BIJBELBOEK JOZUA 1 - Joz 1 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -

Overzicht -- Joz 1 - Joz 2 - Joz 3 - Joz 4 - Joz 5 - Joz 6 - Joz 7 - Joz 8 - Joz 9 - Joz 10 - Joz 11 - Joz 12 - Joz 13 - Joz 14 - Joz 15 - Joz 16 - Joz 17 - Joz 18 - Joz 19 - Joz 20 - Joz 21 - Joz 22 - Joz 23 - Joz 24 -
Uitleg vers per vers : - Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -

() Joz 1,1 . () Joz 1,2 . () Joz 1,3 . () Joz 1,4 . () Joz 1,5 . () Joz 1,6 . () Joz 1,7 . () Joz 1,8 . () Joz 1,9 . () Joz 1,10 . () Joz 1,11 . () Joz 1,12 . () Joz 1,13 . () Joz 1,14 . () Joz 1,15 . () Joz 1,16 . () Joz 1,17 . () Joz 1,18 .

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht NT
: NT : overzicht , NT : taalgebruik - NT A - NT B - NT C - NT D - NT E - NT F - NT G - NT H - NT I - NT J - NT K - NT L - NT M - NT N - NT O - NT P - NT Q - NT R - NT S - NT T - NT U - NT V - NT W - NT X - NT Y - NT Z - NT : commentaar .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3        
    bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
             
1. LXX , Griekse tekst NT   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Joz 1,1-18 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -

Joz 1,1 - Joz 1,1 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai egeneto meta tèn teleutèn môusè eipen kurios tô ièsoi uiô nauè tô upourgô môusè legôn 1 et factum est ut post mortem Mosi servi Domini loqueretur Dominus ad Iosue filium Nun ministrum Mosi et diceret ei wajëhî ´achäre(j) môth mosjèh `èbhèd JHWH  wajjo´mèr JHWH ´èl jëhôsju`a bin nûn mësjâreth mosjèh le´mor 1 Het geschiedde nu, na den dood van Mozes, den knecht des HEEREN, dat de HEERE tot Jozua, den zoon van Nun, den dienaar van Mozes, sprak, zeggende: [1] Na de dood van Mozes, de dienaar van de heer, sprak de heer tot Jozua, de zoon van Nun, de helper van Mozes: [1] Na de dood van Mozes, de dienaar van de HEER, zei de HEER tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes: 1 ¶ Het geschiedt na de dood van Mozes, dienaar van de ENE: dan zegt de ENE tot Jozua, zoon van Noen, helper van Mozes, hij zegt:   1. Après la mort de Moïse, serviteur de Yahvé, Yahvé parla à Josué, fils de Nûn, l'auxiliaire de Moïse, et lui dit :

King James Bible . [1] Now after the death of Moses the servant of the LORD it came to pass, that the LORD spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying,
Luther-Bibel . 1 1 Nachdem Mose, der Knecht des HERRN, gestorben war, sprach der HERR zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener:

a. wajëhî ´achäre(j) môth mosjèh `èbhèd JHWH (en het geschiedde na de dood van Mozes , dienaar van de ENE)
b. wajjo´mèr JHWH ´èl jëhôsju`a bin nûn mësjâreth mosjèh le´mor (en de ENE zei tot Jozua, zoon van Nun, helper van Mozes)

Tekstuitleg van Joz 1,1 . Het vers Joz 1,1 telt 15 (3 X 5) woorden en 53 letters . De getalwaarde van Joz 1,1 is 3562 (2 X 13 X 137) .

Joz 1,1.1. wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. וַיְהִי = wajëhî (en hij was) van het werkw. הָיָה = hâjâh (zijn) . De getalwaarde van wajëhî (en hij/het zal zijn/was) is 31 . 31 is de getalwaarde van ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) .Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Tenakh (784) . Pentateuch (181) . Eerdere Profeten (339) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (126) . Joz (59) . Re (47) . 1 S (58) . 2 S (43) . 1 K (78) . 2 K (54) . Bij het begin van een hoofdstuk in Joz : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 4,1 . (3) Joz 5,1 . (4) Joz 9,1 . (5) Joz 10,1 . (6) Joz 11,1 . (7) Joz 15,1 .(8) Joz 17,1 . (9) Joz 23,1 .
ind. aor. 3de pers. enk. egeneto (het gebeurde) van het werkw. ginomai (worden, gebeuren) . Taalgebruik in het NT : ginomai (worden) . Gr. act. ind. imperf. 3de pers. enk. èn (hij / zij was) . Bijbel (1506) . OT (1120) . Pentateuch (329) .
Door wajëhî (en hij was / en het was) wordt het verhaal vervolgd . We zouden kunnen vertalen : vervolgens , en dan .
Elk boek van de Eerdere Profeten begint met wajëhî (en hij was / en het was) : (1) Joz 1,1 . (2) Re 1,1 . (3) 1 S 1,1 . (4) 2 S 1,1 . (5) 1 K 1,1 . (6) 2 K 1,1 . Hierdoor zijn de 6 boeken met elkaar verbonden , maar is het boek Jozua ook verbonden met Dt en door de bepaling van ´achäre(j) môth mosjèh (na de dood van Mozes) na wajëhî (en hij was / en het was) ook met Ex - Dt .

Joz 1,1.2. ´achäre(j) (achter, na) . Taalgebruik in Tenakh : ´achäre(j) (achter) . Getalwaarde : aleph = 1 , chet = 8 , resj = 20 of 200 , jod = 10 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 219 (3 X 73) . Structuur : 1 - 8 - 2 - 1 . Tenakh (294) . Pentateuch (80) . Eerdere Profeten (134) . Latere Profeten (37) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (38) . Joz (18) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,7 . (3) Joz 6,9 . (4) Joz 6,13 . (5) Joz 7,8 . (6) Joz 8,16 . (7) Joz 8,17 . (8) Joz 9,16 . (9) Joz 10,19 . (10) Joz 10,26 . (11) Joz 14,8 . (12) Joz 14,9 . (13) Joz 14,14 . (14) Joz 23,1 . (15) Joz 24,6 . (16) Joz 24,20 . (17) Joz 24,29 . (18) Joz 24,31 .

Joz 1,1.1. - 2. wajëhî ´achäre(j) (en het zal zijn na...) . Tenakh (24) : (1) Gn 22,20 . (2) Gn 25,11 . (3) Gn 48,1 . (4) Nu 25,19 . (5) Joz 1,1 . (6) Joz 24,29 . (7) Re 1,1 . (8) Re 16,4 . (9) 1 S 5,9 . (10) 1 S 24,6 . (11) 2 S 1,1 . (12) 2 S 2,1 . (13) 2 S 8,1 . (14) 2 S 10,1 . (15) 2 S 13,1 . (16) 2 S 17,21 . (17) 2 S 21,18 . (18) 1 K 13,23 . (19) 1 K 13,31 . (20) 2 K 6,24 . (21) 1 Kr 18,1 . (22) 1 Kr 19,1 . (23) 1 Kr 20,4 . (24) 2 Kr 25,14 . (25) Ez 17,23 . In Joz omsluit wajëhî ´achäre(j) (en het zal zijn na...) het boek Jozua . In Joz 1,1 is het na de dood van Mozes en richt JHWH zich tot Jozua . In Joz 24,29 sterft Jozua nadat hij zich voor een laatste keer tot de stammen heeft gericht . Het boek Jozua bevat het optreden van Jozua . In dit vers wordt hij voor de eerste keer dienaar van JHWH genoemd , zoals Mozes .

Joz 1,1.3. act. qal inf. construct. môth (sterven) van het werkw. mwth (sterven, ondergaan) OF zelfst. naamw. mâwèth / mâwëthâh (dood) . Taalgebruik in Tenakh : mwth (sterven, ondergaan) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , waw = 6 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 41 OF 446 (2 X 223) . Structuur : 4 - 6 - 4 . Tenakh (123) . Pentateuch (41) . Eerdere Profeten (30) . Latere Profeten (16) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (34) . Joz (2) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 20,6 . Re (3) : (1) Re 1,1 . (2) Re 13,22 . (3) Re 21,5 . 1 S (6) : (1) 1 S 5,11 (mawèth) . (2) 1 S 14,39 . (3) 1 S 14,44 . (4) 1 S 20,31 . (5) 1 S 22,16 . (6) 1 S 26,16 . 2 S (7) : (1) 2 S 1,1 . (2) 2 S 12,5 (mawèth) . (3) 2 S 12,14 . (4) 2 S 14,14 . (5) 2 S 19,29 (mawèth) . (6) 2 S 22,5 (mawèth) . (7) 2 S 22,6 (mawèth) . 1 K (4) : (1) 1 K 2,26 (mawèth) . (2) 1 K 2,37 . (3) 1 K 2,42 . (4) 1 K 11,40 . 2 K (8) : (1) 2 K 1,1 . (2) 2 K 1,4 . (3) 2 K 1,6 . (4) 2 K 1,16 . (5) 2 K 2,21 (mawèth) . (6) 2 K 4,40 (mawèth) . (7) 2 K 8,10 . (8) 2 K 14,17 .
- wajjâmoth (en hij stierf) < verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. . Tenakh (132) . Pentateuch (41) . Eerdere Profeten (58) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (29) . Dt (1) Dt 34,5 . Joz (1) Joz 24,29 . In Dt en Joz komt deze werkwoordvorm wajjâmoth (en hij stierf) alleen hier voor . Opmerkelijk is dus het einde van Dt , het begin van Joz , het einde van Joz en het begin van Re .

Joz 1,1.2. - 3. ´achäre(j) môth (na de dood van) . Tenakh (11) : (1) Gn 25,11 (Abraham) . (2) Gn 26,18 (verwijzing naar de dood van Abraham) . (3) Lv 16,1 (na de dood van de twee zonen van Aäron) . (4) Joz 1,1 (Mozes) . (5) Re 1,1 (Jozua) . (6) Rt 2,11 (na de dood van je man. Dit is : de dood van Kiljon , de man van de Moabitische Ruth) . (7) 2 S 1,1 (Saul) . (8) 2 K 1,1 (Achab) . (9) 2 K 14,17 (Joas) . (10) 2 Kr 22,4 (na de dood van zijn vader; d.i. Achab) . (11) 2 Kr 25,25 (Joas) .

Joz 1,1.1. - 3 . wajëhî ´achäre(j) môth (na de dood van) . Tenakh (4) : (1) Gn 25,11 (Abraham) . (2) Joz 1,1 (Mozes) . (3) Re 1,1 (Jozua) . (4) 2 S 1,1 (Saul) . Abraham was de eerste Patriarch . Mozes was de wetgever van het volk . Jozua leidde het volk binnen in het land . Saul was de eerste koning .

Joz 1,1.4. mosjèh (Mozes) . Taalgebruik in Tenakh : Mosjèh (Mozes) . De getalwaarde van Mosjèh (Mozes) is : mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , he = 5 . Totaal : 39 (3 X 13) of 345 ( 3 X 5 X 23) ; het omgekeerde 543 (3 X 181 : het zesde zeszijdige stergetal) . Structuur : 4 - 3 - 5 . Tenakh (675) . Pentateuch (569) . Eerdere Profeten (67) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (34) . Gr. môusès (Mozes) . Taalgebruik in de LXX : môusès (Mozes) . Taalgebruik in het NT : môusès (Mozes) . Een vorm van môusès (Mozes) in het NT (79) . Joz (51 = 3 X 17)) . Joz 1 (9) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,2 . (3) Joz 1,3 . (4) Joz 1,5 . (5) Joz 1,7 . (6) Joz 1,13 . (7) Joz 1,14 . (8) Joz 1,15 . (9) Joz 1,17 .

Joz 1,1.5. `èbhèd (dienaar, knecht) . Taalgebruik in Tenakh : `èbhèd (dienaar) . Getalwaarde : ayin = 16 of 70 , beth = 2 , daleth = 4 . Totaal : 16 + 2 + 4 of 70 + 2 + 4 = 22 (2 X 11) of 76 (4 X 19) . Structuur : 7 - 2 - 4 . `-b-d in Tenakh (115) . Gr. pais (kind) . Taalgebruik in het NT : pais (kind) . Taalgebruik in de Septuaginta : pais (kind) . OF : Taalgebruik in het NT : doulos (dienaar) . doulos (dienaar) . Taalgebruik in de Septuaginta : doulos (dienaar) . Een vorm van doulos (dienaar) in de Septuaginta (383) , in het NT (124) . Een vorm van pais (kind) in de Septuaginta (470) , in het NT (24) . `bd in Tenakh (115) . Pentateuch (28) . Eerdere Profeten (42) . Latere Profeten (12) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (30) . Joz (16) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,13 . (3) Joz 1,15 . (4) Joz 8,31 . (5) Joz 8,33 . (6) Joz 9,23 . (7) Joz 11,12 . (8) Joz 12,6 . (9) Joz 13,8 . (10) Joz 14,7 . (11) Joz 16,10 . (12) Joz 18,7 . (13) Joz 22,2 . (14) Joz 22,4 . (15) Joz 22,5 . (16) Joz 24,29 .

