BIJBELBOEK JONA TAALGEBRUIK

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht : Jon (Jona) : overzicht , Jon : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jon : commentaar ,

Bijbeluitleg : - Jon 1 - Jon 2 - Jon 3 - Jon 4 -
Uitleg vers per vers :
- Jon 1,1 - Jon 1,2 - Jon 1,3 - Jon 1,4 - Jon 1,5 - Jon 1,6 - Jon 1,7 - Jon 1,8 - Jon 1,9 - Jon 1,10 - Jon 1,11 - Jon 1,12 - Jon 1,13 - Jon 1,14 - Jon 1,15 - Jon 1,16 -
- Jon 2,1 - Jon 2,2 - Jon 2,3 - Jon 2,4 - Jon 2,5 - Jon 2,6 - Jon 2,7 - Jon 2,8 - Jon 2,9 - Jon 2,10 - Jon 2,11 -
- Jon 3,1 - Jon 3,2 - Jon 3,3 - Jon 3,4 - Jon 3,5 - Jon 3,6 - Jon 3,7 - Jon 3,8 - Jon 3,9 - Jon 3,10 -
- Jon 4,1 - Jon 4,2 - Jon 4,3 - Jon 4,4 - Jon 4,5 - Jon 4,6 - Jon 4,7 - Jon 4,8 - Jon 4,9 - Jon 4,10 - Jon 4,11 -

- Jon 1,1 . Jon 1,2 . Jon 1,3 . Jon 1,4 . Jon 1,5 . Jon 1,6 . Jon 1,7 . Jon 1,8 . Jon 1,9 . Jon 1,10 . Jon 1,11 . Jon 1,12 . Jon 1,13 . Jon 1,14 . Jon 1,15 . Jon 1,16 .


ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 http://www.diebibel.de/ interBible info-bible bijbelweb
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. SynoJsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Jsalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (ApokalyJs) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


- A

- `al (op, omwille van) . Jon (9) : (1) Jon 1,7 . (2) Jon 3,6 . (3) Jon 3,10 . (4) Jon 4,2 . (5) Jon 4,6 . (6) Jon 4,8 . (7) Jon 4,9 . (8) Jon 4,10 . (9) Jon 4,11 .

- ´âmar (zeggen) . wajj´omèr (en hij zei) : prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Jona : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . In 12 verzen in Jon : (1) Jon 1,6 . (2) Jon 1,9 . (3) Jon 1,12 . (4) Jon 2,3 . (5) Jon 2,11 . (6) Jon 3,4 . (7) Jon 3,7 . (8) Jon 4,2 . (9) Jon 4,4 . (10) Jon 4,8 . (11) Jon 4,9 . (12) Jon 4,10 . Gr. eipen (hij zei) . In 11 verzen in Jon : (1) Jon 1,6 . (2) Jon 1,7 . (3) Jon 1,9 . (4) Jon 1,12 . (5) Jon 2,3 . (6) Jon 3,4 . (7) Jon 4,2 . (8) Jon 4,4 . (9) Jon 4,8 . (10) Jon 4,9 . (11) Jon 4,10 . Een vorm van Hebr. ´âmar (zeggen) (20) , van het Gr. legô (zeggen) (18) in Jon .

Hebr. le´mor (om te zeggen) < voorvoegsel lë + act. qal inf. van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Jona : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . In 3 verzen in Jon : (1) Jon 1,1 . (2) Jon 3,1 . (3) Jon 3,7 . Gr. legôn (zeggend) . De woorden van JHWH zullen geciteerd worden in Jon 1,2 , dat 12 woorden bevat . Voor de tweede maal zullen woorden van JHWH geciteerd worden . Dat gebeurt in Jon 3,1 , dat 14 woorden bevat . Samen worden 26 (de getalwaarde van JHWH) woorden van JHWH geciteerd . Een vorm van Hebr. ´âmar (zeggen) (20) , van het Gr. legô (zeggen) (18) in Jon .
- eipan ( zij zeiden ) . In 3 verzen in Jon : (1) Jon 1,10 . (2) Jon 1,11 . (3) Jon 1,14 . eipon (zij zeiden) . In 1 vers : Jon 1,8 . Hebr. wajj´omërû (en zij zeiden) . In 5 verzen in Jon : (1) Jon 1,7 . (2) Jon 1,8 . (3) Jon 1,10 . (4) Jon 1,11 . (5) Jon 1,14 .

Hebr. ´âmar ( zeggen ) (20) . Gr. legô ( zeggen ) (17) in Jon bijbel O.T. N.T. Tenach Jon (Gr.) Jon (Hebr.) verschil
part. pr. nom. mann. enk. legôn . Hebr. le´mor 936  758  178  897  3 3  
ind. aor. 3de p. enk. eipen . Hebr. wajj´omèr ( en hij zei ) 3024  2426  598  1879  11 12 - Jon 1,7 . + Jon 2,11 . + Jon 3,7 .
ind. aor. 3de p. mv. eipan (3) eipon (1) Hebr. wajj´omërû (en zij zeiden) 384  289  95  304  3 + 1 5 + Jon 1,7 .

- B - C - D

- act. qal perf. 3de pers. mann. enk. dâbhar (spreken) . dibbèr (hij sprak) : piel perfectum derde persoon mannelijk enkelvoud . dâbhâr (woord, daad) . Zelfstandig naamwoord mannelijk enkelvoud . Taalgebruik in Tenach : dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Jona : dâbhar (spreken) . Getalwaarde :daleth = 4 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 26 of 206 . Taalgebruik in de LXX : logos (woord) . Taalgebruik in het N.T. : logos (woord) . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon , parole (parler) . Ned. woord . D. Wort . E. word . Jon (4) : (1) Jon 1,1 (stat. constr. dëbhar) . (2) Jon 3,1 (stat. constr. dëbhar) . (3) Jon 3,2 (dobher) . (4) Jon 3,10 (dibbèr) .

- E

- ´èl (tot, naar) . Jon (24) . Jon 1 (10) : (1) Jon 1,1 . (2) Jon 1,2 . (3) Jon 1,4 . (4) Jon 1,5 . (5) Jon 1,6 . (6) Jon 1,7 . (7) Jon 1,12 . (8) Jon 1,13 . (9) Jon 1,14 . (10) Jon 1,15 . Jon 3 (5) : (1) Jon 3,1 . (2) Jon 3,2 . (3) Jon 3,3 . (4) Jon 3,6 . (5) Jon 3,7 . (6) Jon 3,8 . wë´al (en niet) . Jon (1) Jon 1,14 .
-- ´ela(j)w (tot hem) . Tenach (4) : (1) Jon 1,6 . (2) Jon 1,8 . (3) Jon 1,10 . (4) Jon 1,11 .
-- ´èl hajjâm (naar de zee) . Tenach (8) : (1) Pr 1,7 . (2) Ez 47,19 . (3) Jl 2,20 (2X) . (4) Jon 1,4 . (5) Jon 1,5 . (6) Jon 1,12 . (7) Jon 1,15 . (8) Zach 14,8 .
-- ´èl jônâh (tot Jona) . Tenach (4) : (1) Jon 1,1 . (2) Jon 3,1 . (3) Jon 4,1 . (4) Jon 4,9 .
-- ´èl nînëveh (naar Ninive) . Tenach (3) : (1) Jon 1,2 . (2) Jon 3,2 . (3) Jon 3,3 .

-´èth jônâh . Tenach (3) : (1) Jon 1,15 . (2) Jon 2,1 . (3) Jon 2,11 .

- F - G - H

- qal imperf. 3de pers. enk. wajëhî (en hij was) van het werkw. hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenach : hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Jona : hâjâh (zijn) . Tenach (784) . Gr. ginomai (worden, gebeuren) . Taalgebruik in de Septuaginta : ginomai (worden) . Taalgebruik in het N.T. : ginomai (worden) . Jona (5) : (1) Jon 1,1 . (2) Jon 1,4 . (3) Jon 2,1 . (4) Jon 3,1 . (5) Jon 4,8 .

- qûm lekh (sta op, ga) . Tenach (7) : (1) Gn 28,2 . (2) Nu 22,20 . (3) Dt 10,11 . (4) 1 K 17,9 . (5) Jr 13,6 . (6) Jon 1,2 . (7) Jon 3,2 .

- I -

 

J

- JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Jona : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Tenach (5193) . Jon (19) : (1) Jon 1,1 . (2) Jon 1,3 (2X) . (3) Jon 1,9 . (4) Jon 1,10 . (5) Jon 1,14 (3X) . (6) Jon 1,16 . (7) Jon 2,1 . (8) Jon 2,2 . (9) Jon 2,3 . (10) Jon 2,7 . (11) Jon 2,8 . (12) Jon 2,11 . (13) Jon 3,1 . (14) Jon 3,3 . (15) Jon 4,2 . (16) Jon 4,3 . (17) Jon 4,4 . (18) Jon 4,6 . (19) Jon 4,10 .
- waJHWH (en JHWH) . Tenach (99) . Jon (1) : Jon 1,4 .
- laJHWH (tot JHWH) . Tenach (538) . Jon (2) : (1) Jon 1,16 . (2) Jon 2,10 .
-- wajëman JHWH (en JHWH voorzag) . Tenach (2) : (1) Jon 2,1 . (2) Jon 4,6 .

- jônâh (Jona OF duif) . Taalgebruik in Tenach : jônâh (Jona) . Taalgebruik in Jona : jônâh (Jona) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 , he = 5 ; totaal : 35 (5 X 7) OF 71 . Gr. iôna (Jona) . Taalgebruik in de Septuaginta : iôna (Jona) . Tenach (26) . Jon (15) : (1) Jon 1,1 . (2) Jon 1,3 . (3) Jon 1,7 . (4) Jon 1,15 . (5) Jon 2,1 . (6) Jon 2,2 . (7) Jon 2,11 . (8) Jon 3,1 . (9) Jon 3,3 . (10) Jon 3,4 . (11) Jon 4,1 . (12) Jon 4,5 . (13) Jon 4,6 . (14) Jon 4,8 . (15) Jon 4,9 .
-- ´èl jônâh (tot Jona) . Tenach (4) : (1) Jon 1,1 . (2) Jon 3,1 . (3) Jon 4,1 . (4) Jon 4,9 .
-- ´èth jônâh . Tenach (3) : (1) Jon 1,15 . (2) Jon 2,1 . (3) Jon 2,11 .

- K - L - M

- wajëman JHWH (en JHWH voorzag) . Tenach (2) : (1) Jon 2,1 . (2) Jon 4,6 .

- N

- nînëveh (Ninive) . Tenach (11) : (1) Gn 10,11 . (2) Gn 10,12 . (3) Jon 1,2 . (4) Jon 3,2 . (5) Jon 3,3 . (6) Jon 3,5 . (7) Jon 3,6 . (8) Jon 4,11 . (9) Nah 1,1 . (10) Nah 3,7 . (11) Sef 2,13 .
-- ´èl nînëveh (naar Ninive) . Tenach (3) : (1) Jon 1,2 . (2) Jon 3,2 . (3) Jon 3,3 .

- O - P - Q

- qûm lekh (sta op, ga) . Tenach (7) : (1) Gn 28,2 . (2) Nu 22,20 . (3) Dt 10,11 . (4) 1 K 17,9 . (5) Jr 13,6 . (6) Jon 1,2 . (7) Jon 3,2 .

- R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -