BIJBELBOEK JOËL 4 -- Jl 4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -
- Jl 4,1-21 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van het boek Joël : - Jl 1 - Jl 2 - Jl 3 - Jl 4 -
Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -

Joël : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

ALGEMEEN OVERZICHT

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën) :

- Jl 4,1-21 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -

Jl 4,1 - Jl 4,1 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  3. 1 quia ecce in diebus illis et in tempore illo cum convertero captivitatem Iuda et Hierusalem     1 Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden;   [1] Want in die dagen, in die tijd, als Ik Juda en Jeruzalem herstel,   [1] In dezelfde tijd dat ik het lot van Juda en Jeruzalem ten goede keer,*     1. 4:1 " Car en ces jours-là, en ce temps-là, quand je rétablirai Juda et Jérusalem, 

King James Bible . [1] For, behold, in those days, and in that time, when I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem,
Luther-Bibel . 4 1 Denn siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde,

Tekstuitleg van Jl 4,1 . Het verstelt 12 (2² X 3) woorden en 47 letters . De getalwaarde van is 3287 (19 X 373) .

Jl 4,1.1. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenakh : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . Tenakh (3849) . 12 Kleine Profeten (241) . Jl (26) . Jl 1 (11) . Jl 2 (8) . Jl 3 (1) . Jl 4 (6) . Jl 1 (11) : (1) Jl 1,5 . (2) Jl 1,6 . (3) Jl 1,10 . (4) Jl 1,11 . (5) Jl 1,12 . (6) Jl 1,13 . (7) Jl 1,15 . (8) Jl 1,17 . (9) Jl 1,18 . (10) Jl 1,19 . (11) Jl 1,20 . Jl 2 (8) : (1) Jl 2,1 . (2) Jl 2,11 . (3) Jl 2,13 . (4) Jl 2,20 . (5) Jl 2,21 . (6) Jl 2,22 . (7) Jl 2,23 . (8) Jl 2,27 . Jl 3 (1) : Jl 3,5 . Jl 4 (6) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,8 . (3) Jl 4,12 . (4) Jl 4,13 . (5) Jl 4,14 . (6) Jl 4,17 .

Jl 4,1.1. - 2. kî hinneh (want zie) . Tenakh (26) . 12 kl. Prof. (9) : (1) Hos 9,6 . (2) Jl 4,1 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,13 . (5) Am 6,11 . (6) Mi 1,3 . (7) Zach 3,9 . (8) Zach 11,16 . (9) Mal 3,19 .

Jl 4,1.5. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenach : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Jl (9) : (1) Jl 1,1 . (2) Jl 2,25 . (3) Jl 2,26 . (4) Jl 3,5 . (5) Jl 4,1 . (6) Jl 4,2 . (7) Jl 4,5 . (8) Jl 4,7 . (9) Jl 4,19 .

Jl 4,1.9. ´eth / ´èth (accusatief) . Taalgebruik in Tenakh : ´eth (accusatief) . Getalwaarde : aleph = 1 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 23 OF 401 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 . Eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet . Tenakh (5699) . Pentateuch (2002) . 12 Kleine Profeten (207) . Jl (12) : (1) Jl 2,19 . (2) Jl 2,20 . (3) Jl 2,23 . (4) Jl 2,25 . (5) Jl 2,26 . (6) Jl 3,1 . (7) Jl 3,2 . (8) Jl 4,1 . (9) Jl 4,2 . (10) Jl 4,8 . (11) Jl 4,12 . (12) Jl 4,18 .

Jl 4,1.11. jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Tenakh : jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Jesaja : jëhûdâh (Juda) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , daleth = 4 ; totaal : 24 (2³ X 3) . Structuur : 1 - 5 - 4 - 5 . Tenach (633) . Pentateuch (40) . Eerdere Profeten (178) . Latere Profeten (190) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (172) . Jl (5) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,6 . (3) Jl 4,8 . (4) Jl 4,18 . (5) Jl 4,19 . wîhûdah (en Juda) : Jl 4,20 .

12. jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Taalgebruik in Tenach : jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Getalwaarde : jod = 10 , resj = 20 of 200 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 ; totaal : 82 (2 X 41) OF 586 (2 X 293) . Structuur : 1 - 2 - 6 -3 - 3 - 4 . Tenach (336) . Pentateuch (0) . Eerdere Profeten (66) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (38) . Geschriften (116) . Jl (2) : (1) Jl 4,6 . (2) Jl 4,17 . wîrûsjâlaim (en Jeruzalem) . Tenakh (2) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,20 .

Jl 4,2 - Jl 4,2 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  2 congregabo omnes gentes et deducam eas in valle Iosaphat et disceptabo cum eis ibi super populo meo et hereditate mea Israhel quos disperserunt in nationibus et terram meam diviserunt     2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld;   [2] breng Ik alle volken bijeen en laat hen afdalen naar het dal van Josafat*. Daar begin Ik met hen een rechtsgeding over mijn volk en mijn erfdeel, Israël*, dat zij onder de volkeren hebben verspreid; zij hebben mijn land verkaveld   [2] zal ik alle volken bijeenbrengen en wegvoeren naar de vallei van Josafat* om daar een oordeel over hen te vellen. Want zij hebben mijn volk Israël, mijn eigendom, onder vreemde volken verstrooid, ze hebben mijn land verdeeld     2. 4:2 je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre à la Vallée de Josaphat; là j'entrerai en jugement avec elles au sujet d'Israël, mon peuple et mon héritage. Car ils l'ont dispersé parmi les nations et ils ont partagé mon pays.  

King James Bible . [2] I will also gather all nations, and will bring them down into the valley of Jehoshaphat, and will plead with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations, and parted my land.
Luther-Bibel . 2 will ich alle Heiden zusammenbringen und will sie ins Tal Joschafat hinabführen und will dort mit ihnen rechten wegen meines Volks und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden zerstreut und sich in mein Land geteilt haben;

Tekstuitleg van Jl 4,2 .

2. ´eth / ´èth (accusatief) . Taalgebruik in Tenakh : ´eth (accusatief) . Getalwaarde : aleph = 1 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 23 OF 401 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 . Eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet . Tenakh (5699) . Pentateuch (2002) . 12 Kleine Profeten (207) . Jl (12) : (1) Jl 2,19 . (2) Jl 2,20 . (3) Jl 2,23 . (4) Jl 2,25 . (5) Jl 2,26 . (6) Jl 3,1 . (7) Jl 3,2 . (8) Jl 4,1 . (9) Jl 4,2 . (10) Jl 4,8 . (11) Jl 4,12 . (12) Jl 4,18 .

16. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenach : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Jl (9) : (1) Jl 1,1 . (2) Jl 2,25 . (3) Jl 2,26 . (4) Jl 3,5 . (5) Jl 4,1 . (6) Jl 4,2 . (7) Jl 4,5 . (8) Jl 4,7 . (9) Jl 4,19 .

Jl 4,3 - Jl 4,3 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  3 et super populum meum miserunt sortem et posuerunt puerum in prostibulum et puellam vendiderunt pro vino ut biberent    3 En hebben het lot over Mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer, en een meisje verkocht om wijn, dat zij mochten drinken.  [3] en mijn volk verloot; jongens geruild voor hoeren, meisjes verkocht voor wijn, om zich te bedrinken.   [3] en om mijn volk het lot geworpen; ze hebben jongens geruild tegen hoeren en meisjes verkocht voor wijn, om zich te bedrinken.    3. 4:3 Ils ont tiré mon peuple au sort; ils ont troqué les garçons contre des prostituées, pour du vin ils ont vendu les filles, et ils ont bu! " 

King James Bible . [3] And they have cast lots for my people; and have given a boy for an harlot, and sold a girl for wine, that they might drink.
Luther-Bibel . 3 sie haben das Los um mein Volk geworfen und haben Knaben für eine Hure hingegeben und Mädchen für Wein verkauft und vertrunken.

Tekstuitleg van Jl 4,3 .

Jl 4,4 - Jl 4,4 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  4 verum quid vobis et mihi Tyrus et Sidon et omnis terminus Palestinorum numquid ultionem vos redditis mihi et si ulciscimini vos contra me cito velociter reddam vicissitudinem vobis super caput vestrum    4 En ook, wat hebt gij met Mij te doen, gij Tyrus en Sidon, en alle grenzen van Palestina! Zoudt gij Mij een vergelding wedergeven? Maar zo gij Mij wilt vergelden, lichtelijk, haastelijk, zal Ik uw vergelding op uw hoofd wederbrengen.   [4] En wat denken jullie wel van Mij, Tyrus en Sidon, en alle gewesten van het Filistijnenland? Denkt u dat u wraak kunt nemen op Mij? U bent nog niet met uw wraak op Mij begonnen, of Ik laat die daad van u neerkomen op uw eigen hoofd.   [4] Jullie, inwoners van Tyrus en Sidon, en jullie, Filistijnen, wat denken jullie wel? Wilden jullie je op mij wreken? Wilden jullie iets tegen mij ondernemen? Onmiddellijk laat ik jullie daden op je eigen hoofd neerkomen.    4. 4:4 " Et vous aussi, Tyr et Sidon, que me voulez-vous ? Et vous tous, districts de Philistie ? Vous vengeriez-vous sur moi ? Mais si vous exerciez sur moi votre vengeance, bien vite je ferais retomber la vengeance sur vos têtes!  

King James Bible . [4] Yea, and what have ye to do with me, O Tyre, and Zidon, and all the coasts of Palestine? will ye render me a recompence? and if ye recompence me, swiftly and speedily will I return your recompence upon your own head;
Luther-Bibel . 4 Und ihr aus Tyrus und Sidon und aus allen Gebieten der Philister, was habt ihr mit mir zu tun? Wollt ihr mir's heimzahlen? Wohlan, zahlt mir's heim, so will ich's euch eilends und bald heimzahlen auf euren Kopf.

Tekstuitleg van Jl 4,4 .Het vers telt 22 (2 X11) woorden en 83 (priemgetal) letters . De getalwaarde van is 5581 (priemgetal) .

Jl 4,5 - Jl 4,5 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  5 argentum enim meum et aurum tulistis et desiderabilia mea et pulcherrima intulistis in delubra vestra    5 Omdat gij Mijn zilver en Mijn goud hebt weggenomen, en hebt Mijn beste kleinodiën in uw tempels gebracht.   [5] U hebt mijn zilver en goud meegenomen en mijn kostelijke schatten naar uw tempels gebracht.   [5] Jullie hebben mijn goud en zilver weggenomen en al mijn kostbaarheden naar jullie paleizen gebracht.     5. 4:5 Vous qui avez pris mon argent et mon or, qui avez emporté dans vos temples mes trésors précieux,  

King James Bible . [5] Because ye have taken my silver and my gold, and have carried into your temples my goodly pleasant things:
Luther-Bibel . 5 Mein Silber und Gold habt ihr genommen und meine schönen Kleinode in eure Tempel gebracht;

Tekstuitleg van Jl 4,5 .

Jl 4,6 - Jl 4,6 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  6 et filios Iuda et filios Hierusalem vendidistis filiis Graecorum ut longe faceretis eos de finibus suis    6 En gij hebt de kinderen van Juda en de kinderen van Jeruzalem verkocht aan de kinderen der Grieken, opdat gij hen verre van hun landpale mocht brengen.   [6] Mensen uit Judea en Jeruzalem hebt u aan de mensen uit Jawan* verkocht, om ze weg te voeren, ver van de grenzen van hun land.   [6] Jullie hebben de inwoners van Juda en Jeruzalem aan de Grieken verkocht en hen zo van hun eigen grond weggerukt.    6. 4:6 vous qui avez vendu aux fils de Yavân les fils de Juda et de Jérusalem, pour les éloigner de leur territoire!  

King James Bible . [6] The children also of Judah and the children of Jerusalem have ye sold unto the Grecians, that ye might remove them far from their border.
Luther-Bibel . 6 dazu habt ihr auch die Leute von Juda und Jerusalem den Griechen verkauft, um sie weit weg von ihrem Lande zu bringen.

Tekstuitleg van Jl 4,6 .

1. ben (zoon, kind) . Taalgebruik in Tenakh : ben (zoon, kind) . Getalwaarde : beth = 2 , nun = 14 of 50 ; totaal : 16 (2² X 2²) of 52 (2 X 26) . Structuur : 2 - 5 . Tenach (1225) . Pentateuch (284) . Eerdere Profeten (392) . Latere Profeten (231) . 12 Kleine Profeten (26) . Geschriften (292) . Jl (1) : Jl 1,1 .
- stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) van het zelfst. naamw. . Tenakh (1481) . Pentateuch (582) . Eerdere Profeten (355) . Latere Profeten (83) . 12 Kleine Profeten (25) . Geschriften (436) . Jl (3) : (1) Jl 1,12 . (2) Jl 4,8 . (3) Jl 4,19 .
- bëne(j)khèm (jullie zonen) < stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (24) . Pentateuch (9) . Eerdere Profeten (8) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (2) . Jl (2) : (1) Jl 3,1 . (2) Jl 4,8 .
- libhëne(j) (aan de zonen van) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) . Tenakh (200) . Pentateuch (86) . Eerdere Profeten (35) . Latere Profeten (4) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften () . Jl (2) : (1) Jl 4,6 . (2) Jl 4,16 .
- libhëne(j)hèm (aan hun zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. - hèm . Tenakh (6) . Jl (1) Jl 1,3 .
- libhëne(j)khèm (aan jullie zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (6) . Jl (1) Jl 1,3 .
- ûbhëne(j) (en de zonen van) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. van het zelfst. naamw. . Tenakh (202) . Pentateuch (55) . Eerdere Profeten (39) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (93) . Jl (2) : (1) Jl 2,23 . (2) Jl 4,6 .
- ûbhëne(j)hèm (en hun zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. -hèm . Tenakh (16) . Jl (1) Jl 1,3 .
- ûbhëne(j)khèm (en jullie zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (9) . Jl (1) : Jl (1) Jl 1,3 .

2. jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Tenakh : jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Jesaja : jëhûdâh (Juda) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , daleth = 4 ; totaal : 24 (2³ X 3) . Structuur : 1 - 5 - 4 - 5 . Tenach (633) . Pentateuch (40) . Eerdere Profeten (178) . Latere Profeten (190) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (172) . Jl (5) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,6 . (3) Jl 4,8 . (4) Jl 4,18 . (5) Jl 4,19 . wîhûdah (en Juda) : Jl 4,20 .

3. ben (zoon, kind) . Taalgebruik in Tenakh : ben (zoon, kind) . Getalwaarde : beth = 2 , nun = 14 of 50 ; totaal : 16 (2² X 2²) of 52 (2 X 26) . Structuur : 2 - 5 . Tenach (1225) . Pentateuch (284) . Eerdere Profeten (392) . Latere Profeten (231) . 12 Kleine Profeten (26) . Geschriften (292) . Jl (1) : Jl 1,1 .
- stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) van het zelfst. naamw. . Tenakh (1481) . Pentateuch (582) . Eerdere Profeten (355) . Latere Profeten (83) . 12 Kleine Profeten (25) . Geschriften (436) . Jl (3) : (1) Jl 1,12 . (2) Jl 4,8 . (3) Jl 4,19 .
- bëne(j)khèm (jullie zonen) < stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (24) . Pentateuch (9) . Eerdere Profeten (8) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (2) . Jl (2) : (1) Jl 3,1 . (2) Jl 4,8 .
- libhëne(j) (aan de zonen van) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) . Tenakh (200) . Pentateuch (86) . Eerdere Profeten (35) . Latere Profeten (4) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften () . Jl (2) : (1) Jl 4,6 . (2) Jl 4,16 .
- libhëne(j)hèm (aan hun zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. - hèm . Tenakh (6) . Jl (1) Jl 1,3 .
- libhëne(j)khèm (aan jullie zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (6) . Jl (1) Jl 1,3 .
- ûbhëne(j) (en de zonen van) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. van het zelfst. naamw. . Tenakh (202) . Pentateuch (55) . Eerdere Profeten (39) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (93) . Jl (2) : (1) Jl 2,23 . (2) Jl 4,6 .
- ûbhëne(j)hèm (en hun zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. -hèm . Tenakh (16) . Jl (1) Jl 1,3 .
- ûbhëne(j)khèm (en jullie zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (9) . Jl (1) : Jl (1) Jl 1,3 .

4. jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Taalgebruik in Tenach : jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Getalwaarde : jod = 10 , resj = 20 of 200 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 ; totaal : 82 (2 X 41) OF 586 (2 X 293) . Structuur : 1 - 2 - 6 -3 - 3 - 4 . Tenach (336) . Pentateuch (0) . Eerdere Profeten (66) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (38) . Geschriften (116) . Jl (2) : (1) Jl 4,6 . (2) Jl 4,17 . wîrûsjâlaim (en Jeruzalem) . Tenakh (2) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,20 .

6. ben (zoon, kind) . Taalgebruik in Tenakh : ben (zoon, kind) . Getalwaarde : beth = 2 , nun = 14 of 50 ; totaal : 16 (2² X 2²) of 52 (2 X 26) . Structuur : 2 - 5 . Tenach (1225) . Pentateuch (284) . Eerdere Profeten (392) . Latere Profeten (231) . 12 Kleine Profeten (26) . Geschriften (292) . Jl (1) : Jl 1,1 .
- stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) van het zelfst. naamw. . Tenakh (1481) . Pentateuch (582) . Eerdere Profeten (355) . Latere Profeten (83) . 12 Kleine Profeten (25) . Geschriften (436) . Jl (3) : (1) Jl 1,12 . (2) Jl 4,8 . (3) Jl 4,19 .
- bëne(j)khèm (jullie zonen) < stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (24) . Pentateuch (9) . Eerdere Profeten (8) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (2) . Jl (2) : (1) Jl 3,1 . (2) Jl 4,8 .
- libhëne(j) (aan de zonen van) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) . Tenakh (200) . Pentateuch (86) . Eerdere Profeten (35) . Latere Profeten (4) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften () . Jl (2) : (1) Jl 4,6 . (2) Jl 4,16 .
- libhëne(j)hèm (aan hun zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. - hèm . Tenakh (6) . Jl (1) Jl 1,3 .
- libhëne(j)khèm (aan jullie zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (6) . Jl (1) Jl 1,3 .
- ûbhëne(j) (en de zonen van) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. van het zelfst. naamw. . Tenakh (202) . Pentateuch (55) . Eerdere Profeten (39) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (93) . Jl (2) : (1) Jl 2,23 . (2) Jl 4,6 .
- ûbhëne(j)hèm (en hun zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. -hèm . Tenakh (16) . Jl (1) Jl 1,3 .
- ûbhëne(j)khèm (en jullie zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (9) . Jl (1) : Jl (1) Jl 1,3 .

11. me`al (vanop) < prefix voorzetsel min + `al (op, overeenkomstig, omwille van) . Taalgebruik in Tenakh : `al (op, overeenkomstig) . Taalgebruik in Jesaja : `al (op, overeenkomstig) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70, lamed = 12 of 30 ; totaal : 28 of 100 . Structuur : 7 - 3 . Tenakh (206) . Pentateuch (60) . Ex (6) : (1) Ex 3,5 . (2) Ex 25,22 . (3) Ex 28,28 . (4) Ex 32,12 . (5) Ex 39,21 . (6) Ex 40,36 . 12 kl. Prof. (12) : (1) Hos 9,1 . (2) Jl 4,6 . (3) Am 7,11 . (4) Am 7,17 . (5) Am 9,8 . (6) Am 9,15 . (7) Jon 4,6 . (8) Mi 2,9 . (9) Mi 3,2 . (10) Sef 1,2 . (11) Sef 1,3 . (12) Mal 1,5 .

Jl 4,7 - Jl 4,7 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  7 ecce ego suscitabo eos de loco in quo vendidistis eos et convertam retributionem vestram in caput vestrum     7 Ziet, Ik zal ze opwekken uit de plaats, waarhenen gij ze hebt verkocht; en Ik zal uw vergelding wederbrengen op uw hoofd.  [7] Maar Ik, Ik roep hen terug uit de plaats waar u hen verkocht hebt en Ik laat die daad van u neerkomen* op uw eigen hoofd.   [7] Maar ik haal hen terug van de plaats waarheen jullie hen verkocht hebben. Jullie daden zullen op je eigen hoofd neerkomen:     7. 4:7 Eh bien! Je vais les appeler du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber vos actes sur vos têtes! 

King James Bible . [7] Behold, I will raise them out of the place whither ye have sold them, and will return your recompence upon your own head:
Luther-Bibel . 7 Siehe, ich will sie kommen lassen aus dem Ort, wohin ihr sie verkauft habt, und will's euch heimzahlen auf euren Kopf

Tekstuitleg van Jl 4,7 .

5. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenach : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Jl (9) : (1) Jl 1,1 . (2) Jl 2,25 . (3) Jl 2,26 . (4) Jl 3,5 . (5) Jl 4,1 . (6) Jl 4,2 . (7) Jl 4,5 . (8) Jl 4,7 . (9) Jl 4,19 .

Jl 4,8 - Jl 4,8 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  8 et vendam filios vestros et filias vestras in manibus filiorum Iuda et venundabunt eos Sabeis genti longinquae quia Dominus locutus est    8 En Ik zal uw zonen en uw dochteren verkopen in de hand der kinderen van Juda, die ze verkopen zullen aan die van Scheba, aan een vergelegen volk; want de HEERE heeft het gesproken.   [8] Door de mannen van Juda laat Ik uw zonen en dochters verkopen aan de Sabeeën*, aan een volk ver hier vandaan. Want zo heeft de heer het gezegd.   [8] ik laat jullie zonen en dochters door de inwoners van Juda verkopen aan de Sabeeërs, ver hiervandaan - de HEER heeft gesproken.     8. 4:8 Je vendrai vos fils et vos filles, je les livrerai aux fils de Juda; ils les vendront aux Sabéens, à une nation éloignée, car Yahvé a parlé! " 

King James Bible . [8] And I will sell your sons and your daughters into the hand of the children of Judah, and they shall sell them to the Sabeans, to a people far off: for the LORD hath spoken it.
Luther-Bibel . 8 und will nun eure Söhne und eure Töchter verkaufen in die Hand der Leute von Juda; die sollen sie denen in Saba, einem Volk in fernen Landen, verkaufen; denn der HERR hat's geredet.

Tekstuitleg van Jl 4,8 . Het vers Jl 4,8 telt 16 (2² X 2²) woorden en 64 (2³ X 2³) letters . Verhouding : 1 op 4 . De getalwaarde van Jl 4,8 is 3563 (7 X 509) .

Jl 4,8.2. ´eth / ´èth (accusatief) . Taalgebruik in Tenakh : ´eth (accusatief) . Getalwaarde : aleph = 1 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 23 OF 401 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 . Eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet . Tenakh (5699) . Pentateuch (2002) . 12 Kleine Profeten (207) . Jl (12) : (1) Jl 2,19 . (2) Jl 2,20 . (3) Jl 2,23 . (4) Jl 2,25 . (5) Jl 2,26 . (6) Jl 3,1 . (7) Jl 3,2 . (8) Jl 4,1 . (9) Jl 4,2 . (10) Jl 4,8 . (11) Jl 4,12 . (12) Jl 4,18 .

3. ben (zoon, kind) . Taalgebruik in Tenakh : ben (zoon, kind) . Getalwaarde : beth = 2 , nun = 14 of 50 ; totaal : 16 (2² X 2²) of 52 (2 X 26) . Structuur : 2 - 5 . Tenach (1225) . Pentateuch (284) . Eerdere Profeten (392) . Latere Profeten (231) . 12 Kleine Profeten (26) . Geschriften (292) . Jl (1) : Jl 1,1 .
- stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) van het zelfst. naamw. . Tenakh (1481) . Pentateuch (582) . Eerdere Profeten (355) . Latere Profeten (83) . 12 Kleine Profeten (25) . Geschriften (436) . Jl (3) : (1) Jl 1,12 . (2) Jl 4,8 . (3) Jl 4,19 .
- bëne(j)khèm (jullie zonen) < stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (24) . Pentateuch (9) . Eerdere Profeten (8) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (2) . Jl (2) : (1) Jl 3,1 . (2) Jl 4,8 .
- libhëne(j) (aan de zonen van) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) . Tenakh (200) . Pentateuch (86) . Eerdere Profeten (35) . Latere Profeten (4) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften () . Jl (2) : (1) Jl 4,6 . (2) Jl 4,16 .
- libhëne(j)hèm (aan hun zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. - hèm . Tenakh (6) . Jl (1) Jl 1,3 .
- libhëne(j)khèm (aan jullie zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (6) . Jl (1) Jl 1,3 .
- ûbhëne(j) (en de zonen van) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. van het zelfst. naamw. . Tenakh (202) . Pentateuch (55) . Eerdere Profeten (39) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (93) . Jl (2) : (1) Jl 2,23 . (2) Jl 4,6 .
- ûbhëne(j)hèm (en hun zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. -hèm . Tenakh (16) . Jl (1) Jl 1,3 .
- ûbhëne(j)khèm (en jullie zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (9) . Jl (1) : Jl (1) Jl 1,3 .

7. ben (zoon, kind) . Taalgebruik in Tenakh : ben (zoon, kind) . Getalwaarde : beth = 2 , nun = 14 of 50 ; totaal : 16 (2² X 2²) of 52 (2 X 26) . Structuur : 2 - 5 . Tenach (1225) . Pentateuch (284) . Eerdere Profeten (392) . Latere Profeten (231) . 12 Kleine Profeten (26) . Geschriften (292) . Jl (1) : Jl 1,1 .
- stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) van het zelfst. naamw. . Tenakh (1481) . Pentateuch (582) . Eerdere Profeten (355) . Latere Profeten (83) . 12 Kleine Profeten (25) . Geschriften (436) . Jl (3) : (1) Jl 1,12 . (2) Jl 4,8 . (3) Jl 4,19 .
- bëne(j)khèm (jullie zonen) < stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (24) . Pentateuch (9) . Eerdere Profeten (8) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (2) . Jl (2) : (1) Jl 3,1 . (2) Jl 4,8 .
- libhëne(j) (aan de zonen van) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) . Tenakh (200) . Pentateuch (86) . Eerdere Profeten (35) . Latere Profeten (4) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften () . Jl (2) : (1) Jl 4,6 . (2) Jl 4,16 .
- libhëne(j)hèm (aan hun zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. - hèm . Tenakh (6) . Jl (1) Jl 1,3 .
- libhëne(j)khèm (aan jullie zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (6) . Jl (1) Jl 1,3 .
- ûbhëne(j) (en de zonen van) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. van het zelfst. naamw. . Tenakh (202) . Pentateuch (55) . Eerdere Profeten (39) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (93) . Jl (2) : (1) Jl 2,23 . (2) Jl 4,6 .
- ûbhëne(j)hèm (en hun zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. -hèm . Tenakh (16) . Jl (1) Jl 1,3 .
- ûbhëne(j)khèm (en jullie zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (9) . Jl (1) : Jl (1) Jl 1,3 .

8. jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Tenakh : jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Jesaja : jëhûdâh (Juda) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , daleth = 4 ; totaal : 24 (2³ X 3) . Structuur : 1 - 5 - 4 - 5 . Tenach (633) . Pentateuch (40) . Eerdere Profeten (178) . Latere Profeten (190) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (172) . Jl (5) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,6 . (3) Jl 4,8 . (4) Jl 4,18 . (5) Jl 4,19 . wîhûdah (en Juda) : Jl 4,20 .

Jl 4,8.14. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenakh : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . Tenakh (3849) . 12 Kleine Profeten (241) . Jl (26) . Jl 1 (11) . Jl 2 (8) . Jl 3 (1) . Jl 4 (6) . Jl 1 (11) : (1) Jl 1,5 . (2) Jl 1,6 . (3) Jl 1,10 . (4) Jl 1,11 . (5) Jl 1,12 . (6) Jl 1,13 . (7) Jl 1,15 . (8) Jl 1,17 . (9) Jl 1,18 . (10) Jl 1,19 . (11) Jl 1,20 . Jl 2 (8) : (1) Jl 2,1 . (2) Jl 2,11 . (3) Jl 2,13 . (4) Jl 2,20 . (5) Jl 2,21 . (6) Jl 2,22 . (7) Jl 2,23 . (8) Jl 2,27 . Jl 3 (1) : Jl 3,5 . Jl 4 (6) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,8 . (3) Jl 4,12 . (4) Jl 4,13 . (5) Jl 4,14 . (6) Jl 4,17 .

Jl 4,8.15. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Jl (22) . Jl 1 (5) . Jl 2 (10) . Jl 3 (2) . Jl 4 (5) . Jl 1 (5) : (1) Jl 1,1 . (2) Jl 1,9 . (3) Jl 1,14 . (4) Jl 1,15 . (5) Jl 1,19 . Jl 2 (10) : (1) Jl 2,1 . (2) Jl 2,11 . (3) Jl 2,12 . (4) Jl 2,13 . (5) Jl 2,17 . (6) Jl 2,18 . (7) Jl 2,19 . (8) Jl 2,21 . (9) Jl 2,26 . (10) Jl 2,27 . Jl 3 (2) : (1) Jl 3,4 . (2) Jl 3,5 . Jl 4 (5) : (1) Jl 4,8 . (2) Jl 4,11 . (3) Jl 4,14 . (4) Jl 4,17 . (5) Jl 4,18 . bëJHWH (op JHWH) . Jl (1) : Jl 2,23 . laJHWH . Jl (1) : Jl 2,14 . wëJHWH (en JHWH) . Jl (3) : (1) Jl 2,11 . (2) Jl 4,16 . (3) Jl 4,21 .

Jl 4,8.14. - 15. kî JHWH (want JHWH) . Tenakh (92) . 12 Kleine Preofezten (5) : (1) Hos 4,10 . (2) Jl 4,8 . (3) Ob 18 . (4) Zach 10,5 . (5) Mal 2,14 .

Jl 4,8.16. d-bh-r . (1) dâbhar (spreken) act. qal perf. 3de pers. mann. enk. dâbhar (spreken) . (2) dibbèr (hij sprak) : piel perfectum derde persoon mannelijk enkelvoud . (3) dâbhâr (woord, daad) . Zelfstandig naamwoord mannelijk enkelvoud . nom. enk. stat. constructus dëbhar . Taalgebruik in Tenach : dâbhar (spreken) . Getalwaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 21 of 200 ; totaal : 27 (3³) OF 206 = 2 X 103 . Structuur : 4 - 2 - 3 . Gr. logos (woord) . Taalgebruik in de LXX : logos (woord) . Taalgebruik in het N.T. : logos (woord) . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon , parole (parler) . Ned. woord . D. Wort . E. word . Tenakh (756) . Pentateuch (183) . Eerdere Profeten (194) . Latere Profeten (215) . 12 Kleine Profeten (43) . Geschriften (121) . Jl (2) : (1) Jl 1,1 . (2) Jl 4,8 .

Jl 4,8.15. - 16. JHWH dibber (JHWH sprak) , steeds in de formule kî JHWH dibber (want JHWH sprak) .
- dëbhar JHWH (woord van JHWH) . Tenach (77/756 en 77/5193) . 12 kl. Prof. (15/43 en 15/387) : (1) Hos 1,1 . (2) Jl 1,1 . (3) Am 8,12 . (4) Jon 1,1 . (5) Mi 1,1 . (6) Sef 1,1 . (7) Sef 2,5 . (8) Hag 1,3 . (9) Hag 2,1 . (10) Hag 2,10 . (11) Zach 4,6 . (12) Zach 7,4 . (13) Zach 7,8 . (14) Zach 8,1 . (15) Zach 8,18 .
Er is een omgekeerde volgorde van de woorden ; in Jl 1,1 : dëbhar JHWH (woord van JHWH) , in Jl 4,8 JHWH dibber (JHWH sprak) . Hetzelfde stamwoord d-b-r heeft een verschillende functie in de zin zelfst. naamw. , werkw.) , maar de betekenis is dezelfde .

Jl 4,8.14. - 16. kî (+ pî) JHWH dibber = want (de mond van) JHWH spreekt . Tenach (10) : (1) 1 K 14,11 . (2) Js 1,2 . (3) Js 1,20 (+) . (4) Js 22,25 . (5) Js 25,8 . (6) Js 40,5 (+) . (7) Js 58,14 (+) . (8) Jr 13,15 . (9) Jl 4,8 . (10) Ob 18 .

Jl 4,9 - Jl 4,9 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  9 clamate hoc in gentibus sanctificate bellum suscitate robustos accedant ascendant omnes viri bellatores     9 Roept dit uit onder de heidenen, heiligt een krijg; wekt de helden op, laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden. schilderij van James Tissot: De profeet Joël   [9] Roep dit om onder de volken: Maak u gereed voor de heilige* oorlog, werf de dappere mannen. Laat ze aantreden en oprukken, al de soldaten.   [9] Roep de volken op: Bereid je voor op de strijd, laat je helden aantreden, laat al je strijders nu ten strijde trekken!     9. 4:9 Publiez ceci parmi les nations : Préparez la guerre! Appelez les braves! Qu'ils s'avancent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre! 

King James Bible . [9] Proclaim ye this among the Gentiles; Prepare war, wake up the mighty men, let all the men of war draw near; let them come up: [10] Beat your plowshares into swords, and your pruninghooks into spears: let the weak say, I am strong.
Luther-Bibel .
Luther-Bibel . 9 Ruft dies aus unter den Heiden! Bereitet euch zum heiligen Krieg! Bietet die Starken auf! Lasst herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute!

Tekstuitleg van Jl 4,9 . 5X imperateif 2de pers. mann. mv.

1. qârâ´ (roepen, heten) . Taalgebruik in Tenach : qârâ´ (roepen, heten) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 ; totaal : 40 of 301 . Structuur : 1 - 2 - 1 . Gr. kaleô (roepen, noemen) . Taalgebruik in het N.T. : kaleô (roepen) . Taalgebruik in de Septuaginta : kaleô (roepen) . E. to call . Lat. vocare (vox = stem) . Fr. appeler (Lat. appellare - pellere : pousser , dringen ; aandringen , oproepen) . Ned. roepen . D. rufen . Een vorm van kaleô (roepen, noemen) in de LXX (512) , in het N.T. (148) .
- act. qal imperat. 2de pers. mann. mv. qirë´û (roept) . q-r-´-w . Tenakh (36) . Jl (3) : (1) Jl 1,14 . (2) Jl 2,15 . (3) Jl 4,9 . Een vorm van qârâ´ (roepen, heten) in Jl (5) : (1) Jl 1,14 . (2) Jl 1,19 . (3) Jl 2,15 . (4) Jl 3,5 . (5) Jl 4,9 .

4. qâdasj (heiligen) . Taalgebruik in Tenakh : qâdasj (heiligen) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , daleth = 4 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 44 (2² X 11) OF 404 (2² X 101) . Structuur : 1 - 4 - 3 . Een vorm van qâdasj (heiligen) in Jl (4) : (1) Jl 1,14 . (2) Jl 2,15 . (3) Jl 2,16 . (4) Jl 4,9 .
- act. piel imperat. 2de pers. mann. mv. qaddîsjû (heiligt) . q-d-sj-w . Tenakh (40) . Pentateuch (1) . Eerdere Profeten (2) . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (21) . Jl (4) : (1) Jl 1,14 . (2) Jl 2,15 . (3) Jl 2,16 . (4) Jl 4,9 .

Jl 4,10 - Jl 4,10 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10 concidite aratra vestra in gladios et ligones vestros in lanceas infirmus dicat quia fortis ego sum       10 Slaat uw spaden tot zwaarden, en uw sikkelen tot spiesen; de zwakke zegge: Ik ben een held.   10] Smeed* uw ploegscharen om tot zwaarden, uw snoeimessen tot lansen. Laat zelfs de zwakkeling zeggen: “Ik word een held!”   [10] Smeed je ploegijzers maar om tot zwaarden en je snoeimessen tot speren, en laat de zwakke zich een held betonen.    10. 4:10 De vos socs, forgez des épées, de vos serpes, des lances, que l'infirme dise : " Je suis un brave! "  

King James Bible . 10 Macht aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Sicheln Spieße! Der Schwache spreche: Ich bin stark!

4. qâdasj (heiligen) . Taalgebruik in Tenakh : qâdasj (heiligen) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , daleth = 4 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 44 (2² X 11) OF 404 (2² X 101) . Structuur : 1 - 4 - 3 . Een vorm van qâdasj (heiligen) in Jl (4) : (1) Jl 1,14 . (2) Jl 2,15 . (3) Jl 2,16 . (4) Jl 4,9 .
- act. piel imperat. 2de pers. mann. mv. qaddîsjû (heiligt) . q-d-sj-w . Tenakh (40) . Pentateuch (1) . Eerdere Profeten (2) . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (21) . Jl (4) : (1) Jl 1,14 . (2) Jl 2,15 . (3) Jl 2,16 . (4) Jl 4,9 .

Tekstuitleg van Jl 4,10 .

Jl 4,11 - Jl 4,11 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  11 erumpite et venite omnes gentes de circuitu et congregamini ibi occumbere faciet Dominus robustos tuos     11 Rot te hoop, en komt aan, alle gij volken van rondom, en vergadert u! (O HEERE, doe Uw helden derwaarts nederdalen!)   [11] Haast u om te komen, verzamel u met alle volken uit de omgeving en kom allemaal samen. heer*, laat uw helden komen!   [11] Haast je, volken rondom, verzamel je. - O HEER, zend dan uw legermacht daarheen! -     11. 4:11 Hâtez-vous et venez, toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous là! Yahvé, fais descendre tes braves.  

King James Bible . [11] Assemble yourselves, and come, all ye heathen, and gather yourselves together round about: thither cause thy mighty ones to come down, O LORD.
Luther-Bibel . 11 Auf, alle Heiden ringsum, kommt und versammelt euch! - Dahin führe du hinab, HERR, deine Starken! -

Tekstuitleg van Jl 4,11 .

Jl 4,12 - Jl 4,12 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  12 consurgant et ascendant gentes in vallem Iosaphat quia ibi sedebo ut iudicem omnes gentes in circuitu     12 De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat; maar aldaar zal Ik zitten, om te richten alle heidenen van rondom.   [12] De volken moeten zich in beweging zetten, naar het dal van Josafat gaan, want daar zal Ik zetelen om recht te spreken over alle volken uit de omgeving.   [12] Laat de volken aantreden, laat ze optrekken naar de vallei van Josafat; daar zal ik mijn oordeel over hen vellen.    12. 4:12 " Que les nations s'ébranlent et qu'elles montent à la Vallée de Josaphat! Car là je siégerai pour juger toutes les nations à la ronde.  

King James Bible . [12] Let the heathen be wakened, and come up to the valley of Jehoshaphat: for there will I sit to judge all the heathen round about.
Luther-Bibel . 12 Die Heiden sollen sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Joschafat; denn dort will ich sitzen und richten alle Heiden ringsum.

Tekstuitleg van Jl 4,12 .

7. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenakh : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . Tenakh (3849) . 12 Kleine Profeten (241) . Jl (26) . Jl 1 (11) . Jl 2 (8) . Jl 3 (1) . Jl 4 (6) . Jl 1 (11) : (1) Jl 1,5 . (2) Jl 1,6 . (3) Jl 1,10 . (4) Jl 1,11 . (5) Jl 1,12 . (6) Jl 1,13 . (7) Jl 1,15 . (8) Jl 1,17 . (9) Jl 1,18 . (10) Jl 1,19 . (11) Jl 1,20 . Jl 2 (8) : (1) Jl 2,1 . (2) Jl 2,11 . (3) Jl 2,13 . (4) Jl 2,20 . (5) Jl 2,21 . (6) Jl 2,22 . (7) Jl 2,23 . (8) Jl 2,27 . Jl 3 (1) : Jl 3,5 . Jl 4 (6) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,8 . (3) Jl 4,12 . (4) Jl 4,13 . (5) Jl 4,14 . (6) Jl 4,17 .

11. ´eth / ´èth (accusatief) . Taalgebruik in Tenakh : ´eth (accusatief) . Getalwaarde : aleph = 1 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 23 OF 401 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 . Eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet . Tenakh (5699) . Pentateuch (2002) . 12 Kleine Profeten (207) . Jl (12) : (1) Jl 2,19 . (2) Jl 2,20 . (3) Jl 2,23 . (4) Jl 2,25 . (5) Jl 2,26 . (6) Jl 3,1 . (7) Jl 3,2 . (8) Jl 4,1 . (9) Jl 4,2 . (10) Jl 4,8 . (11) Jl 4,12 . (12) Jl 4,18 .

Jl 4,13 - Jl 4,13 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  13 mittite falces quoniam maturavit messis venite et descendite quia plenum est torcular exuberant torcularia quia multiplicata est malitia eorum     13 Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden; komt aan, daalt henen af, want de pers is vol, en de perskuipen lopen over; want hunlieder boosheid is groot.   [13] Sla met de sikkel, want de oogst is rijp. Begin maar te persen, want de perskuip is vol. De bakken lopen over, want hun slechtheid is groot.’   [13] Sla de sikkel erin, het is tijd om te oogsten. Kom de wijnpers treden, de persbak is vol, de kuipen lopen over, zó talrijk zijn hun misdaden.     13. 4:13 Lancez la faucille : la moisson est mûre; venez, foulez : le pressoir est comble; les cuves débordent, tant leur méchanceté est grande! " 1 

King James Bible . [13] Put ye in the sickle, for the harvest is ripe: come, get you down; for the press is full, the fats overflow; for their wickedness is great.
Luther-Bibel . 13 Greift zur Sichel, denn die Ernte ist reif! Kommt und tretet, denn die Kelter ist voll, die Kufen laufen über, denn ihre Bosheit ist groß!

Tekstuitleg van Jl 4,13 .

3. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenakh : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . Tenakh (3849) . 12 Kleine Profeten (241) . Jl (26) . Jl 1 (11) . Jl 2 (8) . Jl 3 (1) . Jl 4 (6) . Jl 1 (11) : (1) Jl 1,5 . (2) Jl 1,6 . (3) Jl 1,10 . (4) Jl 1,11 . (5) Jl 1,12 . (6) Jl 1,13 . (7) Jl 1,15 . (8) Jl 1,17 . (9) Jl 1,18 . (10) Jl 1,19 . (11) Jl 1,20 . Jl 2 (8) : (1) Jl 2,1 . (2) Jl 2,11 . (3) Jl 2,13 . (4) Jl 2,20 . (5) Jl 2,21 . (6) Jl 2,22 . (7) Jl 2,23 . (8) Jl 2,27 . Jl 3 (1) : Jl 3,5 . Jl 4 (6) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,8 . (3) Jl 4,12 . (4) Jl 4,13 . (5) Jl 4,14 . (6) Jl 4,17 .

8. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenakh : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . Tenakh (3849) . 12 Kleine Profeten (241) . Jl (26) . Jl 1 (11) . Jl 2 (8) . Jl 3 (1) . Jl 4 (6) . Jl 1 (11) : (1) Jl 1,5 . (2) Jl 1,6 . (3) Jl 1,10 . (4) Jl 1,11 . (5) Jl 1,12 . (6) Jl 1,13 . (7) Jl 1,15 . (8) Jl 1,17 . (9) Jl 1,18 . (10) Jl 1,19 . (11) Jl 1,20 . Jl 2 (8) : (1) Jl 2,1 . (2) Jl 2,11 . (3) Jl 2,13 . (4) Jl 2,20 . (5) Jl 2,21 . (6) Jl 2,22 . (7) Jl 2,23 . (8) Jl 2,27 . Jl 3 (1) : Jl 3,5 . Jl 4 (6) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,8 . (3) Jl 4,12 . (4) Jl 4,13 . (5) Jl 4,14 . (6) Jl 4,17 .

13. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenakh : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . Tenakh (3849) . 12 Kleine Profeten (241) . Jl (26) . Jl 1 (11) . Jl 2 (8) . Jl 3 (1) . Jl 4 (6) . Jl 1 (11) : (1) Jl 1,5 . (2) Jl 1,6 . (3) Jl 1,10 . (4) Jl 1,11 . (5) Jl 1,12 . (6) Jl 1,13 . (7) Jl 1,15 . (8) Jl 1,17 . (9) Jl 1,18 . (10) Jl 1,19 . (11) Jl 1,20 . Jl 2 (8) : (1) Jl 2,1 . (2) Jl 2,11 . (3) Jl 2,13 . (4) Jl 2,20 . (5) Jl 2,21 . (6) Jl 2,22 . (7) Jl 2,23 . (8) Jl 2,27 . Jl 3 (1) : Jl 3,5 . Jl 4 (6) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,8 . (3) Jl 4,12 . (4) Jl 4,13 . (5) Jl 4,14 . (6) Jl 4,17 .

Jl 4,14 - Jl 4,14 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  14 populi populi in valle concisionis quia iuxta est dies Domini in valle concisionis     14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens.   [14] Massa’s*, massa’s, in het dal* van het oordeel, want de dag van de heer is nabij in het dal van het oordeel.   [14] Dichte drommen bijeen in de vallei van het oordeel! Nabij is de dag van de HEER. Daar zal hij oordelen!     14. 4:14 Foules sur foules dans la Vallée de la Décision! Car il est proche le jour de Yahvé dans la Vallée de la Décision!  

King James Bible . [14] Multitudes, multitudes in the valley of decision: for the day of the LORD is near in the valley of decision.
Luther-Bibel . 14 Es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung; denn des HERRN Tag ist nahe im Tal der Entscheidung.

Tekstuitleg van Jl 4,14 . Het vers Jl 4,14 telt 10 (2 X 5) woorden en 43 letters . De getalwaarde van Jl 4,14 is 1764 (2² X 3² X 7²) .

Jl 4,14.5. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenakh : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . Tenakh (3849) . 12 Kleine Profeten (241) . Jl (26) . Jl 1 (11) . Jl 2 (8) . Jl 3 (1) . Jl 4 (6) . Jl 1 (11) : (1) Jl 1,5 . (2) Jl 1,6 . (3) Jl 1,10 . (4) Jl 1,11 . (5) Jl 1,12 . (6) Jl 1,13 . (7) Jl 1,15 . (8) Jl 1,17 . (9) Jl 1,18 . (10) Jl 1,19 . (11) Jl 1,20 . Jl 2 (8) : (1) Jl 2,1 . (2) Jl 2,11 . (3) Jl 2,13 . (4) Jl 2,20 . (5) Jl 2,21 . (6) Jl 2,22 . (7) Jl 2,23 . (8) Jl 2,27 . Jl 3 (1) : Jl 3,5 . Jl 4 (6) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,8 . (3) Jl 4,12 . (4) Jl 4,13 . (5) Jl 4,14 . (6) Jl 4,17 .

Jl 4,14.6. qârôbh (nabij, dichtbij) . Bijvoegl. naamw. . Zie het werkw. qârabh (naderen, nabij zijn) . Taalgebruik in Tenakh : qârabh (naderen, nabij zijn) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , beth = 2 ; totaal : 41 OF 302 (2 X 151) . Structuur : 1 - 2 - 2 . Tenakh (31) . Pentateuch (6) . Eerdere Profeten (2) . Latere Profeten (8) . 12 Kleine Prof. (6) . Geschriften (9) . 12 Kleine Prof. (6) : (1) Jl 1,15 . (2) Jl 2,1 . (3) Jl 4,14 . (4) Ob 15 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,14 .

Jl 4,14.5. - 6. kî qârobh (want nabij) . Tenakh (11/26 en 11/31) : (1) Ex 13,17 . (2) Dt 30,14 . (3) Dt 32,35 . (4) 2 S 19,43 . (5) Js 13,6 . (6) Ez 30,3 . (7) Jl 1,15 . (8) Jl 2,1 . (9) Jl 4,14 . (10) Ob 15 . (11) Sef 1,7 .

Jl 4,14.7. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Js : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Taalgebruik in Mi : jôm (dag) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Gr. hèmera (dag) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenach (209) . Pentateuch (76) . Eerdere Profeten (23) . Latere Profeten (33) . 12 Kleine Profeten (24) . Geschriften (53) . Pentateuch (76) . Gn (23) . Ex (14) . Lv (11) . Nu (17) . Dt (11) . Jl (6) : (1) Jl 1,15 . (2) Jl 2,1 . (3) Jl 2,2 . (4) Jl 2,11 . (5) Jl 3,4 . (6) Jl 4,14 . bëjôm / bajjôm (op een / de dag) . Jl (1) : Jl 4,18 . lajjôm (tot de dag) . Jl (1) Jl 1,15 . Een vorm van jôm (dag) in Jl (10) : (1) Jl 1,2 . (2) Jl 1,15 . (3) Jl 2,1 . (4) Jl 2,2 . (5) Jl 2,11 . (6) Jl 3,2 . (7) Jl 3,4 . (8) Jl 4,1 . (9) Jl 4,14 . (10) Jl 4,18 .

Jl 4,14.6. - 7. qârobh jôm (nabij een dag) . Tenakh (9/31 en 9/209) : (1) Dt 32,35 . (2) Js 13,6 . (3) Jl 1,15 . (4) Jl 2,1 . (5) Jl 4,14 . (6) Ob 15 . (7) Sef 1,7 . (8) Sef 1,14 . (9) Ez 30,3 .

Jl 4,14.8. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Jl (22) . Jl 1 (5) . Jl 2 (10) . Jl 3 (2) . Jl 4 (5) . Jl 1 (5) : (1) Jl 1,1 . (2) Jl 1,9 . (3) Jl 1,14 . (4) Jl 1,15 . (5) Jl 1,19 . Jl 2 (10) : (1) Jl 2,1 . (2) Jl 2,11 . (3) Jl 2,12 . (4) Jl 2,13 . (5) Jl 2,17 . (6) Jl 2,18 . (7) Jl 2,19 . (8) Jl 2,21 . (9) Jl 2,26 . (10) Jl 2,27 . Jl 3 (2) : (1) Jl 3,4 . (2) Jl 3,5 . Jl 4 (5) : (1) Jl 4,8 . (2) Jl 4,11 . (3) Jl 4,14 . (4) Jl 4,17 . (5) Jl 4,18 . bëJHWH (op JHWH) . Jl (1) : Jl 2,23 . laJHWH . Jl (1) : Jl 2,14 . wëJHWH (en JHWH) . Jl (3) : (1) Jl 2,11 . (2) Jl 4,16 . (3) Jl 4,21 .

Jl 4,14.7. - 8. jôm JHWH (dag van de Heer) . Tenakh (14/209) : (1) Js 13,6 . (2) Js 13,9 . (3) Jl 1,15 . (4) Jl 2,1 . (5) Jl 2,11 . (6) Jl 3,4 . (7) Jl 4,14 . (8) Am 5,18 . (9) Am 5,20 . (10) Ob 15 . (11) Sef 1,7 . (12) Sef 1,14 . (13) Sef 2,2 . (14) Mal 3,23 .

Jl 4,14.6. - 8. qärobh jôm JHWH (nabij een dag van JHWH) . Tenakh (6) : (1) Js 13,6 . (2) Jl 1,15 . (3) Jl 4,14 . (4) Ob 15 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,14 .

Jl 4,14.5. - 8. kî qärobh jôm JHWH (want nabij een dag van JHWH) . Tenakh (6) : (1) Js 13,6 . (2) Jl 1,15 . (3) Jl 2,1 . (4) Jl 4,14 . (5) Ob 15 . (6) Sef 1,7 .

Jl 4,15 - Jl 4,15 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  15 sol et luna obtenebricata sunt et stellae retraxerunt splendorem suum     15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken.   [15] De zon en de maan verduisteren, de sterren verliezen hun licht.   [15] Zon en maan worden verduisterd, sterren doven hun glans.     15. 4:15 Le soleil et la lune s'assombrissent, les étoiles perdent leur éclat.  

King James Bible . [15] The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their shining.
Luther-Bibel . 15 Sonne und Mond werden sich verfinstern, und die Sterne halten ihren Schein zurück.

Tekstuitleg van Jl 4,15 .

Jl 4,16 - Jl 4,16 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  16 et Dominus de Sion rugiet et de Hierusalem dabit vocem suam et movebuntur caeli et terra et Dominus spes populi sui et fortitudo filiorum Israhel     16 En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn.   [16] De heer buldert vanuit Sion, uit Jeruzalem weerklinkt zijn stem: hemel en aarde sidderen. Maar voor zijn volk is de heer een toevlucht, voor de mensen van Israël is Hij een vesting.   [16] De HEER brult vanaf de Sion, hij gromt vanuit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar voor zijn volk is de HEER een toevlucht, Israël biedt hij bescherming.    16. 4:16 Yahvé rugit de Sion, de Jérusalem il fait entendre sa voix; les cieux et la terre tremblent! Mais Yahvé sera pour son peuple un refuge, une forteresse pour les enfants d'Israël! 

King James Bible . [16] The LORD also shall roar out of Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the heavens and the earth shall shake: but the LORD will be the hope of his people, and the strength of the children of Israel.
Luther-Bibel . 16 Und der HERR wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde erbeben werden. Aber seinem Volk wird der HERR eine Zuflucht sein und eine Burg den Israeliten.

Tekstuitleg van Jl 4,16 .

2. mitstsijjôn (uit Sion) < min (uit) + tsijjôn (Sion) . Taalgebruik in Tenakh : tsijjôn (Sion) . Getalwaarde : tsade = 18 of 90 , jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 48 (2³ X 2 X 3) OF 156 (2³ X 3 X 13 OF 6 X 26) . Structuur : 9 - 1 - 6 - 5 . Tenakh (12) : (1) Js 2,3 . (2) Jr 9,18 . (3) Jl 4,16 . (4) Am 1,2 . (5) Mi 4,2 . (6) Ps 14,7 . (7) Ps 50,2 . (8) Ps 53,7 . (9) Ps 110,2 . (10) Ps 128,5 . (11) Ps 134,3 . (12) Ps 135,21 .

8. - 9. sjâmajim wë´èrèts / wä´ârèts (hemel en aarde) . Tenach (11) : (1) Gn 14,19 . (2) Gn 14,22 . (3) Ps 69,35 . (4) Ps 115,15 . (5) Ps 121,2 . (6) Ps 124,8 . (7) Ps 134,3 . (8) Ps 146,6 . (9) Jr 33,25 . (10) Jr 51,48 . (11) Jl 4,16 .

14. ben (zoon, kind) . Taalgebruik in Tenakh : ben (zoon, kind) . Getalwaarde : beth = 2 , nun = 14 of 50 ; totaal : 16 (2² X 2²) of 52 (2 X 26) . Structuur : 2 - 5 . Tenach (1225) . Pentateuch (284) . Eerdere Profeten (392) . Latere Profeten (231) . 12 Kleine Profeten (26) . Geschriften (292) . Jl (1) : Jl 1,1 .
- stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) van het zelfst. naamw. . Tenakh (1481) . Pentateuch (582) . Eerdere Profeten (355) . Latere Profeten (83) . 12 Kleine Profeten (25) . Geschriften (436) . Jl (3) : (1) Jl 1,12 . (2) Jl 4,8 . (3) Jl 4,19 .
- bëne(j)khèm (jullie zonen) < stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (24) . Pentateuch (9) . Eerdere Profeten (8) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (2) . Jl (2) : (1) Jl 3,1 . (2) Jl 4,8 .
- libhëne(j) (aan de zonen van) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) . Tenakh (200) . Pentateuch (86) . Eerdere Profeten (35) . Latere Profeten (4) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften () . Jl (2) : (1) Jl 4,6 . (2) Jl 4,16 .
- libhëne(j)hèm (aan hun zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. - hèm . Tenakh (6) . Jl (1) Jl 1,3 .
- libhëne(j)khèm (aan jullie zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (6) . Jl (1) Jl 1,3 .
- ûbhëne(j) (en de zonen van) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. van het zelfst. naamw. . Tenakh (202) . Pentateuch (55) . Eerdere Profeten (39) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (93) . Jl (2) : (1) Jl 2,23 . (2) Jl 4,6 .
- ûbhëne(j)hèm (en hun zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. -hèm . Tenakh (16) . Jl (1) Jl 1,3 .
- ûbhëne(j)khèm (en jullie zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (9) . Jl (1) : Jl (1) Jl 1,3 .

Jl 4,17 - Jl 4,17 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  17 et scietis quia ego Dominus Deus vester habitans in Sion in monte sancto meo et erit Hierusalem sancta et alieni non transibunt per eam amplius     17 En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben, wonende op Sion, den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan.   [17] ‘Dan zult u erkennen, dat Ik, de heer uw God ben, Ik, die woon op de Sion, mijn heilige berg. Jeruzalem* zal heilige grond zijn, geen vreemden trekken er meer door.   [17] Dan zullen jullie inzien dat ik, de HEER, jullie God, woon op de Sion, mijn heilige berg. Jeruzalem zal een heilige stad zijn; vreemden zullen er niet meer binnengaan.     17. 4:17 " Vous saurez alors que je suis Yahvé, votre Dieu, qui habite à Sion, ma montagne sainte! Jérusalem sera un lieu saint, les étrangers n'y passeront plus! "  

King James Bible . [17] So shall ye know that I am the LORD your God dwelling in Zion, my holy mountain: then shall Jerusalem be holy, and there shall no strangers pass through her any more.
Luther-Bibel . 17 Und ihr sollt's erfahren, dass ich, der HERR, euer Gott, zu Zion auf meinem heiligen Berge wohne. Dann wird Jerusalem heilig sein, und kein Fremder wird mehr hindurchziehen.

Tekstuitleg van Jl 4,17 . Het vers Jl 4,17 telt 17 woorden en 66 (6 X 11) letters . De getalwaarde van Jl 4,17 is 3985 (5 X 797) .

Jl 4,17.2. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenakh : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . Tenakh (3849) . 12 Kleine Profeten (241) . Jl (26) . Jl 1 (11) . Jl 2 (8) . Jl 3 (1) . Jl 4 (6) . Jl 1 (11) : (1) Jl 1,5 . (2) Jl 1,6 . (3) Jl 1,10 . (4) Jl 1,11 . (5) Jl 1,12 . (6) Jl 1,13 . (7) Jl 1,15 . (8) Jl 1,17 . (9) Jl 1,18 . (10) Jl 1,19 . (11) Jl 1,20 . Jl 2 (8) : (1) Jl 2,1 . (2) Jl 2,11 . (3) Jl 2,13 . (4) Jl 2,20 . (5) Jl 2,21 . (6) Jl 2,22 . (7) Jl 2,23 . (8) Jl 2,27 . Jl 3 (1) : Jl 3,5 . Jl 4 (6) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,8 . (3) Jl 4,12 . (4) Jl 4,13 . (5) Jl 4,14 . (6) Jl 4,17 .

1. - 2. wîda`ëthèm kî (en jullie weten dat) . Tenakh (36) . Ex (4) . Nu (1) . 1 K (1) . Ez (25) . 12 Kleine Profeten (5) : (1) Jl 2,27 . (2) Jl 4,17 . (3) Zach 2,13 . (4) Zach 6,15 . (5) Mal 2,4 .

2. - 3. kî ´änî (wanr ik) . Tenakh (134) . 12 Kleine Profeten (4) : (1) Jl 4,17 . (2) Hag 2,4 . (3) Zach 10,6 . (4) Mal 3,6 .

4. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (111) . Jl (22) . Jl 1 (5) . Jl 2 (10) . Jl 3 (2) . Jl 4 (5) . Jl 1 (5) : (1) Jl 1,1 . (2) Jl 1,9 . (3) Jl 1,14 . (4) Jl 1,15 . (5) Jl 1,19 . Jl 2 (10) : (1) Jl 2,1 . (2) Jl 2,11 . (3) Jl 2,12 . (4) Jl 2,13 . (5) Jl 2,17 . (6) Jl 2,18 . (7) Jl 2,19 . (8) Jl 2,21 . (9) Jl 2,26 . (10) Jl 2,27 . Jl 3 (2) : (1) Jl 3,4 . (2) Jl 3,5 . Jl 4 (5) : (1) Jl 4,8 . (2) Jl 4,11 . (3) Jl 4,14 . (4) Jl 4,17 . (5) Jl 4,18 . bëJHWH (op JHWH) . Jl (1) : Jl 2,23 . laJHWH . Jl (1) : Jl 2,14 . wëJHWH (en JHWH) . Jl (3) : (1) Jl 2,11 . (2) Jl 4,16 . (3) Jl 4,21 .

1. - 3. wîda`ëthèm kî ´anî (en jullie weten dat ik) . Tenakh (29) . Ex (3) . 1 K (1) . Ez (24) . Jl (1) : Jl 4,17 .

2. - 4. kî ´anî JHWH (want ik ben JHWH) . Tenakh (107) . 12 Kleine Profeten (3) : (1) Jl 4,17 . (2) Zach 10,6 . (3) Mal 3,6 .

Jl 4,17.6. sjâkhan (wonen) . Taalgebruik in Tenakh : sjâkhan (wonen) . sj - k - n . Tenakh (22) : (1) Gn 14,13 . (2) Gn 26,2 . (3) Ex 40,35 . (4) Nu 5,3 . (5) Nu 24,2 . (6) Nu 35,34 . (7) Dt 33,12 . (8) Dt 33,20 . (9) Joz 22,19 . (10) Re 5,17 . (11) Js 33,5 . (12) Js 33,24 . (13) Js 57,15 . (14) Jr 6,21 . (15) Hos 10,5 . (16) Jl 4,17 . (17) Jl 4,21 . (18) Ps37,3 . (19) Ps 78,60 . (20) Ps 135,21 . (21) Spr 27,10 . (22) Ezr 6,12 . Vaak komt het act. qal participium mann. enk. sjokhen (wonend) voor . In de LXX wordt het vaak vertaald door . Katoikôn (nederzettend -> nederzetting / neerzetten) is vaak ook de vertaling van josjebh (wonend, zetelend) .

Jl 4,17.7. bëtsijjôn (in Sion) < bë + tsijjôn (Sion) . Taalgebruik in Tenakh : tsijjôn (Sion) . Getalwaarde : tsade = 18 of 90 , jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 48 (2³ X 2 X 3) OF 156 (2³ X 3 X 13 OF 6 X 26) . Structuur : 9 - 1 - 6 - 5 . Tenakh (28) . Js (8) . Jl (4) : (1) Jl 2,1 . (2) Jl 2,15 . (3) Jl 4,17 . (4) Jl 4,21 .

Jl 4,17.6. - 7. sjokhen bëtsijjôn (wonende in Sion) . Tenakh (2) : (4) Jl 4,17 . (3) Jl 4,21 .

11. jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Taalgebruik in Tenach : jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Getalwaarde : jod = 10 , resj = 20 of 200 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 ; totaal : 82 (2 X 41) OF 586 (2 X 293) . Structuur : 1 - 2 - 6 -3 - 3 - 4 . Tenach (336) . Pentateuch (0) . Eerdere Profeten (66) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (38) . Geschriften (116) . Jl (2) : (1) Jl 4,6 . (2) Jl 4,17 . wîrûsjâlaim (en Jeruzalem) . Tenakh (2) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,20 .

Jl 4,18 - Jl 4,18 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  18 et erit in die illa stillabunt montes dulcedinem et colles fluent lacte et per omnes rivos Iuda ibunt aquae et fons de domo Domini egredietur et inrigabit torrentem Spinarum     18 En het zal te dien dage geschieden dat de bergen van zoeten wijn zullen druipen, en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol van water gaan; en er zal een fontein uit het huis des HEEREN uitgaan, en zal het dal van Sittim bewateren.   [18] En op die dag zal het gebeuren, dat de bergen van druivennat druipen, dat de heuvels stromen van melk, dat al de waterlopen van Juda een overvloed aan water hebben, want uit het huis van de heer zal een bron* ontspringen, die het dal van de acacia’s bevloeit.   [18] Dan, in die tijd, zal de wijn van de bergen druipen en de melk van de heuvels vloeien; alle waterstromen van Juda zullen bruisen, en in het huis van de HEER ontspringt een bron die zelfs het droogste woestijndal bevloeit.     18. 4:18 Ce jour-là, les montagnes dégoutteront de vin nouveau, les collines ruisselleront de lait, et dans tous les torrents de Juda les eaux ruisselleront. Une source jaillira de la maison de Yahvé et arrosera le ravin des Acacias.  

King James Bible . [18] And it shall come to pass in that day, that the mountains shall drop down new wine, and the hills shall flow with milk, and all the rivers of Judah shall flow with waters, and a fountain shall come forth of the house of the LORD, and shall water the valley of Shittim.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jl 4,18 . Het vers Jl 4,18 telt 22 woorden en 91 (7 X 13) letters . De getalwaarde van Jl 4,18 is 4170 (2 X 3 X 5 X 139) .

Jl 4,18.1. wëhâjâh (en het zal zijn / en het is) < prefix verbindingswoord wë + werkw. act. qal perf. 3de pers. mann. enk. OF wèhëjeh (en wees) < wë + act. qal imperat. 2de pers. mann. enk.. van het werkw. häjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Een vorm van eimi (zijn) , in de LXX (6947) , in het NT (2450) . Tenakh (388) . Pentateuch (149) . Eerdere Profeten (66) . Latere Profeten (117) . 12 Kleine Profeten (45) . Geschriften (11) . Jl (3) : (1) Jl 3,1 . (2) Jl 3,5 . (3) Jl 4,18 . wëhâjâh heeft 26 als getalwaarde en is bijgevolg evenveel als de godsnaam JHWH . In beide woorden komen dezelfde medeklinkers voor .
- häjâh (zijn) . Tenakh (332) . Pentateuch (52) . Eerdere Profeten (111) . Latere Profeten (87) . 12 Kleine Profeten (14) . Geschriften (67) . Jl (1) : Jl 1,1 .

4,18.2. bëjôm / bajjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) (+ bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenach : jôm (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Gr. hèmera (dag) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenach (491) . Pentateuch (130) . 12 kl. Prof. (62 = 2 X 31) . Jl (1) : Jl 4,18 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in het N.T. (388) . lajjôm (tot de dag) . Jl (1) Jl 1,15 . Een vorm van jôm (dag) in Jl (10) : (1) Jl 1,2 . (2) Jl 1,15 . (3) Jl 2,1 . (4) Jl 2,2 . (5) Jl 2,11 . (6) Jl 3,2 . (7) Jl 3,4 . (8) Jl 4,1 . (9) Jl 4,14 . (10) Jl 4,18 .

4,18.2. - 3. bajjôm hahû´ (op die dag) . Tenach (20) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Hos 2,18 . (2) Jl 4,18 . (3) Mi 5,9 . (4) Sef 1,10 . (5) Zach 12,3 . (6) Zach 13,2 .

4,18.1. - 3. wëhâjâh bajjôm hahû´ (en het zal zijn op die dag) . Tenach (9) : (1) Jr 4,9 . (2) Jr 30,8 . (3) Ez 39,11 . (4) Hos 2,18 . (5) Jl 4,18 . (6) Mi 5,9 . (7) Sef 1,10 . (8) Zach 12,3 . (9) Zach 13,2 .

4,18.4. act.qal imperf. 3de pers. mann. mv. jittëphû (zij druipen) van het werkw. nâtaph (druipen, druppelen) . Taalgebruik in Tenakh : nâtaph (druipen, druppelen) . Getalwaarde : nun = 14 of 50 , tet = 9 , pe = 17 of 80 ; totaal : 40 of 139 (priemgetal) . Structuur : 5 - 9 - 8 .

4,18.12. jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Tenakh : jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Jesaja : jëhûdâh (Juda) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , daleth = 4 ; totaal : 24 (2³ X 3) . Structuur : 1 - 5 - 4 - 5 . Tenach (633) . Pentateuch (40) . Eerdere Profeten (178) . Latere Profeten (190) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (172) . Jl (5) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,6 . (3) Jl 4,8 . (4) Jl 4,18 . (5) Jl 4,19 . wîhûdah (en Juda) : Jl 4,20 .

4,18.16. mibe(j)th (vanuit het huis van) < voorzetsel min + stat.constr. mann. enk. van het zelfst. naamw. be(j)th (huis) . Taalgebruik in Tenach : be(j)th (huis) . Getalwaarde van be(j)th ; beth = 2 , jod = 10 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 412 (2² X 103) . Structuur : 2 - 1 - 4 . Gr. oikos (huis) . Taalgebruik in de Septuaginta : oikos (huis) . Taalgebruik in het N.T. : oikos (huis) . Een vorm van oikos in de LXX (2062) , in het N.T. (112) . Lat. domus . Fr. maison . Ned. huis . E. house . D. Hause . Jl (4) : (1) Jl 1,9 . (2) Jl 1,13 . (3) Jl 1,16 . (4) Jl 4,18 .

4,18.16. - 17. mibe(j)th JHWH (uit een huis van JHWH) . Tenakh (8) : (1) 2 K 11,19 . (2) 2 K 23,6 . (3) 2 Kr 23,20 . (4) 2 Kr 26,21 . (5) 2 Kr 33,15 . (6) Ps 118,26 . (7) Jl 1,9 . (8) Jl 4,18 .

4,18.20. ´eth / ´èth (accusatief) . Taalgebruik in Tenakh : ´eth (accusatief) . Getalwaarde : aleph = 1 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 23 OF 401 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 . Eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet . Tenakh (5699) . Pentateuch (2002) . 12 Kleine Profeten (207) . Jl (12) : (1) Jl 2,19 . (2) Jl 2,20 . (3) Jl 2,23 . (4) Jl 2,25 . (5) Jl 2,26 . (6) Jl 3,1 . (7) Jl 3,2 . (8) Jl 4,1 . (9) Jl 4,2 . (10) Jl 4,8 . (11) Jl 4,12 . (12) Jl 4,18 .

Jl 4,19 - Jl 4,19 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  19 Aegyptus in desolatione erit et Idumea in desertum perditionis pro eo quod inique egerint in filios Iuda et effuderint sanguinem innocentem in terra sua    19 Egypte zal tot verwoesting worden, en Edom zal worden tot een woeste wildernis, om het geweld, gedaan aan de kinderen van Juda, in welker land zij onschuldig bloed vergoten hebben.   [19] Egypte* wordt een woestenij, Edom* een kale wildernis, vanwege hun gewelddaden tegen de mensen van Juda. In hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten,   [19] Maar Egypte wordt een woestenij en Edom een kale woestijn, om hun misdaden tegen Juda, om het onschuldig bloed dat ze daar hebben vergoten.     19. 4:19 L'Égypte deviendra une désolation, Édom une lande désolée, à cause des violences exercées contre les fils de Juda dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays.  

King James Bible . [19] Egypt shall be a desolation, and Edom shall be a desolate wilderness, for the violence against the children of Judah, because they have shed innocent blood in their land.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jl 4,19 .

9. ben (zoon, kind) . Taalgebruik in Tenakh : ben (zoon, kind) . Getalwaarde : beth = 2 , nun = 14 of 50 ; totaal : 16 (2² X 2²) of 52 (2 X 26) . Structuur : 2 - 5 . Tenach (1225) . Pentateuch (284) . Eerdere Profeten (392) . Latere Profeten (231) . 12 Kleine Profeten (26) . Geschriften (292) . Jl (1) : Jl 1,1 .
- stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) van het zelfst. naamw. . Tenakh (1481) . Pentateuch (582) . Eerdere Profeten (355) . Latere Profeten (83) . 12 Kleine Profeten (25) . Geschriften (436) . Jl (3) : (1) Jl 1,12 . (2) Jl 4,8 . (3) Jl 4,19 .
- bëne(j)khèm (jullie zonen) < stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (24) . Pentateuch (9) . Eerdere Profeten (8) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (2) . Jl (2) : (1) Jl 3,1 . (2) Jl 4,8 .
- libhëne(j) (aan de zonen van) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) . Tenakh (200) . Pentateuch (86) . Eerdere Profeten (35) . Latere Profeten (4) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften () . Jl (2) : (1) Jl 4,6 . (2) Jl 4,16 .
- libhëne(j)hèm (aan hun zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. - hèm . Tenakh (6) . Jl (1) Jl 1,3 .
- libhëne(j)khèm (aan jullie zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (6) . Jl (1) Jl 1,3 .
- ûbhëne(j) (en de zonen van) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. van het zelfst. naamw. . Tenakh (202) . Pentateuch (55) . Eerdere Profeten (39) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (93) . Jl (2) : (1) Jl 2,23 . (2) Jl 4,6 .
- ûbhëne(j)hèm (en hun zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. -hèm . Tenakh (16) . Jl (1) Jl 1,3 .
- ûbhëne(j)khèm (en jullie zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (9) . Jl (1) : Jl (1) Jl 1,3 .

10. jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Tenakh : jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Jesaja : jëhûdâh (Juda) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , daleth = 4 ; totaal : 24 (2³ X 3) . Structuur : 1 - 5 - 4 - 5 . Tenach (633) . Pentateuch (40) . Eerdere Profeten (178) . Latere Profeten (190) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (172) . Jl (5) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,6 . (3) Jl 4,8 . (4) Jl 4,18 . (5) Jl 4,19 . wîhûdah (en Juda) : Jl 4,20 .

11. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenach : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Jl (9) : (1) Jl 1,1 . (2) Jl 2,25 . (3) Jl 2,26 . (4) Jl 3,5 . (5) Jl 4,1 . (6) Jl 4,2 . (7) Jl 4,5 . (8) Jl 4,7 . (9) Jl 4,19 .

Jl 4,20 - Jl 4,20 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  20 et Iudaea in aeternum habitabitur et Hierusalem in generatione et generationem     20 Maar Juda zal blijven in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht.   [20] maar Juda blijft altijd bewoond en ook Jeruzalem, van generatie op generatie.   [20] Nooit gaat Juda ten onder en Jeruzalem blijft altijd bewoond.     20. 4:20 Mais Juda sera habité à jamais et Jérusalem d'âge en âge.  

King James Bible . [20] But Judah shall dwell for ever, and Jerusalem from generation to generation.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jl 4,20 .

1. jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Tenakh : jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Jesaja : jëhûdâh (Juda) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , daleth = 4 ; totaal : 24 (2³ X 3) . Structuur : 1 - 5 - 4 - 5 . Tenach (633) . Pentateuch (40) . Eerdere Profeten (178) . Latere Profeten (190) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (172) . Jl (5) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,6 . (3) Jl 4,8 . (4) Jl 4,18 . (5) Jl 4,19 . wîhûdah (en Juda) : Jl 4,20 .

4. jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Taalgebruik in Tenach : jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Getalwaarde : jod = 10 , resj = 20 of 200 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 ; totaal : 82 (2 X 41) OF 586 (2 X 293) . Structuur : 1 - 2 - 6 -3 - 3 - 4 . Tenach (336) . Pentateuch (0) . Eerdere Profeten (66) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (38) . Geschriften (116) . Jl (2) : (1) Jl 4,6 . (2) Jl 4,17 . wîrûsjâlaim (en Jeruzalem) . Tenakh (2) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,20 .

Jl 4,21 - Jl 4,21 . Vonnis van de volken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 4 -- Jl 4,1-21 -- Jl 4,1 - Jl 4,2 - Jl 4,3 - Jl 4,4 - Jl 4,5 - Jl 4,6 - Jl 4,7 - Jl 4,8 - Jl 4,9 - Jl 4,10 - Jl 4,11 - Jl 4,12 - Jl 4,13 - Jl 4,14 - Jl 4,15 - Jl 4,16 - Jl 4,17 - Jl 4,18 - Jl 4,19 - Jl 4,20 - Jl 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  21 et mundabo sanguinem eorum quem non mundaveram et Dominus commorabitur in Sion     21 En Ik zal hunlieder bloed reinigen, dat Ik niet gereinigd had; en de HEERE zal wonen op Sion.   [21] Hun bloed zal Ik wreken; Ik laat het niet ongestraft vergieten.’ En de heer woont op de Sion.   [21] Zou ik die bloedschuld niet wreken?    21. 4:21 " Je vengerai leur sang, je n'accorderai pas l'impunité ", et Yahvé aura sa demeure à Sion.  

King James Bible . [21] For I will cleanse their blood that I have not cleansed: for the LORD dwelleth in Zion.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jl 4,21 .

5. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (111) . Jl (22) . Jl 1 (5) . Jl 2 (10) . Jl 3 (2) . Jl 4 (5) . Jl 1 (5) : (1) Jl 1,1 . (2) Jl 1,9 . (3) Jl 1,14 . (4) Jl 1,15 . (5) Jl 1,19 . Jl 2 (10) : (1) Jl 2,1 . (2) Jl 2,11 . (3) Jl 2,12 . (4) Jl 2,13 . (5) Jl 2,17 . (6) Jl 2,18 . (7) Jl 2,19 . (8) Jl 2,21 . (9) Jl 2,26 . (10) Jl 2,27 . Jl 3 (2) : (1) Jl 3,4 . (2) Jl 3,5 . Jl 4 (5) : (1) Jl 4,8 . (2) Jl 4,11 . (3) Jl 4,14 . (4) Jl 4,17 . (5) Jl 4,18 . bëJHWH (op JHWH) . Jl (1) : Jl 2,23 . laJHWH . Jl (1) : Jl 2,14 . wëJHWH (en JHWH) . Jl (3) : (1) Jl 2,11 . (2) Jl 4,16 . (3) Jl 4,21 .

6. sjâkhan (wonen) . Taalgebruik in Tenakh : sjâkhan (wonen) . sj - k - n . Tenakh (22) : (1) Gn 14,13 . (2) Gn 26,2 . (3) Ex 40,35 . (4) Nu 5,3 . (5) Nu 24,2 . (6) Nu 35,34 . (7) Dt 33,12 . (8) Dt 33,20 . (9) Joz 22,19 . (10) Re 5,17 . (11) Js 33,5 . (12) Js 33,24 . (13) Js 57,15 . (14) Jr 6,21 . (15) Hos 10,5 . (16) Jl 4,17 . (17) Jl 4,21 . (18) Ps37,3 . (19) Ps 78,60 . (20) Ps 135,21 . (21) Spr 27,10 . (22) Ezr 6,12 . Vaak komt het act. qal participium mann. enk. sjokhen (wonend) voor . In de LXX wordt het vaak vertaald door . Katoikôn (nederzettend -> nederzetting / neerzetten) is vaak ook de vertaling van josjebh (wonend, zetelend) .

7. bëtsijjôn (in Sion) < bë + tsijjôn (Sion) . Taalgebruik in Tenakh : tsijjôn (Sion) . Getalwaarde : tsade = 18 of 90 , jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 48 (2³ X 2 X 3) OF 156 (2³ X 3 X 13 OF 6 X 26) . Structuur : 9 - 1 - 6 - 5 . Tenakh (28) . Js (8) . Jl (4) : (1) Jl 2,1 . (2) Jl 2,15 . (3) Jl 4,17 . (4) Jl 4,21 .

6. - 7. sjokhen bëtsijjôn (wonende in Sion) . Tenakh (2) : (4) Jl 4,17 . (3) Jl 4,21 .


VULGAAT

3. 1 quia ecce in diebus illis et in tempore illo cum convertero captivitatem Iuda et Hierusalem 2 congregabo omnes gentes et deducam eas in valle Iosaphat et disceptabo cum eis ibi super populo meo et hereditate mea Israhel quos disperserunt in nationibus et terram meam diviserunt 3 et super populum meum miserunt sortem et posuerunt puerum in prostibulum et puellam vendiderunt pro vino ut biberent 4 verum quid vobis et mihi Tyrus et Sidon et omnis terminus Palestinorum numquid ultionem vos redditis mihi et si ulciscimini vos contra me cito velociter reddam vicissitudinem vobis super caput vestrum 5 argentum enim meum et aurum tulistis et desiderabilia mea et pulcherrima intulistis in delubra vestra 6 et filios Iuda et filios Hierusalem vendidistis filiis Graecorum ut longe faceretis eos de finibus suis 7 ecce ego suscitabo eos de loco in quo vendidistis eos et convertam retributionem vestram in caput vestrum 8 et vendam filios vestros et filias vestras in manibus filiorum Iuda et venundabunt eos Sabeis genti longinquae quia Dominus locutus est 9 clamate hoc in gentibus sanctificate bellum suscitate robustos accedant ascendant omnes viri bellatores 10 concidite aratra vestra in gladios et ligones vestros in lanceas infirmus dicat quia fortis ego sum 11 erumpite et venite omnes gentes de circuitu et congregamini ibi occumbere faciet Dominus robustos tuos 12 consurgant et ascendant gentes in vallem Iosaphat quia ibi sedebo ut iudicem omnes gentes in circuitu 13 mittite falces quoniam maturavit messis venite et descendite quia plenum est torcular exuberant torcularia quia multiplicata est malitia eorum 14 populi populi in valle concisionis quia iuxta est dies Domini in valle concisionis 15 sol et luna obtenebricata sunt et stellae retraxerunt splendorem suum 16 et Dominus de Sion rugiet et de Hierusalem dabit vocem suam et movebuntur caeli et terra et Dominus spes populi sui et fortitudo filiorum Israhel 17 et scietis quia ego Dominus Deus vester habitans in Sion in monte sancto meo et erit Hierusalem sancta et alieni non transibunt per eam amplius 18 et erit in die illa stillabunt montes dulcedinem et colles fluent lacte et per omnes rivos Iuda ibunt aquae et fons de domo Domini egredietur et inrigabit torrentem Spinarum 19 Aegyptus in desolatione erit et Idumea in desertum perditionis pro eo quod inique egerint in filios Iuda et effuderint sanguinem innocentem in terra sua 20 et Iudaea in aeternum habitabitur et Hierusalem in generatione et generationem 21 et mundabo sanguinem eorum quem non mundaveram et Dominus commorabitur in Sion