BIJBELBOEK JOZUA 4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht - Joz 1 - Joz 2 - Joz 3 - Joz 4 - Joz 5 - Joz 6 - Joz 7 - Joz 8 - Joz 9 - Joz 10 - Joz 11 - Joz 12 - Joz 13 - Joz 14 - Joz 15 - Joz 16 - Joz 17 - Joz 18 - Joz 19 - Joz 20 - Joz 21 - Joz 22 - Joz 23 - Joz 24 -
Uitleg vers per vers : - Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
() Joz 4,1 . () Joz 4,2 . () Joz 4,3 . () Joz 4,4 . () Joz 4,5 . () Joz 4,6 . () Joz 4,7 . () Joz 4,8 . () Joz 4,9 . () Joz 4,10 . () Joz 4,11 . () Joz 4,12 . () Joz 4,13 . () Joz 4,14 . () Joz 4,15 . () Joz 4,16 . () Joz 4,17 . () Joz 4,18 . () Joz 4,19 . () Joz 4,20 . () Joz 4,21 . () Joz 4,22 . () Joz 4,23 . () Joz 4,24 .
Joz 4,1 . Joz 4,2 . Joz 4,3 . Joz 4,4 . Joz 4,5 . Joz 4,6 . Joz 4,7 . Joz 4,8 . Joz 4,9 . Joz 4,10 . Joz 4,11 . Joz 4,12 . Joz 4,13 . Joz 4,14 . Joz 4,15 . Joz 4,16 . Joz 4,17 . Joz 4,18 . Joz 4,19 . Joz 4,20 . Joz 4,21 . Joz 4,22 . Joz 4,23 . Joz 4,24 .

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T.
: N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3        
    bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Joz 4,1-24 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -

Joz 4,1 - Joz 4,1 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai epei sunetelesen pas o laos diabainôn ton iordanèn kai eipen kurios tô ièsoi legôn        [1] Toen* het volk de Jordaan was overgestoken, sprak de heer tot Jozua:  [1] Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de HEER tegen Jozua:     1. Lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, Yahvé parla à Josué et lui dit : 

King James Bible . [1] And it came to pass, when all the people were clean passed over Jordan, that the LORD spake unto Joshua, saying,
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,1 . Het vers Joz 4,1 telt 14 (2 X 7) woorden en 50 (2² X 5²) letters . De getalwaarde van Joz 4,1 is 3106 (2 X 1553) . Het vers Joz 4,1 leidt een opdracht van JHWH aan Jozua in . De opdracht wordt gegeven in Joz 4,2 - Joz 4,3 en telt 27 woorden . In die opdracht zit nog een opdracht die Jozua aan de twaalf mannen moet opdragen . De eerste opdracht staat in Joz 4,2 en telt 12 woorden . De tweede opdracht staat in Joz 4,3 en telt 15 woorden ; de inleiding ervan telt 3 woorden ; de eigenlijke opdracht 12 woorden . De uitvoering van de eerste opdracht van Jozua (het kiezen van twaalf mannen) wordt verteld in Joz 4,4 ; het vers telt 15 woorden . De uitvoering van de tweede opdracht van Jozua lezen we in Joz 4,5 ; het vers telt 22 woorden . In totaal beslaat de uitvoering van de opdracht van Jozua 37 woorden . De uitvoering van de opdracht die Jozua de Israëlieten opdroeg in naam van JHWH , wordt verteld in Joz 4,8 . Het vers telt 28 woorden .

Joz 4,1.1. prefix verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. וַיְהִי = wajëhî (en hij/het was) van het werkw. הָיָה = hâjâh (zijn) . De getalwaarde van וַיְהי = wajëhî (en hij/het zal zijn/was) is 31 . 31 is de getalwaarde van אֵל = ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) .Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . De som van de elementen is telkens 2 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Tenakh (784) . Pentateuch (181) . Eerdere Profeten (339) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (126) . Joz (59) . Re (47) . 1 S (58) . 2 S (43) . 1 K (78) . 2 K (54) . Joz 4 (3) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 4,11 . (3) Joz 4,18 . Bij het begin van een hoofdstuk in Joz : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 4,1 . (3) Joz 5,1 . (4) Joz 9,1 . (5) Joz 10,1 . (6) Joz 11,1 . (7) Joz 15,1 .(8) Joz 17,1 . (9) Joz 23,1 .

qal imperf. 3de pers. enk. wajëhî (en hij was) van het werkw. hâjâh (zijn) . De getalwaarde van wajëhî (en hij zal zij / en hij was) is 31 . 31 is de getalwaarde van ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) .Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Tenach (784) . Pentateuch (181) . Eerdere Profeten (339) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (126) . Joz (59) . Re (47) . 1 S (58) . 2 S (43) . 1 K (78) . 2 K (54) . Joz 4 (3) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 4,11 . (3) Joz 4,18 . Bij het begin van een hoofdstuk in Joz : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 4,1 . (3) Joz 5,1 . (4) Joz 9,1 . (5) Joz 10,1 . (6) Joz 11,1 . (7) Joz 15,1 .(8) Joz 17,1 . (9) Joz 23,1 .
ind. aor. 3de pers. enk. egeneto (het gebeurde) van het werkw. ginomai (worden, gebeuren) . Taalgebruik in het N.T. : ginomai (worden) . Gr. act. ind. imperf. 3de pers. enk. èn (hij / zij was) . Bijbel (1506) . O.T. (1120) . Pentateuch (329) .
Door wajëhî (en hij was / en het was) wordt het verhaal vervolgd . We zouden kunnen vertalen : vervolgens , en dan .

Joz 4,1.2. כַּאֲשֶׁר = ka´äsjèr (zoals) < prefix kë + אֲשֶׁר = ´äsjèr (die) OF persoonsnaam אָשֶׁר = ´âsjer (Aser) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . Structuur : 1 - 3 - 2 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (488) . Pentateuch (202) . Eerdere Profeten (68) . Latere Profeten (68) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (56) . Joz 4 (6) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 4,8 . (3) Joz 4,11 . (4) Joz 4,12 . (5) Joz 4,14 . (6) Joz 4,23 .
- Gr. καθως = kathôs (zoals) . Taalgebruik in het NT : kathôs (zoals) . Taalgebruik in de LXX : kathôs (zoals) . Lat. sicut . Fr. selon . E. as . D. wie . كَما = kamâ (zoals) . Taalgebruik in de Qoran : kamâ (zoals) .

