BIJBELBOEK JOB 7 -- Job 7 -- http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2707.htm -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -

Overzicht : - Job 1 - Job 2 - Job 3 - Job 4 - Job 5 - Job 6 - Job 7 - Job 8 - Job 9 - Job 10 - Job 11 - Job 12 - Job 13 - Job 14 - Job 15 - Job 16 - Job 17 - Job 18 - Job 19 - Job 20 - Job 21 - Job 22 - Job 23 - Job 24 - Job 25 - Job 26 - Job 27 - Job 28 - Job 29 - Job 30 - Job 31 - Job 32 - Job 33 - Job 34 - Job 35 - Job 36 - Job 37 - Job 38 - Job 39 - Job 40 - Job 41 - Job 42 -

Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -

Job 7,1 . Job 7,2 . Job 7,3 . Job 7,4 . Job 7,5 . Job 7,6 . Job 7,7 . Job 7,8 . Job 7,9 . Job 7,10 . Job 7,11 . Job 7,12 . Job 7,13 . Job 7,14 . Job 7,15 . Job 7,16 . Job 7,17 . Job 7,18 . Job 7,19 . Job 7,20 . Job 7,21 .

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T.
: N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie - JOB -
Literatuur : http://interlevensbeschouwelijk.be/OTJobl.htm .
Liturgisch gebruik
Overzicht bijbelboeken :
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Jsalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (ApokalyJs) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken: - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Job 6-7,21 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -

Job 7,1 - Job 7,1 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
1poteron ouchi peiratèrion estin o bios anthrôpou epi tès gès kai ôsper misthiou authèmerinou è zôè autou 1 militia est vita hominis super terram et sicut dies mercennarii dies eius   1 Heeft niet de mens een strijd op de aarde, en zijn zijn dagen niet als de dagen des dagloners? [1] Moet een mens niet zwoegen op aarde en dagen maken van een dagloner?  [1] Is het aardse leven van de mens geen slavendienst, brengt hij zijn dagen niet door als een dagloner? 1 Is het niet een en al strijd voor de sterveling op aarde,- zijn zijn dagen niet als dagen van een daggelder? 1. N'est-ce pas un temps de service qu'accomplit l'homme sur terre, n'y mène-t-il pas la vie d'un mercenaire ?

King James Bible . Job.7 [1] Is there not an appointed time to man upon earth? are not his days also like the days of an hireling?
Luther-Bibel . 71Muss nicht der Mensch immer im Dienst stehen auf Erden, und sind seine Tage nicht wie die eines Tagelöhners?

Tekstuitleg van Job 7,1 . Het vers Job 7,1 telt 8 (2³) woorden en 28 (2² X 7) letters . De getallenwaarde van Job 7,1 is 1588 (2 X 2 X 397) .

Job 7,2 - Job 7,2 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
2è ôsper therapôn dedoikôs ton kurion autou kai teteuchôs skias è ôsper misthôtos anamenôn ton misthon autou 2 sicut servus desiderat umbram et sicut mercennarius praestolatur finem operis sui   2 Gelijk de dienstknecht hijgt naar de schaduw, en gelijk de dagloner verwacht zijn werkloon; [2] Zoals een slaaf verlangt naar schaduw, en zoals een dagloner uitziet naar zijn loon,   [2] Als een slaaf smacht hij naar schaduw, als een dagloner wacht hij op zijn loon. Job 7:2 Een dienstknecht snakt naar schaduw,- zoals een daggelder hoopt op zijn loon, 2. Tel l'esclave soupirant après l'ombre ou l'ouvrier tendu vers son salaire,

King James Bible . [2] As a servant earnestly desireth the shadow, and as an hireling looketh for the reward of his work:
Luther-Bibel . 2Wie ein Knecht sich sehnt nach dem Schatten und ein Tagelöhner auf seinen Lohn wartet,

Tekstuitleg van Job 7,2 . Het vers Job 7,2 telt 6 (2 X 3) woorden en 24 (2³ X 3) letters ; verhouding 1 op 4 . De getallenwaarde van Job 7,2 is 1470 (2 X 3 X 5 X 7²) .

