HOSEA 6 - Hos 6 -- TAALGEBRUIK -- COMMENTAAR -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 6 -
- Hos 5,15-6,6 -- Hos 6,7-7,16 -- Hos 6,1a.3-6 -

- bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Hos : overzicht , Hos : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Hos : commentaar ,

Overzicht : Hos 1 - Hos 2 - Hos 3 - Hos 4 - Hos 5 - Hos 6 - Hos 7 - Hos 8 - Hos 9 - Hos 10 - Hos 11 - Hos 12 - Hos 13 - Hos 14 -
Tekstuitleg per pericope
Tekstuitleg vers per vers : - Hos 6,1 - Hos 6,2 - Hos 6,3 - Hos 6,4 - Hos 6,5 - Hos 6,6 - Hos 6,7 - Hos 6,8 - Hos 6,9 - Hos 6,10 - Hos 6,11 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

- Hos 6,1a.3-6 : 10de (tiende) zondag door het a-jaar .
Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


Eerste lezing op de 10de (tiende) zondag door het a-jaar : Hos 6,1a.3-6 . Verwijzing : Hos 6,1a.3-6 .

Zo spreekt de Heer: "In hun nood zullen zij naar Mij uitzien en zeggen: Wij willen de Heer liefhebben, ons inspannen om Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad vertoont Hij zich, komt Hij over ons als de regen, als de lenteregen die de aarde drenkt. Wat moet Ik met u beginnen, Efraïm? Wat moet Ik met u beginnen, Juda? Uw vroomheid is als de morgennevel, als de dauw die vroeg in de morgen verdwijnt. Daarom heb Ik op u ingeslagen door de profeten, heb Ik de dood gebracht door de woorden van mijn mond: mijn oordeel brak door als het licht. Want vroomheid wens Ik, geen offergaven, en liefde voor God meer dan brandoffers."

Hos 5,15-6,6 . God zal ook ons genezen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 6 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 6,1 - Hos 6,2 - Hos 6,3 - Hos 6,4 - Hos 6,5 - Hos 6,6 -

Hos 6,1 - Hos 6,1 : God zal ook ons genezen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 6 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 6,1 - Hos 6,2 - Hos 6,3 - Hos 6,4 - Hos 6,5 - Hos 6,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1poreuthômen kai epistrepsômen pros kurion ton theon èmôn oti autos èrpaken kai iasetai èmas pataxei kai motôsei èmas  1 in tribulatione sua mane consurgunt ad me venite et revertamur ad Dominum    1 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden.  [2] ‘Kom, laten we terugkeren tot de heer; Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons ook genezen; Hij heeft wonden geslagen, Hij zal ze ook verbinden.     1 ¶ Gaat mee, laat ons terugkeren naar de ENE, want hij heeft verscheurd maar zal ons ook genezen,– hij slaat wonden maar zal ons ook verbinden;  1. « Venez, retournons vers Yahvé. Il a déchiré, il nous guérira; il a frappé, il pansera nos plaies;  

King James Bible . [1] Come, and let us return unto the LORD: for he hath torn, and he will heal us; he hath smitten, and he will bind us up.
Luther-Bibel . 1 »Kommt, wir wollen wieder zum HERRN; denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden.
Eerste lezing op de 10de (tiende) zondag door het a-jaar . Zo spreekt de Heer: "In hun nood zullen zij naar Mij uitzien en zeggen:

Tekstuitleg van Hos 6,1 .

