JOZUA 5 - Joz 5 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 5 -
- Joz 5,1-15 -- Jozua 5,9a.10-12 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht -- Joz 1 - Joz 2 - Joz 3 - Joz 4 - Joz 5 - Joz 6 - Joz 7 - Joz 8 - Joz 9 - Joz 10 - Joz 11 - Joz 12 - Joz 13 - Joz 14 - Joz 15 - Joz 16 - Joz 17 - Joz 18 - Joz 19 - Joz 20 - Joz 21 - Joz 22 - Joz 23 - Joz 24 -
Uitleg vers per vers : - Joz 5,1 - Joz 5,2 - Joz 5,3 - Joz 5,4 - Joz 5,5 - Joz 5,6 - Joz 5,7 - Joz 5,8 - Joz 5,9 - Joz 5,10 - Joz 5,11 - Joz 5,12 - Joz 5,13 - Joz 5,14 - Joz 5,15 - () Joz 5,1 . () Joz 5,2 . () Joz 5,3 . () Joz 5,4 . () Joz 5,5 . () Joz 5,6 . () Joz 5,7 . () Joz 5,8 . () Joz 5,9 . () Joz 5,10 . () Joz 5,11 . () Joz 5,12 . () Joz 5,13 . () Joz 5,14 . () Joz 5,15 . Joz 5,1 . Joz 5,2 . Joz 5,3 . Joz 5,4 . Joz 5,5 . Joz 5,6 . Joz 5,7 . Joz 5,8 . Joz 5,9 . Joz 5,10 . Joz 5,11 . Joz 5,12 . Joz 5,13 . Joz 5,14 . Joz 5,15 .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ De Griekse bijbel bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
- haireô (nemen, grijpen) , zie Joz 5,9 .
- jëhôsju`a (Jozua) , zie Joz 5,9 .
- qârâ´ (roepen, heten) , zie Joz 5,9 .
Bibliografie - JOZUA -
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


Joz 5,1-15 . Besnijdenis en Pasen in Gilgal - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 5 -- Joz 5,1-15 -- Joz 5,1 - Joz 5,2 - Joz 5,3 - Joz 5,4 - Joz 5,5 - Joz 5,6 - Joz 5,7 - Joz 5,8 - Joz 5,9 - Joz 5,10 - Joz 5,11 - Joz 5,12 - Joz 5,13 - Joz 5,14 - Joz 5,15 -

Volgens FOKKELMAN / WEREN maakt Joz 5,2-12 deel uit van een literaire structuur die de Mozesgeschiedenis op een nieuwe manier schrijft.

Mozes Jozua
Ex 4,24-26 : besnijdenis Joz 5,2-9 : besnijdenis
Ex 12,1-28 : Pesach Joz 5,10.11 : Pesach
Ex 13,17-14,31 : doortocht Schelfzee Joz 5,12 : Manna houdt op

 

Joz 5,1 - Joz 5,1 : Besnijdenis en Pasen in Gilgal - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 5 -- Joz 5,1-15 -- Joz 5,1 - Joz 5,2 - Joz 5,3 - Joz 5,4 - Joz 5,5 - Joz 5,6 - Joz 5,7 - Joz 5,8 - Joz 5,9 - Joz 5,10 - Joz 5,11 - Joz 5,12 - Joz 5,13 - Joz 5,14 - Joz 5,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [1] Toen de koningen van de Amorieten ten westen van de Jordaan, en de koningen van de Kanaänieten in de kuststreek hoorden dat de heer de Jordaan voor de Israëlieten had drooggelegd totdat zij naar de overkant getrokken waren, schrokken zij; zij hadden geen moed meer om nog tegen de Israëlieten te vechten.     1 ¶ En het geschiedt, zodra alle koningen van de Amoriet voorbij de oversteek van de Jordaan, aan de zeezijde, en alle koningen van de Kanaäniet, aan de zee, horen dat de ENE de wateren van de Jordaan heeft doen opdrogen voor het aanschijn van de kinderen Israëls totdat wij overgestoken waren: dat hun hart versmelt en er in hen geen geest meer is geweest vanwege de verschijning van de kinderen Israëls. ••   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 5,1 .

1. qal imperf. 3de pers. enk. wajëhî (en hij was) van het werkw. hâjâh (zijn) . De getalwaarde van wajëhî (en hij zal zij / en hij was) is 31 . 31 is de getalwaarde van ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) .Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Tenach (784) . Pentateuch (181) . Eerdere Profeten (339) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (126) . Joz (59) . Re (47) . 1 S (58) . 2 S (43) . 1 K (78) . 2 K (54) . Joz 5 (3) : (1) Joz 5,1 . (2) Joz 5,8 . (3) Joz 5,13 . Bij het begin van een hoofdstuk in Joz : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 4,1 . (3) Joz 5,1 . (4) Joz 9,1 . (5) Joz 10,1 . (6) Joz 11,1 . (7) Joz 15,1 .(8) Joz 17,1 . (9) Joz 23,1 .
ind. aor. 3de pers. enk. egeneto (het gebeurde) van het werkw. ginomai (worden, gebeuren) . Taalgebruik in het N.T. : ginomai (worden) . Gr. act. ind. imperf. 3de pers. enk. èn (hij / zij was) . Bijbel (1506) . O.T. (1120) . Pentateuch (329) .
Door wajëhî (en hij was / en het was) wordt het verhaal vervolgd . We zouden kunnen vertalen : vervolgens , en dan .

1. - 2. wajëhî kisjëmo`a (en het was bij het horen) . Tenakh (11) : (1) Gn 29,13 . (2) Gn 39,19 . (3) Joz 5,1 . (4) Joz 6,20 . (5) Joz 9,1 . (6) Joz 10,1 . (7) Re 7,15 . (8) 1 K 13,4 . (9) 1 K 14,6 . (10) 1 K 21,27 . (11) 2 K 6,30 .

Joz 5,2 - Joz 5,2 : Besnijdenis en Pasen in Gilgal - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 5 -- Joz 5,1-15 -- Joz 5,1 - Joz 5,2 - Joz 5,3 - Joz 5,4 - Joz 5,5 - Joz 5,6 - Joz 5,7 - Joz 5,8 - Joz 5,9 - Joz 5,10 - Joz 5,11 - Joz 5,12 - Joz 5,13 - Joz 5,14 - Joz 5,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] In die tijd sprak de heer tot Jozua: ‘U moet stenen messen maken om de Israëlieten opnieuw, voor de tweede keer, te besnijden*.’    2 Te dien tijde heeft de ENE tot Jozua gezegd: maak voor jezelf messen van kiezels en besnijd wederom de kinderen Israëls, een tweede keer.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 5,2 .

5. - 6. ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) . Tenakh (30) . Ex (1) Ex 17,9 . Joz (29) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,23 . (3) Joz 2,24 . (4) Joz 3,7 . (5) Joz 4,1 . (6) Joz 4,8 . (7) Joz 4,15 . (8) Joz 5,2 . (9) Joz 5,9 . (10) Joz 5,15 . (11) Joz 6,2 . (12) Joz 7,3 . (13) Joz 7,10 . (14) Joz 7,23 . (15) Joz 8,1 . (16) Joz 8,18 . (17) Joz 8,23 . (18) Joz 9,6 . (19) Joz 9,8 . (20) Joz 10,6 . (21) Joz 10,8 . (22) Joz 10,21 . (23) Joz 10,24 . (24) Joz 11,6 . (25) Joz 14,6 . (26) Joz 18,9 . (27) Joz 20,1 . (28) Joz 24,21 . (29) Joz 24,24 .

Joz 5,3 - Joz 5,3 : Besnijdenis en Pasen in Gilgal - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 5 -- Joz 5,1-15 -- Joz 5,1 - Joz 5,2 - Joz 5,3 - Joz 5,4 - Joz 5,5 - Joz 5,6 - Joz 5,7 - Joz 5,8 - Joz 5,9 - Joz 5,10 - Joz 5,11 - Joz 5,12 - Joz 5,13 - Joz 5,14 - Joz 5,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [3] Jozua liet dus stenen messen maken en besneed de Israëlieten bij de Voorhuidenheuvel.     3 Dan maakt Jozua voor zich messen van kiezels en besnijdt de kinderen Israëls bij Gibea Haäralot,– de heuvel der voorhuiden.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 5,3 .

Joz 5,4 - Joz 5,4 : Besnijdenis en Pasen in Gilgal - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 5 -- Joz 5,1-15 -- Joz 5,1 - Joz 5,2 - Joz 5,3 - Joz 5,4 - Joz 5,5 - Joz 5,6 - Joz 5,7 - Joz 5,8 - Joz 5,9 - Joz 5,10 - Joz 5,11 - Joz 5,12 - Joz 5,13 - Joz 5,14 - Joz 5,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [4] De reden waarom Jozua hen besneed, was deze: alle strijdbare mannen die uit Egypte waren getrokken, waren tijdens de tocht uit Egypte onderweg in de woestijn gestorven.    4 Dit is de reden waarom Jozua moet besnijden: heel de gemeente die is uitgetrokken uit Egypte, van het mannelijke geslacht, alle mannen van oorlog: zij zijn gestorven onderweg in de woestijn na hun uittocht uit Egypte;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 5,4 .

Joz 5,5 - Joz 5,5 : Besnijdenis en Pasen in Gilgal - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 5 -- Joz 5,1-15 -- Joz 5,1 - Joz 5,2 - Joz 5,3 - Joz 5,4 - Joz 5,5 - Joz 5,6 - Joz 5,7 - Joz 5,8 - Joz 5,9 - Joz 5,10 - Joz 5,11 - Joz 5,12 - Joz 5,13 - Joz 5,14 - Joz 5,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] Bij het vertrek uit Egypte was heel het volk wel besneden, maar allen die onderweg in de woestijn waren geboren, waren niet besneden.    5 wel zijn zij besneden geweest, heel de gemeente van hen die uitgetrokken zijn, maar heel de gemeente van wie geboren zijn onderweg in de woestijn na hun uittocht uit Egypte, zij zijn niet besneden.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 5,5 .

Joz 5,6 - Joz 5,6 : Besnijdenis en Pasen in Gilgal - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 5 -- Joz 5,1-15 -- Joz 5,1 - Joz 5,2 - Joz 5,3 - Joz 5,4 - Joz 5,5 - Joz 5,6 - Joz 5,7 - Joz 5,8 - Joz 5,9 - Joz 5,10 - Joz 5,11 - Joz 5,12 - Joz 5,13 - Joz 5,14 - Joz 5,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [6] Veertig jaar lang immers hadden de Israëlieten in de woestijn gezworven, totdat niemand meer in leven was van al de strijdbare mannen die uit Egypte waren getrokken en die niet naar de stem van de heer hadden geluisterd. De heer had gezworen dat deze mannen niet het land dat overvloeit van melk en honing zouden zien dat Hij aan hun vaderen onder ede had beloofd.    6 Want veertig jaar hebben de kinderen Israëls moeten gaan door de woestijn, totdat heel dat volk ten einde was, de mannen van oorlog die uitgetrokken zijn uit Egypte, die niet hebben gehoord naar de stem van de ENE,– over wie de ENE heeft gezworen om hun nóóit het land te laten zien dat de ENE aan hun vaderen gezworen heeft aan ons te geven, een land, druipend van melk en honing.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 5,6 .

Joz 5,7 - Joz 5,7 : Besnijdenis en Pasen in Gilgal - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 5 -- Joz 5,1-15 -- Joz 5,1 - Joz 5,2 - Joz 5,3 - Joz 5,4 - Joz 5,5 - Joz 5,6 - Joz 5,7 - Joz 5,8 - Joz 5,9 - Joz 5,10 - Joz 5,11 - Joz 5,12 - Joz 5,13 - Joz 5,14 - Joz 5,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [7] De heer had hun zonen in hun plaats gesteld en deze zonen liet Jozua nu besnijden; zij waren nog onbesneden, omdat men ze onderweg niet besneden had.     7 Hun zonen heeft hij doen opstaan in hun plaats, en hén heeft Jozua besneden,– want voorhuiddragers zijn zij geweest, omdat ze hen niet besneden hadden onderweg.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 5,7 .

Joz 5,8 - Joz 5,8 : Besnijdenis en Pasen in Gilgal - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 5 -- Joz 5,1-15 -- Joz 5,1 - Joz 5,2 - Joz 5,3 - Joz 5,4 - Joz 5,5 - Joz 5,6 - Joz 5,7 - Joz 5,8 - Joz 5,9 - Joz 5,10 - Joz 5,11 - Joz 5,12 - Joz 5,13 - Joz 5,14 - Joz 5,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] Nadat alle mannen besneden waren, bleven zij in het kamp tot zij waren genezen.     8 En het geschiedt zodra ze voleindigd hebben heel het volk te besnijden: ze blijven op hun plek in de legerplaats totdat ze hersteld zijn. •   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 5,8 .

1. qal imperf. 3de pers. enk. wajëhî (en hij was) van het werkw. hâjâh (zijn) . De getalwaarde van wajëhî (en hij zal zij / en hij was) is 31 . 31 is de getalwaarde van ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) .Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Tenach (784) . Pentateuch (181) . Eerdere Profeten (339) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (126) . Joz (59) . Re (47) . 1 S (58) . 2 S (43) . 1 K (78) . 2 K (54) . Joz 5 (3) : (1) Joz 5,1 . (2) Joz 5,8 . (3) Joz 5,13 . Bij het begin van een hoofdstuk in Joz : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 4,1 . (3) Joz 5,1 . (4) Joz 9,1 . (5) Joz 10,1 . (6) Joz 11,1 . (7) Joz 15,1 .(8) Joz 17,1 . (9) Joz 23,1 .
ind. aor. 3de pers. enk. egeneto (het gebeurde) van het werkw. ginomai (worden, gebeuren) . Taalgebruik in het N.T. : ginomai (worden) . Gr. act. ind. imperf. 3de pers. enk. èn (hij / zij was) . Bijbel (1506) . O.T. (1120) . Pentateuch (329) .
Door wajëhî (en hij was / en het was) wordt het verhaal vervolgd . We zouden kunnen vertalen : vervolgens , en dan .

1. - 2. wajëhî ka´äsjèr (en het was zoals/zodra) . Tenakh (31) . Pentateuch (11) . Eerdere Profeten (11) . Latere Profeten (1) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (8) . Eerdere Profeten (11) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 4,11 . (3) Joz 5,8 . (4) Re 3,18 . (5) Re 6,27 . (6) Re 8,33 . (7) Re 11,5 . (8) 1 S 8,1 . (9) 1 S 24,2 . (10) 2 S 16,16 . (11) 2 K 14,5 .

1. - 3. wajëhî ka´äsjèr thammû (en het was zoals zij eindigden, zodra zij eindigden) . Tenakh (2) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 5,8 . wajëhî ka´äsjèr thâm (en het was zoals hij eindigde, zodra hij eindigde) . Tenakh (1) : Joz 4,11 .

Lezing van de 4de (vierde) zondag in de veertigdagentijd C : Jozua 5,9a.10-12 (Verwijzing : Jozua 5,9a.10-12) :
In die dagen sprak de Heer tot Jozua: Vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Terwijl de Israëlieten in Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Paasfeest op de veertiende dag van de maand, in de avond in de vlakte van Jericho. En daags na Pasen, juist op die dag, aten zij ongezuurd brood en geroosterd graan dat van het land zelf afkomstig was De volgende dag hield het manna op; ze konden nu eten wat het land voortbracht. Voortaan kregen de Israëlieten geen manna meer; zij aten gedurende heel het jaar wat Kanaän voortbracht.

Joz 5,9 - Joz 5,9 : Besnijdenis en Pasen in Gilgal - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 5 -- Joz 5,1-15 -- Joz 5,1 - Joz 5,2 - Joz 5,3 - Joz 5,4 - Joz 5,5 - Joz 5,6 - Joz 5,7 - Joz 5,8 - Joz 5,9 - Joz 5,10 - Joz 5,11 - Joz 5,12 - Joz 5,13 - Joz 5,14 - Joz 5,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
    wajj´omèr JHWH ´èl jëhôsjû`a     [9] En de heer sprak tot Jozua: ‘Vandaag heb Ik de smaad* van Egypte van u afgewenteld.’ Daarom heet die plaats Gilgal*, tot op de dag van vandaag.    9 Dan zegt de ENE tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte die op u lag, afgewenteld; hij roept als naam voor dat oord uit ‘Gilgal’, – afwenteling; tot op deze dag.   

King James Bible . And the LORD said unto Joshua, This day have I rolled away the reproach of Egypt from off you. Wherefore the name of the place is called Gilgal unto this day.

Tekstuitleg van Joz 5,9 . Dit vers Joz 5,9 telt 18 (2 X 3 X 3) woorden en 71 letters . De getalwaarde van Joz 5,9 is 3977 (41 X 97) .

1. wajj´omèr (en hij zei) . Verwijzing : ´âmar (zeggen) , zie Jr 1,4 . In vijftig verzen in Joz .
- wajj´omèr JHWH (en JHWH zei) . In twaalf verzen in Joz .
- wajj´omèr JHWH ´èl jëhôsju`a (en JHWH zei tot Jozua) . In elf verzen in Joz . Verwijzing : ´âmar (zeggen) , zie Jr 1,4 .

2. JHWH (Jahweh) . Verwijzing : JHWH , zie Ps 1,2 . In 160 verzen in Joz .

1. - 2. wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) . Tenakh (204) . Joz (12) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 3,7 . (3) Joz 4,1 . (4) Joz 4,15 . (5) Joz 5,9 . (6) Joz 6,2 . (7) Joz 7,10 . (8) Joz 8,1 . (9) Joz 8,18 . (10) Joz 10,8 . (11) Joz 11,6 . (12) Joz 13,1 .

4. jëhôsju`a (Jozua) . Verwijzing : jëhôsju`a (Jozua) , zie Joz 5,9 . In 177 verzen in de bijbel . In 142 verzen in Joz . Grieks Ièsous (Jozua) . In zes verzen in Ex . Vulgaat Josue (Jozua) . In 165 verzen in de bijbel . In zeven verzen in Ex .
- ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) . In dertig verzen in de bijbel . In één vers in Ex . In negenentwintig verzen in Joz .

3. - 4. ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) . Tenakh (30) . Ex (1) Ex 17,9 . Joz (29) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,23 . (3) Joz 2,24 . (4) Joz 3,7 . (5) Joz 4,1 . (6) Joz 4,8 . (7) Joz 4,15 . (8) Joz 5,2 . (9) Joz 5,9 . (10) Joz 5,15 . (11) Joz 6,2 . (12) Joz 7,3 . (13) Joz 7,10 . (14) Joz 7,23 . (15) Joz 8,1 . (16) Joz 8,18 . (17) Joz 8,23 . (18) Joz 9,6 . (19) Joz 9,8 . (20) Joz 10,6 . (21) Joz 10,8 . (22) Joz 10,21 . (23) Joz 10,24 . (24) Joz 11,6 . (25) Joz 14,6 . (26) Joz 18,9 . (27) Joz 20,1 . (28) Joz 24,21 . (29) Joz 24,24 .

1. - 4. wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) . Tenakh (11) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 3,7 . (3) Joz 4,1 . (4) Joz 4,15 . (5) Joz 5,9 . (6) Joz 6,2 . (7) Joz 7,10 . (8) Joz 8,1 . (9) Joz 8,18 . (10) Joz 10,8 . (11) Joz 11,6 .

6. gallôthî (ik heb afgewenteld) . Verwijzing : gâlal (rollen, wentelen) , zie Mc 4,37 . Qal perfectum eerste persoon enkelvoud . Slechts éénmaal in de bijbel : Joz 5,9 .
- LXX : afeilon (ik nam weg) . Indicatief tweede aorist eerste persoon enkelvoud - afaireô : wegnemen . haireô (nemen, grijpen) . Verwijzing : haireô (nemen, grijpen) , zie Joz 5,9 . afeilon ton oneidismon Aigyptou (ik heb de smaad van Egypte weggenomen) .
--- afeilen (hij nam weg) . Gn 30,23 : eipen de Rachèl : Afeilen ho theos mou to oneidos (Rachel echter zei : God nam mijn schande weg) . Lc 1,25 : afelein oneidos mou en anthrôpois (om mijn schande onder mensen weg te nemen) . Beide verzen tellen elf lettergrepen .

11-14. wajjiqërâ´sjem hammâqôm hahû´ (en de naam van die plaats heet) . In vijf verzen in de bijbel : (1) Gn 28,19 (´èth) . (2) Gn 32,3 . (3) Nu 11,3 . (4) Nu 11,34 (+ ´èth) . (5) Joz 5,9 .

11. wajjiqërâ´(en hij riep, hij heet, hij noemde) . Verwijzing : qârâ´ (roepen, heten) , zie Joz 5,9 . Waw consecutivum + werkwoordvorm qal imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud van het werkwoord qârâ´ (roepen, heten) . In 209 verzen in de bijbel . In tweeëntwintig verzen in Ex : (1) Ex 1,18 .
- qârâ´ (roepen, heten) . Verwijzing : qârâ´ (roepen, heten) , zie Joz 5,9 . De getalwaarde van qârâ´ (roepen, heten) is : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 ; totaal : 40 of 301 .
--- wajjiqërâ´ JHWH (en JHWH riep) . In vier verzen in de bijbel .
- wajjiqërâ´ (èth) sjem (en hij noemde de naam) . Tenakh (13) : (1) Gn 4,17 . (2) Gn 26,20 . (3) Gn 28,19 . (4) Gn 32,3 . (5) . (6) . (7) . (8) . (9) . (10) . (11) . (12) . (13) .
-- wajjiqërâ´ (èth) sjem hammaqôm (en hij noemde de naam van de plaats) . In zeven verzen in de bijbel : (1) Gn 28,19 (´èth) . (2) Gn 32,3 . (3) Ex 17,7 . (4) Nu 11,3 . (5) Nu 11,34 (´èth) . (6) Nu 21,3 . 7. Joz 5,9 .
--- wajjiqërâ´ èth sjëmô (en hij noemde zijn naam) . In elf verzen in de bijbel . In vijf verzen in Gn : (1) Gn 4,26 . (2) Gn 5,3 . (3) Gn 5,29 . (4) Gn 35,10 . (5) Gn 38,3 . In Ex 2,22 .
--- wajjiqërâ´ ´abhërâm sjèm bënô
--- wajjiqërâ´ ja`äqobh (en Jakob noemde) . Tenakh (3) : (1) Gn 32,31 . (2) Gn 35,15 . (3) Gn 49,1 .
--- watthiqërâ´ (èth) sjëmô (en zij noemde zijn naam) . In negen verzen in de bijbel : (1) Gn 4,25 (Eva geeft aan Seth zijn naam) . (2) Gn 19,37 (de oudste dochter van Lot geeft aan Moab zijn naam) . (3) Gn 19,38 (de jongste dochter van Lot geeft aan Ben-Ammi zijn naam) . (4) Gn 29,32 (Lea geeft aan Ruben zijn naam) . (5) Gn 29,33 (Lea geeft aan Simeon zijn naam) . (6) Gn 30,8 (Rachel geeft aan Naftali zijn naam) . (7) Gn 30,11 (Lea geeft aan Gad , de zoon van Zilpa, zijn naam) . (8) Gn 30,13 (Lea geeft aan Aser, de tweede zoon van Zilpa, zijn naam) . (9) Gn 30,18 (Lea geeft aan Issakar, haar vijfde zoon , zijn naam) . (10) Gn 30,20 (Lea geeft aan Issakar, haar zesde zoon , zijn naam) . (11) Gn 30,24 (Rachel geeft aan Jozef , haar oudste zoon , zijn naam) . (12) Gn 35,18 (Rachel geeft aan Ben-Omi , haar jongste zoon , zijn naam ; Jakob geeft hem de naam Benjamin) . (13) Gn 38,4 (Sua geeft aan Onan zijn naam) . (14) Gn 38,5 (Sua geeft aan Sela zijn naam) . (15) Ex 2,10 (de dochter van de farao geeft aan Mozes zijn naam) .(16) Re 13,24 (de vrouw van Manoach geeft aan Simson zijn naam) . (17) 1 S 1,20 (Hanna geeft aan Samuël zijn naam) . (18) 1 Kr 7,16 (Maäka geeft aan Peres zijn naam) .
--- qârâ´h sjëmô (zij gaf - aan hem - zijn naam) . In drie verzen in de bijbel : (1) Gn 29,35 (Lea gaf aan Juda , haar vierde zoon , zijn naam) . (2) Gn 30,6 (Rachel geeft aan Dan , de oudste zoon van Bilha , zijn naam ) . (3) 1 Kr 4,9 (De moeder van Jabes geeft aan haar zoon Jabes zijn naam) .
--- wëqârâ´th sjëmô (en zij zal noemde zijn naam) . In twee verzen in de bijbel : (1) Gn 16,11 (in opdracht van de engel geeft Sara aan Ismaël zijn naam) . (2) Jr 7,14 (zij zal aan Immanuël zijn naam geven) .

12. Verwijzing : sjem (de naam) , zie Ps 113,2 .

11. - 13 . wajjiqërâ´ (èth) sjem hammaqôm (en hij noemde de naam van de plaats) . Verwijzing : qârâ´ (roepen, heten) , zie Joz 5,9 . In zeven verzen in de bijbel : (1) Gn 28,19 (´èth) . (2) Gn 32,3 . (3) Ex 17,7 . (4) Nu 11,3 . (5) Nu 11,34 (´èth) . (6) Nu 21,3 . (7). Joz 5,9 .

11-14. wajjiqërâ´sjem hammâqôm hahû´ (en de naam van die plaats heet) . Verwijzing : qârâ´ (roepen, heten) , zie Joz 5,9 . In vijf verzen in de bijbel : (1) Gn 28,19 (´èth) . (2) Gn 32,3 . (3) Nu 11,3 . (4) Nu 11,34 (+ ´èth) . (5) Joz 5,9 .

Joz 5,10 - Joz 5,10 : Besnijdenis en Pasen in Gilgal - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 5 -- Joz 5,1-15 -- Joz 5,1 - Joz 5,2 - Joz 5,3 - Joz 5,4 - Joz 5,5 - Joz 5,6 - Joz 5,7 - Joz 5,8 - Joz 5,9 - Joz 5,10 - Joz 5,11 - Joz 5,12 - Joz 5,13 - Joz 5,14 - Joz 5,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [10] Terwijl de Israëlieten in Gilgal gelegerd waren, vierden zij Pasen op de veertiende dag van de maand, in de avond, in de vlakte van Jericho.     10 ¶ Dan legeren de kinderen Israëls zich in de Gilgal; ze maken het paasmaal klaar op de veertiende dag na nieuwemaan, in de avond, in de vlakten van Jericho.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 5,10 .

Joz 5,11 - Joz 5,11 : Besnijdenis en Pasen in Gilgal - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 5 -- Joz 5,1-15 -- Joz 5,1 - Joz 5,2 - Joz 5,3 - Joz 5,4 - Joz 5,5 - Joz 5,6 - Joz 5,7 - Joz 5,8 - Joz 5,9 - Joz 5,10 - Joz 5,11 - Joz 5,12 - Joz 5,13 - Joz 5,14 - Joz 5,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] En de dag na Pasen, juist op die dag, aten zij ongezuurd brood en geroosterd graan dat uit het land zelf afkomstig was. [    11 Ze eten van het gewas van het land in de morgen die volgt op het paasmaal: matses en pofgraan, op deze huidige dag.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 5,11 .

Joz 5,12 - Joz 5,12 : Besnijdenis en Pasen in Gilgal - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 5 -- Joz 5,1-15 -- Joz 5,1 - Joz 5,2 - Joz 5,3 - Joz 5,4 - Joz 5,5 - Joz 5,6 - Joz 5,7 - Joz 5,8 - Joz 5,9 - Joz 5,10 - Joz 5,11 - Joz 5,12 - Joz 5,13 - Joz 5,14 - Joz 5,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        12] De volgende dag hield het manna* op; ze konden nu eten wat het land opbracht. Voortaan kregen de Israëlieten geen manna meer; gedurende dat jaar aten zij datgene wat Kanaän opbracht.    12 De volgende morgen houdt het manna op, als zij eten van het gewas van het land,– er is geen manna meer geweest voor de kinderen Israëls; zij eten van wat het land Kanaän opbrengt in dat jaar. ••    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 5,12 .

Joz 5,13 - Joz 5,13 : Besnijdenis en Pasen in Gilgal - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 5 -- Joz 5,1-15 -- Joz 5,1 - Joz 5,2 - Joz 5,3 - Joz 5,4 - Joz 5,5 - Joz 5,6 - Joz 5,7 - Joz 5,8 - Joz 5,9 - Joz 5,10 - Joz 5,11 - Joz 5,12 - Joz 5,13 - Joz 5,14 - Joz 5,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] Toen Jozua in de omgeving van Jericho was, zag hij plotseling een man voor zich staan met een getrokken zwaard in zijn hand. Hij ging op hem af en vroeg: ‘Bent u van ons of van de vijand?’     13 ¶ En het geschiedt: als Jozua Jericho bereikt heft hij zijn ogen op en ziet; en ziedaar, een man die tegenover hem staat met zijn zwaard getrokken in zijn hand; Jozua gaat naar hem toe en zegt tot hem: hoor je bij ons, jij, of bij onze benauwers?    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 5,13 .

1. qal imperf. 3de pers. enk. wajëhî (en hij was) van het werkw. hâjâh (zijn) . De getalwaarde van wajëhî (en hij zal zij / en hij was) is 31 . 31 is de getalwaarde van ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) .Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Tenach (784) . Pentateuch (181) . Eerdere Profeten (339) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (126) . Joz (59) . Re (47) . 1 S (58) . 2 S (43) . 1 K (78) . 2 K (54) . Joz 5 (3) : (1) Joz 5,1 . (2) Joz 5,8 . (3) Joz 5,13 . Bij het begin van een hoofdstuk in Joz : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 4,1 . (3) Joz 5,1 . (4) Joz 9,1 . (5) Joz 10,1 . (6) Joz 11,1 . (7) Joz 15,1 .(8) Joz 17,1 . (9) Joz 23,1 .
ind. aor. 3de pers. enk. egeneto (het gebeurde) van het werkw. ginomai (worden, gebeuren) . Taalgebruik in het N.T. : ginomai (worden) . Gr. act. ind. imperf. 3de pers. enk. èn (hij / zij was) . Bijbel (1506) . O.T. (1120) . Pentateuch (329) .
Door wajëhî (en hij was / en het was) wordt het verhaal vervolgd . We zouden kunnen vertalen : vervolgens , en dan .

1. - 2. wajëhî bihëjôth (en het was tijdens het zijn) . Tenakh (3) : (1) Joz 5,13 . (2) 2 S 3,6 . (3) 1 K 11,15 .

Joz 5,14 - Joz 5,14 : Besnijdenis en Pasen in Gilgal - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 5 -- Joz 5,1-15 -- Joz 5,1 - Joz 5,2 - Joz 5,3 - Joz 5,4 - Joz 5,5 - Joz 5,6 - Joz 5,7 - Joz 5,8 - Joz 5,9 - Joz 5,10 - Joz 5,11 - Joz 5,12 - Joz 5,13 - Joz 5,14 - Joz 5,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] De man antwoordde: ‘Geen van beide; ik ben de aanvoerder van het leger van de heer. Ik ben zojuist gekomen.’ Toen wierp Jozua zich vol eerbied ter aarde en vroeg: ‘Wat komt mijn heer zijn dienaar zeggen?’    14 Hij zegt: nee, want ik, overste van de heirschaar van de ENE, ben nu gekomen! Dan valt Jozua op zijn aanschijn ter aarde, brengt hulde en zegt tot hem: wat zal mijn heer tot zijn dienaar spreken?   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 5,14 .

Joz 5,15 - Joz 5,15 : Besnijdenis en Pasen in Gilgal - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joz (Jozua) -- Joz 5 -- Joz 5,1-15 -- Joz 5,1 - Joz 5,2 - Joz 5,3 - Joz 5,4 - Joz 5,5 - Joz 5,6 - Joz 5,7 - Joz 5,8 - Joz 5,9 - Joz 5,10 - Joz 5,11 - Joz 5,12 - Joz 5,13 - Joz 5,14 - Joz 5,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] De aanvoerder van het leger van de heer antwoordde: ‘Doe* uw sandalen uit, want de plaats waar u staat is heilig.’ En Jozua deed het.     15 Dan zegt de overste van de heirschaar van de ENE tot Jozua: trek je schoen van je voeten, want de plek waar jij nu staat, een heiligdom is dat! Jozua doet zo,    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 5,15 .

5. - 6. ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) . Tenakh (30) . Ex (1) Ex 17,9 . Joz (29) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,23 . (3) Joz 2,24 . (4) Joz 3,7 . (5) Joz 4,1 . (6) Joz 4,8 . (7) Joz 4,15 . (8) Joz 5,2 . (9) Joz 5,9 . (10) Joz 5,15 . (11) Joz 6,2 . (12) Joz 7,3 . (13) Joz 7,10 . (14) Joz 7,23 . (15) Joz 8,1 . (16) Joz 8,18 . (17) Joz 8,23 . (18) Joz 9,6 . (19) Joz 9,8 . (20) Joz 10,6 . (21) Joz 10,8 . (22) Joz 10,21 . (23) Joz 10,24 . (24) Joz 11,6 . (25) Joz 14,6 . (26) Joz 18,9 . (27) Joz 20,1 . (28) Joz 24,21 . (29) Joz 24,24 .