HOSEA 1 - Hos 1 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -

- bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Hos : overzicht , Hos : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Hos : commentaar ,

Overzicht : Hos 1 - Hos 2 - Hos 3 - Hos 4 - Hos 5 - Hos 6 - Hos 7 - Hos 8 - Hos 9 - Hos 10 - Hos 11 - Hos 12 - Hos 13 - Hos 14 -
Tekstuitleg per pericope
Tekstuitleg vers per vers : Hos 1,1 - Hos 1,2 - Hos 1,3 - Hos 1,4 - Hos 1,5 - Hos 1,6 - Hos 1,7 - Hos 1,8 - Hos 1,9 -
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984 bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Hos 1,1 - Hos 1,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1logos kuriou os egenèthè pros ôsèe ton tou beèri en èmerais oziou kai iôatham kai achaz kai ezekiou basileôn iouda kai en èmerais ieroboam uiou iôas basileôs israèl        [1] Het* woord van de heer dat gericht is tot Hosea, de zoon van Beëri, tijdens de periode dat Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia over Juda regeerden, en Jerobeam, de zoon van Joas, over Israël.   [1] Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Hosea, de zoon van Beëri, toen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia in Juda regeerden, en Jerobeam, de zoon van Joas, koning was in Israël.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. - 2. dëbhar JHWH (woord van JHWH) . Tenach (77) . 12 kl. Prof. (15) : (1) Hos 1,1 . (2) Jl 1,1 . (3) Am 8,12 . (4) Jon 1,1 . (5) Mi 1,1 . (6) Sef 1,1 . (7) Sef 2,5 . (8) Hag 1,3 . (9) Hag 2,1 . (10) Hag 2,10 . (11) Zach 4,6 . (12) Zach 7,4 . (13) Zach 7,8 . (14) Zach 8,1 . (15) Zach 8,18 .

10. `uzzijjâh (Uzzia) . Taalgebruik in Tenach : `uzzijjâh (Uzzia) . Persoonsnaam . Uzzia (in de bijbel wordt ook de naam Azarja gebruikt) was koning van het koninkrijk Juda . Hij werd door het volk van Juda als opvolger van zijn vader Amasja (796-782) benoemd . Zijn regeerperiode wordt tegenwoordig gedateerd van 783 v.Chr. tot 742 v.Chr. of van 767 v.Chr. tot 740 v.Chr.. Tijdgenoot is Jerobeam II (787-747) , koning van Israël . Tenach (6) : (1) 2 K 15,30 . (2) Hos 1,1 . (3) Am 1,1 . (4) Zach 14,5 . (5) Neh 11,4 . (6) 1 Kr 6,9 .

9. - 10. bîme(j) `uzzijjâh (in de dagen van Uzzia) . Tenach (3) : (1) Hos 1,1 . (2) Am 1,1 . (3) Zach 14,5 .

Hos 1,2 - Hos 1,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2archè logou kuriou pros ôsèe kai eipen kurios pros ôsèe badize labe seautô gunaika porneias kai tekna porneias dioti ekporneuousa ekporneusei è gè apo opisthen tou kuriou        [2] Hier beginnen de woorden van de heer tot Hosea. De heer sprak tot Hosea: ‘U moet een hoerige* vrouw trouwen en hoerenkinderen bij haar verwekken, want werkelijk, het land loopt door zijn overspel van de heer weg.’   [2] Zo begon de HEER te spreken tegen Hosea. De HEER zei tegen hem: ‘Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar, want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de HEER af te keren.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 1,3 - Hos 1,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai eporeuthè kai elaben tèn gomer thugatera debèlaim kai sunelaben kai eteken autô uion        [3] Daarop trouwde Hosea met Gomer, een dochter van Diblaïm; zij werd zwanger en baarde een zoon.   [3] Daarop trouwde Hosea met Gomer, de dochter van Diblaïm. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon,      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 1,4 - Hos 1,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai eipen kurios pros auton kaleson to onoma autou iezrael dioti eti mikron kai ekdikèsô to aima tou iezrael epi ton oikon iou kai katapausô basileian oikou israèl        [4] Nu sprak de heer tot hem: ‘Geef hem de naam Jizreël* – God-zal-zaaien – want over een korte periode wreek Ik het bloedbad* van Jizreël op het huis Jehu en maak Ik een einde aan het koningschap in het huis Israël.   [4] en de HEER zei tegen Hosea: ‘Noem hem Jizreël, want binnenkort zal ik het koningshuis van Jehu ter verantwoording roepen voor de moorden bij Jizreël en een einde maken aan het koningschap in Israël.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 1,5 - Hos 1,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai estai en tè èmera ekeinè suntripsô to toxon tou israèl en tè koiladi tou iezrael       [5] Op die dag zal het gebeuren dat Ik in de vlakte van Jizreël de boog van Israël breek.’   [5] Op die dag zal ik Israëls wapentuig breken in de vallei van Jizreël.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