Hos 6,2 - Hos 6,2 : God zal ook ons genezen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 6 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 6,1 - Hos 6,2 - Hos 6,3 - Hos 6,4 - Hos 6,5 - Hos 6,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 ugiasei èmas meta duo èmeras en tè èmera tè tritè anastèsometha kai zèsometha enôpion autou  2 quia ipse cepit et sanabit nos percutiet et curabit nos  jëchajjenû  mijjomâîm bajjôm hasjsjëlîsjî jëqimenû 2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.  Na twee* dagen maakt Hij ons weer levend, op de derde dag laat Hij ons weer opstaan om weer te leven in zijn nabijheid.   [2] Hij redt ons na twee dagen van de dood, de derde dag doet hij ons opstaan: in zijn nabijheid zullen wij leven.   2 na twee dagen laat hij ons herleven,– ten derden dage zal hij ons doen opstaan en zullen wij voor zijn aanschijn leven;  2. après deux jours il nous fera revivre, le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. 

King James Bible . [2] After two days will he revive us: in the third day he will raise us up, and we shall live in his sight.
Luther-Bibel . 2 Er macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden.

Tekstuitleg van Hos 6,2 . Naar dit vers wordt verwezen voor de opstanding op de derde dag .

1. jëchajjenû ( hij zal ons doen leven ) . jëchajje- ( werkwoordvorm : piel imperf. 3de pers. enk.. van het werkwoord chäjah : leven ) + nû (suffix persoonl. voornaamw. 1ste pers. mv. ) . Hapax in Hos 6,2 . Het voorlaatste woord van dit vers is ook een vorm van het werkw. chäjah ( leven ) . Qal imperf. 3de pers. enk. jichëjèh : hij zal leven (35) .

2. mijjomâîm (na twee dagen) . min -> assimilatie waardoor dubbele jod + jomâîm (dualis van het zelfst. naamw. jôm : dag) .

3. - 4. bajjôm hasjsjëlîsjî ( op de derde dag ) . Vierentwintigmaal . In tweeëntwintig verzen in de bijbel :

5. jëqimenû ( hij zal ons doen opstaan ) . jëqime ( hifil imperfectum 3de pers. enk. ) + nû : suffix pers. voornaamw. 1ste pers. mv. Hapax in Hos 6,2 .

Hos 6,3 - Hos 6,3 : God zal ook ons genezen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 6 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 6,1 - Hos 6,2 - Hos 6,3 - Hos 6,4 - Hos 6,5 - Hos 6,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai gnôsometha diôxomen tou gnônai ton kurion ôs orthron etoimon eurèsomen auton kai èxei ôs uetos èmin proimos kai opsimos tè gè  3 vivificabit nos post duos dies in die tertia suscitabit nos et vivemus in conspectu eius sciemus sequemurque ut cognoscamus Dominum quasi diluculum praeparatus est egressus eius et veniet quasi imber nobis temporaneus et serotinus terrae     3 Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege regen des lands.   [3] Wij willen de heer liefhebben. Wij willen moeite doen om Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad verschijnt zo verschijnt Hij en komt Hij over ons als de regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.’  [3] Dan zullen wij hem kennen, ernaar jagen om de HEER te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen, hij komt naar ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.’   3 dan zullen wij kennen, ernaar jagen om de ENE te kennen; als de morgenschemer, zo zeker is zijn uittocht; als de stortbui zal hij over ons komen, als een lenteregen zal hij laven het land!  3. Connaissons, appliquons-nous à connaître Yahvé; sa venue est certaine comme l'aurore; il viendra pour nous comme l'ondée, comme la pluie de printemps qui arrose la terre. » 

King James Bible . [3] Then shall we know, if we follow on to know the LORD: his going forth is prepared as the morning; and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth.
Luther-Bibel . 3 Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den HERRN zu erkennen; denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land feuchtet.«
Eerste lezing op de 10de (tiende) zondag door het a-jaar . Wij willen de Heer liefhebben, ons inspannen om Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad vertoont Hij zich, komt Hij over ons als de regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.

Tekstuitleg van Hos 6,3 .

Hos 6,4 - Hos 6,4 : God zal ook ons genezen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 6 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 6,1 - Hos 6,2 - Hos 6,3 - Hos 6,4 - Hos 6,5 - Hos 6,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4ti soi poièsô efraim ti soi poièsô iouda to de eleos umôn ôs nefelè prôinè kai ôs drosos orthrinè poreuomenè  4 quid faciam tibi Ephraim quid faciam tibi Iuda misericordia vestra quasi nubes matutina et quasi ros mane pertransiens    4 Wat zal Ik u doen, o Efraïm! wat zal Ik u doen, o Juda! dewijl uw weldadigheid is als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die henengaat.  [4] Wat moet Ik met u beginnen, Efraïm? Wat moet Ik met u beginnen, Juda? Uw liefde is als de ochtendnevel, als de dauw die vroeg in de ochtend verdwijnt.  [4] Wat moet ik met je beginnen, Efraïm? Wat moet ik met je beginnen, Juda? Want jullie liefde is als een ochtendnevel, als dauw die ’s morgens vroeg verdwijnt.  4 ¶ Wat moet ik met je doen, Efraïm, en wat doe ik met jou, Juda?– je vriendschap is als de bewolking in de ochtend en als de dauw die de schouders recht en weer gaat!–  4. - Que te ferai-je, Éphraïm ? Que te ferai-je, Juda ? Car votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe. 

King James Bible . [4] O Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah, what shall I do unto thee? for your goodness is as a morning cloud, and as the early dew it goeth away.
Luther-Bibel . 4 Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Denn eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht.
Eerste lezing op de 10de (tiende) zondag door het a-jaar . Wat moet Ik met u beginnen, Efraïm? Wat moet Ik met u beginnen, Juda? Uw vroomheid is als de morgennevel, als de dauw die vroeg in de morgen verdwijnt.

Tekstuitleg van Hos 6,4 .

Hos 6,5 - Hos 6,5 : God zal ook ons genezen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 6 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 6,1 - Hos 6,2 - Hos 6,3 - Hos 6,4 - Hos 6,5 - Hos 6,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5dia touto apetherisa tous profètas umôn apekteina autous en rèmasin stomatos mou kai to krima mou ôs fôs exeleusetai 5 propter hoc dolavi in prophetis occidi eos in verbis oris mei et iudicia tua quasi lux egredientur    5 Daarom heb Ik hen behouwen door de profeten; Ik heb ze gedood door de redenen Mijns monds; en uw oordelen zullen voortkomen aan het licht.   [5] Daarom heb Ik op hen ingeslagen door de profeten, heb Ik hen afgeslacht met mijn woorden: mijn oordeel brak door als het licht.   [5] Daarom heb ik jullie gedood met de woorden die ik sprak, jullie neergehouwen door mijn profeten; zo brak het volle licht van mijn recht door.*   5 daarom heb ik op hen ingehakt door de profeten, ik heb hen omgebracht met wat mijn mond zei; maar de gerichten over jou waren een licht dat aanbrak;  5. C'est pourquoi je les ai taillés en pièces par les prophètes, je les ai tués par les paroles de ma bouche, et mon jugement surgira comme la lumière. 

King James Bible . [5] Therefore have I hewed them by the prophets; I have slain them by the words of my mouth: and thy judgments are as the light that goeth forth.
Luther-Bibel . 5 Darum schlage ich drein durch die Propheten und töte sie durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme.
Eerste lezing op de 10de (tiende) zondag door het a-jaar . Daarom heb Ik op u ingeslagen door de profeten, heb Ik de dood gebracht door de woorden van mijn mond: mijn oordeel brak door als het licht.

Tekstuitleg van Hos 6,5 .

Hos 6,6 - Hos 6,6 : God zal ook ons genezen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 6 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 6,1 - Hos 6,2 - Hos 6,3 - Hos 6,4 - Hos 6,5 - Hos 6,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6dioti eleos thelô kai ou thusian kai epignôsin theou è olokautômata  6 quia misericordiam volui et non sacrificium et scientiam Dei plus quam holocausta    6 Want Ik heb lust tot weldadigheid, en niet tot offer; en tot de kennis Gods, meer dan tot brandofferen.  [6] Want* barmhartigheid wil Ik, en geen offer, en meer dan brandoffers, wil Ik kennis van God. Een boog zonder veerkracht   [6] Want liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer.   6 want in vriendschap heb ik behagen en niet in een offer,– in kennis van God meer dan in opgangsgaven!  6. Car c'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. 

King James Bible . [6] For I desired mercy, and not sacrifice; and the knowledge of God more than burnt offerings.
Luther-Bibel . 6 Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer.
Eerste lezing op de 10de (tiende) zondag door het a-jaar . Want vroomheid wens Ik, geen offergaven, en liefde voor God meer dan brandoffers."

Tekstuitleg van Hos 6,6 .

Hos 6,7-7,16 . Een boog zonder veerkracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 6 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 6,7-7,16 -- Hos 6,7 - Hos 6,8 - Hos 6,9 - Hos 6,10 - Hos 6,11 -

Hos 6,7 - Hos 6,7 : Een boog zonder veerkracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 6 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 6,7-7,16 -- Hos 6,7 - Hos 6,8 - Hos 6,9 - Hos 6,10 - Hos 6,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7autoi de eisin ôs anthrôpos parabainôn diathèkèn ekei katefronèsen mou  7 ipsi autem sicut Adam transgressi sunt pactum ibi praevaricati sunt in me     7 Maar zij hebben het verbond overtreden als Adam; daar hebben zij trouwelooslijk tegen Mij gehandeld.  [7] Zij hebben net als Adam* het verbond geschonden, zo zijn zij Mij ontrouw geworden.   [7] Maar zij hebben het verbond met mij geschonden, zoals eens in de stad Adam:* daar waren ze mij al ontrouw.   7 Zíj hebben in Aram het verbond overtreden,– daar zijn zij mij ontrouw geworden;   7. Mais eux, à Adam, ont transgressé l'alliance, là, ils m'ont trahi. 

King James Bible . [7] But they like men have transgressed the covenant: there have they dealt treacherously against me.
Luther-Bibel . 7 Sie haben den Bund übertreten bei Adam ; dort wurden sie mir untreu.

Tekstuitleg van Hos 6,7 .

Hos 6,8 - Hos 6,8 : Een boog zonder veerkracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 6 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 6,7-7,16 -- Hos 6,7 - Hos 6,8 - Hos 6,9 - Hos 6,10 - Hos 6,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8galaad polis ergazomenè mataia tarassousa udôr  8 Galaad civitas operantium idolum subplantata sanguine     8 Gilead is een stad van werkers der ongerechtigheid; zij is betreden van bloed.   [8] Gilead is een stad van boosdoeners, met bloedsporen besmeurd;   [8] Gilead is een broeinest van misdadigers, een stad vol bloedsporen.   8 Gilead is een vesting vol bewerkers van onheil,– vol voetsporen van bloed;  8. Galaad est une cité de malfaiteurs qui porte des traces de sang. 

King James Bible . [8] Gilead is a city of them that work iniquity, and is polluted with blood.
Luther-Bibel . 8 Gilead ist eine Stadt voller Übeltäter, befleckt von Blutschuld.

Tekstuitleg van Hos 6,8 .

