JONA 3 - Jon 3 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jon (Jona) -- Jon 3 -
- Jon 3,1-10 -- Jon 3,1-5.10 -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht : Jon (Jona) : overzicht , Jon : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jon : commentaar ,

Overzicht van Jona : - Jon 1 - Jon 2 - Jon 3 - Jon 4 -
Uitleg vers per vers : - Jon 3,1 - Jon 3,2 - Jon 3,3 - Jon 3,4 - Jon 3,5 - Jon 3,6 - Jon 3,7 - Jon 3,8 - Jon 3,9 - Jon 3,10 -

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch embainô
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   11. Luther-Bibel        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

- Jon 3,1-5.10 : 3de (derde) zondag door het b-jaar .
Overzicht van de bijbelboeken
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Eerste lezing op de 3de (derde) zondag door het b-jaar : Jon 3,1-5.10 . Verwijzing : Jon 3,1-5.10 .

Het woord des Heren werd gericht tot Jona: "Begeef u op weg naar Ninive, de grote stad, en verkondig haar de boodschap die Ik u zal ingeven." En Jona begaf zich op weg naar Ninive zoals de Heer hem bevolen had. Ninive nu was een geweldig grote stad, wel drie dagreizen groot. En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis ver en hij preekte als volgt: "Nog veertig dagen en Ninive zal vergaan!" De mensen van Ninive geloofden het woord van God; ze riepen een vasten af en van groot tot klein deden allen het boetekleed aan. En God zag wat ze deden en hoe ze zich van hun slecht gedrag bekeerden. En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang gedreigd had en Hij voerde zijn dreiging niet uit.

Jon 3,1-10 . Jona's optreden in Ninive - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jon (Jona) -- Jon 3 -- Jon 3,1-10 -- Jon 3,1 - Jon 3,2 - Jon 3,3 - Jon 3,4 - Jon 3,5 - Jon 3,6 - Jon 3,7 - Jon 3,8 - Jon 3,9 - Jon 3,10 -

Jon 3,1 - Jon 3,1 : Jona's optreden in Ninive - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jon (Jona) -- Jon 3 -- Jon 3,1-10 -- Jon 3,1 - Jon 3,2 - Jon 3,3 - Jon 3,4 - Jon 3,5 - Jon 3,6 - Jon 3,7 - Jon 3,8 - Jon 3,9 - Jon 3,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai egeneto logos kuriou pros iônan ek deuterou legôn  1 et factum est verbum Domini ad Ionam secundo dicens    1 En het woord des HEEREN geschiedde ten anderen male tot Jona, zeggende:  [1] Nu werd het woord van de heer voor de tweede maal tot Jona gericht:   [1] Opnieuw richtte de HEER zich tot Jona:   1 ¶ Het spreken van de ENE geschiedt aan Jona een tweede maal, en zegt:   1. La parole de Yahvé fut adressée pour la seconde fois à Jonas :  

King James Bible . [1] And the word of the LORD came unto Jonah the second time, saying,
Luther-Bibel . 1 Und es geschah das Wort des HERRN zum zweiten Mal zu Jona:
- 3de (derde) zondag door het b-jaar . Het woord des Heren werd gericht tot Jona:

Tekstuitleg van Jon 3,1 .

1. qal imperf. 3de pers. enk. wajëhî (en hij was) van het werkw. hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenach : hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Jona : hâjâh (zijn) . Tenach (784) . Gr. ginomai (worden, gebeuren) . Taalgebruik in de Septuaginta : ginomai (worden) . Taalgebruik in het N.T. : ginomai (worden) . Jona (5) : (1) Jon 1,1 . (2) Jon 1,4 . (3) Jon 2,1 . (4) Jon 3,1 . (5) Jon 4,8 .

2. act. qal perf. 3de pers. mann. enk. dâbhar (spreken) . dibbèr (hij sprak) : piel perfectum derde persoon mannelijk enkelvoud . dâbhâr (woord, daad) . Zelfstandig naamwoord mannelijk enkelvoud . Taalgebruik in Tenach : dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Jona : dâbhar (spreken) . Getalwaarde :daleth = 4 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 26 of 206 . Taalgebruik in de LXX : logos (woord) . Taalgebruik in het N.T. : logos (woord) . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon , parole (parler) . Ned. woord . D. Wort . E. word . Jon (4) : (1) Jon 1,1 (stat. constr. dëbhar) . (2) Jon 3,1 (stat. constr. dëbhar) . (3) Jon 3,2 (dobher) . (4) Jon 3,10 (dibbèr) .

3. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Jona : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Tenach (5193) . Jon (19) : (1) Jon 1,1 . (2) Jon 1,3 (2X) . (3) Jon 1,9 . (4) Jon 1,10 . (5) Jon 1,14 (2X) . (6) Jon 1,16 . (7) Jon 2,1 . (8) Jon 2,2 . (9) Jon 2,3 . (10) Jon 2,7 . (11) Jon 2,8 . (12) Jon 2,11 . (13) Jon 3,1 . (14) Jon 3,3 . (15) Jon 4,2 . (16) Jon 4,3 . (17) Jon 4,4 . (18) Jon 4,6 . (19) Jon 4,10 .
- waJHWH (en JHWH) . Tenach (99) . Jon (1) : Jon 1,4 .
- laJHWH (tot JHWH) . Tenach (538) . Jon (2) : (1) Jon 1,16 . (2) Jon 2,10 .

4. ´èl (tot, naar) . Jon 3 (5) : (1) Jon 3,1 . (2) Jon 3,2 . (3) Jon 3,3 . (4) Jon 3,6 . (5) Jon 3,7 . (6) Jon 3,8 .

5. jônâh (Jona OF duif) . Taalgebruik in Tenach : jônâh (Jona) . Taalgebruik in Jona : jônâh (Jona) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 , he = 5 ; totaal : 35 (5 X 7) OF 71 . Gr. iôna (Jona) . Taalgebruik in de Septuaginta : iôna (Jona) . Tenach (26) . Jon (15) : (1) Jon 1,1 . (2) Jon 1,3 . (3) Jon 1,7 . (4) Jon 1,15 . (5) Jon 2,1 . (6) Jon 2,2 . (7) Jon 2,11 . (8) Jon 3,1 . (9) Jon 3,3 . (10) Jon 3,4 . (11) Jon 4,1 . (12) Jon 4,5 . (13) Jon 4,6 . (14) Jon 4,8 . (15) Jon 4,9 .

4. - 5. ´èl jônâh (tot Jona) . Tenach (4) : (1) Jon 1,1 . (2) Jon 3,1 . (3) Jon 4,1 . (4) Jon 4,9 .

7. Hebr. le´mor (om te zeggen) < voorvoegsel lë + act. qal inf. van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Jona : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . In 3 verzen in Jon : (1) Jon 1,1 . (2) Jon 3,1 . (3) Jon 3,7 . Gr. legôn (zeggend) . De woorden van JHWH zullen geciteerd worden in Jon 1,2 , dat 12 woorden bevat . Voor de tweede maal zullen woorden van JHWH geciteerd worden . Dat gebeurt in Jon 3,1 , dat 14 woorden bevat . Samen worden 26 (de getalwaarde van JHWH) woorden van JHWH geciteerd . Een vorm van Hebr. ´âmar (zeggen) (20) , van het Gr. legô (zeggen) (18) in Jon .

1. - 5. 7. wajëhî dëbhar JHWH ´èl jônâh ... le´mor (en het woord van JHWH was tot Jona ... om te zeggen) . Tenach (2) : (1) Jon 1,1 . (2) Jon 3,1 .

Jon 3,2 - Jon 3,2 : Jona's optreden in Ninive - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jon (Jona) -- Jon 3 -- Jon 3,1-10 -- Jon 3,1 - Jon 3,2 - Jon 3,3 - Jon 3,4 - Jon 3,5 - Jon 3,6 - Jon 3,7 - Jon 3,8 - Jon 3,9 - Jon 3,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2anastèthi kai poreuthèti eis nineuè tèn polin tèn megalèn kai kèruxon en autè kata to kèrugma to emprosthen o egô elalèsa pros se  2 surge vade ad Nineven civitatem magnam et praedica in ea praedicationem quam ego loquor ad te     2 Maak u op, ga naar de grote stad Nineve; en predik tegen haar de prediking, die Ik tot u spreek.   [2] ‘Sta op, ga naar Nineve, de grote stad, en kondig haar aan wat Ik u te zeggen heb gegeven.’  [2] ‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg.’   2 sta op, ga naar Ninevee, die grote stad, en roep haar de roeping toe die ik tot jou uitspreek!   2. « Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur ce que je te dirai. » 