Joz 1,1.6. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Joz (160) . Joz 1 (6) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,9 . (3) Joz 1,11 . (4) Joz 1,13 . (5) Joz 1,15 . (6) Joz 1,17 .

Joz 1,1.5. - 6. `èbhèd JHWH (dienaar van JHWH, knecht van JHWH) . Tenakh (19) . Dt (1) : Dt 34,5 . Joz (14) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,13 . (3) Joz 1,15 . (4) Joz 8,31 . (5) Joz 8,33 . (6) Joz 11,12 . (7) Joz 12,6 . (8) Joz 13,8 . (9) Joz 14,7 . (10) Joz 18,7 . (11) Joz 22,2 . (12) Joz 22,4 . (13) Joz 22,5 . (14) Joz 24,29 . Re (1) Re 2,8 . 2 K (1) : 2 K 18,12 . 2 Kr (2) : (1) 2 Kr 1,3 . (2) 2 Kr 24,6 .

Joz 1,1.4. - 6. mosjèh `èbhèd JHWH (Mozes, dienaar van JHWH, knecht van JHWH) . Tenakh (17) . Dt (1) : Dt 34,5 . Joz (14) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,13 . (3) Joz 1,15 . (4) Joz 8,31 . (5) Joz 8,33 . (6) Joz 11,12 . (7) Joz 12,6 . (8) Joz 13,8 . (9) Joz 14,7 . (10) Joz 18,7 . (11) Joz 22,2 . (12) Joz 22,4 . (13) Joz 22,5 . 2 K (1) : 2 K 18,12 . 2 Kr (2) : (1) 2 Kr 1,3 . (2) 2 Kr 24,6 . Niet in (1) Joz 24,29 en (2) Re 2,8 . In deze 2 verzen wordt Jozua dienaar van JHWH genoemd , telkens bij de vermelding van zijn sterven .

Joz 1,1.7. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . Een vorm van legô (zeggen) in de LXX (4610) , in het NT (1318) ; van eipon (ik zei) in de LXX (4608) , in het NT (925) .
- wajj´omèr (en hij zei) < prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. . Tenakh (1879) . Pentateuch (594) . Eerdere Profeten (868) . Latere Profeten (120) . 12 Kleine Profeten (56) . Geschriften (241) . Gn (315) . Joz (50) . Joz 1 (1) : Joz 1,1 .

Joz 1,1.8. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Joz (160) . Joz 1 (6) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,9 . (3) Joz 1,11 . (4) Joz 1,13 . (5) Joz 1,15 . (6) Joz 1,17 .

Joz 1,1.7. - 8. wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) . Tenakh (204) . Joz (12) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 3,7 . (3) Joz 4,1 . (4) Joz 4,15 . (5) Joz 5,9 . (6) Joz 6,2 . (7) Joz 7,10 . (8) Joz 8,1 . (9) Joz 8,18 . (10) Joz 10,8 . (11) Joz 11,6 . (12) Joz 13,1 .

Joz 1,1.9. ´l : voorzetsel ´èl (naar, tot) OF godsnaam El . De verkorte vorm van de godsnaam ´èlohîm is ´èl OF ontkenning ´al (niet) . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . Taalgebruik in Tenakh : ´èl . Tenakh (3626) . Pentateuch (1096) . Eerdere Profeten (1070) . Latere Profeten (655) . 12 Kleine Profeten (142) . Geschriften (662) . Joz (144) . Joz 1 (6) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,2 . (3) Joz 1,3 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,17 .

Joz 1,1.10. jëhôsju`a (Jozua) . Taalgebruik in Tenakh : jëhôsju`a (Jozua) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 58 (2 X 29) OF 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 5 - 6 - 3 - 7 . Tenakh (177) . Pentateuch (16) . Eerdere Profeten (152) . Joz (142) . Re (6) . 1 S (2) . 1 K (1) . 2 K (1) . Grieks Ièsous (Jozua) . Vulgaat Josue (Jozua) . hôsjî`a (hij redt) . jësjû`a (redding , heil) , zie Jezus . Ex (6) : (1) Ex 17,9 . (2) Ex 17,10 . (3) Ex 17,13 . (4) Ex 17,14 . (5) Ex 32,17 . (6) Ex 33,11 . Nu (5) : (1) Nu 11,28 . (2) Nu 13,16 . (3) Nu 27,18 . (4) Nu 27,22 . (5) Nu 32,28 . Dt (5) : (1) Dt 1,38 . (2) Dt 3,28 . (3) Dt 31,3 . (4) Dt 31,14 . (5) Dt 31,23 . Joz 1 (4) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,10 . (3) Joz 1,12 . (4) Joz 1,16 .

Joz 1,1.9. - 10. ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) . Tenakh (30) . Ex (1) Ex 17,9 . Joz (29) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,23 . (3) Joz 2,24 . (4) Joz 3,7 . (5) Joz 4,1 . (6) Joz 4,8 . (7) Joz 4,15 . (8) Joz 5,2 . (9) Joz 5,9 . (10) Joz 5,15 . (11) Joz 6,2 . (12) Joz 7,3 . (13) Joz 7,10 . (14) Joz 7,23 . (15) Joz 8,1 . (16) Joz 8,18 . (17) Joz 8,23 . (18) Joz 9,6 . (19) Joz 9,8 . (20) Joz 10,6 . (21) Joz 10,8 . (22) Joz 10,21 . (23) Joz 10,24 . (24) Joz 11,6 . (25) Joz 14,6 . (26) Joz 18,9 . (27) Joz 20,1 . (28) Joz 24,21 . (29) Joz 24,24 .

Joz 1,1.7. - 10. wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) . Tenakh (11) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 3,7 . (3) Joz 4,1 . (4) Joz 4,15 . (5) Joz 5,9 . (6) Joz 6,2 . (7) Joz 7,10 . (8) Joz 8,1 . (9) Joz 8,18 . (10) Joz 10,8 . (11) Joz 11,6 .

Joz 1,1.11. ben (zoon, kind) . Taalgebruik in Tenakh : ben (zoon, kind) . Getalwaarde : beth = 2 , nun = 14 of 50 ; totaal : 16 (2² X 2²) of 52 (2 X 26) . Structuur : 2 - 5 . Tenakh (1225) . Pentateuch (284) . Eerdere Profeten (392) . Latere Profeten (231) . 12 Kleine Profeten (26) . Geschriften (292) .

Joz 1,1.12. nûn (Nun) . Taalgebruik in Tenakh : nûn (Nun) . Getalwaarde : nun = 14 of 50 , waw = 6 . Totaal : 34 (2 X 17) OF 106 (2 X 53) . Tenakh (30) . Pentateuch (16) . Eerdere Profeten (12) . Latere Profeten (0) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (2) . Ex (1) : Ex 33,11 . Nu (11) : (1) Nu 11,28 . (2) Nu 13,8 . (3) Nu 13,16 . (4) Nu 14,6 . (5) Nu 14,30 . (6) Nu 14,38 . (7) Nu 26,65 . (8) Nu 27,18 . (9) Nu 32,12 . (10) Nu 32,28 . (11) Nu 34,17 . Dt (4) : (1) Dt 1,38 . (2) Dt 31,23 . (3) Dt 32,44 . (4) Dt 34,9 . Joz (10) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,1 . (3) Joz 2,23 . (4) Joz 6,6 . (5) Joz 14,1 . (6) Joz 17,4 . (7) Joz 19,49 . (8) Joz 19,51 . (9) Joz 21,1 . (10) Joz 24,29 . Re (1) Re 2,8 . 1 K (1) 1 K 16,34 . Neh (1) Neh 8,17 . 1 Kr (1) : 1 Kr 7,27 .

Joz 1,1.11. - 12. bin nûn (zoon van Nun) . Tenakh (29) . Ex (1) : Ex 33,11 . Nu (11) : (1) Nu 11,28 . (2) Nu 13,8 . (3) Nu 13,16 . (4) Nu 14,6 . (5) Nu 14,30 . (6) Nu 14,38 . (7) Nu 26,65 . (8) Nu 27,18 . (9) Nu 32,12 . (10) Nu 32,28 . (11) Nu 34,17 . Dt (4) : (1) Dt 1,38 . (2) Dt 31,23 . (3) Dt 32,44 . (4) Dt 34,9 . Joz (10) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,1 . (3) Joz 2,23 . (4) Joz 6,6 . (5) Joz 14,1 . (6) Joz 17,4 . (7) Joz 19,49 . (8) Joz 19,51 . (9) Joz 21,1 . (10) Joz 24,29 . Re (1) Re 2,8 . 1 K (1) 1 K 16,34 . Neh (1) Neh 8,17 .

Joz 1,1.10. - 12. jëhôsju`a bin nûn (Jozua, zoon van Nun) . Tenakh (15) . Ex (1) : Ex 33,11 . Nu (3) : (1) Nu 11,28 . (2) Nu 27,18 . (3) Nu 32,28 . Joz (10) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,1 . (3) Joz 2,23 . (4) Joz 6,6 . (5) Joz 14,1 . (6) Joz 17,4 . (7) Joz 19,49 . (8) Joz 19,51 . (9) Joz 21,1 . (10) Joz 24,29 . (14) Joz 24,29 . Re (1) Re 2,8 .

Joz 1,1.9. - 12. ´èl jëhôsju`a bin nûn (tot Jozua, zoon van Nun) . Tenakh (2) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,23 . In 11 verzen richt JHWH het woord tot Jozua (in de formulering wajjo´mèr JHWH ´èl jëhôsju`a . Slechts in Joz 1,1 wordt bin nûn (zoon van Nun) vermeld , ofschoon het 29 X in Tenakh voorkomt . Bij de terugkomst van de verkenning van het land gingen de bespieders naar Jozua , zoon van Nun . In Joz 1,1 wordt de rede van JHWH over de landname ingeleid . In Joz 2,23 kwamen de verkenners terug . De landname komt in het verschiet .

Joz 1,1.13. sjârath (dienen, bedienen) . Taalgebruik in Tenakh : sjârath (dienen, bedienen) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 63 (3² X 7) OF 900 (2² X 3² X 5²) . Structuur : 3 - 2 - 4 .
- act. piël part. mann. enk. mësjâreth (dienende, dienaar) . Tenakh (7) . (1) Nu 11,28 . (2) Joz 1,1 . (3) 1 S 2,11 . (4) 1 S 2,18 . (5) 1 S 3,1 . (6) 1 K 1,15 . (7) 2 K 6,15 .

Joz 1,1.14. mosjèh (Mozes) . Taalgebruik in Tenakh : Mosjèh (Mozes) . De getalwaarde van Mosjèh (Mozes) is : mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , he = 5 . Totaal : 39 (3 X 13) of 345 ( 3 X 5 X 23) ; het omgekeerde 543 (3 X 181 : het zesde zeszijdige stergetal) . Structuur : 4 - 3 - 5 . Tenakh (675) . Pentateuch (569) . Eerdere Profeten (67) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (34) . Gr. môusès (Mozes) . Taalgebruik in de LXX : môusès (Mozes) . Taalgebruik in het NT : môusès (Mozes) . Een vorm van môusès (Mozes) in het NT (79) .

Joz 1,1.15. mësjâreth mosjèh (dienaar van Mozes) . Tenakh (2) . (1) Nu 11,28 . (2) Joz 1,1 .

Joz 1,1.16. le´mor < lë + act. qal inf. van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . Een vorm van legô (zeggen) in de LXX (4610) , in het NT (1318) ; van eipon (ik zei) in de LXX (4608) , in het NT (925) . Tenakh (897) . Pentateuch (298) . Eerdere Profeten (281) . Latere Profeten (197) . 12 Kleine Profeten (43) . Geschriften (78) . Joz (40) . Joz 1 (6) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,10 . (3) Joz 1,11 . (4) Joz 1,12 . (5) Joz 1,13 . (6) Joz 1,16 .

Joz 1,2 - Joz 1,2 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2môusès o therapôn mou teteleutèken nun oun anastas diabèthi ton iordanèn su kai pas o laos outos eis tèn gèn èn egô didômi autois 2 Moses servus meus mortuus est surge et transi Iordanem istum tu et omnis populus tecum in terram quam ego dabo filiis Israhel   2 Mijn knecht Mozes is gestorven; zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land, dat Ik hun, den kinderen Israëls, geve. [2] 'Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu moet u zich voorbereiden om met heel dit volk de Jordaan over te trekken naar het land dat Ik aan de Israëlieten ga geven. [2] 'Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. 2 mijn dienaar Mozes is dood; welnu, sta op, steek deze Jordaan over, jij en heel deze gemeente, naar het land dat ik hun ga geven, de kinderen Israëls;  2. « Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant, debout! Passe le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne aux Israélites .

King James Bible . [2] Moses my servant is dead; now therefore arise, go over this Jordan, thou, and all this people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel.
Luther-Bibel . 2 Mein Knecht Mose ist gestorben; so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe.

Tekstuitleg van Joz 1,2 . Het vers Joz 1,2 telt 21 (3 X 7) woorden en 69 (3 X 23) letters . De getalwaarde van Joz 1,2 is 5168 (2² X 2² X 17 X 19) . In Joz 1,2-9 spreekt JHWH Jozua toe . In het totaal bevat de rede 144 (12²) woorden ; Joz 1,2-3 : 34 woorden , Joz 1,4-5 : 35 woorden , Joz 1,6-7 : 37 woorden , Joz 1,8-9 : 38 woorden . Er zijn 8 verzen van gemiddeld 18 woorden . De middenterm van 2 verzen is 36 (2² X 3²) .

