JOB 1 -- http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2701.htm -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 --

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van Job : - Job 1 - Job 2 - Job 3 - Job 4 - Job 5 - Job 6 - Job 7 - Job 8 - Job 9 - Job 10 - Job 11 - Job 12 - Job 13 - Job 14 - Job 15 - Job 16 - Job 17 - Job 18 - Job 19 - Job 20 - Job 21 - Job 22 - Job 23 - Job 24 - Job 25 - Job 26 - Job 27 - Job 28 - Job 29 - Job 30 - Job 31 - Job 32 - Job 33 - Job 34 - Job 35 - Job 36 - Job 37 - Job 38 - Job 39 - Job 40 - Job 41 - Job 42 -
Uitleg vers per vers : - Job 1,1 - Job 1,2 - Job 1,3 - Job 1,4 - Job 1,5 - Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. SynoJsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik


- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Jsalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (ApokalyJs) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Job 1,1-5 . De leefwijze van Job - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,1 - Job 1,2 - Job 1,3 - Job 1,4 - Job 1,5 -

Job 1,1 - Job 1,1 . De leefwijze van Job - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,1 - Job 1,2 - Job 1,3 - Job 1,4 - Job 1,5 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] Eens leefde er in Us* een onberispelijk en rechtschapen man die Job* heette; hij vreesde God en hield zich ver van het kwaad.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,2 - Job 1,2 . De leefwijze van Job - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,1 - Job 1,2 - Job 1,3 - Job 1,4 - Job 1,5 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] Hij had zeven zonen en drie dochters en        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,3 - Job 1,3 . De leefwijze van Job - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,1 - Job 1,2 - Job 1,3 - Job 1,4 - Job 1,5 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] hij bezat zevenduizend stuks kleinvee, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen, en zeer veel dienaren: hij was de rijkste man van heel het Oosten.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,4 - Job 1,4 . De leefwijze van Job - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,1 - Job 1,2 - Job 1,3 - Job 1,4 - Job 1,5 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Zijn zonen waren gewend om de beurt een dag feest te geven, ieder in zijn eigen huis; ook hun drie zusters nodigden zij uit op die maaltijden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,4.1. wëhâlëkhû (en zij zullen gaan / en zij gingen) . wë + werkwoordvorm qal perfectum derde persoon mann. meervoud van het werkw. hâlakh (gaan) . Taalgebruik in Tenach : hâlakh (gaan) . Getalwaarde : he = 5 , lamed = 12 of 30 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 28 (2 X 2 X 7) of 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 3 -2 . In tien verzen in de bijbel : (1) 1 S 2,20 . (2) Js 2,3 . (3) Js 35,9 . (4) Js 60,3 . (5) Js 60,14 . (6) Jr 11,12 . (7) Mi 4,2 . (8) Sef 1,17 . (9) Zach 8,21 . (10) Job 1,4 .

Job 1,5 - Job 1,5 . De leefwijze van Job - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,1 - Job 1,2 - Job 1,3 - Job 1,4 - Job 1,5 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Als ieder aan de beurt was geweest, riep Job hen bij zich om hen te heiligen; vroeg in de ochtend bracht hij dan een brandoffer voor ieder van hen. ‘Want’, zei hij, ‘misschien hebben mijn zonen gezondigd en hebben zij God in hun hart vervloekt.’ Dit was zijn vaste gewoonte.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- Job 1,6-22 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -

Job 1,6 - Job 1,6 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Op de dag dat de hemelingen* gewoonlijk hun opwachting maken bij de heer, kwam ook de satan* met hen mee.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,7 - Job 1,7 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] En de heer zei tegen de satan: ‘Waar bent u overal geweest?’ ‘Ik heb rondgezworven over de aarde’, antwoordde de satan.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,8 - Job 1,8 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] ‘Wel,’ vroeg de heer, ‘hebt u ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij; onberispelijk, rechtschapen, hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,9 - Job 1,9 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] De satan antwoordde: ‘Hij vreest God niet voor niets!        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,10 - Job 1,10 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] U hebt immers hemzelf, zijn familie en heel zijn bezit aan alle kanten omgeven en beschermd, U zegent alles wat hij onderneemt, en in het land grijpt zijn bezit steeds verder om zich heen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,11 - Job 1,11 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] Maar pak hem eens aan, tref hem in alles wat hij heeft: wedden dat hij U vervloekt in uw gezicht.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,12 - Job 1,12 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Toen zei de heer tegen de satan: ‘Goed, alles wat hij heeft is in uw hand, alleen van hemzelf moet u afblijven.’ En de satan verliet de vergadering.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,13 - Job 1,13 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] Welnu, op de dag dat de zonen en dochters van Job weer hun feestmaal hadden in het huis van hun oudste broer,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,14 - Job 1,14 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] kwam er een bode bij Job met het bericht: ‘De runderen waren aan het ploegen, vlakbij graasden de ezelinnen,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

10. actief indicatief imperfectum derde persoon enkelvoud èrotria van het werkw. aroô (ploegen, zaaien) . In twee verzen in de bijbel : (1) 1 K 19,19 . (2) Job 1,14 .

Job 1,15 - Job 1,15 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] en de Sabeeën* kwamen ons overvallen: ze roofden het vee en sloegen de knechten neer met het zwaard. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,16 - Job 1,16 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] Hij was nog niet uitgesproken, of een volgende kwam met het bericht: ‘Een geweldig vuur is uit de hemel gevallen, het heeft vreselijk huisgehouden onder schapen, geiten en herders en het heeft ze vernietigd. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,17 - Job 1,17 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Hij was nog niet uitgesproken, of weer kwam iemand met het bericht: ‘De Chaldeeën hebben in drie groepen onze kamelen overvallen: ze hebben de dieren geroofd en de knechten neergeslagen met het zwaard. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,18 - Job 1,18 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Hij was nog niet uitgesproken, of een vierde kwam met het bericht: ‘Uw zonen en dochters hielden hun feestmaal in het huis van hun oudste broer;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,19 - Job 1,19 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] er kwam een machtige windhoos uit de woestijn en die viel op alle vier de hoeken van het huis: het stortte in en uw kinderen vonden de dood. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,20 - Job 1,20 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Toen scheurde* Job zijn kleed, schoor zijn hoofd, viel in verering op de grond        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Job 1,21 - Job 1,21 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] en zei: ‘Naakt kom ik uit de schoot van moeder* aarde, naakt keer ik daar terug; de heer geeft, de heer neemt. Gezegend is de naam van de heer.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 1,21 .

Job 1,21.4. mibbètèn (vanaf de moederschoot) < min + bètèn (buik, schoot) . Taalgebruik in Tenakh : bètèn (buik, schoot) . Getalwaarde : beth = 2 , chet = 8 , nun = 14 of 50 ; totaal : 24 OF 60 . Structuur : 2 - 8 - 5 . Gr. koilia (buikholte , moederschoot) . Taalgebruik in de Septuaginta : koilia (buikholte , moederschoot) . Taalgebruik in het NT : koilia (buikholte , moederschoot) . Lat. uterus . Fr. sein . E. womb . D. Leib . Een vorm van koilia (buikholte , moederschoot) in de LXX (108) , in het N.T. (23) . Tenakh (16) : (1) Re 16,17 . (2) Js 44,2 . (3) Js 44,24 . (4) Js 48,8 . (5) Js 49,1 . (6) Js 49,5 . (7) Jon 2,3 . (8) Ps 22,10 . (9) Ps 22,11 . (10) Ps 58,4 . (11) Ps 71,6 . (12) Job 1,21 . (13) Job 3,11 . (14) Job 10,19 . (15) Job 38,29 . (16) Pr 5,14 .

Job 1,21.16. passief pual part. mann. enk. mëborâkh (gezegend) van het werkw. bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Taalgebruik in Tenakh : bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Getalwaarde : beth = 2 , resj = 20 of 200 , kaf = 11 of 20 . Totaal : 33 (3 X 11) of 222 (2 X 111) . Structuur : 2 - 2 - 2 . m-b-k in Tenakh (26) . Deze vorm komt slechts in zes verzen in de bijbel voor . (1) Nu 22,6 . (2) Js 66,3 . (3) Ps 113,2 . (4) Spr 27,14 . (5) Job 1,21 . (6) Da 2,20 . In de Psalmen slechts in Ps 113,2 . De naam van de Heer zij gezegend , van nu af tot in eeuwigheid . In de Latijnse vertaling volgens de LXX : Sit nomen Domini benedictum , ex hoc nunc et usque in saeculum . In Da 2,20 vinden we bijna een identieke zin , evenwel in het Aramees . In Latijnse vertaling klinkt het : sit nomen Domini benedictum , a saeculo et usque in saeculum . Vertaald : de naam van de Heer zij gezegend , van eeuwigheid tot in eeuwigheid . Gr. eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in het NT : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Een vorm van (goed spreken, loven, prijzen) in de LXX (516) , in het NT (42) . eulogeô = Lat. benedicere (benedijen) . Fr. bénir . Ned. zegenen < signare (tekenen) , het signum (teken) van het kruis slaan .

Job 1,21.13. - 16. jëhî sjem JHWH mëbhorâkh (de naam van JHWH zij gezegend) in Tenakh (2) : (1) Ps 113,2 . (2) Job 1,21 .

Job 1,22 - Job 1,22 . De eerste beproeving  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 1 -- Job 1,1-5 -- Job 1,6-22 -- Job 1,6 - Job 1,7 - Job 1,8 - Job 1,9 - Job 1,10 - Job 1,11 - Job 1,12 - Job 1,13 - Job 1,14 - Job 1,15 - Job 1,16 - Job 1,17 - Job 1,18 - Job 1,19 - Job 1,20 - Job 1,21 - Job 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] Ondanks deze gebeurtenissen zondigde Job niet; hij maakte God geen enkel verwijt.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van