King James Bible . [2] Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee.
Luther-Bibel . 2 Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage!
- 3de (derde) zondag door het b-jaar . "Begeef u op weg naar Ninive, de grote stad, en verkondig haar de boodschap die Ik u zal ingeven."

Tekstuitleg van Jon 3,2 .

1. - 2. qûm lekh (sta op, ga) . Tenach (7) : (1) Gn 28,2 . (2) Nu 22,20 . (3) Dt 10,11 . (4) 1 K 17,9 . (5) Jr 13,6 . (6) Jon 1,2 . (7) Jon 3,2 .

3. ´èl (tot, naar) . Jon 3 (5) : (1) Jon 3,1 . (2) Jon 3,2 . (3) Jon 3,3 . (4) Jon 3,6 . (5) Jon 3,7 . (6) Jon 3,8 .

4. nînëveh (Ninive) . Tenach (11) : (1) Gn 10,11 . (2) Gn 10,12 . (3) Jon 1,2 . (4) Jon 3,2 . (5) Jon 3,3 . (6) Jon 3,5 . (7) Jon 3,6 . (8) Jon 4,11 . (9) Nah 1,1 . (10) Nah 3,7 . (11) Sef 2,13 .

4. - 5. ´èl nînëveh (naar Ninive) . Tenach (3) : (1) Jon 1,2 . (2) Jon 3,2 . (3) Jon 3,3 .

13. act. qal perf. 3de pers. mann. enk. dâbhar (spreken) . dibbèr (hij sprak) : piel perfectum derde persoon mannelijk enkelvoud . dâbhâr (woord, daad) . Zelfstandig naamwoord mannelijk enkelvoud . Taalgebruik in Tenach : dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Jona : dâbhar (spreken) . Getalwaarde :daleth = 4 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 26 of 206 . Taalgebruik in de LXX : logos (woord) . Taalgebruik in het N.T. : logos (woord) . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon , parole (parler) . Ned. woord . D. Wort . E. word . Jon (4) : (1) Jon 1,1 (stat. constr. dëbhar) . (2) Jon 3,1 (stat. constr. dëbhar) . (3) Jon 3,2 (dobher) . (4) Jon 3,10 (dibbèr) .

Jon 3,3 - Jon 3,3 : Jona's optreden in Ninive - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jon (Jona) -- Jon 3 -- Jon 3,1-10 -- Jon 3,1 - Jon 3,2 - Jon 3,3 - Jon 3,4 - Jon 3,5 - Jon 3,6 - Jon 3,7 - Jon 3,8 - Jon 3,9 - Jon 3,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai anestè iônas kai eporeuthè eis nineuè kathôs elalèsen kurios è de nineuè èn polis megalè tô theô ôsei poreias odou èmerôn triôn  3 et surrexit Iona et abiit in Nineven iuxta verbum Domini et Nineve erat civitas magna Dei itinere dierum trium     3 Toen maakte zich Jona op, en ging naar Nineve, naar het woord des HEEREN. Nineve nu was een grote stad Gods, van drie dagreizen.   [3] En Jona stond op en ging naar Nineve, zoals de heer bevolen had. Nineve was een geweldig grote stad; drie dagen had men nodig om er doorheen te trekken.   [3] En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineve, zoals de HEER hem opgedragen had. Nineve was een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen.   3 Dan staat Jona op en gaat hij naar Ninevee, zoals gesproken door de ENE; Ninevee is Gods grootste stad geweest, van drie dagen gaans.  3. Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de Yahvé. Or Ninive était une ville divinement grande : il fallait trois jours pour la traverser.  

