JOZUA 3 - Joz 3 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -
- Joz 3,1-17 -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht -- Joz 1 - Joz 2 - Joz 3 - Joz 4 - Joz 5 - Joz 6 - Joz 7 - Joz 8 - Joz 9 - Joz 10 - Joz 11 - Joz 12 - Joz 13 - Joz 14 - Joz 15 - Joz 16 - Joz 17 - Joz 18 - Joz 19 - Joz 20 - Joz 21 - Joz 22 - Joz 23 - Joz 24 -
Uitleg vers per vers : - Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17 -
() Joz 3,1 . () Joz 3,2 . () Joz 3,3 . () Joz 3,4 . () Joz 3,5 . () Joz 3,6 . () Joz 3,7 . () Joz 3,8 . () Joz 3,9 . () Joz 3,10 . () Joz 3,11 . () Joz 3,12 . () Joz 3,13 . () Joz 3,14 . () Joz 3,15 . () Joz 3,16 . () Joz 3,17 .
- Joz 3,1 . Joz 3,2 . Joz 3,3 . Joz 3,4 . Joz 3,5 . Joz 3,6 . Joz 3,7 . Joz 3,8 . Joz 3,9 . Joz 3,10 . Joz 3,11 . Joz 3,12 . Joz 3,13 . Joz 3,14 . Joz 3,15 . Joz 3,16 . Joz 3,17 .


ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984      
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken -- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven . bijbeloverzicht -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

De doortocht door de Jordaan . Joz 3,1-17 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17

Joz 3,1 - Joz 3,1 : De doortocht door de Jordaan - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] De* volgende ochtend vertrokken Jozua en de Israëlieten uit Sittim. Zij bereikten de Jordaan en overnachtten daar voordat zij de rivier overstaken.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 3,1 .

12. wajjillînû (en zij morden) . Verwijzing : gogguzô (brommen, morren), zie Mc 2,15-17 . Hifil imperfectum derde persoon mannelijk meervoud . Slechts in Ex 16,2 in de bijbel . Zie verder : wajjillonû (zij morden tegen) . Nifal imperfectum derde persoon meervoud . In vijf verzen in de bijbel :
(1) Ex 15,24 (wajjillonû hâ`âm `al ; LXX : kai diegogguzen ho laos epi - en het volk morde tegen) .
(2) Nu 14,2 (wajjillonû `al ; LXX : kai diegogguzon epi : en zij morden tegen) .
(3) Nu 17,6 (wajjillonû kâl `ädath bënê jishërâ´el... `al (en de hele bijeenkomst van de zonen van Israël morde tegen ; LXX : kai egoggusan hoi huoi Israèl ... epi : en de zonen van Israël morden ... tegen) .
(4) Joz 3,1 (wajjâlinû : en zij kampeerden ; qal imperfectum derde persoon mannelijk meervoud) .
(5) Joz 9,18 (wajjillonû kâl `ädâh `al (en de hele bijeenkomst morde tegen ; LXX : kai egoggusan pasa hè sunagôgè epi : en de hele samenkomst morde tegen) .

Joz 3,2 - Joz 3,2 : De doortocht door de Jordaan - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] De derde dag gingen de schrijvers het kamp door        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 3,2 .

1. wajëhî (en hij was / en het was) < wë + qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. hâjâh (zijn) . De getalwaarde van wajëhî (en hij was) is 31 . 31 is de getalwaarde van ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) . Taalgebruik in Tenach : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het N.T. : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Tenach (784) . Pentateuch (181) . Vroege Profeten (339) . Joz (59) . Joz 3 : (1) Joz 3,2 . (2) Joz 3,14 . Bij het begin van een hoofdstuk in Joz : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 4,1 . (3) Joz 5,1 . (4) Joz 9,1 . (5) Joz 10,1 . (6) Joz 11,1 . (7) Joz 15,1 .(8) Joz 17,1 . (9) Joz 23,1 .
Door wajëhî (en hij was / en het was) wordt het verhaal vervolgd . We zouden kunnen vertalen : vervolgens .
Elk boek van de Eerdere Profeten begint met wajëhî (en hij was / en het was) : (1) Joz 1,1 . (2) Re 1,1 . (3) 1 S 1,1 . (4) 2 S 1,1 . (5) 1 K 1,1 . (6) 2 K 1,1 .