Hos 6,9 - Hos 6,9 : Een boog zonder veerkracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 6 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 6,7-7,16 -- Hos 6,7 - Hos 6,8 - Hos 6,9 - Hos 6,10 - Hos 6,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai è ischus sou andros peiratou ekrupsan iereis odon kuriou efoneusan sikima oti anomian epoièsan  9 et quasi fauces virorum latronum particeps sacerdotum in via interficientium pergentes de Sychem quia scelus operati sunt     9 Gelijk de benden der straatschenders op iemand wachten, alzo is het gezelschap der priesteren; zij moorden op den weg naar Sichem, waarlijk, zij doen schandelijke daden.   [9] als een loerende dievenbende is het priestergilde: zij moorden op de weg naar Sichem, schandelijk is hun gedrag.   [9] De priesters liggen als een bende rovers op de loer, plegen moorden op de weg naar Sichem. Gruwelijk is het wat ze doen! [  9 zoals roversbenden iemand verbeiden, is het priesterverband; mogen ze hen op weg naar Sjechem vermoorden,– omdat ze hoererij hebben begaan!–  9. Comme des brigands en embuscade, une bande de prêtres assassine sur la route de Sichem; oui, ils commettent l'infamie!  

King James Bible . [9] And as troops of robbers wait for a man, so the company of priests murder in the way by consent: for they commit lewdness.
Luther-Bibel . 9 Und die Rotten der Priester sind wie die Räuber, die da lauern auf die Leute; sie morden auf dem Wege, der nach Sichem geht, ja, Schandtaten vollbringen sie.

Tekstuitleg van Hos 6,9 .

Hos 6,10 - Hos 6,10 : Een boog zonder veerkracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 6 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 6,7-7,16 -- Hos 6,7 - Hos 6,8 - Hos 6,9 - Hos 6,10 - Hos 6,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10en tô oikô israèl eidon frikôdè ekei porneian tou efraim emianthè israèl kai iouda  10 in domo Israhel vidi horrendum ibi fornicationes Ephraim contaminatus est Israhel     10 Ik zie een afschuwelijke zaak in het huis Israëls; aldaar is Efraïms hoererij, Israël is verontreinigd.   [10] Het zijn afschuwelijke dingen die Ik in het huis van Israël zie: Ik zie hoe Efraïm ontucht pleegt en Israël zich verontreinigt. 10] Bij het volk van Israël heb ik afschuwelijke dingen gezien: Efraïm is overspelig geworden, Israël heeft zich besmeurd.   10 bij het huis van Israël heb ik huiveringwekkende dingen gezien: daar was hoererij bij Efraïm, Israël heeft zich onrein gemaakt!  10. A Béthel j'ai vu une chose horrible; c'est là que se prostitue Éphraïm, que se souille Israël.  

King James Bible . [10] I have seen an horrible thing in the house of Israel: there is the whoredom of Ephraim, Israel is defiled.
Luther-Bibel . 10 Ich sehe im Hause Israel, wovor mir graut; denn da treibt Ephraim Hurerei, und Israel macht sich unrein.

Tekstuitleg van Hos 6,10 .

Hos 6,11 - Hos 6,11 : Een boog zonder veerkracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 6 -- Hos 5,15-6,6 -- Hos 6,7-7,16 -- Hos 6,7 - Hos 6,8 - Hos 6,9 - Hos 6,10 - Hos 6,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11archou trugan seautô en tô epistrefein me tèn aichmalôsian tou laou mou  11 sed et Iuda pone messem tibi cum convertero captivitatem populi mei     11 Ook heeft hij u, o Juda! een oogst gezet, als Ik de gevangenen Mijns volks wederbracht.   [11] Ook u, Juda, staat een oogst te wachten!  [11] Als Ik mijn volk zal herstellen,   [11] Ook jij, Juda, zult oogsten wat je hebt gezaaid. Steeds wanneer ik het lot van mijn volk ten goede keer,  11 Maar Juda daarentegen, voor jou is een oogst weggelegd,– als ik een keer breng in de kerkering van mijn gemeente! •   11. A toi aussi, Juda, est destinée une moisson, quand je rétablirai mon peuple. 

King James Bible . [11] Also, O Judah, he hath set an harvest for thee, when I returned the captivity of my people.
Luther-Bibel . 11 Auch Juda wird noch eine Ernte vor sich haben.

Tekstuitleg van Hos 6,11 .


TAALGEBRUIK


COMMENTAAR