King James Bible . [3] So Jonah arose, and went unto Nineveh, according to the word of the LORD. Now Nineveh was an exceeding great city of three days' journey.
Luther-Bibel . 3 Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der HERR gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß.
- 3de (derde) zondag door het b-jaar . En Jona begaf zich op weg naar Ninive zoals de Heer hem bevolen had. Ninive nu was een geweldig grote stad, wel drie dagreizen groot.

Tekstuitleg van Jon 3,3 .

2. jônâh (Jona OF duif) . Taalgebruik in Tenach : jônâh (Jona) . Taalgebruik in Jona : jônâh (Jona) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 , he = 5 ; totaal : 35 (5 X 7) OF 71 . Gr. iôna (Jona) . Taalgebruik in de Septuaginta : iôna (Jona) . Tenach (26) . Jon (15) : (1) Jon 1,1 . (2) Jon 1,3 . (3) Jon 1,7 . (4) Jon 1,15 . (5) Jon 2,1 . (6) Jon 2,2 . (7) Jon 2,11 . (8) Jon 3,1 . (9) Jon 3,3 . (10) Jon 3,4 . (11) Jon 4,1 . (12) Jon 4,5 . (13) Jon 4,6 . (14) Jon 4,8 . (15) Jon 4,9 .

1. - 2. wajjâqâm jônâh (en Jona stond op) . Tenach (2) : (1) Jon 1,3 .(2) Jon 3,3 .

4. ´èl (tot, naar) . Jon 3 (5) : (1) Jon 3,1 . (2) Jon 3,2 . (3) Jon 3,3 . (4) Jon 3,6 . (5) Jon 3,7 . (6) Jon 3,8 .

5. nînëveh (Ninive) . Tenach (11) : (1) Gn 10,11 . (2) Gn 10,12 . (3) Jon 1,2 . (4) Jon 3,2 . (5) Jon 3,3 . (6) Jon 3,5 . (7) Jon 3,6 . (8) Jon 4,11 . (9) Nah 1,1 . (10) Nah 3,7 . (11) Sef 2,13 .

4. - 5. ´èl nînëveh (naar Ninive) . Tenach (3) : (1) Jon 1,2 . (2) Jon 3,2 . (3) Jon 3,3 .

Jon 3,4 - Jon 3,4 : Jona's optreden in Ninive - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jon (Jona) -- Jon 3 -- Jon 3,1-10 -- Jon 3,1 - Jon 3,2 - Jon 3,3 - Jon 3,4 - Jon 3,5 - Jon 3,6 - Jon 3,7 - Jon 3,8 - Jon 3,9 - Jon 3,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai èrxato iônas tou eiselthein eis tèn polin ôsei poreian èmeras mias kai ekèruxen kai eipen eti treis èmerai kai nineuè katastrafèsetai  4 et coepit Iona introire in civitatem itinere diei unius et clamavit et dixit adhuc quadraginta dies et Nineve subvertetur     4 En Jona begon in de stad te gaan, een dagreis; en hij predikte, en zeide: Nog veertig dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd.  [4] Jona ging de stad in, één dagreis ver. Toen riep hij: ‘Veertig dagen nog, en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!’  [4] Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!’   4 Bij aankomst in de stad begint Jona met één dag te gaan; hij roept uit en zegt: nog veertig maal een dag en Ninevee wordt ondersteboven gekeerd!   4. Jonas pénétra dans la ville; il y fit une journée de marche. Il prêcha en ces termes : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite. »

King James Bible . [4] And Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried, and said, Yet forty days, and Nineveh shall be overthrown.
Luther-Bibel . 4 Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen, und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive untergehen.
- 3de (derde) zondag door het b-jaar . En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis ver en hij preekte als volgt: "Nog veertig dagen en Ninive zal vergaan!"

Tekstuitleg van Jon 3,4 .

2. jônâh (Jona OF duif) . Taalgebruik in Tenach : jônâh (Jona) . Taalgebruik in Jona : jônâh (Jona) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 , he = 5 ; totaal : 35 (5 X 7) OF 71 . Gr. iôna (Jona) . Taalgebruik in de Septuaginta : iôna (Jona) . Tenach (26) . Jon (15) : (1) Jon 1,1 . (2) Jon 1,3 . (3) Jon 1,7 . (4) Jon 1,15 . (5) Jon 2,1 . (6) Jon 2,2 . (7) Jon 2,11 . (8) Jon 3,1 . (9) Jon 3,3 . (10) Jon 3,4 . (11) Jon 4,1 . (12) Jon 4,5 . (13) Jon 4,6 . (14) Jon 4,8 . (15) Jon 4,9 .

Jon 3,5 - Jon 3,5 : Jona's optreden in Ninive - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jon (Jona) -- Jon 3 -- Jon 3,1-10 -- Jon 3,1 - Jon 3,2 - Jon 3,3 - Jon 3,4 - Jon 3,5 - Jon 3,6 - Jon 3,7 - Jon 3,8 - Jon 3,9 - Jon 3,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai enepisteusan oi andres nineuè tô theô kai ekèruxan nèsteian kai enedusanto sakkous apo megalou autôn eôs mikrou autôn 5 et crediderunt viri ninevitae in Deo et praedicaverunt ieiunium et vestiti sunt saccis a maiore usque ad minorem    5 En de lieden van Nineve geloofden aan God; en zij riepen een vasten uit, en bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe.  
[5] Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God; zij riepen een vasten uit en iedereen, van groot tot klein, trok boetekleren aan. 
[5] De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed.   5 ¶ De mannen van Ninevee komen tot geloof in God; ze roepen een vasten uit en kleden zich in rouwzakken, van de grootsten bij hen tot de kleinsten.  5. Les gens de Ninive crurent en Dieu; ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. 

King James Bible . [5] So the people of Nineveh believed God, and proclaimed a fast, and put on sackcloth, from the greatest of them even to the least of them.
Luther-Bibel . 5 Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, Groß und Klein, den Sack zur Buße an.
- 3de (derde) zondag door het b-jaar . De mensen van Ninive geloofden het woord van God; ze riepen een vasten af en van groot tot klein deden allen het boetekleed aan.

Tekstuitleg van Jon 3,5 .

Jon 3,6 - Jon 3,6 : Jona's optreden in Ninive - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jon (Jona) -- Jon 3 -- Jon 3,1-10 -- Jon 3,1 - Jon 3,2 - Jon 3,3 - Jon 3,4 - Jon 3,5 - Jon 3,6 - Jon 3,7 - Jon 3,8 - Jon 3,9 - Jon 3,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai èggisen o logos pros ton basilea tès nineuè kai exanestè apo tou thronou autou kai perieilato tèn stolèn autou af? eautou kai periebaleto sakkon kai ekathisen epi spodou  6 et pervenit verbum ad regem Nineve et surrexit de solio suo et abiecit vestimentum suum a se et indutus est sacco et sedit in cinere    6 Want dit woord geraakte tot den koning van Nineve, en hij stond op van zijn troon, en deed zijn heerlijk overkleed van zich; en hij bedekte zich met een zak, en zat neder in de as.   [6] Het woord van Jona kwam ook de koning van Nineve ter ore; hij stond op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af, trok een boetekleed aan en ging in het stof zitten.  [6] Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten.   6 Als het gesprokene Ninevees koning bereikt staat hij op van zijn troon en legt hij zijn luister af; hij bedekt zich met een rouwzak en gaat zitten in de as.  6. La nouvelle parvint au roi de Ninive; il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. 

King James Bible . [6] For word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him with sackcloth, and sat in ashes.
Luther-Bibel . 6 Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche

Tekstuitleg van Jon 3,6 .

3. ´èl (tot, naar) . Jon 3 (5) : (1) Jon 3,1 . (2) Jon 3,2 . (3) Jon 3,3 . (4) Jon 3,6 . (5) Jon 3,7 . (6) Jon 3,8 .

- wajëkhas (en hij bedekte) . Verwijzing : kâsâh (bedekken) , zie Nu 9,15 . Prefix verbindingswoord wë en werkwoordvorm piel imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud . In vijf verzen in de bijbel : (1) Ex 10,15 . (2) Ex 24,15 . (3) Ex 40,34 . (4) Nu 22,11 . (5) Jon 3,6 .