Joz 4,1.1. - 2. wajëhî ka´äsjèr (en het was zoals/zodra) . Tenakh (31) . Pentateuch (11) . Eerdere Profeten (11) . Latere Profeten (1) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (8) . Eerdere Profeten (11) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 4,11 . (3) Joz 5,8 . (4) Re 3,18 . (5) Re 6,27 . (6) Re 8,33 . (7) Re 11,5 . (8) 1 S 8,1 . (9) 1 S 24,2 . (10) 2 S 16,16 . (11) 2 K 14,5 .

Joz 4,1.1. - 3. wajëhî ka´äsjèr thammû (en het was zoals zij eindigden) . Tenakh (2) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 5,8 . wajëhî ka´äsjèr thâm (en het was zoals hij eindigde) . Tenakh (1) : Joz 4,11 .

Joz 4,1.9. - 10. wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) . Tenakh (204) . Joz (12) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 3,7 . (3) Joz 4,1 . (4) Joz 4,15 . (5) Joz 5,9 . (6) Joz 6,2 . (7) Joz 7,10 . (8) Joz 8,1 . (9) Joz 8,18 . (10) Joz 10,8 . (11) Joz 11,6 . (12) Joz 13,1 .

Joz 4,1.11. - 12. ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) . Tenakh (30) . Ex (1) Ex 17,9 . Joz (29) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,23 . (3) Joz 2,24 . (4) Joz 3,7 . (5) Joz 4,1 . (6) Joz 4,8 . (7) Joz 4,15 . (8) Joz 5,2 . (9) Joz 5,9 . (10) Joz 5,15 . (11) Joz 6,2 . (12) Joz 7,3 . (13) Joz 7,10 . (14) Joz 7,23 . (15) Joz 8,1 . (16) Joz 8,18 . (17) Joz 8,23 . (18) Joz 9,6 . (19) Joz 9,8 . (20) Joz 10,6 . (21) Joz 10,8 . (22) Joz 10,21 . (23) Joz 10,24 . (24) Joz 11,6 . (25) Joz 14,6 . (26) Joz 18,9 . (27) Joz 20,1 . (28) Joz 24,21 . (29) Joz 24,24 .

Joz 4,1.9. - 12. wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) . Tenakh (11) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 3,7 . (3) Joz 4,1 . (4) Joz 4,15 . (5) Joz 5,9 . (6) Joz 6,2 . (7) Joz 7,10 . (8) Joz 8,1 . (9) Joz 8,18 . (10) Joz 10,8 . (11) Joz 11,6 .

Joz 4,1.9. - 13. wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) le´mor (door te zeggen) : Tenakh (2) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 4,15 .
- wajëdabber JHWH (en JHWH zei) ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) le´mor (door te zeggen) : Tenakh (1) : Joz 20,1 .

Joz 4,2 - Joz 4,2 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2paralabôn andras apo tou laou ena af'; ekastès fulès        [2] ‘Zoek twaalf mannen uit, van iedere stam één,  [2] ‘Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam,    2. « Choisissez-vous douze hommes parmi le peuple, un homme par tribu, 

King James Bible . [2] Take you twelve men out of the people, out of every tribe a man,
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,2 . Het vers Joz 4,2 telt 12 (2² X 3) woorden en 39 (3 X 13) letters . De getalwaarde van Joz 4,2 is 2779 (7 X 397) .

Joz 4,2.8. - 9. ´îsj ´èchâd (een bepaalde man) . Tenach (23) : (1) Gn 42,11 . (2) Gn 42,13 . (3) Nu 1,44 . (4) Nu 13,2 (tweemaal) . (5) Dt 1,23 . (6) Joz 3,12 (tweemaal) . (7) Joz 4,2 (tweemaal) . (8) Joz 4,4 (tweemaal) . (9) Joz 22,20 . (10) Joz 23,10 . (11) Re 13,2 . (12) Re 18,19 .

Joz 4,2.10. - 11. ´îsj ´èchâd (een bepaalde man) . Tenach (23) : (1) Gn 42,11 . (2) Gn 42,13 . (3) Nu 1,44 . (4) Nu 13,2 (tweemaal) . (5) Dt 1,23 . (6) Joz 3,12 (tweemaal) . (7) Joz 4,2 (tweemaal) . (8) Joz 4,4 (tweemaal) . (9) Joz 22,20 . (10) Joz 23,10 . (11) Re 13,2 . (12) Re 18,19 .

Joz 4,3 - Joz 4,3 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3suntaxon autois legôn anelesthe ek mesou tou iordanou etoimous dôdeka lithous kai toutous diakomisantes ama umin autois thete autous en tè stratopedeia umôn ou ean parembalète ekei tèn nukta        [3] en geef hun deze opdracht: Haal twaalf stenen uit de Jordaan, van de plek waar de voeten van de priesters hebben gestaan. Breng ze naar deze kant en leg ze op de plaats waar vannacht uw kamp staat.’  [3] en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar ze vanaf deze nacht zullen verblijven.’    3. et donnez-leur cet ordre : «Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, là où se sont posés les pieds des prêtres, douze pierres que vous emporterez avec vous et déposerez au bivouac où vous passerez la nuit. » » 

King James Bible . [3] And command ye them, saying, Take you hence out of the midst of Jordan, out of the place where the priests' feet stood firm, twelve stones, and ye shall carry them over with you, and leave them in the lodging place, where ye shall lodge this night.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,3 . Het vers Joz 4,3 telt 25 (5²) woorden en 106 (2 X 53) letters . De getalwaarde van Joz 4,3 is 7577 (priemgetal) .

Joz 4,4 - Joz 4,4 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai anakalesamenos ièsous dôdeka andras tôn endoxôn apo tôn uiôn israèl ena af'; ekastès fulès       
[4] Daarop riep Jozua de twaalf mannen die hij uit de Israëlieten had laten aanwijzen bijeen, één uit iedere stam,  
[4] Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël, en nadat hij hen bij elkaar geroepen had,     4. Josué appela les douze hommes qu'il avait désignés parmi les Israélites, un homme par tribu,  

King James Bible . [4] Then Joshua called the twelve men, whom he had prepared of the children of Israel, out of every tribe a man:
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,4 . Het vers Joz 4,4 telt 15 (3 X 5) woorden en 55 (5 X 11) letters . De getalwaarde van Joz 4,4 is 4353 (priemgetal) .

11. - 12. ´îsj ´èchâd (een bepaalde man) . Tenach (23) : (1) Gn 42,11 . (2) Gn 42,13 . (3) Nu 1,44 . (4) Nu 13,2 (tweemaal) . (5) Dt 1,23 . (6) Joz 3,12 (tweemaal) . (7) Joz 4,2 (tweemaal) . (8) Joz 4,4 (tweemaal) . (9) Joz 22,20 . (10) Joz 23,10 . (11) Re 13,2 . (12) Re 18,19 .

13. - 14. ´îsj ´èchâd (een bepaalde man) . Tenach (23) : (1) Gn 42,11 . (2) Gn 42,13 . (3) Nu 1,44 . (4) Nu 13,2 (tweemaal) . (5) Dt 1,23 . (6) Joz 3,12 (tweemaal) . (7) Joz 4,2 (tweemaal) . (8) Joz 4,4 (tweemaal) . (9) Joz 22,20 . (10) Joz 23,10 . (11) Re 13,2 . (12) Re 18,19 .

Joz 4,5 - Joz 4,5 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5eipen autois prosagagete emprosthen mou pro prosôpou kuriou eis meson tou iordanou kai anelomenos ekeithen ekastos lithon aratô epi tôn ômôn autou kata ton arithmon tôn dôdeka fulôn tou israè       [5] en zei tegen hen: ‘Ga de Jordaan in tot bij de ark van de heer uw God, en neem ieder één steen op uw schouder,  [5] zei hij tegen hen: ‘Ga voor de ark van de HEER, uw God, de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke stam van Israël.   5. et Josué leur dit : « Passez devant l'arche de Yahvé votre Dieu, jusqu'au milieu du Jourdain, et que chacun de vous prenne sur son épaule une pierre, selon le nombre des tribus israélites,

King James Bible . [5] And Joshua said unto them, Pass over before the ark of the LORD your God into the midst of Jordan, and take ye up every man of you a stone upon his shoulder, according unto the number of the tribes of the children of Israel:
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,5 . Het vers Joz 4,5 telt 22 (2 X 11) woorden en 86 (2 X 43) letters . De getalwaarde van Joz 4,5 is 5216 (2² X 2³ X 163) .

Joz 4,6 - Joz 4,6 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
l6ina uparchôsin umin outoi eis sèmeion keimenon dia pantos ina otan erôta se o uios sou aurion legôn ti eisin oi lithoi outoi umin        [6] om daarmee een gedenkteken op te richten. Als uw kinderen later vragen: “Wat betekenen die stenen?”  [6] Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen,    6. pour en faire un signe au milieu de vous; et quand, demain, vos fils vous demanderont : «Ces pierres, que sont-elles pour vous ?»  

King James Bible . [6] That this may be a sign among you, that when your children ask their fathers in time to come, saying, What mean ye by these stones?
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,6 .

Joz 4,7 - Joz 4,7 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai su dèlôseis tô uiô sou legôn oti exelipen o iordanès potamos apo prosôpou kibôtou diathèkès kuriou pasès tès gès ôs diebainen auton kai esontai oi lithoi outoi umin mnèmosunon tois uiois israèl eôs tou aiônos        [7] dan moet u zeggen: “Die betekenen dat de Jordaan voor de ark van het verbond van de heer is afgesneden. Bij de overtocht is de Jordaan afgesneden; daarom zijn deze stenen voor de Israëlieten een blijvend gedenkteken.” ’  [7] dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de HEER. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan in ging het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn.’    7. alors vous leur direz : «C'est que les eaux du Jourdain se sont séparées devant l'arche de l'alliance de Yahvé : lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain se sont séparées. Ces pierres sont un mémorial pour les Israélites, pour toujours! » » 

King James Bible . [7] Then ye shall answer them, That the waters of Jordan were cut off before the ark of the covenant of the LORD; when it passed over Jordan, the waters of Jordan were cut off: and these stones shall be for a memorial unto the children of Israel for ever.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,7 .

Joz 4,7.6. הַיַּרדֵןְ = hajjarëden (de Jordaan) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. יַּרדֵןְ = jarëden (Jordaan) . Taalgebruik in Tenakh : jarëden (Jordaan) . Getalwaarde : jod = 10, resj = 20 of 200 , daleth = 4 , nun = 14 of 5O ; totaal : 38 (2 X 19) OF 264 . Structuur : 1 - 2 - 4 - 5 . Tenakh (131) . Pentateuch (38) . Eerdere Profeten (81) . Latere Profeten (5) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (6) . Joz (49) . (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,11 . (3) Joz 1,14 . (4) Joz 1,15 . (5) Joz 2,7 . (6) Joz 2,10 . (7) Joz 3,1 . (8) Joz 3,8 . (9) Joz 3,13 . (10) Joz 3,14 . (11) Joz 3,15 . (12) Joz 3,17 . (13) Joz 4,3 . (14) Joz 4,5 . (15) Joz 4,7 . (16) Joz 4,8 . (17) Joz 4,9 . (18) Joz 4,10 . (19) Joz 4,16 . (20) Joz 4,17 . (21) Joz 4,18 . (22) Joz 4,19 . (23) Joz 4,20 . (24) Joz 4,22 . (25) Joz 4,23 .

Joz 4,7.8. אֲרוֹן = ´ärôn (ark, kast, kist) . Taalgebruik in Tenakh : ´ärôn (ark, kast, kist) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 41 (5 X 7) OF 257 (priemgetal) . Tenakh (111) . Pentateuch (13) . Eerdere Profeten (69) . Latere Profeten (1) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (28) . Joz (18) : (1) Joz 3,3 . (2) Joz 3,6 . (3) Joz 3,8 . (4) Joz 3,11 . (5) Joz 3,13 . (6) Joz 4,5 . (7) Joz 4,7 . (8) Joz 4,9 . (9) Joz 4,11 . (10) Joz 4,16 . (11) Joz 4,18 . (12) Joz 6,6 . (13) Joz 6,7 . (14) Joz 6,11 . (15) Joz 6,12 . (16) Joz 6,13 . (17) Joz 7,6 . (18) Joz 8,33 .

Joz 4,7.12. הַיַּרדֵןְ = bëjjarëden (in de Jordaan) < prefix voorzetsel bë + bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. יַּרדֵןְ = jarëden (Jordaan) . Taalgebruik in Tenakh : jarëden (Jordaan) . Getalwaarde : jod = 10, resj = 20 of 200 , daleth = 4 , nun = 14 of 5O ; totaal : 38 (2 X 19) OF 264 . Structuur : 1 - 2 - 4 - 5 . Tenakh (7) : (1) Joz 3,8 . (2) Joz 3,11 . (3) Joz 4,7 . (4) 2 S 19,19 . (5) 2 S 19,32 . (6) 2 K 5,10 . (7) 2 K 5,14 .

Joz 4,7.15. הַיַּרדֵןְ = hajjarëden (de Jordaan) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. יַּרדֵןְ = jarëden (Jordaan) . Taalgebruik in Tenakh : jarëden (Jordaan) . Getalwaarde : jod = 10, resj = 20 of 200 , daleth = 4 , nun = 14 of 5O ; totaal : 38 (2 X 19) OF 264 . Structuur : 1 - 2 - 4 - 5 . Tenakh (131) . Pentateuch (38) . Eerdere Profeten (81) . Latere Profeten (5) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (6) . Joz (49) . (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,11 . (3) Joz 1,14 . (4) Joz 1,15 . (5) Joz 2,7 . (6) Joz 2,10 . (7) Joz 3,1 . (8) Joz 3,8 . (9) Joz 3,13 . (10) Joz 3,14 . (11) Joz 3,15 . (12) Joz 3,17 . (13) Joz 4,3 . (14) Joz 4,5 . (15) Joz 4,7 . (16) Joz 4,8 . (17) Joz 4,9 . (18) Joz 4,10 . (19) Joz 4,16 . (20) Joz 4,17 . (21) Joz 4,18 . (22) Joz 4,19 . (23) Joz 4,20 . (24) Joz 4,22 . (25) Joz 4,23 .

Joz 4,7.19. לְזִכְרוֹן = lëzikhërôn (tot gedachtenis) < prefix voorzetsel lë + zelfst. naamw. זִכָּרוֹן = zikkârôn (gedachtenis, gedenkteken) . Zie het werkw. זָכַר = zâkhar (gedenken, zich herinneren) . Taalgebruik in Tenakh : zâkhar (gedenken) . Tenakh (5) : (1) Ex 12,14 . (2) Ex 30,16 . (3) Nu 10,10 . (4) Joz 4,7 . (5) Zach 6,14 . Vertaling in Hebreeuws NBG Lc 22,19 .
- Grieks . μνημοσυνον = mnèmosunon (gedenkteken) . Bijbel (65) . LXX (62) . NT (3) . Ex (7) : (1) Ex 3,15 . (2) Ex 12,14 . (3) Ex 13,9 . (4) Ex 17,14 . (5) Ex 28,12 . (6) Ex 28,29 . (7) Ex 30,16 . Een vorm van μνημοσυνον = mnèmosunon in de LXX (75) , in het NT (3) . Zie het werkw. μιμνησκομαι = mimnèskomai (zich herinneren, gedenken) . Taalgebruik in het NT : mimnèskomai (zich herinneren, gedenken) .
- Latijn . monumentum (moment, gedenkteken) . Bijbel (27) : (1) Ex 12,14 . (2) Ex 13,9 . (3) Ex 17,14 . (4) Ex 30,16 . (5) Ex 39,7 . (6) Lv 5,12 . (7) Lv 6,8 . (8) Lv 24,7 . (9) Nu 31,54 . (10) Joz 4,7 . (11) 2 S 18,18 . (12) Mc 16,2 . (13) Lc 23,55 . (14) Lc 24,1 . (15) Lc 24,12 . (16) Lc 24,22 . (17) Lc 24,24 . (18) Joh 11,31 . (19) Joh 11,38 . (20) Joh 19,41 . (21) Joh 19,42 . (22) Joh 20,1 . (23) Joh 20,3 . (24) Joh 20,4 . (25) Joh 20,6 . (26) Joh 20,8 . (27) Joh 20,11 .

Joz 4,8 - Joz 4,8 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai epoièsan outôs oi uioi israèl kathoti eneteilato kurios tô ièsoi kai labontes dôdeka lithous ek mesou tou iordanou kathaper sunetaxen kurios tô ièsoi en tè sunteleia tès diabaseôs tôn uiôn israèl kai diekomisan ama eautois eis tèn parembolèn kai apethèkan ekei       
[8] De Israëlieten deden wat Jozua hun opdroeg. Zoals de heer aan Jozua had opgedragen, haalden zij twaalf stenen uit het midden van de Jordaan, brachten die naar het kamp en legden ze daar neer.
[8] De mannen deden wat Jozua hun had gezegd. Ze haalden twaalf stenen uit de Jordaan, één voor elke stam, zoals de HEER aan Jozua had opgedragen. Ze droegen de stenen met zich mee naar hun kamp en legden ze daar neer.     8. Les Israélites exécutèrent les ordres de Josué : ayant enlevé douze pierres du milieu du Jourdain, selon le nombre des tribus israélites, comme l'avait dit Yahvé à Josué, ils les transportèrent au bivouac et les y déposèrent. 

King James Bible . [8] And the children of Israel did so as Joshua commanded, and took up twelve stones out of the midst of Jordan, as the LORD spake unto Joshua, according to the number of the tribes of the children of Israel, and carried them over with them unto the place where they lodged, and laid them down there.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,8 . Het vers Joz 4,8 telt 28 (2² X 7) woorden en 113 (priemgetal) letters . De getalwaarde van Joz 4,8 is 8139 (3 X 2713) .

5. ka´äsjèr (zoals) < kë + ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (488) . Pentateuch (202) . Eerdere Profeten (68) . Latere Profeten (68) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (56) . Joz (45) . Joz 4 (6) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 4,8 . (3) Joz 4,11 . (4) Joz 4,12 . (5) Joz 4,14 . (6) Joz 4,23 .

14. ka´äsjèr (zoals) < kë + ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (488) . Pentateuch (202) . Eerdere Profeten (68) . Latere Profeten (68) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (56) . Joz (45) . Joz 4 (6) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 4,8 . (3) Joz 4,11 . (4) Joz 4,12 . (5) Joz 4,14 . (6) Joz 4,23 .

17. - 18. ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) . Tenakh (30) . Ex (1) Ex 17,9 . Joz (29) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,23 . (3) Joz 2,24 . (4) Joz 3,7 . (5) Joz 4,1 . (6) Joz 4,8 . (7) Joz 4,15 . (8) Joz 5,2 . (9) Joz 5,9 . (10) Joz 5,15 . (11) Joz 6,2 . (12) Joz 7,3 . (13) Joz 7,10 . (14) Joz 7,23 . (15) Joz 8,1 . (16) Joz 8,18 . (17) Joz 8,23 . (18) Joz 9,6 . (19) Joz 9,8 . (20) Joz 10,6 . (21) Joz 10,8 . (22) Joz 10,21 . (23) Joz 10,24 . (24) Joz 11,6 . (25) Joz 14,6 . (26) Joz 18,9 . (27) Joz 20,1 . (28) Joz 24,21 . (29) Joz 24,24 .

