: 'Gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the end of days.
ב  הִקָּבְצוּ וְשִׁמְעוּ, בְּנֵי יַעֲקֹב; וְשִׁמְעוּ, אֶל-יִשְׂרָאֵל אֲבִיכֶם. 2 Assemble yourselves, and hear, ye sons of Jacob; and hearken unto Israel your father.
ג  רְאוּבֵן בְּכֹרִי אַתָּה, כֹּחִי וְרֵאשִׁית אוֹנִי--יֶתֶר שְׂאֵת, וְיֶתֶר עָז. 3 Reuben, thou art my first-born, my might, and the first-fruits of my strength; the excellency of dignity, and the excellency of power.
ד  פַּחַז כַּמַּיִם אַל-תּוֹתַר, כִּי עָלִיתָ מִשְׁכְּבֵי אָבִיךָ; אָז חִלַּלְתָּ, יְצוּעִי עָלָה.  {פ} 4 Unstable as water, have not thou the excellency; because thou wentest up to thy father's bed; then defiledst thou it--he went up to my couch. {P}
ה  שִׁמְעוֹן וְלֵוִי, אַחִים--כְּלֵי חָמָס, מְכֵרֹתֵיהֶם. 5 Simeon and Levi are brethren; weapons of violence their kinship.
ו  בְּסֹדָם אַל-תָּבֹא נַפְשִׁי, בִּקְהָלָם אַל-תֵּחַד כְּבֹדִי:  כִּי בְאַפָּם הָרְגוּ אִישׁ, וּבִרְצֹנָם עִקְּרוּ-שׁוֹר. 6 Let my soul not come into their council; unto their assembly let my glory not be united; for in their anger they slew men, and in their self-will they houghed oxen.
ז  אָרוּר אַפָּם כִּי עָז, וְעֶבְרָתָם כִּי קָשָׁתָה; אֲחַלְּקֵם בְּיַעֲקֹב, וַאֲפִיצֵם בְּיִשְׂרָאֵל.  {פ} 7 Cursed be their anger, for it was fierce, and their wrath, for it was cruel; I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel. {P}
ח  יְהוּדָה, אַתָּה יוֹדוּךָ אַחֶיךָ--יָדְךָ, בְּעֹרֶף אֹיְבֶיךָ; יִשְׁתַּחֲווּ לְךָ, בְּנֵי אָבִיךָ. 8 Judah, thee shall thy brethren praise; thy hand shall be on the neck of thine enemies; thy father's sons shall bow down before thee.
ט  גּוּר אַרְיֵה יְהוּדָה, מִטֶּרֶף בְּנִי עָלִיתָ; כָּרַע רָבַץ כְּאַרְיֵה וּכְלָבִיא, מִי יְקִימֶנּוּ. 9 Judah is a lion's whelp; from the prey, my son, thou art gone up. He stooped down, he couched as a lion, and as a lioness; who shall rouse him up?
י  לֹא-יָסוּר שֵׁבֶט מִיהוּדָה, וּמְחֹקֵק מִבֵּין רַגְלָיו, עַד כִּי-יָבֹא שִׁילֹה, וְלוֹ יִקְּהַת עַמִּים. 10 The sceptre shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, as long as men come to Shiloh; and unto him shall the obedience of the peoples be.
יא  אֹסְרִי לַגֶּפֶן עִירֹה, וְלַשֹּׂרֵקָה בְּנִי אֲתֹנוֹ; כִּבֵּס בַּיַּיִן לְבֻשׁוֹ, וּבְדַם-עֲנָבִים סוּתֹה. 11 Binding his foal unto the vine, and his ass's colt unto the choice vine; he washeth his garments in wine, and his vesture in the blood of grapes;
יב  חַכְלִילִי עֵינַיִם, מִיָּיִן; וּלְבֶן-שִׁנַּיִם, מֵחָלָב.  {פ} 12 His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk. {P}
יג  זְבוּלֻן, לְחוֹף יַמִּים יִשְׁכֹּן; וְהוּא לְחוֹף אֳנִיֹּת, וְיַרְכָתוֹ עַל-צִידֹן.  {פ} 13 Zebulun shall dwell at the shore of the sea, and he shall be a shore for ships, and his flank shall be upon Zidon. {P}
יד  יִשָּׂשכָר, חֲמֹר גָּרֶם--רֹבֵץ, בֵּין הַמִּשְׁפְּתָיִם. 14 Issachar is a large-boned ass, couching down between the sheep-folds.
טו  וַיַּרְא מְנֻחָה כִּי טוֹב, וְאֶת-הָאָרֶץ כִּי נָעֵמָה; וַיֵּט שִׁכְמוֹ לִסְבֹּל, וַיְהִי לְמַס-עֹבֵד.  {ס} 15 For he saw a resting-place that it was good, and the land that it was pleasant; and he bowed his shoulder to bear, and became a servant under task-work. {S}
טז  דָּן, יָדִין עַמּוֹ--כְּאַחַד, שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל. 16 Dan shall judge his people, as one of the tribes of Israel.
יז  יְהִי-דָן נָחָשׁ עֲלֵי-דֶרֶךְ, שְׁפִיפֹן עֲלֵי-אֹרַח--הַנֹּשֵׁךְ, עִקְּבֵי-סוּס, וַיִּפֹּל רֹכְבוֹ, אָחוֹר. 17 Dan shall be a serpent in the way, a horned snake in the path, that biteth the horse's heels, so that his rider falleth backward.
יח  לִישׁוּעָתְךָ, קִוִּיתִי יְהוָה.  {ס} 18 I wait for Thy salvation, O LORD. {S}
יט  גָּד, גְּדוּד יְגוּדֶנּוּ; וְהוּא, יָגֻד עָקֵב.  {ס} 19 Gad, a troop shall troop upon him; but he shall troop upon their heel. {S}
כ  מֵאָשֵׁר, שְׁמֵנָה לַחְמוֹ; וְהוּא יִתֵּן, מַעֲדַנֵּי-מֶלֶךְ.  {ס} 20 As for Asher, his bread shall be fat, and he shall yield royal dainties. {S}
כא  נַפְתָּלִי, אַיָּלָה שְׁלֻחָה--הַנֹּתֵן, אִמְרֵי-שָׁפֶר.  {ס} 21 Naphtali is a hind let loose: he giveth goodly words. {S}
כב  בֵּן פֹּרָת יוֹסֵף, בֵּן פֹּרָת עֲלֵי-עָיִן; בָּנוֹת, צָעֲדָה עֲלֵי-שׁוּר. 22 Joseph is a fruitful vine, a fruitful vine by a fountain; its branches run over the wall.
כג  וַיְמָרְרֻהוּ, וָרֹבּוּ; וַיִּשְׂטְמֻהוּ, בַּעֲלֵי חִצִּים. 23 The archers have dealt bitterly with him, and shot at him, and hated him;
כד  וַתֵּשֶׁב בְּאֵיתָן קַשְׁתּוֹ, וַיָּפֹזּוּ זְרֹעֵי יָדָיו; מִידֵי אֲבִיר יַעֲקֹב, מִשָּׁם רֹעֶה אֶבֶן יִשְׂרָאֵל. 24 But his bow abode firm, and the arms of his hands were made supple, by the hands of the Mighty One of Jacob, from thence, from the Shepherd, the Stone of Israel,
כה  מֵאֵל אָבִיךָ וְיַעְזְרֶךָּ, וְאֵת שַׁדַּי וִיבָרְכֶךָּ, בִּרְכֹת שָׁמַיִם מֵעָל, בִּרְכֹת תְּהוֹם רֹבֶצֶת תָּחַת; בִּרְכֹת שָׁדַיִם, וָרָחַם. 25 Even by the God of thy father, who shall help thee, and by the Almighty, who shall bless thee, with blessings of heaven above, blessings of the deep that coucheth beneath, blessings of the breasts, and of the womb.
כו  בִּרְכֹת אָבִיךָ, גָּבְרוּ עַל-בִּרְכֹת הוֹרַי, עַד-תַּאֲוַת, גִּבְעֹת עוֹלָם; תִּהְיֶיןָ לְרֹאשׁ יוֹסֵף, וּלְקָדְקֹד נְזִיר אֶחָיו.  {פ} 26 The blessings of thy father are mighty beyond the blessings of my progenitors unto the utmost bound of the everlasting hills; they shall be on the head of Joseph, and on the crown of the head of the prince among his brethren. {P}
כז  בִּנְיָמִין זְאֵב יִטְרָף, בַּבֹּקֶר יֹאכַל עַד; וְלָעֶרֶב, יְחַלֵּק שָׁלָל. 27 Benjamin is a wolf that raveneth; in the morning he devoureth the prey, and at even he divideth the spoil.'
כח  כָּל-אֵלֶּה שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל, שְׁנֵים עָשָׂר; וְזֹאת אֲשֶׁר-דִּבֶּר לָהֶם אֲבִיהֶם, וַיְבָרֶךְ אוֹתָם--אִישׁ אֲשֶׁר כְּבִרְכָתוֹ, בֵּרַךְ אֹתָם. 28 All these are the twelve tribes of Israel, and this is it that their father spoke unto them and blessed them; every one according to his blessing he blessed them.
כט  וַיְצַו אוֹתָם, וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אֲנִי נֶאֱסָף אֶל-עַמִּי--קִבְרוּ אֹתִי, אֶל-אֲבֹתָי:  אֶל-הַמְּעָרָה--אֲשֶׁר בִּשְׂדֵה, עֶפְרוֹן הַחִתִּי. 29 And he charged them, and said unto them: 'I am to be gathered unto my people; bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite,
ל  בַּמְּעָרָה אֲשֶׁר בִּשְׂדֵה הַמַּכְפֵּלָה, אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי-מַמְרֵא--בְּאֶרֶץ כְּנָעַן:  אֲשֶׁר קָנָה אַבְרָהָם אֶת-הַשָּׂדֶה, מֵאֵת עֶפְרֹן הַחִתִּי--לַאֲחֻזַּת-קָבֶר. 30 in the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field from Ephron the Hittite for a possession of a burying-place.
לא  שָׁמָּה קָבְרוּ אֶת-אַבְרָהָם, וְאֵת שָׂרָה אִשְׁתּוֹ, שָׁמָּה קָבְרוּ אֶת-יִצְחָק, וְאֵת רִבְקָה אִשְׁתּוֹ; וְשָׁמָּה קָבַרְתִּי, אֶת-לֵאָה. 31 There they buried Abraham and Sarah his wife; there they buried Isaac and Rebekah his wife; and there I buried Leah.
לב  מִקְנֵה הַשָּׂדֶה וְהַמְּעָרָה אֲשֶׁר-בּוֹ, מֵאֵת בְּנֵי-חֵת. 32 The field and the cave that is therein, which was purchased from the children of Heth.'
לג  וַיְכַל יַעֲקֹב לְצַוּ‍ֹת אֶת-בָּנָיו, וַיֶּאֱסֹף רַגְלָיו אֶל-הַמִּטָּה; וַיִּגְוַע, וַיֵּאָסֶף אֶל-עַמָּיו. 33 And when Jacob made an end of charging his sons, he gathered up his feet into the bed, and expired, and was gathered unto his people.