1. - 2. wajëhî miqëtseh (en het was vanaf het einde van, na) . Tenakh (5) : (1) Joz 3,2 . (2) Joz 9,16 . (3) 1 K 9,10 . (4) 2 K 8,3 . (5) Ez 3,16 .

1. - 4. wajëhî miqëtseh sjëlosjèth jâmîm (en het was vanaf het einde van, na drie dagen) . Tenakh (5) : (1) Joz 3,2 . (2) Joz 9,16 .

Joz 3,3 - Joz 3,3 : De doortocht door de Jordaan - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] en gaven het volk het bevel: ‘Als u ziet dat de Levitische priesters de ark van het verbond van de heer uw God optillen, ga er dan achteraan,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 3,3 .

9. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Joz (160) . Joz 3 (6) : (1) Joz 3,3 . (2) Joz 3,5 . (3) Joz 3,7 . (4) Joz 3,9 . (5) Joz 3,13 . (6) Joz 3,17 .

Joz 3,4 - Joz 3,4 : De doortocht door de Jordaan - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] maar bewaar een afstand van tweeduizend el en kom niet dichterbij. U zult dan zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nog nooit geweest.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 3,4 .

Joz 3,5 - Joz 3,5 : De doortocht door de Jordaan - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Jozua zei tegen het volk: ‘Heilig u, want morgen zal de heer wonderbare dingen bij u doen.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 3,5 . Het vers Joz 3,5 telt 11 woorden en 46 (2 X 23) letters . De getalwaarde van Joz 3,5 is 3229 (priemgetal) . In Joz 3,5 geeft Jozua aan het volk zich te heiligen . De inleiding bestaat uit 4 woorden , de opdracht zelf uit 7 woorden .

Joz 3,5.1. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . Een vorm van legô (zeggen) in de LXX (4610) , in het N.T. (1318) ; van eipon (ik zei) in de LXX (4608) , in het N.T. (925) .
- wajj´omèr (en hij zei) < prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. . Tenakh (1879) . Pentateuch (594) . Eerdere Profeten (868) . Latere Profeten (120) . 12 Kleine Profeten (56) . Geschriften (241) . Gn (315) . Joz (50) . Joz 3 (5) : (1) Joz 3,5 . (2) Joz 3,6 . (3) Joz 3,7 . (4) Joz 3,9 . (5) Joz 3,10 .

Joz 3,5.2. jëhôsju`a (Jozua) . Taalgebruik in Tenakh : jëhôsju`a (Jozua) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 58 (2 X 29) OF 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 5 - 6 - 3 - 7 . Tenakh (177) . Pentateuch (16) . Eerdere Profeten (152) . Joz (142) . Re (6) . 1 S (2) . 1 K (1) . 2 K (1) . Grieks Ièsous (Jozua) . Vulgaat Josue (Jozua) . hôsjî`a (hij redt) . jësjû`a (redding , heil) , zie Jezus . Joz 3 (6) : (1) Joz 3,1 . (2) Joz 3,5 . (3) Joz 3,6 . (4) Joz 3,7 . (5) Joz 3,9 . (6) Joz 3,10 .

Joz 3,5.1. - 2 . wajjo´mèr jëhôsju`a (Jozua zei) . Tenakh (16) : (1) Joz 3,5 . (2) Joz 3,6 . (3) Joz 3,9 . (4) Joz 3,10 . (5) Joz 6,16 . (6) Joz 7,7 . (7) Joz 7,19 . (8) Joz 7,25 . (9) Joz 10,18 . (10) Joz 10,22 . (11) Joz 17,17 . (12) Joz 18,3 . (13) Joz 24,2 . (14) Joz 24,19 . (15) Joz 24,22 . (16) Joz 24,27 .

Joz 3,5.1. - 4. wajjo´mèr jëhôsju`a ´èl hâ`âm (Jozua zei tot het volk) . Tenakh (4) : (1) Joz 3,5 . (2) Joz 6,16 . (3) Joz 24,19 . (4) Joz 24,22 . In Joz 6,8 lezen we : wajëhî kè´èmor jëhôsju`a ´èl hâ`âm (en het was terwijl Jozua zei tot het volk) . wajjo´mèr jëhôsju`a ´èl kâl hâ`âm (Jozua zei tot heel het volk) . Tenakh (2) : (1) Joz 24,2 . (2) Joz 24,27 .

Joz 3,5.9. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Joz (160) . Joz 3 (6) : (1) Joz 3,3 . (2) Joz 3,5 . (3) Joz 3,7 . (4) Joz 3,9 . (5) Joz 3,13 . (6) Joz 3,17 .

Joz 3,6 - Joz 3,6 : De doortocht door de Jordaan - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Tegen de priesters zei Jozua: ‘Draag de ark van het verbond voor het volk uit.’ Daarop droegen zij de ark van het verbond voor het volk uit.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 3,6 . Het vers Joz 3,6 telt 19 woorden en 76 (2² X 19) letters . De getalwaarde van Joz 3,6 is 5186 (2 X 2593) . Na de opdracht aan het volk om zich te heiligen (Joz 3,5) geeft Jozua aan de priesters de opdracht om de ark voor het volk uit te dragen . Dat gebeurt ook . De inleiding telt 5 woorden , de opdracht zelf 7 woorden en de uitvoering ervan eveneens 7 woorden . Na de opdracht van Jozua aan het volk en aan de priesters volgt de belofte en de opdracht van JHWH aan Jozua .

Joz 3,6.1. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . Een vorm van legô (zeggen) in de LXX (4610) , in het N.T. (1318) ; van eipon (ik zei) in de LXX (4608) , in het N.T. (925) .
- wajj´omèr (en hij zei) < prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. . Tenakh (1879) . Pentateuch (594) . Eerdere Profeten (868) . Latere Profeten (120) . 12 Kleine Profeten (56) . Geschriften (241) . Gn (315) . Joz (50) . Joz 3 (5) : (1) Joz 3,5 . (2) Joz 3,6 . (3) Joz 3,7 . (4) Joz 3,9 . (5) Joz 3,10 .

Joz 3,6.2. jëhôsju`a (Jozua) . Taalgebruik in Tenakh : jëhôsju`a (Jozua) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 58 (2 X 29) OF 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 5 - 6 - 3 - 7 . Tenakh (177) . Pentateuch (16) . Eerdere Profeten (152) . Joz (142) . Re (6) . 1 S (2) . 1 K (1) . 2 K (1) . Grieks Ièsous (Jozua) . Vulgaat Josue (Jozua) . hôsjî`a (hij redt) . jësjû`a (redding , heil) , zie Jezus . Joz 3 (6) : (1) Joz 3,1 . (2) Joz 3,5 . (3) Joz 3,6 . (4) Joz 3,7 . (5) Joz 3,9 . (6) Joz 3,10 .

Joz 3,6.1. - 2 . wajjo´mèr jëhôsju`a (Jozua zei) . Tenakh (16) : (1) Joz 3,5 . (2) Joz 3,6 . (3) Joz 3,9 . (4) Joz 3,10 . (5) Joz 6,16 . (6) Joz 7,7 . (7) Joz 7,19 . (8) Joz 7,25 . (9) Joz 10,18 . (10) Joz 10,22 . (11) Joz 17,17 . (12) Joz 18,3 . (13) Joz 24,2 . (14) Joz 24,19 . (15) Joz 24,22 . (16) Joz 24,27 .

Joz 3,6.3. - 4. ´èl hakkohänîm (tot de priesters) . Tenakh (10) . (1) Lv 21,1 . (2) Dt 17,9 . (3) Dt 31,9 . (4) Joz 3,6 . (5) Joz 6,6 . (6) 2 K 12,5 . (7) Jr 26,16 . (8) Ez 43,19 . (9) Ez 46,19 . (10) Zach 7,3 .

Joz 3,7 - Joz 3,7 : De doortocht door de Jordaan - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
       
[7] En de heer sprak tot Jozua: ‘Vanaf nu zal Ik zorgen dat u hoog in aanzien komt bij de Israëlieten. Zij moeten weten dat Ik met u ben zoals Ik met Mozes ben geweest.  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 3,7 . Het vers Joz 3,7 telt 20 (2² X 5) woorden en 73 (priemgetal) letters . De getalwaarde van Joz 3,7 is 3845 (5 X 769) . Jahweh belooft Jozua hem in zijn taak te bevestigen . De inleiding bestaat uit 4 woorden , de bevestiging uit 16 woorden . In Joz 3,8 geeft JHWH aan welke opdracht Jozua aan de priesters moet geven (Joz 3,8) . Het aantal woorden van JHWH is 16 + 15 = 31 .

Joz 3,7.1. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . Een vorm van legô (zeggen) in de LXX (4610) , in het N.T. (1318) ; van eipon (ik zei) in de LXX (4608) , in het N.T. (925) .
- wajj´omèr (en hij zei) < prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. . Tenakh (1879) . Pentateuch (594) . Eerdere Profeten (868) . Latere Profeten (120) . 12 Kleine Profeten (56) . Geschriften (241) . Gn (315) . Joz (50) . Joz 3 (5) : (1) Joz 3,5 . (2) Joz 3,6 . (3) Joz 3,7 . (4) Joz 3,9 . (5) Joz 3,10 .

Joz 3,7.2. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Joz (160) . Joz 3 (6) : (1) Joz 3,3 . (2) Joz 3,5 . (3) Joz 3,7 . (4) Joz 3,9 . (5) Joz 3,13 . (6) Joz 3,17 .

Joz 3,7.1. - 2. wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) . Tenakh (204) . Joz (12) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 3,7 . (3) Joz 4,1 . (4) Joz 4,15 . (5) Joz 5,9 . (6) Joz 6,2 . (7) Joz 7,10 . (8) Joz 8,1 . (9) Joz 8,18 . (10) Joz 10,8 . (11) Joz 11,6 . (12) Joz 13,1 .

Joz 3,7.4. jëhôsju`a (Jozua) . Taalgebruik in Tenakh : jëhôsju`a (Jozua) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 58 (2 X 29) OF 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 5 - 6 - 3 - 7 . Tenakh (177) . Pentateuch (16) . Eerdere Profeten (152) . Joz (142) . Re (6) . 1 S (2) . 1 K (1) . 2 K (1) . Grieks Ièsous (Jozua) . Vulgaat Josue (Jozua) . hôsjî`a (hij redt) . jësjû`a (redding , heil) , zie Jezus . Joz 3 (6) : (1) Joz 3,1 . (2) Joz 3,5 . (3) Joz 3,6 . (4) Joz 3,7 . (5) Joz 3,9 . (6) Joz 3,10 .

Joz 3,7.3. - 4. ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) . Tenakh (30) . Ex (1) Ex 17,9 . Joz (29) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,23 . (3) Joz 2,24 . (4) Joz 3,7 . (5) Joz 4,1 . (6) Joz 4,8 . (7) Joz 4,15 . (8) Joz 5,2 . (9) Joz 5,9 . (10) Joz 5,15 . (11) Joz 6,2 . (12) Joz 7,3 . (13) Joz 7,10 . (14) Joz 7,23 . (15) Joz 8,1 . (16) Joz 8,18 . (17) Joz 8,23 . (18) Joz 9,6 . (19) Joz 9,8 . (20) Joz 10,6 . (21) Joz 10,8 . (22) Joz 10,21 . (23) Joz 10,24 . (24) Joz 11,6 . (25) Joz 14,6 . (26) Joz 18,9 . (27) Joz 20,1 . (28) Joz 24,21 . (29) Joz 24,24 .

Joz 3,7.1. - 4. wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) . Tenakh (11) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 3,7 . (3) Joz 4,1 . (4) Joz 4,15 . (5) Joz 5,9 . (6) Joz 6,2 . (7) Joz 7,10 . (8) Joz 8,1 . (9) Joz 8,18 . (10) Joz 10,8 . (11) Joz 11,6 .

Joz 3,7.5. - 7. hajjôm hazzeh ´âchel (deze dag begin ik) . Tenakh (2) : (1) Dt 2,25 . (2) Joz 3,7 .

Joz 3,7.9. bë`e(j)ne(j) (in de ogen van) < prefix voorzetsel bë + stat. constr. mann. mv. van het zelfst. naamw. `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Tenach : `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Jesaja : `ajin (oog, bron) . De getalwaarde van ajin is : ajin = 16 of 70 , jod = 10 , nun = 14 of 50 . Totaal : 40 (2 X 2 X 2 X 5) of 130 (2 X 5 X 13) . Structuur : 7 - 1 - 5 . Gr. ofthalmos (oog) . Taalgebruik in het N.T. : ofthalmos (oog) . Taalgebruik in de LXX : ofthalmos (oog) . Lat. oculus . Fr. oeil (yeux) . E. eye . Ned. oog . D. Aug . Een vorm van ofthalmos (oog) in de LXX (678) , in het N.T. (100) . Tenakh (158) . Pentateuch (35) . Eerdere Profeten (78) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (31) . Joz (3) . Re (9) . 1 S (10) . 2 S (7) . 1 K (19) . 2 K (30) . Joz (3) : (1) Joz 3,7 . (2) Joz 4,14 . (3) Joz 22,33 .

Joz 3,7.9. - 11. bë`e(j)ne(j) kâl jishërâ´el (in de ogen van heel Israël) . Tenakh (2) : (1) Joz 3,7 . (2) Joz 4,14 .

Joz 3,8 - Joz 3,8 : De doortocht door de Jordaan - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Daarom moet u de priesters die de ark van het verbond dragen het bevel geven: Als u aan de oever van de Jordaan komt, ga dan in de rivier staan.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 3,8 . Het vers Joz 3,8 telt 15 (3 X 5) woorden en 60 (2² X 3 X 5) letters ; verhouding : 1 op 4 . De getalwaarde van Joz 3,8 is 4407 (3 X 13 X 113) . In Joz 3,8 geeft JHWH aan welke opdracht Jozua aan de priesters moet geven (Joz 3,8) . De priesters die de ark dragen moeten midden in de rivier gaan staan .

Joz 3,9 - Joz 3,9 : De doortocht door de Jordaan - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Toen zei Jozua tegen de Israëlieten: ‘Kom luisteren naar wat de heer uw God u te zeggen heeft.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 3,9 . Jozua roept de Israëlieten op om naar JHWH te luisteren . Daarna volgt een uitgebreide toespraak (

1. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . Een vorm van legô (zeggen) in de LXX (4610) , in het N.T. (1318) ; van eipon (ik zei) in de LXX (4608) , in het N.T. (925) .
- wajj´omèr (en hij zei) < prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. . Tenakh (1879) . Pentateuch (594) . Eerdere Profeten (868) . Latere Profeten (120) . 12 Kleine Profeten (56) . Geschriften (241) . Gn (315) . Joz (50) . Joz 3 (5) : (1) Joz 3,5 . (2) Joz 3,6 . (3) Joz 3,7 . (4) Joz 3,9 . (5) Joz 3,10 .

2. jëhôsju`a (Jozua) . Taalgebruik in Tenakh : jëhôsju`a (Jozua) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 58 (2 X 29) OF 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 5 - 6 - 3 - 7 . Tenakh (177) . Pentateuch (16) . Eerdere Profeten (152) . Joz (142) . Re (6) . 1 S (2) . 1 K (1) . 2 K (1) . Grieks Ièsous (Jozua) . Vulgaat Josue (Jozua) . hôsjî`a (hij redt) . jësjû`a (redding , heil) , zie Jezus . Joz 3 (6) : (1) Joz 3,1 . (2) Joz 3,5 . (3) Joz 3,6 . (4) Joz 3,7 . (5) Joz 3,9 . (6) Joz 3,10 .

1. - 2 . wajjo´mèr jëhôsju`a (Jozua zei) . Tenakh (16) : (1) Joz 3,5 . (2) Joz 3,6 . (3) Joz 3,9 . (4) Joz 3,10 . (5) Joz 6,16 . (6) Joz 7,7 . (7) Joz 7,19 . (8) Joz 7,25 . (9) Joz 10,18 . (10) Joz 10,22 . (11) Joz 17,17 . (12) Joz 18,3 . (13) Joz 24,2 . (14) Joz 24,19 . (15) Joz 24,22 . (16) Joz 24,27 .

11. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Joz (160) . Joz 3 (6) : (1) Joz 3,3 . (2) Joz 3,5 . (3) Joz 3,7 . (4) Joz 3,9 . (5) Joz 3,13 . (6) Joz 3,17 .

10. - 11. dibhëre(j) JHWH (woorden van JHWH) . Tenach (16) : (1) Ex 4,28 . (2) Ex 24,3 . (3) Ex 24,4 . (4) Nu 11,24 . (5) Joz 3,9 . (6) 1 S 8,10 . (7) 1 S 15,1 . (8) 2 Kr 11,4. (9) Jr 36,4 . (10) Jr 36,6 . (11) Jr 36,8 . (12) Jr 36,11 . (13) Jr 37,2 . (14) Jr 43,1 . (15) Ez 11,25 . (16) Am 8,11 .

9. - 11. ´eth dibhër(j)e JHWH (de woorden van JHWH) . Tenach (2) : (1) Am 8,11 . (2) Nu 11,24 . ´èth dibhër(j)e JHWH (de woorden van JHWH) . Tenach (3) : (1) Joz 3,9 . (2) 2 Kr 11,4. (3) Jr 36,6 . ´eth kâl dibhër(j)e JHWH (al de woorden van JHWH) . Tenach (6) : (1) Ex 4,28 . (2) Ex 24,3 . (3) Ex 24,4 . (4) 1 S 8,10 . (5) Jr 36,4 . (6) Ez 11,25 . ´èth kâl dibhër(j)e JHWH (al de woorden van JHWH) . Tenach (2) : (1) Jr 36,11 . (2) Jr 43,1 .

Joz 3,10 - Joz 3,10 : De doortocht door de Jordaan - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] En Jozua zei: ‘Nu zult u ondervinden dat de levende God bij u is en dat Hij de Kanaänieten, Hethieten, Chiwwieten, Perizzieten, Girgasieten, Amorieten en Jebusieten voor u zal verdrijven.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 3,10 .

Joz 3,10.1. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . Een vorm van legô (zeggen) in de LXX (4610) , in het N.T. (1318) ; van eipon (ik zei) in de LXX (4608) , in het N.T. (925) .
- wajj´omèr (en hij zei) < prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. . Tenakh (1879) . Pentateuch (594) . Eerdere Profeten (868) . Latere Profeten (120) . 12 Kleine Profeten (56) . Geschriften (241) . Gn (315) . Joz (50) . Joz 3 (5) : (1) Joz 3,5 . (2) Joz 3,6 . (3) Joz 3,7 . (4) Joz 3,9 . (5) Joz 3,10 .

Joz 3,10.2. jëhôsju`a (Jozua) . Taalgebruik in Tenakh : jëhôsju`a (Jozua) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 58 (2 X 29) OF 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 5 - 6 - 3 - 7 . Tenakh (177) . Pentateuch (16) . Eerdere Profeten (152) . Joz (142) . Re (6) . 1 S (2) . 1 K (1) . 2 K (1) . Grieks Ièsous (Jozua) . Vulgaat Josue (Jozua) . hôsjî`a (hij redt) . jësjû`a (redding , heil) , zie Jezus . Joz 3 (6) : (1) Joz 3,1 . (2) Joz 3,5 . (3) Joz 3,6 . (4) Joz 3,7 . (5) Joz 3,9 . (6) Joz 3,10 .

Joz 3,10.1. - 2 . wajjo´mèr jëhôsju`a (Jozua zei) . Tenakh (16) : (1) Joz 3,5 . (2) Joz 3,6 . (3) Joz 3,9 . (4) Joz 3,10 . (5) Joz 6,16 . (6) Joz 7,7 . (7) Joz 7,19 . (8) Joz 7,25 . (9) Joz 10,18 . (10) Joz 10,22 . (11) Joz 17,17 . (12) Joz 18,3 . (13) Joz 24,2 . (14) Joz 24,19 . (15) Joz 24,22 . (16) Joz 24,27 .

Joz 3,11 - Joz 3,11 : De doortocht door de Jordaan - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] De ark van het verbond van de Heer van heel de aarde zal u voorgaan, de Jordaan in.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 3,11 .

Joz 3,12 - Joz 3,12 : De doortocht door de Jordaan - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Zoek twaalf mannen uit, één uit elke stam van Israël.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 3,12 .

9. - 10. ´îsj ´èchâd (een bepaalde man) . Tenach (23) : (1) Gn 42,11 . (2) Gn 42,13 . (3) Nu 1,44 . (4) Nu 13,2 (tweemaal) . (5) Dt 1,23 . (6) Joz 3,12 (tweemaal) . (7) Joz 4,2 (tweemaal) . (8) Joz 4,4 (tweemaal) . (9) Joz 22,20 . (10) Joz 23,10 . (11) Re 13,2 . (12) Re 18,19 .

11. - 12. ´îsj ´èchâd (een bepaalde man) . Tenach (23) : (1) Gn 42,11 . (2) Gn 42,13 . (3) Nu 1,44 . (4) Nu 13,2 (tweemaal) . (5) Dt 1,23 . (6) Joz 3,12 (tweemaal) . (7) Joz 4,2 (tweemaal) . (8) Joz 4,4 (tweemaal) . (9) Joz 22,20 . (10) Joz 23,10 . (11) Re 13,2 . (12) Re 18,19 .

Joz 3,13 - Joz 3,13 : De doortocht door de Jordaan - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] Zodra de priesters die de ark van de heer, de Heer van heel de aarde, dragen hun voetzool in het water van de Jordaan hebben gezet, zal het water hogerop in de Jordaan afgesneden worden en als een muur blijven staan.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 3,13 .

8. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Joz (160) . Joz 3 (6) : (1) Joz 3,3 . (2) Joz 3,5 . (3) Joz 3,7 . (4) Joz 3,9 . (5) Joz 3,13 . (6) Joz 3,17 .

Joz 3,14 - Joz 3,14 : De doortocht door de Jordaan - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Toen het volk op weg ging om door de Jordaan te trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen, vóór het volk uit.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 3,14 .

1. wajëhî (en hij was / en het was) < wë + qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. hâjâh (zijn) . De getalwaarde van wajëhî (en hij was) is 31 . 31 is de getalwaarde van ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) . Taalgebruik in Tenach : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het N.T. : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Tenach (784) . Pentateuch (181) . Vroege Profeten (339) . Joz (59) . Joz 3 : (1) Joz 3,2 . (2) Joz 3,14 . Bij het begin van een hoofdstuk in Joz : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 4,1 . (3) Joz 5,1 . (4) Joz 9,1 . (5) Joz 10,1 . (6) Joz 11,1 . (7) Joz 15,1 .(8) Joz 17,1 . (9) Joz 23,1 .
Door wajëhî (en hij was / en het was) wordt het verhaal vervolgd . We zouden kunnen vertalen : vervolgens .
Elk boek van de Eerdere Profeten begint met wajëhî (en hij was / en het was) : (1) Joz 1,1 . (2) Re 1,1 . (3) 1 S 1,1 . (4) 2 S 1,1 . (5) 1 K 1,1 . (6) 2 K 1,1 .

1. - 2. wajëhî binëso`a (en het was tijdens het optrekken) . Tenakh (2) : (1) Nu 10,35 . (2) Joz 3,14 .

Joz 3,15 - Joz 3,15 : De doortocht door de Jordaan - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] En zodra de priesters die de ark droegen bij de Jordaan kwamen en een voet in het water zetten – de Jordaan treedt in de oogsttijd* overal buiten zijn oevers –        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 3,15 .

Joz 3,16 - Joz 3,16 : De doortocht door de Jordaan - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] bleef stroomopwaarts het water staan; in de verte bij de stad Adam, in de omgeving van Saretan, rees* het op als een muur; en het water dat wegstroomde naar de zee van Araba, de Zoutzee, werd er volkomen van afgesneden. Zo trok het volk bij Jericho de rivier door.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 3,16 .

Joz 3,17 - Joz 3,17 : De doortocht door de Jordaan - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 3 -- Joz 3,1-17 -- Joz 3,1 - Joz 3,2 - Joz 3,3 - Joz 3,4 - Joz 3,5 - Joz 3,6 - Joz 3,7 - Joz 3,8 - Joz 3,9 - Joz 3,10 - Joz 3,11 - Joz 3,12 - Joz 3,13 - Joz 3,14 - Joz 3,15 - Joz 3,16 - Joz 3,17
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Terwijl de Israëlieten over de droge bedding trokken, stonden de priesters die de ark van het verbond van de heer droegen midden in de Jordaan, en zij bleven op de droge bedding staan tot heel het volk de Jordaan was overgetrokken       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 3,17 .

6. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Joz (160) . Joz 3 (6) : (1) Joz 3,3 . (2) Joz 3,5 . (3) Joz 3,7 . (4) Joz 3,9 . (5) Joz 3,13 . (6) Joz 3,17 .


Willibrordvertaling

De doortocht door de Jordaan
[1] De* volgende ochtend vertrokken Jozua en de Israëlieten uit Sittim. Zij bereikten de Jordaan en overnachtten daar voordat zij de rivier overstaken. [2] De derde dag gingen de schrijvers het kamp door [3] en gaven het volk het bevel: ‘Als u ziet dat de Levitische priesters de ark van het verbond van de heer uw God optillen, ga er dan achteraan, [4] maar bewaar een afstand van tweeduizend el en kom niet dichterbij. U zult dan zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nog nooit geweest.’ [5] Jozua zei tegen het volk: ‘Heilig u, want morgen zal de heer wonderbare dingen bij u doen.’ [6] Tegen de priesters zei Jozua: ‘Draag de ark van het verbond voor het volk uit.’ Daarop droegen zij de ark van het verbond voor het volk uit.
[7] En de heer sprak tot Jozua: ‘Vanaf nu zal Ik zorgen dat u hoog in aanzien komt bij de Israëlieten. Zij moeten weten dat Ik met u ben zoals Ik met Mozes ben geweest. [8] Daarom moet u de priesters die de ark van het verbond dragen het bevel geven: Als u aan de oever van de Jordaan komt, ga dan in de rivier staan.’ [9] Toen zei Jozua tegen de Israëlieten: ‘Kom luisteren naar wat de heer uw God u te zeggen heeft.’ [10] En Jozua zei: ‘Nu zult u ondervinden dat de levende God bij u is en dat Hij de Kanaänieten, Hethieten, Chiwwieten, Perizzieten, Girgasieten, Amorieten en Jebusieten voor u zal verdrijven. [11] De ark van het verbond van de Heer van heel de aarde zal u voorgaan, de Jordaan in. [12] Zoek twaalf mannen uit, één uit elke stam van Israël. [13] Zodra de priesters die de ark van de heer, de Heer van heel de aarde, dragen hun voetzool in het water van de Jordaan hebben gezet, zal het water hogerop in de Jordaan afgesneden worden en als een muur blijven staan.’ [14] Toen het volk op weg ging om door de Jordaan te trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen, vóór het volk uit. [15] En zodra de priesters die de ark droegen bij de Jordaan kwamen en een voet in het water zetten – de Jordaan treedt in de oogsttijd* overal buiten zijn oevers – [16] bleef stroomopwaarts het water staan; in de verte bij de stad Adam, in de omgeving van Saretan, rees* het op als een muur; en het water dat wegstroomde naar de zee van Araba, de Zoutzee, werd er volkomen van afgesneden. Zo trok het volk bij Jericho de rivier door. [17] Terwijl de Israëlieten over de droge bedding trokken, stonden de priesters die de ark van het verbond van de heer droegen midden in de Jordaan, en zij bleven op de droge bedding staan tot heel het volk de Jordaan was overgetrokken.


- A - B - C - D - E - F - G - H - I -

J

- JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Joz (160) . Joz 3 (6) : (1) Joz 3,3 . (2) Joz 3,5 . (3) Joz 3,7 . (4) Joz 3,9 . (5) Joz 3,13 . (6) Joz 3,17 .

- jëhôsju`a (Jozua) . Taalgebruik in Tenakh : jëhôsju`a (Jozua) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 58 (2 X 29) OF 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 5 - 6 - 3 - 7 . Tenakh (177) . Pentateuch (16) . Eerdere Profeten (152) . Joz (142) . Re (6) . 1 S (2) . 1 K (1) . 2 K (1) . Grieks Ièsous (Jozua) . Vulgaat Josue (Jozua) . hôsjî`a (hij redt) . jësjû`a (redding , heil) , zie Jezus . Joz 3 (6) : (1) Joz 3,1 . (2) Joz 3,5 . (3) Joz 3,6 . (4) Joz 3,7 . (5) Joz 3,9 . (6) Joz 3,10 .

- K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -