BIJBELBOEK JOZUA 15 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen - Joz 15 -

Overzicht -- Joz 1 - Joz 2 - Joz 3 - Joz 4 - Joz 5 - Joz 6 - Joz 7 - Joz 8 - Joz 9 - Joz 10 - Joz 11 - Joz 12 - Joz 13 - Joz 14 - Joz 15 - Joz 16 - Joz 17 - Joz 18 - Joz 19 - Joz 20 - Joz 21 - Joz 22 - Joz 23 - Joz 24 -
Uitleg vers per vers : - Joz 15,1 - Joz 15,2 - Joz 15,3 - Joz 15,4 - Joz 15,5 - Joz 15,6 - Joz 15,7 - Joz 15,8 - Joz 15,9 - Joz 15,10 - Joz 15,11 - Joz 15,12 - Joz 15,13 - Joz 15,14 - Joz 15,15 - Joz 15,16 - Joz 15,17 - Joz 15,18 - Joz 15,19 - Joz 15,20 - Joz 15,21 - Joz 15,22 - Joz 15,23 - Joz 15,24 - Joz 15,25 - Joz 15,26 - Joz 15,27 - Joz 15,28 - Joz 15,29 - Joz 15,30 - Joz 15,31 - Joz 15,32 - Joz 15,33 - Joz 15,34 - Joz 15,35 - Joz 15,36 - Joz 15,37 - Joz 15,38 - Joz 15,39 - Joz 15,40 - Joz 15,41 - Joz 15,42 - Joz 15,43 - Joz 15,44 - Joz 15,45 - Joz 15,46 - Joz 15,47 - Joz 15,48 - Joz 15,49 - Joz 15,50 - Joz 15,51 - Joz 15,52 - Joz 15,53 - Joz 15,54 - Joz 15,55 - Joz 15,56 - Joz 15,57 - Joz 15,58 - Joz 15,59 - Joz 15,60 - Joz 15,61 - Joz 15,62 - Joz 15,63 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeďsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik


Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Joz 15,1-63 . Het gebied van Juda

Joz 15,1 - Joz 15,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            1 ¶ Dan valt het lot voor de stam van de zonen van Juda overeenkomstig hun families naar de gebiedsgrens met Edom, de woestijn Tsien richting Negev aan de rand van het zuiden.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,2 - Joz 15,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            2 Hun valt toe een zuidelijke grens vanaf de rand van de Zoutzee,– vanaf de tong die zuidwaarts is gewend.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,3 - Joz 15,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            3 Hij liep naar de zuidkant van de Schorpioenenpas en stak over richting Tsien en klom op langs de zuidkant van Kadesj–Barnea; hij stak over naar Chetsron, klom op richting Adar, en draaide richting Karka.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joz 15,4 - Joz 15,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            4 Hij stak over richting Atsmon, en liep naar de beek van Egypte; de uitlopers van het gebied waren, in de richting van de zee; – dit wordt voor u de zuidelijke grens!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,5 - Joz 15,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            5 De grens naar het oosten was de Zoutzee, bij het einde van de Jordaan; en de grens voor de noordhoek: vanaf de tong in de zee, vanaf het einde van de Jordaan,   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,6 - Joz 15,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            6 klom de grens op naar Bet Chogla en stak over ten noorden van Bet Arava; vervolgens klom de grens op naar Even Bohan,– steen van Bohan, zoon van Ruben.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,7 - Joz 15,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            7 Vervolgens klom de grens vanuit het dal Achor op, richting Devier, en wendde zich noordwaarts naar Gilgal tegenover de pas van Adoemiem die ten zuiden van de beek is; de grens stak over naar het water van Een Sjemesj, en zijn uitlopers zijn geweest naar Een Rogeel.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,8 - Joz 15,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            8 De grens klom op door Gee Ben Hinom naar de zuidkant van de ‘schouder’ van de Jeboesiet,– dat is Jeruzalem; dan klom de grens op naar de top van de berg die in het zicht van Gee Hinom zeewaarts ligt, die aan de rand van het dal van de Refaďeten noordwaarts ligt.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,9 - Joz 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            9 Van de top van de berg boog de grens naar de waterbron van Neftoach en liep naar de steden van het gebergte Efron; dan boog de grens naar Baäla,– dat is Kirjat Jeariem.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,10 - Joz 15,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            10 De grens draaide van Baäla zeewaarts naar het gebergte Seďr en stak over naar de ‘schouder’ van het gebergte Jeariem aan de noordkant,– dat is Kesalon; hij daalde af door Bet Sjemesj en stak Timna over.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


´èl har (naar de berg van) . Verwijzing : horos (berg) , zie Mt 4,8 . In twintig verzen in de bijbel : (1) Ex 3,1 . (2) Ex 19,23 . (3) Ex 24,13 . (4) Ex 34,2 . (5) Ex 34,4 . (6) Nu 27,12 . (7) Dt 32,49 . (8) Dt 34,1 . (9) Joz 15,10 . (10) 1 K 18,19 . (11) 1 K 18,20 . (12) 2 K 2,25 . (13) 2 K 4,25 . (14) Ps 43,3 . (15) Hl 4,6 . (16) Js 2,3 . (17) Js 16,1 . (18) Js 56,7 . (19) Ez 40,2 . (20) Mi 4,2 .

Joz 15,11 - Joz 15,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            11 De grens liep naar de ‘schouder’ van Ekron noordwaarts, de grens boog af naar Sjikaron, stak de berg van Baäla over en liep door Javneël; de uitlopers van de grens zijn op zee aan geweest.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,12 - Joz 15,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            12 De gebiedsgrens zeewaarts was de grote zee en zijn gebied; dit is de gebiedsgrens van de zonen van Juda rondom, overeenkomstig hun families.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,13 - Joz 15,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            13 ¶ Aan Kaleb, zoon van Jefoenee, heeft hij een deel gegeven onder de zonen van Juda, naar de mond van de ENE aan Jozua: Kirjat Arba,– burcht van Arba, de vader van Anak,– dat is Hebron.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 15,13 . De verzen Joz 15,13 - Joz 15,14 hebben een paralleltekst in Re 1,10 .

Joz 15,14 - Joz 15,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            14 Kaleb onterft daar de drie zonen van de Anak: Sjesjai, Achiman en Talmai, de kinderen van de Anak.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 15,14 .


Joz 15,15 - Joz 15,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            15 Hij klimt daarvandaan op naar de ingezetenen van Devier; de naam van Devier was voorheen Kirjat Sefer.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 15,15 . Het vers Joz 15,15 heeft een paralleltekst in Re 1,11 .


Joz 15,16 - Joz 15,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            16 Kaleb zegt: wie Kirjat Sefer verslaat en het bezet,– hem zal ik mijn dochter Achsa, tot vrouw geven!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,17 - Joz 15,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            17 Het wordt bezet door Otniël, zoon van Kenaz, broer van Kaleb; hem geeft hij zijn dochter Achsa, tot vrouw.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2. `âthënî´el (Otniël) . Taalgebruik in Tenakh : `âthënî´el (Otniël) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , thaw = 22 of 400 , nun = 14 of 50 , jod = 10 , aleph = 1 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 75 (3 X 5²) OF 561 (3 X 11 X 17) . Strructuur : 7 - 4 - 5 - 1 - 3 . Tenakh (5) : (1) Joz 15,17 . (2) Re 1,13 . (3) Re 3,9 . (4) Re 3,11 . (5) 1 Kr 4,13 .


Joz 15,18 - Joz 15,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            18 En het geschiedt bij haar komst dat zij hem verlokt om van haar vader een veld te vragen; ze laat zich van de ezel glijden,– en dan zegt Kaleb tot haar: wat heb je?   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,19 - Joz 15,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            19 Zij zegt: geef mij toch een zegen!– nu je mij een land als de Negev hebt gegeven zul je me ook waterwellen geven! Dan geeft hij haar de bovenste wellen en de onderste wellen. •   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,20 - Joz 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            20 ¶ Dit is het erfdeel van de stam van de zonen van Juda, overeenkomstig hun families.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,21 - Joz 15,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            21 En dit worden de steden vanaf het randgebied van de stam van de zonen van Juda naar de grens met Edom in de Negev: Kavtseël, Eder en Jagoer;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,22 - Joz 15,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            22 Kina, Dimona en Adada;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Joz 15,23 - Joz 15,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            23 Kedesj, Chatsor en Jitnan;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,24 - Joz 15,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            24 Zief, Telem en Bealot;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,25 - Joz 15,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            25 Chatsor Chadata en de burchten van Chetsron,– dat is Chatsor;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Joz 15,26 - Joz 15,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            26 Amam, Sjema en Molada;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,27 - Joz 15,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            27 Chatsar Gada, Chesjmon en Bet Pelet;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,28 - Joz 15,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            28 Chatsar Sjoeal, Beëer Sjeva en haar dochterdorpen;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,29 - Joz 15,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            29 Baäla, Ijiem en Etsem;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,30 - Joz 15,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            30 Eltolad, Kesiel en Chorma;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,31 - Joz 15,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            31 Tsiklag, Madmana en Sansana;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,32 - Joz 15,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            32 Levaot, Sjilchiem, Ajin en Rimon; alle steden: negenentwintig,– en hun dorpen. ••   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,33 - Joz 15,33 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            33 In de Laagte: Esjtaol, Tsora en Asjna;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,34 - Joz 15,34 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            34 Zanoach en Een Ganiem, Tapoeach en Enam;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,35 - Joz 15,35 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            35 Jarmoet en Adoelam, Socho en Azeka;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,36 - Joz 15,36 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            36 Sjaärajim en Aditajim, Gedera en Gederotajim: veertien steden en hun dorpen.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,37 - Joz 15,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            37 Tsenan, Chadasja en Migdal Gad;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,38 - Joz 15,38 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            38 Dilan, Mitspee en Jokteël;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,39 - Joz 15,39 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            39 Lachiesj, Botskat en Eglon;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,40 - Joz 15,40 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            40 Kabon, Lachmas en Kitliesj;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,41 - Joz 15,41 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            41 Gederoot, Bet Dagon, Naäma en Makeda: zestien steden, en hun dorpen. ••    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,42 - Joz 15,42 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            42 Livna, Eter en Asjan;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,43 - Joz 15,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            43 Jiftach, Asjna en Netsiev;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,44 - Joz 15,44 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            44 Keďla, Achziev en Maresja: negen steden, en hun dorpen.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,45 - Joz 15,45 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            45 Ekron met haar dochtersteden en haar dorpen;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,46 - Joz 15,46 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            46 vanaf Ekron zeewaarts: al wat op een handbreedte van Asjdod ligt en hun dorpen;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,47 - Joz 15,47 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            47 Asjdod met haar dochtersteden en haar dorpen, Gaza met haar dochtersteden en haar dorpen tot aan de beek van Egypte; en de grote zee en zijn gebied. ••    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,48 - Joz 15,48 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            48 In het bergland: Sjamir, Jatier en Socho;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,49 - Joz 15,49 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            49 Dana en Kirjat Sana,– dat is Devier;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,50 - Joz 15,50 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            50 Anav, Esjtemo en Aniem;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,51 - Joz 15,51 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            51 Gosjen, Cholon en Gilo: elf steden en hun dorpen;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,52 - Joz 15,52 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            52 Arav, Roema en Esjan;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,53 - Joz 15,53 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            53 Janoem, Bet Tapoeach en Afeka;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,54 - Joz 15,54 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            54 Choemta, Kirjat Arba, dat is Hebron, en Tsior: negen steden en hun dorpen; ••    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 Joz 15,55 - Joz 15,55 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            55 Maon, Karmel, Zief en Joeta;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,56 - Joz 15,56 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            56 Jizreël, Jokdeam en Zanoach;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,57 - Joz 15,57 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            57 Kaďn, Gibea en Timna: tien steden, en hun dorpen;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,58 - Joz 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            58 Chalchoel, Bet Tsoer en Gedor;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


------------------------------------------------------------------------------------------
Joz 15,59 - Joz 15,59 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            59 Maärat, Bet Anot en Eltekon: zes steden, en hun dorpen;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg vanJoz 15,60 - Joz 15,60 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            60 Kirjat Baäl,– dat is Kirjat Jeariem, en Raba: twee steden, en hun dorpen. ••    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,61 - Joz 15,61 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            61 In de woestijn: Bet Arava, Midien en Sechacha;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,62 - Joz 15,62 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            62 Nivsjan, Ier Hamelach en Een Gedi: zes steden, en hun dorpen.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Joz 15,63 - Joz 15,63 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            63 Maar de Jeboesiet, de ingezetenen van Jeruzalem, hen hebben de zonen van Juda niet kunnen onterven; dus zetelt de Jeboesiet bij de zonen van Juda in Jeruzalem tot op deze dag. bdmd    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van