Joz 4,9 - Joz 4,9 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9estèsen de ièsous kai allous dôdeka lithous en autô tô iordanè en tô genomenô topô upo tous podas tôn iereôn tôn airontôn tèn kibôton tès diathèkès kuriou kai eisin ekei eôs tès sèmeron èmeras        [9] Twaalf stenen heeft Jozua midden in de Jordaan laten leggen, op de plek waar de voeten van de priesters gestaan hadden die de ark van het verbond droegen. Ze liggen daar vandaag nog.  [9] Jozua richtte ook twaalf stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de priesters stonden die de ark van het verbond droegen. Die stenen staan daar tot op de dag van vandaag.     9. Puis Josué érigea douze pierres au milieu du Jourdain, à l'endroit où s'étaient posés les pieds des prêtres porteurs de l'arche d'alliance, et elles y sont encore aujourd'hui.  

King James Bible . [9] And Joshua set up twelve stones in the midst of Jordan, in the place where the feet of the priests which bare the ark of the covenant stood: and they are there unto this day.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,9 .

Joz 4,10 - Joz 4,10 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10eistèkeisan de oi iereis oi airontes tèn kibôton tès diathèkès en tô iordanè eôs ou sunetelesen ièsous panta a eneteilato kurios anaggeilai tô laô kai espeusen o laos kai diebèsan        [10] De priesters die de ark van het verbond droegen, bleven midden in de Jordaan staan tot alles uitgevoerd was wat Jozua, in opdracht van de heer en overeenkomstig zijn aanstelling door Mozes, aan het volk had bevolen. Het volk trok haastig naar de overkant. [10] De priesters die de ark droegen stonden in het midden van de Jordaan, totdat de opdracht die Jozua het volk in naam van de HEER gegeven had volledig was uitgevoerd, volgens de opdracht die hij al van Mozes gekregen had. Het volk trok zo snel mogelijk over,    10. Les prêtres porteurs de l'arche d'alliance se tenaient debout au milieu du Jourdain jusqu'à l'accomplissement de tout ce que Yahvé avait ordonné à Josué de dire au peuple selon tout ce que Moïse avait ordonné à Josué ; et le peuple se hâta de traverser.  

King James Bible . [10] For the priests which bare the ark stood in the midst of Jordan, until everything was finished that the LORD commanded Joshua to speak unto the people, according to all that Moses commanded Joshua: and the people hasted and passed over.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,10 .

Joz 4,11 - Joz 4,11 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai egeneto ôs sunetelesen pas o laos diabènai kai diebè è kibôtos tès diathèkès kuriou kai oi lithoi emprosthen autôn        [11] Toen het volk aan de overkant was, trokken ook de priesters met de ark van de heer voor de ogen van het volk naar de andere oever. [11] en toen het volledig aan de overkant was gingen ook de priesters met de ark van de HEER naar de overkant en trokken ze verder voor het volk uit.   11. Lorsque le peuple eut achevé de traverser, l'arche de Yahvé passa, avec les prêtres, à la tête du peuple.  

King James Bible . [11] And it came to pass, when all the people were clean passed over, that the ark of the LORD passed over, and the priests, in the presence of the people.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,11 .

1. qal imperf. 3de pers. enk. wajëhî (en hij was) van het werkw. hâjâh (zijn) . De getalwaarde van wajëhî (en hij zal zij / en hij was) is 31 . 31 is de getalwaarde van ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) .Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Tenach (784) . Pentateuch (181) . Eerdere Profeten (339) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (126) . Joz (59) . Re (47) . 1 S (58) . 2 S (43) . 1 K (78) . 2 K (54) . Joz 4 (3) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 4,11 . (3) Joz 4,18 . Bij het begin van een hoofdstuk in Joz : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 4,1 . (3) Joz 5,1 . (4) Joz 9,1 . (5) Joz 10,1 . (6) Joz 11,1 . (7) Joz 15,1 .(8) Joz 17,1 . (9) Joz 23,1 .
ind. aor. 3de pers. enk. egeneto (het gebeurde) van het werkw. ginomai (worden, gebeuren) . Taalgebruik in het N.T. : ginomai (worden) . Gr. act. ind. imperf. 3de pers. enk. èn (hij / zij was) . Bijbel (1506) . O.T. (1120) . Pentateuch (329) .
Door wajëhî (en hij was / en het was) wordt het verhaal vervolgd . We zouden kunnen vertalen : vervolgens , en dan .

2. ka´äsjèr (zoals) < kë + ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (488) . Pentateuch (202) . Eerdere Profeten (68) . Latere Profeten (68) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (56) . Joz (45) . Joz 4 (6) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 4,8 . (3) Joz 4,11 . (4) Joz 4,12 . (5) Joz 4,14 . (6) Joz 4,23 .

1. - 2. wajëhî ka´äsjèr (en het was zoals/zodra) . Tenakh (31) . Pentateuch (11) . Eerdere Profeten (11) . Latere Profeten (1) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (8) . Eerdere Profeten (11) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 4,11 . (3) Joz 5,8 . (4) Re 3,18 . (5) Re 6,27 . (6) Re 8,33 . (7) Re 11,5 . (8) 1 S 8,1 . (9) 1 S 24,2 . (10) 2 S 16,16 . (11) 2 K 14,5 .

1. - 3. wajëhî ka´äsjèr thammû (en het was zoals zij eindigden, zodra zij eindigden) . Tenakh (2) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 5,8 . wajëhî ka´äsjèr thâm (en het was zoals hij eindigde, zodra hij eindigde) . Tenakh (1) : Joz 4,11 .

Joz 4,12 - Joz 4,12 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai diebèsan oi uioi roubèn kai oi uioi gad kai oi èmiseis fulès manassè dieskeuasmenoi emprosthen tôn uiôn israèl kathaper eneteilato autois môusès        [12] De strijdbare mannen van Ruben, Gad en de halve stam Manasse waren aan de spits van de Israëlieten de rivier overgestoken, zoals Mozes bevolen had.   [12] Ook de stammen Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse trokken in slagorde voor Israël uit, zoals Mozes hun bevolen had.     12. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en formation de combat à la tête des Israélites, comme Moïse le leur avait dit.  

King James Bible . [12] And the children of Reuben, and the children of Gad, and half the tribe of Manasseh, passed over armed before the children of Israel, as Moses spake unto them:
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,12 .

13. ka´äsjèr (zoals) < kë + ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (488) . Pentateuch (202) . Eerdere Profeten (68) . Latere Profeten (68) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (56) . Joz (45) . Joz 4 (6) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 4,8 . (3) Joz 4,11 . (4) Joz 4,12 . (5) Joz 4,14 . (6) Joz 4,23 .

Joz 4,13 - Joz 4,13 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13tetrakismurioi euzônoi eis machèn diebèsan enantion kuriou eis polemon pros tèn ierichô polin        [13] Met ongeveer veertigduizend gewapende mannen waren ze langs de ark van de heer de rivier overgetrokken, om in de vlakte van Jericho de strijd te beginnen.  [13] Deze voorhoede van het leger, zo’n veertigduizend man, trok nog voor de ark van de HEER uit ten strijde naar de vlakte van Jericho.    13. Au nombre d'environ quarante mille guerriers en armes, ils passèrent prêts au combat, devant Yahvé, vers la plaine de Jéricho.  

King James Bible . 13] About forty thousand prepared for war passed over before the LORD unto battle, to the plains of Jericho.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,13 .

Joz 4,14 - Joz 4,14 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14en ekeinè tè èmera èuxèsen kurios ton ièsoun enantion pantos tou genous israèl kai efobounto auton ôsper môusèn oson chronon ezè        [14] Die dag heeft de heer Jozua bij alle Israëlieten zozeer in aanzien laten stijgen dat ze voor hem evenveel ontzag kregen als voor Mozes tijdens zijn leven.  [14] Op die dag verhoogde de HEER het aanzien van Jozua bij de Israëlieten, zodat ze zijn leven lang ontzag voor hem hadden, zoals ze ook voor Mozes hadden gehad.    14. En ce jour-là, Yahvé grandit Josué aux yeux de tout Israël qui le craignit comme il avait craint Moïse sa vie durant.  

King James Bible . [14] On that day the LORD magnified Joshua in the sight of all Israel; and they feared him, as they feared Moses, all the days of his life.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,14 . Het vers Joz 4,14 telt 18 (2 X 3²) woorden en 64 (2³ X 2³) letters . De getalwaarde van Joz 4,14 is 3921 (3 X 1307) .

7. bë`e(j)ne(j) (in de ogen van) < prefix voorzetsel bë + stat. constr. mann. mv. van het zelfst. naamw. `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Tenach : `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Jesaja : `ajin (oog, bron) . De getalwaarde van ajin is : ajin = 16 of 70 , jod = 10 , nun = 14 of 50 . Totaal : 40 (2 X 2 X 2 X 5) of 130 (2 X 5 X 13) . Structuur : 7 - 1 - 5 . Gr. ofthalmos (oog) . Taalgebruik in het N.T. : ofthalmos (oog) . Taalgebruik in de LXX : ofthalmos (oog) . Lat. oculus . Fr. oeil (yeux) . E. eye . Ned. oog . D. Aug . Een vorm van ofthalmos (oog) in de LXX (678) , in het N.T. (100) . Tenakh (158) . Pentateuch (35) . Eerdere Profeten (78) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (31) . Joz (3) . Re (9) . 1 S (10) . 2 S (7) . 1 K (19) . 2 K (30) . Joz (3) : (1) Joz 3,7 . (2) Joz 4,14 . (3) Joz 22,33 .

7. - 9. bë`e(j)ne(j) kâl jishërâ´el (in de ogen van heel Israël) . Tenakh (2) : (1) Joz 3,7 . (2) Joz 4,14 .

12. ka´äsjèr (zoals) < kë + ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (488) . Pentateuch (202) . Eerdere Profeten (68) . Latere Profeten (68) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (56) . Joz (45) . Joz 4 (6) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 4,8 . (3) Joz 4,11 . (4) Joz 4,12 . (5) Joz 4,14 . (6) Joz 4,23 .

Joz 4,15 - Joz 4,15 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai eipen kurios tô ièsoi legôn       [15] En de heer sprak tot Jozua:   [15] De HEER zei tegen Jozua:    15. Yahvé dit à Josué :  

King James Bible . [15] And the LORD spake unto Joshua, saying,
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,15 . Het vers Joz 4,15 telt 5 woorden en 20 (2² X 5) letters ; verhouding 1 op 4 . De getalwaarde van Joz 4,15 is 976 (2² X 2² X 61) .

Joz 4,15.1. - 2. wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) . Tenakh (204) . Joz (12) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 3,7 . (3) Joz 4,1 . (4) Joz 4,15 . (5) Joz 5,9 . (6) Joz 6,2 . (7) Joz 7,10 . (8) Joz 8,1 . (9) Joz 8,18 . (10) Joz 10,8 . (11) Joz 11,6 . (12) Joz 13,1 .

Joz 4,15.3. - 4. ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) . Tenakh (30) . Ex (1) Ex 17,9 . Joz (29) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,23 . (3) Joz 2,24 . (4) Joz 3,7 . (5) Joz 4,1 . (6) Joz 4,8 . (7) Joz 4,15 . (8) Joz 5,2 . (9) Joz 5,9 . (10) Joz 5,15 . (11) Joz 6,2 . (12) Joz 7,3 . (13) Joz 7,10 . (14) Joz 7,23 . (15) Joz 8,1 . (16) Joz 8,18 . (17) Joz 8,23 . (18) Joz 9,6 . (19) Joz 9,8 . (20) Joz 10,6 . (21) Joz 10,8 . (22) Joz 10,21 . (23) Joz 10,24 . (24) Joz 11,6 . (25) Joz 14,6 . (26) Joz 18,9 . (27) Joz 20,1 . (28) Joz 24,21 . (29) Joz 24,24 .

Joz 4,15.1. - 4. wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) . Tenakh (11) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 3,7 . (3) Joz 4,1 . (4) Joz 4,15 . (5) Joz 5,9 . (6) Joz 6,2 . (7) Joz 7,10 . (8) Joz 8,1 . (9) Joz 8,18 . (10) Joz 10,8 . (11) Joz 11,6 .

Joz 4,15.1. - 5. wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) le´mor (door te zeggen) : Tenakh (2) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 4,15 .
- wajëdabber JHWH (en JHWH zei) ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) le´mor (door te zeggen) : Tenakh (1) : Joz 20,1 .

Joz 4,16 - Joz 4,16 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16enteilai tois iereusin tois airousin tèn kibôton tès diathèkès tou marturiou kuriou ekbènai ek tou iordanou        [16] ‘Zeg dat de priesters die de ark met de verbondsakte dragen, uit de Jordaan komen.’ [16] ‘Zeg tegen de priesters die de ark met de tekst van het verbond dragen dat ze uit de Jordaan komen.’    16. « Donne aux prêtres qui portent l'arche du Témoignage l'ordre de remonter du Jourdain. » 

King James Bible . [16] Command the priests that bear the ark of the testimony, that they come up out of Jordan.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,16 . Het vers Joz 4,16 telt 9 (3²) woorden en 36 (2² X 3²) letters ; verhouding : 1 op 4 . De getalwaarde van Joz 4,16 is 2216 (2³ X 277) .

Joz 4,17 - Joz 4,17 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai eneteilato ièsous tois iereusin legôn ekbète ek tou iordanou        [17] Jozua zei dus tegen de priesters: ‘Kom uit de Jordaan.’  [17] Jozua gaf hun die opdracht,     17. Et Josué ordonna aux prêtres : « Remontez du Jourdain! »  

King James Bible . [17] Joshua therefore commanded the priests, saying, Come ye up out of Jordan.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,17 .

Joz 4,18 - Joz 4,18 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai egeneto ôs exebèsan oi iereis oi airontes tèn kibôton tès diathèkès kuriou ek tou iordanou kai ethèkan tous podas epi tès gès ôrmèsen to udôr tou iordanou kata chôran kai eporeueto katha echthes kai tritèn èmeran di' olès tès krèpidos        [18] Toen trokken de priesters die de ark van het verbond van de heer droegen uit het midden van de Jordaan weg. En nauwelijks hadden de voetzolen van de priesters het droge bereikt of het water van de Jordaan hervatte zijn loop en trad weer buiten zijn oevers. [18] en toen de priesters die de ark van het verbond met de HEER droegen uit de Jordaan kwamen en de oever betraden, hernam het water zijn loop en trad het weer buiten zijn oevers, zoals het eerder had gedaan.    18. Or, lorsque les prêtres portant l'arche de l'alliance de Yahvé remontèrent du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds eut touché la terre ferme, les eaux du Jourdain revinrent dans leur lit et se mirent comme avant à couler à pleins bords. 

King James Bible . [18] And it came to pass, when the priests that bare the ark of the covenant of the LORD were come up out of the midst of Jordan, and the soles of the priests' feet were lifted up unto the dry land, that the waters of Jordan returned unto their place, and flowed over all his banks, as they did before.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,18 .

1. qal imperf. 3de pers. enk. wajëhî (en hij was) van het werkw. hâjâh (zijn) . De getalwaarde van wajëhî (en hij zal zij / en hij was) is 31 . 31 is de getalwaarde van ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) .Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Tenach (784) . Pentateuch (181) . Eerdere Profeten (339) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (126) . Joz (59) . Re (47) . 1 S (58) . 2 S (43) . 1 K (78) . 2 K (54) . Joz 4 (3) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 4,11 . (3) Joz 4,18 . Bij het begin van een hoofdstuk in Joz : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 4,1 . (3) Joz 5,1 . (4) Joz 9,1 . (5) Joz 10,1 . (6) Joz 11,1 . (7) Joz 15,1 .(8) Joz 17,1 . (9) Joz 23,1 .
ind. aor. 3de pers. enk. egeneto (het gebeurde) van het werkw. ginomai (worden, gebeuren) . Taalgebruik in het N.T. : ginomai (worden) . Gr. act. ind. imperf. 3de pers. enk. èn (hij / zij was) . Bijbel (1506) . O.T. (1120) . Pentateuch (329) .
Door wajëhî (en hij was / en het was) wordt het verhaal vervolgd . We zouden kunnen vertalen : vervolgens , en dan .

1. - 2. wajëhî ba`älôth (en het was tijdens het opgaan) . Tenakh (3) : (1) Joz 4,18 . (2) 1 K 18,36 . (3) Jr 35,11 .

Joz 4,19 - Joz 4,19 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19kai o laos anebè ek tou iordanou dekatè tou mènos tou prôtou kai katestratopedeusan oi uioi israèl en galgalois kata meros to pros èliou anatolas apo tès ierichô        [19] Op de tiende dag van de eerste maand is het volk van de Jordaan weggetrokken. Zij sloegen hun kamp op bij Gilgal, aan de oostgrens van Jericho.  [19] Het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de tiende dag van de eerste maand, en het sloeg zijn kamp op bij Gilgal, dat oostelijk van Jericho ligt.    19. Ce fut le dix du premier mois que le peuple remonta du Jourdain et campa à Gilgal, à la limite est de Jéricho. 

King James Bible . [19] And the people came up out of Jordan on the tenth day of the first month, and encamped in Gilgal, in the east border of Jericho.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,19 .

Joz 4,20 - Joz 4,20 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20kai tous dôdeka lithous toutous ous elaben ek tou iordanou estèsen ièsous en galgalois       
[20] De twaalf stenen die zij uit de Jordaan hadden meegenomen, stelde Jozua op bij Gilgal*  
[20] Jozua richtte daar de twaalf stenen op die ze uit de Jordaan hadden meegenomen.     20. Quant à ces douze pierres qu'on avait prises dans le Jourdain, Josué les érigea à Gilgal.  

King James Bible . [20] And those twelve stones, which they took out of Jordan, did Joshua pitch in Gilgal.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,20 .

Joz 4,21 - Joz 4,21 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21legôn otan erôtôsin umas oi uioi umôn legontes ti eisin oi lithoi outoi        [21] en hij zei tegen de Israëlieten: ‘Als uw kinderen later aan hun vader vragen: “Wat betekenen die stenen?”   [21] Hij zei tegen de Israëlieten: ‘Wanneer uw kinderen later vragen wat deze stenen betekenen,    21. Il dit ensuite aux Israélites : « Quand vos fils demanderont, demain, à leurs pères : «Que sont ces pierres ?»  

King James Bible . [21] And he spake unto the children of Israel, saying, When your children shall ask their fathers in time to come, saying, What mean these stones?
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,21 .

Joz 4,22 - Joz 4,22 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22anaggeilate tois uiois umôn oti epi xèras diebè israèl ton iordanèn       [22] dan moet u uw kinderen deze uitleg geven: “Hier is Israël over de droge bedding van de Jordaan getrokken.   [22] dan moet u hun het volgende vertellen: “Israël is de Jordaan overgetrokken, en wel over de droge bedding.    22. vous expliquerez alors à vos fils : «C'est à pied sec qu'Israël a traversé le Jourdain que voilà,  

King James Bible . [22] Then ye shall let your children know, saying, Israel came over this Jordan on dry land.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,22 .

Joz 4,23 - Joz 4,23 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23apoxèranantos kuriou tou theou èmôn to udôr tou iordanou ek tou emprosthen autôn mechri ou diebèsan kathaper epoièsen kurios o theos èmôn tèn eruthran thalassan èn apexèranen kurios o theos èmôn emprosthen èmôn eôs parèlthomen        [23] De heer jullie God heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd tot jullie de andere oever bereikt hadden, zoals Hij ook de Rietzee voor ons heeft drooggelegd tot wij erdoorheen waren.   [23] Want de HEER, jullie God, heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd totdat jullie waren overgetrokken, zoals hij ook de Rietzee voor ons heeft drooggelegd totdat we die waren overgetrokken.     23. parce que Yahvé votre Dieu assécha devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez traversé, comme Yahvé votre Dieu l'avait fait pour la mer des Roseaux qu'il assécha devant nous jusqu'à ce que nous l'eussions traversée,  

King James Bible . [23] For the LORD your God dried up the waters of Jordan from before you, until ye were passed over, as the LORD your God did to the Red sea, which he dried up from before us, until we were gone over:
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,23 .

11. ka´äsjèr (zoals) < kë + ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenakh (488) . Pentateuch (202) . Eerdere Profeten (68) . Latere Profeten (68) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (56) . Joz (45) . Joz 4 (6) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 4,8 . (3) Joz 4,11 . (4) Joz 4,12 . (5) Joz 4,14 . (6) Joz 4,23 .

Joz 4,24 - Joz 4,24 . De twaalf stenen . bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) - Joz 4 -- Joz 4,1-24 -- Joz 4,1 - Joz 4,2 - Joz 4,3 - Joz 4,4 - Joz 4,5 - Joz 4,6 - Joz 4,7 - Joz 4,8 - Joz 4,9 - Joz 4,10 - Joz 4,11 - Joz 4,12 - Joz 4,13 - Joz 4,14 - Joz 4,15 - Joz 4,16 - Joz 4,17 - Joz 4,18 - Joz 4,19 - Joz 4,20 - Joz 4,21 - Joz 4,22 - Joz 4,23 - Joz 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24opôs gnôsin panta ta ethnè tès gès oti è dunamis tou kuriou ischura estin kai ina umeis sebèsthe kurion ton theon umôn en panti chronô         [24] Daardoor zullen alle volken van de aarde weten hoe machtig de hand van de heer, jullie God is, en zullen jullie altijd ontzag voor Hem hebben.” ’  [24] Want alle volken op aarde moeten weten hoe machtig de HEER, jullie God, is, en jullie moeten altijd vol ontzag voor hem zijn.”’    24. afin que tous les peuples de la terre sachent comme est puissante la main de Yahvé, et afin qu'ils craignent Yahvé votre Dieu, toujours. » »  

King James Bible . [24] That all the people of the earth might know the hand of the LORD, that it is mighty: that ye might fear the LORD your God for ever.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 4,24 .


SEPTUAGINTA

1kai epei sunetelesen pas o laos diabainôn ton iordanèn kai eipen kurios tô ièsoi legôn2paralabôn andras apo tou laou ena af'; ekastès fulès3suntaxon autois legôn anelesthe ek mesou tou iordanou etoimous dôdeka lithous kai toutous diakomisantes ama umin autois thete autous en tè stratopedeia umôn ou ean parembalète ekei tèn nukta4kai anakalesamenos ièsous dôdeka andras tôn endoxôn apo tôn uiôn israèl ena af'; ekastès fulès5eipen autois prosagagete emprosthen mou pro prosôpou kuriou eis meson tou iordanou kai anelomenos ekeithen ekastos lithon aratô epi tôn ômôn autou kata ton arithmon tôn dôdeka fulôn tou israèl6ina uparchôsin umin outoi eis sèmeion keimenon dia pantos ina otan erôta se o uios sou aurion legôn ti eisin oi lithoi outoi umin7kai su dèlôseis tô uiô sou legôn oti exelipen o iordanès potamos apo prosôpou kibôtou diathèkès kuriou pasès tès gès ôs diebainen auton kai esontai oi lithoi outoi umin mnèmosunon tois uiois israèl eôs tou aiônos8kai epoièsan outôs oi uioi israèl kathoti eneteilato kurios tô ièsoi kai labontes dôdeka lithous ek mesou tou iordanou kathaper sunetaxen kurios tô ièsoi en tè sunteleia tès diabaseôs tôn uiôn israèl kai diekomisan ama eautois eis tèn parembolèn kai apethèkan ekei9estèsen de ièsous kai allous dôdeka lithous en autô tô iordanè en tô genomenô topô upo tous podas tôn iereôn tôn airontôn tèn kibôton tès diathèkès kuriou kai eisin ekei eôs tès sèmeron èmeras10eistèkeisan de oi iereis oi airontes tèn kibôton tès diathèkès en tô iordanè eôs ou sunetelesen ièsous panta a eneteilato kurios anaggeilai tô laô kai espeusen o laos kai diebèsan11kai egeneto ôs sunetelesen pas o laos diabènai kai diebè è kibôtos tès diathèkès kuriou kai oi lithoi emprosthen autôn12kai diebèsan oi uioi roubèn kai oi uioi gad kai oi èmiseis fulès manassè dieskeuasmenoi emprosthen tôn uiôn israèl kathaper eneteilato autois môusès13tetrakismurioi euzônoi eis machèn diebèsan enantion kuriou eis polemon pros tèn ierichô polin14en ekeinè tè èmera èuxèsen kurios ton ièsoun enantion pantos tou genous israèl kai efobounto auton ôsper môusèn oson chronon ezè15kai eipen kurios tô ièsoi legôn16enteilai tois iereusin tois airousin tèn kibôton tès diathèkès tou marturiou kuriou ekbènai ek tou iordanou17kai eneteilato ièsous tois iereusin legôn ekbète ek tou iordanou18kai egeneto ôs exebèsan oi iereis oi airontes tèn kibôton tès diathèkès kuriou ek tou iordanou kai ethèkan tous podas epi tès gès ôrmèsen to udôr tou iordanou kata chôran kai eporeueto katha echthes kai tritèn èmeran di' olès tès krèpidos19kai o laos anebè ek tou iordanou dekatè tou mènos tou prôtou kai katestratopedeusan oi uioi israèl en galgalois kata meros to pros èliou anatolas apo tès ierichô20kai tous dôdeka lithous toutous ous elaben ek tou iordanou estèsen ièsous en galgalois21legôn otan erôtôsin umas oi uioi umôn legontes ti eisin oi lithoi outoi22anaggeilate tois uiois umôn oti epi xèras diebè israèl ton iordanèn23apoxèranantos kuriou tou theou èmôn to udôr tou iordanou ek tou emprosthen autôn mechri ou diebèsan kathaper epoièsen kurios o theos èmôn tèn eruthran thalassan èn apexèranen kurios o theos èmôn emprosthen èmôn eôs parèlthomen24opôs gnôsin panta ta ethnè tès gès oti è dunamis tou kuriou ischura estin kai ina umeis sebèsthe kurion ton theon umôn en panti chronô


- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -