BIJBELBOEK JOZUA 14 -- bijbeloverzicht -- Joz (Jozua) -- Joz 14 -- bijbelverwijzingen -- Joz 14,1-5 -- Joz 14,6-15 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht : - Joz 1 - Joz 2 - Joz 3 - Joz 4 - Joz 5 - Joz 6 - Joz 7 - Joz 8 - Joz 9 - Joz 10 - Joz 11 - Joz 12 - Joz 13 - Joz 14 - Joz 15 - Joz 16 - Joz 17 - Joz 18 - Joz 19 - Joz 20 - Joz 21 - Joz 22 - Joz 23 - Joz 24 -
Uitleg vers per vers : - Joz 14,1 - Joz 14,2 - Joz 14,3 - Joz 14,4 - Joz 14,5 - Joz 14,6 - Joz 14,7 - Joz 14,8 - Joz 14,9 - Joz 14,10 - Joz 14,11 - Joz 14,12 - Joz 14,13 - Joz 14,14 - Joz 14,15 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
             
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3        
    bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
-
OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Joz 14,1-5 : Verdeling van Kanaän

Joz 14,1 - Joz 14,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joz 14,2 - Joz 14,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joz 14,3 - Joz 14,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joz 14,4 - Joz 14,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joz 14,5 - Joz 14,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joz 14,6-15 : Kaleb krijgt Hebron - bijbeloverzicht -- Joz (Jozua) -- Joz 14 -- bijbelverwijzingen -- Joz 14,1-5 -- Joz 14,6-15 -- Joz 14,6 - Joz 14,7 - Joz 14,8 - Joz 14,9 - Joz 14,10 - Joz 14,11 - Joz 14,12 - Joz 14,13 - Joz 14,14 - Joz 14,15 -

Joz 14,6 - Joz 14,6 : Kaleb krijgt Hebron - bijbeloverzicht -- Joz (Jozua) -- Joz 14 -- bijbelverwijzingen -- Joz 14,1-5 -- Joz 14,6-15 -- Joz 14,6 - Joz 14,7 - Joz 14,8 - Joz 14,9 - Joz 14,10 - Joz 14,11 - Joz 14,12 - Joz 14,13 - Joz 14,14 - Joz 14,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Toen kwamen de zonen van Juda bij Jozua in Gilgal. En Kaleb*, de zoon van Jefunne, de Kenizziet, zei tegen hem: ‘U weet nog wel wat de heer in Kades-Barnea tegen Mozes, de man van God, over mij en u gezegd heeft.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

4. - 5. ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) . Tenakh (30) . Ex (1) Ex 17,9 . Joz (29) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,23 . (3) Joz 2,24 . (4) Joz 3,7 . (5) Joz 4,1 . (6) Joz 4,8 . (7) Joz 4,15 . (8) Joz 5,2 . (9) Joz 5,9 . (10) Joz 5,15 . (11) Joz 6,2 . (12) Joz 7,3 . (13) Joz 7,10 . (14) Joz 7,23 . (15) Joz 8,1 . (16) Joz 8,18 . (17) Joz 8,23 . (18) Joz 9,6 . (19) Joz 9,8 . (20) Joz 10,6 . (21) Joz 10,8 . (22) Joz 10,21 . (23) Joz 10,24 . (24) Joz 11,6 . (25) Joz 14,6 . (26) Joz 18,9 . (27) Joz 20,1 . (28) Joz 24,21 . (29) Joz 24,24 .

Joz 14,7 - Joz 14,7 : Kaleb krijgt Hebron - bijbeloverzicht -- Joz (Jozua) -- Joz 14 -- bijbelverwijzingen -- Joz 14,1-5 -- Joz 14,6-15 -- Joz 14,6 - Joz 14,7 - Joz 14,8 - Joz 14,9 - Joz 14,10 - Joz 14,11 - Joz 14,12 - Joz 14,13 - Joz 14,14 - Joz 14,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Toen ik veertig jaar was, heeft Mozes, de dienaar van de heer, mij vanuit Kades-Barnea uitgezonden om dit land te verkennen en ik heb hem nauwkeurig verslag uitgebracht.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. - 3. bèn ´arëbâ`îm sjânâh (40 jaar oud) . De getalwaarde van ben (zoon, oud) : beth = 2 , nun = 14 of 50 ; totaal : 16 of 52 . De getalwaarde van ´arëbâ`îm (veertig) : aleph = 1 ; resj = 20 of 200 ; beth = 2 ; ajin = 16 of 70 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 62 of 323 (323) . De getalwaarde van sjânâh (jaar) is : sjin = 21 of 300 , nun = 14 of 50 , he = 5 ; totaal : 40 of 355 (5 X 71) . Totale getalwaarde : 16 + 62 + 40 of 52 + 323 + 355 = 118 of 730 . In vier verzen in de bijbel . Isaak neemt Rebecca tot vrouw (Gn 25,20) . Esau nam twee vrouwen, toen hij veertig jaar was (Gn 26,34) . (3) Joz 14,7 (Jozua) . (4) 2 S 2,10 (Isboset , de zoon van Saul) .

Joz 14,8 - Joz 14,8 : Kaleb krijgt Hebron - bijbeloverzicht -- Joz (Jozua) -- Joz 14 -- bijbelverwijzingen -- Joz 14,1-5 -- Joz 14,6-15 -- Joz 14,6 - Joz 14,7 - Joz 14,8 - Joz 14,9 - Joz 14,10 - Joz 14,11 - Joz 14,12 - Joz 14,13 - Joz 14,14 - Joz 14,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Mijn broeders die mij op die tocht vergezelden, hebben toen het volk de moed ontnomen, maar ik ben trouw gebleven aan de heer mijn God.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

11. ´achäre(j) (achter, na) . Taalgebruik in Tenakh : ´achäre(j) (achter) . Getalwaarde : aleph = 1 , chet = 8 , resj = 20 of 200 , jod = 10 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 219 (3 X 73) . Structuur : 1 - 8 - 2 - 1 . Tenakh (294) . Pentateuch (80) . Eerdere Profeten (134) . Latere Profeten (37) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (38) . Joz (18) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,7 . (3) Joz 6,9 . (4) Joz 6,13 . (5) Joz 7,8 . (6) Joz 8,16 . (7) Joz 8,17 . (8) Joz 9,16 . (9) Joz 10,19 . (10) Joz 10,26 . (11) Joz 14,8 . (12) Joz 14,9 . (13) Joz 14,14 . (14) Joz 23,1 . (15) Joz 24,6 . (16) Joz 24,20 . (17) Joz 24,29 . (18) Joz 24,31 .

11. - 12. ´achäre(j) JHWH (achter JHWH) . Tenakh (10) : (1) Nu 32,12 . (2) Dt 1,36 . (3) Dt 13,5 . (4) Joz 14,8 . (5) Joz 14,9 . (6) Joz 14,14 . (7) 1 S 7,2 . (8) 1 K 11,6 . (9) 2 Kr 34,31 . (10) Hos 11,10 .

Joz 14,9 - Joz 14,9 : Kaleb krijgt Hebron - bijbeloverzicht -- Joz (Jozua) -- Joz 14 -- bijbelverwijzingen -- Joz 14,1-5 -- Joz 14,6-15 -- Joz 14,6 - Joz 14,7 - Joz 14,8 - Joz 14,9 - Joz 14,10 - Joz 14,11 - Joz 14,12 - Joz 14,13 - Joz 14,14 - Joz 14,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Op die dag heeft Mozes gezworen: “Het land dat uw voet heeft betreden zal voor altijd het bezit zijn van u en uw zonen, want u bent trouw gebleven aan de heer mijn God.”       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

21. ´achäre(j) (achter, na) . Taalgebruik in Tenakh : ´achäre(j) (achter) . Getalwaarde : aleph = 1 , chet = 8 , resj = 20 of 200 , jod = 10 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 219 (3 X 73) . Structuur : 1 - 8 - 2 - 1 . Tenakh (294) . Pentateuch (80) . Eerdere Profeten (134) . Latere Profeten (37) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (38) . Joz (18) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,7 . (3) Joz 6,9 . (4) Joz 6,13 . (5) Joz 7,8 . (6) Joz 8,16 . (7) Joz 8,17 . (8) Joz 9,16 . (9) Joz 10,19 . (10) Joz 10,26 . (11) Joz 14,8 . (12) Joz 14,9 . (13) Joz 14,14 . (14) Joz 23,1 . (15) Joz 24,6 . (16) Joz 24,20 . (17) Joz 24,29 . (18) Joz 24,31 .

21. - 22. ´achäre(j) JHWH (achter JHWH) . Tenakh (10) : (1) Nu 32,12 . (2) Dt 1,36 . (3) Dt 13,5 . (4) Joz 14,8 . (5) Joz 14,9 . (6) Joz 14,14 . (7) 1 S 7,2 . (8) 1 K 11,6 . (9) 2 Kr 34,31 . (10) Hos 11,10 .

Joz 14,10 - Joz 14,10 : Kaleb krijgt Hebron - bijbeloverzicht -- Joz (Jozua) -- Joz 14 -- bijbelverwijzingen -- Joz 14,1-5 -- Joz 14,6-15 -- Joz 14,6 - Joz 14,7 - Joz 14,8 - Joz 14,9 - Joz 14,10 - Joz 14,11 - Joz 14,12 - Joz 14,13 - Joz 14,14 - Joz 14,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Welnu, de heer heeft mij in leven gelaten, zoals Hij beloofd heeft. Het is nu vijfenveertig jaar geleden dat de heer deze belofte aan Mozes heeft gedaan, toen Israël nog rondtrok in de woestijn. Vandaag ben ik vijfentachtig jaar,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joz 14,11 - Joz 14,11 : Kaleb krijgt Hebron - bijbeloverzicht -- Joz (Jozua) -- Joz 14 -- bijbelverwijzingen -- Joz 14,1-5 -- Joz 14,6-15 -- Joz 14,6 - Joz 14,7 - Joz 14,8 - Joz 14,9 - Joz 14,10 - Joz 14,11 - Joz 14,12 - Joz 14,13 - Joz 14,14 - Joz 14,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] en nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes mij uitstuurde; mijn kracht is nog even groot als toen, in de strijd of waar dan ook.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joz 14,12 - Joz 14,12 : Kaleb krijgt Hebron - bijbeloverzicht -- Joz (Jozua) -- Joz 14 -- bijbelverwijzingen -- Joz 14,1-5 -- Joz 14,6-15 -- Joz 14,6 - Joz 14,7 - Joz 14,8 - Joz 14,9 - Joz 14,10 - Joz 14,11 - Joz 14,12 - Joz 14,13 - Joz 14,14 - Joz 14,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Geef mij daarom het bergland dat de heer toen beloofd heeft. U hebt toen zelf gehoord dat daar Enakieten wonen en dat er grote, versterkte steden zijn. Maar de heer zal mij wel bijstaan, zodat ik hen kan verdrijven, zoals Hij beloofd heeft.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joz 14,13 - Joz 14,13 : Kaleb krijgt Hebron - bijbeloverzicht -- Joz (Jozua) -- Joz 14 -- bijbelverwijzingen -- Joz 14,1-5 -- Joz 14,6-15 -- Joz 14,6 - Joz 14,7 - Joz 14,8 - Joz 14,9 - Joz 14,10 - Joz 14,11 - Joz 14,12 - Joz 14,13 - Joz 14,14 - Joz 14,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
       
[13] Toen zegende Jozua Kaleb, de zoon van Jefunne, en gaf hem Hebron in bezit.  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joz 14,14 - Joz 14,14 : Kaleb krijgt Hebron - bijbeloverzicht -- Joz (Jozua) -- Joz 14 -- bijbelverwijzingen -- Joz 14,1-5 -- Joz 14,6-15 -- Joz 14,6 - Joz 14,7 - Joz 14,8 - Joz 14,9 - Joz 14,10 - Joz 14,11 - Joz 14,12 - Joz 14,13 - Joz 14,14 - Joz 14,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Zo is Hebron tot op de dag van vandaag het bezit gebleven van Kaleb, de zoon van Jefunne, de Kenizziet, omdat hij trouw is geweest aan de heer, de God van Israël.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

16. ´achäre(j) (achter, na) . Taalgebruik in Tenakh : ´achäre(j) (achter) . Getalwaarde : aleph = 1 , chet = 8 , resj = 20 of 200 , jod = 10 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 219 (3 X 73) . Structuur : 1 - 8 - 2 - 1 . Tenakh (294) . Pentateuch (80) . Eerdere Profeten (134) . Latere Profeten (37) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (38) . Joz (18) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,7 . (3) Joz 6,9 . (4) Joz 6,13 . (5) Joz 7,8 . (6) Joz 8,16 . (7) Joz 8,17 . (8) Joz 9,16 . (9) Joz 10,19 . (10) Joz 10,26 . (11) Joz 14,8 . (12) Joz 14,9 . (13) Joz 14,14 . (14) Joz 23,1 . (15) Joz 24,6 . (16) Joz 24,20 . (17) Joz 24,29 . (18) Joz 24,31 .

16. - 17. ´achäre(j) JHWH (achter JHWH) . Tenakh (10) : (1) Nu 32,12 . (2) Dt 1,36 . (3) Dt 13,5 . (4) Joz 14,8 . (5) Joz 14,9 . (6) Joz 14,14 . (7) 1 S 7,2 . (8) 1 K 11,6 . (9) 2 Kr 34,31 . (10) Hos 11,10 .

Joz 14,15 - Joz 14,15 : Kaleb krijgt Hebron - bijbeloverzicht -- Joz (Jozua) -- Joz 14 -- bijbelverwijzingen -- Joz 14,1-5 -- Joz 14,6-15 -- Joz 14,6 - Joz 14,7 - Joz 14,8 - Joz 14,9 - Joz 14,10 - Joz 14,11 - Joz 14,12 - Joz 14,13 - Joz 14,14 - Joz 14,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Hebron heette vroeger Kirjat-Arba, naar de grootste man van de Enakieten. Het was rustig in het land; er was geen oorlog meer.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van