HOSEA 2 - Hos 2 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 2 -

- bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Hos : overzicht , Hos : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Hos : commentaar ,

Overzicht : Hos 1 - Hos 2 - Hos 3 - Hos 4 - Hos 5 - Hos 6 - Hos 7 - Hos 8 - Hos 9 - Hos 10 - Hos 11 - Hos 12 - Hos 13 - Hos 14 -
Tekstuitleg per pericope
Tekstuitleg vers per vers : Hos 2,1 - Hos 2,2 - Hos 2,3 - Hos 2,4 - Hos 2,5 - Hos 2,6 - Hos 2,7 - Hos 2,8 - Hos 2,9 - Hos 2,10 - Hos 2,11 - Hos 2,12 - Hos 2,13 - Hos 2,14 - Hos 2,15 - Hos 2,16 - Hos 2,17 - Hos 2,18 - Hos 2,19 - Hos 2,20 - Hos 2,21 - Hos 2,22 - Hos 2,23 - Hos 2,24 - Hos 2,25 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Hos 2,1 - Hos 2,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai èn o arithmos tôn uiôn israèl ôs è ammos tès thalassès è ouk ekmetrèthèsetai oude exarithmèthèsetai kai estai en tô topô ou errethè autois ou laos mou umeis ekei klèthèsontai uioi theou zôntos               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,1 .

Hos 2,2 - Hos 2,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai sunachthèsontai oi uioi iouda kai oi uioi israèl epi to auto kai thèsontai eautois archèn mian kai anabèsontai ek tès gès oti megalè è èmera tou iezrael               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,2 .

Hos 2,3 - Hos 2,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3eipate tô adelfô umôn laos-mou kai tè adelfè umôn èleèmenè               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,3 .

Hos 2,4 - Hos 2,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4krithète pros tèn mètera umôn krithète oti autè ou gunè mou kai egô ouk anèr autès kai exarô tèn porneian autès ek prosôpou mou kai tèn moicheian autès ek mesou mastôn autès      1 Twist tegen ulieder moeder, twist, omdat zij Mijn vrouw niet is, en Ik haar Man niet ben; en laat ze haar hoererijen van haar aangezicht, en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen.       1 ¶ (2:4) Klaagt uw moeder aan, verwijt haar dat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet mag zijn; opdat ze die hoerigheid van haar laat wijken van haar aanschijn, en haar echtbrekerij van tussen haar borsten;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,4 .

Hos 2,5 - Hos 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5opôs an ekdusô autèn gumnèn kai apokatastèsô autèn kathôs èmera geneseôs autès kai thèsomai autèn ôs erèmon kai taxô autèn ôs gèn anudron kai apoktenô autèn en dipsei     2 Opdat Ik ze niet naakt uitstrope, en zette ze als ten dage, toen zij geboren werd; ja, make ze als een woestijn, en zette ze als een dor land, en dode ze door dorst;      2 (2:5) anders moet ik haar naakt uitkleden en haar zo laten als op de dag dat zij werd gebaard,– haar neerleggen als de woestijn, haar neerzetten als dor land en haar laten doodgaan van dorst;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,5 .

Hos 2,6 - Hos 2,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai ta tekna autès ou mè eleèsô oti tekna porneias estin      3 (En Mij harer kinderen niet ontferme, omdat zij kinderen der hoererijen zijn.       3 (2:6) over haar kinderen ontferm ik mij dan niet,– want kinderen uit hoererij zijn dat;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,6 .

Hos 2,7 - Hos 2,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7oti exeporneusen è mètèr autôn katèschunen è tekousa auta eipen gar akolouthèsô opisô tôn erastôn mou tôn didontôn moi tous artous mou kai to udôr mou kai ta imatia mou kai ta othonia mou kai to elaion mou kai panta osa moi kathèkei      4 Want hunlieder moeder hoereert, die henlieden ontvangen heeft, handelt schandelijk; want zij zegt: Ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven.       4 (2:7) want hun moeder heeft gehoereerd, schandelijk heeft zich gedragen die zwanger werd van hen; want zij heeft gezegd: ik zal gaan mijn minnaars achterna, die mij geven mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn dranken!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,7 .

9. ´achäre(j) (achter) . Taalgebruik in Tenach : ´achäre(j) (achter) . Getalwaarde : aleph = 1 , chet = 8 , resj = 20 of 200 , jod = 10 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 219 (3 X 73) . Structuur : 1 - 8 - 2 - 1 . Tenakh (294) . Pentateuch (80) . Eerdere Profeten (134) . Latere Profeten (37) . 12 Kleine Profeten (5) : (1) Hos 2,7 . (2) Hos 2,15 . (3) Hos 5,11 . (4) Hos 11,10 . (5) Jl 3,1 . Geschriften (38) .

Hos 2,8 - Hos 2,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8dia touto idou egô frassô tèn odon autès en skolopsin kai anoikodomèsô tas odous autès kai tèn tribon autès ou mè eurè      5 Daarom, ziet, Ik zal uw weg met doornen betuinen, en Ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden.       5 (2:8) Zie, daarom ga ik haar weg omheinen met doornstruiken,– en zal ik tegen haar een muur opmetselen, en zij zal haar paden niet meer vinden;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,8 .

Hos 2,9 - Hos 2,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai katadiôxetai tous erastas autès kai ou mè katalabè autous kai zètèsei autous kai ou mè eurè autous kai erei poreusomai kai epistrepsô pros ton andra mou ton proteron oti kalôs moi èn tote è nun      6 En zij zal haar boelen nalopen, maar dezelve niet aantreffen; en zij zal hen zoeken, maar niet vinden; dan zal zij zeggen: Ik zal henengaan, en keren weder tot mijn vorigen Man, want toen was mij beter dan nu.      6 ¶ (2:9) zal zij haar minnaars najagen, zij zal ze niet bereiken, zij zal hen zoeken en niet vinden; zeggen zal zij dan: ik ga heen en keer terug naar mijn eerste man, want toen had ik het beter dan nu!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,9 .

Hos 2,10 - Hos 2,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai autè ouk egnô oti egô dedôka autè ton siton kai ton oinon kai to elaion kai argurion eplèthuna autè autè de argura kai chrusa epoièsen tè baal      7 Zij bekent toch niet, dat Ik haar het koren, en den most, en de olie gegeven heb, en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot den Baäl gebruikt hebben.      7 (2:10) Maar toen heeft ze niet willen weten dat ík het was die haar koren, most en persolie gaf,– en haar overvloedig voorzag van zilver en goud dat ze aan de baäl hebben verdaan!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,10 .

Hos 2,11 - Hos 2,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11dia touto epistrepsô kai komioumai ton siton mou kath' ôran autou kai ton oinon mou en kairô autou kai afeloumai ta imatia mou kai ta othonia mou tou mè kaluptein tèn aschèmosunèn autès      8 Daarom zal Ik wederkomen, en Mijn koren wegnemen op zijn tijd, en Mijn most op zijn gezetten tijd; en Ik zal wegrukken Mijn wol en Mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken.      8 (2:11) Daarom keer ik om en zal ik mijn koren wegnemen op zijn tijd, en mijn most op zijn getij; wegrukken zal ik mijn wol en mijn vlas die haar naaktheid bedekken;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,11 .

Hos 2,12 - Hos 2,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai nun apokalupsô tèn akatharsian autès enôpion tôn erastôn autès kai oudeis ou mè exelètai autèn ek cheiros mou      9 En nu zal Ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen harer boelen; en niemand zal haar uit Mijn hand verlossen.       9 (2:12) ik zal nú voor de ogen van haar minnaars haar schaamte ontbloten; niemand zal haar wegrukken uit mijn hand;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,12 .

Hos 2,13 - Hos 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai apostrepsô pasas tas eufrosunas autès eortas autès kai tas noumènias autès kai ta sabbata autès kai pasas tas panègureis autès      10 En Ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden, en haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden.       10 (2:13) ik zal haar vrolijkheid laten ophouden, haar feest, haar nieuwemaansdag haar sabbat,– en elk samenkomstgetij;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,13 .

 

Hos 2,14 - Hos 2,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai afaniô ampelon autès kai tas sukas autès osa eipen misthômata mou tauta estin a edôkan moi oi erastai mou kai thèsomai auta eis marturion kai katafagetai auta ta thèria tou agrou kai ta peteina tou ouranou kai ta erpeta tès gès      11 En Ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgeboom, waarvan zij zegt: Deze zijn mij een hoerenloon, dat mij mijn boelen gegeven hebben; maar Ik zal ze stellen tot een woud, en het wild gedierte des velds zal ze vreten.       11 (2:14) verwoesten zal ik haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan zij heeft gezegd: die zijn een gift aan mij die mijn minnaars mij hebben gegeven! Maken zal ik ze tot een woud, en kaalvreten zal hen wat in het wild leeft op het veld;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,14 .

Hos 2,15 - Hos 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai ekdikèsô ep' autèn tas èmeras tôn baalim en ais epethuen autois kai perietitheto ta enôtia autès kai ta kathormia autès kai eporeueto opisô tôn erastôn autès emou de epelatheto legei kurios     12 En Ik zal over haar bezoeken de dagen des Baäls, waarin zij dien gerookt heeft, en zich versierd met haar voorhoofdsiersel, en haar halssieraad, en is haar boelen nagegaan, maar heeft Mij vergeten, spreekt de HEERE.      12 (2:15) bezoeking zal ik aan haar doen voor de dagen van de baäls, waarop zij wierookte voor hen, zich tooide met haar neusring en haar halsketting en haar minnaars achternaging,– en mij vergat!, is de tijding van de ENE. •    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,15 .

13. ´achäre(j) (achter) . Taalgebruik in Tenach : ´achäre(j) (achter) . Getalwaarde : aleph = 1 , chet = 8 , resj = 20 of 200 , jod = 10 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 219 (3 X 73) . Structuur : 1 - 8 - 2 - 1 . Tenakh (294) . Pentateuch (80) . Eerdere Profeten (134) . Latere Profeten (37) . 12 Kleine Profeten (5) : (1) Hos 2,7 . (2) Hos 2,15 . (3) Hos 5,11 . (4) Hos 11,10 . (5) Jl 3,1 . Geschriften (38) .

Hos 2,16 - Hos 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16dia touto idou egô planô autèn kai taxô autèn eis erèmon kai lalèsô epi tèn kardian autès      13 Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn; en Ik zal naar haar hart spreken.   [16] En* daarom lok Ik haar binnenkort weer naar Mij toe, zorg Ik dat zij naar de woestijn gaat en spreek Ik tot haar hart.  [16] Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken.  13 (2:16) Daarom… zie, ik ga haar verleiden en zal met haar gaan naar de woestijn; ik zal spreken tot haar hart;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,16 .

Hos 2,17 - Hos 2,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai dôsô autè ta ktèmata autès ekeithen kai tèn koilada achôr dianoixai sunesin autès kai tapeinôthèsetai ekei kata tas èmeras nèpiotètos autès kai kata tas èmeras anabaseôs autès ek gès aiguptou      14 En Ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het dal Achor, tot een deur der hoop; en aldaar zal zij zingen, als in de dagen harer jeugd, en als ten dage, toen zij optoog uit Egypteland.   [17] Vervolgens geef Ik haar de wijngaarden terug en maak Ik het Achordal* tot een poort van hoop. Daar zal zij weer antwoorden, zoals in de dagen van haar jeugd, toen zij optrok uit Egypte*. U bent mijn volk   [17] Daar zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven, het Achordal maak ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte.  14 ¶ (2:17) geven zal ik haar haar wijngaarden, van dáár uit, en het dal Achor,– sloop, maak ik tot een poort van hoop; eenmaal daar zal zij antwoorden* als in de dagen van haar jeugd, als ten dage dat zij opklom uit het land Egypte   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,17 .

Hos 2,18 - Hos 2,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai estai en ekeinè tè èmera legei kurios kalesei me o anèr mou kai ou kalesei me eti baalim      15 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE, dat gij Mij noemen zult: Mijn Man; en Mij niet meer noemen zult: Mijn Baäl!   [18] Op die dag – godsspraak van de heer – zult u tot Mij roepen: ‘Mijn man!’ Nooit meer roept u Mij dan toe: ‘Mijn Baäl!’  [18] Dan, op die dag – spreekt de HEER –, zul je zeggen: ‘Jij bent mijn man,’ en daarbij is geen wanklank meer te horen.  . •• 15 (2:18) Geschieden zal het te dien dage, is de tijding van de ENE, dat zij tot mij roept ‘mijn man’, – en niet meer tot mij roept ‘mijn Baäl!’   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,18 .

2. - 3. bajjôm hahû´ (op die dag) . Tenach (20) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Hos 2,18 . (2) Jl 4,18 . (3) Mi 5,9 . (4) Sef 1,10 . (5) Zach 12,3 . (6) Zach 13,2 .

1. - 3. wëhâjâh bajjôm hahû´ (en het zal zijn op die dag) . Tenach (9) : (1) Jr 4,9 . (2) Jr 30,8 . (3) Ez 39,11 . (4) Hos 2,18 . (5) Jl 4,18 . (6) Mi 5,9 . (7) Sef 1,10 . (8) Zach 12,3 . (9) Zach 13,2 .

Hos 2,19 - Hos 2,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19kai exarô ta onomata tôn baalim ek stomatos autès kai ou mè mnèsthôsin ouketi ta onomata autôn      16 En Ik zal de namen der Baäls van haar mond wegdoen; zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden.   [19] Dan zal Ik de namen van de baäls uit haar mond verwijderen: zij zullen nooit meer bij naam genoemd worden.  [19] De namen van de Baäls zul je niet meer in de mond nemen, ze zullen niet langer worden gehoord.  16 (2:19) Doen wijken zal ik de namen van de baäls uit haar mond,– er zal nooit meer met hun naam aan hen worden gedacht.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,19 .

Hos 2,20 - Hos 2,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20kai diathèsomai autois en ekeinè tè èmera diathèkèn meta tôn thèriôn tou agrou kai meta tôn peteinôn tou ouranou kai meta tôn erpetôn tès gès kai toxon kai romfaian kai polemon suntripsô apo tès gès kai katoikiô se ep' elpidi      17 En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems; en Ik zal den boog, en het zwaard, en den krijg van de aarde verbreken, en zal hen in zekerheid doen nederliggen.   [20] Op die dag zal Ik ten bate van hen een verbond* sluiten, met de dieren* op het veld, met de vogels in de lucht en met de kruipende dieren op de grond. Boog en zwaard en oorlog sla Ik het land uit en in veiligheid laat Ik hen wonen.  [20] Op die dag sluit ik voor mijn kinderen een verbond met de dieren van het veld en met alles wat vliegt en kruipt. Ik maak een einde aan het geweld van boog en zwaard in hun land, zodat ze in rust en vrede kunnen leven.   17 (2:20) Smeden zal ik voor hen te dien dage een verbond met wat in het wild leeft op het veld, met wat vliegt langs de hemel en met wat kruipt over de grond; boog en zwaard en oorlog zal ik wegbreken uit het land, en ik zal hen daar doen neerliggen in veiligheid.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,20 .

1. - 3. wëkhârathî lâhem bërîth (ik zal met hen een verbond sluiten) . Tenach (4) : (1) Jr 32,40 . (2) Ez 34,25 . (3) Ez 37,26 . (4) Hos 2,20 .

Hos 2,21 - Hos 2,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kai mnèsteusomai se emautô eis ton aiôna kai mnèsteusomai se emautô en dikaiosunè kai en krimati kai en eleei kai en oiktirmois      18 En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden.   [21] Ik neem u als mijn bruid, voor altijd, als mijn bruid, in recht en gerechtigheid, in goedheid* en mededogen,  [21] Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zal je hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming.   18 (2:21) Ik wil jou voor mij werven voor eeuwig; ik wil jou voor mij werven met gerechtigheid en recht, met vriendschap en ontferming;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,21 .

Hos 2,22 - Hos 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22kai mnèsteusomai se emautô en pistei kai epignôsè ton kurion     19 (En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE kennen.  [22] als mijn bruid, in trouw: dan zult u de heer* leren kennen.   [22] Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw, en jij zult de HEER toegewijd zijn.   19 (2:22) ik wil je voor mij werven met trouw; je zult de ENE leren kennen!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,22 .

Hos 2,23 - Hos 2,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23kai estai en ekeinè tè èmera legei kurios epakousomai tô ouranô kai o ouranos epakousetai tè gè      20 (En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, spreekt de HEERE; Ik zal den hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren.       20 (2:23) Geschieden zal het te dien dage: ik zal antwoorden, is de tijding van de ENE, ik zal de hemelen antwoorden en zíj zullen de aarde antwoorden;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,23 .

Hos 2,24 - Hos 2,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24kai è gè epakousetai ton siton kai ton oinon kai to elaion kai auta epakousetai tô iezrael      21 En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders den most en de olie; en die zullen Jizreël verhoren.      21 (2:24) en de aarde zal het koren, de most en de persolie antwoorden,– en die zullen Jizreël,– God zaait, beantwoorden;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,24 .

Hos 2,25 - Hos 2,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25kai sperô autèn emautô epi tès gès kai eleèsô tèn ouk-èleèmenèn kai erô tô ou-laô-mou laos mou ei su kai autos erei kurios o theos mou ei su     22 En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal Mij ontfermen over Lo-ruchama; en Ik zal zeggen tot Lo-ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat zal zeggen: O, mijn God!       22 (2:25) ik zal haar voor mij zaaien in het land en zal mij ontfermen over Lo Roechama,– geen ontferming; zeggen zal ik tot Lo Ami,– geen gemeente van mij: mijn gemeente ben jij!, en hij zal zeggen: God–over–mij!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 2,25 .


LXX
1kai èn o arithmos tôn uiôn israèl ôs è ammos tès thalassès è ouk ekmetrèthèsetai oude exarithmèthèsetai kai estai en tô topô ou errethè autois ou laos mou umeis ekei klèthèsontai uioi theou zôntos2kai sunachthèsontai oi uioi iouda kai oi uioi israèl epi to auto kai thèsontai eautois archèn mian kai anabèsontai ek tès gès oti megalè è èmera tou iezrael3eipate tô adelfô umôn laos-mou kai tè adelfè umôn èleèmenè4krithète pros tèn mètera umôn krithète oti autè ou gunè mou kai egô ouk anèr autès kai exarô tèn porneian autès ek prosôpou mou kai tèn moicheian autès ek mesou mastôn autès5opôs an ekdusô autèn gumnèn kai apokatastèsô autèn kathôs èmera geneseôs autès kai thèsomai autèn ôs erèmon kai taxô autèn ôs gèn anudron kai apoktenô autèn en dipsei6kai ta tekna autès ou mè eleèsô oti tekna porneias estin7oti exeporneusen è mètèr autôn katèschunen è tekousa auta eipen gar akolouthèsô opisô tôn erastôn mou tôn didontôn moi tous artous mou kai to udôr mou kai ta imatia mou kai ta othonia mou kai to elaion mou kai panta osa moi kathèkei8dia touto idou egô frassô tèn odon autès en skolopsin kai anoikodomèsô tas odous autès kai tèn tribon autès ou mè eurè9kai katadiôxetai tous erastas autès kai ou mè katalabè autous kai zètèsei autous kai ou mè eurè autous kai erei poreusomai kai epistrepsô pros ton andra mou ton proteron oti kalôs moi èn tote è nun10kai autè ouk egnô oti egô dedôka autè ton siton kai ton oinon kai to elaion kai argurion eplèthuna autè autè de argura kai chrusa epoièsen tè baal11dia touto epistrepsô kai komioumai ton siton mou kath' ôran autou kai ton oinon mou en kairô autou kai afeloumai ta imatia mou kai ta othonia mou tou mè kaluptein tèn aschèmosunèn autès12kai nun apokalupsô tèn akatharsian autès enôpion tôn erastôn autès kai oudeis ou mè exelètai autèn ek cheiros mou13kai apostrepsô pasas tas eufrosunas autès eortas autès kai tas noumènias autès kai ta sabbata autès kai pasas tas panègureis autès14kai afaniô ampelon autès kai tas sukas autès osa eipen misthômata mou tauta estin a edôkan moi oi erastai mou kai thèsomai auta eis marturion kai katafagetai auta ta thèria tou agrou kai ta peteina tou ouranou kai ta erpeta tès gès15kai ekdikèsô ep' autèn tas èmeras tôn baalim en ais epethuen autois kai perietitheto ta enôtia autès kai ta kathormia autès kai eporeueto opisô tôn erastôn autès emou de epelatheto legei kurios16dia touto idou egô planô autèn kai taxô autèn eis erèmon kai lalèsô epi tèn kardian autès17kai dôsô autè ta ktèmata autès ekeithen kai tèn koilada achôr dianoixai sunesin autès kai tapeinôthèsetai ekei kata tas èmeras nèpiotètos autès kai kata tas èmeras anabaseôs autès ek gès aiguptou18kai estai en ekeinè tè èmera legei kurios kalesei me o anèr mou kai ou kalesei me eti baalim19kai exarô ta onomata tôn baalim ek stomatos autès kai ou mè mnèsthôsin ouketi ta onomata autôn20kai diathèsomai autois en ekeinè tè èmera diathèkèn meta tôn thèriôn tou agrou kai meta tôn peteinôn tou ouranou kai meta tôn erpetôn tès gès kai toxon kai romfaian kai polemon suntripsô apo tès gès kai katoikiô se ep' elpidi21kai mnèsteusomai se emautô eis ton aiôna kai mnèsteusomai se emautô en dikaiosunè kai en krimati kai en eleei kai en oiktirmois22kai mnèsteusomai se emautô en pistei kai epignôsè ton kurion23kai estai en ekeinè tè èmera legei kurios epakousomai tô ouranô kai o ouranos epakousetai tè gè24kai è gè epakousetai ton siton kai ton oinon kai to elaion kai auta epakousetai tô iezrael25kai sperô autèn emautô epi tès gès kai eleèsô tèn ouk-èleèmenèn kai erô tô ou-laô-mou laos mou ei su kai autos erei kurios o theos mou ei su


VULGAAT

1 dicite fratribus vestris Populus meus et sorori vestrae Misericordiam consecuta 2 iudicate matrem vestram iudicate quoniam ipsa non uxor mea et ego non vir eius auferat fornicationes suas a facie sua et adulteria sua de medio uberum suorum 3 ne forte expoliem eam nudam et statuam eam secundum diem nativitatis suae et ponam eam quasi solitudinem et statuam eam velut terram inviam et interficiam eam siti 4 et filiorum illius non miserebor quoniam filii fornicationum sunt 5 quia fornicata est mater eorum confusa est quae concepit eos quia dixit vadam post amatores meos qui dant panes mihi et aquas meas lanam meam et linum meum oleum meum et potum meum 6 propter hoc ecce ego sepiam viam tuam spinis et sepiam eam maceria et semitas suas non inveniet 7 et sequetur amatores suos et non adprehendet eos et quaeret eos et non inveniet et dicet vadam et revertar ad virum meum priorem quia bene mihi erat tunc magis quam nunc 8 et haec nescivit quia ego dedi ei frumentum et vinum et oleum et argentum multiplicavi ei et aurum quae fecerunt Baal 9 idcirco convertar et sumam frumentum meum in tempore suo et vinum meum in tempore suo et liberabo lanam meam et linum meum quae operiebant ignominiam eius 10 et nunc revelabo stultitiam eius in oculis amatorum eius et vir non eruet eam de manu mea 11 et cessare faciam omne gaudium eius sollemnitatem eius neomeniam eius sabbatum eius et omnia festa tempora eius 12 et corrumpam vineam eius et ficum eius de quibus dixit mercedes hae meae sunt quas dederunt mihi amatores mei et ponam eam in saltu et comedet illam bestia agri 13 et visitabo super eam dies Baalim quibus accendebat incensum et ornabatur inaure sua et monili suo et ibat post amatores suos et mei obliviscebatur dicit Dominus 14 propter hoc ecce ego lactabo eam et ducam eam in solitudinem et loquar ad cor eius 15 et dabo ei vinitores eius ex eodem loco et vallem Achor ad aperiendam spem et canet ibi iuxta dies iuventutis suae et iuxta dies ascensionis suae de terra Aegypti 16 et erit in die illo ait Dominus vocabit me Vir meus et non vocabit me ultra Baali 17 et auferam nomina Baalim de ore eius et non recordabitur ultra nominis eorum 18 et percutiam eis foedus in die illa cum bestia agri et cum volucre caeli et cum reptili terrae et arcum et gladium et bellum conteram de terra et dormire eos faciam fiducialiter 19 et sponsabo te mihi in sempiternum et sponsabo te mihi in iustitia et iudicio et in misericordia et miserationibus 20 et sponsabo te mihi in fide et scies quia ego Dominus 21 et erit in illa die exaudiam dicit Dominus exaudiam caelos et illi exaudient terram 22 et terra exaudiet triticum et vinum et oleum et haec exaudient Hiezrahel 23 et seminabo eam mihi in terram et miserebor eius quae fuit absque misericordia 24 et dicam non populo meo populus meus tu et ipse dicet Dominus meus es tu