BIJBELBOEK JOB 42 -- http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2742.htm -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Job -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht : - Job 1 - Job 2 - Job 3 - Job 4 - Job 5 - Job 6 - Job 7 - Job 8 - Job 9 - Job 10 - Job 11 - Job 12 - Job 13 - Job 14 - Job 15 - Job 16 - Job 17 - Job 18 - Job 19 - Job 20 - Job 21 - Job 22 - Job 23 - Job 24 - Job 25 - Job 26 - Job 27 - Job 28 - Job 29 - Job 30 - Job 31 - Job 32 - Job 33 - Job 34 - Job 35 - Job 36 - Job 37 - Job 38 - Job 39 - Job 40 - Job 41 - Job 42 -
Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - Job 42,1 - Job 42,2 - Job 42,3 - Job 42,4 - Job 42,5 - Job 42,6 - Job 42,7 - Job 42,8 - Job 42,9 - Job 42,10 - Job 42,11 - Job 42,12 - Job 42,13 - Job 42,14 - Job 42,15 - Job 42,16 - Job 42,17 -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T.
: N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie - JOB -
Literatuur : http://interlevensbeschouwelijk.be/OTJobl.htm .
Liturgisch gebruik
Overzicht bijbelboeken :
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Jsalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (ApokalyJs) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken: - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Job 42,1-17 : Jobs antwoord aan God en zijn verdere lot

Job 42,1 - Job 42,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [1] Nu antwoordde Job de HEER:    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 42,1 .

Job 42,2 - Job 42,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [2] 'Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 42,2 .

4. pass. hofal imperf. 2de pers. mann. enk. thûkhal (jij kunt) van het werkw. jâkhal (vermogen, kunnen) . Taalgebruik in Tenakh : jâkhal (vermogen, kunnen) . Getalwaarde : jod = 10 , kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 60 (2² X 3 X 5) . Structuur : 1 - 2 - 3 . Tenakh (26) : (1) Gn 15,5 . (2) Ex 18,18 . (3) Ex 33,20 . (4) Dt 7,22 . (5) Dt 12,17 . (6) Dt 14,24 . (7) Dt 16,5 . (8) Dt 17,15 . (9) Dt 22,3 . (10) Dt 28,27 . (11) Dt 28,35 . (12) Joz 7,13 . (13) 1 S 17,33 . (14) 1 S 26,25 . (15) 1 K 22,22 . (16) 2 K 18,23 . (17) Js 36,8 . (18) Js 59,14 . (19) Am 7,10 . (20) Hab 1,13 . (21) Spr 30,21 . (22) Job 33,5 . (23) Job 42,2 . (24) Est 6,13 . (25) Da 5,16 . (26) 2 Kr 18,21 .

Job 42,3 - Job 42,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [3] Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over wonderen, te groot voor mij om te bevatten.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 42,3 .

Job 42,4 - Job 42,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [4] "Luister," zei ik, "dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet."    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 42,4 .

Job 42,5 - Job 42,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [5] Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 42,5 .

Job 42,6 - Job 42,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [6] Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil.'    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 42,6 .

Job 42,7 - Job 42,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [7] Nadat de HEER deze woorden tot Job had gesproken, richtte hij zich tot Elifaz uit Teman: 'Ik ben in woede ontstoken tegen jou en je twee vrienden, omdat jullie niet juist over mij hebben gesproken, zoals mijn dienaar Job.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 42,7 .

Job 42,7.1. - 2. wajëhî ´achar (en het was na) . Tenakh (6) : (1) Gn 22,1 . (2) Gn 39,7 . (3) Gn 40,1 . (4) 1 K 17,17 . (5) 1 K 21,1 . (6) Job 42,7 .

Job 42,8 - Job 42,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [8] Welnu, neem elk zeven jonge stieren en zeven rammen, ga daarmee naar mijn dienaar Job, zodat jullie een offer kunnen brengen voor jezelf. Job, mijn dienaar, zal voor jullie bidden, want ik ben alleen hem goedgezind. Dan zal ik jullie niet blootstellen aan schande, ook al hebben jullie niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job.'    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 42,8 .

- apôlesa . Indicatief aorist eerste persoon enkelvoud . In drie verzen in de bijbel : (1) Job 42,8 . (2) Lc 15,9 . (3) Joh 18,9 .

Job 42,9 - Job 42,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [9] En Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma deden zoals de HEER had gezegd en de HEER was Job goedgezind.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 42,9 .

Job 42,10 - Job 42,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [10] Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de HEER een keer in het lot van Job en hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 42,10 .

Job 42,11 - Job 42,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [11] Al zijn broers en al zijn zusters, en iedereen die hem had gekend, kwamen naar zijn huis om samen met hem te eten; ze schudden hun hoofd en troostten hem, omdat de HEER zoveel rampspoed over hem had uitgestort. En elk van hen gaf hem een geldstuk en een gouden ring.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 42,11 .

Job 42,12 - Job 42,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [12] De HEER zegende Job in zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere, en zo kreeg Job veertienduizend schapen en geiten, zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 42,12 .

Job 42,13 - Job 42,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [13] Ook kreeg hij zeven zonen en drie dochters.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 42,13 .

Job 42,14 - Job 42,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [14] De eerste dochter noemde hij Jemima, de tweede Kesia en de derde Keren-Happuch.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 42,14 .

1. - 2. wajjiqërâ´ (èth) sjem (en hij noemde een naam) . Tenakh (13) : (1) Gn 4,17 . (2) Gn 26,20 . (3) Gn 28,19 . (4) Gn 32,3 . (5) Ex 17,7 . (6) Nu 11,3 . (7) Nu 11,34 . (8) Nu 21,3 . (9) Joz 5,9 . (10) Re 1,17 . (11) 1 K 16,24 . (12) 2 Kr 3,17 . (13) Job 42,14 . Gn 32,31 : wajjiqërâ´ ja`äqobh sjem (en Jakob noemde een naam) . Gn 35,15 : wajjiqërâ´ ja`äqobh ´èth sjem (en Jakob noemde een naam) .

2. - 3. sjem ´achath (naam van eerste) . Tenakh (1) : 1 S 1,2 . sjem hâ´achath (naam van de eerste) . Tenakh (4) : (1) Gn 4,19 . (2) Ex 1,15 . (3) Rt 1,4 . (4) Job 42,14 .

Job 42,15 - Job 42,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [15] In het hele land waren geen mooiere vrouwen dan de dochters van Job. En hun vader gaf aan hen een even groot erfdeel als aan hun broers.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 42,15 .

Job 42,16 - Job 42,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [16] Hierna leefde Job nog honderdveertig jaar en hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen opgroeien, tot in het vierde geslacht.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 42,16 .

9. - 10. ´èth bânâ(j)w (zijn zonen) . Tenakh (11) : (1) Gn 18,19. (2) Gn 31,17 . (3) Gn 49,33 . (4) Dt 21,16 . (5) Re 9,18 . (6) 1 S 8,1 . (7) 2 Kr 28,3 . (8) 2 Kr 33,6 . (9) Job 42,16 . (10) Jr 35, 14 . (11) Ez 46,18 .

15. gen. vr. enk. + acc. vr. mv. geneas van het zelfst. naamw. genea (geslacht, generatie) . Taalgebruik in het NT : genea (geslacht, generatie) . Taalgebruik in de Septuaginta : genea (geslacht, generatie) . Hebr. dor (geslacht, generatie) . Taalgebruik in Tenakh : dor (geslacht, generatie) . Getalwaarde : daleth = 4 , resj = 20 of 300 ; totaal : 24 of 304 . Lat. progenies . Fr. génération . E. generation . Ned . geslacht , generatie . D. Geslecht . Tenakh (92) . NT (12) . Lc (7) : (1) Lc 1,50 . (2) Lc 7,31 . (3) Lc 11,31 . (4) Lc 11,32 . (5) Lc 11,50 . (6) Lc 11,51 . (7) Lc 17,25 . Een vorm van genea (geslacht, generatie) in Lc (13) : (1) Lc 1,48 . (2) Lc 1,50 . (3) Lc 7,31 . (4) Lc 9,41 . (5) Lc 11,29 . (6) Lc 11,30 . (7) Lc 11,31 . (8) Lc 11,32 . (9) Lc 11,50 . (10) Lc 11,51 . (11) Lc 16,8 . (12) Lc 17,25 . (13) Lc 21,32 . Hebr. dorôth . Tenakh (3) : (1) Re 3,2 . (2) Js 51,9 . (3) Job 42,16 . Een vorm van genea (geslacht, generatie) in de LXX (238) , in het NT (43) . De acc. vr. enk. genean komt in Lc slechts in Lc 16,8 voor . Hebr. dor in Tenakh (8) : (1) Ex 3,15 . (2) Ex 17,16 . (3) Joz 17,11 . (4) Ps 45,18 . (5) Ps 61,7 . (6) Ps 100,5 . (7) Da 3,33 (dâr) . (8) Da 4,31 (dâr) . In 7 verzen in de samenstelling ... dor (dâr) wëdor (wëdar) (geslacht en geslacht) . Niet in Joz 17,11 . In LXX : Ex 17,16 : middor dor (van geslacht geslacht) = apo geneôn eis geneas (van geslachten tot geslachten) .

Job 42,17 - Job 42,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [17] En toen stierf Job, oud en verzadigd van het leven.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Job 42,17 .