Joz 1,2.1. mosjèh (Mozes) . Taalgebruik in Tenakh : Mosjèh (Mozes) . De getalwaarde van Mosjèh (Mozes) is : mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , he = 5 . Totaal : 39 (3 X 13) of 345 ( 3 X 5 X 23) ; het omgekeerde 543 (3 X 181 : het zesde zeszijdige stergetal) . Structuur : 4 - 3 - 5 . Tenakh (675) . Pentateuch (569) . Eerdere Profeten (67) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (34) . Gr. môusès (Mozes) . Taalgebruik in de LXX : môusès (Mozes) . Taalgebruik in het NT : môusès (Mozes) . Een vorm van môusès (Mozes) in het NT (79) . Joz (51 = 3 X 17)) . Joz 1 (9) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,2 . (3) Joz 1,3 . (4) Joz 1,5 . (5) Joz 1,7 . (6) Joz 1,13 . (7) Joz 1,14 . (8) Joz 1,15 . (9) Joz 1,17 .

5. qûm (opstaan) . (1) act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. (2) act. qal inf. constr. (3) passief qal part. . Taalgebruik in Tenakh : qûm (opstaan) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 146 (2 X 73) . Structuur : 100 - 6 - 40 OF 1 - 6 - 4 . Tenakh (46) . Pentateuch (12) . Eerdere Profeten (17) . Latere Profeten (5) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (7) . Jos (1) : Joz 1,2 .

14. ´l : voorzetsel ´èl (naar, tot) OF godsnaam El . De verkorte vorm van de godsnaam ´èlohîm is ´èl OF ontkenning ´al (niet) . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . Taalgebruik in Tenakh : ´èl . Tenakh (3626) . Pentateuch (1096) . Eerdere Profeten (1070) . Latere Profeten (655) . 12 Kleine Profeten (142) . Geschriften (662) . Joz (144) . Joz 1 (6) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,2 . (3) Joz 1,3 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,17 .

Joz 1,2.15. hâ´ârèts (het land) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 300 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 3 - 9 . Gr. gè (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het NT : gè (aarde) . Lat. terra . Fr. terre . Ned. aarde . E. earth . D. Welt . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het NT (248) . Tenakh (851) . Pentateuch (316) . Eerdere Profeten (132) . Latere Profeten (215) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (135) . Joz (45) . Joz 1 (5) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,6 . (3) Joz 1,11 . (4) Joz 1,13 . (5) Joz 1,15 .

Joz 1,2.14. - 15. ´èl hâ´ârèts (naar het land) . Tenakh (53) . Pentateuch (38) . Gn (3) . Ex (3) . Lv (3) . Nu (12) . Dt (17) . Eerdere Profeten (3) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (1) . Eerdere Profeten (3) : (1) Joz 1,2 . (2) Re 2,1 . (3) 2 K 8,1 .

Joz 1,2.16. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Dt (397) . Joz (167) . Joz 1 (12) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,3 . (3) Joz 1,6 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,11 . (7) Joz 1,13 . (8) Joz 1,14 . (9) Joz 1,15 . (10) Joz 1,16 . (11) Joz 1,17 . (12) Joz 1,18 .

Joz 1,2.14. - 16. ´èl hâ´ârèts ´äsjèr (naar het land dat) . Tenakh (40) . Eerdere Profeten (2) : (1) Joz 1,2 . (2) Re 2,1 .

Joz 1,2.16. - 18. ´äsjèr ´ânokhî nothen (dat ik gevende) . Tenakh (4) : (1) Dt 4,8 . (2) Dt 5,31 . (3) Dt 11,32 . (4) Joz 1,2 .

Joz 1,2.16. - 19. ´äsjèr ´ânokhî nothen lâhèm (dat ik gevende aan hen) . Tenakh (4) : (1) Dt 5,31 . (2) Joz 1,2 .

Joz 1,3 - Joz 1,3 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3pas o topos ef¢ on an epibète tô ichnei tôn podôn umôn umin dôsô auton on tropon eirèka tô môusè 3 omnem locum quem calcaverit vestigium pedis vestri vobis tradam sicut locutus sum Mosi   3 Alle plaats, waarop ulieder voetzool treden zal, heb Ik u gegeven, gelijk als Ik tot Mozes gesproken heb. [3] Zoals Ik Mozes beloofd heb, geef Ik u iedere plek die uw voetzool betreedt; [3] Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. 3 elke plek waarop de holte van uw voet zijn weg gaat, aan u heb ik die gegeven; zoals ik tot Mozes heb gesproken;   3. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse.

King James Bible . [3] Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses.
Luther-Bibel . 3 Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe.

Tekstuitleg van Joz 1,3 . Het vers Joz 1,3 telt 13 woorden en 44 (2² X 11) letters . De getalwaarde van Joz 1,3 is 4231 (priemgetal) . In Joz 1,2-9 spreekt JHWH Jozua toe . In het totaal bevat de rede 144 (12²) woorden ; Joz 1,2-3 : 34 woorden , Joz 1,4-5 : 35 woorden , Joz 1,6-7 : 37 woorden , Joz 1,8-9 : 38 woorden .

Joz 1,3.3. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Dt (397) . Joz (167) . Joz 1 (12) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,3 . (3) Joz 1,6 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,11 . (7) Joz 1,13 . (8) Joz 1,14 . (9) Joz 1,15 . (10) Joz 1,16 . (11) Joz 1,17 . (12) Joz 1,18 .

Joz 1,3.13. mosjèh (Mozes) . Taalgebruik in Tenakh : Mosjèh (Mozes) . De getalwaarde van Mosjèh (Mozes) is : mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , he = 5 . Totaal : 39 (3 X 13) of 345 ( 3 X 5 X 23) ; het omgekeerde 543 (3 X 181 : het zesde zeszijdige stergetal) . Structuur : 4 - 3 - 5 . Tenakh (675) . Pentateuch (569) . Eerdere Profeten (67) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (34) . Gr. môusès (Mozes) . Taalgebruik in de LXX : môusès (Mozes) . Taalgebruik in het NT : môusès (Mozes) . Een vorm van môusès (Mozes) in het NT (79) . Joz (51 = 3 X 17)) . Joz 1 (9) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,2 . (3) Joz 1,3 . (4) Joz 1,5 . (5) Joz 1,7 . (6) Joz 1,13 . (7) Joz 1,14 . (8) Joz 1,15 . (9) Joz 1,17 .

Joz 1,4 - Joz 1,4 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4tèn erèmon kai ton antilibanon eôs tou potamou tou megalou potamou eufratou kai eôs tès thalassès tès eschatès af¢ èliou dusmôn estai ta oria umôn 4 a deserto et Libano usque ad fluvium magnum Eufraten omnis terra Hettheorum usque ad mare Magnum contra solis occasum erit terminus vester   4 Van de woestijn en dezen Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier Frath, het ganse land der Hethieten, en tot aan de grote zee, tegen den ondergang der zon, zal ulieder landpale zijn. [4] uw gebied zal zich uitstrekken van* de woestijn tot de Libanon en van de Grote Rivier, de Eufraat – heel het gebied van de Hethieten – tot de Grote Zee in het westen. [4] Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon, en van de grote rivier, de Eufraat, met het land van de Hethieten, tot aan de Grote Zee in het westen. 4 van de woestijn en deze Libanon tot de grote rivier, de rivier de Eufraat, alle land van de Chitieten tot aan de grote zee, in Zonne–thuiskomst: het zal uw gebied zijn;  4. Depuis le désert et le Liban jusqu'au grand Fleuve, le fleuve Euphrate tout le pays des Hittites , et jusqu'à la Grande mer, vers le soleil couchant, tel sera votre territoire.

King James Bible . [4] From the wilderness and this Lebanon even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your coast.
Luther-Bibel . 4 Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der Hetiter, soll euer Gebiet sein.

Tekstuitleg van Joz 1,4 . Het vers Joz 1,4 telt 18 (2 X 3²) en 73 (priemgetal) letters . De getalwaarde van Joz 1,4 is 3592 (2³ X 449) . In Joz 1,2-9 spreekt JHWH Jozua toe . In het totaal bevat de rede 144 (12²) woorden ; Joz 1,2-3 : 34 woorden , Joz 1,4-5 : 35 woorden , Joz 1,6-7 : 37 woorden , Joz 1,8-9 : 38 woorden .

Joz 1,5 - Joz 1,5 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5ouk antistèsetai anthrôpos katenôpion umôn pasas tas èmeras tès zôès sou kai ôsper èmèn meta môusè outôs esomai kai meta sou kai ouk egkataleipsô se oude uperopsomai se 5 nullus vobis poterit resistere cunctis diebus vitae tuae sicut fui cum Mose ero et tecum non dimittam nec derelinquam te   5 Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen uws levens; gelijk als Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven, en zal u niet verlaten. [5] Niemand zal u kunnen weerstaan, uw leven lang. Ik zal met u zijn zoals Ik met Mozes ben geweest. Ik zal u niet opgeven en u niet verlaten. [5] Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. 5 geen man zal zich posteren voor je aanschijn, alle dagen van je leven; zoals ik ben geweest met Mozes zal ik zijn met jou; ik zal je niet begeven en je niet verlaten;   5. Personne, tout le temps de ta vie, ne pourra tenir devant toi : je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne t'abandonnerai point ni ne te délaisserai.

King James Bible . [5] There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life: as I was with Moses, so I will be with thee: I will not fail thee, nor forsake thee.
Luther-Bibel . 5 Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen.

Tekstuitleg van Joz 1,5 . Het vers Joz 1,5 telt 17 woorden en 59 letters . De getalwaarde van Joz 1,5 is 3233 (53 X 61) . In Joz 1,2-9 spreekt JHWH Jozua toe . In het totaal bevat de rede 144 (12²) woorden ; Joz 1,2-3 : 34 woorden , Joz 1,4-5 : 35 woorden , Joz 1,6-7 : 37 woorden , Joz 1,8-9 : 38 woorden .

11. mosjèh (Mozes) . Taalgebruik in Tenakh : Mosjèh (Mozes) . De getalwaarde van Mosjèh (Mozes) is : mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , he = 5 . Totaal : 39 (3 X 13) of 345 ( 3 X 5 X 23) ; het omgekeerde 543 (3 X 181 : het zesde zeszijdige stergetal) . Structuur : 4 - 3 - 5 . Tenakh (675) . Pentateuch (569) . Eerdere Profeten (67) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (34) . Gr. môusès (Mozes) . Taalgebruik in de LXX : môusès (Mozes) . Taalgebruik in het NT : môusès (Mozes) . Een vorm van môusès (Mozes) in het NT (79) . Joz (51 = 3 X 17)) . Joz 1 (9) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,2 . (3) Joz 1,3 . (4) Joz 1,5 . (5) Joz 1,7 . (6) Joz 1,13 . (7) Joz 1,14 . (8) Joz 1,15 . (9) Joz 1,17 .

Joz 1,6 - Joz 1,6 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6ischue kai andrizou su gar apodiasteleis tô laô toutô tèn gèn èn ômosa tois patrasin umôn dounai autois 6 confortare et esto robustus tu enim sorte divides populo huic terram pro qua iuravi patribus suis ut traderem eam illis   6 Wees sterk en heb goeden moed! want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat Ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. [6] Wees sterk en moedig; u zult dit volk in het bezit brengen van het land dat Ik hun vaderen onder ede beloofd heb.  [6] Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb. 6 wees sterk en moedig; want jij, jij zult aan deze gemeente toedelen het land dat ik uw vaderen heb gezworen aan hen te geven;   6. « Sois fort et tiens bon, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à ses pères de lui donner.

King James Bible . [6] Be strong and of a good courage: for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land, which I sware unto their fathers to give them.
Luther-Bibel . 6 Sei getrost und unverzagt; denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe.

Tekstuitleg van Joz 1,6 . Het vers Joz 1,6 telt 15 (3 X 5) woorden en 52 (4 X 13) letters . De getalwaarde van Joz 1,6 is 5133 (3 X 29 X 59) . In Joz 1,2-9 spreekt JHWH Jozua toe . In het totaal bevat de rede 144 (12² of 8 X 18) woorden ; Joz 1,2-3 : 34 woorden , Joz 1,4-5 : 35 woorden , Joz 1,6-7 : 37 woorden , Joz 1,8-9 : 38 woorden . Er zijn 8 verzen van gemiddeld 18 woorden . De middenterm van 2 verzen is 36 (2² X 3²) .

1. act. qal perf. 3de pers. mann. enk. châzaq (hij bemoedigt) OF act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. chäzaq (bemoedig) OF act. piël imperat. 2de pers. mann. enk. chazzeq (bemoedig) OF bijvoegl. naamw. châzâq (vast, sterk, hevig) . châzaq (vast zijn, bemoedigen, bevestigen) . Taalgebruik in Tenach : chazaq (vast zijn, bemoedigen, bevestigen) . Getalwaarde : chet = 8 , zajin = 7 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 115 (5 X 23) . Structuur : 8 - 7 - 1 . Tenakh (44) . Pentateuch (9) . Eerdere Profeten (12) . Latere Profeten (6) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (14) . Dt (4) : (1) Dt 1,38 . (2) Dt 12,23 . (3) Dt 31,7 . (4) Dt 31,23 . Joz (6) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 1,7 . (3) Joz 1,9 . (4) Joz 1,18 . (5) Joz 14,11 . (6) Joz 17,18 .

2. wè´êmats / wè´êmâts (en handel moedig) < wë + act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. . ´âmats (sterk, machtig zijn , moedig handelen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmats (sterk, machtig zijn , moedig handelen) . Getalwaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 32 (2² X 2³) OF 131 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 9 . Tenakh (8) . Dt (2) : (1) Dt 31,7 . (2) Dt 31,23 . Joz (4) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 1,7 . (3) Joz 1,9 . (4) Joz 1,18 . Verder : (1) 1 Kr 22,13 . (2) 1 Kr 28,20 .

1. - 2. chäzaq wè´êmats / wè´êmâts (bemoedig en handel moedig) . Tenakh (7) . Dt (2) : (1) Dt 31,7 . (2) Dt 31,23 . Joz (4) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 1,7 . (3) Joz 1,9 . (4) Joz 1,18 . Verder : (1) 1 Kr 22,13 .

10. hâ´ârèts (het land) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 300 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 3 - 9 . Gr. gè (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het NT : gè (aarde) . Lat. terra . Fr. terre . Ned. aarde . E. earth . D. Welt . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het NT (248) . Tenakh (851) . Pentateuch (316) . Eerdere Profeten (132) . Latere Profeten (215) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (135) . Joz (45) . Joz 1 (5) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,6 . (3) Joz 1,11 . (4) Joz 1,13 . (5) Joz 1,15 .

11. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Dt (397) . Joz (167) . Joz 1 (12) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,3 . (3) Joz 1,6 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,11 . (7) Joz 1,13 . (8) Joz 1,14 . (9) Joz 1,15 . (10) Joz 1,16 . (11) Joz 1,17 . (12) Joz 1,18 .

9. - 11. ´èth hâ´ârèts ´äsjèr (het land dat) . Tenakh (25) . Pentateuch (18) . Eerdere Profeten (6) . Geschriften (1) . Nu (5) : (1) Nu 14,23 . (2) Nu 14,31 . (3) Nu 27,12 . (4) Nu 35,33 . (5) Nu 35,34 . Dt () : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 1,36 . (3) Dt 3,20 . (4) Dt 3,28 . (5) Dt 4,1 . (6) Dt 6,23 . (7) Dt 8,1 . (8) Dt 9,23 . (9) Dt 10,11 . (10) Dt 11,8 . (11) Dt 11,31 . (12) Dt 16,20 . (13) Dt 24,4 . Joz (6) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 1,11 . (3) Joz 1,15 . (4) Joz 5,6 . (5) Joz 18,3 . (6) Joz 22,33 . Neh (1) : Neh 9,15 .

13. la´äbhothâm (hun vaderen) < lë + mann. mv. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. mv. van het zelfst. naamw. ´abh (vader) . Taalgebruik in Tenakh : ´abh (vader) . Getalwaarde : alelph = 1 , beth = 2 ; totaal 3 . Structuur : 1 - 2 . Tenakh (11) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 5,6 . (3) Joz 21,43 . (4) Joz 21,44 . (5) 1 K 8,34 . (6) 1 K 8,48 . (7) 2 K 21,8 . (8) Jr 16,15 . (9) Jr 30,3 . (10) Jr 32,22 . (11) 2 Kr 6,38 .

Joz 1,7 - Joz 1,7 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ischue oun kai andrizou fulassesthai kai poiein kathoti eneteilato soi môusès o pais mou kai ouk ekklineis ap¢ autôn eis dexia oude eis aristera ina sunès en pasin ois ean prassès 7 confortare igitur et esto robustus valde ut custodias et facias omnem legem quam praecepit tibi Moses servus meus ne declines ab ea ad dextram vel ad sinistram ut intellegas cuncta quae agis   7 Alleenlijk wees sterk en heb zeer goeden moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet, welke Mozes, Mijn knecht, u geboden heeft, en wijk daarvan niet, ter rechter hand noch ter linkerhand, opdat gij verstandelijk handelt alom, waar gij zult gaan; [7] Wees zeer sterk en moedig en onderhoud nauwkeurig heel de Wet* die mijn dienaar Mozes u gegeven heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts noch naar links; dan zal het u goed gaan, waar u ook gaat. [7] En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. 7 alleen: wees sterk en moedig, bovenmate, om waakzaam te zijn om te doen naar heel de Wet die Mozes, mijn dienaar, jou heeft geboden; wijk niet van hem af, naar rechts of links; opdat je voorspoed zult hebben, overal waar je gaat;   7. Seulement, sois fort et tiens très bon pour veiller à agir selon toute la Loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes démarches.

King James Bible . [7] Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee: turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest.
Luther-Bibel . 7 Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst.

Tekstuitleg van Joz 1,7 . Het vers Joz 1,7 telt 22 (2 X 11) woorden en 80 (2² X 2² X 5) letters . De getalwaarde van Joz 1,7 is 6986 (2 X 7 X 499) . In Joz 1,2-9 spreekt JHWH Jozua toe . In het totaal bevat de rede 144 (12²) woorden ; Joz 1,2-3 : 34 woorden , Joz 1,4-5 : 35 woorden , Joz 1,6-7 : 37 woorden , Joz 1,8-9 : 38 woorden .

2. act. qal perf. 3de pers. mann. enk. châzaq (hij bemoedigt) OF act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. chäzaq (bemoedig) OF act. piël imperat. 2de pers. mann. enk. chazzeq (bemoedig) OF bijvoegl. naamw. châzâq (vast, sterk, hevig) . châzaq (vast zijn, bemoedigen, bevestigen) . Taalgebruik in Tenach : chazaq (vast zijn, bemoedigen, bevestigen) . Getalwaarde : chet = 8 , zajin = 7 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 115 (5 X 23) . Structuur : 8 - 7 - 1 . Tenakh (44) . Pentateuch (9) . Eerdere Profeten (12) . Latere Profeten (6) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (14) . Dt (4) : (1) Dt 1,38 . (2) Dt 12,23 . (3) Dt 31,7 . (4) Dt 31,23 . Joz (6) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 1,7 . (3) Joz 1,9 . (4) Joz 1,18 . (5) Joz 14,11 . (6) Joz 17,18 .

3. wè´êmats / wè´êmâts (en handel moedig) < wë + act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. . ´âmats (sterk, machtig zijn , moedig handelen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmats (sterk, machtig zijn , moedig handelen) . Getalwaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 32 (2² X 2³) OF 131 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 9 . Tenakh (8) . Dt (2) : (1) Dt 31,7 . (2) Dt 31,23 . Joz (4) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 1,7 . (3) Joz 1,9 . (4) Joz 1,18 . Verder : (1) 1 Kr 22,13 . (2) 1 Kr 28,20 .

2. - 3. chäzaq wè´êmats / wè´êmâts (bemoedig en handel moedig) . Tenakh (7) . Dt (2) : (1) Dt 31,7 . (2) Dt 31,23 . Joz (4) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 1,7 . (3) Joz 1,9 . (4) Joz 1,18 . Verder : (1) 1 Kr 22,13 .

7. këkol < kë + kl (al) . Taalgebruik in Tenakh : kl (al) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 23 OF 50 (2 X 5²) . Structuur : 2 - 3 . Tenakh (122) . Pentateuch (35) . Eerdere Profeten (52) . Latere Profeten (15) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (20) . Joz (10) : (1) Joz 1,7 . (2) Joz 1,8 . (3) Joz 1,17 . (4) Joz 4,10 . (5) Joz 8,34 . (6) Joz 10,32 . (7) Joz 10,35 . (8) Joz 10,37 . (9) Joz 11,23 . (10) Joz 21,44 .

9. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Dt (397) . Joz (167) . Joz 1 (12) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,3 . (3) Joz 1,6 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,11 . (7) Joz 1,13 . (8) Joz 1,14 . (9) Joz 1,15 . (10) Joz 1,16 . (11) Joz 1,17 . (12) Joz 1,18 .

11. mosjèh (Mozes) . Taalgebruik in Tenakh : Mosjèh (Mozes) . De getalwaarde van Mosjèh (Mozes) is : mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , he = 5 . Totaal : 39 (3 X 13) of 345 ( 3 X 5 X 23) ; het omgekeerde 543 (3 X 181 : het zesde zeszijdige stergetal) . Structuur : 4 - 3 - 5 . Tenakh (675) . Pentateuch (569) . Eerdere Profeten (67) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (34) . Gr. môusès (Mozes) . Taalgebruik in de LXX : môusès (Mozes) . Taalgebruik in het NT : môusès (Mozes) . Een vorm van môusès (Mozes) in het NT (79) . Joz (51 = 3 X 17)) . Joz 1 (9) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,2 . (3) Joz 1,3 . (4) Joz 1,5 . (5) Joz 1,7 . (6) Joz 1,13 . (7) Joz 1,14 . (8) Joz 1,15 . (9) Joz 1,17 .

21. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Dt (397) . Joz (167) . Joz 1 (12) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,3 . (3) Joz 1,6 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,11 . (7) Joz 1,13 . (8) Joz 1,14 . (9) Joz 1,15 . (10) Joz 1,16 . (11) Joz 1,17 . (12) Joz 1,18 .

Joz 1,8 - Joz 1,8 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai ouk apostèsetai è biblos tou nomou toutou ek tou stomatos sou kai meletèseis en autô èmeras kai nuktos ina sunès poiein panta ta gegrammena tote euodôthèsè kai euodôseis tas odous sou kai tote sunèseis 8. non recedat volumen legis huius de ore tuo sed meditaberis in eo diebus ac noctibus ut custodias et facias omnia quae scripta sunt in eo tunc diriges viam tuam et intelleges eam   8 Dat het boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk handelen. [8] Nooit moet u ophouden in dit wetboek te lezen. U moet het dag en nacht in gedachten houden en u moet alles wat daarin geschreven staat nauwkeurig volbrengen. Dan zult u voorspoed en geluk hebben in alles wat u doet. [8] Leg dat wetboek geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. 8 laat de boekrol van deze Wet zich niet verwijderen van je mond: overpeins hem dag en nacht, opdat je waakzaam bent om te doen naar al wat daarin is geschreven; want dán laat je je wegen gelukken, dán heb je voorspoed;   8. Que le livre de cette Loi soit toujours sur tes lèvres : médite-le jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et réussiras.

King James Bible . [8] This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.
Luther-Bibel . 8 Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten.

Tekstuitleg van Joz 1,8 . Het vers Joz 1,8 telt 23 woorden en 83 letters . De getalwaarde van Joz 1,8 is 6561 (3² X 3³ X 3³) . In Joz 1,2-9 spreekt JHWH Jozua toe . In het totaal bevat de rede 144 (12²) woorden ; Joz 1,2-3 : 34 woorden , Joz 1,4-5 : 35 woorden , Joz 1,6-7 : 37 woorden , Joz 1,8-9 : 38 woorden .

14. këkol < kë + kl (al) . Taalgebruik in Tenakh : kl (al) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 23 OF 50 (2 X 5²) . Structuur : 2 - 3 . Tenakh (122) . Pentateuch (35) . Eerdere Profeten (52) . Latere Profeten (15) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (20) . Joz (10) : (1) Joz 1,7 . (2) Joz 1,8 . (3) Joz 1,17 . (4) Joz 4,10 . (5) Joz 8,34 . (6) Joz 10,32 . (7) Joz 10,35 . (8) Joz 10,37 . (9) Joz 11,23 . (10) Joz 21,44 .

Joz 1,9 - Joz 1,9 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9idou entetalmai soi ischue kai andrizou mè deiliasès mède fobèthès oti meta sou kurios o theos sou eis panta ou ean poreuè 9 ecce praecipio tibi confortare et esto robustus noli metuere et noli timere quoniam tecum est Dominus Deus tuus in omnibus ad quaecumque perrexeris   9 Heb Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat. 9] Ik herhaal: Wees sterk en moedig en laat u niet door angst verlammen, want de heer uw God is met u, waar u ook gaat.' [9] Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.' 9 heb ik je niet geboden ‘wees sterk en moedig!’? Sidder niet en wees niet versaagd; want met jou is de ENE, je God, overal waar je gaat! •   9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre : Sois fort et tiens bon! Sois sans crainte ni frayeur, car Yahvé ton Dieu est avec toi dans toutes tes démarches. »

King James Bible . [9] Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the LORD thy God is with thee whithersoever thou goest.
Luther-Bibel . 9 Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.

Tekstuitleg van Joz 1,9 . Het vers Joz 1,9 telt 15 (3 X 5) woorden en 52 (4 X 13) letters . De getalwaarde van Joz 1,9 is 3721 (61²) . In Joz 1,2-9 spreekt JHWH Jozua toe . In het totaal bevat de rede 144 (12²) woorden ; Joz 1,2-3 : 34 woorden , Joz 1,4-5 : 35 woorden , Joz 1,6-7 : 37 woorden , Joz 1,8-9 : 38 woorden .