?????S? d? ??a??ß t??? ????? a?t?? ?a? e?pe? a?t???? s??????te, ??a ??a??e??? ?µ??, t? ?pa?t?se? ?µ?? ?p? ?s??t?? t?? ?µe???? 2 ?????s??te ?a? ????sat? µ??, ???? ??a??ß, ????sate ??s?a?? t?? pat??? ?µ??. 3 ???ß??, p??t?t???? µ??, s? ?s??? µ?? ?a? ???? t????? µ??, s?????? f??es?a? ?a? s?????? a???d??. 4 ???ß??sa? ?? ?d??, µ? ????s??? ???ß?? ??? ?p? t?? ???t?? t?? pat??? s??? t?te ?µ?a?a? t?? st??µ???, ?? ???ß??. 5 S?µe?? ?a? ?e?? ?de?f??? s??et??esa? ?d???a? ?? a???se?? a?t??. 6 e?? ß????? a?t?? µ? ????? ? ???? µ??, ?a? ?p? t? s?st?se? a?t?? µ? ??e?sa? t? ?pat? µ??, ?t? ?? t? ??µ? a?t?? ?p??te??a? ?????p??? ?a? ?? t? ?p???µ?? a?t?? ??e?????p?sa? ta????. 7 ?p??at??at?? ? ??µ?? a?t??, ?t? a???d??, ?a? ? µ???? a?t??, ?t? ?s????????? d?aµe??? a?t??? ?? ??a??ß ?a? d?aspe?? a?t??? ?? ??s?a??. 8 ????da, s? a???sa?sa? ?? ?de?f?? s??? a? ?e???? s?? ?p? ??t?? t?? ?????? s??? p??s????s??s? s?? ?? ???? t?? pat??? s??. 9 s??µ??? ????t?? ????da? ?? ß?ast??, ??? µ??, ???ß??? ??apes?? ????µ???? ?? ???? ?a? ?? s??µ???? t?? ??e?e? a?t??; 10 ??? ???e??e? ????? ?? ????da ?a? ????µe??? ?? t?? µ???? a?t??, ??? ??? ???? t? ?p??e?µe?a a?t?, ?a? a?t?? p??sd???a ?????. 11 desµe??? p??? ?µpe??? t?? p???? a?t?? ?a? t? ????? t?? p???? t?? ???? a?t??? p???e? ?? ???? t?? st???? a?t?? ?a? ?? a?µat? staf???? t?? pe??ß???? a?t??? 12 ?a??p???? ?? ?f?a?µ?? a?t?? ?p? ?????, ?a? ?e???? ?? ?d??te? a?t?? ? ???a. 13 ?aß????? pa?????? ?at????se?, ?a? a?t?? pa?? ??µ?? p?????, ?a? pa?ate?e? ??? S?d????. 14 ??ss??a? t? ?a??? ?pe??µ?se? ??apa??µe??? ??? µ?s?? t?? ??????? 15 ?a? ?d?? t?? ???pa?s?? ?t? ?a??, ?a? t?? ??? ?t? p???, ?p????e t?? ?µ?? a?t?? e?? t? p??e?? ?a? ??e???? ???? ?e?????. 16 ??? ????e? t? ?a?? a?t??, ?se? ?a? µ?a f??? ?? ??s?a??. 17 ?a? ?e????t? ??? ?f?? ?f? ?d??, ???a??µe??? ?p? t??ß??, d????? pt???a? ?pp??, ?a? pese?ta? ? ?ppe?? e?? t? ?p?s?, 18 t?? s?t???a? pe??µ???? ??????. 19 G?d, pe??at????? pe??ate?se? a?t??, a?t?? d? pe??ate?se? a?t?? ?at? p?da?. 20 ??s??, p??? a?t?? ? ??t??, ?a? a?t?? d?se? t??f?? ?????s?. 21 ?ef?a?e?µ st??e??? ??e?µ????, ?p?d?d??? ?? t? ?e???µat? ??????. 22 ???? ????µ???? ???s?f, ???? ????µ???? µ?? ????t??, ???? µ?? ?e?tat??? p??? µe ???st?e???. 23 e?? ?? d?aß???e??µe??? ????d?????, ?a? ??e???? a?t? ?????? t??e?µ?t??? 24 ?a? s??et??ß? µet? ???t??? t? t??a a?t??, ?a? ??e???? t? ?e??a ß?a?????? ?e???? a?t?? d?? ?e??a d???st?? ??a??ß, ??e??e? ? ?at?s??sa? ??s?a??? pa?? Te?? t?? pat??? s??, 25 ?a? ?ß????s? s?? ? Te?? ? ?µ?? ?a? e?????s? se e?????a? ???a??? ????e? ?a? e?????a? ??? ????s?? p??ta? e??e?e? e?????a? µast?? ?a? µ?t?a?, 26 e?????a? pat??? s?? ?a? µ?t??? s??? ?pe??s??se? ?p?? e?????a? ????? µ???µ?? ?a? ?p? e?????a?? ????? ?e????? ?s??ta? ?p? ?efa??? ???s?f ?a? ?p? ????f?? ?? ???sat? ?de?f??. 27 ?e??aµ?? ????? ??pa?? t? p?????? ?deta? ?t? ?a? e?? t? ?sp??a? d?d?s? t??f??. 28 ???te? ??t?? ???? ??a??ß d?de?a, ?a? ta?ta ?????se? a?t??? ? pat?? a?t?? ?a? e?????se? a?t???, ??ast?? ?at? t?? e?????a? a?t?? e?????se? a?t???. 29 ?a? e?pe? a?t???? ??? p??st??eµa? p??? t?? ?µ?? ?a??? ???at? µe µet? t?? pat???? µ?? ?? t? sp??a??, ? ?st?? ?? t? ???? ??f??? t?? ?etta???, 30 ?? t? sp??a?? t? d?p??, t? ?p??a?t? ?aµß??, ?? ?? ?a?a??, ? ??t?sat? ??ß?a?µ t? sp??a??? pa?? ??f??? t?? ?etta??? ?? ?t?se? µ??µe???? 31 ??e? ??a?a? ??ß?a?µ ?a? S???a? t?? ???a??a a?t??, ??e? ??a?a? ??sa?? ?a? ?eß???a? t?? ???a??a a?t??, ??e? ??a?a ?e?a? 32 ?? ?t?se? t?? ????? ?a? t?? sp??a??? t?? ??t?? ?? a?t? pa?? t?? ???? ??t. 33 ?a? ?at?pa?se? ??a??ß ?p?t?ss?? t??? ????? a?t?? ?a? ????a? t??? p?da? a?t?? ?p? t?? ?????? ?????pe ?a? p??set??? p??? t?? ?a?? a?t??. 

SEPTUAGINTA

 

1ekalesen de iakôb tous uious autou kai eipen sunachthète ina anaggeilô umin ti apantèsei umin ep' eschatôn tôn èmerôn2athroisthète kai akousate uioi iakôb akousate israèl tou patros umôn3roubèn prôtotokos mou su ischus mou kai archè teknôn mou sklèros feresthai kai sklèros authadès4exubrisas ôs udôr mè ekzesès anebès gar epi tèn koitèn tou patros sou tote emianas tèn strômnèn ou anebès5sumeôn kai leui adelfoi sunetelesan adikian ex aireseôs autôn6eis boulèn autôn mè elthoi è psuchè mou kai epi tè sustasei autôn mè ereisai ta èpata mou oti en tô thumô autôn apekteinan anthrôpous kai en tè epithumia autôn eneurokopèsan tauron7epikataratos o thumos autôn oti authadès kai è mènis autôn oti esklèrunthè diameriô autous en iakôb kai diasperô autous en israèl8iouda se ainesaisan oi adelfoi sou ai cheires sou epi nôtou tôn echthrôn sou proskunèsousin soi oi uioi tou patros sou9skumnos leontos iouda ek blastou uie mou anebès anapesôn ekoimèthès ôs leôn kai ôs skumnos tis egerei auton10ouk ekleipsei archôn ex iouda kai ègoumenos ek tôn mèrôn autou eôs an elthè ta apokeimena autô kai autos prosdokia ethnôn11desmeuôn pros ampelon ton pôlon autou kai tè eliki ton pôlon tès onou autou plunei en oinô tèn stolèn autou kai en aimati stafulès tèn peribolèn autou12charopoi oi ofthalmoi autou apo oinou kai leukoi oi odontes autou è gala13zaboulôn paralios katoikèsei kai autos par' ormon ploiôn kai paratenei eôs sidônos14issachar to kalon epethumèsen anapauomenos ana meson tôn klèrôn15kai idôn tèn anapausin oti kalè kai tèn gèn oti piôn upethèken ton ômon autou eis to ponein kai egenèthè anèr geôrgos16dan krinei ton eautou laon ôsei kai mia fulè en israèl17kai genèthètô dan ofis ef' odou egkathèmenos epi tribou daknôn pternan ippou kai peseitai o ippeus eis ta opisô18tèn sôtèrian perimenô kuriou19gad peiratèrion peirateusei auton autos de peirateusei autôn kata podas20asèr piôn autou o artos kai autos dôsei trufèn archousin21nefthali stelechos aneimenon epididous en tô genèmati kallos22uios èuxèmenos iôsèf uios èuxèmenos zèlôtos uios mou neôtatos pros me anastrepson23eis on diabouleuomenoi eloidoroun kai eneichon autô kurioi toxeumatôn24kai sunetribè meta kratous ta toxa autôn kai exeluthè ta neura brachionôn cheirôn autôn dia cheira dunastou iakôb ekeithen o katischusas israèl25para theou tou patros sou kai eboèthèsen soi o theos o emos kai eulogèsen se eulogian ouranou anôthen kai eulogian gès echousès panta eneken eulogias mastôn kai mètras26eulogias patros sou kai mètros sou uperischusen ep' eulogiais oreôn monimôn kai ep' eulogiais thinôn aenaôn esontai epi kefalèn iôsèf kai epi korufès ôn ègèsato adelfôn27beniamin lukos arpax to prôinon edetai eti kai eis to esperas diadôsei trofèn28pantes outoi uioi iakôb dôdeka kai tauta elalèsen autois o patèr autôn kai eulogèsen autous ekaston kata tèn eulogian autou eulogèsen autous29kai eipen autois egô prostithemai pros ton emon laon thapsate me meta tôn paterôn mou en tô spèlaiô o estin en tô agrô efrôn tou chettaiou30en tô spèlaiô tô diplô tô apenanti mambrè en tè gè chanaan o ektèsato abraam to spèlaion para efrôn tou chettaiou en ktèsei mnèmeiou31ekei ethapsan abraam kai sarran tèn gunaika autou ekei ethapsan isaak kai rebekkan tèn gunaika autou kai ekei ethapsa leian32en ktèsei tou agrou kai tou spèlaiou tou ontos en autô para tôn uiôn chet33kai katepausen iakôb epitassôn tois uiois autou kai exaras tous podas autou epi tèn klinèn exelipen kai prosetethè pros ton laon autou


VULGAAT

1 vocavit autem Iacob filios suos et ait eis congregamini ut adnuntiem quae ventura sunt vobis diebus novissimis 2 congregamini et audite filii Iacob audite Israhel patrem vestrum 3 Ruben primogenitus meus tu fortitudo mea et principium doloris mei prior in donis maior imperio 4 effusus es sicut aqua non crescas quia ascendisti cubile patris tui et maculasti stratum eius 5 Symeon et Levi fratres vasa iniquitatis bellantia 6 in consilio eorum ne veniat anima mea et in coetu illorum non sit gloria mea quia in furore suo occiderunt virum et in voluntate sua suffoderunt murum 7 maledictus furor eorum quia pertinax et indignatio illorum quia dura dividam eos in Iacob et dispergam illos in Israhel 8 Iuda te laudabunt fratres tui manus tua in cervicibus inimicorum tuorum adorabunt te filii patris tui 9 catulus leonis Iuda a praeda fili mi ascendisti requiescens accubuisti ut leo et quasi leaena quis suscitabit eum 10 non auferetur sceptrum de Iuda et dux de femoribus eius donec veniat qui mittendus est et ipse erit expectatio gentium 11 ligans ad vineam pullum suum et ad vitem o fili mi asinam suam lavabit vino stolam suam et sanguine uvae pallium suum 12 pulchriores oculi eius vino et dentes lacte candidiores 13 Zabulon in litore maris habitabit et in statione navium pertingens usque ad Sidonem 14 Isachar asinus fortis accubans inter terminos 15 vidit requiem quod esset bona et terram quod optima et subposuit umerum suum ad portandum factusque est tributis serviens 16 Dan iudicabit populum suum sicut et alia tribus Israhel 17 fiat Dan coluber in via cerastes in semita mordens ungulas equi ut cadat ascensor eius retro 18 salutare tuum expectabo Domine 19 Gad accinctus proeliabitur ante eum et ipse accingetur retrorsum 20 Aser pinguis panis eius et praebebit delicias regibus 21 Nepthalim cervus emissus et dans eloquia pulchritudinis 22 filius adcrescens Ioseph filius adcrescens et decorus aspectu filiae discurrerunt super murum 23 sed exasperaverunt eum et iurgati sunt invideruntque illi habentes iacula 24 sedit in forti arcus eius et dissoluta sunt vincula brachiorum et manuum illius per manus potentis Iacob inde pastor egressus est lapis Israhel 25 Deus patris tui erit adiutor tuus et Omnipotens benedicet tibi benedictionibus caeli desuper benedictionibus abyssi iacentis deorsum benedictionibus uberum et vulvae 26 benedictiones patris tui confortatae sunt benedictionibus patrum eius donec veniret desiderium collium aeternorum fiant in capite Ioseph et in vertice nazarei inter fratres suos 27 Beniamin lupus rapax mane comedet praedam et vespere dividet spolia 28 omnes hii in tribubus Israhel duodecim haec locutus est eis pater suus benedixitque singulis benedictionibus propriis 29 et praecepit eis dicens ego congregor ad populum meum sepelite me cum patribus meis in spelunca duplici quae est in agro Ephron Hetthei 30 contra Mambre in terra Chanaan quam emit Abraham cum agro ab Ephron Hettheo in possessionem sepulchri 31 ibi sepelierunt eum et Sarram uxorem eius ibi sepultus est Isaac cum Rebecca coniuge ibi et Lia condita iacet 32 finitisque mandatis quibus filios instruebat collegit pedes suos super lectulum et obiit adpositusque est ad populum suum


STATENVERTALING

1 Daarna riep Jakob zijn zonen, en hij zeide: Verzamelt u, en ik zal u verkondigen, hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. 2 Komt samen en hoort, gij, zonen van Jakob! en hoort naar Israël, uw vader. 3 Ruben! gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht, en het begin mijner macht; de voortreffelijkste in hoogheid, en de voortreffelijkste in sterkte! 4 Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn! want gij hebt uws vaders leger beklommen; toen hebt gij het geschonden; hij heeft mijn bed beklommen! 5 Simeon en Levi zijn gebroeders! hun handelingen zijn werktuigen van geweld! 6 Mijn ziel kome niet in hun verborgen raad; mijn eer worde niet verenigd met hun vergadering! want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen, en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. 7 Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig; en hun verbolgenheid, want zij is hard! ik zal hen verdelen onder Jakob, en zal hen verstrooien onder Israël. 8 Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen. 9 Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan? 10 De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. 11 Hij bindt zijn jongen ezel aan den wijnstok, en het veulen zijner ezelin aan den edelsten wijnstok; hij wast zijn kleed in den wijn, en zijn mantel in wijndruivenbloed. 12 Hij is roodachtig van ogen door den wijn, en wit van tanden door de melk. 13 Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen; en zijn zijde zal zijn naar Sidon. 14 Issaschar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. 15 Toen hij de rust zag, dat zij goed was, en het land, dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen, en was dienende onder cijns. 16 Dan zal zijn volk richten, als een der stammen Israëls. 17 Dan zal een slang zijn aan den weg, een adderslang nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterover valle. 18 Op uw zaligheid wacht ik, HEERE! 19 Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen; maar hij zal haar aanvallen in het einde. 20 Van Aser, zijn brood zal vet zijn; en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. 21 Nafthali is een losgelaten hinde; hij geeft schone woorden. 22 Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein; elk der takken loopt over den muur. 23 De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan, en beschoten, en hem gehaat; 24 Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven, en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden, door de handen van den Machtige Jakobs; daarvan is hij een herder, een steen Israëls; 25 Van uws vaders God, Die u zal helpen, en van den Almachtige, Die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder! 26 De zegeningen uws vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen; die zullen zijn op het hoofd van Jozef, en op den hoofdschedel des afgezonderden zijner broederen! 27 Benjamin zal als een wolf verscheuren; des morgens zal hij roof eten, en des avonds zal hij buit uitdelen. 28 Al deze stammen van Israël zijn twaalf; en dit is het, wat hun vader tot hen sprak, als hij hen zegende; hij zegende hen, een iegelijk naar zijn bijzonderen zegen. 29 Daarna gebood hij hun, en zeide tot hen: Ik word verzameld tot mijn volk: begraaft mij bij mijn vaders, in de spelonk, die is in den akker van Efron, den Hethiet; 30 In de spelonk, welke is op den akker van Machpela, die tegenover Mamre is, in het land Kanaän, die Abraham met dien akker gekocht heeft van Efron, den Hethiet, tot een erfbegrafenis. 31 Aldaar hebben zij Abraham begraven, en Sara, zijn huisvrouw; daar hebben zij Izak begraven, en Rebekka, zijn huisvrouw; en daar heb ik Lea begraven. 32 De akker, en de spelonk, die daarin is, is gekocht van de zonen Heths. 33 Als Jakob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo leide hij zijn voeten samen op het bed, en hij gaf den geest, en hij werd verzameld tot zijn volken.


NIEUWE VERTALING

[1] Daarop liet Jakob al zijn zonen bij zich roepen en zei: 'Kom allemaal hier, dan zal ik jullie vertellen hoe het je in de toekomst zal vergaan. [2] Kom hier en luister, zonen van Jakob, luister naar Israël, je vader. [3] Ruben, mijn oudste zoon ben jij, de eerste vrucht van mijn manlijke kracht, in fierheid en macht de voornaamste. [4] Onstuimig ben jij als het water – nee, jij zult niet de voornaamste zijn, want jij hebt je vaders bed beslapen, je vaders legerstee ontwijd. Hij heeft mijn bed beslapen! [5] Simeon en Levi zijn altijd samen, zij beramen niets dan geweld. [6] Ik wil niet deelnemen aan hun beraad, op hun bijeenkomsten wil ik niet zijn. In woede ontstoken doden zij mannen, moedwillig verlammen ze stieren. [7] Vervloekt zij hun grimmige woede, vervloekt hun ontembare razernij. Ik zal hen verstrooien over Jakobs volk, hen over Israël verspreiden. [8] Juda, jou zullen je broers bejubelen, voor jou buigt de vijand de nek, voor jou zullen mijn zonen zich buigen. [9] Sterk als een jonge leeuw ben jij, je verovert je prooi, mijn zoon, en keert naar je leger terug. Juda gaat liggen als een leeuw, vol majesteit vlijt hij zich neer – wie zou hem durven wekken? [10] In Juda's handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft,* die alle volken zullen dienen. [11] Aan een wijnstok bindt hij zijn ezel, aan een wingerd het jong van zijn ezelin, in wijn wast hij zijn gewaad, in druivenbloed zijn bovenkleed. [12] Zijn ogen fonkelen door de wijn, zijn tanden zijn wit van de melk. [13] Zebulon, aan de zee zal hij wonen, aan zijn strand de schepen ontvangen. Zijn gebied strekt zich uit tot aan Sidon. [14] Issachar is een sterke ezel, liggend tussen de manden. [15] Hij zag hoe weldadig de rust was en hoe bekoorlijk het land; er werd hem zwaar werk opgelegd, hij boog zich en droeg zijn last. [16] Dan, hij handhaaft het recht van zijn stam als elk van de stammen van Israël. [17] Dan, hij is een slang op de weg, een adder op het pad; hij bijt het paard in de hielen, de berijder komt ten val. [18] Op uw hulp hoop ik, HEER! [19] Gad, een roversbende belaagt hem, maar hij achtervolgt zijn belagers. [20] Aser, rijk aan de fijnste spijzen, voedsel voor koningen brengt hij voort. [21] Naftali, een hinde in vrijheid, die prachtige kalveren werpt. [22] Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. [23] De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. [24] Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jakob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël, [25] door de God van je vader, de Ontzagwekkende. Hij moge je helpen, hij moge je zegenen met zegeningen van de hemel daar boven en van de oervloed in de diepte, met zegeningen van borsten en moederschoot. [26] De zegen van je vader is rijker dan de zegen van de eeuwige bergen, de kostelijke rijkdom van de eeuwige heuvels. Moge die zegen op Jozef rusten, de uitverkorene onder zijn broers. [27] Benjamin, een verscheurende wolf; 's morgens verslindt hij zijn prooi, 's avonds verdeelt hij de buit.' [28] Dit waren alle stammen van Israël, twaalf in getal, en met deze woorden gaf hun vader elk van hen een eigen zegen. [29] Toen gaf Jakob zijn zonen de volgende opdracht: 'Als ik straks met mijn voorouders verenigd word, begraaf me dan bij hen in de grot op het land van de Hethiet Efron, [30] in de grot op de akker in Machpela, dicht bij Mamre, in Kanaän, de akker die Abraham van Efron heeft gekocht omdat hij daar een eigen graf wilde hebben. [31] Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sara begraven, daar zijn Isaak en Rebekka begraven, en daar heb ik Lea begraven. [32] Het stuk land waarop die grot ligt, is van de Hethieten gekocht.' [33] Na zijn zonen deze opdracht te hebben gegeven trok Jakob zijn voeten weer op het bed. Toen blies hij de laatste adem uit en werd hij verenigd met zijn voorouders.


NAARDENSE VERTALING

49:1 Jakob roept zijn zonen toe en zegt: verzamelt u, dan zal ik u melden wat u zal ontmoeten in het laatste der dagen!- Genesis 49:2 loopt te hoop en hoort, zonen van Jakob, hoort naar Israël, uw vader! 49:3 Ruben, mijn eersteling ben jij, mijn kracht, begin van mijn mannenmacht,- overschot van ophef en overmaat van durf; 49:4 lichtzinnig als het water, je houdt niets over!- want beklommen heb je de legersteden van je vader; toen heb je heiligschennis begaan,- mijn bed heeft hij beklommen! • 49:5 Simeon en Levi,- broeders zijn dat!, werktuigen van geweld hun houwelen!- 49:6 in hun beraad kome nooit mijn ziel, met hun vergadering verenige zich nooit mijn eer!- want met hun toorn hebben ze een man vermoord en in hun welbehagen hebben ze een stier verlamd!- 49:7 vervloekt hun toorn zo vol durf, hun woede zo hardnekkig; verdelen zal ik ze in Jakob, verstrooien over Israël! •• 49:8 Juda,- handklapt, dankt hem!- jíj,- jou zullen je broeders dankbaar zijn, jouw hand op de nek van je vijanden; voor jou buigen de zonen van je vader!- 49:9 een welp van een leeuw is Juda!- met roven, mijn zoon, ben je opgeklommen; hij heeft zich gekromd, zich neergevlijd als een leeuw, als een leeuwin,- wie zal hem doen opstaan?- 49:10 nooit wijkt de stamstaf van Juda noch de kerfstok van tussen zijn voeten; totdat zal komen: 'Sjilo',- die voor hém, en voor hem de onderwerping der manschappen; 49:11 aan de wijnstok bindt hij zijn veulen, aan de purperrank de zoon van zijn ezelin; in de wijn heeft hij zijn kleed gewassen en in druivenbloed zijn overkleed; 49:12 hij is donkerder van ogen dan wijn; en witter van tanden dan melk! • 49:13 Zebulon,- bewoner, aan het strand van de zeeën huist hij; zelf is hij een strand voor de schepen, en zijn heup rust op Sidon. •• 49:14 Issachar,- hij zal zich verhuren, een knokige ezel, neergevlijd tussen de pakken; 49:15 hij ziet rust: hoe goed!- en het land: hoe liefelijk!- hij strekt zijn schouder om te sjouwen en wordt tot dwangarbeider! •• 49:16 Dan,- recht doen zal hij, zal zijn manschap recht doen,- als de eerste van Israëls stammen; 49:17 dan wordt Dan een slang op een weg, een adder over een pad; hij bijt in de hielen van een paard en zijn berijder valt achterover; 49:18 op uw bevrijding hoop ik, Ene! •• 49:19 Gad,- aanvallen zal hij, overvallers vallen hem aan; maar hij valt hun de hiel aan! •• 49:20 Van Aser,- gelukzalige!- een-en-al boter is zijn brood; en hij geeft koningslekkernijen weg! •• 49:21 Naftali: een uitgelaten hinde, gever van schone gezegden! •• 49:22 Zoon van een vruchtbare boom is Jozef, zoon van een vruchtbare boom aan een wel; dochters schrijden over een muur; 49:23 dan maken ze het hem bitter, en beschieten hem en vervolgen hem pijlschutters; 49:24 toch blijft zijn boog op spanning en lenig worden zijn armen, zijn handen, door de handen van de Machtige van Jakob; daardoor: een herder, Israëls hoeksteen!- 49:25 door de God van je vader,- hij zal je helpen, en met God de Almachtige,- hij zal je zegenen, zegeningen van de hemelen boven, zegeningen van de oervloed die zich neervlijt beneden,- zegeningen van de borsten en schoot!- 49:26 zegeningen van je vader: ze geven moed boven de zegeningen van bergen,- het kostelijkste van heuvels van eeuwig; ze zullen zijn op het hoofd van Jozef, op de kruin van de omkranste onder zijn broeders! • 49:27 Benjamin: een wolf moet roven; in de morgen vreet hij prooi, tegen de avond verdeelt hij buit! 49:28 Al dezen zijn de stammen van Israël, een twaalftal; en dit is wat hun vader tot hen heeft gesproken; dan zegent hij hen; per man met de eigen zegen heeft hij hen gezegend. 49:29 En hij gebiedt hun en zegt tot hen: ík, ik word verzameld tot mijn gezelschap; begraven jullie mij bij mijn vaderen, in de spelonk op het veld van Efron de Chitiet,- 49:30 in de spelonk op het veld van Machpela in het zicht van Mamree, in het land van Kanaän,- het veld dat Abraham heeft gekocht van Efron de Chitiet, als eigen graf; 49:31 dáár hebben ze begraven: Abraham, en Sara, zijn vrouw,- daar hebben ze Isaak begraven, en Rebekka, zijn vrouw; daar heb ik Lea begraven,- 49:32 het veld en de spelonk daarop aangekocht van de zonen van Cheet! 49:33 Dan houdt Jakob op met zijn zonen geboden te geven en voegt zijn voeten samen op het bed; hij overlijdt en wordt gevoegd bij zijn medemensen.


BIBLE DE JERUSALEM

1. Jacob appela ses fils et dit : Réunissez-vous, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite des temps. 2. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. 3. Ruben, tu es mon premier-né, ma vigueur, les prémices de ma virilité, comble de fierté et comble de force, 4. un débordement comme les eaux : tu ne seras pas comblé, car tu es monté sur le lit de ton père, alors tu as profané ma couche, contre moi ! 5. Siméon et Lévi sont frères, ils ont mené à bout la violence de leurs intrigues. 6. Que mon âme n'entre pas en leur conseil, que mon cœur ne s'unisse pas à leur groupe, car dans leur colère ils ont tué des hommes, dans leur dérèglement, mutilé des taureaux. 7. Maudite leur colère pour sa rigueur, maudite leur fureur pour sa dureté. Je les diviserai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. 8. Juda, toi, tes frères te loueront, ta main est sur la nuque de tes ennemis et les fils de ton père s'inclineront devant toi. 9. Juda est un jeune lion; de la proie, mon fils, tu es remonté; il s'est accroupi, s'est couché comme un lion, comme une lionne : qui le ferait lever ? 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que les peuples lui obéissent. 11. Il lie à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse, il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins, 12. ses yeux sont troubles de vin, ses dents sont blanches de lait. 13. Zabulon réside au bord de la mer, il est matelot sur les navires, il a Sidon à son côté. 14. Issachar est un âne robuste, couché au milieu des enclos. 15. Il a vu que le repos était bon, que le pays était agréable, il a tendu son échine au fardeau, il est devenu esclave à la corvée. 16. Dan juge son peuple, comme chaque tribu d'Israël. 17. Que Dan soit un serpent sur le chemin, un céraste sur le sentier, qui mord le cheval au jarret et son cavalier tombe à la renverse ! 18. En ton salut j'espère, ô Yahvé ! 19. Gad, des détrousseurs le détroussent et lui, détrousse et les talonne. 20. Asher, son pain est gras, il fournit des mets de roi. 21. Nephtali est une biche rapide, qui donne de beaux faons. 22. Joseph est un plant fécond près de la source, dont les tiges franchissent le mur. 23. Les archers l'ont exaspéré, ils ont tiré et l'ont pris à partie. 24. Mais leur arc a été brisé par un puissant, les nerfs de leurs bras ont été rompus par les mains du Puissant de Jacob, par le Nom de la Pierre d'Israël, 25. par le Dieu de ton père, qui te secourt, par El Shaddaï qui te bénit : Bénédictions des cieux en haut, bénédictions de l'abîme couché en bas, bénédictions des mamelles et du sein, 26. bénédictions des épis et des fleurs, bénédictions des montagnes antiques, attirance des collines éternelles, qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur le front du consacré d'entre ses frères ! 27. Benjamin est un loup rapace, le matin il dévore une proie, jusqu'au soir il partage le butin. 28. Tous ceux-là forment les tribus d'Israël, au nombre de douze, et voilà ce que leur a dit leur père. Il les a bénis : à chacun il a donné une bénédiction qui lui convenait. 29. Puis il leur donna cet ordre : Je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi près de mes pères, dans la grotte qui est dans le champ d'Éphrôn le Hittite, 30. dans la grotte du champ de Makpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan, qu'Abraham a achetée à Éphrôn le Hittite comme possession funéraire. 31. Là furent ensevelis Abraham et sa femme Sara, là furent ensevelis Isaac et sa femme Rébecca, là j'ai enseveli Léa. 32. C'est le champ et la grotte y comprise, qui furent acquis des fils de Hèt. 33. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il ramena ses pieds sur le lit, il expira et fut réuni aux siens.


LUTHER-BIBEL

49 1 Und Jakob berief seine Söhne und sprach: Versammelt euch, dass ich euch verkünde, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten. 2 Kommt zuhauf und hört zu, ihr Söhne Jakobs, und hört euren Vater Israel. 3 Ruben, mein erster Sohn bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, der Oberste in der Würde und der Oberste in der Macht. 4 Weil du aufwalltest wie Wasser, sollst du nicht der Oberste sein; denn du bist auf deines Vaters Lager gestiegen, daselbst hast du mein Bett entweiht, das du bestiegst. 5 Die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. 6 Meine Seele komme nicht in ihren Rat, und mein Herz sei nicht in ihrer Versammlung; denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet, und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt. 7 Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist, und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel. 8 Juda, du bist's! Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein, vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. 9 Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? 10 Es wird das Zepter von Juda nicht weichen noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme, und ihm werden die Völker anhangen. 11 Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin Füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. 12 Seine Augen sind dunkel von Wein und seine Zähne weiß von Milch. 13 Sebulon wird am Gestade des Meeres wohnen und am Gestade der Schiffe und reichen bis Sidon. 14 Issachar wird ein knochiger Esel sein und sich lagern zwischen den Sattelkörben. 15 Und er sah die Ruhe, dass sie gut ist, und das Land, dass es lieblich ist; da hat er seine Schultern geneigt, zu tragen, und ist ein fronpflichtiger Knecht geworden. 16 Dan wird Richter sein in seinem Volk wie nur irgendein Stamm in Israel. 17 Dan wird eine Schlange werden auf dem Wege und eine Otter auf dem Steige und das Pferd in die Fersen beißen, dass sein Reiter zurückfalle. 18 HERR, ich warte auf dein Heil! 19 Gad wird gedrängt werden von Kriegshaufen, er aber drängt ihnen nach auf der Ferse. 20 Assers Brot wird fett sein, und er wird leckere Speise wie für Könige geben. 21 Naftali ist ein schneller Hirsch, er gibt schöne Rede. 22 Josef wird wachsen, er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauer. 23 Und wiewohl ihn die Schützen erzürnen und gegen ihn kämpfen und ihn verfolgen, 24 so bleibt doch sein Bogen fest und seine Arme und Hände stark durch die Hände des Mächtigen in Jakob, durch ihn, den Hirten und Fels Israels. 25 Von deines Vaters Gott werde dir geholfen, und von dem Allmächtigen seist du gesegnet mit Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Flut, die drunten liegt, mit Segen der Brüste und des Mutterleibes. 26 Die Segnungen deines Vaters waren stärker als die Segnungen der ewigen Berge, die köstlichen Güter der ewigen Hügel. Mögen sie kommen auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern! 27 Benjamin ist ein reißender Wolf; des Morgens wird er Raub fressen und des Abends wird er Beute austeilen. 28 Das sind die zwölf Stämme Israels alle, und das ist's, was ihr Vater zu ihnen geredet hat, als er sie segnete, einen jeden mit einem besonderen Segen. Jakobs Tod 29 Und Jakob gebot ihnen und sprach zu ihnen: Ich werde versammelt zu meinem Volk; begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Efrons, des Hetiters, 30 in der Höhle auf dem Felde von Machpela, die östlich von Mamre liegt im Lande Kanaan, die Abraham kaufte samt dem Acker von Efron, dem Hetiter, zum Erbbegräbnis. 31 Da haben sie Abraham begraben und Sara, seine Frau. Da haben sie auch Isaak begraben und Rebekka, seine Frau. Da habe ich auch Lea begraben 32 in dem Acker und der Höhle, die von den Hetitern gekauft ist. 33 Und als Jakob dies Gebot an seine Söhne vollendet hatte, tat er seine Füße zusammen auf dem Bett und verschied und wurde versammelt zu seinen Vätern.


TAALGEBRUIK

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J

- ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Tenakh : Ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 of 182 (2 X 7 X 13 of 7 X 26) . Structuur : 1 - 7 - 1 - 2 . Taalgebruik in de LXX : iakôb (Jakob) . Taalgebruik in het NT : iakôb (Jakob) . Tenakh (252) . Pentateuch (146) . Eerdere Profeten (6) . Latere Profeten (48) . 12 Kleine Profeten (24) . Geschriften (28) . Gn (132) . Gn 49 (4) : (1) Gn 49,1 . (2) Gn 49,2 . (3) Gn 49,24 . (4) Gn 49,33 .

- K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


COMMENTAAR

1. Ruben is de eerstgeborene van Jakob . Zijn moeder is Lea . Zij wordt door haar echtgenoot minder bemind dan haar jongere zus Rachel . Bij zijn geboorte geeft zijn moeder hem de naam Ruben omdat God haar vernedering heeft gezien . Hij is de eerstgeborene van Jakob . Wellicht heeft Ruben die vernedering van zijn moeder door zijn vader steeds gevoeld . Wanneer zijn moeder Lea vier kinderen heeft gekregen , houdt het op . Dan krijgt Bilha , de bijvrouw van Rachel , 2 kinderen en Zilpa , de bijvrouw van Lea , eveneens 2 kinderen . Ruben brengt liefdesappels naar zijn moeder . Hij heeft wellicht gemerkt dat zijn vader zijn moeder verwaarloost en geen gemeenschap meer met haar heeft . De liefdesappels zijn voorwerp van ruil waardoor Jakob gemeenschap heeft met Lea . En dan krijgt Lea nog 2 kinderen . Kort na de dood van Rachel slaapt Ruben met de vroegere bijvrouw van Rachel en de bijvrouw van Jakob bij diens afwezigheid . Dit is slechts toegestaan aan de eerstgeborene wanneer de vader gestorven is . Ruben maakt dus voorbarig gebruik vann zijn recht . Zo vernedert hij zijn vader . Hij 'verklaart hem dood' . Dat zal vader Jakob zijn zoon Ruben nooit vergeven . Omdat Jakob zijn zoon Jozef meer beminde dan zijn andere zonen , besluiten de broers van Jozef hem te doden . Hierop vormen Ruben en Juda een uitzondering . Juda stelt voor om Jozef in een put zonder water te werpen . Blijkbaar stemt Ruben daar ook mee in . Bij zijn afwezigheid wordt Jozef op voorstel van Juda verkocht aan Midjanitische kooplieden . Bij zijn terugkeer stelt Ruben ontsteld vast dat Jozef verdwenen is en is daarover verontwaardigd . Maar evenals de anderen vertelt hij hierover niets aan zijn vader . Hij heeft de vernederingen van zijn vader ondergaan , maar toch neemt hij het op voor zijn lievelingszoon Jozef en wil hij Jozef naar zijn vader terugbrengen . Misschien beseft Ruben maar al te goed wat het betekent de lieveling(e) of de minder geachte te zijn . Het is toch niet de schuld van Jozef dat hij meer geliefd wordt door zijn vader Jakob dan de andere broers . Ruben ontfermt zich over zijn jongere broer Jozef . Maar hij is er niet in geslaagd om Jozef uit de handen van zijn broers te houden . Bij een hongersnood reizen de broers van Jozef (zonder Benjamin) naar Egypte , waar Jozef onderkoning is , om voedsel te kopen . Jozef herkent hen en test hun betrouwbaarheid . Hij maakt hen uit voor spionnen en eist van hen dat zij Benjamin meebrengen . Ruben herinnert zijn broer aan hun gedrag om Jozef te verkopen . Als onderpand wordt Simeon gevangen genomen . Ruben stelt zijn twee zonen borg voor de goede terugkeer van Benjamin , maar zijn vader Jakob wijst hem af . Juda stelt zichzelf borg en Jakob geeft toe . Bij de zegen herinnert Jakob zijn zoon Ruben aan het feit dat hij begmeenschap had met Bilha , de vroegere bijvrouw van Rachel en zijn bijvrouw . Daarom wordt hem het eerstgeboorterecht ontnomen .
Ruben heeft de minachting van zijn vader Jakob voor zijn moeder Lea gevoeld en hij is voor haar opgekomen . Hij heeft zijn vader een hak gezet door gemeenschap met Bilha te hebben . Maar hij is gegroeid . Hij is opgekomen voor Jozef en Benjamin , de beide kinderen van Rachel , die Jakob meer beminde . Zij moesten voortleven zonder moeder . Hij heeft zijn zonen , niet zichzelf , als borg gesteld bij Jakob voor de terugkeer van Benjamin . Maar dat was niet voldoende voor zijn vader Jakob . Het is dus nooit goed geworden tussen Jakob en Jozef .

2. Simeon is de tweede zoon van Lea en Jakob . Bij zijn geboorte noemt zijn moeder Lea hem Simeon omdat JHWH hoorde dat zij minder werd bemind . Simeon ervaart dat zijn moeder minder dan Rachel wordt bemind . Hij doorleeft dit onrecht en is gevoelig voor elk onrecht . Simeon luistert scherp . Bij het horen van zijn vader Jakob dat zijn dochter , zijn zus Dina door Sichem , de zoon van Hemor , de vorst van het land , was geschaakt en dat Sichem met haar gemeenschap had gehad , bedacht hij samen met zijn broers een list . Sichem was echter smoorverliefd op Dina . Maar de eer van de familie van Jakob was geschonden doordat Dina was ontmaagd . Simeon en Levi vergelden buitensporig en radicaal . Alle mannen van Sichem worden afgeslacht . Bij een hongersnood reizen de broers van Jozef (zonder Benjamin) naar Egypte , waar Jozef onderkoning is , om voedsel te kopen . Jozef herkent hen en test hun betrouwbaarheid . Hij maakt hen uit voor spionnen en eist van hen dat zij Benjamin meebrengen . Als onderpand wordt Simeon gevangen genomen . De radicale strever naar recht wordt door Jozef in de boeien geslagen en gevangen genomen . Misschien was hij wel degene (samen met Levi) die voorstelde om Jozef te vermoorden omwille van zijn meer bemind worden dan hijzelf . Een onrecht zoals dat ook met zijn moeder het geval was . Bij een tweede reis voor voedsel is Benjamin erbij . Ook de gevangen Simeon mag zich bij zijn broers voegen .
Simeon wordt getypeerd als iemand die op een radicale wijze opkomt tegen onrecht en hierbij geen buitensporig geweld schuwt . Hij is fanatisch in zijn strevenn naar recht .

3. Levi is de derde zoon van Lea en Jakob . Lea noemt haar derde zoon Levi omdat ze hoopt dat na drie zonen Jakob zich wel aan haar zal hechten . Nog steeds klinkt de vernedering door Jakob door . Simeon en Levi worden in de zegen van Jakob broers genoemd . Immers , zij worden samen genoemd bij het buitensporig geweld tegen de Sichemieten omwille van hun zus Dina , die Sichem (die nochtans smoorverliefd op Dina is) heeft geschaakt en met wie hij gemeenschap had . Tegen deze schanddaad , de ontmaagding van hun zuster , voor het huwelijk , wordt buitensporig vergolden . Samen met zijn broer Simeon ijvert Levi voor recht . Zij steunen elkaar hierin , maar zijn hierin fanatiek en radicaal en schuwen geen geweld . Ze berokkenen hierdoor veeln schade en leed
. Evenals Simeon ijvert Levin voor recht , met buitenbsporig geweld tot gevolg . Daarom moeten zij uit elkaar gehaald worden en verspreid .

4. Juda is de vierde zoon van Lea en Jakob . Hij de leider , de leeuw .

5. Zebulon is de zesde zoon van Lea en de tiende zoon van Jakob - . Nog steeds speelt de relatie van Jakob en Lea door in de naamgeving . Lea noemt haar zoon Zebulon "omdat God mij een mooi geschenk heeft gegeven" en "ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten" . De zegen wijst op de mogelijkheden van de woonplaats van Zebulon : aan zee , om te varen , handel te drijven en om te vissen . Hij is een mercator (koopman, handelaar) naar Mercurius .

6. Issakar is de vijfde zoon van Lea en de negende zoon van Jakob . Zij noemt haar zoon Issakar omdat God haar beloond heeft omdat zij haar bijvrouw aan Jakob heeft gegeven . Lea werd zwanger nadat ze de liefesappels aan Rachel had gegeven . Dat is samen met Zebulon haar dubbele beloning . Deze beide stammen liggen ook naast elkaar . De ene aan zee , de ander in het binnenland . Hij beoefent de landbouw maar ook de studie van de Tora .

7. Dan is de eerste zoon van Bilha , de bijvrouw van Rachel , en de vijfde zoon van Jakob . Na de vier zonen van Lea komt de vijfde zoon , toebehorend aan Rachel . Zij voelde zich door God onrechtvaardig behandeld en bij het krijgen van dit kind ervaart ze dat haar gebed verhoord is en dat zij recht wordt gedaan . Zoals Agamemnoon kent hij de zwakke plek van zijn tegenstander : de hiel . Niet een pijl maar een slang weet die zwakke plek te raken . Dan ligt in het hoge Noorden , aan de bronnen van de Jordaan .

8. Gad is de eerste zoon van Zilpa , de bijvrouw van Lea , en de zevende zoon van Jakob . Na vier zonen van Lea en twee zonen van Bilha krijgt Zilpa , de bijvrouw van Lea , een zoon . Zij noemt hem Gad . Wat een geluk ! De getalwaarde van Gad is zeven . Toch krijgt hij pas als achtste de zegen .

9. Aser is de 2de zoon van Zilpa , de bijvrouw van Lea . Hij is de 8ste zoon van Jakob . De persoonsnaam ´âsjer (Aser) kan het werkw. `âsjar (rijk maken, rijk worden) oproepen ; ´âsjer (Aser) begint met een alèph , `âsjar (rijk maken, rijk worden) met een ajin . Aser is de 8ste zoon van Jakob . Het volgende woord kan zowel vet als achtste betekenen .

10. Neftali is de 2de zoon van Bilha , de bijvrouw van Rachel . Hij is de 6de zoon van Jakob . De gebieden van Aser en Neftali liggen naast elkaar .

11. Jozef is de eerste en oudste zoon van Rachel en de elfde zoon van Jakob .

12. Benjamin is tweede en jongste zoon van Rachel en de twaalfde en jongste zoon van Jakob .


Bij de zegening van zijn zonen volgt Jakob een bepaalde volgorde . Hoe die volgorde verklaren ?

Eerst de 4 zonen van Lea : Ruben (O - Z) , Simeon (W - Z) , Levi (geen gebied) , Juda (centraal - Z) . Zebulon (W - N) , Issakar (O - N) , Dan (O - N) , Gad (O - centraal) . Aser (W - N) , Neftali (O - N) , Jozef (centraal) , Benjamin (Z) .De 12 glasramen van Chagall op website : http://www.ak-extra.de/reise/israel/pages_en/is_ch_en.htm .

http://12koerbe.de/phosphoros/z-fische/chagall.htm . http://www.msgr.ca/msgr-4/marc_chagall_stained_glass_00.htm .

Het glas-in-loodraam over Ruben van Marc Chagall

(bij de voorpagina van‘Vrede over Israël’, jrg. 50 no. 1) Website : http://www.kerkenisrael.nl/voi/voi50-1d.php

In de synagoge van het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem heeft de joodse schilder Marc Chagall de zegenspreuken van Jakob tot zijn zonen (Gen. 49) in glas-in-loodramen vertolkt.

In het raam van zijn eerstgeboren zoon Ruben overheerst de kleur blauw. Deze kleur verwijst naar de oorspronkelijke staat van de schepping voordat er een scheiding kwam tussen de wateren onder het uitspansel en die erboven (Gen. 1:6-7).

Vogels komen op uit zeeschuim. Het wijst ons erop dat alle leven uit de zee opkomt. Vis en gevogelte, van elk vier stuks, gereed om de vier hoeken van de aarde te bevolken. God spreekt over hen beiden de eerste zegen uit: ‘Weest vruchtbaar, wordt talrijk...’ (Gen. 1:22). Als symbolen van overvloed en vruchtbaarheid associeert Chagall hen met Ruben die Jakob ‘de eersteling mijner kracht’ noemt in de zin van ‘eerste vrucht’. Mozes neemt dat later over als hij zegt: ‘Ruben leve, en sterve niet, maar laten zijn mannen te tellen blijven’ (Deut. 33:6).

Evenals vogels en vissen op de tweede plaats gesteld werden onder de heerschappij van de mens (Gen. 1:26), moest Ruben zijn eerstgeboorterechten afstaan aan zijn broers.

Chagall plaatst twee robijnen in een blauwe omlijsting. Ze verwijzen naar de rode steen in het borstschild van de hogepriester waarin Rubens naam gegrift stond (Ex. 28:15vv.)

Een wit en roze licht doorbreken de dichtheid van de wateren. Ze veroorzaken subtiele lichtflikkeringen op schubben en rugvinnen van de vissen.

Nog een paar andere motieven springen in het oog, zoals een vijfde vis die breder glimlacht dan de andere en de vredesduif die zijn olijftakje heeft ingewisseld voor en boeket bloemen. Het zijn de vrijheden die een kunstenaar zich, los van de tekst die hij vertolkt, mag veroorloven.

C.J. van den Boogert
in: Vrede over Israël
jaargang 50, nr. 1
januari 2006

Het glas-in-loodraam over Juda van Marc Chagall

(bij de voorpagina van‘Vrede over Israël’, jrg. 50 no. 2) . Wesite : http://www.kerkenisrael.nl/voi/voi50-2d.php .

In de synagoge van het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem heeft de joodse schilder Marc Chagall de zegenspreuken van Jakob tot zijn zonen (Gen. 49) in glas-in-loodramen vertolkt.

In het raam van Juda wordt het koningschap, dat deze zowel in wereldlijke als in geestelijke zin temidden van zijn broers en van de volken mag uitoefen, benadrukt (vgl. Gen 49:8-10; Ps. 78:68-70).

Beelden die daarnaar verwijzen zijn:

De handen boven de kroon symboliseren mogelijk:

De kleuren rood en wit zullen stellig verwijzen naar de verzen die de zegen van Jakob voor Juda afsluiten: ‘Hij zal zijn kleed in wijn wassen en in druivenbloed zijn gewaad. Hij zal donkerder van ogen zijn dan wijn en witter van tanden dan melk’ (Gen. 49:11b-12).

C.J. van den Boogert
in: Vrede over Israël
jaargang 50, nr. 2
maart 2006

Het glas-in-loodraam over Levi van Marc Chagall

(bij de voorpagina van‘Vrede over Israël’, jrg. 50 no. 4) . Website : http://www.kerkenisrael.nl/voi/voi50-4g.php .

In de synagoge van het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem heeft de joodse schilder Marc Chagall de zegenspreuken van Jakob tot zijn zonen (Gen. 49) in glas-in-loodramen vertolkt.

Bij de tekening van Levi, de derde zoon van Lea en Jakob, gaat Chagall voorbij aan de zegenspreuk in Genesis 49. Deze is negatief omdat Levi samen met zijn broer Simeon de stad Sichem heeft uitgemoord (Gen. 34). Jakob verafschuwt deze wraakactie. Hij distantieert zich van hun handelwijze met de woorden: ‘Vervloekt zij hun toorn, want die is hevig, en hun grimmigheid, want die is hard’ (Gen. 49:7a).

Chagall geeft de geestelijke roeping van Levi weer, waardoor deze zich losmaakte van de afschuwelijke daad die hij, verbonden met Simeon, verrichtte. Daartoe stelt Chagall de zegen van Mozes centraal. Mozes laat daar zien dat de toorn van Levi in ijver voor de Here is overgegaan als Israël zich in de woestijn bezondigt aan de verering van het Gouden Kalf (Deut. 33:8-11). Hij beeldt Levi af in zijn priesterlijke functie.

Toch worden in het raam niet de rituele symbolen van de oudtestamentische priesterdienst afgebeeld, zoals de altaren, het wasvat, de tafel der toonbroden, e.d.; zelfs niet de door Mozes genoemde Tummim en Urim (Deut. 33:8). Neen, Chagall sluit aan bij de gedaanteverwisseling die de eredienst in Israël heeft ondergaan na de verwoesting van de tempel in het jaar 70 van onze jaartelling. Hij vertolkt zo de leefwereld die hij aantrof in de synagoge en de huiselijke kring waarin hij zelf was opgegroeid.

De kleur geel, die de achtergrond van het raam vormt, herinnert aan de voorwerpen in de tempel die van zuiver goud waren gemaakt of met bladgoud waren belegd. De kleur beeldt de glans van de eredienst van het joodse volk uit.

Het raam toont:

Slechts twee elementen in het raam verwijzen direct naar Levi:

De op het raam afgebeelde dieren zijn in principe in het O.T. voorkomende offerdieren (duif, stier, lam en ram). Chagall geeft ze echter een bredere betekenis. Ze drukken verschillende bijbelse en rabbijnse religieuze denkbeelden uit. Ze doen o.a. denken aan de vier wezens uit het roepingsvisioen van Ezechiël (Ezech. 1) en aan afbeeldingen in synagoges en op grafstenen van joodse begraafplaatsen uit de leefwereld van Chagall zelf. De vaas met bloemen, die door de twee platliggende leeuwen wordt opgehouden, symboliseert de boom des levens.

C.J. van den Boogert
in: Vrede over Israël
jaargang 50, nr. 4
september 2006

Het glas-in-loodraam over Aser,van Marc Chagall

(bij de voorpagina van‘Vrede over Israël’, jrg. 50 no. 5) . Website : http://www.kerkenisrael.nl/voi/voi50-5d.php .

In de synagoge van het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem heeft de joodse schilder Marc Chagall de zegenspreuken van Jakob tot zijn zonen (Gen. 49) in glas-in-loodramen vertolkt.

Aser is de tweede zoon van Zilpa, de slavin van Lea. Via haar schonk Lea aan Jakob zijn achtste zoon.

Bij de geboorte van dit kind lijkt aan de frustraties van Lea een einde gekomen te zijn. Er komt meer vrede in haar leven, zoals blijkt uit haar reactie:

Ik gelukkige!
Voorzeker zullen de jonge dochters mij gelukkig prijzen;
en zij gaf hem de naam Aser’ (Gen. 30:13).

Aser betekent dus geluk. Dat mag hij brengen. Hij mag vreedzaam zijn. Hij heeft geen naam gemaakt met het voortbrengen van profeten en richters. Zijn kracht lag dus niet in geweld. Integendeel, de vruchtbaarheid van het land dat hem was toebedeeld en de edelmoedigheid van zijn karakter gaven Aser de “macht” om dienstbaar te zijn. Hij leverde aan zijn broeders olijfolie! Zo was hij in politiek, cultureel en geestelijk opzicht dienstbaar aan Israël door de levering van zalf en wijdingsolie voor de tempel.

Jakob zegent hem met de woorden:

Aser, zijn spijze zal vet zijn,
en hij zal koninklijke lekkernijen leveren (Gen. 49:20).

Woorden die later door Mozes worden onderstreept:

Gezegend zij Aser onder de zonen,
hij zij bemind door zijn broeders,
en hij dope zijn voet in olie (Deut. 33:24).

In het raam van Chagall over Aser staan de thema’s die verband houden met de olijfboom, zijn vrucht en olie op de voorgrond. De overheersende kleur van het raam wordt gedicteerd door de tweeledige kleur van de bladeren van de olijfboom, groen en zilverachtig lichtgrijs én door de warme kleur van de olijf.

Het raam toont:

Chagall lijkt een soort ladder van waarden te willen vormen:

C.J. van den Boogert
in: Vrede over Israël
jaargang 50, nr. 5
november 2006

Het glas-in-loodraam over Jozef,van Marc Chagall

(bij de voorpagina van‘Vrede over Israël’, jrg. 50 no. 3) . Website : http://www.kerkenisrael.nl/voi/voi50-3d.php .

In de synagoge van het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem heeft de joodse schilder Marc Chagall de zegenspreuken van Jakob tot zijn zonen (Gen. 49) in glas-in-loodramen vertolkt.

In het raam van Jozef, de eerstgeboren zoon van Jakob bij de lange tijd onvruchtbaar gebleven Rachel, benadrukt Chagall de pastorale zorg van Jozef, als herder van zijn broeders. Jakob droeg hem dat vanaf het begin op: ‘Ga toch en onderzoek de welstand van uw broeders...’ (Gen. 37:14). Deze levenstaak heeft Jozef volbracht. Daarin bleek hij ‘vrucht’ te dragen (zie de zegen van Jakob, Gen. 49:22-26), ondanks de pijlen van de hem vijandige broers, die hem trachtten te doorboren toen ze hem naar Egypte verkochten. ‘God heeft mijn smaad weggenomen’ zegt Rachel bij zijn geboorte (Gen. 30:23), maar zoals later bleek ook de smaad van de met ondergang bedreigde zonen van Israël.

Chagall beperkt zich niet tot de pastorale taak in het verleden, maar verbindt die met een Messiaans en toekomstgericht motief uit de profeet Ezechiël. Het na koning Salomo gedeelde koninkrijk, de tien stammen of het huis van Jozef, en de twee stammen of het huis van Juda (vgl. Zach. 10:6) zullen in het beloofde land weer opnieuw tot leven komen als één verenigd koninkrijk (Ezechiël 37:16-22).

De beelden die dit weergeven zijn:

C.J. van den Boogert
in: Vrede over Israël
jaargang 50, nr. 3
mei 2006