HOSEA , Hos -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -
- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T.
: N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

Hos : overzicht , Hos : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Hos : commentaar ,

Overzicht : Hos 1 - Hos 2 - Hos 3 - Hos 4 - Hos 5 - Hos 6 - Hos 7 - Hos 8 - Hos 9 - Hos 10 - Hos 11 - Hos 12 - Hos 13 - Hos 14 -
Tekstuitleg per pericope
Tekstuitleg vers per vers - Hos 5,1 - Hos 5,2 - Hos 5,3 - Hos 5,4 - Hos 5,5 - Hos 5,6 - Hos 5,7 - Hos 5,8 - Hos 5,9 - Hos 5,10 - Hos 5,11 - Hos 5,12 - Hos 5,13 - Hos 5,14 - Hos 5,15 -
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984 bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Hos 5,1-7 . Aanklacht tegen priesters en leiders - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 5,1 - Hos 5,2 - Hos 5,3 - Hos 5,4 - Hos 5,5 - Hos 5,6 - Hos 5,7 - Hos 5,8 - Hos 5,9 - Hos 5,10 - Hos 5,11 - Hos 5,12 - Hos 5,13 - Hos 5,14 - Hos 5,15 -

Hos 5,1 - Hos 5,1 : Aanklacht tegen priesters en leiders - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 5,1 - Hos 5,2 - Hos 5,3 - Hos 5,4 - Hos 5,5 - Hos 5,6 - Hos 5,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1akousate tauta oi iereis kai prosechete oikos israèl kai o oikos tou basileôs enôtizesthe dioti pros umas estin to krima oti pagis egenèthète tè skopia kai ôs diktuon ektetamenon epi to itaburion      1 Hoort dit, gij priesters! en merkt op, gij huis Israëls! en neemt ter oren, gij huis des konings! want ulieden gaat dit oordeel aan, omdat gij een strik zijt geworden te Mizpa, en een uitgespannen net op Thabor.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 5,2 - Hos 5,2 : Aanklacht tegen priesters en leiders - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 5,1 - Hos 5,2 - Hos 5,3 - Hos 5,4 - Hos 5,5 - Hos 5,6 - Hos 5,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2o oi agreuontes tèn thèran katepèxan egô de paideutès umôn      2 En die afwijken, verdiepen zich om te slachten; maar Ik zal hun allen een tuchtmeester zijn.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 5,3 - Hos 5,3 : Aanklacht tegen priesters en leiders - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 5,1 - Hos 5,2 - Hos 5,3 - Hos 5,4 - Hos 5,5 - Hos 5,6 - Hos 5,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3egô egnôn ton efraim kai israèl ouk apestin ap' emou dioti nun exeporneusen efraim emianthè israèl      3 Ik ken Efraïm, en Israël is voor Mij niet verborgen; dat gij, o Efraïm! nu hoereert, en Israël verontreinigd is.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 5,4 - Hos 5,4 : Aanklacht tegen priesters en leiders - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 5,1 - Hos 5,2 - Hos 5,3 - Hos 5,4 - Hos 5,5 - Hos 5,6 - Hos 5,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4ouk edôkan ta diaboulia autôn tou epistrepsai pros ton theon autôn oti pneuma porneias en autois estin ton de kurion ouk epegnôsan      4 Zij stellen hun handelingen niet aan, om zich tot hun God te bekeren; want de geest der hoererijen is in het midden van hen, en den HEERE kennen zij niet.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 5,5 - Hos 5,5 : Aanklacht tegen priesters en leiders - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 5,1 - Hos 5,2 - Hos 5,3 - Hos 5,4 - Hos 5,5 - Hos 5,6 - Hos 5,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai tapeinôthèsetai è ubris tou israèl eis prosôpon autou kai israèl kai efraim asthenèsousin en tais adikiais autôn kai asthenèsei kai ioudas met' autôn     5 Dies zal Israël hovaardij in zijn aangezicht getuigen; en Israël en Efraïm zullen vallen door hun ongerechtigheid; ook zal Juda met hen vallen.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 5,6 - Hos 5,6 : Aanklacht tegen priesters en leiders - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 5,1 - Hos 5,2 - Hos 5,3 - Hos 5,4 - Hos 5,5 - Hos 5,6 - Hos 5,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6meta probatôn kai moschôn poreusontai tou ekzètèsai ton kurion kai ou mè eurôsin auton oti exeklinen ap' autôn      6 Met hun schapen, en met hun runderen zullen zij dan gaan, om den HEERE te zoeken, maar niet vinden; Hij heeft Zich van hen onttrokken.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 5,7 - Hos 5,7 : Aanklacht tegen priesters en leiders - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 5,1 - Hos 5,2 - Hos 5,3 - Hos 5,4 - Hos 5,5 - Hos 5,6 - Hos 5,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7oti ton kurion egkatelipon oti tekna allotria egennèthèsan autois nun katafagetai autous è erusibè kai tous klèrous autôn      7 Zij hebben trouwelooslijk gehandeld tegen den HEERE; want zij hebben vreemde kinderen gewonnen; nu zal hen de nieuwe maand verteren met hun delen.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- Hos 5,8-14 . Zij lopen ijdelheden na - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 --Hos 5,8 - Hos 5,9 - Hos 5,10 - Hos 5,11 - Hos 5,12 - Hos 5,13 - Hos 5,14 -