Job 7,3 - Job 7,3 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
3outôs kagô upemeina mènas kenous nuktes de odunôn dedomenai moi eisin 3 sic et ego habui menses vacuos et noctes laboriosas enumeravi mihi   3 Alzo zijn mij maanden der ijdelheid ten erve geworden, en nachten der moeite zijn mij voorbereid. [3] zo ken ik vruchteloze maanden, en nachten vol getob zijn mij toebedeeld.   [3] Maanden van leegte heb ik ervaren, nachtenlang werd ik door ellende overmand. 7:3 zó zijn mij toebedeeld maanden van vergeefsheid,- en nachten van ellende werden mij beschoren. 3. j'ai en partage des mois d'illusion, à mon compte des nuits de souffrance.

King James Bible . [3] So am I made to possess months of vanity, and wearisome nights are appointed to me.
Luther-Bibel . 3so hab ich wohl ganze Monate vergeblich gearbeitet, und viele elende Nächte sind mir geworden.

Tekstuitleg van Job 7,3 . Het vers Job 7,3 telt 9 (3 X 3) woorden en 31 (priemgetal) letters . De getallenwaarde van Job 7,3 is 1906 (2 X 953) .

Job 7,4 - Job 7,4 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
4ean koimèthô legô pote èmera ôs d¢ an anastô palin pote espera plèrès de ginomai odunôn apo esperas eôs prôi 4 si dormiero dico quando consurgam et rursum expectabo vesperam et replebor doloribus usque ad tenebras   4 Als ik te slapen lig, dan zeg ik: Wanneer zal ik opstaan, en Hij den avond afgemeten hebben? En ik word zat van woelingen tot aan den schemertijd. [4] Wanneer ik lig zeg ik: Zal ik opstaan? Maar de avond duurt lang. En tot de ochtend ben ik vol onrust.   [4] Als ik ga slapen, vraag ik: "Wanneer sta ik weer op?" Maar de avond duurt en duurt en onrust vervult me tot de ochtendwind komt. 7:4 Als ik mij heb neergelegd zeg ik al 'wanneer kan ik opstaan?', maar de avond wordt uitgemeten,- en ik word verzadigd van woelen totdat het schemert. 4. Étendu sur ma couche, je me dis : « A quand le jour ? » Sitôt levé : « Quand serai-je au soir ? » Et des pensées folles m'obsèdent jusqu'au crépuscule.

King James Bible . [4] When I lie down, I say, When shall I arise, and the night be gone? and I am full of tossings to and fro unto the dawning of the day.
Luther-Bibel . 4Wenn ich mich niederlegte, sprach ich: Wann werde ich aufstehen? Bin ich aufgestanden, so wird mir's lang bis zum Abend, und mich quälte die Unruhe bis zur Dämmerung.

Tekstuitleg van Job 7,4 . Het vers Job 7,4 telt 11 (priemgetal) woorden en 44 (2² X 11) letters ; verhouding : 1 op 4 . De getallenwaarde van Job 7,4 is 3763 (53 X 71) .

Job 7,5 - Job 7,5 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
5furetai de mou to sôma en sapria skôlèkôn tèkô de bôlakas gès apo ichôros xuôn 5 induta est caro mea putredine et sordibus pulveris cutis mea aruit et contracta est   5 Mijn vlees is met het gewormte en met het gruis des stofs bekleed; mijn huid is gekliefd en verachtelijk geworden. [5] Mijn lichaam is overdekt met vuil en wormen, van top tot teen etter en kloven.   [5] Mijn lichaam is met wormen en korsten bedekt, mijn huid verschilfert en laat los. 7:5 Mijn vlees is bekleed met wormen en gruis uit het stof,- mijn huid jeukt en ettert. 5. Vermine et croûtes terreuses couvrent ma chair, ma peau gerce et suppure.

King James Bible . [5] My flesh is clothed with worms and clods of dust; my skin is broken, and become loathsome.
Luther-Bibel . 5Mein Fleisch ist um und um eine Beute des Gewürms und faulig, meine Haut ist verschrumpft und voller Eiter.

Tekstuitleg van Job 7,5 . Het vers Job 7,5 telt 8 (2³) woorden en 29 (priemgetal) letters . De getallenwaarde van Job 7,5 is 2434 (2 X 1217) .

Job 7,6 - Job 7,6 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
6o de bios mou estin elafroteros lalias apolôlen de en kenè elpidi 6 dies mei velocius transierunt quam a texente tela succiditur et consumpti sunt absque ulla spe   6 Mijn dagen zijn lichter geweest dan een weversspoel, en zijn vergaan zonder verwachting. [6] Mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel, ze lopen af, zonder hoop.   [6] Mijn dagen gaan sneller dan een weversspoel, ze haasten zich naar een einde zonder hoop. 7:6 Mijn dagen zijn sneller gegaan dan een weversspoel,- ten einde gegaan zonder iets van verwachting. 6. Mes jours ont couru plus vite que la navette et disparu sans espoir.