3. act. qal perf. 3de pers. mann. enk. châzaq (hij bemoedigt) OF act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. chäzaq (bemoedig) OF act. piël imperat. 2de pers. mann. enk. chazzeq (bemoedig) OF bijvoegl. naamw. châzâq (vast, sterk, hevig) . châzaq (vast zijn, bemoedigen, bevestigen) . Taalgebruik in Tenach : chazaq (vast zijn, bemoedigen, bevestigen) . Getalwaarde : chet = 8 , zajin = 7 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 115 (5 X 23) . Structuur : 8 - 7 - 1 . Tenakh (44) . Pentateuch (9) . Eerdere Profeten (12) . Latere Profeten (6) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (14) . Dt (4) : (1) Dt 1,38 . (2) Dt 12,23 . (3) Dt 31,7 . (4) Dt 31,23 . Joz (6) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 1,7 . (3) Joz 1,9 . (4) Joz 1,18 . (5) Joz 14,11 . (6) Joz 17,18 .

4. wè´êmats / wè´êmâts (en handel moedig) < wë + act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. . ´âmats (sterk, machtig zijn , moedig handelen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmats (sterk, machtig zijn , moedig handelen) . Getalwaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 32 (2² X 2³) OF 131 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 9 . Tenakh (8) . Dt (2) : (1) Dt 31,7 . (2) Dt 31,23 . Joz (4) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 1,7 . (3) Joz 1,9 . (4) Joz 1,18 . Verder : (1) 1 Kr 22,13 . (2) 1 Kr 28,20 .

3. - 4. chäzaq wè´êmats / wè´êmâts (bemoedig en handel moedig) . Tenakh (7) . Dt (2) : (1) Dt 31,7 . (2) Dt 31,23 . Joz (4) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 1,7 . (3) Joz 1,9 . (4) Joz 1,18 . Verder : (1) 1 Kr 22,13 .

11. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Joz (160) . Joz 1 (6) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,9 . (3) Joz 1,11 . (4) Joz 1,13 . (5) Joz 1,15 . (6) Joz 1,17 .

14. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Dt (397) . Joz (167) . Joz 1 (12) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,3 . (3) Joz 1,6 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,11 . (7) Joz 1,13 . (8) Joz 1,14 . (9) Joz 1,15 . (10) Joz 1,16 . (11) Joz 1,17 . (12) Joz 1,18 .

Joz 1,10 - Joz 1,10 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai eneteilato ièsous tois grammateusin tou laou legôn 10 praecepitque Iosue principibus populi dicens transite per medium castrorum et imperate populo ac dicite   10 Toen gebood Jozua den ambtlieden des volks, zeggende: [10] Toen gaf Jozua aan de schrijvers* de opdracht [10] Jozua gaf toen de schrijvers van het volk de opdracht: 10 ¶ Dan gebiedt Jozua de opzieners van de gemeente; hij zegt:   10. Josué donna ensuite cet ordre aux scribes du peuple :

King James Bible . [10] Then Joshua commanded the officers of the people, saying,
Luther-Bibel . 10 Da gebot Josua den Amtleuten des Volks und sprach:

Tekstuitleg van Joz 1,10 .

2. jëhôsju`a (Jozua) . Taalgebruik in Tenakh : jëhôsju`a (Jozua) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 58 (2 X 29) OF 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 5 - 6 - 3 - 7 . Tenakh (177) . Pentateuch (16) . Eerdere Profeten (152) . Joz (142) . Re (6) . 1 S (2) . 1 K (1) . 2 K (1) . Grieks Ièsous (Jozua) . Vulgaat Josue (Jozua) . hôsjî`a (hij redt) . jësjû`a (redding , heil) , zie Jezus . Joz 1 (4) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,10 . (3) Joz 1,12 . (4) Joz 1,16 .

Joz 1,11 - Joz 1,11 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11eiselthate kata meson tès parembolès tou laou kai enteilasthe tô laô legontes etoimazesthe episitismon oti eti treis èmerai kai umeis diabainete ton iordanèn touton eiselthontes kataschein tèn gèn èn kurios o theos tôn paterôn umôn didôsin umin 11 praeparate vobis cibaria quoniam post diem tertium transibitis Iordanem et intrabitis ad possidendam terram quam Dominus Deus vester daturus est vobis   11 Gaat door het midden des legers, en beveelt het volk, zeggende: Bereidt teerkost voor ulieden; want binnen nog drie dagen zult gijlieden over deze Jordaan gaan, dat gij ingaat, om te erven het land, hetwelk de HEERE, uw God, ulieden geeft om te beërven. [11] om het kamp rond te gaan met het bevel: 'Maak proviand klaar, want over drie dagen trekt u over de Jordaan om het land in bezit te nemen dat de heer uw God u in eigendom geeft.' [11] 'Ga het hele kamp door en zeg tegen het volk dat het voor proviand moet zorgen. Het zal over drie dagen de Jordaan overtrekken om het land in bezit te nemen dat de HEER, hun God, hun zal geven.' 11 steekt over, midden door de legerplaats, en gebiedt de gemeente en zegt: bereidt u proviand; want in nog eens een drietal dagen zult ge deze Jordaan oversteken om binnen te komen en te beërven: het land dat de ENE, uw God, u geeft om het te beërven! ••  11. « Parcourez le camp, donnez cet ordre au peuple : Faites des provisions, car dans trois jours, vous passerez ce Jourdain pour aller prendre possession du pays dont Yahvé votre Dieu vous donne la possession. »

King James Bible . [11] Pass through the host, and command the people, saying, Prepare you victuals; for within three days ye shall pass over this Jordan, to go in to possess the land, which the LORD your God giveth you to possess it.
Luther-Bibel . 11 Geht durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht: Schafft euch Vorrat; denn nach drei Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der HERR, euer Gott, geben wird.

Tekstuitleg van Joz 1,11 .

23. hâ´ârèts (het land) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 300 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 3 - 9 . Gr. gè (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het NT : gè (aarde) . Lat. terra . Fr. terre . Ned. aarde . E. earth . D. Welt . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het NT (248) . Tenakh (851) . Pentateuch (316) . Eerdere Profeten (132) . Latere Profeten (215) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (135) . Joz (45) . Joz 1 (5) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,6 . (3) Joz 1,11 . (4) Joz 1,13 . (5) Joz 1,15 .

24. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Dt (397) . Joz (167) . Joz 1 (12) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,3 . (3) Joz 1,6 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,11 . (7) Joz 1,13 . (8) Joz 1,14 . (9) Joz 1,15 . (10) Joz 1,16 . (11) Joz 1,17 . (12) Joz 1,18 .

22. - 24. ´èth hâ´ârèts ´äsjèr (het land dat) . Tenakh (25) . Pentateuch (18) . Eerdere Profeten (6) . Geschriften (1) . Nu (5) : (1) Nu 14,23 . (2) Nu 14,31 . (3) Nu 27,12 . (4) Nu 35,33 . (5) Nu 35,34 . Dt () : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 1,36 . (3) Dt 3,20 . (4) Dt 3,28 . (5) Dt 4,1 . (6) Dt 6,23 . (7) Dt 8,1 . (8) Dt 9,23 . (9) Dt 10,11 . (10) Dt 11,8 . (11) Dt 11,31 . (12) Dt 16,20 . (13) Dt 24,4 . Joz (6) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 1,11 . (3) Joz 1,15 . (4) Joz 5,6 . (5) Joz 18,3 . (6) Joz 22,33 . Neh (1) : Neh 9,15 .

25. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Joz (160) . Joz 1 (6) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,9 . (3) Joz 1,11 . (4) Joz 1,13 . (5) Joz 1,15 . (6) Joz 1,17 .

Joz 1,12 - Joz 1,12 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai tô roubèn kai tô gad kai tô èmisei fulès manassè eipen ièsous 12 Rubenitis quoque et Gadditis et dimidiae tribui Manasse ait   12 En Jozua sprak tot de Rubenieten en Gadieten, en den halven stam van Manasse, zeggende: [12] Tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse had Jozua gezegd: [12] Tegen de stammen Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse zei hij: 12 Tot de Rubeniet, tot de Gadiet en tot de helft van de stam Manasse heeft Jozua gezegd,– hij zei:  12. Puis aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, Josué parla ainsi :

King James Bible . [12] And to the Reubenites, and to the Gadites, and to half the tribe of Manasseh, spake Joshua, saying,
Luther-Bibel . 12 Und zu den Rubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Manasse sprach Josua:

Tekstuitleg van Joz 1,12 .

7. jëhôsju`a (Jozua) . Taalgebruik in Tenakh : jëhôsju`a (Jozua) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 58 (2 X 29) OF 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 5 - 6 - 3 - 7 . Tenakh (177) . Pentateuch (16) . Eerdere Profeten (152) . Joz (142) . Re (6) . 1 S (2) . 1 K (1) . 2 K (1) . Grieks Ièsous (Jozua) . Vulgaat Josue (Jozua) . hôsjî`a (hij redt) . jësjû`a (redding , heil) , zie Jezus . Joz 1 (4) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,10 . (3) Joz 1,12 . (4) Joz 1,16 .

Joz 1,13 - Joz 1,13 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13mnèsthète to rèma kuriou o eneteilato umin môusès o pais kuriou legôn kurios o theos umôn katepausen umas kai edôken umin tèn gèn tautèn 13 mementote sermonis quem praecepit vobis Moses famulus Domini dicens Dominus Deus vester dedit vobis requiem et omnem terram   13 Gedenkt aan het woord, hetwelk Mozes, de knecht des HEEREN, ulieden geboden heeft, zeggende: De HEERE, uw God, geeft ulieden rust, en Hij geeft u dit land; [13] 'Denk aan de opdracht die Mozes, de dienaar van de heer, u heeft gegeven: De heer uw God heeft u rust gegeven en u dit land geschonken; [13] 'Houd u aan de opdracht die Mozes, de dienaar van de HEER, u gegeven heeft. Mozes heeft gezegd: "De HEER, uw God, zal u vrede schenken en u dit gebied geven." 13 gedenk het woord dat Mozes, dienaar van de ENE, u heeft geboden toen hij zei: de ENE, uw God, schenkt u rust en heeft u dit land gegeven;   13. « Rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, serviteur de Yahvé : Yahvé votre Dieu, en vous accordant le repos, vous a donné ce pays-ci.

King James Bible . [13] Remember the word which Moses the servant of the LORD commanded you, saying, The LORD your God hath given you rest, and hath given you this land.
Luther-Bibel . 13 Denkt an das Wort, das euch Mose, der Knecht des HERRN, geboten hat: Der HERR, euer Gott, hat euch zur Ruhe gebracht und euch dies Land gegeben.

Tekstuitleg van Joz 1,13 .

4. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Dt (397) . Joz (167) . Joz 1 (12) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,3 . (3) Joz 1,6 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,11 . (7) Joz 1,13 . (8) Joz 1,14 . (9) Joz 1,15 . (10) Joz 1,16 . (11) Joz 1,17 . (12) Joz 1,18 .

7. mosjèh (Mozes) . Taalgebruik in Tenakh : Mosjèh (Mozes) . De getalwaarde van Mosjèh (Mozes) is : mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , he = 5 . Totaal : 39 (3 X 13) of 345 ( 3 X 5 X 23) ; het omgekeerde 543 (3 X 181 : het zesde zeszijdige stergetal) . Structuur : 4 - 3 - 5 . Tenakh (675) . Pentateuch (569) . Eerdere Profeten (67) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (34) . Gr. môusès (Mozes) . Taalgebruik in de LXX : môusès (Mozes) . Taalgebruik in het NT : môusès (Mozes) . Een vorm van môusès (Mozes) in het NT (79) . Joz (51 = 3 X 17)) . Joz 1 (9) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,2 . (3) Joz 1,3 . (4) Joz 1,5 . (5) Joz 1,7 . (6) Joz 1,13 . (7) Joz 1,14 . (8) Joz 1,15 . (9) Joz 1,17 .

8. `èbhèd (dienaar, knecht) . Taalgebruik in Tenakh : `èbhèd (dienaar) . Getalwaarde : ayin = 16 of 70 , beth = 2 , daleth = 4 . Totaal : 16 + 2 + 4 of 70 + 2 + 4 = 22 (2 X 11) of 76 (4 X 19) . Structuur : 7 - 2 - 4 . `-b-d in Tenakh (115) . Gr. pais (kind) . Taalgebruik in het NT : pais (kind) . Taalgebruik in de Septuaginta : pais (kind) . OF : Taalgebruik in het NT : doulos (dienaar) . doulos (dienaar) . Taalgebruik in de Septuaginta : doulos (dienaar) . Een vorm van doulos (dienaar) in de Septuaginta (383) , in het NT (124) . Een vorm van pais (kind) in de Septuaginta (470) , in het NT (24) . `bd in Tenakh (115) . Pentateuch (28) . Eerdere Profeten (42) . Latere Profeten (12) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (30) . Joz (16) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,13 . (3) Joz 1,15 . (4) Joz 8,31 . (5) Joz 8,33 . (6) Joz 9,23 . (7) Joz 11,12 . (8) Joz 12,6 . (9) Joz 13,8 . (10) Joz 14,7 . (11) Joz 16,10 . (12) Joz 18,7 . (13) Joz 22,2 . (14) Joz 22,4 . (15) Joz 22,5 . (16) Joz 24,29 .

9. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Joz (160) . Joz 1 (6) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,9 . (3) Joz 1,11 . (4) Joz 1,13 . (5) Joz 1,15 . (6) Joz 1,17 .

8. - 9. `èbhèd JHWH (dienaar van JHWH, knecht van JHWH) . Tenakh (19) . Dt (1) : Dt 34,5 . Joz (14) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,13 . (3) Joz 1,15 . (4) Joz 8,31 . (5) Joz 8,33 . (6) Joz 11,12 . (7) Joz 12,6 . (8) Joz 13,8 . (9) Joz 14,7 . (10) Joz 18,7 . (11) Joz 22,2 . (12) Joz 22,4 . (13) Joz 22,5 . (14) Joz 24,29 . Re (1) Re 2,8 . 2 K (1) : 2 K 18,12 . 2 Kr (2) : (1) 2 Kr 1,3 . (2) 2 Kr 24,6 .

18. hâ´ârèts (het land) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 300 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 3 - 9 . Gr. gè (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het NT : gè (aarde) . Lat. terra . Fr. terre . Ned. aarde . E. earth . D. Welt . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het NT (248) . Tenakh (851) . Pentateuch (316) . Eerdere Profeten (132) . Latere Profeten (215) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (135) . Joz (45) . Joz 1 (5) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,6 . (3) Joz 1,11 . (4) Joz 1,13 . (5) Joz 1,15 .

Joz 1,14 - Joz 1,14 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14ai gunaikes umôn kai ta paidia umôn kai ta ktènè umôn katoikeitôsan en tè gè è edôken umin umeis de diabèsesthe euzônoi proteroi tôn adelfôn umôn pas o ischuôn kai summachèsete autois 14 uxores vestrae et filii ac iumenta manebunt in terra quam tradidit vobis Moses trans Iordanem vos autem transite armati ante fratres vestros omnes fortes manu et pugnate pro eis   14 Laat uw vrouwen, uw kleine kinderen, en uw vee blijven in het land, dat Mozes ulieden aan deze zijde van de Jordaan gegeven heeft; maar gijlieden zult gewapend trekken, voor het aangezicht uwer broederen, alle strijdbare helden, en zult hen helpen; [14] uw vrouwen en kinderen en uw vee kunnen in het land blijven dat Mozes u in het Overjordaanse gegeven heeft, maar uw mannen moeten gewapend voor uw broeders uittrekken om hen te helpen. [14] En Mozes zei verder dat uw vrouwen, kinderen en vee in dit gebied mogen blijven dat hij u aan deze zijde van de Jordaan heeft toegewezen. Maar alle weerbare mannen onder u moeten hun broeders in slagorde voorgaan in de strijd om ze te steunen, 14 uw vrouwen, uw kroost en uw levende have,– blijven zullen zij in het land dat Mozes u heeft gegeven in het Overjordaanse; zelf zult gij oversteken in vijftigtallen voor het aanschijn van uw broeders, alle kerels van de legermacht, en helpen zult ge hen,   14. Vos femmes, vos petits enfants et vos troupeaux peuvent rester dans le pays que vous a donné Moïse au-delà du Jourdain. Quant à vous, tous les hommes de guerre, vous passerez en formation de combat en tête de vos frères, et vous leur viendrez en aide,

King James Bible . [14] Your wives, your little ones, and your cattle, shall remain in the land which Moses gave you on this side Jordan; but ye shall pass before your brethren armed, all the mighty men of valour, and help them;
Luther-Bibel . 14 Eure Frauen und Kinder und euer Vieh lasst im Land bleiben, das euch Mose gegeben hat, diesseits des Jordans. Ihr aber sollt, so viele von euch streitbare Männer sind, vor euren Brüdern gerüstet hinüberziehen und ihnen helfen,

Tekstuitleg van Joz 1,14 .

6. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Dt (397) . Joz (167) . Joz 1 (12) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,3 . (3) Joz 1,6 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,11 . (7) Joz 1,13 . (8) Joz 1,14 . (9) Joz 1,15 . (10) Joz 1,16 . (11) Joz 1,17 . (12) Joz 1,18 .

9. mosjèh (Mozes) . Taalgebruik in Tenakh : Mosjèh (Mozes) . De getalwaarde van Mosjèh (Mozes) is : mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , he = 5 . Totaal : 39 (3 X 13) of 345 ( 3 X 5 X 23) ; het omgekeerde 543 (3 X 181 : het zesde zeszijdige stergetal) . Structuur : 4 - 3 - 5 . Tenakh (675) . Pentateuch (569) . Eerdere Profeten (67) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (34) . Gr. môusès (Mozes) . Taalgebruik in de LXX : môusès (Mozes) . Taalgebruik in het NT : môusès (Mozes) . Een vorm van môusès (Mozes) in het NT (79) . Joz (51 = 3 X 17)) . Joz 1 (9) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,2 . (3) Joz 1,3 . (4) Joz 1,5 . (5) Joz 1,7 . (6) Joz 1,13 . (7) Joz 1,14 . (8) Joz 1,15 . (9) Joz 1,17 .

Joz 1,15 - Joz 1,15 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15eôs an katapausè kurios o theos umôn tous adelfous umôn ôsper kai umas kai klèronomèsôsin kai outoi tèn gèn èn kurios o theos èmôn didôsin autois kai apeleusesthe ekastos eis tèn klèronomian autou èn dedôken umin môusès eis to peran tou iordanou ap¢ anatolôn èliou 15 donec det requiem Dominus fratribus vestris sicut et vobis dedit et possideant ipsi quoque terram quam Dominus Deus vester daturus est eis et sic revertemini in terram possessionis vestrae et habitabitis in ea quam vobis dedit Moses famulus Domini trans Iordanem contra solis ortum   15 Totdat de HEERE uw broederen rust geve, als ulieden, en dat zij ook erfelijk bezitten het land, dat de HEERE, uw God, hun geeft; alsdan zult gijlieden wederkeren tot het land uwer erfenis, en zult het erfelijk bezitten, dat Mozes, de knecht des HEEREN, ulieden gegeven heeft, aan deze zijde van de Jordaan, tegen den opgang der zon. [15] Zodra de heer aan uw broeders dezelfde rust geschonken heeft als aan u en ook zij het land in bezit hebben genomen dat de heer uw God hun geeft, mag u terugkeren en genieten van het bezit van uw eigen land, dat Mozes, de dienaar van de heer, u ten oosten van de Jordaan gegeven heeft.' [15] totdat de HEER u allemaal vrede geeft en ook zij het gebied in bezit hebben genomen dat de HEER, uw God, hun geeft. Pas dan mag u teruggaan en uw eigen gebied in bezit nemen dat Mozes, de dienaar van de HEER, u ten oosten van de Jordaan heeft toegewezen.' 15 totdat de ENE rust schenkt aan uw broeders zoals aan u, en ook zij beërven het land dat de ENE, uw God, aan hen geeft; omkeren zult ge dan naar het land dat uw erfgoed is en het beërven, dat wat aan u gegeven heeft: Mozes, dienaar van de ENE,– in het Overjordaanse, in Zonnegloren!   15. jusqu'à ce que Yahvé accorde le repos à vos frères comme à vous, et qu'ils prennent possession, eux aussi, du pays que Yahvé votre Dieu leur donne. Vous pourrez alors retourner au pays qui vous appartient, et vous en prendrez possession, celui que vous a donné Moïse, serviteur de Yahvé, au-delà du Jourdain, vers le soleil levant. »

King James Bible . [15] Until the LORD have given your brethren rest, as he hath given you, and they also have possessed the land which the LORD your God giveth them: then ye shall return unto the land of your possession, and enjoy it, which Moses the LORD's servant gave you on this side Jordan toward the sunrising.
Luther-Bibel . 15 bis der HERR eure Brüder auch zur Ruhe bringt wie euch, dass auch sie einnehmen das Land, das ihnen der HERR, euer Gott, geben wird. Dann sollt ihr wieder zurückkehren in euer Land, das euch Mose, der Knecht des HERRN, zum Besitz gegeben hat diesseits des Jordans, gegen den Aufgang der Sonne.

Tekstuitleg van Joz 1,15 .

2. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Dt (397) . Joz (167) . Joz 1 (12) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,3 . (3) Joz 1,6 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,11 . (7) Joz 1,13 . (8) Joz 1,14 . (9) Joz 1,15 . (10) Joz 1,16 . (11) Joz 1,17 . (12) Joz 1,18 .

4. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Joz (160) . Joz 1 (6) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,9 . (3) Joz 1,11 . (4) Joz 1,13 . (5) Joz 1,15 . (6) Joz 1,17 .

11. hâ´ârèts (het land) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 300 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 3 - 9 . Gr. gè (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het NT : gè (aarde) . Lat. terra . Fr. terre . Ned. aarde . E. earth . D. Welt . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het NT (248) . Tenakh (851) . Pentateuch (316) . Eerdere Profeten (132) . Latere Profeten (215) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (135) . Joz (45) . Joz 1 (5) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,6 . (3) Joz 1,11 . (4) Joz 1,13 . (5) Joz 1,15 .

12. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Dt (397) . Joz (167) . Joz 1 (12) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,3 . (3) Joz 1,6 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,11 . (7) Joz 1,13 . (8) Joz 1,14 . (9) Joz 1,15 . (10) Joz 1,16 . (11) Joz 1,17 . (12) Joz 1,18 .

10. - 12. ´èth hâ´ârèts ´äsjèr (het land dat) . Tenakh (25) . Pentateuch (18) . Eerdere Profeten (6) . Geschriften (1) . Nu (5) : (1) Nu 14,23 . (2) Nu 14,31 . (3) Nu 27,12 . (4) Nu 35,33 . (5) Nu 35,34 . Dt () : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 1,36 . (3) Dt 3,20 . (4) Dt 3,28 . (5) Dt 4,1 . (6) Dt 6,23 . (7) Dt 8,1 . (8) Dt 9,23 . (9) Dt 10,11 . (10) Dt 11,8 . (11) Dt 11,31 . (12) Dt 16,20 . (13) Dt 24,4 . Joz (6) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 1,11 . (3) Joz 1,15 . (4) Joz 5,6 . (5) Joz 18,3 . (6) Joz 22,33 . Neh (1) : Neh 9,15 .

25. mosjèh (Mozes) . Taalgebruik in Tenakh : Mosjèh (Mozes) . De getalwaarde van Mosjèh (Mozes) is : mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , he = 5 . Totaal : 39 (3 X 13) of 345 ( 3 X 5 X 23) ; het omgekeerde 543 (3 X 181 : het zesde zeszijdige stergetal) . Structuur : 4 - 3 - 5 . Tenakh (675) . Pentateuch (569) . Eerdere Profeten (67) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (34) . Gr. môusès (Mozes) . Taalgebruik in de LXX : môusès (Mozes) . Taalgebruik in het NT : môusès (Mozes) . Een vorm van môusès (Mozes) in het NT (79) . Joz (51 = 3 X 17)) . Joz 1 (9) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,2 . (3) Joz 1,3 . (4) Joz 1,5 . (5) Joz 1,7 . (6) Joz 1,13 . (7) Joz 1,14 . (8) Joz 1,15 . (9) Joz 1,17 .

26. `èbhèd (dienaar, knecht) . Taalgebruik in Tenakh : `èbhèd (dienaar) . Getalwaarde : ayin = 16 of 70 , beth = 2 , daleth = 4 . Totaal : 16 + 2 + 4 of 70 + 2 + 4 = 22 (2 X 11) of 76 (4 X 19) . Structuur : 7 - 2 - 4 . `-b-d in Tenakh (115) . Gr. pais (kind) . Taalgebruik in het NT : pais (kind) . Taalgebruik in de Septuaginta : pais (kind) . OF : Taalgebruik in het NT : doulos (dienaar) . doulos (dienaar) . Taalgebruik in de Septuaginta : doulos (dienaar) . Een vorm van doulos (dienaar) in de Septuaginta (383) , in het NT (124) . Een vorm van pais (kind) in de Septuaginta (470) , in het NT (24) . `bd in Tenakh (115) . Pentateuch (28) . Eerdere Profeten (42) . Latere Profeten (12) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (30) . Joz (16) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,13 . (3) Joz 1,15 . (4) Joz 8,31 . (5) Joz 8,33 . (6) Joz 9,23 . (7) Joz 11,12 . (8) Joz 12,6 . (9) Joz 13,8 . (10) Joz 14,7 . (11) Joz 16,10 . (12) Joz 18,7 . (13) Joz 22,2 . (14) Joz 22,4 . (15) Joz 22,5 . (16) Joz 24,29 .

27. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Joz (160) . Joz 1 (6) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,9 . (3) Joz 1,11 . (4) Joz 1,13 . (5) Joz 1,15 . (6) Joz 1,17 .

26. - 27. `èbhèd JHWH (dienaar van JHWH, knecht van JHWH) . Tenakh (19) . Dt (1) : Dt 34,5 . Joz (14) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,13 . (3) Joz 1,15 . (4) Joz 8,31 . (5) Joz 8,33 . (6) Joz 11,12 . (7) Joz 12,6 . (8) Joz 13,8 . (9) Joz 14,7 . (10) Joz 18,7 . (11) Joz 22,2 . (12) Joz 22,4 . (13) Joz 22,5 . (14) Joz 24,29 . Re (1) Re 2,8 . 2 K (1) : 2 K 18,12 . 2 Kr (2) : (1) 2 Kr 1,3 . (2) 2 Kr 24,6 .

Joz 1,16 - Joz 1,16 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai apokrithentes tô ièsoi eipan panta osa an enteilè èmin poièsomen kai eis panta topon ou ean aposteilès èmas poreusometha 16 responderuntque ad Iosue atque dixerunt omnia quae praecepisti nobis faciemus et quocumque miseris ibimus   16 Toen antwoordden zij Jozua, zeggende: Al wat gij ons geboden hebt, zullen wij doen, en alom, waar gij ons zenden zult, zullen wij gaan. [16] Zij hadden geantwoord: 'Wij zullen al uw bevelen opvolgen en overal heengaan waar u ons zendt. [16] Zij antwoordden Jozua: 'We zullen alles doen wat u ons bevolen hebt en overal naartoe gaan waar u ons heen stuurt. 16 ¶ Dan antwoorden zij Jozua, en zeggen: al wat jij ons hebt geboden doen we en overal waar je ons heenzendt gaan we!–   16. Ils répondirent alors à Josué : « Tout ce que tu nous as ordonné, nous le ferons, et partout où tu nous enverras, nous irons.

King James Bible . [16] And they answered Joshua, saying, All that thou commandest us we will do, and whithersoever thou sendest us, we will go.
Luther-Bibel . 16 Und sie antworteten Josua und sprachen: Alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun, und wo du uns hinsendest, da wollen wir hingehen.

Tekstuitleg van Joz 1,16 . Het vers Joz 1,16 telt 13 woorden en 48 (2² X 2² X 3) . De getalwaarde van Joz 1,16 is 4225 (5² X 13²) .

1. wajja`änû (en zij antwoordden) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. mv. van het werkw. `ânâh (antwoorden, verhoren, weerleggen) . Taalgebruik in Tenakh : `ânâh (antwoorden, verhoren, weerleggen) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , nun= 14 of 50 , he = 5 ; totaal : 35 (5 X 7) OF 125 (5³) . Structuur : 7 - 5 - 5 . Tenakh (17) : (1) Gn 23,5 . (2) Gn 34,13 . (3) Ex 19,8 . (4) Nu 32,31 . (5) Joz 1,16 . (6) Joz 9,24 . (7) Joz 22,21 . (8) Re 8,8 . (9) Re 18,14 . (10) 1 S 14,12 . (11) Js 44,15 . (12) Hag 2,12 . (13) Hag 2,13 . (14) Zach 1,11 . (15) Ezr 3,11 . (16) Ezr 10,12 . (17) Neh 8,6 .

3. jëhôsju`a (Jozua) . Taalgebruik in Tenakh : jëhôsju`a (Jozua) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 58 (2 X 29) OF 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 5 - 6 - 3 - 7 . Tenakh (177) . Pentateuch (16) . Eerdere Profeten (152) . Joz (142) . Re (6) . 1 S (2) . 1 K (1) . 2 K (1) . Grieks Ièsous (Jozua) . Vulgaat Josue (Jozua) . hôsjî`a (hij redt) . jësjû`a (redding , heil) , zie Jezus . Joz 1 (4) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,10 . (3) Joz 1,12 . (4) Joz 1,16 .

1. - 3. wajja`änû ´èth jëhôsju`a (en zij antwoordden Jozua) . Tenakh (2) : (1) Joz 1,16 . (2) Joz 9,24 .

6. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Dt (397) . Joz (167) . Joz 1 (12) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,3 . (3) Joz 1,6 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,11 . (7) Joz 1,13 . (8) Joz 1,14 . (9) Joz 1,15 . (10) Joz 1,16 . (11) Joz 1,17 . (12) Joz 1,18 .

11. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Dt (397) . Joz (167) . Joz 1 (12) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,3 . (3) Joz 1,6 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,11 . (7) Joz 1,13 . (8) Joz 1,14 . (9) Joz 1,15 . (10) Joz 1,16 . (11) Joz 1,17 . (12) Joz 1,18 .

Joz 1,17 - Joz 1,17 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kata panta osa èkousamen môusè akousometha sou plèn estô kurios o theos èmôn meta sou on tropon èn meta môusè 17 sicut oboedivimus in cunctis Mosi ita oboediemus et tibi tantum sit Dominus Deus tecum sicut fuit cum Mose   17 Gelijk wij in alles naar Mozes hebben gehoord, alzo zullen wij naar u horen; alleenlijk dat de HEERE, uw God, met u zij, gelijk als Hij met Mozes geweest is! [17] Zoals wij altijd naar Mozes geluisterd hebben, zullen wij ook luisteren naar u. Moge de heer uw God met u zijn, zoals Hij met Mozes is geweest. [17] Zoals we naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen we naar u luisteren. Moge de HEER, uw God, u bijstaan, zoals hij Mozes heeft bijgestaan. 17 geheel zoals wij hebben gehoord naar Mozes, zó zullen wij horen naar jou; alleen: moge de ENE, je God, wezen met jou zoals hij is geweest met Mozes;   17. De même que nous avons obéi en toute chose à Moïse, de même nous t'obéirons. Puisse seulement Yahvé ton Dieu être avec toi comme il fut avec Moïse!

King James Bible . [17] According as we hearkened unto Moses in all things, so will we hearken unto thee: only the LORD thy God be with thee, as he was with Moses.
Luther-Bibel . 17 Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir gehorsam sein; nur, dass der HERR, dein Gott, mit dir sei, wie er mit Mose war!

Tekstuitleg van Joz 1,17 . Het vers telt 17 woorden en 56 (2³ X 7) letters . De getalwaarde van Joz 1,17 is 3552 (2² X 2³ X 3 X 37) .

1. këkol < kë + kl (al) . Taalgebruik in Tenakh : kl (al) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 23 OF 50 (2 X 5²) . Structuur : 2 - 3 . Tenakh (122) . Pentateuch (35) . Eerdere Profeten (52) . Latere Profeten (15) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (20) . Joz (10) : (1) Joz 1,7 . (2) Joz 1,8 . (3) Joz 1,17 . (4) Joz 4,10 . (5) Joz 8,34 . (6) Joz 10,32 . (7) Joz 10,35 . (8) Joz 10,37 . (9) Joz 11,23 . (10) Joz 21,44 .

2. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Dt (397) . Joz (167) . Joz 1 (12) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,3 . (3) Joz 1,6 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,11 . (7) Joz 1,13 . (8) Joz 1,14 . (9) Joz 1,15 . (10) Joz 1,16 . (11) Joz 1,17 . (12) Joz 1,18 .

Joz 1,17.3. act. qal perf. 1ste pers. mv. sjâma`ënû (wij luisterden) van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenakh : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; 50 (2 X 5²) of 410 (2 X 5 X 41) . Structuur : 3 - 4 - 7 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) . Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . Tenakh (25) . Pentateuch (3) . Eerdere Profeten (5) . Latere Profeten (7) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (8) . Eerdere Profeten (5) : (1) Joz 1,17 . (2) Joz 2,10 . (3) Joz 9,9 . (4) 2 S 7,22 . (5) 1 K 20,31 .

Joz 1,17.2. - 3. ´äsjèr (wat wij hoorden) . Tenakh (4) : (1) Joz 1,17 . (2) 2 S 7,22 . (3) 1 Kr 17,20 . (4) Ps 78,3 .

Joz 1,17.1. - 3. këkol ´äsjèr (in alles wat wij hoorden) . Tenakh (4) : (1) Joz 1,17 . (2) 2 S 7,22 . (3) 1 Kr 17,20 .

Joz 1,17.5. mosjèh (Mozes) . Taalgebruik in Tenakh : Mosjèh (Mozes) . De getalwaarde van Mosjèh (Mozes) is : mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , he = 5 . Totaal : 39 (3 X 13) of 345 ( 3 X 5 X 23) ; het omgekeerde 543 (3 X 181 : het zesde zeszijdige stergetal) . Structuur : 4 - 3 - 5 . Tenakh (675) . Pentateuch (569) . Eerdere Profeten (67) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (34) . Gr. môusès (Mozes) . Taalgebruik in de LXX : môusès (Mozes) . Taalgebruik in het NT : môusès (Mozes) . Een vorm van môusès (Mozes) in het NT (79) . Joz (51 = 3 X 17)) . Joz 1 (9) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,2 . (3) Joz 1,3 . (4) Joz 1,5 . (5) Joz 1,7 . (6) Joz 1,13 . (7) Joz 1,14 . (8) Joz 1,15 . (9) Joz 1,17 .

Joz 1,17.11. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Joz (160) . Joz 1 (6) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,9 . (3) Joz 1,11 . (4) Joz 1,13 . (5) Joz 1,15 . (6) Joz 1,17 .

Joz 1,17.17. mosjèh (Mozes) . Taalgebruik in Tenakh : Mosjèh (Mozes) . De getalwaarde van Mosjèh (Mozes) is : mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , he = 5 . Totaal : 39 (3 X 13) of 345 ( 3 X 5 X 23) ; het omgekeerde 543 (3 X 181 : het zesde zeszijdige stergetal) . Structuur : 4 - 3 - 5 . Tenakh (675) . Pentateuch (569) . Eerdere Profeten (67) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (34) . Gr. môusès (Mozes) . Taalgebruik in de LXX : môusès (Mozes) . Taalgebruik in het NT : môusès (Mozes) . Een vorm van môusès (Mozes) in het NT (79) . Joz (51 = 3 X 17)) . Joz 1 (9) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,2 . (3) Joz 1,3 . (4) Joz 1,5 . (5) Joz 1,7 . (6) Joz 1,13 . (7) Joz 1,14 . (8) Joz 1,15 . (9) Joz 1,17 .

Joz 1,18 - Joz 1,18 . Opdracht van Jozua - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 1 -- Joz 1,1-18 -- Joz 1,1 - Joz 1,2 - Joz 1,3 - Joz 1,4 - Joz 1,5 - Joz 1,6 - Joz 1,7 - Joz 1,8 - Joz 1,9 - Joz 1,10 - Joz 1,11 - Joz 1,12 - Joz 1,13 - Joz 1,14 - Joz 1,15 - Joz 1,16 - Joz 1,17 - Joz 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18o de anthrôpos os ean apeithèsè soi kai ostis mè akousè tôn rèmatôn sou kathoti an autô enteilè apothanetô alla ischue kai andrizou 18 qui contradixerit ori tuo et non oboedierit cunctis sermonibus quos praeceperis ei moriatur tu tantum confortare et viriliter age   18 Alle man, die uw mond wederspannig wezen zal, en uw woorden niet horen zal in alles, wat gij hem gebieden zult, die zal gedood worden, alleenlijk wees sterk en heb goeden moed! [18] Iedereen die zich tegen een bevel van u verzet en niet naar u luistert als u ons iets opdraagt, zal ter dood gebracht worden. Wees dus sterk en moedig.' [18] Iedereen die niet naar u luistert en zich tegen uw bevelen verzet, tegen welk bevel dan ook, zal worden gedood. Wees vastberaden en standvastig.' 18 elke man die zal rebelleren tegen jouw mond en je woorden niet hoort bij al wat jij ons zult gebieden, zal worden gedood; alleen: wees sterk en moedig! •   18. Quiconque sera rebelle à tes ordres et n'écoutera pas tes paroles, quoi que tu lui ordonnes, qu'il soit mis à mort! Pour toi, sois fort et tiens bon. »

King James Bible . [18] Whosoever he be that doth rebel against thy commandment, and will not hearken unto thy words in all that thou commandest him, he shall be put to death: only be strong and of a good courage.
Luther-Bibel . 18 Wer deinem Mund ungehorsam ist und nicht gehorcht deinen Worten in allem, was du uns gebietest, der soll sterben. Sei nur getrost und unverzagt!

Tekstuitleg van Joz 1,18 .

3. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Dt (397) . Joz (167) . Joz 1 (12) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,3 . (3) Joz 1,6 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,11 . (7) Joz 1,13 . (8) Joz 1,14 . (9) Joz 1,15 . (10) Joz 1,16 . (11) Joz 1,17 . (12) Joz 1,18 .

16. act. qal perf. 3de pers. mann. enk. châzaq (hij bemoedigt) OF act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. chäzaq (bemoedig) OF act. piël imperat. 2de pers. mann. enk. chazzeq (bemoedig) OF bijvoegl. naamw. châzâq (vast, sterk, hevig) . châzaq (vast zijn, bemoedigen, bevestigen) . Taalgebruik in Tenach : chazaq (vast zijn, bemoedigen, bevestigen) . Getalwaarde : chet = 8 , zajin = 7 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 115 (5 X 23) . Structuur : 8 - 7 - 1 . Tenakh (44) . Pentateuch (9) . Eerdere Profeten (12) . Latere Profeten (6) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (14) . Dt (4) : (1) Dt 1,38 . (2) Dt 12,23 . (3) Dt 31,7 . (4) Dt 31,23 . Joz (6) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 1,7 . (3) Joz 1,9 . (4) Joz 1,18 . (5) Joz 14,11 . (6) Joz 17,18 .