Jon 3,7 - Jon 3,7 : Jona's optreden in Ninive - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jon (Jona) -- Jon 3 -- Jon 3,1-10 -- Jon 3,1 - Jon 3,2 - Jon 3,3 - Jon 3,4 - Jon 3,5 - Jon 3,6 - Jon 3,7 - Jon 3,8 - Jon 3,9 - Jon 3,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai ekèruchthè kai errethè en tè nineuè para tou basileôs kai para tôn megistanôn autou legôn oi anthrôpoi kai ta ktènè kai oi boes kai ta probata mè geusasthôsan mèden mède nemesthôsan mède udôr pietôsan  7 et clamavit et dixit in Nineve ex ore regis et principum eius dicens homines et iumenta et boves et pecora non gustent quicquam nec pascantur et aquam non bibant    7 En hij liet uitroepen, en men sprak te Nineve, uit bevel des konings en zijner groten, zeggende: Laat mens noch beest, rund noch schaap, iets smaken, laat ze niet weiden, noch water drinken.   [7] Hij liet in Nineve omroepen: ‘Op last van de koning en van zijn rijksgroten! Mensen en dieren, grootvee en kleinvee mogen niets eten, zij mogen niet grazen en geen water drinken.  [7] En hij liet in Nineve omroepen: ‘Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken.   7 Hij laat uitschreeuwen en zeggen in Ninevee om naar smaak des konings en zijn groten te zeggen: laat mens noch dier, ploegvee noch wolvee, wát dan ook smaken; ze zullen niet weiden en geen water drinken;   7. Puis l'on cria dans Ninive, et l'on fit, par décret du roi et des grands, cette proclamation : « Hommes et bêtes, gros et petit bétail ne goûteront rien, ne mangeront pas et ne boiront pas d'eau.  

King James Bible . [7] And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock, taste any thing: let them not feed, nor drink water:
Luther-Bibel . 7 und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen;

Tekstuitleg van Jon 3,7 .

7. Hebr. le´mor (om te zeggen) < voorvoegsel lë + act. qal inf. van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Jona : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . In 3 verzen in Jon : (1) Jon 1,1 . (2) Jon 3,1 . (3) Jon 3,7 . Gr. legôn (zeggend) . De woorden van JHWH zullen geciteerd worden in Jon 1,2 , dat 12 woorden bevat . Voor de tweede maal zullen woorden van JHWH geciteerd worden . Dat gebeurt in Jon 3,1 , dat 14 woorden bevat . Samen worden 26 (de getalwaarde van JHWH) woorden van JHWH geciteerd . Een vorm van Hebr. ´âmar (zeggen) (20) , van het Gr. legô (zeggen) (18) in Jon .

12. ´èl (tot, naar) . Jon 3 (5) : (1) Jon 3,1 . (2) Jon 3,2 . (3) Jon 3,3 . (4) Jon 3,6 . (5) Jon 3,7 . (6) Jon 3,8 .

Jon 3,8 - Jon 3,8 : Jona's optreden in Ninive - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jon (Jona) -- Jon 3 -- Jon 3,1-10 -- Jon 3,1 - Jon 3,2 - Jon 3,3 - Jon 3,4 - Jon 3,5 - Jon 3,6 - Jon 3,7 - Jon 3,8 - Jon 3,9 - Jon 3,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai periebalonto sakkous oi anthrôpoi kai ta ktènè kai aneboèsan pros ton theon ektenôs kai apestrepsan ekastos apo tès odou autou tès ponèras kai apo tès adikias tès en chersin autôn legontes  8 et operiantur saccis homines et iumenta et clament ad Dominum in fortitudine et convertatur vir a via sua mala et ab iniquitate quae est in manibus eorum    8 Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterk tot God roepen; en zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn bozen weg, en van het geweld, dat in hun handen is.   [8] Mensen en dieren* moeten zich in boetekleren hullen en uit alle macht tot God roepen; iedereen moet terugkomen van zijn slechte wegen en van het geweld dat aan zijn handen kleeft.   [8] Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet.   8 zij zullen zich bedekken met rouwzakken, mens en dier, en zo sterk mogelijk roepen tot God,– en omkeren, ieder van zijn kwade weg en van het geweld aan hun handpalmen;   8. On se couvrira de sacs, on criera vers Dieu avec force, et chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de l'iniquité que commettent ses mains. 