Hos 5,8 - Hos 5,8 : Zij lopen ijdelheden na - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 --Hos 5,8 - Hos 5,9 - Hos 5,10 - Hos 5,11 - Hos 5,12 - Hos 5,13 - Hos 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8salpisate salpiggi epi tous bounous èchèsate epi tôn upsèlôn kèruxate en tô oikô ôn exestè beniamin      8 Blaast de bazuin te Gibea, de trompet te Rama; roept luide te Beth-aven; achter u, Benjamin!         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 5,9 - Hos 5,9 : Zij lopen ijdelheden na - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 --Hos 5,8 - Hos 5,9 - Hos 5,10 - Hos 5,11 - Hos 5,12 - Hos 5,13 - Hos 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9efraim eis afanismon egeneto en èmerais elegchou en tais fulais tou israèl edeixa pista      9 Efraïm zal tot verwoesting worden, ten dage der straf; onder de stammen Israëls heb Ik bekend gemaakt, dat gewis is.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 5,10 - Hos 5,10 : Zij lopen ijdelheden na - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 --Hos 5,8 - Hos 5,9 - Hos 5,10 - Hos 5,11 - Hos 5,12 - Hos 5,13 - Hos 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10egenonto oi archontes iouda ôs metatithentes oria ep' autous ekcheô ôs udôr to ormèma mou      10 De vorsten van Juda zijn geworden, gelijk die de landpalen verrukken; Ik zal Mijn verbolgenheid, als water, over hen uitgieten.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

7. act. qal imperf. 1ste pers. enk. ´èsjëpôkh (ik stort uit) van het werkw. sjâphakh (gieten, vergieten, uitstorten) . Taalgebruik in Tenakh : sjâphakh (gieten, vergieten, uitstorten) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , pe = 17 of 80 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 49 (7²) OF 400 (2² X 2² X 5²) . Structuur : 3 - 8 - 2 . Tenah (4) : (1) Ez 7,8 . (2) Hos 5,10 . (3) Jl 3,1 . (4) Jl 3,2 .

Hos 5,11 - Hos 5,11 : Zij lopen ijdelheden na - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 --Hos 5,8 - Hos 5,9 - Hos 5,10 - Hos 5,11 - Hos 5,12 - Hos 5,13 - Hos 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11katedunasteusen efraim ton antidikon autou katepatèsen krima oti èrxato poreuesthai opisô tôn mataiôn      11 Efraïm is verdrukt, hij is verpletterd met recht; want hij heeft zo gewild; hij heeft gewandeld naar het gebod.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

8. ´achäre(j) (achter) . Taalgebruik in Tenach : ´achäre(j) (achter) . Getalwaarde : aleph = 1 , chet = 8 , resj = 20 of 200 , jod = 10 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 219 (3 X 73) . Structuur : 1 - 8 - 2 - 1 . Tenakh (294) . Pentateuch (80) . Eerdere Profeten (134) . Latere Profeten (37) . 12 Kleine Profeten (5) : (1) Hos 2,7 . (2) Hos 2,15 . (3) Hos 5,11 . (4) Hos 11,10 . (5) Jl 3,1 . Geschriften (38) .

Hos 5,12 - Hos 5,12 : Zij lopen ijdelheden na - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 --Hos 5,8 - Hos 5,9 - Hos 5,10 - Hos 5,11 - Hos 5,12 - Hos 5,13 - Hos 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai egô ôs tarachè tô efraim kai ôs kentron tô oikô iouda      12 Daarom zal Ik Efraïm zijn als een mot, en den huize van Juda als een verrotting.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hos 5,12 . In het vers Hos 5,12 lopen כָעָשׁ = kâ`âsj (als een mot) en כְרָקָב = këqârâbh (als een worm) parallel . Het zijn beelden om de ondergang van Efraïm en Juda aan te duiden .

Hos 5,12.2. כָעָשׁ = kâ`âsj (als een mot) < prefix kë + עָשׁ = `âsj (mot) . Taalgebruik in Tenakh : `âsj (mot) . De getalwaarde van `âsj (mot) : ajin = 16 of 70 ; sjin = 21 of 300 ; totaal : 37 OF 370 (10 X 37) . Structuur : 7 - 3 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (3) : (1) Hos 5,12 . (2) Ps 39,12 . (3) Job 27,18 . Een vorm van עָשׁ = `âsj (mot) in Tenakh (7) : (1) Js 50,9 . (2) Js 51,8 . (3) Hos 5,12 . (4) Ps 39,12 . (5) Job 4,19 . (6) Job 13,28 . (7) Job 27,18 .
- Latijn . tinea (mot) . Bijbel (12) . Zie een Hebreeuwse vorm van עָשׁ = `âsj (mot) in Tenakh (7) : (1) Js 50,9 . (2) Js 51,8 . (3) Hos 5,12 . (4) Ps 39,12 . (5) Job 4,19 . (6) Job 13,28 . (7) Job 27,18 . + (1) Js 14,11 . (2) Sir 42,13 . (3) Bar 6,11 . Niet in Ps 39,12 . EN het Griekse σης = sès (mot) : NT (3) : (1) Mt 6,19 . (2) Mt 6,20 . (3) Lc 12,33 . Fr. la teigne of mite . E. moth .

Hos 5,12.4. כְרָקָב = këqârâbh (als een worm) . Tenakh (1) : Job 13,28 . וְכָרָקָב = wëkhârâqâbh (en als de worm) < prefix verbindingswoord wë en vergelijkingsletter kë en bepaald lidw. ha + רָקָב = râqâbh (verrotting, wormsteek, beeneter) . Zie het werkw. רָקַב = râqabh (rotten) . Taalgebruik in Tenakh : râqabh (rotten) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 41 OF 302 (2 X 151) . Structuur : 2 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 5 . . Tenakh (1) : Hos 5,12 . וּכְרָקָב = ûkhërâqâbh (en als een worm) < prefix verbindingswoord wë en vergelijkingsletter kë + . Tenakh (1) : Spr 12,4 .
- Latijn . putredo (verrotting, vuilnis, verderf) . Bijbel (8) : 1) Hos 5,12 . (2) Jl 2,20 . (3) Hab 3,16 . (4) Spr 12,4 . (5) Spr 14,30 . (6) Job 13,28 . (7) Job 25,6 . (8) Sir 19,3 . Fr. la carie (vermolmdheid, rotheid) < L. caries . E. rottenness .

Hos 5,13 - Hos 5,13 : Zij lopen ijdelheden na - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 --Hos 5,8 - Hos 5,9 - Hos 5,10 - Hos 5,11 - Hos 5,12 - Hos 5,13 - Hos 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai eiden efraim tèn noson autou kai ioudas tèn odunèn autou kai eporeuthè efraim pros assurious kai apesteilen presbeis pros basilea iarim kai autos ouk èdunasthè iasasthai umas kai ou mè diapausè ex umôn odunè      13 Als Efraïm zijn krankheid zag, en Juda zijn gezwel, zo toog Efraïm tot Assur, en hij zond tot den koning Jareb; maar die zal ulieden niet kunnen genezen, en zal het gezwel van ulieden niet helen.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 5,14 - Hos 5,14 : Zij lopen ijdelheden na - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 --Hos 5,8 - Hos 5,9 - Hos 5,10 - Hos 5,11 - Hos 5,12 - Hos 5,13 - Hos 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14dioti egô eimi ôs panthèr tô efraim kai ôs leôn tô oikô iouda kai egô arpômai kai poreusomai kai lèmpsomai kai ouk estai o exairoumenos  14 Want Ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw, en den huize van Juda als een jonge leeuw; Ik, Ik zal verscheuren en henengaan; Ik zal wegvoeren, en er zal geen redder zijn.             

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- Hos 5,15-6,6 . God zal ook ons genezen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 5 -- Hos 6 -- Hos 5,1-7 -- Hos 5,8-14 -- Hos 5,15-6,6 - Hos 5,15 -- Hos 6,1 - Hos 6,2 - Hos 6,3 - Hos 6,4 - Hos 6,5 - Hos 6,6 -

Hos 5,15 - Hos 5,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15poreusomai kai epistrepsô eis ton topon mou eôs ou afanisthôsin kai epizètèsousin to prosôpon mou en thlipsei autôn orthriousi pros me legontes     15 Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelven schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


LXX

1akousate tauta oi iereis kai prosechete oikos israèl kai o oikos tou basileôs enôtizesthe dioti pros umas estin to krima oti pagis egenèthète tè skopia kai ôs diktuon ektetamenon epi to itaburion2o oi agreuontes tèn thèran katepèxan egô de paideutès umôn3egô egnôn ton efraim kai israèl ouk apestin ap' emou dioti nun exeporneusen efraim emianthè israèl4ouk edôkan ta diaboulia autôn tou epistrepsai pros ton theon autôn oti pneuma porneias en autois estin ton de kurion ouk epegnôsan5kai tapeinôthèsetai è ubris tou israèl eis prosôpon autou kai israèl kai efraim asthenèsousin en tais adikiais autôn kai asthenèsei kai ioudas met' autôn6meta probatôn kai moschôn poreusontai tou ekzètèsai ton kurion kai ou mè eurôsin auton oti exeklinen ap' autôn7oti ton kurion egkatelipon oti tekna allotria egennèthèsan autois nun katafagetai autous è erusibè kai tous klèrous autôn8salpisate salpiggi epi tous bounous èchèsate epi tôn upsèlôn kèruxate en tô oikô ôn exestè beniamin9efraim eis afanismon egeneto en èmerais elegchou en tais fulais tou israèl edeixa pista10egenonto oi archontes iouda ôs metatithentes oria ep' autous ekcheô ôs udôr to ormèma mou11katedunasteusen efraim ton antidikon autou katepatèsen krima oti èrxato poreuesthai opisô tôn mataiôn12kai egô ôs tarachè tô efraim kai ôs kentron tô oikô iouda13kai eiden efraim tèn noson autou kai ioudas tèn odunèn autou kai eporeuthè efraim pros assurious kai apesteilen presbeis pros basilea iarim kai autos ouk èdunasthè iasasthai umas kai ou mè diapausè ex umôn odunè14dioti egô eimi ôs panthèr tô efraim kai ôs leôn tô oikô iouda kai egô arpômai kai poreusomai kai lèmpsomai kai ouk estai o exairoumenos15poreusomai kai epistrepsô eis ton topon mou eôs ou afanisthôsin kai epizètèsousin to prosôpon mou en thlipsei autôn orthriousi pros me legontes