King James Bible . [6] My days are swifter than a weaver's shuttle, and are spent without hope.
Luther-Bibel . 6Meine Tage sind schneller dahingeflogen als ein Weberschiffchen und sind vergangen ohne Hoffnung.

Tekstuitleg van Job 7,6 . Het vers Job 7,6 telt 7 (priemgetal) woorden en 25 (5²) letters . De getallenwaarde van Job 7,6 is 1226 (2 X 613) .

Job 7,7 - Job 7,7 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
7mnèsthèti oun oti pneuma mou è zôè kai ouketi epaneleusetai o ofthalmos mou idein agathon 7 memento quia ventus est vita mea et non revertetur oculus meus ut videat bona   7 Gedenk, dat mijn leven een wind is; mijn oog zal niet wederkomen, om het goede te zien. [7] Bedenk, mijn leven is een zucht, ik zal geen geluk meer zien.   [7] Bedenk toch: in een zucht is mijn leven voorbij, nooit weer zal mijn blik het goede aanschouwen. 7:7 Gedenk dat mijn leven een windvlaag is,- en mijn oog niet zal terugkeren om het goede te zien. 7. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle, que mes yeux ne reverront plus le bonheur!

King James Bible . [7] O remember that my life is wind: mine eye shall no more see good.
Luther-Bibel . 7Bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist und meine Augen nicht wieder Gutes sehen werden.

Tekstuitleg van Job 7,7 . Het vers Job 7,7 telt 9 (3²) woorden en 29 (priemgetal) letters . De getallenwaarde van Job 7,7 is 2032 (2² X 2² X 127) .

Job 7,8 - Job 7,8 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
8ou periblepsetai me ofthalmos orôntos me oi ofthalmoi sou en emoi kai ouketi eimi 8 nec aspiciet me visus hominis oculi tui in me et non subsistam   8 Het oog desgenen, die mij nu ziet, zal mij niet zien; uw ogen zullen op mij zijn; maar ik zal niet meer zijn. [8] Wie mij zoekt ziet mij niet meer; zelfs uw oog kan mij niet vinden.   [8] Het oog dat op mij is gericht, zal niets zien: u kijkt naar mij, maar ik zal er niet zijn. 7:8 Niet meer zal mij aanschouwen het oog van wie nu ziet,- je ogen zullen mij zoeken, maar ik ben er niet meer. 8. Désormais je serai invisible à tout regard, tes yeux seront sur moi et j'aurai disparu.

King James Bible . [8] The eye of him that hath seen me shall see me no more: thine eyes are upon me, and I am not.
Luther-Bibel . 8Und kein lebendiges Auge wird mich mehr schauen; sehen deine Augen nach mir, so bin ich nicht mehr.

Tekstuitleg van Job 7,8 . Het vers Job 7,8 telt 7 (priemgetal) woorden en 27 (3³) letters . De getallenwaarde van Job 7,8 is 1637 (priemgetal) .

Job 7,9 - Job 7,9 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
9ôsper nefos apokatharthen ap¢ ouranou ean gar anthrôpos katabè eis adèn ouketi mè anabè 9 sicut consumitur nubes et pertransit sic qui descenderit ad inferos non ascendet   9 Een wolk vergaat en vaart henen; alzo die in het graf daalt, zal niet weder opkomen. [9] Een wolk verdwijnt en lost op; zo komt geen mens meer terug* uit de afgrond.   [9] Zoals wolken verwaaien en verdwijnen, zo daalt de mens voorgoed af in het dodenrijk. 7:9 Een wolk is ten einde en gaat heen; zo wie neerdaalt in het dodenrijk: hij klimt niet meer op. 9. Comme la nuée se dissipe et passe, qui descend au shéol n'en remonte pas.

King James Bible . [9] As the cloud is consumed and vanisheth away: so he that goeth down to the grave shall come up no more.
Luther-Bibel . 9Eine Wolke vergeht und fährt dahin: so kommt nicht wieder herauf, wer zu den Toten hinunterfährt;

Tekstuitleg van Job 7,9 . Het vers Job 7,9 telt 8 (2³) woorden en 26 (2 X 13) letters . De getallenwaarde van Job 7,9 is 1064 (2³ X 7 X 19) .

