BIJBELBOEK JOZUA 20 - Joz 20 -- Joz 20,1-9 -

Overzicht -- Joz 1 - Joz 2 - Joz 3 - Joz 4 - Joz 5 - Joz 6 - Joz 7 - Joz 8 - Joz 9 - Joz 10 - Joz 11 - Joz 12 - Joz 13 - Joz 14 - Joz 15 - Joz 16 - Joz 17 - Joz 18 - Joz 19 - Joz 20 - Joz 21 - Joz 22 - Joz 23 - Joz 24 -
Uitleg vers per vers : - Joz 20,1 - Joz 20,2 - Joz 20,3 - Joz 20,4 - Joz 20,5 - Joz 20,6 - Joz 20,7 - Joz 20,8 - Joz 20,9 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeďsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat - JOZUA -

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën) :


Joz 20,1-9 . De vrijsteden - Joz 20 -- Joz 20,1-9 -- Joz 20,1 - Joz 20,2 - Joz 20,3 - Joz 20,4 - Joz 20,5 - Joz 20,6 - Joz 20,7 - Joz 20,8 - Joz 20,9 -

Joz 20,1 - Joz 20,1 . De vrijsteden - Joz 20 -- Joz 20,1-9 -- Joz 20,1 - Joz 20,2 - Joz 20,3 - Joz 20,4 - Joz 20,5 - Joz 20,6 - Joz 20,7 - Joz 20,8 - Joz 20,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] De heer sprak tot Jozua:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joz 20,1 . Het vers Joz 20,1 telt 5 woorden en 20 (2² X 5) letters ; verhouding 1 op 4 . De getalwaarde van Joz 20,1 is 941 (priemgetal) .

Joz 20,1.1. - 2. wajëdabber JHWH (en JHWH sprak) . Tenakh (100) . Joz (1) : Joz 20,1 .

Joz 20,1.3. - 4. ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) . Tenakh (30) . Ex (1) Ex 17,9 . Joz (29) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,23 . (3) Joz 2,24 . (4) Joz 3,7 . (5) Joz 4,1 . (6) Joz 4,8 . (7) Joz 4,15 . (8) Joz 5,2 . (9) Joz 5,9 . (10) Joz 5,15 . (11) Joz 6,2 . (12) Joz 7,3 . (13) Joz 7,10 . (14) Joz 7,23 . (15) Joz 8,1 . (16) Joz 8,18 . (17) Joz 8,23 . (18) Joz 9,6 . (19) Joz 9,8 . (20) Joz 10,6 . (21) Joz 10,8 . (22) Joz 10,21 . (23) Joz 10,24 . (24) Joz 11,6 . (25) Joz 14,6 . (26) Joz 18,9 . (27) Joz 20,1 . (28) Joz 24,21 . (29) Joz 24,24 .

Joz 20,1.1. - 5. wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) le´mor (door te zeggen) : Tenakh (2) : (1) Joz 4,1 . (2) Joz 4,15 .
- wajëdabber JHWH (en JHWH sprak) ´èl jëhôsju`a (tot Jozua) le´mor (door te zeggen) : Tenakh (1) : Joz 20,1 .

Joz 20,2 - Joz 20,2 . De vrijsteden - Joz 20 -- Joz 20,1-9 -- Joz 20,1 - Joz 20,2 - Joz 20,3 - Joz 20,4 - Joz 20,5 - Joz 20,6 - Joz 20,7 - Joz 20,8 - Joz 20,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] ‘Zeg tegen de Israëlieten: Wijs de vrijsteden* aan, waarover Ik door Mozes gesproken heb.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joz 20,3 - Joz 20,3 . De vrijsteden - Joz 20 -- Joz 20,1-9 -- Joz 20,1 - Joz 20,2 - Joz 20,3 - Joz 20,4 - Joz 20,5 - Joz 20,6 - Joz 20,7 - Joz 20,8 - Joz 20,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Dan kan degene die zonder opzet of per ongeluk iemand doodt, daarheen de wijk nemen en er veilig zijn voor de bloedwreker*.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joz 20,4 - Joz 20,4 . De vrijsteden - Joz 20 -- Joz 20,1-9 -- Joz 20,1 - Joz 20,2 - Joz 20,3 - Joz 20,4 - Joz 20,5 - Joz 20,6 - Joz 20,7 - Joz 20,8 - Joz 20,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Wanneer iemand naar één van deze steden vlucht, moet hij zich melden bij de stadspoort en aan de oudsten van de stad zijn zaak uiteenzetten. Zij zullen hem dan in hun stad toelaten en hem een verblijfplaats aanwijzen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joz 20,5 - Joz 20,5 . De vrijsteden - Joz 20 -- Joz 20,1-9 -- Joz 20,1 - Joz 20,2 - Joz 20,3 - Joz 20,4 - Joz 20,5 - Joz 20,6 - Joz 20,7 - Joz 20,8 - Joz 20,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Als de bloedwreker hem toch achterna komt, mogen zij degene die doodslag gepleegd heeft niet aan hem uitleveren: hij heeft immers zonder opzet zijn medemens gedood en hem tevoren niet gehaat.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joz 20,6 - Joz 20,6 . De vrijsteden - Joz 20 -- Joz 20,1-9 -- Joz 20,1 - Joz 20,2 - Joz 20,3 - Joz 20,4 - Joz 20,5 - Joz 20,6 - Joz 20,7 - Joz 20,8 - Joz 20,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Hij moet in die stad blijven totdat hij voor de gemeenschap heeft terecht gestaan of tot de dood van de hogepriester die er dan is. Dan mag hij naar huis teruggaan, naar de stad waaruit hij gevlucht was.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joz 20,7 - Joz 20,7 . De vrijsteden - Joz 20 -- Joz 20,1-9 -- Joz 20,1 - Joz 20,2 - Joz 20,3 - Joz 20,4 - Joz 20,5 - Joz 20,6 - Joz 20,7 - Joz 20,8 - Joz 20,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] De Israëlieten wezen aan: Kedes in Galilea in het bergland van Naftali, Sichem in het bergland van Efraďm en Kirjat-Arba of Hebron in het bergland van Juda.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joz 20,8 - Joz 20,8 . De vrijsteden - Joz 20 -- Joz 20,1-9 -- Joz 20,1 - Joz 20,2 - Joz 20,3 - Joz 20,4 - Joz 20,5 - Joz 20,6 - Joz 20,7 - Joz 20,8 - Joz 20,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] In het Overjordaanse ten oosten van Jericho wezen zij aan: in het gebied van de stam Ruben, Beser, dat in de woestijn op de hoogvlakte ligt; in het gebied van de stam Gad, Ramot in Gilead en in het gebied van de stam Manasse, Golan in Basan.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joz 20,9 - Joz 20,9 . De vrijsteden - Joz 20 -- Joz 20,1-9 -- Joz 20,1 - Joz 20,2 - Joz 20,3 - Joz 20,4 - Joz 20,5 - Joz 20,6 - Joz 20,7 - Joz 20,8 - Joz 20,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Dat zijn de steden die werden aangewezen voor alle Israëlieten en voor de vreemdelingen die bij hen wonen. Ieder die zonder opzet een mens heeft gedood kan daarheen vluchten, zodat hij niet hoeft te sterven door de hand van de bloedwreker voordat hij voor de gemeenschap heeft terecht gestaan.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van