King James Bible . [8] But let man and beast be covered with sackcloth, and cry mightily unto God: yea, let them turn every one from his evil way, and from the violence that is in their hands.
Luther-Bibel . 8 und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände!

Tekstuitleg van Jon 3,8 .

6. ´èl (tot, naar) . Jon 3 (5) : (1) Jon 3,1 . (2) Jon 3,2 . (3) Jon 3,3 . (4) Jon 3,6 . (5) Jon 3,7 . (6) Jon 3,8 .

Jon 3,9 - Jon 3,9 : Jona's optreden in Ninive - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jon (Jona) -- Jon 3 -- Jon 3,1-10 -- Jon 3,1 - Jon 3,2 - Jon 3,3 - Jon 3,4 - Jon 3,5 - Jon 3,6 - Jon 3,7 - Jon 3,8 - Jon 3,9 - Jon 3,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9tis oiden ei metanoèsei o theos kai apostrepsei ex orgès thumou autou kai ou mè apolômetha  9 quis scit si convertatur et ignoscat Deus et revertatur a furore irae suae et non peribimus     9 Wie weet, God mocht Zich wenden, en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen!   [9] Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn besluit en er spijt van krijgt; wie weet of Hij niet terugkomt op zijn vlammende woede, zodat wij niet te gronde gaan.’   [9] Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt; wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.’   9 wie weet keert God om en krijgt hij berouw,– dan zal hij zich afkeren van het branden van zijn toorn en gaan wij niet verloren!   9. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point ? »  

King James Bible . [9] Who can tell if God will turn and repent, and turn away from his fierce anger, that we perish not?
Luther-Bibel . 9 Wer weiß? Vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben.

Tekstuitleg van Jon 3,9 .

Jon 3,10 - Jon 3,10 : Jona's optreden in Ninive - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jon (Jona) -- Jon 3 -- Jon 3,1-10 -- Jon 3,1 - Jon 3,2 - Jon 3,3 - Jon 3,4 - Jon 3,5 - Jon 3,6 - Jon 3,7 - Jon 3,8 - Jon 3,9 - Jon 3,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai eiden o theos ta erga autôn oti apestrepsan apo tôn odôn autôn tôn ponèrôn kai metenoèsen o theos epi tè kakia è elalèsen tou poièsai autois kai ouk epoièsen   10 et vidit Deus opera eorum quia conversi sunt a via sua mala et misertus est Deus super malitiam quam locutus fuerat ut faceret eis et non fecit     10 En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun bozen weg; en het berouwde God over het kwaad, dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet.   [10] En God zag wat zij deden; Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen. En God kreeg spijt dat Hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer.   [10] Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.  10 Als God aan hun daden ziet dat zij zijn teruggekeerd van hun kwade weg,– krijgt God berouw over het kwaad dat hij gesproken heeft hun aan te doen, en hij heeft het niet gedaan.   10. Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur conduite mauvaise. Aussi Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés, il ne le réalisa pas. 

King James Bible . [10] And God saw their works, that they turned from their evil way; and God repented of the evil, that he had said that he would do unto them; and he did it not.
Luther-Bibel . 10 Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht.
- 3de (derde) zondag door het b-jaar . En God zag wat ze deden en hoe ze zich van hun slecht gedrag bekeerden. En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang gedreigd had en Hij voerde zijn dreiging niet uit.

Tekstuitleg van Jon 3,10 .

14. act. qal perf. 3de pers. mann. enk. dâbhar (spreken) . dibbèr (hij sprak) : piel perfectum derde persoon mannelijk enkelvoud . dâbhâr (woord, daad) . Zelfstandig naamwoord mannelijk enkelvoud . Taalgebruik in Tenach : dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Jona : dâbhar (spreken) . Getalwaarde :daleth = 4 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 26 of 206 . Taalgebruik in de LXX : logos (woord) . Taalgebruik in het N.T. : logos (woord) . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon , parole (parler) . Ned. woord . D. Wort . E. word . Jon (4) : (1) Jon 1,1 (stat. constr. dëbhar) . (2) Jon 3,1 (stat. constr. dëbhar) . (3) Jon 3,2 (dobher) . (4) Jon 3,10 (dibbèr) .