Job 7,10 - Job 7,10 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
10oud¢ ou mè epistrepsè eti eis ton idion oikon oude mè epignô auton eti o topos autou 10 nec revertetur ultra in domum suam neque cognoscet eum amplius locus eius   10 Hij zal niet meer wederkeren tot zijn huis, en zijn plaats zal hem niet meer kennen. [10] Hij keert niet terug naar zijn huis, op zijn erf ziet men hem nooit weer.  [10] Naar zijn huis keert hij niet terug en zijn woonplaats zal hem niet meer kennen. 7:10 Hij keert niet meer terug naar zijn huis,- zijn woonplaats zal hem niet meer herkennen. 10. Il ne revient pas habiter sa maison et sa demeure ne le connaît plus.

King James Bible . [10] He shall return no more to his house, neither shall his place know him any more.
Luther-Bibel . 10er kommt nicht zurück, und seine Stätte kennt ihn nicht mehr.

Tekstuitleg van Job 7,10 . Het vers Job 7,10 telt 8 (2³) woorden en 30 (2 X 3 X 5) letters . De getallenwaarde van Job 7,10 is 1476 (2² X 3² X 41) .

Job 7,11 - Job 7,11 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
11atar oun oude egô feisomai tô stomati mou lalèsô en anagkè ôn anoixô pikrian psuchès mou sunechomenos 11 quapropter et ego non parcam ori meo loquar in tribulatione spiritus mei confabulabor cum amaritudine animae meae   11 Zo zal ik ook mijn mond niet wederhouden, ik zal spreken in benauwdheid mijns geestes; ik zal klagen in bitterheid mijner ziel. [11] Daarom: ik kan mijn mond niet houden, ik zal mijn verdriet uitspreken, mijn ergernis uitschreeuwen.  [11] Maar ik zal mijn mond niet houden, zo beklemd als mijn hart is, zal ik spreken, zo bitter als mijn ziel is, zal ik klagen. 7:11 Ik zal dan ook mijn mond niet houden, ik zal spreken in de benauwing van mijn geest,- klagen in de bitterheid van mijn ziel! 11. Et c'est pourquoi je ne puis me taire, je parlerai dans l'angoisse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme.

King James Bible . [11] Therefore I will not refrain my mouth; I will speak in the anguish of my spirit; I will complain in the bitterness of my soul.
Luther-Bibel . 11Darum will auch ich meinem Munde nicht wehren. Ich will reden in der Angst meines Herzens und will klagen in der Betrübnis meiner Seele.

Tekstuitleg van Job 7,11 . Het vers Job 7,11 telt 11 (priemgetal) woorden en 37 (priemgetal) letters . De getallenwaarde van Job 7,11 is 2288 (2² X 2² X 11 X 13) .

Job 7,12 - Job 7,12 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
12poteron thalassa eimi è drakôn oti katetaxas ep¢ eme fulakèn 12 numquid mare sum ego aut cetus quia circumdedisti me carcere   12 Ben ik dan een zee, of walvis, dat Gij om mij wachten zet? [12] Ben ik soms een zee of een zeemonster*, dat U mij bewaakt?   [12] Ben ik de zee of het zeemonster? Moet u mij daarom bewaken? 7:12 Ben ik een zee of een draak,- dat ge een wacht zet over mij? 12. Suis-je la Mer, moi, ou le monstre marin, pour que tu postes une garde contre moi ?

King James Bible . [12] Am I a sea, or a whale, that thou settest a watch over me?
Luther-Bibel . 12Bin ich denn das Meer oder der Drache, dass du eine Wache gegen mich aufstellst?

Tekstuitleg van Job 7,12 . Het vers Job 7,12 telt 8 (2³) woorden en 25 (5³) letters . De getallenwaarde van Job 7,12 is 2137 (priemgetal) .

6. act. qal imperf. 2de pers. mann. enk. thâshîm (jij stelt aan, jij plaatst) van het werkw. shâm (plaatsen, stellen)  . Taalgebruik in Tenakh : shâm (plaatsen, stellen) . Getalwaarde : shin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 340 (10 X 34) . Structuur : 3 - 4 . Tenakh (13) : (1) Gn 6,16 . (2) Gn 44,2 . (3) Ex 21,1 . (4) Dt 17,15 . (5) Dt 22,8 . (6) 1 S 10,19 . (7) 1 K 20,34 . (8) Js 41,15 . (9) Js 53,10 . (10) Ez 21,25 . (11) Ez 24,17 . (12) Job 7,12 . (13) Job 38,33 .

Job 7,13 - Job 7,13 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
13eipa oti parakalesei me è klinè mou anoisô de pros emauton idia logon tè koitè mou 13 si dixero consolabitur me lectulus meus et relevabor loquens mecum in strato meo   13 Wanneer ik zeg: Mijn bedstede zal mij vertroosten, mijn leger zal van mijn klacht wat wegnemen; [13] Zeg ik: “Mijn bed zal mij troosten, mijn slaap zal mijn zorg verlichten”,   [13] Want als ik zeg: "In mijn bed vind ik troost, mijn slaap zal mijn verdriet verzachten," 7:13 Want ik zei: mijn bed zal mij troosten,- meedragen mijn klacht zal mijn legerstee!- 13. Si je dis : « Mon lit me consolera, ma couche atténuera ma plainte »,

King James Bible . [13] When I say, My bed shall comfort me, my couch shall ease my complaint;
Luther-Bibel . 13Wenn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager soll mir meinen Jammer erleichtern,

Tekstuitleg van Job 7,13 . Het vers Job 7,13 telt 7 (priemgetal) woorden en 30 (2 X 3 X 5) letters . De getallenwaarde van Job 7,13 is 2832 (2² X 2² X 3 X 59) .

Job 7,14 - Job 7,14 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
14ekfobeis me enupniois kai en oramasin me kataplèsseis 14 terrebis me per somnia et per visiones horrore concuties   14 Dan ontzet Gij mij met dromen, en door gezichten verschrikt Gij mij; [14] dan schrikt U mij op met dromen, en met visioenen beangstigt U mij.   [14] dan schrikt u mij met dromen op, en de beelden die ik zie, jagen me angst aan. 7:14 maar ge hebt mij stuk gemaakt met dromen,- en vanuit visioenen mij overweldigd. 14. alors tu m'effraies par des songes, tu m'épouvantes par des visions.

King James Bible . [14] Then thou scarest me with dreams, and terrifiest me through visions:
Luther-Bibel . 14so erschrecktest du mich mit Träumen und machtest mir Grauen durch Gesichte,

Tekstuitleg van Job 7,14 . Het vers Job 7,14 telt () woorden en () letters . De getallenwaarde van Job 7,14 is () .

Job 7,15 - Job 7,15 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
15apallaxeis apo pneumatos mou tèn psuchèn mou apo de thanatou ta osta mou 15 quam ob rem elegit suspendium anima mea et mortem ossa mea   15 Zodat mijn ziel de verworging kiest; den dood meer dan mijn beenderen. [15] Ik stik nog liever, heel mijn wezen snakt naar de dood.   [15] Liever zou ik gewurgd worden en sterven dan in dit lichaam blijven. 7:15 Mijn ziel verkiest verwurging,- de dood boven mijn smarten. 15. Ah! je voudrais être étranglé : la mort plutôt que mes douleurs!

King James Bible . [15] So that my soul chooseth strangling, and death rather than my life.
Luther-Bibel . 15dass ich mir wünschte, erwürgt zu sein, und den Tod lieber hätte als meine Schmerzen.

Tekstuitleg van Job 7,15 . Het vers Job 7,15 telt () woorden en () letters . De getallenwaarde van Job 7,15 is () .

Job 7,16 - Job 7,16 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
16ou gar eis ton aiôna zèsomai ina makrothumèsô aposta ap¢ emou kenos gar mou o bios 16 desperavi nequaquam ultra iam vivam parce mihi nihil enim sunt dies mei   16 Ik versmaad ze, ik zal toch in der eeuwigheid niet leven; houd op van mij, want mijn dagen zijn ijdelheid. [16] Ik bezwijk, zo kort is mijn leven, laat me met rust, een zucht is het, meer niet.   [16] Ik kan niet meer, ik zal niet eeuwig leven; laat mij toch met rust, mijn dagen zijn al vluchtig. 7:16 Ik ben versmolten, niet voor eeuwig zal ik leven,- laat af van mij, want een zucht zijn mijn dagen 16. Je m'en moque, je ne vivrai pas toujours; aussi, laisse-moi, mes jours ne sont qu'un souffle!