4. act. qal perf. 1ste pers. enk. wësjâbharthî (en ik verpletter) van het werkw. sjâbhar (breken, verpletteren) Taalgebruik in Tenach : sjâbhar (breken, verpletteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 43 OF 502 (2 X 251) . Structuur : 3 - 2 - 2 . Tenach (7) : (1) Lv 26,19 . (2) Ez 5,16 . (3) Ez 14,13 . (4) Ez 30,22 . (5) Ez 30,24 . (6) Hos 1,5 . (7) Am 1,5 .

Hos 1,6 - Hos 1,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai sunelaben eti kai eteken thugatera kai eipen autô kaleson to onoma autès ouk-èleèmenè dioti ou mè prosthèsô eti eleèsai ton oikon tou israèl all' è antitassomenos antitaxomai autois        [6] De vrouw werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. Daarop sprak de heer tot Hosea: ‘Geef haar de naam Lo-Ruchama – Geen-medelijden – want Ik heb niet langer medelijden met het huis Israël: Ik vaag het helemaal weg.   [6] Gomer werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. Toen zei de HEER tegen Hosea: ‘Noem haar Lo-Ruchama,* want ik zal me niet nog eens over het volk van Israël ontfermen – alsof ik hun steeds zou moeten vergeven.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 1,7 - Hos 1,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7tous de uious iouda eleèsô kai sôsô autous en kuriô theô autôn kai ou sôsô autous en toxô oude en romfaia oude en polemô oude en armasin oude en ippois oude en ippeusin        [7] Met* het huis Juda zal Ik echter medelijden blijven hebben en Ik zal het redden, door de heer hun God; Ik zal het niet redden door boog en door zwaard en door oorlog, niet door paarden en door ruiters.’   [7] Maar over het volk van Juda zal ik me wel ontfermen; ik, de HEER, hun God, zal hen bevrijden door mijn macht, niet door het geweld van boog en zwaard of door paarden en ruiters.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 1,8 - Hos 1,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai apegalaktisen tèn ouk-èleèmenèn kai sunelaben eti kai eteken uion        [8] Toen de vrouw opgehouden had Lo-Ruchama te voeden, werd zij zwanger en baarde een zoon.   [8] Toen Gomer Lo-Ruchama niet langer de borst gaf, werd ze weer zwanger en baarde een zoon.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 1,9 - Hos 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai eipen kaleson to onoma autou ou-laos-mou dioti umeis ou laos mou kai egô ouk eimi umôn         [9] Toen sprak de heer: ‘Geef hem de naam Lo-Ammi* – Niet-mijn-volk – want u bent niet langer mijn volk en Ik ben er niet langer voor u.’   [9] Toen zei de HEER: ‘Noem hem Lo-Ammi,* want jullie zijn mijn volk niet meer en ik zal er voor jullie niet meer zijn.’     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


LXX

1logos kuriou os egenèthè pros ôsèe ton tou beèri en èmerais oziou kai iôatham kai achaz kai ezekiou basileôn iouda kai en èmerais ieroboam uiou iôas basileôs israèl2archè logou kuriou pros ôsèe kai eipen kurios pros ôsèe badize labe seautô gunaika porneias kai tekna porneias dioti ekporneuousa ekporneusei è gè apo opisthen tou kuriou3kai eporeuthè kai elaben tèn gomer thugatera debèlaim kai sunelaben kai eteken autô uion4kai eipen kurios pros auton kaleson to onoma autou iezrael dioti eti mikron kai ekdikèsô to aima tou iezrael epi ton oikon iou kai katapausô basileian oikou israèl5kai estai en tè èmera ekeinè suntripsô to toxon tou israèl en tè koiladi tou iezrael6kai sunelaben eti kai eteken thugatera kai eipen autô kaleson to onoma autès ouk-èleèmenè dioti ou mè prosthèsô eti eleèsai ton oikon tou israèl all' è antitassomenos antitaxomai autois7tous de uious iouda eleèsô kai sôsô autous en kuriô theô autôn kai ou sôsô autous en toxô oude en romfaia oude en polemô oude en armasin oude en ippois oude en ippeusin8kai apegalaktisen tèn ouk-èleèmenèn kai sunelaben eti kai eteken uion9kai eipen kaleson to onoma autou ou-laos-mou dioti umeis ou laos mou kai egô ouk eimi umôn