HOSEA , Hos - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 13 -- Hos 13,1-15 -

Overzicht : Hos 1 - Hos 2 - Hos 3 - Hos 4 - Hos 5 - Hos 6 - Hos 7 - Hos 8 - Hos 9 - Hos 10 - Hos 11 - Hos 12 - Hos 13 - Hos 14 -
Tekstuitleg per pericope
Tekstuitleg vers per vers : - Hos 13,1 - Hos 13,2 - Hos 13,3 - Hos 13,4 - Hos 13,5 - Hos 13,6 - Hos 13,7 - Hos 13,8 - Hos 13,9 - Hos 13,10 - Hos 13,11 - Hos 13,12 - Hos 13,13 - Hos 13,14 - Hos 13,15 -
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984 bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Hos 13,1-15 . Ik ben uw helper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 13 -- Hos 13,1-15 -- Hos 13,1 - Hos 13,2 - Hos 13,3 - Hos 13,4 - Hos 13,5 - Hos 13,6 - Hos 13,7 - Hos 13,8 - Hos 13,9 - Hos 13,10 - Hos 13,11 - Hos 13,12 - Hos 13,13 - Hos 13,14 - Hos 13,15 -

Hos 13,1 - Hos 13,1 . Ik ben uw helper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 13 -- Hos 13,1-15 -- Hos 13,1 - Hos 13,2 - Hos 13,3 - Hos 13,4 - Hos 13,5 - Hos 13,6 - Hos 13,7 - Hos 13,8 - Hos 13,9 - Hos 13,10 - Hos 13,11 - Hos 13,12 - Hos 13,13 - Hos 13,14 - Hos 13,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        Ik ben uw helper [1] Waar Efraďm sprak was schrik, hoog* was zijn aanzien in Israël. Maar hij maakte zich schuldig aan de verering van Baäl: daaraan ging hij te gronde.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 13,2 - Hos 13,2 . Ik ben uw helper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 13 -- Hos 13,1-15 -- Hos 13,1 - Hos 13,2 - Hos 13,3 - Hos 13,4 - Hos 13,5 - Hos 13,6 - Hos 13,7 - Hos 13,8 - Hos 13,9 - Hos 13,10 - Hos 13,11 - Hos 13,12 - Hos 13,13 - Hos 13,14 - Hos 13,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] Toch blijven zij maar zondigen; zij hebben gegoten beelden gemaakt, van hun zilver maakten zij afgodsbeelden naar hun eigen smaak, allemaal werk van ambachtsvolk. Daaraan wijden zij mijn offers, zij, mensen die stierebeelden kussen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 13,3 - Hos 13,3 . Ik ben uw helper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 13 -- Hos 13,1-15 -- Hos 13,1 - Hos 13,2 - Hos 13,3 - Hos 13,4 - Hos 13,5 - Hos 13,6 - Hos 13,7 - Hos 13,8 - Hos 13,9 - Hos 13,10 - Hos 13,11 - Hos 13,12 - Hos 13,13 - Hos 13,14 - Hos 13,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Daarom zullen zij worden als de ochtendnevel, als de dauw die vroeg op de dag verdwijnt, als kaf dat wegwaait van de dorsvloer, als rook uit een luchtgat.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 13,4 - Hos 13,4 . Ik ben uw helper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 13 -- Hos 13,1-15 -- Hos 13,1 - Hos 13,2 - Hos 13,3 - Hos 13,4 - Hos 13,5 - Hos 13,6 - Hos 13,7 - Hos 13,8 - Hos 13,9 - Hos 13,10 - Hos 13,11 - Hos 13,12 - Hos 13,13 - Hos 13,14 - Hos 13,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Want Ik ben de heer uw God, al sinds Egypte. Naast Mij zult u geen god erkennen, er is geen andere redder dan Ik.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 13,5 - Hos 13,5 . Ik ben uw helper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 13 -- Hos 13,1-15 -- Hos 13,1 - Hos 13,2 - Hos 13,3 - Hos 13,4 - Hos 13,5 - Hos 13,6 - Hos 13,7 - Hos 13,8 - Hos 13,9 - Hos 13,10 - Hos 13,11 - Hos 13,12 - Hos 13,13 - Hos 13,14 - Hos 13,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Ik was het, die u in de woestijn als de mijne gekend heb, in dat verschroeide land.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 13,6 - Hos 13,6 . Ik ben uw helper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 13 -- Hos 13,1-15 -- Hos 13,1 - Hos 13,2 - Hos 13,3 - Hos 13,4 - Hos 13,5 - Hos 13,6 - Hos 13,7 - Hos 13,8 - Hos 13,9 - Hos 13,10 - Hos 13,11 - Hos 13,12 - Hos 13,13 - Hos 13,14 - Hos 13,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Zo goed was hun weidegrond, dat zij verzadigd werden. Maar toen zij verzadigd waren, werd hun hart hoogmoedig; zo zijn ze Mij vergeten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 13,7 - Hos 13,7 . Ik ben uw helper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 13 -- Hos 13,1-15 -- Hos 13,1 - Hos 13,2 - Hos 13,3 - Hos 13,4 - Hos 13,5 - Hos 13,6 - Hos 13,7 - Hos 13,8 - Hos 13,9 - Hos 13,10 - Hos 13,11 - Hos 13,12 - Hos 13,13 - Hos 13,14 - Hos 13,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Ik ben voor hen als een leeuw geworden, Ik loer als een panter langs de weg.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 13,8 - Hos 13,8 . Ik ben uw helper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 13 -- Hos 13,1-15 -- Hos 13,1 - Hos 13,2 - Hos 13,3 - Hos 13,4 - Hos 13,5 - Hos 13,6 - Hos 13,7 - Hos 13,8 - Hos 13,9 - Hos 13,10 - Hos 13,11 - Hos 13,12 - Hos 13,13 - Hos 13,14 - Hos 13,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Ik val hen aan als een berin die van haar jongen beroofd is, en Ik rijt hun borstkas open; als een leeuwin verslind Ik hen, zij worden door wilde beesten verscheurd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 13,9 - Hos 13,9 . Ik ben uw helper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 13 -- Hos 13,1-15 -- Hos 13,1 - Hos 13,2 - Hos 13,3 - Hos 13,4 - Hos 13,5 - Hos 13,6 - Hos 13,7 - Hos 13,8 - Hos 13,9 - Hos 13,10 - Hos 13,11 - Hos 13,12 - Hos 13,13 - Hos 13,14 - Hos 13,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Het is uw ondergang, Israël, terwijl Ik toch uw helper ben!        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 13,10 - Hos 13,10 . Ik ben uw helper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 13 -- Hos 13,1-15 -- Hos 13,1 - Hos 13,2 - Hos 13,3 - Hos 13,4 - Hos 13,5 - Hos 13,6 - Hos 13,7 - Hos 13,8 - Hos 13,9 - Hos 13,10 - Hos 13,11 - Hos 13,12 - Hos 13,13 - Hos 13,14 - Hos 13,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Waar blijft dan uw koning die u zal redden, met al uw beschermers en rechters, degenen over wie u gezegd hebt: ‘Geef mij een koning en leiders?’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 13,11 - Hos 13,11 . Ik ben uw helper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 13 -- Hos 13,1-15 -- Hos 13,1 - Hos 13,2 - Hos 13,3 - Hos 13,4 - Hos 13,5 - Hos 13,6 - Hos 13,7 - Hos 13,8 - Hos 13,9 - Hos 13,10 - Hos 13,11 - Hos 13,12 - Hos 13,13 - Hos 13,14 - Hos 13,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] Kwaad gaf Ik u een koning, woedend nam Ik hem terug.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 13,12 - Hos 13,12 . Ik ben uw helper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 13 -- Hos 13,1-15 -- Hos 13,1 - Hos 13,2 - Hos 13,3 - Hos 13,4 - Hos 13,5 - Hos 13,6 - Hos 13,7 - Hos 13,8 - Hos 13,9 - Hos 13,10 - Hos 13,11 - Hos 13,12 - Hos 13,13 - Hos 13,14 - Hos 13,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] De schuld van Efraďm is gebundeld, zijn zonden liggen opgeborgen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 13,13 - Hos 13,13 . Ik ben uw helper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 13 -- Hos 13,1-15 -- Hos 13,1 - Hos 13,2 - Hos 13,3 - Hos 13,4 - Hos 13,5 - Hos 13,6 - Hos 13,7 - Hos 13,8 - Hos 13,9 - Hos 13,10 - Hos 13,11 - Hos 13,12 - Hos 13,13 - Hos 13,14 - Hos 13,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] Als* de barensweeën van hem komen, dan blijkt hij een onwijs kind te zijn; wanneer het zijn tijd is, vertoont hij zich niet in de opening van de moederschoot.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 13,14 - Hos 13,14 . Ik ben uw helper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 13 -- Hos 13,1-15 -- Hos 13,1 - Hos 13,2 - Hos 13,3 - Hos 13,4 - Hos 13,5 - Hos 13,6 - Hos 13,7 - Hos 13,8 - Hos 13,9 - Hos 13,10 - Hos 13,11 - Hos 13,12 - Hos 13,13 - Hos 13,14 - Hos 13,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Zou Ik hen dan bevrijden uit de macht van het dodenrijk, zou Ik hen vrijkopen van de dood? Dood*, waar blijft uw pest, dodenrijk, waar uw verderf? Mijn ogen kennen geen mededogen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Hos 13,15 - Hos 13,15 . Ik ben uw helper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hos (Hosea) -- Hos 13 -- Hos 13,1-15 -- Hos 13,1 - Hos 13,2 - Hos 13,3 - Hos 13,4 - Hos 13,5 - Hos 13,6 - Hos 13,7 - Hos 13,8 - Hos 13,9 - Hos 13,10 - Hos 13,11 - Hos 13,12 - Hos 13,13 - Hos 13,14 - Hos 13,15 - 
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Terwijl* hij tussen het riet gedijt, komt de oostenwind* aan, de adem van de heer, opstekend uit de woestijn. Dan verdroogt zijn bron, dan geeft zijn wel geen water meer. Dan komt degene die zijn schatten rooft en al zijn kostbaarheden weghaalt.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van