King James Bible . [16] I loathe it; I would not live alway: let me alone; for my days are vanity.
Luther-Bibel . 16Ich vergehe! Ich leb' ja nicht ewig. Lass ab von mir, denn meine Tage sind nur noch ein Hauch.

Tekstuitleg van Job 7,16 . Het vers Job 7,16 telt () woorden en () letters . De getallenwaarde van Job 7,16 is () .

Job 7,17 - Job 7,17 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
17ti gar estin anthrôpos oti emegalunas auton è oti prosecheis ton noun eis auton 17 quid est homo quia magnificas eum aut quia ponis erga eum cor tuum   17 Wat is de mens, dat Gij hem groot acht, en dat Gij Uw hart op hem zet? [17] Wat is een mens dat U hem zo hoogacht, U hebt hem met aandacht omringd.  [17] Waarom acht u de mens zo hoog? Waarom krijgt hij al die aandacht van u? . 7:17 Wat is de sterveling dat ge hem groot acht,- dat ge uw hart op hem zet?- 17. Qu'est-ce donc que l'homme pour en faire si grand cas, pour fixer sur lui ton attention,

King James Bible . [17] What is man, that thou shouldest magnify him? and that thou shouldest set thine heart upon him?
Luther-Bibel . 17Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dich um ihn bekümmerst?

Tekstuitleg van Job 7,17 . Het vers Job 7,17 telt () woorden en () letters . De getallenwaarde van Job 7,17 is () .

Job 7,18 - Job 7,18 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
18è episkopèn autou poièsè eôs to prôi kai eis anapausin auton krineis 18 visitas eum diluculo et subito probas illum   18 En dat Gij hem bezoekt in elken morgenstond; dat Gij hem in elken ogenblik beproeft? [18] En U bezoekt hem iedere ochtend, U test hem ieder ogenblik.  [18] Elke ochtend dringt u zich aan hem op, u onderzoekt hem, elk ogenblik opnieuw. 7:18 dat ge hem monstert, alle ochtenden,- en alle ogenblikken hem keurt? 18. pour l'inspecter chaque matin, pour le scruter à tout instant ?

King James Bible . [18] And that thou shouldest visit him every morning, and try him every moment?
Luther-Bibel . 18Jeden Morgen suchst du ihn heim und prüfst ihn alle Stunden.

Tekstuitleg van Job 7,18 . Het vers Job 7,18 telt () woorden en () letters . De getallenwaarde van Job 7,18 is () .

Job 7,19 - Job 7,19 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
19eôs tinos ouk eas me oude proi+è me eôs an katapiô ton ptuelon mou en odunè 19 usquequo non parces mihi nec dimittis me ut gluttiam salivam meam   19 Hoe lang keert Gij U niet af van mij, en laat niet van mij af, totdat ik mijn speeksel inzwelge? [19] Kijkt U nou nooit eens de andere kant op? Ik krijg nog geen kans om mijn speeksel door te slikken!   [19] Wanneer wendt u uw blik eens af, wanneer gunt u mij even rust, zodat ik kan slikken? 7:19 Hoe lang al kijkt ge niet van mij weg,- laat ge mij niet even los om mijn speeksel in te slikken? 19. Cesseras-tu enfin de me regarder, pour me laisser le temps d'avaler ma salive ?

King James Bible . [19] How long wilt thou not depart from me, nor let me alone till I swallow down my spittle?
Luther-Bibel . 19Warum blickst du nicht einmal von mir weg und lässt mir keinen Atemzug Ruhe?

Tekstuitleg van Job 7,19 . Het vers Job 7,19 telt () woorden en () letters . De getallenwaarde van Job 7,19 is () .

Job 7,20 - Job 7,20 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
20ei egô èmarton ti dunamai soi praxai o epistamenos ton noun tôn anthrôpôn dia ti ethou me katenteuktèn sou eimi de epi soi fortion 20 peccavi quid faciam tibi o custos hominum quare posuisti me contrarium tibi et factus sum mihimet ipsi gravis   20 Heb ik gezondigd, wat zal ik U doen, o Mensenhoeder? Waarom hebt Gij mij U tot een tegenloop gesteld, dat ik mijzelven tot een last zij? [20] Heb ik gezondigd, wat doe ik U aan, bewaker van de mensen? Waarom maakt U mij tot het mikpunt, ik ben mezelf al tot last! [20] Heb ik gezondigd? Heb ik u iets misdaan, bespieder van de mens? Waarom hebt u mij tot mikpunt gekozen? Ik ben mezelf al tot last. 7:20 Heb ik gezondigd, wat kan ik bewerken aan u, hoeder van de mensheid?- waarom hebt ge mij tot uw eigen mikpunt gesteld,- en ben ik mijzelf tot draaglast? 20. Si j'ai péché, que t'ai-je fait, à toi, l'observateur attentif de l'homme ? Pourquoi m'as-tu pris pour cible, pourquoi te suis-je à charge ?

King James Bible . [20] I have sinned; what shall I do unto thee, O thou preserver of men? why hast thou set me as a mark against thee, so that I am a burden to myself?
Luther-Bibel . 20Hab ich gesündigt, was tue ich dir damit an, du Menschenhüter? Warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe, dass ich mir selbst eine Last bin?

Tekstuitleg van Job 7,20 . Het vers Job 7,20 telt () woorden en () letters . De getallenwaarde van Job 7,20 is () .

Job 7,20.5. nâtsar (bewaren, bewaken, belegeren, bespieden) . Taalgebruik in Tenakh : nâtsar (bewaren, bewaken, belegeren, bespieden) . Getalwaarde : nun = 14 of 50 , tsade = 18 of 90 , resj = 20 of 200 ; totaal : 52 (2 X 26) OF 340 (2² X 5 X 17) . Structuur : 5 - 9 - 2 . n-ts-r . (1) act. ind. perf. 3de pers. mann. enk. nâtsar . (2) act. qal part. nom. mann. enk. notser (bewarende, bewaker, wachter) . (3) act. qal imperatief 2de pers. enk. nëtsor (bewaar) . (4) zelfst.naamw. enk. netsèr (tak, twijg) . Tenakh (12) : (1) Ex 34,7 . (2) Js 60,21 . (3) Ps 31,24 . (4) Ps 34,14 . (5) Spr 3,21 . (6) Spr 4,23 . (7) Spr 6,20 . (8) Spr 13,3 . (9) Spr 16,17 . (10) Spr 27,18 . (11) Job 7,20 (notser = bewarende) . (12) Job 27,18 (notser = bewarende) .

Job 7,21 - Job 7,21 : Jobs antwoord aan Elifaz - Job 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -- Job 6-7,21 -- Job 7,1 - Job 7,2 - Job 7,3 - Job 7,4 - Job 7,5 - Job 7,6 - Job 7,7 - Job 7,8 - Job 7,9 - Job 7,10 - Job 7,11 - Job 7,12 - Job 7,13 - Job 7,14 - Job 7,15 - Job 7,16 - Job 7,17 - Job 7,18 - Job 7,19 - Job 7,20 - Job 7,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
21kai dia ti ouk epoièsô tès anomias mou lèthèn kai katharismon tès amartias mou nuni de eis gèn apeleusomai orthrizôn de ouketi eimi 21 cur non tolles peccatum meum et quare non auferes iniquitatem meam ecce nunc in pulvere dormiam et si mane me quaesieris non subsistam   21 En waarom vergeeft Gij niet mijn overtreding, en doet mijn ongerechtigheid niet weg? Want nu zal ik in het stof liggen; en Gij zult mij vroeg zoeken, maar ik zal niet zijn. [21] Binnenkort lig ik in het stof; U zult me zoeken, maar ik zal er niet meer zijn.’   [21] Waarom negeert u mijn misstappen niet? Waarom gaat u niet voorbij aan mijn fouten? Weldra zal ik tot stof zijn vergaan, u zult naar me zoeken, maar ik zal er niet zijn.' 7:21 Waarom verdraagt ge mijn misstap niet, laat ge niet passeren mijn onrecht?- want weldra lig ik neer in het stof; dan zult ge me zoeken en ik ben er niet meer! • 21. Ne peux-tu tolérer mon offense, passer sur ma faute ? Car bientôt je serai couché dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus.

King James Bible . [21] And why dost thou not pardon my transgression, and take away mine iniquity? for now shall I sleep in the dust; and thou shalt seek me in the morning, but I shall not be.
Luther-Bibel . 21Und warum vergibst du mir meine Sünde nicht oder lässt meine Schuld hingehen? Denn nun werde ich mich in die Erde legen, und wenn du mich suchst, werde ich nicht mehr da sein.

Tekstuitleg van Job 7,21 . Het vers Job 7,21 telt () woorden en () letters . De getallenwaarde van Job 7,21 is () .


SEPTUAGINTA

1poteron ouchi peiratèrion estin o bios anthrôpou epi tès gès kai ôsper misthiou authèmerinou è zôè autou2è ôsper therapôn dedoikôs ton kurion autou kai teteuchôs skias è ôsper misthôtos anamenôn ton misthon autou3outôs kagô upemeina mènas kenous nuktes de odunôn dedomenai moi eisin4ean koimèthô legô pote èmera ôs d¢ an anastô palin pote espera plèrès de ginomai odunôn apo esperas eôs prôi5furetai de mou to sôma en sapria skôlèkôn tèkô de bôlakas gès apo ichôros xuôn6o de bios mou estin elafroteros lalias apolôlen de en kenè elpidi7mnèsthèti oun oti pneuma mou è zôè kai ouketi epaneleusetai o ofthalmos mou idein agathon8ou periblepsetai me ofthalmos orôntos me oi ofthalmoi sou en emoi kai ouketi eimi9ôsper nefos apokatharthen ap¢ ouranou ean gar anthrôpos katabè eis adèn ouketi mè anabè10oud¢ ou mè epistrepsè eti eis ton idion oikon oude mè epignô auton eti o topos autou11atar oun oude egô feisomai tô stomati mou lalèsô en anagkè ôn anoixô pikrian psuchès mou sunechomenos12poteron thalassa eimi è drakôn oti katetaxas ep¢ eme fulakèn13eipa oti parakalesei me è klinè mou anoisô de pros emauton idia logon tè koitè mou14ekfobeis me enupniois kai en oramasin me kataplèsseis15apallaxeis apo pneumatos mou tèn psuchèn mou apo de thanatou ta osta mou16ou gar eis ton aiôna zèsomai ina makrothumèsô aposta ap¢ emou kenos gar mou o bios17ti gar estin anthrôpos oti emegalunas auton è oti prosecheis ton noun eis auton18è episkopèn autou poièsè eôs to prôi kai eis anapausin auton krineis19eôs tinos ouk eas me oude proi+è me eôs an katapiô ton ptuelon mou en odunè20ei egô èmarton ti dunamai soi praxai o epistamenos ton noun tôn anthrôpôn dia ti ethou me katenteuktèn sou eimi de epi soi fortion21kai dia ti ouk epoièsô tès anomias mou lèthèn kai katharismon tès amartias mou nuni de eis gèn apeleusomai orthrizôn de ouketi eimi


VULGAAT

1 militia est vita hominis super terram et sicut dies mercennarii dies eius 2 sicut servus desiderat umbram et sicut mercennarius praestolatur finem operis sui 3 sic et ego habui menses vacuos et noctes laboriosas enumeravi mihi 4 si dormiero dico quando consurgam et rursum expectabo vesperam et replebor doloribus usque ad tenebras 5 induta est caro mea putredine et sordibus pulveris cutis mea aruit et contracta est 6 dies mei velocius transierunt quam a texente tela succiditur et consumpti sunt absque ulla spe 7 memento quia ventus est vita mea et non revertetur oculus meus ut videat bona 8 nec aspiciet me visus hominis oculi tui in me et non subsistam 9 sicut consumitur nubes et pertransit sic qui descenderit ad inferos non ascendet 10 nec revertetur ultra in domum suam neque cognoscet eum amplius locus eius 11 quapropter et ego non parcam ori meo loquar in tribulatione spiritus mei confabulabor cum amaritudine animae meae 12 numquid mare sum ego aut cetus quia circumdedisti me carcere 13 si dixero consolabitur me lectulus meus et relevabor loquens mecum in strato meo 14 terrebis me per somnia et per visiones horrore concuties 15 quam ob rem elegit suspendium anima mea et mortem ossa mea 16 desperavi nequaquam ultra iam vivam parce mihi nihil enim sunt dies mei 17 quid est homo quia magnificas eum aut quia ponis erga eum cor tuum 18 visitas eum diluculo et subito probas illum 19 usquequo non parces mihi nec dimittis me ut gluttiam salivam meam 20 peccavi quid faciam tibi o custos hominum quare posuisti me contrarium tibi et factus sum mihimet ipsi gravis 21 cur non tolles peccatum meum et quare non auferes iniquitatem meam ecce nunc in pulvere dormiam et si mane me quaesieris non subsistam