17. wè´êmats / wè´êmâts (en handel moedig) < wë + act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. . ´âmats (sterk, machtig zijn , moedig handelen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmats (sterk, machtig zijn , moedig handelen) . Getalwaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 32 (2² X 2³) OF 131 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 9 . Tenakh (8) . Dt (2) : (1) Dt 31,7 . (2) Dt 31,23 . Joz (4) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 1,7 . (3) Joz 1,9 . (4) Joz 1,18 . Verder : (1) 1 Kr 22,13 . (2) 1 Kr 28,20 .

16. - 17. chäzaq wè´êmats / wè´êmâts (bemoedig en handel moedig) . Tenakh (7) . Dt (2) : (1) Dt 31,7 . (2) Dt 31,23 . Joz (4) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 1,7 . (3) Joz 1,9 . (4) Joz 1,18 . Verder : (1) 1 Kr 22,13 .


SEPTUAGINTA

1kai egeneto meta tèn teleutèn môusè eipen kurios tô ièsoi uiô nauè tô upourgô môusè legôn2môusès o therapôn mou teteleutèken nun oun anastas diabèthi ton iordanèn su kai pas o laos outos eis tèn gèn èn egô didômi autois3pas o topos ef¢ on an epibète tô ichnei tôn podôn umôn umin dôsô auton on tropon eirèka tô môusè4tèn erèmon kai ton antilibanon eôs tou potamou tou megalou potamou eufratou kai eôs tès thalassès tès eschatès af¢ èliou dusmôn estai ta oria umôn5ouk antistèsetai anthrôpos katenôpion umôn pasas tas èmeras tès zôès sou kai ôsper èmèn meta môusè outôs esomai kai meta sou kai ouk egkataleipsô se oude uperopsomai se6ischue kai andrizou su gar apodiasteleis tô laô toutô tèn gèn èn ômosa tois patrasin umôn dounai autois7ischue oun kai andrizou fulassesthai kai poiein kathoti eneteilato soi môusès o pais mou kai ouk ekklineis ap¢ autôn eis dexia oude eis aristera ina sunès en pasin ois ean prassès8kai ouk apostèsetai è biblos tou nomou toutou ek tou stomatos sou kai meletèseis en autô èmeras kai nuktos ina sunès poiein panta ta gegrammena tote euodôthèsè kai euodôseis tas odous sou kai tote sunèseis9idou entetalmai soi ischue kai andrizou mè deiliasès mède fobèthès oti meta sou kurios o theos sou eis panta ou ean poreuè10kai eneteilato ièsous tois grammateusin tou laou legôn11eiselthate kata meson tès parembolès tou laou kai enteilasthe tô laô legontes etoimazesthe episitismon oti eti treis èmerai kai umeis diabainete ton iordanèn touton eiselthontes kataschein tèn gèn èn kurios o theos tôn paterôn umôn didôsin umin12kai tô roubèn kai tô gad kai tô èmisei fulès manassè eipen ièsous13mnèsthète to rèma kuriou o eneteilato umin môusès o pais kuriou legôn kurios o theos umôn katepausen umas kai edôken umin tèn gèn tautèn14ai gunaikes umôn kai ta paidia umôn kai ta ktènè umôn katoikeitôsan en tè gè è edôken umin umeis de diabèsesthe euzônoi proteroi tôn adelfôn umôn pas o ischuôn kai summachèsete autois15eôs an katapausè kurios o theos umôn tous adelfous umôn ôsper kai umas kai klèronomèsôsin kai outoi tèn gèn èn kurios o theos èmôn didôsin autois kai apeleusesthe ekastos eis tèn klèronomian autou èn dedôken umin môusès eis to peran tou iordanou ap¢ anatolôn èliou16kai apokrithentes tô ièsoi eipan panta osa an enteilè èmin poièsomen kai eis panta topon ou ean aposteilès èmas poreusometha17kata panta osa èkousamen môusè akousometha sou plèn estô kurios o theos èmôn meta sou on tropon èn meta môusè18o de anthrôpos os ean apeithèsè soi kai ostis mè akousè tôn rèmatôn sou kathoti an autô enteilè apothanetô alla ischue kai andrizou


VULGAAT

1 et factum est ut post mortem Mosi servi Domini loqueretur Dominus ad Iosue filium Nun ministrum Mosi et diceret ei 2 Moses servus meus mortuus est surge et transi Iordanem istum tu et omnis populus tecum in terram quam ego dabo filiis Israhel 3 omnem locum quem calcaverit vestigium pedis vestri vobis tradam sicut locutus sum Mosi 4 a deserto et Libano usque ad fluvium magnum Eufraten omnis terra Hettheorum usque ad mare Magnum contra solis occasum erit terminus vester 5 nullus vobis poterit resistere cunctis diebus vitae tuae sicut fui cum Mose ero et tecum non dimittam nec derelinquam te 6 confortare et esto robustus tu enim sorte divides populo huic terram pro qua iuravi patribus suis ut traderem eam illis 7 confortare igitur et esto robustus valde ut custodias et facias omnem legem quam praecepit tibi Moses servus meus ne declines ab ea ad dextram vel ad sinistram ut intellegas cuncta quae agis 8 non recedat volumen legis huius de ore tuo sed meditaberis in eo diebus ac noctibus ut custodias et facias omnia quae scripta sunt in eo tunc diriges viam tuam et intelleges eam 9 ecce praecipio tibi confortare et esto robustus noli metuere et noli timere quoniam tecum est Dominus Deus tuus in omnibus ad quaecumque perrexeris 10 praecepitque Iosue principibus populi dicens transite per medium castrorum et imperate populo ac dicite 11 praeparate vobis cibaria quoniam post diem tertium transibitis Iordanem et intrabitis ad possidendam terram quam Dominus Deus vester daturus est vobis 12 Rubenitis quoque et Gadditis et dimidiae tribui Manasse ait 13 mementote sermonis quem praecepit vobis Moses famulus Domini dicens Dominus Deus vester dedit vobis requiem et omnem terram 14 uxores vestrae et filii ac iumenta manebunt in terra quam tradidit vobis Moses trans Iordanem vos autem transite armati ante fratres vestros omnes fortes manu et pugnate pro eis 15 donec det requiem Dominus fratribus vestris sicut et vobis dedit et possideant ipsi quoque terram quam Dominus Deus vester daturus est eis et sic revertemini in terram possessionis vestrae et habitabitis in ea quam vobis dedit Moses famulus Domini trans Iordanem contra solis ortum 16 responderuntque ad Iosue atque dixerunt omnia quae praecepisti nobis faciemus et quocumque miseris ibimus 17 sicut oboedivimus in cunctis Mosi ita oboediemus et tibi tantum sit Dominus Deus tecum sicut fuit cum Mose 18 qui contradixerit ori tuo et non oboedierit cunctis sermonibus quos praeceperis ei moriatur tu tantum confortare et viriliter age


- A

- ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Dt (397) . Joz (167) . Joz 1 (12) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,3 . (3) Joz 1,6 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,11 . (7) Joz 1,13 . (8) Joz 1,14 . (9) Joz 1,15 . (10) Joz 1,16 . (11) Joz 1,17 . (12) Joz 1,18 .

- B - C - D - E

- `èbhèd (dienaar, knecht) . Taalgebruik in Tenakh : `èbhèd (dienaar) . Getalwaarde : ayin = 16 of 70 , beth = 2 , daleth = 4 . Totaal : 16 + 2 + 4 of 70 + 2 + 4 = 22 (2 X 11) of 76 (4 X 19) . Structuur : 7 - 2 - 4 . `-b-d in Tenakh (115) . Gr. pais (kind) . Taalgebruik in het NT : pais (kind) . Taalgebruik in de Septuaginta : pais (kind) . OF : Taalgebruik in het NT : doulos (dienaar) . doulos (dienaar) . Taalgebruik in de Septuaginta : doulos (dienaar) . Een vorm van doulos (dienaar) in de Septuaginta (383) , in het NT (124) . Een vorm van pais (kind) in de Septuaginta (470) , in het NT (24) . `bd in Tenakh (115) . Pentateuch (28) . Eerdere Profeten (42) . Latere Profeten (12) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (30) . Joz (16) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,13 . (3) Joz 1,15 . (4) Joz 8,31 . (5) Joz 8,33 . (6) Joz 9,23 . (7) Joz 11,12 . (8) Joz 12,6 . (9) Joz 13,8 . (10) Joz 14,7 . (11) Joz 16,10 . (12) Joz 18,7 . (13) Joz 22,2 . (14) Joz 22,4 . (15) Joz 22,5 . (16) Joz 24,29 .

- `èbhèd JHWH (dienaar van JHWH, knecht van JHWH) . Tenakh (19) . Dt (1) : Dt 34,5 . Joz (14) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,13 . (3) Joz 1,15 . (4) Joz 8,31 . (5) Joz 8,33 . (6) Joz 11,12 . (7) Joz 12,6 . (8) Joz 13,8 . (9) Joz 14,7 . (10) Joz 18,7 . (11) Joz 22,2 . (12) Joz 22,4 . (13) Joz 22,5 . (14) Joz 24,29 . Re (1) Re 2,8 . 2 K (1) : 2 K 18,12 . 2 Kr (2) : (1) 2 Kr 1,3 . (2) 2 Kr 24,6 .

- ´l : voorzetsel ´èl (naar, tot) OF godsnaam El . De verkorte vorm van de godsnaam ´èlohîm is ´èl OF ontkenning ´al (niet) . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . Taalgebruik in Tenakh : ´èl . Tenakh (3626) . Pentateuch (1096) . Eerdere Profeten (1070) . Latere Profeten (655) . 12 Kleine Profeten (142) . Geschriften (662) . Joz (144) . Joz 1 (6) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,2 . (3) Joz 1,3 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,17 .

- hâ´ârèts (het land) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 300 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 3 - 9 . Gr. gè (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het NT : gè (aarde) . Lat. terra . Fr. terre . Ned. aarde . E. earth . D. Welt . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het NT (248) . Tenakh (851) . Pentateuch (316) . Eerdere Profeten (132) . Latere Profeten (215) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (135) . Joz (45) . Joz 1 (5) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,6 . (3) Joz 1,11 . (4) Joz 1,13 . (5) Joz 1,15 .

- ´èth hâ´ârèts ´äsjèr (het land dat) . Tenakh (25) . Pentateuch (18) . Eerdere Profeten (6) . Geschriften (1) . Nu (5) : (1) Nu 14,23 . (2) Nu 14,31 . (3) Nu 27,12 . (4) Nu 35,33 . (5) Nu 35,34 . Dt () : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 1,36 . (3) Dt 3,20 . (4) Dt 3,28 . (5) Dt 4,1 . (6) Dt 6,23 . (7) Dt 8,1 . (8) Dt 9,23 . (9) Dt 10,11 . (10) Dt 11,8 . (11) Dt 11,31 . (12) Dt 16,20 . (13) Dt 24,4 . Joz (6) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 1,11 . (3) Joz 1,15 . (4) Joz 5,6 . (5) Joz 18,3 . (6) Joz 22,33 . Neh (1) : Neh 9,15 .

- F - G - H - I - J

- JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Joz (160) . Joz 1 (6) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,9 . (3) Joz 1,11 . (4) Joz 1,13 . (5) Joz 1,15 . (6) Joz 1,17 .

- K

- këkol < kë + kl (al) . Taalgebruik in Tenakh : kl (al) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 23 OF 50 (2 X 5²) . Structuur : 2 - 3 . Tenakh (122) . Pentateuch (35) . Eerdere Profeten (52) . Latere Profeten (15) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (20) . Joz (10) : (1) Joz 1,7 . (2) Joz 1,8 . (3) Joz 1,17 . (4) Joz 4,10 . (5) Joz 8,34 . (6) Joz 10,32 . (7) Joz 10,35 . (8) Joz 10,37 . (9) Joz 11,23 . (10) Joz 21,44 .

- L - M

- mosjèh (Mozes) . Taalgebruik in Tenakh : Mosjèh (Mozes) . De getalwaarde van Mosjèh (Mozes) is : mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , he = 5 . Totaal : 39 (3 X 13) of 345 ( 3 X 5 X 23) ; het omgekeerde 543 (3 X 181 : het zesde zeszijdige stergetal) . Structuur : 4 - 3 - 5 . Tenakh (675) . Pentateuch (569) . Eerdere Profeten (67) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (34) . Gr. môusès (Mozes) . Taalgebruik in de LXX : môusès (Mozes) . Taalgebruik in het NT : môusès (Mozes) . Een vorm van môusès (Mozes) in het NT (79) . Joz (51 = 3 X 17)) . Joz 1 (9) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,2 . (3) Joz 1,3 . (4) Joz 1,5 . (5) Joz 1,7 . (6) Joz 1,13 . (7) Joz 1,14 . (8) Joz 1,15 . (9) Joz 1,17 .

- N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -